PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alue Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alue 75 * 120 Osavuosikatsaus Eron myöntäminen luottamustehtävistä Markku Hyttiselle ja henkilön valinta hänen tilalleen Kirkonkylän osayleiskaava * Lisämäärärahan esittäminen työterveydenhuollon kustannuksiin Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Gardin-Kukkonen Elina Haapakoski Liisa Hyttinen Markku, poissa Janhunen Sari Kalsola Matti Kolehmainen Laura Kuisma Risto Liu Päivi Mattila Kaj Niemikorpi Janne Niinikoski Terhi Nyrhivaara Henna Pajunen Juha Palmgren Vesa Pietilä Sakari KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2009 Sivu 112 Putus Jaana Rantala Markku Repo Mika Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Saarinen Maria Salento Erkki, poissa Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Turunen Jukka Virkki Juha Yrtti Seppo Piirainen Risto, varavaltuutettu Tukiainen Johanna, varavaltuutettu MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Haukkasalo Hannu Marttila Seija Pietilä Jukka Upola Ulla-Maija Kts. 72 kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö, asiantuntijana :ien 73 ja 74 aikana aluearkkitehti, asiantuntijana :n 77 aikana ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja Juha Pajunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Seppo Yrtti Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Henna Nyrhivaara Juha Pajunen Vesa Palmgren :n 77 aikana Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 72 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN TOIMINTA-ALUE Tekla 23 Vesiosuuskunta Mustijoen hallitus on laatinut ehdotuksen vesilaitoksen toiminta-alueesta. Vesiosuuskunta tulee esittämään vesilaitoksen toiminta-alueen laajentamista rakentamisen edistymisen mukaan. Ehdotettu toiminta-alue kulkee jo toiminnassa olevan verkoston mukaisesti ja se seuraa pääosin kiinteistöjen rajoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeustilanteissa toiminta-alueeksi on rajattu vain joko tuleva rakennuspaikka tai nykyinen talouskeskus, mikäli kiinteistö on pinta-alaltaan suuri tai maasto on sellaista, että rakentaminen on joko taloudellisesti ja /tai teknisesti vaikea toteuttaa. Toiminta-alueeseen on sisällytetty verkoston läheisyydessä olevat tiheät rakennuskeskittymät ottaen huomioon myös alueen osayleiskaavassa esitetyt rakennuspaikat. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toimintaaluetta. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi sekä pyydettävä lausunnot valvontaviranomaisilta. Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-aluesuunnitelmat olivat nähtävinä kunnanviraston teknisellä osastolla välisenä aikana. Asiasta oli kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla sekä Uusimaa ja Vartti -lehdissä Valvontaviranomaisilta, joita ovat Uudenmaan Ympäristökeskus, Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta sekä Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto on pyydetty lausunnot mennessä. Uudenmaan Ympäristökeskus huomauttaa lausunnossaan, että toiminta-alueen rajaukset on tehtävä niin yksityiskohtaisesti, että niistä yksiselitteisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat alueisiin ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. Isojen tilojen kohdalla tehdyt poikkeukset ovat kuitenkin hyväksyttäviä. Näitä rajauksia tehtäessä olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yritettävä löytää jokin luonnollinen, esim. maaston piirteisiin sopiva rajaus. toiminta-alueiden rajauksia tarkistettaessa toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitosten verkostoihin ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa../..

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 23./.. pitää hyvänä periaatetta laajentaa toiminta-aluetta vasta sen jälkeen, kun verkostoa valmistuu, sillä vasta silloin tiedetään putkilinjojen lopullinen sijainti. Tällöin myös kiinteistön omistajilla on mahdollisuus hakea sosiaalisin perustein myönnettävää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) talousjätevesiavustusta, sillä tätä avustusta voidaan myöntää myös liittymismaksuihin. Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausunnossaan, että toiminta-alueeseen tulee liittää kiinteistöt ja , koska kiinteistöt sijaitsevat II-luokan pohjavesialueilla ja kiinteistöille on osayleiskaavassa merkitty rakennuspaikat Kunnan tulisi ennen toiminta-alueen vahvistamista varmistua vesiosuuskunnan hallinnon asianmukaisesta hoidosta Terveydensuojelujaosto ei toimittanut lausuntoa määräaikaan mennessä. Lisäksi on kirjeitse jätetty kolme pyyntöä rajata kiinteistöt toimintaalueen ulkopuolelle: , Riku Jokinen ja Tiina Raittila-Jokinen , Paula Hovi , Esko Laurila ja Päivi Kalmari Toiminta-alueen kartta, lausunnot ja kirjeet esitellään kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alue hyväksytään esitetyn kartan mukaisesti siten, että toiminta-alueeseen liitetään kiinteistöt ja Kiinteistöjen , ja osalta todetaan, että vapautusta vesiosuuskuntaan liittymisestä voidaan hakea rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnalta sen jälkeen kun mahdollisimman yhtenäinen toiminta-alue on vahvistettu. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai /..

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 23./.. Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 165 Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alueen kartta-aineisto on nähtävänä teknisessä toimistossa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alue hyväksytään teknisen lautakunnan esityksen mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 73 Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alueen kartta-aineisto on nähtävänä kokouksessa ja etukäteen teknisessä toimistossa. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESIOSUUSKUNTA SUONEN TOIMINTA-ALUE Tekla 24 Vesiosuuskunta Suoni on laatinut ehdotuksen vesilaitoksen ensimmäisestä toiminta-alueesta. Vesiosuuskunta tulee esittämään vesilaitoksen toiminta-alueen laajentamista Pornaisten ja Mäntsälän kuntien alueella rakentamisen edistymisen mukaan. Ehdotettu toiminta-alue kulkee jo toiminnassa olevan verkoston mukaisesti ja se seuraa pääosin kiinteistöjen rajoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeustilanteissa toiminta-alueeksi on rajattu vain joko tuleva rakennuspaikka tai nykyinen talouskeskus, mikäli kiinteistö on pinta-alaltaan suuri tai maasto on sellaista, että rakentaminen on joko taloudellisesti ja /tai teknisesti vaikea toteuttaa. Toiminta-alueeseen on sisällytetty verkoston läheisyydessä olevat tiheät rakennuskeskittymät ottaen huomioon myös alueen osayleiskaavassa esitetyt rakennuspaikat. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toimintaaluetta. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi sekä pyydettävä lausunnot valvontaviranomaisilta. Vesiosuuskunta Suonen toiminta-aluesuunnitelmat olivat nähtävinä kunnanviraston teknisellä osastolla välisenä aikana. Asiasta oli kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla sekä Uusimaa ja Vartti -lehdissä Valvontaviranomaisilta, joita ovat Uudenmaan Ympäristökeskus, Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta sekä Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto on pyydetty lausunnot mennessä. Uudenmaan Ympäristökeskus huomauttaa lausunnossaan, että toiminta-alueen rajaukset on tehtävä niin yksityiskohtaisesti, että niistä yksiselitteisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat alueisiin ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. Isojen tilojen kohdalla tehdyt poikkeukset ovat kuitenkin hyväksyttäviä. Näitä rajauksia tehtäessä olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yritettävä löytää jokin luonnollinen, esim. maaston piirteisiin sopiva rajaus../..

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 24./.. toiminta-alueiden rajauksia tarkistettaessa toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitosten verkostoihin ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa. pitää hyvänä periaatetta laajentaa toiminta-aluetta vasta sen jälkeen, kun verkostoa valmistuu, sillä vasta silloin tiedetään putkilinjojen lopullinen sijainti. Tällöin myös kiinteistön omistajilla on mahdollisuus hakea sosiaalisin perustein myönnettävää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) talousjätevesiavustusta, sillä tätä avustusta voidaan myöntää myös liittymismaksuihin. Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausunnossaan, että toiminta-alueeseen tulee liittää osa kiinteistöstä esitetyn kartan mukaisesti, koska osayleiskaavassa ko. kiinteistön osalle on merkitty uusi rakennuspaikka. Terveydensuojelujaosto ei toimittanut lausuntoa määräaikaan mennessä. Toiminta-alueen kartta ja lausunnot esitellään kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesiosuuskunta Suonen toiminta-alue hyväksytään esitetyn kartan mukaisesti siten, että toiminta-alueeseen liitetään osa kiinteistöstä Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 166 Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen kartta-aineisto on nähtävänä teknisessä toimistossa../..

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 166./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alue hyväksytään teknisen lautakunnan esityksen mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 74 Vesiosuuskunta Mustijoen toiminta-alueen kartta-aineisto on nähtävänä kokouksessa ja etukäteen teknisessä toimistossa. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus OSAVUOSIKATSAUS Khall 183 Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima osavuosikatsaus ajalta ja puolen vuoden perusteella laadittu ennuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi. Lisäksi lähetetään talousarvion toteumavertailu väliseltä ajalta. Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta ja katsaukseen liittyvän tulosennusteen sekä talousarvion toteumavertailun em. ajalta tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi. 2. Hallintokuntia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota menojen pitämiseen mahdollisimman pieninä ja pidättäytymään kaikista ei-pakollisista kuluista. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 75 Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima osavuosikatsaus ajalta ja puolen vuoden perusteella laadittu ennuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi. Lisäksi lähetetään talousarvion toteumavertailu väliseltä ajalta. Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MARKKU HYTTISELLE JA HENKILÖN VALINTA HÄNEN TILALLEEN Khall 187 Markku Hyttinen on osoittanut kunnanvaltuustolle päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää eroa Pornaisten kunnan luottamustehtävistä alkaen sivistystoimenjohtajan virkaan valinnan johdosta. Markku Hyttinen on valtuustokaudella valittu seuraaviin luottamustehtäviin: - Suomen Keskusta r.p.:n valtuutetuksi - sivistyslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Markku Hyttiselle myönnetään ero valtuutetun tehtävästä sekä sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sivistystoimenjohtajan virkaan valinnan vuoksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsisi henkilön Markku Hyttisen tilalle sivistyslautakuntaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto toteaa lisäksi, että Suomen Keskusta r.p.:n valtuutetuksi nousee Risto Piirainen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 76 Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Markku Hyttiselle luottamustehtävistä sivistystoimenjohtajan virkaan valinnan johdosta. Valtuusto valitsi yksimielisesti Juha Virkin sivistyslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Valtuusto totesi lisäksi, että Risto Piirainen nousi Suomen Keskusta r.p.:n valtuutetuksi.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Khall 190, liitteet 17 ja 18 Kirkonkylän osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaan välisenä aikana. Yleisötilaisuus osallisille järjestettiin ja kaavoittajan tapaamistilaisuus maanomistajille valtuustosalissa Maakäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin ; neuvotteluun osallistuivat Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kunnan edustajien lisäksi Uudenmaan liitto ja tiepiiri. Nähtävillä oloaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Lausuntoja saatiin 16 kpl ja maanomistajilta muistutuksia 32 kpl. Lisäksi kaavoittajien tapaamispäivinä tulkittiin kaavakarttaa ja otettiin vastaan suullisesti teknisiä korjaus- tai täydennyspyyntöjä. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun pohjalta on kaavakarttaan tehty seuraavat muutokset: - jokilaaksoon sijoittuneita asemakaavoitettavia alueita on supistettu; Järvenpääntien eteläpuolella maakuntakaavan valkoisella alueella aluevarauksia on selkeästi vähennetty maisemallisen yhteyden säilyttämiseksi jokilaaksossa (myös maanomistajien muistutuksia) - kaavaehdotuksessa esitetyt ohjeelliset uudet tieyhteydet on muutettu merkinnältään maastokäytävävarauksiksi vaihtoehtoisia tieyhteyksiä varten; merkinnällä turvataan lupaharkinnassa rakentamiselta vapaa vyöhyke tulevaisuuden liikennetarpeita varten (myös maanomistajien muistutuksia) - seurakunnan esityksestä on laajennettu hautausmaa-aluetta (EH) sekä seurakuntatalon korttelialuetta (PY) käsittämään tulevaisuuden rakennustarpeet - Museoviraston esityksestä kaavakarttaan on rajattu mahdollisille kylätonttialueille rajaukset ja kaavamääräys; Niemelä-nimisen kivikautisen asuinpaikan aluerajausta on tarkistettu - ulkoilureitin linjausta on tarkistettu kaava-alueen koilliskulmassa; reitti on ristiriidassa maastoliikennelain mukaisen sotilasajoneuvosafaritoiminnan kanssa (myös maanomistajan muistutus) - lisäksi kaavamääräyksiä on tarkistettu esitettyjen muutosten pohjalta../..

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 190./.. Kaavaselostukseen on lisäksi tehty vähäisiä täydennyksiä ja tarkistuksia. Maanomistajien kirjallisten muistutusten pohjalta on tehty seuraavat muutokset: 1. asemakaavoitettaviksi varattuja alueita on supistettu - tilalla RN:o ja RN:o tilalla RN:o /1 - tilalla RN:o asemakaavoitettaviksi määriteltyjä alueita on lisätty - tilalla RN:o tilalla RN:o tilalla RN:o tilalla RN:o rakentamismahdollisuuksia on siirretty tai korjattu - tilalla RN:o /korjaus - tilalla RN:o /siirto tilalle RN:o Maanomistajien suullisten muistutusten pohjalta on tehty seuraavat vähäiset, tekniset muutokset: - tilalla RN:o laajennetaan AP-aluetta ja yksi rakentamismahdollisuus muutetaan käytetyksi - tilalla RN:o laajennetaan AP-aluetta - tilalla RN:o siirretään rakentamismahdollisuutta tilan sisällä - tilalla RN:o yksi rakentamismahdollisuus muutetaan käytetyksi - tilalla RN:o laajennetaan AP-aluetta. Kaavakarttaan tehdyt muutokset ovat teknisluonteisia eivätkä edellytä kaavan asettamista uudelleen ehdotuksena nähtäville. Kirkonkylän osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi../..

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 190./.. Tiedoksi ilman liitenumeroa on viranomaisneuvottelun muistio. Liitteenä nro 17 ovat lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Liitteenä nro 18 ovat muistutusten lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Kaava-aineisto jaetaan kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille perjantaina Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt korjaukset ja - esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kirkonkylän osayleiskaavan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Esko Peltola poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Kvalt 77, liitteet 7-9 Teknisenä korjauksena liitekartan n:o 9 mukaisesti muutetaan tilalla RN:o olemassa olevan rakennuspaikan symboli uuden rakennuspaikan symboliksi; mitoitustaulukko tarkistetaan tältä osin. Tiedoksi ilman liitenumeroa on viranomaisneuvottelun muistio. Liitteenä nro 7 ovat lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Liitteenä nro 8 ovat muistutusten lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet../..

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt 77./.. Kaava-aineisto lähetetään kokouskutsun mukana Kunnanvaltuuston päätös: Aluearkkitehti Ulla-Maija Upola esitteli kaavaehdotuksen valtuutetuille. Ennen varsinaisen asian käsittelyä kokouksesta poistuivat esteellisinä Tuula Tanner, Juha Pajunen, Liisa Haapakoski ja Jukka Ruskeepää. Juha Pajusen tilalle toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Vesa Palmgren. Keskustelun aikana Matti Kalsola esitti Kaj Mattilan kannattamana, että asia palautetaan Tarja Kosunen-Krannilan ja Juha Krannilan muistutuksen osalta kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti, että valtuuston kokous keskeytettäisiin kunnanhallituksen kokouksen ajaksi. Valtuuston kokous keskeytettiin klo Khall 197, liite 19 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: - hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt korjaukset ja - tehdä Tarja Kosunen-Krannilan ja Juha Krannilan muistutuksen (nro 9) johdosta kaava-asiakirjoihin liitekartassa 19 esitetyn muutoksen sekä - esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kirkonkylän osayleiskaavan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai /..

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 197./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. Kvalt 77, liite 10 Valtuusto jatkoi asian käsittelyä. Valtuutetuille jaettiin liitteeksi nro 10 tuleva kartta, jossa on esitetty Tarja Kosunen-Krannilan ja Juha Krannilan muistutuksen johdosta kaavaasiakirjoihin tehty muutos AP-alueesta M-alueeksi. Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Kirkonkylän osayleiskaavan kunnanhallituksen esityksen mukaisena.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITTÄMINEN TYÖTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIIN Khall 193 Vuoden 2009 talousarviokäsittelyn yhteydessä on valtuusto hyväksynyt työterveydenhuollon toimintakuluiksi euroa ja toimintatuotoiksi (Kelan osuus) euroa. Kevään 2009 aikana on suoritettu henkilöstön terveystarkastuksia, joihin on tarvittaessa liittynyt lääkärintarkastuksia, laboratorio- ja röntgenkäyntejä sekä terveysneuvonnan ja ohjauksen antamista ja seurantakäyntejä joko terveydenhoitajalla tai lääkärillä. Työterveyshoitaja on suorittanut terveystarkastukset Pornaisissa toteuman mukaan työterveydenhuollon toimintamenoja on toteutunut ,03 euroa. Työterveystarkastuksia olisi tarkoitus jatkaa syksyn aikana, niin että koko henkilöstö olisi käynyt työterveyshoitajan tarkastuksessa tämän vuoden loppuun mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntäisi työterveydenhuollon toimintamenoihin euron lisämäärärahan vuoden 2009 talousarvioon. Toimintatuottojen lisäys olisi euroa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 78 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 79 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ei ollut. ILMOITUSASIAT Kvalt 80 Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään klo Valtuuston kokouksen jälkeen järjestetään kyselytunti, johon kutsutaan Mustijoen perusturvan virkamiehiä.

19 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto Pykälät 75, 79, 80 Sivu 129 HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 76, 77, 78 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 73, 74 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus Asemapäällikönkatu 14, PL HELSINKI Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

20 Valituskirja 130 Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot