Herran huomaan. Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro Sivu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Herran huomaan. Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro 21 31.5. 14.6.2012. Sivu 4"

Transkriptio

1 Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro Kuva: Matias Partanen. Kuva on otettu ma Oulujoen kirkossa eskarilaisten kouluun siunaamistilaisuudesta. Herran huomaan Sivu 4

2 2 Nro Pääkirjoitus Historia opettaa jälleen Välittäkää! Rauhan Tervehdyksen yksi tämän viikon haastateltavista, Saksassa asunut professori Aila- Leena Matthies kertoo mielenkiintoisen tiedon historiasta: saksalaisessa luterilaisessa kirkossa oli luvuilla, ehkä vielä sotienkin jälkeen, olemassa käytäntö, että konfirmoitu, seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi tullut nuori sai ripille päästyään oman tehtävänsä seurakunnasta. Kyse ei ollut palkallisesta työstä, vaan vapaaehtoistoiminnasta. Tehtävän antaminen viestitti luottamuksesta seurakunnan uutta aikuista kohtaan. Vanha ja poisjäänyt käytäntö on mielenkiintoinen. Se kertoo muun muassa asetelmasta, joka hyvinvointiseurakunnissa meillä ja muualla tahtoo helposti unohtua: saksalaisnuoret eivät olleet tuolloin kaikkinaisen kirkollisen tekemisen kohteita, vaan täysivaltaisina, konfirmoituina jäseninä he olivat itse seurakuntatyön tekijöitä. Aatoksia Mitä haluat, vapaaehtoinen? Toki nykyisinkin rippikoululaisia kutsutaan vapaaehtoistoimintaan, kuten isosiksi, kerhonohjaajiksi ja pyhäkoulunopettajiksi. Hyvä niin, mutta seurakuntaelämä tarjoaa merkityksellisiä vastuita paljon laajemmin. Nuoria pitäisi kutsua aiempaa selkeämmin mukaan esimerkiksi diakoniatyöhön. Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat tehdä hyviä tekoja. Tarve hyvän tekemiseen on vain lisääntynyt viime vuosina erilaisen pahuuden ja epäkohtien noustessa yhä räikeämmin esille. Ihmisiä ei välttämättä kiinnosta valta vaan vaikuttaminen itselle tärkeisiin asioihin. Olisiko mahdollista vai utopiaa, että jumalanpalveluksen jälkeen diakoniatyöntekijä kertoisi kirkkokansalle, millaista tukea seurakunnasta on pyydetty ja sen mukaan, mihin itse kunkin taidot riittävät, messusta lähdettäisiin antamaan apua tarvitseville? Muut lehdet Lopussa on nauru Hyvinkään surmat jouduttavat ajattelemaan, että meidän suomalaisten on opittava välittämään enemmän toisistamme. Kukaan ei tiedä tarkasti, miksi nuori mies tarttui aseisiin. Mieleen hiipii kuitenkin ajatus siitä, että jos ihminen kokee itsensä ja elämänsä merkitykselliseksi, hän ymmärtää myös toisten elämän olevan arvokas. Rippikoulussa nuorille opetetaan käskyjä, joista yksi on Älä tapa. Hyvinkään tragedia antaa viidenteen käskyyn uutta ajankohtaisuutta. Käskyjen lisäksi rippikoulussa opetetaan välittämistä. Sanojen ja puheiden lisäksi on oltava myös tekoja, mutta onneksi myös sanat ovat usein tekoja. Kun ihminen sanottaa välittämisensä jollekulle, se on mitä suurimmassa määrin myös teko. Surmien jälkeen kirkon viesti siis on: Välittäkää, välittäkää hyvät ihmiset toisistanne. Maailma ilman islamia Alussa oli ihminen, oma-apu ja läheisapu. Nykyaikaisen hyvinvointivaltion rakentaminen muutti asioita ja moni aikaisemmin lähimmäispalveluun kuulunut toimi ammattimaistui. Nyt hyvinvointivaltion rahat ovat loppuneet ja ilmassa väreilee ajatus siitä, että jokaisen pitää tulla toimeen omillaan ja pitää huolta omistaan. Vapaaehtoistoimintaa määrittävät sanat vapaaehtoisuus ja palkattomuus. Palkattomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vapaaehtoistoimijoilla ole oikeus saada toiminnastaan iloa ja jaksamista. Vapaaehtoistoiminnan motivaatio on mielenkiintoinen asia, jota monet tutkijatkin ovat kolunneet. Vapaaehtoistoiminta nähdään usein lahjana toiselle eli toiminnan moottorina olisi altruismi, ihmisrakkaus. Auttamisen ja antamisen motiivi on tärkeä, mutta ei ainoa syy toimia vapaaehtoisena. Toiminnan takana voikin olla halu toimia yhdessä ja tavoitella yhteistä päämäärää, saada sosiaalisia kontakteja tai vaikka halu oppia uutta. Vapaaehtoistoiminta on useimmiten seurakuntien ja järjestöjen organisoimaa. Toiminta saattaa olla tarkasti rajattua ja tehtävät järjestäjien etukäteen päättämiä. Kansalaisfoorumin pääsihteeri Aaro Harju on vapaaehtoistoiminnan megatrendejä tutkiessaan ennusta- nut, että vapaaehtoistoimijoita on tulevaisuudessa yhä niukemmin. Niukkaa hyödykettä pitää käyttää huolella ja tarkasti suunnitellen. Vapaaehtoistoimijat saattavat haluta tuoda toimintaan nykyistä enemmän omia ideoitaan ja lahjojaan tai haluavat kehittyä vapaaehtoisina. He haluavat mielekkäitä, juuri heille sopivia tehtäviä. He haluavat kokemuksen siitä, että he vapaaehtoistoimijoina tekevät oikeita ja tarpeellisia asioita. Vapaaehtoistoi- Hyvinvointivaltion rahat ovat loppuneet ja ilmassa väreilee ajatus siitä, että jokaisen pitää tulla toimeen omillaan ja pitää huolta omistaan. minnan järjestäjät joutuvat yhä tarkemmin miettimään, millaisia tehtäviä juuri heidän seurakunnassaan tai järjestössään vapaaehtoistoimijoille tarjotaan. He joutuvat myös pohtimaan, millaista koulutusta, tukea ja virkistystä toimijat tarvitsevat. Vapaaehtoistoiminta on nimensä mukaisesti vapaaehtoista: jos homma ei huvita, siitä luovutaan. Viisainta on haistella vapaaehtoistoiminnan uusia trendejä ja kysyä vapaaehtoisilta itseltään vinkkiä niin toiminnan laadusta kuin tukemisen keinoistakin. HILKKA LAHTI Kirjoittaja on sosionomiksi (AMK) opiskeleva freelance-toimittaja Kirjailija Jaakko Heinimäki puhuu Sanalehden haastattelussa suruttomuudesta. Pyhä huolettomuus on hänestä mahdollista vain, jos on kosketus sellaiseen todellisuuteen, jossa ihmisen omien mahdollisuuksien ja voimien rajat myönnetään. Teologiassa sitä kutsutaan armoksi. Uskonnollisen kielen väärinkäytetyimpiä termejä on körttiläisten suosima suruton. Hengellisenä haukkumasanana se tarkoittaa henkilöä, joka ei (vielä) ole meikäläisiä, vaan nauttii maallisista iloista. Tosiasiassa suruttomuus on kristillisen kilvoittelun päämäärä. Heittäkää pois kaikki maalliset huolet veisataan ortodoksisessa liturgiassa, kun ehtoollisaineet kannetaan esiin. Lopussa on nauru, puhtaan hyväntahtoinen ja suruttomaksi tekevä jumalallinen nauru. Jos jollekulle jo täällä ajassa käy niin, että ikävä hetkeksi hellittää, niin hellittäköön. Jumalan armoa se on, Heinimäki huomauttaa. Sana 21/2012 Vastarannan Kiiski Kotimaan kolumnisti Jussi Rytkönen kirjoittaa Graham. F. Fullerin teoksesta Maailma ilman islamia. Provosoivasta nimestään huolimatta Fullerin kirja on mielenkiintoinen tutkielma. Sen sanoma on, että länsimaailman ja islamin välillä ei todellisuudessa ole uskonnosta nousevaa ristiriitaa. Sen sijaan lännen ja Lähi-idän välillä olisi hankausta myös siinä tapauksessa, että islamia ei olisi koskaan syntynyt ja Egyptin, Syyrian ja Turkin kaltaiset maat olisivat jääneet ortodoksisiksi. Fuller väittää, että sukupolvia jatkuneessa Euroopan ja Lähi-idän vastakkainasettelussa islam on vain kanava, jonka kautta Lähi-idän ihmisten tyytymättömyys suuntautuu länttä vastaan. Jos muslimien tilalla olisivat Lähi-idän ortodoksit, lännen mestarointi alueella ja sen ylivoima herättäisivät vastarinnan keppihevosiksi juuri ortodoksisuuden. Kotimaa 21/2012

3 Nro Vapaaehtoistoiminta myllertää kirkon töitä Aktiivinenkaan vapaaehtoistoiminta ei vie työtä keneltäkään, mutta palkatun henkilöstön työnkuvia se muuttaa, professori Aila-Leena Matthies sanoo. Vapaaehtoistoimintaan osallistuneiden määrä on viime vuosina ollut nousussa kirkossa. Ainakin toistaiseksi samaan aikaan myös palkattujen työntekijöiden määrä on lisääntynyt. Vaikka näin on, HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajan Henrietta Grönlundin mukaan on tarpeellista keskustella aiempaa avoimemmin siitä, mitä tehtäviä kirkossa voidaan tulevaisuudessa tehdä vapaaehtoisin voimin. Monenlaiset tehtävät siirtyvät vapaaehtoisille, mutta vapaaehtoistoiminta ei korvaa palkkatyötä. Vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan, mutta samalla tarvitaan myös henkilöitä, jotka organisoivat vapaaehtoistoimintaa, Grönlund toteaa. Vapaaehtoiset jopa lisäävät palkkatyön tarvetta Samaa painottaa myös Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies. Hänen mukaansa vapaaehtoiset tuovat mukaan palkatuille työntekijöille jopa kokonaan uusia tehtäviä myös kirkossa. Vapaaehtoisten kanssa työskenteleminen vaatii omaa osaamista työntekijältä, Matthies huomauttaa. Vapaaehtoisten mukaan kutsuminen tarkoittaa esimerkiksi, että seurakunnissa on oltava henkilöstöä, joka osaa ohjata vapaaehtoistyötä. Toiminnan järjestäminen ja jo vapaaehtoisten saaminen vaativat aikaa ja taitoa siis työntekijän, jolle annetaan mahdollisuus keskittyä vapaaehtoistyöhön, Matthies sanoo. Hän huomauttaa, että vapaaehtoistoimijoiden määrä on vähentymässä yhteiskunnassa. Tulevista talkoolaisista käydään järjestöjen kesken kilpailua. Siinä taistossa on mukana myös kirkko. Avoin puhe tehtävistä tarpeellista Aila-Leena Matthies ei usko, että työnantajilla olisi jonkinlainen salajuoni teetättää tiukkenevan talouden aikana palkkatöitä ilmaiseksi kansalaisilla. Matthiesin mukaan asioista on kuitenkin puhuttava avoimesti, myös kirkossa. Vapaaehtoiset tuovat mukaan palkatuille työntekijöille jopa kokonaan uusia tehtäviä myös kirkossa. Aila-Leena Matthies Seurakunnissakin tarvitaan rehellistä puhetta siitä, mitä työtä tekevät palkatut ammatti-ihmiset ja mitä seurakuntalaiset vapaaehtoisina. Jos kirkoissa toimii esimerkiksi suntioiden apuna vapaaehtoisia, on keskusteltava, mitä he tekevät ja mitä taas suntion ammattitutkinnon saanut henkilö tekee, Matthies sanoo. Itse ajattelen, että vapaaehtoistoiminta ei niinkään vie työtä keneltäkään, mutta palkatun henkilöstön työnkuvia se muuttaa. Hän korostaa vielä, että yhteiskunnassa tarvitaan vapaaehtoista kansalaistoimintaa, vaikka työntekijöitä ei vähennettäisikään. Oululainen Erja Ollikainen (vas.) on mukana Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoistoiminnassa muun muassa pyhäkoulunopettajana ja kahvinkeittäjänä. Ollikainen ja lastenohjaaja Tea Lakkala eivät usko, että jos vapaaehtoiset lopettaisivat kahvin keittämisen, seurakuntaan palkattaisiin lisää emäntiä. Vaativakin toiminta onnistuu vapaaehtoisilta Henrietta Grönlundin mukaan rajaa palkkatyön ja vapaaehtoistoiminnan väliin vetää kirkossa osaltaan kirkkolaki. Vapaaehtoinen toimija ei voi kastaa, haudata tai vihkiä, hän sanoo esimerkin selkeästä rajanvedosta. Aina palkkatyön ja vapaaehtoistoiminnan erottaminen ei ole näin yksinkertaista. Pikemminkin rajanveto voi olla välillä sumeaa, kuten Grönlund ilmaisee. Hän muistuttaa, että vapaaehtoiset kykenevät tekemään hyvinkin vaativia tehtäviä kirkossa. Vapaaehtoistoiminnasta viime viikolla väitellyt Grönlund kehottaa käyttämään rajan vetämisessä maalaisjärkeä. Esimerkiksi HelsinkiMissiossa seniorityössä olevat vapaaehtoiset eivät tee hoi- vaan, kuten kuntoutukseen liittyviä tehtäviä tai pese esimerkiksi vanhusten ikkunoita. Vastuut rajoittavat vapaaehtoistyötä Kirkon Alat ry:n toiminnanjohtaja Ritva Rasila kuvailee Suomea säätely-yhteiskunnaksi. Elämme Suomessa voimakkaasti säädellyssä ilmapiirissä. Lukuisat työntekijöiden vastuuseen liittyvät säädökset vaikuttavat myös siihen, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan järjestää Työt huutokaupassa Riitta Hirvonen kirkossa. Kun seurakunnissa mietitään vapaaehtoistoimintaa, vastuukysymykset nousevat esille heti. Joskus vastuita on hyvä miettiä etukäteen jopa hankalimman mahdollisen tilanteen kautta: mitä on edessä, jos jotakin odottamatonta sattuu? Rasila muistuttaa, että seurakuntalaisen astuessa sisälle seurakuntataloon hän ei ole vapaaehtoisten vaan työntekijöiden vastuulla. Tekstit: RIITTA HIRVONEN Kommentti Kumppanuus kuuluu seurakuntaan Kirkon olemuksesta ja seurakuntatyön näkökulmasta vapaaehtoistoiminta hahmottuu monimerkityksisenä. Jo seurakunnan jäsenyys sinällään on arvokasta vapaaehtoistyötä. Pyhä kaste on kutsumus Jumalan työtoveruuteen lähimmäisten palvelemiseksi kodeissa ja työpaikoilla, unohtamatta vastuuta luonnosta. Vapaaehtoistoiminta on olennainen osa kirkon olemusta ja hyvää seurakuntaelämää. Avoin ja myönteinen yhteisöllisyys ruokkii itseään. Esimerkiksi mieltä lämmittävät kokemukset vapaaehtoisvoimin toteutettavista kirkkokahvitilaisuuksista innostavat monenlaisiin palvelutehtäviin. En näe, että vapaaehtoiset lisäävät palkkatyön tarvetta seurakunnassa. Toki palkattujen työntekijöiden rooli muuttuu mielestäni myönteisellä tavalla luovuttaessa työntekijäkeskeisestä työtavasta. Kun seurakuntalaiset ja työntekijät löytävät roolinsa yhteistyökumppaneina, versoaa uutta. Juhani Lavanko Karjasillan kirkkoherra Kirkon Alat ry:n toiminnanjohtaja Ritva Rasila on pahoillaan siitä, että kirkossa on kuulunut viime aikoina epäkunnioittavaa puhetta ammatti-ihmisten töistä pohdittaessa, mitä tehtäviä vapaaehtoiset voisivat tehdä seurakunnissa. Töiden jakamisessa täytyy säilyä kunnioitus alan ammattilaisia kohtaan, Rasila huomauttaa. Kirkossa pitää olla tilaa vapaaehtoisille. Nykyisenkaltainen työntekijäkeskeisyys seurakunnissa ei ole hyvä asia, mutta huolimaton puhe siitä, että jonkin työn hoitaa helposti kuka tahansa, muutkin kuin tehtävään koulutetut, on loukkaavaa. Kenenkään työtä ei pidä ikään kuin huutokaupata vapaaehtoisille. Toisten töistä on helppo puhua epäkunnioittavasti, Rasila on huomannut. Lue ja kommentoi Vievätkö vapaaehtoiset työt työttömiltä? Kerro mielipiteesi

4 4 Nro Arkkipiispa Hyvinkään surmista: Vastuu nuorista kuuluu kaikille Myös Suomen evankelilais-luterilainen kirkko on reagoinut Hyvinkään murhenäytelmään, jossa kuoli kaksi ja loukkaantui seitsemän ihmistä. Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi maanantaina Ylen aamutv:ssä, että tällaiset tapahtumat ovat käsittämättömiä. Ne herättävät enemmän hämmennystä ja kysymyksiä kuin vastauksia. Epätietoisuuden kanssa on kuitenkin pakko elää. Avuttomuuden ja käsittämättömän kestäminen on yksi osa tätä tapahtumaa, Mäkinen totesi. Arkkipiispan mukaan väkivallan teot kertovat, että yhteiskunnassamme on jotain vialla. On olemassa jotain, joka purkautuu näin. Pinnan alla on tukahtuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Tavallisesti ahdistus purkautuu kuitenkin toisella tavalla kuten vaikkapa masentuneisuutena. Arkkipiispalta kysyttiin millainen ihminen voi olla tällaisen teon takana. Arkkipiispan vastaus oli suora ja rehellinen. En tiedä. Mäkisen mukaan nuoren osa on nykyään kohtuuttoman kova. Kirkon nuorisotyössä on todettu, että on paljon hyvinvoivia nuoria, mutta myös nuoria, jotka kokevat itsensä olevansa hukassa ja ulkopuolisia. Nuorten maailma on kovempi kuin se, jossa itse kasvoin. Oman paikan hakeminen on arkkipiispan mukaan nuorille Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry. ISSN Perustettu 1907 Kustantaja: Levikki: noin kpl, 14 seurakuntaa: Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siikalatva ja Tyrnävä. Ilmestyminen: Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. Jakelu: Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella Päätoimittaja: Janne Kankaala, poissa saakka Päätoimittaja / toimitussihteeri: Elsi Salovaara Toimittaja: Pekka Helin Toimittaja: Riitta Hirvonen Toimittaja: Katja Kiiskinen Ulkoasu: Mari Lähteenmaa tavattoman rankkaa. Maailmamme on onnistumisten ja menestyksen maailma. Siinä ei ole paljon tilaa epäonnistumiselle, heikkoudelle, avuttomuudelle, kömpelyydelle ja sosiaalisille vaikeuksille. Arkkipiispan mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa hyvinvointi on epäoikeudenmukaisesti jakautunut. Kysyn, kuinka kovaa hintaa me maksamme enemmistön vauraudesta. Ylen toimittaja kysyi arkkipiispalla, kuka on vastuussa nuorista. Vastuu on meidän kaikkien yhteinen. Jos joku yrittää sälyttää vastuu toiselle taholle, se on vastuun kiertämistä. Kotimaa24 kertoo, että Espoon piispa Tapio Luoma puhui suruhartaudessa Hyvinkään kirkossa lauantaina ampumavälikohtauksen jälkeen. Olemme järkyttyneinä ottaneet vastaan uutisen tapahtumista Hyvinkäällä viime yönä. Hämmennys ja sanaton suru ovat nyt päällimmäisiä tunteita. Ajattelemme lämmöllä kaikkia veriteon uhreja ja heidän omaisiaan. Rukoilemme heille voimia ja siunausta. Emme nyt voi muuta kuin jättäytyä taivaallisen Isämme varaan, hänen, joka on luvannut olla kaikkien surevien ja ahdistuneiden rinnalla, sanoi piispa Luoma. Pekka Helin Sähköpostit: Osoite: PL 102, Oulu, Isokatu 9, 5. krs Puhelin: (08) / Verkkojulkaisu: Facebook: Tilaaminen ja osoitteenmuutokset: Kustannus-Oy Kotimaan tilauspalvelut p Tilaushinnat: Seurakunnille 10,93 / kotitalous, yksityistilaukset 1 vuosi 32,70, 6 kk 21,80, 3 kk 16,35 Ilmoitustilan myynti: Kustannus-Oy Kotimaa / Minna Zilliacus p , Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto: Kustannus-Oy Kotimaa / Lisbeth Sarkkinen p , faksi (otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) Jakeluhuomautukset: Jos et saa lehteä, tai vastaavasti et halua ottaa vastaan ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi Itellan asiakaspalveluun, p tai tee se osoitteessa Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan neuvoston jäsen. Olen toiminut kestävän kehityksen parissa seitsemänvuotiaasta asti. Isosiskoni vei minut Oulun Luontonuoriin, jossa lajiteltiin lehtiä ja kierrätettiin vaatteita kirpputoriperiaatteella. Toiminta on kasvanut vuosien saatossa ja nykyisin Välivainiolla sijaitsee kestävän kehityksen keskus, jossa noudatetaan kierrätysperiaatetta rakennuksia myöten: niissäkin on käytetty kierrätysmateriaaleja. Usein kestävä kehitys ymmärretään vain luonnonvarojen kestävänä käyttönä esimerkiksi jätelajittelun ja kierrätyksen yhteydessä. Siihen kuuluu kuitenkin muutakin, kuten saasteiden vähentämistä käyttämällä polkupyörää tai julkisia kulkuneuvoja yksityisautoilun sijaan. Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on taata kaikille ihmisille perustarpeet, kuten koulutus ja mahdollisuus töihin. Tärkeää on myös suvaitsevaisuus toisia kohtaan. Keskuksellamme on useita pajoja. Ympäristöpajalla lajitellaan lehtiä, pyöräpajalla kunnostetaan vanhoista pyöränromuista käyttökelpoisia menopelejä, entisöintipajalla entisöidään vanhoja huonekaluja ja ompelupajalla korjataan vaatteita tai loihditaan vanhoista kankaista uusia tuotteita. Rakennukset omistaa voittoa Palautetta Kiitos Kempeleen seurakunnalle Me Kempeleen Parkinsonkerholaiset kiitämme seurakuntaamme hyvästä yhteistyöstä. Olemme saaneet kokoontua Kokkokankaan pienryhmähuoneessa vastikkeetta jo vuosia. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan, kun taas syksyllä aloitamme kerhokokoontumiset. AINI KAURANEN kerhon yhteyshenkilö Kempele Kuka: Tiina Sauvola, 27 tavoittelematon yhdistys Yritetään yhdessä ry, jonka hallituksessa olen ollut vuosien ajan. Kun minua tänä vuonna esitettiin yhdistyksen pu- Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on taata kaikille ihmisille perustarpeet, kuten koulutus ja mahdollisuus töihin. heenjohta- jaksi, en voinut kieltäytyä kunniasta. Yhdistyksen tavoitteet ovat lähellä sydäntäni. Paitsi kierrätys, yhdistyksen tavoite on myös Jokainen meistä voi tehdä maailmasta ja lähiympäristöstämme paremman paikan elää. Joskus teko voi olla suuri ja maailmaa kerralla muuttava, mutta myös pienet teot ovat tärkeitä. Pelasta maailma on juttusarja, joka esittelee suurten ja pienten tekojen tekijöitä. Toisessa osassa itsestään kertoo kestävän kehityksen puolestapuhuja. syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimimme vaikeasti työllistyvien ihmisten ja maahanmuuttajien tukena. Keskuksella toimii esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä ja päihdeongelmaisia. Kaikkia yhdistää se, että he ovat jollakin tavalla syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä tästä raadollisesta yhteiskunnasta. Keskuksella on myös töissä ihan tavallisia nuoria, joilla ei välttämättä ole ammatillista koulutusta tai työkokemusta omalta alaltaan. Yleensä tällaisten nuorten on vaikea saada sitä ensimmäistä työpaikkaa. Parasta kestävän kehityksen keskuksen toiminnassa on mielestäni se, että erilaiset ihmiset saavat uuden mahdollisuuden parempaan elämään. Innostavinta on kuulla uusista selviytymistarinoista, kun joku keskuksella työskennellyt on päässyt elämässään eteenpäin. Palaute työstä on aina ollut hyvää ja toimintaamme ihaillaan. Keskuksessa vierailee vuosittain satoja ihmisiä ulkomaita myöten, myös poliitikkoja. Ennakkoluulojakin riittää. Eniten kysymyksiä herättävät päihdeongelmaiset ja vankilassa istuneet: miten heistä voidaan saada kantaväestön mielestä normaaleja työssäkäyviä ihmisiä? Sekin on kuitenkin mahdollista, kun heille annetaan mahdollisuus näyttää osaamistaan. Maailman tekee paremmaksi arjen pienet teot ja toisten ihmisten hyväksyminen sellaisena kuin he ovat. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja kaikkien ihmisten huomioon ottaminen auttavat meitä jättämään maapallon hyvässä kunnossa myös jälkipolville. MARIA-MELINA VÄYRYNEN Pallo osui seuraavaksi Marjo Rintalaan, jonka talvinen harrastus on pikkulintujen ruokinta. Pallo kiertää kenties se osuu seuraavaksi sinuun? Kansikuva: Siunattuina koulutielle Matias Partanen Tiistaina Oulujoen kirkossa siunattiin ensi syksynä koulutielle suuntaavat lapset. Myös tulevien koululaisten sisarukset, vanhemmat sekä isovanhemmat olivat saapuneet rukoilemaan turvallista koulutietä. Siunaamassa olivat lehtori Riitta Kentala ja pastori Ilkka Mäkinen. Tilaisuudessa esiintyi myös Oulujoen lapsikuoro Anna Haanpää-Vesenterän johdolla.

5 Nro Karttapalvelujen tiedot usein suuntaa-antavia Rauhan Tervehdyksen lukijalta tuli vinkki, että Oulun seurakuntayhtymän osoite Isokatu 9, jossa myös Rauhan Tervehdyksen toimitus sijaitsee, näkyy netin karttapalvelussa Isokatu 11:n kohdalla. Lukijan mukaan myös takseilla on ollut hankaluuksia löytää oikeaan osoitteeseen. Viestintäpäällikkö Sanna Mäenpää Fonectasta kertoo, että yleensä heittoa karttahakutuloksen ja oikean sijainnin välillä on muutamasta metristä kymmeneen metriin, mutta korkeintaan pari sataa metriä. Poikkeaman suuruus riippuu yleensä alueesta, jolta osoitetta haetaan. Kaupunkien keskustoissa hakutulokset ovat tarkempia kuin syrjäseuduilla. Fonectan online-palvelujen kartat tehdään muun muassa Karttakeskukselta ja Maanmittauslaitokselta saatujen kartta-aineistojen pohjalta. Jos tarkkaa osoitteiden sijaintia ei ole tarkoitukseen sopivasti saatavilla, joudumme karttapalveluissa turvautumaan muihin keinoihin, esimerkiksi päättelemään osoitteen sijainnin poikkikatujen perusteella. Siksi onlinepalvelujen osoitetiedot ovat suuntaa-antavia. Mäenpään mukaan Oulun seurakuntayhtymän ja Rauhan Tervehdyksen osoite on nyt korjattu palvelun yrityshakuun. Oikea kohta kartalla löytyy, mikäli tietoja haetaan nimenomaan yrityshaun kautta, koska yritysten sijaintiin pystymme vaikuttamaan järjestelmiemme välityksellä. Mikäli käyttäjä kirjoittaa osoitehakuun Isokatu 9 Oulu, niin tähän tulokseen emme voi valitettavasti vaikuttaa. Katja Kiiskinen Ylemmässä kuvassa vasemmalla Isokatu 9 ja oikealla Isokatu 11. Sekä Eniron että Googlen karttapalvelut osoittavat kartalta väärän kohdan. Oulu muuttuu nopeasti Taksien välitysjärjestelmässä käytetään Genimapilta tulevia karttoja, joihin ladataan päivitykset aina kun uusia on saatavilla. Oulu muuttuu nopeasti. Esimerkiksi Metsokankaalle ja Aaltokankaalle tulee jatkuvasti uusia teitä, eivätkä Genimapin kartat pysy perässä, kertoo palvelupäällikkö Sanna Ruonala Oulun Aluetaksista. Hänen mukaansa taksi löytää aina kuitenkin perille ennemmin tai myöhemmin. Tilauksen yhteydessä järjestelmään voidaan lähettää ajo-ohjeita. Kuljettaja voi myös soittaa taksikeskukseen, jossa sitten etsitään oikea osoite Oulun kaupungin omasta karttapalvelusta, ja annetaan kuljettajalle ohjeita. Ruonalan mukaan monet yritykset, joihin usein tilataan takseja, ilmoittavat muutostaan suoraan heille, jolloin taksit osaavat suunnata jatkossa uuteen osoitteeseen. Ruonala kertoo, että Oulun Aluetaksi neuvotteli muutama vuosi sitten Oulun kaupungin kanssa heidän karttapalvelunsa käytöstä, mutta toimivaa ratkaisua ei sillä kertaa löytynyt. Paikkatietoinsinööri Petri Joro Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista ei pysty kertomaan tarkkaa syytä aineistotoimituksen kariutumiselle, sillä neuvotteluista on kulunut aikaa. En uskalla yksilöidä syitä siihen, miksei ratkaisua syntynyt. Kyse on voinut olla esimerkiksi teknisistä seikoista, karttojen ja järjestelmien yhteensopivuudesta, Joro arvelee. Hän toteaa, että halukkuutta yhteistyöhön kuitenkin on, ja tarvittaessa asiaa voidaan tutkia uudelleen. KATJA KIISKINEN Tunnista ilmestys Vatikaani on julkaissut ohjeet uskonnollisten ilmestysten tunnistamiseksi ja todentamiseksi. Alkuperäinen latinankielinen dokumentti kirjoitettiin jo vuonna 1978, mutta sitä saivat lukea vain katolisen kirkon piispat ja muut asiantuntijat. Ohjeet on nyt käännetty eurooppalaisille valtakielille ja ne ovat vapaasti kaikkien luettavissa. Lyhyissä ohjeissa käydään ensin läpi kriteerit, joilla ilmestyksiä arvioidaan. Positiivisia merkkejä ilmestyksen aitoudesta ovat esimerkiksi sen kokeneen henkilön rehellinen luonne ja kuuliaisuus kirkon auktoriteetteja kohtaan, negatiivisia taas esimerkiksi näkijän mielenterveyden ongelmat ja ilmestykseen liittyvät kielteiset lieveilmiöt. Ilmestysten sisältöä kehotetaan myös arvioimaan suhteessa katolisen kirkon oppiin. Ohjeissa kerrotaan myös, miten paikallisten auktoriteettien pitää toimia, jos ilmestykset todetaan aidoiksi tai jos niiden ympärille kehittyy palvontakultti. Vatikaanin ohjeet korostavat tilanteen seuraamista ja varovaista etenemistä, mutta myös kirkon tiukkaa väliintuloa tarvittaessa. Moni muslimiurheilija kohtaa Lontoon heinäkuun lopussa alkavissa olympialaisissa ikävän ongelman: kisat ja muslimien paastokuukausi ramadan osuvat päällekkäin. Ongelma ei ole pieni: se koskee arviolta noin urheilijaa. Ramadanin aikana muslimit paastoavat ruuasta ja juomasta päivänvalon aikana. Jotkut muslimiurheilijat ovat saaneet luvan lykätä ramadanin myöhempään ajankohtaan. Toiset taas tulevat maista, joissa lykkäämistä ei sallita. Lääketieteelliset asiantuntijat sanovat, että ainakin teoreettisesti ruuan vähentäminen ramadanin aikana saattaa kuluttaa urheilijan maksaa ja lihasten glykogeenivarastoja. Kansainvälisen olympiakomitean ravitsemustyöryhmä väittää kuitenkin, että ramadanin vaikutus urheilijoihin on kaikkea muuta kuin selvää. Työryhmän puheenjohtaja Ronald Maugham myöntää, että joitakin fysikaalisia muutoksia tapahtuu vääjäämättä. Maughamin mukaan tutkimustulokset osoittavat, että paasto vaikuttaa vaihtelevasti riippuen esimerkiksi urheilijan suoritustasosta ja lajista. Suoritustaso laskee usein erityisesti lajeissa, joissa lihakset joutuvat voimakkaasti ja toistuvasti supistumaan, kirjoittaa Maughamin johtama ryhmä brittiläisen urheilulääketieteen julkaisussa. Ryhmä kuitenkin väittää, että paastolla on Maata kiertelemässä Ramadan osuu olympialaisten ajaksi useimmiten vain vähän haitallisia vaikutuksia harjoitteluun tai kilpailusuoritukseen. Urheilulääketieteen professori Jim Waterhouse Liverpoolin John Mooresin yliopistosta huomauttaa, että paaston vaikutusta on tutkittu niin vähän, että on mahdotonta vuorenvarmasti arvioida, kuinka paastoavat muslimiurheilijat pärjäävät olympialaisissa. Waterhouse kehottaa kuitenkin tutustumaan vuonna 2007 tehtyyn tutkimukseen, johon osallistui kaksi algerialaista jalkapallojoukkuetta. Tutkimus osoitti, että ramadanin aika paastonneiden jalkapalloilijoiden nopeus, ketteryys ja kestävyys heikentyivät huomattavasti. Noin 70 prosenttia jalkapalloilijoista tunsi, että heidän suoritustasonsa laski harjoituksissa ja peleissä. Malesialainen pyöräilijä Azizulhasni Awang ei aio paastota olympialaisissa, koska uskoo, että se vaikuttaa hänen suorituskykyynsä. Paaston vaikutus riippuu urheilulajista. Paasto ei haittaa lajeissa, joissa vaaditaan taitavuutta. Pyöräilyssä sen sijaan tarvitaan rutkasti energiaa. Paastosin viime vuonna harjoittelun aikana. Parin ensimmäisen päivän aikana ei ilmennyt merkittäviä muutoksia suoritustasossa, mutta paaston jälkeen olin aivan puhki. Lähde: Huffington Post Pekka Helin Kirkkosuhde muuttui Vihreiden suhde kirkkoon on muuttunut uuden periaateohjelman mukana positiivisemmaksi, myöntää puoluesihteeri Panu Laturi. Lappeenrannan puoluekokouksessa viikonloppuna hyväksytyssä asiakirjassa ei ole enää vaatimusta kirkon ja valtion selkeästä erosta. Laturi muistelee, että nyt äänestyksessä lisäysehdotuksena hävinnyt kanta on ollut puolueella 1990-luvun alkuvuosista lähtien. Kyllä tässä on nähtävissä muutos. Minusta voidaan sanoa, että Vihreiden suhtautuminen kirkkoon, uskontoihin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin rakentuu nyt positiivisten oikeuksien kautta, Laturi sanoo. Hän näkee muutoksen pitkään jatkuneen puolueen sisäisen keskustelun seurauksena.

6 Nro 21 6 Muut seurakunnat Pe 1.6. klo LIFT, LIFTjr, Picnic Koitelinkoskella Kiimingissä. Yhteislähtö srk:lta klo 18. Omat eväät. Su 3.6. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Taisto Vähäaho, Seurakuntakuoro. Su 3.6. klo 17 International Service, Neil Berry, Rachel and Andrey Sirotkin Ke 6.6. klo 19 Sana ja rukous, Voimalliset teot, Markku Tossavainen, Hannu Orava, Maaret ja Ari Natunen. Päivärukous ti, ke ja to klo TERVETULOA! Uusikatu 78 OULU Su 3.6. Jumalanpalvelus klo ( Vapaa kirkossa ) La 9.6. Pihakirppis klo Artturintie 27. Su Lauluhetki Mannerheiminpuistossa klo ja Jumalanpalvelus klo Kirkkokatu 34. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT! To klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Armas Lindberg, God s Bell, aihe: Valitse voitto. Su 3.6. klo 11 Ehtoolliskirkko ja pyhäkoulu, tarjoilu, Risto Wotschke. Ti 5.6. klo 18 Seurakunnan virallinen kokous (jäsenille). Ke 6.6. klo 17 Leiripalaveri. To 7.6. klo 19 Rukousilta, Eija Soini. Lastenleiri Koppanassa , Nuortenleiri Koppanassa , lisätietoja Tervetuloa! MUHOKSEN HELLUNTAISEURAKUNTA Veturitie 1, MUHOS Su 3.6. klo EHTOOLLISJUMALANPALVELUS Ke 6.6.klo SANAN JA RUKOUKSEN ILTA TERVETULOA! Oulun Kotiseurakunta Tuulimyllynkatu 18 Ti klo (huom. aika!) Sana ja rukous. La 9.6. klo Sirkka Hautaniemi + tiimi, vietnamilaisten nuorten lauluryhmä TERVETULOA! Yhdistykset Nepal tutuksi lasten lähetyspäivässä T uhatkunta Tuiran seurakunnan alakoululaista on päässyt viimeisen kolme viikon aikana maistamaan millaista elämä on Nepalissa. Koskelan seurakuntakodilla järjestetyissä lasten lähetyspäivissä on tehty tutuksi Suomen Lähetysseuran tekemää työtä. Nepal valittiin teemaksi siksi, että se oli viime vuonna Lähetysseuran Tasaus-keräyksen kohteena. Päivät alkavat nukketeatteriesityksellä, jossa nähdään, kuinka 7-vuotias nepalilaistyttö saa luvan lähteä koulutielle samoin kuin isoveljensä, vaikka yleensä tyttöjen pitää jäädä auttamaan äitejään kotiin. Lähetysseura tekee töitä, jotta kaikki koululaiset pääsisivät kouluun ja saisivat koulupuvut, kertoo nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ståhlberg esityksen jälkeen. Tarinan jälkeen koululaiset saavat maistaa nuotiolla nepalilaisia herkkuja, leikkiä paikallisia pallopelejä ja askarrella itselleen muistoksi Nepalin lipun. Professorintie 7, Oulu Kuvat: Elsi Salovaara Nuotiopaikalla paistettiin omenoita ja juotiin nepalilaista teetä, joka maistui joidenkin mielestä pullataikinalta. Tuiran koulun oppilaille maistiaiset olivat uusi kokemus. Vapaaehtoisvoimin sisällä ja ulkona Tuiran seurakunnan työntekijöiden lisäksi tapahtumaa järjestämässä on ollut useita vapaaeh toisia niin keittiössä kuin ulkona olevilla tutustumispisteillä. Varsinkin ulkohommis ta huolehtivat miehet ovat olleet korvaamattomia, toteaa lähetys sihteeri Tarja Oja-Viirret. Nuotiopaikalta tavoitettu Tais to Sutinen kertoo, että hän on toi minut vapaaehtoisena reilut pari vuotta. Yleensä hän on mukana Pyhän Luukkaan kappelin työt tömien ruokailussa. Lasten lähe tyspäivillä hän on hoitanut nuotiopaikkaa joka päivä. OULUN RAUHANYHDISTYS RY Vilma Antila ja Kristiina Zaitseva Tuiran koulusta askartelivat itselleen Nepalin liput. Caritas Hyvinvointi Caritas Hyvinvointi Tässä paistetaan omenoita la toimeliaana, etteivät seinät ala Caritas Hyvinvointi ja juodaan nepalilaista teetä. Osa kaatua päälle. fysioterapia hieronta fysioterapia lymfaterapia lymfaterapia hieronta fysioterapia lymfaterapia hieronta tykkää siitä, osa on heti että hyi, Lasten lähetyspäivä järjestet jalkojenhoito liikuntaryhmät kurssipalvelut jalkojenhoito liikuntaryhmät kurssipalvelut jalkojenhoito liikuntaryhmät Sutinen myhäilee. tiin Tuiran kurssipalvelut seurakunnan ja alu ToinenAjanvaraus ja tiedustelut ulkoa tavoitettu vapaa- eenpuh. koulujen Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 yhteistyönä Ajanvaraus ja tiedustelut puh osoitteessa ehtoinen on Lisää Juha Ahlström, jo Kaikki, jotka halusivat mulisää osoitteessa Lisää osoitteessa ka puolestaan grillaa ananaspalo- kaan, myös mahtuivat mukaan, ja lapsille. kertoo Oja-Viirret tyytyväisenä. Taistohan se houkutteli minut mukaan vapaaehtoiseksi, hän ELSI SALOVAARA kertoo ja toteaa, että parempi ol- Terveydenhoitoa SEUROJA sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19. CHRISTIAN SERVICES Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. Translation into English on Saturdays and Sundays. Kaikki ovat tervetulleita. Caritas Hyvinvointi OULU Retki Ylläkselle: Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä Autot kulkevat Iisalmesta Piippolan kautta ja Kajaanista Muhoksen kautta Ouluun ja Ylläkselle. Reittien varrelta kyytiin! Tiedustelut ja ilm. Tuomo Ruuttuselle Minna Zilliacus p , kotimaa.fi Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö Luterilainen messu joka sunnuntai klo Tuulimyllynkatu 18. Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa! Kuuntele saarna: timoteus SEUROJA Esikoislestadiolaiset ry Siirtolantie 28, Oulu Sunnuntaisin klo Tervetuloa! Ilmoittaja, ota yhteyttä. Su 3.6. klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. Ti 5.6. klo 18 Kokoushuoneiston siivoustalkoot. Su klo 17 Seurat Heino Kouva. Tervetuloa! fysioterapia jalkojenhoito hieronta KEMPELE OULUNSALO toimintaterapia liikuntaryhmät myös kotikäynnit lymfaterapia kurssipalvelut Tiedustelut puh

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon 1 Suomen keskustelussa mainitaan usein OPPIMISVELVOLLISUUS, mutta kyseessä on lapsen oikeus käydä koulua YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 28. artikla: Lapsilla on oikeus käydä koulua. Lapsityö (LOS 31.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI TERVEISET helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI VAPAUS, MITÄ SE MERKITSEE? Tämä vuosi 2017 on meille suomalaisille juhlavuosi, sata vuotta sitten maamme sai itsenäisyyden.tuohon vuosisataan

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Tämä materiaalikirje tulee seurakuntaan vain nimetyille Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöille. Ota uudet materiaalit käyttöösi ja kartoita lisätarvetta eri

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot