Aurinkolämmitysratkaisut Pieni askel omavaraisuuteen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkolämmitysratkaisut Pieni askel omavaraisuuteen."

Transkriptio

1 Aurinkolämmitysratkaisut Pieni askel omavaraisuuteen.

2 Puhdasta energiaa luonnosta

3 Pieni askel omavaraisuuteen Aurime tasokeräin tarjoaa saumattoman rakenteen, joka tekee siitä sadevesitiiviin ja kestävän. Aurinko on meidän kaikkien elämään vaikuttava ehtymätön energianlähde ja se tuottaa välillisesti suurimman osan ihmisten käyttämästä energiasta kuten öljyn, maakaasun ja puun. Lisäksi Auringon lämmöstä saadaan osa rakennusten hyötykäyttöön ikkunoiden kautta. Suomen pitkästä talvesta huolimatta auringon säteilyn määrä Suomessa on lähes sama kuin Keski- Euroopassa. Etelä-Suomessa jokaista neliömetriä kohden on mahdollista saada noin 1000 kilowattituntia auringon energiaa. Vastaava hyöty on Keski-Euroopassa ainoastaan viidenneksen suurempi. Aurinkolämpö on tehokkain kevättalvella, kesällä ja syksyllä, jolloin lämpö voidaan siirtää käyttöveden ja tilojen lämmittämiseen. Tuona aikana voidaan muiden energiajärjestelmien energiankulutusta vähentää ja näin säästää luontoa ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Aurinkolämmityksellä saavutettavat energiansäästöt ovat todella mittavat. Pelkästään käyttöveden lämmitykseen vaadittavasta energiantarpeesta voidaan vuositasolla kattaa 60 % - 70 %. Eri tyyppisten rakennuksien kokonaisenergiantarpeesta voidaan aurinkolämmityksellä kattaa: - omakotitalot n. 30 % - kerrostalot n. 50 % - hallit ja varastot n. 20 % Saavutettava kokonaishyöty rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen kannalta on huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi rakennuksen lisäeristämisellä tai ikkunoiden vaihdolla saavutettava hyöty. Aurime pystyy myös saavutettavan energiansäästön arvioimaan jo tarjousvaiheessa, jolloin todellinen takaisinmaksuaika ja energiansäästö on selvillä investointivaiheessa nopeasti ja helposti. Aurinkolämmityksen asennusaika on nopea eikä rakennuksen toiminnollisuus muutu. Aurinkoenergialaitteistot voidaan asentaa uuteen rakennukseen tai liittää olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämpö sopii yhteen lähes minkä tahansa muun lämmitysjärjestelmän kanssa. The Solar Keymark Solar Keymark on sertifiointimerkintä aurinkolämpötuotteille, joka osoittaa tuotteen täyttävän eurooppalaiset standardit ja vaatimukset. Solar Keymark on Euroopan johtavien laboratorioiden kanssa yhteistyössä ja Euroopan komission tuella ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) ja CEN (European Committee for standardization) kehittämä standardi. Se on tärkein laatumerkki aurinkolämpötuotteille ja se on laajalti levinnyt koko Euroopan markkinoille ja myös sen ulkopuolelle. Kaikki tämän esitteen tiedot on laadittu huolellisesti parhaan tietämyksemme mukaisesti. Aurime Oy ei vastaa virheistä esitteen sisällössä. Esitteen kaikki osiot on suojattu tekijänoikeuden nojalla. Kaikki muut kuin tekijänoikeuslain sallimat käyttötarkoitukset on kielletty, ellei Aurime Oy ole antanut tähän etukäteen lupaa. Esitteessä esitetyt tuotteet ja tuotteiden ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Aurime Sun -aurinkovaraajat on suunniteltu siten, että auringosta saatava energia pystytään varastoimaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöä varten. Varaajassa on kaksi lämmönvaihdinta. Alempana säiliössä oleva vaihdin on tarkoitettu auringosta saatavalle energialle ja ylempi vaihdin toista lämmönlähdettä varten. Koska varaajan alaosa on aina kylmempi kuin yläosa, voidaan auringosta saatavaa energiaa hyödyntää jo alhaisissakin lämpötiloissa. Copyright 2015 Aurime Oy Aurinkolämmitysratkaisut

4 Oikein mitoitetulla aurinkolämmityksellä pystytään kattamaan vuositasolla jopa 70 % lämpimän käyttöveden tarpeesta. Käyttö ja tarve [kwh] Aurime palvelukokonaisuus [kwh] Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Lisäenergian tarve Auringolla tuotettu energia Lämmön tarve Käyttämätön lämpöenergia kwh/kk Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Aurime aurinkolämmitysratkaisut suunnitellaan ja mitoitetaan aina erikseen, jokaiselle yksittäiselle kiinteistölle. Järjestelmän mitoitukseen vaikuttaa rakennuksen harjan suunta, asukkaiden lukumäärä ja kiinteistön sijainti. Jokaisen laitteisto tarjouksen yhteydessä toimitetaan asiakkaalta saatujen lähtötietojen perusteella energialaskelma energiaratkaisun energiankulutuksesta kyseisessä kiinteistössä. Laskelma voidaan tehdä käyttäen ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelmassa olevia ohje arvoja, tai erikseen asiakkaalta saatuja rakennusosienarvoja tai todellisia kulutustietoja. Erillisellä sopimuksella voidaan kiinteistöstä tehdä kattava energiasimulointi, jossa rakennus mallinnetaan simulointi ohjelmistolla. Ohjelma määrittää erikseen lämmityksen ja viilennystehon tarpeet eri asuinhuoneissa sekä koko kiinteistön arvioidut energiankulutukset myös sähkönkulutuksen osalta. Molempia laskelmia voidaan käyttää E-luku laskennan lähtötietoina. Lämmitystarpeen ja käytön kohtaaminen Aurimen kuuden keräimen järjestelmässä, kun lämpimän käyttöveden kulutus on 200 l/pv, varaajakoko 500 litraa ja lämmitystehontarve kwh/vuosi. Aurinkoenergian osuus lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden tuotannosta [%] Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Koko vuoden keskiarvo Marraskuu Joulukuu Jos asiakas haluaa liittää aurinkolämmitysjärjestelmään puu- tai pellettilämmityksen teemme osana laskentaa myös energialaskennan ja mitoituksen puulämmityslaitteistolle. Mitoitus sisältää energiamäärien laskennan, puu- tai pellettikattilan tai vesitakan polttoajat kk tasolla mitoitetun energiamäärän saavuttamiseksi sekä arvion käytetyn polttoaineen kulutuksesta. Tarvittavat lähtötiedot - Uudis- vai saneeraushanke, jos saneeraushanke niin rakennusvuosi - Rakennuskohteen osoite, josta tarkistetaan mitoitusteho ja harjasuunta saneeraushankkeissa - Uudiskohteen harjan suunta tai lupakuvat (pohja-, julkisivu- ja asemapiirustukset) - Rakennuksen lämmitettävät m 2 - Kerrosten lukumäärä esim. 1,5 tai 2 krs. - Asukkaiden lukumäärä Aurime Move Pumppuryhmä tekee tärkeää työtä, jotta lämpöenergia saadaan vuodesta toiseen siirrettyä katolta talteen ja käyttöön. Aurime Move pumppuryhmä on valmiiksi eristetty laadukas kokonaisuus, joka on helppo asentaa ja se on etukäteen suunniteltu siten, että asennustyömaalle jää mahdollisimman vähän liitoksia tehtäväksi. Aurime Logo ohjauskeskuksen tehtävänä on ohjata pumppuryhmää siten, että mahdollisimman suuri osa keräinten talteenottamasta aurinkoenergiasta saadaan ohjattua varaajaan. Ohjaus käynnistää pumpun, kun keräinten lämpötila ylittää varaajan alaosassa olevan lämpötilan. Näin aurinkolämmitysjärjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty.

5 Aurinkolämmitysratkaisun toimintaperitaate Aurinkolämmitysratkaisu sisältää katolle asennettavat aurinkokeräimet, kannakkeet, pumppuryhmän, paisuntasäiliön, tarvittaessa energia varajaan ja lämmönsiirtonesteen. Lämmönsiirtoputkisto eristetystä teräsputkesta myydään erikseen asiakkaan tarpeiden ja laitteiston virtausmitoituksen mukaan. Aurinkolämmitysjärjestelmä toimii siten, että keräimet muuttavat auringosta saatavan säteilyenergian lämmöksi. Lämmönsiirtoneste on jäätymätön liuos, jonka kiehumispiste on erittäin korkea ja se kuljettaa auringosta saadun lämpöenergian energiavaraajassa olevan vaihtimen avulla käyttöveteen ja lämmitykseen. Ohjausyksikkö käynnistää nestettä liikuttavan kiertovesipumpun, kun keräimien lämpötila on korkeampi kuin varaajassa olevan veden lämpötila. Näin pumppu ei käy turhaan ja kaikki mahdollinen lämpöenergia saadaan varastoitua. Aurime Antracite tasokeräimissä on saumaton rakenne, jolla estetään sadeveden pääsy aurinkokeräimen sisälle. Ilmastointiaukot aurinkokeräimessä on suunniteltu siten, että keräimen sisään ei pääse tiivistymään haittaavaa kosteutta. Lumikuorman kesto keräimellä sekä sen kannakkeilla on 500 kg/m 2. Tehokkuudesta kertova joutokäyntilämpötila on 142,5 C. Aurinkokeräimen hyötysuhde on n. 80 %. Keräimen sisällä oleva keruuputkisto on kuparia ja putkitus on rakennettu siten, että keräimet kytketään sarjaan, jolloin kiertonesteen lämpötila saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi. Yhteen sarjaan saa kytkeä maksimissaan kuusi keräintä. Tämä ei kuitenkaan rajoita aurinkokeräinten kokonaismäärää, koska useita kuuden keräimen sarjoja voidaan kytkeä rinnan. Absorptiolevyt on valmistettu alumiinista. Aurinkokeräimille on myönnetty Solar Keymark sertifikaatti. Aurinkokeräimet kiinnitetään alumiinikiskoihin, jotka puolestaan asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden välityksellä kattotuoleihin tai katon ruoteisiin. Kiinnitys onnistuu kaikille kattomateriaaleille ja kattotyypeille, kuten konesauma- tai profiilipelti, tiili tai huopakate. Kaikki komponentit ovat valmiiksi määrämittaisia ja tuotteet ovat esirei itettyjä. Mutterit, aluslevyt ja pultit ovat kaikki ruostumatonta terästä. Aurimen aurinkolämmitysratkaisut soveltuvat niin uudisrakentamiseen lämmitysratkaisuiksi kuin olemassa olevan rakennuksen lisälämmönlähteeksi parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta. Aurinkolämmitysratkaisut soveltuvat erinomaisesti myös vapaa-ajan asuntojen lämmönlähteiksi. Aurimen aurinkolämmityspaketeista on valittavissa eri tyyppisiä ratkaisuja täydentämään käytössä olevan lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta. Paketit voidaan yhdistää myös maalämpökohteisiin, jolloin voidaan entisestään parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä Lämmin käyttövesi Ohjauskeskus Aurime LOGO Aurime SUN Aurinkovaraaja säästää maalämpöpumpun kompressorin käyttötunteja pidentäen huoltoväliä. Aurinkokeräimet voidaan kytkeä lähestulkoon minkä tahansa olemassa olevaan energialaitteiston yhteytyteen. Aurime voi myös toimittaa uuden lämminvesivaraajan osana aurinkolämmitysratkaisua. Tämä on yleensä suositeltavaa, jos varaaja on jo noin vuotta vanha. Uusi varaaja mitoitetaan asukkaiden määrän ja käytön mukaan. Varaaja ja aurinkokeräimet voidaan myös mitoittaa tukemaan vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Aurime ANTRACITE 2.0 Aurinkokeräimet Aurime MOVE 7 Pumppuryhmä Paisunta -astia Järjestelmässä kiertävän liuoksen merkitys on koko järjestelmän toiminnalle erittäin suuri ja siksi onkin ehdottoman tärkeää käyttää vain laadukasta lämmönsiirtonestettä. Nesteen lämmönkeston ollessa liian alhainen, se alkaa höyrystyä ja poistuu järjestelmästä varoventtiilin kautta. Tämä aiheuttaa järjestelmän osittaisen tyhjenemisen. Mikäli nesteen pakkasen kesto on liian heikko voi neste aiheuttaa jäätyessään aurinkokeräimille tai liitoksille välittömiä vaurioita. Aurime aurinkolämmityksen lämmönsiirtoneste ECO kestää hyvin korkeita lämpötiloja eikä hyydy kovemmillakaan pakkasilla säilyttäen ominaisuutensa vuodesta toiseen. Aurime aurinkolämmitysputket ovat UVsuojattuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja valmiiksi eristettyjä putkia aurinkolämmitysjärjestelmien asentamiseen. Putkieristeen päälle on asennettu suojaverkko, joka pitää putket kiinni toisissaan ja estää lintujen tuhot eristeelle. Kaksoisputki voidaan tarvittaessa jakaa leikkaamalla putket toisissaan pitävä verkon osa.

6 Puhdasta energiaa moderniin kodin lämmitykseen Aurime Oy on erikoistunut konsultoimaan, suunnittelemaan ja myymään lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmiä sekä energiaratkaisuja, joissa auringosta, ilmasta ja puusta saatava lämpöenergia hyödynnetään rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen. Aurime tuottaa toimivia ratkaisuja kiinteistön energiantuoton sekä lämmityksen ja viilennyksen jaon toiminnan turvaamiseksi. Ratkaisut tähtäävät uusiutuvan energian hyödyntämiseen niin teollisuuden, kaupan alan, maatalouden kuin asuntorakentamisen kohteissa. Aurime tarjoaa ratkaisujaan perustuen asiakkaan omiin toiveisiin ja tarpeisiin ja täyttävät ne. Ratkaisut soveltuvat uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin. Aurime Oy Oikojankatu TAMPERE Y-tunnus: Aurime Aurinkolämmitysratkaisut 06/2015 imager.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi Aurime energiatuoteluettelo ENERGIATUOTTEET Aurime aurinkolämmityspaketit AURIME AURINKOLÄMMITYSPAKETTI - SOLAR 1 1590,00 1 kpl 211104001 A Aurime SOLAR 1, Aurinkolämmityspaketti 4 m 2 - Ilman varaajaa

Lisätiedot

Lattialämmitysjärjestelmä

Lattialämmitysjärjestelmä Mukavuutta ja tehokkuutta SYSTEM KAN-therm Lattialämmitysjärjestelmä PIENI ASKEL OMAVARAISUUTEEN SYSTEM KAN-therm Lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys on lattiarakenteeseen sijoitettu lämmönjakojärjestelmä,

Lisätiedot

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen monipuolisella Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketilla Ruukki hybrid aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkolämpöjärjestelmä,

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Lämpöä pientaloihin Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Rakennusten energiataloudellisuuden vertailuarvona käytetään primäärienergian tarvetta. Rakennuksia suunniteltaessa täytyy ottaa

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki aurinkolämpöpaketin avulla Ruukki aurinkolämpöpaketti on helppo ja edullinen ratkaisu lämmitysenergian tuottamiseen.

Lisätiedot

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikankoulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi 2 Olemme johtava ympäristöä ja lompakkoasi säästävien lämpöpumppujen kehittäjä. Sisältö Maailman katseet kääntyvät Tranåsiin. 4 Lämpöpumppusi maksaa itse itsensä. 6 Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

LÄMMITYSRATKAISUT ALPHA-INNOTEC ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

LÄMMITYSRATKAISUT ALPHA-INNOTEC ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSRATKAISUT ALPHA-INNOTEC ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT Tuotteet Ilma-vesilämpöpumput, ulkoasennus LWD 50A - 90A LW 71A 81A LW 90A/RX LW 101A LW 100H-A LW 121A LW 140A LW 140A/RX LW 180A LW 180H-A Ilma-vesilämpöpumput,

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki Classic solar -lämpökaton avulla Ruukki Classic solar -lämpökatto on tyylikäs ja ainutlaatuinen ratkaisu lämpimän veden

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Roth Solar-järjestelmä

Roth Solar-järjestelmä Energiajärjestelmät Roth Solar-järjestelmä Täydellinen vesikiertoisen aurinkolämpöjärjestelmän valikoima Living full of energy Aurinko antaa maaperälle valtavan määrän energiaa. Jos kaikki maahan säteilevä

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Sukella auringon. lämpöön LÄHIENERGIAA KAUKOMARKKINAT

Sukella auringon. lämpöön LÄHIENERGIAA KAUKOMARKKINAT Sukella auringon KM Solarin kesä alkaa aikaisin. Markkinoiden tehokkaimmat aurinkokeräimet lämmittävät vettä jo kevättalven pakkasilla ja tuottavat energiaa vielä myöhään syksyllä. Järjestelmää on helppo

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys Valitse sopiva rinnakkaislämmitys KANSIKUVA: Shutterstock Ota yhteys asiantuntijaan: www.ley.fi Varmista, että talo on kokonaisuutena mahdollisimman energiatehokas: eristykset, ovet, ikkunat Arvioi, onko

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2015. Kotimaista aurinkolämpöä

Tuoteohjelma 2015. Kotimaista aurinkolämpöä Sundial-aurinkolämpöjärjestelmät Tuoteohjelma 2015 Kotimaista aurinkolämpöä 100 % kotimaiset Sundial-aurinkolämpöjärjestelmät Sundial Aurinkolämpöjärjestelmät Sundial-aurinkolämpöjärjestelmät on suunniteltu

Lisätiedot