Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/ (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Irja Haaranen 118 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Arto Sutinen Onni Tukiainen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 104 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 193 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 105 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Arto Sutisen ja Onni Tukiaisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATA OY:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN UUSMERKINNÄLLÄ Khall. 106 Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n yhtiökokous on tehnyt yksimielisesti päätöksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä vähintään ,00 eurolla ja enintään ,00 eurolla. Merkittäväksi tarjotaan nykyistä viittä osaketta kohti yhdeksän uutta osaketta nimellisarvoltaan 168,20 euroa/osake. Polvijärven kunta omistaa tällä hetkellä 35 kpl osakkeita. Uusien osakkeiden lukumäärä on 63 ja uusmerkintä ,60 euroa. Polvijärven kunnan vuoden 2005 talousarviossa on varattu Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakepääoman korottamiseen euroa. Osakepääoman korotuksella on tarkoitus rahoittaa yhtiön investointeja noin 60 %:lla. Loppuosa investoinneista rahoitetaan liiketoiminnalla. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta osallistuu Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä siten, että uusien osakkeiden lukumäärä on 63 ja uusmerkintä ,60 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro

4 Kunnanhallitus / OSASTOAPULAINEN EMMA HIRVOSEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 107 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut osastoapulaisen toimeen Emma Hirvosen. Osastoapulaisen tehtävän peruspalkan alaraja on 1.405,62 euroa. Muilla osastoapulaisilla tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty 1.436,40 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa Emma Hirvosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.436,40 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 195

5 Kunnanhallitus / SAIRAANHOITAJA SATU RATILAISEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 108 Sairaanhoitajan tehtävän peruspalkan alaraja on 1.713,64 euroa. Muilla sairaanhoitajilla tehtäväkohtainen palkka on 1.762,35 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa Satu Ratilaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.762,35 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 196

6 Kunnanhallitus / KYLÄAVUSTAJA KARI LAMBERGIN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 109 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut kyläavustajan vakinaiseen toimeen Kari Lambergin. Kyläavustajan tehtävänimikettä ei ole mainittu KVTES:ssä. Sovellettavaksi tulee lähinnä kohta muiden alojen peruspalvelutehtävät, jossa peruspalkan alaraja on 1.360,11 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kyläavustaja Kari Lambergin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.365,00 euroa. 197 Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Tiina Mustosen ja Toivo Pehkosen kannattamana, että kyläavustaja Kari Lambergin palkkaus nostetaan samalle tasolle kuin osastoapulaisen tehtäväkohtainen palkka eli Kari Lambergin tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 1.436,40 euroa. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Asko Mustosen esityksen.

7 Kunnanhallitus / VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 110 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2004 tilikauden tulos osoittaa ,70 euron ylijäämäistä tulosta. Tilikauden tuloksella kunta pystyy jossain määrin varautumaan tuleviin investointeihin investointivarauksen avulla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. 198

8 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää valtuustolle, että tilikauden 2004 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: Kallioniementien peruskorjaus Sotkuman jätevesihuolto Jätevedenpuhdistamo Yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden tuloksesta ,70 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi (Tasekirjan sivu 32). 2. Allekirjoittaa vuoden 2004 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Käydyn keskustelun aikana Kati Mononen esitti Toivo Pehkosen kannattamana, että tilikauden tuloksesta tehdään investointivaraus esitettyjen kohteiden lisäksi urheilukenttään euroa. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Kati Monosen esityksen. Tilikauden ylijäämäksi jää ,70 euroa.

9 Kunnanhallitus / Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 200

10 Kunnanhallitus / Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro

11 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /05 10 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN JA OUTOKUMMUN ORTODOKSISEN USKONNON LEHTORIN N:RO 0204 VIRAN PERUSTAMINEN Sivistysltk. 10 Perusopetuslain mom.: Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Vähintään kolmelle evankelisluterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. Vastaava pykälä on lukiolaissa (9 2 mom.). Ortodoksisen uskonnon oppilaita on lukuvuonna Polvijärvellä ja Outokummussa seuraavasti: Luokka Polvijärvi Outokumpu Perusopetuslain 37 2 mom.: Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Polvijärvellä ja Outokummussa ortodoksisen uskonnon opetus on hoidettu määräaikaisilla tuntiopettajuuksilla. Ortodoksisen uskonnon tuntimäärän pysyessä tulevina vuosina riittävänä, on perusteltua perustaa perusopetukseen Polvijärven ja Outokummun yhteinen ortodoksisen uskonnon lehtorin virka, jotta oppiaineen opetus voidaan turvata nykyistä tilannetta paremmin. Kuntalain 76 3 mom.: Kunnat voi-

12 Kunnanhallitus / vat myös sopia, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

13 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /05 11 Kunnanhallitus / Khall. 111 Virka perustettaisiin hallinnollisesti Polvijärven kunnan alaisuuteen ja Polvijärven kunta laskuttaisi lukukausittain/ kalenterivuosittain Outokumpua viranhaltijan Outokummussa antaman opetuksen (ja muiden mahdollisten tehtävien) osalta. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ortodoksisen uskonnon lehtorin n:ro 0204 viran (Polvijärven ja Outokummun yhteinen) perustamista alkaen, viran perustamisesta ei aiheudu merkittäviä kustannuksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asian lisäkustannusvaikutukset ovat n. 200 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi ortodoksisen uskonnon lehtorin nro 0204 viran (Polvijärven ja Outokummun yhteinen) perustamista alkaen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

14 Kunnanhallitus /

15 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA Khall. 112 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta sekä yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODELTA 2004 Khall. 113 Kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanjohtajan tulee antaa kunnanhallitukselle vuosiraportti sisäisen valvonnan järjestämisestä edelliseltä vuodelta. Tilintarkastajan tehtävänä on hallintoa ja taloutta tarkastaessaan arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Liitteenä on kunnanjohtajan raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi raportin sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus Lausunto Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Huttunen Matti Ilmari Lähiosoite Kinahmonniementie 36 Postitoimipaikka KINAHMO Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kaianlahti RN:o 212:0 Tilan nimi Petrilä Rakennuspaikan osoite Koronniementie KINAHMO Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Pinta-ala ,00 m2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen. en perustelut Selostus poikkeamisesta Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m2 Kerrosluku As.lkm Vapaa-ajan asuinrakennus 60,00 1½ 1 Saunarakennukset 20, Talousrakennukset 35, Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

18 Kunnanhallitus / Halutaan rakentaa maatilan rannalle lomarakennus tarvittavine lisärakennuk-sineen omaan virkistyskäyttöön. Tilalla on omaa rantaa noin 500 metriä, josta veljen loma-asunnolle vuokrattu tontti. Rakentamisen ei oleteta haittaavan huomattavasti alueen kaavoitusta tai sen toteutusta.

19 Kunnanhallitus / VEN KUNTA llitus Lausunto mero Päätöspäivä Tieyhteys on olemassa rakennuspaikan vieressä tilan peltolohkolle menevää tietä pitkin. Käyttövesi saadaan järvestä. Saunan jätevedet imeytetään saostuskaivon kautta maaperään ja lomarakennuksen jätevedet imeytetään 2-osaisen saostuskaivon kautta maaperään. Rakennetaan tiivispohjainen kuivakäymälä. Palavat jätteet poltetaan ja muut jätteet toimitetaan tilan muiden jätteiden kanssa kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen. ja naapurien kuuleminen arkastajan lausunto - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Naapureita 2 kpl, joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Kinahmossa Höytiäisen Murtolahden rantavyöhykkeellä. Lähialueen rannoilla on pääasiassa loma-asutusta, mutta etenkin Koronniemen suunnalla on myös vakituista asutusta ranta-alueilla. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kantatilan rantaa varaavan rakentamisen määrä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. otus Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti.

20 Kunnanhallitus / Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. VEN KUNTA litus Lausunto mero Päätös päivä ikka Matikainen Jarkko Tapani Petrumantie 148 B ETELÄ-PETRUMA aikka Polvijärvi sa/kylä Sotkuma 36:43 Kalliomäki aikan osoite Rukkojärventie POLVIJÄRVI Rukkojärven rantavyöhyke 2300,00 m2 oimenpide Lomarakennuksen rakentaminen ja entisen muuttaminen talousrakennukseksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennus 115, oikkeamisesta en perustelut Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kiinteistöllä oleva entinen lomarakennus muutetaan talousrakennukseksi ja rakennetaan uusi lomarakennus.

21 Kunnanhallitus / Kiinteistölle on olemassa tieyhteys Rukkojärventieltä. Käyttövesi otetaan omasta kaivosta. WC-jätevedet johdetaan tiiviiseen ja umpinaiseen säiliöön. Muut ns. harmaat pesuvedet johdetaan maasuodatukseen.

22 Kunnanhallitus / VEN KUNTA litus Lausunto mero Päätös päivä Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 7 kpl - Valtakirja 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl ja naapurien kuuleminen arkastajan lausunto Naapurikiinteistöjä 6 kpl, joista viidellä ei ole huomauttamista hankkeesta. Sotkuman osakaskunnan puolesta Matti Ratilainen esitti suullisena muistutuksena seuraavaa: asemapiirroksessa esitetyt tontin rajat eivät täysin vastaa olemassa olevia rajoja, jos tarkoitus käyttää vesijättöaluetta, on haettava alueen lunastusta Sotkuman osakaskunnalta. Rakennuspaikka sijaitsee Solassa Rukkojärven rantavyöhykkeellä. Rakennuspaikan länsipuolella kulkee Rukkojärven yksityistie ja itäpuolella on Sotkuman osakaskunnan yhteistä aluetta rakennuspaikan ja Rukkojärven välissä. Rukkojärven ranta-alueella on loma- ja vakituista asutusta. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo aiemmin hyväksytty vapaa-ajan käyttöä varten eikä käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä

23 Kunnanhallitus / muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / TERVEYSVALVONNAN JOHTAJAN TYÖAIKA Stltk 10 Terveysvalvonnan johtajan työajaksi on määritelty n. 2 tuntia / viikko. Kunnan uudessa hallintosäännössä (KV ) on lisätty terveysvalvonnan johtajan tehtäviä ja vastuuta. Uusina tehtävinä terveysvalvonnan johtajalle siirtyi mm. elintarvikkeita koskevien erityissäädösten mukaisista virkaeläinlääkärin tehtävistä huolehtiminen, jotka liittyvät laitoksen hyväksymiseen ja valvontaan. Hallintosäännöksen muutoksen mukaan kaikki ns. navettatarkastukset kuuluvat terveysvalvonnan johtajan tehtäviin. Terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilainen on lähettänyt liitteen mukaisen esityksensä terveysvalvonnan johtajan tehtäviin käytettävästä työajasta. Esityksen mukaan työajan tulisi olla 8 tuntia/viikko. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan terveysvalvonnan johtajan palkka määräytyy terveysvalvonnan tehtäviin ja praktiikkaan käytetyn työajan suhteessa mikäli terveysvalvonnan johtajan tehtäviin käytetty aika on 2-33 h/viikko. Ehdotus Johtava lääkäri

24 Kunnanhallitus / Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan henkilöstön palkkauksesta päättää kunnanhallitus. Koska terveysvalvonnan johtajan työajan määritteleminen vaikuttaa palkkaukseen, siirtää lautakunta asian päätöksenteon kunnanhallitukselle. Lautakunta näkee aiheelliseksi lisätä terveysvalvonnan johtajan tehtäviin käytettävää aikaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus / Khall. 116 Ehdotetun työajan lisäyksen kustannusvaikutus on n. 130 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lukien terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen esityksen työajasta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / KIRKONKYLÄN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KIRJE TYÖTILANTEESTAAN Khall. 175 Kirkonkylän perhepäivähoitajat ovat lähettäneet työtilanteestaan esityslistan liitteenä olevan kirjeen kunnanhallitukselle. Kirjeen johdosta asiasta on neuvoteltu sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen kanssa ja hän on antanut kirjeen johdosta esityslistan liitteenä olevan lausunnon. Kunnan vuoden 2004 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaisesti kunnan tavoitteena on: Polvijärven kunta koetaan turvallisena työnantajana niin, että jokainen kunnan henkilöstöön kuuluva toteuttaa vastuuntuntoisesti ja palveluhenkisesti kunnan perustehtävää ja edistää Polvijärven menestystä. Toimenpiteinä on todettu, että henkilöstöresurssit suunnataan henkilöstösuunnittelulla ja tehtävien läpikäynnillä työnantajan tärkeänä pitämiin tehtäviin niin, että suoritetaan tarvittavat tehtävien tarkistukset huomioiden henkilöstön vahvuudet sekä kunta huolehtii hyvästä henkilöstöpolitiikasta kaikessa päätöksenteossaan koko henkilöstön osalta mahdollistaen siten osaltaan työsuorituksen suuntautumisen keskeisiin tehtäviin. Aiemmin valtuusto on myös hyväksynyt kunnan henkilöstöpoliittiset periaatteet, joita sovelletaan koko kunnan henkilöstöön.

27 Kunnanhallitus / Kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden lomauttamisesta tai muista järjestelyistä on olemassa työehtosopimuksessa määräykset, joita on noudatettava. Perhepäivähoitajien kohdalla asiasta on omat erityismääräyksensä, joita sovelletaan hoitotyön vähentyessä. Asia esitellään vielä tarkemmin kokouksessa.

28 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Perhepäivähoitajien työn vähentyessä kunnassa toimitaan lainsäädännön, työehtosopimuksen, kunnan henkilöstöpoliittisten periaatteiden ja talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti, 2. Kunnan henkilöstö- ja talouspoliittisten tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoitajille pyritään järjestämään lasten vähentyessä muuta sellaista työtä, joka perhepäivähoitajien koulutus ja työkokemus huomioiden soveltuu heille ja jonka tehtävän kunta joutuisi hoitamaan talousarviossa olevan määrärahan puitteissa esim. sijaistyövoimalla. 3. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen on omassa toiminnassaan pyrittävä tarjoamaan perhepäivähoitajille muuta työtä kohdan 2. periaatteiden mukaisesti. 4. Perhepäivähoitajien tulevasta työtilanteesta ja mahdollisuudesta tarjota heidän työpanostaan kunnan muuhun toimintaan sosiaalitoimen on viestittävä kunnan kaikille hallintokunnille riittävän hyvissä ajoin, ja 5. Sosiaali- ja terveystoimen on annettava vuoden 2004 loppuun mennessä kunnanhallituksessa selonteko tehdyistä toimenpiteistä ja perhepäivähoitajien työtilanteen kehittymisestä.

29 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

30 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Stltk 28 Päivähoidon kysyntä on keväästä 2004 vähentynyt ja sen johdosta on tehty seuraavat toimenpiteet: 1. Kesäkuussa 2004 siirtyi kaksi kirkonkylän hoitajaa Turvalaan vuosilomien lomittajiksi. He pääsivät myös opiskelemaan lähihoitajiksi siten, että he tekevät opiskelun rinnalla töitä. Toinen siirtyi keskuskeittiöllä opintovapaan sijaiseksi elokuussa 2004 ja toinen on ollut vuodeosastolla sijaisena. Hän on 0-palkalla perhepäivähoitajan tehtävistä, mikäli työtön jakso tulee. 1. Martonvaaran hoitajan työsopimus päättyi heinäkuun loppuun 2004 ja sitä ei ole jatkettu. Varosen hoitajalla on ollut täysi ryhmä. 1. Hukkalan perhepäivähoitaja oli koko loppuvuoden sairauslomalla ja hän sai työkyvyttömyyseläkkeen alkaen. Hänen tilalle ei ole palkattu uutta hoitajaa. Lapset on ohjattu kirkonkylän hoitopaikoille. 1. Päiväkodin työntekijöistä on lastenhoitajan työajasta myyty lukuvuodeksi kuusi tuntia/työpäivä sivistystoimelle esikoululaisten henkilökohtaisena avustajana toimimiseksi. Tilalle ei palkattu ketään syksyllä Päiväkodin pienten osaston lapsiryhmää pienennettiin yhden työntekijän verran. 1. Kirkonkylän hoitajilla oli lapsia 4-5/hoitaja.

31 Kunnanhallitus / Sotkuman alueelle jouduttiin palkkaamaan sijainen, koska vanhemmat käyvät töissä Joensuussa ja he eivät pysty kuljettamaan lapsia kirkonkylälle. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 117 Päivähoidon kysyntä on pystytty tyydyttämään. Syksyllä oli työssä oleville perhepäivähoitajille normaalisti töitä. Tässä vaiheessa on jo tiedossa, että esikoululaisia tulee syksyllä 2005 enemmän päiväkodille ja silloin taas päiväkodin normaalit hoitopaikat vähenevät ja perhepäivähoidon kautta hoidetaan päivähoidon kysyntä. Ehdotus Sosiaalijohtaja Lautakunta antaa edellä olevan selvityksen tilanteesta kunnanhallitukselle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / OHJEIDEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Khall. 118 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous pidetään osakkeenomistajan (Polvijärven kunnan) yhtiökokousedustajan ja toimitusjohtajan sopimana ajankohtana. Kunnanhallitus on valinnut Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajaksi v Irja Haarasen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä tilintarkastajilta täytyy olla kirjalliset suostumukset tehtävään. Polvijärven kunnan tulee pyytää etukäteen em. suostumukset ennen kuin kunnanhallitus antaa toimintaohjeita yhtiökokousedustajalle. Liitteenä on kunnanhallituksen viime vuonna antamat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokouksessa käsitellään vuoden 2005 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä seuraavat asiat: 1. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärä. - yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta - hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan 2 vuotta.

33 Kunnanhallitus / Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraavanlainen: Jäsenet Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Vartiainen Sirpa Varajäsenet Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Vuoden 2004 vastuunalainen tilintarkastaja oli JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen. Varsinaisena tilintarkastajana oli Harri Kaituri sekä varatilintarkastajana Voitto Voutilainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeet edelläolevista ja mahdollisista muista asioista. Päätös Asian käsittelyn alussa itsensä asiassa esteellisiksi totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Asko Mustonen, Arto Sutinen ja Lahja Ryynänen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Asian osalta toisena pöytäkirjantarkastajana Arto Sutisen tilalla toimi Irja Haaranen. Kunnanhallitus antoi toimintaohjeita kokousedustajalle seuraavasti: Hallituksen jäsenten palkkioksi esitetään 33 euroa/kokous ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

34 Kunnanhallitus / Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 5. Hallitukseen esitetään valittaviksi seuraavat henkilöt: Jäsen Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Korpelainen Marja Varajäsen Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi esitetään valittavaksi seuraavat henkilöt: Tilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab Harri Kaituri Varatilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen Oy Audiator Ab Voitto Voutilainen

35 Kunnanhallitus / HUGO MIETTISEN KIRJE KOULUKESKUKSEN VALVONTATEHTÄVISTÄ Khall. 119 Esityslistan liitteenä on kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen kirje koulukeskuksen valvontatehtävistä. Esityslistan liitteenä on myös kunnanhallituksen pöytäkirjanote , jolla päätöksellä kunnanhallitus on hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen koulukeskuksen peruskorjaukseen/i-vaiheen rakennustöiden valvontaan liittyen. Asiaa esiteltiin tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus katsoo, että kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen kirje ei anna aihetta kunnanhallituksen aiemman päätöksen muuttamiseen. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen kannattamana, että hyväksytään asiassa MVV Rakennus Oy:n työmaavalvontatarjous Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Toivo Pehkosen esityksen. Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

36 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJA PAULI VAITTISELLE VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN Khall. 120 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on esittänyt pitävänsä vuosilomaa Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan esityksen. Päätös Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi koska asia koskee häntä henkilökohtaisesti. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

37 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

38 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

39 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot