KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto AIKA klo 13:00-13:55 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Rakennustarkastajan viran auki julistaminen / Viran täyttömenettely / Haastattelut / Viran täyttäminen 105 Lausunto Baltic Tank Oy:n kemikaalien varastoinnista Kemin Ajoksen satama-alueella 106 Kiinteistö Oy Kemin Portin kirje otsikolla "Asemakaavan vastaisen toiminnan keskeyttäminen/kiinteistö Oy Kemin Väritalo" 107 Pentti Nelimarkan kirje "Demokratia, yhteisten asioitten hoitamisen toteutuminen Kemissä"/Pentti Nelimarkan oikaisuvaatimus 108 Talousarvion toteutumisvertailu Rakennustarkastajan myöntämät luvat Saapuneet kirjeet Puheenjohtaja Markku Marttila

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marttila Markku Muranen Matti Holopainen Raimo Jaakkola Kirsti Ketola Arja Posti Kyösti Reponen Raija Kettunen Matti 13:00-13:55 puheenjohtaja 13:00-13:55 varapuheenjohtaja 13:00-13:55 jäsen 13:00-13:55 jäsen 13:00-13:55 jäsen 13:00-13:55 jäsen 13:00-13:55 jäsen 13:00-13:55 kaupunginhallituksen edustaja MUU Pöykiö Risto 13:00-13:55 viranom.palv.tulosalue pääll. Kejonen Sinikka 13:00-13:55 sihteeri Kekäläinen Pekka 13:00-13:55 vs.rakennustarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Markku Marttila Puheenjohtaja Sinikka Kejonen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Viranomaispalvelujen kanslia Raimo Holopainen Matti Muranen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Viranomaispalvelujen kanslia

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristöjaosto 102 Ehdotus PJ: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastus Ympäristöjaosto 103 Ehdotus PJ: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Muranen ja Raimo Holopainen. Pöytäkirjan tarkastus maanantaina Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Muranen ja Raimo Holopainen. Pöytäkirjan tarkastus maanantaina

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Rakennustarkastajan viran auki julistaminen / Viran täyttömenettely / Haastattelut / Viran täyttäminen 205/ /2013 Ympäristöjaosto 57 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Rakennustarkastaja Pekka Kekäläinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä Tilaajatiimi on kokouksessaan hyväksynyt 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisen alkaen edellyttäen, että 2. rakennustarkastaja jää eläkkeelle syksyllä Ilmoitus 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisesta LIITE nro( 1) 1 tullaan kokonaisuutena julkaisemaan mm. kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla. Ilmoituskustannusten säästämiseksi viran haluilmoitus kannattaa julkaista lyhennetyssä muodossa lehdissä. Ilmoituksessa tullaan viittaamaan kaupungin ilmoitustauluun ja WWW-sivuihin, joissa ilmoitus on kokonaisuutena nähtävillä. Ympäristöjaosto päättää 1) julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti Kemin kaupungin ilmoitustaululla ja WWW-sivuilla sekä Lounais-Lappi lehdessä elo-/syyskuussa ) julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi mm. Rakennuslehdessä (myös www-sivut) sekä Kuntarekryn, työvoimatoimiston ja Kuntatekniikan foorumin www-sivuilla tarvittaessa lyhennetyssä muodossa elo-/syyskuussa Virka voidaan julistaa haettavaksi yhteisilmoituksessa muiden kaupungissa samanaikaan avoimeksi tulevien virkojen kanssa. Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto päätti julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi em. esitetyllä tavalla. Ympäristöjaosto 93

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Virkaan tuli määräaikaan mennessä 12 hakemusta. Hakemukset ovat kokonaisuutena nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen viranomaispalveluiden kansliassa (kaupungintalo, 5. krs). Hakijoista on laadittu työ- ja ansiokokemusvertailu LIITE nro (6) 2 Teknisen lautakunnan ja viranomaispalveluiden johtosäännön 13 :n mukaan viranomaispalveluiden tulosyksiköiden päälliköt valitsee ympäristöjaosto. Ympäristöjaosto päättää viran täyttömenettelystä seuraavaa: 1) Ympäristöjaosto tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista henkilöistä pidettävässä kokouksessa (3-5 hlö). 2) Ympäristöjaosto haastattelee henkilöt pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. 3) Ympäristöjaosto tekee päätöksen viran täytöstä pidettävässä kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto 101 Ympäristöjaosto hyväksyi em. esityksen viran täyttömenettelystä. Haastatteluun päätettiin kutsua Mikael Lankoski, Ville Ranki ja Mika Tiiro. Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö: Ympäristöjaosto haastattelee haastatteluun kutsutut henkilöt aakkosjärjestyksessä: 1) Mikael Lankoski, 2) Ville Ranki ja 3) Mika Tiiro. Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto haastatteli kutsutut henkilöt aakkosjärjestyksessä: 1) Mikael Lankoski, 2) Ville Ranki ja 3) Mika Tiiro.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto 104 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Ympäristöjaosto valitsee henkilön Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan sekä henkilön viran 1. varasijalle ja 2. varasijalle. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on toimitettava ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksen tulee olla Kemin kaupungin työterveyshuollon antama. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Esittelijä teki korjatun muutosesityksen, joka kuuluu seuraavasti: Ympäristöjaosto valitsee henkilön Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan sekä henkilön viran 1. varasijalle. Ympäristöjaosto päätti valita 1. rakennustarkastajan virkaan Mika Tiiron ja 1. varasijalle Ville Rankin. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on toimitettava ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksen tulee olla Kemin kaupungin työterveyshuollon antama. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Lausunto Baltic Tank Oy:n kemikaalien varastoinnista Kemin Ajoksen satama-alueella 404/ /2014 Ympäristöjaosto 105 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Baltic Tank Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta LIITE nro 3 käy esille hakemuksen pääasiallinen sisältö, asiakirjojen nähtäväpito ja mahdollisuus muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää asiassa Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (ympäristöjaosto) lausuntoa. Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö: Yleistä: Baltic Tank Oy:n varastoalueella varastoitavat kemikaalit, natriumhydroksidi ja rikkihappo, ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, etteivät ne normaalilämpötilassa ja -paineessa varastoitaessa aiheuta päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön. Edellä mainitut kemikaalit ovat mahdollisissa onnettomuustilanteita kuitenkin ympäristölle erittäin haitallisia ja vaarallisia aineita; natriumhydroksidi erittäin emäksistä (ph > 12) ja rikkihappo hyvin hapanta (ph < 1). Haitallisia ympäristövaikutuksia näistä kemikaaleista kuten myös varastoitavista öljytuotteista voi aiheutua todennäköisimmin kuitenkin vain erilaisissa onnettomuustilanteissa tai esim. ylivuototapauksissa tankkauksen yhteydessä. Varastoalueelta ei saisi päätyä valuma- eikä hulevesiä Takalahden vesistöalueeseen. Takalahden vesistöalue kuuluu Kemin alueen tärkeimpiin lintukosteikkoihin jolla pesii varsin monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Takalahden vesistöalueella on vuoden 2012 inventoinnissa havaittu myös viitasammakoita. Varastoalueen suoto- ja hulevesiä voidaan johtaa mereen jos ph-mittauksen perusteella voidaan varmistaa, että ne eivät ole happamuudeltaan normaalista sadevesistä poikkeavia edellytyksellä, että vesien fysikaalis-kemialliset ominaisuudet eivät ole mereen johtamisen kannalta haitallisia. Aluehallintovirastoa pyydetään erityisesti huomioimaan, että ympäristölupahakemuksen kohdassa 3 "Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja mahdolliset

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto muutoksenhakutuomioistuinten päätökset sekä alueen kaavoitus ja maankäyttö" on virheellistä tietoa alueella voimassa olevasta kaavatilanteesta. Voimassa oleva kaavatilanne alueella on seuraava: Baltic Tank Oy:n varastoalue sijaitsee Kemin Ajoksen öljysatamassa. Kemin kaupunginvaltuusto on vahvistanut alueelle asemakaavan , joka on saanut lainvoiman Alue on lainvoimaisessa asemakaavassa satama-aluetta LS-1. Kyseisen LS-1 satama-alueen kaavamääräys kuuluu seuraavasti: Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, varasto- ja palvelutiloja sekä satamarakenteita. Liikennejärjestelyt saa toteuttaa alueella. Alueella sallitaan tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon johtojen ja sähkönjakelun kannalta välttämättömien muuntamoiden rakentaminen. Ehdotus YMPPÄ Pöykiö: Ympäristöjaosto antaa yllä olevan lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Ympäristöjaosto päätti antaa yllä olevan lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Pöytäkirja tarkastetiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Kiinteistö Oy Kemin Portin kirje otsikolla "Asemakaavan vastaisen toiminnan keskeyttäminen/kiinteistö Oy Kemin Väritalo" 268/ /2014 Ympäristöjaosto 106 Kiinteistö Oy Kemin Portti on lähettänyt isännöitsijä Eero Trögin allekirjoittamana seuraavan sisältöisen kirjeen: LIITE nro 4 Kirjeen johdosta on pyydetty vastine Kiinteistö Oy Kemin Väritalolta, jonka vastine on ohessa LIITE nro 5 Vs.rakennustarkastaja Pekka Kekäläinen: Kiinteistö Oy Kemin Väritalon ( ) tontin tehokkuusluku on 1,5 ja tontin pinta-ala on 1755 m2. Rakennusoikeutta tontilla on 2632 m2 ja nyt on käytetty 1570 m2. Kiinteistön kellaritiloissa olevia varastotiloja 802 m2 ei ole laskettu kerrosalaan. Jos kellarin varastotiloja käytetään liiketiloina tulee silloin kiinteistön hakea tilojen käyttötarkoituksen muutosta. Kiinteistö Oy Kemin Väritalo ei ole hakenut käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavaa rakennuslupaa. Kaavassa liiketiloille on vaadittu yksi autopaikka / 50 m2 kohti. Tällöin 802 m2 liiketilat vaatii 16 uutta autopaikkaa. Nykyisin tontilla on 17 autopaikkaa ja vuokrattuna kaupungilta lähellä olevalta paikoitusalueelta ( ) 14 maanpäällistä autopaikkaa. Nykyisin Väritalolla on yhteensä 31 autopaikkaa. Ehdotus VS.RAKTA Kekäläinen: Ympäristöjaosto määrää Kiinteistö Oy Kemin Väritalon hakemaan käyttötarkoituksen muutosta tehdylle liiketilan laajennukselle mennessä. Kiinteistö Oy Kemin Väritalon tulee kuitenkin ennen käyttötarkoituksen muutosta vuokrata Kemin kaupungin maankäyttö- ja mittaustoimistolta tarvittavat lisäautopaikat. Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Pentti Nelimarkan kirje "Demokratia, yhteisten asioitten hoitamisen toteutuminen Kemissä"/Pentti Nelimarkan oikaisuvaatimus 366/ /2014 Ympäristöjaosto 98 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Pentti Nelimarkka on lähettänyt kaupungin kirjaamoon sähköostin, jonka liitetiedostona on otsikolla "Demokratian, yhteisten asioitten hoitamisen toteutuminen Kemissä" varustettu kirja ERILLISLIITE 1 Pentti Nelimarkan kirjeessä viittaan mm. Perttussenkatu 39/41:n raja-linjalla olevaan penkkaan. Tämän penkan sekä väitetyn sade- ja valuvesihaitan osalta Rovaniemen hallinto-oikeus on antanut päätöksen ERILLISLIITE 2 Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman. Jos kirjeessä mainitun täyttöpenkan poistamista ja/tai muita toimenpiteitä suunnitellaan, tulee ennen toimenpiteeseen ryhtymistä selvittää mitä lupia maankäyttö- ja rakennuslaki työltä mahdollisesti edellyttää haettavaksi. Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa neuvoja ja opastusta lupamenettelystä. Lupaviranoamisena toimivan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä ei ole suunnitella kirjeessä mainitun täyttöpenkan poistamista eikä rakentamisen toteuttamista. Pentti Nelimarkka lähetti vielä seuraavan sisältöisen sähköpostin ERILLISLIITE nro 3 Ympäristöjaosto antaa yllä olevan vastineen Pentti Nelimarkalle. Ympäristöjaosto toteaa lisäksi että lähettämässänne sähköpostissa esitettämänne väittämä naapurinne tekemästä virheellisestä ja lainvastaisesta täytöstä tontillanne ei ole asia joka kuuluu ympäristöjaoston toimivaltaan. Päätös YMPJAOSTO : Hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto 107 Pentti Nelimarkka on jättänyt oikaisuvaatimuksen ympäristöjaoston päätökseen. ERILLISLIITE 4 Asia jätetään pöydälle jatkotoimenpiteitä varten. Ympäristöjaosto totesi, että Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman, eikä siinä velvoitettu Kemin kaupunkia mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Ympäristöjaosto päätti, että asian käsittely päättyy tähän. Asiasta ei voi valittaa eikä siihen voi hakea muutosta.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Talousarvion toteutumisvertailu Ympäristöjaosto 108 Teknisen lautakunnan kumulatiiviset odotusarvot ja toteutumat (kirjanpitotilanne ). LIITE nro Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Rakennustarkastajan myöntämät luvat Ympäristöjaosto 109 Rakennustarkastajan myöntämät luvat : LIITE nro 7 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) Ympäristöjaosto Saapuneet kirjeet Ympäristöjaosto 110 Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö 1) Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY/82/07.00/2014; ): Tiedote paperin tuottajavastuusta LIITE nro 8 2) Pirkanmaan ELY-keskus ( ): Tuottajavastuun uutiskirje 2/2014 LIITE nro 9 3) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (LAPELY/1274/2014; ): Lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta Ajoksen tuulivoimaloiden osittaisen uusimisen vuoksi, Kemi (Innopower Oy) LIITE nro 10 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (16 ) MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110 HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kemin kaupungin tekninen lautakunta Valtakatu 26, Kemi Sähköpostiosoite: Telefax: Pykälät 104 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189, Oulu Sähköposti: Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 106 Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 ) Kulttuurilautakunta 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 klo 13:00-14:50 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kulttuurilautakunta 10.06.2014 AIKA 10.06.2014 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot