Johdanto. Laatija: Oikeus minis teriö. Vastauksen määräpäivä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Laatija: Oikeus minis teriö. Vastauksen määräpäivä: 31.08.2015"

Transkriptio

1 ll L,, 22, t, z ois- Laatija: Oikeus minis teriö Vastauksen määräpäivä: Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/begäran om utlåtande gällande utkast tili regeringspropositionen om direkta vai av borgmästare och regionala organ Si I tä Johdanto... Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...2 Vastuuvalmistelijan yhteystiedot :... 9 Asiasanat, Linkit. Liitteet:... 9 Lausuntopyynnön kysymykset Johdanto Johdanto Uus i kuntalaki ( ) tulee voim aan toukokuun alus ta Kuntalain kokonais uudis tuks en valm is telun yhteydes sä tam m ikuus sa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhm ä linjas i käynnistettäväks i kuntalais ta erillis en valm istelun, joka m ahdollistais i sekä s uoran porm estarivaalin järjes tämis en että alueellis en toim ielim en valinnan vaalein. Molem mat näis tä edellyttävät kuntalain ohella m yös vaalilain m uuttam ista. Nyt kys ees s ä oleva hallituks en es itys luonnos on valm isteltu valtiovarainministeriön huhtikuus s a 2014 asettam ass a valm is telutyöryhmäs sä, joss a oli valtiovarainministeriön lis äksi oikeus m inisteriön ja Suom en Kuntaliiton edus tajia. Valmis telun tukena on toim inut kuntalain kokonais uudis tuks en parlam entaarinen s eurantaryhm ä. Den nya kom munallagen ( ) träder i kraft vid ingängen av m aj Ministerarbetsgruppen för förvaltning oc h regionutveckling fas ts log i januari 2014 i s amband m ed beredningen av totalrevisionen av kommunallagen att man skulle inleda en separat beredning i syfte att möjliggöra bäde direkt borgmäs tarval oc h val av delom rädes organ. Bäda des s a verks am heter kräver förändringar av bäde kom munallagen oc h vallagen. Den aktuella regeringspropos itionen har beretts av en berednings grupp s om tills attes av finansm inisteriet i april och som bestätt av representanter fran finansministeriet, jus titiem inis teriet oc h Finlands Kom munförbund. Parlamentariska uppföljnings gruppen för totalrevisionen av kom munallagen har understött beredningen.

2 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille Jake lu: Akaan kaupunki Alajärven kaupunki Alavieskan kunta Alavuksen kaupunki Asikkalan kunta Askolan kunta Auran kunta Enonkosken kunta Enontekiön kunta Espoon kaupunki Eurajoen kunta Euran kunta Evijärven kunta Folktinget Fors s an kaupunki Haapajärven kaupunki Haapaveden kaupunki Hailuodon kunta Halsuan kunta Ham inan kaupunki Hangon kaupunki Hankasalm en kunta Harjavallan kaupunki Hartolan kunta Hattulan kunta Hausjärven kunta Heinolan kaupunki Heinäveden kunta Helsingin kaupunki Hirvensalm en kunta Hollolan kunta Honkajoen kunta Huittisten kaupunki Hum ppilan kunta Hyrynsalmen kunta Hyvinkään kaupunki Häm eenkosken kunta Häm eenkyrön kunta Häm eenlinnan kaupunki Iin kunta Iisalmen kaupunki litin kunta Ikaalisten kaupunki Ilm ajoen kunta Ilomantsin kunta

3 Im atran kaupunki Inarin kunta Inkoon kunta Isojoen kunta Isokyrön kunta Itsenäisyyspuolue r.p. Jalasjärven kunta Janakkalan kunta Joensuun kaupunki Jokioisten kunta Joroisten kunta Joutsan kunta Juankosken kaupunki Juuan kunta Juupajoen kunta Juvan kunta Jyväskylän kaupunki Jäm ijärven kunta Jäm sän kaupunki Järvenpään kaupunki Kaarinan kaupunki Kaavin kunta Kajaanin kaupunki Kalajoen kaupunki Kangasalan kunta Kangasniemen kunta Kankaanpään kaupunki Kannonkosken kunta Kannuksen kaupunki Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Kansallinen Kokoom us r.p. Karijoen kunta Karkkilan kaupunki Karstulan kunta Karvian kunta Kaskisten kaupunki Kauhajoen kaupunki Kauhavan kaupunki Kauniaisten kaupunki Kaustisten kunta Keiteleen kunta Kem ijärven kaupunki Kem in kaupunki Keminmaan kunta Kem iönsaaren kunta Kem peleen kunta Keravan kaupunki Keuruun kaupunki Kihniön kunta

4 Kinnulan kunta Kirkkonum m en kunta Kiteen kaupunki Kittilän kunta Kiuruveden kunta Kivijärven kunta Kokem äen kaupunki Kokkolan kaupunki Kolarin kunta Kom m unistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Konneveden kunta Kontiolahden kunta Korkein hallinto-oikeus Korsnäsin kunta Kosken kunta Kotkan kaupunki Kouvolan kaupunki Kristiinankaupungin kaupunki Kruunupyyn kunta Kuhrnoisten kaupunki Kuhm on kaupunki Kuopion kaupunki Kuortaneen kunta Kurikan kaupunki Kustavin kunta Kuusamon kaupunki Kyyjärven kunta Kärkölän kunta Kärsäm äen kunta Köyhien Asialla r.p. Köyliön kunta Lahden kaupunki Laihian kunta Laitilan kaupunki Lapinjärven kunta Lapinlahden kunta Lappajärven kunta Lappeenrannan kaupunki Lapuan kaupunki Laukaan kunta Lavian kunta Lemin kunta Lem päälän kunta Leppävirran kunta Lestijärven kunta Liedon kunta Lieksan kaupunki

5 Lim ingan kunta Liperin kunta Lohjan kaupunki Loim aan kaupunki Lopen kunta Loviisan kaupunki Luhangan kunta Lum ijoen kunta Luodon kunta Luum äen kunta Luvian kunta Maalahden kunta Maaningan kunta Marttilan kunta Maskun kunta Merijärven kunta Merikarvian kunta Miehikkälän kunta Mikkelin kaupunki Muhoksen kunta Multian kunta Muonion kunta Mustasaaren kunta Muuram en kunta Muutos 2011 r.p. Mynäm äen kunta Myrskylän kunta Mäntsälän kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Mäntyharjun kunta Naantalin kaupunki Nakkilan kunta Nastolan kunta Nivalan kaupunki Nokian kaupunki Nousiaisten kunta Nurm eksen kaupunki Nurm ijärven kunta Närpiön kaupunki Oikeusm inisteriö Opetus- ja kulttuurim inisteriö Orim attilan kaupunki Oripään kunta Oriveden kaupunki Oulaisten kaupunki Oulun kaupunki Outokumm un kaupunki Padasjoen kunta Paim ion kaupunki

6 Paltamon kunta Paraisten kaupunki Parikkalan kunta Parkanon kaupunki Pedersören kunta Pelkosenniem en kunta Pellon kunta Perhon kunta Pertunmaan kunta Perussuomalaiset r.p. Petäjäveden kunta Pieksämäen kaupunki Pielaveden kunta Pietarsaaren kaupunki Pihtiputaan kunta Piraattipuolue r.p. Pirkkalan kunta Polvijärven kunta Pom arkun kunta Porin kaupunki Pornaisten kunta Porvoon kaupunki Posion kunta Pudasjärven kaupunki Pukkilan kunta Punkalaitumen kunta Puolangan kunta Puumalan kunta Pyhtään kunta Pyhäjoen kunta Pyhäjärven kaupunki Pyhännän kunta Pyhärannan kunta Pälkäneen kunta Pöytyän kunta Raahen kaupunki Raaseporin kaupunki Raision kaupunki Rantasalmen kunta Ranuan kaupunki Raum an kaupunki Rautalammin kunta Rautav aaran kunta Rautjärven kunta Reisjärven kunta Riihimäen kaupunki Ristijärven kunta Rovaniem en kaupunki

7 Ruokolahden kunta Ruokolahden kunta Ruoveden kunta Ruskon kunta Rääkkylän kunta Saarnelaiskäräjät Saarijärven kaupunki Sallan kunta Salon kaupunki Sastam alan kaupunki Sauvon kunta Savitaipaleen kunta Savonlinnan kaupunki Savukosken kunta Seinäjoen kaupunki Sievin kunta Siikaisten kunta Siikajoen kunta Siikalatvan kunta Siilinjärven kunta Simon kunta Sinivalkoinen Rintam a r.p. Sipoon kunta Siuntion kunta Sodankylän kunta Soinin kunta Som eron kaupunki Sonkajärven kunta Sos iaali- ja terveys minis teriö Sosiaali- ja te rveysministeriö Sotkamon kunta Sulkavan kunta Suomen Keskusta r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Suom en Kuntajohtajat ry. Suom en kuntaliitto Suom en Sosialidem okraattinen Puolue r.p. Suom en Työväenpuolue STP r.p Suomussalm en kunta Suonenjoen kaupunki Svenska Finlands folkting Svenska folkpartiet i Finland r.p. Sysm än kunta Säkylän kunta Taipalsaaren kunta Taivalkosken kunta

8 Taivassalon kunta Tammelan kunta Tam pereen kaupunki Tam pereen yliopis ton johtam is korkeakoulu Tarvasjoen kunta Tervolan kunta Tervon kunta Teuvan kunta Tohm ajärven kunta Toholammin kunta Toholamm in kunta Toivakan kunta Tornion kaupunki Turun kaupunki Tuusniem en kunta Tuusulan kunta Tyrnävän kunta Työ- ja elinkeinom inis teriö Ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriö Ulvilan kaupunki Urjalan kunta Utajärven kunta Utsjoen kunta Uudenkaarlebyyn kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Uuraisten kunta Vaalan kunta Vaasan kaupunki Valkeakosken kaupunki Valtim on kunta Vantaan kaupunki Varkauden kaupunki Vasem mistoliitto r.p. Vehm aan kunta Vesannon kunta Vesilahden kunta Vetelin kunta Vierem än kunta Vihdin kunta Vihreä liitto r.p Viitasaaren kaupunki Vim pelin kunta Virolahden kunta Virtain kaupunki Väes törekis terikes kus Vöyrin kunta ,

9 Ylitornion kunta Ylivieskan kaupunki Ylöjärven kaupunki Ym päristöm inisteriö Ypäjän kunta Ähtärin kaupunki Äänekosken kaupunki Vastausohje e t v astaanottajille Laus unnot pyydetään toim ittam aan viim eis tään täm än palvelun kautta tai s ähköpos tits e osoitteeseen Vi ber er lämna in utlätandena senast den 31 augusti 2015 antingen via denna tjäns t eller per e-pos t till adres sen valtiovarainm inis Vastuuv almiste lijan yhte ystiedot: Kuntalaki: Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainm inisteriö, p , etunim i.sukunim i(a)vm.fi Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainm inisteriö, p , etunim i.sukunim i(a)vm.fi Ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, p , etunim i.sukunim i(a)vm.fi Vaalilaki: Vaalijohtaja Arto Jääs keläinen, oikeus m inis teriö, p etunim i.s ukunim i(a)om.fi Ylitarkas taja Heini Huotarinen, oikeus m inis teriö, p , etunim i.sukunim i(a)om.fi Kom m unallagen: Eeva Mäenpää, lags tiftnings räd, finans m inis teriet. tfn , förnamn.efternam n(a)vm.fi Minna-Marja Jokinen, lagstiftnings räd, finans ministeriet, tfn , förnam n.efternamn(a)vm.fi Suvi Savolainen, överins pektör, finansm inis teriet. tfn , förnarnn.efternam n(a)vm.fi Vallagen: Arto Jääskeläinen, valdirektör. justitieministeriet, tfn , förnamn.efternamn(a)om.fi Heini Huotarinen, överinspektör, justitieministeriet, tfn , förnamn.e fternamn(a)om.fi Asiasanat, Linkit, Liitteet: Asiasanat

10 Vaalit. Osallistum inen. Val, kuntalaki, vaalilaki, kuntademokratia, porm estari, kunnan johtam inen, kunnallishallinto. vaalijärjestelmä, lähidemokratia, deltagande, kommunallag, vallag, kommundemokrati, bormästare, kommunledning, kommunalförvaltning, valsystem, närdemokrati - Li n ki t h,t:ds:rivni.`i+'artikkeh/-;es ca _,o isl_:edohdctukset-pormestarinvaalista -ia-kun nanosavaale istala usu.nno illc - Tiedote https:/,-vm,fi:sv ah< e u - t _ t_a ja-r._unn_hri a.a Pres s meddelande Liitte et: Direkta borgm äs tarsval oc h val av kom mundels organ.pdf La u s u n to p y y n nö n y y s y my k s e t Linkki työryhmän mietintöön: 6faaOb-19b6-464e f1189e34327 Länk till arbetsgruppens betänkande (pä finska): http: //vm.fi/doc umen ts/10623/357692/pormestarin+ia+alueellisten+toimielinten+suorat+vaalit.pdf/67 6faa0b-19b6-464e f1189e34327 Förslag och paragraferna: um ents/10623/357692/direkta+borgm%c3%a4s tars val+oc h+val+av+kommundelsor gan.pdf/6a3b95dd-fd74-47aa-967b-4d47f4b5364d Choose File No fire chosen Tulisiko porme starin suora v aali mahdollistaa lainsäädännössä? Borde lagstiftningen möjliggöra direkta borgmästarval? i Kyllä/Ja Ei/Nej En ota kantaa/tar inte ställning Kom menttela/kom m entarer 10

11 Tulis iko alueellisten toim ielinten valits eminen s uorilla vaaleilla mahdollis taa lains äädännöss ä? Borde lagstiftningen m öjliggöra valet av delom rädesorgan genom direkta vai? Kyllä/Ja Ei/Nej En ota kantaa/tar inte s tällning Kom mentteja/kom m entarer Näettekö m ahdollis ena, että kuntanne ottais i tulevais uudess a käyttöön pormes tarinvaalin? Betraktar ni det som möjligt att er kommun i fortsättningen skulle ta i bruk borgmästarsval? Kyllä/Ja Ei/Nej Eri ota kantaa/tar inte s tällning Kom mentteja/kom m entarer Näettekö mahdollis ena, että kuntanne ottais i tulevaisuudess a käyttöön kunnanos avaaleja?betraktar ni det som möjligt att er kommun i fortsättningen skulle ta i bruk kommundeisval? Kyllä/Ja Ei/Nej En ota kantaa/tar inte s tällning Kommentteja/Kommentarer II

12 Miten ehdokas asettelu pitäis i toteuttaa kunnanosavaaleis sa? Pitäisikö ehdokkaita kunnanos avaalis s a voida as ettaa kuntavaalien tapaan sekä valitsijayhdis tys ten että puolueiden vai vain valits ijayhdis tys ten? Hur borde kandidatuppställningen förverkligas vid komm undels val? Borde kandidaterna vid kommundelsval ställas upp i likhet med kommunalval bäde av partier och av väljarorganis ationer. eller endas t av väljarorganis ationer? Ehdokkaita vois ivat as ettaa kuntavaalien tapaan sekä valits ijayhdistykset että puolueet. Kandidater borde i likhet m ed komm unalvalet kunna ställas upp bade av väljarföreningar och av partier. Ehdokkaita vois ivat as ettaa vain valits ijayhdis tyks et. Kandidater s ka enbart kunna s tällas upp av valföreningar. / En ota kantaa. Tar inte ställning. Kom m entteja/kom m entarer Millais ia tehtäviä kunnat voisivat m ieles tänne delegoida vaaleilla valituille alueellis ille toim ielim ille? Hurdana uppgifter kunde kom m unerna delegera tili delom rädesorgan som valts genom vai? Jos kukaan pormes tariehdokkais ta ei s aa yli puolta annetuis ta äänis tä ens im mäis ellä kierroks ella, mikä olis i mieles tänne tarkoituks enm ukainen porm estarin valintatapa? Kunnassa toim itetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Kommunen ordnar ett nytt val mellan de tva kandidater som fick det största antalet röster efter tva veckors tid. Valtuus to valits ee pormes tarin kahdesta eniten ääniä s aaneesta ehdokkaas ta. Fullm äktige väljer borgmästaren mellan de tvä kandidater som fätt mest röster. Muu, mikä? Annat, vad? En ota kantaa. Tar inte ställning. Kom mentteja/kom m entarer 1.

13 Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Borde man begränsa antalet efterföljande mandatperioder för e n borgmästare som väljs genom vai? j! Kyllä/Ja Ei/Nej En ota kantaa/tar inte s tälining Jos kyllä, kuinka moneen toimikaute en? Kommentteja. Om ja, sä hur många mandatperioder? Komm entarer. z Ovatko ehdotettu vaaleilla valituut pormestarin asema ja tehtävät mielestänne tarkoituksennmkaisi;i? Är den Rireslagna st fllningen och dc Rireslagna uppgiflerna Rir en borgmästare soni valts,genom vai ;indwimisenliga enligt ei- upplatunim_'' Kyllä/Ja Ei/Nej En ota kantaa /Tar inte stälining Kommentteja/Kommentarer Muuta lausuttavaa es ityks es tä/andra kom m entarer tili propos itionen:

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA 1 Kirkon työmarkkinalaitos ja allekirjoittaneet järjestöt ovat evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 5 :n 2 momentin

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä HS-vertailu: Korkeakouluopinnot aloittaneiden osuus lukioittain Ylioppilastutkinnon 2004-2006 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2007 Lukio Kunta Ylioppilastutkinnon suorittaneita yhteensä Jatko-opintoihin

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle ALLA olevassa liitteessä terveyskeskuskohtaiset tulokset: Matti Rimpelä (1), Kirsi Wiss (2) ja Vesa Saaristo (1), Hanne Kivimäki (2), Elise Kosunen (2), Arja Rimpelä (2) Stakes/KHS-ryhmä (1) ja Tampereen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liiton valiokunta vieraili ja kokousti 7.10. USA:n suurlähetystössä Helsingissä. (Kuva: Reserviläisliitto) Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö PALAUTE KIITTÄJÄSI TYYLIIN Eckerö KOLUMNIAIHEITA Enonkoski

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Taulukon tiedot ovat vuodelta 2010.

Taulukon tiedot ovat vuodelta 2010. Finnish 300+ lista on laadittu Suomen suurimmista osuustoimintayrityksistä. Osuustoimintayritykseksi lasketaan osuuskuntien lisäksi keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset, jotka ovat vakuutusalan

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot