KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/ Kokousaika klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Talasma Esa varajäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Valovirta Rauno jäsen From Minna jäsen Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tomi Salonen Marja Vaitomaa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 86 Erikoispsykologin viran perustaminen 87 Perushoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi 88 Aloite reumatologin kuukausivastaanoton perustamiseksi 89 Työsuojelun toimintaohjelman hyväksyminen 90 Liukuvan työajan ohjeiston tarkistaminen 91 Selvitys yhtymähallitukselle tilintarkastusmuistion sisältämistä maininnoista 92 Valviran ohjekirje varautumisesta palvelurakenteiden vaatimaan muutokseen 93 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 83 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 84 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tomi Salonen ja Marja Vaitomaa (varalla jäsenet von Frenckell ja From) Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Salonen ja Vaitomaa.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 115 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 85 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkäritilanne suorituspaikoittain, toukokuu (b-liite nro 1) terveyskeskussairaalaosastojen keskittämisen tilanne Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan selvitys.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 116 ERIKOISPSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN 86 Aikuisten ja lasten neuropsykologisia tutkimuksia voi tehdä vain neuropsykologin koulutuksen saanut psykologi. Neuropsykologian erikoispsykologin tehtävät ovat selvästi vaativampia kuin tavanomaiset psykologin tehtävät. Tarve neuropsykologisiin tutkimuksiin kuntayhtymässä on kasvanut peruserikoissairaanhoidon kehittämisen myötä. Erityisesti psykiatrian ja neurologian erikoislääkärit tarvitsevat diagnostisessa prosessissa, työ- ja toimintakyvyn arvioissa ja kuntoutuksen suunnittelussa neuropsykologisia tutkimuksia. Myös lasten tutkimuksissa ja kuntoutuksen suunnittelussa ilmenee tarvetta erikoispsykologikoulutuksen suorittaneelle neuropsykologille. Erikoispsykologi toimii ammattiryhmän sisällä muiden psykologien tukena erityisesti neuropsykologisissa kysymyksissä. Erikoispsykologin viran perustaminen lisää myös kuntayhtymän houkuttelevuutta psykologien rekrytoinnissa jatkossa. Kuntayhtymän strategian mukaisesti peruserikoissairaanhoidon neurologian ja psykiatrian erikoisalojen toimintavalmiuden kehittämiseksi on perusteltua perustaa erikoispsykologin virka huomioiden erikoispsykologikoulutuksen ja psykologian lisensiaatin edellytysten vaikutus palkkauksessa. Kuntayhtymässä terveyskeskuspsykologin virassa toimiva Janne Sihvonen on suorittanut Helsingin yliopistossa psykologian lisensiaatin tutkinnon ja neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen. Hän on valmistunut tammikuussa Janne Sihvosen työtehtävät sisältävät jo nykyisellään erityispätevyyttä vaativia tehtäviä. Avoimeksi jäävä terveyskeskuspsykologin virka täytetään tarpeen vaatiessa 2015, mikäli oppilashuoltolain edellyttämät psykologipalvelut keskitetään kuntayhtymään. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymään perustetaan lukien erikoispsykologin virka pätevyysvaatimuksena neuropsykologin koulutus ja että perustettavaan virkaan siirretään suostumuksensa perusteella terveyskeskuspsykologi Janne Sihvonen samasta päivämäärästä lukien.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 117 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 118 PERUSHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI 87 Kuntayhtymän hoitotyön henkilöstörakenne etenkin terveyskeskussairaalassa ei tällä hetkellä täysin vastaa akuutin terveyskeskushoidon edellyttämiä haasteita. Niinpä kuntayhtymän tavoitteena on muuttaa asteittain eläkkeelle siirtymisten ja irtisanoutumisten sekä henkilöstön omaehtoisen jatkokouluttautumisen kautta perushoitajan toimia sairaanhoitajan toimiksi. Lähihoitaja Hanne Rantasella on vakinainen perushoitajan vakanssi kuntayhtymän sairaalassa. Rantanen on valmistunut sairaanhoitajaksi Edellä mainitun periaatteen mukaisesti tässä tilanteessa perushoitajan toimi voidaan lakkauttaa ja perustaa tilalle sairaanhoitajan toimi, johon Rantanen voidaan suostumuksensa nojalla siirtää lukien. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että perushoitajan toimi terveyskeskussairaalassa muutetaan lukien sairaanhoitajan toimeksi ja että perustettavaan toimeen siirretään suostumuksensa perusteella sairaanhoitaja Hanne Rantanen samasta päivämäärästä lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 119 ALOITE REUMATOLOGIN KUUKAUSIVASTAANOTON PERUSTAMISEKSI 88 Harjavallan Seudun Reumayhdistys ry on lähettänyt yhtymähallitukselle kirjeen, jossa se esittää kuntayhtymään perustettavaksi reumatologian kuukausivastaanoton. Aloitettaan Reumayhdistys perustelee seuraavasti: Tuki- ja liikuntaelinsairauksille (TULE) Keski-Satakunnan terveysasemilla reumatologian vastaanottopalveluja. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja töistä ja ovat toiseksi yleisin syy ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Panostamalla riittävän varhaiseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn yksilöllisiä ja yhteiskunnan taloudellisia menetyksiä voitaisiin merkittävästi vähentää. Oleellisinta kuitenkin on inhimillisten menetysten ennaltaehkäisy. Reumatologin vastaanotto tulisi olla vähintään yhtenä työpäivänä kuukaudessa sairaalatasoisen poliklinikkaaseman täyttävän oheispalvelujen mukaisena toimintana. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon palvelut alueellaan. Sairaanhoitopiirin alueen kunnat laativat terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman. Yhteistyösuunnitelmassa sovitaan terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Perusterveydenhuollon yksikkö ennakoi henkilöstötarvetta alueellaan ja sovittaa yhteen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen palveluja. Näin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä hallinnollisia raja-aitoja madalletaan. terveydenhuoltouudistuksen keskeisenä ajatuksena on ollut perusterveydenhuollon vahvistaminen. Terveyskeskuksesta voisi saada myös erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä on pyrkinyt kehittämään terveydenhuoltolaissa mainittuja peruserikoissairaanhoidon palveluja erikoisaloilla, joissa perustason toiminnalla saavutetaan kaikkein suurimmat hyödyt ja joissa palvelujen piirissä tulee olemaan suhteellisen suuri kysyntä. Erikoispalvelut ovat etupäässä ns. seulontatyyppisiä palveluja.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 120 Aikoinaan kun reumaosaston toiminta siirrettiin Satalinnan sairaalasta Rauman aluesairaalan tiloihin, kyseisten palvelujen kysyntä lisääntyi huomattavasti silloisen kuntayhtymän alueella. Tällä hetkellä spesialistin seurantaa vaativia reumaatikkoja lienee suhteellisen vähän, joten aloitteessa ehdotettu kuukausivastaanottoaika alkuun riittäisi. Reumatologeista on kuitenkin huutava pula. Erikoissairaanhoidossakin joudutaan turvautumaan ajoittain Turun reumalääkäreiden apuun. Lisäksi reumatologi tarvitsee avukseen asiantuntijahoitajan. Johtoryhmän mielestä asiaa voidaan edelleen selvittää ja mikäli kysyntää on tarpeeksi ja kuntayhtymä saa palkattua reumatologin, kuukausivastaanotto voidaan aloittaa vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Harjavallan Seudun Reumayhdistys ry:n aloitteen sekä toteaa vastauksena, että kuntayhtymä tutkii mahdollisuudet kyseisen vastaanoton aloittamiseksi vuoden 2015 alusta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 121 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 89 Yhteistoimintaelin on kokouksessaan /4 päättänyt esittää yhtymähallituksen hyväksyttäväksi työsuojelun toimintaohjelman vuosille Toimintaohjelma on b-liitteenä nro 2. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä työsuojelun toimintaohjelman vuosille yhteistoimintaelimen ehdotuksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemällä seuraavalla tarkennuksella kohdan 6 (sivu 7) toisen momentin ensimmäiseen lauseeseen, joka kuuluu seuraavasti: Vuosittaisessa talousarviossa varataan toiminnan kannalta tarpeelliset määrärahat riskikartoitusten sekä selvitysten tekemiseen.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 122 LIUKUVAN TYÖAJAN OHJEISTON TARKISTAMINEN 90 Voimassa olevan Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen liitteessä 15 on määräykset liukuvasta työajasta. Liitteen 2 :n mukaan liukuva työaika voidaan järjestää päivittäiseksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä päivittäin tai tasoittuvaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä viikkona tai viikkoina määrätyn ajanjakson kuluessa, taikka tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (-saldo). Viikkoa pidemmän tasoittuvan liukuvan työajan tai tasoittumattoman liukuvan työajan käytön edellytyksenä on koneellinen ajantarkkailu. Kaikissa liukuvan työajan muodoissa tulee määrätä päivittäinen kiinteä työaika, joka on vähintään viiden tunnin pituinen, jollei toimivaltainen viranomainen erityisestä syystä toisin päätä. Toimivaltaisen viranomaisen päättämien liukuma-aikojen rajoissa viranhaltija/työntekijä voi pääsääntöisesti itse määrätä päivittäisen säännöllisen työaikansa alkamis- ja päättymisajankohdan, jollei lepotauoista tai välttämättömien virka-/työtehtävien suorittamisesta muuta aiheudu. Jos viranhaltija/työntekijä työskentelee tällöin esimerkiksi klo jälkeen, ei erillistä iltatyökorvausta suoriteta. Työnantajalla voi työnjohto-oikeutensa nojalla tarvittaessa yksittäistapauksessa päättää, että viranhaltija/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Lisäksi työnantaja voi tarvittaessa antaa lisä- ja ylityömääräyksen. Liukuva työaika on kuntayhtymässä järjestetty tällä hetkellä viikon aikana tasoittuvana. Toimisto on ollut auki päivittäin klo15.45 saakka. Liukuva työaika on ollut käytössä vain toimistotyössä. B-liitteenä nro 3 tarkennettu ohjeisto liukuvan työajan käytöstä lukien.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 123 Toimiston ja sosiaalipalvelujen siirtyessä elokuussa Myllykatu 10:een toimiston virallista aukioloaikaa on tarpeen myös tarkistaa. Toimiston virallinen aukioloaika lukien tulisi olemaan yhtenäinen Harjavallan kaupungin virastojen kanssa, eli klo Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä b-liitteen nro 3 mukaisen ohjeen liukuvasta työajasta toimistotyössä. Edelleen yhtymähallitus päättää vahvistaa taloustoimiston ja sosiaalipalvelujen viralliseksi aukioloajaksi lukien klo Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jäsen Rosendahlin esityksestä ja jäsen Puronummen kannattamana sekä esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti jättää pykälän käsittely yhtymä hallituksen seuraavaan kokoukseen. Valmistelussa tulee huomioida myös voimassa oleva yhteistoimintamenettely.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 124 SELVITYS YHTYMÄHALLITUKSELLE TILINTARKASTUSMUISTION SISÄLTÄMISTÄ MAININNOISTA 91 Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastusmuistiota kokouksessaan / 41. Muistio esityslistan b-liitteenä nro 4. Yksityiskohtaisessa tarkastushavainnoissa todetaan mm seuraavaa: Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu Kuntayhtymän voimaan astuneen perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle pääomalle. Suoritehinnoittelun perusteena oleviin kustannuksiin ei näin ollen sisällytetä lainojen lyhennyksiä. Perussopimuksen suoritehinnoittelua koskeva säännös on tullut vastaavan sisältöisenä voimassa alkaen. Tätä ennen, eli alkaen, voimassa olleen perussopimuksen mukaan suoritehinnoittelun perusteena oleviin kustannuksiin sisällytettiin myös lunastuslainan lyhennykset ja korot. Vuoden 2013 suoritehintoihin on kuitenkin perussopimuksen vastaisesti sisällytetty myös lainojen lyhennyksiä Tarkastuksessa saadun selvityksen mukaan lainojen lyhennykset on sisällytetty edellisinä tilikausina suoritehinnan perusteena oleviin kustannuksiin. perussopimuksen poikkeavan hinnoittelun ja kuntalaskutuksen vaikutus tulee selvittää ja oikaista. Aikanaan, kun Kokemäen kaupunki liittyi kuntayhtymään, jäsenkuntien peruspääoma kuntayhtymän varoihin ja vastuihin muodostettiin vaihtoomaisuudesta, irtaimistosta sekä varaston arvosta. Käyttöomaisuutta peruspääoma ei sisältänyt. Kokemäen terveysaseman kiinteistö jäi näin ollen kaupungin omistukseen. Tuossa vaiheessa kunnat sopivat, että kuntayhtymän kiinteistöjen tasearvon ja siihen kohdistuvan lainapääoman erotusta

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 125 vastaava peruspääomaosuus muutetaan lunastuslainaksi, jonka kuntayhtymä maksaa silloisille jäsenkunnille kymmenen vuoden kuluessa tasasuuruisina erinä. Lunastuslainan pääoma jakaantuu jäsenkuntien kesken perussopimuksen sairaansijojen suhteessa. Kiukaisten irtaantuessa kuntayhtymästä alkuperäisen sopimuksen mukainen lunastuslaina korvattiin kahdeksan vuoden pankkilainalla, jonka viimeinen takaisinmaksuerä on Lunastuslainan vuosittainen maksuerä on , joka on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti sisällytetty epähuomiossa avohoidon ja laitoshoidon suoritehintaan, vaikka kyseistä määräystä ei ole vuoden 2009 jälkeen sisältynyt perussopimukseen. Yksikköhintaan on edellä mainitun lunastuslainan lisäksi sisältynyt myös muita investointeihin otettujen lainojen lyhennyksiä sekä lainan nostoja. Alkuperäisen sopimuksen ja vuoden 2009 alusta voimaan tulleen perussopimuksen lunastuslainan kattamista koskevat muutokset ovat luultavasti tapahtuneet epähuomiossa. Yhteenveto oikaistusta taseesta b-liitteenä nro 5. Suoritehintaan sisällytettyjen pääomakustannusten kokonaismäärä on yhteensä ,90. Kyseisten pääomakustannusten kirjanpidollinen oikaisu tulokseen ja taseeseen voidaan toteuttaa kuluvan vuoden tilinpäätöksessä. Yhtymähallituksen /28 tekemään alijäämän kattamissuunnitelmaan kirjanpidollisella oikaisulla ei näytä olevan vaikutusta, koska jäsenkuntalaskutus on perustunut vuosittaisiin käyttölukuihin. Oikaisun kuntakohtaiset vaikutukset vielä tarkennetaan. Vuoden 2015 ja 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä jäsenkuntien kanssa on erikseen sovittava, käytetäänkö lunastuslainan osalta alkuperäistä sopimustulkintaa. Kuluvan vuoden talousarvion tarkennukset tehdään sen jälkeen, kun saadaan elokuussa luotettava arvio loppuvuoden kustannustoteumasta Talousarvion seurannasta ja raportoinnista voidaan todeta, että yhtymähallitukselle on neljännesvuosittain toimitettu raportti toiminnan ja talouden toteumasta. Vuoden 2014 aikana on lisäksi yhtymähallituksen kokouksen alkuun sisällytetty kuntayhtymän johtajan katsaus, jossa käsitellään toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, mm. lääkärivastaanottoihin liittyviä suoritelukuja terveysasemittain. +++

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 126 Vuoden 2013 rahoituslaskelmassa olevaa Luvian peruspääoman muutosta ei ole voitu siirtää oman pääoman muutoskohtaan sen vuoksi, että tilinpäätös oli jo allekirjoitettu. Tarvittava rahoituslaskelman oikaisukirjaus voidaan tehdä myöhemmin erillisellä oikaisupäätöksellä Säästövapaiden kerryttämistä ja niiden pitämistä koskeva ohjeisto on valmisteilla. Kuntayhtymän johtaja; Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä saattaa selvityksen tiedoksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 127 VALVIRAN OHJEKIRJE VARAUTUMISESTA PALVELURAKENTEIDEN VAATIMAAN MUUTOKSEEN 92 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA on lähettänyt kunnille ja kuntayhtymille sekä yhteistoiminta-alueille ohjekirjeen, (//2014) jossa se kehottaa kuntia varautumaan palvelurakenteiden muutokseen ja varmistamaan riittävät, laadukkaiden ja turvallisten kotiin annettavien palveluiden saatavuuden. Ohjekirje esityslistan numeroimattomana liitteenä. Ohjekirjeessä mainittujen edellytysten täyttyminen vaatii nykyistä selkeästi tehokkaampaa työn koordinaatiota kotihoidossa, eri organisaatioiden välisen yhteistyön käytännön syventämistä sekä henkilöstövoimavarojen lisäämistä. Kirjeen mukaan kotiin annettavien palvelujen palvelurakenteet eivät tällä hetkellä mahdollista valtakunnassa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeisiin vastaamista kaikkina vuorokauden aikoina. Valviran tekemän kyselyn tulosten mukaan 35 % julkisista ja 60 % yksityisistä kotihoidon toimintayksiköistä ei järjestä yöaikaista hoitoa ja palvelua. Valvira kehottaakin kuntia huolehtimaan siitä, että kunnan alueella tarjottavat palvelut vastaavat ikääntyneen väestön palvelutarpeita ja mahdollistavat tarvittavat palvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi ohjekirjeessä kiinnitetään huomiota palvelutarpeeseen vastaamiseen, vastuutyöntekijäjärjestelmään, kotipalveluiden myöntämisestä tehtäviin kirjallisiin hallintopäätöksiin, ilmoitusvelvollisuuteen iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta ja omavalvonnasta. Valvira ilmoittaa edistävänsä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua ohjauksen ja valvonnan keinoin. Kuntayhtymässä kirjeen edellyttämiä painotuksia on edistetty jo muutaman vuoden painottamalla suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa avopalvelujen riittävyyttä, kehittämällä yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimien sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Kotiin annettavien ympärivuorokautisten palveluiden osalta tulee olemaan mittavasti haastetta tulevaisuudessa.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 128 Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi Valviran yllä tarkemmin selostetun ohjekirjeen. Kirjeessä esitettyjen yksityiskohtien osalta palataan asiaan toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Merkittiin tietoon saatetuksi.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 129 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Osastonhoitaja Minna Multisilta, Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Osastonhoitaja Leena Puotila, Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 130 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 131 MUUT ASIAT 95 Ehdotus yhtymähallituksen kokousajoiksi heinä-joulukuu: klo Pori (paikka auki), ruokailumahdollisuus klo Pääterveysasema klo Pääterveysasema klo Pääterveysasema klo Pääterveysasema, joululounasmahdollisuus klo alkaen Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen alkaen kello Porissa. Kuntayhtymän johtaja ilmoittaa tarkemman paikan myöhemmin. Edelleen yhtymähallitus päätti vahvistaa syksyn 2014 kokousajat seuraavassa kokouksessa.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 132 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 89 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 89 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 133 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2015 1 Kokousaika 27.1.2015 klo 15.00-17.40 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 11.5.2010 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 11.5.2010 klo17.15- AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot