Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit"

Transkriptio

1 Rakennuspuut kohti hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyistä metropolialuetta Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 pähkinänkuoressa

2 2

3 Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit Uudenmaan liitto on yhteistyökumppaneineen ottanut tavoitteeksi, että Uusimaa on vuonna 2030 hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue. Päämääränä on uusmaalaisten henkinen, kulttuurinen, taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä turvallinen elinympäristö. Vetovoimaisen seudun yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat menestyvät osaavan työvoiman ja korkeatasoisen tuotantopääoman turvin. Visio Uudenmaan kehittämiseksi on kirjattu maakuntavaltuuston joulukuussa 2005 hyväksymään maakuntasuunnitelmaan. Tähän tiivistelmään olemme koonneet rakennuspuut, joilla kehitystä viedään haluttuun suuntaan. Julkaisu: Uudenmaan liiton maakuntasuunnitelma 2030, Visio ja strategia; Uudenmaan liiton julkaisuja A Verkossa: 3

4 Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 Rakennuspuut kohti hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyistä metropolialuetta Maakuntasuunnitelma on Uudenmaan toimijoiden kannanotto siitä mihin suuntaan 1,36 miljoonan asukkaan maakuntaa lähivuosikymmeninä kehitetään. Tähtäimessä on, että asukkailla on tulevaisuu- dessa hyvät elämisen edellytykset sekä yrityksillä, oppilaitoksilla ja muilla toimijoilla entistä paremmat kehittymisen mahdollisuudet. Haastava tavoite on kiteytetty visioksi: Uusimaa on vuonna 2030 hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue. Uudenmaan 24 kunnan alueella asuu Nummi-Pusula Sammatti Karjalohja LOHJA KARKKILA Vihti Mäntsälä HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ Pornainen Nurmijärvi Tuusula KERAVA VANTAA KAUNIAINEN neljännes suomalaisista Helsingin seutukunta: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula, Vantaa Pohja KARJAA Siuntio Inkoo ESPOO Kirkkonummi HELSINKI Pääkaupunkiseutu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa HANKO TAMMISAARI Tampere Lahti Lohjan seutukunta: Lohja, Karjalohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Sammatti, Vihti Turku Hanko Helsinki Tammisaaren seutukunta: Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja 4

5 Maakuntasuunnitelma ohjaa Uudenmaan tulevaisuuden tekijöitä Maakuntasuunnitelma määrittelee Uudenmaan pitkän aikavälin kehittämisen suunnat, se on pohja alueen kaikelle muulle suunnittelulle. Maakunnan visio ja siitä johdetut strategiset linjaukset ovat muotoutuneet monien Uudenmaan toimijoiden yhteistyönä. Uudenmaan liiton johdolla laaditun suunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet alueen kunnat, valtion aluehallinto, elinkeinoelämä, järjestöjä ja oppilaitoksia. Maakuntasuunnitelma on maakuntavaltuuston hyväksymä poliittinen tahdonilmaisu. Suunnitel- man sisältö tarkistetaan valtuustokausittain neljän vuoden välein. Uudenmaan liiton omassa työssä maakuntasuunnitelma siirtyy käytäntöön maakuntaohjelman ja maakuntakaavan myötä. Neljän vuoden välein laadittavassa maakuntaohjelmassa linjataan maakunnan kehittämistoimet maakuntasuunnitelmaa konkreettisemmalla ja tarkemmalla tasolla. Vuosittaisessa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan toimenpiteistä ja hankkeista. Maakuntakaavassa strategiset linjaukset viedään maankäytön ratkaisuiksi. Maakunnan suunnittelun kokonaisuudesta säädetään laissa alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Valtakunnalliset tavoitteet Valtion ja EU:n ohjaus Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Maakuntaohjelma Toteuttamissuunnitelma Kuntien kaavoitus ja viranomaispäätökset Maakunnan kehittämisrahahankkeet ja EU-hankkeet Valtion talousarvion aluekehittämisrahat Maakunnan kehittämisen malli: Maakuntasuunnitelma on Uudenmaan kehittämisen strateginen suunnannäyttäjä 5

6 Uudenmaan vahvuuksia Monikulttuurisuus ja kaksikielisyys Hyvin koulutettu ja kielitaitoinen väestö Korkea tuotanto- ja tulotaso verrattuna Suomeen ja Euroopan unioniin Hyvät liikenneyhteydet kotimaahan ja ulkomaille Monipuolinen elinympäristö ja monipuolinen luonto Uudenmaan haasteita Suuret alueelliset erot esimerkiksi koulutustasossa ja tuotannossa Helsingin seudun riittämätön asuntotuotanto ja asumisen kalleus Rakenteellinen työttömyys; työttömyyttä ja työvoimapulaa Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Työmatkaliikenteen ruuhkautuminen Uudenmaan asukasluku kasvaa 25 vuodessa nykyisen Espoon kaupungin väkimäärän Vision mukainen hyvä talouskehitys johtaa siihen, että vuonna 2030 Uudellamaalla on asukkaita nykyistä enemmän, koska taloudellisen kasvun ja asukasluvun välillä on yhteys. Taloudellinen kasvu parantaa työllisyyttä ja lisää muuttoliikettä Uudellemaalle. Väestönkasvusta 60 prosenttia on arvioitu johtuvan muuttoliikkeestä. Muuttoliike tuo Uudellemaalle nuorta, koulutettua ja yhä enemmän ulkomaalaista väestöä. Ikärakenne muuttuu vanhemmaksi, tosin ei yhtä voimakkaasti kuin muualla maassa. Työpaikkoja Uudellamaalla arvioidaan olevan vuonna 2030 noin nykyistä enemmän. Uudenmaan väkiluku vuonna 2005 ja arvio vuodelle Pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutukunta Lohjan seutukunta Tammisaaren seutukunta Uusimaa

7 Strategioilla kohti tulevaisuuden Uuttamaata Uudenmaan vision saavuttamiseksi on valittu neljä strategista kehittämisteemaa. Kullakin edistetään maakunnan menestystä laaja-alaisesti. Uusimaa on Suomen ainoana metropolialueena keskeisessä asemassa koko maan menestyksen vauhdittajana. Maakuntasuunnitelman strategiset kehittämisteemat Asuminen Elinkeinot ja osaaminen Hyvinvointi Infrastruktuuri ja ympäristö Asuminen: Kohtuuhintaisia ja laadukkaita asuntoja Vuoteen 2030 mennessä Uusimaa on kansainvälisesti kilpailukykyinen, tasa-arvoinen ja houkutteleva. Kasvavalle työvoimalle ja muille asunnon tarvitsijoille on tarjolla kohtuuhintaisia, laadukkaita asuntoja työpaikkojen ja palvelujen läheltä. Asukasluvun ja asumisväljyyden kasvu edellyttää, että asuntoja rakennetaan nykyistä enemmän. Lähivuosina asuntotuotannon tulee olla uutta asuntoa vuodessa ja vuoden 2015 jälkeen jonkin verran vähemmän. Asuntotuotantoa lisätään myös asumiskustannusten hillitsemiseksi. Muutoin uhkana on, että asumisen kalleus vaikeuttaa työvoiman saatavuutta erityisesti palveluammatteihin pääkaupunkiseudulla. 7

8 Asuntorakentamisessa suuntaus on kohti matalaa ja tiivistä rakentamista nykyisen rataverkon ja pääväylien varteen. Tämä monipuolistaa nykyistä asuntotarjontaa, edistää eheää yhdyskuntarakennetta ja suosii joukkoliikennettä. Asuntojen vuosittainen uustuotanto on vain 1-2 prosenttia koko asuntokannasta. Asuinalueita, -taloja ja asuntoja kunnostetaan vastaamaan asukkaiden tarpeita, esimerkiksi poistetaan esteitä, jotka rajoittavat ikäihmisten ja vammaisten liikkumista. Asuntopolitiikan haasteet edellyttävät Uudenmaan kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä ja yhteisvastuuta. Elinkeinot ja osaaminen: Edistyksellinen ja houkutteleva Uusimaa Uusimaa on globaalisti kilpailukykyinen, houkutteleva, luovien uusien innovaatioiden ja korkean osaamisen toimintaympäristö sekä Itämeren yhteisön liiketoiminnan ja logistiikan keskus. Elinkeinotoiminnan yhä tärkeämpi menestystekijä on jatkuva uusiutumiskyky. Tarvitaan uusia ja nykyistä laadukkaampia tuotteita sekä entistä sujuvampia tuotantoprosesseja. Tällaiset asiat perustuvat innovaatioille, jotka puolestaan perustuvat tutkimus- ja tuotekehitykselle. Uudellamaalla panostetaan vahvasti siihen, että innovaatiot johtavat nykyistä useammin kaupallisiksi tuotteiksi ja työpaikoiksi. 8

9 Elinkeinoelämän dynaamisuus edellyttää, että syntyy uusia yrityksiä. Hyvin tärkeää Uudenmaan työllisyydelle on, että nykyiset yritykset uudistuvat ja kasvavat. Uudenmaan aluekehittämisvoimavaroja suunnataan erityisesti neljän avainklusterin kehittämiseen: luovat alat palvelut hyvinvointiala ympäristöala. Helsingin seutua markkinoidaan globaalisti korkeatasoisen tutkimus-, tiede- ja yritysosaamisen, toimivan ja modernin infrastruktuurin, turvallisen ja viihtyisän asumisen sekä osaavan työvoiman metropolina. Hyvinvointi: Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut tuotetaan Uudellamaalla asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti niin, että ihmisten elämänlaatu on kansainvälistä huippua. Hyvinvointi on sosiaalista, terveydellistä, kulttuurista ja henkistä hyvinvointia. Hyvinvointialan yritykset, järjestöt ja julkisen sektorin toimijat tuottavat hyvinvointipalvelunsa asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti kiinnittämällä erityistä huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja palveluiden kustannustehokkuuteen. 9

10 Voimavaroja käytetään tehokkaasti ylittämällä palveluiden tuottajien sektorirajoja kuten: sosiaali- ja terveystoimen välillä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Korkeatasoisella perusopetuksella ja monipuolisella kulttuuritarjonnalla rakennetaan vahva pohja hyvinvoinnille. Infrastruktuuri ja ympäristö: Aktiivisella ympäristöpolitiikalla kestävään kehitykseen Aluerakenteen ja liikkumisen yhteensovittamisella varmistetaan, että vuonna 2030 ympäristö on Uudellamaalla viihtyisä sekä yhdyskuntarakenne toimiva ja ekologisesti kestävä. Uudet asuinalueet rakennetaan niin, että ne hyödyntävät valmista infrastruktuuria ja nykyisiä keskuksia sekä joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen mahdollisuuksia. Yhdyskuntarakennetta eheytetään täydennysrakentamisella ja tiivistämisellä siten, että kasvu ohjataan olemassa oleviin taajamiin ja kyläkeskuksiin. 10

11 Riittävillä liikenneinvestoinneilla tie-, rata- ja meriväylästöön edistetään liikenteen sujuvuutta, vähennetään onnettomuusriskejä ja parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Teknisten järjestelmien kuten energia-, vesi-, ja jätehuollon toimintavarmuutta parannetaan sekä varaudutaan korvaaviin ratkaisuihin mahdollisissa poikkeusolosuhteissa. Uusimaa profiloituu tulevaisuudessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivisen ympäristöpolitiikan maakuntana, jonka yhdyskuntarakenne on kestävän kehityksen mukainen. Alueella toimitaan aktiivisesti erityisesti ilman laadun ja Itämeren tilan parantamiseksi sekä vesi- ja jätehuollon ratkaisujen kehittämiseksi. Energian tuotantoa monipuolistetaan ja käyttöä tehostetaan kansainvälisen ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Materiaalien kierrätystä lisätään, ja vähennetään näin jätteiden syntyä. Jätteiden hyötykäyttöä tehostetaan ja kaatopaikkasijoituksesta siirrytään yhä enemmän laitoskäsittelyyn. Ympäristöyhteistyötä tehostetaan tutkimuksessa, opetuksessa ja käytännön toimissa kuten kuntien välillä vesi- ja jätehuollon järjestämisessä. 11

12 Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Ulkoasu: Arja-Leena Berg Erweko Painotuote Oy Helsinki kpl ISBN (paperi) ISBN (PDF) Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors Finland puh. tfn +358 (0) fax +358 (0)

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Pohjanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii aluekehittämisviranomaisena ja valtionapuviranomaisena. Liiton ensisijaiset tehtävät ovat: aluekehitys

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot