KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj vpj x = läsnä - = poissa Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Arja Rekonen Leo Urpilainen Henkilökohtaiset varajäsenet: Joonas Kinnunen Tapio Pekkarinen Lasse Kröger Jonna Leppänen Elma Tainio Tiina Kuivaniemi Anita Urpilainen () () () () () () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto pj I vpj II vpj III vpj Esko Pelkonen Markku Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen (-) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pekka Kanervio Marja Lehtonen Kirsi Alonen-Kinnunen kuultavana kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä 343 ja 344 klo Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t , joista kunnanjohtaja veti pois käsittelystä ; 347. Pöytäkirjan tarkastustapa Tarkastusvuorossa ovat Mikko Ihanti ja Kalevi Kinnunen. (paikka, aika, tarkastajien valinta) Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Ihanti ja Kalevi Kinnunen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Manu Toikkanen Marja Lehtonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastusaika: Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus Kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Asialista 340 TIERA-TOIMISTO VIESTINTÄ- JA KOMMUNIKOINTIPALVELU NUORISOTILAN AVAAMINEN VAPAAEHTOISVOIMIN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN TÄYTTÖLUPA HOITAJAN SIJAISUUTEEN SISÄINEN REKRYTOINTI/ HAMMASHOITAJAN OPPISOPIMUSKOULUTUS ASIAKIRJATOIMITUSTEN MAKSULLISUUS / ELEKTRONINEN AINEISTO TE-PALVELUT, PYYNTÖ EDUSTAJAN NIMEÄMISESTÄ SELVITYSPYYNTÖ / JUHA URPILAINEN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN, USEITA KIINTEISTÖJÄ TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET MUUT ASIAT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSEN KORJAUS

3 TIERA-TOIMISTO VIESTINTÄ- JA KOMMUNIKOINTIPALVELU , 340 Liite 1, TieraToimisto Liite 2, TieraToimisto sopimus- ja tilauslomake Liite 3, TieraToimisto koulutukset Liite4, Laitemäärät osastoittain 2014 Kinnulan kunnalla on ollut postipalvelut KaseNet yhtiön kautta kilpailutettuina. KaseNetin kanssa tehtyä sopimusta on viimeksi jatkettu ilman kilpailutusta vuodelle KaseNetin hoitamat palvelut on tarkoitus kilpailuttaa vuodelle Tarjouskilpailu pyritään tekemään ennen nykyisen sopimuksen sulkeutumista. Kinnulan toiminta on sopimuksen aikana muuttunut ja viranhaltijoiden tarpeet eri toimistopalveluista lisääntyneet. Kinnulan kunnalla on useita toimitussopimuksia KL Kuntahankintojen kanssa. Tiera-toimisto viestintä- ja kommunikaatiopalvelu on yksi KL Kuntahankintojen kilpailuttama palvelu, joten se ei vaadi erillistä kilpailutusta. Tiera-toimisto viestintä- ja kommunikaatiopalvelulla on liitteen yksi mukaisia palvelukokonaisuuksia. Kokonaisuus B1 palvelupaketissa on virhe. B1 sisältö on täysin sama, kuin E1 palvelussa, sisältäen myös Office 365 verkkoversion. B1 palvelu maksaa 4,66/kk/kone (alv 0). B1 palvelukokonaisuus pitää sisällään seuraavat asiat: - sähköposti (50gt) - jaettu kalenteri (Outlook, Exchange) - sharepoint muokkausoikeudet (jaettujen dokumenttien muokkaus) - Lync pikaviestintä ja läsnäolo - Lync verkkokokous (etäkokoukset vähentävät matkustustarvetta) - virus- ja roskapostin torjunta sekä - Officen verkkoversiot (Office 365, sama versio kaikilla) Kinnulan kunnan viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on käytössä 92 konetta (ei sisällä koulun koneita). Kuukausitasolla tuon konekanta varustettuna B1 palvelupaketilla olisi 428,72 ja vuositasolla 5 144,64. Lähinnä B1 palvelupaketti sopisi parhaiten henkilökohtaisessa käytössä oleville koneille. Joillekin koneille voitaisiin hankkia verkkoselainpohjainen sähköposti, joka maksaa 1,68 /kone (alv 0). Ohjelmistoon tarvitaan käyttäjille puolen päivän koulutus, jonka arvo on noin 700.

4 Uuden toimistopalvelun voidaan katsoa parantavan tuottavuutta, koska se vähentää liikkumisen tarvetta esimerkiksi salliessaan jaettujen dokumenttien käsittelyn myös samanaikaisesti ja etäyhteydet Lync-ohjelmistolla. Yhteinen kalenteri auttaa tapaamisten sopimista ja myös vastaanotossa työskentelevää henkilöä. TieraToimisto-palvelun hyväksyminen muuttaa KaseNetin kanssa sovittua työnjakoa sähköpostin ja osittain ohjelmistojen hankkimisen osalta (Office). Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh päättää ottaa käyttöön Tiera-toimistopalvelun. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus

5 NUORISOTILAN AVAAMINEN VAPAAEHTOISVOIMIN , 341 Sähköpostiviesti/4H: Nuorten parissa toimivat kinnulalaiset ovat suunnitelleen nuorisotilan avaamista Seurojentalolle sekä ylä- että alakouluikäisille ensivuoden alusta lähtien. Tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen paikka vapaaajan viettämiseen perjantai-iltaisin, jolloin päihdekokeilujen riski on suuri. Tällä hetkellä mukana on vapaaehtoisia MLL:stä, Kinnulan 4H:sta, seurakunnasta sekä koulusta. Muillekin toimijoille yhteistyömahdollisuudesta on ilmoitettu. Yleensähän kunnan peruspalveluihin kuuluu avoin nuorisotilatoiminta ja sen uudelleen aloittamista toivoo moni nuori, heidän vanhempansa ja muut nuorten parissa toimivat tahot. Koska liikkeelle on lähdetty vapaaehtoisvoimin, pyydämmekin kunnalta lupaa esimerkiksi Seurojentalon maksuttomaan käyttöön sekä tarvittavia laitehankintoja (tv ym.) jotta tilan avaaminen olisi mahdollista. Tulevaisuutta varten vielä linkki: ensisijaisesti nuorisokäytössä olevien tilojen kunnostamiseen ym. on mahdollisuus saada myös avustusta: Nuorisotilan varustelussa voisi mahdollisesti hyödyntää Kinnulan vuotisjuhlan lahjoitusten tuottoa. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kinnulan kunnanhallitus päättää antaa Kinnula-talon nuorten tilaksi perjantai-iltaisin. Lisäksi kunta avustaa vapaaehtoista nuorisotyötä hankkimalla tilaan television, tietokoneen ja pelikonsolin. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus

6 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN Perusturvajaos Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka on kumonnut kunnanhallituksen päätöksen (päätösnumero 14/0650/3). Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa laissa (2012/980) säädetään vanhusneuvostosta. Kunnan on em. lain 11 :n mukaan asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vastaavasti laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 13 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston. Sen tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus. Nk. vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan, kun kunnassa laaditaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön palveluntarpeen turvaamiseksi. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvoston osalta on lähetetty nimeämispyynnöt kolmelle eri eläkeläisjärjestölle (Kinnulan vapaat eläkeläiset, Kinnulan rauhanyhdistys, Eläkeliiton Kinnulan paikallisyhdistys), lisäksi on tiedusteltu puhelimitse ja kirjallisesti vammaispuolen edustajia (itse vammautuneita tai omaisia) mukaan vanhus- ja vammaisneuvostoon. Esitys aloittavasta vanhus- ja vammaisneuvostosta: Pauli Salonpää, puheenjohtaja Hellevi Pekkarinen, sosiaaliohjaaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Marjatta Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Marjatta Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Seija Kinnunen, (Jääjoki), yksityishenkilö Pirkko Tanskanen, yksityishenkilö

7 Vs. sosiaalijohtajan päätösehdotus: Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi esitetään: Pauli Salonpää, puheenjohtaja Hellevi Pekkarinen, sosiaaliohjaaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Marjatta Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Marjatta Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Seija Kinnunen, (Jääjoki), yksityishenkilö(vammaisneuvosto) Pirkko Tanskanen, yksityishenkilö (vammaisneuvosto) Perusturvajaos esittää Kinnulan kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esityksen perustettavasta vanhus- ja vammaisneuvostosta ja päättää samalla hyväksyä, että vanhus- ja vammaisneuvosto työskentelee aina määräaikaisesti, valtuustokausittain. Vanhus- ja vammaisneuvosto työskentelee nykyisen valtuustokauden loppuun. Päätös Puheenjohtaja Pauli Salonpää jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi klo Puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan Aulis Hämäläinen. Kari-Pekka Urpilainen esitti Marketta Rouvista vanhus- ja vammaisneuvoston jäseneksi. Marketta Rouvinen edustaa Reumaliittoa ja hänellä on pitkäaikainen kokemus vammaisneuvostossa työskentelemisestä Vantaalla. Esitystä ei kannatettu. Perusturvajaos hyväksyi sosiaalijohtajan päätösehdotuksen. Toimenpiteet Kunnanhallituksen päätettäväksi kumoaa tekemänsä päätöksen vanhusja vammaisneuvostosta lainvastaisena ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi perusturvajaokseen. Perusturvajaos on tehnyt uuden esityksen vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi. Valmistelussa on huomioitu lain vaatimukset. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi seuraisi valtuustokausia. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh päättää hyväksyä perusturvajaoksen esityksen vammaisneuvoston jäseniksi:

8 Pauli Salonpää, puheenjohtaja Hellevi Pekkarinen, sosiaaliohjaaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Marjatta Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Marjatta Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Seija Kinnunen, (Jääjoki), yksityishenkilö(vammaisneuvosto) Pirkko Tanskanen, yksityishenkilö (vammaisneuvosto) päättää samalla hyväksyä, että vanhus- ja vammaisneuvosto työskentelee aina määräaikaisesti, valtuustokausittain. Vanhus- ja vammaisneuvosto työskentelee nykyisen valtuustokauden loppuun. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet Oikaisuvaatimus

9 TÄYTTÖLUPA HOITAJAN SIJAISUUTEEN Perusturvajaos Kinnulan kunnan vanhus- ja vammaispalvelujen kotipalvelusta vastaa tällä hetkellä 2,5 työntekijää, joista kaksi henkilöä on palkkatuella työllistettyjä ja yksi (0,5) kunnan vakituinen työntekijä. Ennakkotiedon mukaan vakituinen hoitaja on todennäköisesti alkaen vapaalla. Vanhus- ja vammaispalveluissa kotipalvelutyötä tekevän hoitohenkilökunnan tehtävänkuva sisältää mm. vammaispalvelulain (1987/380) 8c :än kirjattua henkilökohtaista apua, sosiaalihuoltolain (1982/710) 20 :än kirjattuja asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista, sikäli kun toimintakyky on niin oleellisesti alentunut, ettei yksilö itse pysty niistä suoriutumaan. Tämänkaltaisia tehtäviä ovat muun muassa saunotus-, kylvetys-, asiointi-, vaatehuolto ja siivouspalvelut. Perusturvajaos hakee Kinnulan kunnanhallitukselta täyttölupaa hoitajan tehtävän täyttämiseksi. Nyt tehtävä on täytetty osa-aikaisesti (50%), mutta osa-aikaisen työntekijän rekrytoiminen on erittäin vaikeata. Talousarvioon vuodelle 2015 varattavien määrärahojen osalta tehtävä on mahdollista täyttää kokoaikaisena edellyttäen, että määrärahoja kohdennetaan sisäisesti uudelleen siirtämällä palkkatuettuihin työntekijöihin varatun määrärahan osuutta kokoaikaisen hoitajan palkkaosuuteen. Vs. sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös Perusturvajaos päättää esittää edelleen Kinnulan kunnanhallitukselle, että se myöntää ehdollisena täyttöluvan hoitajan (1hlö) tehtävään, mikäli hoitajan vapaa toteutuu. Täyttölupa myönnetään aina tiedossa olevalle vapaalle ajanjaksolle. Täyttölupa on ehdollisena voimassa Aulis Hämäläinen esitti, että hoitajan lisäksi olisi yksi henkilö palkkatuella työllistetty työtehtävissä. Kari-Pekka Urpilainen kannatti Aulis Hämäläisen esitystä. Perusturvajaos hyväksyi sosiaalijohtajan päätösehdotuksen em. täydennyksellä. Toimenpiteet , 343 Kunnanhallituksen päätettäväksi Perusturvajaos hakee Kinnulan kunnanhallitukselta täyttölupaa hoitajan tehtävän täyttämiseksi. Nyt tehtävä on täytetty osa-aikaisesti (50 %), mutta osa-aikaisen työntekijän rekrytoiminen on erittäin vaikeata. Talousarvioon vuodelle 2015 varattavien määrärahojen osalta tehtävä on

10 mahdollista täyttää kokoaikaisena edellyttäen, että määrärahoja kohdennetaan sisäisesti uudelleen siirtämällä palkkatuettuihin työntekijöihin varatun määrärahan osuutta kokoaikaisen hoitajan palkkaosuuteen. Päätöksessään perusturvajaos esittää, että hoitajan lisäksi olisi yksi henkilö palkkatuella työllistetty työtehtävissä. Esitys poikkeaa alkuperäisestä myös osittain rahoituksen osalta. Rahoituksen riittävyyteen ei otettu esityksessä kantaa. Tässä tilanteessa ei kannata tehdä päätöstä työllistetystä, vaan se voidaan ratkaista tarpeen ja rahoituksen mukaan myöhemmin. Terveydenhuoltolaki 4 mukaan toimintayksiköillä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöiden palkkauksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että ketjutusta vältetään. (Työsopimuslaki luku 1 3) Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh ) myöntää ehdollisen täyttöluvan hoitajan (1hlö) tehtävään, mikäli hoitajan vapaa toteutuu. 2) päättää, että täyttölupa myönnetään aina tiedossa olevalle vapaalle ajanjaksolle. 3) päättää, että täyttölupa on ehdollisena voimassa Pöytäkirjaan merkitään, että Kirsi Alonen-Kinnunen oli kuultavana tämän pykälän osalta käydyn keskustelun ajan klo Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: 1 myöntää ehdollisen täyttöluvan hoitajan sijaisuuteen (1hlö) mikäli hoitajan vapaa toteutuu 2 päättää, että täyttölupa myönnetään aina tiedossa olevalle vapaalle ajanjaksolle. 3 päättää, että täyttölupa on ehdollisena voimassa hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimus

11 SISÄINEN REKRYTOINTI/ HAMMASHOITAJAN OPPISOPIMUSKOULUTUS Perusturvajaos Kinnulan kunnassa työskentelee 1,5 hammashoitajaa, joista yksi eläköityy ensi vuoden lopulla. Työ- ja elinkeinotoimistosta saadun tiedon mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueilta työttömiä hammashoitajia löytyy seuraavasti: - Keski-Suomi, 14 työtöntä, kaikki Jyväskylä-Laukaa-Jämsä alueelta - Etelä-Pohjanmaa, 1 työtön - Pohjanmaa, 6 työtöntä - Pohjois-Pohjanmaa, 33 työtöntä, lähes kaikki Oulun seudulta Työttömien hammashoitajien maantieteellisetä sijaintia vasten tarkasteltuna saattaa olla todennäköistä, että Kinnulaan on erittäin hankalaa rekrytoida hammashoitajaa. Tilanteen ennakoimiseksi on suunniteltu, että sisäisellä avoimella haulla rekrytoidaan soveltuva henkilö hammashoitajan tehtäviin ja aloitetaan hammashoitajan oppisopimuskoulutus. Tilanne ei hankaloita hoitohenkilökunnan tilannetta, sillä on todennäköisempää, että vanhustyöhön löytyy hoitajia, kuin että saamme rekrytoitua hammashoitajaa. Hammashoitajan oppisopimuskoulutus toteutettaisiin siten, että hammashoidon henkilöstöresurssit ja mitoitus pysyvät vuoden 2015 talousarvioon mitoitetulla tasolla. Silloin kun oppisopimusopiskelija on hammashoidossa, hammashoidosta siirretään vastaavasti jouhevasti henkilöstöä muihin hoidollisiin tehtäviin. Kunnan hallintosäännön mukaan päätöksen oppisopimuskoulutukseen valittavista tekee kunnanhallitus. Vs. sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös Toimenpiteet , 344 Perusturvajaos esittää edelleen kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöasioista vastaaville viranhaltijoille toteuttaa sisäinen haku (myös sijaisille), jolla rekrytoidaan hammashoitajaksi oppisopimuksella koulutettava henkilö vuodelle Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallituksen päätettäväksi Perusturvajaos on selvittänyt hammashoitajatarvetta ja on tullut tulokseen, että hammashoitajien rekrytointi kuntaa voi jatkossa olla vaikeaa. perusturvajaos esittää ratkaisuksi hammashoitajan oppisopimuskoulutusta.

12 Kunnan hallintosäännön mukaan päätöksen oppisopimuskoulutukseen valittavista tekee kunnanhallitus. Kunnan henkilöstöohjelman mukaan oppisopimuskoulutusta ei käytetä jo töissä olevien osalta täysin uuden ammatin kouluttamiseen. Tästä johtuen kunnanhallitus ei voi myöntää oppisopimuskoulutusta. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh ei myönnä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöasioista vastaaville viranhaltijoille oikeutta toteuttaa sisäistä hakua, jolla rekrytoidaan hammashoitajaksi oppisopimuksella koulutettava henkilö vuodelle Pöytäkirjaan merkitään, että Kirsi Alonen-Kinnunen oli kuultavana tämän pykälän osalta käydyn keskustelun ajan klo hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimus

13 ASIAKIRJATOIMITUSTEN MAKSULLISUUS / ELEKTRONINEN AINEISTO , 345 Kinnulan kunnalle on osoitettu viimeisimmistä kokouksista oikaisupyyntöjä kaikkiin toimielimen pykäliin, siitä huolimatta, että osaan pykälistä ei ole valitusoikeutta. Kinnulan kunta on vahvistanut hinnat toimitettaville asiakirjoille. Hinnastoon on kuitenkin jätetty elektronisen aineiston toimittaminen ilmaiseksi. Paperisen aineiston sivuhinta on 4, sisältäen kopiointikulut. Koska laajan elektronisen aineisto, kuten koko kokouksen valtiusosoituksien valmistelu vaatii työaikaa samalla tavalla, ei ole perusteltua, että aineisto toimitetaan ilmaiseksi. Kuntalain 13 mom. 4 mukaan valtuusto päättää perittävistä maksuista (vrt. myös kuntalaki 50 kohta 11). Julkisuusperiaate ja viranomaisten asiakirjojen jäljenteiden maksullisuus raportissa todetaan, että asiakirjojen toimittamisesta pitäisi periä niiden omakustannehinta. Koska elektronisesta aineistosta jää pois aineiston kopioimiskulut, voidaan pitää sopivana, että aineiston toimitusmaksu on 4 sivu. Minuutti virkamiehen aikaa kaikkine kuluineen maksaa noin 80 senttiä, jolloin 4 vastaisi 5 minuutin työskentelyä. Tuossa ajassa asiakirjaa ei ehditä edes valmistaa, joten maksua voidaan pitää kohtuullisena. (vrt. Turun HaO , T:01/0170/1; KHO:n päätös taltionumero 828: Ei muutosta) Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa elektronisen aineiston lunastushinnaksi 3 sivulta. Aineiston sivumäärään lasketaan kuuluvaksi myös oikaisu/valitusosoitus dokumentit. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Seuraavaan kunnanvaltuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua)

14 TE-PALVELUT, PYYNTÖ EDUSTAJAN NIMEÄMISESTÄ , 346 Liite 5, Pyyntö edustajan nimeämisestä Hallituksen esitys työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta edellyttää kaikkien kuntien olevan mukana yhteispalvelussa v alusta. Monialainen yhteispalvelun alueellinen toimintamalli tullaan muodostamaan v aikana. Keski-Suomen TE-toimisto pyytää Keski-Suomen kuntia nimeämään organisaatioon edustaja (1-3) ja ilmoittamaan henkilöiden nimet mennessä. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh nimeää edustajan/edustajat käytäviin yhteispalvelun alueellista mallia koskeviin neuvotteluihin. nimesi kunnanjohtaja Pekka Kanervion edustajaksi yhteispalvelun alueellista mallia koskeviin neuvotteluihin. OTE valitulle Oikaisuvaatimus

15 SELVITYSPYYNTÖ / JUHA URPILAINEN , 347 Liite 6, Selvityspyyntö / Juha Urpilainen Juha Urpilainen on jättänyt selvityspyynnön , jossa hän kysyy pitääkö paikkansa, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja olisivat viemässä suunnittelua siihen suuntaan, että Muholan koulusta saneerattaisiin Kinnulaan uusi päiväkoti. Juha Urpilainen tekee lisäksi seuraavat kysymykset; Onko Muholan koululle tilattu 2000 suunnitelma koulun muuttamiseksi Kinnulan päiväkodiksi? Miten autottomien perheiden lasten kuljetus järjestetään? Paljonko kuljetus maksaa ja kuka sen maksaa? Onko lapsiperheiltä tiedusteltu Muholan soveltuvuutta päiväkodiksi? Paljonko lisää hoitoaikaa tämä vaatii? Paljonko lisää henkilökuntaa toiminta vaatii? Miksi Nurmelan koulun tiloista ei saneerata osaa päiväkodiksi? Kuntalaki tai hallintolaki ei tunne yksityishenkilön tekemää selvityspyyntöä. Hallintolain 31 mainittu selvityspyyntö, koskee viranomaisen pyytämää selvityspyyntöä käsittelemäänsä asiaan. Juha Urpilaisen tekemiä selvityspyyntöjä voidaan pitää ainoastaan kuntalaisen tekeminä kysymyksinä, joihin hallintolainsäädännön 8 mukaan on vastattava. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh antaa seuraavan vastauksen Juha Urpilaisen kysymyksiin: 1. Juha Urpilainen on päivätyssä asiakirjassa, tehnyt kunnallisaloitteen Muholan koulun lakkauttamisesta ja oppilaiden ja esikoululaisten siirtämistä Nurmelan kouluun viimeistään vuonna Kunnallisaloitteen johdosta on tutkittu erilaisia ratkaisuja koulun tulevaisuuden osalta. Osana tätä selvitystyötä on noussut esityksiä koulun muuttamisesta päiväkodiksi. Muholan koulun osalta on viranhaltijapäätöksellä pyydetty selvitys soveltuisiko koulu päiväkotikäyttöön eurolla ei saa suunnitelmia tilojen muuttamisesta. Muholan koulun lakkauttamisesta ei ole tehty päätöstä, eikä sellaista ole kunnallisaloitteesta huolimatta tällä hetkellä valmisteilla. 2. Kuten edellisestä vastauksesta näkyy seuraavat kysymykset sisältävät niin paljon jos sanoja että vastaaminen niihin on mahdotonta. Autottomat kulkevat tälläkin hetkellä jollain tavalla. 3. Päivähoitoa ei koske kuljetusvelvollisuus, joten kuluja ei synny.

16 Soveltuvuutta ei ole kysytty, koska ei ole suunnitelmia, joista kysyä. Tämä prosessi käydään läpi, jos on tarpeen. 5. Kysymystä ei voi ymmärtää. Miten sijainti vaikuttaa hoitoaikaan? 6. Kysymystä ei voi ymmärtää. Miten sijainti vaikuttaa henkilöstön määrään? 7. Nurmelan koulun tilat eivät riitä nykyisellään päiväkodin tarpeisiin. Kysyjä on tässä kohdassa myös itsensä kanssa ristiriidassa, koska lähtee aluksi liikkeelle uuden päiväkodin suunnittelusta. Uuden päiväkodin suunnittelu etenee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kunnanjohtaja veti esityksensä pois ennen asian käsittelyä.

17 ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN, USEITA KIINTEISTÖJÄ , 348 Etuostolain 9 :n mukaisesti kunnan tulee ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämisestä, joka sillä tietyin edellytyksin on kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kaupanvahvistajat ovat lähettäneet kunnalle ilmoituksensa tehdyistä kiinteistökaupoista: Kaupanvah: Markku Toikkanen Myyjät: Pekkarinen Raimo Albert, Pekkarinen Ritva Anni Ostaja: Pekkarinen Jari Mikael Kiint: Hietala Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula Kiint: Hietanen Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula Kiint: Kepula Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Jääjoki KK pvm: Kauppahinta: ,00 Kaupanvah: Markku Toikkanen Myyjä: Kinnulan kunta Ostaja: Rkl Arvorak Oy Kiint: Ismola Pinta-ala: 1405 m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta: 100 Kaupanvah: Markku Toikkanen Myyjä: Hämäläinen Susanna Inkeri Ostaja: Fogel Satu Johanna Kiint: Metsä-Koskela Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Saarenkylä KK pvm: Kauppahinta: Kaupanvah: Markku Toikkanen Myyjä: Pekkarinen Raimo Albert, Pekkarinen Ritva Anni

18 Ostaja: Pekkarinen Tamara Maarit Kiint: Hietala Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula KK pvm: Kauppahinta: lahjakirja Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh merkitsee tehdyt kiinteistönluovutusilmoitukset tiedoksi eikä käytä niiden osalta etuosto-oikeuttaan. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

19 TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ , 349 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: :t - Kunnanjohtaja: :t Kunnansihteeri: - Sosiaalijohtaja :t - Ylilääkäri :t - Johtava hoitaja :t merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niiden osalta otto-oikeuttaan. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus

20 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET , 350 Seuraavat kokouspöytäkirjat ja kirjeet ovat saapuneet kunnanhallitukselle. KOKOUSPÖYTÄKIRJAT: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 21.11,2014 Hallituksen pöytäkirja KSSHP, Muistio sopimusohjauksen aluetilaisuudesta KSSHP, Hallituksen pöytäkirja KIRJEET: Keski-Suomen liitto, Maakuntajohtajan kampanjakutsu Opetusministeriö, Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä Keski-Suomen SOTE 2020 hanke, Uutiskirje 1/2014 Työ- ja elinkeinoministeriö, Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi työllistämistä edistävästä monialalisesta yhteispalvelusta. Pelastusopisto, Varautuisen peruskurssi 20504/15, Keski-Pohjanmaan liitto, Maakuntavaltuuston kokouskutsu, Kyläkirje, marraskuu 2014, Keski-Suomen pelastuslaitos, Haaste poistumisharjoituksiin välisenä aikana

21 Witas Oy, Seudullinen yrityspalvelu tiedottaa 7 /2014 KSSHP, Kutsu valtuustoseminaariin ja valtuuston kokoukseen Kuntaliitto, Kutsuseminaari, klo Kuntatalo, Helsinki Voimaa-foorumi, Tavoitteena ihmisen mittainen yhteiskunta Keski-Suomen pelastuslaitos, Johtokunnan kokous klo 16 Keskuspaloasemalla Juha Urpilainen, Oikaisuvaatimus Kinnulan kunnanhallituksen pitämän kokouksen :stä ja 319. merkitsee edellä mainitut kokouspöytäkirjat ja kirjeet tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

22 MUUT ASIAT , 351 päättää keskustella muista mahdollisista asioista. keskusteli puhelinoperaattoriasiasta. keskusteli päiväpostin jakeluongelmista. Asiaan liittyvää reklamointia valmistellaan seuraavaan kunnanhallitukseen. Jonna Laulumaa välitti kunnanhallitukselle ja valtuustolle kutsun käydä vierailulle KVL-Pipe;n toimintoihin joko 8. tai Vierailu toteutetaan klo alkaen. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

23 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSEN KORJAUS , 352 Hallintolain 50 mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen jos päätöstä tehtäessä on tullut menettelytapavirhe Kunnanhallituksen kokouksen päätöksessä on virheellisesti muutoksenhaku kohdassa merkintä Muutoksenhakukielto. Päätös on muutoksenhakukelpoinen ja siksi merkintä tulee korjata. päättää korjata päätöksen virheellisen muutoksenhakukohdan korvaamalla tekstin Muutoksenhakukielto (valmistelua) tekstillä Oikaisuvaatimus. Tämä päätös pitää liittää alkuperäiseen päätökseen hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE alkuperäisen päätöksen 319 kohtaan; Juha Urpilainen Oikaisuvaatimus

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.4.2014 245 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 20.34 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot