Asia: Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan alueella"

Transkriptio

1 kunnan arvioimislautakunta Lapin ELY-keskus 1/11 Asian vireilletulo Asia: vahingonkorvaus aitaamisvaatimus Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan alueella Ilmoituspäivämäärä ja Ilmoituksen vastaanottaja: Ilmoittaja: Ilmoittajan osoite: Ilmoittajan puhelinnumero: Yhteydenotot vastapuoleen: kyllä, pvm: ei toimenpiteet asiakirjaluettelo materiaali (kuvat, kartat tms.), muuta huomioitavaa: Arvioimislautakunnan puheenjohtaja on tehnyt osapuolille sovintoesityksen: Asian vireilletuojan vastaus Toisen osapuolen vastaus Sovintoesityksen mukaiset toimenpiteet tehtävä viimeistään / / 201

2 2/11 Arvioimislautakunnan muodostaminen ja koolle kutsuminen Puheenjohtaja: Asian vireilletuojan nimeämä edustaja (arviomies 1) Osoite: Puhelinnumero: Toisen osapuolen nimeämä edustaja (arviomies 2) Osoite: Puhelinnumero: Mahdolliset jääviyskysymykset otettava huomioon. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Asia: Päivämäärä ja paikka: Läsnä: Poronhoitoasetuksen 10 mukainen vakuutus Puheenjohtaja Jäsen 1 Jäsen 2 Jos ei ole annettu aiemmin, tehtävä nyt kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi. Asianosaiset 1. Maanomistaja ja haltija Osoite:

3 3/11 Puhelinnumero ja sähköposti: 2. Paliskunta Osoite: Puhelinnumero ja sähköposti: Esitetyt vaatimukset (vahingonkorvauksista, aitaamisesta yms.) (viljelykset, metsänuudistusalue, puutarha, piha, muu alue) A) Maanomistajan/maanhaltijan näkemys/vaatimukset Tuotu kirjallisena Laadittu muistio Kartta arvion kohteena olevasta vahinkoalueesta, liite nro Vaatimuksen perustelut, liitteet ja todisteet (esim. vahingon suuruuden arvioimiseksi suoritetut toimenpiteet, todistajalausunnot, todisteet, valokuvat, tositteet, veroilmoitus, tuntikirjanpito, yms.): Aiemmin tehdyt toimet asian ratkaisemiseksi ja vahingon estämiseksi: B) Paliskunnan näkemys/vaatimukset Tuotu kirjallisena Laadittu muistio

4 4/11 Vaatimuksen perustelut, liitteet ja todisteet (esim. vahingon suuruuden arvioimiseksi suoritetut toimenpiteet, todistajalausunnot, todisteet, valokuvat, tositteet, veroilmoitus, tuntikirjanpito, yms.): Aiemmin tehdyt toimet asian ratkaisemiseksi ja vahingon estämiseksi: C) Osapuolten näkemykset ja kannanotot toistensa vaatimuksiin:

5 5/11 MAASTOKATSELMUS (voidaan toteuttaa erillisellä muistiolla ja liitetään tähän) Muistio, jossa ilmenee havainnot niistä tekijöistä, joilla liittymää vahinkotapahtumaan - aika, paikka, läsnäolijat - kasvusto, kasvuvaihe, märkyys, kuivuus - pellon kunnon arvioiminen, pellon käyttötarkoitus - mitä näkyvissä - jäljet, jääpeitteet, maaston muodot - moniongelmaisuus (muut mahdolliset vahingonaiheuttajat) - maastossa käynti - aiempi aitaus, kunto, veräjät ja niiden kiinnipito, korjauksen tarve, aidan särkymisen syy - mahdollisen aidan sijainnin vaikutus tukikelpoisuuteen - muut mahdolliset havainnot - valokuvat ja muut tositteet - mahdollinen aitasopimus

6 6/11 Yhteenveto päätökseen vaikuttavista tekijöistä Vahingon kuvaus: Mahdolliset aiheuttajat: Eri vahingon aiheuttajien osuus vahingosta (%): Vahinkoarviolautakunnan tilaamat/käyttämät asiantuntijalausunnot: Vahingon arvioitu suuruus (pinta-ala, kasvi-/puulajit, kg/kpl/ry, hinta á/, mahdolliset jo aiemmin tukivalvonnassa esille tulleet asiat, yhteensä): Todisteet ja niiden painoarvo (esim. valokuvat, tositteet, veroilmoitus, tukiin liittyvät muistiinpanot, lannoitemäärät, paliskunnan työpäivät ko. alueelle ym.) Vahingonkorvauksen määräämisessä huomioon otettavat seikat (aiempi aitaaminen tai aitaamisen kieltäminen):

7 7/11 Asianosaisten kuuleminen Asianosaisille annettiin tilaisuus tulla kuulluksi. 1. Maanomistaja/haltija: 2. Paliskunta:

8 8/11 Päätös Vahingonkorvauksen määrä: Edellä suoritetun arvion perusteella arvioimislautakunta on tehnyt päätöksen: yksimielisesti äänestetty, äänestystulos / Eriävä kanta / mielipide: Päätöksen perustelu: Eriävä mielipide: Kannanotto aitaamisvelvollisuuteen (aidan sijainti ja sen vaikutus tukikelpoiseen pinta-alaan, aidan laatu ja materiaali, hyvä aidanrakennustapa: 1 m korkea aitaverkko ja aisatut/kuoritut kuusi- tai mäntytolpat ja aidan rakentamisen kohtuulliset kustannukset, veräjät, määräajat, aikataulu, huomioi aitausavustuksen hakemisen prosessi ja vuodenaika) Päätöksen perustelu:

9 9/11 Edellä suoritetun arvion perusteella arvioimislautakunta on tehnyt päätöksen: yksimielisesti äänestetty, äänestystulos / Eriävä kanta / mielipide: Perustelu Arvioimiskustannukset ja niiden korvaaminen (Poronhoitolaki 38 ja aluehallintoviraston päätös palkkioista) Puheenjohtaja Majoittumiskorvaus Matkakustannuskorvaus Palkkio Päiväraha Ateriakorvaus YHT. MTK arviomies PLK arviomies Asiantuntijapalkkio: Muut kulut: Yhteensä : Maksaja/maksajat: Maksun saaja: Huomautuksia:

10 10/11 Vahingonkorvaus ja arvioimiskustannukset on suoritettava viimeistään: /20 Korvauksen määräämisessä huomioon otetut seikat/perustelut: Eriävä mielipide ja perustelut: Tätä arvioimispöytäkirjaa on tehty neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi puheenjohtajalle, yksi maanomistajalle/maanhaltijalle, yksi paliskunnalle ja yksi Lapin ELY-keskukselle. päivänä kuuta 20 Puheenjohtaja Maataloustuottajia edustava arviomies Paliskunnan arviomies

11 11/11 Tiedoksiantaminen Arvioimispöytäkirja annettu Maanomistajalle / haltijalle / /20 puheenjohtaja Paliskunnalle / /20 puheenjohtaja Lähetetty saantitodistuksella. Valitusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta ilmoittamalla arvioimislautakunnan puheenjohtajalle tyytymättömyyttä päätökseen kahden (2) viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tyytymättömyyden ilmoittaneen asianosaisen on pantava asia vireille oman alueensa käräjäoikeudessa haasteella. Haaste on toimitettava vastapuolelle kahden (2) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusohjeet Tyytymättömyys on ilmoitettava arvioimislautakunnan puheenjohtajalle. Haastehakemus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava vahinkopaikan mukaan määräytyvään käräjäoikeuteen. Valituksessa on ilmoitettava: - päätös, johon muutosta haetaan - miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta

12 12/11 - mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta haetaan - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalla voidaan toimittaa - jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai jos hänen valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitukseen on liitettävä oheinen päätös tai sen jäljennös. Liittäkää mukaan myös selvitykset, joihin vetoatte. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myöhemmin. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jollette itse allekirjoita valitusta, valitukseen on liitettävä allekirjoittamanne valtakirja, jollei asiamiehenne ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valituksen on oltava käräjäoikeudessa viimeistään kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valituskirjelmän voitte te tai asiamiehenne lähettää käräjäoikeudelle ja vastapuolelle postitse, sähköpostitse, faksilla tai luovuttaa sen henkilökohtaisesti/lähetin välityksellä. Postittakaa (koskee myös sähköpostia ja faksia) lähetys niin hyvissä ajoin, että se ehtii perille viimeistään valitusajan päättymispäivänä ennen aukioloajan päättymistä. Arvioimislautakunnan puheenjohtajan tiedot: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Faksi: Sähköposti: Kainuun käräjäoikeus käyntiosoite: Lönnrotinkatu 2a, 2. kerros postiosoite: PL 95, Kajaani puhelinvaihde: faksi: sähköposti:

13 13/11 Kemi-Tornion käräjäoikeus osoite: Oikeustalo, valtakatu 39, Kemi puhelinvaihde: yleiskanslia: ja faksi: sähköposti: Lapin käräjäoikeus osoite: Valtakatu 17, Rovaniemi puhelinvaihde: faksi: sähköposti: Oulun käräjäoikeus käyntiosoite: Rata-aukio 2, Oulu postiosoite: PL 141, Oulu puhelinvaihde: faksi: sähköposti:

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot