Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi. Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu 23.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi. Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu 23.9."

Transkriptio

1 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu Kristiina Laitinen Opetushallitus

2 Alkukeskustelu Mihin opiskeluhuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada tänään vastauksen? Kristiina Laitinen 2

3 Mikä opiskeluhuollossa muuttuu? Perusrakenteet ja suunnitelmallisuus Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opiskeluhuoltoryhmät Yhteisöllinen opiskeluhuolto Ensisijainen toimintatapa Painopiste ennalta ehkäisevässä työssä Opiskeluhuoltoryhmä keskiössä Opiskeluhuoltosuunnitelma ohjaa työtä Yksilökohtainen opiskeluhuolto Opiskeluhuollon palvelut Oikeus palveluihin myös toiselle asteelle Määräajat (1/7 sääntö) Asiantuntijaryhmät Kristiina Laitinen 3

4 Mikä opiskeluhuollossa muuttuu? Osallisuus, monialaisuus ja yhteistyö Lapset ja nuoret sekä huoltajat Opetus-, sosiaali- ja terveystoimi Muut opiskeluhuollon yhteistyökumppanit Opiskeluhuoltokertomukset ja rekisterit Ohjaus ja seuranta Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aluehallintovirastot Koulutuksen/opetuksen järjestäjät Kristiina Laitinen 4

5 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Paikalliset voimavarat Opetussuunnitelman perusteet 2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Kristiina Laitinen 5

6 Opiskeluhuollon strateginen jatkumo Valtakunnan taso Kunnan / seutukunnan taso Koulun/ oppilaitoksen taso YK:n lasten oikeuksien sopimus Lait ja asetukset Opetussuunnitelman perusteet Kouluterveydenhuollon laatusuositus Lastensuojelun laatusuositus Oppilas- ja opiskelijahuollon opas, jne. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Paikallinen opetussuunnitelma Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Opiskeluhuollon strategia / kehittämissuunnitelma Virastotasoiset asiakirjat (toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio, tulosbudjetti, toimintaympäristöanalyysit, asiakaspalvelukartoitukset, jne.) Koulu/oppilaitoskohtainen oppilas/opiskeluhuoltosuunnitelma Koulun vuosittainen toimintasuunnitelma ja kertomus; sen osana opiskeluhuollon kehittämissuunnitelma / vuosisuunnitelma Kristiina Laitinen 6

7 Säädökset, esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), jäljempänä OHL Laki perusopetuslain muuttamisesta (1288/2013), (POL) Laki lukiolain muuttamisesta (1289/2013), (LL) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (1290/2013), (AML) Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (1291/2013), (AAL) Laki lastensuojelulain 9 ja 12 :n muuttamisesta (1292/2013) Laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 :n muuttamisesta sekä Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (1294/2013), (KPVL)

8 Säädökset, esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo Esitys ja eduskunta-asiakirjat Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 67/2013) Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto (16/2013) Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö (14/2013) Voimaantulo Lait tulevat voimaan Opetussuunnitelmien perustemuutokset voimaan samana päivänä Huom! Kuraattoreille siirtymäsäännös (kelpoisuus) 8

9 Opetussuunnitelman perusteet 1/2 Uudistuksen aikataulu Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelman perusteet oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisiksi siten, että koulutuksen/opetuksen järjestäjät voivat ottaa uuden lain mukaan laaditut opetussuunnitelmat käyttöön Opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Esiopetus (Määräys 5/011/2014, ) Perusopetus (4/011/2014, ) Lukiokoulutus (6/011/2014, ) Kristiina Laitinen 9

10 Opetussuunnitelman perusteet 2/2 Uudistuksen aikataulu Lisäopetus (17/011/2014, ) Perusopetukseen valmistava opetus (19/011/2014, ) Aikuisten perusopetus (18/011/2014, ) Lukioon valmistava koulutus (20/011/2014, ) Ammatillinen koulutus (11/011/2014, ) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (11/011/2014, ) Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa (11/011/2014, ) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (11/011/2014, ) Kotitalousopetus / opiskeluhuolto (11/011/2014, ) Kristiina Laitinen 10

11 Käsitteistöstä LAKI ESIOPETUS PERUSOPETUS LUKIO-/ AMM. KOULUTUS Opiskelijahuolto Oppilashuolto Oppilashuolto Opiskeluhuolto Opiskelija Lapsi Oppilas Opiskelija Oppilaitos Esiopetus/ -yksikkö Koulu Oppilaitos Koulutuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjä Opiskeluhuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmä Opiskeluhuoltoryhmä Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Kristiina Laitinen 11

12 Lainsäädännön keskeisiä tavoitteita Palvelujen tasaarvoinen saatavuus Toiminnallinen kokonaisuus ja monialaisuus (johtaminen) Opiskelijan hyvinvointi ja oppiminen Yhteisön ja ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus Säädösten hallittavuus kokoava lainsäädäntö Varhainen tuki Yhteisöllinen ja ehkäisevä työ Kristiina Laitinen 12

13 Oikeus opiskeluhuoltoon Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta Ei yli 18 -vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalvelut

14 Opiskeluhuollon rakenteet OPISKELUHUOLTO- SUUNNITELMAT OPISKELUHUOLTORYHMÄT (monialaisia) KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Opiskeluhuollon ohjausryhmä KOULU TAI OPPILAITOS Oppilas-/opiskeluhuoltoryhmä OPPILAS TAI OPISKELIJA Oppilas-/opiskeluhuoltosuunnitelma Oppilas-/opiskeluhuoltokertomus Asiantuntijaryhmä Kristiina Laitinen 14

15 Opiskeluhuolto on kokonaisuus I Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto -Ehkäisevää - Ensisijaista Yksilökohtainen opiskeluhuolto Kristiina Laitinen 15

16 Opiskeluhuolto on kokonaisuus II Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Koulutuksen järjestäjä Opiskeluhuollon palvelut Oppilaitoksen sijantikunta Psykologi- ja kuraattoripalvelut Koulu-/opiskeluterveydenhuolto Kristiina Laitinen 16

17 Yhteisöllinen opiskeluhuolto Kristiina Laitinen 17

18 Painopiste yhteisölliseen toimintatapaan Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Yhteisöllinen ja yksilöllinen hyvinvointi Yhteisön ja oppimisympäristön terveellisyys, hyvinvointi ja turvallisuus Oppimisen tukeminen Oppimisen esteiden ehkäiseminen, tunnistaminen ja lieventäminen Mielenterveyden edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Yhteisöllinen opiskeluhuolto Toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään Opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia ja terveyttä Sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä Opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä Kristiina Laitinen 18

19 Moniammatillisen oppilashuoltotyön työpanoksen jakaantuminen (%) Peruskoulut, lv Yksittäistä oppilasta/asiaa koskevat oppilashuollolliset kysymykset Yleiset kouluyhteisön hyvinvointiin ja oppimisen tukeen liittyvät kysymykset Ei tietoa Ei lainkaan 25 % tai alle Noin % Noin puolet Noin % Yli 75 % Oppilashuoltoryhmän oman toiminnan arviointi ja kehittäminen Kristiina Laitinen

20 Oppilaiden osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin Peruskoulujen osuus prosentteina lukuvuosina ja

21 Vanhempien osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin Peruskoulujen osuus prosentteina lukuvuosina ja

22 Yhteisöllisyys yhteisenä tehtävänä Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä Opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä Kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Yhteisöllinen työ sisältyy psykologien, kuraattoreiden ja koulu/opiskeluterveydenhuollon tehtäviin Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Kristiina Laitinen 22

23 Yhteisöllinen opiskeluhuolto koulussa Perusopetus: OPS 2014 ja 2016 Yhteisöllisen opiskeluhuollon rakenteet Opetus Toimintakulttuuri ja arvoperusta Yhteisölliset toimintatavat Osallisuus ja yhteistyö Opiskeluhuoltosuunnitelma Opiskeluhuoltoryhmä Turvallisuus Oppiaineet Laaja-alainen osaaminen Oppimiskäsitys, -ympäristöt ja työtavat Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet KiVa Koulu, Askeleittain, Friends, jne. Vertaistoiminta kuten tuki- ja kummioppilastoiminta, tutortoiminta Lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen Yhteistyö huoltajien kanssa Oppilashuollon palvelut ja muut yhteistyökumppanit Kristiina Laitinen 23

24 Laaja-alainen osaaminen Perusopetus OPS Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Kristiina Laitinen 24

25 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet Perusopetus OPS Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 2. Hyvinvointi ja turvallinen arki 3. Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 5. Osallistuminen ja demokraattinen toiminta 6. Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 7. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kristiina Laitinen 25

26 Opiskeluhuollon suunnitelmat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kuntatasoisen opiskeluhuollon tavoitteet, periaatteet, tarve ja resurssit Yhteisöllisen Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto opiskeluhuollon ja varhaisen tuen vahvistaminen Tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa Paikallinen opetussuunnitelma Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien perusrakenne ja Hyväksytään suunnitelmien yhteiset kunnanvaltuustossaosuudet Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Opiskeluhuollon toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen oppilaitoksessa Voi olla kahden/useamman oppilaitoksen yhteinen Yhteisöllinen opiskeluhuolto suunnitelman painopisteenä Tarkistetaan vuoden kuluttua siitä, kun kuntatasoinen hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu Kristiina Laitinen 26

27 Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma Perusopetus OPS Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat A. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä B. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Kristiina Laitinen 27

28 Monialaiset opiskeluhuoltoryhmät Kunta Oppilaitos Opiskelija Opiskeluhuollon ohjausryhmä Opetuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi Voi olla kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän / koulutusmuodon yhteinen Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi Johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja Asiantuntijaryhmä Kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan / ryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu Edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta Kristiina Laitinen 28

29 Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä 1/4 Opiskelijan ja kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen Työn kohteena ryhmä, luokka, yhteisö, oppimis-/ opiskeluympäristö Yhteisöllisen ja ennalta ehkäisevän opiskeluhuoltotyön suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen koulussa ja oppilaitoksessa Yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn rakenteiden ja toimintatapojen luominen Eri toimijoiden, ryhmien, tiimien, jne. toteuttaman yhteisöllinen työn koordinointi Kristiina Laitinen

30 Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä 2/4 Opiskeluhuoltoa koskevan tiedon kokoaminen eri lähteistä Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -kysely, KiVa Koulu tilannekartoitus, asiakaspalvelukartoitukset, jne. Koulu/opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastukset Laajojen terveystarkastusten yhteenvedot Opiskelijoilta, huoltajilta, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöltä sekä opiskeluhuollon yhteistyökumppaneilta saatava tieto Kristiina Laitinen 30

31 Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä 3/4 Opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelu ja työnjako Muiden opiskeluhuoltoa koskevien suunnitelmien valmistelu (lukuvuosisuunnitelma jne.) ja eri suunnitelmien päivittäminen Opiskelijoiden osallisuudesta huolehtiminen Opiskelijoiden edustaja(t) opiskeluhuoltoryhmän peruskokoonpanossa Oppilaskunnan, tukioppilaiden jne. kuuleminen hyvinvointityössä Mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman, siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun Oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista Kristiina Laitinen 31

32 Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä 4/4 Huoltajien kanssa tehtävän opiskeluhuollon yhteistyön kehittäminen ja seuranta Yhteistyön koordinointi koulun ja oppilaitoksen ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa Sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi, poliisi, järjestöt, seurakunta, jne. Opiskeluhuoltoryhmän omien toimintatapojen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Opiskeluhuollosta tiedottaminen Myös yhteisöllisestä yksilökohtaisen rinnalla Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön seuranta ja arviointi Kristiina Laitinen 32

33 Opiskeluhuoltoryhmän työskentelystä 1/2 Opiskeluhuoltoryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päätetään paikallisesti Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa Ryhmää johtaa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja Ryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita Asioiden käsittely yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla Ryhmä ei käsittele salassa pidettäviä asioita Keskustelu ryhmistä, luokista, yhteisöstä esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen tai osallisuuden näkökulmista Kristiina Laitinen 33

34 Opiskeluhuoltoryhmän työskentelystä 1/2 Ryhmä ei käsittele yksittäisiä opiskelijoita koskevia asioita siten, että opiskelija on identifioitavissa Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat monialaisessa asiantuntijaryhmässä tai opiskeluhuollon palvelujen asiantuntijan kanssa (suostumus) Kirjaaminen on hyvää hallintoa ja oikeusturvaa Yhteisöllinen työ kuten opiskeluhuoltoryhmän työskentely edellyttää onnistuakseen riittävää resursointia! Avoimen ja tasavertaisen vuorovaikutuksen sekä keskinäisen luottamuksen, huolenpidon ja välittämisen kulttuurin luominen ja ylläpitäminen. Kristiina Laitinen 34

35 Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimijoita Nuorisotoimi Terveystoimi PSYKOLOGI OPISKELIJA HUOLTAJA Liikuntatoimi osiaalitoimi KURAATTORI TERVEYDEN- HOITAJA LÄÄKÄRI OPISKELU- HUOLTO- RYHMÄ MUU HENKILÖSTÖ REHTORI Erikoissairaanhoito ERITYISOPET- TAJA OPO OPETTAJA Järjestöt Seurakunta Poliisi AVUSTAJAT Muut yhteistyötahot Kristiina Laitinen 35

36 Yksilökohtainen opiskeluhuolto Kristiina Laitinen 36

37 Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona Lisäksi opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin Kristiina Laitinen 37

38 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon määritelmä Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; Psykologi- ja kuraattoripalveluja; Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Erityisoppilaitoksen järjestämiä opiskeluterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Kristiina Laitinen 38

39 Opiskeluhuollon järjestäminen 1/2 Koulutuksen järjestäjä Vastaa opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta Järjestää opiskeluhuollon yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa Huolehtii siitä, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilaitoksen sijaintikunta Vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä Alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille Opiskelijan kotipaikasta riippumatta Koskee vain lain soveltamisalan piiriin kuuluvia oppilaitoksia Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä (terveydenhuoltolaki)

40 Opiskeluhuollon järjestäminen 2/2 Jos opiskelijan kotikunta on muu kuin oppilaitoksen sijaintikunta, psykologi- ja kuraattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa palvelujen käyttämisestä aiheutuneet opiskelijakohtaiset henkilöstökustannukset opiskelijan kotikunnalta. Perusopetusta järjestävien yksityisten yhteisöjen ja valtion koulujen psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa toistaiseksi opetuksen järjestäjä Hallituksen esityksen mukaan järjestämisvastuu on tarkoitus säätää sijaintikunnille valtionosuusuudistuksen yhteydessä vuoden 2015 alusta lukien. Erityisoppilaitokset saavat järjestää opiskelijoiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut Perusopetuslain 7 ja 8 :ssä tarkoitettu vaikeimmin vammaisille annettavaa opetusta järjestävä opetuksen järjestäjä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 :n 2 momentissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä Edellyttää ilmoitusta ao. aluehallintovirastolle. Kristiina Laitinen 40

41 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskelun ja koulunkäynnin tuki ja ohjaus, johon kuuluu Koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Yhteistyö opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa Opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien tukeminen Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava Sellaisen vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on em. lain 3 :n mukainen kelpoisuus sekä Psykologin palveluja.

42 Kuraattorin ja vastaavan kuraattorin kelpoisuus Vähintään tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja Vastaavan kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä Käytännössä: Sosionomi AMK Siirtymäsäännös: Sosionomi YAMK Sosiaalityöntekijä Lain voimaantullessa vähintään kaksi vuotta kuraattorin tehtäviä hoitaneet henkilöt voivat jatkaa tehtävien hoitamista samassa virka- tai työsuhteessa niin kauan kuin virkasuhde jatkuu keskeytyksettä sekä alle kaksi vuotta tehtäviä hoitanut saakka, vaikka eivät täyttäisi mainittuja kelpoisuusvaatimuksia. Kristiina Laitinen 42

43 Oppilashuoltopalvelujen henkilöstön saatavuus Perusopetus: Lv , ja

44 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 :n mukaista kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluterveydenhuollolla mainitun lain 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Pykälään sisältyy terveydenhuoltolain 16 ja 17 :ien sisältöä vastaavat yleiset säännökset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteista ja tehtävistä.

45 Kouluterveydenhuollon palvelut Terveystarkastusten ajankohdat määrätty Terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla (kth) Laaja terveystarkastus 1., 5 ja 8 (kth ja lääkäri + perhe) Seuranta ja lisäkäynnit tarpeenmukaisesti Terveydenhoitajan avoimet vastaanotot Ilman ajanvarausta! Suun terveydenhuolto Terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset Mm. lasten- ja nuorisopsykiatri, psykologi, jne. Huom! Esikoululaisten terveyspalvelut tarjoaa neuvola. Kristiina Laitinen 45

46 Psykologi- ja kuraattoripalvelujen määräajat 1/7 -sääntö Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä pyynnön saapumisesta Kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä Kiireellisyysarvion tekee psykologi tai kuraattori Mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä myös huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella Ei silloin, jos Kyseessä on yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai Keskustelun järjestäminen on ilmeisen tarpeetonta.

47 Psykologi- ja kuraattoripalvelujen määräajat 1/7 -sääntö Psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Kristiina Laitinen 47

48 Yhteydenotto psykologi- ja kuraattoripalveluihin Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva, joka arvioi opiskelijan olevan tuen tarpeessa on velvollinen Ottamaan viipymättä yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin yhdessa opiskelijan kanssa Antamaan tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, antamaan opiskelijalle tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä edellä todetussa määräajassa Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto yhteydenotosta, jollei muualla toisin säädetä.

49 Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskelijalle (vain 2. aste) järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.

50 Opiskelijan ja huoltajan asemasta Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä itseään koskevissa ratkaisuissa Ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset huomioiden Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

51 Kielto-oikeus Alaikäisellä on oikeus kieltää huoltajaa tai muuta laillista edustajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja Painavasta syystä Jos ei selvästi vastoin hänen etuaan Arvion edun vastaisuudesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö Ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sekä asian laatu. Kristiina Laitinen 51

52 Monialainen asiantuntijaryhmä 1/3 Lasta, nuorta ja tarvittaessa koko perhettä tukeva yhteistyöryhmä Asiantuntijaryhmä on luonteeltaan osallistava, keskusteleva ja supportiivinen Opiskelija (ikätason mukaisesti) ja huoltaja osallistuvat ryhmään pääsääntöisesti Kootaan tapauskohtaisesti Käsittelee yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarvetta ja opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvää asiaa Ryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseniksi vain suostumuksella Ryhmä nimeää vastuuhenkilön.

53 Monialainen asiantuntijaryhmä 2/3 Asiantuntijaryhmän ryhmän jäsen ei saa käyttää saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään (hyväksikäyttökielto). Sivistysvaliokunta: Opettaja ja rehtori eivät tule esteelliseksi tekemään oppilasta koskevia hallintopäätöksiä sillä perusteella, että he ovat saaneet oppilasta koskevia tietoja toimiessaan monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Kristiina Laitinen 53

54 Monialainen asiantuntijaryhmä 3/3 Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan suostumukseen Ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa huoltaja Opiskelijan (tai huoltajan) yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä.

55 Konsultaatio Konsultaatio aina mahdollista nimettömänä Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta Myös ilmaista tässä yhteydessä salassa pidettäviä tietoja Konsultoivasta tahosta tulee hoitoon osallistuva taho (ei enää sivullinen) Konsultaatiota pyytävä saa ilmaista salassa pidettäviä tietoja julkisuuslain (621/1999, 26 3 mom.) mukaisesti Saa antaa tietoja, jotka ovat välttämättömiä virka-aputehtävän, toimeksiannon tai omaan lukuun muutoin suoritettavan tehtävän suorittamiseksi Muitakin tietoja, jos niiden poistaminen suuren määrän tai verrattavan syyn vuoksi ei ole ilmeisesti tarkoituksenmukaista Varmistuttava annettujen tietojen salassapidosta ja suojaamisesta asianmukaisesti.

56 Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kristiina Laitinen 56

57 Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön aiheuttamat muutokset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin Perusopetuslain tehostettua ja erityistä tukea koskevia säännöksiä (PoL 16 a ja 17, /1288) ajantasaistettiin Uusiutunut lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen Edellä mainitut tuen muodot ovat juridiselta 57 statukseltaan erilaisia

58 Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön aiheuttamat muutokset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen Muutokset astuivat voimaan Kouluissa toimitaan tällä hetkellä uudistuneen lainsäädännön pohjalta ja mukaisesti Vuoden 2010 opetussuunnitelman perusteet päivittyvät OPS 2016 kokonaisuudistuksen aikataulussa OPS 2016 perustekokonaisuus tutustuttavissa Opetushallituksen www-sivuilla alkaen. 58

59 Lähtökohtana yhteistyö Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa Yhteys kotiin aina ennen oppilaan asian käsittelyä Oppilas tai huoltaja eivät voi kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen oppilashuolto ja sen palvelujen vastaanottaminen ja oppilaalle ja huoltajalle vapaaehtoista (suostumus) Kristiina Laitinen 59

60 Oppilashuollon monialainen yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteydessä Perusopetuslain mukaan Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa Selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta tehdään oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä (osa pedagogista selvitystä) Oppilaan tai huoltajan suostumusta tähän käsittelyyn tai selvityksen laadintaan ei edellytetä. 60

61 Oppilashuollon monialainen yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteydessä Oppimisen ja koulunkäynnin tuen edellyttämä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tehtävä moniammatillinen yhteistyö Perustuu tapauskohtaiseen harkintaan Yhteistyöhön osallistuvien ammattihenkilöiden muodostama kokoonpano ei voi olla pysyvä Tuen käsittelyssä mukana ovat vain ne opettajat ja asiantuntijat, joiden tehtävät liittyvät oppilaan tuen toteuttamiseen 61

62 Oppilashuollon monialainen yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteydessä Moniammatillisuuden toteutuminen: Asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Rehtori, erityisopettaja ja opettaja edustavat opettajaprofessiota. Kristiina Laitinen 62

63 Opiskeluhuollon kertomukset ja rekisterit Kristiina Laitinen 63

64 Opiskeluhuollon kertomukset Opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan Opiskeluhuoltokertomukseen, Potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin (potilaslaki 785/1992) tai Opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen (sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000). Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö kirjaa ryhmän toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen Myös muut ryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia. Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi.

65 Opiskeluhuoltokertomukseen kirjaaminen 1/2 Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan yksittäisen opiskelijan 1. Nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan nimi ja yhteystiedot 2. Asian aihe ja vireillepanija 3. Opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet, 4. Tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 5. Toteutetut toimenpiteet sekä 6. Kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.

66 Opiskeluhuoltokertomukseen kirjaaminen 1/2 Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan merkitään Mitä tietoja on luovutettu Kenelle sivulliselle niitä on luovutettu Millä perusteella tietoja on luovutettu Kenen suostumus Mikä lain säännös Pyyntöasiakirja talteen!

67 Opiskeluhuollon rekisterit Yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteri (opiskeluhuoltorekisteri) Koulutuksen järjestäjä ylläpitää Nimeää rekisterille vastuuhenkilön Potilasrekisteri Ylläpitäjänä toimii palvelun järjestänyt kunnan toimielin tai 10 :ssä tarkoitetussa tilanteissa koulutuksen järjestäjä Nimeää rekisterille vastuuhenkilön Opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteri Rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt kunnan toimielin tai 10 :ssä tarkoitetussa tilanteissa koulutuksen järjestäjä Nimeää rekisterille vastuuhenkilön. Edellä mainittuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. 67

68 Tietosuojasta, salassapidosta ja tietojen luovuttamisesta Kristiina Laitinen 68

69 Salassapito opiskeluhuollossa Opiskeluhuoltorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä (siten kuin julkisuuslain 24 :ssä säädetään) Salassa pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa sivullisille, ellei siihen ole: Kirjallista, yksilöityä suostumusta tai Tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä Sivullinen on henkilö, joka ei osallistu opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarpeen selvittämiseen, toteutukseen tai niihin liittyviin tehtäviin Salassapidolla tarkoitetaan sekä asiakirjasalaisuutta että vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa.

70 Oikeus poiketa salassapidosta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1/2 Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltotyöhön osallistuvilla on salassapidon estämättä oikeus saada toisiltaan luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaaville viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Salassa pidettäviä tietoja voidaan ilmaista asiantuntijoille, joilta asiantuntijaryhmän jäsen pyytää neuvoa opiskelijan asiassa.

71 Oikeus poiketa salassapidosta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2/2 Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aiempi koulutuksen järjestäjä voi siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tiedot siirretään opiskelijan tai (jos hän ei pysty arvioimaan suostumuksen merkitystä) huoltajan suostumuksella.. Kristiina Laitinen 71

72 Oikeus poiketa salassapidosta PoL 40 ja LL 32 Opiskeluhuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa ilman suostumusta opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja opettajien ja opetushallintoviranomaisten lisäksi myös rehtorille.

73 Oikeus poiketa salassapidosta PoL 40 Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestämään koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapidon estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Kristiina Laitinen 73

74 Opiskeluhuollon ohjaus, seuranta ja arviointi Kristiina Laitinen 74

75 Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vastaavat yhteistyössä valtakunnallisesta ohjauksesta sekä Seuraavat opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti Opetushallitus määrää opetussuunnitelman perusteissa kodin ja oppilaitoksen yhteistyön sekä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista.

76 Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä Seuraa oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista Arvioi opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaalitoimen kanssa Osallistuu ulkopuoliseen arviointiin Arviointien keskeiset tulokset julkistetaan Toimittaa salassapidon estämättä pyynnöstä opetushallintoviranomaiselle sekä THL:lle opiskeluhuollon valtakunnallisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat tiedot Kristiina Laitinen 76

77 Opiskeluhuollon valvonta Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Aluehallintovirastolla on oikeus oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko koulutuksen järjestäjä järjestänyt opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon lain mukaisesti.

78 Näkyvä ja näkymätön toimintakulttuuri Työn maailma Perustehtävä Näkyvä Sisäinen maailma Opitut tavat ja kirjoittamattomat säännöt Ääneen lausuttu Hiljainen tieto Näkymätön Kristiina Laitinen 78

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Marraskuu 2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina Laitinen

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM)

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) (Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) Päivitetty 8.8.2018 opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut Lahti 9.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi. Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu 23.9.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi. Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu 23.9. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Tavoitteena yhteisön ja yksilön hyvinvointi Hyvinvointi ja terveyspäivät 2014 Oulu 23.9.2014 Kristiina Laitinen Opetushallitus Alkukeskustelu Mihin opiskeluhuoltoa

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Joensuu 26.11.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuoltoryhmä Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen perusrakenteet

Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen perusrakenteet Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen perusrakenteet Uudistuva oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa Rovaniemi 27.1.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset, eduskunta-asiakirjat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö 7.10.2014 Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Kokkola 20.9.2018 Opiskeluhuoltoa toteutetaan Ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013, Hanasaari 18.10.2013 OPH/HP/YL/LU

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto osana oppilaitosten kokonaistoimintaa

Opiskeluhuolto osana oppilaitosten kokonaistoimintaa Opiskeluhuolto osana oppilaitosten kokonaistoimintaa Opiskeluhuollon XV kansalliset kehittämispäivät 25.11.2015 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Uudistunut opiskeluhuoltolainsäädäntö Helsinki Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIV

Uudistunut opiskeluhuoltolainsäädäntö Helsinki Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIV Uudistunut opiskeluhuoltolainsäädäntö 28.10.2014 Helsinki Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIV Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Säädökset,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Yksilökohtainen opiskeluhuolto Monialainen asiantuntijaryhmä Salassapitovelvoitteet Lakikoulutus Rovaniemellä 6.2.2014 Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies STM Yksilökohtainen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon suunnitelmat (OHL 12 ja 13 sekä POL 14, LL 10 ja AMPL 37 a ) Lastensuojelulain

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät

Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät 21.22.2014 Pirjo Koivula ja Kristiina Laitinen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteisöllinen oppilashuolto perusopetuksessa Kristiina

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuolto Johtajakoulutus 31.10.2017 Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 Lain tavoitteena hallituksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay 1287/2013 Lauri Liusvaara Oppilas = opiskelija Koulu = oppilaitos Vastuu koulutuksen järjestäjällä Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu Yhteistyö opetus ja sosiaali- ja terveyspuolen

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

Opiskeluhuolto lukiossa

Opiskeluhuolto lukiossa Opiskeluhuolto lukiossa Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa kansalliset kehittämispäivät XIV 27. 28.11.2014, Helsingin Messukeskus Opiskeluhuolto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019 Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun opiskeluhuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto Hallituksen esitykset annettu 6.6.2013 Oppilas- ja opiskelijahuolto Janne Öberg HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilasja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Oppilashuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 58 11.6.2014 233 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Asianro 569/12.01.03/2014 Päätöshistoria Sivistyslautakunta 11.6.2014 58 "Uusi oppilas-

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto yhteinen työ Helsinki

Yhteisöllinen opiskeluhuolto yhteinen työ Helsinki Yhteisöllinen opiskeluhuolto yhteinen työ Helsinki 25.10.2017 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Esityksen sisältö Avata säädösten taustalla olevaa ajattelua opiskeluhuollosta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot