SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89"

Transkriptio

1 5/ Sivistyslautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeet Eroanomus, Ingela Virjee Päivähoidon korvaavat tilat Lausunto Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportista Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa koskeva selvitys Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 106 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtä vänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Maria Lindell-Luukkonen

2 5/ Sivistyslautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Lindell-Luukkonen Maria Puheenjohtaja Karlsson Sverker Varapuheenjohtaja Engström Sverker Jäsen Hedström-Järvinen Monica Jäsen Berglund Leif Jäsen Hamunen Ilkka Jäsen Johansson Sami Jäsen Karlsson Merja Jäsen Salonen Markku Jäsen Aalto Maija Jäsen Palmroos Petra Varajäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Lundberg Ulrika Esittelijä/Sihteeri Hotanen Pia Asiantuntija Lehtinen Harri Asiantuntija Fraboni Paola Khall:n edustaja FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Kneck-Möller Disa Jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Maria Lindell-Luukkonen Ordförande/Puheenjohtaja Ulrika Lundberg Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Ilkka Hamunen Merja Karlsson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Pargas stad /Paraisten kaupunki Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/Kanslisti

3 5/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sivistyslautakunta 38 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 5/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Sivistyslautakunta 39 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Hamunen ja Merja Karlsson.

5 5/ Sivistyslautakunta Esityslistan hyväksyminen Sivistyslautakunta 40 Esityslista hyväksyttiin. Puheenjohtaja ehdotti, että 41 käsitellään :n 47 jälkeen.

6 5/ Sivistyslautakunta Ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeet / /2014 Sivistyslautakunta 41 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Palvelutoiminnot on kehottanut osastoja esittämään luettelon investointikohteista talousarvion valmistelua varten viimeistään Yksikköpäälliköt ovat kartoittaneet investointitarvetta ja koonneet luettelon investointikohteista talousarviovuodeksi 2015 ja taloussuunnitelmavuosiksi Yksiköittäin laadittuun luetteloon ei ole kirjattu sellaisia akuutteja korjaustarpeita, jotka palvelutoiminnot on jo nostanut esille ja joiden korjaamiseksi se on ryhtynyt toimenpiteisiin. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta investointitarpeet riippuvat ajankohtaisen kouluverkkoselvityksen tuloksesta. Selvitys koskee Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin koulujen tilannetta. Liite Luettelo investointitarpeista Tiedoksianto Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan luettelon ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeista hyväksyttiin seuraavin täydennyksin: hissi Kyrkbackens skolaan 2015 ja liikuntasali Koivuhaan kouluun Palvelutoiminnot, kaupunginhallitus

7 5/ Sivistyslautakunta Eroanomus, Ingela Virjee 1538/ /2014 Sivistyslautakunta 42 Valmistelija Päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Nauvon Karusellen-päiväkodin johtaja Ingela Virjee on jättänyt eroanomuksen virastaan lukien yksityisistä syistä. Tiedoksianto Sivistyslautakunta päättää myöntää Ingela Virjeelle eron päiväkodin johtajan virasta lukien anomuksen mukaisesti. hyväksyttiin. Ingela Virjee Henkilöstöyksikkö, palkanlaskija Agneta Lindqvist

8 5/ Sivistyslautakunta Päivähoidon korvaavat tilat 973/ /2014 Sivistyslautakunta 43 Valmistelija Päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Päivähoitoyksikkö on yhteistyössä palvelutoimintojen kanssa selvittänyt eri mahdollisuuksia päivähoidon ajankohtaisen tilanpuutteen ratkaisemiseksi. Alkukesästä esille tuli mahdollisuus kiinteistön vuokraamiseen vapailta markkinoilta. Kiinteistö nro , Raiviontie 22, sijaitsee rauhallisella ja mukavalla asuinalueella. Puusta rakennetussa hirsirunkoisessa talossa on kaksi kerrosta ja talon asuinpinta-ala on 520 m2. Talo on rakennettu lastenkotitoimintaan. Rakennus on valmistunut 2007 ja se sijaitsee kaupungin omistamalla vuokratontilla. Talo on kodikas ja tiettyjen toiminnallisten muutostöiden jälkeen rakennus voisi hyvin toimia 48-paikkaisena päiväkotina. Tontin vieressä on sekä leikkikenttä että metsää, jotka kaupunki niin ikään omistaa. Neuvottelujen jälkeen vuokraksi on ehdotettu 8,85 m 2 ja vuokra-ajaksi 17 vuotta. Käyttökustannuksiksi arvioidaan 4,15 /m2 lämmityskustannukset mukaan lukien, ilman siivousta. Vuokraisäntä vastaa peruskorjauksista. Kiinteistöön tehtävien toiminnallisten muutosten arvo on Rakennuksessa on tehtävä muutoksia muun muassa eteisiin, keittiöön, vessoihin sekä muihin tiloihin, jotta tiloista tulisi tarkoituksenmukaiset, ja lisäksi piha ja paikoitusalue on uusittava. Vertailun vuoksi on selvitetty myös toista vuokraamisvaihtoehtoa. Vaihtoehtoisesti Paraisten kaupunki antaisi talorakennusurakoitsijalle tontin vuokralle ja urakoitsija vuokraisi tontille rakentamansa talon päivähoitoyksikölle. Vuokra olisi arviolta 15 /m2 ilman käyttökustannuksia. Vuokra-aika olisi 17 vuotta. Vuokra-ajan jälkeen rakennus jäisi urakoitsijan omistukseen. Markkinavuokrat vaihtelevat Paraisilla 7,5 eurosta/m 2 15 euroon/m Vuokrapäiväkoti/Raiviontie 22 Investointi -1,09 /m 2 Vuokrakulut -8,85 /m 2 Käyttökustannukset ilman siivousta -4,15 /m 2 Yhteensä -14,09 /m 2 2. Vuokrapäiväkoti, jonka urakoitsija rakentaa ja vuokraa kaupungille

9 5/ Sivistyslautakunta Investointi -2,15 /m 2 Vuokrakulut -15,00 /m 2 Tontin vuokratulot +0,66 /m 2 Käyttökustannukset ilman siivousta -5,50 /m 2 Yhteensä - 21,99 /m 2 Koska Raiviontie 22:n vuokrapäiväkoti vastaa päivähoidon tarpeita ja kaupunki voi näin välttyä suurilta investointikustannuksilta, kyseisen kiinteistön vuokraaminen on perusteltua. Samalla päättyy aikaisempi selvitystyö kahdesta vaihtoehtoisesta kaupungin omistukseen tulevasta uudisrakennuksesta, mikä oli ajankohtaista keväällä Sivistyslautakunta päättää vuokrata Raiviontie 22:ssa sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistön käyttöönoton ajankohdasta sovitaan myöhemmin. hyväksyttiin.

10 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Lausunto Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportista 564/02.00/2013, 1000/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuusto päätti :ssä 162 seuraavaa: "Kaupunginvaltuusto päätti siis antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuvan työryhmän selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7-9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä on tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Työryhmän työ koordinoidaan lautakuntien omiin selvityksiin asiassa. Työryhmän on annettava raportti hallitukselle ja valtuustolle viimeistään toukokuussa 2014." Lisäksi valtuusto päätti :ssä 163 seuraavaa: "Valtuusto päättää antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuva työryhmä selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7-9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä on tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Työryhmän työ koordinoidaan lautakuntien omiin selvityksiin asiassa. Työryhmän on annettava raportti hallitukselle ja valtuustolle viimeistään toukokuussa 2014." Kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen järjestämisestä Nauvossa ja Korppoossa koskettaa useita eri toimielimiä ja osastoja kaupungissa. Sisältöä koskevia toiminnallisia arvioita ei voida käsitellä pelkästään osastoittain, koska yhden osaston ratkaisuilla on vaikutuksia toiseen osastoon. Tämä pätee varsinkin pyrittäessä hyödyntämään olemassa olevia rakennuksia optimaalisesti. Tärkeänä tavoitteena on aikaansaada kiinteistöpuolelle kustannustehokkaita ratkaisuja ja samalla arvioida myös vaikutuksia itse toimintaan. Työryhmän tehtävänä ei ole ottaa kantaa siihen, missä laajuudessa vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään tai miten terveydenhuolto alueella järjestetään, vaan analysoida eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia ja esitellä vaihtoehtoisia malleja olemassa olevien

11 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta rakennusten käytön optimoimiseksi. Näin ollen työryhmän tulee arvioida yhtäältä eri vaihtoehtoja, jotka perustuvat vuosiluokkien 7-9 opetuksen keskittämiseen yhteen kouluun ja ratkaisuun, jossa terveydenhuolto pitkälti keskitetään yhdelle terveysasemalle, sekä toisaalta vaihtoehtoja, jotka edellyttävät vähäisempiä muutoksia toimintaan. Kaupunginvaltuusto nimittää seitsemästä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja vuosiluokkien 7-9 opetuksen sekä terveydenhuollon järjestämiseksi Nauvossa ja Korppoossa sekä tähän liittyviä tilakysymyksiä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Sverker Karlssonin, Merja Fredrikssonin, Nina Söderlundin, Dan-Peter Henrikssonin, Eskil Engströmin, Helena Särkijärven ja Ted Bergmanin, puheenjohtaja. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Raportti on jätetty. Liite 9 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Kaupunginhallitus pyytää raportista lausuntoa sosiaali- ja terveyslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnilta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot on jätettävä kaupunginhallitukselle viimeistään Tiedoksianto hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto

12 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 44 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Oheismateriaali Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa työryhmän raportista. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, joka Paraisten kaupungin hallintosäännön mukaan vastaa ruotsinkielisen koulutuksen asioista, käsittelee raporttia kokouksessaan Sivistyslautakunta päättää osaltaan antaa seuraavan lausunnon: Sivistyslautakunta toteaa, että tässä vaiheessa on syytä ottaa kantaa raporttiin ainoastaan niiltä osin, jotka koskevat vuosiluokkien 7-9 opetusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus on niin epäselvä, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöksiä, jotka merkitsevät huomattavia investointeja kaupungille, kuten kaikki raportissa esitellyt vaihtoehdot edellyttäisivät. Kysymystä Nauvon Kyrkbackens skolan luokkien siirtämisestä Skärgårdshavets skolaan Korppooseen on selvitetty perusteellisesti. Mitään olennaista uutta ei ole tullut esille, vaan raportissa esitellyt toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset pätevät edelleen. Todettakoon kuitenkin, että Nauvossa syntyneiden lasten määrä tammikuusta heinäkuuhun on huomattavasti alhaisempi kuin vastaavana aikana keskimäärin viiden viime vuoden aikana. Ottaen huomioon kaupungin taloudellisen kehityksen kaupungissa tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotka saavat aikaan pysyviä säästöjä mahdollisimman nopeasti. Vuosiluokkien 7-9 siirtäminen on tällainen toimenpide, samoin Simonkylän koulun siirtäminen Kyrkbackens skolan tiloihin. Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7-9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen ja että Simonkylän koulu siirretään Kyrkbackens skolaan syksystä 2015 lukien. Kyrkbackens skolan yläkoulurakennuksen toinen kerros jää tarvittaessa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Jäsen Sverker Engström ehdotti jäsen Petra Palmroosin kannattamana, että sivistyslautakunta antaa seuraavan lausunnon: Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, ettei Kyrkbackens skolan vuosiluokkia 7-9 siirretä Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. Simonkylän koulu siirretään Kyrkbackens skolaan syksystä lukien.

13 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Engströmin lausuntoehdotuksen. Tiedoksianto Kaupunginhallitus

14 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä 564/02.00/2013, 1001/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuusto päätti ( 160) seuraavaa: "Kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa muutokset kaupungin Houtskarissa sijaitsevien rakennusten käytössä seuraavasti: 1. Teletalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Yrittäjätalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Valtuusto päättää, että kaupunginhallitus nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää Houtskarin muiden tilojen käyttöä tehostamalla ja muuntelemalla niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi. Tavoitteena on löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin investointikustannuksin. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna Suunnittelumäärärahat varataan vuoden 2014 talousarvioon." Kaupunginhallitus nimittää viidestä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään tilakysymystä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Kaj-Johan Karlssonin, Christer Friisin, puheenjohtaja, Carola Åkerbergin, Janne Ahosen ja Tiina Johanssonin. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Raportti on jätetty.

15 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Liite 11 Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Kaupunginhallitus pyytää raportista lausuntoa sosiaali- ja terveyslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Houtskarin aluelautakunnalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot on jätettävä kaupunginhallitukselle viimeistään Tiedoksianto hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, Houtskarin aluelautakunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto Sivistyslautakunta 45 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa raportista. Oheismateriaali Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportti Sivistyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportista: Raportissa esitetyt ehdotukset koskevat sivistysosaston osalta kirjastoa, päiväkotia, koulua ja kansalaisopistoa. Kulttuurilautakunta käsittelee kysymystä kirjaston sijainnista, sillä se on kirjastoyksiköstä vastaava toimielin. Sekä Houtskarin päiväkodin että Träskin koulun osalta voidaan todeta rakennusten olevan tarpeettoman isoja toiminnan laajuuteen ja kunta-alueen lapsimäärään nähden. Ennusteen mukaan lasten lukumäärä on kaiken kaikkiaan laskusuunnassa. Koulun perusopetusryhmien määrää tullaan todennäköisesti laskemaan kolmesta kahteen syksyllä 2016, mikä osaltaan vapauttaa lisätiloja koulurakennuksesta. Tästä huolimatta sivistyslautakunta ei tässä vaiheessa puolla päiväkotitoiminnan siirtämistä Träskin kouluun eli vaihtoehtoa 2, joka myöhemmässä vaiheessa voi tulla ajankohtaiseksi. Sen sijaan sivistyslautakunta yhtyy ajatukseen siitä, että osa nykyisistä päiväkotitiloista vapautettaisiin muuta toimintaa varten kuten vaihtoehdoissa 3, 4 ja 5 ehdotetaan. Päivähoidon kannalta ei ole merkitystä, tuleeko tiloihin asuntoja vai kokoustiloja. Jos kirjasto siirretään aluekonttoriin, kuten vaihtoehdoissa 2 ja 3 ehdotetaan,

16 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta mikä on tältä osin vaihtoehtojen 4 ja 5 ehdotuksia parempi ratkaisu, kansalaisopiston toiminta voidaan hyvin sijoittaa Träskin koulurakennukseen ilman muutostöitä. Siinä tapauksessa aluekonttorista vapautuisi yksi työhuone. Tiedoksianto hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

17 5/ Sivistyslautakunta Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa koskeva selvitys 1501/ /2014 Sivistyslautakunta 46 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Kaupunginjohtaja asetti työryhmän tekemään selvityksen Paraisten kouluverkosta. Selvitys koskee Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin koulujen tilannetta. Työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia sen mukaan, järjestetäänkö opetus tulevaisuudessa yhdessä, kahdessa vai kolmessa koulussa. Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtojen taloudellisia ja toiminnallisia näkökulmia ja selvitetään erityisesti eri vaihtoehtojen seurauksia koulukuljetuksille ja Paraisten kunta-alueen oppilaaksiottoalueille. Työryhmän jäsenet ovat osastopäällikkö Ulrika Lundberg, puheenjohtaja, rehtorit Mona Nylund-Gustafson, Sebastian Ekholm ja Jonas Wallin sekä kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl ja suunnittelija Annukka Koskinen. Työryhmän on annettava raporttinsa kaupunginjohtajalle viimeistään elokuussa Raportin parissa tehtävä työ jatkuu vielä viikolla 35 ja raportti tullaan antamaan kaupunginjohtajalle 1.9., jolloin myös sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto saa raportin kokonaisuudessaan tiedoksi. Alustavan aikataulun mukaan kaupunginhallitus saa raportin tiedoksi kokouksessaan 15.9., minkä jälkeen järjestetään muodollinen kuuleminen. Selvitys tulee uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuussa, ja asiasta päätetään kaupunginvaltuustossa marraskuussa. Sivistyslautakunta antaa raportista lausunnon sen jälkeen kun kaupunginhallitus on saanut raportin tiedoksi. Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg tekee selkoa selvitystyöstä kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee kouluverkosta. hyväksyttiin.

18 5/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen Sivistyslautakunta 47 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjanotteet tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet: Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg - 447/ : Oppilaan ottaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Tuntiopettajan valitseminen, Tina Rosvall - 479/ : Iltapäiväkerho-ohjaajan valitseminen, Linda Sjöblom - 482/ : Päätoimisen tuntiopettajan valinta, Arja Broman - 483/ : Koulukuljetuksen myöntäminen liian vaarallisen koulutien takia - 484/ : Koulukuljetus korvausta vastaan, koulutien pituus 3-5 km - 485/ : Koulukuljetus korvausta vastaan jos taksissa on vapaita paikkoja - 486/ : Luokanopettajan tehtäviä hoitavan tuntiopettajan (päätoimisen) valitseminen, Sonja Svahnström - 487/ : Eron myöntäminen, Terese Grön - 491/ : Optiokauden käyttäminen, Elmer Lindberg - 492/ : Optiokauden käyttäminen, R & F Rindell avoin yhtiö - 493/ : Optiokauden käyttäminen, Ingelius Oy Ab - 494/ : Optiokauden käyttäminen, Taxi Elovirna Oy Ab - 495/ : Optiokauden käyttäminen, Oy Andersson Ab - 496/ : Optiokauden käyttäminen, Leiniön Liikenne Oy - 497/ : Optiokauden käyttäminen, Taxi Dan Sipilä - 498/ : Virkavaaapan hakeminen, Liisa Jungar - 500/ : Koulunkäyntiavustajan valinta, Agneta Rosenqvist - 502/ : Virkavapaa, Liisa Jungar - 503/ : Oppilaan ottaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen perusopetukseen - 506/ : Oppilaan ottaminen esikouluopetukseen - 507/ : Oppilaan ottaminen esikouluopetukseen Palkkauspäätökset listan mukaan. Opetuspäällikön sijainen Harri Lehtinen - 238/ : koulukuljetuksen myöntämisestä, koulumatkan pituus 3-5 km - 239/ : koulukuljetuksen myöntämisestä liian vaarallisen

19 5/ Sivistyslautakunta koulutien takia - 240/ : koulukuljetuksen myöntämisestä korvausta vastaan jos taksissa on vapaita paikkoja - 241/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 242/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 243/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 244/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 245/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 246/ : Oppilaan oikeus käydä Koivuhaan koulua - 247/ : Oppilaan oikeus käydä Paraistenseudun koulua - 248/ : Saariston kansalaisopiston määräaikaisen osa-aikaisen kurssisuunnittelijan valinta, Sebastian Slotte - 249/ : palkkion maksamisesta, Sirpa Gustafsson - 254/ : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan oikeus käydä Utön koulua - 258/ : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi Palkkauspäätökset listan mukaan. Päivähoidon johtaja Pia Hotanen Palkkauspäätökset listan mukaan. Pöytäkirjanotteet - Kaupunginhallitus 154/ : Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä - Kaupunginhallitus 155/ : Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä hyväksyttiin.

20 5/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivistyslautakunta 48 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tiedok si: Paraisten kaupunki - Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirja Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirja Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirja Muut ilmoitusasiat - Lounais-Suomen aluehallintovirasto: LSAVI/2866/ /2012/ : Hallintokantelu koskien opetusvelvollisuuden täyttämistä ja opettajakelpoisuutta. hyväksyttiin.

21 5/ Sivistyslautakunta Ajankohtaiset asiat Sivistyslautakunta 49 Opetus- ja kulttuuriministeriö informoi toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakennemuutoksista Päivähoidon päällikkö informoi päivähoidon tilojen pitkän aikavälin suunnitelman parissa tehtävästä työstä. Lautakunta keskusteli Malms skolan iltapäivätoiminnasta.

22 5/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVSNING PARGAS STAD Datum för sammanträdet Bildningsnämnden BESVÄRSFÖRBUD OCH VAD FÖRBUDET GRUNDAR SIG PÅ Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: 38-41, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstifning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Bildningsnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, Pargas, Paragrafer: Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, Åbo, Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Paragrafer: Besvärstid: Besvärstiden börjar från delfendet av beslutet/dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses fått den av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. De som skaen säller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en byggnadsordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat skriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkad kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 97 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständinghetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2014/ har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Mottagarens underskrift Utdragets riktighet bestyrks Delgivare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 6/2008 121 Suomenkielinen koulutuslautakunta15.12.2008 TID - AIKA 15.12.2008 klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot