SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89"

Transkriptio

1 5/ Sivistyslautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeet Eroanomus, Ingela Virjee Päivähoidon korvaavat tilat Lausunto Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportista Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa koskeva selvitys Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 106 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtä vänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Maria Lindell-Luukkonen

2 5/ Sivistyslautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Lindell-Luukkonen Maria Puheenjohtaja Karlsson Sverker Varapuheenjohtaja Engström Sverker Jäsen Hedström-Järvinen Monica Jäsen Berglund Leif Jäsen Hamunen Ilkka Jäsen Johansson Sami Jäsen Karlsson Merja Jäsen Salonen Markku Jäsen Aalto Maija Jäsen Palmroos Petra Varajäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Lundberg Ulrika Esittelijä/Sihteeri Hotanen Pia Asiantuntija Lehtinen Harri Asiantuntija Fraboni Paola Khall:n edustaja FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Kneck-Möller Disa Jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Maria Lindell-Luukkonen Ordförande/Puheenjohtaja Ulrika Lundberg Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Ilkka Hamunen Merja Karlsson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Pargas stad /Paraisten kaupunki Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/Kanslisti

3 5/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sivistyslautakunta 38 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 5/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Sivistyslautakunta 39 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Hamunen ja Merja Karlsson.

5 5/ Sivistyslautakunta Esityslistan hyväksyminen Sivistyslautakunta 40 Esityslista hyväksyttiin. Puheenjohtaja ehdotti, että 41 käsitellään :n 47 jälkeen.

6 5/ Sivistyslautakunta Ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeet / /2014 Sivistyslautakunta 41 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Palvelutoiminnot on kehottanut osastoja esittämään luettelon investointikohteista talousarvion valmistelua varten viimeistään Yksikköpäälliköt ovat kartoittaneet investointitarvetta ja koonneet luettelon investointikohteista talousarviovuodeksi 2015 ja taloussuunnitelmavuosiksi Yksiköittäin laadittuun luetteloon ei ole kirjattu sellaisia akuutteja korjaustarpeita, jotka palvelutoiminnot on jo nostanut esille ja joiden korjaamiseksi se on ryhtynyt toimenpiteisiin. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta investointitarpeet riippuvat ajankohtaisen kouluverkkoselvityksen tuloksesta. Selvitys koskee Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin koulujen tilannetta. Liite Luettelo investointitarpeista Tiedoksianto Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan luettelon ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeista hyväksyttiin seuraavin täydennyksin: hissi Kyrkbackens skolaan 2015 ja liikuntasali Koivuhaan kouluun Palvelutoiminnot, kaupunginhallitus

7 5/ Sivistyslautakunta Eroanomus, Ingela Virjee 1538/ /2014 Sivistyslautakunta 42 Valmistelija Päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Nauvon Karusellen-päiväkodin johtaja Ingela Virjee on jättänyt eroanomuksen virastaan lukien yksityisistä syistä. Tiedoksianto Sivistyslautakunta päättää myöntää Ingela Virjeelle eron päiväkodin johtajan virasta lukien anomuksen mukaisesti. hyväksyttiin. Ingela Virjee Henkilöstöyksikkö, palkanlaskija Agneta Lindqvist

8 5/ Sivistyslautakunta Päivähoidon korvaavat tilat 973/ /2014 Sivistyslautakunta 43 Valmistelija Päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Päivähoitoyksikkö on yhteistyössä palvelutoimintojen kanssa selvittänyt eri mahdollisuuksia päivähoidon ajankohtaisen tilanpuutteen ratkaisemiseksi. Alkukesästä esille tuli mahdollisuus kiinteistön vuokraamiseen vapailta markkinoilta. Kiinteistö nro , Raiviontie 22, sijaitsee rauhallisella ja mukavalla asuinalueella. Puusta rakennetussa hirsirunkoisessa talossa on kaksi kerrosta ja talon asuinpinta-ala on 520 m2. Talo on rakennettu lastenkotitoimintaan. Rakennus on valmistunut 2007 ja se sijaitsee kaupungin omistamalla vuokratontilla. Talo on kodikas ja tiettyjen toiminnallisten muutostöiden jälkeen rakennus voisi hyvin toimia 48-paikkaisena päiväkotina. Tontin vieressä on sekä leikkikenttä että metsää, jotka kaupunki niin ikään omistaa. Neuvottelujen jälkeen vuokraksi on ehdotettu 8,85 m 2 ja vuokra-ajaksi 17 vuotta. Käyttökustannuksiksi arvioidaan 4,15 /m2 lämmityskustannukset mukaan lukien, ilman siivousta. Vuokraisäntä vastaa peruskorjauksista. Kiinteistöön tehtävien toiminnallisten muutosten arvo on Rakennuksessa on tehtävä muutoksia muun muassa eteisiin, keittiöön, vessoihin sekä muihin tiloihin, jotta tiloista tulisi tarkoituksenmukaiset, ja lisäksi piha ja paikoitusalue on uusittava. Vertailun vuoksi on selvitetty myös toista vuokraamisvaihtoehtoa. Vaihtoehtoisesti Paraisten kaupunki antaisi talorakennusurakoitsijalle tontin vuokralle ja urakoitsija vuokraisi tontille rakentamansa talon päivähoitoyksikölle. Vuokra olisi arviolta 15 /m2 ilman käyttökustannuksia. Vuokra-aika olisi 17 vuotta. Vuokra-ajan jälkeen rakennus jäisi urakoitsijan omistukseen. Markkinavuokrat vaihtelevat Paraisilla 7,5 eurosta/m 2 15 euroon/m Vuokrapäiväkoti/Raiviontie 22 Investointi -1,09 /m 2 Vuokrakulut -8,85 /m 2 Käyttökustannukset ilman siivousta -4,15 /m 2 Yhteensä -14,09 /m 2 2. Vuokrapäiväkoti, jonka urakoitsija rakentaa ja vuokraa kaupungille

9 5/ Sivistyslautakunta Investointi -2,15 /m 2 Vuokrakulut -15,00 /m 2 Tontin vuokratulot +0,66 /m 2 Käyttökustannukset ilman siivousta -5,50 /m 2 Yhteensä - 21,99 /m 2 Koska Raiviontie 22:n vuokrapäiväkoti vastaa päivähoidon tarpeita ja kaupunki voi näin välttyä suurilta investointikustannuksilta, kyseisen kiinteistön vuokraaminen on perusteltua. Samalla päättyy aikaisempi selvitystyö kahdesta vaihtoehtoisesta kaupungin omistukseen tulevasta uudisrakennuksesta, mikä oli ajankohtaista keväällä Sivistyslautakunta päättää vuokrata Raiviontie 22:ssa sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistön käyttöönoton ajankohdasta sovitaan myöhemmin. hyväksyttiin.

10 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Lausunto Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportista 564/02.00/2013, 1000/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuusto päätti :ssä 162 seuraavaa: "Kaupunginvaltuusto päätti siis antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuvan työryhmän selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7-9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä on tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Työryhmän työ koordinoidaan lautakuntien omiin selvityksiin asiassa. Työryhmän on annettava raportti hallitukselle ja valtuustolle viimeistään toukokuussa 2014." Lisäksi valtuusto päätti :ssä 163 seuraavaa: "Valtuusto päättää antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuva työryhmä selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7-9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä on tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Työryhmän työ koordinoidaan lautakuntien omiin selvityksiin asiassa. Työryhmän on annettava raportti hallitukselle ja valtuustolle viimeistään toukokuussa 2014." Kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen järjestämisestä Nauvossa ja Korppoossa koskettaa useita eri toimielimiä ja osastoja kaupungissa. Sisältöä koskevia toiminnallisia arvioita ei voida käsitellä pelkästään osastoittain, koska yhden osaston ratkaisuilla on vaikutuksia toiseen osastoon. Tämä pätee varsinkin pyrittäessä hyödyntämään olemassa olevia rakennuksia optimaalisesti. Tärkeänä tavoitteena on aikaansaada kiinteistöpuolelle kustannustehokkaita ratkaisuja ja samalla arvioida myös vaikutuksia itse toimintaan. Työryhmän tehtävänä ei ole ottaa kantaa siihen, missä laajuudessa vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään tai miten terveydenhuolto alueella järjestetään, vaan analysoida eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia ja esitellä vaihtoehtoisia malleja olemassa olevien

11 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta rakennusten käytön optimoimiseksi. Näin ollen työryhmän tulee arvioida yhtäältä eri vaihtoehtoja, jotka perustuvat vuosiluokkien 7-9 opetuksen keskittämiseen yhteen kouluun ja ratkaisuun, jossa terveydenhuolto pitkälti keskitetään yhdelle terveysasemalle, sekä toisaalta vaihtoehtoja, jotka edellyttävät vähäisempiä muutoksia toimintaan. Kaupunginvaltuusto nimittää seitsemästä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja vuosiluokkien 7-9 opetuksen sekä terveydenhuollon järjestämiseksi Nauvossa ja Korppoossa sekä tähän liittyviä tilakysymyksiä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Sverker Karlssonin, Merja Fredrikssonin, Nina Söderlundin, Dan-Peter Henrikssonin, Eskil Engströmin, Helena Särkijärven ja Ted Bergmanin, puheenjohtaja. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Raportti on jätetty. Liite 9 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Kaupunginhallitus pyytää raportista lausuntoa sosiaali- ja terveyslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnilta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot on jätettävä kaupunginhallitukselle viimeistään Tiedoksianto hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto

12 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 44 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Oheismateriaali Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa työryhmän raportista. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, joka Paraisten kaupungin hallintosäännön mukaan vastaa ruotsinkielisen koulutuksen asioista, käsittelee raporttia kokouksessaan Sivistyslautakunta päättää osaltaan antaa seuraavan lausunnon: Sivistyslautakunta toteaa, että tässä vaiheessa on syytä ottaa kantaa raporttiin ainoastaan niiltä osin, jotka koskevat vuosiluokkien 7-9 opetusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus on niin epäselvä, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöksiä, jotka merkitsevät huomattavia investointeja kaupungille, kuten kaikki raportissa esitellyt vaihtoehdot edellyttäisivät. Kysymystä Nauvon Kyrkbackens skolan luokkien siirtämisestä Skärgårdshavets skolaan Korppooseen on selvitetty perusteellisesti. Mitään olennaista uutta ei ole tullut esille, vaan raportissa esitellyt toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset pätevät edelleen. Todettakoon kuitenkin, että Nauvossa syntyneiden lasten määrä tammikuusta heinäkuuhun on huomattavasti alhaisempi kuin vastaavana aikana keskimäärin viiden viime vuoden aikana. Ottaen huomioon kaupungin taloudellisen kehityksen kaupungissa tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotka saavat aikaan pysyviä säästöjä mahdollisimman nopeasti. Vuosiluokkien 7-9 siirtäminen on tällainen toimenpide, samoin Simonkylän koulun siirtäminen Kyrkbackens skolan tiloihin. Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7-9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen ja että Simonkylän koulu siirretään Kyrkbackens skolaan syksystä 2015 lukien. Kyrkbackens skolan yläkoulurakennuksen toinen kerros jää tarvittaessa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Jäsen Sverker Engström ehdotti jäsen Petra Palmroosin kannattamana, että sivistyslautakunta antaa seuraavan lausunnon: Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, ettei Kyrkbackens skolan vuosiluokkia 7-9 siirretä Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. Simonkylän koulu siirretään Kyrkbackens skolaan syksystä lukien.

13 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Engströmin lausuntoehdotuksen. Tiedoksianto Kaupunginhallitus

14 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä 564/02.00/2013, 1001/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuusto päätti ( 160) seuraavaa: "Kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa muutokset kaupungin Houtskarissa sijaitsevien rakennusten käytössä seuraavasti: 1. Teletalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Yrittäjätalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Valtuusto päättää, että kaupunginhallitus nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää Houtskarin muiden tilojen käyttöä tehostamalla ja muuntelemalla niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi. Tavoitteena on löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin investointikustannuksin. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna Suunnittelumäärärahat varataan vuoden 2014 talousarvioon." Kaupunginhallitus nimittää viidestä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään tilakysymystä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Kaj-Johan Karlssonin, Christer Friisin, puheenjohtaja, Carola Åkerbergin, Janne Ahosen ja Tiina Johanssonin. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Raportti on jätetty.

15 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Liite 11 Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportti Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Kaupunginhallitus pyytää raportista lausuntoa sosiaali- ja terveyslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Houtskarin aluelautakunnalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot on jätettävä kaupunginhallitukselle viimeistään Tiedoksianto hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, Houtskarin aluelautakunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto Sivistyslautakunta 45 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa raportista. Oheismateriaali Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportti Sivistyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Houtskarin tilakysymyksiä selvittäneen työryhmän raportista: Raportissa esitetyt ehdotukset koskevat sivistysosaston osalta kirjastoa, päiväkotia, koulua ja kansalaisopistoa. Kulttuurilautakunta käsittelee kysymystä kirjaston sijainnista, sillä se on kirjastoyksiköstä vastaava toimielin. Sekä Houtskarin päiväkodin että Träskin koulun osalta voidaan todeta rakennusten olevan tarpeettoman isoja toiminnan laajuuteen ja kunta-alueen lapsimäärään nähden. Ennusteen mukaan lasten lukumäärä on kaiken kaikkiaan laskusuunnassa. Koulun perusopetusryhmien määrää tullaan todennäköisesti laskemaan kolmesta kahteen syksyllä 2016, mikä osaltaan vapauttaa lisätiloja koulurakennuksesta. Tästä huolimatta sivistyslautakunta ei tässä vaiheessa puolla päiväkotitoiminnan siirtämistä Träskin kouluun eli vaihtoehtoa 2, joka myöhemmässä vaiheessa voi tulla ajankohtaiseksi. Sen sijaan sivistyslautakunta yhtyy ajatukseen siitä, että osa nykyisistä päiväkotitiloista vapautettaisiin muuta toimintaa varten kuten vaihtoehdoissa 3, 4 ja 5 ehdotetaan. Päivähoidon kannalta ei ole merkitystä, tuleeko tiloihin asuntoja vai kokoustiloja. Jos kirjasto siirretään aluekonttoriin, kuten vaihtoehdoissa 2 ja 3 ehdotetaan,

16 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta mikä on tältä osin vaihtoehtojen 4 ja 5 ehdotuksia parempi ratkaisu, kansalaisopiston toiminta voidaan hyvin sijoittaa Träskin koulurakennukseen ilman muutostöitä. Siinä tapauksessa aluekonttorista vapautuisi yksi työhuone. Tiedoksianto hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

17 5/ Sivistyslautakunta Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa koskeva selvitys 1501/ /2014 Sivistyslautakunta 46 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Kaupunginjohtaja asetti työryhmän tekemään selvityksen Paraisten kouluverkosta. Selvitys koskee Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin koulujen tilannetta. Työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia sen mukaan, järjestetäänkö opetus tulevaisuudessa yhdessä, kahdessa vai kolmessa koulussa. Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtojen taloudellisia ja toiminnallisia näkökulmia ja selvitetään erityisesti eri vaihtoehtojen seurauksia koulukuljetuksille ja Paraisten kunta-alueen oppilaaksiottoalueille. Työryhmän jäsenet ovat osastopäällikkö Ulrika Lundberg, puheenjohtaja, rehtorit Mona Nylund-Gustafson, Sebastian Ekholm ja Jonas Wallin sekä kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl ja suunnittelija Annukka Koskinen. Työryhmän on annettava raporttinsa kaupunginjohtajalle viimeistään elokuussa Raportin parissa tehtävä työ jatkuu vielä viikolla 35 ja raportti tullaan antamaan kaupunginjohtajalle 1.9., jolloin myös sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto saa raportin kokonaisuudessaan tiedoksi. Alustavan aikataulun mukaan kaupunginhallitus saa raportin tiedoksi kokouksessaan 15.9., minkä jälkeen järjestetään muodollinen kuuleminen. Selvitys tulee uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuussa, ja asiasta päätetään kaupunginvaltuustossa marraskuussa. Sivistyslautakunta antaa raportista lausunnon sen jälkeen kun kaupunginhallitus on saanut raportin tiedoksi. Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg tekee selkoa selvitystyöstä kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee kouluverkosta. hyväksyttiin.

18 5/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen Sivistyslautakunta 47 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjanotteet tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet: Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg - 447/ : Oppilaan ottaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Tuntiopettajan valitseminen, Tina Rosvall - 479/ : Iltapäiväkerho-ohjaajan valitseminen, Linda Sjöblom - 482/ : Päätoimisen tuntiopettajan valinta, Arja Broman - 483/ : Koulukuljetuksen myöntäminen liian vaarallisen koulutien takia - 484/ : Koulukuljetus korvausta vastaan, koulutien pituus 3-5 km - 485/ : Koulukuljetus korvausta vastaan jos taksissa on vapaita paikkoja - 486/ : Luokanopettajan tehtäviä hoitavan tuntiopettajan (päätoimisen) valitseminen, Sonja Svahnström - 487/ : Eron myöntäminen, Terese Grön - 491/ : Optiokauden käyttäminen, Elmer Lindberg - 492/ : Optiokauden käyttäminen, R & F Rindell avoin yhtiö - 493/ : Optiokauden käyttäminen, Ingelius Oy Ab - 494/ : Optiokauden käyttäminen, Taxi Elovirna Oy Ab - 495/ : Optiokauden käyttäminen, Oy Andersson Ab - 496/ : Optiokauden käyttäminen, Leiniön Liikenne Oy - 497/ : Optiokauden käyttäminen, Taxi Dan Sipilä - 498/ : Virkavaaapan hakeminen, Liisa Jungar - 500/ : Koulunkäyntiavustajan valinta, Agneta Rosenqvist - 502/ : Virkavapaa, Liisa Jungar - 503/ : Oppilaan ottaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen perusopetukseen - 506/ : Oppilaan ottaminen esikouluopetukseen - 507/ : Oppilaan ottaminen esikouluopetukseen Palkkauspäätökset listan mukaan. Opetuspäällikön sijainen Harri Lehtinen - 238/ : koulukuljetuksen myöntämisestä, koulumatkan pituus 3-5 km - 239/ : koulukuljetuksen myöntämisestä liian vaarallisen

19 5/ Sivistyslautakunta koulutien takia - 240/ : koulukuljetuksen myöntämisestä korvausta vastaan jos taksissa on vapaita paikkoja - 241/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 242/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 243/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 244/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 245/ : koulukuljetuksen myöntämisestä - 246/ : Oppilaan oikeus käydä Koivuhaan koulua - 247/ : Oppilaan oikeus käydä Paraistenseudun koulua - 248/ : Saariston kansalaisopiston määräaikaisen osa-aikaisen kurssisuunnittelijan valinta, Sebastian Slotte - 249/ : palkkion maksamisesta, Sirpa Gustafsson - 254/ : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan oikeus käydä Utön koulua - 258/ : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi / : Oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi Palkkauspäätökset listan mukaan. Päivähoidon johtaja Pia Hotanen Palkkauspäätökset listan mukaan. Pöytäkirjanotteet - Kaupunginhallitus 154/ : Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7-9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä - Kaupunginhallitus 155/ : Houtskarin tilakysymyksiä selvittänyt työryhmä hyväksyttiin.

20 5/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivistyslautakunta 48 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tiedok si: Paraisten kaupunki - Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirja Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirja Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirja Muut ilmoitusasiat - Lounais-Suomen aluehallintovirasto: LSAVI/2866/ /2012/ : Hallintokantelu koskien opetusvelvollisuuden täyttämistä ja opettajakelpoisuutta. hyväksyttiin.

21 5/ Sivistyslautakunta Ajankohtaiset asiat Sivistyslautakunta 49 Opetus- ja kulttuuriministeriö informoi toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakennemuutoksista Päivähoidon päällikkö informoi päivähoidon tilojen pitkän aikavälin suunnitelman parissa tehtävästä työstä. Lautakunta keskusteli Malms skolan iltapäivätoiminnasta.

22 5/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVSNING PARGAS STAD Datum för sammanträdet Bildningsnämnden BESVÄRSFÖRBUD OCH VAD FÖRBUDET GRUNDAR SIG PÅ Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: 38-41, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstifning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Bildningsnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, Pargas, Paragrafer: Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, Åbo, Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Paragrafer: Besvärstid: Besvärstiden börjar från delfendet av beslutet/dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses fått den av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. De som skaen säller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en byggnadsordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat skriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkad kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 97 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständinghetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2014/ har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Mottagarens underskrift Utdragets riktighet bestyrks Delgivare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 2/2016 20 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.03.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 8/2015 119 AIKA 11.11.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Nauvon aluekonttori, Brinkastentie 1 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 79 Esityslistan

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107. 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107. 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108 7/2015 105 AIKA 12.10.2015 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108 70 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 4/2015 58 AIKA 12.05.2015 klo 17:09-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 1/2016 1 AIKA 03.02.2016 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Saariston

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18 2/2015 15 Sivistyslautakunta TID - AIKA 01.04.2015 kl./klo 16:30-18:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91. 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91. 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92 6/2015 89 AIKA 16.09.2015 klo 17:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92 59 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 3/2016 29 AIKA 20.04.2016 klo 17:00-19:10 PAIKKA Paraisten lukio, Pajbakantie 1 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 31 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 21 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 16.12.2014 klo 16.00 20.00 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) 16.20 20.00

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115 7/2016 111 Sivistyslautakunta TID - AIKA 17.11.2016 kl./klo 18:00-19:27 PLATS - PAIKKA Koivuhaan päiväkoti 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 114 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 16 2/2016 13 AIKA 29.02.2016 klo 16:30-18:20 PAIKKA Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 16 11 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2015 1 Korppoon lautakunta TID - AIKA 14.04.2015 kl./klo 16:00-17:50 PLATS - PAIKKA Korppoon aluekonttori, Kauppamiehentie 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 112. 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 113

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 112. 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 113 6/2014 109 Sivistyslautakunta TID - AIKA 08.10.2014 kl./klo 16:30-20:25 PLATS - PAIKKA Sunnanbergs skola, Sunnanbergintie 2-4 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 112 51 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 5/2016 58 AIKA 14.06.2016 klo 17:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 40 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 69 4/2017 66 Sivistyslautakunta TID - AIKA 30.05.2017 kl./klo 17:00-18:30 PLATS - PAIKKA Villa Apollo, Granvikintie 339 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 68 35 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 37 3/2016 33 Sivistyslautakunta TID - AIKA 21.04.2016 kl./klo 16:30-19:00 PLATS - PAIKKA Pargas svenska gymnasium, Koulukatu 14 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 36 21 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115. 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115. 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116 8/2014 113 AIKA 20.10.2014 klo 17:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116 75 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 2/2015 1 Nauvon lautakunta TID - AIKA 29.04.2015 kl./klo 18:00-19:20 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 1/2015 1 AIKA 21.01.2015 klo 17:35-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 2/2015 1 Korppoon lautakunta TID - AIKA 26.11.2015 kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Korppoon aluekonttori, Gluggen 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4 2/2014 1 Iniön lautakunta TID - AIKA 09.06.2014 kl./klo 11:00-12:25 PLATS - PAIKKA Snäckan 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4 11 Esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 31.03.2011 kl. 14:00-15:05 PLATS - PAIKKA Aluekonttori, Norrby 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen

TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen 9/2015 194 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.10.2015 TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2014 1 Nauvon lautakunta TID - AIKA 18.02.2014 kl./klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 29.1.2015 klo 16.30 20.55 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 3/2017 29 AIKA 10.05.2017 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 31 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 20 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 94 7/2016 91 AIKA 10.10.2016 klo 17:00-18:50 PAIKKA Ulkosaariston koulu, Verkanintie 1, Korppoo 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 93 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 94 63 Esityslistan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot