SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston 389 liikuntabiologian laitokselle 175 Sotkamon kunnan osallistuminen Puolivälin Pysäkki 390 -hankkeeseen 176 Vastine valitusten johdosta, Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen 391 hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa ja töiden aloittamislupa, Sotkamo 177 Henkilöstöraportti vuodelta Talouden tasapainottaminen Ilmoitusasiat Eron myöntäminen Sanna Diukmanille sivistystoimen 401 lautakunnan jäsenen paikalta 181 Sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen Sanna Diukmanin 402 tilalle toimikaudelle Palkkatukilaina YTY-töitä varten Sotkamossa Microsoft EDU-lisenssit ja virustorjunta sivistystoimen tarpeisiin 405

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 17:00-23:10 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka khall.varapuheenjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall.jäsen poistui klo Mäkinen Airi khall.jäsen Polvinen Osmo khall.jäsen poistui klo Ritakallio Pirjo khall.jäsen Sarparanta Vesa-Pekka khall.jäsen Törmänen Anni-Inkeri khall.jäsen Huusko Elma khall.varajäsen Lukkari Juho khall.varajäsen Romppainen Seppo khall.varajäsen POISSA Korhonen Ari khall.puheenjoht. Heikkinen Reija khall.jäsen Huttunen Jarmo khall.jäsen Väisänen Unto kvalt.ii varapuh.joht MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt.i varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjoht/esittelijä poistui Halonen Paula hallintojoht.pöytäkirj. Kilpeläinen Mika palvelualuejoht. Piirainen Pentti palvelualuejoht. Toppinen Irene kunnankamreeri ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen varapuheenjohtaja Paula Halonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Vesa-Pekka Sarparanta Pirjo Ritakallio Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallijohtaja/pöytäkirjapitäjä Halonen Paula

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 172 Av. hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 173 Av. hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa-Pekka Sarparanta ja Pirjo Ritakallio. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitokselle 166/00/2013 KHALL 174 Toimistopäällikkö Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin yksikkö, os. Kidekuja 2, Vuokatti, pyytää kuntaa vuokraamaan Kidekujan liikerakennusten korttelialueelta tontin kahden siirrettävän kontin, kerrosalaltaan 59,5 m2, sijoittamiseen neljän vuoden määräajaksi. Konttien sijainti tulisi olla mahdollisimman lähellä hiihtoputkea, koska konteissa toimisi kylmätestauslaboratorio talviurheiluvälineille. Yliopisto on jättänyt rakennusluvan myös neljän vuoden määräajaksi. Kidekujan liikerakennusten (KL) korttelissa on n m2 rakentamaton tontti. Liitteenä olevassa vuokrasopimusehdotuksessa vuokra-aika on neljä vuotta ja vuokranantajalla on oikeus sanoa vuokrasopimus irti kahden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli vuokra-aluetta tarvitaan kaavanmukaiseen käyttöön. Vuosivuokra on määritelty Kidekujan autopaikkojen korttelialueen (LPA) vuokraan perustuen. päättää vuokrata Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian Vuokatin yksikölle n m2 määräalan Sotkamon kunnan Alasotkamon kylän Sivakka RN:o 4:157 -tilasta Kidekujan KL-korttelista neljäksi (4) vuodeksi kuudensadan (600) euron vuosivuokrasta liitteenä olevan sopimuksen ehdoin. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jyväskylän yliopisto, Vuokatin yksikkö, Kidekuja 2, Vuokatti Toimistopäällikkö Päivi Huotari

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sotkamon kunnan osallistuminen Puolivälin Pysäkki -hankkeeseen KHALL 175 Liikuntatoimenjohtaja Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Iän Iloinen Kainuu 2030 ikääntymispoliittisen strategian. Yksi strategian toimenpideohjelman keskeisiä toimenpiteitä on Puolivälin pysäkki liikunta- ja ravitsemusneuvontatoiminnan käynnistäminen. Kainuun Liikunta ry on laatinut Kajaanin ammattikorkeakoulun avustuksella suunnitelman hankkeeksi, jolla toiminta käynnistetään. Puolivälin Pysäkki-hankkeessa annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa kuntien henkilöstölle (ikäryhmä 45-55v) sekä parannetaan soten ja kuntien henkilökunnan valmiuksia liikunta- ja ravitsemusneuvontaan n. 5 työpäivän mittaisella koulutuksella. Hankkeen tavoitteena on paitsi parantaa hankkeeseen osallistuvien fyysistä aktiivisuutta ja ravitsemustottumuksia myös kehittää kustannustehokas, uusia teknologia sovelluksia hyväksi käyttävä toimintamalli, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamiseen lähivuosina. Hankkeen kestoaika on ja asiakkaiksi otetaan enintään 400 henkilöä. ESR- rahoitteisen hankkeen kustannusarvio on n euroa, josta hankkeeseen osallistuvien kuntien ja Kainuun soten omarahoitusosuus on yhteensä euroa koko hankkeen kestoajalta. Sotkamosta mukaan mahtuu 50 henkilöä. Kunnan omarahoitusosuus olisi 100 / henkilö eli 5000 euroa, jaettuna kolmelle vuodelle tai kahdelle vuodelle 2014 ja 2015 Sotkamon kunta osallistuu Puolivälin Pysäkki -hankkeeseen 5000 euron rahoitusosuudella, jaettuna vuosille 2014 ja Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Vastine valitusten johdosta, Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa ja töiden aloittamislupa, Sotkamo KHALL 176 Av. hallintojohtaja Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Sotkamo Silver Oy:lle Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnan aloittamisluvan ja töiden aloittamisluvan nro 33/2013/1. Päätöksestä tietyiltä osin ovat tehneet valituksen Sotkamo Silver Oy ja Kainuun ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta valitusten johdosta. Vastine tulee osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, joka käsittelee valituksen. Vastine tulee toimittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään mennessä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitus Patoturvallisuusviranomaisena toimivan Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue vaatii, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksen 26. tekstiä patosuunnitelmien hyväksymisestä muutetaan vastaavaksi kuten lupamääräykset 60. ja 71. koskien patosuunnitelmien toimittamista ovat. Valitus on esityslistan erillisenä liitteenä. Sotkamo Silver Oy:n valitus Sotkamo Silver Oy hakee muutosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätökseen nro 33/2013/1 lupamääräyksiin 11, 23, 37, 59, 61, 63, 77 ja 90 sekä päätöksen liitteenä 2 olevaan tarkkailua koskevaan lupamääräykseen. Valitus on esityslistan erillisenä liitteenä. Sotkamon kunnanhallitus lausuu jätettyjen valitusten johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. Sotkamo Silver Oy valitukseen kunnanhallitus lausuu, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamiin lupamääräyksiin 11, 23, 37, 59, 61, 63, 77 ja 90 sekä päätöksen liitteenä 2 olevaan tarkkailua koskevaan lupamääräykseen ei tule myöntää luvanhakijan hakemia muutoksia ja lievennyksiä. Lausuntoa on pyydetty myös Sotkamon kunnan kaavoitusviranomaiselta. Kaavoitusviranomaisella ei ole huomautettavaa valitusten johdosta.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Henkilöstöraportti vuodelta 2012 KHALL 177 Henkilöstöpäällikkö Vuosittain laadittavan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kuntatyönantajan on tunnettava mm. henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunta-alan henkilöstöraportin sisällöksi ja tämä raportti noudattaa sen sisältörakennetta. Vuodesta 2005 alkaen on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ollut saatavissa suosituksessa edellytetyt tiedot. Vuoden 2012 raportissa on vertailtu tunnuslukujen kehitystä pääsääntöisesti vuosina Henkilöstöraportti edellyttää yhteistoimintamenettelyä, yhteistyöryhmä käsitteli raportin kokouksessaan Raportti kokonaisuudessaan löytyy sähköpostin tiedotteista ja luottamushenkilöt saavat sen halutessaan itselleen. Yhteistyöryhmä päätti, että koska raportti on pitkä, siitä tehdään lyhennetty versio kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Sotkamon kunnan henkilöstöraportti 2012 on erillisenä liitteenä. hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2012 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Talouden tasapainottaminen KHALL 171 päätti kokouksessaan käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla Neuvottelupöytäkirjoista laadittu yhteenveto on tämän esityslistan erillisliitteenä. Neuvotteluissa henkilöstöä koskevat säästötoimet ryhmiteltiin kahteen eri luokkaan: vapaaehtoiset säästötoimet henkilöstömenoissa ja toiminnallisiin muutoksiin perustuvat säästöt. Vapaaehtoisten säästötoimien vaikutusta euroissa on vaikeaa arvioida mutta henkilöstöjärjestöjen kanssa päädyttiin arvioon euroa vuoden 2013 aikana. Neuvotteluissa kirjattiin, että esimiestyön merkitys ja esimiesten velvollisuus on huolehtia tavoitteiden toteutumisesta esimerkiksi lomapalkkavelan pienentämisen osalta. Palvelualuejohtajien esityksiin perustuen käytiin läpi toiminnalliset muutokset ja niihin perustuvat säästöt niiden toimenpiteiden osalta, jotka kohdistuvat henkilöstöön. Näiden toimenpiteiden ansiosta saatava säästö vuonna 2013 on yhteenvedossa arvioitu euroksi. Summa tarkentuu toimenpiteiden käynnistyttyä täysimääräisesti neuvottelutuloksen mukaisina. Investointiohjelma ei ole vielä täysimääräisesti käynnistynyt. käy alustavan keskustelun talousarviossa esitettyjen investointikohteiden osalta. Investointiohjelman muutokset käsitellään kunnanhallituksen käymään lähetekeskusteluun perustuvan valmistelun perusteella kunnanhallituksen kokouksessa. käy lähetekeskustelun investointiohjelman muutoksista, hyväksyy osaltaan yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvottelujen tuloksen ja merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutilanteen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: päättää, että se hyväksyy jatkossa viranhaltijoiden valmistelun pohjalta vakinaisten palvelusuhteiden avoimeksi julistamisen. KHALL Tasapainottamisohjelman valmisteluun liittyen kunnanhallitus kävi edellisessä kokouksessaan läpi investointiohjelman muutokset. Tämän pykälän liitteenä toimitetaan ehdotukset investointiohjelman muutoksiksi päätettäväksi kunnanhallituksen kokouksessa. Tasapainottamisohjelman sisältö, laajuus ja muoto vaihtelevat kunnittain. Liitteenä on Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelman tämän hetkinen versio. Tavoitteena on päättää tasapainottamisohjelman mukaisista säästötoimenpiteistä ja tasapainottamisohjelmasta kunnanhallituksen kokouksessa. Tasapainottamistoimenpiteiden riittävyyttä tarkastellaan vuoden 2013 toteuman perusteella vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan kannalta on olennaista saada toimeenpantua säästötoimenpiteet vuodeksi 2013 mahdollisimman pikaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset tasapainottamistoimenpiteistä sekä yhteistoimintaneuvottelujen tulosten toimeenpanon että talousarvioprosessin mahdollisimman aikaisen käynnistämisen vuoksi. Aikatauluun sitoen tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman sekä tarvittavat talousarviomuutokset kokouksessaan Av. hallintojohtaja päättää ottaa asian käsittelyyn kiireellisenä ja sellaisena, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. merkitsee tiedokseen sekä investointiohjelman muutokset että luonnoksen tasapainottamisohjelmaksi. päättää osaltaan investointiohjelmasta ja tasapainottamisohjelmasta kokouksessaan Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus ei pitänyt tasapainottamisohjelmaa riittävänä. päätti siirtää asian käsiteltäväksi pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. Tasapainottamisohjelma käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui kokoukseen tämän pykälän aikana. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet KHALL 178 Kunnanvaltuusto on edellyttänyt Sotkamon kunnalta talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Liitteenä on työn tuloksena syntynyt tämän hetkinen luonnos tasapainottamisohjelmaksi. Tasapainottamistoimenpiteet ajoittuvat erikseen päätettävälle alijäämien kattamiskaudelle. Lähtökohtaiset laskelmat osoittavat, että tasapainottamisohjelman oletuksilla ja siihen sisällytettyjen toimenpiteiden tuloksena alijäämien kattaminen tapahtuisi vuoteen 2023 mennessä. Ohjelma sisältää paljon toimenpiteitä, joiden talousvaikutuksia ei ole voitu näihin laskelmiin sisällyttää. Liitteenä on myös päivitetty investointiohjelma vuodelle Nettoinvestointitasoa säätämällä vaikutetaan suoraan kunnan rahoituslaskelmaan ja rahoituskuluihin. Luonnos tasapainottamisohjelmaksi ja investointiohjelma erillisliitteinä. käy keskustelun tasapainottamisohjelmasta ja päättää jatkotoimista. Osmo Polvinen ehdotti kunnanjohtajan esittämän tasapainottamisohjelman palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Osmo Polvisen ehdotusta ei kannatettu. Osmo Polvinen jätti kirjallisen esityksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liiteenä. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tasapainottamis- ja investointiohjelmat seuraavilla muutoksilla ja päätti esittää tasapainottamis- ja investointiohjelmat valtuuston hyväksyttäviksi:

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Muutokset tasapainottamisohjelmaan: Sivistyspalvelut: - Sotkamolisästä luopuminen poistettiin tasapainottamisohjelmasta, asiaan palataan talousarvion 2014 yhteydessä - Kirjaston aineistohankistojen vähentäminen määräajaksi Tekniset palvelut: - Yksityistiet - yksityistieavustus vain vakituisille asunnoille - Kunnan omistamat kiinteistöt - selvitetään kiinteistökohtaiset arviot ja aikataulut mistä voidaan luopua kunnanhallituksen kokoukseen mennessä Hallintopalvelut: - Yhteistyösopimukset/markkinointi - Sotkamon Yrittäjien kanssa solmitaan vuoden 2013 osalta yhteistyösopimus. Määrärahaa euroa ei näin ollen poisteta - Yleishyödyllisten yhteisöjen avustusten ja maaseututoimen avustusten poistaminen - Vähennys euroa/vuosi vuodesta 2014 lähtien. Näin ollen maaseututoimen myöntämien avustusten määrä euroa/vuosi säilytetään. - Työllistäminen - Menojen vähennys euroa/vuosi vuodesta 2014 lähtien - Muu sopimusyhteistyö - Snowpolikseen liittyvän kunnan ja S-ryhmän välisen sopimuksen päivittäminen lokakuun 2013 loppuun mennessä - Vuokatti-Sotkamo Jäähalli Oy - Selvitetään jäähallikuvio kokonaisuudessaan elokuun 2013 loppuun mennessä Muutokset investointiohjelmaan: Seuraavat investointikohteet siirretään vuodelle Vuokatin uuden teollisuusalueen teiden rakentaminen - Vuokatin uuden teollisuusalueen vesihuolto Tasapainoittamisohjelma käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa Merkittiin, että asiantuntijoina tämän pykälän aikana olivat palvelualuejohtajat Mika Kilpeläinen, Pentti Piirainen ja Paula Halonen

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ sekä kunnankamreeri Irene Toppinen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ilmoitusasiat KHALL 179 merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: * Aluehallintovirasto Lupapäätös Dnro PSAVI/12/04.08/ Asia: Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani ja Sotkamo Hakija: : Talvivaara Sotkamo Oy Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen käsiteltyjen jätevesien johtamisen ja siihen välittömästi liittyvien asioiden osalta. * Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Valtionavustuspäätös POPELY/440/ / Hakemus: Joukkoliikenteen valtionavustus vuodelle : Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää joukkoliikenteen valtionavustusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. * Kajaanin kaupunki Pelastuslautakunta pöytäkirja * Kainuun Liitto Pöytäkirjan ote Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän nimeäminen * Oulun hallinto-oikeus Dnro 00953/12/ Asia: Asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Sotkamon kunnanvaltuusto Hakija: : Mikko Zitting Hallinto-oikeus on tutkinut asian mainitulta osin ja hylkää valituksen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ * Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro OKM/42/628/ Asia: Erityisavustuksen myöntäminen Vuokatin koulukeskuksen liikuntasali : Myönnetty ,00 euroa * Valtiovarainministeriö Asettamispäätös VM041:00/ Valtiovarainministeriö on asettanut avoimen tiedon ohjelman * Valtiovarainministeriö Kirje VM/922/ / Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013 * Sivistystoimenlautakunta Pöytäkirjan ote Tarkennus lukion rehtorin ratkaisuvaltaan * Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyysvakuutusmaksujen ennakko vuosi 2013 Hakemus: Työttömyysvakuutusmaksun ennakon muuttaminen : Määrättävä ennakko ,00 * Oulun kauppakamari Vuosikirja 2012 merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Eron myöntäminen Sanna Diukmanille sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta KHALL 180 Av. hallintojohtaja Sanna Diukman on pyytänyt päivätyllä eroanomuksella, että hänet vapautetaan sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta. Syyksi eropyynnölle Saana Diukman on ilmoittanut, että hän on saanut työpaikan Sotkamon kunnan Tenetin yläkoulun kuvataiteen opettajana. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää eron Sanna Diukmanille sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen Sanna Diukmanin tilalle toimikaudelle KHALL 181 Av. hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan , 2 luvun 4 :n mukaan sivistystoimen lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä. Kunnanvaltuusto on valinnut pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa sivistystoimen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto on valinnut Sanna Diukamanin henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Yrjö Sorvarin. Tasa-arvolain 4 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä, valtuutettuja lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimus koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Jos luvuksi tulee murtoluku, se on korotettava ylempään kokonaislukuun. Em. säännöksen perusteella sivistystoimen lautakunnan yhdestätoista jäsenestä ja varajäsenestä, naisia ja miehiä on oltava kumpiakin viisi. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle sivistystoimen lautakuntaan jäsenen Sanna Diukmanin tilalle. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Palkkatukilaina YTY-töitä varten Sotkamossa KHALL 182 Av. hallintojohtaja Kainuun ELY-keskus on siirtänyt ympäristönhoidon työllistämistöiden (YTY-työt) järjestämisvastuun Kainuun Nuotta ry:lle Suomussalmen ja Sotkamon kunnissa vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2014 alusta järjestämisvastuu siirtyy Nuotalle koko Kainuun alueella. Kainuun Nuotta ry on 150 kainuulaisen yhdistyksen perustama kylä- ja asukastoiminnan kattojärjestö. Sotkamossa Kainuun Nuotta ry:n jäsenenä on 22 kyläyhdistystä. Kainuun Nuotta ry rakentaa tällä hetkellä koko Kainuun kattavaa YTY-töiden toteuttamismallia. Tässä verkostomaisessa mallissa Nuotta hallinnoi YTY-töitä koko Kainuun alueella. Nuotta myös sopii tehtävistä töistä etukäteen kuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa, tukee yhdistyksiä työnantajana toimimisessa ja työllistettyjen valmennuksessa jne. Maakunnallinen YTY-koordinaattori ja alueelliset työnjohtajat ovat työsuhteessa Nuottaan. YTY-verkoston kehittämisvaiheen aikana luodaan pysyvä toimintamalli, missä kuntakohtaisesta YTY-töiden suunnittelusta järjestämisestä vastaa yksi kyläyhdistys (Sotkamossa Tipasojan kyläyhdistys). Tämän kyläyhdistyksen rinnalla muut kyläyhdistykset ottavat paikallisesti vastuuta YTY-töiden järjestämisestä ja työntekijöiden palkkaamisesta. Palkkatukilainan tarve: /palkkatuella palkattu työntekijä - tämän vuoden tarve YTY-töihin Sotkamosta enintään 20 henkilöä - yhdistykset nostavat lainaa työsopimuksia ja palkkatukipäätöksiä vastaan tarpeensa mukaan - laina maksetaan takaisin työsuhteen päätyttyä, tänä vuonna työsuhteet ovat puolen vuoden mittaisia. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää, ettei Sotkamon kunta myönnä palkkatukilainaa Kainuun Nuotta ry:n edellä selostetun hakemuksen mukaisesti. Sotkamon kunta on jo mukana tukemassa YTY-työtoimintaa. Sotkamon kunnan rahallinen panostus on ollut vuodessa. Sama summa on varattu myös vuodelle Vuoden 2013 YTY-työt ja sopimuksen hyväksyminen on käsitelty ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa Tarvittaessa asiaan palataan vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun Nuotta ry, Visa Veijola, Ilmarintie 6, Kajaani

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Microsoft EDU-lisenssit ja virustorjunta sivistystoimen tarpeisiin KHALL 183 Sivistysjohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tietohallinnon ohjausryhmä on kokouksessaan käynyt keskustelua Kainuun kuntien tietohallinnon ohjelmistotilanteesta ja ohjelmistojen hankinnoista kunnissa hankinnoista. Kokouksessa esille nousi Microsoft EDU-lisenssien tilanne kunnissa. Kainuun kunnista Kajaanissa, Paltamossa ja Suomussalmella on Microsoft-vakiointisopimukset koulujen tai koko sivistystoimen (koulut, kirjasto, päivähoito) tarpeisiin. Muissa Kainuun kunnissa Microsoft-lisenssit ostetaan yksittäisinä kappaleina ja poikkeuksetta ilman ylläpitoa jolloin tuotteelle ei ole versiopäivitysmahdollisuutta. Sotkamon lukiolla on KAO:n kautta vakiointisopimus, joka Microsoft-lisenssit elokuuhun 2014 saakka. Microsoft EDU-sopimuksen kautta saadaan seuraavat toiminnot ja palvelut: - Työasemien käyttöjärjestelmä ja Office-versiot voidaan vakioida samalla tasolle - Työasemien keskitettyyn ylläpitoon, hallintaan ja tietoturvaan ajantasaiset välineet - Viimeisimmät versiot Windows-käyttöjärjestelmistä, Office Professional Plus, käyttöoikeudet Lync-pikaviesti-, Exchange-sähköposti-sekä Sharepoint -sovelluksiin - Viestintä- ja ryhmätyöskentely-ympäristöt, ex. - nykyisin Office 365 for education - Henkilökunnalla kotikäyttömahdollisuus Office 365 -pilvipalvelusta selainkäyttöisiin Exchange-, Sharepoint- ja Office -ohjelmiin sekä Lync-pikaviesti - Koulujen lisäksi EDU-hinnoittelua voidaan käyttää päivähoidossa sekä kirjastoissa, mitkä ovat Kainuun Sote-tietohallinnon ylläpidossa olevia ympäristöjä - Yhtenäinen Microsoft-tuotteiden hankinta- ja käyttömalli edesauttaa yhteistoimintaa Kainuun koulutoimijoiden kesken, niin opetustyössä kuin tietohallinnossa Lisenssien kustannus lasketaan henkilöstön määrän mukaan (peruskoulut, päivähoito, kirjastot), esim. Sotkamo 200 työntekijää * 62,07 /v = /v (henkilöstömäärissä ei ole huomioitu perhepäivähoitajia eikä lukioita). Henkilöstömäärä jonka mukaan maksu määräytyy, tarkastetaan kerran vuodessa. Kertaostona pelkän käyttöjärjestelmän ja Office-ympäristön uusiminen tulee kustannuksina samaan kustannusvaikutukseen, jos ohjelmistoja uusitaan neljän vuoden välein. EDU-sopimuksen kautta saatavilla on aina käyttöjärjestelmän, tietoturvan ja Office-paketin uusin

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ versio ja lisäksi yllä luetellut mukana tulevat lisäpalvelut. Niiltä Kainuun kunnilta, jotka ovat Edu-lisenssi sopimuksen ulkopuolella pyydetään kesäkuun aikana alustavaa ilmoitusta, onko kunta lähdössä mukaan kattosopimukseen. Sotkamon kunnan hallitus päättää ilmoittaa Sotkamon kunnan olevan alustavasti mukana Microsoft EDU-lisenssin kattosopimuksessa. Lopullinen päätös asiasta tehdään vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , 183 Oikaisuvaatimusohjeet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 182 Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Posti- ja käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot