SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston 389 liikuntabiologian laitokselle 175 Sotkamon kunnan osallistuminen Puolivälin Pysäkki 390 -hankkeeseen 176 Vastine valitusten johdosta, Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen 391 hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa ja töiden aloittamislupa, Sotkamo 177 Henkilöstöraportti vuodelta Talouden tasapainottaminen Ilmoitusasiat Eron myöntäminen Sanna Diukmanille sivistystoimen 401 lautakunnan jäsenen paikalta 181 Sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen Sanna Diukmanin 402 tilalle toimikaudelle Palkkatukilaina YTY-töitä varten Sotkamossa Microsoft EDU-lisenssit ja virustorjunta sivistystoimen tarpeisiin 405

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 17:00-23:10 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka khall.varapuheenjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall.jäsen poistui klo Mäkinen Airi khall.jäsen Polvinen Osmo khall.jäsen poistui klo Ritakallio Pirjo khall.jäsen Sarparanta Vesa-Pekka khall.jäsen Törmänen Anni-Inkeri khall.jäsen Huusko Elma khall.varajäsen Lukkari Juho khall.varajäsen Romppainen Seppo khall.varajäsen POISSA Korhonen Ari khall.puheenjoht. Heikkinen Reija khall.jäsen Huttunen Jarmo khall.jäsen Väisänen Unto kvalt.ii varapuh.joht MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt.i varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjoht/esittelijä poistui Halonen Paula hallintojoht.pöytäkirj. Kilpeläinen Mika palvelualuejoht. Piirainen Pentti palvelualuejoht. Toppinen Irene kunnankamreeri ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen varapuheenjohtaja Paula Halonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Vesa-Pekka Sarparanta Pirjo Ritakallio Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallijohtaja/pöytäkirjapitäjä Halonen Paula

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 172 Av. hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 173 Av. hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa-Pekka Sarparanta ja Pirjo Ritakallio. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitokselle 166/00/2013 KHALL 174 Toimistopäällikkö Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin yksikkö, os. Kidekuja 2, Vuokatti, pyytää kuntaa vuokraamaan Kidekujan liikerakennusten korttelialueelta tontin kahden siirrettävän kontin, kerrosalaltaan 59,5 m2, sijoittamiseen neljän vuoden määräajaksi. Konttien sijainti tulisi olla mahdollisimman lähellä hiihtoputkea, koska konteissa toimisi kylmätestauslaboratorio talviurheiluvälineille. Yliopisto on jättänyt rakennusluvan myös neljän vuoden määräajaksi. Kidekujan liikerakennusten (KL) korttelissa on n m2 rakentamaton tontti. Liitteenä olevassa vuokrasopimusehdotuksessa vuokra-aika on neljä vuotta ja vuokranantajalla on oikeus sanoa vuokrasopimus irti kahden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli vuokra-aluetta tarvitaan kaavanmukaiseen käyttöön. Vuosivuokra on määritelty Kidekujan autopaikkojen korttelialueen (LPA) vuokraan perustuen. päättää vuokrata Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian Vuokatin yksikölle n m2 määräalan Sotkamon kunnan Alasotkamon kylän Sivakka RN:o 4:157 -tilasta Kidekujan KL-korttelista neljäksi (4) vuodeksi kuudensadan (600) euron vuosivuokrasta liitteenä olevan sopimuksen ehdoin. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jyväskylän yliopisto, Vuokatin yksikkö, Kidekuja 2, Vuokatti Toimistopäällikkö Päivi Huotari

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sotkamon kunnan osallistuminen Puolivälin Pysäkki -hankkeeseen KHALL 175 Liikuntatoimenjohtaja Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Iän Iloinen Kainuu 2030 ikääntymispoliittisen strategian. Yksi strategian toimenpideohjelman keskeisiä toimenpiteitä on Puolivälin pysäkki liikunta- ja ravitsemusneuvontatoiminnan käynnistäminen. Kainuun Liikunta ry on laatinut Kajaanin ammattikorkeakoulun avustuksella suunnitelman hankkeeksi, jolla toiminta käynnistetään. Puolivälin Pysäkki-hankkeessa annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa kuntien henkilöstölle (ikäryhmä 45-55v) sekä parannetaan soten ja kuntien henkilökunnan valmiuksia liikunta- ja ravitsemusneuvontaan n. 5 työpäivän mittaisella koulutuksella. Hankkeen tavoitteena on paitsi parantaa hankkeeseen osallistuvien fyysistä aktiivisuutta ja ravitsemustottumuksia myös kehittää kustannustehokas, uusia teknologia sovelluksia hyväksi käyttävä toimintamalli, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamiseen lähivuosina. Hankkeen kestoaika on ja asiakkaiksi otetaan enintään 400 henkilöä. ESR- rahoitteisen hankkeen kustannusarvio on n euroa, josta hankkeeseen osallistuvien kuntien ja Kainuun soten omarahoitusosuus on yhteensä euroa koko hankkeen kestoajalta. Sotkamosta mukaan mahtuu 50 henkilöä. Kunnan omarahoitusosuus olisi 100 / henkilö eli 5000 euroa, jaettuna kolmelle vuodelle tai kahdelle vuodelle 2014 ja 2015 Sotkamon kunta osallistuu Puolivälin Pysäkki -hankkeeseen 5000 euron rahoitusosuudella, jaettuna vuosille 2014 ja Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Vastine valitusten johdosta, Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa ja töiden aloittamislupa, Sotkamo KHALL 176 Av. hallintojohtaja Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Sotkamo Silver Oy:lle Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnan aloittamisluvan ja töiden aloittamisluvan nro 33/2013/1. Päätöksestä tietyiltä osin ovat tehneet valituksen Sotkamo Silver Oy ja Kainuun ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta valitusten johdosta. Vastine tulee osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, joka käsittelee valituksen. Vastine tulee toimittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään mennessä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitus Patoturvallisuusviranomaisena toimivan Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue vaatii, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksen 26. tekstiä patosuunnitelmien hyväksymisestä muutetaan vastaavaksi kuten lupamääräykset 60. ja 71. koskien patosuunnitelmien toimittamista ovat. Valitus on esityslistan erillisenä liitteenä. Sotkamo Silver Oy:n valitus Sotkamo Silver Oy hakee muutosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätökseen nro 33/2013/1 lupamääräyksiin 11, 23, 37, 59, 61, 63, 77 ja 90 sekä päätöksen liitteenä 2 olevaan tarkkailua koskevaan lupamääräykseen. Valitus on esityslistan erillisenä liitteenä. Sotkamon kunnanhallitus lausuu jätettyjen valitusten johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. Sotkamo Silver Oy valitukseen kunnanhallitus lausuu, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamiin lupamääräyksiin 11, 23, 37, 59, 61, 63, 77 ja 90 sekä päätöksen liitteenä 2 olevaan tarkkailua koskevaan lupamääräykseen ei tule myöntää luvanhakijan hakemia muutoksia ja lievennyksiä. Lausuntoa on pyydetty myös Sotkamon kunnan kaavoitusviranomaiselta. Kaavoitusviranomaisella ei ole huomautettavaa valitusten johdosta.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Henkilöstöraportti vuodelta 2012 KHALL 177 Henkilöstöpäällikkö Vuosittain laadittavan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kuntatyönantajan on tunnettava mm. henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunta-alan henkilöstöraportin sisällöksi ja tämä raportti noudattaa sen sisältörakennetta. Vuodesta 2005 alkaen on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ollut saatavissa suosituksessa edellytetyt tiedot. Vuoden 2012 raportissa on vertailtu tunnuslukujen kehitystä pääsääntöisesti vuosina Henkilöstöraportti edellyttää yhteistoimintamenettelyä, yhteistyöryhmä käsitteli raportin kokouksessaan Raportti kokonaisuudessaan löytyy sähköpostin tiedotteista ja luottamushenkilöt saavat sen halutessaan itselleen. Yhteistyöryhmä päätti, että koska raportti on pitkä, siitä tehdään lyhennetty versio kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Sotkamon kunnan henkilöstöraportti 2012 on erillisenä liitteenä. hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2012 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Talouden tasapainottaminen KHALL 171 päätti kokouksessaan käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla Neuvottelupöytäkirjoista laadittu yhteenveto on tämän esityslistan erillisliitteenä. Neuvotteluissa henkilöstöä koskevat säästötoimet ryhmiteltiin kahteen eri luokkaan: vapaaehtoiset säästötoimet henkilöstömenoissa ja toiminnallisiin muutoksiin perustuvat säästöt. Vapaaehtoisten säästötoimien vaikutusta euroissa on vaikeaa arvioida mutta henkilöstöjärjestöjen kanssa päädyttiin arvioon euroa vuoden 2013 aikana. Neuvotteluissa kirjattiin, että esimiestyön merkitys ja esimiesten velvollisuus on huolehtia tavoitteiden toteutumisesta esimerkiksi lomapalkkavelan pienentämisen osalta. Palvelualuejohtajien esityksiin perustuen käytiin läpi toiminnalliset muutokset ja niihin perustuvat säästöt niiden toimenpiteiden osalta, jotka kohdistuvat henkilöstöön. Näiden toimenpiteiden ansiosta saatava säästö vuonna 2013 on yhteenvedossa arvioitu euroksi. Summa tarkentuu toimenpiteiden käynnistyttyä täysimääräisesti neuvottelutuloksen mukaisina. Investointiohjelma ei ole vielä täysimääräisesti käynnistynyt. käy alustavan keskustelun talousarviossa esitettyjen investointikohteiden osalta. Investointiohjelman muutokset käsitellään kunnanhallituksen käymään lähetekeskusteluun perustuvan valmistelun perusteella kunnanhallituksen kokouksessa. käy lähetekeskustelun investointiohjelman muutoksista, hyväksyy osaltaan yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvottelujen tuloksen ja merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutilanteen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: päättää, että se hyväksyy jatkossa viranhaltijoiden valmistelun pohjalta vakinaisten palvelusuhteiden avoimeksi julistamisen. KHALL Tasapainottamisohjelman valmisteluun liittyen kunnanhallitus kävi edellisessä kokouksessaan läpi investointiohjelman muutokset. Tämän pykälän liitteenä toimitetaan ehdotukset investointiohjelman muutoksiksi päätettäväksi kunnanhallituksen kokouksessa. Tasapainottamisohjelman sisältö, laajuus ja muoto vaihtelevat kunnittain. Liitteenä on Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelman tämän hetkinen versio. Tavoitteena on päättää tasapainottamisohjelman mukaisista säästötoimenpiteistä ja tasapainottamisohjelmasta kunnanhallituksen kokouksessa. Tasapainottamistoimenpiteiden riittävyyttä tarkastellaan vuoden 2013 toteuman perusteella vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan kannalta on olennaista saada toimeenpantua säästötoimenpiteet vuodeksi 2013 mahdollisimman pikaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset tasapainottamistoimenpiteistä sekä yhteistoimintaneuvottelujen tulosten toimeenpanon että talousarvioprosessin mahdollisimman aikaisen käynnistämisen vuoksi. Aikatauluun sitoen tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman sekä tarvittavat talousarviomuutokset kokouksessaan Av. hallintojohtaja päättää ottaa asian käsittelyyn kiireellisenä ja sellaisena, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. merkitsee tiedokseen sekä investointiohjelman muutokset että luonnoksen tasapainottamisohjelmaksi. päättää osaltaan investointiohjelmasta ja tasapainottamisohjelmasta kokouksessaan Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus ei pitänyt tasapainottamisohjelmaa riittävänä. päätti siirtää asian käsiteltäväksi pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. Tasapainottamisohjelma käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui kokoukseen tämän pykälän aikana. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet KHALL 178 Kunnanvaltuusto on edellyttänyt Sotkamon kunnalta talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Liitteenä on työn tuloksena syntynyt tämän hetkinen luonnos tasapainottamisohjelmaksi. Tasapainottamistoimenpiteet ajoittuvat erikseen päätettävälle alijäämien kattamiskaudelle. Lähtökohtaiset laskelmat osoittavat, että tasapainottamisohjelman oletuksilla ja siihen sisällytettyjen toimenpiteiden tuloksena alijäämien kattaminen tapahtuisi vuoteen 2023 mennessä. Ohjelma sisältää paljon toimenpiteitä, joiden talousvaikutuksia ei ole voitu näihin laskelmiin sisällyttää. Liitteenä on myös päivitetty investointiohjelma vuodelle Nettoinvestointitasoa säätämällä vaikutetaan suoraan kunnan rahoituslaskelmaan ja rahoituskuluihin. Luonnos tasapainottamisohjelmaksi ja investointiohjelma erillisliitteinä. käy keskustelun tasapainottamisohjelmasta ja päättää jatkotoimista. Osmo Polvinen ehdotti kunnanjohtajan esittämän tasapainottamisohjelman palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Osmo Polvisen ehdotusta ei kannatettu. Osmo Polvinen jätti kirjallisen esityksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liiteenä. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tasapainottamis- ja investointiohjelmat seuraavilla muutoksilla ja päätti esittää tasapainottamis- ja investointiohjelmat valtuuston hyväksyttäviksi:

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Muutokset tasapainottamisohjelmaan: Sivistyspalvelut: - Sotkamolisästä luopuminen poistettiin tasapainottamisohjelmasta, asiaan palataan talousarvion 2014 yhteydessä - Kirjaston aineistohankistojen vähentäminen määräajaksi Tekniset palvelut: - Yksityistiet - yksityistieavustus vain vakituisille asunnoille - Kunnan omistamat kiinteistöt - selvitetään kiinteistökohtaiset arviot ja aikataulut mistä voidaan luopua kunnanhallituksen kokoukseen mennessä Hallintopalvelut: - Yhteistyösopimukset/markkinointi - Sotkamon Yrittäjien kanssa solmitaan vuoden 2013 osalta yhteistyösopimus. Määrärahaa euroa ei näin ollen poisteta - Yleishyödyllisten yhteisöjen avustusten ja maaseututoimen avustusten poistaminen - Vähennys euroa/vuosi vuodesta 2014 lähtien. Näin ollen maaseututoimen myöntämien avustusten määrä euroa/vuosi säilytetään. - Työllistäminen - Menojen vähennys euroa/vuosi vuodesta 2014 lähtien - Muu sopimusyhteistyö - Snowpolikseen liittyvän kunnan ja S-ryhmän välisen sopimuksen päivittäminen lokakuun 2013 loppuun mennessä - Vuokatti-Sotkamo Jäähalli Oy - Selvitetään jäähallikuvio kokonaisuudessaan elokuun 2013 loppuun mennessä Muutokset investointiohjelmaan: Seuraavat investointikohteet siirretään vuodelle Vuokatin uuden teollisuusalueen teiden rakentaminen - Vuokatin uuden teollisuusalueen vesihuolto Tasapainoittamisohjelma käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa Merkittiin, että asiantuntijoina tämän pykälän aikana olivat palvelualuejohtajat Mika Kilpeläinen, Pentti Piirainen ja Paula Halonen

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ sekä kunnankamreeri Irene Toppinen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ilmoitusasiat KHALL 179 merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: * Aluehallintovirasto Lupapäätös Dnro PSAVI/12/04.08/ Asia: Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani ja Sotkamo Hakija: : Talvivaara Sotkamo Oy Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen käsiteltyjen jätevesien johtamisen ja siihen välittömästi liittyvien asioiden osalta. * Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Valtionavustuspäätös POPELY/440/ / Hakemus: Joukkoliikenteen valtionavustus vuodelle : Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää joukkoliikenteen valtionavustusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. * Kajaanin kaupunki Pelastuslautakunta pöytäkirja * Kainuun Liitto Pöytäkirjan ote Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän nimeäminen * Oulun hallinto-oikeus Dnro 00953/12/ Asia: Asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Sotkamon kunnanvaltuusto Hakija: : Mikko Zitting Hallinto-oikeus on tutkinut asian mainitulta osin ja hylkää valituksen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ * Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro OKM/42/628/ Asia: Erityisavustuksen myöntäminen Vuokatin koulukeskuksen liikuntasali : Myönnetty ,00 euroa * Valtiovarainministeriö Asettamispäätös VM041:00/ Valtiovarainministeriö on asettanut avoimen tiedon ohjelman * Valtiovarainministeriö Kirje VM/922/ / Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013 * Sivistystoimenlautakunta Pöytäkirjan ote Tarkennus lukion rehtorin ratkaisuvaltaan * Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyysvakuutusmaksujen ennakko vuosi 2013 Hakemus: Työttömyysvakuutusmaksun ennakon muuttaminen : Määrättävä ennakko ,00 * Oulun kauppakamari Vuosikirja 2012 merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Eron myöntäminen Sanna Diukmanille sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta KHALL 180 Av. hallintojohtaja Sanna Diukman on pyytänyt päivätyllä eroanomuksella, että hänet vapautetaan sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta. Syyksi eropyynnölle Saana Diukman on ilmoittanut, että hän on saanut työpaikan Sotkamon kunnan Tenetin yläkoulun kuvataiteen opettajana. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää eron Sanna Diukmanille sivistystoimen lautakunnan jäsenen paikalta. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen Sanna Diukmanin tilalle toimikaudelle KHALL 181 Av. hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan , 2 luvun 4 :n mukaan sivistystoimen lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä. Kunnanvaltuusto on valinnut pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa sivistystoimen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto on valinnut Sanna Diukamanin henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Yrjö Sorvarin. Tasa-arvolain 4 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä, valtuutettuja lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimus koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Jos luvuksi tulee murtoluku, se on korotettava ylempään kokonaislukuun. Em. säännöksen perusteella sivistystoimen lautakunnan yhdestätoista jäsenestä ja varajäsenestä, naisia ja miehiä on oltava kumpiakin viisi. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle sivistystoimen lautakuntaan jäsenen Sanna Diukmanin tilalle. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Palkkatukilaina YTY-töitä varten Sotkamossa KHALL 182 Av. hallintojohtaja Kainuun ELY-keskus on siirtänyt ympäristönhoidon työllistämistöiden (YTY-työt) järjestämisvastuun Kainuun Nuotta ry:lle Suomussalmen ja Sotkamon kunnissa vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2014 alusta järjestämisvastuu siirtyy Nuotalle koko Kainuun alueella. Kainuun Nuotta ry on 150 kainuulaisen yhdistyksen perustama kylä- ja asukastoiminnan kattojärjestö. Sotkamossa Kainuun Nuotta ry:n jäsenenä on 22 kyläyhdistystä. Kainuun Nuotta ry rakentaa tällä hetkellä koko Kainuun kattavaa YTY-töiden toteuttamismallia. Tässä verkostomaisessa mallissa Nuotta hallinnoi YTY-töitä koko Kainuun alueella. Nuotta myös sopii tehtävistä töistä etukäteen kuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa, tukee yhdistyksiä työnantajana toimimisessa ja työllistettyjen valmennuksessa jne. Maakunnallinen YTY-koordinaattori ja alueelliset työnjohtajat ovat työsuhteessa Nuottaan. YTY-verkoston kehittämisvaiheen aikana luodaan pysyvä toimintamalli, missä kuntakohtaisesta YTY-töiden suunnittelusta järjestämisestä vastaa yksi kyläyhdistys (Sotkamossa Tipasojan kyläyhdistys). Tämän kyläyhdistyksen rinnalla muut kyläyhdistykset ottavat paikallisesti vastuuta YTY-töiden järjestämisestä ja työntekijöiden palkkaamisesta. Palkkatukilainan tarve: /palkkatuella palkattu työntekijä - tämän vuoden tarve YTY-töihin Sotkamosta enintään 20 henkilöä - yhdistykset nostavat lainaa työsopimuksia ja palkkatukipäätöksiä vastaan tarpeensa mukaan - laina maksetaan takaisin työsuhteen päätyttyä, tänä vuonna työsuhteet ovat puolen vuoden mittaisia. päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. esittää, ettei Sotkamon kunta myönnä palkkatukilainaa Kainuun Nuotta ry:n edellä selostetun hakemuksen mukaisesti. Sotkamon kunta on jo mukana tukemassa YTY-työtoimintaa. Sotkamon kunnan rahallinen panostus on ollut vuodessa. Sama summa on varattu myös vuodelle Vuoden 2013 YTY-työt ja sopimuksen hyväksyminen on käsitelty ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa Tarvittaessa asiaan palataan vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun Nuotta ry, Visa Veijola, Ilmarintie 6, Kajaani

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Microsoft EDU-lisenssit ja virustorjunta sivistystoimen tarpeisiin KHALL 183 Sivistysjohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tietohallinnon ohjausryhmä on kokouksessaan käynyt keskustelua Kainuun kuntien tietohallinnon ohjelmistotilanteesta ja ohjelmistojen hankinnoista kunnissa hankinnoista. Kokouksessa esille nousi Microsoft EDU-lisenssien tilanne kunnissa. Kainuun kunnista Kajaanissa, Paltamossa ja Suomussalmella on Microsoft-vakiointisopimukset koulujen tai koko sivistystoimen (koulut, kirjasto, päivähoito) tarpeisiin. Muissa Kainuun kunnissa Microsoft-lisenssit ostetaan yksittäisinä kappaleina ja poikkeuksetta ilman ylläpitoa jolloin tuotteelle ei ole versiopäivitysmahdollisuutta. Sotkamon lukiolla on KAO:n kautta vakiointisopimus, joka Microsoft-lisenssit elokuuhun 2014 saakka. Microsoft EDU-sopimuksen kautta saadaan seuraavat toiminnot ja palvelut: - Työasemien käyttöjärjestelmä ja Office-versiot voidaan vakioida samalla tasolle - Työasemien keskitettyyn ylläpitoon, hallintaan ja tietoturvaan ajantasaiset välineet - Viimeisimmät versiot Windows-käyttöjärjestelmistä, Office Professional Plus, käyttöoikeudet Lync-pikaviesti-, Exchange-sähköposti-sekä Sharepoint -sovelluksiin - Viestintä- ja ryhmätyöskentely-ympäristöt, ex. - nykyisin Office 365 for education - Henkilökunnalla kotikäyttömahdollisuus Office 365 -pilvipalvelusta selainkäyttöisiin Exchange-, Sharepoint- ja Office -ohjelmiin sekä Lync-pikaviesti - Koulujen lisäksi EDU-hinnoittelua voidaan käyttää päivähoidossa sekä kirjastoissa, mitkä ovat Kainuun Sote-tietohallinnon ylläpidossa olevia ympäristöjä - Yhtenäinen Microsoft-tuotteiden hankinta- ja käyttömalli edesauttaa yhteistoimintaa Kainuun koulutoimijoiden kesken, niin opetustyössä kuin tietohallinnossa Lisenssien kustannus lasketaan henkilöstön määrän mukaan (peruskoulut, päivähoito, kirjastot), esim. Sotkamo 200 työntekijää * 62,07 /v = /v (henkilöstömäärissä ei ole huomioitu perhepäivähoitajia eikä lukioita). Henkilöstömäärä jonka mukaan maksu määräytyy, tarkastetaan kerran vuodessa. Kertaostona pelkän käyttöjärjestelmän ja Office-ympäristön uusiminen tulee kustannuksina samaan kustannusvaikutukseen, jos ohjelmistoja uusitaan neljän vuoden välein. EDU-sopimuksen kautta saatavilla on aina käyttöjärjestelmän, tietoturvan ja Office-paketin uusin

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ versio ja lisäksi yllä luetellut mukana tulevat lisäpalvelut. Niiltä Kainuun kunnilta, jotka ovat Edu-lisenssi sopimuksen ulkopuolella pyydetään kesäkuun aikana alustavaa ilmoitusta, onko kunta lähdössä mukaan kattosopimukseen. Sotkamon kunnan hallitus päättää ilmoittaa Sotkamon kunnan olevan alustavasti mukana Microsoft EDU-lisenssin kattosopimuksessa. Lopullinen päätös asiasta tehdään vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , 183 Oikaisuvaatimusohjeet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 182 Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Posti- ja käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:55 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot