ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 24 Pöytäkirjan tarkastus 4 25 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 5 26 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa vuosina Vuoden 2011 valtionosuudet 8 28 Ääneseudun Energia Oy:n luottolimiitti sekä yritystodistusohjelmien 10 takaus 29 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen 12 kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Telakkakadun kou- lun peruskorjausta 30 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Puutarhakylän ranta-asemakaavasta Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset 19

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 12:00-14:25 puheenjohtaja Flinkman Heikki 12:00-14:25 2. varapuheenjohtaja Kumpu Risto 12:00-14:25 jäsen Lunttila Tommi 12:00-14:25 jäsen poissa 28 Martins Sirpa 12:00-14:25 jäsen Nyholm Rolf 12:00-14:25 jäsen Närhi Merja 12:00-14:25 jäsen Piilonen Pentti 12:00-14:25 jäsen Soininen Piia 12:00-14:25 jäsen Tani Jaana 12:00-14:25 jäsen poissa 29 Tiusanen Matti 12:00-14:25 1. varapuheenjohtaja Tuominen Marke 12:00-14:25 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-14:25 jäsen poissa 29 POISSA Salmelin Simo valtuuston 1. varapj. Orenius Heli apulaiskaupunginjohtaja MUU Lindell Leila 12:00-14:25 valtuuston puheenjohtaja poissa 28 Leppänen Pekka 12:00-14:25 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-14:25 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 12:00-14:25 kaupunginjohtaja Lemettinen Pertti 12:00-14:25 hallintojohtaja Salonen Jouko 12:00-14:25 rahoitusjohtaja Konttimäki Petri 12:00-12:05 tonttipäällikkö läsnä Suutala Hillevi 12:00-13:25 perhetukikeskuksen joh taja läsnä Kolehmainen Raija 12:00-13:25 perusturvajohtaja läsnä Markkanen Outi 12:00-13:25 sosiaalityön johtaja läsnä Heinonen Pirjo 12:00-13:25 perhepalvelujohtaja läsnä ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Flinkman Risto Kumpu PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 23 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 24 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 4. päivänä helmikuuta 2011 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 7. päivänä helmikuuta 2011 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Flinkman ja Risto Kumpu. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 25 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on kuntalain 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle estettä. Äänekosken kaupunginvaltuuston kokous pidettiin Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuosille valittiin Leila Lindell, 1. varapuheenjohtajaksi Simo Salmelin, 2. varapuheenjohtajaksi Pekka Leppänen ja 3. varapuheenjohtajaksi Kyllikki Lång. Kaupunginhallitukseen vuosille valittiin seuraavat jäse net ja varajäsenet: Jäsen Heikki Flinkman Kari Kiiskinen Risto Kumpu Tommi Lunttila Sirpa Martins Rolf Nyholm Merja Närhi Pentti Piilonen Piia Soininen Jaana Tani Matti Tiusanen Marke Tuominen Pirjo Uusitalo Henk.koht. varajäsen Kalervo Toffer Marko Tuhkanen Erja Pohjonen Ilkka Saarenpää Veijo Neste Seppo Ruotsalainen Virva Tikkanen Erkki Pönkänen Anneli Kuukkanen Minna Tuikka Seppo Hänninen Virpi Raatikainen Hannele Vainio Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi vuosille valittiin Kari Kiiskinen, 1. varapuheenjohtajaksi Matti Tiusanen ja 2. varapuheenjohtajaksi Heikki Flinkman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ratakadun asemakaavan muutoksen (Suolahti) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltusto merkitsi tiedokseen alueneuvottelukunnan arviointikertomuksen kuntien yhdistymisestä. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi vuo-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: delle 2011 Sisä-Suomen lehden ja Pikkukaupunkilaisen kaupunginhallítuksen ehdotuksen mukaisesti. Kaupunvaltuusto merkitsi tiedokseen Kristillisdemokraattien val tuustoryhmän valtuustoaloitteen Äänekosken kaupunki savuttomaksi kunnaksi ja lähetti aloitteen jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Merkitään tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ja päätetään panna ne täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa vuosina KH 26 Kaupungin hallintosäännön 36 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen edustajaa ei voida nimetä lautakuntien alaisiin johtokuntiin ja jaostoihin, tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Hallintosäännön 35 :n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimi elin ten kokouksissa. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosille : Perusturvalautakunta Opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Päätös: Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin vuosille seuraavasti: perusturvalautakunta opetuslautakunta vapaa-aikalautakunta tekninen lautakunta ympäristölautakunta Marke Tuominen Risto Kumpu Heikki Flinkman Rolf Nyholm Tommi Lunttila

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vuoden 2011 valtionosuudet 10/022003/2011 3/022003/2011 KH 27 Valtiovarainministeriö ja opetusministeriö ovat antaneet päätökset kuntien vuoden 2011 valtionosuuksista sekä eräistä muista valtionosuuksien yhteydessä keskitetysti maksettavista / maksatettavista eristä. Valtionvarainministeriön päätöksen mukaan Äänekosken kaupungin ns. kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ns. yhden putken valtionosuus) on 35,1 (34,0) miljoonaa euroa. Sen lisäksi maksettava verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus on 3,8 (4,3) miljoonaa euroa. Opetusministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu kunnan rahoitusvelvollisuus on nettona 3,5 miljoonaa euroa (maksua). Kaupungin saamat valtionosuudet ovat 3,4 (3,6) miljoonaa euroa ja kaupungin omarahoitusosuus 7,0 miljoonaa euroa (343 euroa/asukas). Musiikin perusopetuksen valtionosuus osana opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta on ( ) euroa ja kaupunginmuseon valtionosuus (26 111) euroa. Valtionosuudet ovat täten yhteensä 35,36 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 talousarviossa on valtionosuuksien määräksi arvioitu 35,30 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien yhteydessä suoritetaan myös peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaiset kotikuntakorvaukset esi- ja peruskouluopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Äänekosken kotikuntakorvaustulot ovat em. mukaisesti euroa, kun talousarvion tuloarvio on euroa. Kaupungin kotikuntakorvausmenot ovat euroa. Talousarvion menovaraus on euroa. Valtionosuuksien yhteydessä maksetaan lisäksi kunnilta valtiolle vuonna 2009 siirtyneiden elatustukien palautuksia. Palautukset Äänekoskelle ovat euroa. Talousarvion tuloarvio palautuksesta on euroa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut perustoimeentulotukeen maksettavien valtionosuuksien ennakoiksi vuodelle 2011 yhteensä euroa. Ennakoita tarkistetaan syksyllä

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: 2011 ja lopulliset valtionosuudet määräytyvät toteutuneiden kustannusten mukaan (50 %). Talousarvion tuloarvio on euroa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Merkitään tiedoksi ja päätetään tyytyä valtionosuuspäätöksiin vuodelle Päätös: Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ääneseudun Energia Oy:n luottolimiitti sekä yritystodistusohjelmien takaus KH 28 Ääneseudun Energia Oy on kaupungin 100 %:sesti omistama yhtiö. Yhtiön liikevaihto on noin 18 milj. euroa ja taseen loppusumma noin 42 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhtiön pitkäaikainen rahoitustarve hoidetaan yleensä rahalai tos ten kautta hyväksi käyttäen kaupungin takauksia. Yhtiöllä on lai naa kaupungilta 18,7 milj. euroa. Yhtiölle syntyy mm. investointien rahoituksista johtuen myös tilapäisiä rahoitustarpeita, joita on hoidettu kaupungin myötävaikutuksella. Yhtiö näkee tarpeelliseksi tilaisuuden hoitaa tilapäi siä ra hoi tus tarpeitaan myös suoraan rahalaitosten kanssa ja on neu vo tel lut euron luottolimiittisopimuksen käyttöönottamisesta Keski-Suomen Osuuspankin kanssa. Äänekosken kaupungilla on joustavan lyhytaikaisen luototuksen hankkimiseksi kuntatodistusohjelmat viiden rahalaitoksen kanssa. Kaupunki on käyttänyt ohjelmia myös tytäryhtiöiden tilapäisen rahoituksen välittämiseksi. Kunnan tytäryhtiön on mahdollista tehdä kuntatodistusohjelma myös suoraan rahalaitosten kanssa. Ohjelman vakuudeksi vaaditaan tällöin kunnan omavelkainen takaus. ekosken Vuokra-asunnot Oy on aiemmin käyttänyt mahdollisuut ta kuntatodistusohjelmien kautta rahoituksen hankkimiseen ja kaupunginvaltuusto on vuonna 2007 myöntänyt ohjelmille kaupungin takauksen kolmeen miljoonaan euroon / rahalaitos saakka. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Merkitään tiedoksi Ääneseudun Energia Oy:n luottolimiittisopimuksen solmiminen. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää Ääneseudun Energia Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön ja OKO Pankki Oyj:n sekä yhtiön ja Kuntarahoitus Oy:n välisten yritystodistusohjelmien puitteissa liikkeelle laskettujen yritystodistusten haltijoiden hyväksi yhteismäärältään enintään kolmen miljoonan euron / rahalaitos suuruisten yritystodistusten takaisin maksamisen vakuudeksi. Takaus käsittää yritystodistusten pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen, perimiskuluineen ja muine velvoitteineen, joista lainanottaja vastaa yrityssopimuksen mukaisesti.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Päätös: Hyväksyttiin. Leila Lindell ja Tommi Lunttila poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Telakkakadun koulun peruskorjausta 11/001003/2011 KH 29 Jani Salo, Tiina Autio Ja Esa Autio ovat jättäneet Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen koskien kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä koskien Telakkakadun koulun peruskorjausta. Äänekosken kaupungin hallintosäännön 4 :ssä todetulla tavalla kaupunginhallituksen tehtävänä on selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Asiaan liittyvistä asiakirjoista selviää, että kaupunginvaltuuston tekemä päätös koskien yläkoulujen kouluverkkorakennetta on perustunut monipuoliseen ja laaja-alaiseen valmisteluun. Valtuustolla on ollut käytettävissään päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot. Samoin on asian laita valituksenalaisen Telakkakadun koulun peruskorjauspäätöksen osalta. Kunnan ylimpänä päätöksentekijänä valtuusto ratkaisee päätöksen tarkoituksenmukaisuuden kunnan kannalta. Valituksenalainen valtuuston päätös voidaan hylätä vain laillisuusperusteella. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole sellaista kuntalain 90 :ssä mainittua valitusperustetta, jolla valituksenalainen päätös voitaisiin kumota. Rehtori Jaana Tanin väitetty esteellisyys Kuntalain 52 :n mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Päätöksen asiakirjoista ja liitteenä olevasta Jaana Tanin selityksestä ilmenee, että valtuutetun esteellisyyttä nyt kysymyksessä olevassa asiassa ei Jaana Tanin kohdalla ole ollut. Muun luottamusmiehen kuin valtuutetun esteellisyys määräytyy hallintolain 28 :n mukaisesti ottaen huomioon kuntalaissa olevat poikkeukset esteellisyysperusteisiin. Päätöksen asiakirjoista ja liitteenä olevasta Jaana Tanin selityksestä ilmenee, että muun luottamusmiehen kuin valtuutetun esteellisyyttä nyt kysymyksessä olevassa asiassa ei Jaana Tanin kohdalla ole ollut. Virkamiehen esteellisyys määräytyy hallintolain 28 :n mukaisesti ottaen huomioon kuntalaissa olevat poikkeukset esteellisyysperusteisiin. Päätöksen asiakirjoista ja liitteenä olevasta Jaana Tanin selityk-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: sestä ilmenee, että virkamiehen esteellisyyttä nyt kysymyksessä olevassa asiassa ei Jaana Tanin kohdalla ole ollut. Yleisesti voidaan todeta, että Jaana Tanin kohdalla esteellisyyssäädöksiä on noudatettu tarkasti ja niin, että missään tapauksessa edes vaikutelmaa esteellisen henkilön osallistumisesta asian käsittelyyn ei syntyisi. Valittajien esittämälle päätöksen täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita. Toimeenpanokiellosta aiheutuisi Äänekosken kaupungil le erittäin huomattavaa toiminnallista haittaa sekä taloudellista va hinkoa. (valmistelu hallintopäällikkö Mikko Mäkikallio, puh ja rahoitusjohtaja Jou ko Sa lo nen, puh ) Esitetään Äänekosken kaupungin lausuntona Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että valitus tulisi hylätä ja ettei valituksen alaisen päätöksen toimeenpanokiellolle ole perusteita. Päätös: Hyväksyttiin. Jaana Tani ja Pirjo Uusitalo poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite nro 1 Liite nro 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetty hallintovalitus kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Telakkakadun koulun peruskorjausta Jaana Tanin lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta koskien Telakkakadun koulun peruskorjausta

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Puutarhakylän ranta-asemakaavasta 16/101006/2010 KH 30 Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän esityksestä Puutarhakylän ranta-ase ma kaa van. Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaista Teuvo Liimatainen ja Pentti Kärkkäinen ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muutosvaatimus: "Valittajat vaativat päätöksen kumoamista ja muut ta mista si ten, että päätöksessä huomioi daan asunto-osakeyhtiö Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaiden yhdenvertaisuus. Valittajat vaativat, että kaikille jo rakennetuille tonteille Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylässä myönnetään AO-oikeus. Lisäksi he vaativat, että kaavasta on poistettava Martin Kievarin loma-asunnot, Raatikaisten AO-asunnot ja Hokkasen saunan muuttaminen AO-asunnoksi." Äänekosken kaupungin lausunto: Koska ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämistä varten, voidaan kaavassa osoittaa ympärivuotiseen omakotirakentamiseen alle puolet kaava-alueen nykyisistä loma-asunnoista. Aluetta ei voi da kaavoittaa omakotialueeksi. Voimassa olevassa Hietaman yleis kaavassa alueen kaavamerkintä on RM-7 eli matkailupalvelujen alue. Alue on tarkoitettu pääasiassa mat kailuun ja lomailuun. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Martin Kievarin loma-asunnot sijaitsevat Kiinteis tö Oy Äänekosken Puutarhakylän omistamalla maa-alueella. Loma-asunnot toimivat muurina loma-asuntojen ja matkailua palvelevan alueen välillä ja vaimentavat osaltaan liikennemelua valittajien suuntaan. Lisäksi valittajien ja Martin Kievarin loma-asuntojen välissä on yksi jo rakennettu lomarakennusten rivi. Tommi ja Marika Raatikainen omistavat tilan Terttula 2:250 ja rasitus todistuksen mukaan Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylä on vuokrannut heille liitekartassa merkityt rakennuspaikat. Rakennuspaikoista itäisimmällä olemassa oleva rakennus on asuinkäytössä. Ra kennuksen yläkerta on muutettu asumiskäyttöön myönnetyn poikkeusluvan perusteella. Raatikaisten vuokra-alueella olevista rakennuspaikoista kolme läntisimpää on tar koi tet tu ma joitus ra ken nus ta var ten, ei omakotitaloa varten. Hokkasen sauna sijoittuu ympärivuotiseksi esitettyjen rakennusten vä lissä. Rakennuksen muuttaminen / uudelleen rakentaminen asuinrakennukseksi ei vaikeuta koko alueen maankäyttöratkaisua. Muutosvaatimuksen perusteluissa vedotaan Asunto-osakeyhtiölain

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: yhdenvertaisuuteen ja puutteellisesti tapahtuneeseen tiedottamiseen Kiinteis tö Oy Äänekosken Puutarhakylän toimesta. Kaavaprosessi käsitellään kunnassa Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kaavan vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa, kaava on ollut nähtävillä 2 kertaa ja lisäksi kaavaa on esitelty Hietaman yleiskaavaehdotuksen infotilaisuudes sa. Osakkailla on ol lut näin mahdollisuus saada tietoa kaavasta myös kaupungin taholta riit tävästi. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä yh tiön si säl lä on tapahtunut. Peruslähtökohtana alueella on ollut ja on jatkossakin matkailu ja loma-asuminen. Koko alueen muuttaminen asuinalueeksi olisi vastoin yleiskaavaa. Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ran ta-asemakaavan maanomistajan esityksen mukaisesti. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Esitetään Äänekosken kaupungin lausuntona Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että valitus tulisi hylätä ja ettei kaupunki kor vaa va littajien ku lu ja. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 3 Liite nro 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetty kunnallisvalitus Puutarhakylän ranta-asemakaavasta Lausunto hallinto-oikeudelle Puutarhakylän ranta-asemakaavasta, kartta

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 280/111001/2009 KH Äänekoskella oli joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita 1375 ja työttömyysaste 14,9 %. Marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna työttömien määrä oli lisääntynyt 112 henkilöllä eli 8,9 %. Keski-Suomen ELY -keskuksen alueella työttömien määrä oli lisääntynyt vastaavana ajankohtana 11,5 %. Kaupunginjohtajan ehdotus: 2. Lapin ELY-keskus on (yhteysviranomainen) antanut lausuntonsa Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeesta vas taava on arvioinut hankkeen ym päristövaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä an taman lausunnon perusteella ja koon nut ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA -selostus, ar viointiselostus). Lausunnon mukaan hankkeessa on päävaihtoehtoja (Äänekoski, Kemi) tarkasteltu tasapuolisesti. Hankkeen liittymistä erilaisiin suunnitelmiin ja strategioihin on tarkasteltu suhteellisen laajasti. Energiastrategioita olisi ollut hyvä tarkastella hieman laajemminkin kuin Lapin ja Keski-Suomen osalta, koska raaka-aineen hankinnan vaikutusalu eet ulottuvat näiden alueiden ulkopuolelle. Lausunnon mukaan keskeisiksi ympäristövaikutusten aiheuttajiksi on tunnistettu aineiden ja tuotteiden kuljetuksista johtuva liikenteen lisääntyminen, raaka-aineiden hankinta, päästöt ilmaan ja veteen, melu ja jätemäärän (tuhkan) lisääntyminen. Arviointi vaikuttaa selostuksessa esitetyn perusteella oikeansuuntaiselta. Arviointiselostuksesta annetuissa lausunnoissa on käsitelty laajasti asioita, joita näissä lupavaiheenkin täydennyksissä tulee ottaa huomioon. Hankkeesta vastaava on osin tunnistanut näitä täydennystarpeita. YVA -selostusta voi pitää hankkeen suunnitteluvaihe huomioiden itse laitosten osalta pääosin riittävänä. Lausunto on nähtävillä kokouksessa. Merkitään tiedoksi. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Päätös: Hyväksyttiin.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 32 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Kaupunginjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta Opetuslautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Pöytäkirjojen kansilehdet

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 33 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: henkilöstöpäätös yleinen 1 Eron myöntäminen Kaarlo Lahtiselle koulukuraattorin toimesta 2 Eron myöntäminen Heikki Moilaselle rehtorin virasta yleinen päätös 3 Toimitilavuokrien tarkistaminen 4 Toimitilan vuokraaminen / Tilitoimisto Pia-Leena Luotola Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan päätökset KH 34 Kaupunginhallitukselle on toimitettu apulaiskaupunginjohtajan päätök set ajal ta Puheenjohtajan ehdotus: päätös virka- tai työsuhteesta 1 Ruokapalvelupäällikkö Tuire Purasen virkasuhde henkilöstöpäätös yleinen 6 Telakkakadun koulun rehtorin viran vakinainen täyttölupapäätös 7 Koulukuraattorin toimen vakinainen täyttölupapäätös 8 Erityislastentarhanopettajan toimen määräaikainen täyttölupapäätös 9 Liikuntapalvelujen toimien vakinainen täyttölupapäätös Ei oteta edellä mainittuja apulaiskaupunginjohtajan päätöksiä kaupun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 23-25, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Äänekosken kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Hallintovalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen valitusaika alkaa antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen mer kittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen omi naisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusaika päivää ( julkipanopäätöksen antopäivä on) Valitusaika päivää Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Äänekosken kaupunginhallitus Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 10.12.2009 kello 15:00-17:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot