KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS"

Transkriptio

1 KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 Tässä numerossa: Huumori arkisena voimavarana... 1 Työmatka-avustukset ja opiskelustipendien haku... 2 Laboratorio suljettu... 3 Tekninen toimisto tiedottaa... 3 Ympäristölautakunta tiedottaa... 3 Yritysverotuskoulutus, Kaustisen seutukunnan tiedotuksia ym Maataloustoimisto tiedottaa... 5 Lapsipoliittinen ohjelma... 6 Vapaa-aikatoimisto tiedottaa, mm. Uppo-Nalle konsertti, Haanen hiihto, naisten hemmottelupäivä... 7 Vapaa-aikatoimisto ym. tiedottaa.. 8 Lukemisen iloa Perholaisen parissa! TIESITKÖ, että Perhossa toimii Hierontapalvelu Jani Jyrkkä. Helpotusta vaikka hartiaselkävaivoihin. Taito Lehtimäen vastaanotto keskiviikkoisin. Hierontapalvelu J. Jyrkän löydät varaamalla ajan etukäteen Renkipojan tiloista, Jyväskyläntie 2, PER- HO, puh Seuraava Perholainen ilmestyy , aineisto jätettävä viimeistään Toimitus: Perhon kunta, Kunnanvirasto, Armi Kirvesmäki, puh tai sähköpostitse Painatus: Kauhavan Kirjapaino Kuntalaisille Suomalainen huumori arkisena voimavarana keskiviikkona klo Perhonsalissa naurukouluttaja Vesa Karvinen Kahvitarjoilu alk. klo Tule ja tuo ystäväsikin. Yleisöluennossa tutkaillaan naurun historiaa, naurun ja huumorin keskeisiä vaikutuksia, maakunnallisen huumorin eroja, paikallishuumoria sekä huumorin valo- ja varjopuolia. Vesa Karvisen esittely: Naurun ja huumorin jaksamista helpottavia mahdollisuuksia on viime vuosina hyödynnetty mm. työelämässä, terveydenhuollossa ja opetuksessa. Naurukouluttaja Vesa Karvinen, 58, on huumoriin ja nauruun liittyvän koulutuksen edelläkävijä Suomessa. Vuodesta 1992 lähtien hän on pitänyt pari tuhatta aiheeseen liittyvää luentoa ja koulutustilaisuutta. VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS SCC Viatek Oy on laatinut Perhon kunnan alueelle vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnitelma kattaa koko Perhon kunnan alueen. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on riittävän ja terveellisen sekä moitteettoman talousveden saannin turvaaminen, sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asian- mukainen jätevesien käsittely. Suunnitelman esittelytilaisuus keskiviikkona alkaen klo kunnanviraston kokoustilassa. Tervetuloa! Tekninen lautakunta Järj. Perhon kunta Kunnanvirastolla Avoimet ovet perjantaina klo Kahvitarjoilu! Tervetuloa tutustumaan uusiin ja vanhoihin tiloihin! Kunnanhallitus Päivähoitoa 30 vuotta Perhossa Juhlavuoden pääjuhla Perhonsalissa la klo Juhlapuhujana Liisa Heinämäki Stakesista TERVETULOA! PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh ~Telefax 863 1

2 TYÖMATKA-AVUSTUKSET VUODELTA 2003 Perhon kunnan vuoden 2004 talousarviossa on euron määräraha työmatkojen avustamiseen vuoden 2003 aikana tehdyistä työmatkoista. Avustusta maksetaan kunnan alueella ja kunnan ulkopuolella työssä käynnistä aiheutuneista matkakustannuksista 1010 euron ylittävien matkakustannusten osuudella siten, että käytettävissä oleva määräraha jaetaan hakijoiden matkakustannusten suhteessa. Hakijalta edellytetään, että hänen henkikirjoituspaikkansa on ollut Perho. Matkakustannusten määrittelyssä noudatetaan 0,21 euroa/km laskentaperustetta. Maksettu avustus on saajalle verotettavaa tuloa vuoden 2003 verotuksessa. Hakemuslomakkeita on saatavissa kunnanvirastosta sekä Osuuspankista. Huolellisesti täytetyt lomakkeet tulee palauttaa kunnanvirastoon mennessä. Kunnanhallitus OPISKELUSTIPENDI Opiskelustipendiehdot: 1. stipendi voidaan myöntää maksuvuoden aikana vähintään 18 v. täyttävälle, stipendin maksuvuoden alussa 1.1. Perhoon kirjoilla olevaksi merkitylle opiskelijalle, joka opiskelee Perhon ulkopuolella II asteen ammatillisia opintoja, lukion jälkeisiä opintoja tai on muussa oppilaitoksessa tai yliopistossa tai korkeakoulussa päätoimisena opiskelijana, 2. Perhossa II asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle maksuvuoden aikana vähintään 18 v. täyttävälle, stipendin maksuvuoden alussa 1.1. Perhoon kirjoilla olevaksi merkitylle opiskelijalle, 3. enintään maksuvuoden aikana 25 v. täyttävälle em. ehdot täyttävälle opiskelijalle. Stipendi maksetaan 150 euron erissä kevät- ja syyslukukausilta erikseen. Ensimmäinen maksu on maaliskuussa Hakemukset jätettävä mennessä kunnanvirastoon. Lomakkeita saatavana lisää kunnanvirastosta. Kunnanhallitus OPISKELUSTIPENDIN HAKULOMAKE Nimi Syntymäaika Lähiosoite Puhelinnumero Postinro ja -toimipaikka Kotikunta Pankki ja tilinumero Koulun tai oppilaitoksen nimi Opintolinja tai suuntautumisvaihtoehto Suoritettavan tutkinnon nimi Opinnot ovat alkaneet / Opintojen arvioitu päättymisaika / Tässä lomakkeessa ilmoittamiani opiskelutietoja ja yhteistietoja voidaan antaa perholaisille yrityksille esim. yrittäjän kesätyöntekijä- tai harjoittelutarvetta varten. Kyllä ( ) Ei ( ) / (paikka ja aika) (allekirjoitus ja nimenselvennys) Lomake palautettava mennessä Perhon kunnanvirastoon, PL 20, PERHO. 2

3 TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA Laboratorionäytteitä ei oteta hiihtolomaviikolla Huolehdi laboratoriokokeet ennen tai jälkeen sulun. TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA TARJOUSPYYNTÖ Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-aineksista ja niiden siirrosta Perhon kunnan rakennus- ja tienpitotarpeisiin vuodelle Tarjous pyydetään laatimaan siten, että siitä selviää; 1. Hiekan ja soran hinta, /tn 2. Murskeen hinta, eri lajitteet, /tn 3. Hiekan, soran ja murskeen ajo, /tn/ siirtomatka 4. Maan ajo, /tn/siirtomatka 5. Kivien ja louheen ajo, /tn/siirtomatka 6. Kuorma-auton / traktorin tuntihinta maansiirto ym. töissä Annetut hinnat tulee sisältää kuormaus- ja seulontakustannukset. Tarjous pyydetään tekniseen toimistoon tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään klo mennessä. Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä toimistosta, puh Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää kaivinkoneiden, traktoreiden ym. koneiden tuntihintoja vuoden 2004 aikana kunnan omana työnä suoritettavista maa- ja vesirakennusalan sekä kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitämiseen liittyvistä konetöistä. Tuntihinta pyydetään antamaan siten, että siitä selviää; 1. Työveloitus, tavallinen tunti 2. Siirtokustannukset 3. Työkoneen paino, merkki ja malli 4. Työkoneen lisälaitteet 5. Yhteystiedot Tuntihinnat pyydetään toimittamaan tekniseen toimistoon tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään klo mennessä. Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä toimistosta, puh Tekninen lautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TIEDOTTAA Uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulo vuoden 2000 alussa on vaikuttanut merkittävästi rakennusvalvonnan ja vastaavien työnjohtajien työpanoksiin. Uuden lain myötä esim. omakotitalon rakentamisen yhteydessä on vastaavan työnjohtajan työpanos merkittävä ja vastaava työnjohtaja vaaditaan aina uuden omakotitalon rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Uuden lain vahvistamisen jälkeen on kunnissa jouduttu uusimaan mm. rakennusjärjestys, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksat, ympäristösuojeluviranomaisen taksa ja myös maa-ainestaksa on uusittu. Uusi laki on myös johtanut rakentamismääräyskokoel-man uusimiseen. Em. muutoksista ympäristölautakunta julkaisee pääkohtia vuoden 2004 aikana Perholaisessa. Ensimmäisen julkaisun yhteydessä jaetaan jokaiseen talouteen kunnanvaltuuston vahvistama rakennusjärjestys. Kirjoitusten ja ohjeiden aihealueet ovat mm. seuraavia: 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Pohjarakenteet ja salaojitus sekä routaeristys 3. Runko- ja alapohjarakenteet 4. Äänen-lämmön eristys 5. Vesieristys 6. Paloturvallisuus 7. Vesi- ja viemäröinti ja ilmanvaihtolaitteet 8. Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta Lisätietoja rakennustarkastajalta, puh tai Ympäristölautakunta 3

4 KASELLI kouluttaa yrityksiä Kaustisen seutukunnassa Muuttuva yritysverotus koulutustilaisuus yrittäjille Vetelissä to klo kunnantoimistolla valtuustosalissa Tilannekatsaus verouudistukseen ja sen aikatauluihin Osinkojen verotus muuttuu kannattaako tilanteeseen varautua ennakolta - uusi osinkoverojärjestelmä - verorasitus vanhassa ja uudessa järjestelmässä Verosuunnittelun uudet mahdollisuudet muuttuneessa tilanteessa Sukupolvenvaihdosten hallinta ja keskeiset veronäkökohdat Kouluttajana KHT Minna Herlevi. Tilaisuuden kesto n. 4 h sisältäen yhden kahvitauon. Luento keskittyy ensisijaisesti osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin. Kurssin hinta: Pohjanmaan TE-keskuksen kautta tuleva ESR-tuki kattaa valtaosan koulutuksen kustannuksista, osallistumismaksuna peritään 5 /hlö. Ilmoittaudu yritysneuvoja Mikko Hänninen, puh tai , tai suunnittelija Paula Kivinen, puh , Kaustisen seutukunta hakee kylien www-sivujen tekijää 2 kk kestävään työhön päättämään kylien kotisivujen valmistuksen. Valmis toteutusmalli, aineisto ja kuvat. Työn aloitus helmikuussa. Edellyttää kuvankäsittelyn (PhotoShop) ja html-koodin osaamista. Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään mennessä osoitteella Kaustisen seutukunta/kyläkase, Kauppisentie 5, Halsua. Lisätietoja projektipäällikkö Iiris Jurvansuulta puh. (06) , tai TIEDOTUSTILAISUUS PERHON KYLILLE tiistaina klo kunnantalolla. Aiheina mm. kylien IT-pilottihankkeet (hakuaika päättyy ), kyläsuunnitelmat ja kylien www-sivut. Joka kylältä toivotaan osallistujia mukaan. Tervetuloa! KYLÄKASE hanke/iiris Jurvansuu, puh , tai Kuntakiertue Perhossa Onko sinulla idea hankkeesta? Mietitkö, miten toimintaa vosi kehittää? Onko rahat lopussa? Hei Sinä, yksityinen, yhdistyksen tai yrityksen edustja. Tule keskustelemaan Perhon kunnanvirastolle klo Paikalla toiminnanjohtaja Pirjo Palosaari-Penttilä Pirityisistä ja yritysneuvoja Mikko Hänninen YPP:stä Kysy lisää puh Kunnanvirastossa on ollut jo jonkin aikaa käytössä Dynasty -asianhallintaohjelma, joka mahdollistaa, että kunnanhallituksen ja -valtuuston sekä lautakuntien pöytäkirjat saadaan näkyville kunnan www-sivuille. Osoitteesta PÖYTÄKIRJAT -kohdasta löydät ko. tiedot. Tällä hetkellä sieltä löytyy syksyn 2003 kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjat. Jatkossa myös lautakunnat siirtävät pöytäkirjat näkyviin. 4

5 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA KOULUTUSTILAISUUS YRTTIEN VILJELYSTÄ Tietoa yrteistä, yrttienviljelystä, yrttihankkeesta ja kevään ohjelmasta (mm. tutustumismatkat) kaikille yrttien viljelystä ja keräilystä kiinnostuneille Perhon kunnanviraston uudessa kokoustilassa to 5.2. klo Kouluttajana Maria Olli-Vesalainen Rohdos- ja mausteyrttihankkeesta. Tilaisuuden alussa kahvi. LOMITUSASIOIDEN HOITO Vuoden vaihteen jälkeen lomituspalveluasiat ovat siirtyneet Kaustisen kunnan hoidettaviksi. Perhossa säilyy kuitenkin toimisto, jossa on johtava lomittaja tavattavissa varmimmin torstaisin ja perjantaisin klo Johtavan lomittajan tavoittaa puhelimitse numerosta (Sisko Flink) tai (Hilkka Kalliokoski). Perhon ja Halsuan johtavat lomittavat toimivat työpareina, mikä tarkoittaa sitä, että toinen on tavoitettavissa puhelimitse tai toimistosta. Lomituspalvelupäällikkö Airi Mattilan tavoittaa numerosta ERÄIDEN KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKU VUODELTA 2003 Tuottajille on lähetetty ennen joulua lomake nro 101C II-osa, jolla voi hakea kansallista kotieläintukea vuodelta 2003 seuraavista eläimistä: - vuoden 2003 aikana teurastetut lihasiat - vuoden 2003 aikana teurastetut ankat, hanhet, kalkkunat, tarhatut fasaanit ja tarhatut sorsat - vuoden 2003 aikana siitokseen myydyt nuoret karjut ja emakot Tukea voi hakea em. eläimistä viimeistään palauttamalla lomake maataloustoimistoon. Hakemukseen tulee liittää todistus teurastetuista eläimistä. KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN ENNAKOIDEN HAKU VUODELTA 2004 Kansallisten kotieläintukien ennakkoa vuodelta 2004 voi hakea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 139 viimeistään Ennakkoa voi hakea mm. sonneista, emolehmistä, emakoista sekä teurastettavista hiehoista ja lihasioista. Hakulomakkeet postitetaan tiloille helmikuun 2004 alussa. Niitä saa myös maataloustoimistosta. SONNIPALKKION HAKUAIKA Vuoden ensimmäinen sonnipalkkion hakuaika alkaa ja päättyy Hakemuslomakkeet lähetetään tiloille ennen hakuajan alkamista, mutta lomakkeita saa myös maataloustoimistosta. Hakemukseen tulee liittää jäljennös nautaeläinluettelosta niiltä sivuilta, joissa on tiedot hakemuksen kohteena olevista sonneista. HAKEMUS KALKITUSAVUSTUK- SEN SAAMISEKSI VUODELTA 2003 Maaseutulautakunnan päätöksen mukaisesti jaetaan avustuksiin vuodelle 2003 varatusta määrärahasta käyttämättä oleva määrä kalkitusavustuksena perholaisille maatiloille. Käytettävissä oleva määräraha on kovin pieni, tällä hetkellä n. 5500, joten tuki ei tule olemaan suuri. Kotieläintilat ovat saaneet hakemuslomakkeen viikon 3 alussa, muut voivat hakea lomakkeen maataloustoimistosta. Tukea voi hakea mennessä. Hakemukseen tulee liittää rahtikirjat tai maksutositteet oston vakuudeksi. TUKIEN MAKSATUS JATKUU TAMMIKUUN LOPUSSA Kansalliset peltoperusteiset tuet, kuten yleinen hehtaarituki, kansallinen kasvinviljelyntuki ja nuorten tuki, tulevat maksuun alustavan tiedon mukaan tammikuun lopussa. Myöhemmin keväällä, (huhti-toukokuussa) maksetaan lopulliset kansalliset tuet teurastettaville hiehoille ja lihasioille sekä kotieläinennakot. Viimeksi maksetaan loppuosat sonni- ja emolehmäpalkkioista sekä laajaperäistämispalkkiot. Jatkuu seuraavalla sivulla 5

6 TODISTUS VUODEN 2003 MAKSATUKSISTA Maa- ja metsätalousministeriö lähettää aikaisempien vuosien tapaan yhdistelmän vuoden 2003 maksatuksista ennen veroilmoituksen jättöajan loppumista. Kiireellisissä tapauksissa maataloustoimistosta voi pyytää po. selvityksen. FARMARIVALMENNUS-HANK- KEEN KOULUTUKSIA Navetan ensiapupäivä Perhossa mahd. maatalousoppilaitoksella eläinlääkäri luennoimassa mm. eläinten pistämisestä, lopettamisesta ja raatojen hävittämisestä hinta 15, klo opintorahamahdollisuus, ilmoittautumiset Liisa Koskela p Nurmipäivä Perhossa maatalousoppilaitoksella karjanlannan käyttö nurmiviljelyssä, nurmien muu lannoitus ja kasvinsuojelu muut tiedot kuten yllä LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA Perhon kunnassa on aloitettu syksyllä 2003 lapsipoliittisen ohjelman laatiminen. Lapsipoliittisen ohjelman tavoitteena on selvittää lasten ja nuorten tämän hetkistä tilannetta sekä kehittää ja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia niin että heidän olisi hyvä asua ja olla Perhossa. Lapsipoliittiseen ohjelmaan liittyen lähestymme teitä kuntalaisia kyselyllä jolla haluamme selvittää lasten ja nuorten eloa ja oloa Perhossa. Kyselyyn voit vastata nimettömänä ao. lomakkeelle ja sen voit palauttaa kunnantoimiston seinässä olevaan postilaatikkoon tai lähettää postitse Perhon kunta/sosiaalitoimisto, PL 20, Perho helmikuun loppuun mennessä. Voit lähettää vastaukset myös sähköpostilla Lisätietoja lapsipoliittisen ohjelman laatimisesta voit kysyä puhelinnumerosta / Marianne Ukskoski. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän yhteinen asia Hyvää alkanutta vuotta! Maataloustoimisto Kiitos vastuksestasi! 6 Lapsipoliittisen ohjelman kyselylomake 1. Mitkä asiat Perhossa ovat hyvin että täällä on lasten ja nuorten hyvä asua? Terveydenhuolto Koulu Päivähoito Nuoriso- ja vapaa-aika Sosiaalitoimi Rakentaminen Turvallisuus 2. Miten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa ja kehittää Perhossa?

7 VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA UPPO-NALLE KONSERTTI Perhonsalissa pe 6.2. klo Konsertti perustuu Elina Karjalaisen Uppo-Nalle laulujen laineilla kirjaan. Konsertissa kuulijat saavat laulaa, taputtaa ja tulla esiintymäänkin. Kohderyhmä on alle kouluikäisistä, 3-vuotiaista ala-asteen kolmasluokkalaisiin. Kokonaisen vuoden nalle ajelehti maailman merillä. Ajelehtiessaan se kuuli puhuttavan monia kieliä, koki monenlaisia säitä: sadetta ja myrskyjä, poutaa ja hellesäätä. Myrskyissä ja sateissa se oli melkein upoksissa. Rohkaistakseen mieltään se alkoi kutsua itseään Uppo-Nalleksi." TERVETULOA! Järj. vapaa-aikatoimi LEIKITELLEN LUISTIMILLA Luisteluopetusta kaikenikäisille kirkonkylän kaukalolla la klo Ohjaajina Mariannet Huopana ja Ukskoski ja Jarmo Heinola. Jatkokerroista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ilmainen. Puffetti Järj. Perhon Hockey Team ja vapaa-aikatoimi TERVETULOA PAINIHARRASTUKSEN PARIIN Aloitamme ohjatun painiharrastuksen peruskouluikäisille nuorille. Kirkonkylän koulun vanhassa salissa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo Aloitamme aivan alkeista, joten jokainen reippaasti mukaan. Painiharjoitukset ohjaa Karel Säre, Tero Maanselkä ja Jarkko Peltola. Lisätietoja antaa Markku Maanselkä ja Matti Louhula Järj. Perhon Kiri, painijaosto HAANEN HIIHTO PERHOSSA SUNNUNTAINA Lähtö kk koulukeskus, Möttönen koulu, Ulkoilukeskus, Jängän kylätalo. Osallistumismaksu 5 sisältää hernekeiton kirkonkylällä, mustikkakeiton Humalajoella, lämpimän mehun kaikissa pisteissä sekä kunniakirjan. Perhemaksu 10. Mikäli et jaksa hiihtää koko lenkkiä, kannattaa kokeilla lyhyempiäkin reittejä. Lisätietoja vapaa-aikatoimi, Raija Sahlgren Vapaa-aikatoimi NAISTEN HEMMOTTELUPÄIVÄ ULKOILUKESKUKSESSA LA Ulkoilun ja saunomisen lomassa eräkokki, Ramadan keittiömestarinakin toiminut Rolf Pajukangas valmistaa kanttarellikanaa. Päivän tarkempi ohjelma kauppojen yms. ilmoitustauluilla. Päivällistä varten varaukset Ulkoilukeskus Hinta- ym. tiedustelut vapaa-aikatoimistosta, puh Tervetuloa! Vapaa-aikatoimi 7

8 VAPAA-AIKATOIMISTO YM. TIEDOTTAA HIIHTOLOMAVIIKOLLA Ti Retki Nokian kylpylään ja Tappara-Ilves otteluun. Aikaa myös muutama tunti Tampereella. Lähtö: Esso 7.00 Hinnat: Nokian kylpylä 3 h lapset 7,50 aikuiset 11,50 2 aik. 1-3 lasta 31 Liput jääkiekko-otteluun Pitkät sivut 23 Nuoriso 7-15 v., D 2 4 Perhelippu 2 aikuista + 2 lasta 25 Kyyti 5 /hlö, 10 perhe Sitovat ilmoittautumiset/maksut Hockey Team Jarmo Heinola puh ma mennessä. Järj. HT ja vapaa-aikatoimi Kaikkia liikuntasalien käyttäjiä ja vuorojen vastuuhenkilöitä muistutetaan velvollisuudesta huolehtia järjestyksestä oman vuoronsa aikana. Välineet palautetaan niille varatuille paikoille vuoron päätyttyä. Noudatetaan ohjeita, niin kaikki viihtyvät ja paikat ja välineet säilyvät kunnossa! Outi Leväniemi, rehtori-opetustoimenjohtaja TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2004 Tammikuu La Naisten hemmottelupäivä Humalajoki Ke La Naurukouluttaja Vesa Karvinen Tilaisuudet klo 14 ja Leikitellen luistimilla, luistelukoulu Helmikuu Su 1.2. Miesten hemmottelupäivä Humala joki Pe 6.2. Ma 8.2. Uppo-nalle lastenkonsertti Perhonsalissa Tapani Yrjölän viulukonsertti Jalmiinakodilla ja Perhonsalissa Hiihtolomaviikko Ti 24.2 Retki Tampereelle Nokian kylpylä, Tappara-Ilves ottelu To La 28.2 Su Laskettelemaan Lapualle Mieskuoro Äänipäät konsertti Ulkoilupäivä Ulkoilukeskuksessa Eräkokki valmistaa ulkosalla ruokaa Maaliskuu Su 7.3. Haanen hiihto Lisätietoja tapahtumista vapaa-aikatoimistosta, puh tai TANSSIPIIRI Aloitamme lavatanssien harjoittelun seurojentalolla. Kokoontuminen sunnuntaina klo 19:00. Illan teemana valssi ja tango. Tanssin lomassa ohjausta. Sovimme tulevasta toiminnasta, kokoontumisajasta jne. Ei osallistumismaksua, ei tanssitaitovaatimusta, ei ikärajaa ja ainoa vaatimus on liikunnan halu ja iloinen mieli. Tervetuloa yksin tai yhdessä Perhon nuorisoseura 8 Perhon kuntatiedote n:o 1. Jakopäivä

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 Tässä numerossa: Työmatka-avustukset ym.... 1 Palotarkastukset Perhossa 2005... 2 Vanhempainilta... 2 Oppilaari-hanke/selvitystyöntekijöitä haetaan... 2 Yrityspalvelupiste tiedottaa...

Lisätiedot

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 Tässä numerossa: Kh ilmoittaa v. 2010 toiminnasta. 1 Määräraha veteraanityöhön... 2 Ravitsemistyöntekijän toimi... 2 Hakemukset esiopetukseen... 2 Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2007

KUNTATIEDOTE N:O 1/2007 KUNTATIEDOTE N:O 1/2007 Tässä numerossa: Tarjouspyyntö ym.... 1 Hoitajan toimet haettavana... 2 Palveluliikennekokeilu ym.... 2 Tarjouspyyntö aterioitten kuljettamiseksi... 3 Rintamaveteraanien kuntoutus...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Kuulutus, tiedote ym.... 2 Perhon palvelu- ja puhelinhakemisto 2006... 2 Kuluttajaneuvonta 2005... 3 Jätevesiasiat kuntoon... 3

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Asuntoja vuokrattavana... 1 Yhteistyölläkö talous tasapainoon. 2 Talousnäkymiä kunnastamme... 3 Terveyskeskus tiedottaa... 4 Nuorten

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Tekninen toimisto tiedottaa... 2 Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustus kesällä 2009... 2 Vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksun

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki ym.... 1 Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake... 2 Työnantajan matalapalkkatuki... 2 Kesätyöpaikkoja haettavana... 3 Vapaat asunnot haettavana...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokous ym... 1 Yritysasioita... 2 Kh:n ja kv:n kokousaikataulu... 2 Kone- ja yhteistyöhanke tiedottaa.. 3 Valokuituverkkoon!... 3 Tk:n ryhmätoiminta

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Kesätyöpaikat haettavana... 2 Maaseutuopiston kesätyöpaikat.. 3 Veteraanipäivä 27.4.2008... 3 Päivähoitopaikkojen haku... 4 Minun

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus

Lisätiedot

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti: Perholainen Kuntatiedote 3/2014 Tässä numerossa: Europarlamenttivaalit 1 Koulun vihkijäisjuhla 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kirjasto 5 Tekninen toimi tiedottaa 6 Nuorten kesätyöllistämistuki 2014 7 Kasvatus-

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

Perholainen. SUOMI 95 v ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA PERHOSSA 6.12 2012. Kuntatiedote 9/2012 PERHON APTEEKKI ON MUUTTANUT

Perholainen. SUOMI 95 v ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA PERHOSSA 6.12 2012. Kuntatiedote 9/2012 PERHON APTEEKKI ON MUUTTANUT Perholainen Kuntatiedote 9/2012 Tässä numerossa: Itsenäisyyspäiväjuhla 1 Kunta tiedottaa 1 KaseNet valokuitu! 2 Terveyskeskus tiedottaa 3 Maataloustoimi tiedottaa 4 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 6 Peltokangas-kirja

Lisätiedot

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. (06) 8889 111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas Perholainen Kuntatiedote 2/2014 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokouspäivät 1 Tiedoitustilaisuuksia 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kunnan kesätyöpaikat 4 Päivähoitopaikkojen ja esiopetukseen hakeminen

Lisätiedot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 7/2003

KUNTATIEDOTE N:O 7/2003 KUNTATIEDOTE N:O 7/2003 Tässä numerossa: Kiitosilmoituksia... 1 Yrittäjille atk-koulutusta... 2 Biojätteen erilliskeräys... 2 Koulujen ruokalista 2003-2004... 3 Lukuvuoden 2003-2004 työpäivät. 3 Terveyskeskus

Lisätiedot

Lestijärven kunta 7.3.2008. Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä

Lestijärven kunta 7.3.2008. Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä Lestijärven kunta 7.3.2008 Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä Perushoitajan sijaisuuden Kotipirtissä ajalle 1.4. - 31.12.2008 Pätevyysvaatimuksena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 6 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 7 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 15 5.... TEKNINEN TOIMISTO

Lisätiedot

ristijärvi tiedottaa 1/2005

ristijärvi tiedottaa 1/2005 ristijärvi tiedottaa 1/2005 Kunta ja kuntalaiset lähemmäksi toisiaan Kainuu ja Ristijärvi sen mukana elää suuren hallinnollisen muutoksen aikaa Kainuun maakunta kuntayhtymän aloittaessa toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot