VIISAUDEN KL SIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISAUDEN KL SIKIRJA"

Transkriptio

1

2 VIISAUDEN KL SIKIRJA BALTASAR GRACIÅN ( ) oli ovela ja Yiisas espanjalainen jesuiittapater, jonka käytännölliseen elämäntaitoon opastavaa l) Viisauden käsikirjaa)) on jo kolme vuosisataa luettu ja ihailtu. Baltasar Graciånilla ei suinkaan ollut turhia luuloja ihmisluonnosta, jonka hän perinpohjin tunsi, ja suotta lukija etsii hänen kirjastaan pyyteettömän rakkauden oppeja. Mutta hän taisi elämän palapelin säännöt, ja meidän on tunnustettava hänen 300 maksiimiaan luettuamme, etteivät nämä säännöt ole meidän päiviimme mennessä hituistakaan muuttuneet. tvain kaikista kan-sakunnista hienoimpaan, Espanjan kansaan, kuuluva yksilö voi kirjoittaa tällaisen kirjan, on Arthur Schopenhauer sanonut. t Ne ovat ylimyksellistä elämänviisautta, jonka on ajatellut elämän ja ihmiset tarkoin tunteva, kultivoitu ja kyynillinen mies ja joka on kirjoitettu siinä luollamuksessa, että kirja joutuu yhtä sivistyneiden, elämän valtioviisautta ymmärtävien lukijoiden käsiin. - Kirja on todella ainutlaatuinen, ja iästään huolimatta järkyttävän ajankohtainen. -- Lukekaa ja todetkaa!.. (Toini Havu, H.S.) 8

3 Viisauden käsikirja

4 1 BAL T ASAR G RACIAN Viisauden käsikirja PORVOO * HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ

5 Espanjalaisen alkuteoksen nimi : ORACULO MANUAL Y ARTE DE PRUDENCIA Suomentanut TYYNI TUULIO Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainossa Porvoossa 1954

6 ALKUSANAT»Viisauden käsikirjan» toinen suomalainen painos ilmesty)' uutena, suoraan alkukielestä tehtynä suomennoksena. Ranskalainen historioitsija A m e 1 o t d e 1 a H o u s s a y e, Baltasar Gracidnin 0 r a c u 1 o m a n u a Iin ( 1647) ensimmäinen ranskantaja ( 1686), mainitsee esipuheessaan erään oppineen ystävänsä pitäneen Gracianin teosten kääntämistä perin uskallettuna, koskapa itse espanjalaisetkaan eivät niitä ymmärrä. Tähän uhkayritykseen on kuitenkin eri maissa ryhdytty kerta toisensa jälkeen, mikä osoittaa, että 1600-luvun araaonialaisella jesuiitalla on ollut sanottavaa muillekin vuosisadoille kuin omalleen. Apukäännöksiä on tällältin kertaa kyllä tarvittu. Niitä on ollut -Schopenhauerin kuuluisan saksannoksen ja sen mukaan laaditun suomennoksen lisäksi -jo mainittu Amelot de Ja Houssayen ranskannos, jolle kääntäjä on antanut nimen»hovimies» (L' homme d e 1 a c o u r) ja johon hän on liittänyt suunnattoman imartelevan omistuksen ( 27 sivua) Kuninnasten Kuninkaalle LudviB XIV :lle, ja leipziailäisen tohtorin A u 8 u s t F r i e d r i c h M ii 11 e r i n saksannos (toinen painos 1773), joka tekijänsä mukaan on ensimmäinen suoraan alkukielestä suoritettu saksalainen käännös. Schopenhauer tosin väittää samaa omastaan ja pitää Miillerin käännöstä pelkkänä parafraasina. Schopenhauerin käännös on tietenkin kokonaan toista luokkaa kuin edelliset. Sittenkin on valaisevaa verrata toisiinsa näitä eri ] 5 [

7 tulkintoja. Jokaisei/a kääntäjäilä on oma toisintonsa. Amelot de Ia Houssayeila on se etu, että hän on melkein Gracianin aikalainen ( ) ja siis lähimmin tuntee ajan käsitteet ja sanankäytön. Mutta voisi väittää että espanjalaisen kirjailijan»oraakkeli» ranskalaiseksi»hovimieheksi» muuttuneena on saanut liiankin sujuvan asun. Amelot de Ja Houssaye, joka väittää käännöksensä osoittavan, että Gracian on ymmärrettävissä, puhuu kyllä totta, mutta eri asia on, vastaovatko hänen nokkelat tulkintansa aina tekijän aivoituksia. Miii/er taas suhtautuu tehtäväänsä perinpohjoiseno kuin saksalainen oppinut konsanaan. Hän selittää jo kääntäessään ja varustaa joka maksimin laajoilla huomautuksii/a. Teoksesta, jonka espanjalainen alkuteksti (B i b 1 i ote c a C a II e ja, Madrid 1918) on tuskin sataa sivua pitempi, tulee saksannoksena yli puolitoista tuhatta sivua käsittävä opus. Gracianin vaikeaselkoisuus johtuu useistakin syistä. Ajan ty_vli (c on c e p t i s m o, c u 1 t i s m o) vaati nerokasta, keskitettyä sanontaa. Oli ilmaistava paljon ja yvää harvoilla sanoiilo. Hämäry_vs oli pikemmin eduksi kuin haitaksi. Kirjoitettiin _vmmärtäjille, valioyleisölle. Erästä ajan oppinutta naista, kreivitär Arandaa, kiusasi jo ajatus, että näin hienoja kirjoja yleensä painotettiin ja että kuka tahansa poroporvari saattoi ostaa niitä muutamalla kolikoila. Baltasar Gracianin tuotanto puhkeaa henkisen aristokratian maaperästä, vaikkc1 hän alkuaan oli varaton nuorukainen, joka oli valinnut henaellisen säädyn lähinnä käytännöllisistä syistä. Hänen ystävänsä ja suojelijansa Don Vincenzo Juan de Lastanosa, hänen useimpien teostensa julkaisija, oli koonnut linnaansa valitun kirjaston, tauluja ja antikviteetteja, mutta ennen kaikkea todellisen viisoiden seuran, joka oli mieluinen ja sovelias ympäristö kehittyvälle nuorelle kirjailijaile. jesuiittain veljeskuntaan kuuluminen asetti rajoituksia Baltasar Gracianin kirjalliselle toiminnalle. Ehkä tämä oveluuden kaikinpuolinen 1 6 [

8 tuntija joskus tahallaan antoi monitulkintaisen muodon ajatuksilleen. Hänhän ei käyttänyt edes omaa nimeään. Amelot de Ja Houssaye perustelee laajasti, miksi hän- ensimmäisenä- puhuu Baltasar Gracianista eikä käytä nimeä Lorenzo Gracidn, joka oli tuttu aikaisemmista painoksista. Gracianin sanavarasto ei ole eri isen laaja, samat sanat ja termit toistuvat usein, mutta merki s tuntuu joskus hämmennyttävän venyvältä, ja aforismin sävyn määrää osaksi kääntäjän halu vmmärtää niin wi näin. Tuntuu kuin Schopenhauer pessimismissään olisi joskus tehnyt ihailemastaan espanjalaisesta rajumman kyynikon kuin olisi aihettakaan. Gracidn käyttää myös tavattoman paljon sanaleikkejä, jotka käännöksissä menevät melkein aina hukkaan, ja asettaa mielellään vastakkain kaksi sanaa, jotka muodollisesti poikkeavat varsin vähän toisistaan, kuten esim. 8 e n i o ja i n 8 e n i o toisessa '!Jorismissa. Schopenhauer kääntää ne» dän» ja»pää», mutta 8 e n i o kai tarkoittaa lähinnä luonnetta, temperamenttia. Mikäli Gracian joskus puhuu s_v d ä m estä, ei käsitteellä juuri liene tekemistä» dämelli yden» kanssa, vaan ysymyksessä on pikemminkin uljuus, voisi sanoa sisu.»oraakkelin» JOO sääntöä on valittu Gracianin muista teoksista, mutta niissä eivät ajatukset esiinny näin tiivistet yinä, vaan laajemmassa yhteydessä. Niinpä esim. teoksissa E 1 He r o e (Sankari, 1637) ja E 1 D i s c r et o ( Mar.ilmanmies, 1646) on useita samoja otsikoita kuin»viisauden J Jsikirjassa», mutta niitä seuraa kokonainen luku eikä keskitet maksimi. jos Lastanosa, julkaisija, mahdollisesti suoritti valinnan, oli Gracidn itse mukana ainakin viimeistelemässä ja biomassa sääntöjensä muotoa.»viisauden käsikirja» ( 1637) on tallettanut Gracianin ajatukset jälkimaailmalle verrattoman paljon tuoreempina ja nautittavampina kuin hänen muut teoksensa, joista nykyaikainen lukija tuskin lähtisi niitä hakemaan. Kun kerta kaikkiaan pitää ] 7 [

9 muistissa, että tästä käsikirjasta ei ole etsittävä pyyteettiimän rakkauden oppeja, ei voi olla ihmettelemättä espanjalaisen jesuiitan elämänviisautta ja terävää psykologista silmää. Vain kaikista kansakunnista hienoimpaan, Espanjan kansaan, kuuluva yksilö voi kirjoittaa tällaisen kirjan, Schopenhauer sanoo. Baltasar Gracidn synlj'i lähellä Calatayudia 1601, oli jonkin aikaa Tarragonan koulun rehtorina, toimi saarnaajana Valenciassa eikä aina osannut noudattaa omia varovan harkinnan oppejaan, koskapa kerran lupasi avata kuulijakuntansa edessä Helvetistä saamansa kirjeen. Tämä uskallettu mainostemppu herätti pahennusta sensoreissa ja tuotti tekijälleen paljon harmia. Kolmiosainen filoscfinen romaani E 1 C r i t i c 6 n, jota on pidetlj' Gracianin pääteoksena, aiheutti kurinpidollisia toimenpiteitä veljeskunnan taholta. Gracian olisi tahtonut erota jesuiitoista, mutta sitä ei sallittu. Gracianin kerrotaan olleen pienikokoinen, vilkaseleinen, hermostunut mies, herkkä ja nirso luonteenlaadultaan. Hän kuoli jo 1658, vain 57-vuotiaana. On hyvin ymmärrettävää, että hänen»oraakkelillaan» on vastakaikua meidän aikanamme, jonka korkeakirjallisessa rylissä on ilmeisiä barokkiajan piirteitä ja jolloin tiforismi on suosittu kirjallisuuden laji. Mutta nämä seikat yksinään tuskin riittäisivät selittämään Gracianin menestystä. Pääasia on kuitenkin ajatusten yleispätevyys, kulumaton viisaus. Järvenpäässä, ]. p. helmikuuta Tyy n i T u u 1 i o. ] 8 [

10 1. KAIKKI ON JO HUIPUSSAAN JA IHMJ!SENÄ OLE MINEN YLINNÄ. Tänään vaaditaan viisaalta enemmän kuin muinoin seitsemältä, ja näinä aikoina kysyy yhden ainoan ihmisen käsittely enemmän kuin kokonaisen kansan ennen vanhaan. 2. LUONNE JA ÄLY. Hengenlahjojemme loiston molemmat akselit: toinen vailla toista, puolinainen menestys. Äly ei riitä, toivotaan myös luonnetta. Tyhmän onnettomuutena on erehtyminen kutsumuksestaan säätyyn, virkaan, asuinpaikkaan, tuttavapiiriin nähden. 3 OMAT ASIAT HOIDETTAVA VÄHIN ÄÄNIN. Uuden herättämä ihmettely on onnistuneen suorituksen arvostamista. Avoimin kortein pelaaminen ei ole hyödyllistä eikä miellyttävääkään. Kun ei heti kerro aikeistaan, viriää jännitys, varsinkin jos ylhäinen asema aiheuttaa yleistä odotusta, kaikki verhoutuu salaperäisyyteen, ja pelkkä vaiteliaisuus herättää kunnioitusta. Silloinkin kun ilmaisee ajatuksensa, on kartettava täyttä avomielisyyttä, kuten ei seurustelussa- ] 9 [

11 kaan tule näyttää sisintään kaikille. Varova vaitiolo on viisauden turva. Julkilausuttua päätöstä ei koskaan pidetä arvossa, se on alttiina moitteille, ja jos tulos on epäsuotuisa, on onnettomuus kaksinkertainen. Jäljiteltäköön siis jumaluuden menetelmää toisten pysyttämiseksi odottavina ja valppaina. 4 TIETO JA ULJUUS LUOVAT SUURUUDEN. Itse kuolcmattomina ne korottavat kuolemattomuuteen. Ihmisen suuruuden määrää hänen tietojensa laajuus, ja viisas pystyy kaikkeen. Tietämätön ihminen, vaioton maailma. Neuvokkuus ja voima, silmät ja kädet. Viisaus vailla uljuutta on hedelmätön. 5 RIIPPUVUUSSUHDE. Ei kultaaja tee kuvasta jumalaa, vaan kumartaja. Viisas pitää enemmän niistä, joille hän on tarpeellinen, kuin niistä, jotka ovat hänelle kiitollisia. Toiveilla vi ekotteleminen on sivistynyttä, kiitollisuuteen luottaminen alhaista, sillä kiitollinen on yhtä hyvä unohtamaan kuin toivova muistamaan. Riippuvuudesta hyötyy enemmän kuin kohteliaisuudesta : janonsa sammuttanut kääntää oitis selkänsä lähteelle, ja tyhjäksi puserretun appelsiinin kultakuori putoaa lokaan. Riippuvuussuhteen päätyttyä päättyy seurustelu ja sen mukana arvonanto. Ensiarvoisen tärkeätä on siis ylläpitää eikä kokonaan tyydyttää odotusta ja aina pysytellä tarpeellisena, myöskin kruunupäiselle suojelijalle. Ei kuitenkaan pidä mennä niin pitkälle, että olisi vaiti, jotta toinen tekisi virheitä, eikä oman edun vuoksi ole tuotettava toiselle korvaamattomia tappioita. ] 10 [

12 6. IHMINEN HUIPUSSAAN. Kukaan ei synny valmiina, vaan kehittää päivä päivältä persoonallisuuttaan ja työtään, kunnes pääsee täydellisyyteensä, kykyjensä ja avujensa huipulle. Tämän tunnuksena on maun korkeatasoisuus, älyn selkeys, arvostelun kypsyys, tahdon puhtaus. Muutamat eivät koskaan saavuta täydellisyyttä, aina puuttuu jotain, toiset taas kehittyvät myöhään. Kypsä, puheissaan viisas, teoissaan taitava on tervetullut, j opa toivottu viisaiden erikoispiiriin. ]. YLEMPÄNSÄ VOITTAMISTA KARTETTAVA. Kaikki voitollisuus on vihattua, ja esimiehen voittaminen on epäviisasta tai kohtalokasta. Etevämpää kammotaan aina, saati sitten ylempänsä ylittänyttä. Varovainen kätkee alemmat avunsa, kieltää esimerkiksi kauneutensa pukeutumalla huolimattomasti. Niitäkin on, jotka haluavat väistyä, kun kysymyksessä on menestys tai luonteen ominaisuudet, mutta älyään ei kukaan kiellä, kaikkein vähimmin hallitsija. Tämä ominaisuus kuuluu kuninkaille, ja jokainen rike sitä vastaan on majesteettirikos. He ovat ruhtinaita ja haluavat olla sitä siinäkin, mikä on suurinta. He kyllä haluavat tulla autetuiksi, mutta ei ylitetyiksi, ja heille annettu neuvo näyttäköön pikemmin heidän unohtamansa asian muistiin väläyttämiseltä kuin uudelta valalta, jota he itse eivät olisi oivaltaneet. Suotuisan opetuksen tähän hienovaraisuuteen saamme tähdiltäkin : vaikka ne ovat päivän loistavia lapsia, ne eivät koskaan uskalla lähteä kilpasille auringonsäteiden kanssa [

13 8. KIIHTYMÄTÖN IHMINEN, HENGEN YLIMMÄN KOR KEUDEN EDUSTA JA. Hänen oma ylemmyytensä vapauttaa hänet vieraista alhaisista vaikutelmista. Suurempaa valtiutta ei ole kuin oman itsensä ja affektiensa hallinta: siihen voittoon pääsee vapaa tahto. Ja kun intohimo on vallannut ihmisen, älköön se vaikuttako hänen virkatoimiinsa, sitä vähemmän, mitä tärkeämpiä nämä ovat. Sivistynyt tapa säästyä ikävyyksiltä ja myös oikotie hyvään maineeseen. 9 KANSALLISVIRHEET OSOITETTAVA VÄÄRIKSI. Veteen imeytyy hyvä tai huono laatu kerroksista, joiden läpi se kulkee, ja ihmiseen ilmanalasta, jossa hän syntyy. Toiset ovat isänmaalleen enemmän velkaa kuin toiset, koska taivas siellä on suotuisa. Sivistyneinkään kansa ei ole vailla jotakin perusvikaa, jota naapurikansat arvostelevat joko varoen tai vahingoniloisina. Kiitettävä taito on näiden kansallisten kauneusvirheiden korjaaminen tai ainakin kumoaminen, silloin pääsee lajistaan poikkeavan hyvään maineeseen, ja arvonanto on sitä suurempi, mitä vähemmän odotettiin. On myöskin sukuperään, säätyyn, ammattiin ja ikään kuuluvia vikoja: jos ne kaikki sattuvat samalle henkilölle ja jollei niitä valppaasti vastusteta, hänestä tulee sietämätön kuvatus. 10. ONNI JA MAINE. Toinen on yhtä epävakainen kuin toinen on kestävä. Edellinen pätee elämässä, jälkimmäinen sen J 1 2 [

14 jälkeen, edellinen uhmaa kateutta, jälkimmäinen unohdusta. Onnea halutaan ja väliin edistetään, maine hankitaan. Maineenhimo syntyy hyveestä. Maine oli ja yhä on jättiläisten sisar, se etsii aina äärimmäisyyksiä, hirviöitä tai ihmeolentoja, kauhun tai suosion kohteita. II. ON SEURUSTELTAVA NIIDEN KANSSA, JOILTA VOI OPPIA. Seurustelu ystävien kesken olkoon oppineisuuden koulua, ja keskustelu sivistynyttä opetusta. Ystävistä tehdään opettajia, kun oppimisen hyöty yhtyy keskustelun huviin. Ymmärtäväisten kesken nautinto on molemminpuolinen, kun puheillaan saa suosiota ja kuulemastaan oppii. Tavallisesti meitä vetää toisen seuraan oma etumme. Tämä on korkeampaa laatua, kun valpas ihminen hakeutuu noiden suurten hovimiesten taloihin, jotka ovat pikemmin sankaruuden näyttämöitä kuin turhuuden palatseja. On viisaan maineessa olevia herroja, jotka eivät vain itse ole esimerkillään ja puheissaan kaiken suuruuden oraakkeleita, vaan joiden hoviväki myös on kaiken hyvän ja hienostuneen maailmanviisauden akatemia LUONTO JA TAIDE, RAAKA-AINE JA TEOS. Ei ole kauneutta, joka ei vaatisi parantelua, eikä täydellisyyttä, joka ei rappeutuisi raakalaisuudeksi ilman taidekeinojen kohennusta. Huonoa ne auttavat ja hyvästä tekevät täydellisen. Luonto jättää meidät tavallisesti oman annemme nojaan ; turvautukaamme taiteeseen. Paraskin luonnon anti on sitä ] 1 3 [

15 vailla muokkaamaton, ja puolet puuttuu täydellisyydestä, jos puuttuu sivistys. Ihminen ilman taidekeinoja tuntuu tökeröltä ja vaatii kaikissa täydellisyyden lajeissa silausta TOIMITTAVA MILLOIN TAKA-AJATUKSIN, MILLOIN VILPITTÖMÄSTI. Ihmisen elämä on sotaa ihmisen pahuutta vastaan. Älykkään taistelutapaan kuuluu tietoisia sotajuonia. Hän ei koskaan tee sitä mitä on tekevinään, hän tähtää johtaakseen harhaan, ampuu taitavasti ilmaan ja toimii todellisuudessa odottamatta, aina valmiina kätkemään tekonsa. Hän panee vireille hankkeen kiinnittääkseen kilpailijan huomion, kääntyy sitten sitä vastaan ja voittaa yllättäen. Mutta läpitunkeva äly on vieläkin valppaampi ja harkitsee väijytystä, ymmärtää aina päinvastoin kuin halutaan ja tuntee väärän eleen, ei välitä ensimmäisestä aikeesta, vaan odottaa toista, jopa kolmatta. Nähdessään paljastuneensa teeskentely vain lisääntyy ja yrittää nyt hämätä itse totuudella. Se vaihtaa peliä vaihtaakseen ovelaa temppua ja tekee salajuonen puutteesta salajuonen perustaen viekkautensa täyteen vilpittömyyteen. Terävä huomioitsija paljastaa valoon verhoutuneen pimeyden ja selittää tarkoituksen, joka on sitä viekkaampi mitä vilpittömämpi. Näin taistelee Pythonin kavaluus Apollon läpitunkevien säteiden loistoa vastaan. TOSIASIA JA TAPA. Pääasia ei riitä, tarvitaan myös asianhaaroja. Epäonnistunut tapa pilaa kaiken, jopa oikeu- ] 14 l

16 den ja järjen. Hyvä taas korvaa kaiken, kultaa kiellon, lieventää totuuden ja kaunistaa vanhuudenkin. Tavalla on suuri osuus kaikkiin asioihin, ja kohteliaisuus voittaa sy d ä met. Kaunis käytös juhlistaa elämän; h y vä sana on merkillisen vapauttava. ON HANKITTAVA NEROKKAITA AVUSTAJIA. Valtiaille on onneksi liittää seuraansa eteviä miehiä, jotka päästävät heidät tietämättömyy d en pulmista ja selvittävät heidän puolestaan vaikeat riidat. Viisaiden avustajien käyttö osoittaa erityistä suuruutta ja parempaa aistia kuin oli barbaarisella Tigraneella, joka määräsi voitetut kuninkaat palvelijoikseen. Uusi valtius, elämän parhaita, on taito kiinnittää palvelijoikseen ne, joista luonto teki etevämpiä'. Tiedettävää on paljon ja elämää vähän, eikä ilman tietoa ole elämää. On siis erityinen taito opiskella vaivatta, oppia monilta paljon ja jokaiselta jotakin. Sitten voi kokouksissa puhua monien puolesta, koska y hd en suulla puhuvat kaikki viisaat neuvonantajat ja puhuja pääsee oraakkelin maineeseen toisten vaivannäöllä. Avustajat ovat suorittaneet opin ensimmäisen karsinnan ja tarjoavat tiedon ytimen. Mutta joka ei voi kiinnittää viisautta palvelukseensa, h y öty k öön siitä seurustelussa VIISAUS JA REHELLINEN TARKOITUS. Nämä takaavat hedelmällisen menesty k sen. Hyvä ymmärrys pahaan tahtoon y h tyneenä on aina ollut hirviömäistä väkivaltaa. J 1 5" [

17 Paha aivoitus on myrkk y ä h y ville avuille ja tiedon tukemana se turmelee vielä salakavalammin. Onneton etevyys, jota tuhlataan turmelukseen 1 Tieto vailla mieltä, kaksinkertai nen hulluus. 1 7 PUHETAVASSA VAIHDELTA VA; älköön aina käytettäkö samaa tapaa huomion hämäämiseksi, varsinkaan, jos on kil p ailua. Ei liioin ole aina sanottava aikeitaan suoraan, sellainen tyy l in samanlaisuus opitaan pian ja hankkeet ehkäistään tai tehdään ty h jiksi. On hel pp oa ampua suoraan lentävä lintu, mutta ei kaartelevaa. Eikä aina ole puhuttava peitetysti, sillä juoni nähdään läpi jo toisella kerralla. Pahuus on aina väijymässä, ja sen torjuminen k y syy suurta oveluutta. Hyvä pelaaja ei koskaan l y ö pöytään vastustajansa odottamaa, vielä vähemmän toivomaa korttia AHKERUUS JA ÄLY. Etevyyttä ei ole ilman molempia, mutta sitä runsaammin, milloin ne y h tyvät. Keskinkertainen pääsee ahkeruudellaan pitemmälle kuin lahjakas ilman sitä. Työ on maineen hinta; mikä vähän maksaa, on vähän arvoista. Korkeimpienkin virkojen tavoittelijoilta on joskus puuttunut vain ahkeruutta; äl y on harvoin pettänyt. Voi selittää y l väy d eksi, ettei tyy d y olemaan etevä vaatimattomassa paikassa, koska haluaa olla keskinkertainen korkeassa, mutta sitä ei voi puolustaa, että tyytyy olemaan keskinkertainen alimmalla sijalla, vaikka voisi olla erinomainen y l immällä. Tarvitaan siis luontoa ja taitoa, ja ahkeruus sinetöi kaiken. l 16 [

18 EI SAA ODOTTAA LIIKOJA. Kaiken ennakolta kovin kiitetyn tavallisena vikana on, ettei se sitten vastaakaan paisuteltua ennakkokäsitystä. Todellisuus ei koskaan vedä vertoja mielikuvalle, koska on helppo kuvitella täydellistä, mutta perin vaikea sitä saavuttaa. Mielikuvitus yhtyy toivoon ja näkee asiat aina todellista paljon valtavampina. Oli erinomaisuus miten suurta tahansa, ikinä se ei pysty vastaamaan mielikuvaa, ja koska on oltu niin huimaavan odotuksen lumoissa, on pettymys ihastusta suurempi. Toivo on mahtava totuuden väärentäjä; ojentakoon sitä viisaus ja huolehtikoon siitä, että nautinto ylittää odotuksen. Vähäinenkin luotettavuus riittää alkuvaiheessa herättämään uteliaisuutta, silti sitomatta asianomaista. Paremmin selviää, kun todellisuus ylittää ennakkokäsityksen ja on luultua parempi. Tämä sääntö ei pidä paikkaansa pahaan nähden, koska sama liioittelu on tällöin avuksi, sen myöntää mielellään vääräksi, ja pelätty onnettomuus joutuu näyttämään jopa siedettävältä. 20. IHMINEN AJASSAAN. Huomattavan harvinaislaatuisetkin ihmiset ovat riippuvaisia ajankohdastaan. Kaikki eivät ole saaneet sitä minkä olisivat ansainneet, ja monet, vaikka saivatkin, eivät ole osanneet hyötyä siitä. Muutamat olisivat ansainneet paremman vuosisadan, sillä kaikki hyvä ei aina pääse voitolle. Asioilla on vuoronsa, oivallisimmatkin ovat muodin alaisia, mutta viisaalla on muuan etu, kuolemattomuus, ja jollei tämä ole hänen vuosisatansa, niin monet muut tulevat olemaan. 2 - Viisauden kisikirja ] 17 [

19 21. ONNEN SAAVUTTAMISEN TAITO. Onnella on sääntönsä, viisaalle ei kaikki ole sattumaa, ja uutteruus voi olla avuksi. Muutamat tyytyvät hyväntuulisina istahtamaan Onnettaren porteille ja odottavat niiden aukeamista. Paremmin tekevät toiset, jotka kulkevat eteenpäin viisaan uskaliaina, sillä hyveen ja urheuden siivin voi saavuttaa onnen ja suostutelia sitä tehokkaasti. Mutta oikein filosofoiden ei ole muuta tietä kuin kunnon ja valppauden, sillä muuta onnea tai onnettomuutta ei ole kuin viisaus tai viisauden puute KÄYTTÖKELPOISTEN TIETOJEN MIES. Viisaan varusteisiin kuuluu hienostunut ja miellyttävä oppineisuus, käypä tieto kaikesta ajankohtaisesta, mutta pikemmin oppineeseen kuin arkipäiväiseen tyyliin, hyvin maustettu varasto henkeviä sanontoja ja ritarillisia eleitä ja taito käyttää niitä ajallaan. Leikkipuheena annettu neuvo pätee väliin paremmin kuin vakava opetus. Keskusteluun soveltuva tieto on merkinnyt joillekin enemmän kuin kaikki seitsemän taidetta, niin vapaita kuin ne ovatkin HÄPEÄTAHRATTA OLEMINEN. Tämä on täydellisyyden tunnusmerkki. Harvoilla ei ole mitään vikaa, sielullista tai ruumiillista, ja ihmiset rakastavat virheitään intohimoisesti, vaikka voisivat helposti parantua niistä. Viisas ] 1 8

20 sivullinen valittaa, kun korkeatasoisten hengenlahjojen joukkoon on tunkeutunut pieni vika, ja yksi ainoa pilvi riittää pimentämään koko auringon. Maineelle sellaiset ovat kauneusvirheitä, joihin pahansuopuus iskee iskemästä päästvään. Suurin taito olisi muuttaa ne koristeiksi. Tällä tavoin J Caesar osasi peittää luontaisen rumuutensa laakerilla. 24. MIELIKUVITUS ON PIDETTÄVÄ AISOISSA, milloin hilliten milloin kannustaen, sillä se merkitsee kaikkea onnelle ja säätelee järkeäkin. Se voi ruveta itsevaltiaaksi, se ei tyydy mietiskelyyn, vaan ryhtyy tekoihin, jopa ottaa koko elämän hallintaansa tehden siitä mieluisan tai tukalan aina sen hulluuden mukaan, mihin se on langennut, se kun saa meidät olemaan tyytymättömiä tai tyytyväisiä itseemme. Toisille se lakkaamatta kuvailee vaivoja ja on tyhmien kotoinen pyöveli, toisille taas onnea ja seikkailuja, jotka kaikki ovat iloista silmänlumetta. Kaikkeen tähän se pystyy, jollei varova arvostelukyky hillitse sitä. HYVÄ OIVALLUS. Puhuminen oli ennen taitojen taito, mutta nyt se ei riitä. Täytyy osata arvata, varsinkin pettymysten uhatessa. Ymmärtäväinen ei voi olla se, joka ei ymmärrä nopeasti. On sydänten näkijöitä ja aivoitusten tarkkaajia. Tärkeimmät totuudet sanotaan meille aina vain puolittain, mutta viisas suhtautukoon niihin koko järjellään. Suotuisissa asioissa on herkkäuskoisuutta pidelt"ävä ohjaksista, vastenmielisissä kannustettava. ] 19 [

21 26. ON LÖYDETTÄVÄ JOKAISEN OIKEA KIERRE. Siinä taito liikutella toisten tahtoja. Kyky löytää avain itsekunkin olemukseen kysyy enemmän taituruutta kuin lujuutta. Ei ole tahtoa, johon ei kuuluisi jokin erityinen viettymys, joka vaihtelee taipumusten mukaan. Kaikilla on epäjumalansa, toisilla maine, toisilla etu ja' enimmillä huvi, ja taito on siinä että tuntee nämä epäjumalat ja perustaa niihin. Jos tietää jokaisen tehokkaimman virikkeen, omaa kuin avaimen hänen tahtoonsa. On tunkeuduttava perusviettymykseen saakka, joka ei aina ole korkeinta, vaan useimmiten alinta ihmisessä, koska maailmassa on enemmän hillittömiä kuin hallittuja luonteita. On ensin tunnusteltava perustaipumusta, satutettava sanalla ja sitten hyökättävä mielitaipumuksen turvin, jolloin vapaa tahto väkisinkin joutuu matiksi. 2]. SISÄISET ARVOT MERKITSEVÄT ENEMMÄN KUIN ULKONAINEN SUURUUS. Täydellisyys ei ole paljoutta, vaan laatua. Kaikki oikein hyvä on aina niukkaa ja harvinaista, ja paljous panee epäilemään. Ihmistenkin joukossa jättiläiset yleensä ovat todellisia kääpiöitä. Muutamat arvostavat kirjoja paksuuden mukaan aivan kuin niitä kirjoitettaisiin käsivarsien eikä älyn harjoittamiseksi. Pelkkä laajuus ei koskaan pääse keskitasoa ylemmäksi, ja monitoimisten ihmisten haittana onkin, etteivät he ole perillä mistään, kun tahtovat tuntea kaiken. Sisäinen voima luo etevyyttä, ja sankaruuttakin, mikäli on kysymys ylevistä asioista. ] 20 [

22 2 8. EI MISSÄÄN ARKIPÄIVÄINEN. Ei makuasioissa. Oi suurta viisasta, joka tuli tyytymättömäksi, kun hänen csiintymisensä oli mieleen monille! Viisaita ei tyydytä yleisen kiitoksen liiallisuus. Muutamat ovat kansansuosion tavoittelussaan sellaisia kameleontteja, ettei heidän nautiotonaan ole Apollon virvoittava henkäys, vaan joukkojen arkipäiväinen leyhkä. Ei järkiasioissakaan : ei ole välitettävä rahvaanomaisista ihmeistä, jotka ovat pelkkää silmänlumetta ja joita yleinen tyhmyys hämmästelee, kun taas yksilön valppaus ne paljastaa. NUHTEETON IHMINEN pysyy aina oikeuden puolella, niin luj ana vakaumuksessaan ettei rahvaan kiihko eikä tyrannin väkivalta koskaan pakota häntä ylittämään oikeuden rajaa. Mutta kuka on tämä oikeamielisyyden feniks-lintu? Nuhteettomuudella on vähän kannattajia. Monet ylistävät sitä, mutta eivät oman talonsa puolesta, toiset noudattavat sitä vaaraan saakka, ja siinä sen petolliset kieltävät, valtioviisaat kätkevät. Oikeamielisyys ei väisty, vaikka vastaan sattuisi ystävä, valta tai oma etu, ja näissä tapauksissa juuri piilee kieltämisen vaara. Ovelat vetäytyvät hyväksyttävän viisastelun turviin ollakseen loukkaamatta ylintä tai valtion oikeutta, mutta lujamielinen katsoo teeskentelyn petokseksi ja antaa suuremman arvon lujuudelle kuin älylle. Hän pysyy siinä missä totuus on, ja jos hän jättää puoluelaisensa, ei syynä ole hänen epävakaisuutensa, vaan heidän, jotka ovat ensiksi jättäneet hänet. ] 21 [

23 JO. EI PIDÄ HAKEUTUA HALPA-ARVOISEEN AMMAT TIIN. Vielä vähemmän saa haihatella, se herättää enemmän ylenkatsetta kuin luottamusta. On paljon eriskummallisia lahkokuntia, joita viisaan miehen on kartettava. Jotkut erikoisuuden tavoittelijat harrastavat aina kaikkea sitä, minkä viisaat hylkäävät, ja ovat kovin mieltyneitä kaikkeen omituiseen. Mutta vaikka he siitä tulevatkin perin tunnetuiksi, heitä enemmän nauretaan kuin kunnioitetaan. Tarkkaavainen ei viisaankaan toimissa esiinny silmiinpistävästi, vielä vähemmän niissä, jotka tekevät kannattajansa naurunalaisiksi. Niitä ei tarvitse luetella, koska yleinen paheksuminen on ne jo merkinnyt. 31. ON TUNNETTAVA MENESTYVÄT JA LIITYTTÄVÄ HEIHIN, EPÄONNISTUNEET, JA KARTETTAVA HEITÄ. Epäonnistuminen on tyhmyyden tavallisia vikoja, eikä mikään tartunta ole itsepintaisempaa. Ovea ei koskaan ole avattava pienellekään pahalle, koska sen kintereillä aina tulee paljon toisia, suuremmat salaisina. Korttien oikea erottaminen on paras pelaamistaito : enemmän merkitsee arvottaminkin kortti sitä väriä, mikä on valttina, kuin arvokkain sitä, mikä ei enää ole. Epävarman on paras pysyä viisaiden ja taitavien lähettyvillä, sillä ennemmin tai myöhemmin nämä kohtaavat onnen ON PYSYTTÄVÄ MIELLYTTÄVÄN MAINEESSA. Miellyttävyys merkitsee hyvin paljon johtavassa asemassa oleville; ] 2 2 [

24 se on avu, jolla hallitsijat pääsevät yleiseen suosioon. Val lassaolon ainoa etu on, että voi tehdä enemmän hyvää kuin kaikki muut, ja ystäviä ovat ne, jotka osoittavat ystävyyttä. Toiset taas eivät halua olla miel lyttäviä, ei niinkään paljon vaivan pelosta kuin ilkeämielisyyttään, koska he kaikessa ovat jumalallisen lempeyden vastakohtia. 33. TULEE OSATA VÄISTYÄ. Jos kieltäminen on suuria elä män taitoja, on itsensä kieltäminen erinäisiltä toimilta ja ihmisiltä vielä suurempi. On kaikenlaisia puuhia, jotka syö vät kallista aikaa kuin koi, ja pahempi on touhuta joutavissa kuin olla j outen. Valppaalle ei riitä olla tunkeilematta, hänen tulee katsoa, etteivät toiset ole tunkeilevia häntä koh taan. Niin ei saa kuulua kaikille ettei kuuluisi itselleen, ystä viäkään ei saa väärinkäyttää eikä vaatia heiltä enempää kuin he hyvällä antavat. Kaikki liika on pahasta, varsinkin seu rustelussa. Viisas kohtuus takaa parhaiten kaikkien hyväksy misen ja arvonannon, eikä kallisarvoinen säädyllisyys saa naarmuakaan. On siis säilytettävä hengen vapaus, harrastet tava kiihkeästi kaikkea valikoitua eikä koskaan loukattava hyvän aistin vaatimuksia. 34 etevin luonnon lahjansa, viljellä sitä ja kehittää muitakin. Jo kai n en olisi päässyt pitkälle jossakin, j os olisi tuntenu t parhaan kykynsä. Tarkatkoon kukin vallitsevaa ominaisuuttaan ja kohdistakoon siihen ahkeruutensa. Tois iss a se on arvostelukyky, toisissa TULEE TUNTEA VAHVIN PUOLENSA, ] 23 [

25 urheus. Enimmät tekevät väkivaltaa lahjoilleen eivätkä missään pääse etevämmyyteen. Aika osoittaa liian myöhään harhaksi sen, mikä alussa mairitteli intohimoa. 3 5 ON HARKITTAVA, TÄRKEIMPIÄ ASIOITA ENITEN. Ajattelun puute vie tyhmät harhaan : he eivät oivalla asioista puoltakaan eivätkä viitsi olla huolellisia, kun eivät huomaa vahinkoaan tai etuaan. Jotkut tekevät mitättömästä asiasta suuren ja pitävät pienenä sitä, mikä merkitsee paljon, aina punniten takaperoisesti. Useat eivät menetä arvostelukykyään siksi ettei heillä sitä olekaan. On seikkoja, joihin olisi kohdistettava koko tarmo ja jotka tulisi säilyttää hengen syvyyksissä. Viisas harkitsee kaikkea ja tunkeutuu erityisesti sinne, missä on pohjaa ja vastarintaa, ja ajattelee väliin että siinä on enemmänkin kuin hän luulee. Siten ehtii harkinta sinne minne pelkokin. ONNEA ON KOKEILTAVA ennen kuin ryhtyy toimimaan ja sitoutuu. Tämä on tärkeämpää kuin temperamentin tarkkailu. Jos on tyhmää nelikymmenvuotiaana turvautua Hippokratekseen terveyden vuoksi, niin vielä tyhmempää on vasta silloin hakea viisautta Senecalta. Suurta taitoa kysyy onnen säätely, milloin odotellen, sillä odotustakin tarvitaan, milloin saavuttaen. Onnella on vuoronsa ja tilaisuutensa, vaikka sen olemusta ei voi käsittää, siksi säännöttömät ovat sen tavat. Ken on havainnut sen suopeaksi, jatkakoon reippaasti kulkuaan, sillä onni yleensä rakastaa rohkeita ja jalo- ] 24 [

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus POJILLE.

Rakkauden Katekismus POJILLE. f~;*-i-t>yt Rakkauden Katekismus POJILLE. Hinta Smk. 1:50. I:NEN KÄSKY. Sinun tulee rakastaa ainoastaan minua. Sinun on aina pidettävä huolta rakastettusi mieliteoista, etkä saa koskaan heittää silmäniskuja

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

I C. C,,J»li'.-^-"l. RakkaudenKatekismus. Pojille. / // k. Kustantaja: K. Valovuori Uusikaupunki.

I C. C,,J»li'.-^-l. RakkaudenKatekismus. Pojille. / // k. Kustantaja: K. Valovuori Uusikaupunki. RakkaudenKatekismus Pojille. I C. C,,J»li'.-^-"l / // k Kustantaja: K. Valovuori Uusikaupunki. %é xkmik\{^tt\m\in OJIU

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutustyylit Lähde: Kauppila 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutuksen perusmuotoja Ystävällinen vuorovaikutustyyli Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. Tyylin

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

RAKKAUDEN KATEKISMUS

RAKKAUDEN KATEKISMUS f" f- RAKKAUDEN KATEKISMUS POJILLE. / : ' ''/ Toinen painos Kustantaja: K. VALOVUORI, Uusikaupunki. liihdiieiiiiteiiiiii POJILLE. Teinen painos. Kustantaja: K. VALOVUORI, Uusikaupunki. i l:nea käsky.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Mietelauseita hyvästä elämästä

Mietelauseita hyvästä elämästä Mietelauseita hyvästä elämästä Koonnut Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Rikkaus Mikään ei ole riittävästi sille, jolle tarpeeksi on liian vähän. Epikuros (341 270 ekr.) Ei se ole rikkain,

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA

VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA KIELELLISET TAIDOT: Kyky erottaa funktio (miksi hän puhuu?), puhuminen (äänenkäyttö, kielitaito, puhetapa, rytmi, tempo, intonaatio), kuunteleminen (sisällön rakenteen seuraaminen,

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski Wisdom of Merlin Dragon Sky Manual Merlinin Viisaus Andrea Chisara Baginski Merlinin Viisaus Alku Merlinin Viisaus-energian perusti Andrea Chisara Baginski, huhtikuun 25. Päivä, 2006. Andrea on monen eri

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

RAKKAUS. Filosofiaa tunteista. Saturday, January 31, 15

RAKKAUS. Filosofiaa tunteista. Saturday, January 31, 15 RAKKAUS Filosofiaa tunteista RAKASTAMISEN TAPOJA Rakastaa herkkuja Rakastaa jonkin tekemisestä Rakastaa lemmikkiä Rakastaa puolisoa Rakastaa lasta Rakastaa ystäväänsä MITÄ RAKKAUS ON? Rakkaus tunteena

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. I. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois.

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. 1. Suodattaminen Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. Esim. Kiinnitän huomiota hikoiluuni ja jännittämiseeni, mutta en mieti lainkaan, onko minua kohtaan

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA!

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! 1 Ulkona on kaunis ilma. Noah herää. Häntä eivät herätä auringonsäteet vaan herätyskello, joka vilkuttaa valoa ja tärisee. Noah on kuuro ja siksi hänen herätyskellonsa

Lisätiedot

RAKKAUDEN KATEKISMUS

RAKKAUDEN KATEKISMUS m@smssbss3m RAKKAUDEN KATEKISMUS TYTÖILLE. Kustantaja: K. Valovuori Uusikaupunki. limileß KATEKISMUS TYTÖILLE. Kustantaja: K. Valovuon, Uusikaupunki. Alkulause. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

01. MÄÄRITTELE UNELMASI

01. MÄÄRITTELE UNELMASI BRÄNDISI PERUSTA 01. MÄÄRITTELE UNELMASI Monesti suurin syy miksi päädytään uudelleen brändäämiseen on toiminnan sekavuus ja epäröinti. Ei olla riittävästi ajateltu miltä oma unelma elämäänsä ja liiketoimintaansa

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Lapseniko villipeto?

Lapseniko villipeto? Lapseniko villipeto? Raisa Cacciatore lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, tietokirjailija www.vaestoliitto.fi www.raisacacciatore.fi Aggression hallinta on oppimisprosessi Opitaan tuntemaan itseä ja

Lisätiedot

TURNAUSOHJEET. Turnauksen tavoite. Ennen aloitusta. Taistelukierroksen Pelaaminen. www.ninjago.com

TURNAUSOHJEET. Turnauksen tavoite. Ennen aloitusta. Taistelukierroksen Pelaaminen. www.ninjago.com Turnauksen tavoite Ennen aloitusta Haluatko Spinjitzumestariksi? Valitse vastustaja ja mittele taitojasi monella kierroksella. Voitat ottamalla vastustajaltasi kaikki aseet! Jokainen pelaaja tarvitsee

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 osa 7 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askeleen 6. askel kuuluu:

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut.

Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut. Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut. 1. matkalla kotiin 2. kaikkialla 3. sulkea kännykkä 4. laittaa se äänettömälle 5.

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien ja heidän kanssaan työskentelevien hyvinvointi- ja virkistyspäivä Ikaalinen 1.11.2017 Pirjo Latvanen Psykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti Maatilan emäntä IHMISSUHTEISSA Kihistään

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot