OPPIPOJANTIE II ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, 31. KUNNANOSA: ROINILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIPOJANTIE II ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, 31. KUNNANOSA: ROINILA"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, 31. KUNNANOSA: ROINILA Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 253 ja lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksessa muodostuu osa korttelista 7433 sekä lähivirkistysaluetta. Ohjeellinen tonttijako Asemakaavan muutos nro 3495 laatija : arkkitehti Antti Heikkilä puh / esittelijä: kaavapäällikkö Asko Honkanen puh / ehdotus asemakaava ltk hyv. pvm AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y E r k o n t i e J ä r v e n p ä ä a n t t i. h e i k k i l s a u n a l a h t i. f i w w w. a n t t i h e i k k i l a. f i

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Kellokosken taajamassa Rajalinnan työpaikka-alueella. Kaavamuutoksen kohteena olevat kiinteistöt (Oppipojantie 14-16, kiinteistöt 18:86 ja 18:87) sijoittuvat Oppipojantien pohjoispäähän ja rajoittuvat etelässä, pohjoisessa ja idässä ympäröivään teollisuusalueeseen ja lännessä lähivirkistysalueeseen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan kaavamuutosalue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV³) ja lähivirkistysaluetta (VL). 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus Nimi: Oppipojantie II, asemakaavan muutos. Asemakaavanmuutoksen tarkoitus: Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Oppipojantien pohjoispäässä sijaitsevaa TTV³korttelialuetta (Oppipojantie 14-16, kiinteistöt 18:86 ja 18:87) siten, että kiinteistöillä toimiva yritys Juha Snell Oy voi laajentaa tuotantolinjastorakennustaan lounaaseen. Nykyinen asemakaavatilanne ja tontin rajaus ei mahdollista tuotantorakennuksen riittävää laajentamista. Tavoitteena on laajentaa tonttia hieman virkistysalueen puolelle kuitenkin siten, että virkistysaluekaista jää riittävän leveäksi eikä lähialueen kiinteistöille ja infrastruktuurille aiheudu haittaa. Samalla voidaan tarvittaessa tarkistaa alueen korttelialuemerkintää ja muita kaavamerkintöjä. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus... 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Osallistuminen ja yhteistyö LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueiden nykytilasta Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan suunnittelutarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavan rakenne Korttelialueiden kaavamääräykset Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin,... maakuntakaavaan ja osayleiskaavaan AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 2

4 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta...12 AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 3

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Juha Snell Oy on tehnyt syksyllä 2011 asemakaavan muutosaloitteen omistamilleen tiloille 18:86 ja 18:87, Oppipojantie Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa korttelialuetta lähivirkistysalueen puolelle siten, että yritys voi laajentaa tuotantolinjastorakennustaan lounaaseen ja että tontille jää riittävä tila piha-alueelle ja varastoinnille. Nykyinen asemakaavatilanne ja tontin rajaus ei mahdollista tuotantorakennuksen riittävää laajentamista. Juha Snell Oy on vuonna 1974 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut alumiinija teräsohutlevyn muokkaukseen ja työstämiseen. Ensimmäiset Faster-alumiiniveneet valmistuivat jo v Faster-veneet suunnitellaan ja valmistetaan kaavamuutosalueella sijaitsevissa tuotantorakennuksissa. Asemakaava on tullut vireille Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi), Kellokosken kirjastossa sekä Tuusulan kunnan nettisivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kahdeksan mielipidettä / lausuntoa. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä. Asemakaavan muutosehdotus on MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä ja välisenä aikana kunnantalolla kaavoituksessa, Hyryläntie 16 ja kunnan nettisivuilla sekä Kellokosken kirjastossa sen aukioloaikoina. Kaavamuutosehdotuksesta jätettiin 3 muistutusta ja saatiin 12 lausuntoa. Korttelialueen laajennus tehdään Tuusulan kunnan omistamalle maalle, joten kaavan yhteydessä ei tehdä maankäyttösopimuksia. Asemakaavatyön kustannuksista vastaa Juha Snell Oy. 2.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan muutosta on tehnyt Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy kunnan kaavoitustoimiston ja Juha Snell Oy:n kanssa yhteistyössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta on pyydetty asiaan kuuluvien tahojen lausunnot ja ne ovat olleet julkisesti nähtävillä mielipiteiden ja muistutusten esittämistä varten. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueiden nykytilasta Oppipojantien varrella sijaitsevat teollisuustontit on pääasiassa rakennettuja Tekninen huolto Kaava-alueen ja lähialueen kiinteistöt on liitetty alueelle rakennettuun kunnallistekniikkaan. Kaavamuutosalueella kulkee Fortumin ilmajohto sekä vastikään rakennettu hulevesioja. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 4

6 3.1.2 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Teollisuusalueen aiheuttamat ympäristöhäiriöt ovat pääasiassa satunnaista melua. Meluhaittojen vaikutusta lähialueen asuinkortteleihin on vähennetty jättämällä lähivirkistysaluetta asutuksen ja teollisuusalueen väliin. Tilanne ei tule olennaisesti muuttumaan kaavamuutoksen myötä Maanomistus Lähivirkistysalue on kunnan omistuksessa. Kaavamuutosalueen TTV-3- korttelialue on yksityisessä omistuksessa. Kunta myy kaavamuutoksessa korttelialueeksi muuttuvan virkistysalueen osan kaavan vahvistuttua Juha Snell Oy:lle. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Alue on asemakaavoitettu. Taajamarakenteen tiivistäminen rakennetuilla alueilla on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen toimenpide Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt ja joka on vahvistettu , suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (ruskea alue). Nuolimerkintä osoittaa taajamarakenteen laajenemissuunnan. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 5

7 3.2.3 Kellokosken osayleiskaava Aluetta koskee valtuuston hyväksymä Kellokosken osayleiskaava. Oppipojantie II asemakaava-alue sijoittuu osayleiskaava-alueelle. Rajalinnan työpaikka-alueen pohjoisosa on merkitty kaavakartassa teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Teollisuus- ja varastoaluetta ympäröi lähivirkistysalue (VL) Asemakaava Voimassa olevan asemakaavan mukaan kaavamuutosalue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV³) ja lähivirkistysaluetta (VL) Rakennusjärjestys Tuusulan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Siinä ei ole aluetta suoranaisesti koskevia erillismääräyksiä Tonttijako- ja rekisteri Alueella on ohjeellinen tonttijako ja kiinteistöt ovat rekisterissä tiloina Pohjakartta Asemakaavaehdotus on laadittu tarkistetulle pohjakartalle. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 6

8 3.2.8 Rakennuskielto Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja Kaavamuutosaluetta koskevat päätökset Alueen kaavoitus on käynnistynyt yksityisestä aloitteesta. Juha Snell Oy on halukas ostamaan kunnalta asemakaavan muutoksessa muodostuvan teollisuus - ja varastorakennusten korttelialueen Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Aluetta koskee valtuuston hyväksymä Kellokosken osayleiskaava. Oppipojantie II asemakaava-alue sijoittuu osayleiskaava-alueelle. Voimassa olevan asemakaavan mukaan kaavamuutosalue on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV³) ja lähivirkistysaluetta (VL). Nykyinen asemakaava ja tuleva asemakaavan muutos ovat osayleiskaavan mukaisia. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelutarve Asemakaavan muuttamiselle on tarve, koska nykyinen asemakaavatilanne ja tontin rajaus ei mahdollista Juha Snell Oy:n tuotantorakennusten ja varastoinnin riittävää laajentamista. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutos on käynnistynyt Juha Snell Oy:n aloitteesta ja asemakaava on tullut vireille Asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3.kerros, C-siipi) Kellokosken kirjastossa sekä Tuusulan kunnan nettisivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kahdeksan mielipidettä / lausuntoa. Mielipiteet, lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset - Kaava- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat - Alueella toimivat yritykset - Alueella toimivat yhdistykset Me Kellokoskelaiset ry, Kellokosken Yrittäjät ry, Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry, Tuusulan ympäristöyhdistys ry, Tuusula Seura ry, Ikäihmisten neuvosto AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 7

9 - Viranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Tuusulan kunta Maankäyttö- ja karttapalvelut, Tuusulan kunnan tekninen lautakunta, rakennusvalvonta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, Kellokosken kehittämistoimikunta - Muut Fortum Oyj, Fingrid Oyj, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, puhelinyhtiöt Tiedottaminen Asemakaavamuutoksen vireilletulosta, kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kuulutukset paikallislehdissä. Kaavoitettavan alueen ja lähialueen maanomistajille tiedotetaan kaavan ehdotusvaiheesta kirjeitse. Kaavoitusprosessin aikana lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavan suunnittelijoihin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osalliset voivat jättää kaavan ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana mielipiteensä kirjallisesti Tuusulan kaavoitustoimistoon tai kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Muistutukset ja lausunnot on liitetty vastineineen kaavaselostukseen, jonka perusteella tehdään päätös esitetystä asemakaavasta. Halutessaan muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemisestä kirjeitse Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta ja - ehdotuksesta on pyydetty lausunnot kunnan eri hallintokunnilta sekä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavamuutos koskee. Lausunnot on pyydetty myös alueella toimivilta asukasyhdistyksiltä. 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Valtuuston hyväksymän Tuusulan kuntastrategian mukaan yksi Tuusulan ylivoimatekijöistä on elinkeinoelämän toimintaedellytykset kunnan alueella. Vastaaminen alueella pitkään toimineen yrityksen toimitilojen laajentamistarpeeseen on näin ollen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Kuntastrategian mukaan tavoitteena on myös laadukas ympäristö ja pientalovaltaisuus. Tätä tavoitetta noudatetaan jättämällä riittävä etäisyys teollisuusalueen ja lähialueen pientalotonttien väliin. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 8

10 4.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kellokosken osayleiskaava mahdollistaa korttelialueen nykyisen ja säilyvän käyttötarkoituksen. Voimassa olevan asemakaavan korttelialuemerkintä, rakennusoikeus ja kerrosluku ovat myös tarkoitukseen sopivat, joten tavoitteena ei ole muuttaa ko. määräyksiä Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet J. Snell Oy.n tuotantolinjaston tarkoituksenmukaisin laajentamissuunta on lounaaseen. Tästä syystä korttelialuetta levennetään länteen päin. Samalla tavoitteena on myös ollut säilyttää VL-alueella kulkeva avo-oja sekä Fortumin ilmajohtolinja entisellä paikallaan Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden tarkentuminen Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 mukaan. Osallisten ja viranomaisten lausunnoissa ei ole ilmennyt sellaista, jonka vuoksi kaavaan olisi tarvinnut tehdä nähtävillä olon jälkeen muutoksia. 4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavamuutoksen yhteydessä ei ole laadittu erilaisia vaihtoehtoja. Korttelialuetta on mahdollista laajentaa ainoastaan länteen. Korttelialueen rajauksessa ja rakennusalan rajojen sijoittelussa on huomioitu lähellä sijaitseva ilmajohto Fortumilta saadun lausunnon mukaisesti. 4.6 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Kaavamuutoksen keskeinen sisältö on TTV-3-korttelialueen laajentaminen länteen n. 12 metriä tilojen 18:86 ja 18:87 kohdalla. Kaavaa muutetaan ainoastaan tilojen 18:86 ja 18:87 sekä niihin rajoittuvan lähivirkistysalueen (VL) osalta. Muilta osin tilanne säilyy ennallaan. Kaavateknisistä syistä VL-aluetta on otettu mukaan laajemmin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on ha. Kaavamuutoksen myötä TTV-3- korttelialueen uusi pinta-ala on ha (lisäystä +949 m²) ja rakennusoikeus 2890 k- m² (lisäystä +285 k- m²). Lähivirkistysalueen uusi pinta-ala kaavamuutosalueella on ha (vähennystä vastaavasti -949 m²). Kaava-alueelle ei ole osoitettu varauksia palvelurakentamiselle. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 9

11 4.7 Korttelialueiden kaavamääräykset TTV-3 Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennusoikeuteen sisältyvänä saa kullekin rakennuspaikalle sijoittaa 1 asunnon rakennusten hoidon vaatimaa henkilökuntaa varten. Korttelialueen rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, huolto- tai oleskelualueina on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisessa huolitellussa kunnossa. Korttelialueella on varattava leikkitiloiksi tai asukkaiden oleskeluun piha-aluetta vähintään 25% asuinhuoneistojen pinta-alasta. Asuntojen piha-alueet on erotettava tontin muista toiminnoista istutuksin. Muut alueet VL Korttelialueella on varattava autopaikkoja seuraavasti: 1. Teollisuus- ja varastorakennukset 1 ap/työntekijä 2. Asunnot 1 ap/asunto Lähivirkistysalue. 4.8 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Lähiympäristön pientalotonttien kannalta olennaisin seikka on riittävän puuston säilyminen lähivirkistysalueella. Asia on noussut esille myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadussa palautteessa. 4.9 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon Koska kyseessä on olemassa olevan teollisuusalueen vähäinen laajennus, ei kaavamuutoksella ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Laajennus ei ole sen luonteinen, että se lisäisi alueen liikennemääriä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan Rakennetun ympäristön ja lähiympäristön pientalotonttien kannalta olennaisin seikka on riittävän puuston säilyminen lähivirkistysalueella. Etäisyys pientalotontteihin ei juuri pienene, mutta olennaista on riittävän puuston ja kasvillisuuden säilyttäminen visuaalisia ja äänihaittoja vastaan. Uudisrakentaminen tulee sijoittumaan päättyvän tonttikadun päässä olevan tontin takaosaan, joten taajamakuvaan kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Vaikutukset palveluihin ja talouteen Asemakaavan muutos parantaa pitkään alueella toimineen yrityksen toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa siten välillisesti talouteen myös laajemmin. Kunnan talouteen kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia, koska uutta infrastruktuuria ei kaavan vuoksi tarvitse rakentaa ja kaavatyöstä aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä. AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 1 0

12 4.10 Ympäristön häiriötekijät Teollisuusalueen aiheuttamat ympäristöhäiriöt ovat pääasiassa satunnaista melua. Meluhaittojen vaikutusta lähialueen asuinkortteleihin on vähennetty jättämällä lähivirkistysaluetta asutuksen ja teollisuusalueen väliin. Tilanne ei tule olennaisesti muuttumaan kaavamuutoksen myötä. Kuten edellä on mainittu, olennaisin seikka on riittävän puuston säilyminen lähivirkistysalueella Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan ja osayleiskaavaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alue on jo nykyisellään asemakaavoitettu. Taajamarakenteen tiivistäminen rakennetuilla alueilla on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen toimenpide Maakuntakaava Asemakaava on edelleen maakuntakaavan mukainen (suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle) Kellokosken osayleiskaava Korttelialueen käyttötarkoitus on osayleiskaavan mukainen. Osayleiskaavan tavoitteet eivät vaarannu, vaikka osa lähivirkistysalueesta muuttuukin TTV-3- korttelialueeksi. Lähivirkistysalue muodostaa edelleen osayleiskaavassa esitetyn yhtenäisen pohjois-eteläsuuntaisen virkistysalueyhteyden. Juha Snell Oy:n tuotantoa AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 1 1

13 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavaan liittyy havainnepiirros, joka ohjaa alueen rakentamista. 5.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan muutoksen mukainen lisärakentaminen toteutunee lähivuosien kuluessa. 5.3 Toteutuksen seuranta Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. Tuusulassa Antti Heikkilä, arkkitehti SAFA Asko Honkanen, kaavapäällikkö 6 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 1. Kunnallistekniikan johtokartta 2. Asemakaavakartta ja määräykset 3. Havainnekuva 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 6. Asemakaavan muutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 7. Asemakaavan seurantalomake AR K K I T E H T I T O I M I S T O A N T T I H E I K K I L Ä O Y 1 2

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS M MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MYLLYPELLONTIEN ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2.7.2013 SELOSTUS KOSKEE 2.7.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN (2311) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 26.5.2015 päivättyä asemakaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 9. ALIKERAVA UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN (2311) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 26.5.2015 päivättyä asemakaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 9. ALIKERAVA UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN (2311) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 26.5.2015 päivättyä asemakaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maankäyttöpalvelut 26.5.2015 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaavaselostus 15. 12. 2011

Kaavaselostus 15. 12. 2011 Kaavaselostus 15. 12. 2011 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Karkkilan kaupunki Yrittäjäntie, eteläinen Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 45 TONTIN 11 SEKÄ LIIKENNE-, PUISTO- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VAAJAKOSKENTIE 174 KAAVATUNNUS 69:058 KAAVAN PÄIVÄYS 25.11.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASTIEN HOIVAKODIN LAAJENNUS YLIKYLÄ/HAAPAMAA (105/017) ASEMAKAAVASELOSTUS 7.2.2014 (hyväksymiskäsittelyyn)

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASTIEN HOIVAKODIN LAAJENNUS YLIKYLÄ/HAAPAMAA (105/017) ASEMAKAAVASELOSTUS 7.2.2014 (hyväksymiskäsittelyyn) KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASTIEN HOIVAKODIN LAAJENNUS YLIKYLÄ/HAAPAMAA (0/07) Asemakaavan muutos koskee korttelia 70 ja siihen liittyvää viheraluetta. ASEMAKAAVASELOSTUS 7..0 (hyväksymiskäsittelyyn)

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Kirkkokangas 15. kaupunginosan kortteli 15025 (osa) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Kirkkokangas 15. kaupunginosan kortteli 15025 (osa) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut ASEMAKAAVASELOSTUS Alue Alavuden kaupungin Kirkkokangas 15. kaupunginosan kortteli 15025 (osa) / Ympäristöpalvelut 01.06.2015 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaehdotuksen selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Tuuri 02.kaupunginosan korttelit 10 ja 61 sekä lähivirkistysalue. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Tuuri 02.kaupunginosan korttelit 10 ja 61 sekä lähivirkistysalue. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut ASEMAKAAVASELOSTUS Alue Alavuden kaupungin Tuuri 02.kaupunginosan korttelit 10 ja 61 sekä lähivirkistysalue / Ympäristöpalvelut 22.01.2015 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO)

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 62. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 101 TONTTI 1 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS JA VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) KAAVATUNNUS 62: 101 11.4.2012 62:031

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa. Selostus. (ehdotusvaihe) Työ: 25179. Turku, 8.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa. Selostus. (ehdotusvaihe) Työ: 25179. Turku, 8.1.2013 EURAJOEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa Selostus (ehdotusvaihe) Työ: 25179 Turku, 8.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO)

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) A S E M A K A A V A N S E L O S T U S Asemakaavan muutos koskee 62. kaupunginosan korttelia 101 sekä virkistys- ja vesialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 62. kaupunginosan kortteli 101 sekä katu-,

Lisätiedot

KIIKOINEN VUOLTEEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

KIIKOINEN VUOLTEEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 050409.BP Tampere, 12.12.2005 KIIKOINEN VUOLTEEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituksen vireilletulosta on päätetty ilmoittaa 14.9.2005. Kaavaluonnos: 14.9.2005 Kaavaehdotus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki

Haapajärven kaupunki Haapajärven kaupunki ASEMAKAAVAN SELOSUS 13.6.2013 päivättyyn Haapajärven kaupungin Ylipään kaupunginosan kortteleita 437, 433, 434 ja korttelin 451 tonttia 1 sekä näihin liittyviä tie- katu-, ja puistoalueita

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaavan muutos Lepola D:no 165/2014 Kaavaselostus

Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaavan muutos Lepola D:no 165/2014 Kaavaselostus Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaavan muutos Lepola D:no 165/2014 Kaavaselostus 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 17.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten

Lisätiedot

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella.

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Särkikankaan alueella noin kahden

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 23147. Turku, 15.1.2010, tark. 5.5.2010

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 23147. Turku, 15.1.2010, tark. 5.5.2010 EURAJOEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Selostus Työ: 23147 Turku, 15.1.2010, tark. 5.5.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Lepsämä, Jäkälätie. Kaavatunnus: 6-024 Asianumero: 605/10.02.03/2012

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Lepsämä, Jäkälätie. Kaavatunnus: 6-024 Asianumero: 605/10.02.03/2012 Kaavatunnus: 6-024 Asianumero: 605/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Lepsämä, Jäkälätie Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7. päivänä lokakuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa. Mitä

Lisätiedot

NUMMELA, HUHDANMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 98 JA 101 SEKÄ NÄIDEN VÄLISELLÄ PUISTOKAISTALEELLA

NUMMELA, HUHDANMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 98 JA 101 SEKÄ NÄIDEN VÄLISELLÄ PUISTOKAISTALEELLA Asia 81/713/2005 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 31.1.2006 6 Ympa liite 2 Kaavatyön vireille kuuluttaminen 17.2.2006 Perusselvitykset ja tavoitteet Ympa 28.2.2006 28 Ympa liite 7 Kaavaehdotus

Lisätiedot