RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011"

Transkriptio

1 RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011

2 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa Vuodesta 2011 tulee kaikkien aikojen paras! Liikevaihtomme on kehittynyt erittäin myönteisesti se on 58 % suurempi kuin vuonna 2010 vastaavalla tarkastelujaksolla. Varsinkin kaivos- ja tunnelipuolella on ollut erityisen vilkasta. Olemme toiveikkaita että liikevaihtomme kasvaa edelleenkin kiitos hyvän tilauskannan ja parantuneen tuotevalikoiman. Eräs perusarvoistamme on innovatiivisuus; olemme sitä mieltä että mikään tuote tai palvelu ei ole koskaan valmis vaan niitä voi aina kehittää. Atlas Copco on valittu maailman sadan innovatiisimman yrityksen joukkoon. Valinta on tehty yrityksistä, joilla on ollut yli 100 hyväksyttyä patenttia viimeisen kolmen vuoden aikana patenttien teknisen merkityksen ja globaalin vaikutuksen perusteella. Yksi tuotekehityksen tärkeistä tavoitteista on ollut ympäristön huomioon ottaminen vähentämällä päästöjä. Paras esimerkki tästä on uusin poravaunumme SmartROC T35, jonka polttoainekulutus on pystytty alentamaan puoleen verrattuna vastaavanlaisiin poravaunuihin. Ero on vielä merkittävämpi, jos vertailukohteena on kaivinkoneen päälle asennettu porauslaite näissä toteutuksissahan myös porakaluston kesto on oleellisesti huonompi. Olemme olleet tänä vuonna markkinajohtajia myös maanpäällisten porauslaitteiden osalta. Voimakkaasti lisääntynyt laitekanta vaatii lisää resursseja huoltoon ja asiakaspalveluun. Olemme palkanneet viimeisen kuukauden aikana neljä uutta työntekijää ja jatkamme rekrytointeja edelleen: meillä on jo 16 huoltomiestä eri puolilla Suomea. Käyttöhenkilökunnan tärkeys korostuu kun alalle tulee uusia henkilöitä. Meillä on tällä hetkellä käytössä sekä tunneliporauslaitteiden että uppoporauslaitteiden simulaattori, jossa käyttäjät voivat kokeilla laitteen ajoa ja porausta ilman vaurioriskiä ja tuotantokatkoja. Palveluumme kuuluu myös porauksen käytännön opetus, joka voi kestää laitteesta, aikaisemmasta kokemuksesta ja koulutettavien määrästä riippuen muutamasta päivästä kolmeen kuukauteen. Koulutus on investointi, joka maksaa itsensä varmasti takaisin parempien vuorotuloksien, paremman porakaluston keston ja alhaisempien käyttökulujen kautta. Odotamme mielenkiinnolla ensi vuotta aikojen tiukentuessa laitteiden alhaiset kokonaiskäyttökustannukset ovat kilpailuetu. Meillä on monta hyvää yhteistyökumppania auttamassa kehittämään laitteitamme ja olemme valmiit edelleen parantamaan asiakkaittemme tuottavuutta. Toimitusjohtaja Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab 4 Kullan kimallusta Laivakankaalla 6 Jälleenmyyjät kartalle 7 Kopadista Atlas Copcon rakennuskoneiden jälleenmyyjä 8 Kierteissä on älyä 10 Atlas Copcon rakennuskoneet tien päällä 12 Älykäs poraaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä 13 Maanjäristys! 14 Huoletonta poraamista 16 Maxpo 18 Suurpaalu-konferenssi Kirkkonummella Kansikuvassa Valkeakosken Urakkatyön HB 4200 rakennustyömaalla Hämeenlinnassa.

3 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Rakentaminen & louhinta 2/ Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab, Tuupakankuja 1, Vantaa, puhelin: , faksi: , VASTUULLINEN JULKAISIJA: Ilkka Eskola TOIMITUS: Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab, TAITTO: Anna-Mari Sipilä, PAINOPAIKKA: Forssa Print, KANNEN KUVA: Kimmo Alakoski, OSOITELÄHDE: Oy Atlas Copco Louhintatekniikan asiakasrekisteri, Fonecta Oy / Kohdistamiskone B2B

4 4 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Kullan kimallusta Laivakankaalla Laivan kaivoksella 15 kilometriä Raahesta etelän suuntaan käy jo kova vilinä: ROC L7 -poravaunu on tuotantoporauksessa ja louhoksen toisella puolen ROC D7 -vaunulla tehdään tasauslouhintaa tuotantoporausta varten. Malmia ja raakkua lastataan Hitachi EX lastauslaitteilla ja vastavalmistuneilla teillä jylistävät Cat 777 -kiviautot. TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ Vielä pari vuotta sitten alue oli tavallista suomalaista mäntymetsää. Projektin alkusysäys tapahtui kuitenkin jo 32 vuotta sitten amatöörigeologin löydettyä ensimmäiset merkit kultaesiintymästä. Sen jälkeen ovat sadat työntekijät, urakoitsijat ja yhteistyökumppanit rakentaneet paikalle koko kaivosinfrastruktuurin - tiet, huoltorakennukset, rikastamon. Infrastruktuurin rakennustyöt alkoivat toden teolla helmikuussa Mukana hankkeessa ovat olleet mm. Outotec, Metso, Rautaruukki, Ahma ja Tallqvist. Kaivosyhtiö Nordic Mines on ruotsalainen, vuonna 2005 perustettu malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittava yritys. Yhtiöllä on sekä Suomessa että Ruotsissa useita projekteja, joista kaivostoiminta. on käynnistetty ensimmäisenä Laivassa. Nordic Minesin malminetsintä on tällä hetkellä painottunut Laivan esiintymän ympärille malmialueen rajat ovat vielä määrittämättä. Nordic Mines -yhtiön omaleimaisen malminetsintämenetelmän, niin sanotun matriisimenetelmän, kehittivät yhtiön hallituksen jäsenet Kjell Moreborg ja Christer Löfgren 1980-luvun alussa. Menetelmän perusajatuksena on se, että Ruotsin ja Suomen yleisimmän maalajin, moreenin, koostumus heijastaa allaolevan kallioperän koostumusta. Vasta maaperänäytteiden analyysin jälkeen aloitetaan tarvittaessa kairaus. Matriisimenetelmän valtteja ovat nopeus ja kustannustehokkuus. Laivan kaivoksella työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä yhtiön omaa työntekijää ja muutamia kymmeniä urakoitsijoiden työntekijöitä. Tulevaisuudessa kaivoksen työntekijöiden määrä noussee noin sataan henkilöön. Kaivoksen ensimmäinen työntekijä, kaivososaston päällikkö Per Jannert kuvailee työnjakoa näin sujuvalla suomen kielellä: Louhinnan onnistumisen Nordic Minesin Kaivososaston päällikkö Per Jannert (oikealla) ja Atlas Copcon piiripäällikkö Esa-Matti Polvi

5 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / kannalta reikien välinen etäisyys ja niiden laatu ovat äärimmäisen tärkeitä. Käyttämämme selektiivisen lastausmenetelmän vuoksi myös lastaus on avainasemassa, jotta malmi päätyy oikeaan paikkaan. Siksi haluamme itse hoitaa poraamisen ja lastaamisen. Urakoitsija Tallqvist Infra Oy puolestaan hoitaa malmin ja raakun kuljetukset sekä teiden kunnossapidon Laivan kaivos on avolouhos, ja kaivospiirin pinta-ala on noin 1700 hehtaaria. Pengerkorkeus on 5 metriä. Porattavat reiät ovat halkaisijaltaan 127 mm:n pystyreikiä, joiden syvyys on reilu kuusi metriä reiän optimaalinen sysyys on vielä mietinnässä. Ensimmäisellä louhoksella on nyt aloitettu tuotantoporaus. Toisessa, noin 500 metrin päässä sijaitsevassa louhoksessa on aloitettu maanpoistotyöt. Ensi vuoden alusta alkaen tuotannon on suunnitelmien mukaan määrä olla jo täydessä vauhdissa. Tavoitteena on tuottaa 3700 kg kultaa vuodessa. Maanalaista louhintaa ei toistaiseksi ole suunnitteilla, YHDEN VIHKI- SORMUKSEN VERRAN KULTAA VAATII KAKSI TONNIA MAL- MIA. mutta sen mahdollisuutta ei ole myöskään suljettu pois malmiesiintymän rajoja tutkitaan koko ajan. Atlas Copco Laivakankaalla Atlas Copco on toimittanut Laivan kaivokselle kaksi ROC L7 -poravaunua tuotantoporaukseen ja kolmas samanlainen on tulossa ensi keväänä. Porakalustona näissä vaunuissa käytetään Atlas Copcon patentoimaa putkitankokalustoa (COPROD). Lisäksi kaivoksella urakoivalla Tallqvist Oy:llä on käytössä ROC D7. ROC L7 -poravaunuissa on ROC Care ja COP Care -huoltosopimukset ja sen lisäksi Atlas Copcon huoltoasentaja Matti Kitinprami työskentelee kaivoksessa täysipäiväisesti. Matti on nyt alkuvaiheessa myös kouluttanut kaivosyhtiön porareita poravaunujen käytössä kutakin poravaunua käyttää kolme poraria, joista osalla on paljon kokemusta poraamisesta mutta osa taas on alalla aivan uusia. Minkä vuoksi yhteistyökumppaniksi valittiin Atlas Copco? Tärkeimpänä syynä ovat hyvin toimivat, korkealaatuiset laitteet, joilla pystyy poraamaan myös paksun irtokerroksen läpi, kertoo Per Jannert. Olemme olleet tyytyväisiä Atlas Copcon panokseen, yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä. Ympäristöstä pidetään huolta Ympäristöasiat ovat hallinneet suomalaista kaivoskeskustelua viime aikoina. Nordic Minesille ympäristöasiat ovat olleet tärkeitä yhtiön perustamisesta saakka: yhtiön tavoitteena on olla paitsi johtava kullantuottajayhtiö Euroopassa myös ympäristövastuullinen esikuva kaivosalalla. Esimerkkeinä toimista ovat energiankulutuksen minimointi ja hyvä yhteistyö paikallisyhteisön kanssa. Kaivoksessa käytetty vesi ja prosessissa syntyvä rikastushiekka kulkevat monien puhdistusvaiheiden läpi ennen kuin ne päätyvät takaisin luontoon, veden laatua mitataan jatkuvasti, kierrätykseen pyritään mahdollisimman paljon ja pölyn, melun sekä tärinän määrää pyritään minimoimaan. Mikä on ollut uuden kaivoksen käynnistämisessä haastavinta? Mitään ylitsepääsemättömiä haasteita ei vastaan ole tullut, sanoo Per Jannert. Tärkeää on saada kokoon oikeanlainen porukka, löytää oikeat ihmiset oikeaan työhön. Työnhakijoita on ollut kuitenkin paljon on ollut varaa mistä valita. Tähän yhtenä syynä on Laivan kaivoksen sijainti, monista muista kaivoksista poiketen, hyvien yhteyksien päässä lähellä taajamia. Laivan kaivoksen kultapitoisuudet ovat melko alhaiset: yhden vihkisormuksen verran kultaa vaatii kaksi tonnia malmia. Louhinnan jälkeen malmi kuljetetaan rikastamoon, jossa se murskataan alle 0,1 mm:n kokoon. Sen jälkeen malmia liuotetaan isoissa terästankeissa, joissa kulta liukenee syanidin ja hapen avulla. Viimeinen vaihe tuotantoprosessissa on kultaharkkojen valaminen. Tällä hetkellä rikastamossa testataan jatkuvasti ja ensimmäisen kultaharkon on määrä nähdä päivänvalon lähitulevaisuu- Viisi faktaa Laivan kaivospiiri on pinta-alaltaan 1700 hehtaaria. Pengerkorkeus on viisi metriä. Porattavat reiät ovat halkaisijaltaan 127 mm:n ja syvyydeltään reilun kuuden metrin pystyreikiä. Kaivoksella työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä Nordic Minesin omaa työntekijää. Tuotantoporausta tehdään kahden, ensi keväästä alkaen kolmen ROC L7 -poravaunun voimin. dessa. Kultaharkot myydään jalostamoille, joista suurin osa kullasta päätyy aikanaan koruteollisuudelle. Muita kullan käyttäjiä ovat mm. elektroniikka- ja hammaslääketiedeteollisuus. Per Jannert on työskennellyt kaivosalalla jo parikymmentä vuotta, Nordic Minesilla hän aloitti työt vuonna 2008 geologina. Malminetsintään liittyvä jännitys on yksi tärkeä syy, miksi hän viihtyy alalla. Työn vapaus ja mukavat työtoverit ovat myös asioita, joita hän työssään arvostaa. Ja se sujuva suomen kielen taito, siihen ovat selityksenä suomalaiset työtoverit ja kiinnostus vieraita kieliä kohtaan.

6 6 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Jälleenmyyjät kartalle MAANTIIVISTYS- JA BETONITUOTTEET Talhu Oy Petikontie 17, Vantaa Puhelin: ISKUVASARAT JA HYDRAULISET LISÄLAIT- TEET SEKÄ PAINEILMA- JA HYDRAULITOIMISET RAKENNUSKONEET Kopadi Oy Koivupuistontie Vantaa MB- JA HB-ISKUVASARAT Jasto Oy Kaarnatie Oulu puhelin: Juvan teollisuuskatu Espoo puhelin: PORAKALUSTO JT Kaivoskoneet Oy Kytkintie 51, Helsinki puhelin: (09) Veskun Pora Oy Putkikatu Naantali puhelin: tai

7 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Kopadista Atlas Copcon rakennuskoneiden jälleenmyyjä Atlas Copco -rakennuskoneiden jälleenmyyjäverkosto sai vankan vahvistuksen tänä syksynä, kun joukkoon liittyi vantaalainen Kopadi Oy. Kopadi tunnetaan parhaiten timanttityökaluistaan ja Brokk-purkurobottien maahantuojana. Kopadin myymälässä Vantaalla on asianmukaiset tilat myytäville tuotteille ja mittava varasto kulutustavaroille ja varaosille. Timanttityökalujen kunnostus on merkittävä osa yrityksen toimintaa. TEKSTI JA KUVAT: KIMMO ALAKOSKI Firman tuotevalikoimaan kuuluu jo nykyään sähkö- ja polttomoottorikäyttöisiä käsityökaluja, ja uuden yhteistyön myötä se täydentyy Atlas Copcon hydrauli- ja paineilmakäyttöisillä käsityölaitteilla sekä iskuvasaroilla ja muilla hydraulisilla lisälaitteilla. Unohtamatta tietenkään polttomoottorikäyttöistä Cobra-mallistoa. Huolto- ja varaosapalvelut tulevat jatkossa olemaan saatavilla Kopadin Vantaan korjaamolta ja myös yrityksen sopimushuoltajien kautta Suomessa. Eri tuoteryhmien myynti käynnistetään vaiheittain tulevan talven aikana. Liikkeelle lähdettiin luontevasti hydraulisilla iskuvasaroilla, jotka ovat Brokk-robottien kautta tuttuja Kopadin väelle. Käsityölaitteiden myynti on jo käynnissä ja myös hydraulisten lisälaitteiden osalta on toiminta alkamassa. Purku- ja kierrätysalan yritykset ovat Kopadin väelle suurelta osin tuttuja jo pitkältä ajalta ja Atlas Copcon rakennuskoneet täydentävät tuotepalettia mukavasti. Nyt alan yritys saa kaikki tarvitsemansa palvelut samalta tutulta myyjältään. Yhteistyön ansiosta myös rakennusliikkeiden tarpeisiin pystytään vastaamaan aiempaa paremmin. Koivupuistontie 16, Vantaa Myynti: Matti Rantanen Sami Lindqvist Olli Tanskanen Sakari Hiismäki Jussi Piiparinen Varaosamyynti: Markku Taimisto

8 8 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>Päältälyövän porakaluston kierreliitokset Kierteissä on älyä! Nykyaikainen porakalusto koostuu useimmiten terästä, yhdestä tai useammasta poratangosta sekä niskakappaleesta. Nämä poraletkan eri komponentit on kiinnitetty toisiinsa kierreliitosten avulla. TEKSTI: HEIKKI RÄSÄNEN, KUVAT: ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Yhden tangon porauksessa eli ns. drifter-tankoporauksessa, jota käytetään tunneleiden louhintaporauksessa sekä matalassa penger- tai kanaalilouhinnassa, terän ja niskakappaleen kierreliitokset ovat yleensä toisistaan poikkeavia ainakin kokonsa ja usein myös kierretyypin osalta. Jatkotankoporauksessa yleensä poraletkan kaikki kierreliitokset ovat samanlaisia. Päältälyövässä porauksessa iskuenergia porakoneelta terään välittyy jokaisen poraletkassa olevan kierreliitoksen kautta. On erittäin tärkeää, että kierreliitokset pysyvät kiinni, silloin kun iskuaalto kulkee liitoksen läpi. Tällöin energian välityskyky on parempi. Pitkien reikien jatkotankoporauksessa liitosten kunnolla ja kiinnipysyvyydellä on suuri merkitys porauksen hyötysuhteen kannalta. Huonossa kierreliitoksessa merkittävä osa iskuenergiaa muuttuu lämmöksi, joka johtaa liitosholkkien lämpiämiseen. On arvioitu, että uudessa tai hyväkuntoisessa, irtoholkkisessa kierreliitoksessa energiahäviö yhtä liitosta kohti on noin 5-6%. Kiintoholkkisella liitoksella päästään parempaan energian välityskykyyn, arviolta 3-5% energiahäviöllä yhtä liitosta kohti. Liitosholkkien lämpötilan mittausta voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa porakaluston toimivuutta ja optimoitaessa porauslaitteen asetuksia. Kierretyyppi tarpeen mukaan Nykyisin käytetyistä kierretyypeistä vanhin on R-kierre eli ns. köysikierre. Nimi tulee kierreprofiilin muodosta, joka muistuttaa köysipunoksen kierteistä ja pyöreää muotoa. R-kierre on edelleen yleisessä käytössä kevyessä kalustossa, aina 38 mm kierreläpimittaan saakka. Kierretyyppiä ja -kokoa kuvaavat lyhenteet ovat R25, R28, R32, R35 ja R38. Köysikierteiset liitokset kiinnittyvät tiukasti ja pysyvät kiinni pienikokoista kalustoa käytettäessä. Kun kalustokoko kasvaa, R-kierreliitosten liiallinen tiukkuus hankaloittaa liitosten avautuvuutta, ja niinpä 38 mm kierrekoosta ylöspäin vallitseva kierretyyppi on T-kierre. Tälle trapetsoidikierteelle on ominaista kierreprofiilin kulmikas muoto. T-kierteen tärkeä ominaisuus on köysikierrettä helpompi avautuvuus, joka suurella kalustolla (yli 38mm=1 1/2 ) on merkittävä etu. Lisäksi T-kierteellä saavutetaan parempi kulutuskestävyys ja pidempi käyttöikä, johtuen kierreprofiilissa olevan teräksen suuremmasta määrästä. Myös T-kierteen koko ilmaistaan kierteen läpimitan (mm) avulla lyhenteillä T38, T45, T51 ja T luvulla on markkinoille tullut R- ja T-kierteiden sovelluksia, joissa kierre poikkeaa sylinterimäisestä, eli kierteen kärjen ja tyven läpimitta poikkeavat toisistaan. Jäljempänä näistä kierteistä käytetään ilmaisua kartiokierre. Teräkierteen kartiomaisuudella on muutamia merkittäviä etuja. Kartiokierreliitos on helpommin avautuva verrattuna suoraan, sylinterimäiseen kierteeseen. Tällöin materiaalivahvuudet saadaan oikeaan paikkaan eli sinne missä rasitukset ovat suurimmat. Terässä tämä kohta on terän helman alue iskupinnan kohdalla. Vastaavasti tangossa taas teräkierteen tyven läpimittaa voidaan kasvattaa, mikä lisää kestoikää ja parantaa tangon taivutusjäykkyyttä sekä ohjaa reiän paremmin oikeaan suuntaansa aloitusta tehtäessä. Kartiomaisen teräkierteen avulla voidaan käyttää läpimitaltaan pienempää teräkokoa verrattuna suoraan kierteeseen. Esimerkiksi tunnelikaluston kartiokierteellä SR35 pienin teräkoko on 43 mm, kun taas R35-kierteellä pienin terä on 48 mm. Pengerlouhinnan niskatangoissa perinteisesti käytetyn R25-teräkierteen ja tankoprofiilin Hex22 ohella on saatavana kartiokierre SR28, jossa kierteen kärki on R25 ja tyvi on R28. Tällöin saadaan samalla teräläpimitalla käyttöön paksumpi tankoprofiili Hex25, jolloin reikäsuoruus paranee ja kaluston käyttöikä kasvaa.

9 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Tunnelilouhinnan haasteet Tunnelilouhinnan yhteydessä tehtävä kallion esi-injektointi on yhä tärkeämpi osa tunnelirakentamista. Tähän työvaiheeseen liittyvä jatkotankoporaus, yleensä reikäpituudella m, on normaalin louhintarytmin keskeyttävä, aikaavievä toimenpide. Jatkotankokaluston kartiokierteet, esimerkiksi SR38 ja TC42, nopeuttavat kiinnikierteytystä ja helpottavat kierreliitoksen avattavuutta, nopeuttaen näin ollen jatkotankoporauksen kokonaistyöaikaa. Erityisesti uusimmissa porauslaitteissa käytettävien mekanisoitujen tangonkäsittelylaitteiden kanssa kartiokierreliitos on osoittautunut erittäin toimivaksi, laitteen kapasiteetia nostavaksi ratkaisuksi. Kartiokierteen avulla voidaan liitosholkin läpimittaa pienentää, jolloin on mahdollista porata jäykemmällä kalustolla, mutta säilyttää injektointiporauksen teräkoko haluttuna, yleensä 54 mm. Suomessa maanalaisten kaivosten jatkotankoporausta on perinteisesti tehty sylinterimäiseen kierreliitokseen perustuvillä R32-, T38- ja T45-kalustoilla. Tuotannon ja vaijeripulttauksen jatkotankoporauksessa kartiokierteellä saavutetaan etua paitsi liitosten pidemmän käyttöiän, mutta myös tangonkäsittelyn nopeutuessa ja porauslaitteiden kokonaiskapasiteetin noustessa. Tällöin voidaan parhaassa tapauksessa puhua hyvin merkittävistä kustannussäästöistä. Tuotantoporaukseen ja vaijeripulttauksen jatkotankoporaukseen soveltuvia kartiomaisia R-kierteitä ovat mm. SR32 ja SR38 sekä T- profiililla varustettu kartiomainen TC35. Tällöin kierteen kärki on läpimitaltaan 32 mm ja tyvi 35 mm. Näiden kalustojen käytön myötä etua saavutetaan nimenomaan mekaanisen tangonkäsittelyn helpottuessa ja nopeutuessa. Toisaalta voidaan ottaa käyttöön paksumpi ja jäykempi tankoprofiili teräläpimitan säilyessä ennallaan. Esimerkiksi vaijeripulttauksessa aiemmin yleisesti käytetty 1 1/4 R32-kalusto voidaan vaihtaa jäykempään ja vahvempaan 1 1/2 TC35-kalustoon, ja siitä huolimatta käyttää edelleen teräkokoa 51 mm. Uuden tekniikan mahdollisuudet Moderni valmistustekniikka ja automatisoidut koneistuslaitteet mahdollistavat uusien ja yhä enemmän räätälöityjen kierreliitosten valmistuksen. Näillä voidaan saavuttaa useissa tilanteissa selkeää etua verrattuna aiempiin, perinteisiin kierretyyppeihin, joko käyttöiän kasvaessa tai käytön helpottuessa ja nopeutuessa. Silti perinteiset, sylinterimäiset R- ja T-kierteet ovat selkeästi yleisimmin käytetyt kierreliitostyypit. Näiden etuna on tunnettuus ja yhteenliitettävyys useamman valmistajan tuotteiden välillä. Siksi näiden kierretyyppien kehitystyötä jatketaan mm. materiaalivalintoja ja lämpö- tai pintakäsittelyä kehittämällä. Nykyisin voidaan poratangon kumpaankin päähän ja kierreliitokseen valita sopivin materiaali sekä liittää nämä kierreosat tankoprofiillin, johon myös on valittu käypäisin materiaali. Tulevaisuudessa on lupa odottaa yhä laadukkaampia ja porauslaitteisiin paremmin sopivia porakaluja alati kasvaviin ja kehittyviin tarpeisiin. Painopiste porakalustohankinnoissa tullee siirtymään entistä enemmän porakaluston ja porauslaitteen mahdollisimman hyvään yhteensovittamiseen sekä laitteen korkeaan kapasiteetiin, jolloin tuloksena toivottavasti on työmaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkain toimintatapa. Kierreliitosten tärkeimpiä ominaisuuksia nopea kiinnikierteytys vaivaton avattavuus hyvä energian välityskyky kulumiskestävyys taivutuslujuus Secoroc TC35 Jäykkä ja kestävä 39 mm (1 1/2 ) tankoprofiili Tyvessä kierteen läpimitta on 35 mm. Kärjessä kierteen läpimitta on 32 mm. Yli 20 % enemmän terästä kierteen tyvessä Kartiomainen T-kierre mahdollistaa nopean kiinni- ja aukikierteytyksen.

10 10 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>Try & Buy RoadShow Atlas Copcon rakennuskoneet tien päällä Atlas Copcon rakennuskonedivisioona tekee syksyn aikana kuusiviikkoisen työnäytöskiertueen Itä-Euroopassa. Lokakuun alussa Talinnasta startannut tapahtumasarjaa vie talon uudistuneen rakennuskonemalliston tärkeimmät tuotteet lähemmäs käyttäjää, kokeiltaviksi ja ostettaviksi kuten kiertueen nimikin sanoo. Siis hanskat käteen ja testaamaan. TEKSTI JA KUVAT: KIMMO ALAKOSKI Tästä se lähtee. Tuoteryhmäpällikkö Kimmo Alakoski käynnistää täryjuntan ja työnäytöskiertueen Tallinnassa. LT 6004 tamppari on Dynapacilta Atlas Copcolle siirtyneiden maantiivistäjien tärkeimpiä malleja Baltiassa. Hyvä ruoka ja olut ovat aina tärkeä osa tapahtumaa Baltiassa ja etenkin Latviassa asiaan panostetaan vahvasti. Lämpimien makkaroiden, perunoiden ja leikkeiden ohella tarjolla oli kylmiä alkupaloja jokaiseen makuun. Kokeilemisen arvoisena vinkkinä riikalainen näkemys sushi-herkuista, joissa riisi oli korvattu keitetyllä perunalla ja tonnikala silakalla. Jälleenmyyjien henkilöstön koulutus on tärkeä osa kiertuetta. Virossa Atlas Copcon maantiivistysja betonikalustoa myyvän Stokkerin tiimi pääsi aamupäivän teoriaosan jälkeen kokeilemaan koneita käytännössä Käsikäyttöisistä rakennuskoneista valtaosa tarvitsee toimiakseen paineilmaa, hydrauliikka tai sähköä. Kiertueella käytettävät kompressorit ja generaattorit vuokrattiin konevuokraamoiden paikallisista pisteistä, kuten Vilnassa Cramolta. Liettuassa perässä vedettävistä kompressoreista vastaava Remigijus Blockis oli kiireinen mies päivien aikana. Tallinnassa hierrinkoneiden kokeilu onnistui asfaltillakin ilman kastelua. Etualalla suurten lattiapintojen kone BG370 ja taustalla viimeistelytöihin ja pienille aloille sopiva BG240. Siirtymätaipaleet ovat RoadShown suola tai välttämätön paha asenteesta riippuen. Via Baltica alkaa olla koko matkalta erinomaisessa kunnossa, mutta samaa ei vielä voi sanoa Latvian ja Liettuan muista teistä. Suurin osa Baltian monista raja-asemista on tyhjillään ja rajat ylitetään Shengen-tyyliin pysähtymättä. Liettuan Klaipedassa maantiivistäjät pääsivät tositoimiin valmisteilla olevalle kadunpätkälle. Vaikka Atlas Copcon maantiivistäjät eivät käsiä täristäkään, niin maa tärisee ja naapuruston rouvien lepyttelyyn tarvittiin liikelahjontaa.

11 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Kun useita tehdasuusia hydraulisia laitteita ja metrikaupalla letkua otetaan käyttöön, joudutaan öljyä ajoittain lisäämään voimakoneeseen. Saksalainen rekkakuski tekee suppilon tietysti olutmukista polttamalla sytyttimellä pohjaan reiän. RoadShow-kiertueella myös piikkauskoneet olivat suosittuja. Uusien TEX PE -mallien tärinänvaimennus poistaa tärinän lähes kokonaan, ja vasta hetken betonia rikottuaan vanhat ammattimiehet uskoivat tehojen olevan tallella Vilnan Litexpo-messukeskuksen pihaan tehtiin koeajopaikaksi hiekkalaatikko rotvallien väliin. Eteen-taakse ajettava LG400- tärylevy on varustettu tiivistysasteen ilmaisimella, joka kertoo käyttäjälle milloin siirrytään tuottavasta työstä vahingontekoon. 100 % on maksimi maantiivistämisessäkin ja liika täryttäminen kuluttaa polttoainetta ja konetta sekä murskaa kivet vähitellen hiekaksi. Atlas Copcon hierrinkoneet on varustettu keskipakokytkimen asemesta hihnavedolla, joka kytkeytyy päälle hallintavivusta kiristämällä ja vapautuu jousen työntämänä. Tämä kuolleenmiehen kahvaksi osuvasti ristitty laite pysäyttää vedon välittömästi otteen irrotessa ja estää ohjaustankoa iskemästä käyttäjää tai sivullisia. Hihnavedon toinen etu on mahdollisuus ajaa konetta hitaammalla nopeudella, jolloin ensimmäinen hiertokerta voidaan tehdä kosteampaan massaan. Tärysauvojen eli betonivibrojen käynnistäminen miesporukassa tuottaa kaikkialla maailmassa aina samat vitsit. Atlas Copco -vibrojen kuuminta hottia ovat ilman erillistä muuntajaa toimivat Smartsuurtaajuussauvat ja niistä erityisesti tärinävaimennetulla kahvalla varustetut E-mallit. Dynapacin oston myötä Atlas Copcon rakennuskoneperheeseen tulivat myös suurten alueiden, teiden, siltojen yms. betonointiin soveltuvat tärypalkit. BD-kaksoistärypalkkeja on saatavana 100 ja 150 mm profiilikorkeuksilla työleveyksissä 3,2 9,4 metriä, joko bensiini tai sähkömoottorilla. Taustalla näkyvä BT90 on modulaarinen tärypalkkijärjestelmä, jolla voidaan moduleita yhdistämällä päästä jopa 25 metrin työleveyteen. Käyttövoimana tarpeen mukaan bensiini, sähkö tai paineilma. Näytöksen jälkeen koneet nostettiin trukkilavoille ja rekan kyytiin. Kolmella autolla Atlas Copcon tavaraa kuljettava esseniläinen Michael Giljam pitää kuuden viikon kiertuepestiään mielenkiintoisena vaihteluna arkeen ja jatkosuunnitelmia tulevalle keväälle on jo luvassa. Vilnasta matka jatkui vielä samana yönä Puolan Bialystockiin, jossa seuraava näytös alkoi aamulla klo 9:00.

12 12 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>SmartROC T35/T40 Älykäs poraaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä Syyskuun alussa Maxpo-messuilla ensiesiintymisensä Suomessa teki uuden sukupolven poravaunu SmartROC T35. Vaunun ympärillä riitti kiinnostuneita katselijoita eikä syyttä SmartROC T35 merkitsee nimensä mukaisesti älykästä poraamista, joka säästää aikaa, rahaa, ympäristöä ja käyttäjän hermoja. TEKSTI: ANNA-MARI SIPILÄ, KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ, ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Ruotsissa ja Saksassa suoritetut testit ovat osoittaneet, että SmartROC T35/ T40 käyttää jopa 50 % vähemmän polttoainetta kuin muut markkinoilla olevat poravaunut. Tarkat lukumäärät riippuvat porattavan kiven ominaisuuksista. SmartROC T35:n dieselin kulutus on noin litraa tunnissa, kun muiden vastaavanlaisten poravaunujen kulutus liikkuu litrassa. Rahassa mitattuna ei puhuta pikkusummista: Jos lasketaan, että polttoainetta säästyy 10 litraa tunnissa ja joka päivä työskennellään 8 tuntia päivässä, 200 päivänä vuodessa, on säästö viiden vuoden aikana tämänhetkisten dieselhintojen (n. 1 /litra) mukaan laskettuna euroa. Eikä polttoaineen hinnan kehityssuunta tulevaisuudessa ole ainakaan laskemaan päin Pienempi polttoaineen kulutus merkitsee myös pienempää rasitusta ympäristölle SmartROC T35/T40 -poravaunun hiilijalanjälki on huomattavasti edellisen sukupolven poravaunuja pienempi. Hiilijalanjälkeä pienentää edelleen se, että moottori on Tier 4 -vaatimusten mukainen, mikä tarkoittaa pienempiä päästöjä. Helppo käyttää ja huoltaa Kun innovaatioita ja uusinta teknologiaa hyödynnetään oikealla tavalla, tulos ei ole entistä monimutkaisempi laite vaan päinvastoin laite, joka helppokäyttöisempi ja helpompi huoltaa kuin mitkään muut markkinoilla olevat poravaunut. SmartROC T35/T40-poravaunua testanneet urakoitsijat ovat olleet vaikuttuneita vaunun helppokäyttöisyydestä. Vaunua on verrattu kaivinkoneeseen, jotka käyttömukavuudeltaan ovat tähän saakka olleet poravaunuja parempia. Atlas Copcon tuotepäällikkö Håkan Aytekin kertoo, että suunnittelussa on kuunneltu tarkalla korvalla porareiden mielipiteitä aikaisemmista poravaunuista ja kehitetty niin helppokäyttöinen malli, että jopa kokematon porari pystyy laitetta käyttämään. Huollon helppouteenkin on kiinnitetty suunnittelussa huomiota: moottorin ympärille on jätetty enemmän tilaa, jolloin komponentteihin pääsee paremmin käsiksi. Tämä takaa myös sen, että komponentit kuluvat vähemmän. Melutasoltaan SmartROC T35/T40 on jo perusvarustukseltaan hiljaisempi kuin muut poravaunut. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tyhjäkäynnillä kierrosluku on muita poravaunuja pienempi. Lisävarusteena vaunuun on saatavilla äänenvaimennussarja, joka laskee melutasoa edelleen 10db - ja tekee porarin työympäristöstä viihtyisämmän sekä vähentää ympäristölle aiheutuvaa melua. SmartROC T35/T40 Pääasialliset käyttökohteet: Perustuslouhinnat ja tuotantoporaus Porausmenetelmä: Päältälyövä poraus Porakoneet: SmartROC T35: COP 1840, COP 2540 SmartROC T40: COP 2560

13 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / >>>Hydrauliset lisälaitteet MAANJÄRISTYS! Atlas Copco Rakennuskoneet on tuonut syksyn aikana markkinoille useita uusia lisälaitemalleja valikoimaansa täydentämään. Suomessa suosittujen hydraulisten maantiivistäjien koko mallisto uusittiin kerralla ja kehitystyössä kuunneltiin herkällä korvalla käyttäjien toiveita ympäri maailmaa. Kokoluokat kattavat alustakoneet 1 40 tonniin ja lisävarusteina on saatavana mm hydraulinen kääntäjä, tasauslevy ja ponttipihti. Uutuudet tulivat tuotantoon loka marraskuun aikana ja lisää on luvassa heti vuoden vaihteen jälkeen. Kehitys jatkuu. TEKSTI: KIMMO ALAKOSKI, KUVAT: ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Kiinnostuitko? Lue lisää... Monitoimimurskainten mallisto täydentyi CC 950 -saksella. Laitteen työpaino on 920 kg ja se soveltuu alustakoneisiin 9 16 tonnia. Pulveroijien uusi sukupolvi on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Irrotetun materiaalin pulverointiin suunnattujen BP-mallien leukapinta-alaa on laajennettu ja tartuntakulmaa muutettu paremmin terminaalityöhön sopivaksi. Purkukoura MG 2300 korvaa aiemman MG mallin. Koura on varustettu aiempaa tehokkaammalla kääntäjällä ja entistäkin jämäkämmällä ylärungolla.

14 14 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Huoletonta poraamista huoltosopimusten avulla voit keskittyä ydinliiketoimintaasi Kun kalusto on hyvässä kunnossa, on helpompaa keskittyä siihen mikä oikeasti on tärkeää elämässä poraamiseen. Atlas Copcon huoltosopimus takaa sen, että asiakkaan ei tarvitse enää huolehtia käyttökatkoista ja nousevista huoltokustannuksista. TEKSTI: JULIA FLODKVIST, KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ, ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Aika on rahaa on vanha totuus, jonka suurin osa alalla toimivista urakoitsijoista on valmis allekirjoittamaan. Porauksen sujumisen varmistaminen ja kalliiden seisokkien välttäminen on kaiken A ja O. Tämän takia Atlas Copco on kehittänyt kaksi huoltopakettia maanpäällisille porauslaitteille: ROC Caren ja COP Caren. Tavoitteena on, että asiakkaan ei tarvitse huolehtia seisokeista ja kohoavista korjauskuluista vaan hän pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa. ROC Care kattaa koko vaunun ja siihen sisältyvät säännölliset tarkistukset ja huollot sekä jatkotakuu kaikille suurimmille komponenteille. Sillä varmistetaan ongelmaton poraaminen vähintään 5000 moottorituntiin asti. ROC Caren avulla voidaan välttää kalliit seisokit ja poistaa ennakoimattomat korjaukset. Noin 250 poraustunnin jälkeen Atlas Copcon huoltoasentaja saapuu asiakkaan luokse huoltamaan vaunun. Asentaja laatii huollosta yksityiskohtaisen pöytäkirjan, johon on kirjattu suositeltavat toimenpiteet alullaan olevien vikojen ehkäisemiseksi. Vika on useimmiten halvempaa ja helpompaa korjata ennen kuin se aiheuttaa suunnittelemattoman seisokin. ROC Care -huoltosopimukseen sisältyvä jatkotakuu on voimassa 5000 moottorituntia ja se kattaa kaikki laitteen tärkeimmät komponentit: dieselmoottorin, kompressorin, hydrauliset pumput, ajomoottorit ja ajovaihteiston. Myös tärkeimmät mekaaniset osat kuuluvat takuun piiriin. Sopimukseen sisältyy lisäksi satelliittiin perustuva järjestelmä Procom, joka valvoo vaunun tilaa ja siirtää tietoa vaunusta. COP Care on kallioporakonetta koskeva huoltosopimus. Sopimukseen kuuluu, että Atlas Copco tekee ennakoivat määräaikaishuollot aikataulun mukaan. Itse huollon ajaksi asiakas saa lainaksi varaporakoneen, jotta poraustyöhön ei tulisi keskeytystä. ROC ja COP Care -sopimusten kustannukset on jaksotettu ja kustannus on aina sama moottorituntia kohden kun on kysymys ROC Caresta ja iskutuntia kohden kun on kysymys COP Caresta. Jos urakoitsijalla on suurempi vaunukanta ja monia ROC ja COP Care -sopimuksia, voidaan solmia edullisempi Fleet Care -sopimus. Fleet Care tarjoaa kokonaisratkaisun, joka auttaa pitämään huoltokustannukset kohtuullisella tasolla, mikä voi olla vaikeaa, jos käytössä on useita eri-ikäisiä vaunuja, joilla on erilaiset huoltotarpeet. Fleet Care tarjoaa myös urakoitsijalle mahdollisuuden suunnitella huollot yhdessä Atlas Copcon kanssa siten, että ne häiritsisi- vät liiketoimintaa mahdollisimman vähän. Huoltosopimusten avulla voimme tarjota asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisen huoltoratkaisun, jonka ansiosta he voivat nukkua yöllä ja porata päivällä!

15 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / COP Care Huoltosopimus kaikille, jotka haluavat pitää kallioporakoneensa jatkuvasti huippukunnossa. Sopimukseen kuuluu, että Atlas Copco tekee ennakoivat määräaikaishuollot aikataulun mukaan. Itse huollon ajaksi asiakas saa lainaksi varakallioporan, jotta poraustoimintaan ei tulisi keskeytystä ROC Care Maanpäällisille urakoitsijoille tarkoitettu edullinen huoltosopimus, joka käsittää säännöllisen tarkistuksen ja huollon, ProComin sekä jatkotakuun kaikille suurimmille komponenteille. ROC Caren avulla pyritään välttämään kalliit seisokit ja poistamaan ennakoimattomat korjaukset. ROC Care antaa turvallisuutta, joka on pidemmän päälle kannattavaa. ProCom Työkalu, joka sisältyy ROC Care -sopimukseen. ProComin avulla tiedonsiirto poravaunulta tapahtuu satelliitin avustuksella kerran päivässä. Kotipäätteelläsi voit sitten seurata moottoritunteja, iskutunteja, vaunun sijaintia karttapalvelun avulla sekä tietyissä vaunumalleissa myös porametrejä. Fleet Care Kattava huoltosopimusratkaisu maanpäällisille urakoitsijoille, joiden vaunukannassa on eri-ikäisiä vaunuja, joilla erilaiset huoltotarpeet. Fleet Caren avulla pidät huoltokulut hallinnassasi, mikä puolestaan helpottaa sinua laskemaan omien töidesi hintaa. Lisäksi Fleet Caren avulla saat Atlas Copcon huoltopalvelut alennettuun hintaan. Huoltosopimus käytetylle laitteelle ROC Care ja COP Care ovat räätälöitävissä nyt myös käytetyille vaunuille ja kallioporakoneille.

16 16 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Maxpo 2011 näyttely pidettiin syyskuun toisena viikonloppuna Hyvinkään lentokentällä. Näyttelyasettajia oli enemmän kuin koskaan ennen ja ajoittaisesta tihkusateesta huolimatta näyttely keräsi paikalle lähes kävijää. Atlas Copco esiintyi Maxpossa laajalla rintamalla ja esittelyssä oli kattava otanta koko tuotekirjostamme. Omalla osastollamme oli mahdollisuus tutustua ROC-poravaunuperheen suurempiin ja pienempiin jäseniin, hydraulisiin kaivukoneen lisälaitteisiin, käsikäyttöisiin rakennuskoneisiin, porakalustoon, rikotuspuomiin, siirrettäviin kompressoreihin ja valaistustorniin. Tunnelmat olivat hyvät ja väkeä oli liikkeellä paljon, kuvaili piiripäällikkö Börje Johansson. TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ JA KIMMO ALAKOSKI Minna Koivunoksa keräsi yleisöä työnäytöskopin ääreen, kun hän käsitteli raudoitettua betonia TEX 12 ja TEX 21PE -piikkausvasaroilla. Messujen jälkipuoliskolla työkalu vaihtui Cobra Combiksi, kun piikkausvasarat myytiin alta pois. Myös asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla miten piikkaus sujuu Atlas Copcon työkoneilla. Talhu Oy oli rakentanut osastonsa myymiensä rakennustelineiden sisään. Osaston vetonauloina olivat Dynapacista Atlas Copcoiksi muuttuneet maantiivistäjät ja betonointikoneet. Muutamaa hetkeä ennen näyttelyn avautumista kaikki oli valmista ja Länsi-Suomen rakennuskonemyyjä Tom Linbergillä vielä aikaa puhelimelle.

17 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Maxpossa oli mahdollisuus kokeilla myös tunnelinporausta simulaattorissa. Tunnelinporaussimulaattorissa on todellista laitetta vastaava hytti, joka sisältää hallintalaitteet porausta, laitteen ajoa ja porauspaikalle asemointia varten. Simulaattorit ovat aktiivisessa käytössä porareiden koulutuksessa, jossa niillä on lyömättömiä etuja: ne ovat turvallisia, kustannukset ovat alhaiset, varsinaiset porauslaitteet vapautuvat työkäyttöön, harjoittelu voidaan järjestää helposti luokkahuoneopetuksen yhteyteen, harjoittelu on tehokasta ja opettajat sekä muut oppilaat voivat seurata käyttäjän toimintaa. Normilouhinnan uuden ROC D3-01-poravaunun luovutus tapahtui Maxpo-messuilla. Kuvassa Veikko Hartikainen ja Markku Koivuaho Normilouhinnasta sekä Esa-Matti Polvi Atlas Copcosta. Atlas Copco Kompressorit esitteli Maxpossa uuden, helposti siirrettävän kompressorin mallia XAS 27, jonka ilmantuotto on 27 litraa sekunnissa 7 barin paineella. Osastolla komeili myös QLTH40-valaistustorni, joka on itsenäisesti toimiva, tehokas valaisin työmaalle. Se on varustettu neljällä 1000 W monimetallilampulla. Asiakkaita vanhoja tuttuja ja myös uusia tuttavuuksia riitti mukavasti ja ilmatkin olivat ihan suosiolliset, summasivat Pekka Kabanow ja Antti Nisonen kompressorimyynnistä messutunnelmiaan. Kuvassa Antin kanssa keskustelee Esko Tumppi Tuomala. Komatsu-maarakennuskoneiden jälleenmyyjällä Suomen Rakennuskoneella on vahva markkinaosuus kaivosten konetoimittajana. Kuvan Komatsu PC kaivukone lähtee Sodankylään Kevitsan kaivokselle rikotuskoneeksi työlaitteenaan Suomen suurin iskuvasara, Atlas Copco HB Graniittirakennus Kalliolle luovutettiin uusi ROC D3-03 -poravaunu. Kuvassa louhinta-alan legenda Armas Kallio sekä toimitusjohtaja Ilkka Eskola ja piiripäällikkö Börje Johansson Atlas Copcosta.

18 18 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Suurpaalu-konferenssi Kirkkonummella Tampereella toimiva maanporausteriä kaivonporausja urakointisektorille valmistava tuotantoyhtiö Atlas Copco Rotex järjesti heinäkuun lopulla kaksipäiväisen markkinointitapahtuman Kirkkonummella yhteistyössä Sotkamon Porakaivon kanssa. TEKSTI JA KUVAT: HEIDI ALALUUSUA Suurpaalu-konferenssi kokosi yhteen lähes 60 osanottajaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääasiallinen tarkoitus oli esitellä vieraille Atlas Copcon tarjontaa sekä osaamista. Tapahtuma tarjosi osallistujille myös loistavan mahdollisuuden verkostoitua alan eri toimijoiden kesken. Konferenssi järjestettiin Kirkkonummella Långvikin kylpylä- ja konferenssihotellissa, joka tarjosi erinomaiset puitteet luentojen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Tapahtumaan oli kutsuttu Atlas Copcon avainhenkilöitä eri myyntiyhtiöistä ympäri maailman sekä asiakkaita, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Konferenssiin otti osaa myös muutamia Atlas Copcon yhteistyökumppaneita kuten tavarantoimittajia. Tapahtuma onnistui herättämään jo etukäteen laajaa mielenkiintoa, ja osallistujamäärän suuruus tulikin järjestäjille melkoisena yllätyksenä. Osanottajia saapui Suomesta, Ruotsista, Venäjältä sekä eri puolilta Eurooppaa. Kaukaisimmat vieraat olivat matkustaneet Kirkkonummelle Brasiliasta, Pohjois-Amerikasta sekä Japanista. SUUR- PAALUPORAUK- SELLA TARKOITETAAN HALKAISIJALTAAN YLI 324 MILLIMETRIN MAA- PUTKIEN PORAAMISTA MAAHAN KÄYT- TÄEN Kaksi päivää kestäneen tapahtuman aikana vierailla oli mahdollisuus osallistua muun muassa eri luennoille sekä Sotkamon Porakaivon järjestämään näytösporaukseen. Luennoilla puhujina toimi niin Atlas Copcon omaa väkeä, kuin myös Atlas Copcon ulkopuolisia henkilöitä mm. Ruukilta Suomesta sekä Berminghammerilta Kanadasta. Vieraille luennoitiin laitteista ja komponenteista, joita tarvitaan suurten halkaisijoiden poraamisessa, kerrottiin erilaisten nesteiden ja vaahtojen käytöstä porauksessa sekä esitelmöitiin nostureiden käytöstä porauslaitteina. Kohokohtana toimi näytösporaus Sotkamon Porakaivon Nummelan toimipisteessä. Näytöksen aluksi esiteltiin 1,2-metrisen järjestelmän kallion läpäisykykyä ja lopuksi vieraat saivat seurata, kun maahan porattiin noin kymmenen metriä pitkä ja halkaisijaltaan 1,2 metriä oleva putki. Näytöksessä esitelty menetelmä mahdollistaa aikaisempaa suurempien maaputkien porauksen uppoporakoneella. Uppoporaus onkin kilpaileviin menetelmiin verrattuna huomattavasti nopeampi ja taloudellisempi ja se sopii kovien ja kivistenkin kerrosten läpäisemiseen. Kaiken kaikkiaan erittäin hienosti järjestetty tapahtuma, niin konferenssianti kuin heinäkuinen hellekin saivat vieraat sekä järjestäjät hyvälle tuulelle ja positiivista palautetta tapahtuman tiimoilta on sadellut jälkikäteen runsaasti ja saadun palautteen perusteella suuren halkaisijan terille on tällä hetkellä selkeä kysyntä ympäri maailman.

19 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / >>>Ajankohtaista Hyvää Joulua! Uusia työntekijöitä Pasi Tapaninen Sodankylästä huoltoasentajaksi Kevitsan kaivokselle. Heikki Linna Rovaniemeltä huoltoasentajaksi Kevitsan kaivokselle. Osmo Punkkinen Espoosta huoltoasentajaksi Vantaalle. Haluamme toivottaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää ja Rauhallista Joulua! Olemme tänä jouluna tehneet Kirkon ulkomaanavun kautta lahjoituksen Itä- Afrikan kuivuuden uhreille. Jarno Kosunen Helsingistä tekniseksi tueksi asiakaspalveluryhmään Vantaalle. Arvonnan voittaja Uusia nimityksiä Minna Koivunoksa huollon assistentiksi ja rakennuskoneiden tekniseksi tueksi. Kimmo Alakoski rakennuskoneiden tuoteryhmäpäälliköksi. Edellisessä lehdessämme oli mahdollisuus voittaa kahden hengen matka Pariisiin Intermat-messuille ensi vuoden huhtikuussa. Onni suosi Markku Malinia Somerolta. Onnea voittajalle ja hyvää matkaa!

20 20 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 3 / 2012 Nordkalk Lappeenranta: Polttoaineen kokonaiskulutus 0,45 litraa / porametri Edellisen poravaunun (ROC D7C) kulutus 0,8

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 1 / 2013 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa rakentaminen & louhinta 1 / 2013 3 Atlas Copco 140 vuotta Tänä vuonna vietetään Atlas

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 2 / 2013 rakentaminen & louhinta 2 / 2013 3 Suhdannevaihteluissa tarvitaan vahva yhtiö pitkäjänteiseen toimintaan ja jatkuvaan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012 RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012 Hyvä alkuvuosi saadut tilaukset lisääntyivät 29 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Oy Atlas Copco Louhintatekniikka

Lisätiedot

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

paineilma ja työkalut

paineilma ja työkalut paineilma ja työkalut Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n ja Oy Atlas Copco Tools Ab:n asiakaslehti 2/2008 Maalämmön suosio jatkuvassa kasvussa Atlas Copco vie energiatehokkuuden uudelle tasolle ABB luottaa

Lisätiedot

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009 bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n asiakas- ja tiedotuslehti 2/2009 Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa Sisältö: Pääkirjoitus ROBITIN IKIOMA

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin,

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin, VOLVO CE FINLAND ASIAKASLEHTI 1/2014 VOLVO PANOSTAA PALVELUUN, VAASAN UUDET TILAT! Vaasan uuden hallin pihalla komeilee Suomen suurin Volvo pyloni joka näkyy komeasti moottoritielle. Volvo CE avasi 2013

Lisätiedot

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013 ISSN 1799-8255 Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Tässä lehdessä myös Talvellakin tehdään kaivoja s. 11 Sääksmäen

Lisätiedot

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka 2/2014 - Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Atlas Copcon vakuumiratkaisut teollisuusasiakkaile 7 Atlas Copco Rental

Lisätiedot

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 2005 Julkaisija Vuoriteknikot ry Päätoimittaja Jaakko Lindén Toimituskunta Aku Turunen Erkki Hinkkanen

Lisätiedot

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012 ISSN 1799-8255 Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna sivut 4-5 Energiaa suoraan pohjavedestä sivut 26-27 Energiapaalut sivut 12-13

Lisätiedot

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla.

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla. 6 2007 TEHDASPALVELU 2007 MESSUNUMERO Työkalut kunnossapidon ja vianhaun mittauksiin Sivu 6 Lisää potkua pikkukemppeihin Sivu 24 Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla Sivu 30 2 Näkymät ovat edelleen suotuisat

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2007 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2007 2007 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011 Rakennus MESSU- EXTRA maailma Keski-Pohjanmaa 1/2011 LVI-KLEMOLA OY Lvi-työt ja suunnittelu Puh. 0400-263 322 Puh. 0400-763 539 Puh. 06-862 1272 marko.klemola@lvi-klemola.fi Heikkiläntie 25 69700 VETELI

Lisätiedot

Elementit: Päävärit: Uuden lastensairaalan fontit ovat: Museo Slab 500 Museo Slab 700 Museo Slab 900

Elementit: Päävärit: Uuden lastensairaalan fontit ovat: Museo Slab 500 Museo Slab 700 Museo Slab 900 8 YRITYSSANOMAT Tampereen Seudun energiatodistukset kuntoarviot asuntokiinteistön tarkastukset kauppaa varten kosteusmittaukset kosteustarkastukset kosteuskorjaussuunnittelu työnjohto valvonta 1 Ins Tsto

Lisätiedot

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu UUTISET 1 2011 Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu Tekninen tiimi esittäytyy Maalämmöllä rivitaloyhtiö tyytyväiseksi Tehdashalliin maalämpöä 18 porakaivon

Lisätiedot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot infralainen Tampereen Infran erikoislehti GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot Sakari Suominen: Infran strategiaprosessi

Lisätiedot

Nostetta Jouluun! > Turussa juhlittiin. > Autonkuljettajalla ei ole. t. Ramilaiset. Telineet 137 metrin korkeuteen. Ramikontakti: www.ramirent.

Nostetta Jouluun! > Turussa juhlittiin. > Autonkuljettajalla ei ole. t. Ramilaiset. Telineet 137 metrin korkeuteen. Ramikontakti: www.ramirent. Asiakaslehti 3/2008 Ramikontakti: www.ramirent.fi Nostetta Jouluun! t. Ramilaiset Tänä jouluna olemme lahjoittaneet joulutervehdyksiimme varaamamme rahat Pelastakaa Lapset ry:lle suomalaisten lapsiperheiden

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

Mineraaliteknologiaan painottuva numero

Mineraaliteknologiaan painottuva numero Talvi 2012 Mineraaliteknologiaan painottuva numero N:o 1 2012 Tässä numerossa Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen

Lisätiedot

Bulletin. Tampereen Rantatunnelin louhinta yksi Robitin historian merkittävimmistä kallionporaushankkeista Suomessa

Bulletin. Tampereen Rantatunnelin louhinta yksi Robitin historian merkittävimmistä kallionporaushankkeista Suomessa Bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n sidosryhmälehti 1 2014 Myyntikonttorit ympäri maailman takaavat huippupalvelun Robitilla yhä tukevampi jalansija Etelä-Koreassa Tampereen Rantatunnelin louhinta yksi Robitin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10 Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/10 KORSHOLM O MUSTASAARI INFO (06) 327 7111 www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 2 YRITYSMAAILMA Tilitoimisto Hietasaari & Co 25 vuotta tasokkaita taloushallinnon palveluja Tilitoimisto

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot