RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011"

Transkriptio

1 RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011

2 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa Vuodesta 2011 tulee kaikkien aikojen paras! Liikevaihtomme on kehittynyt erittäin myönteisesti se on 58 % suurempi kuin vuonna 2010 vastaavalla tarkastelujaksolla. Varsinkin kaivos- ja tunnelipuolella on ollut erityisen vilkasta. Olemme toiveikkaita että liikevaihtomme kasvaa edelleenkin kiitos hyvän tilauskannan ja parantuneen tuotevalikoiman. Eräs perusarvoistamme on innovatiivisuus; olemme sitä mieltä että mikään tuote tai palvelu ei ole koskaan valmis vaan niitä voi aina kehittää. Atlas Copco on valittu maailman sadan innovatiisimman yrityksen joukkoon. Valinta on tehty yrityksistä, joilla on ollut yli 100 hyväksyttyä patenttia viimeisen kolmen vuoden aikana patenttien teknisen merkityksen ja globaalin vaikutuksen perusteella. Yksi tuotekehityksen tärkeistä tavoitteista on ollut ympäristön huomioon ottaminen vähentämällä päästöjä. Paras esimerkki tästä on uusin poravaunumme SmartROC T35, jonka polttoainekulutus on pystytty alentamaan puoleen verrattuna vastaavanlaisiin poravaunuihin. Ero on vielä merkittävämpi, jos vertailukohteena on kaivinkoneen päälle asennettu porauslaite näissä toteutuksissahan myös porakaluston kesto on oleellisesti huonompi. Olemme olleet tänä vuonna markkinajohtajia myös maanpäällisten porauslaitteiden osalta. Voimakkaasti lisääntynyt laitekanta vaatii lisää resursseja huoltoon ja asiakaspalveluun. Olemme palkanneet viimeisen kuukauden aikana neljä uutta työntekijää ja jatkamme rekrytointeja edelleen: meillä on jo 16 huoltomiestä eri puolilla Suomea. Käyttöhenkilökunnan tärkeys korostuu kun alalle tulee uusia henkilöitä. Meillä on tällä hetkellä käytössä sekä tunneliporauslaitteiden että uppoporauslaitteiden simulaattori, jossa käyttäjät voivat kokeilla laitteen ajoa ja porausta ilman vaurioriskiä ja tuotantokatkoja. Palveluumme kuuluu myös porauksen käytännön opetus, joka voi kestää laitteesta, aikaisemmasta kokemuksesta ja koulutettavien määrästä riippuen muutamasta päivästä kolmeen kuukauteen. Koulutus on investointi, joka maksaa itsensä varmasti takaisin parempien vuorotuloksien, paremman porakaluston keston ja alhaisempien käyttökulujen kautta. Odotamme mielenkiinnolla ensi vuotta aikojen tiukentuessa laitteiden alhaiset kokonaiskäyttökustannukset ovat kilpailuetu. Meillä on monta hyvää yhteistyökumppania auttamassa kehittämään laitteitamme ja olemme valmiit edelleen parantamaan asiakkaittemme tuottavuutta. Toimitusjohtaja Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab 4 Kullan kimallusta Laivakankaalla 6 Jälleenmyyjät kartalle 7 Kopadista Atlas Copcon rakennuskoneiden jälleenmyyjä 8 Kierteissä on älyä 10 Atlas Copcon rakennuskoneet tien päällä 12 Älykäs poraaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä 13 Maanjäristys! 14 Huoletonta poraamista 16 Maxpo 18 Suurpaalu-konferenssi Kirkkonummella Kansikuvassa Valkeakosken Urakkatyön HB 4200 rakennustyömaalla Hämeenlinnassa.

3 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Rakentaminen & louhinta 2/ Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab, Tuupakankuja 1, Vantaa, puhelin: , faksi: , VASTUULLINEN JULKAISIJA: Ilkka Eskola TOIMITUS: Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab, TAITTO: Anna-Mari Sipilä, PAINOPAIKKA: Forssa Print, KANNEN KUVA: Kimmo Alakoski, OSOITELÄHDE: Oy Atlas Copco Louhintatekniikan asiakasrekisteri, Fonecta Oy / Kohdistamiskone B2B

4 4 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Kullan kimallusta Laivakankaalla Laivan kaivoksella 15 kilometriä Raahesta etelän suuntaan käy jo kova vilinä: ROC L7 -poravaunu on tuotantoporauksessa ja louhoksen toisella puolen ROC D7 -vaunulla tehdään tasauslouhintaa tuotantoporausta varten. Malmia ja raakkua lastataan Hitachi EX lastauslaitteilla ja vastavalmistuneilla teillä jylistävät Cat 777 -kiviautot. TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ Vielä pari vuotta sitten alue oli tavallista suomalaista mäntymetsää. Projektin alkusysäys tapahtui kuitenkin jo 32 vuotta sitten amatöörigeologin löydettyä ensimmäiset merkit kultaesiintymästä. Sen jälkeen ovat sadat työntekijät, urakoitsijat ja yhteistyökumppanit rakentaneet paikalle koko kaivosinfrastruktuurin - tiet, huoltorakennukset, rikastamon. Infrastruktuurin rakennustyöt alkoivat toden teolla helmikuussa Mukana hankkeessa ovat olleet mm. Outotec, Metso, Rautaruukki, Ahma ja Tallqvist. Kaivosyhtiö Nordic Mines on ruotsalainen, vuonna 2005 perustettu malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittava yritys. Yhtiöllä on sekä Suomessa että Ruotsissa useita projekteja, joista kaivostoiminta. on käynnistetty ensimmäisenä Laivassa. Nordic Minesin malminetsintä on tällä hetkellä painottunut Laivan esiintymän ympärille malmialueen rajat ovat vielä määrittämättä. Nordic Mines -yhtiön omaleimaisen malminetsintämenetelmän, niin sanotun matriisimenetelmän, kehittivät yhtiön hallituksen jäsenet Kjell Moreborg ja Christer Löfgren 1980-luvun alussa. Menetelmän perusajatuksena on se, että Ruotsin ja Suomen yleisimmän maalajin, moreenin, koostumus heijastaa allaolevan kallioperän koostumusta. Vasta maaperänäytteiden analyysin jälkeen aloitetaan tarvittaessa kairaus. Matriisimenetelmän valtteja ovat nopeus ja kustannustehokkuus. Laivan kaivoksella työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä yhtiön omaa työntekijää ja muutamia kymmeniä urakoitsijoiden työntekijöitä. Tulevaisuudessa kaivoksen työntekijöiden määrä noussee noin sataan henkilöön. Kaivoksen ensimmäinen työntekijä, kaivososaston päällikkö Per Jannert kuvailee työnjakoa näin sujuvalla suomen kielellä: Louhinnan onnistumisen Nordic Minesin Kaivososaston päällikkö Per Jannert (oikealla) ja Atlas Copcon piiripäällikkö Esa-Matti Polvi

5 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / kannalta reikien välinen etäisyys ja niiden laatu ovat äärimmäisen tärkeitä. Käyttämämme selektiivisen lastausmenetelmän vuoksi myös lastaus on avainasemassa, jotta malmi päätyy oikeaan paikkaan. Siksi haluamme itse hoitaa poraamisen ja lastaamisen. Urakoitsija Tallqvist Infra Oy puolestaan hoitaa malmin ja raakun kuljetukset sekä teiden kunnossapidon Laivan kaivos on avolouhos, ja kaivospiirin pinta-ala on noin 1700 hehtaaria. Pengerkorkeus on 5 metriä. Porattavat reiät ovat halkaisijaltaan 127 mm:n pystyreikiä, joiden syvyys on reilu kuusi metriä reiän optimaalinen sysyys on vielä mietinnässä. Ensimmäisellä louhoksella on nyt aloitettu tuotantoporaus. Toisessa, noin 500 metrin päässä sijaitsevassa louhoksessa on aloitettu maanpoistotyöt. Ensi vuoden alusta alkaen tuotannon on suunnitelmien mukaan määrä olla jo täydessä vauhdissa. Tavoitteena on tuottaa 3700 kg kultaa vuodessa. Maanalaista louhintaa ei toistaiseksi ole suunnitteilla, YHDEN VIHKI- SORMUKSEN VERRAN KULTAA VAATII KAKSI TONNIA MAL- MIA. mutta sen mahdollisuutta ei ole myöskään suljettu pois malmiesiintymän rajoja tutkitaan koko ajan. Atlas Copco Laivakankaalla Atlas Copco on toimittanut Laivan kaivokselle kaksi ROC L7 -poravaunua tuotantoporaukseen ja kolmas samanlainen on tulossa ensi keväänä. Porakalustona näissä vaunuissa käytetään Atlas Copcon patentoimaa putkitankokalustoa (COPROD). Lisäksi kaivoksella urakoivalla Tallqvist Oy:llä on käytössä ROC D7. ROC L7 -poravaunuissa on ROC Care ja COP Care -huoltosopimukset ja sen lisäksi Atlas Copcon huoltoasentaja Matti Kitinprami työskentelee kaivoksessa täysipäiväisesti. Matti on nyt alkuvaiheessa myös kouluttanut kaivosyhtiön porareita poravaunujen käytössä kutakin poravaunua käyttää kolme poraria, joista osalla on paljon kokemusta poraamisesta mutta osa taas on alalla aivan uusia. Minkä vuoksi yhteistyökumppaniksi valittiin Atlas Copco? Tärkeimpänä syynä ovat hyvin toimivat, korkealaatuiset laitteet, joilla pystyy poraamaan myös paksun irtokerroksen läpi, kertoo Per Jannert. Olemme olleet tyytyväisiä Atlas Copcon panokseen, yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä. Ympäristöstä pidetään huolta Ympäristöasiat ovat hallinneet suomalaista kaivoskeskustelua viime aikoina. Nordic Minesille ympäristöasiat ovat olleet tärkeitä yhtiön perustamisesta saakka: yhtiön tavoitteena on olla paitsi johtava kullantuottajayhtiö Euroopassa myös ympäristövastuullinen esikuva kaivosalalla. Esimerkkeinä toimista ovat energiankulutuksen minimointi ja hyvä yhteistyö paikallisyhteisön kanssa. Kaivoksessa käytetty vesi ja prosessissa syntyvä rikastushiekka kulkevat monien puhdistusvaiheiden läpi ennen kuin ne päätyvät takaisin luontoon, veden laatua mitataan jatkuvasti, kierrätykseen pyritään mahdollisimman paljon ja pölyn, melun sekä tärinän määrää pyritään minimoimaan. Mikä on ollut uuden kaivoksen käynnistämisessä haastavinta? Mitään ylitsepääsemättömiä haasteita ei vastaan ole tullut, sanoo Per Jannert. Tärkeää on saada kokoon oikeanlainen porukka, löytää oikeat ihmiset oikeaan työhön. Työnhakijoita on ollut kuitenkin paljon on ollut varaa mistä valita. Tähän yhtenä syynä on Laivan kaivoksen sijainti, monista muista kaivoksista poiketen, hyvien yhteyksien päässä lähellä taajamia. Laivan kaivoksen kultapitoisuudet ovat melko alhaiset: yhden vihkisormuksen verran kultaa vaatii kaksi tonnia malmia. Louhinnan jälkeen malmi kuljetetaan rikastamoon, jossa se murskataan alle 0,1 mm:n kokoon. Sen jälkeen malmia liuotetaan isoissa terästankeissa, joissa kulta liukenee syanidin ja hapen avulla. Viimeinen vaihe tuotantoprosessissa on kultaharkkojen valaminen. Tällä hetkellä rikastamossa testataan jatkuvasti ja ensimmäisen kultaharkon on määrä nähdä päivänvalon lähitulevaisuu- Viisi faktaa Laivan kaivospiiri on pinta-alaltaan 1700 hehtaaria. Pengerkorkeus on viisi metriä. Porattavat reiät ovat halkaisijaltaan 127 mm:n ja syvyydeltään reilun kuuden metrin pystyreikiä. Kaivoksella työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä Nordic Minesin omaa työntekijää. Tuotantoporausta tehdään kahden, ensi keväästä alkaen kolmen ROC L7 -poravaunun voimin. dessa. Kultaharkot myydään jalostamoille, joista suurin osa kullasta päätyy aikanaan koruteollisuudelle. Muita kullan käyttäjiä ovat mm. elektroniikka- ja hammaslääketiedeteollisuus. Per Jannert on työskennellyt kaivosalalla jo parikymmentä vuotta, Nordic Minesilla hän aloitti työt vuonna 2008 geologina. Malminetsintään liittyvä jännitys on yksi tärkeä syy, miksi hän viihtyy alalla. Työn vapaus ja mukavat työtoverit ovat myös asioita, joita hän työssään arvostaa. Ja se sujuva suomen kielen taito, siihen ovat selityksenä suomalaiset työtoverit ja kiinnostus vieraita kieliä kohtaan.

6 6 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Jälleenmyyjät kartalle MAANTIIVISTYS- JA BETONITUOTTEET Talhu Oy Petikontie 17, Vantaa Puhelin: ISKUVASARAT JA HYDRAULISET LISÄLAIT- TEET SEKÄ PAINEILMA- JA HYDRAULITOIMISET RAKENNUSKONEET Kopadi Oy Koivupuistontie Vantaa MB- JA HB-ISKUVASARAT Jasto Oy Kaarnatie Oulu puhelin: Juvan teollisuuskatu Espoo puhelin: PORAKALUSTO JT Kaivoskoneet Oy Kytkintie 51, Helsinki puhelin: (09) Veskun Pora Oy Putkikatu Naantali puhelin: tai

7 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Kopadista Atlas Copcon rakennuskoneiden jälleenmyyjä Atlas Copco -rakennuskoneiden jälleenmyyjäverkosto sai vankan vahvistuksen tänä syksynä, kun joukkoon liittyi vantaalainen Kopadi Oy. Kopadi tunnetaan parhaiten timanttityökaluistaan ja Brokk-purkurobottien maahantuojana. Kopadin myymälässä Vantaalla on asianmukaiset tilat myytäville tuotteille ja mittava varasto kulutustavaroille ja varaosille. Timanttityökalujen kunnostus on merkittävä osa yrityksen toimintaa. TEKSTI JA KUVAT: KIMMO ALAKOSKI Firman tuotevalikoimaan kuuluu jo nykyään sähkö- ja polttomoottorikäyttöisiä käsityökaluja, ja uuden yhteistyön myötä se täydentyy Atlas Copcon hydrauli- ja paineilmakäyttöisillä käsityölaitteilla sekä iskuvasaroilla ja muilla hydraulisilla lisälaitteilla. Unohtamatta tietenkään polttomoottorikäyttöistä Cobra-mallistoa. Huolto- ja varaosapalvelut tulevat jatkossa olemaan saatavilla Kopadin Vantaan korjaamolta ja myös yrityksen sopimushuoltajien kautta Suomessa. Eri tuoteryhmien myynti käynnistetään vaiheittain tulevan talven aikana. Liikkeelle lähdettiin luontevasti hydraulisilla iskuvasaroilla, jotka ovat Brokk-robottien kautta tuttuja Kopadin väelle. Käsityölaitteiden myynti on jo käynnissä ja myös hydraulisten lisälaitteiden osalta on toiminta alkamassa. Purku- ja kierrätysalan yritykset ovat Kopadin väelle suurelta osin tuttuja jo pitkältä ajalta ja Atlas Copcon rakennuskoneet täydentävät tuotepalettia mukavasti. Nyt alan yritys saa kaikki tarvitsemansa palvelut samalta tutulta myyjältään. Yhteistyön ansiosta myös rakennusliikkeiden tarpeisiin pystytään vastaamaan aiempaa paremmin. Koivupuistontie 16, Vantaa Myynti: Matti Rantanen Sami Lindqvist Olli Tanskanen Sakari Hiismäki Jussi Piiparinen Varaosamyynti: Markku Taimisto

8 8 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>Päältälyövän porakaluston kierreliitokset Kierteissä on älyä! Nykyaikainen porakalusto koostuu useimmiten terästä, yhdestä tai useammasta poratangosta sekä niskakappaleesta. Nämä poraletkan eri komponentit on kiinnitetty toisiinsa kierreliitosten avulla. TEKSTI: HEIKKI RÄSÄNEN, KUVAT: ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Yhden tangon porauksessa eli ns. drifter-tankoporauksessa, jota käytetään tunneleiden louhintaporauksessa sekä matalassa penger- tai kanaalilouhinnassa, terän ja niskakappaleen kierreliitokset ovat yleensä toisistaan poikkeavia ainakin kokonsa ja usein myös kierretyypin osalta. Jatkotankoporauksessa yleensä poraletkan kaikki kierreliitokset ovat samanlaisia. Päältälyövässä porauksessa iskuenergia porakoneelta terään välittyy jokaisen poraletkassa olevan kierreliitoksen kautta. On erittäin tärkeää, että kierreliitokset pysyvät kiinni, silloin kun iskuaalto kulkee liitoksen läpi. Tällöin energian välityskyky on parempi. Pitkien reikien jatkotankoporauksessa liitosten kunnolla ja kiinnipysyvyydellä on suuri merkitys porauksen hyötysuhteen kannalta. Huonossa kierreliitoksessa merkittävä osa iskuenergiaa muuttuu lämmöksi, joka johtaa liitosholkkien lämpiämiseen. On arvioitu, että uudessa tai hyväkuntoisessa, irtoholkkisessa kierreliitoksessa energiahäviö yhtä liitosta kohti on noin 5-6%. Kiintoholkkisella liitoksella päästään parempaan energian välityskykyyn, arviolta 3-5% energiahäviöllä yhtä liitosta kohti. Liitosholkkien lämpötilan mittausta voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa porakaluston toimivuutta ja optimoitaessa porauslaitteen asetuksia. Kierretyyppi tarpeen mukaan Nykyisin käytetyistä kierretyypeistä vanhin on R-kierre eli ns. köysikierre. Nimi tulee kierreprofiilin muodosta, joka muistuttaa köysipunoksen kierteistä ja pyöreää muotoa. R-kierre on edelleen yleisessä käytössä kevyessä kalustossa, aina 38 mm kierreläpimittaan saakka. Kierretyyppiä ja -kokoa kuvaavat lyhenteet ovat R25, R28, R32, R35 ja R38. Köysikierteiset liitokset kiinnittyvät tiukasti ja pysyvät kiinni pienikokoista kalustoa käytettäessä. Kun kalustokoko kasvaa, R-kierreliitosten liiallinen tiukkuus hankaloittaa liitosten avautuvuutta, ja niinpä 38 mm kierrekoosta ylöspäin vallitseva kierretyyppi on T-kierre. Tälle trapetsoidikierteelle on ominaista kierreprofiilin kulmikas muoto. T-kierteen tärkeä ominaisuus on köysikierrettä helpompi avautuvuus, joka suurella kalustolla (yli 38mm=1 1/2 ) on merkittävä etu. Lisäksi T-kierteellä saavutetaan parempi kulutuskestävyys ja pidempi käyttöikä, johtuen kierreprofiilissa olevan teräksen suuremmasta määrästä. Myös T-kierteen koko ilmaistaan kierteen läpimitan (mm) avulla lyhenteillä T38, T45, T51 ja T luvulla on markkinoille tullut R- ja T-kierteiden sovelluksia, joissa kierre poikkeaa sylinterimäisestä, eli kierteen kärjen ja tyven läpimitta poikkeavat toisistaan. Jäljempänä näistä kierteistä käytetään ilmaisua kartiokierre. Teräkierteen kartiomaisuudella on muutamia merkittäviä etuja. Kartiokierreliitos on helpommin avautuva verrattuna suoraan, sylinterimäiseen kierteeseen. Tällöin materiaalivahvuudet saadaan oikeaan paikkaan eli sinne missä rasitukset ovat suurimmat. Terässä tämä kohta on terän helman alue iskupinnan kohdalla. Vastaavasti tangossa taas teräkierteen tyven läpimittaa voidaan kasvattaa, mikä lisää kestoikää ja parantaa tangon taivutusjäykkyyttä sekä ohjaa reiän paremmin oikeaan suuntaansa aloitusta tehtäessä. Kartiomaisen teräkierteen avulla voidaan käyttää läpimitaltaan pienempää teräkokoa verrattuna suoraan kierteeseen. Esimerkiksi tunnelikaluston kartiokierteellä SR35 pienin teräkoko on 43 mm, kun taas R35-kierteellä pienin terä on 48 mm. Pengerlouhinnan niskatangoissa perinteisesti käytetyn R25-teräkierteen ja tankoprofiilin Hex22 ohella on saatavana kartiokierre SR28, jossa kierteen kärki on R25 ja tyvi on R28. Tällöin saadaan samalla teräläpimitalla käyttöön paksumpi tankoprofiili Hex25, jolloin reikäsuoruus paranee ja kaluston käyttöikä kasvaa.

9 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Tunnelilouhinnan haasteet Tunnelilouhinnan yhteydessä tehtävä kallion esi-injektointi on yhä tärkeämpi osa tunnelirakentamista. Tähän työvaiheeseen liittyvä jatkotankoporaus, yleensä reikäpituudella m, on normaalin louhintarytmin keskeyttävä, aikaavievä toimenpide. Jatkotankokaluston kartiokierteet, esimerkiksi SR38 ja TC42, nopeuttavat kiinnikierteytystä ja helpottavat kierreliitoksen avattavuutta, nopeuttaen näin ollen jatkotankoporauksen kokonaistyöaikaa. Erityisesti uusimmissa porauslaitteissa käytettävien mekanisoitujen tangonkäsittelylaitteiden kanssa kartiokierreliitos on osoittautunut erittäin toimivaksi, laitteen kapasiteetia nostavaksi ratkaisuksi. Kartiokierteen avulla voidaan liitosholkin läpimittaa pienentää, jolloin on mahdollista porata jäykemmällä kalustolla, mutta säilyttää injektointiporauksen teräkoko haluttuna, yleensä 54 mm. Suomessa maanalaisten kaivosten jatkotankoporausta on perinteisesti tehty sylinterimäiseen kierreliitokseen perustuvillä R32-, T38- ja T45-kalustoilla. Tuotannon ja vaijeripulttauksen jatkotankoporauksessa kartiokierteellä saavutetaan etua paitsi liitosten pidemmän käyttöiän, mutta myös tangonkäsittelyn nopeutuessa ja porauslaitteiden kokonaiskapasiteetin noustessa. Tällöin voidaan parhaassa tapauksessa puhua hyvin merkittävistä kustannussäästöistä. Tuotantoporaukseen ja vaijeripulttauksen jatkotankoporaukseen soveltuvia kartiomaisia R-kierteitä ovat mm. SR32 ja SR38 sekä T- profiililla varustettu kartiomainen TC35. Tällöin kierteen kärki on läpimitaltaan 32 mm ja tyvi 35 mm. Näiden kalustojen käytön myötä etua saavutetaan nimenomaan mekaanisen tangonkäsittelyn helpottuessa ja nopeutuessa. Toisaalta voidaan ottaa käyttöön paksumpi ja jäykempi tankoprofiili teräläpimitan säilyessä ennallaan. Esimerkiksi vaijeripulttauksessa aiemmin yleisesti käytetty 1 1/4 R32-kalusto voidaan vaihtaa jäykempään ja vahvempaan 1 1/2 TC35-kalustoon, ja siitä huolimatta käyttää edelleen teräkokoa 51 mm. Uuden tekniikan mahdollisuudet Moderni valmistustekniikka ja automatisoidut koneistuslaitteet mahdollistavat uusien ja yhä enemmän räätälöityjen kierreliitosten valmistuksen. Näillä voidaan saavuttaa useissa tilanteissa selkeää etua verrattuna aiempiin, perinteisiin kierretyyppeihin, joko käyttöiän kasvaessa tai käytön helpottuessa ja nopeutuessa. Silti perinteiset, sylinterimäiset R- ja T-kierteet ovat selkeästi yleisimmin käytetyt kierreliitostyypit. Näiden etuna on tunnettuus ja yhteenliitettävyys useamman valmistajan tuotteiden välillä. Siksi näiden kierretyyppien kehitystyötä jatketaan mm. materiaalivalintoja ja lämpö- tai pintakäsittelyä kehittämällä. Nykyisin voidaan poratangon kumpaankin päähän ja kierreliitokseen valita sopivin materiaali sekä liittää nämä kierreosat tankoprofiillin, johon myös on valittu käypäisin materiaali. Tulevaisuudessa on lupa odottaa yhä laadukkaampia ja porauslaitteisiin paremmin sopivia porakaluja alati kasvaviin ja kehittyviin tarpeisiin. Painopiste porakalustohankinnoissa tullee siirtymään entistä enemmän porakaluston ja porauslaitteen mahdollisimman hyvään yhteensovittamiseen sekä laitteen korkeaan kapasiteetiin, jolloin tuloksena toivottavasti on työmaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkain toimintatapa. Kierreliitosten tärkeimpiä ominaisuuksia nopea kiinnikierteytys vaivaton avattavuus hyvä energian välityskyky kulumiskestävyys taivutuslujuus Secoroc TC35 Jäykkä ja kestävä 39 mm (1 1/2 ) tankoprofiili Tyvessä kierteen läpimitta on 35 mm. Kärjessä kierteen läpimitta on 32 mm. Yli 20 % enemmän terästä kierteen tyvessä Kartiomainen T-kierre mahdollistaa nopean kiinni- ja aukikierteytyksen.

10 10 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>Try & Buy RoadShow Atlas Copcon rakennuskoneet tien päällä Atlas Copcon rakennuskonedivisioona tekee syksyn aikana kuusiviikkoisen työnäytöskiertueen Itä-Euroopassa. Lokakuun alussa Talinnasta startannut tapahtumasarjaa vie talon uudistuneen rakennuskonemalliston tärkeimmät tuotteet lähemmäs käyttäjää, kokeiltaviksi ja ostettaviksi kuten kiertueen nimikin sanoo. Siis hanskat käteen ja testaamaan. TEKSTI JA KUVAT: KIMMO ALAKOSKI Tästä se lähtee. Tuoteryhmäpällikkö Kimmo Alakoski käynnistää täryjuntan ja työnäytöskiertueen Tallinnassa. LT 6004 tamppari on Dynapacilta Atlas Copcolle siirtyneiden maantiivistäjien tärkeimpiä malleja Baltiassa. Hyvä ruoka ja olut ovat aina tärkeä osa tapahtumaa Baltiassa ja etenkin Latviassa asiaan panostetaan vahvasti. Lämpimien makkaroiden, perunoiden ja leikkeiden ohella tarjolla oli kylmiä alkupaloja jokaiseen makuun. Kokeilemisen arvoisena vinkkinä riikalainen näkemys sushi-herkuista, joissa riisi oli korvattu keitetyllä perunalla ja tonnikala silakalla. Jälleenmyyjien henkilöstön koulutus on tärkeä osa kiertuetta. Virossa Atlas Copcon maantiivistysja betonikalustoa myyvän Stokkerin tiimi pääsi aamupäivän teoriaosan jälkeen kokeilemaan koneita käytännössä Käsikäyttöisistä rakennuskoneista valtaosa tarvitsee toimiakseen paineilmaa, hydrauliikka tai sähköä. Kiertueella käytettävät kompressorit ja generaattorit vuokrattiin konevuokraamoiden paikallisista pisteistä, kuten Vilnassa Cramolta. Liettuassa perässä vedettävistä kompressoreista vastaava Remigijus Blockis oli kiireinen mies päivien aikana. Tallinnassa hierrinkoneiden kokeilu onnistui asfaltillakin ilman kastelua. Etualalla suurten lattiapintojen kone BG370 ja taustalla viimeistelytöihin ja pienille aloille sopiva BG240. Siirtymätaipaleet ovat RoadShown suola tai välttämätön paha asenteesta riippuen. Via Baltica alkaa olla koko matkalta erinomaisessa kunnossa, mutta samaa ei vielä voi sanoa Latvian ja Liettuan muista teistä. Suurin osa Baltian monista raja-asemista on tyhjillään ja rajat ylitetään Shengen-tyyliin pysähtymättä. Liettuan Klaipedassa maantiivistäjät pääsivät tositoimiin valmisteilla olevalle kadunpätkälle. Vaikka Atlas Copcon maantiivistäjät eivät käsiä täristäkään, niin maa tärisee ja naapuruston rouvien lepyttelyyn tarvittiin liikelahjontaa.

11 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Kun useita tehdasuusia hydraulisia laitteita ja metrikaupalla letkua otetaan käyttöön, joudutaan öljyä ajoittain lisäämään voimakoneeseen. Saksalainen rekkakuski tekee suppilon tietysti olutmukista polttamalla sytyttimellä pohjaan reiän. RoadShow-kiertueella myös piikkauskoneet olivat suosittuja. Uusien TEX PE -mallien tärinänvaimennus poistaa tärinän lähes kokonaan, ja vasta hetken betonia rikottuaan vanhat ammattimiehet uskoivat tehojen olevan tallella Vilnan Litexpo-messukeskuksen pihaan tehtiin koeajopaikaksi hiekkalaatikko rotvallien väliin. Eteen-taakse ajettava LG400- tärylevy on varustettu tiivistysasteen ilmaisimella, joka kertoo käyttäjälle milloin siirrytään tuottavasta työstä vahingontekoon. 100 % on maksimi maantiivistämisessäkin ja liika täryttäminen kuluttaa polttoainetta ja konetta sekä murskaa kivet vähitellen hiekaksi. Atlas Copcon hierrinkoneet on varustettu keskipakokytkimen asemesta hihnavedolla, joka kytkeytyy päälle hallintavivusta kiristämällä ja vapautuu jousen työntämänä. Tämä kuolleenmiehen kahvaksi osuvasti ristitty laite pysäyttää vedon välittömästi otteen irrotessa ja estää ohjaustankoa iskemästä käyttäjää tai sivullisia. Hihnavedon toinen etu on mahdollisuus ajaa konetta hitaammalla nopeudella, jolloin ensimmäinen hiertokerta voidaan tehdä kosteampaan massaan. Tärysauvojen eli betonivibrojen käynnistäminen miesporukassa tuottaa kaikkialla maailmassa aina samat vitsit. Atlas Copco -vibrojen kuuminta hottia ovat ilman erillistä muuntajaa toimivat Smartsuurtaajuussauvat ja niistä erityisesti tärinävaimennetulla kahvalla varustetut E-mallit. Dynapacin oston myötä Atlas Copcon rakennuskoneperheeseen tulivat myös suurten alueiden, teiden, siltojen yms. betonointiin soveltuvat tärypalkit. BD-kaksoistärypalkkeja on saatavana 100 ja 150 mm profiilikorkeuksilla työleveyksissä 3,2 9,4 metriä, joko bensiini tai sähkömoottorilla. Taustalla näkyvä BT90 on modulaarinen tärypalkkijärjestelmä, jolla voidaan moduleita yhdistämällä päästä jopa 25 metrin työleveyteen. Käyttövoimana tarpeen mukaan bensiini, sähkö tai paineilma. Näytöksen jälkeen koneet nostettiin trukkilavoille ja rekan kyytiin. Kolmella autolla Atlas Copcon tavaraa kuljettava esseniläinen Michael Giljam pitää kuuden viikon kiertuepestiään mielenkiintoisena vaihteluna arkeen ja jatkosuunnitelmia tulevalle keväälle on jo luvassa. Vilnasta matka jatkui vielä samana yönä Puolan Bialystockiin, jossa seuraava näytös alkoi aamulla klo 9:00.

12 12 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 >>>SmartROC T35/T40 Älykäs poraaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä Syyskuun alussa Maxpo-messuilla ensiesiintymisensä Suomessa teki uuden sukupolven poravaunu SmartROC T35. Vaunun ympärillä riitti kiinnostuneita katselijoita eikä syyttä SmartROC T35 merkitsee nimensä mukaisesti älykästä poraamista, joka säästää aikaa, rahaa, ympäristöä ja käyttäjän hermoja. TEKSTI: ANNA-MARI SIPILÄ, KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ, ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Ruotsissa ja Saksassa suoritetut testit ovat osoittaneet, että SmartROC T35/ T40 käyttää jopa 50 % vähemmän polttoainetta kuin muut markkinoilla olevat poravaunut. Tarkat lukumäärät riippuvat porattavan kiven ominaisuuksista. SmartROC T35:n dieselin kulutus on noin litraa tunnissa, kun muiden vastaavanlaisten poravaunujen kulutus liikkuu litrassa. Rahassa mitattuna ei puhuta pikkusummista: Jos lasketaan, että polttoainetta säästyy 10 litraa tunnissa ja joka päivä työskennellään 8 tuntia päivässä, 200 päivänä vuodessa, on säästö viiden vuoden aikana tämänhetkisten dieselhintojen (n. 1 /litra) mukaan laskettuna euroa. Eikä polttoaineen hinnan kehityssuunta tulevaisuudessa ole ainakaan laskemaan päin Pienempi polttoaineen kulutus merkitsee myös pienempää rasitusta ympäristölle SmartROC T35/T40 -poravaunun hiilijalanjälki on huomattavasti edellisen sukupolven poravaunuja pienempi. Hiilijalanjälkeä pienentää edelleen se, että moottori on Tier 4 -vaatimusten mukainen, mikä tarkoittaa pienempiä päästöjä. Helppo käyttää ja huoltaa Kun innovaatioita ja uusinta teknologiaa hyödynnetään oikealla tavalla, tulos ei ole entistä monimutkaisempi laite vaan päinvastoin laite, joka helppokäyttöisempi ja helpompi huoltaa kuin mitkään muut markkinoilla olevat poravaunut. SmartROC T35/T40-poravaunua testanneet urakoitsijat ovat olleet vaikuttuneita vaunun helppokäyttöisyydestä. Vaunua on verrattu kaivinkoneeseen, jotka käyttömukavuudeltaan ovat tähän saakka olleet poravaunuja parempia. Atlas Copcon tuotepäällikkö Håkan Aytekin kertoo, että suunnittelussa on kuunneltu tarkalla korvalla porareiden mielipiteitä aikaisemmista poravaunuista ja kehitetty niin helppokäyttöinen malli, että jopa kokematon porari pystyy laitetta käyttämään. Huollon helppouteenkin on kiinnitetty suunnittelussa huomiota: moottorin ympärille on jätetty enemmän tilaa, jolloin komponentteihin pääsee paremmin käsiksi. Tämä takaa myös sen, että komponentit kuluvat vähemmän. Melutasoltaan SmartROC T35/T40 on jo perusvarustukseltaan hiljaisempi kuin muut poravaunut. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tyhjäkäynnillä kierrosluku on muita poravaunuja pienempi. Lisävarusteena vaunuun on saatavilla äänenvaimennussarja, joka laskee melutasoa edelleen 10db - ja tekee porarin työympäristöstä viihtyisämmän sekä vähentää ympäristölle aiheutuvaa melua. SmartROC T35/T40 Pääasialliset käyttökohteet: Perustuslouhinnat ja tuotantoporaus Porausmenetelmä: Päältälyövä poraus Porakoneet: SmartROC T35: COP 1840, COP 2540 SmartROC T40: COP 2560

13 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / >>>Hydrauliset lisälaitteet MAANJÄRISTYS! Atlas Copco Rakennuskoneet on tuonut syksyn aikana markkinoille useita uusia lisälaitemalleja valikoimaansa täydentämään. Suomessa suosittujen hydraulisten maantiivistäjien koko mallisto uusittiin kerralla ja kehitystyössä kuunneltiin herkällä korvalla käyttäjien toiveita ympäri maailmaa. Kokoluokat kattavat alustakoneet 1 40 tonniin ja lisävarusteina on saatavana mm hydraulinen kääntäjä, tasauslevy ja ponttipihti. Uutuudet tulivat tuotantoon loka marraskuun aikana ja lisää on luvassa heti vuoden vaihteen jälkeen. Kehitys jatkuu. TEKSTI: KIMMO ALAKOSKI, KUVAT: ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Kiinnostuitko? Lue lisää... Monitoimimurskainten mallisto täydentyi CC 950 -saksella. Laitteen työpaino on 920 kg ja se soveltuu alustakoneisiin 9 16 tonnia. Pulveroijien uusi sukupolvi on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Irrotetun materiaalin pulverointiin suunnattujen BP-mallien leukapinta-alaa on laajennettu ja tartuntakulmaa muutettu paremmin terminaalityöhön sopivaksi. Purkukoura MG 2300 korvaa aiemman MG mallin. Koura on varustettu aiempaa tehokkaammalla kääntäjällä ja entistäkin jämäkämmällä ylärungolla.

14 14 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Huoletonta poraamista huoltosopimusten avulla voit keskittyä ydinliiketoimintaasi Kun kalusto on hyvässä kunnossa, on helpompaa keskittyä siihen mikä oikeasti on tärkeää elämässä poraamiseen. Atlas Copcon huoltosopimus takaa sen, että asiakkaan ei tarvitse enää huolehtia käyttökatkoista ja nousevista huoltokustannuksista. TEKSTI: JULIA FLODKVIST, KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ, ATLAS COPCON KUVA-ARKISTO Aika on rahaa on vanha totuus, jonka suurin osa alalla toimivista urakoitsijoista on valmis allekirjoittamaan. Porauksen sujumisen varmistaminen ja kalliiden seisokkien välttäminen on kaiken A ja O. Tämän takia Atlas Copco on kehittänyt kaksi huoltopakettia maanpäällisille porauslaitteille: ROC Caren ja COP Caren. Tavoitteena on, että asiakkaan ei tarvitse huolehtia seisokeista ja kohoavista korjauskuluista vaan hän pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa. ROC Care kattaa koko vaunun ja siihen sisältyvät säännölliset tarkistukset ja huollot sekä jatkotakuu kaikille suurimmille komponenteille. Sillä varmistetaan ongelmaton poraaminen vähintään 5000 moottorituntiin asti. ROC Caren avulla voidaan välttää kalliit seisokit ja poistaa ennakoimattomat korjaukset. Noin 250 poraustunnin jälkeen Atlas Copcon huoltoasentaja saapuu asiakkaan luokse huoltamaan vaunun. Asentaja laatii huollosta yksityiskohtaisen pöytäkirjan, johon on kirjattu suositeltavat toimenpiteet alullaan olevien vikojen ehkäisemiseksi. Vika on useimmiten halvempaa ja helpompaa korjata ennen kuin se aiheuttaa suunnittelemattoman seisokin. ROC Care -huoltosopimukseen sisältyvä jatkotakuu on voimassa 5000 moottorituntia ja se kattaa kaikki laitteen tärkeimmät komponentit: dieselmoottorin, kompressorin, hydrauliset pumput, ajomoottorit ja ajovaihteiston. Myös tärkeimmät mekaaniset osat kuuluvat takuun piiriin. Sopimukseen sisältyy lisäksi satelliittiin perustuva järjestelmä Procom, joka valvoo vaunun tilaa ja siirtää tietoa vaunusta. COP Care on kallioporakonetta koskeva huoltosopimus. Sopimukseen kuuluu, että Atlas Copco tekee ennakoivat määräaikaishuollot aikataulun mukaan. Itse huollon ajaksi asiakas saa lainaksi varaporakoneen, jotta poraustyöhön ei tulisi keskeytystä. ROC ja COP Care -sopimusten kustannukset on jaksotettu ja kustannus on aina sama moottorituntia kohden kun on kysymys ROC Caresta ja iskutuntia kohden kun on kysymys COP Caresta. Jos urakoitsijalla on suurempi vaunukanta ja monia ROC ja COP Care -sopimuksia, voidaan solmia edullisempi Fleet Care -sopimus. Fleet Care tarjoaa kokonaisratkaisun, joka auttaa pitämään huoltokustannukset kohtuullisella tasolla, mikä voi olla vaikeaa, jos käytössä on useita eri-ikäisiä vaunuja, joilla on erilaiset huoltotarpeet. Fleet Care tarjoaa myös urakoitsijalle mahdollisuuden suunnitella huollot yhdessä Atlas Copcon kanssa siten, että ne häiritsisi- vät liiketoimintaa mahdollisimman vähän. Huoltosopimusten avulla voimme tarjota asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisen huoltoratkaisun, jonka ansiosta he voivat nukkua yöllä ja porata päivällä!

15 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / COP Care Huoltosopimus kaikille, jotka haluavat pitää kallioporakoneensa jatkuvasti huippukunnossa. Sopimukseen kuuluu, että Atlas Copco tekee ennakoivat määräaikaishuollot aikataulun mukaan. Itse huollon ajaksi asiakas saa lainaksi varakallioporan, jotta poraustoimintaan ei tulisi keskeytystä ROC Care Maanpäällisille urakoitsijoille tarkoitettu edullinen huoltosopimus, joka käsittää säännöllisen tarkistuksen ja huollon, ProComin sekä jatkotakuun kaikille suurimmille komponenteille. ROC Caren avulla pyritään välttämään kalliit seisokit ja poistamaan ennakoimattomat korjaukset. ROC Care antaa turvallisuutta, joka on pidemmän päälle kannattavaa. ProCom Työkalu, joka sisältyy ROC Care -sopimukseen. ProComin avulla tiedonsiirto poravaunulta tapahtuu satelliitin avustuksella kerran päivässä. Kotipäätteelläsi voit sitten seurata moottoritunteja, iskutunteja, vaunun sijaintia karttapalvelun avulla sekä tietyissä vaunumalleissa myös porametrejä. Fleet Care Kattava huoltosopimusratkaisu maanpäällisille urakoitsijoille, joiden vaunukannassa on eri-ikäisiä vaunuja, joilla erilaiset huoltotarpeet. Fleet Caren avulla pidät huoltokulut hallinnassasi, mikä puolestaan helpottaa sinua laskemaan omien töidesi hintaa. Lisäksi Fleet Caren avulla saat Atlas Copcon huoltopalvelut alennettuun hintaan. Huoltosopimus käytetylle laitteelle ROC Care ja COP Care ovat räätälöitävissä nyt myös käytetyille vaunuille ja kallioporakoneille.

16 16 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Maxpo 2011 näyttely pidettiin syyskuun toisena viikonloppuna Hyvinkään lentokentällä. Näyttelyasettajia oli enemmän kuin koskaan ennen ja ajoittaisesta tihkusateesta huolimatta näyttely keräsi paikalle lähes kävijää. Atlas Copco esiintyi Maxpossa laajalla rintamalla ja esittelyssä oli kattava otanta koko tuotekirjostamme. Omalla osastollamme oli mahdollisuus tutustua ROC-poravaunuperheen suurempiin ja pienempiin jäseniin, hydraulisiin kaivukoneen lisälaitteisiin, käsikäyttöisiin rakennuskoneisiin, porakalustoon, rikotuspuomiin, siirrettäviin kompressoreihin ja valaistustorniin. Tunnelmat olivat hyvät ja väkeä oli liikkeellä paljon, kuvaili piiripäällikkö Börje Johansson. TEKSTI JA KUVAT: ANNA-MARI SIPILÄ JA KIMMO ALAKOSKI Minna Koivunoksa keräsi yleisöä työnäytöskopin ääreen, kun hän käsitteli raudoitettua betonia TEX 12 ja TEX 21PE -piikkausvasaroilla. Messujen jälkipuoliskolla työkalu vaihtui Cobra Combiksi, kun piikkausvasarat myytiin alta pois. Myös asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla miten piikkaus sujuu Atlas Copcon työkoneilla. Talhu Oy oli rakentanut osastonsa myymiensä rakennustelineiden sisään. Osaston vetonauloina olivat Dynapacista Atlas Copcoiksi muuttuneet maantiivistäjät ja betonointikoneet. Muutamaa hetkeä ennen näyttelyn avautumista kaikki oli valmista ja Länsi-Suomen rakennuskonemyyjä Tom Linbergillä vielä aikaa puhelimelle.

17 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / Maxpossa oli mahdollisuus kokeilla myös tunnelinporausta simulaattorissa. Tunnelinporaussimulaattorissa on todellista laitetta vastaava hytti, joka sisältää hallintalaitteet porausta, laitteen ajoa ja porauspaikalle asemointia varten. Simulaattorit ovat aktiivisessa käytössä porareiden koulutuksessa, jossa niillä on lyömättömiä etuja: ne ovat turvallisia, kustannukset ovat alhaiset, varsinaiset porauslaitteet vapautuvat työkäyttöön, harjoittelu voidaan järjestää helposti luokkahuoneopetuksen yhteyteen, harjoittelu on tehokasta ja opettajat sekä muut oppilaat voivat seurata käyttäjän toimintaa. Normilouhinnan uuden ROC D3-01-poravaunun luovutus tapahtui Maxpo-messuilla. Kuvassa Veikko Hartikainen ja Markku Koivuaho Normilouhinnasta sekä Esa-Matti Polvi Atlas Copcosta. Atlas Copco Kompressorit esitteli Maxpossa uuden, helposti siirrettävän kompressorin mallia XAS 27, jonka ilmantuotto on 27 litraa sekunnissa 7 barin paineella. Osastolla komeili myös QLTH40-valaistustorni, joka on itsenäisesti toimiva, tehokas valaisin työmaalle. Se on varustettu neljällä 1000 W monimetallilampulla. Asiakkaita vanhoja tuttuja ja myös uusia tuttavuuksia riitti mukavasti ja ilmatkin olivat ihan suosiolliset, summasivat Pekka Kabanow ja Antti Nisonen kompressorimyynnistä messutunnelmiaan. Kuvassa Antin kanssa keskustelee Esko Tumppi Tuomala. Komatsu-maarakennuskoneiden jälleenmyyjällä Suomen Rakennuskoneella on vahva markkinaosuus kaivosten konetoimittajana. Kuvan Komatsu PC kaivukone lähtee Sodankylään Kevitsan kaivokselle rikotuskoneeksi työlaitteenaan Suomen suurin iskuvasara, Atlas Copco HB Graniittirakennus Kalliolle luovutettiin uusi ROC D3-03 -poravaunu. Kuvassa louhinta-alan legenda Armas Kallio sekä toimitusjohtaja Ilkka Eskola ja piiripäällikkö Börje Johansson Atlas Copcosta.

18 18 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011 Suurpaalu-konferenssi Kirkkonummella Tampereella toimiva maanporausteriä kaivonporausja urakointisektorille valmistava tuotantoyhtiö Atlas Copco Rotex järjesti heinäkuun lopulla kaksipäiväisen markkinointitapahtuman Kirkkonummella yhteistyössä Sotkamon Porakaivon kanssa. TEKSTI JA KUVAT: HEIDI ALALUUSUA Suurpaalu-konferenssi kokosi yhteen lähes 60 osanottajaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääasiallinen tarkoitus oli esitellä vieraille Atlas Copcon tarjontaa sekä osaamista. Tapahtuma tarjosi osallistujille myös loistavan mahdollisuuden verkostoitua alan eri toimijoiden kesken. Konferenssi järjestettiin Kirkkonummella Långvikin kylpylä- ja konferenssihotellissa, joka tarjosi erinomaiset puitteet luentojen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Tapahtumaan oli kutsuttu Atlas Copcon avainhenkilöitä eri myyntiyhtiöistä ympäri maailman sekä asiakkaita, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Konferenssiin otti osaa myös muutamia Atlas Copcon yhteistyökumppaneita kuten tavarantoimittajia. Tapahtuma onnistui herättämään jo etukäteen laajaa mielenkiintoa, ja osallistujamäärän suuruus tulikin järjestäjille melkoisena yllätyksenä. Osanottajia saapui Suomesta, Ruotsista, Venäjältä sekä eri puolilta Eurooppaa. Kaukaisimmat vieraat olivat matkustaneet Kirkkonummelle Brasiliasta, Pohjois-Amerikasta sekä Japanista. SUUR- PAALUPORAUK- SELLA TARKOITETAAN HALKAISIJALTAAN YLI 324 MILLIMETRIN MAA- PUTKIEN PORAAMISTA MAAHAN KÄYT- TÄEN Kaksi päivää kestäneen tapahtuman aikana vierailla oli mahdollisuus osallistua muun muassa eri luennoille sekä Sotkamon Porakaivon järjestämään näytösporaukseen. Luennoilla puhujina toimi niin Atlas Copcon omaa väkeä, kuin myös Atlas Copcon ulkopuolisia henkilöitä mm. Ruukilta Suomesta sekä Berminghammerilta Kanadasta. Vieraille luennoitiin laitteista ja komponenteista, joita tarvitaan suurten halkaisijoiden poraamisessa, kerrottiin erilaisten nesteiden ja vaahtojen käytöstä porauksessa sekä esitelmöitiin nostureiden käytöstä porauslaitteina. Kohokohtana toimi näytösporaus Sotkamon Porakaivon Nummelan toimipisteessä. Näytöksen aluksi esiteltiin 1,2-metrisen järjestelmän kallion läpäisykykyä ja lopuksi vieraat saivat seurata, kun maahan porattiin noin kymmenen metriä pitkä ja halkaisijaltaan 1,2 metriä oleva putki. Näytöksessä esitelty menetelmä mahdollistaa aikaisempaa suurempien maaputkien porauksen uppoporakoneella. Uppoporaus onkin kilpaileviin menetelmiin verrattuna huomattavasti nopeampi ja taloudellisempi ja se sopii kovien ja kivistenkin kerrosten läpäisemiseen. Kaiken kaikkiaan erittäin hienosti järjestetty tapahtuma, niin konferenssianti kuin heinäkuinen hellekin saivat vieraat sekä järjestäjät hyvälle tuulelle ja positiivista palautetta tapahtuman tiimoilta on sadellut jälkikäteen runsaasti ja saadun palautteen perusteella suuren halkaisijan terille on tällä hetkellä selkeä kysyntä ympäri maailman.

19 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / >>>Ajankohtaista Hyvää Joulua! Uusia työntekijöitä Pasi Tapaninen Sodankylästä huoltoasentajaksi Kevitsan kaivokselle. Heikki Linna Rovaniemeltä huoltoasentajaksi Kevitsan kaivokselle. Osmo Punkkinen Espoosta huoltoasentajaksi Vantaalle. Haluamme toivottaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää ja Rauhallista Joulua! Olemme tänä jouluna tehneet Kirkon ulkomaanavun kautta lahjoituksen Itä- Afrikan kuivuuden uhreille. Jarno Kosunen Helsingistä tekniseksi tueksi asiakaspalveluryhmään Vantaalle. Arvonnan voittaja Uusia nimityksiä Minna Koivunoksa huollon assistentiksi ja rakennuskoneiden tekniseksi tueksi. Kimmo Alakoski rakennuskoneiden tuoteryhmäpäälliköksi. Edellisessä lehdessämme oli mahdollisuus voittaa kahden hengen matka Pariisiin Intermat-messuille ensi vuoden huhtikuussa. Onni suosi Markku Malinia Somerolta. Onnea voittajalle ja hyvää matkaa!

20 20 RAKENTAMINEN & LOUHINTA 2 / 2011

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Esittelyssä 2 uutta mallia:

Esittelyssä 2 uutta mallia: Esittelyssä 2 uutta mallia: Nilfiskin lattianhoitomallisto suunniteltiin arkisiivouksen kustannuksia silmällä pitäen. Olipa kyse suuresta varastotilasta tai pienestä kioskista, olemme selvittäneet yleisimpien

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT Chicago Pneumatic -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Tuote-esite Toimiva ja suorituskykyinen Hiab XS 022 helpottaa päivittäistä työtä Hiab XS 022 on pieni, kompakti ja joustava nosturi monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

2. MAANRAKENNUS- KONEET

2. MAANRAKENNUS- KONEET 30 RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 2 2. MAANRAKENNUS- KONEET KAIVINKONEET KUORMAAJAT RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 31 KAIVINKONEET Monipuolinen kalusto varustettuna Suomen vaativiin olosuhteisiin. Saatavilla

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 Poriin perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tuottava yritys, joka toimii Suomessa sekä lähialueilla. Meillä on yli 25 vuoden kokemus kantavuusmittauksista

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia!

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 60 SR Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! UUSI SR-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Hiljainen Taloudellinen Voimakas VAHVAA VOIMAA YC 60 SR 0 Toleranssi nyt myös

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

KIVEN HANKINNAN NYKYTAVAT

KIVEN HANKINNAN NYKYTAVAT KIVEN HANKINNAN NYKYTAVAT Markinnoinin päälikkö Juha Sorjonen, Sandvik Tamrock, Tampere PR 980609 Liikevaihto on noin 5 mlrd. Dollaria. Henkilökunta on 3500 ihmista. 300 yritystä 130:ssa maassa. PR 980609

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA!

MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA! Kuvitelkaa, mitä mahdollisuuksia ulkovesijohdot ja viemärijohdot antavat MINÄ TAHANSA VUODENAIKANA! JÄÄTYMÄTTÖMÄT TUOTTEET Lasilantie 4 11910 RIIHIMÄKI GSM 0400-480657 www.ok-myynti.fi Sähköposti info@ok-myynti.fi

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Jukka Jokela Toimitusjohtaja Northland Mines Oy Oulu 25.2.2013 Northland Resources S.A. Emoyhtiö -

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

OZONE LEIJAHIITO 2006/2007

OZONE LEIJAHIITO 2006/2007 OZONE LEIJAHIITO 2006/2007 Ozone on markkinajohtaja ja edelläkävijä leijahiihdon (snowkite) saralla. Ozone leijat kuuluvat alan laadukkaimpiin tuotteisiin ja edustavat lajin suunnittelun terävintä kärkeä.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v.

12.5 ECO IKÄSUOSITUS: 2-5 v RACING IKÄSUOSITUS: 2-5 v. 2017 Ajamisen opettelu ei vielä koskaan ole ollut näin yksinkertaista ja turvallista. OSET -sähkömopot ovat kevyitä, rakenteeltaan yksinkertaisia ja hämmästyttävän helppokäyttöisiä. Näillä pyörillä voidaan

Lisätiedot

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 230 LC-8 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia!

Vahvaa voimaa YUCHAI YC 230 LC-8 ENTREPOT TRADE OY. Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! ENTREPOT TRADE OY Vahvaa voimaa YUCHAI YC 230 LC-8 UUSI 8-sarja Suomessa Vähäpäästöinen Hiljainen Taloudellinen Voimakas Vertaa hintaa! Vertaa ominaisuuksia! VAHVAA VOIMAA YC 230 LCLR-8 Sivu 2 ENTREPOT

Lisätiedot

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA NELJÄ PALVELUTASOA LIIKETOIMINTASUHDE VOLVO PENTA JÄLLEENMYYJÄN KANSSA Olet juuri investoinut Volvo Penta tuotteeseen.

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköavusteinen polkupyörä Sähköavusteinen polkupyörä on haasteellinen nimi, joka on hidastanut tuotteiden markkinoille leviämistä ja ollut markkinoinnin haasteena.

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Spirit 9200 2-rivinen, sivulta nostava säiliökone

Spirit 9200 2-rivinen, sivulta nostava säiliökone Spirit 9200 2-rivinen, sivulta nostava säiliökone AVR nostaa 2-rivisen korjuutekniikan uudelle tasolle! Spirit 9200 nostaa 2-rivisen korjuutekniikan aivan uudelle tasolle. Tunnustettua Spirit-konseptia

Lisätiedot

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V 2016 SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V ST2661300 350 W 2-13 mm 520-2620 rpm 13 mm pikaistukka 575 mm 19 kg Kevyt ja kompakti penkkiporakone niin kotiverstaalle kuin autotalliinkin. Kone on varustettu

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot