SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloite Kainuusta lasten ja 292 lapsiperheiden maakunta 162 Naapurinvaaran kyläyhdistyksen aloite yleisötilaisuudesta Jukka ja Raija Arffmanin esitys Koskelon tasoristeyksen 294 säilyttämiseksi 164 Lausunto Pirttisuon valtaushakemuksesta Entisen maantiealueen liittäminen Talvivaara Projekti Oy:n 298 omistamaan Ruusunmaa -nimiseen kiinteistöön Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 299 investointien rahoittamiseen 167 Työntekijöiden vakinaistaminen päivähoitoon alkaen Vuoden 2009 talousarvion tarkastelu Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustöiden sekä 306 koulun teknisten työtilojen peruskorjauksen aloittaminen 170 Ympäristö- ja teknisen lautakunnan yksityisteiden avustusten 309 jakamista koskevan päätöksen ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 171 Ilmoitusasiat Pyyntö Kuikkalammentien itäpuolisen alueen 313 asemakaavoituksen lykkäämisestä 173 Raviradan vuokraoikeuden purkaminen / Sotkamon Hevosystäväin Seura ry. 315

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-20:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Toppinen Irene kunnankamreeri/asinat. ennen varsinaisia kokousasioita Piirainen Pentti tekninenjoht/asiantuntija ennen varsinaisia kokousasioita POISSA Laaksopuro Arja khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj. pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Leena Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 159 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 160 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään ylei sesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloite Kainuusta lasten ja lapsiperheiden maakunta KHALL 161 Hallintojohtaja Valtuutettu Anni-Inkeri Törmänen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen, jonka aiheena on aikaansaada Kainuusta lasten ja lap si per hei den maa kun ta. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi, että Pirjo Ritakallion aiemmin jättämä Sotkamo -lisää koskeva aloite ote taan vastaavalla tavalla käsittelyyn. Molempien aloitteet esityslistan liitteenä. Pirjo Ritakallion aloite on käsitelty sivistystoimen lautakunnassa , kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää pyytää Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloitteesta ja samalla Pirjo Ritakallion aiemmin jättämästä Sotkamo -lisää koskevasta aloitteesta varhaiskasvatuksen esimiehen lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen Anni-Inkeri törmänen, Teerivaarantie2, Juurikkalahti

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Naapurinvaaran kyläyhdistyksen aloite yleisötilaisuudesta 89/1/162/2009 KHALL 162 Hallintojohtaja Naapurinvaaran kyläyhdistys on tehnyt aloitteen yleisötilaisuuden järjestämisestä Naapurinvaaran kaivoshankkeesta. Aloite on kokonaisuudessaan seuraava; "Voisiko Sotkamon kunta järjestää yleisötilaisuuden Naapurinvaaran kaivos hankkeesta. Vaikka Naapurinvaaran valtaushakemuksesta on annettu runsaasti hyviä lausuntoja, on silti paineita järjestää asiasta yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa Magnus Mine ralsin edustajat voisivat kertoa hankkeen taustoista. Erityisen tärkeää olisi, että kaivosylitarkastaja Pekka Suomela olisi paikalla kertomassa hakemus prosessista. Yleisötilaisuus voisi olla Naapurinvaaran Huvikeskuksessa. Terveisin Hannu Koski Naapurinvaaran kyläyhdistys" Magnus Minerals Oy:n hallituksen puheenjohtaja Alf Björklund on hyvin kiin nostunut yleisötilaisuuden järjestämisestä. Myös yhtiön ulkomaiset osak kaat tulisivat tilaisuuteen. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta yhdessä Magnus Minerals Oy:n edustajien ja ao.viranomaistahojen kanssa yhteistyössä järjestää Naapurin vaaran kyläyhdistyksen toivoman yleisötilaisuuden. Sopiva ajankohta on tä män vuoden syys-lokakuussa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Naapurinvaaran kyläyhdistys, Hannu Koski Vaarantie 28, Vuokatti _

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Jukka ja Raija Arffmanin esitys Koskelon tasoristeyksen säilyttämiseksi 83/1/162/2009 KHALL 163 Hallintojohtaja Jukka ja Raija Arffman ovat lähestyneet Sotkamon kuntaa kirjeel lä, kos kien Koskelon tasoristeyksen säilyttämistä Juurikkalahdessa Porokylä - Vuokatti -radan peruskorjauksen yhteydessä. Jukka ja Raija Arffman pyytävät Sotkamon kunnanhallitukselta puoltavaa lausuntoa Ratahallintokeskukselle siinä, että Koskelon lakkautettava tasoristeys säilytetään kuitenkin kevyenliikenteen tasoristeyksenä. Sotkamon kunnanhallitus on käsitellyt Etelä-Vuokatin kylät -yhdistyksen esitystä kokouksessaan Samassa yhteydessä Jukka ja Raija Arffman lähettämä lausuntopyyntö merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus päätti tuolloin seuraavaa; Kunnanhallitus päätti hakea Ratahallintokeskukselta autoliikenteen tasoylikäytävän rakentamislu van tilalle Rautatiealue RN:o 29:10. Tasoylikäytävä pyritään toteuttamaan ilman puomeja tekemällä riittävät näkemäraivaukset. Tasoylikäytävän kaut ta voidaan liikennöidä vuokratulle uimaranta-alueelle, rantayleiskaavassa varatulle ohjeelliselle venevalkama tai veneidenpitopaikalle, sekä ranta yleiskaavassa varatulle Ratahallintokeskuksen omistamalle lomarakennus paikalle. Mikäli haettu tasoylikäytävän rakentamislupa saadaan, kunta pyrkii vuokraamaan venerannan rakentamiseksi tarvittavat alueet, sekä toteuttamaan venerannan rakentamisen yhdessä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa. Mikäli haettua autoliikenteen tasoylikäytävän lupaa ei saada niin tehdyn vuokrasopimuksen mukainen kevyen liikenteen tasoylikäytävän paikka sovitaan kyläyhdistyksen kanssa ja vahvistetaan Ratahallintokeskuksen hakemassa yksityistietoimituksessa, jonka aloituskokous on Sotkamon kunnanvirastolla. Yksityistietoimitukseen kunnan edustajaksi määrätään suunnitteluinsinööri Erkki Tervo. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Jukka ja Raija Arffmanilla on mahdollisuus hakea Ratahallintokeskukselta lupaa käyttää Koskelon tasoristeystä kevyenliikenteen tasoristeyksenä. Kunnanhallitus pitää tälläistä ratkaisua tarkoituksenmukaisena Koskelon tilan toiminnan kannalta. Kunnanhallitus

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. _ Otteet Jukka ja Raija Arffman, Pohjakoskentie 4, Juurikkalahti _

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lausunto Pirttisuon valtaushakemuksesta KHALL 164 Kaavoittaja Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Magnus Minerals Oy:n Pirttisuon valtaushakemuksesta. Pirttisuon valtausalue sijoittuu Parkuan kylälle n. 1,5 kilometriä vanhasta kansakoulusta pohjoiseen. Kunnanhallitus on antanut valtausta koskevan esteettömyystodistuksen (kh 102), ja todennut, ettei Pirttisuon valtausalueella ole saatujen selvitysten perusteella kaivoslain 6 :n kohtien 3-9 mukaisia esteitä. Lausunnossaan kuntaa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: 1. Sijoittuuko Pirttisuon valtausalue asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy. 1. Kauppa- ja teollisuusministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa tuodaan esille muita asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia tms. Valtausalueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, eikä alueella ole vireillä kuntatason kaavahankkeita. Rakennus lupatietojen mukaan valtausalueella ei myöskään ole valmiita tai rakenteilla olevia rakennuksia. Valtausalueen välittömässä läheisyydessä on kaksi taloa, joista toinen on vakituisesti asuttu. Parkuan kyläkeskus sijaitsee n. kilometrin päässä valtausalueesta. Asiapaperit ovat nähtävänä kunnan keskustoimistossa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Valtausalueilla ei ole kunnan tiedossa olevia Kaivoslain 6 :n 1 momentin mu kaisia valtauksen esteitä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, Valtioneuvosto Kaavoittaja Juha Kaaresvirta _

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Entisen maantiealueen liittäminen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa -nimiseen kiinteistöön Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella 88/1/172/2009 KHALL 165 Kaavoittaja Oulun tiepiiri on hakenut maantietoimitusta liittyen Lehtovaara-Viinamäki maantien 8714 parantamiseen. Kyseisen maantien parantaminen ja siitä johtuvat tielinjan muutokset suoritetaan lähes kokonaan Talvivaaran omistamien maiden alueella. Toimituskokouksessa on käynyt ilmi, että syrjään jäävä entinen maantiealue siirtyisi lähtökohtaisesti tehdasalueen asemakaava-alueella Sotkamon kunnan omistukseen ja muualla viereisiin kiinteistöihin eli kaivospiirin alueella Talvivaaran omistamiin kiinteistöihin. Asemakaava-alueella sijaitseva syrjään jäävä tiealue on pinta-alaltaan n. 3,2 hehtaaria. Talvivaara Projekti Oy pyytää, että Sotkamon kunta myöntäisi suostumuksensa siihen, että kyseinen asemakaava-alueella sijaitseva syrjään jäävä entinen maantiealue saataisiin liittää ilman erillistä korvausta viereiseen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa nimiseen kiinteistöön käynnissä olevan maantietoimituksen yhteydessä. Lakkautettava maantiealue kulkee Talvivaaran tehdasalueen halki n. 16 metrin levyisenä. Lakkautettava maantie kuuluu Talvivaaran asemakaavan mukaiseen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T) ja on osa kaavassa osoitettua Talvivaaran tehdasalueen rakennuspaikkaa. Alue siirtyy kunnalle korvauksetta. Talvivaara Projekti Oy:n lähettämä kirje on esityslistan liitteenä Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Sotkamon kunnanhallitus antaa suostumuksen siihen, että Talvivaaran asemakaava-alueella sijaitseva lakkautettava maantiealue voidaan liittää ilman erillistä korvausta viereiseen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa nimiseen kiinteistöön ( ) käynnissä olevan maantietoimituksen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Talvivaara Projekti Oy, Lahnasjärventie 73, Tuhkakylä Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 166 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investointien (kunnallistekniikka, hiekkatekonurmi, ylävesisäiliö, talonrakennus) rahoittamiseen. Kuluvana vuonna ei ole vielä ole nostettu talousarviolainaa. Kunnan maksuvalmiuden säilyttämiseksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatarjous seuraavilla ehdoilla: " lainamäärä : euroa " laina-aika: 10 vuotta " lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen, ei vapaavuosia " lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 tai " vaihtoehtoisesti 3 tai 5 vuoden kiinteä korko, korkoindikaatio ajankohta klo " korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta vaihtuvakorkoisessa lainassa " tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset " lainan nostaminen tapahtuu " mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhtey dessä Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouksen ovat jättäneet Sotkamon Osuuspank ki, Sampo Pankki Oyj, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Eläkevakuutus. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa ,00 euron Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavin ehdoin: - laina-aika on 10 vuotta, ei vapaavuosia - lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen - lainan korko sidottu 6 kk:n euriboriin + 0,600 % - yksikön marginaali, korkopäivät tod/360 - ei lainannosto- tai muita kuluja' - luoton ennenaikainen takaisinmaksu, korkosidonnaisuuden vaihto tai ylimääräinen lyhennys on mahdollista kronmääräytymisjaksson vaihtumispäivänä kuluitta - lainan nostaminen tapahtuu Kunnanhallitus

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asiankäsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Sampo Pankki Oyj, Kainuuntie 26, Sotkamo Nordea Pankki Oyj, Kainuuntie 16 A, Sotlkamo Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Kuntien eläkevakuutus, Lainaryhmä, PL 425, Helsinki Kuntarahoitus Oyj, PL 744, Helsinki Kunnankamreeri Irene Toppinen Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Työntekijöiden vakinaistaminen päivähoitoon alkaen KHALL 167 vs. varhaiskasvatuksen esimies Päivähoidon (työssä olevien) työntekijöiden lukumäärä oli 92. Päiväkodeissa työskentelee 65 työntekijää, joista määräaikaisessa työsuhteessa 21 ja perhepäivähoidossa 27 työntekijää, joista määräaikaisessa työsuhteessa 8. Yhteensä päivähoidossa määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä työntekijöitä (lukuun ei sisälly sijaiset) on 29 eli 31,5 % kaikista päivähoidon työntekijöistä. Määräaikaisten työntekijöiden suhde vakituiseen henkilökuntaan nähden on liian suuri. Kunnan päivähoito joutuu kilpailemaan osaavasta ja koulutetusta työvoimasta yhä ankarammin ja työntekijän sitouttaminen kunnan työntekijäksi määräaikaisin työsopimuksin on kovin epävarmaa. Kunta on satsannut määräaikaisiinkin työntekijöihin rahaa ja työaikaa kustantamalla mm. heidän täydennyskoulutuksiaan. Osa määräaikaisista työntekijöistä on hoitanut tehtäviään jo useamman vuoden ajan, joten määräaikai suudelle ei löydy enää perusteltua syytä. Työsopimusten ketjuttaminen an taa jo sinällään oikeuden paikan vakinaistamiselle, mikäli määräaikaisuu delle ei löydy kunnon perusteita. Nyt vakinaistettavaksi esitettävien työnte kijöiden kohdalla tällaista perustetta ei ole. Työntekijöiden palvelusuhteiden kesto: - lto Laura Heikkinen vuodesta 2001, yhtäjaksoisesti alkaen - lto Liisa Suutarinen vuodesta 2006, yhtäjaksoisesti alkaen - lh Maarit Komulainen vuodesta 2001, yhtäjaksoisesti alkaen - pk-apul. Tuulikki Moilanen vuodesta 2004, yhtäjaksoisesti alkaen - pph Sirpa Malinen yhtäjaksoisesti alkaen Lastentarhanopettajien koulutuksen päättyminen Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitok sessa vähentää alalle töihin tulevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten määrää. Lastentarhanopettajan tehtävään vakinaistettavista Liisa Suutarinen on koulutukseltaan lastentarhanopettaja/ luokanopettaja ja Laura Heikkinen sosionomi. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle on vaikeaa saada uusia työntekijöitä, koska kotona tapah tuva lastenhoitotyö ei houkuttele alalle. Uusien perhepäivähoitajien rekry tointi huhtikuussa ei tuonut juuri lainkaan helpotusta päivähoitopaikkatilan teeseen. Kunnan tavoitteena on ollut jo pitkään perhepäivähoitajien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla, mieluummin jopa hieman kas vattaa sitä. Viiden vuoden sisällä nykyisistä 19 vakinaisesta perhepäivähoi tajasta jää eläkkeelle 8. Ikääntyvien perhepäivä-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hoitajien odotettavissa olevat pitkät sairauspoissaolot lisäävät paineita uusien päivähoitopaikkojen järjes tämiseksi. Mikäli uusia koulutettuja perhepäivähoitajia vain on saatavilla, heidät olisi pystyttävä ottamaan vakituiseen työsuhteeseen palvelualuejohta jan päätöksellä ilman erillistä käsittelyprosessia kunnanhallituksessa. Syntyvyys tullee pysymään lähivuodet nykyisellä tasolla (n lasta/v). Lapsia päivähoidossa oli 435. Hoidettavien lasten lukumäärä ensi toimikaudelle on tässä vaiheessa jo 400 lasta ja luku tulee vielä kasvamaan syksyn kuluessa. Päivähoitohenkilöstön tarve tulee pysymään lähivuodet kutakuinkin nykyi sellä tasolla. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon antaa vanhemmille mah dollisuuden pitää lapsiaan hoidossa, vaikka toinen tai molemmat vanhem mat olisivat kotona työttömyyden, lomautusten tai perhevapaiden vuoksi, mitä mahdollisuutta vanhemmat enenevässä määrin nykyään myöskin käyt tävät. Tämän vuoksi myöskään taloussuhdanteiden heilahtelut eivät näy ra dikaalina päivähoidon tarpeen vähenemisenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan vakinaistaa seuraavat varhaiskasvatuksen työntekijät: - Lastentarhanopettajan tehtävään Laura Heikkinen (pk Satuvakka) - Lastentarhanopettaja tehtävään Liisa Suutarinen (Tiilikankaan pk) - Lastenhoitajan tehtävään Maarit Komulainen (Leivolan pk) - Päiväkotiapulaisen tehtävään Tuulikki Moilanen (pk Satuvakka) - Perhepäivähoitajan tehtävään Sirpa Malinen (Perhepäivähoito/hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito) Lisäksi kunnanhallitus päättää, että palvelualuejohtaja saa ottaa ilman kunnanhallituksen erillistä lupaa vakinaiseen palvelussuhteeseen perhepäivähoitajia, jotka hoitavat omassa kodissaan lapsia. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion tarkastelu KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvio osoittaa vuosikatteeltaan - 2,5 milj. euroa ja on poistojen jälkeen alijäämäinen 4,8 milj. euroa. Hyväksymisen jälkeen on Suomen yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Viime vuonna alkanut kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtanut talouden jyrkkään alamäkeen. Myös vuodelle 2010 on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 7-8 prosenttia. Kuntataloudessa muutokset näkyvät rajuimmin verotulojen vähenemisenä. Sen johdosta kunnat ovat joutuneet muuttamaan kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita sitä mukaa, kun on saatu yhä heikkeneviä arvioita kokonaistaloudellisesta kehi tyksestä. Kuntaliiton uusimman kuntataloustiedotteen verotuloarvio perus tuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteessa esitettyyn kokonaistalou delliseen kehitykseen ja huhtikuussa käytettävissä oleviin tietoihin. mm. ve rotulojen tilityksistä. Uusimman verotuloarvion mukaan kunnan kuluvan vuoden talousarvioon merkitty kunnallisveron tuotto euroa on mahdollista kertyä, samoin kiinteistövero euroa. Sen sijaan yhteisöverotulo jää runsaat 0,5 milj. euroa alle arvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuspäätös on euroa vä hemmän kuin talousarviossa, mutta yleisen valtionosuuden yhteydessä mak settava verovähennysten kompensaatio euroa puuttuu talousarvios ta. OPM:n valtionosuuspäätös on 0,35 milj. euroa enemmän kuin talousar viossa. Talousarvion lukema on oikeampi ja siltä osin valtionosuuden en nakko tulee kuukausittain liian suurena. Kainuun Energia Oy:n osinko on tullut euroa ennakoitua suurempana. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei budjetoida, on kertynyt mennessä euroa. Loppukertymä lienee hieman yli euroa. Valtionosuuksien, osinkotulon ja myyntivoittojen lisätuloilla saataneen korvatuksi yhteisöve ron vajaus. Budjettiin merkityt euron korkotuotot jäävät alle arvion, koska tuottoja kertyy vain lunastetta vien hallien pääomista, ei pankkitileiltä tai talletuksista. Vastaavasti korko menot saattavat ylittyä, koska alkuvuoden on ollut käytössä luotollinen sek kitili Nordea Pankissa. Luottolimiittiä joudutaan käyttämään jatkossakin nostettavasta 2 milj. euron lainasta huolimatta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kuluvan vuoden lopullisen laskun ennakkoarvio saadaan heinäkuun alussa, kun vuoden 2008 verotuksen ennakkotiedot tulevat julki. Lopullinen laskun määrä on selvillä verotuksen val-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ mistuttua lokakuun lopussa. Jos käyttötalous toteutuu muutoin talousarvion mukaisena ilman määrärahamuutoksia, tilinpäätös on 3-4 miljoonaa alijäämäinen. Bruttoinvestointien määrä on talousarviossa euroa ja nettoinvestoinnitkin euroa. Vuoden 2009 talouden osalta Johtoryhmä on palvelualueittain käynyt läpi mahdollisia toiminnallisia valintoja ja näiden vaikutuksia vuoden 2009 ennustettuun taloudelliseen tu lokseen. Kunnanjohtaja on evästänyt erikseen palvelualueet budjettikuriin kirjeellä ja useissa keskusteluissa kevään aikana on painotettu ta loudellisen tilanteen tiukkenemista. Tavoitteena palvelualueilla on ollut oman toiminnan ja käyttösuunnitelman osalta hakea sellaiset harkinnanva raiset ja muuten sitomattomat kohteet, joista tälle vuodelle säästöä olisi saa tavissa. Liitteenä ovat palvelualuejohtajien esitykset säästökohteista ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden käynnistämisestä vuoden 2009 osalta. Yhteenveto näistä on seuraava: Palvelualue Esitetyt säästöt 2009 Hallintopalvelut Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Yhteensä Bruttoinvestointien määrä talousarviossa on euroa ja nettoinvestointien määrä eu roa. Investointiohjelmaan on tehty erillisten kohteiden osalta tarkennuseh dotuksia siten, että nettosummaksi tulisi euroa. Investointiohjel man tarkennukset ovat pääasiassa kohteiden siirtämisiä tuonnemmaksi. In vestointiohjelman tarkennuksilla tavoitellaan lainanottotarpeen minimoi mista vuodelle Lisäksi on tarkasteltu erillisiä käyttöomaisuuserien myyntimahdollisuuksia yhteensä euron arvosta. Henkilöstön osalta säästöt vuonna 2009 ja tulevina vuosina pyritään kohdentamaan palvelujen raken nemuutokseen perustuen luontaiseen poistumaan (kts. erillinen liite). Sopimusperusteiset käyttötalouden kuluerät ovat pääasiassa vuoden 2009 osalta jo sidottuja ja tällais ten tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat voimaan pääasiassa suunnittelukauden vuosina Neuvottelut näiden osalta eri osa puolten kesken ovat käynnissä. Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Palvelualueiden esitykset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja sitomattomat, harkinnanvaraiset menot ja kohteet jäädytetään heinäkuussa pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen saakka. Myytävien kohteiden listan valmistelua jatketaan ja ryhdytään myyntitoimenpiteisiin. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. _ Otteet Sivistyspalvelujen palvelualue Tekninen palvelualue Hallintopalvelujen palvelualue _

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustöiden sekä koulun teknisten työtilojen peruskorjauksen aloittaminen KHALL 155 Tekninen palvelut Palvelualuejohtaja Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaus sekä teknis ten työtilojen ja piha-alueitten suunnitelmat on laadittu yhdessä toimitilojen tarvitsijoiden ja teknisen henkilöstön kanssa. Pääsuunnittelijana on ollut ark kitehti Si mo Kar jalainen Kajaa nista. Kontinjoen päiväkotitilat on suunniteltu noin 20 lap sen ryhmälle. Sa massa yhteydessä kunnos te taan myös kou lun tekniset työtilat ja pi ha-alueen tur valli suutta pa ran ne taan uusilla pihajärjestelyillä. Lisäksi terveystarkastajan anta ma lausunto päiväko din puutteista on ollut suunnittelun lähtöaineistoa. Suunnitelmat käsittävät päiväkotitilojen laajennusta 54,5 m² ja pe rus korjaamista 89,5 m² lisäksi koulun teknisten työtiloja kunnostetaan 73,7 m². Rakennuksen talotekniikka jou du taan uu si maan ko ko naan il man vaih don ja sähkön osalta sekä myös jätevesipuhdistamo uusitaan. Hankkeesta pyydettiin urakkatarjoukset, siten että I-vaiheen rakentaminen tapahtuisi tänä vuonna päiväkotitilojen osalta ja II-vaiheessa vuonna 2010 rakennettaisiin tek ni set työtilat ja pihajärjestelyt. Saadut halvimmat urakkatarjoukset jakautuvat seuraavasti: 1-vaihe (alv 0 %) II-vaihe (alv 0 %) Yhteensä Rakennusurakka , , ,00 Sähköurakka , , ,00 LVI-urakka , , ,00 Yhteensä , , ,00 Vaihtoehtoja hankeen eteenpäin viemiseksi ovat esimerkiksi: 1. Hankkeelle annetaan tämän vuoden I-vaiheen toteutukseen euron rahoi tus, joka sisältää rakentamisen lisäksi lisä- ja muutostyövaraukset se kä suunnit telupalkkiot. Vuonna 2010 toteutetaan II-vaihe, jonka kustannukset ovat noin euroa muutos- ja lisätyövarauksina sekä valvontatyökustannuksineen. Hankkeelle tulisi saada lupa aloittaa työt heti, koska ra kentamis ohjelman mukaan päiväkotiti lat tulee olla valmiina elokuun loppuun men nessä. 2. Hankkeen tarpeellisuus arvioidaan syksyllä laadittaessa vuoden 2010 ta-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ lousarviota. Urakoille jätetään mahdollisuus hankeen toteuttamiseen 2010 tarkastamalla annetut tarjoukset rakennuskustannusindeksillä. 3. Tänä vuonna toteutetaan ainoastaan pakolliset terveysviranomaisten mää räämät toimenpiteet. Tämän vuoden talousarvioon hankkeelle on varattu rahaa euroa. Syksyllä asian valmisteluvaiheessa ei ollut tarkkoja lähtötietoja hankkeen laajuudesta, joten kustannusarviointi oli hankalaa. Jatkossa suun nit te lulle tulisi varata riittävästi aikaa, jotta saataisiin kustannuslaskelmat suo rittaa riittävän lähde aineiston pohjalta. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että terveysviranomaisten korjausehdotusten tekemiseen haetaan jatkoaikaa saakka ja että laajennus- ja peruskorjaustöiden sisältö tässä vaiheessa arvioidaan uudelleen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka. Otteet Tekninen johtaja Pentti Piirainen KHALL 169 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Tekninen johtaja Pentti Piirainen saapuu asiantuntijana kokoukseen se lostamaan laajennus- ja peruskorjaushanketta. Kokouksessa esitellään myös terveysviranomaisten asiaa koskeva lausunto. Kunnanhallitus päättää, että investointia lykätään vuoteen 2010 kunnan talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden perusteella. Ympäristöterveydenhuolto on antanut luvan jatkaa toimintaa saakka. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja teknisen lautakunnan yksityisteiden avustusten jakamista koskevan päätöksen ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi KHALL 170 Hallintojohtaja Otto-oikeuden käyttäminen seuraavasta ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksestä: YMPTEKLT 83 Yksityisteiden avustusten jakaminen vuodelle 2009 Suunnitteluinsinööri Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu yksi tyisteiden avustamiseen yhteensä Avustussummasta on varattu perusparannuskohteisiin. Tulopuolelle on varattu , jo ka koostuu arvioiduista perusparannuskohteiden valtion avustuksista ja tiekuntien maksuosuuksista Lisäksi on arvioitu jul kisyhteisöjen kunnossapidon maksuosuuksiksi , sekä muut liike toiminnan tuotot Tieavustuksiin on nettona Perusparannuskohteista kuluvalle vuodelle on saatu myönteinen päätös Mustinniemen ja Ylipuron yksityisteiden parantamiseen. Hankkeiden veroton kustannusarvio on yhteensä Tuloiksi on arvioitu valtion avustukset yht ja tiekuntien maksut yht Muiden kohteiden avustamisesta ei tällä hetkellä ole varmuutta. Vuoden 2008 hoitokulujen mukaan toteutuneet yhteisöjen maksamat kunnossapidon maksuosuudet ovat ,23. Tieavustukset on laskettu siten, että alle kilometrin ja vuoden 2005 alusta avustuksen piiriin otettujen teiden avustus on 200 /km. Tiekuntien hoidossa oleville teille tilityksen mukaan tai kohtuulliseksi katsottavat hoitokulut. Tiekuntien hoitamien teiden avustuksesta on vähennetty yhteisöjen maksuosuus yksikköjaon mukaisesti. Yksityisteiden perusparannukseen ja Kainuun yksityistieverkon kehittämishankkeeseen 1.675,00, loppuosa määrärahasta kunnan hoidossa oleville teille. Kuluvan vuoden yksityisteiden avustukset on laskettu seuraavasti: - Kainuun yksityistieverkon kehittämishanke 1.675,00 - Yksityisteiden parantaminen ,00 - km-perusteinen avustus 145,04 km x 200 /km ,00 - tilitykset 35,660 km x 505,75 /km ,90 - kunnan hoidossa olevat tiet

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot