SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloite Kainuusta lasten ja 292 lapsiperheiden maakunta 162 Naapurinvaaran kyläyhdistyksen aloite yleisötilaisuudesta Jukka ja Raija Arffmanin esitys Koskelon tasoristeyksen 294 säilyttämiseksi 164 Lausunto Pirttisuon valtaushakemuksesta Entisen maantiealueen liittäminen Talvivaara Projekti Oy:n 298 omistamaan Ruusunmaa -nimiseen kiinteistöön Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 299 investointien rahoittamiseen 167 Työntekijöiden vakinaistaminen päivähoitoon alkaen Vuoden 2009 talousarvion tarkastelu Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustöiden sekä 306 koulun teknisten työtilojen peruskorjauksen aloittaminen 170 Ympäristö- ja teknisen lautakunnan yksityisteiden avustusten 309 jakamista koskevan päätöksen ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 171 Ilmoitusasiat Pyyntö Kuikkalammentien itäpuolisen alueen 313 asemakaavoituksen lykkäämisestä 173 Raviradan vuokraoikeuden purkaminen / Sotkamon Hevosystäväin Seura ry. 315

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-20:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Toppinen Irene kunnankamreeri/asinat. ennen varsinaisia kokousasioita Piirainen Pentti tekninenjoht/asiantuntija ennen varsinaisia kokousasioita POISSA Laaksopuro Arja khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj. pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Leena Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 159 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 160 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään ylei sesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloite Kainuusta lasten ja lapsiperheiden maakunta KHALL 161 Hallintojohtaja Valtuutettu Anni-Inkeri Törmänen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen, jonka aiheena on aikaansaada Kainuusta lasten ja lap si per hei den maa kun ta. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi, että Pirjo Ritakallion aiemmin jättämä Sotkamo -lisää koskeva aloite ote taan vastaavalla tavalla käsittelyyn. Molempien aloitteet esityslistan liitteenä. Pirjo Ritakallion aloite on käsitelty sivistystoimen lautakunnassa , kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää pyytää Anni-Inkeri Törmäsen ym. aloitteesta ja samalla Pirjo Ritakallion aiemmin jättämästä Sotkamo -lisää koskevasta aloitteesta varhaiskasvatuksen esimiehen lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen Anni-Inkeri törmänen, Teerivaarantie2, Juurikkalahti

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Naapurinvaaran kyläyhdistyksen aloite yleisötilaisuudesta 89/1/162/2009 KHALL 162 Hallintojohtaja Naapurinvaaran kyläyhdistys on tehnyt aloitteen yleisötilaisuuden järjestämisestä Naapurinvaaran kaivoshankkeesta. Aloite on kokonaisuudessaan seuraava; "Voisiko Sotkamon kunta järjestää yleisötilaisuuden Naapurinvaaran kaivos hankkeesta. Vaikka Naapurinvaaran valtaushakemuksesta on annettu runsaasti hyviä lausuntoja, on silti paineita järjestää asiasta yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa Magnus Mine ralsin edustajat voisivat kertoa hankkeen taustoista. Erityisen tärkeää olisi, että kaivosylitarkastaja Pekka Suomela olisi paikalla kertomassa hakemus prosessista. Yleisötilaisuus voisi olla Naapurinvaaran Huvikeskuksessa. Terveisin Hannu Koski Naapurinvaaran kyläyhdistys" Magnus Minerals Oy:n hallituksen puheenjohtaja Alf Björklund on hyvin kiin nostunut yleisötilaisuuden järjestämisestä. Myös yhtiön ulkomaiset osak kaat tulisivat tilaisuuteen. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta yhdessä Magnus Minerals Oy:n edustajien ja ao.viranomaistahojen kanssa yhteistyössä järjestää Naapurin vaaran kyläyhdistyksen toivoman yleisötilaisuuden. Sopiva ajankohta on tä män vuoden syys-lokakuussa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Naapurinvaaran kyläyhdistys, Hannu Koski Vaarantie 28, Vuokatti _

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Jukka ja Raija Arffmanin esitys Koskelon tasoristeyksen säilyttämiseksi 83/1/162/2009 KHALL 163 Hallintojohtaja Jukka ja Raija Arffman ovat lähestyneet Sotkamon kuntaa kirjeel lä, kos kien Koskelon tasoristeyksen säilyttämistä Juurikkalahdessa Porokylä - Vuokatti -radan peruskorjauksen yhteydessä. Jukka ja Raija Arffman pyytävät Sotkamon kunnanhallitukselta puoltavaa lausuntoa Ratahallintokeskukselle siinä, että Koskelon lakkautettava tasoristeys säilytetään kuitenkin kevyenliikenteen tasoristeyksenä. Sotkamon kunnanhallitus on käsitellyt Etelä-Vuokatin kylät -yhdistyksen esitystä kokouksessaan Samassa yhteydessä Jukka ja Raija Arffman lähettämä lausuntopyyntö merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus päätti tuolloin seuraavaa; Kunnanhallitus päätti hakea Ratahallintokeskukselta autoliikenteen tasoylikäytävän rakentamislu van tilalle Rautatiealue RN:o 29:10. Tasoylikäytävä pyritään toteuttamaan ilman puomeja tekemällä riittävät näkemäraivaukset. Tasoylikäytävän kaut ta voidaan liikennöidä vuokratulle uimaranta-alueelle, rantayleiskaavassa varatulle ohjeelliselle venevalkama tai veneidenpitopaikalle, sekä ranta yleiskaavassa varatulle Ratahallintokeskuksen omistamalle lomarakennus paikalle. Mikäli haettu tasoylikäytävän rakentamislupa saadaan, kunta pyrkii vuokraamaan venerannan rakentamiseksi tarvittavat alueet, sekä toteuttamaan venerannan rakentamisen yhdessä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa. Mikäli haettua autoliikenteen tasoylikäytävän lupaa ei saada niin tehdyn vuokrasopimuksen mukainen kevyen liikenteen tasoylikäytävän paikka sovitaan kyläyhdistyksen kanssa ja vahvistetaan Ratahallintokeskuksen hakemassa yksityistietoimituksessa, jonka aloituskokous on Sotkamon kunnanvirastolla. Yksityistietoimitukseen kunnan edustajaksi määrätään suunnitteluinsinööri Erkki Tervo. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Jukka ja Raija Arffmanilla on mahdollisuus hakea Ratahallintokeskukselta lupaa käyttää Koskelon tasoristeystä kevyenliikenteen tasoristeyksenä. Kunnanhallitus pitää tälläistä ratkaisua tarkoituksenmukaisena Koskelon tilan toiminnan kannalta. Kunnanhallitus

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. _ Otteet Jukka ja Raija Arffman, Pohjakoskentie 4, Juurikkalahti _

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Lausunto Pirttisuon valtaushakemuksesta KHALL 164 Kaavoittaja Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Magnus Minerals Oy:n Pirttisuon valtaushakemuksesta. Pirttisuon valtausalue sijoittuu Parkuan kylälle n. 1,5 kilometriä vanhasta kansakoulusta pohjoiseen. Kunnanhallitus on antanut valtausta koskevan esteettömyystodistuksen (kh 102), ja todennut, ettei Pirttisuon valtausalueella ole saatujen selvitysten perusteella kaivoslain 6 :n kohtien 3-9 mukaisia esteitä. Lausunnossaan kuntaa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: 1. Sijoittuuko Pirttisuon valtausalue asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy. 1. Kauppa- ja teollisuusministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa tuodaan esille muita asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia tms. Valtausalueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, eikä alueella ole vireillä kuntatason kaavahankkeita. Rakennus lupatietojen mukaan valtausalueella ei myöskään ole valmiita tai rakenteilla olevia rakennuksia. Valtausalueen välittömässä läheisyydessä on kaksi taloa, joista toinen on vakituisesti asuttu. Parkuan kyläkeskus sijaitsee n. kilometrin päässä valtausalueesta. Asiapaperit ovat nähtävänä kunnan keskustoimistossa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Valtausalueilla ei ole kunnan tiedossa olevia Kaivoslain 6 :n 1 momentin mu kaisia valtauksen esteitä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, Valtioneuvosto Kaavoittaja Juha Kaaresvirta _

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Entisen maantiealueen liittäminen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa -nimiseen kiinteistöön Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella 88/1/172/2009 KHALL 165 Kaavoittaja Oulun tiepiiri on hakenut maantietoimitusta liittyen Lehtovaara-Viinamäki maantien 8714 parantamiseen. Kyseisen maantien parantaminen ja siitä johtuvat tielinjan muutokset suoritetaan lähes kokonaan Talvivaaran omistamien maiden alueella. Toimituskokouksessa on käynyt ilmi, että syrjään jäävä entinen maantiealue siirtyisi lähtökohtaisesti tehdasalueen asemakaava-alueella Sotkamon kunnan omistukseen ja muualla viereisiin kiinteistöihin eli kaivospiirin alueella Talvivaaran omistamiin kiinteistöihin. Asemakaava-alueella sijaitseva syrjään jäävä tiealue on pinta-alaltaan n. 3,2 hehtaaria. Talvivaara Projekti Oy pyytää, että Sotkamon kunta myöntäisi suostumuksensa siihen, että kyseinen asemakaava-alueella sijaitseva syrjään jäävä entinen maantiealue saataisiin liittää ilman erillistä korvausta viereiseen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa nimiseen kiinteistöön käynnissä olevan maantietoimituksen yhteydessä. Lakkautettava maantiealue kulkee Talvivaaran tehdasalueen halki n. 16 metrin levyisenä. Lakkautettava maantie kuuluu Talvivaaran asemakaavan mukaiseen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T) ja on osa kaavassa osoitettua Talvivaaran tehdasalueen rakennuspaikkaa. Alue siirtyy kunnalle korvauksetta. Talvivaara Projekti Oy:n lähettämä kirje on esityslistan liitteenä Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Sotkamon kunnanhallitus antaa suostumuksen siihen, että Talvivaaran asemakaava-alueella sijaitseva lakkautettava maantiealue voidaan liittää ilman erillistä korvausta viereiseen Talvivaara Projekti Oy:n omistamaan Ruusunmaa nimiseen kiinteistöön ( ) käynnissä olevan maantietoimituksen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Talvivaara Projekti Oy, Lahnasjärventie 73, Tuhkakylä Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 166 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investointien (kunnallistekniikka, hiekkatekonurmi, ylävesisäiliö, talonrakennus) rahoittamiseen. Kuluvana vuonna ei ole vielä ole nostettu talousarviolainaa. Kunnan maksuvalmiuden säilyttämiseksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatarjous seuraavilla ehdoilla: " lainamäärä : euroa " laina-aika: 10 vuotta " lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen, ei vapaavuosia " lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 tai " vaihtoehtoisesti 3 tai 5 vuoden kiinteä korko, korkoindikaatio ajankohta klo " korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta vaihtuvakorkoisessa lainassa " tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset " lainan nostaminen tapahtuu " mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhtey dessä Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouksen ovat jättäneet Sotkamon Osuuspank ki, Sampo Pankki Oyj, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Eläkevakuutus. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa ,00 euron Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavin ehdoin: - laina-aika on 10 vuotta, ei vapaavuosia - lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen - lainan korko sidottu 6 kk:n euriboriin + 0,600 % - yksikön marginaali, korkopäivät tod/360 - ei lainannosto- tai muita kuluja' - luoton ennenaikainen takaisinmaksu, korkosidonnaisuuden vaihto tai ylimääräinen lyhennys on mahdollista kronmääräytymisjaksson vaihtumispäivänä kuluitta - lainan nostaminen tapahtuu Kunnanhallitus

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asiankäsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Sampo Pankki Oyj, Kainuuntie 26, Sotkamo Nordea Pankki Oyj, Kainuuntie 16 A, Sotlkamo Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Kuntien eläkevakuutus, Lainaryhmä, PL 425, Helsinki Kuntarahoitus Oyj, PL 744, Helsinki Kunnankamreeri Irene Toppinen Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Työntekijöiden vakinaistaminen päivähoitoon alkaen KHALL 167 vs. varhaiskasvatuksen esimies Päivähoidon (työssä olevien) työntekijöiden lukumäärä oli 92. Päiväkodeissa työskentelee 65 työntekijää, joista määräaikaisessa työsuhteessa 21 ja perhepäivähoidossa 27 työntekijää, joista määräaikaisessa työsuhteessa 8. Yhteensä päivähoidossa määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä työntekijöitä (lukuun ei sisälly sijaiset) on 29 eli 31,5 % kaikista päivähoidon työntekijöistä. Määräaikaisten työntekijöiden suhde vakituiseen henkilökuntaan nähden on liian suuri. Kunnan päivähoito joutuu kilpailemaan osaavasta ja koulutetusta työvoimasta yhä ankarammin ja työntekijän sitouttaminen kunnan työntekijäksi määräaikaisin työsopimuksin on kovin epävarmaa. Kunta on satsannut määräaikaisiinkin työntekijöihin rahaa ja työaikaa kustantamalla mm. heidän täydennyskoulutuksiaan. Osa määräaikaisista työntekijöistä on hoitanut tehtäviään jo useamman vuoden ajan, joten määräaikai suudelle ei löydy enää perusteltua syytä. Työsopimusten ketjuttaminen an taa jo sinällään oikeuden paikan vakinaistamiselle, mikäli määräaikaisuu delle ei löydy kunnon perusteita. Nyt vakinaistettavaksi esitettävien työnte kijöiden kohdalla tällaista perustetta ei ole. Työntekijöiden palvelusuhteiden kesto: - lto Laura Heikkinen vuodesta 2001, yhtäjaksoisesti alkaen - lto Liisa Suutarinen vuodesta 2006, yhtäjaksoisesti alkaen - lh Maarit Komulainen vuodesta 2001, yhtäjaksoisesti alkaen - pk-apul. Tuulikki Moilanen vuodesta 2004, yhtäjaksoisesti alkaen - pph Sirpa Malinen yhtäjaksoisesti alkaen Lastentarhanopettajien koulutuksen päättyminen Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitok sessa vähentää alalle töihin tulevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten määrää. Lastentarhanopettajan tehtävään vakinaistettavista Liisa Suutarinen on koulutukseltaan lastentarhanopettaja/ luokanopettaja ja Laura Heikkinen sosionomi. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle on vaikeaa saada uusia työntekijöitä, koska kotona tapah tuva lastenhoitotyö ei houkuttele alalle. Uusien perhepäivähoitajien rekry tointi huhtikuussa ei tuonut juuri lainkaan helpotusta päivähoitopaikkatilan teeseen. Kunnan tavoitteena on ollut jo pitkään perhepäivähoitajien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla, mieluummin jopa hieman kas vattaa sitä. Viiden vuoden sisällä nykyisistä 19 vakinaisesta perhepäivähoi tajasta jää eläkkeelle 8. Ikääntyvien perhepäivä-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hoitajien odotettavissa olevat pitkät sairauspoissaolot lisäävät paineita uusien päivähoitopaikkojen järjes tämiseksi. Mikäli uusia koulutettuja perhepäivähoitajia vain on saatavilla, heidät olisi pystyttävä ottamaan vakituiseen työsuhteeseen palvelualuejohta jan päätöksellä ilman erillistä käsittelyprosessia kunnanhallituksessa. Syntyvyys tullee pysymään lähivuodet nykyisellä tasolla (n lasta/v). Lapsia päivähoidossa oli 435. Hoidettavien lasten lukumäärä ensi toimikaudelle on tässä vaiheessa jo 400 lasta ja luku tulee vielä kasvamaan syksyn kuluessa. Päivähoitohenkilöstön tarve tulee pysymään lähivuodet kutakuinkin nykyi sellä tasolla. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon antaa vanhemmille mah dollisuuden pitää lapsiaan hoidossa, vaikka toinen tai molemmat vanhem mat olisivat kotona työttömyyden, lomautusten tai perhevapaiden vuoksi, mitä mahdollisuutta vanhemmat enenevässä määrin nykyään myöskin käyt tävät. Tämän vuoksi myöskään taloussuhdanteiden heilahtelut eivät näy ra dikaalina päivähoidon tarpeen vähenemisenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan vakinaistaa seuraavat varhaiskasvatuksen työntekijät: - Lastentarhanopettajan tehtävään Laura Heikkinen (pk Satuvakka) - Lastentarhanopettaja tehtävään Liisa Suutarinen (Tiilikankaan pk) - Lastenhoitajan tehtävään Maarit Komulainen (Leivolan pk) - Päiväkotiapulaisen tehtävään Tuulikki Moilanen (pk Satuvakka) - Perhepäivähoitajan tehtävään Sirpa Malinen (Perhepäivähoito/hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito) Lisäksi kunnanhallitus päättää, että palvelualuejohtaja saa ottaa ilman kunnanhallituksen erillistä lupaa vakinaiseen palvelussuhteeseen perhepäivähoitajia, jotka hoitavat omassa kodissaan lapsia. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion tarkastelu KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvio osoittaa vuosikatteeltaan - 2,5 milj. euroa ja on poistojen jälkeen alijäämäinen 4,8 milj. euroa. Hyväksymisen jälkeen on Suomen yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Viime vuonna alkanut kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtanut talouden jyrkkään alamäkeen. Myös vuodelle 2010 on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 7-8 prosenttia. Kuntataloudessa muutokset näkyvät rajuimmin verotulojen vähenemisenä. Sen johdosta kunnat ovat joutuneet muuttamaan kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita sitä mukaa, kun on saatu yhä heikkeneviä arvioita kokonaistaloudellisesta kehi tyksestä. Kuntaliiton uusimman kuntataloustiedotteen verotuloarvio perus tuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteessa esitettyyn kokonaistalou delliseen kehitykseen ja huhtikuussa käytettävissä oleviin tietoihin. mm. ve rotulojen tilityksistä. Uusimman verotuloarvion mukaan kunnan kuluvan vuoden talousarvioon merkitty kunnallisveron tuotto euroa on mahdollista kertyä, samoin kiinteistövero euroa. Sen sijaan yhteisöverotulo jää runsaat 0,5 milj. euroa alle arvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuspäätös on euroa vä hemmän kuin talousarviossa, mutta yleisen valtionosuuden yhteydessä mak settava verovähennysten kompensaatio euroa puuttuu talousarvios ta. OPM:n valtionosuuspäätös on 0,35 milj. euroa enemmän kuin talousar viossa. Talousarvion lukema on oikeampi ja siltä osin valtionosuuden en nakko tulee kuukausittain liian suurena. Kainuun Energia Oy:n osinko on tullut euroa ennakoitua suurempana. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei budjetoida, on kertynyt mennessä euroa. Loppukertymä lienee hieman yli euroa. Valtionosuuksien, osinkotulon ja myyntivoittojen lisätuloilla saataneen korvatuksi yhteisöve ron vajaus. Budjettiin merkityt euron korkotuotot jäävät alle arvion, koska tuottoja kertyy vain lunastetta vien hallien pääomista, ei pankkitileiltä tai talletuksista. Vastaavasti korko menot saattavat ylittyä, koska alkuvuoden on ollut käytössä luotollinen sek kitili Nordea Pankissa. Luottolimiittiä joudutaan käyttämään jatkossakin nostettavasta 2 milj. euron lainasta huolimatta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kuluvan vuoden lopullisen laskun ennakkoarvio saadaan heinäkuun alussa, kun vuoden 2008 verotuksen ennakkotiedot tulevat julki. Lopullinen laskun määrä on selvillä verotuksen val-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ mistuttua lokakuun lopussa. Jos käyttötalous toteutuu muutoin talousarvion mukaisena ilman määrärahamuutoksia, tilinpäätös on 3-4 miljoonaa alijäämäinen. Bruttoinvestointien määrä on talousarviossa euroa ja nettoinvestoinnitkin euroa. Vuoden 2009 talouden osalta Johtoryhmä on palvelualueittain käynyt läpi mahdollisia toiminnallisia valintoja ja näiden vaikutuksia vuoden 2009 ennustettuun taloudelliseen tu lokseen. Kunnanjohtaja on evästänyt erikseen palvelualueet budjettikuriin kirjeellä ja useissa keskusteluissa kevään aikana on painotettu ta loudellisen tilanteen tiukkenemista. Tavoitteena palvelualueilla on ollut oman toiminnan ja käyttösuunnitelman osalta hakea sellaiset harkinnanva raiset ja muuten sitomattomat kohteet, joista tälle vuodelle säästöä olisi saa tavissa. Liitteenä ovat palvelualuejohtajien esitykset säästökohteista ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden käynnistämisestä vuoden 2009 osalta. Yhteenveto näistä on seuraava: Palvelualue Esitetyt säästöt 2009 Hallintopalvelut Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Yhteensä Bruttoinvestointien määrä talousarviossa on euroa ja nettoinvestointien määrä eu roa. Investointiohjelmaan on tehty erillisten kohteiden osalta tarkennuseh dotuksia siten, että nettosummaksi tulisi euroa. Investointiohjel man tarkennukset ovat pääasiassa kohteiden siirtämisiä tuonnemmaksi. In vestointiohjelman tarkennuksilla tavoitellaan lainanottotarpeen minimoi mista vuodelle Lisäksi on tarkasteltu erillisiä käyttöomaisuuserien myyntimahdollisuuksia yhteensä euron arvosta. Henkilöstön osalta säästöt vuonna 2009 ja tulevina vuosina pyritään kohdentamaan palvelujen raken nemuutokseen perustuen luontaiseen poistumaan (kts. erillinen liite). Sopimusperusteiset käyttötalouden kuluerät ovat pääasiassa vuoden 2009 osalta jo sidottuja ja tällais ten tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat voimaan pääasiassa suunnittelukauden vuosina Neuvottelut näiden osalta eri osa puolten kesken ovat käynnissä. Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Palvelualueiden esitykset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja sitomattomat, harkinnanvaraiset menot ja kohteet jäädytetään heinäkuussa pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen saakka. Myytävien kohteiden listan valmistelua jatketaan ja ryhdytään myyntitoimenpiteisiin. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. _ Otteet Sivistyspalvelujen palvelualue Tekninen palvelualue Hallintopalvelujen palvelualue _

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustöiden sekä koulun teknisten työtilojen peruskorjauksen aloittaminen KHALL 155 Tekninen palvelut Palvelualuejohtaja Kontinjoen päiväkodin laajennus- ja peruskorjaus sekä teknis ten työtilojen ja piha-alueitten suunnitelmat on laadittu yhdessä toimitilojen tarvitsijoiden ja teknisen henkilöstön kanssa. Pääsuunnittelijana on ollut ark kitehti Si mo Kar jalainen Kajaa nista. Kontinjoen päiväkotitilat on suunniteltu noin 20 lap sen ryhmälle. Sa massa yhteydessä kunnos te taan myös kou lun tekniset työtilat ja pi ha-alueen tur valli suutta pa ran ne taan uusilla pihajärjestelyillä. Lisäksi terveystarkastajan anta ma lausunto päiväko din puutteista on ollut suunnittelun lähtöaineistoa. Suunnitelmat käsittävät päiväkotitilojen laajennusta 54,5 m² ja pe rus korjaamista 89,5 m² lisäksi koulun teknisten työtiloja kunnostetaan 73,7 m². Rakennuksen talotekniikka jou du taan uu si maan ko ko naan il man vaih don ja sähkön osalta sekä myös jätevesipuhdistamo uusitaan. Hankkeesta pyydettiin urakkatarjoukset, siten että I-vaiheen rakentaminen tapahtuisi tänä vuonna päiväkotitilojen osalta ja II-vaiheessa vuonna 2010 rakennettaisiin tek ni set työtilat ja pihajärjestelyt. Saadut halvimmat urakkatarjoukset jakautuvat seuraavasti: 1-vaihe (alv 0 %) II-vaihe (alv 0 %) Yhteensä Rakennusurakka , , ,00 Sähköurakka , , ,00 LVI-urakka , , ,00 Yhteensä , , ,00 Vaihtoehtoja hankeen eteenpäin viemiseksi ovat esimerkiksi: 1. Hankkeelle annetaan tämän vuoden I-vaiheen toteutukseen euron rahoi tus, joka sisältää rakentamisen lisäksi lisä- ja muutostyövaraukset se kä suunnit telupalkkiot. Vuonna 2010 toteutetaan II-vaihe, jonka kustannukset ovat noin euroa muutos- ja lisätyövarauksina sekä valvontatyökustannuksineen. Hankkeelle tulisi saada lupa aloittaa työt heti, koska ra kentamis ohjelman mukaan päiväkotiti lat tulee olla valmiina elokuun loppuun men nessä. 2. Hankkeen tarpeellisuus arvioidaan syksyllä laadittaessa vuoden 2010 ta-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ lousarviota. Urakoille jätetään mahdollisuus hankeen toteuttamiseen 2010 tarkastamalla annetut tarjoukset rakennuskustannusindeksillä. 3. Tänä vuonna toteutetaan ainoastaan pakolliset terveysviranomaisten mää räämät toimenpiteet. Tämän vuoden talousarvioon hankkeelle on varattu rahaa euroa. Syksyllä asian valmisteluvaiheessa ei ollut tarkkoja lähtötietoja hankkeen laajuudesta, joten kustannusarviointi oli hankalaa. Jatkossa suun nit te lulle tulisi varata riittävästi aikaa, jotta saataisiin kustannuslaskelmat suo rittaa riittävän lähde aineiston pohjalta. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että terveysviranomaisten korjausehdotusten tekemiseen haetaan jatkoaikaa saakka ja että laajennus- ja peruskorjaustöiden sisältö tässä vaiheessa arvioidaan uudelleen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka. Otteet Tekninen johtaja Pentti Piirainen KHALL 169 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Tekninen johtaja Pentti Piirainen saapuu asiantuntijana kokoukseen se lostamaan laajennus- ja peruskorjaushanketta. Kokouksessa esitellään myös terveysviranomaisten asiaa koskeva lausunto. Kunnanhallitus päättää, että investointia lykätään vuoteen 2010 kunnan talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden perusteella. Ympäristöterveydenhuolto on antanut luvan jatkaa toimintaa saakka. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta vs. varhaiskasvatuksen esimies Heikki Niskanen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja teknisen lautakunnan yksityisteiden avustusten jakamista koskevan päätöksen ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi KHALL 170 Hallintojohtaja Otto-oikeuden käyttäminen seuraavasta ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksestä: YMPTEKLT 83 Yksityisteiden avustusten jakaminen vuodelle 2009 Suunnitteluinsinööri Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu yksi tyisteiden avustamiseen yhteensä Avustussummasta on varattu perusparannuskohteisiin. Tulopuolelle on varattu , jo ka koostuu arvioiduista perusparannuskohteiden valtion avustuksista ja tiekuntien maksuosuuksista Lisäksi on arvioitu jul kisyhteisöjen kunnossapidon maksuosuuksiksi , sekä muut liike toiminnan tuotot Tieavustuksiin on nettona Perusparannuskohteista kuluvalle vuodelle on saatu myönteinen päätös Mustinniemen ja Ylipuron yksityisteiden parantamiseen. Hankkeiden veroton kustannusarvio on yhteensä Tuloiksi on arvioitu valtion avustukset yht ja tiekuntien maksut yht Muiden kohteiden avustamisesta ei tällä hetkellä ole varmuutta. Vuoden 2008 hoitokulujen mukaan toteutuneet yhteisöjen maksamat kunnossapidon maksuosuudet ovat ,23. Tieavustukset on laskettu siten, että alle kilometrin ja vuoden 2005 alusta avustuksen piiriin otettujen teiden avustus on 200 /km. Tiekuntien hoidossa oleville teille tilityksen mukaan tai kohtuulliseksi katsottavat hoitokulut. Tiekuntien hoitamien teiden avustuksesta on vähennetty yhteisöjen maksuosuus yksikköjaon mukaisesti. Yksityisteiden perusparannukseen ja Kainuun yksityistieverkon kehittämishankkeeseen 1.675,00, loppuosa määrärahasta kunnan hoidossa oleville teille. Kuluvan vuoden yksityisteiden avustukset on laskettu seuraavasti: - Kainuun yksityistieverkon kehittämishanke 1.675,00 - Yksityisteiden parantaminen ,00 - km-perusteinen avustus 145,04 km x 200 /km ,00 - tilitykset 35,660 km x 505,75 /km ,90 - kunnan hoidossa olevat tiet

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009 Kunnanvaltuusto 71 24.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot