Tekninen lautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä TEKNLTK 33 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin hyväksyminen TEKNLTK 34 Selvitys vuoden 2013 investoinneista TEKNLTK 36 Muut asiat TEKNLTK 37 Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen

2 Sivu 2 Nro 3/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Vierinen Kari, varapuh.johtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen saapui klo käsittelyn aikana Muut läsnäolevat Laaksonen Merja, kunnanhallituksen pj. Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Åke Holmlund Pöytäkirjantarkastaja Risto Heikkilä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen toimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala toimistonhoitaja

3 Sivu 3 TEKNLTK 30 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Åke Holmlundin ja Risto Heikkilän.

4 Sivu 4 TEKNLTK 31 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2014 Oheismateriaali Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutumaa on tarkasteltu tilanteen mukaan. Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toteutumassa ei ole poikkeamia talousarvioon nähden. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 3/2014 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Lautakunta päättää - merkitä talouden seurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 KH:674 /2013 TEKNLTK 32 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN ALEKSIS KIVEN KOULUN HOMEVAURIOIDEN SELVITTÄMISESTÄ TEKNLTK Oheismateriaali Valtuutettu Heikki Valtavaara on jättänyt valtuustoaloitteen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämiseksi sekä koulun oppilaiden terveydentilan seulontatutkimuksen tekemiseksi mahdollisten homealtistusten selvittämiseksi. Kunnanhallitus lähetti aloitteen edelleen teknisen osaston valmisteltavaksi. Aloitteessa viitataan n kunnan Suomen sisäilmaston mittauspalvelu Oy:ltä tilaamaan sisäilmasto- ja kosteustekniseen kuntotutkimukseen. Tutkimuksen tekijä on luovuttanut raporttinsa kunnalle Aloitteen tekijä toivoo valtuuston saavan mahdollisimman nopeasti selvityksen siitä, mikä tällä hetkellä on Aleksis Kiven koulun sisäilman laatu ja minkä tilojen osalta koulu tulee mahdollisesti asettaa käyttökieltoon. Kunnalle luovutetun sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimusraportin jälkeen Aleksis Kiven koulusta on tehty useita kuntotutkimuksia. Seuraavassa lista raporteista: Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Kuntoarvio Start, Raksystems Anticimex Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Viimeisimmän sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ( ) tarkoituksena on ollut selvittää kahden luokkatilan sisäilman laatua mikrobiepäpuhtauksien osalta. Tulosten perusteella raportissa todetaan lausuntona, että - sisäilman mikrobit (sieni-itiöt, bakteerit ja sädesienet) tutkittiin kahdesta näytteenottopisteestä kahtena eri tutkimuspäivänä. Tiloissa ei ollut opetusta kummankaan päivän tutkimuskerran aikana. Tutkimuksen aikaisissa olosuhteissa sisäilman mikrobipitoisuudet (sieni-itiöt, bakteerit ja sädesienet) olivat alhaiset ja mikrobien lajikoostumus normaalina pidettävä. Tutkimustulokset eivät edellytä jatkotoimenpiteitä.

6 Sivu 6 - tilan B110 ulkoseinärakenteen sisäpinnassa paikallisen kosteusvalumajäljen kohdalla ei todettu poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella eikä aistinvaraisesti muuta poikkeamaa paikallisesti irronneen maalipinnan lisäksi. Rakenteen ulkopuolella tehdyn tarkastuksen osalta havaittiin jään ja lumen patoutuneen vesikouruun kohdalle. Kosteusvalumajälki seinän sisäpinnassa edellyttää aina korjaustoimenpiteitä. Raportissa ehdotetut jatkotoimenpiteet tilaan B110 liittyen on tehty. Lisäksi Aleksis Kiven koulun ilmastointia on huollettu vuonna Aleksis Kiven koulun sisäilman tilaa seurataan jatkuvasti. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämiseksi Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg, p , s-posti: magnus.malmberg(at)siuntio.fi Lautakunta toteaa, että - nykyinen Aleksis Kiven koulun sisäilman tilan seuranta on riittävää. Käsittely: Muutettu ehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta toteaa, että - Sisäilma- ja kuntotutkimuksia on tehty 5 kertaa. Tutkimusraportit lisätään oheismateriaaliksi. - Joka tutkimuksen yhteydessä kunta on yhteistyössä konsulttien kanssa suorittanut tarpeellisiksi katsotut korjaukset. SSM:n asiantuntijat ovat valvoneet korjaustöitä. - Konsultti on lopputarkastanut jokaisen korjauksen. Uusia mittauksia on tehty ja näiden jälkeen työtilat on jälleen otettu käyttöön. Vuoden 2010 jälkeen kunta on käyttänyt arviolta runsaat euroa tutkimuksiin sekä euroa korjauskustannuksiin AKK:ssa. - Sisäilman seuranta kaikissa kunnan omistamissa kiinteistöissä on jatkuvaa, niin myös AKK:ssa. - nykyinen Aleksis Kiven koulun sisäilman tilan seuranta on riittävää.

7 Sivu 7 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. TEKNLTK 32 Lähettäessään valtuustoaloitteen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä teknisen lautakunnan valmisteltavaksi kunnanhallitus pyysi teknistä lautakuntaa hankkimaan asiasta lausunnon sivistyslautakunnalta. Lausuntoa ei pyydetty, joten valtuustoaloite on syytä ottaa uudelleen käsittelyyn ja pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa asiasta. Sivistyslautakunnan annettua lausuntonsa valtuustoaloite käsitellään uudestaan teknisessä lautakunnassa. Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg, p , s-posti: magnus.malmberg(at)siuntio.fi Lautakunta päättää - pyytää sivistyslautakunnalta lausunnon Aleksis Kiven koulun homevaurioista. Ehdotuksen mukaan.

8 Sivu 8 TEKNLTK:97 /2014 TEKNLTK 33 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2013 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN ARVIOINNIN HYVÄKSYMINEN TEKNLTK Liite 2 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Lautakunnat valmistelevat toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä selonteon, jossa esittävät arvionsa sanallisesti ja numeerisesti. Lautakuntia on pyydetty arvioimaan seuraavia sisäisen valvonnan osaalueita: - säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - riskienhallinnan järjestäminen - omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - sopimustoiminta - arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 arviointikertomuksessa nostetaan esiin muutamia kehittämiskohteita teknisen lautakunnan alaista toimintaa koskien. Tarkastuslautakunta viittaa arviointikertomuksessa vuoden 2013 tasekirjassa esitettyyn kunnanhallituksen selontekoon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa huolensa selonteossa esiin tulleesta teknisen lautakunnan arviosta, jonka mukaan riskienhallinnan järjestämisen taso olisi kiitettävää. Tarkastuslautakunta huomauttaa suurimpien talousarviopoikkeamien tapahtuneen juuri teknisen lautakunnan tehtäväalueilla. Tarkastuslautakunta arvioi, että sisäisessä valvonnassa on puutteita taloudellisten tavoitteiden toteutumisen osalta. käsitteli arviointikertomusta Vuonna 2012 tekninen lautakunta totesi kokouksessaan toimintatuottojen toteutuneen odotettua heikommin sekä toimintakulujen olleen odotettua korkeammat. Lautakunta lähetti asian kunnanhallitukselle tiedoksi. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi tekninen lautakunta pyrkii jatkossa reagoimaan entistä herkemmin valvonnan tuottamaan tietoon.

9 Sivu 9 Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä sisäisen valvonnan arviointi vuodelta 2013 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan arvioinnin vuodelta Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK 33 Liite 1 Tilinpäätösprosessin yhteydessä vuoden 2013 investoinneissa on havaittu yksi huomattava budjettiylitys. Tämän budjettiylityksen vuoksi teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan arviointia on syytä muuttaa. Korjattuun arviointiin on lisätty kohtaan Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus huomio tapahtuneesta. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä sisäisen valvonnan korjattu arviointi vuodelta 2013 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan arvioinnin vuodelta Ehdotuksen mukaan.

10 Sivu 10 TEKNLTK:102 /2014 TEKNLTK 34 SELVITYS VUODEN 2013 INVESTOINNEISTA TEKNLTK Liite 5 Talousosaston tilinpäätös- ja toimintakertomusohjeen mukaan tekninen osasto laatii selvityksen vuoden 2013 investointien toteumatiedoista. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä selvitys vuoden 2013 investointien toteumatiedoista Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan selvityksen vuoden 2013 investointien toteumatiedoista. Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK 34 Liite 2 n kunnan investointiohjelman määrärahat ovat sitovia hankekohtaisesti. Tämä tarkoittaa seuraavaa: - mikäli investointihankkeen kustannukset pysyvät määrärahojen puitteissa, mutta laatu tai määrä muuttuu, on muutos vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi; - mikäli vuoden talousarvion investointihankkeelle varattu määräraha ylittyy, on asia vietävä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi; - mikäli hanketta ei ole talousarviossa, on hanke vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi; - mikäli hanke siirtyy seuraavaan vuoteen, on asia vietävä kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. Vuoden 2013 investoinneissa tapahtui yllämainittuja poikkeamia kolmen hankkeen osalta. 1. Sunnanvikin eteläpuoleisen vesi- ja viemäriverkon rakentaminen Hankkeelle oli varattu ,00 vuoden 2012 talousarvioon.

11 Sivu 11 Vuoden 2013 talousarviossa ei ollut varoja ko. hankkeelle. Vuonna 2012 hankkeeseen käytettiin ,26. Hanketta ei saatu valmiiksi vuonna 2012, vaan vuoden 2013 puolella tuli vielä laskuja ,04 euron edestä. Kokonaiskustannus hankkeelle oli näin ollen ,30. Vuoden 2013 osalle on haettava määräraha valtuustolta. Teknisen lautakunnan on pyydettävä valtuustoa myöntämään ,04 :n määräraha Sunnanvikin eteläpuoleisen vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen. 2. Sunnanvikin kaavateiden suunnittelu ja toteutus Useampivuotiseen hankkeeseen oli varattu vuodelle ,00. Kyseisenä vuonna käytettiin ,52. Sunnanvikin kunnallistekniikan hankkeeseen (kaavatiet ja vesihuolto) on vuosille varattu yhteensä 1 M. Töitä koskeva urakkasumma on ,00, joka tulee jossain määrin kasvamaan ennakoimattomien louhintasuoritteiden takia. Vuoden 2013 ylitys johtuu ennakoitua nopeammasta työn etenemisestä ja laskutuksesta. Teknisen lautakunnan on pyydettävä valtuustoa hyväksymään Sunnanvikin kaavateiden suunnittelun ja toteutuksen määrärahan talousarvioylitys , Asfaltointi Vuoden 2013 talousarvioon oli varattu asfaltointimäärärahoja mm. Störsvikin alueen asfaltointiin ,00. päätti , että ykkösprioriteetti on Störsvikin kevyen liikenteen väylän asfaltoinnilla. Asfaltointirahoja käytettiin vuonna 2013 Störsvikin alueen asfaltointiin ,14. Ylitys johtui Störsvikin tien suurista kustannuksista, kuten asfaltinleikkaus, reunakivet jne. Teknisen lautakunnan on pyydettävä valtuustoa hyväksymään asfaltoinnin talousarvioylitys ,14.

12 Sivu Palloiluhallin lukituksen uusiminen Hanketta käsiteltiin kunnan taloushallinnon ohjeiden mukaisesti käyttötaloushankkeena, mutta tilinpäätöksen aikataulullisista syistä kunnan taloushallinto suositteli hankkeen käsittelyä investointina. Teknisen lautakunnan on pyydettävä valtuustoa myöntämään 5941,30 :n määräraha palloiluhallin lukituksen uusimiseen. 5. Rakennusten peruskorjaus Vuoden 2013 talousarviossa ei ollut varoja rakennusten peruskorjaukseen. Vuonna 2013 rakennusten peruskorjaukseen käytettiin ,64 euroa. Teknisen lautakunnan on pyydettävä valtuustoa myöntämään ,64 :n määräraha rakennusten peruskorjaukseen. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä päivitetty selvitys vuoden 2013 investointien toteumatiedoista Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn selvityksen vuoden 2013 investointien toteumatiedoista ja tämän lisäksi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että - edellä mainitut selvitykset sekä seuraavien investointihankkeiden määrärahojen ylitykset hyväksytään ja määräraha myönnetään, mikäli investointihankkeelle ei ole ollut määrärahaa vuoden 2013 talousarviossa; - määräraha ,04 Sunnanvikin eteläpuoleisen vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen myönnetään; - Sunnanvikin kaavateiden suunnittelun ja toteutuksen määrärahan talousarvioylitys ,52 hyväksytään; - asfaltointimäärärahan talousarvioylitys ,14 hyväksytään; - määräraha 5 941,30 palloiluhallin lukituksen uusimiseen myönnetään; - määräraha ,64 rakennusten peruskorjaukseen myönnetään.

13 Sivu 13 Käsittely: Päivitetty selvitys vuoden 2013 investointien toteumatiedoista lisättiin liitteeksi no 2. hyväksyi liitteenä olevan päivitetyn selvityksen vuoden 2013 investointien toteumatiedoista ja tämän lisäksi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että - edellä mainitut selvitykset sekä seuraavien investointihankkeiden määrärahojen ylitykset hyväksytään ja määräraha myönnetään, mikäli investointihankkeelle ei ole ollut määrärahaa vuoden 2013 talousarviossa; - määräraha ,04 Sunnanvikin eteläpuoleisen vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen myönnetään; - Sunnanvikin kaavateiden suunnittelun ja toteutuksen määrärahan talousarvioylitys ,52 hyväksytään; - asfaltointimäärärahan talousarvioylitys ,14 hyväksytään; - määräraha 5 941,30 palloiluhallin lukituksen uusimiseen myönnetään; - määräraha ,64 rakennusten peruskorjaukseen myönnetään.

14 Sivu 14 TEKNLTK 35 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Jorma Skyttä, :t 4-5/2014 ajalta /2014 Työtehtävien, työn sisältöä ja organisoinnin uudelleen järjestäminen /2014 Laitoshuoltajan palkkaaminen Rakennusmestari Magnus Malmberg, 7/2014 ajalta /2014 Keittiöapulaisen palkaaminen väliselle ajalle. Ehdotuksen mukaan.

15 Sivu 15 TEKNLTK 36 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Puheenjohtaja, tekninen johtaja ja kunnanjohtaja kävivät 10.3 Elykeskuksessa keskustelemassa liikenneasioista, vastaukset kysymyksiin olivat nämä: o kirkonkylästä tielle 51 saakka saadaan uusi asfaltti tänä vuonna o kunnossapito pyritään hoitamaan o jos kunta rakentaa kevyen liikenteen väylää, niin kunnan osuus kustannuksista on 80 % ja valtion osuus 20 %. Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta päätti - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

16 Sivu 16 TEKNLTK:180 /2014 TEKNLTK 37 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA URHEILUHALLIN VALAISTUKSEN UUSIMISEEN Urheiluhallin valaistuskiskojen ripustus on osoittautunut vaurioituneeksi. Ajan myötä kasvava riski on, että ripustus pettää ja valaisimia putoaa kentälle. Ripustuksen korjaaminen edellyttää noin 30 vuotta vanhojen valaisimien irtikytkemistä ja irrottamista. Samalla on tarkoituksenmukaista vaihtaa lamput nykyaikaisiin energiatehokkaisiin lamppuihin. Työn kustannus on noin euroa. Energiansäästön myötä investoinnin takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Vuodelle 2014 osoitettuja urheiluhallin kunnallistekniikan rakentamisen määrärahoja ei tulla käyttämään täysimääräisinä kuluvan vuoden aikana, koska hanke käynnistyy suunniteltua myöhemmin. Näin ollen vuoden 2014 investointien kokonaissumma ei tämän investointimäärärahan myötä kasva. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - urheiluhallin valaistuksen uusimiseen myönnetään euron investointimääräraha. Ehdotuksen mukaan.

17 Sivu 17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 Sivu 18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

19 Sivu 19

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot