Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet sote rahoitukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet sote rahoitukseen"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet sote rahoitukseen Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian päivittäminen Eksoten ja kuntien yhteinen työpaja Timo Ståhl, johtava asiantuntija, Hyvinvointiosasto, THL

2 Esityksen sisältö Kannustavan elementin käyttömahdollisuudet Soten rahoitus tilannekatsaus Kannustava rahoitus kuntien maksuun Hyte -kerroin TedBM

3 Kannustavan elementin käyttömahdollisuudet 1) Kuntien valtion osuudet 2) Kunnan sote-alueen maksuosuus 3) Sote-alue vs. tuottaja Timo Ståhl

4 Soten rahoitus käsittelyssä oleva lakiehdotus Kuntien maksuosuuden määräytymistä on tarkennettu asukasluvun paino on 20 % tarvetekijöiden (ikärakenne ja sairastavuus) 80 % olosuhdetekijöitä ei oteta huomioon (eikä muita votekijöitä tai kriteereitä) Tuottamisvastuussa olevan ky:n rahoitus rahoitus osin laskennallisesti (80 %) ja osin kustannus- ja vaikuttavuusperusteisesti (20 %) Pekka Järvinen , stm

5 Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (HYTE kerroin) TedBM

6 Periaatteita kannusteen muodostamiselle 1) Kannusteen laskennan perustana olevat tiedot päivittyvät vuosittain 2) Tiedot on saatavissa kaikista kunnista 3) Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kannusteeseen (ei sote indikaattori) 4) Nykytilan ja muutoksen mittaaminen Prosessi-indikaattorit ja tulosindikaattorit Prosessi-indikaattoreissa nykytilan mittaaminen Tulosindikaattoreissa muutoksen mittaaminen 5) Laadukas tiedontuotanto jos kunta ei toimita laskennassa vaadittavia tietoja, ei ole mahdollista saada kannustavaa elementtiä TedBM

7 Aktiivisuuteen perustuva kannuste (prosessi) Perustuu vuosittain päivittyvän kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta (TEA) mittaavan vertailutietojärjestelmän tietoihin Kolme osa-aluetta Peruskoulut Liikunta Kuntajohto Seitsemän näkökulmaa (geneerisiä): 1) Sitoutuminen terveyden edistämiseen 2) Terveyden edistämisen johtaminen 3) Väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi 4) Voimavarat ja osaaminen 5) Yhteiset käytännöt 6) Osallisuus 7) Muut ydintoiminnot TedBM 7

8 TEA aineiston luotettavuus - case liikunta 2014 Tarkoitus Aineiston luotettavuuden ja laadun kehittäminen Kysymysten tulkinnanvaraisuuden vähentäminen Miten ulkoinen auditointi tehtiin? Viiden kysymyksen valinta, asiakirjojen etsiminen ja läpikäynti ja suorat yhteydenotot kuntiin Yhteensä 584 asiakirjan tarkistus Esim. Onko tämän valtuustokauden kuntastrategiassa käsitelty kuntalaisten liikunnan edistämistä? Tulokset: Tarkistettujen tietojen virheettömyys % Virheelliset vastaukset satunnaisia ei systemaattista sari

9 Tuloksiin perustuva kannuste (vaikuttavuus) Jotta tuloksiin perustuva kannuste olisi kuntaa kannustava, on tärkeää, ettei kuntaa rangaista siitä millainen sen väestön hyvinvoinnin ja terveydentila (riippuu ikärakenteesta ja sairastavuudesta) Palkitsemisen lähtökohtana tulee olla kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutos, jonka kunta onnistuu omilla toimillaan aikaansaamaan. Kuntaa palkitaan tuloksista, ei yksittäisistä toimenpiteistä

10 Tuloskertoimen laskenta Ensin kaikki muuttujat käännettiin kuvaamaan positiivista ilmiötä. Muunnosten jälkeen osaindikaattorit olivat seuraavanlaisia: Päivittäin korkeintaan yksi oire, % 8. ja 9. luokan oppilaista Ei tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista Tosi humalassa harvemmin kuin kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista Ainakin yksi läheinen ystävä, % 8. ja 9. luokan oppilaista Koulukiusattuna harvemmin kuin kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla enemmän kuin 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista Muut kuin koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Nuorisotyölliset (18-4-vuotiaat), % vastaanvanikäisestä väestöstä -> Näistä otettiin ensin kahden vuoden erotus kuvaamaan tapahtunutta muutosta. Saadut luvut vaihtelivat nollan molemmin puolin, mutta vaihtelun suuruudessa oli indikaattoreiden välillä suuria eroja. -> Erojen poistamiseksi jokaisen indikaattorin vaihteluvälin pituudeksi venytettiin > Lopuksi näistä luvuista otettiin keskiarvo ja siihen lisättiin luku 50. -> Näin päästiin eroon negatiivisista arvoista ja saatiin jotakuinkin TEAindikaattoreiden kanssa vertailukelpoisia lukuja. TedBM

11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskerroin PROSESSI Terveyden edistämisaktiivisuus (TEA) TULOS Hyvinvointi, terveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Peruskoulu (141) Liikunta (104) Kuntajohto (64) Oireet Koulupudokkaat Koulukiusaaminen Ei läheistä ystävää Liikuntaaktiivisuus Alkoholin käyttö Tupakointi Nuorisotyöttömyys TedBM

12 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskertoimen (HYTE) laskenta HYTE-kerroin = (TEA + Hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn muutos)/2 TEA = (TEA peruskoulut + TEA liikunta + TEA kuntajohto)/3 Hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn muutos = (liikunta + oireet + koettu yksinäisyys + koulukiusaaminen + tupakointi + alkoholin käyttö + koulupudokkaat + nuorisotyöttömyys)/8 TedBM

13 Miltä tilanne näyttää eteläisen sote:n alueen kunnissa ja erityisesti Eksoten kunnissa? TE kerroin Puuttuvia tietoja (0-11) Kunta Helsinki 66,8 0 Järvenpää 65,4 0 Myrskylä 65,3 7 Hollola 63,6 0 Vantaa 63,5 0 Padasjoki 62,5 0 Kauniainen 61,9 0 Pyhtää 61,5 2 Kerava 61,5 2 Imatra 61,4 0 Espoo 61,2 0 Parikkala 61,0 0 Vihti 60,8 1 Savitaipale 60,8 0 Lappeenranta 60,6 0 Heinola 60,5 0 Lahti 60,4 0 Hyvinkää 60,1 1 Taipalsaari 60,0 0 Tuusula 59,1 0 Porvoo 59,0 0 Nurmijärvi 59,0 0 Kouvola 58,9 0 Hartola 57,6 1 Lohja 56,1 0 Luumäki 55,5 0 Kirkkonummi 55,3 1 Virolahti 55,1 0 Kärkölä 54,7 0 Lemi 53,2 0 Sipoo 53,1 0 Pornainen 52,5 0 Hanko 52,5 0 Karkkila 52,0 0 Kotka 52,0 0 Asikkala 51,9 0 Koko maan keskiarvo 53,5 (68,9-34,6) Iitti 51,3 0 Orimattila 51,1 0 Siuntio 50,5 1 Raasepori 50,0 1 Hämeenkoski 49,9 6 Nastola 49,7 0 Rautjärvi 49,7 0 Ruokolahti 48,9 1 Sysmä 48,8 0 Loviisa 48,1 0 Hamina 47,9 1 Mäntsälä 46,9 0 Pukkila 46,8 6 Askola 43,7 1 Miehikkälä 38,8 6 Lapinjärvi 37,5 1 Inkoo 9 TedBM

14 Yhteenveto Kannustavaa elementtiä (HYTE-kerrointa) voisi käyttää Kuntien sote-maksuosuuteen (nykyinen lakiesitys ei sitä kuitenkaan mahdollista) Kuntien valtionosuudessa lisäämällä Hyte-kerroin yhdeksi uudeksi kriteeriksi Tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän maksuun (indikaattorit määritettävä) Mallissa olevia indikaattoreita (erityisesti tulosindikaattoreita) voidaan lisätä sitä mukaan kun saadaan soveltuvia indikaattoreita kaikista kunnista Kunta hyötyy vaikuttavista toimenpiteistään aikaviiveellä. Kunnan aktiivisuutta painotettaessa kunta pystyy vaikuttamaan maksuosuuteensa nopeammin kuin tuloksia painottavassa mallissa

15 Yhteenveto Kannustava elementti voidaan toteuttaa siten, että esim. sote-alueen kuntien yhteenlaskettu maksuosuus (sotealueen kokonaisbudjetti) pysyy samana. Koko sote-alue hyötyy, jos kunnat onnistuvat laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot kasvavat aiempaa hitaammin. Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä paitsi väestön hyvinvoinnille myös julkiselle taloudelle

16 TedBM

17 Kunnan maksu sote-alueelle kannustavuus? Maksuperuste on jo sinänsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannustava: Kunnan maksu laskee väestön sairastavuuden vähentyessä eli sairastavuuskertoimen pienentyessä Kunnan maksu nousee väestön sairastavuuden vähentyessä eli sairastavuuskertoimen kasvaessa Samalla tosin valtionosuuden määrä reagoi päinvastaisesti ja tavallaan rankaisee kuntaa hyvistä tuloksista Markku Pekurinen 17

18 Kannustepainotteinen kapitaatiomaksu Kunnan sote-alueelle maksamaan korvaukseen voidaan kytkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä palkitsevia kannusteita. Esimerkiksi siten, että kunnan maksama kapitaatiomaksu kasvaa tai pienenee sen mukaan, kuinka hyvin kunta on onnistunut huolehtimaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Markku Pekurinen 18

19 215 Kunnan kannustemaksu 2017 ja 2018 Sote-alue = 200 /as Sote-alue 200 /as Kunta C: Muutos 0,0 % Kunta B: Muutos +2,0 % 204 /as 200 /as Kunta A: Muutos - 4,5 % 191 /as Markku Pekurinen 19

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT -vastuualue 33/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus Esitutkimusraportti Merja Sinkkonen-Tolppi 2006 1 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 2. TUTKIMUSKUNNAT...5 3. SOSIAALIPALVELUJEN TALOUS JA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Jyväskylä CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä Tuotantolautakunta LIITTEET 19.3.2014 Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä 1. SOPIJAPUOLET Myyjä: Kyyhkylä-säätiö Kyyhkyläntie 9 Toimitusjohtaja Riitta Smolander 50100 Mikkeli Ostaja: Mikkelin

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kaarina CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.00-18.05 Paikka Kaupungin virastotalo, lounashuone,

Lisätiedot