3 LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 LUKUVUOSI 2015 2016 2"

Transkriptio

1 LUKION OPINTO-OPAS

2 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, Anne Porrassalmi Rehtori Maarit Paaso Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen Aurinkorannikon suomalaisen koulun kanslia fax aukioloajat ma - pe klo TERVETULOA LUKIOON Tervetuloa opiskelemaan lukioomme pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa. Oman lukion tarjoamien kurssien lisäksi opiskelijat voivat tehdä syventäviä etä- ja verkkokursseja Eiran aikuislukioon. Ylioppilaskokeet järjestetään Espanjassa syksyisin ja keväisin samanaikaisesti kuin Suomessa. Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukiossa opiskelija voi rakentaa yksilöllisen ohjelman. Jokainen opiskelija laatii oman opinto-ohjelmansa valitsemalla haluamansa kurssit kurssitarjonnasta. Jos jotain kurssia ei ole, niin se löytyy todennäköisesti yhteistyökumppanin Eiran aikuislukion kurssitarjottimesta. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa on viisijaksojärjestelmä. Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukiossa korostetaan yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, toisen arvostamista ja huomioonottamista sekä yksilön omaa vastuullisuutta ja taitoa tehdä säännöllisesti töitä. Tämä kalenteri on tarkoitettu helpottamaan lukio-opiskelua ja henkilökohtaisen opintoohjelman suunnittelua Aurinkorannikolla. Sitä kannattaa näyttää myös kotiväelle. Jos kysymyksiä ilmenee, älä epäröi ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan! 3 LUKUVUOSI

3 Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi 2015 Koulu alkaa ma Ryhmäyttämispäivä la Ferialoma ma-pe Myyjäisiä edeltävä koulupäivä la Syyslukukausi päättyy pe-ilta Kevätlukukausi 2016 Koulu alkaa to Talviloma, viikko 10 ma - pe Vapaapäivä to (retkipäivä) Koulupäivä la Pääsiäisloma to- pe Koulu päättyy la Jaksot JAKSO KOEVIIKKO Päivittäinen työaika tunti tunti tunti tunti lukion ruokailu tunti tunti tunti tunti HUOM! 3

4 Ryhmänohjaustuokion ajankohta sovitaan erikseen jaksoittain ryhmänohjaajan kanssa. On erittäin tärkeää, että jokainen opiskelija osallistuu ryhmänohjaustuokioon. Koko lukion yhteinen infotilaisuus pidetään C-talon kahvilassa jaksottain sovittuna välituntina. Lukion opettajat Ahlqvist Ann-Charlotte Alonen Minttu Hilke Ritva Höglund Tero Kekoni Pekka Kielo Johanna Koivisto Markus Lenkkeri Suvi Levanto Tapani Levlin Nina Levänen Kimmo Niemi Anne Oksa Marita Pippuri Laura Rouvala Juha Tanhuanpää Seija Tanneraho-Kunnas Eija Vähäsöyrinki Seita terveystieto matematiikka ja fysiikka uskonto, psykologia ja filosofia matematiikka ja kemia matematiikka ja kemia englanti historia ja yhteiskuntaoppi ruotsi ja saksa biologia ja maantiede englanti ja ruotsi matematiikka ja kemia espanja äidinkieli ja kirjallisuus erityisopetus musiikki liikunta ja terveystieto, liikuntakoordinaattori kuvataide äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä Sähköpostiosoitteet muotoa: Lukion muu henkilökunta Doblas Martin Carmen Cristina Karlo Tiina Kinnunen Henna Saarentola Emilia Sytelä Irma Metsä-Nuutinen Marjo Leon Gonzalez José Koivisto Sanna Tikkanen Elena 4 OPISKELU LUKIOSSA ravintolatyöntekijä hallintosihteeri kuraattori koulusihteeri taloussihteeri kokki kiinteistönhoitaja terveydenhoitaja kahvilatyöntekijä 4

5 Lukion oppimäärä Lukioon tultuaan opiskelija rakentaa itselleen opinto-ohjelman lukio-opintojen suorittamisesta. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on vähintään 75 kurssia. Aikuislukion oppimäärän laajuus on vähintään 44 kurssia ja 48 kurssia niiltä, jotka aloittavat lukio-opinnot alle 18-vuotiaina. Pakollisten kurssien lisäksi lukion oppimäärään voi sisältyä syventäviä ja soveltavia kursseja. Rehtori voi päättää muiden kuin edellä mainittujen opintojen hyväksymisestä opinto-ohjelmaan. Hyväksymisestä on sovittava etukäteen. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät opinto-ohjelmansa mukaisesti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 44/48/75 täyttyy. Lukion kurssimäärässä on mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa. Vain hyväksytysti suoritetut koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään. Opinto-ohjelman laatiminen ja kursseille ilmoittautuminen Opiskelija täyttää jokaista lukuvuotta varten ainevalintakortin, johon hän suunnittelee kurssivalinnat. Lisäksi opiskelija tekee kutakin jaksoa varten jaksosuunnitelman. Opintoohjelmaa voi lukuvuoden aikana tarkistaa ja muuttaa. Kurssimuutokset on tehtävä viimeistään viikko ennen jakson vaihtumista opinto-ohjaajan kanssa. Jos haluat suorittaa etä- ja verkko-opintoja Eiran aikuislukioon, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Eiran aikuislukiolla on tarjottavana runsas määrä lukiokursseja. Yhdessä jaksossa opiskelija voi valita yhden Eiran kurssin. Oppikirjat Lukion opiskelijalla tulee olla luettelon mukainen oppikirja paperisena tai sähköisenä jakson alkaessa. Wilma Lukion opiskelijan tulee käyttää aktiivisesti Wilmaa ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja yhteydenpitoon kurssia opettavan opettajan kanssa. Wilma-tunnukset opiskelija saa ryhmänohjaajalta tai opolta. 5 OPISKELIJA-ARVIOINTI 5

6 Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Myös opiskelijoiden itsearviointi on osa arviointia. HUOM! Jos opiskelija syyllistyy plagiointiin tai muuhun vilppiin, opiskeltava kurssi keskeytyy. Kurssin suorittaminen Oppitunnit Kurssin suorittamiseen kuuluu asiallinen osallistuminen oppitunneille. Oppitunnit tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen osallistumiseen. Kurssin suorittamiseen kuuluu myös kotitehtäviä, mahdollisesti määräaikana jätettäviä erilaisia kirjoitelmia ja suullisia esityksiä. Jokaisen jakson alussa opiskelija saa aineenopettajalta kirjallisen kurssisuunnitelman. Kurssiin liittyvät tehtävät on palautettava ennen kurssikoetta, ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu. Myös kokeen palautukseen osallistuminen kuuluu kurssin suorittamiseen. Kurssi on suoritettava loppuun viimeistään seuraavan jakson aikana, muuten kurssin suorittaminen alkaa alusta. 5. jakson kurssit on suoritettava lukuvuoden loppuun mennessä. Oppitunnilta myöhästynyt opiskelija ei voi enää osallistua kuluvalle oppitunnille muutoin kuin erittäin perustellusta syystä. Opettajalla on oikeus poistaa luokasta opiskelija, joka häiritsee oppitunnin kulkua. Esim. kännykkää luvattomasti käyttävä opiskelija poistetaan luokasta. Luvattomat poissaolot johtavat kurssin keskeytymiseen. Kurssin suorittaminen itsenäisesti Opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa kurssin tai osan siitä itsenäisesti opiskelemalla, ja se tapahtuu pääsääntöisesti siinä jaksossa, jossa on ko.kurssin kontaktiopetus. Peräkkäisiä kursseja ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Asiasta on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa. Itsenäisestä suorituksesta sovitaan kirjallisesti viimeistään viikko jakson alkamisesta. Kurssin suorittamiseen kuuluvista kirjallisista tehtävistä, suullisista esityksistä ja/tai kurssikokeeseen osallistumisesta sovitaan aineenopettajan kanssa. Opiskelijan on osallistuttava kurssin ensimmäiselle tunnille. Tehtävät on palautettava sovittuun päivämäärään mennessä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Korvaavat kurssit 6

7 Jos opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat kurssit vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään lukion kursseja, ne voidaan hyväksyä lukion kurssisuorituksiksi. Tarvittaessa voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Kurssien korvaavuudesta tulee sopia etukäteen rehtorin kanssa. Koeviikko ja kurssikokeet Jakso päättyy koeviikkoon. Koeviikon ohjelma on nähtävillä ilmoitustaululla. Koeviikon kurssikokeet sekä uusintakokeet alkavat klo 13 ja päättyvät klo 16. Kokeesta myöhästyneet pääsevät tekemään koetta klo Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 14. Laskimet ja matemaattiset taulukot tarkistetaan. Lisäksi opiskelijalla saa kokeessa olla mukana vain kirjoittamisvälineet. Kännykät suljetaan kokeen ajaksi ja luovutetaan valvojalle. Jos opiskelijalla on koepäivänä kaksi koetta, opiskelija saa tunnin lisäajan tai toinen koe siirtyy uusintakoepäiväksi. Jos opiskelija ei ole paikalla koepäivänä, kokeen suorittamisesta sovitaan erikseen. Mikäli opiskelija on poissa koepäivänä, hänen on ilmoitettava poissaolonsa opinto-ohjaajalle tai kansliaan samana päivänä. Kurssin arviointi Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu opiskeluprosessin havainnointiin, tuotosten arviointiin ja mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kokeita. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon. Kunkin aineen valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä) 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä (hyväksytty/hylätty). Koulukohtaiset syventävät kurssit voidaan arvostella numerolla tai antamalla suoritusmerkintä sen mukaan, mitä kurssikuvauksissa on mainittu. Opettajan on selvitettävä opiskelijoille arviointiperusteet kunkin kurssin alussa ensimmäisellä oppitunnilla. Opiskelijoiden kanssa on sovittava, miten erilaiset näytöt vaikuttavat arvosanaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai osittain opetukseen osallistumatta, käytetään mahdollisuuksien mukaan samoja arvointiperiaatteita kuin muutoinkin. Näytön tulee olla riittävän laaja-alainen. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 7

8 HUOM! Jos opiskelija ei ole tehnyt kaikkia kurssilla vaadittuja suorituksia (esim. vieraiden kielten kuullunymmärtämiskoe sekä suulliset ja kirjalliset tuotokset), opettaja voi arvioida ko. suorituksen hylätyksi, ja tämä vaikuttaa kurssiarvosanaan laskevasti. Hylätyn kurssin uusiminen Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan, hän voi suorittaa kurssin uusintakuulustelussa tai esittää jonkin muun, erikseen opettajan kanssa sovitun näytön osaamisestaan. Hylättyä kurssia voi yrittää suorittaa kaksi kertaa uusintakokeessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti, ja ilmoitus on sitova. Mikäli opiskelija ei osallistu uusintakokeeseen, siitä on ilmoitettava viimeistään samana päivänä ja poissaololle on oltava hyvä perusteltu syy. Hyväksytyn kurssin uusiminen Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettuna uusintakoepäivänä. Kerralla voi osallistua enintään kahden oppiaineen kokeeseen. Oppiaineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista, jotka on erikseen määritelty opetussuunnitelmassa. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana arvosanassa, eikä mitään kurssia voi jälkikäteen poistaa. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittavat opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä. Opettajat voivat korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Myös koulukohtaiset kurssit voivat olla korottamassa arvosanaa. Päättöarvioinnista päättävät opettajat ja rehtori yhdessä. 8

9 Minkä tahansa oppiaineen päättöarvosanaa voi korottaa erillisessä kuulustelussa. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Lisäksi aineenopettajalla on mahdollisuus harkinnanvaraiseen päättöarvosanan korottamiseen. Päättötodistuksessa arvioidaan numeroin kaikki valtakunnallisen tuntijaon mukaiset pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelija voi halutessaan saada suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin. Sama koskee valinnaisia vieraita kieliä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä on enintään kaksi kurssia. 6 YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinto koostuu neljästä pakollisesta ja mahdollisesti ylimääräisistä kokeista. Tutkinnon voi suorittaa hajautettuna enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Ylioppilastutkintotodistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Kevään 2016 ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan mennessä. Syksyn 2016 ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jokaisesta tutkintokerrasta maksetaan perusmaksun (v euroa) lisäksi koekohtaiset (v euroa) maksut. Jokaisen hyväksytyn ylioppilastutkinnon kokeen voi uusia yhden kerran. Kokeen uusimisajankohdan voi valita itse. Mikäli ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista on uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Ylioppilastutkinnon kokeen tasoa ei saa vaihtaa kesken, paitsi hylättyä pakollista koetta uusittaessa voi osallistua saman oppiaineen eri oppimäärän kokeeseen. Jos ylimääräinen koe hylätään, ei siitä tule merkintää todistukseen. Lukiolaisen on osallistuttava ylioppilastutkintoa koskeviin tiedotustilaisuuksiin. Lukiolaisen tulee myös huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ylioppilastutkinnosta. Ylioppilastutkinnosta saat tietoa myös YTL:n verkkosivuilta: 9

10 Syksyn 2015 koepäivät Kuullunymmärtämiskokeet ma 7.9. ruotsi klo 7.30 ti 8.9. englanti klo 7.30 ke 9.9. saksa klo 7.30 ja espanja klo Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ke vieras kieli, pitkä oppimäärä pe toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kevään 2016 koepäivät Kirjallinen koe pe äidinkieli, tekstitaidon koe Kuullunymmärtämiskokeet ma vieras kieli, pitkä oppimäärä ti toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet ma äidinkieli, esseekoe ja suomi toisena kielenä koe ke uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe 1.4. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 10

11 7 POISSAOLOT Opiskelijan huoltaja selvittää kaikki poissaolot Wilmaan, myös täysi-ikäisten osalta. Jos Wilman käytössä on hankaluuksia, huoltaja selvittää poissaolot kirjallisesti aineenopettajalle. Kirjallisen selvityksen voi tehdä myös terveydenhoitaja tai lääkäri. Poissaolojen korvaamiseksi opettajalla on oikeus antaa lisätehtäviä. Poissaoloa voi myös etukäteen anoa rehtorilta. Valmiita loma-anomuksia on saatavana lukiotilasta sekä kansliasta, ja se on tulostettavissa myös koulun kotisivulta kohdasta Koulu Loma-anomukset Opettaja ei anna kurssiarvosanaa, ennen kuin poissaolot on selvitetty hyväksytysti. Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. 8 RUOKAILU Päivittäinen lounas tarjoillaan päätalon ravintola Aurinkolassa klo Lisäksi lukiolaisten käytössä on oma kahvio C-talossa. 9 OPISKELUN AVUKSI Ryhmänohjaus Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa on apuna ryhmänohjaaja. Erikseen ilmoitettavissa ryhmänohjaustuokioissa ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja rehtori tiedottavat opiskelijoille tärkeistä koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia. Koko lukion viikoittainen infotilaisuus pidetään C-talon kahviossa. Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksessa perehdytään lukio-opiskeluun, uravalintaan sekä ylioppilaskirjoituksiin. Opinto-ohjaus muodostuu henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta sekä opintoohjaustunneista. Ohjauksella tuetaan lukio-opintojen suunnittelua ja etenemistä sekä elämänsuunnittelua lukion jälkeen. 11

12 Opiskeluhuolto Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen vastaa lukion opiskeluhuollosta ja johtaa koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää. Kouluterveydenhuolto Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa on osa-aikainen terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja Sanna Koivisto on paikalla ma-pe klo Avovastaanottoaika ilman ajanvarausta on ma-pe klo Koko lukuvuoden opiskeleville lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille tarjotaan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä puhelimella, wilmaviestillä tai sähköpostilla. puh. (+34) , sähköposti: Koulukuraattori Opiskelija voi ottaa yhteyttä koulukuraattori Henna Kinnuseen halutessaan keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseensa ja opiskeluihinsa liittyvistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla esim. koulunkäyntivaikeudet, kaveri- ja seurusteluasiat, huoli luokkakaverista, elämän hallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat. puh. ( , sähköposti: Koulupsykologi Koulupsykologi Camilla Lindström toimii opiskelijan psykologisen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Työssä otetaan huomioon opiskelija niin yksilönä kuin perheen, ryhmän ja yhteisön jäsenenä. sähköposti: Tukiopetus ja erityisopetus Opiskelija voi tarvittaessa saada tukiopetusta. Siitä sovitaan aineenopettajan ja apulaisrehtorin kanssa. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Tarvittaessa erityisopettaja testaa opiskelijan mahdollisten erityisjärjestelyjen hakemiseksi ja järjestämiseksi. 12

13 Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään LUE-kurssi, jonka tavoitteena on tehostaa jokaisen opiskelijan omaa opiskelua ja oppimista. Kurssilla kaikille opiskelijoille tehdään lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilötestaus (lukitesti). Oppilaskunta Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat yhdessä perusopetuksen oppilaiden kanssa Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaskuntaan, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan opiskelijoiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa. Oppilaskuntaa johtaa perusopetuksen oppilaista ja lukion opiskelijoista muodostettu hallitus. Kirjasto Aurinkorannikon suomalaisen koulun yhteydessä on kirjasto, josta voi lainata kirjoja annetun aikataulun mukaisesti. Kerhot Aktiivisesta osallistumisesta kerhoon lukuvuoden aikana voi saada opinto-suorituksiinsa koulukohtaisen kurssin. Opintotuki Opintotukiasiat hoitaa Kansaneläkelaitos. Lukiolainen, joka kuuluu Kelan tuen piiriin, voi 17 vuotta täytettyään saada opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen myöntämiseen vaikuttaa opiskelijan taloudellinen asema. Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat sekä hänen vanhempiensa tulot. Opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Lisätietoja löydät osoitteesta: 13

14 10 AINEVALINTAKORTTI JA JAKSOSUUNNITELMA X= kontaktiopetus lukuvuonna X= kontaktiopetus lukuvuonna , etä-, verkko- tai itsenäinen opiskelu (X)= etä-, verkko- tai itsenäinen opiskelu, osa kursseista tuettuna KOULU- KOHTAISET OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT Äidinkieli ja kirjallisuus A1 - Englanti B1 - Ruotsi B2 - Saksa ( ) B3 - Espanja B3 - Ranska ( ) Pitkä matematiikka (13) 0 14 (15) Lyhyt matematiikka (8) 0 (9) 10 Biologia (5) Maantiede (4) Fysiikka (7 8) Kemia (4 5) Ev.lut. uskonto (5) Ort. uskonto (1 2 3) (4 5) Elämänkatsomustieto (1 2 3) (4 5) Filosofia 1 (2 3 4) Historia (6) Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki (4 5) Kuvataide (4 5) Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus 1 2 Koulukohtaiset kurssit: laajuus LUE1 Opiskeluvalmiudet lukiossa (pakollinen 1.vuoden opiskelijoille) 0,5 RUB0 Ruotsin kielen johdantokurssi (pakollinen 1.vuoden opiskelijoille) 0,5 MAA0 Pitkän matematiikan johdantokurssi 0,5 MAB0 Lyhyen matematiikan johdantokurssi 0,5 Kansainvälisyyskurssi 1 Golf-kurssi 1 Vanhojen tanssit 0,5 Latinalaisen Amerikan kulttuurikurssi 1 LUE2 Kohti yo-kokeita (abivuoden kurssi) 0,5 14

15 JAKSOSUUNNITELMA JAK- SO 1. VUOSI 2. VUOSI 3. VUOSI 1. ÄI1,ENA1 MAA1, MAA0 (1h), MAB1, MAB0 (1h) PS1, MU1 LUE1 (2h), RUB0 (3h), RUB4, ENA4, MAA5, MAB4, HI3, GE2 FY3, KU2 ÄI9, RUB7, ESP8 MAA10, GE3, TE3 LI3 (2h) 2. RUB1,ESP1 MAA2,MAA0 (1h), MAB2, MAB0 (1h) TE1, FY1 LI1(2h) LUE (1h) 3. ÄI2, ENA2, ESP2 KE1, HI1 PS2 LI1(3h), Golf-kurssi 4. RUB2, ESP3 MAA3, MAB3 UE1, GE1,KU1 FY2 ÄI4, ENA5, ESP4 MAA6, MAB5 BI2, UE2 LI4 RUB5, ESP5 MAA7 HI4 PS4, FY4, MU2 LI5 Vanhojen tanssit LI6 Golf-kurssi ÄI5, ENA6, ESP6, MAA8, FI1, YH1, TE2, LI2(2h) ÄI7, ENA8 MAA12, MAB7 YH3, PS5 LI3 (3h) LI4 ÄI8, ENA7, MAB10, MAA14 BI4 LUE2 Kohti yo-kirjoituksia LI5 5. ÄI3, RUB3, ENA3, MAA4, HI2, BI1 KE2 ÄI6,ESP7,RUB6, MAB6, MAA9 UE3, YH2 LI2(3h) Kursiivilla merkityt kurssit toteutetaan varsinaisen kouluajan ulkopuolella. ENA= englanti, A-kieli, ESP= espanja, lukiossa alkava B3-kieli OPPIAINELYHENTEET ÄI äidinkieli, BI biologia, ENA englanti, A-kieli, EAB espanja B3-kieli, ET elämänkatsomustieto, FI filosofia, FY fysiikka, GE maantiede, HI historia,ke kemia, KU kuvataide, LI liikunta, MAA matematiikka (pitkä),mab matematiikka (lyhyt), MU musiikki, PS psykologia, RAB ranska B3-kieli, RUB ruotsi, SAB saksa (B2-kieli, B3-kieli), TE terveystieto, UE uskonto (ev.lut.), YH yhteiskuntaoppi 15

16 11 OPPIKIRJAT Tässä oppikirjaluettelossa olevat kirjat koskevat kontaktiopetuksena annettavia kursseja. Ensimmäisenä mainitaan kurssinumero. Tentittävien kurssien osalta käytetään pääsääntöisesti samaa kirjasarjaa kuin kontaktiopetuskursseilla. Eiran aikuislukioon suorittavien kurssien osalta noudatetaan Eiran aikuislukion oppikirjaluetteloa. BI BIOLOGIA BI1 BIOS 1. Eliömaailma: Happonen, Holopainen ym. (SanomaPro) BI2 BIOS 2. Solu ja perinnöllisyys: Happonen, Holopainen ym. (SanomaPro) BI4 Koulun biologia lukio 4 Ihmisen biologia: Leinonen, Nyberg ym. (Otava) EAB ESPANJA B3-KIELI EAB3 1-2 Dime! 1: Gonzalez Garcia, Hakoniemi ym. (Otava) EAB3 3-4 Dime! 2: Gonzalez Garcia, Kokkonen-Lozano ym. (Otava) EAB3 5-6 Dime! 3: Gonzalez Garcia, Kyyhkynen ym. (Otava) EAB3 7-8 Dime! 4: Gonzalez Garcia, Kokkonen-Lozano ym. (Otava) EAB3 kursseille 5-8 Acierto, espanjan kielioppi ja harjoitukset: Posio, P. ja Niemi, A. (Otava) HUOM! Uusin painos kirjoista! ENA ENGLANTI A1-kieli ENA1 Profiles 1: Elovaara, Ikonen ym. (Sanomapro) ENA2 Profiles 2: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA3 Profiles 3: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA4 Profiles 4: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA5 Profiles 5: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA6 Profiles 6: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA7 Profiles 7: Ikonen, Mäkelä ym. (Sanomapro) ENA8 Open road: Course 8: Karapalo, McWhirr ym. (Otava) FI FILOSOFIA FI1 Filosofian haasteet: Keinänen, Vaden (Atena) FY FYSIIKKA Kaikki kurssit MAOL-taulukkokirja: Seppänen R. ym. (Otava) FY1 Fysiikka 1. Fysiikka luonnontieteenä: Lehto, Havukainen, ym. (SanomaPro) FY2 Fysiikka 2. Lämpö: Lehto, Havukainen, ym. (SanomaPro) FY3 Fysiikka 3. Aallot: Lehto, Havukainen ym. (SanomaPro) FY4 Fysiikka 4. Liikkeen lait: Lehto, Havukainen ym. (SanomaPro) 16

17 GE MAANTIEDE GE1 Lukion maantiede 1, Sininen planeetta: Kakko, Kenno ym. (Otava) GE2 Lukion maantiede 2, Yhteinen maailma: Kakko, Kenno ym. (Otava) GE3 Lukion maantiede 3, Riskien maailma: Kakko, Kenno ym. (Otava) HI HISTORIA HI1 Forum I. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri: Kohi, Palo ym. (Otava) HI2 Forum II. Eurooppalainen ihminen: Kohi, Palo ym. (Otava) HI3 Forum III. Kansainväliset suhteet: Kohi, Palo ym. (Otava) HI4 Forum IV. Suomen historian käännekohtia: Kohi, Palo ym. (Otava) KE KEMIA Molemmat kurssit: MAOL-taulukkokirja: Seppänen R. ym. (Otava) KE1 Kemisti 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia: Lampiselkä J., Sorjonen ym. (SanomaPro) KE2 Kemisti 2. Kemian mikromaailma: Lampiselkä J., Sorjonen ym.( SanomaPro) MAA MATEMATIIKKA PITKÄ MAOL-taulukkokirja: Seppänen R ym. (Otava) kaikki kurssit Pitkä matematiikka-sarja Tekijät: Kangasaho- Mäkinen-Oikkonen-Paasonen-Salmela-Tahvanainen (SanomaPro) MAA1 Pitkä matematiikka 1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 Pitkä matematiikka 2 Polynomifunktiot MAA3 Pitkä matematiikka 3 Geometria MAA4 Pitkä matematiikka 4 Analyyttinen geometria MAA5 Pitkä matematiikka 5 Vektorit MAA6 Pitkä matematiikka 6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Pitkä matematiikka 7 Derivaatta MAA8 Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9 Pitkä matematiikka 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Pitkä matematiikka 10 Integraalilaskenta MAA12 Pitkä matematiikka 12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA14 Pitkä matematiikka 14 Kertaus MAB MATEMATIIKKA LYHYT MAOL-taulukkokirja: Seppänen R. ym. (Otava) kaikki kurssit Lyhyt matikka-sarja Tekijät : Aalto, Kangasaho ym. (SanomaPro) MAB1 Lyhyt matikka 1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Lyhyt matikka 2 Geometria MAB3 Lyhyt matikka 3 Matemaattisia malleja I MAB4 Lyhyt matikka 4 Matemaattinen analyysi MAB5 Lyhyt matikka 5 Tilastot ja todennäköisyys 17

18 MAB6 Lyhyt matikka 6 Matemaattisia malleja II MAB7 Lyhyt matikka 7 Matematiikka ja talous MAB10 Lyhyt matikka 9 Kertaus MU MUSIIKKI MU1 Lukion musa 1 (Intro): Juutilainen, Kukkula (SanomaPro) MU2 Lukion musa 2 (Suomi): Juutilainen, Kukkula (SanomaPro) HUOM! Kirjat saatavana erillisinä tai yhdessä kirjassa. PS PSYKOLOGIA PS1 Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot: Vilkko-Riihelä, Laine (SanomaPro) PS2 Mielen maailma 2. Kehityspsykologia: Vilkko-Riihelä, Laine (SanomaPro) PS4 Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu: Laine, Vilkko-Riihelä (SanomaPro) PS5 Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys: Laine, Vilkko-Riihelä (SanomaPro) RUB RUOTSI B1 RUB0 Signal (pakollinen johdantokurssi): Fröjdman, Helvelahti ym (SanomaPro) RUB1 Magnet 1: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) RUB2 Magnet 2: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) RUB3 Magnet 3: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) RUB4 Magnet 4: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) RUB5 Magnet 5: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) RUB6 ei oppikirjaa RUB7 Magnet 7: Bulut, Kajander ym. (SanomaPro) TE TERVEYSTIETO TE1 Terve! Kurssi 1 Lukion terveystieto: Reinikkala, Fogelholm ym. (SanomaPro) TE2 Ote 2. Lukion terveystieto. Nuoret, arkielämä ja terveys: Kalaja S, Porevirta J, Tanhuanpää S. & Välimaa R. (Otava painos.) TE3 Ote 3. Lukion terveystieto. Terveys ja tutkimus: Kalaja S, Piesanen T, Porevirta J, Tanhuanpää S. & Välimaa R.(Otava painos.) UE USKONTO UE1 Pyhän virta: Hanki, Könni ym.(sanomapro) UE2 Ajan virta: Hanki, Könni ym. (SanomaPro) UE3 Elämän virta: Hanki, Könni ym.(sanomapro) YH YHTEISKUNTAOPPI YH1 Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto: Kohi, Liuskari ym. (Otava) YH2 Forum 2 Uusi taloustieto: Kohi, Liuskari ym. (Otava) YH3 Forum 3 Kansalaisen lakitieto: Arola (Otava) ÄI ÄIDINKIELI ÄI1-3 Kaikissa kursseissa oppikirja Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus: Haapala, Hellström ym. (Otava) ja lisäksi tehtäväkirjat: 18

19 ÄI1 Särmä Tehtäviä 1: Hellström, Kärki ym. (Otava) ÄI2 Särmä Tehtäviä 2: Hellström, Kaseva ym. (Otava) ÄI3 Särmä Tehtäviä 3: Hellström, Korhonen ym. (Otava) ÄI4 Särmä Tehtäviä 4: Hellström, Kaseva ym. (Otava) ÄI5 Särmä Tehtäviä 5: Kantola, Korhonen ym. (Otava) ÄI6 Särmä Tehtäviä 6: Hellström, Kuohukoski ym. (Otava) ÄI8 Särmä Tehtäviä 8: Kaseva, Kuohukoski ym. (Otava) ÄI9 Särmä Tehtäviä 9: Hellström, Kaseva ym. (Otava) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja liikuntapaikoilla kouluaikana, kerhoissa, kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä retkillä. A. Koulualue Koulualuetta on kaikki Aurinkorannikon suomalaisen koulun rakennukset, piha-alueet ja niiden väliset alueet sekä pelikenttä. Osoite : Urb. San José, C/José Salik 4, Avda. Finlandia 6-8, Fuengirola, Espanja. B. Päivittäinen työskentely 1. Koulun yhteiset päivänavaukset pidetään vuosittain sovittavan käytännön mukaan. Muista päivänavauksista huolehtivat opettajat luokittain. 2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Oppilaan/ opiskelijan tulee saapua oppitunneille ajoissa. 3. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oppilaan/opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus työrauhaan. 4. Jokainen kouluyhteisön jäsen osallistuu kannustavan ja toisia kunniottavan ilmapiirin luomiseen. Kiusaamiseen puututaan KiVa Koulu -ohjelman mukaisesti. 5. Matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden esilläpito ja käyttö on kielletty oppitunneilla, ellei niitä käytetä opetusvälineinä opettajan luvalla. Kielto koskee myös koulun tilaisuuksia sekä ruokailua. Samoin toisten luvaton kuvaaminen on kielletty. Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa perusopetuksen oppilaalta sellainen esine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 6. Jos opettaja on ilmoittamatta myöhässä 10 minuuttia, on oppilaan/opiskelijan ilmoitettava asiasta kansliaan tai toiselle opettajalle. 7. Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä sisätiloissa. 8. Välituntien aikana alakoulun oppilaat ovat ulkona, yläkoululaiset saavat olla sisällä. Sateella kaikki oppilaat saavat olla sisällä, samoin opettajan tai terveydenhoitajan erityisluvalla. 9. WC:ssä käydään yksi kerrallaan. 10. Liikuntapaikoille tai muille koulualueen ulkopuolella oleville paikoille mennään opettajan johdolla liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen. 11. Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Koulun ravintolaan siirrytään rauhallisesti opettajan johdolla. Ruokalassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 19

20 12. Koulupäivän aikana polkupyörät ovat koulun pihalla niille osoitetuissa paikoissa. Perusopetuksen oppilaat eivät saa tuoda skeitti- tai potkulautoja eikä rullaluistimia koulualueelle. 13. Koulun kiinteää ja irtainta omaisuutta, oppilaan/opiskelijan käyttöön annettuja oppimateriaaleja, opetusja harrastusvälineitä tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle opettajalle. Oppilas/opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 14. Koulun siisteyteen on kaikkien kouluyhteisön jäsenten kiinnitettävä erityistä huomiota. Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä perusopetuksen oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. 15. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä opettajalle tai kansliaan. 16. Arvoesineet, rahat yms. ovat koulussa omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta. C. Poissaolot 1. Mikäli oppilas/opiskelija joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun oppilashuoltohenkilön luona käynnin takia olemaan poissa oppitunnilta, hänen tulee ilmoittaa siitä tunnin pitäjälle tai luokanopettajalle/-ohjaajalle. 2. Jos perusopetuksen oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin/apulaisrehtorin antamaa lupaa. 3. Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. 4. Muissa poissaoloissa haetaan lupa kirjallisesti etukäteen koulun kotisivulta tai koululta saatavalla lomakkeella. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/-ohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa apulaisrehtori ja lukiokoulutuksessa rehtori. 5. Perusopetuksen oppilas korvaa luvattomat poissaolot ylimääräisellä ajalla. D. Päihteet, vaaralliset esineet ja aineet 1. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumausaineita, tupakkaa ja nuuskaa. Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Päihteiden käyttö, niiden hallussapito, välittäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa. 2. Oppilas/opiskelija ei saa tuoda kouluun eikä koulupäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 3. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta/opiskelijalta kielletyt aineet ja esineet. E. Kurinpito ja rangaistukset 1. Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. 20

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO LUKION OPINTO-OPAS 2012 2013 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, apulaisrehtori Maarit Paaso opo@suomalainenkoulu.net Aurinkorannikon

Lisätiedot

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2014 2015 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 SUOMUSSALMEN LUKIO Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS SISÄLLYS MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 2 KOULUN HALLINTO JA KANSLIA 3 OPETTAJAT 4 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA 6 YLEISIÄ OHJEITA 8 OPPILASHUOLTO OPPILAAN

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

T A P I O L A N L U K I O

T A P I O L A N L U K I O T A P I O L A N L U K I O O P I N T O - O P A S 2015-2016 TAPIOLAN LUKIO YHTEYSTIEDOT Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 www.imatranyhteislukio.fi https://wilma.imatra.fi SISÄLLYSLUETTELO IMATRAN YHTEISLUKIO 1 1. YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI 2015-2016 2 2. LUKION VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO, NUORTEN

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 TÖÖLÖN YHTEISKOULU LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas. Opinto-opas on karttasi lukio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot