E-kirjat ja niiden valmistaminen Adobe InDesignilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-kirjat ja niiden valmistaminen Adobe InDesignilla"

Transkriptio

1 Anniina Hannikainen E-kirjat ja niiden valmistaminen Adobe InDesignilla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Seminaaritutkielma

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mikä e-kirja? Verkkojulkaisu, digitaalinen julkaisu vai e-kirja? E-kirjan ominaisuudet 3 3 E-kirjan tulevaisuus Tulevaisuuden haasteita 5 4 E-kirjan rakenne ja formaatit Epub Epub E-kirjan työvaiheet 8 6 Valmistaminen InDesignilla Vältä näitä 11 7 Jälkieditointi 11 8 Yhteenveto 13 Lähteet 14

3 1 Johdanto Uusien mediakanavien kuten älypuhelimien ja tablet-tietokoneiden tulon myötä myös digitaaliset julkaisut ovat saaneet uusia muotoja. Trendi lienee, että sama sisältö tuotetaan niin printti, verkko kuin digitaalisena julkaisunakin. Yksi uusista digitaalisen julkaisun muodoista on e-kirja. Monet verkkokaupat myyvät maailmalla jo enemmän e-kirjoja kuin niiden painettuja vastineita. Vaikka e-kirja jäljitteleekin painettua kirjaa, se on mediamuotonaan uniikki. E-kirja tarjoaa muun muassa interaktiivisen sisällön helpon navigoinnin ja sanahakumahdollisuuden. E-kirja on vielä kehitysvaiheessa, joten sillä on potentiaalia kasvaa mihin muotoon vain. Sähköisen kirjan julkaiseminen ei vaadi isoja kustannuksia, lisäksi se on helposti kaikkien saatavilla. Periaatteessa kuka vaan voi julkaista e-kirjan. Moni muukin seikka puoltaa e-kirjojen suosion kasvamista tulevaisuudessa. Minkälaisen markkina-aseman e- kirja tulevaisuudessa saavuttaa, riippuu siitä millaiseen muotoon se kehittyy. Tässä tutkielmassa pohditaan e-kirjaa, sen tulevaisuutta ja valmistamista teknisen toteuttajan näkökulmasta. E-kirjan valmistukseen on monta eri tapaa. Mitään yhtenäistä toimintatapaa sähkökirjojen toteuttamiseen ei vielä ole. Tässä tutkielmassa käyn läpi miten Adobe InDesignilla valmistetaan yksinkertainen, painettua kirjaa vastaava e-kirja. Tutkielma kertookin oman näkemykseni miten ja millä e-kirjat valmistetaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

4 2 Mikä e-kirja? E-kirjalla on tällä hetkellä paljon erilaisia määritelmiä. E-kirjaksi mielletään usein myös muut digitaalisen julkaisun muodot. Osalle e-kirja saattaa tarkoittaa tekstiä digitaalisessa muodossa ja osalle sana kirja taas tuo mieleen painetun kirjan ja sen ominaisuudet. Mielestäni parhaiten tämän hetken e-kirjaa kuvaa määritelmät; Sähköinen julkaisu, joka ladataan lukulaitteelle ja painetun kirjan digitaalinen vastine [1]. [2; 3.] E-kirjan tekninen idea on, että sen tekstit ja elementit rivittyy ja skaalautuu vapaasti erikokoisilla näytöillä näkymää suurennettaessa. Tekstin juoksuuntumisen mahdollistaa e-kirjan xml-rakenne. Myös navigointi linkkien avulla kuuluu yhtenä teknisenä ominaisuutena e-kirjaan. [3.] E-kirjan voi toteuttaa oikeastaan millä vain tekstinkäsittelyohjelmalla. Verkosta löytyy paljon ilmaisohjelmia, joilla voi muuntaa dokumentteja e-kirjan formaatteihin. Ammattimaisempaan lopputulokseen pääsee kuitenkin e-kirjan toteuttamista varten räätälöidyillä ohjelmilla. Adobe on vahva julkaisuohjelmien kehittäjä niin printtituotannossa kuin digitaalisten julkaisuiden tuotannossakin. Tulevaisuudessa sama julkaisu pitää pystyä toteuttamaan samasta ohjelmasta monessa eri formaatissa. Tästä syystä olenkin valinnut Adobe InDesignin e-kirjojen valmistamiseen. [3; 4.] 2.1 Verkkojulkaisu, digitaalinen julkaisu vai e-kirja? Erilaiset mediakanavat ovat viime vuosina lisääntyneet vauhdikkaasti. Sen myötä myös uudet digitaaliset julkaisumuodot ovat lisääntyneet. Näitä julkaisun muotoja ei ole vielä varsinaisesti luokiteltu ja ne saattavat osittain olla toistensa kanssa päällekkäisiä. Tässä tutkielmassa jaottelen sähköisen julkaisemisen muodot kolmeen osaan; e-kirjat, digitaaliset julkaisut ja verkkojulkaisut. E-kirjassa teksti juoksuuntuu ja elementit skaalautuvat. E-kirja pyrkii olemaan laitteistoja ohjelmistoriippumaton. Digitaaliset julkaisut taas ovat usein sovellusohjelmia, jotka ovat suunniteltuja yhdelle laitteelle tai laitevalmistajalle, niin kuin esimerkiksi tabletjulkaisut. E-kirja on suljettu kokonaisuus, eikä laajene verkkojulkaisun tapaan linkkien kautta. Sen tarkoitus on säilyä muuttumattomana ilman, että sitä tarvitsee päivittää. E- kirja pakataan yhteen tiedostoon, joka on koostumukseltaan kevyt ja sen jakelu ja ar-

5 kistointi on helppoa. Esimerkiksi verkkojulkaisun jakeleminen moneen eri kanavaan olisi erittäin hankalaa. [3; 5.] 2.2 E-kirjan ominaisuudet Sähköisen kirjan etuna ovat muun muassa sen helppo saatavuus ja pienet tuotantokustannukset. Se on saatavilla mihin aikaan tahansa ja missä tahansa, sen voi ladata koneelle vaikka lentokoneessa luettavaksi. Pienet tuotantokustannukset ja nopea tuotantoprosessi mahdollistaa myös sen, että e-kirjan tieto on ajankohtaista. Sisällöllisen tuotannon jälkeen e-kirjan saa helposti levitettäväksi vaikka samana päivänä. [5.] Painettuun kirjaan verrattuna e-kirja ei vie fyysistä tilaa ja kulkee helposti mukana. Toisin kuin painettua kirjaa, e-kirjaa voi lukea myös pimeässä ja se ei kulu luettaessa. Siihen voi myös tehdä sähköisiä muistiinpanoja sotkematta sen sisältöä. [5.] Opiskelutarkoitukseen e-kirja on mitä mainioin. Siinä on sähköinen sanahakumahdollisuus ja navigointi on helppoa linkkien avulla. Haemme tietoa ja opiskelemme yhä enemmän verkossa. Opiskelutyyli on muuttunut. E-kirja on verkkojulkaisuun nähden suljetumpi kokonaisuus, joten se tarjoaa tiedon tiiviimmässä paketissa. Myöskään kesken opiskelun ei pääse eksymään niin helposti kuin esimerkiksi verkossa opiskeltaessa. [5; 6.] E-kirjaan voi lisätä multimediaa kuten videota, ääntä, animaatiota yms. E-kirjan interaktiiviset ominaisuudet tuovat kirjalle ihan uusia muotoja. Periaatteessa e-kirja voi olla sisällöltään niin rikas kuin mielikuvituskin. Sitä voi kuunnella ja se voi sisältää ohjelmakoodeja. Se voi olla vaikka ruokaresepti kirja joka laskee ja kertoo reseptin mittasuhteet henkilömäärän mukaan. [2; 3; 5.]

6 3 E-kirjan tulevaisuus E-kirjat ovat saavuttaneet suuren suosion Yhdysvalloissa ja Japanissa. Yhdysvalloissa muun muassa Amazon ja Barnes&Noble verkkokaupat myyvät jo enemmän e-kirjoja kuin niiden painettuja versioita. Japanissa e-kirjojen suosio perustuu älypuhelimiin. Älypuhelimia on paljon kansan käytössä ja e-kirjoja ladataan pääsääntöisesti niihin.[3; 8.] Suomessa e-kirjojen myynti on vielä alhaista. Yksi syy tähän saattaa olla, että niiden arvonlisävero 23 prosenttia on suurempi kuin painetuissa, joissa sen on vain 9 prosenttia. Vielä suurempi syy lienee kuitenkin, että e-kirjan lukulaitteita on vielä vähän kansan käytössä. Muun muassa ipadit tulivat meille Suomeen vasta kaksi vuotta sitten. Lisäksi Suomessa liikkuu vielä rahaa painetun kirjan teollisuudessa. [3; 9.] Kansainvälisistä trendeistä voi kuitenkin päätellä, että e-kirjat saavuttavat kasvun myös täällä Suomessa. Tällä hetkellä ehkä suurin kysymys lienee, missä muodossa ne tulevat ja kutsummeko niitä vielä e-kirjoiksi. [3.] E-kirjat eivät tarjoa vielä kovin interaktiivista tai muuten rikasta sisältöä. Tällä hetkellä myynnissä olevat kirjat ovat lähinnä painetun kirjan vastineita. Tämä onkin yksi e-kirjan kompastuskivistä. E-kirjojen aukkoa täyttämään, rinnalle on noussut muita digitaalisen julkaisunmuotoja, jotka tarjoavat rikkaampaa sisältöä ja vievät tilaa e-kirjan markkinoilta.[10.] Syynä siihen, ettei e-kirjat ole kovin rikkaita on varmasti monia. Yksi lienee, että e- kirjoja tuotettiin muutama vuosi sitten tehdastuotantona Intiassa. E-kirjojen ympärille alkoi kehittyä uusi bisnes ja painetuista kirjoista haluttiin nopeasti sähköiset versiot myyntiin. E-kirjan koko potentiaalin huomioon ottaminen oli sivuseikka. Toinen syy on varmasti se, että e-kirjan formaatti ei vielä kovin hyvin tukenut interaktiivisuutta ja lukulaitteet eivät tukeneet uusia formaatteja.[10.] E-kirjat eivät muuta pelkästään kirjan olemusta, myös sisältö ja kustannuspolitiikka muuttuvat. Niissä kirjoittajan ja kustantajan roolit muuttuvat tradikaalisti. Oikeastaan kuka vaan voi julkaista kirjan, tarvitsematta edes kustantajaa. Kustantajan rooli saattaa muuttua enemmänkin laadunvalvojaksi. Koska e-kirjoihin ei liity suuria tuotantokustannuksia, myös kustantajat hyväksyvät pienenkin levikin kirjoja. Ne kirjat, jotka hylättiin aikaisemmin kannattamattomana, voidaan taas julkaista. Kohderyhmät tulevat supis-

7 tumaan ja sitä kautta kirjavalikoima laajenee. Myös kirjan sisältö muuttuu varmasti. Teksti saattaa olla huonosti kirjoitettua ja sisältää jopa runsaasti kirjoitusvirheitä. [11.] 3.1 Tulevaisuuden haasteita E-kirja käyttää tekijänoikeuksien suojaamiseen Adoben DRM (Digital Rights Management/digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tekniikkaa. Sama suojaustekniikka aiheutti ongelmia jo musiikkibisneksessä aikoinaan. Se hankaloittaa itse tuotteen käyttöä ja sen on todettu jopa houkuttelevan laittomaan lataukseen. [3; 12.] E-kirjojen suosio on riippuvaista lukulaitteiden suosiosta. Mikäli lukulaitteita on vähän kansan käytössä, niin on todennäköisesti e-kirjojakin. Mikäli e-kirjojen suosio halutaan taata, tulee lukulaitteiden kehittyä kansan suosimaan muotoon. [12.] Tällä hetkellä lukulaitteet ovat kalliita, ainakin siinä mielessä jos ne ovat pelkkään lukemiseen tarkoitettuja. Hinnat tulisi siis saada alemmas. Tällä hetkellä näyttää siltä, että siirrytään enemmän laitteeseen, joka mahdollistaa useita toimintoja. Tulevaisuuden suuntana on, mitä vähemmän laitteita tarvitaan sen parempi. Tulevaisuuden lukulaitteelta vaaditaan vähintään Internet yhteys, myös erilaisten tiedostoformaattien tuki on tärkeää. Lisäksi akun tulisi olla vieläkin pitkäkestoisempi. [12.]

8 4 E-kirjan rakenne ja formaatit Kuva 1. E-kirja koostuu pitkälti samoista koodikielistä kuin verkkosivutkin. E-kirjalla ei ole vielä yhtä yhtenäistä tiedostoformaattia, joka toimisi kaikissa laitteissa ja käyttöympäristöissä. E-kirjat toteutetaankin monesti useaan eri formaattiin. Näin varmistetaan niiden toimivuus monella eri laitteella. [3.] Xml-pohjaisia e-kirjan tiedostomuotoja ovat Epub, Mobi ja Azw. Ne ovat tiedostokoostumukseltaan pitkälti samanlaisia kuin verkkosivusto. Toisin kuin verkkosivut, ne pakataan kevyeen e-kirja formaattiin.[3; 12.] Mobi ja Azw ovat Amazonin omistamia. Azw toimii ainoastaan Kindle lukulaitteessa. Mikäli haluaa jakaa kirjaansa Amazon.com -verkkokaupassa, on syytä tallettaa kirjat Mobi tai Azw -tiedostomuotoon. Epub on kuitenkin yleisin avoimen lähdekoodin e-kirjan formaatti ja sen voi muuttaa helposti myös Mobi-formaattiin. Epub on virallinen e- kirjastandardi, joka periaatteessa tarkoittaa sitä, että kuka vaan voi toteuttaa ilmaiseksi kirjan tämän standardin mukaisesti. [3; 12.]

9 Pdf on myös yleinen e-kirjan formaatti. Pdf-muodossa voidaan toteuttaa visuaalisesti haastavampia kirjoja kuin muissa muodoissa. Siihen voi liittää myös multimediaa. Huonoja puolia pdf:ssä on, että sen tekstin uudelleen juoksutusominaisuus ja rakenteen säilyminen skaalattaessa toimii ainoastaan silloin, kun sitä luetaan Adoben omilla ohjelmilla. Pdf-dokumentti on myös raskas ja hitaasti latautuva, eikä sovellu älypuhelimille. [3.] 4.1 Epub E-kirjalla on useita eri tiedostoformaatteja. Tässä tutkielmassa keskityn Epubformaattiin, koska sillä on paljon suuria taustatukijoita ja tätä kautta hyvä mahdollisuus kehittyä ainoaksi e-kirjan formaatiksi. Muun muassa Applen ibooks-kaupassa myytävät kirjat perustuvat Epub-formaattiin. [14; 15.] Epub virallistettiin vuonna Tällä hetkellä suurin osa saatavilla olevista e- kirjoista on Epub formaatin kirjoja. Sen heikkoutena on, että se ei tue kovin hyvin multimediaa ja ei oikeastaan ollenkaan interaktiivisuutta. Xml-rakenteen ja lukulaitteiden ominaisuuksien takia ulkoasuntoteutus on hyvin rajoitteista. [3; 14; 15.] Epub formaatti sopii kuitenkin hyvin yksinkertaisten kirjojen toteuttamiseen. Formaatissa on huomioitu hyvän luettavuuden ominaisuuksia. Se on myös tiedostokooltaan kevyt ja sen jakelu ja arkistointi on helppoa. Suurin osa tämän päivän lukulaitteista tukee tätä formaattia. [3; 14; 15.] 4.2 Epub 3.0 Epub 3.0 virallistettiin lokakuussa Tämä formaatti mahdollistaa rikkaamman sisällön e-kirjojen luomisen. Se perustuu html5- ja css3-merkkityyleihin. Formaatti poistaa hieman laitteiston välistä riippuvuutta, koska siinä voi luoda esimerkiksi eri csstyylitiedoston pienelle näytölle ja suurelle näytölle. Myös JavaScriptin käyttö on mahdollista. Html5-merkkikielen myötä multimedian liittäminen sisältöön ei tuo enää ongelmia. Epub3-formaatti sisältää äänen ja tekstin synkronoinnin eli käytännössä kirjaa voi nyt kuunnella ilman lisälaitteita. [14; 15.]

10 Epub 3.0-formaatin on tarkoitus olla yksi ja yhtenäinen tiedostomuoto digitaalisille julkaisuille. Toisaalta e-kirjojen tiedostomuodoista käydään tällä hetkellä sotaa, jokainen yritys haluaisi olla omilla laitteillaan ja formaateillaan yksioikeudella hallitsija. Tulevaisuudessa nähdään päädytäänkö yhteen yhtenäiseen formaattiin. Epub 3.0-formaatti ei ole vielä tällä hetkellä laitteistoissa kovin tuettu muoto. [14; 15.] 5 E-kirjan työvaiheet E-kirjan toteuttamiseen Epub muodossa tarvitaan perustietämys InDesignista, html-, css- ja xml-merkkikielistä. E-kirjan toteuttaminen on oikeastaan paljon helpompaa kuin esimerkiksi painetun kirjan. Siinä merkkikielet asettavat niin paljon rajoituksia, että turhan muotoilemisen saa jättää pois. Alla olevassa kuvassa on esitettynä työvaiheet Epub-standardin mukaiseen e-kirjan toteuttamiseen. [3.] Kuva 2. E-kirjan toteuttamisen työvaiheet

11 E-kirjan valmistuksen työvaiheet jakaantuvat kolmeen osioon. Ensimmäisenä kirja kootaan InDesignilla ja viedään se Epub-muotoon. Tämän jälkeen puretaan Epub-tiedosto zip-ohjelmalla, jolloin voidaan työstää sen sisältämiä kansioita. Epubin sisältämiä xml, html ja css-tiedostoja voi muokata millä tahansa html- tai xml-muokkausohjelmalla. Muokkauksen jälkeen tiedostot pakataan jälleen Epubiksi zip-ohjelmalla ja tarkastetaan tiedoston validiteetti. Validiteetin voi tarkastaa esimerkiksi Idpf:n verkkosivuilla. [16; 17.] 6 Valmistaminen InDesignilla XML-merkkikieli asettaa paljon rajoituksia ulkoasun muotoilun suhteen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä mille laitteelle kirja pääsääntöisesti suunnataan ja huomioida laitteen asettamat rajoitukset. [3.] E-kirjan taittamiseen InDesignissa on oikeastaan kaksi tapaa. Toisessa tavassa taitto tapahtuu laatikkomaisesti linkittämällä kaikki kirjan elementit tekstilaatikoiden sisään (kuva 3). Toisessa tavassa nimiöidään sisältö InDesignin nimiöinti-toiminnolla ja järjestetään se sen jälkeen artikkelit-paletin avulla (kuva4). [18; 19.] Kuva 3. InDesignissa linkitetty sisältö

12 Kuva 4. InDesignissa nimiöity ja järjestetty sisältö Xml-merkkikieli ei ymmärrä InDesignin sivuja. Jokaisen luvun, kannen, sisällysluettelon jne. jälkeen tuleekin tehdä sivunvaihto. Dokumentin koko asetetaan jonkin näytön pikseleitä vastaavaksi, jotta mittasuhteita on helpompi hahmottaa taittovaiheessa. Kirjan todellinen koko määräytyy kuitenkin lukulaitteen näytön mukaan. [3; 18; 19.] Teksti taitetaan kappale- (paragraph) ja merkki (character) -tyylejä käyttäen. InDesign tekee tyylien perusteella css-tiedostot. Kaikki mahdollinen tekstin muotoilu tehdään tyylejä käyttäen. Myös kappalevälit määritetään kappale-tyyleihin. Vasen ja oikea marginaali tehdään yhtä leveiksi, jotta teksti ei heilu luettaessa ruudulla. Tekstiä ei voi tavuttaa ja sen tulee olla liehureunaista. Tekstiä ei kannata tyylitellä liikaa, sillä lukulaitteet saattavat muuttaa sitä oletusasetuksillaan. [3; 18; 19.] Master -sivulle tehdyt toistuvat elementit katoavat epub-viennissä, niitä ei tule käyttää. Samasta syystä myöskään InDesign efektejä tai objektityylejä ei kannata käyttää. Efektit kannattaa tehdä kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvia koskee pääsääntöisesti samat lainalaisuudet kuin missä vain verkkojulkaisussa. Värimaailma on RGB ja kuvien on syytä olla tiedostokooltaan kevyitä (maksimissaan 10 Mb). Hyvä yleisresoluutio on 150 pikseliä/tuuma, kuitenkin jokaisella lukulaitteella on oma suositus resoluution osalta. Vektorigrafiikkaa ei kannata tehdä InDesignissä, se kannattaa tuoda tiedostoon xmlmerkkikielen tukemassa svg-muodossa. [16; 17.]

13 Sisällysluettelo ja hyperlinkit ovat hyvin olennainen osa e-kirjaa. Helpoin tapa tehdä sisällysluettelo on käyttää InDesignin automaattista sisällysluetteloa (Table of contents styles). Muut linkit kirjaan tehdään Hyperlinkit-paletin avulla. [16.] Kirjaan on myös hyvä lisätä metatietoa kuten esimerkiksi teoksen nimi, kirjailijan nimi, tekijän oikeudet, kustantaja ja avainsanoja. Metatieto helpottaa jälkeenpäin kirjan arkistointia ja löytymistä. Metatieto lisätään InDesignissa kohdassa File File info. [3.] 6.1 Vältä näitä Epub formaatin kirjassa on vielä paljon korjattavaa. Sen näkee muun muassa siitä, että iso osa InDesignin ominaisuuksista katoaa epub-viennin myötä. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa InDesign taulukoiden tyylimuotoilut. Muotoilut voi toki tehdä jälkieditoinnissa, mutta helpompaa on tuoda taulukko dokumenttiin kuvana. Painetuille kirjoille hyvin ominaiset tekstin tyylikeinot kuten tiivistykset, harvennukset ja pakotetut rivinvaihdot katoavat epub-viennissä. Kirjaisinkorosteista muut paitsi regular, bold ja italic-muodot katoavat. E-kirjan valmistuksessa on myös syytä unohtaa erikoismerkit, angfannit ja suuraakkoset. Myös ylimääräiset rivinvaihdot (enter-lyönnit) katoavat epub-viennissä. [16; 17.] 7 Jälkieditointi Zip-ohjelmalla puretun Epub -tiedoston sisällä on erilaisia tiedostoja (kuva 3), joita voi vielä halutessaan muokata html-muokkausohjelmilla. Tiedostot joita jälkieditoidaan löytyvät OEBPS-kansion sisältä. Kansiossa opf-päätteinen tiedosto on kirjan xmlrakenne, toc-tiedosto on sisällysluettelo ja css on tyylitiedosto. Jokaisesta kirjan eri osasta löytyy omat html-sivut sen mukaan miten sivun vaihtoja on InDesignissa lisätty. [17.] Yleisiä jälkieditoinnin tarpeita ovat metadatan lisäys, sillä InDesignissa ei ole mahdollista määrittää kuin muutama osa metadatasta. Mikäli kirja sisältää InDesign taulukoita, niiden muotoilu tehdään css-tyylitiedostoon. Niille elementeille, joita laitteet eivät hyvin tue kannattaa tehdä varmuuskopiotiedostot. Esimerkiksi ipad ei tuo flashanimaatioita. [17.]

14 Kuva 5. Yksinkertaisen epub-tiedoston sisältö

15 8 Yhteenveto Vaikka e-kirjat ovatkin saavuttaneet jo suosion maailmalla, ne ovat vielä kehittyvässä tilassa. Monet seikat vaikuttavat siihen mihin muotoon e-kirjat kehittyvät. Näitä seikkoja ovat muun muassa kilpailevat tuotteet ja lukulaitteiden kehitys. Sitä mukaan mitä lukulaitteet leviävät ja kehittyvät, kasvaa myös e-kirjojen suosio. Tällä hetkellä käydään niin sanottua e-kirja sotaa. Jokainen yritys haluaa saavuttaa suosion yksinoikeudella omilla laitteillaan ja formaateillaan. Epub-formaatin tukijoihin kuuluu eniten suurimpia laitevalmistajia ja kustantajia, Amazon kilpailee taas valtavilla levikeillä. Nähtäväksi jää päättyykö e-kirja sota yhteen formaattiin vai jääkö sekasortoinen monen eri formaatin tilanne elämään. Tulevaisuus näyttää myös mihin suuntaan laitteet kehittyvät yhdistyvätkö kaikki toiminnot kenties yhteen laitteeseen? Tulevaisuudessa niin kuluttajan kuin tekijänkin näkökulmasta olisi ihanteellista, että sama sisältö toimisi eri laitteilla ja käyttöliittymät olisivat yhdenmukaiset. Epub3- formaatin on tarkoitus yhdistää kaikki digitaaliset julkaisut. Adobella on taas suuri pyrkimys olla digitaalisten julkaisuohjelmien kehittäjänä edelläkävijä. Uudet digitaalisen julkaisun muodot vievät tilaa e-kirjoilta. Vastaako e-kirja haasteisiin vai jääkö se toimittamaan lähinnä painetun kirjan roolia? Varmaa on, että lähitulevaisuudessa kustantajien ja muidenkin mediantuottajien pitää pystyä tarjoamaan julkaisu monessa eri muodossa niin printti-, digitaalisena- kuin verkkojulkaisuna. Tämä asettaa myös tuotantopuolella haasteita uusien tekniikoiden oppimiselle.

16 Lähteet 1 Sähkökirjamaailman perustermejä. Verkkojulkaisu. SKY. [ (luettu ) 2 E-kirja on enemmän kuin perinteinen kirja. Verkkojulkaisu. Klaava. [ (luettu ) 3 Kairisalo, Nina Epinen. Helsinki: Into Kustannus. 4 Sähkökirjamaailman perustermejä. Verkkojulkaisu. SKY. [ (luettu ) 5 Adobe Digital Publishing Suite tuoteperheet. Verkkojulkaisu. Adobe. [ (luettu ) 6 Pastore, Michael Benefits of Ebook. Verkkojulkaisu. [ (luettu ) 7 Juntti, Pekka Sähköiseen oppikirjaan ei siirrytä, koska koulukirjat ovat liian hyvä bisnes. Verkkojulkaisu. [ n+ei+siirryta+koska+koulukirjat+ovat+liian+hyva+bisnes.html]. (luettu ) 8 Maailman suurimman verkkokaupan e-kirjamyynnin menestyksen salaisuus. Verkkojulkaisu. Klaava. [ _menestyksen_salaisuus]. (luettu ) 9 Markkinatietoa Suomesta. Verkkojulkaisu. SKY. [ (luettu ) 10 Pitkänen, Paula Tarinasta sähköiseksi julkaisuksi tablet-laitteelle. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. (luettu ) 11 Liukkonen, Tero Miksi Suomessa ei myydä e-kirjoja? Verkkojulkaisu. [ (luettu ) 12 Peuralahti, Mika Lukulaitteen määrittely. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. (luettu ) 13 Markkinatietoa Suomesta. Verkkojulkaisu. SKY. [ (luettu )

17 14 Epub3 Changes from Epub Verkkojulkaisu. International Digital Publishing Forum. [ (luettu ) 15 Epub Verkkojulkaisu. Wikipedia. [ (luettu ) 16 Powell, Gabriel. Making ebooks from InDesign, Part InDesign Magazine.11/09. Adobe. (luettu ) 17 Powell, Gabriel. Making ebooks from InDesign, Part InDesign Magazine.11/09. Adobe. (luettu ) 18 Creating an ebook with InDesign (Part 1). Verkkovideo. Adobe. [ 1/]. (katsottu ) 19 Creating an ebook with InDesign (Part 2). Verkkovideo. Adobe. [ 2/] (katsottu )

ekirjat + niiden valmistaminen

ekirjat + niiden valmistaminen Mikä e-kirja? ekirjat + niiden valmistaminen Adobe InDesignilla Anniina Hannikainen, TV10S2 1/26 Sisältö Sisältö...2 Mikä e-kirja?...3 E-kirjan tulevaisuus...6 E-kirjan puolesta...9 E-kirjan formaatit...11

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

Lataa Biologia (cd) - Pasi Tolonen. Lataa

Lataa Biologia (cd) - Pasi Tolonen. Lataa Lataa Biologia (cd) - Pasi Tolonen Lataa Kirjailija: Pasi Tolonen ISBN: 9789510268704 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.49 Mb Lähetä linkki Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Biologia (cd) Lataa Luettu

Lisätiedot

Lataa Pitkä elämä - Michael Greger. Lataa

Lataa Pitkä elämä - Michael Greger. Lataa Lataa Pitkä elämä - Michael Greger Lataa Kirjailija: Michael Greger ISBN: 9789522606402 Sivumäärä: 600 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.05 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Kuutio % - Olli Latva. Lataa

Lataa Kuutio % - Olli Latva. Lataa Lataa Kuutio % - Olli Latva Lataa Kirjailija: Olli Latva ISBN: 9789512659258 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.46 Mb Kirja on vastaukseton versio oppilaan kirjasta Kuutio %, eli sen lopussa ei ole yhdenkään

Lisätiedot

Lataa Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen keraamisessa teollisuudessa. Lataa

Lataa Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen keraamisessa teollisuudessa. Lataa Lataa Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen keraamisessa teollisuudessa Lataa ISBN: 9789521119132 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.96 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Pekka Tuominen. Lataa

Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Pekka Tuominen. Lataa Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Pekka Tuominen Lataa Kirjailija: Pekka Tuominen ISBN: 9789517451567 Sivumäärä: 229 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.93 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Maasta olet sinä tullut - Pekka Vuoria. Lataa

Lataa Maasta olet sinä tullut - Pekka Vuoria. Lataa Lataa Maasta olet sinä tullut - Pekka Vuoria Lataa Kirjailija: Pekka Vuoria ISBN: 9789519160160 Sivumäärä: 62 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.92 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista - Arja Pesonen. Lataa

Lataa Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista - Arja Pesonen. Lataa Lataa Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista - Arja Pesonen Lataa Kirjailija: Arja Pesonen ISBN: 9789524930017 Sivumäärä: 91 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.83 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta

Lisätiedot

Lataa Materiaalifysiikka - E. E. Lähteenkorva. Lataa

Lataa Materiaalifysiikka - E. E. Lähteenkorva. Lataa Lataa Materiaalifysiikka - E. E. Lähteenkorva Lataa Kirjailija: E. E. Lähteenkorva ISBN: 9789519611778 Sivumäärä: 539 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.95 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Paino hallintaan kotikonstein - Paula Hakala. Lataa

Lataa Paino hallintaan kotikonstein - Paula Hakala. Lataa Lataa Paino hallintaan kotikonstein - Paula Hakala Lataa Kirjailija: Paula Hakala ISBN: 9789516695221 Sivumäärä: 175 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.23 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Välipala - Pekka Rahkonen. Lataa

Lataa Välipala - Pekka Rahkonen. Lataa Lataa Välipala - Pekka Rahkonen Lataa Kirjailija: Pekka Rahkonen ISBN: 9789525301762 Sivumäärä: 72 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.42 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Liike ja tasapaino - Irma Iho. Lataa

Lataa Liike ja tasapaino - Irma Iho. Lataa Lataa Liike ja tasapaino - Irma Iho Lataa Kirjailija: Irma Iho ISBN: 9789529656448 Sivumäärä: 71 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.84 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Fysiikan laboratoriotyöt - Jukka Vaari. Lataa

Lataa Fysiikan laboratoriotyöt - Jukka Vaari. Lataa Lataa Fysiikan laboratoriotyöt - Jukka Vaari Lataa Kirjailija: Jukka Vaari ISBN: 9789519611792 Sivumäärä: 259 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.71 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa. Leimasinpaketti sisältää Numeron eläinhahmot iloisina kuvina.

Lataa. Leimasinpaketti sisältää Numeron eläinhahmot iloisina kuvina. Lataa Numero 1 leimasimet Lataa ISBN: 9789512657919 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.68 Mb Leimasinpaketti sisältää Numeron eläinhahmot iloisina kuvina. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Numero 1 leimasimet

Lisätiedot

Lataa Tutkien terveyttä Lataa

Lataa Tutkien terveyttä Lataa Lataa Tutkien terveyttä 2004 Lataa ISBN: 9789525113938 Sivumäärä: 101 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.85 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Tutkien terveyttä Lataa

Lataa Tutkien terveyttä Lataa Lataa Tutkien terveyttä 2005 Lataa ISBN: 9789525596359 Sivumäärä: 133 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.43 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Yhteiskunta ja ympäristö - Marja Järvelä. Lataa

Lataa Yhteiskunta ja ympäristö - Marja Järvelä. Lataa Lataa Yhteiskunta ja ympäristö - Marja Järvelä Lataa Kirjailija: Marja Järvelä ISBN: 9789514431470 Sivumäärä: 182 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.89 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Algebran ja korkeamman matematiikan perusteet/teknillisen matematiikan perusteet osa 1 - Pekka Hintikka

Lataa Algebran ja korkeamman matematiikan perusteet/teknillisen matematiikan perusteet osa 1 - Pekka Hintikka Lataa Algebran ja korkeamman matematiikan perusteet/teknillisen matematiikan perusteet osa 1 - Pekka Hintikka Lataa Kirjailija: Pekka Hintikka ISBN: 9789519571676 Sivumäärä: 254 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Lataa Autetaanko asiakasta. Lataa

Lataa Autetaanko asiakasta. Lataa Lataa Autetaanko asiakasta Lataa ISBN: 9789517960496 Sivumäärä: 245 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.53 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Rajalta rajalle - Esko Ollila. Lataa

Lataa Rajalta rajalle - Esko Ollila. Lataa Lataa Rajalta rajalle - Esko Ollila Lataa Kirjailija: Esko Ollila ISBN: 9789529192595 Sivumäärä: 122 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.88 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Sairaala Suomessa - Pekka Vuoria. Lataa

Lataa Sairaala Suomessa - Pekka Vuoria. Lataa Lataa Sairaala Suomessa - Pekka Vuoria Lataa Kirjailija: Pekka Vuoria ISBN: 9789519160108 Sivumäärä: 287 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.34 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Työ varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten ja nuorten - Andreas D. Fröhlich. Lataa

Lataa Työ varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten ja nuorten - Andreas D. Fröhlich. Lataa Lataa Työ varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten ja nuorten - Andreas D. Fröhlich Lataa Kirjailija: Andreas D. Fröhlich ISBN: 9789529713028 Sivumäärä: 82 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.48 Mb Kustantajan

Lisätiedot

Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia Lataa

Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia Lataa Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 1996 Lataa ISBN: 9789529550159 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.51 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Terveys ja liikunta - Seppo Rehunen. Lataa

Lataa Terveys ja liikunta - Seppo Rehunen. Lataa Lataa Terveys ja liikunta - Seppo Rehunen Lataa Kirjailija: Seppo Rehunen ISBN: 9789519147338 Sivumäärä: 448 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.11 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Autismi. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Autismi Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Autismi. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Autismi Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Autismi Lataa ISBN: 9789517961271 Sivumäärä: 333 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.13 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan (PS-Kustannus)

Lisätiedot

Lataa Kivet ja mineraalit Suomen luonnossa - Kalle Taipale

Lataa Kivet ja mineraalit Suomen luonnossa - Kalle Taipale Lataa Kivet ja mineraalit Suomen luonnossa - Kalle Taipale Lataa Kirjailija: Kalle Taipale ISBN: 9789511238157 Sivumäärä: 182 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.96 Mb Opas esittelee sanoin ja kuvin Suomen

Lisätiedot

Lataa Lääketieteen ovet - Kalle Österlund. Lataa

Lataa Lääketieteen ovet - Kalle Österlund. Lataa Lataa Lääketieteen ovet - Kalle Österlund Lataa Kirjailija: Kalle Österlund ISBN: 9789519221007 Sivumäärä: 800 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.07 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Rantojensuojeluohjelma - Matti Nieminen. Lataa

Lataa Rantojensuojeluohjelma - Matti Nieminen. Lataa Lataa Rantojensuojeluohjelma - Matti Nieminen Lataa Kirjailija: Matti Nieminen ISBN: 9789513403553 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.95 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Elämäntaitajan kirja - Lauri Teivainen. Lataa

Lataa Elämäntaitajan kirja - Lauri Teivainen. Lataa Lataa Elämäntaitajan kirja - Lauri Teivainen Lataa Kirjailija: Lauri Teivainen ISBN: 9789529048823 Sivumäärä: 247 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.97 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Liiku mieli hyväksi. Lataa

Lataa Liiku mieli hyväksi. Lataa Lataa Liiku mieli hyväksi Lataa ISBN: 9789525513196 Sivumäärä: 121 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.99 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Suomen vesihuollon ja vesiensuojelun kansainvälinen toiminta - Pekka Pietilä. Lataa

Lataa Suomen vesihuollon ja vesiensuojelun kansainvälinen toiminta - Pekka Pietilä. Lataa Lataa Suomen vesihuollon ja vesiensuojelun kansainvälinen toiminta - Pekka Pietilä Lataa Kirjailija: Pekka Pietilä ISBN: 9789517310901 Sivumäärä: 49 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.71 Mb Kustantajan

Lisätiedot

Lataa Depressiopäiväkirjat - Anni Saastamoinen. Lataa

Lataa Depressiopäiväkirjat - Anni Saastamoinen. Lataa Lataa Depressiopäiväkirjat - Anni Saastamoinen Lataa Kirjailija: Anni Saastamoinen ISBN: 9789527144367 Sivumäärä: 250 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.00 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Kalojen vaellus Inarijärvenstä Paatsjokeen - Pekka ym. Hyvärinen. Lataa

Lataa Kalojen vaellus Inarijärvenstä Paatsjokeen - Pekka ym. Hyvärinen. Lataa Lataa Kalojen vaellus Inarijärvenstä Paatsjokeen - Pekka ym. Hyvärinen Lataa Kirjailija: Pekka ym. Hyvärinen ISBN: 9789521100208 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.27 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta

Lisätiedot

Lataa Minne menet maailmankaikkeus? Lataa

Lataa Minne menet maailmankaikkeus? Lataa Lataa Minne menet maailmankaikkeus? Lataa ISBN: 9789519779003 Sivumäärä: 156 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.06 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta

Lisätiedot

Lataa Potilasohjausta kehittämässä. Lataa

Lataa Potilasohjausta kehittämässä. Lataa Lataa Potilasohjausta kehittämässä Lataa ISBN: 9789518300512 Sivumäärä: 111 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.36 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta

Lisätiedot

Lataa Kylmää ja lämmintä - Irma Iho. Lataa

Lataa Kylmää ja lämmintä - Irma Iho. Lataa Lataa Kylmää ja lämmintä - Irma Iho Lataa Kirjailija: Irma Iho ISBN: 9789529656493 Sivumäärä: 77 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.02 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Tsemppi - Lauri Pippola. Lataa

Lataa Tsemppi - Lauri Pippola. Lataa Lataa Tsemppi - Lauri Pippola Lataa Kirjailija: Lauri Pippola ISBN: 9789529656226 Sivumäärä: 205 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.67 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Saippuakuplista suojeluun - Paula Schönach. Lataa

Lataa Saippuakuplista suojeluun - Paula Schönach. Lataa Lataa Saippuakuplista suojeluun - Paula Schönach Lataa Kirjailija: Paula Schönach ISBN: 9789524733748 Sivumäärä: 63 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.06 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Numero - Jouko Lindberg. Lataa

Lataa Numero - Jouko Lindberg. Lataa Lataa Numero - Jouko Lindberg Lataa Kirjailija: Jouko Lindberg ISBN: 9789513149024 Sivumäärä: 40 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.40 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Lastenortopedia - Soini Ryöppy. Lataa

Lataa Lastenortopedia - Soini Ryöppy. Lataa Lataa Lastenortopedia - Soini Ryöppy Lataa Kirjailija: Soini Ryöppy ISBN: 9789518917888 Sivumäärä: 200 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.32 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla. Lataa

Lataa Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla. Lataa Lataa Työn organisointi ja palveluiden laatu röntgenosastoilla Lataa ISBN: 9789525158458 Sivumäärä: 66 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 32.92 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen - Kimmo Koskinen. Lataa

Lataa Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen - Kimmo Koskinen. Lataa Lataa Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen - Kimmo Koskinen Lataa Kirjailija: Kimmo Koskinen ISBN: 9789512902682 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 34.93 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyö - Mervi Girsen. Lataa

Lataa Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyö - Mervi Girsen. Lataa Lataa Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyö - Mervi Girsen Lataa Kirjailija: Mervi Girsen ISBN: 9789525266597 Sivumäärä: 65 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.09 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Kysymysten kirja... Avaruus - Jo Connor. Lataa

Lataa Kysymysten kirja... Avaruus - Jo Connor. Lataa Lataa Kysymysten kirja... Avaruus - Jo Connor Lataa Kirjailija: Jo Connor ISBN: 9789518835144 Sivumäärä: 63 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.00 Mb Miten tähdet syntyvät? Onko musta aukko oikeasti aukko?

Lisätiedot

Lataa Askel kohti saumattomuutta - Ritva Silvennoinen. Lataa

Lataa Askel kohti saumattomuutta - Ritva Silvennoinen. Lataa Lataa Askel kohti saumattomuutta - Ritva Silvennoinen Lataa Kirjailija: Ritva Silvennoinen ISBN: 9789529533480 Sivumäärä: 103 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.28 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Kehosi kielii - Anne Hietanen. Lataa

Lataa Kehosi kielii - Anne Hietanen. Lataa Lataa Kehosi kielii - Anne Hietanen Lataa Kirjailija: Anne Hietanen ISBN: 9789519884905 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.06 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Lain voimalla - Vappu Karjalainen. Lataa

Lataa Lain voimalla - Vappu Karjalainen. Lataa Lataa Lain voimalla - Vappu Karjalainen Lataa Kirjailija: Vappu Karjalainen ISBN: 9789514777202 Sivumäärä: 47 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.86 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Miten ohjata mielen kuntoutujaa? - Eija Mattila. Lataa

Lataa Miten ohjata mielen kuntoutujaa? - Eija Mattila. Lataa Lataa Miten ohjata mielen kuntoutujaa? - Eija Mattila Lataa Kirjailija: Eija Mattila ISBN: 9789521004827 Sivumäärä: 292 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.78 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Harjoittelun ohjaus hoitotyön koulutuksen eri vaiheissa. Lataa

Lataa Harjoittelun ohjaus hoitotyön koulutuksen eri vaiheissa. Lataa Lataa Harjoittelun ohjaus hoitotyön koulutuksen eri vaiheissa Lataa ISBN: 9789518270105 Sivumäärä: 97 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.15 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Elämäntaidon käsikirja - Tom Lundberg. Lataa

Lataa Elämäntaidon käsikirja - Tom Lundberg. Lataa Lataa Elämäntaidon käsikirja - Tom Lundberg Lataa Kirjailija: Tom Lundberg ISBN: 9789524928878 Sivumäärä: 120 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.73 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Tekonivelpotilaan hoito uudistuu. Lataa

Lataa Tekonivelpotilaan hoito uudistuu. Lataa Lataa Tekonivelpotilaan hoito uudistuu Lataa ISBN: 9789525281187 Sivumäärä: 118 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.52 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta

Lisätiedot

Lataa Jumalan Sanaa Terveydeksi - Keijo Johannes Tertsunen

Lataa Jumalan Sanaa Terveydeksi - Keijo Johannes Tertsunen Lataa Jumalan Sanaa Terveydeksi - Keijo Johannes Tertsunen Lataa Kirjailija: Keijo Johannes Tertsunen ISBN: 9789529366224 Sivumäärä: 64 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.50 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

Lataa Hoitotyön osaamisen kehittäminen alueellisena yhteistyönä

Lataa Hoitotyön osaamisen kehittäminen alueellisena yhteistyönä Lataa Hoitotyön osaamisen kehittäminen alueellisena yhteistyönä Lataa ISBN: 9789529853380 Sivumäärä: 132 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 20.85 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Pienten matematiikkaa 2 - Sisko Kemppainen

Lataa Pienten matematiikkaa 2 - Sisko Kemppainen Lataa Pienten matematiikkaa 2 - Sisko Kemppainen Lataa Kirjailija: Sisko Kemppainen ISBN: 9789510265307 Sivumäärä: 39 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.17 Mb Pienten matematiikkaa 1 Pienten matematiikkaa

Lisätiedot

Lataa Pienten matematiikkaa 3 - Sisko Kemppainen. Lataa

Lataa Pienten matematiikkaa 3 - Sisko Kemppainen. Lataa Lataa Pienten matematiikkaa 3 - Sisko Kemppainen Lataa Kirjailija: Sisko Kemppainen ISBN: 9789510265314 Sivumäärä: 40 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.06 Mb Pienten matematiikkaa 1 Pienten matematiikkaa

Lisätiedot

Lataa Ekokehitystä etsimässä - Pirjo Suomela. Lataa

Lataa Ekokehitystä etsimässä - Pirjo Suomela. Lataa Lataa Ekokehitystä etsimässä - Pirjo Suomela Lataa Kirjailija: Pirjo Suomela ISBN: 9789514428586 Sivumäärä: 26 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.28 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Evoluution romahdus - Scott M. Huse. Lataa

Lataa Evoluution romahdus - Scott M. Huse. Lataa Lataa Evoluution romahdus - Scott M. Huse Lataa Kirjailija: Scott M. Huse ISBN: 9789529088669 Sivumäärä: 164 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.12 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Ei minulle voi käydä näin! - Anne Sipponen. Lataa

Lataa Ei minulle voi käydä näin! - Anne Sipponen. Lataa Lataa Ei minulle voi käydä näin! - Anne Sipponen Lataa Kirjailija: Anne Sipponen ISBN: 9789514446924 Sivumäärä: 335 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 20.06 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Uljaspeli - Tuula Uus-Leponiemi. Lataa

Lataa Uljaspeli - Tuula Uus-Leponiemi. Lataa Lataa Uljaspeli - Tuula Uus-Leponiemi Lataa Kirjailija: Tuula Uus-Leponiemi ISBN: 9789510337301 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.98 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Itämeren ympäristön tila - Ilppo Vuorinen. Lataa

Lataa Itämeren ympäristön tila - Ilppo Vuorinen. Lataa Lataa Itämeren ympäristön tila - Ilppo Vuorinen Lataa Kirjailija: Ilppo Vuorinen ISBN: 9789512902460 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.42 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia Lataa

Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia Lataa Lataa Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 1998 Lataa ISBN: 9789529550197 Sivumäärä: 304 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 21.00 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa

Lisätiedot

Lataa Kaksi ratkaisua. Lataa

Lataa Kaksi ratkaisua. Lataa Lataa Kaksi ratkaisua Lataa ISBN: 9789529608867 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 32.67 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan (Suomen ASH) kotisivuilta.

Lisätiedot

Lataa Miehen sydäninfarktikokemus - Hannu Lampi. Lataa

Lataa Miehen sydäninfarktikokemus - Hannu Lampi. Lataa Lataa Miehen sydäninfarktikokemus - Hannu Lampi Lataa Kirjailija: Hannu Lampi ISBN: 9789525266887 Sivumäärä: 339 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 28.77 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria. Lataa

Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria. Lataa Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria Lataa Kirjailija: Pekka Vuoria ISBN: 9789519160139 Sivumäärä: 211 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.07 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Minilegosarja. Lataa

Lataa Minilegosarja. Lataa Lataa Minilegosarja Lataa ISBN: 9789510876510 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.23 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan (WSOYpro Oy) kotisivuilta.

Lisätiedot

Lataa Sateenvarjon alla - Seija Kangas. Lataa

Lataa Sateenvarjon alla - Seija Kangas. Lataa Lataa Sateenvarjon alla - Seija Kangas Lataa Kirjailija: Seija Kangas ISBN: 9789524842082 Sivumäärä: 210 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.87 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Kasvitietosanakirja - Rob Herwig. Lataa

Lataa Kasvitietosanakirja - Rob Herwig. Lataa Lataa Kasvitietosanakirja - Rob Herwig Lataa Kirjailija: Rob Herwig ISBN: 9789510210314 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.08 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa

Lisätiedot

Lataa Huijarisyndrooma - Miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä) - Tiina Ekman

Lataa Huijarisyndrooma - Miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä) - Tiina Ekman Lataa Huijarisyndrooma - Miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä) - Tiina Ekman Lataa Kirjailija: Tiina Ekman ISBN: 9789523124714 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.29 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

Lataa Banuca - Pekka Räsänen. Lataa

Lataa Banuca - Pekka Räsänen. Lataa Lataa Banuca - Pekka Räsänen Lataa Kirjailija: Pekka Räsänen ISBN: 9789513920142 Sivumäärä: 56 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.69 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Kromatografiasanasto - Marja-L. Riekkola. Lataa

Lataa Kromatografiasanasto - Marja-L. Riekkola. Lataa Lataa Kromatografiasanasto - Marja-L. Riekkola Lataa Kirjailija: Marja-L. Riekkola ISBN: 9789519223377 Sivumäärä: 101 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.89 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Kun mikään ei riitä - Kaija Suonsivu. Lataa

Lataa Kun mikään ei riitä - Kaija Suonsivu. Lataa Lataa Kun mikään ei riitä - Kaija Suonsivu Lataa Kirjailija: Kaija Suonsivu ISBN: 9789514456497 Sivumäärä: 293 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.54 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Kehitysvammatutkimusta Leena Matikka. Lataa

Lataa Kehitysvammatutkimusta Leena Matikka. Lataa Lataa Kehitysvammatutkimusta 1995 - Leena Matikka Lataa Kirjailija: Leena Matikka ISBN: 9789515802125 Sivumäärä: 63 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.32 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Structure - Eero Paloheimo. Lataa

Lataa Structure - Eero Paloheimo. Lataa Lataa Structure - Eero Paloheimo Lataa Kirjailija: Eero Paloheimo ISBN: 9789525202885 Sivumäärä: 287 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.76 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Metsäpäiviä - Mika Honkalinna. Lataa

Lataa Metsäpäiviä - Mika Honkalinna. Lataa Lataa Metsäpäiviä - Mika Honkalinna Lataa Kirjailija: Mika Honkalinna ISBN: 9789529191185 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.35 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Pitkät jäähyväiset - Katri Ahola. Lataa

Lataa Pitkät jäähyväiset - Katri Ahola. Lataa Lataa Pitkät jäähyväiset - Katri Ahola Lataa Kirjailija: Katri Ahola ISBN: 9789529202997 Sivumäärä: 192 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.87 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Taideterapia - Antti Alanko. Lataa

Lataa Taideterapia - Antti Alanko. Lataa Lataa Taideterapia - Antti Alanko Lataa Kirjailija: Antti Alanko ISBN: 9789519866420 Sivumäärä: 64 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.34 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Et ole yksin 2 - Luule Viilma. Lataa

Lataa Et ole yksin 2 - Luule Viilma. Lataa Lataa Et ole yksin 2 - Luule Viilma Lataa Kirjailija: Luule Viilma ISBN: 9789985784297 Sivumäärä: 319 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.07 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Et ole yksin 4 - Luule Viilma. Lataa

Lataa Et ole yksin 4 - Luule Viilma. Lataa Lataa Et ole yksin 4 - Luule Viilma Lataa Kirjailija: Luule Viilma ISBN: 9789949103942 Sivumäärä: 259 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.62 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Näkökulmia terveydenhuollon hallinnon tutkimukseen - Markku Laakso. Lataa

Lataa Näkökulmia terveydenhuollon hallinnon tutkimukseen - Markku Laakso. Lataa Lataa Näkökulmia terveydenhuollon hallinnon tutkimukseen - Markku Laakso Lataa Kirjailija: Markku Laakso ISBN: 9789514522765 Sivumäärä: 30 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.68 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

Lataa Diabetes elämänkumppanina - Seija Olli. Lataa

Lataa Diabetes elämänkumppanina - Seija Olli. Lataa Lataa Diabetes elämänkumppanina - Seija Olli Lataa Kirjailija: Seija Olli ISBN: 9789514473623 Sivumäärä: 191 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 36.31 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Kynttilän kemiallinen historia - Michael Faraday. Lataa

Lataa Kynttilän kemiallinen historia - Michael Faraday. Lataa Lataa Kynttilän kemiallinen historia - Michael Faraday Lataa Kirjailija: Michael Faraday ISBN: 9789525202854 Sivumäärä: 151 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.78 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot

Lataa Numero 2 - Harri Ahlvik. Lataa

Lataa Numero 2 - Harri Ahlvik. Lataa Lataa Numero 2 - Harri Ahlvik Lataa Kirjailija: Harri Ahlvik ISBN: 9789512657247 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.89 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta

Lisätiedot

Lataa Struktuuri - Eero Paloheimo. Lataa

Lataa Struktuuri - Eero Paloheimo. Lataa Lataa Struktuuri - Eero Paloheimo Lataa Kirjailija: Eero Paloheimo ISBN: 9789525202878 Sivumäärä: 287 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 34.22 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Eläimiä Helsingissä - Jere Jäppinen. Lataa

Lataa Eläimiä Helsingissä - Jere Jäppinen. Lataa Lataa Eläimiä Helsingissä - Jere Jäppinen Lataa Kirjailija: Jere Jäppinen ISBN: 9789524734004 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.50 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää

Lisätiedot

Lataa Masennuksen arkea - Jukka Tontti. Lataa

Lataa Masennuksen arkea - Jukka Tontti. Lataa Lataa Masennuksen arkea - Jukka Tontti Lataa Kirjailija: Jukka Tontti ISBN: 9789514596056 Sivumäärä: 201 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.77 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Kokeilusta toimivaksi mentorointimalliksi. Lataa

Lataa Kokeilusta toimivaksi mentorointimalliksi. Lataa Lataa Kokeilusta toimivaksi mentorointimalliksi Lataa ISBN: 9789525596502 Sivumäärä: 79 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.44 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa

Lisätiedot

Lataa Apua akupunktiosta II - Raili Raunio. Lataa

Lataa Apua akupunktiosta II - Raili Raunio. Lataa Lataa Apua akupunktiosta II - Raili Raunio Lataa Kirjailija: Raili Raunio ISBN: 9789529353309 Sivumäärä: 170 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.45 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamisen taidot ja niiden opetus ammattikorkeakoulussa - Marjo Salmela. Lataa

Lataa Sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamisen taidot ja niiden opetus ammattikorkeakoulussa - Marjo Salmela. Lataa Lataa Sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamisen taidot ja niiden opetus ammattikorkeakoulussa - Marjo Salmela Lataa Kirjailija: Marjo Salmela ISBN: 9789512926671 Sivumäärä: 206 Formaatti: PDF Tiedoston koko:

Lisätiedot

Lataa Hiljaiset alueet Vantaalla - Timo ym Karjalainen. Lataa

Lataa Hiljaiset alueet Vantaalla - Timo ym Karjalainen. Lataa Lataa Hiljaiset alueet Vantaalla - Timo ym Karjalainen Lataa Kirjailija: Timo ym Karjalainen ISBN: 9789517312912 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.17 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Hiljaiset alueet - Kari Pesonen. Lataa

Lataa Hiljaiset alueet - Kari Pesonen. Lataa Lataa Hiljaiset alueet - Kari Pesonen Lataa Kirjailija: Kari Pesonen ISBN: 9789521118937 Sivumäärä: 48 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.01 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Klientin hyväksi - Pekka Vuoria. Lataa

Lataa Klientin hyväksi - Pekka Vuoria. Lataa Lataa Klientin hyväksi - Pekka Vuoria Lataa Kirjailija: Pekka Vuoria ISBN: 9789519160214 Sivumäärä: 114 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.57 Mb Sosiaali- ja terveyshuollon tarkastelua yhteiskunnan humanismin

Lisätiedot

Lataa Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa - Reima Välivaara. Lataa

Lataa Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa - Reima Välivaara. Lataa Lataa Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa - Reima Välivaara Lataa Kirjailija: Reima Välivaara ISBN: 9789518906264 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.82 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Lataa Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma. Lataa

Lataa Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma. Lataa Lataa Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma Lataa ISBN: 9789521103605 Sivumäärä: 51 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 23.33 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa

Lisätiedot

Lataa Kalat. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Kalat Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Kalat. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Kalat Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Kalat Lataa ISBN: 9789525312881 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.73 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan (IS-Vet) kotisivuilta. Lataa

Lisätiedot

Lataa Ympäristön tila Lapissa. Lataa

Lataa Ympäristön tila Lapissa. Lataa Lataa Ympäristön tila Lapissa Lataa ISBN: 9789515314789 Sivumäärä: 155 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.95 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan

Lisätiedot

Lataa Yykaakoo 3 oppilaan paketti. Lataa

Lataa Yykaakoo 3 oppilaan paketti. Lataa Lataa Yykaakoo 3 oppilaan paketti Lataa ISBN: 9789522771322 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.30 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin löytää lisätietoa kirjasta kustantajan (Edukustannus)

Lisätiedot

Lataa Jatkettu elämä - Mikko Huhtamies. Lataa

Lataa Jatkettu elämä - Mikko Huhtamies. Lataa Lataa Jatkettu elämä - Mikko Huhtamies Lataa Kirjailija: Mikko Huhtamies ISBN: 9789514576904 Sivumäärä: 315 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 32.74 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Arvo Ahonen. Lataa

Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Arvo Ahonen. Lataa Lataa Todennäköisyyslaskenta 1 - Arvo Ahonen Lataa Kirjailija: Arvo Ahonen ISBN: 9789517451376 Sivumäärä: 134 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.70 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Elämäntaitoja ryhmätyönä - Jaana Novitskij. Lataa

Lataa Elämäntaitoja ryhmätyönä - Jaana Novitskij. Lataa Lataa Elämäntaitoja ryhmätyönä - Jaana Novitskij Lataa Kirjailija: Jaana Novitskij ISBN: 9789525266382 Sivumäärä: 100 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.77 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu.

Lisätiedot