AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV"

Transkriptio

1 AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV

2 2 vt. rehtori, opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh Kanslia puh Sähköposti: Kotisivu: Hyvä lukioon tulija Puolangan lukio tarjoaa opiskelijoilleen viihtyisän, opiskelijamyönteisen ja yksilön huomioivan tehokkaan opiskelupaikan, jossa opetus on maksutonta, monipuolista ja nykyaikaista.

3 3 KÄSITTEITÄ JA KÄYTÄNTÖJÄ... 6 KURSSIEN SUORITUSOHJEET... 9 OPINTOSOSIAALISET ASIAT... 9 KURSSIKUVAUKSET Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Toinen kotimainen kieli, Ruotsi, B1-oppimäärä Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä Vieraat kielet, Saksa B2-oppimäärä (SAB, VEB) Vieraat kielet, Saksa B3-oppimäärä (SAB, VEB, RAB) Matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Uskonto Terveystieto Liikunta Musiikki Kuvataide Opinto-ohjaus Teemaopinnot Lukiodiplomit Taiteiden väliset kurssit Kulttuuripassi (KUP)... 47

4 4 PUOLANGAN LUKIO AINEVALINTAKORTTI Oppilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Kotikunta Yläkoulu Päiväys Huoltajan allekirjoitus VALINTAKORTIN TÄYTTÖOHJEET Tee opinto-ohjelmasi ruksaamalla (X) valitsemasi kurssit. Tee merkinnät lyijykynällä. Ensimmäiselle ja toiselle opintovuodelle suositellaan valittavaksi kurssia. Valintoja voi tarvittaessa muuttaa. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus muutoksiin. Lukioaikana Pakollisia kursseja on valittava vähintään 47 kurssia (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 kurssia (pitkän matematiikan valinneet). Syventäviä kursseja on valittava vähintään 10 kurssia. Soveltavia kursseja voit valita oman harkintasi mukaan. Kursseja on valittava vähintään 75 kurssia (ylärajaa ei ole). Musiikkia ja kuvataidetta on valittava vähintään 3 pakollista kurssia. Oman valinnan mukaan toista 2, toista 1 kurssi Pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit on esitelty tarkemmin ainevalintaoppaassa. Valintakortissa olevan kurssinumeron perusteella löydät kurssin kuvauksen. Lue kurssin esittely. Oppiaineet on esitelty oppaassa kurssien lyhenteiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

5 5 PUOLANGAN LUKIO AINEVALINTAKORTTI Lukion kurssivalinnat = Pakollinen = Syventävä = Soveltava Oppiaine Yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli: englanti 2. kotimainen kieli B: ruotsi B3-kieli: saksa B3-kieli: ranska B3-kieli: venäjä Matematiikka, yhteinen Matematiikka, pitkä Matematiikka, lyhyt Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Ev. lut. uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto Liikunta Musiikki Kuvataide Opinto-ohjaus Teemaopinnot Muita soveltavia kursseja Oppiaine Yhteensä

6 6 KÄSITTEITÄ JA KÄYTÄNTÖJÄ Lukio-opintojen kesto Lukiota käydään pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta oman harkinnan mukaan lukio-opintoihin voi käyttää myös kaksi tai neljä vuotta. Kurssi Oppiaineiden oppimäärät on pilkottu kursseiksi. Kurssiin ajatellaan kuuluvan noin yhden työviikon verran opiskelua (n. 38 tuntia). Jokaisesta kurssista tulee joko arvosana tai suoritusmerkintä. Kursseja ei ole pakko suorittaa numerojärjestyksessä. Lukioaikana opiskellaan vähintään 75 kurssia. Jakso Lukuvuoden koulutyö on jaettu viiteen erilliseen opintojaksoon. Opiskelijan lukujärjestykset vaihtuvat jaksoittain. Kunkin jakson oppiaineet näkyvät kurssijärjestyksestä. Pakollinen kurssi Sellainen oppiaineen kurssi, joka on suoritettava ennen kuin voi saada lukion päättötodistuksen tai osallistua kyseisen oppiaineen ylioppilaskokeeseen. Lukion pakollisten kurssien määrä on sen mukaan, opiskellaanko pitkää vai lyhyttä matematiikkaa. Syventävä kurssi On oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Nämä ovat oppilaalle valinnainen kurssi. Kaikki Puolangan lukion syventävät kurssit ovat ns. valtakunnallisia syventäviä kursseja, eli ne tarjotaan kaikissa Suomen lukioissa ja arvioidaan numeroin. Se tarkoittaa myös sitä, että jos kyseisestä aineesta on yokoe, se perustuu pakollisten kurssien lisäksi näihin syventäviin kursseihin. Ne kannattaa siis opiskella ennen yo-koetta, ellei kyseisen aineen opettaja muuta suosittele. Opiskelijan on suoritettava yhteensä vähintään 10 syventävää kurssia ennen kuin voi saada päättötodistuksen. Soveltava kurssi Ovat ns. eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista. Valinnainen kurssi, joka ei liity läheisesti minkään oppiaineen ydinsisältöihin. Voi olla myös esimerkiksi kansalaisopistossa tai jossakin kesälukiossa suoritettu kurssi. Preliminäärikoe Tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden korottaa jonkin aineen päättöarvosanaa vielä ennen lukion päättymistä. On myös hyvä keino kerrata asioita yo-koetta varten.

7 7 Uusintakuulustelu Opiskelija, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan tai on esimerkiksi sairauden vuoksi estynyt osallistumaan kurssikokeeseen, voi suorittaa kurssin hylättyjen kurssien uusintakuulustelussa. Lisäksi on kaksi kertaa vuodessa hyväksyttyjen kurssien uusintakuulustelu, jossa voi korottaa minkä tahansa kurssin arvosanaa. Itsenäisesti opiskeltavat kurssit Monet lukiokurssit voi suorittaa itsenäisesti, jolloin ei siis osallistuta opetukseen. Lukio voi myös edellyttää osan opintoja olevan itsenäisiä suorituksia, mutta Puolangan lukiossa on tarjottu käytännössä aina myös mahdollisuutta saada opetusta jokaista kurssista. Kansliassa on tarjolla lomakkeita, joilla voit hakea oikeutta suorittaa jokin kurssi itsenäisesti. Luvan saatuaan opiskelija neuvottelee kurssin itsenäisestä opiskelusta opettaja kanssa ja jättää kirjallisen anomuksen kansliaan. Apulaisrehtori päättää asiasta opettajaa kuultuaan. Ennen opiskelun aloittamista tehdään opettajan kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritellään kurssin suoritustapa ja -aika. Lisäksi laaditaan yhdessä kurssin opettajan kanssa opiskeluohjelman, jossa sovitaan ohjauksesta, mahdollisesta osallistumisesta osalle oppitunneista, vaadittavista tehtävistä ja kurssikokeesta. Suoritukseksi ei riitä pelkkä kurssikokeeseen osallistuminen. Poissaolot Lukiolaki / Opiskelijan velvollisuudet: Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asialisesti. Poissaoloon voi saada hyväksyttävästä syystä luvan ryhmänohjaajalta, mikäli poissaolon kesto on enintään viisi koulupäivää. Oppilaitoksen opiskelija-asioista vastaava rehtori / apulaisrehtori voi myöntää luvan vielä pitempiin poissaoloihin Kolmannen poissaolokerran jälkeen opettaja antaa huomautuksen sekä lisätehtäviä, kuudennen poissaolon jälkeen kurssi keskeytyy. Erityisestä syystä rehtori/vararehtori voi antaa luvan, aineenopettajaa kuultuaan, jatkaa kurssia. Poissaolojen vaikutus arviointiin Kurssikokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki poissaolot on selvitetty. Kurssi jätetään arvioimatta, jos opiskelijalla on luvattomia tai selittämättömiä poissaoloja tai jos annetut kurssityöt jäävät tekemättä. Todistukseen merkitään tuolloin K(keskeytynyt kurssi). Tällöin kurssi on suoritettava uudestaan. Ainevalintojen muuttaminen Jokainen lukuvuosi suunnitellaan pitkälti jo edellisenä keväänä. Koska opiskelijoiden ainevalinnoilla on suuri merkitys seuraavan lukuvuoden suunnittelulle, valintoja ei voi välttämättä vaihtaa kesken lukuvuoden ilman painavaa syytä. Jos haluat ottaa lisää tai poistaa joitakin kuluvan lukukauden kursseja, ota yhteys opinto-ohjaajaan.

8 8 Hän neuvottelee asiasta tarvittaessa edelleen asianomaisen opettajan ja koulun hallinnon kanssa. Etenemiseste Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltujen pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien määrä vaikuttaa hylättyjen (arvostelu 4) kurssien sallittuun enimmäismäärään seuraavasti: Jos pakollisia kursseja on: Niistä voi olla hylättyjä enintään: 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Koeviikko Opintojakson lopussa on 5 7 viimeistä työpäivää. Aamupäivän ensimmäinen tunti on yleensä kertaustunti päivän kokeeseen, jonka jälkeen alkaa varsinainen koe. Opettaja voi halutessaan jakaa kokeen kahteen osaan, jolloin välissä on ruokatauko. Tukiopetus Puolangan lukiossa sinulla on mahdollista saada tukiopetusta. Mikäli koet tarvitsevasi tukiopetusta, ota heti yhteys opettajaan. Oppilaskunta Säännösten mukaan lukion opiskelijat muodostavat ns. oppilaskunnan. Oppilaskunnan joukosta, opiskelijat valitsevat oppilaskunnan hallituksen. Sen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunnan hallitus käyttää opiskelijoiden puhevaltaa useissa sellaisissa asioissa, joissa opiskelijoita on tarpeen kuulla. Tupakointi Tupakkalaki kieltää tupakoinnin koulussa ja koulun alueella. ATK-laitteet Opiskelijoilta edellytetään jatkossa omia läppäreitä koululla tapahtuvaan tuntityöskentelyyn sekä kokeisiin vastaamista varten. Keväällä 2019 kaikki Yo-kokeet ovat jo sähköisiä. Koululla on myös koneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti koulutyöskentelyyn. Esimerkiksi pelejä ei ole lupaa asentaa koulun koneille. Mikäli esimerkiksi Internetpohjaisia pelisovelluksia käytetään, ne eivät saa haitata koulutyötä millään tavalla eivätkä varsinkaan olla esteenä sille, että koneita opiskelutarkoituksiin tarvitsevat opiskelijat voisivat hyödyntää niitä. Opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla 2-3 pvänä viikossa. Lisäksi terveydenhoitaja järjestää terveystapaamiset kaikille lukion toisen opintovuoden opiskelijoille. Kutsuntoja varten on myös toisen opintovuoden keväällä ennakkolääkärintarkastus.

9 9 KURSSIEN SUORITUSOHJEET Yleistä Lukion oppiaineiden oppimäärät suoritetaan kursseina. Lukuvuosittain laadittavasta kurssijärjestyksestä ilmenee, minkä jakson tai jaksojen aikana kunkin kurssin opetus järjestetään. Opiskelija voi opiskella kurssin paitsi osallistumalla opetukseen, myös useimmissa tapauksissa itsenäisesti. Opiskelija voi suorittaa uudelleen hyväksyttyjä ja hylättyjä kursseja jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti. Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen Kahdesti lukuvuodessa järjestetään korotuskuulustelu, jossa voi korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa. Hyväksyttyä kurssia voi korottaa jommallakummalla tai molemmilla kahdesta seuraavasta hyväksyttyjen kurssien uusintakerrasta. Kurssiarvosanan voi korottaa myös ilmoittautumalla uudelleen kurssin opiskelijaksi ja osallistumalla opetukseen ja kokeeseen. Paras arvosana jää aina voimaan. Hylätyn kurssin suorittaminen Hylättyä kurssia on mahdollista korottaa kahtena seuraavana hylättyjen kurssien uusintapäivänä. Hylätyn kurssin voi suorittaa myös ilmoittautumalla uudelleen kurssin opiskelijaksi ja osallistumalla opetukseen ja kokeisiin tai suorittamalla kurssi itsenäisesti opettajan kanssa sovittavalla tavalla. OPINTOSOSIAALISET ASIAT Tietoa opintososiaalisista etuuksistasi saat opinto-ohjaajalta ja KELA:lta. (

10 10 KURSSIKUVAUKSET Valtioneuvoston (942/2014) 14 1 mom. päättämän lukion tuntijaon ja Opetushallituksen vahvistaman lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Pakolliset kurssit 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Tällä kurssilla opiskelijan monilukutaito sekä kyky toimia vuorovaikutustilanteissa lisääntyvät. Tarkkaillaan ja kehitetään omia taitoja kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä. 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) Kurssilla opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Kurssilla opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. Harjoitellaan sekä kirjallista että suullista argumentointitaitoa. 5. Teksti ja konteksti (ÄI5) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Tutustutaan sekä länsimaisen että suomalaisen kulttuurin eri aikakausiin ja tyylivirtauksiin. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

11 11 6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6) Kurssilla opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija tarkentaa tietojaan vuorovaikutusetiikasta ja tutustuu myös verkossa tapahtuvaan dialogiseen vuorovaikutukseen etiikan näkökulmasta. Kurssilla syvennetään opiskelijan taitoja käyttää virheetöntä ja selkeää kieltä. Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7) Kurssilla harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä hyödyllisiä yksilö- ja ryhmäviestintätaitoja. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvikokeeseen. 8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8) Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin, ja hän harjoittelee niistä puhumista ja kirjoittamista. Kurssilla esimerkiksi harjoitellaan tekstin muokkaamista ja viimeistelyä palautteen perusteella. Kurssi valmentaa äidinkielen ylioppilaskokeeseen. 9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Kurssi valmentaa äidinkielen ylioppilaskokeeseen. Koulukohtaiset soveltavat kurssit 10. Lukemisen kurssi (ÄI10) Kurssilla luetaan kahdeksan teosta, jotka esitellään opettajalle sovitulla tavalla. Soveltuu hyvin itsenäisesti suoritettavaksi. 11. Ilmaisutaidon peruskurssi (ÄI11) Rohkeutta esiintymistilanteisiin! Kurssilla harjoitellaan puhe- ja liikeilmaisua sekä tehdään erilaisia improvisaatioita. Kurssilla on mahdollisuus valmistella esitys katsojillekin ryhmän ja tilanteen mukaan. Kurssille osallistuminen ei edellytä minkään lukion äidinkielen kurssin aiempaa suorittamista. Ei sovi itsenäiseen opiskeluun. 12. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI12) Kurssi kannustaa omaehtoiseen, luovaan kirjoittamisharrastukseen ja harjaannuttaa antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Kurssilla perehdytään kirjoitustyyleihin ja harjoitellaan erityylisten tekstien ja eri tekstilajien kirjoittamista. Kurssi rohkaisee taiteellisuuteen ja luovuuteen kirjoittajana. Ei sovi itsenäiseen opiskeluun.

12 12 Toinen kotimainen kieli, Ruotsi, B1-oppimäärä Pakolliset kurssit 1. Minun ruotsini (RUB1) Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2) Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 3. Kulttuuri ja mediat (RUB3) Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB4) Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5) Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

13 13 Valtakunnalliset syventävät kurssit Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus. 6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6) Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 7. Kestävä elämätapa (RUB7) Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Soveltavat kurssit: 8. Nivelkurssi (RUB8) Lukion alussa peruskoulussa opittua kieliainesta kertaava ja vahvistava kurssi. 9. Muualla suoritettu ruotsin kurssi (RUB9) Ulkomailla tai kotimaassa suoritettu ruotsin kurssin. 10. Abikurssi (RUB10) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitettaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä Pakolliset kurssit 1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)

14 14 Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. 2. Ihminen verkostoissa (ENA2) Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3) Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5) Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6) Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatkoopinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Valtakunnalliset syventävät kurssit

15 15 Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus. 7. Kestävä elämäntapa (ENA7) Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8) Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Soveltavat kurssit: 9. Nivelkurssi (ENA9) 10. Kieliharjoittelu (ENA10) Ulkomailla tai kotimaassa kouluajan ulkopuolella suoritettu kurssi 11. Abikurssi (ENA11) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitettaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Vieraat kielet, Saksa B2-oppimäärä (SAB, VEB) 1. Elämän tärkeitä asioita Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

16 16 2. Monenlaista elämää Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 3. Hyvinvointi ja huolenpito Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 4. Kulttuuri ja mediat Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 6. Yhteinen maapallomme Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 7. Kansainvälinen toiminta Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Vieraat kielet, Saksa B3-oppimäärä (SAB, VEB, RAB) 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

17 17 Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 2. Matkalla maailmassa Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 3. Elämän tärkeitä asioita Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 4. Monenlaista elämää Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 5. Hyvinvointi ja huolenpito Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 6. Kulttuuri ja mediat Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 8. Yhteinen maapallomme Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

18 18 Matematiikka Oppimäärän vaihtaminen Opiskelija voi vaihtaa valitsemansa pitkän oppimäärän lyhyeen oppimäärään tai joissakin tilanteissa myös lyhyen oppimäärän pitkään oppimäärään. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 MAB2, MAA3 MAB3, MAA6 MAB7 ja MAA8 MAB4 ja MAA10 MAB5. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan opiskelu aloitetaan lukiossa yhteisellä pakollisella kurssilla, jonka lopuksi opiskelija valitsee matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän. Pakollinen kurssi 1. Luvut ja lukujonot (MAY1) reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta lukujono rekursiivinen lukujono aritmeettinen ja geometrinen jono sekä aritmeettinen ja geometrinen summa logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys x muotoa a b, x N olevien yhtälöiden ratkaiseminen Soveltavat kurssit

19 19 2. Matematiikan tukikurssi (MAY2) Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Oppia hyödyntämään matematiikan ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä tietokoneohjelmia monipuolisesti eri tehtävätyyppien ratkaisemisessa sekä oppia soveltamaan matematiikan osaamista haastavammissa tehtävätyypeissä hyödyntäen tietokoneohjelmia. Toteutus 2. opintovuoden aikana erikseen sovittavina ajankohtina. Arvioidaan suoritusmerkintänä. Matematiikan pitkä oppimäärä Pakolliset kurssit 2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2) polynomien tulo ja binomikaavat 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin polynomifunktio polynomiyhtälöitä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 3. Geometria (MAA3) kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sini- ja kosin lause ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 4. Vektorit (MAA4) vektoreiden perusominaisuudet vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo yhtälöryhmän ratkaiseminen

20 20 suorat ja tasot avaruudessa 5. Analyyttinen geometria (MAA5) pistejoukon yhtälö suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen pisteen etäisyys suorasta 6. Derivaatta (MAA6) rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 7. Trigonometriset funktiot (MAA7) suunnattu kulma ja radiaani trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen yhdistetyn funktion derivaatta trigonometristen funktioiden derivaatat 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) potenssien laskusäännöt juurifunktiot ja -yhtälöt eksponenttifunktiot ja -yhtälöt logaritmifunktiot ja -yhtälöt juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 9. Integraalilaskenta (MAA9) integraalifunktio alkeisfunktioiden integraalifunktiot määrätty integraali pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma jakauman tunnusluvut klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikka todennäköisyyksien laskusäännöt

21 21 diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma diskreetin jakauman odotusarvo normaalijakauma Valtakunnalliset syventävät kurssit 11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11) konnektiivit ja totuusarvot geometrinen todistaminen suora, käänteinen ja ristiriitatodistus induktiotodistus kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö Eukleideen algoritmi alkuluvut ja Eratostheneen seula aritmetiikan peruslause kokonaislukujen kongruenssi 12. Algoritmit matematiikassa (MAA12) iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä polynomien jakoalgoritmi polynomien jakoyhtälö Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia käänteisfunktio kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä epäoleelliset integraalit lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa Soveltavat kurssit: 14. Kertauskurssi (MAA14) Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opiskeltujen kurssien pääkohdat ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

22 22 Matematiikan lyhyt oppimäärä Pakolliset kurssit 2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2) suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus ongelmien muotoileminen yhtälöiksi yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 3. Geometria (MAB3) kuvioiden yhdenmuotoisuus suorakulmaisen kolmion trigonometria Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 4. Matemaattisia malleja (MAB4) lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla lukujonot matemaattisina malleina 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen regression ja korrelaation käsitteet havainto ja poikkeava havainto ennusteiden tekeminen kombinatoriikkaa todennäköisyyden käsite todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 6. Talousmatematiikka (MAB6) indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

23 23 Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Matemaattinen analyysi (MAB7) graafisia ja numeerisia menetelmiä polynomifunktion derivaatta polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä 8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8) normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet toistokoe binomijakauma luottamusvälin käsite Soveltavat kurssit: 9. Kertauskurssi (MAB9) Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opiskeltujen kurssien pääkohdat ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Biologia Pakolliset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (BI1) Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. 2. Ekologia ja ympäristö (BI2) Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti. Valtakunnalliset syventävät kurssit

24 24 3. Solu ja perinnöllisyys (BI3) Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Lisäksi selvitetään, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat geneettiseen säätelyjärjestelmään. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset. 4. Ihmisen biologia (BI4) Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 5. Biologian sovellukset (BI5) Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen. 6. Abikurssi (BI6) Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä ja syvennellään jo opittuja tietoja ja taitoja sekä harjoitellaan soveltavia tehtäviä. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin ja biologisiin jatko-opintoihin. Maantiede Pakollinen kurssi 1. Maailma muutoksessa (GE1) Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Samalla syvennetään maailman karttakuvan ja paikannimistön tuntemusta ja perehdytään maantieteeseen tieteenalana. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. Valtakunnalliset syventävät kurssit 2. Sininen planeetta (GE2)

25 25 Kurssilla tutustutaan Maan planetaarisuuteen, tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syyseuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 3. Yhteinen maailma (GE3) Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 4. Geomedia tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. Soveltavat kurssit 5. Abikurssi (GE5) Kurssilla kerrataan pakolisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä ja syvennellään jo opittuja tietoja ja taitoja sekä harjoitellaan soveltavia tehtäviä. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin. Fysiikka Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset Valtakunnalliset syventävät kurssit

26 26 2. Lämpö (FY2) fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa lämpö ja lämpötila kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 3. Sähkö (FY3) fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait sähköteho ja Joulen laki kondensaattori, diodi ja LED komponentteina sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen 4. Voima ja liike (FY4) fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus liikeyhtälö momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet 5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5) fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa tasainen ympyräliike gravitaatiovuorovaikutus harmoninen voima ja värähdysliike aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot ääni aaltoliikeilmiönä mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

27 27 6. Sähkömagnetismi (FY6) fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen 7. Aine ja säteily (FY7) näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen energian kvantittuminen sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit aaltohiukkasdualismi atomiytimen rakenne ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi radioaktiivisuus ja hajoamislaki säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi Soveltavat kurssit: 8. Abikurssi (FY8) Kerrataan lukion oppimäärän keskeisimmät asiakokonaisuudet ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kemia Itsenäinen opiskelu: Opiskelija voi opiskella itsenäisesti syventävät kurssit 2-5, mutta ei kaikille pakollista kurssia (kurssi 1). Pakollinen kurssi 1. Kemiaa kaikkialla (KE1) kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia

28 28 aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen Valtakunnalliset syventävät kurssit 2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2) kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla avaruusrakenne ja isomeria orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla ainemäärä ja pitoisuus työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia 3. Reaktiot ja energia (KE3) kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 4. Materiaalit ja teknologia (KE4) kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

29 29 kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset tasapainoon liittyvät graafiset esitykset homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely tutkimustulosten ja -prosessin arviointi Soveltavat kurssit: 6. Abikurssi (KE6) Kerrataan lukion oppimäärän keskeisimmät asiakokonaisuudet ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Filosofia Filosofia on todellisuuden perusluonteen ymmärtämiseen pyrkivä oppiaine, jonka tutkimusalat liittyvät useimpiin muihin lukiossakin opetettaviin oppiaineisiin. Filosofinen näkökulma on siis oppiainerajat ylittävä ja siten filosofian opiskelu edistää nykyisen lukion opetussuunnitelman tavoitteiden laaja-alaista omaksumista. Lisäksi filosofian harjoittamiseen kuuluu kriittisyys ja se kehittää ajattelun taitoja. Pakolliset kurssit FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Filosofian ensimmäinen pakollinen kurssi on johdantokurssi, jonka aikana tutustutaan filosofian luonteeseen ja harjoitellaan mm. omien käsitysten perustelemista, kriittisyyttä ja tutustutaan filosofian tutkimusaloihin. Kurssi vastaa kysymykseen 'mitä filosofia on?' FI2 Etiikka Lukion toinen pakollinen filosofian kurssi käsittelee hyvää elämää. Kurssilla tarkastellaan sitä, millaisilla edellytyksillä voidaan taata kaikille ihmisille mahdollisuus elää hyvää elämää. Sisältöinä ovat mm. etiikan teoriat, eettisten normien velvoittavuus ja eri aikakausina esiteltyjä malleja hyvästä elämästä. Lisäksi pyritään vastaamaan kysymykseen 'mitä on hyvä?' Valtakunnalliset syventävät kurssit FI3 Yhteiskuntafilosofia Filosofian valinnainen kurssi on jatkoa kurssille FI2 - filosofinen etiikka. Tällä kurs-

30 30 silla tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnassa voidaan taata sen jäsenille edellytykset elää hyvää elämää. Kurssilla pyritään vastaamaan erityisesti kysymykseen 'millainen on hyvä yhteiskunta?' FI4 Tieto, tiede ja todellisuus Filosofian toinen valinnainen kurssi koskee tiedon ja todellisuuden luonnetta. Sen aikana käsitellään esimerkiksi sitä, mitä tieto on ja miten tietoa hankitaan. Kurssilla tutustutaan myös tieteelliseen menetelmään ja sen erityispiirteisiin. Lisäksi kurssilla tavoitellaan todellisuuden perimmäistä luonnetta ja ihmisen mahdollisuutta ymmärtää sitä. Psykologia Psykologia on ihmisen toimintaa ja toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä tutkiva tiede. Psykologia on kiinnostunut esimerkiksi kognitiivisista toiminnoista kuten ajattelusta, muistista ja havaitsemisesta. Lisäksi psykologian kursseilla tutustutaan tunteisiin, motivaatioon, mielenterveyteen sekä mielenterveyttä ylläpitäviin asioihin. Pakolliset kurssit PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen Psykologian ensimmäinen kurssi on johdatus psykologian tutkimusaloihin. Sen aikana selvitetään mm. miten psykologista tietoa hankitaan, mitkä tekijät ohjaavat ihmisen toimintaa ja miten aivot sekä mieli ovat yhteydessä toisiinsa. Valtakunnalliset syventävät kurssit PS2 Kehittyvä ihminen Kehityspsykologia tutkii ihmisen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina. Kehitystä ohjaavia tekijöitä ovat mm. geenit, ympäristö sekä ihmisen itse tekemät valinnat. Nämä tekijät vaikuttavat eri ikäkausina eri tavoin ja tämän vaikutuksen ymmärtäminen on kurssin keskeinen tavoite. Kurssi vastaa kysymykseen 'miksi minusta tuli juuri minä eikä kukaan muu?' PS3 Tietoa käsittelevä ihminen Kurssilla tutustutaan aivojen toimintaan ja ihmisen tiedonkäsittelyyn, johon kuuluu mm. ajattelu, oppiminen, muisti, tarkkaavaisuus ja havaitseminen. Kursilla vastataan mm. kysymykseen 'miten aivot ohjaavat ihmisen toimintaa?' PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

31 31 Kurssilla tutustutaan tunteiden ja motivaation psykologiaan. Kurssilla siis vastataan kysymykseen 'mikä meitä liikuttaa?'. Toinen pääteema on mielenterveyden ylläpitäminen, mielenterveyttä uhkaavat tekijät sekä mielenterveyden häiriöt ja niiden hoito. PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen Kurssilla tutustutaan psykologian keskeiseen tutkimusalueeseen eli persoonallisuuden psykologiaan. Tavoitteena on ymmärtää, miten persoonallisuus eli jokaisen ihmisen yksilöllisyys ja minuus muotoutuu. Toinen pääteema on sosiaalipsykologia eli muiden ihmisten vaikutus yksilön toimintaan sekä vuorovaikutuksen merkitys yksilöpsykologisesti. Koulukohtaiset kurssit PS6 Sosiaalipsykologia Kurssilla tutustutaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ohjaaviin tekijöihin sekä niiden yksilöpsykologisiin vaikutuksiin. Kurssilla selitetään mm. rasismia, väkivaltaa tai koulukiusaamista sosiaalipsykologisina ilmiöinä. Kurssilla tehdään harjoituksia ja tutustutaan eri tavoin sosiaalipsykologian klassikkotutkimuksiin. 7. Mediapsykologia (PS7) Mediapsykologian kurssilla perehdytään psykologisiin aihepiireihin mediassa. Kurssilla tarkastellaan myös median yksilö- ja sosiaalipsykologisia vaikutuksia. Kurssilla toteutetaan media-analyysejä, portfolio sekä vapaamuotoinen esitys mediapsykologiasta. Historia Pakolliset kurssit 1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT LYHENNE NIMI TYYPPI VUOSITASO ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi ÄI2 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 ÄIDINKIELI Kaikilla pakollisilla kursseilla (1-2. luokka) yhteinen tekstikirja: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016.. ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Särmä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN )

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN ) ÄIDINKIELI tunnus nimi kirjan nimi kustantaja ISBN-numero materiaali ISBN-numero tai muu tunnistetieto ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus (OPS 2016) ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (OPS 2016) ÄI 3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet 5.9 Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019-2020 Kirjalista on myös Pedanetissä, osoitteessa: https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ]

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2018-2019] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: ÄIDINKIELI ÄI01-06 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-28914-2 ÄI01-06 Jukola: Kielikirja Sanoma Pro 978-952-63-0375-8

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2019 2020 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

6.7 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

6.7 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet 6.7 Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

AINEVALINTAOPAS. PUOLANGAN LUKIO 1 ja 2 ov opiskelijoille

AINEVALINTAOPAS. PUOLANGAN LUKIO 1 ja 2 ov opiskelijoille AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO 1 ja 2 ov opiskelijoille LV. 2017 2018 1 Opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 08 615 54452 tai 040 740 2567 Kanslia puh. 08 615 54451 Sähköposti: lukio@puolanka.fi Kotisivu:

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 08 615 54452 tai 040 740 2567. Hyvä lukioon tulija

Opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 08 615 54452 tai 040 740 2567. Hyvä lukioon tulija AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO 1 ov opiskelijoille LV. 2016 201 2017 1 Opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 08 615 54452 tai 040 740 2567 Kanslia puh. 08 615 54451 Sähköposti: lukio@puolanka.fi Kotisivu:

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2019-2020 oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Oppikirjat 2018-2019 Äidinkieli ENGLANTI RUOTSI Kaikki kurssit ISBN Uusin Otava ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI10 ÄI4 ÄI5 Uusin Otava Tehtäviä 1 Uusin Otava Tehtäviä 2 Uusin Otava Tehtäviä 3 Uusin Otava Särmä. Suomen

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2018-2019 Kustantajat: SPRO = SanomaPro, Otava, OV=Opintoverkko Edita, KP =Kirjapaja, FM =Finn Lectura EDU=Edukustannus OKJ = Ortodoksisen Kirjallisuuden Julkaisuneuvosto

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2018-2019 oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti Ruotsi

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti Ruotsi Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2019-2020 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6 Jukola Tekstioppi

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2018 2019 Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi! Jos valitset kursseja muista

Lisätiedot

Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA ENGLANTI FILOSOFIA FYSIIKKA HISTORIA KEMIA

Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA ENGLANTI FILOSOFIA FYSIIKKA HISTORIA KEMIA Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle 2019-2020 Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA (Sanomapro) Digikirja käy myös kaikista BIOS 1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2016) 978-952-63-3437-0 BIOS 2: Ekologia

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 14.8.2018 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I - III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2018 2019 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2018-2019, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV

AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV. 2018 2019 2 Opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 08 615 54452 tai 040 740 2567 Kanslia puh. 08 615 54451 Sähköposti: lukio@puolanka.fi Kotisivu: http://www.puolanka.fi/lukio

Lisätiedot

AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV

AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV AINEVALINTAOPAS PUOLANGAN LUKIO LV. 2019 2020 2 vt. rehtori, opinto-ohjaaja Tuula Väisänen puh. 040 740 2567 Kanslia puh. 044 720 0227 Sähköposti: lukio@puolanka.fi Kotisivu: http://www.puolanka.fi/lukio

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0 2016 1. BI2 BIOS

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2018-2019 13.8.2018 L1-L3 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja

Lisätiedot

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. 1 TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) (2016) * + Digitehtäväkirja

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Sonkajärven lukion oppikirjat

Sonkajärven lukion oppikirjat Sonkajärven lukion oppikirjat 2019-2020 Sivu 1 Aloittava opiskelija voi lainata reaaliaineiden pakollisten kurssien oppikirjoja koululta. Jos osallistut aineen ylioppilaskirjoituksiin on suositeltavaa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 09.05.2019 sivu 1 ( 9 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI04 ÄI05 ÄI06 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätiedot

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: tai tuoda kirjakauppaan

Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: tai tuoda kirjakauppaan ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUOSI 2018-2019 Tilaajan nimi ja yhteystiedot: ENNAKKOTILAUSHINNAT Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: honkaniemen.kirjak@netikka.fi tai tuoda kirjakauppaan Ennakkotilaushinnat

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Hyvinkään yhteiskoulun lukio A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 10

Hyvinkään yhteiskoulun lukio A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 10 S ISÄLLYSLU E TTE LO Ä IDINK IELI JA KIRJ AL LISUUS... 2 S UOMI TOIS ENA KIELEN Ä... 3 A1-ENGLANTI... 4 A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 10 B 2 /3 - SAKSA... 12 B3- ESPANJA...

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

OSYKin oppikirjat lukuvuonna

OSYKin oppikirjat lukuvuonna OSYKin oppikirjat lukuvuonna 2019 2020 Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi! Jos valitset kursseja

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Boldatut kirjat saa jokainen lainaan koulun kirjastosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Äidinkieli ja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulu, lukion oppikirjat

Apollon Yhteiskoulu, lukion oppikirjat Apollon Yhteiskoulu, lukion oppikirjat 2018-2019 21.11.2018 Oppiaine Kurssi Kustantaja ISBN ja formaatti Äidinkieli ja kirjallisuus Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS2016) 1 9 Otava painettu kirja

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2018-2019 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 TULEVAN LUKUVUODEN OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle kirjalle. Äidinkieli

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

6.2 Toinen kotimainen kieli

6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 07.05.2018 sivu 1 ( 10 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI04 ÄI05 ÄI06 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Huom! Käytetyt oppikirjat, joissa valmiit vastaukset, eivät kelpaa kurssikirjoiksi! Kirjan oltava kokonaan puhdas heti kurssin alussa.

Huom! Käytetyt oppikirjat, joissa valmiit vastaukset, eivät kelpaa kurssikirjoiksi! Kirjan oltava kokonaan puhdas heti kurssin alussa. OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019-2020 Seuraavasta linkistä näet SanomaPron e-kirjat (=digikirjat): https://tuotteet.sanomapro.fi/tuotteet.html?cat=6333&sanoma_pro_product_type=239 ja tässä Otavan: https://oppimisenpalvelut.otava.fi/tuotteet/lukio/

Lisätiedot

KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA. ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille kursseille)

KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA. ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille kursseille) TAAVETIN LUKION OPPIKIRJAT 2019-2020 KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ENGLANTI ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille ENA 3 Tabletkoulu ENA 3 Cultural Phenomena (LOPS 2016) Tabletkoulu ENA 4-5

Lisätiedot

ÄI1 9: Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). Sähköinen tai painettu kirja.

ÄI1 9: Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). Sähköinen tai painettu kirja. LUKUVUODEN 2018 2019 OPPIKIRJAT Äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI ÄI1 9: Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). Sähköinen tai painettu kirja. ÄI9:

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01)

Pakollinen kurssi. 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01) Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01) saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

Lieksan lukio OPPIKIRJAT

Lieksan lukio OPPIKIRJAT Lieksan lukio OPPIKIRJAT 2019-2020 - Oppikirjaksi käy perinteinen tai digikirja. - Vieraissa kielissä ei ole suotavaa käyttää valmiksi täytettyjä harjoituskirjoja. ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI01 Tekstit

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO Kotkan lyseo Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja.

OPPIKIRJALUETTELO Kotkan lyseo Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja. OPPIKIRJALUETTELO Kotkan lyseo 20-2020 Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja. Oppiaine ja lyhenne ÄIDINKIELI (AI) Kaikki oppimateriaalit hankitaan digitaalisina. Kirjan

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Hyvinkään yhteiskoulun lukio A1-E NGLANTI... 4 A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 9

Hyvinkään yhteiskoulun lukio A1-E NGLANTI... 4 A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 9 S ISÄLLYSLU E TTE LO Ä IDINK IELI JA KIRJ AL LISUUS... 2 S UOMI TOIS ENA KIELEN Ä... 4 A1-E NGLANTI... 4 A1-RANSKA... 5 A1-SAKSA... 6 BI- RU O TS I... 8 B 2 /3 RANSKA... 9 B 2 /3 - SAKSA... 11 B3- ESPANJA...

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot