Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki klo PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki 1.11.1997 klo 12.00 PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA

2 2 VUOSI 1997

3 3 Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki klo PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Lista kokouksen osanottajista ohessa liitteenä. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen ja sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Nieminen ja Ulla Lähtönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Silfver ja Anne Toukoniemi. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 5. Annettiin hallitukselle valtuudet päättää puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista vuodeksi Keskusteltiin jäsenmaksujen suuruudesta vuodeksi Vuoden 1998 jäsenmaksuiksi päätettiin varsinainen jäsen 80,- nuorisojäsen (alle 18 v., ei äänioikeutta) 40,- perhejäsen 20,- sekä mikäli kasvattaja ilmoittaa jäseniksi koko pentueen uudet omistajat, näiden jäsenmaksu liittymisvuodelta on 40,- Jäsenmaksulaput postitetaan jäsentiedotteen 4/97 mukana. 7. Käsiteltiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia lisäyksiä. Hyväksytty toimintasuunnitelma ohessa Iiitteenä. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle Talousarvio ohessa liitteenä. 8. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 1998 valittiin yksimielisesti Jaana Karonen. 9. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olevien tilalle kahden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin: Anna-Liisa Pantsar, Kirsti Koivu, Ilkka Thomander, Merja Luoma-Kyyny ja Leila Silfver Äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Anna-Liisa Pantsar 16 Kirsti Koivu 6 Ilkka Thomander 9 Merja Luoma-Kyyny 8 Leila Silfver 12 ääntä Valituiksi tulivat siis Anna-Liisa Pantsar (16), Leila Silfver (12) ja Ilkka Thomander (9). Äänestyslaput ohessa liitteenä.

4 4 Hallituksen varajäseniksi yhden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin: Marketta Sorjonen, Ulla Lähtönen, Anja Virolainen, Kirsti Koivu Äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Marketta Sorjonen 5 Ulla Lähtönen 9 Anja Virolainen 9 Kirsti Koivu 8 kolme tyhjää Valituiksi tulivat siis Anja Virolainen (9) ja Ulla Lähtönen (9). 10. Päätettiin että muihin alan järjestöjen kokouksiin vuodelle 1998 edustajat valitsee hallitus. 11. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 1998 valittiin Anne Toukoniemi ja Laila Warnke- Nieminen. Varatilintarkastajiksi valittiin Aulis Koivu ja Mari Nieminen Päätettiin että jalostustoimikunnan jäsenten valinnat ja jalostustoimikunnan toiminta pidetään ennallaan. Koska jalostustoimikunnassa on jäljellä Merja Luoma-Kyynyn eroamisten jälkeen vain kolme jäsentä, päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yleiskokous jossa valitaan jalostustoimikuntaan puuttuva jäsen hänen tilalleen. Kokouksessa päätetään myös jalostustoimikunnan jäsenten määrän mahdollisesta lisäämisestä ja valitaan jalostustoimikunnan varajäsenet. 13. Päätettiin pyrkiä rotua harrastavaksi yhdistykseksi (perustuen Suomen Kennelliiton kantaan, että rotua harrastavaksi yhdistykseksi pyrkivän yhdistyksen ei tarvitse olla toiminut viittä vuotta rekisteröitynä yhdistyksenä, kunhan yhdistys on toiminut viisi vuotta (kuten esim. Havannalaise -alajaosto on toiminut). 14. Muut asiat. Kyseltiin miten informaatio rodustamme on tarkoitus järjestää Maailman näyttelyssä. Päätettiin että Havannalaiset ry tekee maailman näyttelyyn tiedotteen rodusta. Pentuvälityksen toimintaa kritisoitiin joidenkin mielestä pentuvälitys ei toimi hyvin, ja pentuvälittäjiä on liikaa. Todettiin että kirjallinen ilmoitus pentuvälittäjille olisi parempi kuin puhelinsoitto. Pentuneuvojien määrästä, ja pentuneuvonnan toiminnasta keskustellaan ja päätetään ylimääräisessä yleiskokouksessa. Myös yhdistyksen lehdestä keskustellaan ylimääräisessä yleiskokouksessa. 15. Jaana Karonen päätti kokouksen klo pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Jaana Karonen sihteeri Mirja Thomander pöytäkirjan tarkastajat Ulla Lähtönen Mari Nieminen

5 5 Havannalaiset ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1998 Havannalaiset ry jatkaa toimintaansa Suomen Kääpiökoirayhdistys Finlands Dvärghundsforening r. y.: n jäsenyhdistyksenä. Ry järjestäävuoden 1977 aikana sääntömääräiset kokoukset sekä kesäpäivätapahtuman. Ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen "Havannalainen", joka lähetetään kaikille jäsenille ja joka on myös ry:n virallinen tiedotuskanava. Ry järjestää bichon havanais -rodun erikoisnäyttelyn SKKY r.y.:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Tuusulan Krapihovissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ry laatii ns. suurelle yleisölle suunnatun rotuesitteen, jota jaetaan SKKY r.y.:n infopisteessä Helsingin Messukeskuksessa järjestettävissä kansainvälisissä koiranäyttelyissä. Jäsenmaksut vuodelle 1998 ovat varsinainen jäsen 70,-, perhejäsen 20,- ja nuorisojäsen 40,-. Edellä esitettyjen lisäksi ry:n hallitus voi esittää myös muuta toimintaa vuodelle Tästä tiedotetaan jäsenistölle "Havannalainen" -tiedotteen välityksellä TULOT: jäsenmaksut : :00 mainostulot 1.000:00 800:00 muut tulot 500:00 TULOT YHTEENSÄ :00 MENOT: jäsenmaksut 120:00 lehti+postitus :00 tavaraostot 4.000:00 postikulut 800:00 pankkikulut 700:00 ilmoituskulut 300:00 kokouskuilut 1.000:00 konttoritarvikeet: 700:00 muut menot 1.900:00 MENOT YHTEENSÄ :00

6 6 Havannalaiset ry:n ylimääräinen yleiskokous Helsinki klo PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Ohessa lista kokouksen osanottajista. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä arvottiin logo-kilpailuun osallistuneiden kesken palkinnot. Gollege-paidan voitti Tiina Härkönen, havanese-korun voitti Leila Silfver ja T-paidan voitti Terhi Laine. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen ja sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marketta Sorjonen ja Leila Silfver ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannele Kiviranta ja Kirsti Koivu. 3. Kokous todetiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 5. Keskusteltiin jalostustoimikunnan koosta ja toimiajasta. Päätettiin että jalostustoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Jalostustoimikunnan toimiaika on kolme (3) vuotta. Jotta koko jalostustoimikunta ei vaihtuisi samalla kertaa päätettiin valita kolme (3) jäsentä kolmeksi vuodeksi ja kaksi (2) jäsentä kandeksi vuodeksi. Varajäseniä päätettiin valita kolme (3). Varajäsenten toimiaika on kolme vuotta. 6. Ennen jalostustoimikunnan henkilöiden valintaa kokouksen puheenjohtaja luki Marjo Heikan ja Anitta Kaitilan kirjalliset ilmoitukset siitä, että he ovat käytettävissä jalostustoimikuntaa valittaessa. Kirjalliset ilmoitukset ohessa liitteenä. Jalostustoimikuntaan kolmen vuoden toimikaudeksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Mirja Thomander, Kirsti Koivu, Anja Virolainen ja Marjo Heikka. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Mirja Thomander 19 ääntä, Kirsti Koivu 16 ääntä, Anja Virolainen 14 ääntä ja Marjo Heikka 8 ääntä. Valituiksi tulivat siis Mirja Thomander, Kirsti Koivu ja Anja Virolainen. Äänestyslaput ohessa liitteenä. Koska Kirsti Koivu oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, hänen tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Lahtinen. Jalostustoimikuntaan kanden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Marketta Sorjonen, Marjo Heikka ja Ilkka Thomander. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Marketta Sorjonen 13 ääntä, Marjo Heikka 7 ääntä ja Ilkka Thomander 14 ääntä. Valituiksi tulivat siis Marketta Sorjonen ja Ilkka Thomander. Äänestyslaput ohessa liitteenä. 7. Jalostustoimikunnan varajäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Leila Silfver, Maritta Lahtinen, Marjo Heikka ja Hannele Kiviranta. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Leila Silfver 15 ääntä, Maritta Lahtinen 13 äantä, Marjo Heikka 11 ääntä ja Hannele Kiviranta 15 ääntä. Valituiksi tulivat siis Leila Silfver, Maritta Lahtinen ja Hannele Kiviranta. Koska Hannele Kiviranta oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, hänen tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Isoviita. Äänestyslaput ohessa liitteenä.

7 7 8. Keskusteltiin pentuvälittäjien määrästä. Päätettiin äänestää kättä nostamalla halutaanko kolme pentuvälittäjää vai riittääkö yksi pentuvälittäjä. Enemmistön mielestä yksi pentuvälittäjä riittää. Pentuvälittäjäksi ehdotettiin Marja Karosta, Anna-Liisa Pantsaria ja Kirsti Koivua. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Marja Karonen 11 ääntä, Anna-Liisa Pantsar 7 ääntä ja Kirsti Koivu 4 ääntä. Valituksi tuli siis Marja Karonen. Koska Kirsti Koivu oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, häven tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Lahtinen. Äänestyslaput ohessa liitteenä. Päätettiin että pennut ilmoitetaan pentuvälittäjälle kirjallisesti. 9. Keskusteltiin lehden tekemisestä. Todettiin että painoasuiseen lehteen ei yhdistyksellä vielä kuluvana vuonna ole varaa, mutta tavoitteena on saada ensi vuonna painettu lehti. Marjo Heikka on luvannut tehdä lehteen näyttelytulokset ja Vuoden bichon havanais -kilpailun laskennan. Myös ROP- ja VSP-pennut julkaistaan näyttelytuloksissa. Lehteen lisätään toinen niitti, jotta se pysyisi paremmin kasassa. Hyvää lehdessä todettiin olleen mm. juttu lyhytkarvaisuudesta ja kasvattajahaastattelut. 10. Muut asiat. a) Esitettiin kysymys pitäisikö hallituksen jäsenillä olla henkilökohtaiset varajäsenet? Ainakaan toistaiseksi tätä ei pidetty tarpeellisena. b) Ehdotettiin että pentuvälitykseen pentua ilmoitettaessa mukaan pitää liittää kopio jäsenmaksusta ja kopio jalostustoimikunnan suosituksesta. Näin pentuvälittäjän on helppo todeta että pennut kuuluvat pentuvälitykseen. 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri Jaana Karonen Mirja Thomander pöytäkirjan tarkastajat Marketta Sorjonen Leila Silfver

8 8 HAVANNALAISET RY:N sääntömääräinen kevätkokous Turussa PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Lista kokouksen osanottajista ohessa liitteenä. 8. Jaettiin palkinnot ja kunniakirjat Vuoden 1997 bichon havanais -kilpailun voittajille ja kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneille, sekä vuoden TOKO-voittajalle. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. 3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Toukoniemi ja Niina Kivimäki. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Silfver ja Harri Nieminen. 4. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 6. Käsiteltiin ry:n toimintakertomus vuodelta Toimintakertomukseen lisättiin erikoisnäyttelyssä esitettyjen pentujen määrä. Näin korjattu toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus ohessa liitteenä. 7. Esitettiin ry:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 1997 ja tilintarkastajien antama lausunto. Vahvistettiin ry:n tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus ry:n vuoden 1997 hallitukselle. Tuloslaskelma , tase ja tilintarkastuskertomus ohessa liitteinä. 9. Muita esilletulevia asioita ei ollut. 10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri Jaana Karonen Mirja Thomander pöytäkirjantarkastajat Anne Toukoniemi Niina Kivimäki

9 9 Havannalaiset ry:n toimintakertomus vuodelta 1997 Havannalaiset ry:n puheenjohtajana vuonna 1997 toimi Jaana Karonen, varapuheenjohtajana toimi Kirsti Koivu, sihteerinä Mirja Thomander ja taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä Anna-Liisa Pantsar. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Niina Kivimäki, Hannele Kiviranta ja Ilkka Thomander. Hallituksen varajäsenet olivat Terhi Laine ja Marketta Sorjonen. Jalostustoimikunnan puheenjohtajana vuonna 1997 toimi Kirsti Koivu. Sihteerinä toimi Merja Luoma-Kyyny, ja hänen erottuaan k.o. tehtävästä sihteeriksi jalostustoimikunnan ulkopuolelta valittiin Hannele Kiviranta. Lisäksi jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Mirja Thomander ja Niina Kivimäki. Havannalaiset ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen jäsenet olivat kokouksissa paikalla seuraavasti: Jaana Karonen 6 kertaa, Kirsti Koivu 6 kertaa, Mirja Thomander 6 kertaa, Anna- Liisa Pantsar 6 kertaa, Niina Kivimäki 4 kertaa, Hannele Kiviranta 5 kertaa ja Ilkka Thomander 6 kertaa. Varajäsen Terhi Laine oli paikalla 5 kertaa. Pentuneuvonnasta ja -välityksestä ovat huolehtineet Kirsti Koivu, Tuula Suni ja Anna-Liisa Pantsar Helsingissä pitämässään kokouksessa Suomen Kääpiökoirayhdistys ry hyväksyi Havannalaiset ry:n jäsenyhdistyksekseen. Vastaavan alajaoston jäsenet siirtyivät Havannalaiset ry:n jäseniksi ja vastaavan alajaoston rahavarat siirtyivät Havannalaiset ry:lle. Asiasta tiedotettiin jäsenistölle jäsentiedotteessa 2/97. Helsingin Seudun Kennelpiiri ry hyväksyi Havannalaiset ry:n jäsenekseen kokouksessaan Jäsenmaksuksi vuodeksi 1997 oli päätetty seuraavaa: vuosijäsen 120 mk, nuorisojäsen 60 mk ja perhejäsen 60 mk. Koska k.o. jäsenmaksut oli syyskokouksessa päätetty siten, että jäsenmaksuihin sisältyy SKKY ry:n jäsenmaksu, tämä jäsenmaksu maksettiin SKKY ry:lle niiden jäsenten kohdalla jotka ilmoittivat edelleen haluavansa kuulua SKKY ry:hyn henkilöjäseninä. Myöhemmin vuoden aikana ry:hyn liittyneiltä uusilta jäseniltä jäsenmaksua perittiin määrätty jäsenmaksu vähennettynä SKKY ry:n osuudella. Havannalaiset ry julkaisi vuoden 1997 aikana neljä jäsentiedotetta. Lisäksi julkaistiin vuosikirja Alajaoston oman Vuoden bichon havanais -uros -kilpailun voitti FIN&S&N&POHJ& KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasvattaja & Marjo Heikka, Tornio), ja Vuoden bichon havanais -narttu -kilpailun voitti FIN MVA Lucky Moon's Amorette (kasv. Satu Hiltunen, Joensuu, om. Arto & Elina Moilanen, Hyrynsalmi). Vuoden bichon havanais -veteraani -kilpailun voitti FIN&EST&DK MVA, EV-91, PMV -97 Macho's Fantasy (kasv. J M A Willems, Alankomaat, om. Tuija Skippari-Kirppu, Helsinki), Vuoden 1997 parhaat bichon havanais -jälkeläisluokat esitti narttu FIN&S&LV MVA, V-96, LVV-97 Ganesan Dansing Daisy (kasv. Mirja & Ilkka Thomander, Tampere, om. Heidi & Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani), ja vuoden bichon havanais -kasvattaja -kilpailun voitti Tuija Skippari-Kirppu (kennel Aleksandrian). Vuoden debytantiksi tuli PZNjsg-97 Aleksandrian Daring Darling (kasv. Tuija Skippari Kirppu, Helsinki, om. Katja Kokkonen & kasv. Helsinki) ja vuoden tulokas oli FIN MVA Garanzia's Lucky Stroke (kasv. Merja Luoma-Kyyny, Raisio, om. Leila Silfver, Kerava). Kasvattajapalkinnon kilpailussa jossa kasvattaja on alajaoston jäsen ja kilpailevat koirat ovat vähintään toisen polven Suomessa ensirekisteröityjä kasvatteja voitti Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani. Tässä kilpailussa voiton kasvattajalleen toi koira FIN&S&N& POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory. Vuoden TOKO-voittaja oli Kati Kallio, Tampereelta, joka kilpaili koiralla FIN MVA Ganesan Happy Hurrigane vahvistettiin kansainvälisen muotovalion arvo bichon havanais -nartulle FIN&S&EST MVA Ja-Kar Halleluja Amor (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Ellis Miss Ayla Sweet Honesty). Tämä on ensim-

10 10 mäinen KANS MVA arvon saanut Suomessa syntynyt bichon havanais. Koiran on kasvattanut ja omistaa Jaana Karonen, Rajamäki vahvistettiin kansainvälisen muotovalion arvo bichon havanais -urokselle FIN&S& N&POHJ MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy). Tämä oli ensimmäinen KANS MVA arvon saanut bichon havanais, jonka molemmat vanhemmat ovat Suomessa syntyneitä. Koiran kasvattaja on Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, ja sen omistavat kasvattaja & Marjo Heikka, Tornio. Turussa pidetyssä Pohjoismaiden Voittajanäyttelyssä oli rotunsa paras FIN&S&N& POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasv. & Marjo Heikka, Tornio). Vastakkaisen sukupuolen paras oli FIN&EST&DK MVA, EV-91, PMV-97 Macho's Fantasy (kasv. J M A Willems, Alankomaat, om. Tuija Skippari- Kirppu, Helsinki). Tämä koira oli k.o. näyttelyssä myös ROP-veteraani. Rotumme tuomarina tässä näyttelyssä toimi Horst Kliebenstein, Saksasta. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 18 urosta joista 7 palkittiin SA:lla ja 18 narttua, joista 8 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 3. Helsingissä pidetyssä Voittajanäyttelyssä oli rotunsa paras Whitefrost's Contessa Cipria (kasv. Hanna Hoffren, Järvenpää, om. Arja Könönen, Helsinki). Vastakkaisen sukupuolen paras oli Whitefrost's Cool Vanilla (kasv. Hanna Hoffren, Järvenpää, om. Jami Jouria & Juha Tolonen & kasv. Jokela). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Gunnar Nymann, Tanska. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 15 urosta joista 7 palkittiin SA:lla ja 17 narttua joista 5 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 5. Bichon havanais -rodun erikoisnäyttely oli SKKY ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Tuusulassa. Rotunsa paras tässä näyttelyssä oli FIN&S&N&POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasv. & Marjo Heikka, Tornio). Vastakkaisen sukupuolen paras oli FIN MVA Bellezza's Bianciballerina (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. Aili Timonen, Oulu). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Walter Holtorf, Sveitsistä. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 17 urosta joista 4 palkittiin SA:lla ja 20 narttua joista 5 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 7. Imatralla saavutti rotumme ensimmäisen BIS-voiton bichon havanais uros FIN&EST& LUX MVA V-94 Aleksandrian Blondy Ironside (kasv. Tuija Skippari-Kirppu, Helsinki, om. Tuula Suni, Pulp). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Norman Huidobro Corbett. Voiton johdosta ry onnitteli kasvattajaa kukkasin. Havannalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Riihimäellä ja sääntömääräinen syyskokous Riihimäellä pidettiin Somerolla Hovimäen leirintäalueella havannalaisten kesäpäivät. Vuoden 1997 aikana bichon havanais -rotuisia koiria rekisteröitiin Suomessa 183 (rekisteröintien määrä vuonna 1996 oli 178), näistä 181 oli Suomessa syntyneitä, ja kaksi oli tuontikoiraa (uros Ruotsista ja uros Tsekin Tasavallasta). Siten maahamme oli vuoden 1997 loppuun mennessä rekisteröity yhteensä 1011 bichon havanaisia, joista tuontikoiria oli yhteensä 49. Havannalaiset r.y hallitus

11 11 HAVANNALAISET RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Jasenmaksut ,00 Jäsentapahtumat 1.041,00 Ilmoitustuotot 2.690, ,00 Lehti: monistus ,00 Lehti: postitus ,00 Muut painotuotteet -28,00 Kokouskulut -949,90 Konttorikulut ,70 Postikulut -907,00 Pankkikulut ,00 SKKY:n jäsenmaksut -800,00 H:gin Seudun Kennelpiiri -100,00 Koulutus -850,00 Huomionosoitukset -210,00 Ruusukkeet -469, ,30 TUOTTO 6.046,70 Varainhankinta Myyntituotot 3.042,00 Tavaraostot , ,00 TUOTTO 2.188,70 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot TUOTTO 2.188,70 Varaston muutos 2.949,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 5.138,10

12 12 HAVANNALAISET RY TASE VASTAAVAA ARVOSTUSERAT VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Tavaravarasto 9.017,65 Saamiset Siirtosaamiset 1.340,00 Rahat ja pankkisaamiset 6.985, ,15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä ,05 Tilikauden ylijäämä , ,15 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Koiramme-lehti -960,00 Saadut ennakot jäsenmaksut -820,00 Saadut ennakot Kennelilmoitukset -50,00 Saadut ennakot Valiokirja , , ,15

13 13 REKISTEROINNIT 1997 Ruotsista Voila (Pernilla Glumstrand, Ruotsi) s , i. Mucho Bravo Wild Willy. e. Voila Leading Lady Voila Super Duper... FIN22935/97U... creme... uros Voila Super Duper Mucho Bravo Wild Willy Voila Leading Lady Havana Toreador O'Pillowtalk Kimbriel's Starlet De La Rouge Jabir's Danica Franco Famoso A Maiden Effort's Wish Me Luck Havana's Popcorn Man Havana's Candy Kisses Hadassah's Hermoso Rey Kimbriel's High Velocity Jabir's Danica Nombre Nieto Pillowtalk's Mamma-Mia Pillowtalk's Grande A Maiden Effort's Sapphira Tsekin tasavallasta z Farmy zvirat (Eva Kratochvilova. Tsekin tasavalta) s i. Agordo Ira, e. Abba Murex Golias z Farmy zvirat... FIN39522/97... valkoinen-beige... uros Golias z Farmy zvirat Agordo Ira Abba Murex Pillowtalk's Samba Pillowtalk's Kuba Kubana Pillowtalk's Cuba Libre Anja Bambabibi Pillowtalk's Jambalaya Pillowtalk's Conchita Pillowtalk's Dominio Pillowtalk's Campanilla Pillowtalk's Grande Pillowtalk's Heavenly Hug Pillowtalk's Samba Pillowtalk's Kuba Kubana Suomessa syntyneet Aleksandrian (Tuija Skippari-Kirppu) s i. Fablecastle's Alcalde Juarez. e. Macho's Fantasy Aleksandrian Daring Darling... FIN15644/97... valkoinen... uros Aleksandrian Deft Degamerone... FIN15645/97... valkoinen... uros s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Macho's Fantasy Aleksandrian Gentle Glamour... FIN39849/97... valkoinen... narttu Aleksandrian Glamorous Gilr... FIN39850/97... valkoinen... narttu Aleksandrian Godlike Goddes... Fl N39851/97... valkoinen... narttu Basnauz (Eila Hautala & Jari Tynjälä) s , i. Bicopoika, e. Visakoivun Bronwen Basnauz Groovy Glooria... FIN13821/97... soopeli... narttu Basnauz Giganticgiardio... FIN13822/97... soopeli... uros Basnauz Ghostly Gosmos... FIN13823/97... soopeli... uros Basnauz Glad Gladius... FIN13824/97... valkoinen-beige... uros Basnauz Golden Gizmo... FIN13825/97... valkoinen-kulta... uros

14 14 Bellezza's (Aino-Inkeri Huurinainen) s i. Basbartoo Bello Morena. e. Bellezza's Bellissima Bellezza's White Chocolate... FIN20692/97... beige-valkoinen... narttu Bellezza's Sparkling Cider... FIN20693/97... beige-valkoinen... narttu Bellezza's Sweet Champagne... FIN20694/97... beige-valkoinen... narttu s , i. Mr Doobv Sweet Honesty. e. Ganesan Dansing Daisy Bellezza's Dashing Diana... FIN36693/97... valkoinen-beige... narttu Bellezza's Dazing Diamond... FIN36694/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Ace Of Diamonds... FIN36695/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Dear Destiny... FIN36696/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Dancing Dude... FIN36697/97... valkoinen-beige... uros Blaubere (Beatrice Kautonen) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Tsarskoje's Luna Paloma Blaubere Bebeto... FIN23855/97... soopeli... uros Blaubere Bruno... FIN23856/97... musta... uros Blaubere Bullero... FIN23857/97... soopeli... uros Blaubere Bertha... FIN23858/97... soopeli... narttu Bombattaren (Eila Sorsa) s i. Fablecastle's Cristobal Colon. e. Valkohelmen Silver-Rose Bombattaren Don Diego... FIN17819/97... valkoinen-beige... uros Bombattaren Don Dominio... FlN17820/97... valkoinen-beige... uros Bombattaren Dona Dolores... FIN17821/97... valkoinen-beige... narttu Bombattaren Dona Desidena... FlN17822/97... valkoinen... narttu s , i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Fablecastle's Eso Es El Amor Bombattaren El-Bonita... Fl N30622/97... valkoinen-beige... narttu Bombattaren EI-Zocco... FIN30623/97... kulta-valkoinen... uros Bombattaren El-Negro... FIN30624/97... mustavalkoinen... uros Fablecastle's (Taru Vainio) s i. Sadocan's April Lucy Boy, e. Fablecastle's Estados Unidos Fablecastle's Hasta Siempre... FIN10589/97... soopeli-valkoinen... narttu s I. Fablecastle's Adios Muchachos. e. Fablecastle's Buenas Nalgitas Fablecastle's Diosa... FIN21675/97... kulta-valkoinen... narttu Fablecastle's Daiquiri... FIN21676/97... kulta-valkoinen... narttu Ganesan (Mirja & Ilkka Thomander) s i. Ganesan Jetset Jester, e. Pillowtalk's Carmencita Ganesan Quicksilver... FIN26950/97... valkoinen... uros Ganesan Quickwitted... Fl N26951/97... beige... uros s , i. Mammamantan Rocky, e. Ganesan Kindly Kimberly Ganesan Ringmaster... FIN30497/97... valkoinen-beige... uros Ganesan Rainbow Warrior... FIN30498/97... valkoinen-beige... uros Ganesan Remember Me... FIN30499/97... valko-musta... uros Ganesan Rose-Marie... FIN30500/97... beige... narttu s i. A Maiden Effort's Xpreso. Ganesan Magic Touch Ganesan Secret Wish... FIN32113/97... soopeli... uros Ganesan So What... FIN32114/97... valko-musta... uros Ganesan Sweet Surprise... FIN32115/97... soopeli... narttu Ganesan So Cute... FIN32116/97... beige... narttu

15 15 Garanzia's (Merja Luoma-Kyyny) s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Neffy Van Het Vogelpark Garanzia's Neffy's Son... FIN26407/97... valkoinen-beige... uros Garanzia's Neffy's Magic... FIN26408/97... mustavalkoinen... narttu Garanzia's Neffy's Spadease... FIN26409/97... mustavalkoinen... narttu s i. Mammamantan Rocky. e. Macho's Gentle Promise Garanzia's Pretty Promise... FIN38653/97... soopeli... narttu Garanzia's Pole Star... FIN38654/97... soopeli-valkoinen... uros Garanzia's Poker Face... FIN38655/97... soopeli... uros Garanzia's Pride And Joy... FIN38656/97... kulta-valkoinen... uros Gemajan (Tuula Törmänen) s i. Garanzia's I'm Here Again. e. Ganesan Giosv Queen Gemajan Chocolate-Cocoa... FIN24179/97... soopeli... narttu Gemajan Cosset-Cecilia... FIN24180/97... soopeli... narttu Gemajan Cream-Coffee... FIN24181/97... soopeli... narttu Gemajan Crosspatch-Curl... FIN24182/97... valkoinen-kulta... uros Gemajan Cuddly-Ceebra... FIN24183/97... valkoinen-musta... uros Ja-Kar (Jaana Karonen) s i. Manfred's Winners Streak. e. Ja-Kar Halleluja Amor Ja-Kar Ratto Poika... FIN25588/97... beige... uros Ja-Kar Rosvo Roope... FIN valkoinen-beige... uros Ja-Kar Riemu Rasia... FIN25590/97... beige... narttu Ja-Kar Rentun Ruusu... FlN25591/97... valkoinen-beige... narttu s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Garanzia's Bella Amore Ja-Kar Sexy Paholainen... FIN38228/97... sikari... uros Kinway (Terhi Laine) s i. Ganesan Jetset Jester. e. Ganesan Lady Luck Kinway All Ten Points... FIN27724/97... kulta... uros Kinway Almost An Angel... FIN27725/97... kulta... narttu Kinway Arabian Nights... FIN27726/97... valkoinen... uros Kinway Arctic Flower... FIN27727/97... valkoinen... narttu Living Dream's (Ritva Holländer-Hyyryläinen) s i. Visakoivun Fauno Fabuloso. e. Visakoivun Hermana Hermosa Living Dream's Barry Balthasar... FIN32024/97... valkoinen. beige merk...uros Living Dream's Bella Benedicta... FIN32025/97... beige valkoisin merk...narttu Magichouse's (Jukka Sihvonen) s i. Tsarskoje's Bonito Barman. e. Magichouse's Abracadabra Magichouse's Beauty Bubble... FIN34435/97... beige-valkoinen... narttu Magichouse's Beach Lion... FIN34436/97... kulta-valkoinen... uros Magichouse's Big Bandmaster... FIN34437/97... kulta-valkoinen... uros Magictail's (Siru Martikainen) s i. Visakoivun Mio Y Solo Mio. e. Tsarskoie's Senorita Blanca Magictail's Filonilla... FIN39852/97... valkoinen-beige... narttu Magictail's Fransiina... FIN39853/97... soopeli-valkoinen... narttu Magictail's Febronia... Fl N39854/97... valkoinen-beige... narttu Mammamantan (Minna Piiparinen) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Cikitita Keepsake Mammamantan Bootzi... FIN14588/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Baghera... FIN14589/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Basso... FIN14590/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Baristo... FIN14591/97... musta-valkoinen... uros

16 16 Mammamantan Bingo... FIN14592/97... harmaa-soopeli... uros Mammamantan Bisse... FIN14593/97... harmaa-soopeli... uros Mammamantan Battery... FIN14594/97... soopeli... uros Mammamantan Banana... FIN14595/97... soopeli... narttu Mammamantan Benita... FIN14596/97... soopeli... narttu Noden (Jaana Nousiainen) s i. Noden Tockar Angelo. e. Cikitita Unaltrovincitor Noden Lillukan Laku... FIN10728/97... sikari-valkoinen... narttu Noden Lillukan Lelu... FIN10729/97... valkoinen-kutta... narttu Noden Lillukan Late... FIN10730/97... beige... uros Noden Lillukan Lalli... FIN10731/97... valkoinen-kulta... uros s i. Garanzia's Bello Vincitore, e. Noden Ynkvn Kaspina Noden Kaspin Hupu... FIN38256/97... soopeli... uros Noden Kaspin Lupu... FIN38257/97... soopeli... uros Noden Kaspin Tupu... FIN38258/97... valko-musta... narttu Perky's (Lena Eskills) s i. Ganesan Jetset Jester, e. Cikitita Koh-l-Nor Perky's Chippendalefest... FIN28731/97... kulta... uros Perky's Caballerofortun... FIN28732/97... kulta... uros Perky's Coco Finesse... FIN28733/97... soopeli... narttu Perky's Congou Favorite... FIN28734/97... mustavalkoinen... narttu Perky's Chanel Flavour... FIN28735/97... beige... narttu Perky's Cabaret Frivol... FIN28736/97... kutta... narttu Perky's Cachucha Flirt... FIN28737/97... valkoinen... narttu Pienenkorven (Kerttu & Kauko Myöhänen) s , i. Destiny's Little Shrimper, e. Valkopilven Emilia Pienenkorven Effi... FIN25336/97... valkoinen-kutta... uros Pienenkorven Eve... FIN25337/97... valkoinen-kulta... narttu Pienenkorven Evita... FIN25338/97... valkoinen-kulta... narttu Pienenkorven Ellu... FIN25339/97... valkoinen-kutta... narttu Pinmint's (Leila Silfver) s , i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Lucky Stroke Pinmint's Bearded Bandit... FIN39836/97... soopeli-valkoinen... uros Pinmint's Blue-Chip Buddy... FIN39837/97... soopeli-valkoinen... uros Pinmint's Baby's Tears... FIN39838/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Backseat Driver... FIN39839/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Bit Of Luck... FIN39840/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Butterscotch... FIN39841/97... soopeli-valkoinen... narttu Rwyn (Tiina Mattila) s , i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Aleksandrian Secret Love Rwyn Nefertiti... FIN42234/97... soopeli... narttu Rwyn Negrita... FIN42235/97... musta... narttu Sadocan's (Senja Lamppu) s i. Valkohelmen Fernando. e. Basbartoo Bello Nicole Sadocan's Enrico Zabadou... FIN34387/97... kulta-valkoinen... uros Sadocan's El Corazon... FIN34388/97... valkoinen... narttu s i. Garanzia's Here I Come. e. Garanzia's Joy Raid Sadocan's Fiona... FIN34389/97... soopeli... narttu Sadocan's Felix... FIN34390/97... valkoinen... uros Sadocan's Flipper... FIN34391/97... soopeli... uros Sadocan's Fresno... FIN34392/97... soopeli... uros Sadocan's Fabio... FIN34393/97... soopeli... uros

17 17 Tsarskoje's (Marketta Sorjonen) s i. Fablecastle's Cristobal Colon. e. Visakoivun Violetta Tsarskoje's Rey De Nieve... FIN13767/97... valkoinen-beige... uros Tsarskoje's Balon De Nieve... FIN13768/97... valkoinen-beige... uros Tsarskoje's Duende De Nieve... FIN13769/97... valkoinen-beige... narttu Tsarskoje's Flor De Nieve... FIN13770/97... valkoinen-beige... narttu Tsarskoje's Reina De Nieve... FIN13771/97... beige-valkoinen... narttu Valkohelmen (Helmi Malmström) s i. Valkohelmen Spring-Boy. e. Valkohelmen Ganoveva Valkohelmen Castro... FIN13811/97... uros Valkohelmen Chico... FIN13812/97... uros Valkohelmen Cindy... FIN13813/97... narttu Valkohelmen Clara... FIN13814/97... narttu Valkohelmen Candy... FIN13815/97... narttu Valkohelmen Cara... FIN13816/97... narttu s i. Pillowtalk's Salute. e. Macho's Fidelity Valkohelmen Flipper... FIN23709/97U... beige... uros Valkohelmen Fanny... FIN23710/97U... valkoinen... narttu Valkohelmen Fanta... FIN23711/97U... valkoinen... narttu Winta's (Kirsti Voittola) s i. Basbartoo Bello Morena. e. Valkopilven Eliisa Winla's Winter Elegant... FIN11596/97... kulta-valkoinen... uros Winla's Winter Romance... FIN11597/97... beige... uros Winla's Winter Prince... FIN11598/97... beige... uros Winla's Winter King... FIN11599/97... beige... uros Winla's Winter Star... FIN11600/97... kulta-valkoinen... narttu Winla's Winter Princess... FIN11601/97... beige... narttu Winla's Winter Angel... FIN11602/97... kulta-valkoinen... narttu. Visakoivun (Kirsti Koivu) s i. Bribas Hombre Habanero. e. Visakoivun Jova Unica Visakoivun Orilla Del Oro... FIN26011/97... soopeli... narttu Visakoivun Orquidea Optima... FIN26012/97... valk.-kultaisin merk... narttu Visakoivun Onda Anacarada... FIN26013/97... soopeli-valkoisin merk...narttu Visakoivun Obra Pintada... FIN26014/97... valkoinen-soopeli... narttu s i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Visakoivun Dona Caprichosa. Visakoivun Que Guapita... FIN30724/97... soopeli-valk.merkein.. narttu Visakoivun Querida Amiga... FIN30725/97... musta valk. merkein... narttu Visakoivun Que Bicho Undo... FIN30726/97... valkoinen muslin merk...uros (Ekhotm Nora) s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. a Renata Whitechief... FIN12630/97... valkoinen-beige... uros Coneman... FIN12631/97... valkoinen-beige... uros Peepee... FIN12632/97... valkoinen-beige... uros Rosamaria... FIN12633/97... musta... narttu Candydaudia... FIN12634/97... musta... narttu Littleprinsess... FIN12635/97... valkoinen-beige... narttu (Lahtinen Maritta) s i. Visakoivun Mio Y Solo Mio Abedular... FIN32938/97... soopeli... uros Abigarrada... FIN32939/97... soopeli valkoisin merk...narttu Amistosa... FIN32940/97... soopeli... narttu Amorosa... Fl N32941/97... valkoinen... narttu

18 18 (Iltanen Sanna) s , i. Raum Boy's Amaretto, e. Bemlandes Cerise Queen Bikinassu... FIN22587/97... sikari-valkoinen... narttu Birpana... FIN22588/97... beige-valkoinen... narttu Bikkupeto... FIN22589/97... valkoinen-beige... uros Bölyhuisku... FIN22590/97... valkoinen-beige... uros (Jaatinen Taina) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Mammamantan Miranda Amadeus... Fl N39648/97... beige... uros Angelica... FIN39649/97... harmaa-soopeli... narttu Amanda... FIN39650/97... soopeli... narttu (Luoma-Kyyny Sirkka) s i. A Maiden Effort's Xpreso. e. Garanzia's Early Bird Bimbo... FIN16773/97... musta... uros Bilzi... FIN16774/97... harmaa... uros Birra... FIN16775/97... ruskea... uros Bobi... FIN16776/97... valkoinen-beige... uros Bessi... FIN16777/97... musta... narttu Bianga... FIN16778/97... soopeli... narttu (Misikangas Taina) s i. Valkohelmen Turre. e. Mighty Dogs Dandy Vilivilperi... FIN15849/97... kulta-valkoinen... uros Elmeri... FIN15850/97... kulta-valkoinen... uros Ellu... FIN15851/97... kulta-valkoinen... narttu (Paavola Anne-Mari) s i. Garanzia's Bello Vincitore. e. Bemarco Cinderella Aleksi... FIN13655/97... harmaa-soopeli... uros Alfred... FIN13656/97... musta-valkoinen... uros Alanis... FIN13657/97... musta-valkoinen... narttu Adrianne... FIN13658/97... musta-valkoinen... narttu (Rancken Miia-Mari) s i. Mammamantan Miros, e. Bemlandes Dainty Bess Tuilelaith... FIN24111/97... musta-valkoinen... narttu Serafiia FIN24112/97... musta-valkoinen... narttu Isidora... FIN24113/97... musta-valkoinen... narttu Alfriede... FIN24114/97... musta-valkoinen... narttu Bianka... FIN24115/97... musta-valkoinen... narttu (Seluska Jaana) s i. Mammamantan Miros, e. Ja-Kar Kutina Lempi Goldenkiss... FIN12668/97... valkoinen-kulta... narttu Billy... FIN12669/97... valkoinen-beige... uros Buppe... FIN12670/97... valkoinen-beige... uros Bucky... FIN12671/97... musta-valkoinen... uros Busterboy... FIN12672/97... valko-musta... uros

19 19 VUONNA 1997 TEHDYT SILMA- JA POLVITARKASTUKSET Lista on tehty Suomen Kennelliiton toimittamien silmä- ja polvitarkastus lomakkeiden pohjalta. Tutkimustulos on virallinen vain jos lomakkeessa on risti kohdassa TM-merkitty, tässä listassa epäviralliset tutkimukset on merkitty tutkimuspäivämäärän jäljessä olevalla viitetähdellä Silmätarkastuksissa on käytetty merkintää e.o. jos koiralla ei ole tutkimuksessa havaittu perinnöllisen silmäsairauden oireita. Urokset Aleksandrian Blondy Ironside (i. Macho's Fantastico, e. Macho's Fantasy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Aleksandrian Midnight Sun (i. Aleksandrian Blondy Ironside e. Aleksandrian Pretty Girl) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. A Maiden Effort's Xpreso (i. Pillowtalk's Grande, e. A Heart Of Gold Sweet Honesty) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bellezza's Almondeye Amory (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bellezza's Bahia Blanca (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Bellezza's Hearty Ambrose (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bennysan Bianchezza (i. Bombattaren Xerxes, e. Bennysan Bellezza) s POLVET: /1. SILMÄT: e.o. Bombattaren Xerxes (i. Pir-Hein Hugo, e. Valkohelmen Silver-Rose) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bribas Fuego Fatuo (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Visakoivun Zorita Blanca) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Fablecastle's Alcalde Juarez (i. Pillowtalk's Lovecall, e. Pillowtalk's Nina) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Fablecastle's Che Guevara (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Fablecastle's Angel De Oro) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Hello Snowflake (i. Ganesan Dear Rascal, e. Ganesan Choice My Love) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Jetset Jester (i. Garanzia's Fortunato, e. Ganesan Ebony Silk) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Proud And Brave (i. Havana Toreador 0' Pillowtalk, e. Aleksandrian Secret Love) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Garanzia's Bello Vincitore (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Felice (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Neffy Van Het Vogelpark) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Garanzia's Here I Come (i. Garanzia's Bello Vincitore, e. Macho's Gentle Promise) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's I'm Comeing (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's I' m Here Again (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT e.o. (edellinen tutkimus tehty )

20 20 Garanzia's Lucky Devil (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Lady-Killer (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Nano Nano (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Anemonenemorosa) s POLVET: /2. POLVET: /2. SILMÄT: e.o. Havandoes Alibaba (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Just For Me) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Havandoes Billy Boy (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Golden Glint) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Havandoe's Brandon (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Golden Glint) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Ja-Kar Innokas Iiro (i. Manfred's Winners Streak, e. Garanzia's Bella Amore) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Ja-Kar Kaappi Juoppo (i. Manfred's Winners Streak, e. Elfish Miss Ayla Sweet Honesty) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Mammamantan Rocky (i. Valkohelmen Turre, e. Cikitita Keepsake) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Manfred's Winners Streak (i. Destiny's Little Shrimper, e. Ti-Ara's Pretty Desiree) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Mimarcon Alejandro Magno (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Visakoivun Fada Fascinante) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Mr Dooby Sweet Honesty (i. Pillowtalk's Emperador, e. Sandez Miranda) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Lucky Star Of My Lovely's (i. Havana's Domino O'Pillowtalk, e. Pillowtalk's Dona Dolores) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Pillowtalk's Perla Puro (i. Pillowtalk's Latino, e. Pillowtalk's Black Velvet) s SILMÄT: Silmänpohja: e.o. (molemmat silmät);. Mykiö: cataracta, perinnöllisyydestä ei tietoa (molemmat silmät), (edellinen tutkimus tehty : Osoittaa oikea e.o., vasen silmänpohja e.o. mykiö: dex 0, sin cataracta post.polar; perinnöllisyydestä ei tietoa Raum Boy's Allu (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Bernlandes Bantry Bay) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Raum Boy's Amaretto (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Bernlandes Bantry Bay) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Raum Boy's Boris-Boss (i. Don Miquel De Cuba, e. Raum Boy's Amaryllix) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Sadocan's Don Juan (i. Sadocan's April Lucy Boy, e. Garanzia's Joy Raid) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Tsarskoje's Bonito Barman (i. Pillowtalk's Cesario, e. Visakoivun Violetta) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Valkohelmen Fernando (i. Pillowtalk's Salute, e. Macho's Fidelity), s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Visakoivun Fauno Fabuloso (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Venusta Of The Frisian Moorlands) s SILMÄT: HC. (edellinen tutkimus tehty e.o.) Visakoivun Mio Y Solo Mio (i. Havana Toreador 0' Pillowtalk, e. Visakoivun Dona Caprichosa) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Visakoivun Yo-Yo Negro (i. Pillowtalk's Cesario, e. Jumping Lady Of My Lovely's) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Voila Super Duber (i. Mucho Bravo Wild Willy, e. Voila Leading Lady) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Warmahill's Beethoven (i. Garanzia's Fortunato, e. Demiluxus) s

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alkusanat 2010-vuoden vuosikirja on kokenut muutoksen. Se on päätetty julkaista sähköisessä PDF-muodossa Alaskanmalamuuttiyhdistyksen nettisivuilla. Tämä mahdollistaa

Lisätiedot

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 UROKSET AKU FIN31751/05 s. 5.6.2005 i. North Maiden`s Forest Gump e. Alexway`s Romantic Rose Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, H. Erinomaista tyyppiä oleva koira,

Lisätiedot

KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI

KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI LAHTI 18.1.2009 TAPIO EEROLA TURKU 24.-25.1.2009 GÖRAN BODEGÅRD KOILLIS-SAVO SHOW 21.2.2009 LARS ADEHEIMER TAMPERE KV 14.-15.3.2009 KNUT-SIGURD WILLBERG RAUTALAMPI

Lisätiedot

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 Amerikankettukoira FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 s. 2.09.2007 om. (HENKILÖLLÄ ON TIETOSUOJA), i FI KVA-K FI MVA RICK ER50446/06 e KETTUNURIN SPEED ER20371/06 BRITNEY ER48713/09 s.10.08.2009 om. (HENKILÖLLÄ

Lisätiedot

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE TURKU 24.-25.1.2009 TAMPERE KV 14.-15.3.2009 KAJAANI 18.4.2009 LAHTI KV 26.4.2009 HELSINKI 9.5.2009 VARKAUS 16.-17.5.2009 ROVANIEMI 21.5.2009 JUUKA 24.5.2009 MÄNTTÄ 31.5.2009 SALO 6.-7.6.2009 TUURI 6.-7.6.2009

Lisätiedot

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO ANNE LAAHTOLA ANNE LAAHTOLA 2 PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO Tässä lehdessä Hallitus ja toimikunnat... 4 Terveiset puheenjohtajalta... 5 Jalostustoimikunnan jäsenen esittely... 6 Syyskokouksen

Lisätiedot

WHIPPET ISSN 0787-6262

WHIPPET ISSN 0787-6262 WHIPPET ISSN 0787-6262 Päätoimittaja: Marita Furu Marianrannankatu 68 A, 64260 Kaskinen puh. 040-510 4979, iltaisin klo 21 saakka e-mail: lehti@whippetharrastajat.fi Vuonna 2006 lehti ilmestyy seuraavasti:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero.

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero. P U H E E 2 Toydogs 2/2015 ilmestyy viikolla 22. Deadline 15.5.2015. Puheenjohtaja Jussi Liimatainen Vuorimiehenkatu 18 D 42 00140 Helsinki puh. 040-8339285 e-mail: puheenjohtaja (at) toydogs.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho

Suomen Snautserikerho Suomen Snautserikerho TULOSJULKAISU 2012 JULKAISIJA Tulosjulkaisun toimittamisesta vastaa Suomen Snautserikerho ry:n Jalostustoimikunta. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja parannusehdotuksia tulevien

Lisätiedot

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Aika: 10.3.2013 klo 12.30 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila, Piirantie 1, 63300 Alavus Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto, sihteeri

Lisätiedot

1-2/2009REMMI. Etsijäkoirien toiminta. Silvia Trkmanin kurssilla

1-2/2009REMMI. Etsijäkoirien toiminta. Silvia Trkmanin kurssilla 1-2/2009REMMI Etsijäkoirien toiminta Silvia Trkmanin kurssilla 1 Silvia Trkmanin kurssilla Silvia Trkman saapui Kirkkonummelle pyreneittenpaimenkoiraharrastajien, Kirkkonummen Kennelkerhon ja Helsingin

Lisätiedot

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008:

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: TULOSJULKAISU 2008 1 Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: FIN&EST MVA ESTV-08 A DREAMS BLACK ACE FIN16193/05 s.04/02/05 B&T isä: ONDA S ORECCHIUTO FIN28244/96 emä: A DREAMS BLACK ENIGMA FIN33691/02 kasv.

Lisätiedot

NORJALAINEN METSÄKISSA RY

NORJALAINEN METSÄKISSA RY NORJALAINEN METSÄKISSA RY Hallitus ja toimihenkilöt 2009 Puheenjohtaja, Mettis-lehden aineiston vastaanottaja Sari Sinkko Mäkikatu 1 B, 53100 Lappeenranta sari.sinkko@pp.inet.fi Sihteeri, KV-yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY

SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY Toimintakertomus vuodelta 2014 SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Suomen Kääpiöpinserit ry:n kahdeksastoista (18) toimintavuosi. Suomen Kääpiöpinserit ry on sai rotujärjestöoikeudet 1.1.2012

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY.

HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY. 3 14 HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY. KOKOUSKUTSU Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN Torstaina 30.10.2014 klo 19.00 Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Lummetie 2, 01300

Lisätiedot

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Snautserikerho ry:n (SSnK), vuosikokouksessa 28. helmikuuta 2010. Hyväksytty rotujärjestön, Suomen

Lisätiedot

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Snautserikerho ry:n (SSnK), vuosikokouksessa 28. helmikuuta 2010. Hyväksytty rotujärjestön, Suomen

Lisätiedot

4/2011. www.norjalainenmetsakissa.fi 1. Mettis 4/2011

4/2011. www.norjalainenmetsakissa.fi 1. Mettis 4/2011 Mettis 4/2011 www.norjalainenmetsakissa.fi 1 Hallitus ja toimihenkilöt 2011 Puheenjohtaja, Mettis-lehden toimituskunta, Hannes Lohi-Yhteyshenkilö Sari Sinkko Mäkikatu 1 B, 53100 LAPPEENRANTA Puh. 0400

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 1 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 1 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY Jäsentiedote ja kokouskutsu 1 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY KUTSU Kevätkokous Lappeenrannassa 24.5.2009 Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.5.2009

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 SISÄLLYSLUETTELO: Puheenkohtajan palsta... 3 Hallitus ja toimihenkilöt 2006... 4 Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsenmaksut...

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

PikkuMusta 1/2015 PikkuMusta 1/2015 Suomen Englanninkääpiöterrierit ry jäsenlehti

PikkuMusta 1/2015 PikkuMusta 1/2015 Suomen Englanninkääpiöterrierit ry jäsenlehti PikkuMusta 1/2015 PikkuMusta 1/2015 Suomen Englanninkääpiöterrierit ry jäsenlehti Suomen Englanninkääpiöterrierit ry toimihenkilöt 2015 Tässä lehdessä Puheenjohtaja & PM Marja-Leena Pentikäinen/mlp, PJ

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009 AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) 14.1.2009 Aika 12.1.2009 Paikalla Poissa (pj) Anna Uimonen Satu Harden (sihteeri) Nina Janger Pöytäkirja, internet-välipäätös 1 Kokouksen avaus Internetkokous

Lisätiedot

Meille tulee vehnis!

Meille tulee vehnis! Meille tulee vehnis! 2 Lukijalle, Onneksi olkoon, olet tehnyt oivallisen valinnan hankkiessasi itsellesi vehnäterrierin. Tahdon tämän opasvihkosen kautta kertoa lisää tästä hauskasta koirarodusta, sekä

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot