Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki klo PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki 1.11.1997 klo 12.00 PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA

2 2 VUOSI 1997

3 3 Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki klo PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Lista kokouksen osanottajista ohessa liitteenä. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen ja sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Nieminen ja Ulla Lähtönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Silfver ja Anne Toukoniemi. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 5. Annettiin hallitukselle valtuudet päättää puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista vuodeksi Keskusteltiin jäsenmaksujen suuruudesta vuodeksi Vuoden 1998 jäsenmaksuiksi päätettiin varsinainen jäsen 80,- nuorisojäsen (alle 18 v., ei äänioikeutta) 40,- perhejäsen 20,- sekä mikäli kasvattaja ilmoittaa jäseniksi koko pentueen uudet omistajat, näiden jäsenmaksu liittymisvuodelta on 40,- Jäsenmaksulaput postitetaan jäsentiedotteen 4/97 mukana. 7. Käsiteltiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia lisäyksiä. Hyväksytty toimintasuunnitelma ohessa Iiitteenä. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle Talousarvio ohessa liitteenä. 8. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 1998 valittiin yksimielisesti Jaana Karonen. 9. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olevien tilalle kahden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin: Anna-Liisa Pantsar, Kirsti Koivu, Ilkka Thomander, Merja Luoma-Kyyny ja Leila Silfver Äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Anna-Liisa Pantsar 16 Kirsti Koivu 6 Ilkka Thomander 9 Merja Luoma-Kyyny 8 Leila Silfver 12 ääntä Valituiksi tulivat siis Anna-Liisa Pantsar (16), Leila Silfver (12) ja Ilkka Thomander (9). Äänestyslaput ohessa liitteenä.

4 4 Hallituksen varajäseniksi yhden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin: Marketta Sorjonen, Ulla Lähtönen, Anja Virolainen, Kirsti Koivu Äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Marketta Sorjonen 5 Ulla Lähtönen 9 Anja Virolainen 9 Kirsti Koivu 8 kolme tyhjää Valituiksi tulivat siis Anja Virolainen (9) ja Ulla Lähtönen (9). 10. Päätettiin että muihin alan järjestöjen kokouksiin vuodelle 1998 edustajat valitsee hallitus. 11. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 1998 valittiin Anne Toukoniemi ja Laila Warnke- Nieminen. Varatilintarkastajiksi valittiin Aulis Koivu ja Mari Nieminen Päätettiin että jalostustoimikunnan jäsenten valinnat ja jalostustoimikunnan toiminta pidetään ennallaan. Koska jalostustoimikunnassa on jäljellä Merja Luoma-Kyynyn eroamisten jälkeen vain kolme jäsentä, päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yleiskokous jossa valitaan jalostustoimikuntaan puuttuva jäsen hänen tilalleen. Kokouksessa päätetään myös jalostustoimikunnan jäsenten määrän mahdollisesta lisäämisestä ja valitaan jalostustoimikunnan varajäsenet. 13. Päätettiin pyrkiä rotua harrastavaksi yhdistykseksi (perustuen Suomen Kennelliiton kantaan, että rotua harrastavaksi yhdistykseksi pyrkivän yhdistyksen ei tarvitse olla toiminut viittä vuotta rekisteröitynä yhdistyksenä, kunhan yhdistys on toiminut viisi vuotta (kuten esim. Havannalaise -alajaosto on toiminut). 14. Muut asiat. Kyseltiin miten informaatio rodustamme on tarkoitus järjestää Maailman näyttelyssä. Päätettiin että Havannalaiset ry tekee maailman näyttelyyn tiedotteen rodusta. Pentuvälityksen toimintaa kritisoitiin joidenkin mielestä pentuvälitys ei toimi hyvin, ja pentuvälittäjiä on liikaa. Todettiin että kirjallinen ilmoitus pentuvälittäjille olisi parempi kuin puhelinsoitto. Pentuneuvojien määrästä, ja pentuneuvonnan toiminnasta keskustellaan ja päätetään ylimääräisessä yleiskokouksessa. Myös yhdistyksen lehdestä keskustellaan ylimääräisessä yleiskokouksessa. 15. Jaana Karonen päätti kokouksen klo pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Jaana Karonen sihteeri Mirja Thomander pöytäkirjan tarkastajat Ulla Lähtönen Mari Nieminen

5 5 Havannalaiset ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1998 Havannalaiset ry jatkaa toimintaansa Suomen Kääpiökoirayhdistys Finlands Dvärghundsforening r. y.: n jäsenyhdistyksenä. Ry järjestäävuoden 1977 aikana sääntömääräiset kokoukset sekä kesäpäivätapahtuman. Ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen "Havannalainen", joka lähetetään kaikille jäsenille ja joka on myös ry:n virallinen tiedotuskanava. Ry järjestää bichon havanais -rodun erikoisnäyttelyn SKKY r.y.:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Tuusulan Krapihovissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ry laatii ns. suurelle yleisölle suunnatun rotuesitteen, jota jaetaan SKKY r.y.:n infopisteessä Helsingin Messukeskuksessa järjestettävissä kansainvälisissä koiranäyttelyissä. Jäsenmaksut vuodelle 1998 ovat varsinainen jäsen 70,-, perhejäsen 20,- ja nuorisojäsen 40,-. Edellä esitettyjen lisäksi ry:n hallitus voi esittää myös muuta toimintaa vuodelle Tästä tiedotetaan jäsenistölle "Havannalainen" -tiedotteen välityksellä TULOT: jäsenmaksut : :00 mainostulot 1.000:00 800:00 muut tulot 500:00 TULOT YHTEENSÄ :00 MENOT: jäsenmaksut 120:00 lehti+postitus :00 tavaraostot 4.000:00 postikulut 800:00 pankkikulut 700:00 ilmoituskulut 300:00 kokouskuilut 1.000:00 konttoritarvikeet: 700:00 muut menot 1.900:00 MENOT YHTEENSÄ :00

6 6 Havannalaiset ry:n ylimääräinen yleiskokous Helsinki klo PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Ohessa lista kokouksen osanottajista. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä arvottiin logo-kilpailuun osallistuneiden kesken palkinnot. Gollege-paidan voitti Tiina Härkönen, havanese-korun voitti Leila Silfver ja T-paidan voitti Terhi Laine. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen ja sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marketta Sorjonen ja Leila Silfver ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannele Kiviranta ja Kirsti Koivu. 3. Kokous todetiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 5. Keskusteltiin jalostustoimikunnan koosta ja toimiajasta. Päätettiin että jalostustoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Jalostustoimikunnan toimiaika on kolme (3) vuotta. Jotta koko jalostustoimikunta ei vaihtuisi samalla kertaa päätettiin valita kolme (3) jäsentä kolmeksi vuodeksi ja kaksi (2) jäsentä kandeksi vuodeksi. Varajäseniä päätettiin valita kolme (3). Varajäsenten toimiaika on kolme vuotta. 6. Ennen jalostustoimikunnan henkilöiden valintaa kokouksen puheenjohtaja luki Marjo Heikan ja Anitta Kaitilan kirjalliset ilmoitukset siitä, että he ovat käytettävissä jalostustoimikuntaa valittaessa. Kirjalliset ilmoitukset ohessa liitteenä. Jalostustoimikuntaan kolmen vuoden toimikaudeksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Mirja Thomander, Kirsti Koivu, Anja Virolainen ja Marjo Heikka. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Mirja Thomander 19 ääntä, Kirsti Koivu 16 ääntä, Anja Virolainen 14 ääntä ja Marjo Heikka 8 ääntä. Valituiksi tulivat siis Mirja Thomander, Kirsti Koivu ja Anja Virolainen. Äänestyslaput ohessa liitteenä. Koska Kirsti Koivu oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, hänen tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Lahtinen. Jalostustoimikuntaan kanden vuoden toimikaudeksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Marketta Sorjonen, Marjo Heikka ja Ilkka Thomander. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Marketta Sorjonen 13 ääntä, Marjo Heikka 7 ääntä ja Ilkka Thomander 14 ääntä. Valituiksi tulivat siis Marketta Sorjonen ja Ilkka Thomander. Äänestyslaput ohessa liitteenä. 7. Jalostustoimikunnan varajäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Leila Silfver, Maritta Lahtinen, Marjo Heikka ja Hannele Kiviranta. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Leila Silfver 15 ääntä, Maritta Lahtinen 13 äantä, Marjo Heikka 11 ääntä ja Hannele Kiviranta 15 ääntä. Valituiksi tulivat siis Leila Silfver, Maritta Lahtinen ja Hannele Kiviranta. Koska Hannele Kiviranta oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, hänen tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Isoviita. Äänestyslaput ohessa liitteenä.

7 7 8. Keskusteltiin pentuvälittäjien määrästä. Päätettiin äänestää kättä nostamalla halutaanko kolme pentuvälittäjää vai riittääkö yksi pentuvälittäjä. Enemmistön mielestä yksi pentuvälittäjä riittää. Pentuvälittäjäksi ehdotettiin Marja Karosta, Anna-Liisa Pantsaria ja Kirsti Koivua. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti Marja Karonen 11 ääntä, Anna-Liisa Pantsar 7 ääntä ja Kirsti Koivu 4 ääntä. Valituksi tuli siis Marja Karonen. Koska Kirsti Koivu oli estynyt toimimasta ääntenlaskijana ollessaan itse ehdokkaana, häven tilallaan ääntenlaskijana toimi Maritta Lahtinen. Äänestyslaput ohessa liitteenä. Päätettiin että pennut ilmoitetaan pentuvälittäjälle kirjallisesti. 9. Keskusteltiin lehden tekemisestä. Todettiin että painoasuiseen lehteen ei yhdistyksellä vielä kuluvana vuonna ole varaa, mutta tavoitteena on saada ensi vuonna painettu lehti. Marjo Heikka on luvannut tehdä lehteen näyttelytulokset ja Vuoden bichon havanais -kilpailun laskennan. Myös ROP- ja VSP-pennut julkaistaan näyttelytuloksissa. Lehteen lisätään toinen niitti, jotta se pysyisi paremmin kasassa. Hyvää lehdessä todettiin olleen mm. juttu lyhytkarvaisuudesta ja kasvattajahaastattelut. 10. Muut asiat. a) Esitettiin kysymys pitäisikö hallituksen jäsenillä olla henkilökohtaiset varajäsenet? Ainakaan toistaiseksi tätä ei pidetty tarpeellisena. b) Ehdotettiin että pentuvälitykseen pentua ilmoitettaessa mukaan pitää liittää kopio jäsenmaksusta ja kopio jalostustoimikunnan suosituksesta. Näin pentuvälittäjän on helppo todeta että pennut kuuluvat pentuvälitykseen. 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri Jaana Karonen Mirja Thomander pöytäkirjan tarkastajat Marketta Sorjonen Leila Silfver

8 8 HAVANNALAISET RY:N sääntömääräinen kevätkokous Turussa PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo Lista kokouksen osanottajista ohessa liitteenä. 8. Jaettiin palkinnot ja kunniakirjat Vuoden 1997 bichon havanais -kilpailun voittajille ja kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneille, sekä vuoden TOKO-voittajalle. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Karonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mirja Thomander. 3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Toukoniemi ja Niina Kivimäki. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Silfver ja Harri Nieminen. 4. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista ohessa liitteenä. 6. Käsiteltiin ry:n toimintakertomus vuodelta Toimintakertomukseen lisättiin erikoisnäyttelyssä esitettyjen pentujen määrä. Näin korjattu toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus ohessa liitteenä. 7. Esitettiin ry:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 1997 ja tilintarkastajien antama lausunto. Vahvistettiin ry:n tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus ry:n vuoden 1997 hallitukselle. Tuloslaskelma , tase ja tilintarkastuskertomus ohessa liitteinä. 9. Muita esilletulevia asioita ei ollut. 10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri Jaana Karonen Mirja Thomander pöytäkirjantarkastajat Anne Toukoniemi Niina Kivimäki

9 9 Havannalaiset ry:n toimintakertomus vuodelta 1997 Havannalaiset ry:n puheenjohtajana vuonna 1997 toimi Jaana Karonen, varapuheenjohtajana toimi Kirsti Koivu, sihteerinä Mirja Thomander ja taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä Anna-Liisa Pantsar. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Niina Kivimäki, Hannele Kiviranta ja Ilkka Thomander. Hallituksen varajäsenet olivat Terhi Laine ja Marketta Sorjonen. Jalostustoimikunnan puheenjohtajana vuonna 1997 toimi Kirsti Koivu. Sihteerinä toimi Merja Luoma-Kyyny, ja hänen erottuaan k.o. tehtävästä sihteeriksi jalostustoimikunnan ulkopuolelta valittiin Hannele Kiviranta. Lisäksi jalostustoimikunnan jäseninä toimivat Mirja Thomander ja Niina Kivimäki. Havannalaiset ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen jäsenet olivat kokouksissa paikalla seuraavasti: Jaana Karonen 6 kertaa, Kirsti Koivu 6 kertaa, Mirja Thomander 6 kertaa, Anna- Liisa Pantsar 6 kertaa, Niina Kivimäki 4 kertaa, Hannele Kiviranta 5 kertaa ja Ilkka Thomander 6 kertaa. Varajäsen Terhi Laine oli paikalla 5 kertaa. Pentuneuvonnasta ja -välityksestä ovat huolehtineet Kirsti Koivu, Tuula Suni ja Anna-Liisa Pantsar Helsingissä pitämässään kokouksessa Suomen Kääpiökoirayhdistys ry hyväksyi Havannalaiset ry:n jäsenyhdistyksekseen. Vastaavan alajaoston jäsenet siirtyivät Havannalaiset ry:n jäseniksi ja vastaavan alajaoston rahavarat siirtyivät Havannalaiset ry:lle. Asiasta tiedotettiin jäsenistölle jäsentiedotteessa 2/97. Helsingin Seudun Kennelpiiri ry hyväksyi Havannalaiset ry:n jäsenekseen kokouksessaan Jäsenmaksuksi vuodeksi 1997 oli päätetty seuraavaa: vuosijäsen 120 mk, nuorisojäsen 60 mk ja perhejäsen 60 mk. Koska k.o. jäsenmaksut oli syyskokouksessa päätetty siten, että jäsenmaksuihin sisältyy SKKY ry:n jäsenmaksu, tämä jäsenmaksu maksettiin SKKY ry:lle niiden jäsenten kohdalla jotka ilmoittivat edelleen haluavansa kuulua SKKY ry:hyn henkilöjäseninä. Myöhemmin vuoden aikana ry:hyn liittyneiltä uusilta jäseniltä jäsenmaksua perittiin määrätty jäsenmaksu vähennettynä SKKY ry:n osuudella. Havannalaiset ry julkaisi vuoden 1997 aikana neljä jäsentiedotetta. Lisäksi julkaistiin vuosikirja Alajaoston oman Vuoden bichon havanais -uros -kilpailun voitti FIN&S&N&POHJ& KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasvattaja & Marjo Heikka, Tornio), ja Vuoden bichon havanais -narttu -kilpailun voitti FIN MVA Lucky Moon's Amorette (kasv. Satu Hiltunen, Joensuu, om. Arto & Elina Moilanen, Hyrynsalmi). Vuoden bichon havanais -veteraani -kilpailun voitti FIN&EST&DK MVA, EV-91, PMV -97 Macho's Fantasy (kasv. J M A Willems, Alankomaat, om. Tuija Skippari-Kirppu, Helsinki), Vuoden 1997 parhaat bichon havanais -jälkeläisluokat esitti narttu FIN&S&LV MVA, V-96, LVV-97 Ganesan Dansing Daisy (kasv. Mirja & Ilkka Thomander, Tampere, om. Heidi & Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani), ja vuoden bichon havanais -kasvattaja -kilpailun voitti Tuija Skippari-Kirppu (kennel Aleksandrian). Vuoden debytantiksi tuli PZNjsg-97 Aleksandrian Daring Darling (kasv. Tuija Skippari Kirppu, Helsinki, om. Katja Kokkonen & kasv. Helsinki) ja vuoden tulokas oli FIN MVA Garanzia's Lucky Stroke (kasv. Merja Luoma-Kyyny, Raisio, om. Leila Silfver, Kerava). Kasvattajapalkinnon kilpailussa jossa kasvattaja on alajaoston jäsen ja kilpailevat koirat ovat vähintään toisen polven Suomessa ensirekisteröityjä kasvatteja voitti Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani. Tässä kilpailussa voiton kasvattajalleen toi koira FIN&S&N& POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory. Vuoden TOKO-voittaja oli Kati Kallio, Tampereelta, joka kilpaili koiralla FIN MVA Ganesan Happy Hurrigane vahvistettiin kansainvälisen muotovalion arvo bichon havanais -nartulle FIN&S&EST MVA Ja-Kar Halleluja Amor (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Ellis Miss Ayla Sweet Honesty). Tämä on ensim-

10 10 mäinen KANS MVA arvon saanut Suomessa syntynyt bichon havanais. Koiran on kasvattanut ja omistaa Jaana Karonen, Rajamäki vahvistettiin kansainvälisen muotovalion arvo bichon havanais -urokselle FIN&S& N&POHJ MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy). Tämä oli ensimmäinen KANS MVA arvon saanut bichon havanais, jonka molemmat vanhemmat ovat Suomessa syntyneitä. Koiran kasvattaja on Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, ja sen omistavat kasvattaja & Marjo Heikka, Tornio. Turussa pidetyssä Pohjoismaiden Voittajanäyttelyssä oli rotunsa paras FIN&S&N& POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasv. & Marjo Heikka, Tornio). Vastakkaisen sukupuolen paras oli FIN&EST&DK MVA, EV-91, PMV-97 Macho's Fantasy (kasv. J M A Willems, Alankomaat, om. Tuija Skippari- Kirppu, Helsinki). Tämä koira oli k.o. näyttelyssä myös ROP-veteraani. Rotumme tuomarina tässä näyttelyssä toimi Horst Kliebenstein, Saksasta. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 18 urosta joista 7 palkittiin SA:lla ja 18 narttua, joista 8 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 3. Helsingissä pidetyssä Voittajanäyttelyssä oli rotunsa paras Whitefrost's Contessa Cipria (kasv. Hanna Hoffren, Järvenpää, om. Arja Könönen, Helsinki). Vastakkaisen sukupuolen paras oli Whitefrost's Cool Vanilla (kasv. Hanna Hoffren, Järvenpää, om. Jami Jouria & Juha Tolonen & kasv. Jokela). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Gunnar Nymann, Tanska. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 15 urosta joista 7 palkittiin SA:lla ja 17 narttua joista 5 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 5. Bichon havanais -rodun erikoisnäyttely oli SKKY ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Tuusulassa. Rotunsa paras tässä näyttelyssä oli FIN&S&N&POHJ&KANS MVA, PMV-97 Bellezza's Almondeye Amory (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. kasv. & Marjo Heikka, Tornio). Vastakkaisen sukupuolen paras oli FIN MVA Bellezza's Bianciballerina (kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani, om. Aili Timonen, Oulu). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Walter Holtorf, Sveitsistä. Bichon havanais -rotuisia koiria esitettiin k.o. näyttelyssä seuraavasti: virallisissa luokissa 17 urosta joista 4 palkittiin SA:lla ja 20 narttua joista 5 palkittiin SA:lla. Pentuja esitettiin 7. Imatralla saavutti rotumme ensimmäisen BIS-voiton bichon havanais uros FIN&EST& LUX MVA V-94 Aleksandrian Blondy Ironside (kasv. Tuija Skippari-Kirppu, Helsinki, om. Tuula Suni, Pulp). Tuomarina tässä näyttelyssä toimi Norman Huidobro Corbett. Voiton johdosta ry onnitteli kasvattajaa kukkasin. Havannalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Riihimäellä ja sääntömääräinen syyskokous Riihimäellä pidettiin Somerolla Hovimäen leirintäalueella havannalaisten kesäpäivät. Vuoden 1997 aikana bichon havanais -rotuisia koiria rekisteröitiin Suomessa 183 (rekisteröintien määrä vuonna 1996 oli 178), näistä 181 oli Suomessa syntyneitä, ja kaksi oli tuontikoiraa (uros Ruotsista ja uros Tsekin Tasavallasta). Siten maahamme oli vuoden 1997 loppuun mennessä rekisteröity yhteensä 1011 bichon havanaisia, joista tuontikoiria oli yhteensä 49. Havannalaiset r.y hallitus

11 11 HAVANNALAISET RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Jasenmaksut ,00 Jäsentapahtumat 1.041,00 Ilmoitustuotot 2.690, ,00 Lehti: monistus ,00 Lehti: postitus ,00 Muut painotuotteet -28,00 Kokouskulut -949,90 Konttorikulut ,70 Postikulut -907,00 Pankkikulut ,00 SKKY:n jäsenmaksut -800,00 H:gin Seudun Kennelpiiri -100,00 Koulutus -850,00 Huomionosoitukset -210,00 Ruusukkeet -469, ,30 TUOTTO 6.046,70 Varainhankinta Myyntituotot 3.042,00 Tavaraostot , ,00 TUOTTO 2.188,70 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot TUOTTO 2.188,70 Varaston muutos 2.949,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 5.138,10

12 12 HAVANNALAISET RY TASE VASTAAVAA ARVOSTUSERAT VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Tavaravarasto 9.017,65 Saamiset Siirtosaamiset 1.340,00 Rahat ja pankkisaamiset 6.985, ,15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä ,05 Tilikauden ylijäämä , ,15 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Koiramme-lehti -960,00 Saadut ennakot jäsenmaksut -820,00 Saadut ennakot Kennelilmoitukset -50,00 Saadut ennakot Valiokirja , , ,15

13 13 REKISTEROINNIT 1997 Ruotsista Voila (Pernilla Glumstrand, Ruotsi) s , i. Mucho Bravo Wild Willy. e. Voila Leading Lady Voila Super Duper... FIN22935/97U... creme... uros Voila Super Duper Mucho Bravo Wild Willy Voila Leading Lady Havana Toreador O'Pillowtalk Kimbriel's Starlet De La Rouge Jabir's Danica Franco Famoso A Maiden Effort's Wish Me Luck Havana's Popcorn Man Havana's Candy Kisses Hadassah's Hermoso Rey Kimbriel's High Velocity Jabir's Danica Nombre Nieto Pillowtalk's Mamma-Mia Pillowtalk's Grande A Maiden Effort's Sapphira Tsekin tasavallasta z Farmy zvirat (Eva Kratochvilova. Tsekin tasavalta) s i. Agordo Ira, e. Abba Murex Golias z Farmy zvirat... FIN39522/97... valkoinen-beige... uros Golias z Farmy zvirat Agordo Ira Abba Murex Pillowtalk's Samba Pillowtalk's Kuba Kubana Pillowtalk's Cuba Libre Anja Bambabibi Pillowtalk's Jambalaya Pillowtalk's Conchita Pillowtalk's Dominio Pillowtalk's Campanilla Pillowtalk's Grande Pillowtalk's Heavenly Hug Pillowtalk's Samba Pillowtalk's Kuba Kubana Suomessa syntyneet Aleksandrian (Tuija Skippari-Kirppu) s i. Fablecastle's Alcalde Juarez. e. Macho's Fantasy Aleksandrian Daring Darling... FIN15644/97... valkoinen... uros Aleksandrian Deft Degamerone... FIN15645/97... valkoinen... uros s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Macho's Fantasy Aleksandrian Gentle Glamour... FIN39849/97... valkoinen... narttu Aleksandrian Glamorous Gilr... FIN39850/97... valkoinen... narttu Aleksandrian Godlike Goddes... Fl N39851/97... valkoinen... narttu Basnauz (Eila Hautala & Jari Tynjälä) s , i. Bicopoika, e. Visakoivun Bronwen Basnauz Groovy Glooria... FIN13821/97... soopeli... narttu Basnauz Giganticgiardio... FIN13822/97... soopeli... uros Basnauz Ghostly Gosmos... FIN13823/97... soopeli... uros Basnauz Glad Gladius... FIN13824/97... valkoinen-beige... uros Basnauz Golden Gizmo... FIN13825/97... valkoinen-kulta... uros

14 14 Bellezza's (Aino-Inkeri Huurinainen) s i. Basbartoo Bello Morena. e. Bellezza's Bellissima Bellezza's White Chocolate... FIN20692/97... beige-valkoinen... narttu Bellezza's Sparkling Cider... FIN20693/97... beige-valkoinen... narttu Bellezza's Sweet Champagne... FIN20694/97... beige-valkoinen... narttu s , i. Mr Doobv Sweet Honesty. e. Ganesan Dansing Daisy Bellezza's Dashing Diana... FIN36693/97... valkoinen-beige... narttu Bellezza's Dazing Diamond... FIN36694/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Ace Of Diamonds... FIN36695/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Dear Destiny... FIN36696/97... valkoinen-beige... uros Bellezza's Dancing Dude... FIN36697/97... valkoinen-beige... uros Blaubere (Beatrice Kautonen) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Tsarskoje's Luna Paloma Blaubere Bebeto... FIN23855/97... soopeli... uros Blaubere Bruno... FIN23856/97... musta... uros Blaubere Bullero... FIN23857/97... soopeli... uros Blaubere Bertha... FIN23858/97... soopeli... narttu Bombattaren (Eila Sorsa) s i. Fablecastle's Cristobal Colon. e. Valkohelmen Silver-Rose Bombattaren Don Diego... FIN17819/97... valkoinen-beige... uros Bombattaren Don Dominio... FlN17820/97... valkoinen-beige... uros Bombattaren Dona Dolores... FIN17821/97... valkoinen-beige... narttu Bombattaren Dona Desidena... FlN17822/97... valkoinen... narttu s , i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Fablecastle's Eso Es El Amor Bombattaren El-Bonita... Fl N30622/97... valkoinen-beige... narttu Bombattaren EI-Zocco... FIN30623/97... kulta-valkoinen... uros Bombattaren El-Negro... FIN30624/97... mustavalkoinen... uros Fablecastle's (Taru Vainio) s i. Sadocan's April Lucy Boy, e. Fablecastle's Estados Unidos Fablecastle's Hasta Siempre... FIN10589/97... soopeli-valkoinen... narttu s I. Fablecastle's Adios Muchachos. e. Fablecastle's Buenas Nalgitas Fablecastle's Diosa... FIN21675/97... kulta-valkoinen... narttu Fablecastle's Daiquiri... FIN21676/97... kulta-valkoinen... narttu Ganesan (Mirja & Ilkka Thomander) s i. Ganesan Jetset Jester, e. Pillowtalk's Carmencita Ganesan Quicksilver... FIN26950/97... valkoinen... uros Ganesan Quickwitted... Fl N26951/97... beige... uros s , i. Mammamantan Rocky, e. Ganesan Kindly Kimberly Ganesan Ringmaster... FIN30497/97... valkoinen-beige... uros Ganesan Rainbow Warrior... FIN30498/97... valkoinen-beige... uros Ganesan Remember Me... FIN30499/97... valko-musta... uros Ganesan Rose-Marie... FIN30500/97... beige... narttu s i. A Maiden Effort's Xpreso. Ganesan Magic Touch Ganesan Secret Wish... FIN32113/97... soopeli... uros Ganesan So What... FIN32114/97... valko-musta... uros Ganesan Sweet Surprise... FIN32115/97... soopeli... narttu Ganesan So Cute... FIN32116/97... beige... narttu

15 15 Garanzia's (Merja Luoma-Kyyny) s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Neffy Van Het Vogelpark Garanzia's Neffy's Son... FIN26407/97... valkoinen-beige... uros Garanzia's Neffy's Magic... FIN26408/97... mustavalkoinen... narttu Garanzia's Neffy's Spadease... FIN26409/97... mustavalkoinen... narttu s i. Mammamantan Rocky. e. Macho's Gentle Promise Garanzia's Pretty Promise... FIN38653/97... soopeli... narttu Garanzia's Pole Star... FIN38654/97... soopeli-valkoinen... uros Garanzia's Poker Face... FIN38655/97... soopeli... uros Garanzia's Pride And Joy... FIN38656/97... kulta-valkoinen... uros Gemajan (Tuula Törmänen) s i. Garanzia's I'm Here Again. e. Ganesan Giosv Queen Gemajan Chocolate-Cocoa... FIN24179/97... soopeli... narttu Gemajan Cosset-Cecilia... FIN24180/97... soopeli... narttu Gemajan Cream-Coffee... FIN24181/97... soopeli... narttu Gemajan Crosspatch-Curl... FIN24182/97... valkoinen-kulta... uros Gemajan Cuddly-Ceebra... FIN24183/97... valkoinen-musta... uros Ja-Kar (Jaana Karonen) s i. Manfred's Winners Streak. e. Ja-Kar Halleluja Amor Ja-Kar Ratto Poika... FIN25588/97... beige... uros Ja-Kar Rosvo Roope... FIN valkoinen-beige... uros Ja-Kar Riemu Rasia... FIN25590/97... beige... narttu Ja-Kar Rentun Ruusu... FlN25591/97... valkoinen-beige... narttu s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. e. Garanzia's Bella Amore Ja-Kar Sexy Paholainen... FIN38228/97... sikari... uros Kinway (Terhi Laine) s i. Ganesan Jetset Jester. e. Ganesan Lady Luck Kinway All Ten Points... FIN27724/97... kulta... uros Kinway Almost An Angel... FIN27725/97... kulta... narttu Kinway Arabian Nights... FIN27726/97... valkoinen... uros Kinway Arctic Flower... FIN27727/97... valkoinen... narttu Living Dream's (Ritva Holländer-Hyyryläinen) s i. Visakoivun Fauno Fabuloso. e. Visakoivun Hermana Hermosa Living Dream's Barry Balthasar... FIN32024/97... valkoinen. beige merk...uros Living Dream's Bella Benedicta... FIN32025/97... beige valkoisin merk...narttu Magichouse's (Jukka Sihvonen) s i. Tsarskoje's Bonito Barman. e. Magichouse's Abracadabra Magichouse's Beauty Bubble... FIN34435/97... beige-valkoinen... narttu Magichouse's Beach Lion... FIN34436/97... kulta-valkoinen... uros Magichouse's Big Bandmaster... FIN34437/97... kulta-valkoinen... uros Magictail's (Siru Martikainen) s i. Visakoivun Mio Y Solo Mio. e. Tsarskoie's Senorita Blanca Magictail's Filonilla... FIN39852/97... valkoinen-beige... narttu Magictail's Fransiina... FIN39853/97... soopeli-valkoinen... narttu Magictail's Febronia... Fl N39854/97... valkoinen-beige... narttu Mammamantan (Minna Piiparinen) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Cikitita Keepsake Mammamantan Bootzi... FIN14588/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Baghera... FIN14589/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Basso... FIN14590/97... musta-valkoinen... uros Mammamantan Baristo... FIN14591/97... musta-valkoinen... uros

16 16 Mammamantan Bingo... FIN14592/97... harmaa-soopeli... uros Mammamantan Bisse... FIN14593/97... harmaa-soopeli... uros Mammamantan Battery... FIN14594/97... soopeli... uros Mammamantan Banana... FIN14595/97... soopeli... narttu Mammamantan Benita... FIN14596/97... soopeli... narttu Noden (Jaana Nousiainen) s i. Noden Tockar Angelo. e. Cikitita Unaltrovincitor Noden Lillukan Laku... FIN10728/97... sikari-valkoinen... narttu Noden Lillukan Lelu... FIN10729/97... valkoinen-kutta... narttu Noden Lillukan Late... FIN10730/97... beige... uros Noden Lillukan Lalli... FIN10731/97... valkoinen-kulta... uros s i. Garanzia's Bello Vincitore, e. Noden Ynkvn Kaspina Noden Kaspin Hupu... FIN38256/97... soopeli... uros Noden Kaspin Lupu... FIN38257/97... soopeli... uros Noden Kaspin Tupu... FIN38258/97... valko-musta... narttu Perky's (Lena Eskills) s i. Ganesan Jetset Jester, e. Cikitita Koh-l-Nor Perky's Chippendalefest... FIN28731/97... kulta... uros Perky's Caballerofortun... FIN28732/97... kulta... uros Perky's Coco Finesse... FIN28733/97... soopeli... narttu Perky's Congou Favorite... FIN28734/97... mustavalkoinen... narttu Perky's Chanel Flavour... FIN28735/97... beige... narttu Perky's Cabaret Frivol... FIN28736/97... kutta... narttu Perky's Cachucha Flirt... FIN28737/97... valkoinen... narttu Pienenkorven (Kerttu & Kauko Myöhänen) s , i. Destiny's Little Shrimper, e. Valkopilven Emilia Pienenkorven Effi... FIN25336/97... valkoinen-kutta... uros Pienenkorven Eve... FIN25337/97... valkoinen-kulta... narttu Pienenkorven Evita... FIN25338/97... valkoinen-kulta... narttu Pienenkorven Ellu... FIN25339/97... valkoinen-kutta... narttu Pinmint's (Leila Silfver) s , i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Lucky Stroke Pinmint's Bearded Bandit... FIN39836/97... soopeli-valkoinen... uros Pinmint's Blue-Chip Buddy... FIN39837/97... soopeli-valkoinen... uros Pinmint's Baby's Tears... FIN39838/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Backseat Driver... FIN39839/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Bit Of Luck... FIN39840/97... soopeli-valkoinen... narttu Pinmint's Butterscotch... FIN39841/97... soopeli-valkoinen... narttu Rwyn (Tiina Mattila) s , i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Aleksandrian Secret Love Rwyn Nefertiti... FIN42234/97... soopeli... narttu Rwyn Negrita... FIN42235/97... musta... narttu Sadocan's (Senja Lamppu) s i. Valkohelmen Fernando. e. Basbartoo Bello Nicole Sadocan's Enrico Zabadou... FIN34387/97... kulta-valkoinen... uros Sadocan's El Corazon... FIN34388/97... valkoinen... narttu s i. Garanzia's Here I Come. e. Garanzia's Joy Raid Sadocan's Fiona... FIN34389/97... soopeli... narttu Sadocan's Felix... FIN34390/97... valkoinen... uros Sadocan's Flipper... FIN34391/97... soopeli... uros Sadocan's Fresno... FIN34392/97... soopeli... uros Sadocan's Fabio... FIN34393/97... soopeli... uros

17 17 Tsarskoje's (Marketta Sorjonen) s i. Fablecastle's Cristobal Colon. e. Visakoivun Violetta Tsarskoje's Rey De Nieve... FIN13767/97... valkoinen-beige... uros Tsarskoje's Balon De Nieve... FIN13768/97... valkoinen-beige... uros Tsarskoje's Duende De Nieve... FIN13769/97... valkoinen-beige... narttu Tsarskoje's Flor De Nieve... FIN13770/97... valkoinen-beige... narttu Tsarskoje's Reina De Nieve... FIN13771/97... beige-valkoinen... narttu Valkohelmen (Helmi Malmström) s i. Valkohelmen Spring-Boy. e. Valkohelmen Ganoveva Valkohelmen Castro... FIN13811/97... uros Valkohelmen Chico... FIN13812/97... uros Valkohelmen Cindy... FIN13813/97... narttu Valkohelmen Clara... FIN13814/97... narttu Valkohelmen Candy... FIN13815/97... narttu Valkohelmen Cara... FIN13816/97... narttu s i. Pillowtalk's Salute. e. Macho's Fidelity Valkohelmen Flipper... FIN23709/97U... beige... uros Valkohelmen Fanny... FIN23710/97U... valkoinen... narttu Valkohelmen Fanta... FIN23711/97U... valkoinen... narttu Winta's (Kirsti Voittola) s i. Basbartoo Bello Morena. e. Valkopilven Eliisa Winla's Winter Elegant... FIN11596/97... kulta-valkoinen... uros Winla's Winter Romance... FIN11597/97... beige... uros Winla's Winter Prince... FIN11598/97... beige... uros Winla's Winter King... FIN11599/97... beige... uros Winla's Winter Star... FIN11600/97... kulta-valkoinen... narttu Winla's Winter Princess... FIN11601/97... beige... narttu Winla's Winter Angel... FIN11602/97... kulta-valkoinen... narttu. Visakoivun (Kirsti Koivu) s i. Bribas Hombre Habanero. e. Visakoivun Jova Unica Visakoivun Orilla Del Oro... FIN26011/97... soopeli... narttu Visakoivun Orquidea Optima... FIN26012/97... valk.-kultaisin merk... narttu Visakoivun Onda Anacarada... FIN26013/97... soopeli-valkoisin merk...narttu Visakoivun Obra Pintada... FIN26014/97... valkoinen-soopeli... narttu s i. Visakoivun Yo-Yo Negro. e. Visakoivun Dona Caprichosa. Visakoivun Que Guapita... FIN30724/97... soopeli-valk.merkein.. narttu Visakoivun Querida Amiga... FIN30725/97... musta valk. merkein... narttu Visakoivun Que Bicho Undo... FIN30726/97... valkoinen muslin merk...uros (Ekhotm Nora) s i. Ja-Kar Kaappi Juoppo. a Renata Whitechief... FIN12630/97... valkoinen-beige... uros Coneman... FIN12631/97... valkoinen-beige... uros Peepee... FIN12632/97... valkoinen-beige... uros Rosamaria... FIN12633/97... musta... narttu Candydaudia... FIN12634/97... musta... narttu Littleprinsess... FIN12635/97... valkoinen-beige... narttu (Lahtinen Maritta) s i. Visakoivun Mio Y Solo Mio Abedular... FIN32938/97... soopeli... uros Abigarrada... FIN32939/97... soopeli valkoisin merk...narttu Amistosa... FIN32940/97... soopeli... narttu Amorosa... Fl N32941/97... valkoinen... narttu

18 18 (Iltanen Sanna) s , i. Raum Boy's Amaretto, e. Bemlandes Cerise Queen Bikinassu... FIN22587/97... sikari-valkoinen... narttu Birpana... FIN22588/97... beige-valkoinen... narttu Bikkupeto... FIN22589/97... valkoinen-beige... uros Bölyhuisku... FIN22590/97... valkoinen-beige... uros (Jaatinen Taina) s i. Garanzia's I'm Comeing. e. Mammamantan Miranda Amadeus... Fl N39648/97... beige... uros Angelica... FIN39649/97... harmaa-soopeli... narttu Amanda... FIN39650/97... soopeli... narttu (Luoma-Kyyny Sirkka) s i. A Maiden Effort's Xpreso. e. Garanzia's Early Bird Bimbo... FIN16773/97... musta... uros Bilzi... FIN16774/97... harmaa... uros Birra... FIN16775/97... ruskea... uros Bobi... FIN16776/97... valkoinen-beige... uros Bessi... FIN16777/97... musta... narttu Bianga... FIN16778/97... soopeli... narttu (Misikangas Taina) s i. Valkohelmen Turre. e. Mighty Dogs Dandy Vilivilperi... FIN15849/97... kulta-valkoinen... uros Elmeri... FIN15850/97... kulta-valkoinen... uros Ellu... FIN15851/97... kulta-valkoinen... narttu (Paavola Anne-Mari) s i. Garanzia's Bello Vincitore. e. Bemarco Cinderella Aleksi... FIN13655/97... harmaa-soopeli... uros Alfred... FIN13656/97... musta-valkoinen... uros Alanis... FIN13657/97... musta-valkoinen... narttu Adrianne... FIN13658/97... musta-valkoinen... narttu (Rancken Miia-Mari) s i. Mammamantan Miros, e. Bemlandes Dainty Bess Tuilelaith... FIN24111/97... musta-valkoinen... narttu Serafiia FIN24112/97... musta-valkoinen... narttu Isidora... FIN24113/97... musta-valkoinen... narttu Alfriede... FIN24114/97... musta-valkoinen... narttu Bianka... FIN24115/97... musta-valkoinen... narttu (Seluska Jaana) s i. Mammamantan Miros, e. Ja-Kar Kutina Lempi Goldenkiss... FIN12668/97... valkoinen-kulta... narttu Billy... FIN12669/97... valkoinen-beige... uros Buppe... FIN12670/97... valkoinen-beige... uros Bucky... FIN12671/97... musta-valkoinen... uros Busterboy... FIN12672/97... valko-musta... uros

19 19 VUONNA 1997 TEHDYT SILMA- JA POLVITARKASTUKSET Lista on tehty Suomen Kennelliiton toimittamien silmä- ja polvitarkastus lomakkeiden pohjalta. Tutkimustulos on virallinen vain jos lomakkeessa on risti kohdassa TM-merkitty, tässä listassa epäviralliset tutkimukset on merkitty tutkimuspäivämäärän jäljessä olevalla viitetähdellä Silmätarkastuksissa on käytetty merkintää e.o. jos koiralla ei ole tutkimuksessa havaittu perinnöllisen silmäsairauden oireita. Urokset Aleksandrian Blondy Ironside (i. Macho's Fantastico, e. Macho's Fantasy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Aleksandrian Midnight Sun (i. Aleksandrian Blondy Ironside e. Aleksandrian Pretty Girl) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. A Maiden Effort's Xpreso (i. Pillowtalk's Grande, e. A Heart Of Gold Sweet Honesty) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bellezza's Almondeye Amory (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bellezza's Bahia Blanca (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Bellezza's Hearty Ambrose (i. Fablecastle's Ay Companeros, e. Ganesan Dansing Daisy) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bennysan Bianchezza (i. Bombattaren Xerxes, e. Bennysan Bellezza) s POLVET: /1. SILMÄT: e.o. Bombattaren Xerxes (i. Pir-Hein Hugo, e. Valkohelmen Silver-Rose) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Bribas Fuego Fatuo (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Visakoivun Zorita Blanca) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Fablecastle's Alcalde Juarez (i. Pillowtalk's Lovecall, e. Pillowtalk's Nina) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Fablecastle's Che Guevara (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Fablecastle's Angel De Oro) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Hello Snowflake (i. Ganesan Dear Rascal, e. Ganesan Choice My Love) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Jetset Jester (i. Garanzia's Fortunato, e. Ganesan Ebony Silk) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Ganesan Proud And Brave (i. Havana Toreador 0' Pillowtalk, e. Aleksandrian Secret Love) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Garanzia's Bello Vincitore (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Felice (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Neffy Van Het Vogelpark) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Garanzia's Here I Come (i. Garanzia's Bello Vincitore, e. Macho's Gentle Promise) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's I'm Comeing (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's I' m Here Again (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT e.o. (edellinen tutkimus tehty )

20 20 Garanzia's Lucky Devil (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Lady-Killer (i. Macho's Fantastico, e. Neffy Van Het Vogelpark) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Garanzia's Nano Nano (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Anemonenemorosa) s POLVET: /2. POLVET: /2. SILMÄT: e.o. Havandoes Alibaba (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Just For Me) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Havandoes Billy Boy (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Golden Glint) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Havandoe's Brandon (i. Mammamantan Rocky, e. Garanzia's Golden Glint) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Ja-Kar Innokas Iiro (i. Manfred's Winners Streak, e. Garanzia's Bella Amore) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Ja-Kar Kaappi Juoppo (i. Manfred's Winners Streak, e. Elfish Miss Ayla Sweet Honesty) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Mammamantan Rocky (i. Valkohelmen Turre, e. Cikitita Keepsake) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Manfred's Winners Streak (i. Destiny's Little Shrimper, e. Ti-Ara's Pretty Desiree) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Mimarcon Alejandro Magno (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Visakoivun Fada Fascinante) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Mr Dooby Sweet Honesty (i. Pillowtalk's Emperador, e. Sandez Miranda) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Lucky Star Of My Lovely's (i. Havana's Domino O'Pillowtalk, e. Pillowtalk's Dona Dolores) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Pillowtalk's Perla Puro (i. Pillowtalk's Latino, e. Pillowtalk's Black Velvet) s SILMÄT: Silmänpohja: e.o. (molemmat silmät);. Mykiö: cataracta, perinnöllisyydestä ei tietoa (molemmat silmät), (edellinen tutkimus tehty : Osoittaa oikea e.o., vasen silmänpohja e.o. mykiö: dex 0, sin cataracta post.polar; perinnöllisyydestä ei tietoa Raum Boy's Allu (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Bernlandes Bantry Bay) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Raum Boy's Amaretto (i. A Maiden Effort's Xpreso, e. Bernlandes Bantry Bay) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Raum Boy's Boris-Boss (i. Don Miquel De Cuba, e. Raum Boy's Amaryllix) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Sadocan's Don Juan (i. Sadocan's April Lucy Boy, e. Garanzia's Joy Raid) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Tsarskoje's Bonito Barman (i. Pillowtalk's Cesario, e. Visakoivun Violetta) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Valkohelmen Fernando (i. Pillowtalk's Salute, e. Macho's Fidelity), s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Visakoivun Fauno Fabuloso (i. Pillowtalk's Perla Puro, e. Venusta Of The Frisian Moorlands) s SILMÄT: HC. (edellinen tutkimus tehty e.o.) Visakoivun Mio Y Solo Mio (i. Havana Toreador 0' Pillowtalk, e. Visakoivun Dona Caprichosa) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Visakoivun Yo-Yo Negro (i. Pillowtalk's Cesario, e. Jumping Lady Of My Lovely's) s SILMÄT: e.o. (edellinen tutkimus tehty ) Voila Super Duber (i. Mucho Bravo Wild Willy, e. Voila Leading Lady) s POLVET: /0. SILMÄT: e.o. Warmahill's Beethoven (i. Garanzia's Fortunato, e. Demiluxus) s

HAVANESEMME KEHISSÄ VUOSINA 1994-1996. nartut

HAVANESEMME KEHISSÄ VUOSINA 1994-1996. nartut VUOSIKIRJA 1995-1996 3 TOIMITUKSELTA 3 VUOSIKIRJA -95-96 on vihdoin käsissänne. Tänä vuonna toimitus joutui todella koville. Kahden vuoden vuosikirja tehtiin kahdessa kuukaudessa Pyydämmekin jo etukäteen

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 1994 VUOSIKIRJA 1994

VUOSIKIRJA 1994 VUOSIKIRJA 1994 1 3 BIBICHON HAVANAIS - ENSIMMÄISET VIISI VUOTTA SUOMESSA Kaikki alkoi vuonna 1989. Kaipa monikin oli havannankoiraa jo aikaisemmin ajatellut. Kuka katsellut kuvia koirakirjoista. kuka saanut inspiraation

Lisätiedot

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET BLACK BACK RAJU RUMBA FI36503/09 Ryhdikäs juniori, toivoisin kauttaaltaan hieman vahvemmaksi, tänään hieman hoikassa kunnossa. Hyväasentoiset hieman

Lisätiedot

HALLITUS 1991. Suomen kääpiökoirayhdistys. Finlands Dvärghundförening r.y:n. bichon havanais -alajaosto

HALLITUS 1991. Suomen kääpiökoirayhdistys. Finlands Dvärghundförening r.y:n. bichon havanais -alajaosto VUOSIKIRJA 1991 1 2 Suomen kääpiökoirayhdistys Finlands Dvärghundförening r.y:n bichon havanais -alajaosto HALLITUS 1991 Puheenjohtaja RISTO KARI Hämeentie 12 E 04400 JÄRVEN- PÄÄ puh, (90) 271 2272 Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

U R O K S E T Imatra KV 17.02. Karl-Erik Johansson Lappeenranta 31.03. Glenda M Cook Lahti KV 27.04. Gunnar Nyman Kouvola 24.08.

U R O K S E T Imatra KV 17.02. Karl-Erik Johansson Lappeenranta 31.03. Glenda M Cook Lahti KV 27.04. Gunnar Nyman Kouvola 24.08. U R O K S E T FIN & EST & LUX MVA V-94 ALEKSANDRIAN BLONDY IRONSIDE 05962/91 (ch Macho s Fantastico ch Macho s Fantasy) kasv. Tuija Skippari, Helsinki om. Tuula Suni, Pulp Helhetsintryck: utmärkt Storlek:

Lisätiedot

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Zahir FIN15365/08 Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä pään muoto, hyvän pituinen kuono, hyvä otsapenger, tummat silmät,

Lisätiedot

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Helsinki 9.8.2008 tuomari: Colette Muldoon, Irl keltainen - tiikerijuovainen Harry FIN15127/08 Hyvä pää, hyvät tummat silmät. Hyvät kulmaukset. Oikeanlainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

"Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well.

Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well. Päivämäärä Paikka Tuomari Luokka Tulos 9.1. Kajaani KV Levente Miklos, Unkari JUN ERI 2 "Compact bitch. Lovely head. Holding of the ears should be better. Excellent topline and underline. In the front

Lisätiedot

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills BIS1 Kalliovaaran Drahus ROP Kalliovaaran Drahus VSP Kalliovaaran Falka ROP-Pentu Kalliovaaran Madunk Princova VSP Haltiavuoren Aslak ROP-Kasvattaja Kalliovaaran

Lisätiedot

U R O K S E T Hki-Kaivopuisto erikois 31.08. Peter Machetanz Turku KV 26.01. Irene Gonzales Moreno Hamina 17.05. Gitta Ringwall

U R O K S E T Hki-Kaivopuisto erikois 31.08. Peter Machetanz Turku KV 26.01. Irene Gonzales Moreno Hamina 17.05. Gitta Ringwall U R O K S E T FIN & EST & LUX MVA V-94 ALEKSANDRIAN BLONDY IRONSIDE 05962/91 (ch Macho s Fantastico ch Macho s Fantasy) kasv. Tuija Skippari, Kullonkylä om. Tuula Suni, Pulp 13 years old. Typical in this

Lisätiedot

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä keltainen / tiikerijuovainen Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 Kookas, vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Hyvät pään linjat, hieman löysät luomet, purenta

Lisätiedot

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka Heinola 19.8.2012 tuomari Satu Ylä-Mononen keltainen-tiikerijuovainen urokset Junioriluokka Kiamar Dude FI29424/11 16 kk, tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Hyvät pään linjat, mutta

Lisätiedot

WHITE VILLAN ACE VENTURA

WHITE VILLAN ACE VENTURA Pieksämäki 7.6, Tuire Okkola FLAMMEUS KEPPONEN 16195/08 PEN 2. 7 kk nuori uros jonka turkin laatu tänään vielä erittäin pehmeä. Kuono-osa tulee vielä kehittyä ja pään täyttyä silmien alta. Hyvä pigmentti

Lisätiedot

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Oulu KV 12.7.2008 Tuomarina Anita Alatalo keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Dogiwogin Edison FIN14104/08 7,5kk Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajakorkeuden omaava urospentu. Hyvä purenta.

Lisätiedot

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA 12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden sininen Evanesence Vom Napoleonstein FI46037/09 Mittasuhteiltaan oikea, elegantti nuori narttu. Oikealinjainen pää sivusta, vahvanpuoleinen kallo ja avonaiset

Lisätiedot

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Abierto`s E`po To Kheimos FI59216/09 Hyvät pään mittasuhteet, kallon ja kuonon välillä. Musta maski.

Lisätiedot

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka HEINOLA 23.8.2009 tuomari: ELINA HAAPANIEMI keltainen/tiikerijuovainen urokset Edendane`s Hagbard FIN41170/08 15kk keltainen. Erinomainen koko, sukupuolileima ja mittasuhteet. Erittäin hyvät ääriviivat

Lisätiedot

U R O K S E T Turku KV 23.01. Elke Peper Hki-Mkeskus KV 03.12. Svein Helgesen Turku KV 23.01. Elke Peper Imatra 12.02.

U R O K S E T Turku KV 23.01. Elke Peper Hki-Mkeskus KV 03.12. Svein Helgesen Turku KV 23.01. Elke Peper Imatra 12.02. 22 U R O K S E T ABEDUL 35212/98 (ch Fablecastle s Adios Muchachos Visakoivun Kilo de Alegria) kasv. Aulis Koivu, Helsinki om. Noora Heino, Helsinki Nice male. The fore face is too short. Rather short

Lisätiedot

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke KUOPIO KV 4.8.2012 Tuomari: Juha Putkonen Urokset valioluokka Finndanes Inside Joke Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvänkokoinen pää. Hyvät korvat. Niukat otsarypyt. Hyvä

Lisätiedot

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA 2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Chic Carelia s Forget-Me-Not 53165/09 Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen voimakas urospentu. Hyvät pään mittasuhteet,

Lisätiedot

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Tervakoski 26.8.2012 Tuomari: Kirsti Louhi keltainen tiikerijuovainen Alder Glade s Alonso FI47620/11 Erinomaista tyyppiä oleva uros. Kaunis, voimakas pää. Erinomaiset pään linjat. Oikea purenta. Hyvin

Lisätiedot

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker keltainen / tiikerijuovainen Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13 1-vuotias, hyvän kokoinen poika, joka valitettavasti on aivan liian lyhyt. Hyvin jyrkkä lantio

Lisätiedot

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO 20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO Actionman FIN33998/06 JUN EH Oikea purenta. Hyvä koko ja rungon pituus, erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa. Lanne ja takaosa saisivat olla paremmat. Erittäin

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa 25.05.2008 Lapinlahti Jari Laakso Tiikerijuovainen - keltainen Dogiwogin Dexter 52796/07 8kk. Erittäin tasapainoisesti kehittynyt, kaunis urospentu, jolla hyvä raajojen luusto. Erinomaiset liikkeet, ei

Lisätiedot

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka Karjaa 12.7.2009 tuomari: Hannele Jokisilta sininen urokset Bonel Ä-Yön Variatee FI52857/08 Sopivan kokoinen, neliömäinen. Vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta vielä ikään

Lisätiedot

UROKSET. Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya

UROKSET. Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya UROKSET Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya Hamina KV 12.5.2012, Pekka Teini Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä. Koko: 58cm. Mittasuhteiltaan hyvä, lupaava, vielä pentumaisen

Lisätiedot

U R O K S E T Turku KV 25.1.2004 Kerstin Nilsson Kiihtelysvaara 14.3.2004 Tarmo Viirtelä

U R O K S E T Turku KV 25.1.2004 Kerstin Nilsson Kiihtelysvaara 14.3.2004 Tarmo Viirtelä U R O K S E T JV-04 AGITATO 34334/03 (Bellezza s Incredible Idol Bellezza s Endless Joy) kasv. Hanna Aherto, Joensuu om. kasv. 7 mån gammal hanvalp. Välformat huvud. Vackra mörka ögon. Välpigmenterad.

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka IKAALINEN 16.8.2009 Tuomarina Ylä-Mononen Satu musta / harlekiini pentuluokka Namilon Dumle FI10947/09 7kk erittäin lupaava. Kaunis rakenne, hyvin liikkuva pentu. Vahva oikealinjainen uroksen pää, jossa

Lisätiedot

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka HELSINKI RN 12.9.2009 Tuomari UNTO TIMONEN sininen Bonel Ä-yön Dudacam FIN52855/08 Vahvaluustoinen junioriuros. Hyvät pään sivuprofiilit. Runsaat huulet. Vahva kaula. Etuosa tarvitsee aikaa. Hyvät raajat

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Iisalmi 27.5.2007 tuomari: Juha Putkonen keltainen - tiikerijuovainen urokset Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 Hyvänkokoinen, hyväluustoinen juniori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima.

Lisätiedot

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ Kesäpäiväarvostelut 2015 Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS Kalliovaaran Ådi Princ Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Erinomainen pigmentti. yvät silmät

Lisätiedot

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Nokia 18.8.2007 tuomari: Karel Horak keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET Love-Dane's Öky-Vip 22763/06 16 kk ikäinen pentu. Hyvä pää, yhdensuuntaiset linjat. Hieman kyömyä kuonossa. Tummat silmät, hyvät

Lisätiedot

U R O K S E T Tampere KV 17.03. Jan Nesvabda Hki-Mkeskus KV 09.12. Annika Ulltveit-Moe Turku KV 21.01. Franco Ferrari Tampere KV 17.03.

U R O K S E T Tampere KV 17.03. Jan Nesvabda Hki-Mkeskus KV 09.12. Annika Ulltveit-Moe Turku KV 21.01. Franco Ferrari Tampere KV 17.03. U R O K S E T ABEDUL 35212/98 (ch Fablecastle s Adios Muchachos Visakoivun Kilo de Alegria) kasv. Aulis Koivu, Helsinki om. Noora Heino, Helsinki 2,5 Jahre. Richtig Gross. Typische Kopf. Scherengebiss.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen Affenpinserit ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Suomen Affenpinserit ry:n kuudestoista toimintavuosi. Suomen Affenpinserit ry oli yhdistysjäsen Suomen Kääpiökoirayhdistys

Lisätiedot

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Rivercrest George Clooney FI60196/09 Keskikokoinen oikea rotutyyppiä oleva musta, pentukarvassa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä):

Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): 1 Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): Valioluokassa 8.1.2011-> 27.7.2013 Pori kv Tuomari Tuula Savolainen VAL ERI3 6 v. Tyyppi erinomainen. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Erinomainen eturinta.

Lisätiedot

BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008

BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008 VUOSIKIRJA 2008 BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008 KASVATTAJALUOKKA: Kennel Kimura s Kuopio 1.8.2008, Leif-Herman Wilberg, Norja, KASV1, KP 2172, 2175, 2176, 2177 One male + three females. All of excellent

Lisätiedot

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka 17.5.2007 Suonenjoki Saija Juutilainen Sininen Urokset, nuortenluokka Bonel Uruk-Hai 46508/05 20kk Hyväryhtinen ja -luustoinen nuori, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvä Otsapenger.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Sisällysluettelo s. 2 Näyttelyt s. 3 Urokset Kimura s Varg, om.?? (), ulkolainen koira Cascilius Bono Bolivar, om.?? (), ulkolainen koira Gnipagrottans

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Emman näyttelyarvostelut

Emman näyttelyarvostelut Emman näyttelyarvostelut Yli 15 kk 24.3.2015--> 10.1.2016 Tarto, Viro tuomari Salvador Janeiro, Portugal KÄY ERI1 SA PN1 SERT ROP Excellent type, good head proportions, very good topline & croup, excellent

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys VUOSIKIRJA 202 Suomen Buhund Yhdistys Buhund Vuosikirja 202 Sisällysluettelo (suluissa näyttelykäyntien määrä) s. 2 Näyttelytulokset Urokset: RusoEmil, om. Anne Konttinen, Tuusula () Maxfrin Bruce, om.

Lisätiedot

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Melukylän Guru Kultamurun jälkeläiset: Tarkastettavan oli kaikkiaan 11 uroksen jälkeläistä neljästä eri yhdistelmästä. Ryhmä:

Lisätiedot

Buhund Vuosikirja 2009

Buhund Vuosikirja 2009 Buhund Vuosikirja 2009 SISÄLLYSLUETTELO BUHUND VUOSIKIRJA 2009 Kasvattajaluokka, kennel Kimura's s. 3 Urokset: Frank s. 3 Gnipagrottans Eskil Frekeson s. 3 Gnipagrottans Halfdan Röde s. 3 Gungner's Freke

Lisätiedot

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Seinäjoki Kv 28.10.2012 tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Knock Me Out FI37789/12 Oikea koko ja luusto, hyvät mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat

Lisätiedot

Salpausselän koirankasvattajat ry

Salpausselän koirankasvattajat ry Salpausselän koirankasvattajat ry Tiedote 1/2014 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2014 Puheenjohtaja Arja Immonen p. 050 375 1308 Huvilatie 91, 16310 Virenoja sähköposti: kennelheikunkeikun@gmail.com Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Erkki ja Jaana Taipale KOIRAN NIMI Golden Heroes Forest Spirit FI56402/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH FI47097/10 Alfaromeo JUN H Erittäin hyvän kokoinen uros ikäisekseen. Hyvä runko. Sopiva pää. Melko voimakas otsapenger. Tummat hieman pyöreät silmät. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Erittäin hyvät

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset 18.05.2008 Salo Kirsti Louhi Tiikerijuovainen - keltainen Chic Carelia s Camelot 49317/07 Vahvaluustoinen pentu, jolla hienot rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima jo tässä vaiheessa. Hyvä kaula, säkä

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2013. Sisällysluettelo Näyttelytulokset

VUOSIKIRJA 2013. Sisällysluettelo Näyttelytulokset VUOSIKIRJA 203 VUOSIKIRJA 203 Sisällysluettelo Näyttelytulokset s. 2 s. 3 Urokset Tunturipuron Lumimyrsky, om. Kirsti Koukkari ja Ville Pennanen, Käärmelahti () Cipacan Mocca Master, om. Marjaana Sairanen

Lisätiedot

Kajaani 11.1.2004 Tapio Eerola pentu 1, uros 1, narttuja 2

Kajaani 11.1.2004 Tapio Eerola pentu 1, uros 1, narttuja 2 Kajaani 11.1.2004 Tapio Eerola pentu 1, uros 1, narttuja 2 ALFONZO uros, FIN32812/03 omistaja; Blom Minna, Eno 7kk. Mittasuhteiltaan hyvä. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä kuono. Päässä tässä vaiheessa hyvin

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka JOENSUU 15.8.2009 Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN sininen Alexander FIN33455/07 Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko. Hyvälinjainen pää. Väriin sointuvat silmät. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla hieman pidempi.

Lisätiedot

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI 20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI FI54776/10 Bollbölen Petit Prince PEN1 KP VSP-PEN 8kk vanha, erinomaiset mittasuhteet. Vahva urospentu. Erinomainen purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Tasainen

Lisätiedot

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009. Alkusanat

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009. Alkusanat Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009 Alkusanat Nyt ollaan jälleen siinä vaiheessa, että kaikilla on uuden uutukainen vuoden 2009 vuosikirja käsissään. Tämä vuosikirja on järjestyksessään viides.

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Helsinki KR 7.9.2008 Tuomari: Boris Spoljaric, Kroatia. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA. Bonel Zimpson 46711/07 JUN ERI1 PU3 SERTI ROP-JUNIORI

Helsinki KR 7.9.2008 Tuomari: Boris Spoljaric, Kroatia. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA. Bonel Zimpson 46711/07 JUN ERI1 PU3 SERTI ROP-JUNIORI Helsinki KR 7.9.2008 Tuomari: Boris Spoljaric, Kroatia sininen UROKSET Bonel Zimpson 46711/07 JUN ERI1 PU3 SERTI ROP-JUNIORI Oldstone's Buux's Dude 12205/08 JUN EH3 Oldstone's Badwulf Wail 12206/08 JUN

Lisätiedot

U R O K S E T Kajaani 8.1.2005 Zafra Sirik Piikkiö 12.6.2005 Krystyna Opara Joensuu 6.8.2005 Annukka Paloheimo Joensuu 7.8.

U R O K S E T Kajaani 8.1.2005 Zafra Sirik Piikkiö 12.6.2005 Krystyna Opara Joensuu 6.8.2005 Annukka Paloheimo Joensuu 7.8. U R O K S E T JV-04 AGITATO 34334/03 (Bellezza s Incredible Idol Bellezza s Endless Joy) kasv. Hanna Aherto, Joensuu om. kasv. Very agile young dog. Very nice head and head carriage. Moderate front but

Lisätiedot

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne keltainen / tiikerijuovainen Alder Glade's Alonso FI47620/11 OK mittasuhteet, riittävä luusto, hieman lyhyt pää, jossa pyöreä otsa, leveä kallo, hieman poskia,

Lisätiedot

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Narttu Syntynyt 22.03.2010 CHOIRAN TINWHISTLE Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Emä: MINELAN CHOIRANITA FIN20512/06 FI24997/10 - RZ Väri: riistanvärinen Paino 5,65 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 1 Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 PÖYTÄKIRJA 18/2013 Hallituksen sähköpostikokous Aika: 2.-4.11.2013 Osallistujat: Puheenjohtaja Soili Niskanen Eeva Mattila varajäsen Asia 1 Sopimuksen tekeminen Nettihotellin

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Kerhon puheenjohtaja Kati Kuula avasi kokouksen klo 14.05 toivottaen kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Kerhon puheenjohtaja Kati Kuula avasi kokouksen klo 14.05 toivottaen kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Suomen Pekingesikerho ry - Finska Pekingeserklubben rf VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 28.3.2009 klo 14.00 Paikka: Helsinki, Sepänkatu 15 Spring House Oy:n tiloissa Läsnä: Kati Kuula, Kirsti Lempinen, Ulla

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKANAKITA RY

SUOMEN AMERIKANAKITA RY SUOMEN AMERIKANAKITA RY VUOSIKIRJA 2014 SUOMEN AMERIKANAKITA RY. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 Kaikkien rotujen pentunäyttely Lahdessa 19.1.2014 Pentunäyttely järjestettiin yhdessä Broholmer-yhdistyksen

Lisätiedot

1024 Magic Alaunt Elokuun Väinö FI43175/06 Neliömäinen runko. Hyvä luusto. Hyvät hampaat. Hyvä väri. Yksi hammas irti. Hyvät kulmaukset.

1024 Magic Alaunt Elokuun Väinö FI43175/06 Neliömäinen runko. Hyvä luusto. Hyvät hampaat. Hyvä väri. Yksi hammas irti. Hyvät kulmaukset. Tampere 24.3.2007 Sándor Szabó Unkari Musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 1023 Act Able Dark Delegate FI42904/06 Hyvä koko. Hyvät hampaat. Hyvä rinta. Hyvä kuono. Elegantti kaula. Neliömäinen runko.hyvä

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Pienpystykorvat ry TOIMINTAKERTOMUS V.2011

Pienpystykorvat ry TOIMINTAKERTOMUS V.2011 Pienpystykorvat ry TOIMINTAKERTOMUS V.2011 JÄSENISTÖ Vuoden 2011 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 354 kpl, uusia liittyi vuoden aikana 98. 7 kpl nuorisojäseniä, perhejäseniä 13 kpl, 2 kunniajäsentä. VIP

Lisätiedot

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP 2006 Appenzellien näyttelytulokset Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05 Erittäin hyvän tyyppinen jun. narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin tyypillinen pää.

Lisätiedot

Oulu KV 18.7.2009. tuomari: Dorothea Hanlon-Carroll, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. uros. junioriluokka

Oulu KV 18.7.2009. tuomari: Dorothea Hanlon-Carroll, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. uros. junioriluokka Oulu KV 18.7.2009 tuomari: Dorothea Hanlon-Carroll, Irl keltainen - tiikerijuovainen uros junioriluokka Edendane s Hagbard FIN41170/08 14 kuukautta vanha. Mukava ilme. Tummat silmät. Tasainen purenta.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET

VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET KAJAANI KV 10.1.2010 tuomari: Dina Korna, Viro LAHTI 17.1.2010 tuomari: Paula Heikkinen-Lehkonen TURKU KV 24.1.2010 tuomari: Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi ALAVUS 30.1.2010

Lisätiedot

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä 20110116 LAHTI R, Leila Kärkäs FI31214/10 Fleur De Lis from Balihara Ranch JUN EH 1-vuotias. Mittasuhteiltaan ja raameiltaan

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Tasdale Last Laughin ryhmä: Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen. Oikea raajakorkeus. Takaluisut ja pyöreät

Lisätiedot

YPÄJÄ KR 20.7.2008. Tuomarina Lilian Hanniste, Viro. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

YPÄJÄ KR 20.7.2008. Tuomarina Lilian Hanniste, Viro. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka YPÄJÄ KR 20.7.2008 Tuomarina Lilian Hanniste, Viro keltainen/tiikerijuovainen urokset Chic Carelia`s Baldur FIN16028/07 Hyväntyyppinen ja kokoinen vahva luusto. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät ja

Lisätiedot

TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006. Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry.

TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006. Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry. TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006 Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry. NÄYTTELYARVOSTELUT 2006 UROKSET ADOFAU CHEM CHEM FIN39749/03, synt. 20.7.2003 (Silveridge McClod Hermit &

Lisätiedot

Kuopio 2.8.2008. tuomari: Andrew Brace, GB. musta - harlekiini. urokset. pentuluokka

Kuopio 2.8.2008. tuomari: Andrew Brace, GB. musta - harlekiini. urokset. pentuluokka Kuopio 2.8.2008 tuomari: Andrew Brace, GB musta - harlekiini urokset pentuluokka Catapha's Brennan FIN17160/08 7 kuukautta, musta. Hyvin kapea. Tarvitsee paljon massaa lisää. Liikkeet hyvin epäsäännölliset.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Jyväskylä 20.4.2008. Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi. keltainen tiikerijuovainen. pentuluokka. nartut

Jyväskylä 20.4.2008. Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi. keltainen tiikerijuovainen. pentuluokka. nartut Jyväskylä 20.4.2008 Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi keltainen tiikerijuovainen pentuluokka Dogiwogin Chili FI46167/07 Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä luonteinen narttupentu, pään ylälinjat saisivat

Lisätiedot

6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA Tigertan's Authority Agabaga FI22080/13 Hyvän kokoinen narttu pentu. Kauniit oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta,

Lisätiedot

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara keltainen / tiikerijuovainen Chic Carelia's Forget-Me-Not FI53165/09 Erinomainen tyyppi, jäntevä ja neliömäinen, tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Erinomaiset

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.)

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.) Vuoden koirat-pisteiden laskuohjeisiin on tullut pieniä muutoksia ja tarkennuksia, nämä uudet muutokset on tummennettu. Suurin muutos on kotimaan näyttelykoira-kilpailussa, jossa tästä lähtien kaikki karvanlaadun

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2007 UROKSET

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2007 UROKSET SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2007 UROKSET AGAPIMOS MR COCOA HUFF N PUFF FIN40051/07 Synt. 13.6.2006 (JAPENDO CASINO ROYALE AGAPIMOS x DELILAH) Kasv. Catharina S-Karlsson, Ruotsi Lahti rn 14.1.2007

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKANAKITA RY.

SUOMEN AMERIKANAKITA RY. SUOMEN AMERIKANAKITA RY. VUOSIKIRJA 2011 Suomen Amerikanakita Ry. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011 Talvipäivät 29.-30.1.2011 Järjestettiin talvipäivät Lahdessa, jossa oli lauantaina 29.1.2011

Lisätiedot

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa Tampere 30.08.2008 Tuomari: Satu Ylä-Mononen Keltainen-tiikerijuovainen urokset junioriluokka Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Nuortenluokka Chic Carelia`s Baldur FIN16028/07 Erinomainen koko ja

Lisätiedot

Saradane's Legend V Ritzypal's FI57504/09 Iso ja vahva uros. Erittäin hyvä pää. Tummat silmät. Hieman pitkä runko. Oikea liike.

Saradane's Legend V Ritzypal's FI57504/09 Iso ja vahva uros. Erittäin hyvä pää. Tummat silmät. Hieman pitkä runko. Oikea liike. 29.5.2011 Harjavalta tuomari Savicic Nebojsa, Serbia musta / harlekiini UROKSET Great Gladiolus Cashmir FI40687/10 Vahva rakenne. Erittäin mukava pää. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Oikea etuosa. Hyvät

Lisätiedot

WALESINSPRINGERSPANIELIT. Vuosikirja 2010

WALESINSPRINGERSPANIELIT. Vuosikirja 2010 WALESINSPRINGERSPANIELIT Vuosikirja 2010 VUOSIKIRJA 2010 WALESINSPRINGERSPANIELIT UROKSET ALEXWAY`S RED HOT CHILI FI34645/02 Synt. 17.7.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Alexway`s Nomore Commends Puolanka

Lisätiedot

UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Kokousaika: 3.1.2015 klo 10.00 Kokouspaikka: Arkisto Läsnä: Christine Nyholm Puheenjohtaja Paula Halmetoja Miia Koivisto Arja Lankinen sihteeri Tiina

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT

VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT Kirjasta puuttuu koe arvosteluja ja ne täytetään sitä mukaa kunhan arvostelut valmistuvat / löytyvät. Kirja sisältää tällä hetkellä näyttely, mejä, taipumuskoe,

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot