Ilmoitus päätöksestä 1 (3)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus päätöksestä 1 (3)"

Transkriptio

1 Ilmoitus päätöksestä 1 (3) Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen! Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Pasilan toimipisteen Myyntityön koulutusohjelmaan opiskelemaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa monimuotototeutuksena. Tradenomin tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja suoritus on ajoitettu 3,5 vuodelle. Opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen mahdolliset alemmat hakutoiveesi ovat peruuntuneet. Ylempiin hakutoiveisiin voit kuitenkin vielä tulla valituksi varasijalta asti. Korkeakoulujen yhteishaussa voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan. Tärkeät päivämäärät Opiskelupaikan vastaanotto: klo 15 mennessä Todistuskopiot hakijapalveluihin: klo 15 mennessä Orientointipäivät ja alkuperäisten todistusten tarkistaminen: Opiskelun aloitus Opiskelu alkaa orientointipäivillä klo ilmoittautumisella ja alkuperäisten todistusten tarkistamisella läsnä olevien opiskelijoiden osalta Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki). Ilmoittautumisen jälkeen kokoonnumme luokkaan Liitteenä on orientointipäivien alustava ohjelma. Orientointipäivillä on oltava paikalla. Varsinainen opetus käynnistyy maanantaina Ota opiskelupaikka vastaan klo 15 mennessä Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Opintopolku.fi palvelun Oma Opintopolku palvelussa klo 15 mennessä. Sähköinen opiskelupaikan vastaanottaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttämällä. Mikäli et voi tehdä opiskelupaikan vastaanottamista sähköisesti, voit tehdä sen palauttamalla opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen klo 15 mennessä osoitteeseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratapihantie 13, Helsinki. Jollet ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta tässä kirjeessä annettuun määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi. Huomioithan postinkulkuajan; Haaga-Helia ei ota vastuuta postin kulusta. Mikäli sinulla on ylempi hakutoive, johon olet varasijalla, voit ottaa sinulle nyt tarjotun opiskelupaikan vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Mikäli otat paikan vastaan sitovasti, peruuntuvat muut hakutoiveesi, joissa olet varasijalla, etkä voi enää saada niistä opiskelupaikkaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ehdollisesti, voit olla edelleen varasijalla ylempiin hakutoiveisiisi. Jos tulet hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi, peruuntuu ehdollisesti vastaanottamasi opiskelupaikka. Sinun tulee erikseen ottaa vastaan ylemmän hakutoiveesi mukainen opiskelupaikka. Jos et tule hyväksytyksi varasijalta ylemmälle hakutoiveelle, muuttuu ehdollinen opiskelupaikan vastaanottamisesi sitovaksi.

2 Ilmoitus päätöksestä 2 (3) Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, toimita myös henkilötietolomake täytettynä ja allekirjoitettuna hakijapalveluihin. Allekirjoituksellasi vakuutat perehtyneesi Haaga-Helian verkko-opiskelusopimukseen (ks. Palvelut Tietohallintopalvelut Säännöt ja sopimukset Verkko-opiskelusopimus) sekä IT-palvelujen laatimiin käyttösääntöihin (ks. Palvelut Tietohallintopalvelut Säännöt ja sopimukset Verkko-opiskelusopimus Käyttösäännöt) ja sitoudut niiden noudattamiseen. Alkuperäisten todistusten tarkistaminen ja opiskelupaikan ehdollisuus Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Toimita kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista klo 15 mennessä Haaga-Helian hakijapalveluihin. Kopiot todistuksista on toimitettava, vaikka opiskelija ilmoittautuisi poissa olevaksi ensimmäiselle lukukaudelle. Kopioita ei palauteta. Läsnä olevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tulee näyttää alkuperäiset todistukset orientointipäivillä. Poissa olevaksi ilmoittautuneiden alkuperäiset todistukset tarkastetaan, kun opiskelija aloittaa opiskelun läsnä olevana. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalinnan, mikäli kelpoisuutta ei ole voitu määräaikaan mennessä tarkastaa tai hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja. Lukuvuodelle ilmoittautuminen Yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä: 1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan. Voit ilmoittautua poissaolevaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit hakijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa klo 15 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana. Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin klo 15 mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opintotoimistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan. Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

3 Ilmoitus päätöksestä 3 (3) 1) asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukainen palvelu: palvelukseenastumismääräys 2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta 3) oman sairautensa tai vamma: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Muutoksenhakuoikeus Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta ennen korkeakoulun aukioloajan päättymistä. Tutustu aina ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin sekä oikaisumenettelyä koskevaan ohjeistukseen. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta tyytymättömyytesi koskee. Sinun on mahdollista tehdä edellä mainittuun määräaikaan mennessä kirjallinen, yksilöity oikaisupyyntö opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Tarkemmat tiedot oikaisupyynnön tekemisestä ja yhteystiedot löytyvät ko. korkeakoulun verkkosivulta sekä hakumateriaalista. Oikaisupyyntö on osoitettava ko. hakukohteen korkeakoulun määrittelemälle toimielimelle ja toimitettava valintaperusteissa ilmoitettuun osoitteeseen edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Tuula Korhonen koulutusohjelmajohtaja psta Susanna Malmi Liitteet Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus (palautettava, jos et tee verkossa) Henkilötietolomake (palautettava, jos et täytä verkossa) Koulusivistyskielilomake (palautettava, jos et täytä verkossa) Kutsu orientointipäiville Orientointipäivien ohjelma Myyntityön näyttökokeet Opiskelujen aloittamiseen liittyvät ohjeet ja materiaalit löytyvät Haaga- Helian verkkosivuilta osoitteesta

4 Kutsu 1 (2) Kutsu opiskelemaan Opiskelun aloitus Tasokokeet Osaamisen näytöt Tervetuloa opiskelemaan tradenomitutkintoa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Myyntityön koulutusohjelmaan. Opiskelupaikkasi on Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, Helsinki. Uusien opiskelijoiden orientointipäivät ovat Ohjelma alkaa tiistaina klo 8.15 ilmoittautumisella ja henkilöllisyyden ja alkuperäisten todistusten tarkistamisella Pasilan auditorion edessä. Sen jälkeen ohjelma jatkuu liitteen mukaisesti. Orientointipäivien tarkoituksena on tehdä opiskeluympäristö ja koulutusohjelma sinulle tutuksi sekä valmistaa sinua seuraavalla viikolla alkaviin opintoihin. Opetus alkaa maanantaina lukujärjestyksen mukaisesti. Orientointipäivillä järjestetään kaikille pakollinen tasokoe ruotsin kielessä. Tasokokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä etukäteen valmistautua. Ammattikorkeakouluopintojen edellyttämää osaamista voi osoittaa erillisin näytöin. Tällainen osaaminen voi perustua esim. aikaisempiin opintoihin, harrastustoimintaan tai työkokemukseen. Tutustu näyttömahdollisuuksiin huolellisesti. Huomaathan, että myyntityön opiskelijat voivat osallistua vain osaan liiketalouden näytöistä (kts. liite). Sinulla voi olla sellaistakin osaamista, jota et ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Myyntityön koulutusohjelmassa järjestetään näyttökokeet liiketalouden näyttökokeiden yhteydessä. Jos sinulla on esim. merkonomi-tutkinnon tai työkokemuksen tuottamaa osaamista jollakin liiketalouden aihealueella, voit osallistua näiden opintojaksojen näyttökokeisiin alla mainitun aikataulun mukaisesti. Useimmat näyttökokeet ovat kirjallisia kokeita, mutta niihin voi sisältyä esim. portfolion laatiminen tai muu tehtävä. Kielten kokeisiin kuuluu suullinen näyttö, jos kirjallinen osuus on hyväksytty. Ennen näyttöön ilmoittautumista tutustu huolellisesti opetussuunnitelman opintojaksokuvauksiin ja verrata omaa osaamistaan kuvauksissa esitettyihin oppimistavoitteisiin. Opintojaksokuvaukset löytyvät HAAGA-HELIAn verkkosivuilta osoitteesta Pikalinkit > Opinto-opas > Koulutusohjelmat > Liiketalouden ko, Helsinki > Opintojaksoluettelo. Näyttökokeissa edellytetään hallittavan opintojakson tavoitteissa ja sisällössä kuvatut asiat. Näyttökokeeseen on oikeus osallistua vain yhden kerran ennen opintojaksolle osallistumista. Hyväksytty näyttökoe arvioidaan asteikolla 1 5. Jos näyttö on hyväksytty, sinun ei tarvitse osallistua opintojakson opetukseen, vaan voit edetä opinnoissasi. Jos et ole tyytyväinen näytöstä saamaasi arviointiin, voit pyytää poistamaan arvosanan, minkä jälkeen suoritat kyseisen opintojakson normaalien suoritussääntöjen mukaisesti. Voit ilmoittautua opintojaksolle, vaikka olisitkin ilmoittautunut ja osallistunut näyttökokeeseen. Opintojaksolle ilmoittautumisen voi peruuttaa, jos näyttö hyväksytään. Hyväksytty näyttö merkitään WinhaWille -opiskelijarekisteriin heti tuloksen selvittyä. Lisätietoa näyttöihin liittyen julkaistaan kesän aikana seuraavalla nettisivulla:

5 Kutsu 2 (2) Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen Orientaatioviikon jälkeen tuleviin näyttöihin ilmoittautuminen Winhan kautta, sen jälkeen kun olet saanut sen käyttäjätunnukset orientaatioviikolla. Opiskelija voi osallistua samana näyttöjen ajankohtana vain yhteen näyttöön kerrallaan. Jos opiskelija saa aikaisempien korkeakouluopintojensa perusteella korvaavuuden opintojaksosta, hänen ei tarvitse osallistua näyttökokeeseen. Aikaisempien opintojen hyväksiluvut pyritään käsittelemään ennen orientointiviikkoa. Toimita suorittamistasi korkeakouluopinnoista virallinen opintosuoritusote tai todistuskopiot opinto-ohjaaja Salme Rautiaiselle alla olevaan osoitteeseen. Liitä mukaan opintojaksokuvaukset suorittamistasi kursseista. Tervetuloa infotilaisuuteen to klo luokkaan Siellä saat tietoa mahdollisten aikaisempien korkeakouluopintojesi perusteella tehtävistä korvaavuuksista, jolloin sinun ei tarvitse osallistua näyttökokeeseen, sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT). Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja sopia tapaamisaika opinto-ohjaajasi kanssa. Jos et ole aikaisemmin lähettänyt infotilaisuuteen mennessä opintosuoritusotettasi opinto-ohjaajalle, ota dokumentit mukaan infotilaisuuteen. Kirsi Lehtoviita Ratapihantie HELSINKI p. (09) (vaihde) Ilmoita esteestä Osallistuminen orientointipäiville on välttämätöntä. Mikäli et kuitenkaan pääsisi tuolloin paikalla, ilmoita asiasta välittömästi opintosihteerille sähköpostitse: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tuula Korhonen Myyntityön koulutusohjelma, koulutusohjelmajohtaja psta Susanna Malmi opintosihteeri

6 Orientaatiopäivien alustava ohjelma Kirsi Lehtoviita Myyntityön koulutusohjelma, monimuoto Orientaatio Tila Torstai klo 17 noin AHOT info Luokka 8202 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opintojen suunnittelu Opinto ohjaaja Kirsi Lehtoviita ma klo Ilmoittautuminen, alkuperäisten todistusten tarkastus, materiaalin ja tunnusten jakaminen Koulutusyksikön johtajan tervehdys Luokka 1001 Liiketalouden yksikön johtaja Minna Hiillos Opiskelijan tietojärjestelmät It palvelupäällikkö Arto Saljas Opiskelijakunta HELGA Kahvitauko luokassa Opiskelu myyntityön koulutusohjelmassa Luokka 1010 & Tutustumista & Talokierros Koulutusohjelmajohtaja Tuula Korhonen, Myyntityön 1. lukukauden opettajat, Tutorit ti klo IT asiat käytännössä Atk luokat 4001M ja 4004M Tutorit Tauko Opinto ohjaus Luokka 1005 Kirsi Lehtoviita Opintojen suunnittelu ja ahotointi Atk luokat 4001M ja 4004M Satu Harkki, Kristiina Laine

7 Orientaatiopäivien alustava ohjelma Kirsi Lehtoviita ke klo Mahdollisuus suorittaa ruotsin tasokoe Atk luokat 4001M ja 4012 M Leena Puotiniemi (pakollisen ruotsin tasokokeen voi suorittaa myös itsenäisesti, kuitenkin ennen to klo 19) Myynnin opiskelijana ja osaajana työelämässä Luokka 1008 Pirjo Pitkäpaasi Tauko Opintojen suunnittelu ja ahotointi Atk luokat 4012M ja 4013M Satu Harkki, Kristiina Laine to klo Kokemuksia myyntityön koulutusohjelmasta Luokka 1005 Myyntityön tradenomit Mia Nousiainen ja Mikko Junkkari Opintopsykologin puheenvuoro Luokka 1005 Sari Kaasalainen Tauko Syksyn opintoihin ilmoittautuminen Atk luokat 4012M ja 4013M Tutorit & Kirsi Lehtoviita

8 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) 1 (1) Myyntityön koulutusohjelma Syksy 2015 Mitä jos osaan jo? Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskelevan opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Mikä on hyväksiluku? Mikä on näyttö? Jos sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, ne hyväksiluetaan soveltuvin osin ko. ammattikorkeakoulututkintoon. Korvaavat opintojaksot käyt läpi opinto-ohjaajasi kanssa heti opintojen alussa. Jos osaamisesi perustuu muuhun kuin aiempiin korkeakouluopintoihin, sinun tulee osallistua näyttöön. Tällainen osaaminen voi olla hankittu esim. työkokemuksen, ammatillisten opintojen tai harrastustoiminnan kautta. Näyttötapoja on useita, joista tyypillisin liiketalouden pakollisissa perus- ja ammattiopinnoissa on kirjallinen tentti. Näyttöön voit osallistua vain yhden kerran ennen opintojakson alkua. Hyväksytty näyttö arvioidaan opintojaksojen tapaan asteikolla 1 5. Huomioithan, että voit ilmoittautua opintojaksoille, vaikka osallistuisitkin näyttöihin. Ilmoittautumisen voi peruuttaa, jos näyttö hyväksytään. Lista pakollisten perus- ja ammattiopintojen näytöistä on tämän ohjeen lopussa. Miten ilmoittaudun? Luokkatilassa pe 14. la ja pe järjestettäviin näyttöihin voit ilmoittautua alla olevan linkin kautta to mennessä: https://www.webropolsurveys.com/s/a807ce9aa44d1a96.par Muihin näyttötilaisuuksiin ilmoittautumiseen saat ohjeet orientointiviikolla. Miten voin valmistautua? Mistä saan lisätietoa? Ennen näyttöön ilmoittautumista sinun kannattaa tutustua huolellisesti opintojaksokuvauksiin ja verrata omaa osaamistasi kuvauksissa esitettyihin oppimistavoitteisiin ja sisältöihin. Opintojaksokuvaukset löydät opinto-oppaasta: (Koulutusohjelmat > Liiketalouden ko, Helsinki > Opintojaksoluettelo) Osaamisen tunnistamisen tavoista saat lisätietoa oheisen videotallenteen https://connect.funet.fi/p32lf29zprh/ kautta, Haaga-Helian verkkosivuilta ja omalta opinto-ohjaajaltasi. Haluamme lisäksi toivottaa sinut tervetulleeksi kuulemaan lisää aiheesta AHOT infoon Pasilaan valitut: keskiviikko klo 16 (luokka 1003) Ota infoon mukaasi mahdolliset opiskelutodistukset (todistus + opintosuoritusote).

9 Aiemmin hankitun osaaamisen tunnistaminen Syksy 2015 Myyntityön koulutusohjelma Myyntityön koulutusohjelman opiskelija voi osallistua seuraaviin liiketalouden näyttöihin: OPINTOJAKSO KOODI OPETTAJA NÄYTTÖTAPA AJANKOHTA Business English (3 op) BUS1LH001N-7 Leena Virtamo (kirj.) ja Graham Hill (suull.) Luokkatentti la klo 9-11, Malmi 128 LISÄTIEDOT & Vastaava myyntityön opintojakso Kirjallisen osuuden läpäisseet tekevät lisätehtäviä ja suullisen osuuden tentissä annettavan ohjeen mukaisesti. Korvaa opintojakson Business English, 3 op (ENG1LZ001) Henkilökohtainen tietojenkäsittely (6 op) Liike-elämän matematiikka 1 (3 op) Yritysviestinnän perusteet (3 op) Markkinoinnin ja myynnin perusteet (6 op) TOO1LH001N-6 Raija Niemelä Luokkatentti MAT1LH001N-7 Juha Nurmonen Luokkatentti TAI E- tentti pe klo Malmi 112 la klo Malmi 128 E-tentti: jatkuva COM1LH001N-6 Kati Selvenius Moodle-tentti su mennessä MAR1LH001N-6 Seija Bergström E-tentti jatkuva ks. erillinen ohje liitteenä. Korvaa opintojakson Tietojenkäsittely, 6 op (TOO1LZ001) Ks. erillinen ohje liitteenä. Korvaa opintojakson Myyntityön matematiikka 1, 3 op (MAT1LZ001) Tunnukset Moodleen saat orientointiviikolla. Korvaa opintojakson Viestintä I, 3 op (COM1LZ002) E-tentin lisäksi opiskelija tekee ennakkotehtävän. Korvaa opintojakson Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet, 6 op (MAR1LZ001) Menestyvä työyhteisö (6 op) LEA1LH002N-6 Tarja Heikkilä E-tentti jatkuva Korvaa opintojakson Organisaatiokäyttäyminen, 6 op (LEA2LZ005) Vastuullinen liiketoiminta (3 op) CSR1LH001N-7 Minna-Maari Harmaala Moodle-tentti jatkuva Tunnukset Moodleen saat orientointiviikolla. Korvaa opintojakson Vastuullinen liiketoiminta, 3 op (CSR2LZ032) Liike-elämän matematiikka 2 (3 op) MAT2LH001N-6 Juha Nurmonen E-tentti jatkuva Ks. erillinen ohje Mynetistä. Korvaa opintojakson Myyntityön matematiikka 2, 3 op (MAT1LZ002) Logistiikka (3 op) LOG2LH001N-? Näyttöpäivä la (alustava) Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot (3 op) COM2LH001N-? Näyttöpäivä la (alustava) Svenska för arbetslivet (6 op) SWE1LH002AN-6 Antti Oksanen Portfolio ja suullinen osuus portfolio mennessä Ohjeet näyttöpäivään ilmoitetaan myöhemmin. Korvaa opintojakson Logistiikka, 3 op (LOG1LZ001) Ohjeet näyttöpäivään ilmoitetaan myöhemmin. Korvaa opintojakson Viestintä II, 3 op (COM2LZ002) Voidakseen jättää portfolion, opiskelijan on saatava tasokokeesta 70%. Korvaa opintojaksot Affärssvenska I, 3 op (SWE1LZ001A) ja Affärssvenska II, 3 op(swe1lz001b)

10 Hei sinä tuleva Myyntityön opiskelija! Onnittelut opiskelupaikkasi johdosta. Olemme iloisia, että saamme toivottaa sinut tervetulleeksi Myyntityön koulutusohjelmaan opiskelemaan kanssamme. Minä olen Toni Sakselin, Myyntityön koulutusohjelman vastuututor. Minä sekä muut tutorit toivomme, että viihdyt. Jotta tutustuisimme paremmin, järjestämme orientaatioviikolla paljon ohjelmaa virallisen kouluosuuden jälkeen. Muista siis varata aikaa kyseiselle viikolle ( ), jotta pääset tutustumaan meihin tutoreihin sekä muihin opiskelukavereihisi. Jos vain mahdollista, älä sovi esimerkiksi työvuoroja kyseiselle ajalle. Muistathan ottaa ensimmäisenä päivänä mukaasi henkilöllisyystodistuksesi sekä ne todistukset, (työ- ja koulutodistukset) joita käytit hakiessasi. Mikäli sinulla on aikaisempaa AMK- tai yliopistokoulutusta, selvitä ennen koulun alkua mitä saat hyväksiluettua ja mihin osaamisen näyttökokeisiin sinun tulee osallistua. Erityisesti sinä, joka et ole pääkaupunkiseudulta otathan yhteyttä minuun, mikäli tarvitset apua esimerkiksi asuntoasioissa. Älä epäröi ottaa yhteyttä mikäli sinulle tulee kysymyksiä koskien orientaatioviikkoa. Myynnissä et ole yksin. Nähdään elokuussa! Sinun vastuututorisi, Toni Sakselin Vastuututor Myyntityön Koulutusohjelma HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu Löydät minut myös Facebookista

Ilmoitus päätöksestä 1 (4)

Ilmoitus päätöksestä 1 (4) Ilmoitus päätöksestä 1 (4) Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen! Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Pasilan toimipisteeseen tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Ilmoitus päätöksestä 1 (4) 3.7.2015

Ilmoitus päätöksestä 1 (4) 3.7.2015 Ilmoitus päätöksestä 1 (4) 3.7.2015 Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen! Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Porvoon toimipisteen Liiketalouden

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (3) 06/2015. Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen!

Ilmoitus 1 (3) 06/2015. Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen! Ilmoitus 1 (3) 06/2015 Tervetuloa elokuussa 2015 alkavaan koulutukseen! Parhaat onnittelut! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: päivätoteutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot