Kunnanhallitus 3/ (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/ (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kati Mononen Asko Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 120 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 64 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 65 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Kati Monosen ja Asko Mustosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 121 Kunnanhallitus / SEUTU- JA MAAKUNTALIPPUJEN ASIAKASHINNAT ALKAEN Khall. 66 Polvijärven kunta kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntalippujärjestelmään (matkustusalueena on Pohjois-Karjalan maakunta) sekä Joensuun seutulippujärjestelmään (matkustusalueena on järjestelmään kuuluvien kuntien yhteenlaskettu alue). Pohjois-Karjalan maakuntalipun hinta on kaikkien kuntien asukkaille sama 99 euroa. Joensuun seutulipun hinnat vaihtelevat kunnittain seuraavasti: Nykyinen hinta Eno 75 Joensuu 64 Kontiolahti 55 Liperi 60 Outokumpu 75 Polvijärvi 75 Pyhäselkä 55 Yllä mainitut hinnat ovat olleet voimassa useita vuosia. Seutulippukustannuksiin maksavat valtio ja kunta tukea, jonka suuruus on noin 40 %. Seutu- ja maakuntalipputyöryhmien yhteinen kokous on päättänyt esittää kunnille, että asiakashintoja tarkistetaan alkaen siten, että hinnankorotus puolitetaan asiakashinnan ja tukiosuuden kesken siten, että uudet hinnat ovat seuraavat:

4 122 Kunnanhallitus / Pohjois-Karjalan maakuntalippu 105 euroa. Joensuun seutulippu: Uusi hinta alkaen Eno 80 Joensuu 66 Kontiolahti 57 Liperi 63 Outokumpu 80 Polvijärvi 80 Pyhäselkä 57 Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan maakuntalipun uudeksi hinnaksi alkaen 105 euroa ja Joensuun seutulipun hinnaksi Polvijärven osalta 80 euroa. Päätös Käydyn keskustelun aikana Onni Tukiainen esitti Tiina Mustosen ja Asko Mustosen kannattamana, että seutulipun ja maakuntalipun hinta Polvijärven osalta pidetään ennallaan. Puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Onni Tukiaisen esityksen, että seutulipun ja maakuntalipun hinta pidetään Polvijärven osalta ennallaan.

5 123 Kunnanhallitus / SUOSITUS KUNNANVIRASTON KESÄLOMIEN KESKITTÄMISESTÄ Khall. 67 Viime vuosina kunnanhallitus on antanut suosituksen kunnanviraston kesälomien keskittämisestä. Kunnanviraston kesälomien keskittämisellä ei saavuteta palkkamenoissa säästöä, koska kunnanviraston henkilökunnalla ei ole ollut vuosiloman sijaisia, vaan sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin. Toimenpiteellä päästään kuitenkin siihen, että kunnanviraston henkilökunta on aiempaa enemmän yhtä aikaa töissä lomakauden aikana. Kunnanviraston toimintaa ei voida kokonaan keskeyttää edes kolmen viikon ajaksi, koska joka tapauksessa laskut ja palkat on maksettava, postit otettava vastaan ja hoidettava päivittäiset kiireelliset tapaukset. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2005 kunnanvirastoa ei pidetä kiinni kesälomien takia, vaan osastopäälliköt harkitsevat lomien ajankohdat. Kunnanhallitus kuitenkin suosittelee, että kunnanviraston kesälomia keskitetään ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 124 Kunnanhallitus / TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN VALINTA PAIKALLISNEUVOTTELUIHIN Khall. 68 Tähänastisena käytäntönä on ollut, että viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työnantajana Polvijärven kuntaa edustavina neuvottelijoina ovat paikallisneuvotteluissa toimineet kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnankamreeri. Ehdotus Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen työnantajaa edustavat neuvottelijat viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytäviin paikallisneuvotteluihin. Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä toimikaudekseen työnantajaa edustaviksi neuvottelijoiksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan, kunnankamreerin sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkosen viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytäviin paikallisneuvotteluihin.

7 125 Kunnanhallitus / TYHJIEN VUOKRA-ASUNTOJEN TULEVAISUUTTA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Khall. 69 Kuntaan on edellisellä kunnanhallitus-kaudella perustettu tyhjien vuokra-asuntojen tulevaisuutta suunnitteleva työryhmä. Työryhmään on nimetty kunnan keskushallinnon, teknisen puolen ja sosiaalipuolen edustus siten, että työryhmään on nimetty Pauli Vaittinen, Helena Kaasinen, Jarmo Hakkarainen, Liisa Antikainen, Arja Lätti ja luottamushenkilöedustajina Toivo Pehkonen ja Anja Hyvärinen. Tarkoituksenmukaista on, että työryhmä jatkaa entisessä kokoonpanossaan toimintaansa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että työryhmä jatkaa toimintaansa entisessä kokoonpanossaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 126 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN KAIJA MAKKOSELLE JA VELI-MATTI SUIKKARILLE Khall. 70 Kaija Makkonen ja Veli-Matti Suikkari ovat jättäneet kunnalle anomuksen saada ostaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevan tilan Kuusela RN:o 217:7. Teknisen toimiston mukaan ko. tila on vapaa myytäväksi. on kokouksessaan päättänyt, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Kaija Makkoselle ja Veli-Matti Suikkarille Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä tilan Kuusela RN:o 217:7 pinta-alaltaan m², mikä on merkitty palstoitussuunnitelman tontiksi nro 1 edellä olevan mukaisesti alennettuun hintaan 2.501,55 euroa. Puuston hinta peritään ostajalta Länsi-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset 242,19 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

9 127 Kunnanhallitus / YLEISEN EDUNVALVONNAN OSTAMISESTA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 71 Outokummun ja Polvijärven kanssa on ollut voimassa ostopalvelusopimus yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Sopimus on ajanmukaistettava, jolloin muutoksia tulee kustannustenjakoperusteeseen: Ennen asukaslukujen suhteessa, nyt edunvalvonnan päämiesten lukumäärän suhteessa, maksuosuuden maksuaikataulu: ennen ei mainintaa, nyt 70 % kesäkuun loppuun mennessä, loppu kun vuoden kustannukset ovat tiedossa, matkakustannukset Polvijärvelle: ennen yhteisiin kuluihin, nyt Polvijärvi maksaa polvijärveläisten asiakkaiden asioiden hoitoon liittyvät matkat KVTES:n mukaan lähtöpaikkana Outokummun toimisto. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen ostopalvelusopimuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 128 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA MUUTOSTYÖN 2-VAIHEEN HANKESUUNNITELMA Khall. 72 Koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön 2-vaiheen hankesuunnitelma on valmistunut. Opetusminiteriö on 17. marraskuuta 2004 tekemällään päätöksellä hyväksynyt perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat vuosille Polvijärven koulukeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheelle, B- ja C-taloille on rahoitussuunnitelmassa hyväksytty 50 %:n toteuttamisaikainen valtionosuus vuodelle Hankkeen laajuus käsittää m². 1. vaiheen kustannusarvioksi on hyväksytty euroa (ilman alv), mistä valtionosuus 50 % on euroa. Peruskorjauksen 2. vaihe A-talo on rahoitussuunnitelmassa hyväksytty vuodelle Hankkeen laajuus käsittää m². 2. vaiheen kustannusarvioksi on hyväksytty euroa (ilman alv), mistä valtionosuus 50 % on euroa. Rahoitussuunnitelmassa on rahoitusmuodon (toteuttamisaikainen/ jälkirahoitteinen) osalta otettu kantaa vain vuoden 2005 hankkeiden osalta. Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelun lähtökohtana on se, että tavoitteena on ollut saada koko hankkeelle 50 %:n suuruinen valtionosuus. Osa hankesuunnitelman asiakirjoista on kopioitu esityslistan liitteeksi. Loput asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.

11 129 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön liitteenä olevan 2-vaiheen hankesuunnitelman. 2-vaiheen hankesuunnitelma toimitetaan Itä-Suomen lääninhallitukseen 28. helmikuuta 2005 mennessä. n käsiteltyä asian, toimitetaan valtuuston päätös Itä-Suomen lääninhallitukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

12 130 Kunnanhallitus / URHEILUKENTTÄ-ASIAA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ Khall. 73 Talousarvion v perusteluissa todetaan, että: Kunnanhallitus on v talousarviota käsitellessään päättänyt, että selvitetään eri vaihtoehdot urheilukentän rakentamisesta eri paikkaan niin, että hanketta varten perustettaisiin järjestelmä esim. erillinen yhteisö tai säätiö, selvitetään veikkausvoittovarojen saantimahdollisuus, yritysten mahdollinen mukaantulo ja talkootyö niin, että kunta toimisi hankkeen osarahoittajana. Hanke tuodaan valmisteltuna v talousarviokäsittelyyn niin, että hanketta työstämään nimetään v työryhmä. Asiassa on huomioitava Polvijärven kunnan taloudellinen tilanne ja näkymät ja todella merkittävä koulukeskuksen peruskorjausinvestointi, joten kunnan taloudelliset mahdollisuudet samaan aikaan muihin investointeihin ovat hyvin rajalliset. Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä 5-jäsenisen työryhmän selvittämään urheilukenttä-asiaa. Työryhmään kuuluvat viranhaltijaedustajina kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja vapaa-aikasihteeri Sirpa Halonen ja kaksi kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmään kuuluvien viranhaltijaedustajien kunnanjohtaja Pauli Vaittisen, rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen ja vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen lisäksi luottamushenkilöedustajiksi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Raili Tanskasen ja valtuutettu Voitto Parikan. Kunnanhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi kunnanjohtaja Pauli Vaittisen.

13 131 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY:N OMISTAJAPOLITIIKAN OHJAUSRYHMÄÄN JÄSENTEN VALITSEMINEN Khall. 74 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita kolme edustajaa Pohjois- Karjalan Sähkö Oy:n omistajapolitiikan ohjausryhmään. Päätös Kunnanhallitus päätti valita Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistajapolitiikan ohjausryhmään Toivo Pehkosen, Irja Haarasen ja Onni Tukiaisen.

14 132 Kunnanhallitus / LAUSUNNON ANTAMINEN LINJA-AUTOVUOROJEN LAKKAUTUSHAKEMUKSEEN Khall. 75 Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt kuntaa antamaan lausuntonsa Savo-Karjalan Linja Oy:n liikennöintivelvoitteen lakkautushakemukseen. Lakkautushakemus koskee Polvijärven ja Joensuun välillä ajettavaa neljää eri vuoroa. Lakkautettaviksi esitetyt vuorot ilmenevät liitteistä. Kuntaa pyydetään lausunnossaan 1. Arvioimaan liikennöintireitin alueella tapahtuvia kuljetuspalveluiden kysynnän muutoksia seuraavien vuosien aikana. 2. Selvittämään korvaavan liikenteen järjestämistarpeen ja -tavan jos velvoitteen lakkauttaminen hyväksytään. 3. Arvioimaan esitettyjen muutosten vaikutus olemassa olevaan liikennetarjontaan ja kunnan henkilöliikenteen järjestämistä koskeviin tarpeisiin. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Polvijärven kunta ei ole järjestänyt asiointiliikennettä kirkonkylän ja kunnan eteläosien välille, koska käytettävissä ovat olleet toimivat linja-autoyhteydet. Kunnan eteläosiin, etenkin Sotkumaan kohdistuu tulevaisuudessa kasvuodotuksia, joten linja-autovuorojen lakkauttaminen ei palvele näitä päämääriä.

15 133 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista Polvijärveltä 6.45 Sotkumaan ajettavan vuoron lakkauttamisen osalta, koska hakemus koskee vain päällekkäisen vuoron lakkauttamista. Polvijärven ja Joensuun väliset vuorot ovat tärkeitä työssäkäynnin kannalta. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että lakkautushakemuksia ei muilta osin hyväksytä tai vaihtoehtoisesti lääninhallitus ostaa kyseiset vuorot. Polvijärven kunta ei tule kyseisiä vuoroja ostamaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

16 134 Kunnanhallitus / LAUSUNNON ANTAMINEN LINJA-AUTOVUOROJEN LAKKAUTUSHAKEMUKSIIN Khall. 76 Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt kunnan lausuntoa Savo-Karjalan Linja Oy:n jättämiin liikennöintivelvoitteiden lakkautushakemuksiin. Hakemuksen mukaiset reitit ilmenevät liitteistä. Reitit ovat kunnan sisäistä liikennettä ja ne ajetaan koulupäivinä. Polvijärven kunnan alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevat kolme ensimmäistä reittiä. Reitit ovat nyt ns. asiakasmaksuperusteisia, eli ne ajetaan asiakaslipputuloilla ja kunnan oppilaiden kyydityksestä maksamilla päiväkorvauksilla. Kuntaa pyydetään lausunnossaan 1. Arvioimaan liikennöintireitin alueella tapahtuvia kuljetuspalveluiden kysynnän muutoksia seuraavien vuosien aikana. 2. Ilmoittamaan lakkaavien vuorojen osalta oppilasmäärät ja kunnan maksamien matkalippujen kustannukset vuonna Selvittämään korvaavan liikenteen järjestämistarpeen ja -tavan jos velvoitteen lakkauttaminen hyväksytään. 4. Arvioimaan esitettyjen muutosten vaikutus olemassa olevaan liikennetarjontaan ja kunnan henkilöliikenteen järjestämistä koskeviin tarpeisiin. Liitteenä on kohdan 2 mukainen selvitys vuodelta 2002.

17 135 Kunnanhallitus / Lahtolahti - Sammakkovaara suunnalta kulkee keväällä 2005 aamuisin 15 yläasteikäistä oppilasta ja 24 ala-asteikäistä oppilasta, yhteensä 39. Klo kulkevat takaisinpäin 15 yläasteikäistä oppilasta sekä joinakin päivinä osa alaasteikäisistä oppilaista. Syksyllä 2005 on aamulla kulkemassa 16 yläasteikäistä oppilasta ja 22 ala-asteikäistä oppilasta, yhteensä 38. Klo takaisinpäin kulkee 16 yläasteikäistä oppilasta sekä joinakin päivinä osa ala-asteikäisistä oppilaista. Hukkala - Lehtovaara suunnalle kulkee keväällä 2005 klo yläasteikäistä oppilasta sekä Hukkalan koululta kulkee muutama oppilas linja-autossa Lehtovaaran suuntaan. Syksyllä 2005 Hukkala - Lehtovaara suuntaan on klo lähdössä 25 yläasteikäistä ja muutama oppilas Hukkalan koululta. Lisäksi molempiin em. suuntiin kulkee klo lukiolaisia ja Lahtolahti - Sammakkovaara suunnalta lukiolaisia on myös aamuisin jos koulu alkaa klo 9.00 tai Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Itä-Suomen lääninhallitukselle seuraavan lausunnon: Polvijärvi - Martonvaara - Polvijärvi Polvijärven kunta vastustaa ehdottomasti kyseisen reitin lakkauttamista, koska mahdollisen lakkautuksen jälkeen Sammakkovaara - Lahtolahti suunta jää kokonaan ilman linjaautoilla ajettavaa aamu- ja iltapäiväliikennettä. Reitillä on niin paljon koululaisia, että reittiä ei voi jatkossakaan hoitaa taksilla, vaan sille on oltava linja-auto.

18 136 Kunnanhallitus / Polvijärvi - Mutkanvaara - Harmaasalo - Polvijärvi Reitillä kulkee tällä hetkellä joitakin Horsmanahon koulun oppilaita, jotka voidaan jatkossa kuljettaa Horsmanahon koulutaksin toimesta. Vuonna 2002 on ollut enemmän matkustajia kuin nyt. Polvijärvi - Lehtovaara - Ruvaslahti - Polvijärvi Polvijärven kunta vastustaa ehdottomasti kyseisen reitin lakkauttamista. Hukkalan ja Martonvaaran suunnat on pari vuotta sitten ajettu kahtena eri reittinä, nykyisin klo lähtevä linja-auto käy ensin Lehtovaarassa ja jatkaa sen jälkeen ns. Piimätien kautta Martonvaaraan ja edelleen Ruvaslahdelle. Nyt tätä yhdistelmäreittiäkin ollaan lakkauttamassa. Kunta viittaa edellä mainittuihin oppilasmääriin ja toteaa, että kyydittävät eivät jatkossa ole ainakaan vähenemässä. Vuoron lakkauttaminen tarkoittaisi sitä, että Hukkalan ja Lehtovaaran suunta jäisi kokonaan ilman kirkonkylästä klo ajettavaa vuoroa. Oppilaita on niin paljon, että taksikuljetuksena heitä ei voi kyyditä. Reitin Polvijärvi - Martonvaara - Polvijärvi sekä Polvijärvi - Lehtovaara - Ruvaslahti - Polvijärvi osalta kunnanhallitus esittää lääninhallituksen ostettaviksi kyseisten reittien liikennöintiä, mikäli nykyinen menettely ei ole mahdollista. Polvijärven koulutaksien sopimukset ovat voimassa saakka ja asiointiliikennesopimukset saakka. Nykyiset, enintään 2 päivänä viikossa taksilla ajettavat asiointiliikennereitit eivät riitä korvaamaan linjaautovuorojen lakkauttamista, etenkään koululaisten osalta.

19 137 Kunnanhallitus / Päätös Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

20 138 Kunnanhallitus / SELVITYS PETRI NURMISEN KANTELUUN Khall. 77 Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan teknisen lautakunnan selvityksen ja antamaan oman lausuntonsa Petri Nurmisen Harjavallasta kirjoituksen johdosta liitteessä tarkemmin ilmenevistä asioista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteenä olevan selvityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

21 139 Kunnanhallitus / MAURI HIRVOSEN VEROVAPAUTUSHAKEMUS Khall. 78 Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Kunnan linjana on ollut, että kunta ei ole lähtenyt poistamaan verovelvollisille määrättyjä kunnallisveroja. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Mauri Hirvosen verovapautushakemukseen ei suostuta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

22 140 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET Khall. 79 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina klo ja sitä seuraava kokous pidetään maanantaina klo

23 141 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 76, 79 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

24 142 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 1-75, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

25 143 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

26 144 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

27 145 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 3/ KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 71 liite 72 liite 73 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Seutu- ja maakuntalippujen asiakashinnat alkaen Suositus kunnanviraston kesälomien keskittämisestä Työnantajan edustajien valinta paikallisneuvotteluihin Tyhjien vuokra-asuntojen tulevaisuutta suunnittelevan työryhmän nimeäminen Omakotitontin myyminen Kaija Makkoselle ja Veli- Matti Suikkarille Yleisen edunvalvonnan ostamisesta sopimuksen hyväksyminen Polvijärven koulukeskuksen peruskorjauksen ja muutostyön 2-vaiheen hankesuunnitelma Urheilukenttä-asiaa selvittävä työryhmä Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

28 146 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

29 147 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 3/ KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite liite 78 liite 79 Asia Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistajapolitiikan ohjausryhmään jäsenten valitseminen Lausunnon antaminen linja-autovuorojen lakkautushakemukseen Lausunnon antaminen linja-autovuorojen lakkautushakemuksiin Selvitys Petri Nurmisen kanteluun Mauri Hirvosen verovapautushakemus Kunnanhallituksen seuraavat kokoukset PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Toivo Pehkonen

30 148 Kunnanhallitus / JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

31 149 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 64 Ei toimenpiteitä 65 Ei toimenpiteitä 66 Ote seutu- ja maakuntalipputyöryhmälle, ote Itä-Suomen lääninhallitus, matkahuolto 67 Ote hallintokunnat 68 Ote kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnankamreeri ja Toivo Pehkonen, luottamushenkilökortiston pitäjä 69 Ote Pauli Vaittinen, Helena Kaasinen, Jarmo Hakkarainen, Liisa Antikainen, Arja Lätti, Toivo Pehkonen ja Anja Hyvärinen, luottamushenkilökortiston pitäjä 70 Ote Kaija Makkonen ja Veli-Matti Suikkari, ote ja 3 kpl karttoja hallintojohtajalle, ote rakennusvalvonta, ote tekninen toimisto 71 Ote Outokummun kaupunki, ote sosiaali- ja terveyslautakunta, ote kirjanpito 72 2-vaiheen hankesuunnitelma Itä-Suomen lääninhallitukseen helmikuun loppuun 2005 mennessä, asia valtuuston käsiteltäväksi, ote rakennuspäällikkö, ote sivistysjohtaja 73 Ote Pauli Vaittinen, Jarmo Hakkarainen, Sirpa Halonen, Raili Tanskanen, Voitto Parikka ja luottamushenkilökortiston hoitaja 74 Ote Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistajapolitiikan ohjausryhmä, ote Toivo Pehkonen, Irja Haaranen, Onni Tukiainen ja luottamushenkilökortiston hoitaja 75 Ote asiakirjoineen Itä-Suomen lääninhallitukselle 76 Asia uudelleen kunnanhallitukseen 77 Ote asiakirjoineen Itä-Suomen lääninhallitukselle 78 Ote Savo-Karjalan verovirasto/joensuu, ote Mauri Hirvoselle 79 Ei toimenpiteitä

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot