124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TIETOHALLINNON VARALLAOLO ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 122 VASTINE ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN PARKANON KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 123 LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE LVI-TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE LVI-TARVIKKEIDEN JA -ASENNUSTÖIDEN HANKINTA VUOSILLE RAKENNUSTARVIKKEIDEN HANKINTA VUOKRAKONEIDEN JA -LAITTEIDEN HANKINTA VUOSILLE TAKUUAJAN VAKUUS, PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAAPUNEET PÄÄTÖKSET JA KIRJEET 200

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:48-20:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 7 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mustajärvi Juha puheenjohtaja Mansikkaviita Kyösti varapuheenjohtaja Heinimäki Jonna jäsen Inkinen Matti jäsen Laholuoma Eeva-Liisa jäsen Marttila Jouko jäsen Turunen Kauko jäsen Lempinen Reijo kh:n edustaja Kuusikoski Marko varajäsen MUU Kyösti Jarmo esittelijä Törmä Teija pöytäkirjanpitäjä Mikkola Pekka työpäällikkö Lehtinen Timo tietohallintojohtaja Poistui kokouksesta klo 18:30 POISSA Nord Helena jäsen Saarela Samuli jäsen Sammi Marianna jäsen Peltola Hannele pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Mustajärvi Teija Törmä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Parkano Matti Inkinen Eeva-Liisa Laholuoma PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Parkanon kaupungintalo, tekninen osasto, Parkanontie Teija Törmä

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN TLK 118 Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TLK 119 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi teknisen lautakunnan jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Jonna Heinimäki ja Matti Inkinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Inkinen ja Eeva-Liisa Laholuoma.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta TIETOHALLINNON VARALLAOLO TLK 120 Parkanon kaupungin tietohallinnossa on otettu varallaolo käyttöön 2011 alusta, koska tietojärjestelmät ovat yhä kriittisempiä ja moni toiminta tulee toimia 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Kun toiminta häiriintyy, vaikutus on hyvin nopea ja useassa tapauksessa vaarantaa turvallisuutta, aiheuttaa kustannuksia ja lamauttaa osan työtehtävistä joko täysin tai kokonaan. Jotta voidaan taata jatkuva valmius ja tietojärjestelmien toiminta, on varallaolo tietohallinnossa välttämätöntä. Tietohallinnon henkilöt ovat vuoroviikoin varallaolossa. Timo Lehtinen parittomat viikot ja Tapio Liesjärvi parilliset viikot. Palkkauksen osalta noudatetaan työehtosopimusta ja kuukausittain tehdään tuntilistat ko. työstä. Talousarviossa on varattu määräraha varallaoloon. Oheisaineistona yksityiskohtaisempi selvitys Parkanon kaupungin tietohallinnon varallaolosta. Tietohallintojohtaja Timo Lehtinen on läsnä kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Tekninen lautakunta päättää jatkaa tietohallinnon varallaoloa kuten tähänkin asti. Lautakunnan kokouksessa tietohallintojohtaja Timo Lehtinen esitteli tietohallinnon varallaolon tehtäväkenttää. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tietohallintojohtaja Timo Lehtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:30.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 1004/ /2013 TLK Kallion kaupunginosayhdistys ry esittää tekniselle lautakunnalle, että Heinosentielle rakennettaisiin ajohidasteita ajonopeuksien rajoittamiseksi. Liitteenä nro 63 / kaupunginosayhdistyksen esitys Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Tekninen lautakunta keskustelee yleisesti hidasteiden rakentamisesta ja päättää sen jälkeen tämän asian jatkokäsittelystä. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen: Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä saatuaan lisäselvitykset onnettomuustilastoista sekä Kallion kaupunginosayhdistyksen mielipiteen hidasteiden sijoituspaikoista ja tyypeistä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TLK 121 Tekninen osasto on pyytänyt poliisilta tiedot tapahtuneista onnettomuuksista. Tiedot oli mahdollisuus saada vuosilta Heinosentiellä on sattunut tänä aikana yksi onnettomuus jossa ei ollut osallisena kevyttä liikennettä. Koko Parkanon keskustan alueella sattui em aikajaksona yksi onnettomuus jossa oli mukana kevyttä liikennettä. liitteenä nro 76 / Kallion kaupunginosayhdistyksen lausunto Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Tekninen lautakunta keskustelee asiasta. Esittelijä antaa ehdotuksensa kokouksessa. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta VASTINE ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN PARKANON KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA TLK 122 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto varaa Parkanon kaupungille tilaisuuden antaa vastine Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. liitteenä nro 77 / vastinepyyntö ja sen liitteenä lausunnot ja muistutukset Lausunnon tai muistutuksen ovat jättäneet seuraavat: Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Alaskylän kalastuskunta Maagi Grahn Seppo Järvinen Onni Mäkipää Jyrki Rintamäki Tekninen osasto on valmistellut yhdessä puhdistamon viimeisimmän laajennuksen suunnitelleen konsultin kanssa vastineet annettuhin lausuntoihin ja muistutuksiin. Laaditut vastineet esitellään kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Tekninen lautakunta antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kokouksessa esitellyt vastineet. Esittelijä esitteli Parkanon kaupungin tekemät vastineet. liitteenä nro 81 / Vastineet Parkanon kaupungin ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA 885/ /2013 TLK 123 Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää lausuntoa päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausuntoa pyydetään mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuurija luontoarvojen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuoden 2002 alusta. Rakentamiseen liittyvien muuttuneiden olosuhteiden sekä muuttuneen lainsäädännön takia rakennusjärjestys on tarpeen uudistaa. Uudistamisen tavoitteena on on luoda kokemusten ja hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta ajanmukainen rakennusjärjestys, joka ottaa huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisessa. Rakennusjärjestyksen uudistamisessa tarkastellaan mm seuraavia seikkoja: - suunnittelutarvealueen rajaus - rakennuspaikan koko, myös erityisrakentaminen huomioon ottaen - rakentamisen määrä (mm rakennusoikeus ja kerrosluku) - luvanvaraisuuteen ja ilmoitusmenettelyyn liittyvät muutostarpeet - ympäristön huomioiminen rakentamisessa - luontoarvojen huomioiminen rakentamisessa - vesi- ja jätehuollon järjestäminen - hulevesien hallinta - pohjavesien huomioiminen rakentamisessa - rakentamisen energiatehokkuus ja elinkaariajattelu - tuulivoimaloiden huomioiminen liitteenä nro 78 / osallistumis- ja arviointisuunnitelma nro 79 / rakennusjärjestysehdotus Tekninen osasto on valmistellut lausuntoa johon lisätään mahdolliset lautakunnan kokouksessa esille nousevat asiat. liitteenä

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta nro 80 / ehdotus teknisen lautakunnan lausunnoksi Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Tekninen lautakunta antaa osallistumis- ja arviointisuunntelmasta ja rakennusjärjestysehdotuksesta liitteen mukaisen lausunnon lisättynä kokouksessa esille tulevilla asioilla. Kokouksessa ei ilmennyt lisättäviä asioita. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE / /2013 TLK 124 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset lamppujen hankinnoista vuosille Asiasta ilmoitettiin Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään klo 14:00. Tarjouksia pyydettiin yhdeksältä toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnalle kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että lamput vuosille hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet Valokeidas Oy ja Lem-Kem Oy. Tarjousyhteenveto jaettiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 82 / Tarjousyhteenveto, Lamput vuosille Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että lamput vuosille hankitaan Valokeidas Oy:ltä. Perusteluna on kokonaistaloudelllisesti edullisin hinta: Valokeidas Oy:n hinnoissa oli eniten halvempia hintoja ja kokonaishinta oli halvempi lukuun ottamatta monimetallilamppuja, joiden tarve on pieni eikä siten määräävä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE / /2013 TLK 125 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset sähköasennuksista ja sähkötarvikkeista vuosille Lampuista tarjoukset on pyydetty erikseen. Asiasta on ilmoitettu Ylä-Satakunta -lehdessä sekä kansallisena ilmoituksena Hilmassa. Tarjoukset oli toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään klo 14:00. Tarjouksia pyydettiin viideltä toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnalle kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että sähköasennuksien ja -tarvikkeiden hankinta vuosille annetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle. Esittelijä esitteli yhteenvedon määräaikaan jätettyjen sähköasennuksien ja tarvikkeiden tarjouksista. Yhteenveto jaettiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 83 / Tarjousyhteenveto, sähköasennukset ja -tarvikkeet vuosille Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että sähköasennuksien ja -tarvikkeiden hankinta vuosille annetaan kolmelle kokonaistaloudellisesti edullisimmalle tässä järjestyksessä: 1. Sähkö-Heinis Oy 2. Parkanon Rakennussähkö Oy 3. Sähkösuomilammi Oy Vesihuoltolaitoksen ja valvontajärjestelmien työt: Sähkösuomilammi Oy. Perusteluna tässä on laitteiden aikaisempi tuntemus ja perehtyneisyys asiaan. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jonna Heinimäki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LVI-TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE / /2013 TLK 126 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset LVI-tarvikkeista vuosille Asiasta on ilmoitettu Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään klo 14:00 mennessä.tarjouksia pyydettiin kuudelta toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnan kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että LVI-tarvikkeet vuosille hankitaan kokonaistaloudellisesti edullismman tarjouksen tehneeltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet LVI-Talo Kannosto Oy, Rakennustarvike Seppälä Oy, Onninen Oy ja LVI-Dahl Oy. Tarjousyhteenveto esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 84 / Tarjousyhteenveto, LVI-tarvikkeiden hankinta vuosille Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset. Perusteluna on se, että tarjouksia ei voi verrata keskenään niissä ilmenevien suurien tuotekohtaisten erojen takia. Tukkuliikkeistä pyydetään uudet tarjoukset ensi vuoden alkupuolella. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LVI-TARVIKKEIDEN JA -ASENNUSTÖIDEN HANKINTA VUOSILLE / /2013 TLK 127 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset LVI-tarvikkeista ja -asennustöistä vuosille LVI-tukkutarvikkeista tarjoukset on pyydetty erikseen. Asiasta on ilmoitettu Ylä-Satakunta -lehdessä sekä kansallisena hankintailmoituksena Hilmassa. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään klo 14:00 mennessä.tarjouksia pyydettiin viideltä toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnan kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että LVI-tarvikkeiden ja -asennustöiden hankinta vuosille annetaan määräaikaan mennessä saapuneelle tarjoajalle tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen oli jättänyt LVI-Talo Kannosto Oy. Saapunut tarjous esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 85 / Tarjousyhteenveto, LVI-Talo Kannosto Oy Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuosien LVI-asennustyöt ja niiden yhteydessä tarvittavat tarvikkeet hankitaan LVI-Talo Kannosto Oy:ltä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTARVIKKEIDEN HANKINTA / /2013 TLK 128 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset rakennustarvikkeista vuosille Asiasta on ilmoitettu Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään klo 14:00 mennessä.tarjouksia pyydettiin viideltä toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnan kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että rakennustarvikkeet vuosille hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet Rautia Matti Saarnio Oy, Rakennustarvike Seppälä Oy, Pulttisali sekä Parkanon Puupiste Oy. Yhteenveto tarjouksista esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 86 / Tarjousyhteenveto, rakennustarvikkeiden hankinta vuosille Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuosien rakennustarvikkeet hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehneeltä Rautia Matti Saarnio Oy:ltä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta VUOKRAKONEIDEN JA -LAITTEIDEN HANKINTA VUOSILLE / /2013 TLK 129 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset vuokrakoneista ja vuokralaitteista vuosille Asiasta on ilmoitettu Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjoukset oli toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään klo 14:00. Tarjouksia pyydettiin kahdelta toimittajalta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouspyyntö on esityslistan oheisaineistona. Yhteenveto tarjouksista esitellään lautakunnalle kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Jussi Henttonen Tekninen lautakunta päättää, että vuokrakoneet ja -laitteet vuosille hankitaan kokonaistaloudelllisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen oli jättänyt Rennustarvike Seppälä Oy. Saapunut tarjousyhteenveto esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. liitteenä nro 87 / Tarjousyhteenveto, Rakennustarvike Seppälä Oy, vuokrakoneiden ja laitteiden hankinta vuosille Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuokrakoneet ja -laitteet vuosille hankitaan Rakennustarvike Seppälä Oy:stä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta TAKUUAJAN VAKUUS, PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN TLK 130 LH -sähkö Oy on toimittanut Nordic Guaranteen myöntämän vakuuden suuruudeltaan 517 ja joka on voimassa Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vakuuden. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2013 TLK 131 Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisvertailu käyttötalouden, vesihuoltolaitoksen ja investointien osalta ajalta 1-10/2013 on esityslistan oheisaineistona. Teknisen lautakunnan osalta toimintakate on 84,5 % ja vesihuoltolaitoksen osalta 83 %. Tasaisen taulukon mukaan prosentti on 83,3. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Tekninen lautakunta päättää merkitä toteutumisvertailun ajalta 1-10/2013 tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TLK 132 Kuntalain mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija, jolla hallintosäännön mukaan on tämä oikeus, voi ottaa lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian lautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalain 50 :n mukaan ottaminen on tapahduttava hallintosäännössä määrätyssä ajassa, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja asianomaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja kunnan jäsenen kohdalla 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on asetettu 63 :n mukaisesti yleisesti nähtäväksi. Oheisaineistona päätösluettelo ajalta Tekninen lautakunta päättää, ettei se ota päätösluettelon mukaisia viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen ja merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI TLK 133 Siisteyshankeprojekti, kesä 2013 / Sari Sammatti Kesällä 2013 toteutettiin Parkanossa siisteyshankeprojekti kolmatta kertaa. Projekti työllisti kokopäiväisesti 16 nuorta 4-6 viikon työsuhteeseen. Siisteysprojektin vetäjänä toimi Sari Sammatti. Hankkeen menot olivat ,47. Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta SAAPUNEET PÄÄTÖKSET JA KIRJEET TLK 134 Pirkanmaan ELY-keskus Maksatushakemus / Työllisyysperusteinen investointiavustuksen maksaminen. Maksettu Maksettu työllisyysperäinen investointiavustus hankkeeseen Humalankadun-Niementien ja Teollisuuskadun risteyksen kiertoliittymän rakentaminen: yhteensä ,00, mikä on 30 % avustuksen maksatuksen piiriin hyväksytyistä menoista. Pirkanmaan ELY-keskus Päätös hanketuen maksamisesta Alaskylän ja Yliskylän viemäröintiin liittyvään kehittämishankkeeseen ajalta Maksettava tuki yht ,72. Maaseutuvirasto Ilmoitus tuen maksamisesta: Alaskylän ja Yliskylän viemäröintihanke. Myönnetty tuki ,72. Maksupäivä Tekninen lautakunta päättää merkitä saapuneet päätökset ja kirjeet tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät 118, 119, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 120, 124, 126, 128, 129, 130 HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon tekninen lautakunta, PL Parkano, sähköposti: Pykälät 120, 124, 126, 128, 129, 130 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, sähköposti: Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät 125, 127 Valitusaika 14 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, puh , fax Sähköposti: Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan toimittaa myös telekopioina tai sähköpostina. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Liitetään pöytäkirjaan Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1213/2010) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kun nallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot