PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Sosiaalihuollon asiakasmaksuista päättäminen vuodelle Kehitysvammahuollon myyntihinnat vuodelle Ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut Perhehoidon palkkiot vuodelle Omaishoidontuen hoitopalkkiot Pirkanmaan maakunnallisen omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen järjestäminen yhteistoimintana 13 9 Saapuneet kirjeet Ilmoitusasiat Tositteiden hyväksymisoikeuden myöntäminen terveys- ja hyvinvointijohtajalle 21

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta AIKA klo 17:30-18:25 PAIKKA Parkanon kaupungintalo: kokoushuoneet 1-2 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kallio Erkki puheenjohtaja Aittoniemi Helena varajäsen Kauppila Taru jäsen Laitala Sirkka jäsen Penttilä Janne jäsen Pesonen Aija jäsen Pietikäinen Petteri jäsen Kuusiluoma Vuokko esittelijä, pöytäkirjanpitäjä MUU Viitarharju Saara kh:n edustaja Rajamäki Matti hallintoylilääkäri Drugovskaya Anastasia nuorisovaltuuston ed. Kärkölä Ulla nuorisovaltuuston ed. POISSA Kärkelä Pilvi varapuheenjohtaja Rantala Jussi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Erkki Kallio Vuokko Kuusiluoma KÄSITELLYT ASIAT :t 1-11 PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Parkanossa Sirkka Laitala Janne Penttilä PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen lähtien.

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Kokouksen laillisuuden toteaminen PETULTK Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Pöytäkirjan tarkastajien valinta PETULTK Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Sirkka Laitala ja Janne Penttilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Laitala ja Janne Penttilä.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Sosiaalihuollon asiakasmaksuista päättäminen vuodelle / /2019 PETULTK Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki,734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2 :n 2 momentin mukaan valtioneuvostonasetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Näistä enimmäismääristä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (asiakasmaksuasetus, 912/1992). Osa maksuistaon tulosidonnaisia, mutta enemmistö tasasuuruisia. Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti kuten asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a :ssä on säädetty. Edellinen asiakasmaksuihin tehty lakisääteinen indeksitarkistus on tehty vuosille Asiakasmaksuasetuksen 33 a :n mukaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 :n soveltamista varten. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Työeläkeindeksin mukaiset tarkistukset kohdistuvat asetuksen 3 :n 2 momentissa tarkoitettuihin säännöllisen kotihoidon tulorajojen euromääriin, 3 :n 3 momentissa tarkoitettuun tulorajan korotuksen euromäärään sekä 33 :n mukaiseen vähimmäiskäyttövaran määrään. Näihin ei kohdisteta muita tarkistuksia. Asiakasmaksulain 6 a :ssä on säädetty enimmäismäärä, maksukatto, jonka ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat palvelun käyttäjälle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukattoon kuuluvia maksuja ovat asiakasmaksuasetuksen 7 :n mukaiset terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen vuosi- ja käyntimaksu, päivystyskäyntimaksu sekä maksu yksilökohtaisesta fysioterapiasta, 8 :n mukainen sairaalan poliklinikkamaksu, 8 a :n mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, 11 :n mukainen sarjassa annettavasta hoidosta perittävä maksu, 12 :n mukaiset lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, 13 :n mukaiset päivä- ja yöhoidon maksut, 14 :n mukainen kuntoutushoidon maksu sekä 26 a :n mukainen maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta maksukaton ylittymisen jälkeiseltä ajalta.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Valtioneuvoston asetuksella tarkistettaisiin myös maksukaton piiriin kuulumattomia tasasuuruisia maksuja, eli asiakasmaksuasetuksen 3 :n 5 momentin mukaisia tilapäisen kotisairaanhoidon maksuja, 9 :n mukaisia suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuja ja sekä 20 :n mukaista lastensuojelun maksua. Lisäksi tarkistettaisiin asiakasmaksuasetuksen 23 :n mukaisia maksuja lääkärintodistuksesta ja lausunnosta sekä 25 :n mukaista maksua käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta. Asiakasmaksulain 6 a :ssä säädetty maksukaton määrä, 6 b :ssä säädetty omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä hoitopäivämaksu ja 7 c :ssä säädetty henkilökohtaisen käyttövaran määrä tarkistetaan asiakasmaksulaissa säädetyllä tavalla vastaavasti indeksien muutosten mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön antamalla erillisellä ilmoituksella. Myös nämä muutokset tulevat voimaan Liite nro 1 Sosiaalipalveluiden maksut Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön alkaen Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueella asiakasmaksut sosiaali- ja terveystoimessa liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Kehitysvammahuollon myyntihinnat vuodelle / /2019 PETULTK Kehitysvammahuollon avopalveluiden myyntihinnoiksi esitetään seuraavaa: 2019 TOIMINTAKESKUS PAJULINTU Vaikeavammaisten päivätoiminta 147,56 /pv Tavallinen päivätoiminta 91,91 /pv Työtoiminta 70,82 /pv Lisäksi laskutetaan päivätoiminnan matkakulut todellisten kustannusten mukaan. Kuntoutusohjaus PIHLAJALINTU JA KOTIPIHLAJA Autettu asuminen Vaativa autettu asuminen 153,20 /käynti 143,26 /vrk 158,12 /vrk Erityisen vaativan autetun asumisen maksuluokat: - luokka 1 444,00/vrk - luokka 2 550,00 /vrk - luokka 3 614,00 E/vrk NIITTYKOTI Ohjattu asuminen Sove-lounasseteli 50,81 /vrk 9,50 /kpl Oheisaineisto Erityisen vaativan auttun asumisen maksuluokkien sisältö valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Perusturvalautakunta yta päättää hyväksyä kehitysvammahuollon myyntihinnat ja soven lounassetelin hinnan esityksen mukaisesti alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut / /2019 PETULTK Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 tarkoitetusta perhoidosta voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c mukaan säädetty maksu. Tilapäisestä, osavuorokautisesta ja asiakkaan kotona annettavasta perhehoidosta peritään kunnan vahvistama asiakasmaksu. Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan Pirkanmaan perhehoidon yksikön toimintaohjeen ja toimeksiantosopimuksen lukien. Pirkanmaan perhehoidon yksikkö lähettänyt vuoden 2020 toimintaohjeen sekä perhehoitajien palkkiot Kunta solmii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen, perii asiakasmaksut ja vastaa perhekotien valvonnasta. Osavuorokautinen hoito (3-8h/päivä) 16,50 /päivä Tilapäinen hoito (enintään 3kk) 33,50 /vrk Asiakkaan kotona annettava perhehoito Osavuorokautinenhoito 16,50 /päivä Tilapäinen hoito 33,50 /vrk Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta, kodin ulkopuolella järjestettävästä palvelusta peritään asiakasmaksuna 11,40 /vrk (v.2020). Asiakasmaksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa. Valmistelija: vanhustyön asiantuntija Tuija Vainionpää Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksuista vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perhehoidon palkkiot vuodelle 2020 PETULTK Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain (263/2015) mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 816,21 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Jos hoitopalkkio on sovittu aikaisemmin tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaan nykyistä vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta lukien 2,05 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 423,31 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti alkaen. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 3006,24 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen määrää voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää suurempana sosiaalityöntekijän tekemän tarveharkinnan mukaisesti. HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET VUONNA Hoitopalkkio (kokoaikainen) 816,21 /kk - Kulukorvaus 423,31 /kk - Tilapäinen hoito (alle kuukauden kestävä) 26,84 /hoitopv - Tilapäinen kulukorvaus 13,92 /hoitopv Tilapäisen hoidon kulukorvausta ei makseta, mikäli henkilöä hoidetaan hänen omassa kodissaan. TUKIPERHEET Tukiperheille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta toteutuneiden hoitovuorokausien mukaisesti. Tukiperhekorvauksissa tukiperhevuorokauden hoitopalkkio 49 ja kulukorvaus 24. Osa-aikainen tukiperhe hoitopalkkio (alle 12 tuntia) 24,50 /hoitokerta ja osa-aikainen kulukorvaus 12 /hoitokerta.

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Tukiperhehoidon kulukorvausta ei makseta, mikäli henkilöä hoidetaan hänen omassa kodissaan. TUKIHENKILÖKORVAUS Tukihenkilönä toimimisesta maksetaan 30 euroa/tapaamiskerta. Tapaamisten määrä ja kesto arvioidaan tarveharkinnan perusteella yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Korvaus on tarkoitettu kattamaan tapaamisista tukihenkilölle syntyviä kuluja. Vammaispalveluissa noudatetaan myös edellä esitettyjä tukihenkilökorvauksia. Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Jenni Halava Perusturvalautakunta hyväksyy perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkioiden ja kulukorvauksien tarkistukset sekä tukihenkilöiden kulukorvaukset edellä esitetyn mukaisesti vuodelle 2020 sote-yhteistoiminta-alueella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Omaishoidontuen hoitopalkkiot / /2019 PETULTK Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskeava lainsäädäntö uudistui , jolloin tuli voimaan laki omaishoidon tuesta(937/2005, omaishoitolaki). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hhoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitajan tarve omaishoitoa tukeviin sosiaalihuollon palveluihin arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Perusturvalautakunta on hyväksynyt omaishoidon tuen soveltamisohjeet. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Kuntainfon 7/2019 omaishoidon tuen tuen hoitopalkkioista vuodelle Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja maksuperusteet tulee tarkistaa indeksitarkistuksen johdosta lukien. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020 I-ryhmä II-ryhmä III-ryhmä 408,09 /kk (vuonna 2019 palkkio oli 399,91 /kk) 654,35 /kk (vuonna 2019 palkkio oli 641,21 /kk) 816,18 /kk (vuonna 2019 palkkio oli 799,81 /kk) IV ryhmä, sopimuspalkkio 197,30 /kk (vuonna 2019 oli 193,34 /kk) Indeksitarkistuksen johdosta omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon palkkio lukien: I-ryhmän sijaishoito 45,19 /vrk (vuonna 2019 palkkio oli 44,29 /vrk) II-ryhmän sijaishoito 67,80 /vrk (vuonna 2019 palkkio oli 66,44 /vrk) III-ryhmän sijaishoito 90,41 /vrk (vuonna 2019 palkkio oli 88,59 /vrk). Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sote-yhteistoiminta-alueella

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta omaishoidontuen palkkiot vuodelle 2020 esityksen mukaisesti sekä toteaa, että omaishoidon tuen myöntämisessä noudatetaan voimassa olevaa omaishoidon tuen soveltamisohjetta ja että omaishoidon tukea maksetaan talousarviomäärärahojen puitteissa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Pirkanmaan maakunnallisen omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen järjestäminen yhteistoimintana 577/ /2019 PETULTK Pirkanmaalla toimii perhehoidon maakunnallinen yksikkö, jota esitetään laajennettavaksi omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskukseksi. Yhteistä keskusta tarvitaan, jotta toiminta olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikuttavampaa ja pirkanmaalaisille asiakkaille yhdenvertaisempaa. Keskittämällä yhdelle toimijalle näiden palveluiden lakisääteisiä tehtäviä sekä muita yhteisiä toimintoja, pystytään kuntien talous- ja henkilöstöresursseja käyttämään nykyistä tehokkaammin ja osaamista vahvistaen. Keskuksen tausta ja toimintamalli Suunnitelma omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toteuttamiseksi on laadittu Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Omais- ja perhehoidon keskukset ovat olleet hallituksen I&O kärkihankkeissa yhtenä kehittämisen pääkohteena ja integraation kärkenä. Henkilökohtaisen avun keskuksia puolestaan toimii jo eri puolilla Suomea. Pirkanmaan perhehoitoyksikkö on toiminut vuodesta 2016 lähtien ja siinä ovat mukana kaikki kunnat. Tähän vakiintuneeseen toimintaan henkilökohtaisen avun ja omaishoidon osuudet voidaan viedä joustavasti. Omais- ja perhehoidossa sekä henkilökohtaisessa avussa on monia yhdenmukaisia lakisääteisiä velvoitteita, kuten valmennukset, hyvinvointija terveystarkastukset sekä hoitajien ja avustajien sijaisjärjestelyt. Nämä tehtävät siirtyisivät keskukseen. Keskus palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä. Asiakkaiden omatyöntekijät työskentelevät kunnissa ja heillä on vastuu jatkossakin palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta. Omatyöntekijät toimivat asiakkaiden koko palvelukokonaisuudesta vastaavina lähityöntekijöinä. Keskuksen suunnittelu Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskussuunnitelmaa on käsitelty Pirkanmaan sote -johtajien Pirkanmaan parasta sotea -kokouksissa , ja Näiden lisäksi suunnitelmaa on työstetty sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä sekä ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen eri työryhmissä. Asiaa on käsitelty myös vammaisneuvostojen tapaamisissa ja kuntien vammaispalvelun työntekijöiden, ikääntyneiden palvelujen työntekijöiden ja järjestöedustajien kanssa. Lisäksi keskuksen

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta kokonaisuutta ja palveluja on esitelty sote- ja maakuntauudistuksen seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Keskus on saanut laajasti tukea eri tahoilta. Keskuksen hyödyt ja kustannukset Keskittämällä omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun palvelu ja voidaan saada sekä toiminnallisia että taloudellisia kustannushyötyjä. Omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelut sitovat tällä hetkellä kunnissa useiden henkilöiden osa- ja kokoaikaista työpanosta. Nykyisessä hajautuneessa rakenteessa mm. palveluihin liittyvien osaamisvaatimusten hallinta on ollut haasteellista, esimerkkinä henkilökohtaisen avun työehtosopimusten tulkinnat. Keskuksen laajennuksen ensimmäisen vaiheen budjettiin on laskettu kunnissa tällä hetkellä kiinnitettynä olevat henkilöstö- ja toimintakustannukset perhehoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Perhehoidon toimintaan ja kustannuksiin ei tässä vaiheessa tule muutoksia. Henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannukset tarkistettiin toukokuussa 2019 kuntakyselynä. Nykyisillä arvioilla kuntien yhteinen säästöpotentiaali keskusmalliin siirryttäessä on ensimmäisessä vaiheessa kokonaisuudessaan / vuosi. Keskuksen kustannukset ovat henkilökohtaisen avun osalta vain puolet siitä, mitä kunnat tällä hetkellä käyttävät tähän toimintaan. On oletettavaa, että vastaava säästö saavutetaan myös toisessa vaiheessa, kun omaishoidon tuki liitetään keskukseen. (pykälän liitteenä olevassa laskelmassa on selvitetty tarkemmin kuntakohtaiset säästöpotentiaalit.) Keskuksen toiminnan käynnistäminen Sote-johtajien toukokuun kokouksessa vahvistettiin, että suunnitelman eteenpäin viemistä jatketaan ja se viedään päätöksentekoon kuntien lautakuntiin. Tampere esitti voivansa toimia jatkossa myös yhteisen keskuksen isäntäkuntana, jatkumona perhehoidon yksikön koordinointivastuulleen. Esityksen liitteenä on vaiheistussuunnitelma tehtäville, jotka vaiheessa I ja myöhemmin vaiheessa II siirtyvät yhteiseen keskukseen. Vaiheen I toimintoja ovat kaikkien omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun asiakkaiden neuvonta, henkilökohtaisen avun työnantajien ohjaus ja neuvonta, palkanmaksu SuoraTyö -ohjelman avulla sekä omaishoidon yhteisten kriteerien käyttöönotto. Oheisaineisto - Yhteinen omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus Pirkanmaalle - Yhteinen henkilökohtaisen avun,omais- ja perhehoidonkeskus -esittely

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Tavoitteena on tehdä sopimus pysyvästä keskusyhteistoiminnasta kun-tien kesken elokuun 2019 loppuun mennessä. Nykyisen perhehoidon yksikön toiminnan laajentuessa henkilökohtaisen avun palveluihin tarvitsee muodostettu keskus -kokonaisuus myös uuden nimen. Jotta keskus olisi suunnitellusti toiminnassa vuoden 2020 alussa, sen käynnistäminen edellyttää valmistelun resurssointia yhteistyössä. Ensivaiheessa valmistellaan myös keskuksen yhteiset toimintaperiaatteet ja henkilökohtaisen avun työnantajaohjeet. Keskuksen toimintaa tukemaan nimetään ohjausryhmä. Nykyisen perhehoidon yksikön ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan keskuksen kokonaisuutta vastaavaksi siten, että jokaisella kunnalla on edelleen edustus ryhmässä. Syksyn 2019 aikana kuntien lautakunnat käsittelevät sopimus- ja toimintaohjeluonnokset ja tekevät päätökset maakunnallisesta yhteistoiminnasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta on liitettävissä uusiin järjestämis- ja tuotantomalleihin. Tietojärjestelmä otetaan käyttöön kuntien yhteisen sosiaalipäivystyksen mallin mukaisesti. Mahdollisesta tulevasta sote-ratkaisusta pyritään hankkimaan taloudellisia resursseja kehittämisen mahdollistamiseksi. Pirkanmaan soten toimialajohtajien kokouksessa on esillä henkilökohtaisen avun, omaishoidon ja perhehoidon keskuksen keskusmalliehdotus. Päätöksellä on positiivisia elinvoimavaikutuksia kunnalle sekä kuntalaisille. Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Perusturvalautakunta yta merkitsee tässä vaiheessa maakuntatasoisen omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen keskusmallivalmistelun tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. PETULTK Perusturvalautakunta yta päättää, että Parkanon kaupunki lähtee mukaan Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueena Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa keskus laajenee henkilökohtaisen avun keskukseksi. Parkanon kaupunki sitoutuu ostamaan alkaen keskukselta henkilökohtaisen avun

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta työantajamallin palveluita erikseen myöhemmin laadittavan sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunki vastaa laajennetun keskuksen kokonaisuuden koordinoinnista. Keskuksen laajentuminen henkilökohtaisen avun palveluun on suunniteltu kustannettavaksi kuntien kesken palkkalaskelmaperustaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. PETULTK Liite nro 2 Sopimus Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestäminen yhteistoimintana alkaen Yhteistoiminnan edellytyksenä on, että Pirkanmaan alueella on käytössä yhteiset henkilökohtaisen avun kriteerit ja toimintakäytännöt. Keskus vastaa toiminnan jatkuvasta kehittämisestä, jotta palvelut olisivat jatkossakin yhdenvertaiset, laadukkaat ja vastaavat asiakkaiden palvelutarpeeseen, sekä kustannusten kasvua hillitsevät. Tiivistä yhteistyötä tehdään kuntien vammaispalvelujen kanssa. Liitteenä olevissa kriteereissä ja työnantajamallin käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti yhteistoiminnan perusteet, sekä kunnan ja keskuksen välinen yhteistyö ja vastuut. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirjan päivittämisestä vastaa jatkossa keskuksen ohjausryhmä, jossa on edustus jokaisesta kunnasta. Kuntien lautakuntiin toimintaohje viedään tilanteissa, joissa ohjeen muutos vaikuttaa oleellisesti asiakkaan asemaan ja/tai kunnan kustannuksiin. Kriteerejä ja käsikirjaa on työstetty yhdessä kaikkien Pirkanmaan kuntien työntekijöiden kanssa. Keskuksen ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty henkilökohtaisen avun työnantajanmallin käytäntöjen yhtenäistämiseen. Vuonna 2021 yhteistoiminta laajennetaan koskemaan myös henkilökohtaisen avun ostopalvelua ja palveluseteliä. Näistä sovitaan myöhemmin erillisillä sopimuksilla. Työantajamallissa kaikkiin uusiin työsuhteisiin sovelletaan ja noudatetaan yleistä työlainsäädäntöä ja sen määräyksiä eli työsopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalaki, työterveyslakia, sairausvakuutuslakia sekä tarvittaessa lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi sekä muita soveltuvia lakeja. Lisäksi noudatetaan Pirkanmaan kuntien yhteistä työnantajan käsikirjaa. Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Ry:n (Hetan) jäseniksi liittyvien työnantajien avustajien työsuhteisiin sovelletaan Heta-Tes:iä. Kaikkien uusien avustajien tuntipalkka on Heta-Tes:in mukainen eli 10,70 euroa/tunti ja palkkaa nostetaan automaattisesti Heta-Liiton % -korotusten

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta Perusturvalautakunta yta mukaisesti. Lisäksi kaikille avustajille korvataan Heta-Tes:in mukaiset työaikakorvaukset koskien ilta-, yö ja lauantailisiä. Vanhojen ennen keskuksen toiminnan aloittamista tehtyjen työsopimusten osalta työehdot eivät muutu. Parkanon ja Kihniön asiakkaiden kohdalla ei nykyisiin työehtoihin ole juurikaan tulossa muutoksia suhteessa nykyiseen käytäntöön. Muutokset tulevat käsittämään seuraavia asioita: Palkanmaksupäiviä on keskuksen toiminnan aloittaessa kaksi entisen yhden palkanmaksupäivän lisäksi. Muutos tuntilistojen toimitusosoitteeseen. Liite 3 Pirkanmaan maakunnallisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja Henkilökohtaisen avun kriteerit Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Perusturvalautakunta yta hyväksyy Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestämistä yhteistoimintana alkaen koskevan sopimuksen ja työnantajamallin käsikirjan sekä henkilökohtaisen avun kriteerit liitteiden mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Saapuneet kirjeet PETULTK Perusturvalautakunnalle on saapuneet seuraavat kirjeet: - Valvira Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisessa; terveydenhuollon palvelujen vastaavien johtajien hyväksyminen/pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisessa/audiobalance Excellence Oy (palvelualan laajennus) Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta/ Pharmanalysis Oy Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/&pharmanalysis Oy Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisessa/terveyden Tuottajat Oy Uutiskirje 2/ Sosiaali- ja terveysministeriö Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna kuntainfo 6/2019 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna kuntainfo 7/2019 Toimeentulotuen perusosa kuntainfo 8/2019 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat kuntainfo 9/ Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettamisesta/ Medianturi Oy, c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Parkano Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/hoito- ja hoivapalvelu Taina Koskivuori Oy Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/hoito- ja hoivapalvelu Taru Koskivuori Oy - Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Lastensuojelun käsittelyajat tilastoraportti 43/ Stella Stellan ja Mehiläisen turvapuhelinpalvelut yhdistyvät yrityskaupalla -tiedote - Kela Postilakolla vaikutuksia asumistukien vuosi- ja määräaikaistarkastuksiin -tiedote - Valtion koulukodit Valtion koulukodin palveluhinnasto Parkanon kaupunginvaltuusto Pöytäkirjanote kaupunvinvaltuuston pöytäkirjasta /Ero luottamustoimesta/sdaija Lannetta Perusturvaluatkaunta yta merkitsee saapuneet kirjeet tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Ilmoitusasiat PETULTK Hallintoylilääkäri Matti Rajamäki kertoi terveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta yta Tositteiden hyväksymisoikeuden myöntäminen terveys- ja hyvinvointijohtajalle 389/ /2019 PETULTK Taina Niiranen on ilmoittanut allekirjoitetussa kirjeessään ottavansa terveys- ja hyvinvointijohtajan viran vastaan alkaen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Toimielinten tulee myös nimetä kullekin vastuualueelle talousvastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta määrärahojen puitteissa. Hyväksyjien toimivaltarajat määritellään talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tällä hetkellä hyväksymisoikeus koko Parkanon sote-palvelujen toistteisiin on perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, perusturvajohtajalla ja hallintoylilääkärillä. Perusturvalautakunta yta päättää lisätä terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiraselle hyväksymisoikeuden Parkanon sote-palveluiden tositteisiin. Parkanon sote palvelut 3320 Kaupungin sote palvelut Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1,2,9,10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:- OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon PL 14, Parkano sähköposti Pykälät: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät: Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo 16:15. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax markkinaoikeus(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valitusaika 14 päivää. Pykälät: Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Liitetään pöytäkirjaan Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymistä. Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Nuorisovaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Nuorisovaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Nuorisovaltuusto 18.04.2019 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 96 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 98 Nuorisovaltuuston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 40 Perusturvalautakunta yta 26.04.2018 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 23 Kokouksen laillisuuden toteaminen 42 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 43 25 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 63 Sivistyslautakunta 19.09.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 65 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 66 43 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 22.01.2012 klo 20:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Vesilaitosjohtokunta AIKA 29.04.2019 klo 16:00-17:00 PAIKKA Kokkolan Veden toimitilat, kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00 SALON SEUDUN KOULUTUS- PÖYTÄKIRJA Hallitus 12/2017 Kokoustiedot Aika Maanantai 28.8.2017 klo 15:04 Keskiviikko 30.8.2017 klo 22:00 Paikka Sähköpostikokous Käsiteltävät asiat: 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30 Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30 Kokousaika Torstai 13.6.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Sivistyslautakunta 18.06.2019 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Lukuvuoden 2019-2020

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Perusturvalautakunta yta 22.05.2019 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Perhehoidon asiakasmaksut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Tarkastuslautakunta 06.05.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 18

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 (8 ) Tarkastuslautakunta 20.02.2019 AIKA 20.02.2019 klo 14:02-15:30 PAIKKA Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta yta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Perusturvalautakunta yta 24.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 23 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 24 13 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 13:00-14:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (13 ) Nuorisovaltuusto 05.01.2019 AIKA 05.01.2019 klo 15:00 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot