TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

2 SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

3 Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta on a:hetta tarkastella sitä edeltäneen 50-juhlavuoden vaikutuksesta. On näet selvää, että juh1avuoden mittavat toimintatapahtumat olivat taloudellisesti rasittavat sekä lutolle että seuroille. Taloudelliset rajoitukset ovat haitanneet joosain määrin toimintamahdoll:.suuksia, mutta toisaalta on todettava juhlavuoden tapahtumilla olleen jäsenistön aktuvisuutta lisäävä vaikutus. Seurojen toimintakertomukisista kerätyt tiedot kertovat monilla aloilla ta pahtuneesta tasa:sesta kehityksestä eteenpäin, jos kohta myös paikallaan polkemisesta. Jäsenmääräkehitys osoitti pientä nousua. Samoin seurojen lukumäärä kasvoi siitä huolimatta, että muutamia seuroja purkautui puuttuvien taloudellisten mahdollisuuksien seurauksena. Koulutustoimintaa ylläpidettiin totunnaisella tavalla niin Kisakeskuksessa kuin seura- ja piiriportaassa. Urheilupoliittisesti toimintavuosi oli mielenkiinto::nen lähinnä valtion urheiluhallinnon uudistuspyrkimysten kannalta katsoen. Suunnitelmat eivät ottaneet tulta muun muassa TUL:n kannanottojen vuoksi, jotka perustellusti oli annettu TUL:n itsenäisyyden varjelemiseksi. TUL:n johto kiittää jäsenistöä aktuvisesta toimintavuodesta ja toilvoo menestystä alironeelle toimintakaudelle. OLAVI SAARINEN

4 Liittoneuvosto Liittotoimikunta Liittotoimikunnan apuelimet Hallintoelimet Liittoneuvostoon ovat 11. ja 12. päivinä helmikuuta 1967 pidetyn XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Einar Friman, varapuheenjohtajat Veikko Kulmala ja Martti Järnber, jäsenet Viljo Kanerva, Olavi Jokela, Armas Torpström, Ilmari Kortelainen, Kauko Korppi, Sulo Torvinen, Ivar Wacklin, Heikki Taipale, Heikki Viinikainen, Riku Laitinen, Pentti Immonen, Elis Salin, Kelpo Gröndahl, Viljo Kuivala, Ilmari Itkonen, Aarne Muhonen, Vilho Metso, Taisto Alen, Outi Nurmi, Vilho Hakola, Voitto Jermilä, Erkki Piililä, Yrjö Nyström, Tapani Jokihaara, Risto Lindfors, V1lho Nummila ja Pauli Forss. Liittoneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhden kerran Kokouksessa oli mukana 28 liittoneuvoston jäsentä. HelmikulLIJ päivinä 1967 lrolooonitujneen XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat Iiittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (15), varapuheenjohtajana Erkki Puustinen (9), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (14), varsinaisina jäseninä Oiva Hurme (8), Tauno Kaivola (13), Viljo Renfors (13), Keijo Sulonen (6), Pentti Honkasalo (4), Unto Siivonen (10), Paavo Aitio (6). Ahti Mikkola (10), Ossi Sjöman (12), Sakari Selin (12), Elma Rouhamo (9), Martti Salonen (13), Maija Järvinen (10) ja Usko Oijala (9). Liittotoimikunta on pitänyt 15 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 166 asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: a) Työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (13), sekä työvaliokunnan jäseninä Erkki Puustinen (8), Lennart Kivi (8), Unto Siivonen (11), Sakari Selin (10), Tauno Kaivola (6) ja Martti Salonen (9). Työvaliokunta on pitänyt 14 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 129 asiaa. Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Matt: Suhonen. b) Urheilu- ja koulutusvaliokunta UKV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Ki Vii. (9), sekä jäsenet; Unto Siivonen (7), Lars Savonen (7), Ekik Manninen (7), DiIva Hurme (5), Martti Salonen (4), Ke jo K. V.irianen (3) ja Erl<kJi Aalto (-). Kokouksia on pidetty 9, joista pöytäkirjoihin on merkitty 74 asiaa. c) J ärjestö- ja valistusasiainvaliokunta (JVV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Erkki Puustinen (7), varapuheenjohtaj-ana Vilho Hakola (7), sekä jäseninä Elma Rouhamo (5), Tauno Salma (4), Onni Haakana (2), Pentti Honkasalo (1) ja Leo Kaspio (-). Valiokunta on pitänyt 7. kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 67 asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. d) Kansainvälisten asioiden valiokunta (KAV), johon ovat kuuluneet puheenjoht.ajana Lennart Kivi (4), Leo Huttunen (4), Henry Lindbergh (2) ja Helvi Raatiklainen (2). Kokouksia on pidetty 4, joissa on käsitelty 27 asiaa. Sihteerinä on toiminut Pentti Kujamäki. e) Ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi, jäseninä Oiva Hurme, Tauno Kaivola, Viljo Renfors ja Pauli Forss. Ansiomerkkitoimikunta on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä toimi Valentin Kervinen. f) Talousvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Unto Siivonen (3), jäseninä Lennart Kivi (3), Leo Huttunen (3), Viljo Renfors (1). Kokouksia on pidetty 3, joissa on käsitelty 9 asiaa. Sihteerinä on toiminut Pentti Savolainen. g) Tiedotustoimikunta perustettijin vuonna 1969, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Salin, jäseninä varapuheenjohtaja Voitto Raatikainen, Oiva Hurme, Tapio Leväaho, Henry Lindbergh, Antti Vahte risto, Tuure Vuori ja Keijo Siitari. Valiokunnan sih- 4 5

5 teerinä ja liiton tiedotuspäällikkönä toimi Kalevi Pakarinen. Tiedotusvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa ja käsitteli 76 asiaa. Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Matti Mäkelä Varapuheenjohtaja: Olavi Jokela Toiminnanohjaaja: Antero Karjalainen Piiritoimi.kunnan jäseninä: Yrjö Hakala, Onni Kossila, Olavi Salminen, Eino Tamminen, Eila Manninen, Sirkka Kostioainen, Matti Oksanen ja Hugo Muurinen. TUL:n Kainuun piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Miklw Viitanen Toiminnanohjaaja: Eino Kilpeläinen P iiritoimikunnan jäseninä: Antero Hujanen, Juhani Oikarinen, Leevi Kortelainen, Ilmari Kortelainen, Unto Kettunen, Veitkko Vainikainen ja Toimi Leskinen. TUL:n Karjalan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Unto Timonen Varapuheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Toiminnanohjaaja: Jouko Karttunen Piiritoimikunnan jäseninä: Torsti Karjalainen, Antti Hirvonen, Eino Kettunen, Sulo Torvinen, Viljo Oinonen, P ertti Kuivalainen, Teuvo Väyrynen ja Lempi PenttiJnen. TUL:n Keski-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Toivo Laukkala Toiminnanohjaaja: Leo Chrons Piiritoimikunnan jäseninä: Kirsti Apilainen, Pertti Hagman, Kauko Tumanto, Olavi Suhonen, Heikki Viinikainen, Pertti Puttonen, Vihtori Melasalmi ja Kalevi Partanen. TUL:n KymenlaalGon piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Riku Laitinen Varapuheenjohtaja: Reino StoIt Toiminnanohjaaja: Matti Ahola Piiritoimikunnan jäseninä: Eino Ääpälä, Eino Pellinen, Helile HalJCXnen, Aarre Kaipiainen, Mat1;i HilLturrmrJ., Antti Rantanen, Jorma TuLttu ja Esko HalkkiaJrainen. TUL:n Lapin piiri, jäsenmäärä Puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Veikko Mäkirunsas Toiminnanohjaaja: Kauko Ojala Piiritoimikunnan jäsenhnä: Villehard Kinnunen, Kerttu Kumpumäki, Eeva Rastas, Erkki Kärki., Terho Torvikoski, Paavo Ikäläinen, Reijo Niva ja Reino Pikkarainen. TUL:n Länsi-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Aarno Grönroos Varapuheenjohtaja: Onni Salmi Toiminnanohjaaja: Aatos OIkkonen Piiritoomikunnan jäseninä: Sirkka Ranta, Jali Westergord, Eero Viljanen, Onni Särkelä, Matti Kuusio, Esko Kaunisvirta, Henry Friberg ja Tauno Ranne. TUL:n Oulun piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Kaarlo Ervasti Toiminnanohjaaja: Osmo Hekkala Piirirtoimikunnan jäseninä: Erkki Heikkinen, Urho Räihä, Martti Paaso, Leo Seppänen, Aatos OIkkonen, Matti Kaarlenkoski, Vilho Karvonen ja Jaket Jauhia~nen. TUL:n Pohjanmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Veikko Kulmala Varapuheenjohtaja: Juhani Mäenpää Toiminnanohjaaja: Holger Öhman Piiritoimilkunnan jäseninä: Aila Haapala, Aarre Hiltunen, Timo Rantala, Aarre Bäckman, Jorma Toija, Tapio Häkkinen ja Martti Lumivuori. 6 7

6 TUL:n Saimaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Ilmari Itkonen Toiminnanohjaaja: Reino Vuorikoski P iiritoim ikunnan jäseninä: Aksel Kardell, Kalle Parkkinen, Arvi Rokkanen, R eino P iistari, Matti J ääskeläinen, T oim i Redwen, R aim o K arttunen ja Leo T olvan en. TUL:n Savon piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Unto Kinnunen Toiminnanohjaaja: Kauko Koivula P iiritoim ikunnan jäsen inä: Raija Vokkolainen, Eila Reijonen, Ossi Mikkonen, Eino Huovinen, Esko P a ukkonen, Urpo K u kkonen, Taisto Alen ja Veikko Tuovinen. TUL:n Suur-Helsingin piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Elli Kahila Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanohjaaja: Väinö Pilvi Piiritoimikunnan jäseninä: Erik Ahlroos, Vilho Vaara, Leo Nybäck, Veli Pelkonen, Tapio Paananen, Atte Antikainen, Veikko Liimatta ja Kaarlo Alho. TUL:n Tampereen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanohjaaja: Veikko Jalava P iiritoimikunnan jäseninä: Jorma Valkamo, Mikko Lahtinen, Olavi Ahlqvist, Eila Hautanen, Kalevi Ruusunen, Eero Ostman, Erkki Aalto ja Veijo Lundan. TUL:n Uudenmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Risto Lindfors Varapuheenjohtaja: Olli Uotila Toiminnanohjaaja: Gunnar Laakso Piiritoim ikunnan jäseninä: Toivo Hieta, Rainer Raita, Eino Ekström, Niilo K,anervo, Yrjö Uuskivi, Armas Virtanen, Valter Ståhlberg ja Aleksanteri Jokela. TUL:n Varsinais-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Aarne Heinonen Toiminnanohjaaja: Atte Eskola Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Honkasalo, Niålo Kelosto, Heimo Ristikankare, Aulis Lehtonen, Esko Ortekari, Risto Blom, Arv i Peltonen ja T oivo Wiklund. e Henkilökunta Keskustoimisto Liiton keskustoim1stossa ovat kertomusvuoden aikana työskennelleet seuraavat henkilöt: Sihteerit Leo Huttunen ja Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö Tapio Pöyhönen, järjestösihteeri Matti Suhonen, päätoimittaja Kalevi Pakarinen, naissihteeri Anilta Mauno, nuorisosihteeri Arnold Kariniemi, kirjanpitäjä Pentti Savolainen, toimistosihteeri Va lentin Kervinen, jaostosihteerit Osmo Heino, Urho Niemenkari, Aarno Pihl, Antero Tapola, Keijo Siitari ja Tuure Vuori ja kouluiusohjaaja EiJa Uitto. Kertomusvuoden päättyessä oli liiton palkallisten työntekijäin lukumäärä 52, joista 12 on K hsakeskuksessa. Ulkomaiset edustukset Ajalla l. 7. vierailivat puheenjohtaja Olavi Saarinen, varapuheenjohtajat Lennart Kivi ja Erkki Puustinen sekä sihteeri Pentti Kujamäki Moskovassa, jossa neuvoteltiin urheilijavaihdosta. Vastaavanmlilnen neuvottelu pldet1jiiin 'I1aIl.lirlnassa ja neuvotteluihin osallistuivat puheenjohtaja Olavi Saarinen, sihteerit Lo Huttunen ja Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö TapLo Pöyhönen ja opistonjohtaja Lars Savonen. 8 9

7 Sammon malja CSIT:n kongressissa Hollannissa edustivat liittoa liittoneuvoston puheenjohtaja Einar Friman ja kansainvälisen valiokunnan jäsen Helvi Raatikainen. Kiertopalkinnot TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kiiilpailta,vaan Sammon maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on 1aJhjoittaJnut vajlmutu5yhtiö Sampo kilpailtavaksi TUL:n nuorten mestaruuskilpailulajeissa, kilpaillaan kymmenen vuotta. Kilpailu aloirt:ettiin vuonna 1964 ja Piikkiön Kehitys sai palkinnon haltuunsa kolmena ensimmäisenä vuotena. -67 m aljan voitti Jyväskylän Saukot, -68 Helsingin Jyry ja viime vuonna Nokian Pyry. Saukkojen voitto oli nyt äärimmäisen tiukka ja eroa seuraavaan tuli vain yksi piste. Seitsemän vuoden yhteispisteissä on Piikkiön Kehityksellä edelleen yli sadan pisteen etumatka. Vuoden pisteet: 1) Jyväskylän Saukot 61 pistettä, 2) Forssan Alku 60, 3) Lohjan Louhi 60, 4) Hyvinkään Ponteva 49, 5) Piikkiön Kehitys 45, 6) Owlun Lohet 44, 7) Nokian Pyry 39, 8) Tampereen Työväen Uimarit 37, 9) Helsingin Jyry 33 ja 10) Turun Weikot 30 pistettä. Seitsemän vuoden yhte.ijstilanne: 1) Piikkiön Kehitys 591 pistettä, 2) Helsingin Jyry 362, 3) Tampereen Työväen Uimarit 293, 4) Jyväskylän Saukot 292, 5) Nokian Pyry 281, 6) Kemin Into 250, 7) Lohjan Louhi 248, 8) Turun Weikot 244, 9) Turun Pyrkivä 233, ja 10) Lahden Kaleva 218 pistettä. Järjestö- ja valistustoiminta e Yleistä Hienoista kehitystä eteenpäin koettiin toimintavuonna TUL:n järjestö- Seurojen jäsentilastot osoittivat jäsenmäärän pysyneen suun to~minnassa. nilleen edellisen vuoden lukemissa, ollen se kertomusvuoden päättyessä Uusia seuroja hyväksyttiin liittoon kahdeksan (8), neljä (4) purkautui, joten jäsenseurojen lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä Seuratoimitsijakoulutusta toteutettiin kolmessa portaassa, nimittäin seuro.vssa, piireissä ja Kisakeskuksessa. Koulutustoiminta ei määrällisesti, kenties ei myöskään laadullisesti, täyttänyt tarpeen asettamia vaatimuksia. Tälläkin kerralla rajoituksia aiheutti määrärahojen niukkuus. Kurssitoiminta SeuratoimiilSijain peruslmrsseja järjestettiin 88 seurassa, osanoutajamäärän noustessa 937 :ksi. Kurssit toteutettiin lähinnä iltakursseina, pari-kolme iltaa kestävinä. Piireissä järjestettiin 15 kurssia, joiden osanottajamäärä oli 437. Kisakeskuksessa pidettiin toukokuulla kahden viikon seuratoimitsijakurssi, johon hyväksyttiin 20 oppila:sta. OsalWlttajat vallji~ peruslrouj.utusta [13,aneista hakijoista. Ohjaaja ja luennoitsijatehtävistä ovat vastanneet lähinnä piirien toiminnanohjaajat ja järjestösihteeri. Muu kokous- ja neuvontatyö Toimintavuoden aikana piirien toiiminnanohjaajat ovat osallistuneet yli puoleentoistatuhanteen seura- ja piiriportaan kokous- neuvonta ja juhlatilaijsuuteen, joiden kuulijamäärät ovat laskettavissa kymmenissä tuhansissa, Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana. Terttu Honkasalo (4,), varapuheenjohtajana Outi Nurmi (5) ja jäseninä Vieno Aaltonen (2), Maija-Liisa Halonen (-), Eila Hautanen (4), Rauni Koskinen (2), Sirkka Moberg (-), Terttu Nenonen (5), Rita Nieminen (2), Inkeri Niini (2), Helvi Oittinen (4) ja Elli Slirkkä (-). Liittotoimikunnan edustajana, Elma Rouhamo (-). Naistoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli 63 asiaa. Naistoimikunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet pl1.heenjohtajana Terttu Honkasalo (-) ja jäseninä Outi Nurmi (1), Vieno Aaltonen (1), Inkeri Niini (1) ja Helvi Oittinen (1). Työvaliokunta kokoontu~ kertomusvuoden aikana yhden kerran ja käsitteli 4 asiaa. Voimisteluvaliokuntaan ovat kuulunee~ puheenjohtajana Piri Salo (2) ja jäseninä Rauni Koskinen (1), Terttu Nenonen (2) ja Tuula Segercrantz (1). i I 10 11

8 Naistoimikunnan vuoden toimintaan sisältyi kaksi uutta ja kokeiluluontoista asiaa. Vuosi alkoi Helsingin kongressilla, jossa käsiteltiin yhteiskunnallisia asioita ja vuosi päättyi tanssien sommittelu- ja j:jukkuekilpailuun. Leikillinen kuva kongressilaisista. Voimisteluvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 2 kertaa ja käsitteli 16 asiaa. Naistoimikunnan ja sen valiokuntien sihteerinä on toiminut Anita Mauno. Koulutusvoimat Koulutusohjaajana on toimi.nut Eila Lappalainen, joka on vuoden aikana ohjannut liiton, piirien ja seurojen tilaisuuksia 89, joissa osanottajia yhteensä Matkapäiviä Kurssitoiminta KansaiJnvälinen liikuntakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 34. Ohjaajina Raija Riikkala, Helvi Oittinen, Rauni Koskinen, Riitta Flinkman ja Eila Lappalainen. - Tyttöohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 24. Ohjaajina Piri Salo ja Eila Lappalainen. Lomalaisten kuntokurssi KisakeskukiSessa Osanottajia 13. Ohjaajana Riitta Flinkman. Vaimistelujoh taj a.kurss.i Kisakeskuksessa Osanottajia 21. Ohjaajina Piri Salo ja Eila Lappalainen. IlciJnuorten liikuntakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 25. Ohj.aajalI1a Helvi OLtltinen. Tyttövoimistelijoiden leiri Kisakeskuksessa Osanottajia 91. Ohjaajina Eila Lappalainen, Eevi Kaasinen, Riitta Flinkman ja Maija-Liisa Pitkä. Ohjelmakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 19. OhjaajJ.na Pirjo Tuominen, Naimi Virtanen, Terttu Alhonen ja Eevi Kaasinen. Neuvottelutilaisuudet Kongressi Helsingissä Osanottajia 58 seurasta yhtee~sä 156. Alustajina Ritva Arvelo, Olli AIho, Anita Mauno ja Sirkka Räikkönen. - Kisakeskus-päivät Osanottajia 260. Ohjaajina ja luennoitsijoina Eevi Kaasinen, Eeva Sihvonen, Olavi Saarinen, Anita Mauno, Elli Särkkä, Eila Lappalainen ja Orvo Holmen. Kilpailutoiminta Joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti TUL:n Keski Suomen plirin naisjaosto Jyväskylässä Joukkueita 44. Tulokset: Mestaruussarj.a: 1) Helsingin Jyry 1 9,75 pi.s.t. 2) Turuu, Kisa-Toverit 9,55 3) Turun Pyr~ kivä 9,45. Karsi ntasarja: 1) Turun Jyry 9,1 pist. 2) Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat 8,9 3) Turun Kisa-Toverit 8,7. Ikinuorten sarja: 1) Helsingin Kotkat 9,35 pisto 2) Turun Pyrldvä 9,00 3) Jyväskylän TNV 8,9 pisto V. tyttöjen sarja: 1) Turun Pyrkivä 8,90 pisto 2) Helsingin Kotkat 8,80 3) Jyväskylän TNV 8,65. Alle 13 v. tyttöjen sarja: 1) Turun Jyry 8,85 pisto 2) Turun Pyrkivä 8,50 3) HelsiJngin Kotkat 8,45. - Tanssien sommittelu- ja joukkuekilpailun järjesti naistoimikunta Helsingissä Tulokset: Sommittelijoitten sarja; naisten tanssit: 1) Terttu Nenonen 2) Marita Hehlberg 3) EiJ1a Hautanen, 4) Marita Suojanen. SommitteUjoitten sarja, tyttöjen tanssit: 1) Marita Helleberg 2) Eevi Kaasinen, 3) Marita Suojanen. Joukkueitten sarja: 1) HelSingin Jyry 1 2) Turun Jyry 3) Rantaperkiön Isku

9 Valiokunta on perustettu Valiokuntaan ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet puheenjohtajana Pentti Lamminen (6), varapuheenjohtaja Atte Antikainen (8), Sointu Viianen (8), Eila Esko (6), Ritva BIomroos (2), Sirkka Tuiru. (-), Heikki Halonen (1), Viljo Kallioinen (4), Aarre KaiPiainen (2), Juhani Mattila (1). Liittotoimikunnan edustajana valiokunnassa on ollut Ossian Sjöman (-). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Arnold Kariniemi. Kokouksia on pidetty kahdeksan ja käsitelty 62 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Pentti Lamminen (1), Atte Antikainen (1), Sointu Viia nen (1), Heikki Halonen (1). T yövaliokunta on kokoontunut yhden kerran ja käsitelly t 9 asiaa. Nuorisourheilun yhteistoimintavaliokuntaan ovat TUL:n edustajina kuuluneet Atte Antikainen ja Arnold Kariniemi, varaedustajana Sointu Viianen. Nuorisovaliokunta Ulkomaanmatkat - li-jäsen inen naisvoim istelujoukk ue vieraili Neuvostoliitossa Odessan ja Kisihnovin kaupungeissa Matkan johtajana Anita Mauno ja teknisenä johtajana Tuula Segercrantz. Turun Kisa-Toverien 10-jäseninen naisvoimistelujoukkue vieraili Hollannissa Tiedotustoiminta - Osviitta ilmestyi v uoden aikana 8 numeroa. J akelu tapahtui vo1- m isteluohjaajille ilm aisjakeluna. Painosmäärä kpl. Kurssi- ja neuvonta työ Yhteistoiminnassa K isakeskuksen ja urheilu jaostojen kanssa järjestettiin nuorisourheilijakurssit K isakeskuksen leirialueella välisenä ailmna. Kursseja oli yhdeksän ja osanotta jia 950. Leiripäällikkönä toimivat opettajat Risto Virtanen ja opiskelija Seppo Rosenqvist. Tyttö-poikaohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 19 ja k urssinjohtajana toimi Arnold Kariniem i. Luennoitsijoina toimivat voimistelun- opettaja Lars Savonen, liikunnanohjaaja Birgi.tta Salo, järjestösihteeri Matti Suhonen ja askajrtel.uohjaaja Tuija Sulander. Alkeisohjaajakursseja järjestettiin Imatralla , Savonlinnassa , P ieksämäellä , Varkaudessa , J oensuussa , Kajaanissa , Oulussa Osanottajia yhteensä 132. Luennoitsijoina toimivat: voimistelunopettaja Lars Savon en, opettaja Risto Virtanen, liilcunnanohjaaja Birgitta Salo, aska.rlteluohjaaja Tuija Sulander, opettaja Teuvo Makkonen, toiminnanohjaaja Eino Kilpeläinen, nuorisooh jaaja Erkki Kela, toiminnanohjaaja Reino Vuorikoski ja n uorisosihteeri Arnold Karinie mi. - Neuvottelutilaåsuuksia pidettiin 14 paikkakunnalla ja osanottajia tilaisuuksissa yhteensä 264. Luennoitsijoina toimivat Sointu Viianen, Atte Antikainen ja Arnold K a riniemi. Leiritoiminta Yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa pidettiin riemuleirit-70. K ilpailut on suoritettu, ohjelmassa palkintojen j ak o. - Kuusamo Leir iläisiä 232 ja ohjaajia 16 Oulun, Lapin ja Kainuun piireis tä. Leiripäällilckönä Eino Kilpeläinen. Puusaari Leiriläisiä 83 ja ohjaajia 19 P ohjanmaan piiristä. Leiripäällikkönä Gruunari Saarinen. - Kangaslampi Leiriläisiä 74 ohjaajlia 12 Hämeen, Uudenmaan ja K ymenlaakson piireistä. Leir ipäällikkönä Viljo Kallioinen. Kangaslampi Leiriläisiä 82 ja ohjaajia 7 Suur-Helsingin piil1i.stä. Leiripäällikkönä Arnold Kariniemi ja Reijo Päivärinta. - Sauvo Leiriläisiä

10 ja ohjaajia 9 Varsinais-Suomen piiristä. Leiripäällikkönä Atte Eskola. - Kierrinniemi Leiriläisiä 20 ja ohjaajia 2 Savon piiristä. Leiripäällikkönä Arnold Karin:iemi. Riemuleireille-70 osallistui leiriläisiä 61 3 ja ohjaajia 65 yhteensä 678. Kansainvälinen toiminta - Pohjoismaiselle nuorisourheilijaleirille Ruotsissa osallistuivat Pirjo Sollo Nokian Pyry, Eija Laine Leppävaaran Sisu ja Kari Ahapainen Jyväskylän Työväen Painiseura. - Pohjoismaiselle nuorisojohtajakurssille Tanskassa osallistuivat Tarja Vainionpää Pietarsaaren Into ja Kari Suominen Turun Jyry. Pohjoismaiseen nuorisourheiluko- Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunta on ansiomerkkitoimikunnan, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä myöntänyt liiton toiminnassa erittäin ansioituneille liiton jäsenille TUL:n ansiomerkin. Merkki on myönnetty seuraaville: Hynynen Toivo Evert Kettuvaaran Kisa. J änesaro Sakari Edvard Karihaaran Visa, Kanerva Olavi Finlayson & Co V- ja U-seura, Karhunen Veikko Varkauden Tarmo, Kaski Valdemar Turun Veikot, Kortelainen Kalle Ilmari Kajaanin Kuohu, Liukkonen Aili Mirjam Jyväskylän Tv. TUL:n ansiomerkit mitean kokoukseen Serismajalla Muoniossa osallistuivat Atte Antikainen ja Arnold Kariniemi. Suomalais - Neuvostoliittolaiselle nuorisoleirille Odessassa osallistuivat Tampereen Sisun ta!l1ss1- ja tainhuryhmä 8 henikilöä. Ryhmänjohtajana Tarmo Halonen. T. Mustosen laatanpaljastus Kesäkuun 13 päivänä paljastettiin Kisakeskuksen leirialueella edesmenneen nuorisosihteeri Toivo Armas Mustosen m uistolaatta. Laatan paljastuspuheen piti puheenjohtaja Olavi Saarinen ja laatan otti vastaan opistonjohtaja Lars Savonen. Muistolaatan on suunnitellut ja muotoillut taiteilija Oiva Hurme ja valmistanut taidevalaja Olavi Sainio. Naisvoimistelijat, Lundelin Sulo Kalervo Helsingin Kullervo, Pietilä Väinö Pateniemen Vesa, Piipponen Esko Olavi Helsmgin Ponnistus, Piispanen Paavo Markus Ykspihlajan Reima, Roiha Arvo Olavi Käpylän Kunto, Salonen Martti Helsingin Kotkat, Santala Oskari Valkeakosken Koskenpojat, Seppänen Rauha J yväskylän Tv. Naisvoimistelijat, Siiriäinen Theotor Helsingin Kotkat, Tamminen Eino Kerkkoon Eskot, Tumanto Kauko Oskar Jyväskylän Toverit, Venho Eino Turun Tv. Voimailijat. Valistusjaostoon on kuulunut puheenjohtajana Leo Piitulainen, jäseninä Sakari Selin (varapuheenjohtaja), Leila Artokari, Sulo Hentula, Teuvo Laine, Leo Kaspio ja Rita Nieminen. Jaoston sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. Yhteistoiminnassa Työväen Muistitietotoimikunnan kanssa jatkettiin kertomusvuoden alussa työläisurheilun muistitiedon keruukilpailua. Työläisurheilun aatteellista kasvatustyötä on tehty kaikilla TUL:n kursseilla sekä lehdistölle lähetetyillä artikkeleilla. Valistusjaosto TUL:n Päivä-Tilaisuudet Perinteellistä TUL:n Päivää vietettiin liliton, seurojen ja piirien tilaisuuksin eri puolilla maata. TUL:n Päivän pääjuhla oli Turussa arvokkaalla ohjelmalla TUL:n Varsinais Suomen Piirin vastatessa isännyydestä. Helsingissä järjestettiin TUL:n syntymäpäiivänä arvovaltaiselle kutsuvierasjoukolle lähetystöjen, hallitusvallan, urheilujärjestöjen ja julkisen sanan edustajia vastaanottotilaisuus ravintola Sillankorvassa. Julkaisu- ja tiedotustoiminta TUL-lehteä ilmestyi vuoden aikana ~5 numeroa painosmäärän ollessa Iteskimäärin kpl. Lehti jaettiin ilmaiseksi kaikille TUL-perheil- 1e seurojen antamien jäsenluetteloiden perusteella. Lehden päätoimittajana toimi Kalevi Pakarinen. Lehti ladottiin ja painettiin Kirjapaino Kursiivi Oy:ssä. Marraskuun alussa ilmestyi TUL:n Joulu. Lehden painos oli kpl ja se myytiin viime vuonna loppuun. Lehden toimiuamisesta vastasi Kalevi Pakarinen. Lehti painettiin aikakauslehden muodossa Kustannus Oy Yhteistyössä. Tiedotustoiminta välitti kertomusvuonna TUL:n eri alojen toimintatapahtumia, liiton aateperiaatteita, urheilijoiden ja seurojen esittelyä maamme sanomalehdistön, radion ja television välityksellä. Tosin radion j.a television kohdalla on todettava, ettei TUL lukuisista neuvotteluista huolimatta ole saanut liiton toimintaa vastaavaa ohjelmatilaa. Lehdistöjakelu käsitti n. 2 kertaa viikossa lähetettyjä, n. 2-4 liuskaa sisältäviä tiedotusmonisteita 50 valtakunnalliselle sanomalehdelle, radiolle ja televisiolle. 5 kertaa käsitti lehdistöjakelu 280 lehteä. Myös valokuvia liiton tärkeimmistä toimintatapahtumista välitettiin lehdistölle. Työväenlehdistö on julkaissut ko. uutisia kiitettävällä tavalla, mutta myös porvai1illehdistö ja aikakauslehdistö on antanut TUL:n toimintatapahtumiilie runsasti palstatilaa, TUL:n tärkeimmistä toimintatapahtumista on lisäksi kertomusvuoden aikana järjestetty 8 tiedotustilaisuutta. Tulospalvelu on toiminut eräänä tiedotustoiminnan osana sunnuntaisin TUL-lehden trumituksessa välittäen tietotoimistoille, lehdistölle, radiolle ja televisiolle TUL:n kilpailuselostuksia. Radion urheilu-uutislssa on lisäksi sunnuntaisin oma aikansa TUL:n toimintatapahtumista. Sekä tulospalvelua että sunnuntain radio-ohjelmaa ovat hoitaneet Tuure Vuori ja Keijo Siitari

11 Urheilu- ja koulutustoiminta Diihtojaosto Yleistä Urheiluosaston toimintapiiriin kuului kertomusvuoden aikana 22 jaostoa ja lisäksi pujottelutoimintaa hoidettiin hiihtojaoston ja uvk:n toimesta. Jaostojen kokouksia pidettiin 86 (1969 : 79/823), joissa käsiteltiin 862 asiaa ja alavaliokuntien kokouksia 50 ja 328 asiaa (1969 : 36/222). Edelliseen vuoteen nähden, vaikka olikin kyseessä jaostojen viimeinen toimintakausi ennen liittokokousta, olivat kokous- ja asiamäärät huomattavasti korkeammat. Kilpailutoiminta Avointa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa toteutettiin 1966 solmittujen liittymissopimuksien puitteissa. Lisäksi järjestivät piirit ja seurat suljettuja jäsenten välisiä ja kansainvälisiä kilpailuja. Yhteistoiminnassa todettiin edelleenkin puutteita, joista vain osa on saatu neuvotteluteitse korjatuksi. Verrattuna vuoden 1969 avointen järjestettyjen kilpailujen määriin, voidaan todeta hienoinen nousu ( ), joskaan ei vielä saavutettu vuoden 1968 tasoa. Kansainvälisiä kilpailuja järjestettiin jaostojen toimesta 51, joihin osallistui urheilijaa (1969: 53/4.533). Liiton urheilijat voittivat 103 SM-mitalia (39, 29, 35), joka on 18 enemmän kuin edellisenä vuotena. Nuorten SM-mitaleja tuli 75, joka on 9 enemmän. Maaotteluedustuksia oli kertomusvuoden aikana 176, joka on 55 enemmän kuin edellisenä vuotena (121). Arvokilpailuissa oli edustuksia seuraavasti : MM 7, EM 4, PM 21. Koulutustoiminta Keskitetyn valmentajakoulutuksen puitteissa järjestettiin 84-tuntiset valmentajakurssit Tampereen, Hämeen, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Oulun piireissä, joille osallistui toistasataa kurssilaista. Lisäksi luotiin sekä suunnitelmallinen että taloudellinen pohja kokonaisvaltaiselle koulutukselle, joka kattaa myös naisten, nuorten ja järjestön vastaavan valmentajakoulutuksen. J aostojohtoisessa koulutustoiminnassa tapahtui nousua vain tuomarikoulutuksessa 105 tilaisuutta, kurssilaista (1969: 103/1.280) sekä valmennusleirien määrässä 121 (1969 : 110). Muiden koulutustilaisuuksien kohdalla tapahtui joko laskua tai sitten pysyivät ennallaan. Suurin merkitys tälle suuntaukselle on varojen yhä suurempi sijoitus keskitettyyn ja pitkäaikaisempaan koulutukseen. Jaosto on perustettu Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Arvo Roiha (3) sekä Pentti Kosunen (3) Leo Saario (3) Felix Matilainen (2) Väinö Pilvi (2) Toivo Hieta (1) Pentti Hagman (-). Liitotoimikunnan edustajana Olavi Saarinen (-). Suluissa kokouksessa käynti. Jaostosihteerinä Osmo Heino. J aosto on pitänyt 3 kokousta ja käsitellyt 45 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, joka on pitänyt 1 kokouksen ja käsitellyt 12 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Arvo Roiha, P entti Kosunen, Väinö Pilvi, Toivo Hieta ja Osmo Heino. Koulutusvoimat Tilapäisinä ja O.t.O. valmentajina ovat toimineet liiton ja piirien leirillä ja kursseilla seuraavat: Väinö P ilvi, Armas Neuvonen, Raimo Ilomäki, Onni Huotari, Pertti Kiiskinen, Vihtori Melasalmi, Terho Kärkkäinen, Leevi Perälä, Veijo Leinonen, Erkki Laine, Pertti Roininen, Kauko Liedes, Leo Saario, Antti Vaittinen, Unto Laamanen, Heikki Mustonen, Toivo Koivisto, Pentti Kivinen, Toivo Hieta, Reijo Myyryläinen ja Felix Matilainen. SM-kilpailut TUL :n hiihtäjien parhaat sijoitukset Suomen mestaruuskilpailuissa olivat: Yli 35-v. 15 km 7) Alpo Hintsanen KarV, 10} Jaakko Sivonen KajK, Tytöt v. 3 x 3 km 9} Saloisten Salama. 40-v. 15 km 2} Antti Pyhälä TY, 5} P entti Suutari HyvH. 45-v. 15 km 7} Aarno Harinen NosN. 55-v. 15 km 4} Matti Lampi TY, 5} Armas Neuvonen KäPK ja 8} Toivo Ranta HirvH. Liiton mestarit TUL:n mestaruuskilpailut järjesti TUL :n Jyväskylän seurojen yhtymä Laajavuorella Miesten 3 x 10 km viesti hiihto : Karhu lan Veikot (Terho Kärkkäinen Aarne P uustinen - Alpo Hintsan en 1.39,39. - Naisten 3 x 5 km viestihiihto: Kajaanin Kuohu (P irkko Heikkinen - Irja Vähäsaari - Helvi Luukkonen) 1.12,40. - Yl. 15 km : Raimo Ilomäki VeSo 49,05, - Yl. 50 km: Raimo Ilomäki veso 2.53,39. - Yli 35-v. 15 km Alpo Hintsanen KarV 49,46. - Yli 45-v. 10 km Reino Lempiäinen HyvH 35,27. - Naisten 5 km Eila Leskinen RiiPy 22,10. - Tytöt v. 5 km Merja Kivi TikI 23,27. - Naisten 10 km Eila Leskinen RiiPy 38,34. Nuorten hiihtomestaruuskilpailu t järjesti Aholahden Veto- Savonlinnan TU SavonliinnaJn Aholahdess.a Pojat v. 3 x 5 km viestinhiihto : Tikkakosken Into (Kauko Kivi - Heikki Veistämö - Ta pio Kivi 48,14. - Tytöt v. 3 x 3 km viestinhiihto: Pa ppisten Toive (Helvi Nurmi - Arja Rinne - Tuula Kankaanpää 32,44. - Tytöt v. 3 km Mervi Saarenpää 18 19

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN JOHTOKUNTA 1976 Puheenjohtaja Ellonen, Esa, varatoimitusjohtaja, Espoo. S. 12. 7. 1934 Kemissä. Johtokunnan pj. 1975-. 21 maaottelua ja 9 SM :ta. Jalkapalloa mestaruussarjassa. Varapuheenjohtaja Puustinen,

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

TUL:n yleisurbeiluennätykset

TUL:n yleisurbeiluennätykset Suur-Helsingin piirin seurat mutta myös jokainen TUL:n piiri lähetti toimitsijoita vaativiin tehtäviin. Toimitsijoita tarvittiin kaikkiaan 280. Liittojuhlakilpailujen voittajat: Nuorisokisojen maastojuoksut,

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 -

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 - SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005 67. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 Suomen Keilailuliiton 67. toimintakaudella keilailun uudet muodot jatkuivat vahvistumistaan.

Lisätiedot

Työväen Mailapojat 75 vuotta

Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 v. Juhlatoimikunta: Anja Leisma, Sirkka Muranen, Kirsi Näkyvä, Kati Tienari, Eero Laasila, Raimo Lindholm, Kari Nyman, Pentti Pekkala, Matti Savolainen,

Lisätiedot

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER BOBBY HULL N.H.L:n lyöjäkuningas -66 ja FINNSPECIAL Suomessa TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA 6 Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER -taistelijan maila Fighter Pro Fighter ProJite Fighter Special

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

FINN&TA~ MAAILMAN HUIPPUPELAAJIEN YHTEIS TYÖSSÄ KEHITTÄMÄ YLlVOIMAI~IN JÄÄKIEKKOMAILA. Ovh. 5 mk

FINN&TA~ MAAILMAN HUIPPUPELAAJIEN YHTEIS TYÖSSÄ KEHITTÄMÄ YLlVOIMAI~IN JÄÄKIEKKOMAILA. Ovh. 5 mk Viktor Kuzkin, Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueen maineikas kapteen i ottelussa Neuvostoliitto-Kanada (NHL) Moskovassa 24. 9. 72 FINN&TA~ MAAILMAN HUIPPUPELAAJIEN YHTEIS TYÖSSÄ KEHITTÄMÄ YLlVOIMAI~IN

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot