TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

2 SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

3 Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta on a:hetta tarkastella sitä edeltäneen 50-juhlavuoden vaikutuksesta. On näet selvää, että juh1avuoden mittavat toimintatapahtumat olivat taloudellisesti rasittavat sekä lutolle että seuroille. Taloudelliset rajoitukset ovat haitanneet joosain määrin toimintamahdoll:.suuksia, mutta toisaalta on todettava juhlavuoden tapahtumilla olleen jäsenistön aktuvisuutta lisäävä vaikutus. Seurojen toimintakertomukisista kerätyt tiedot kertovat monilla aloilla ta pahtuneesta tasa:sesta kehityksestä eteenpäin, jos kohta myös paikallaan polkemisesta. Jäsenmääräkehitys osoitti pientä nousua. Samoin seurojen lukumäärä kasvoi siitä huolimatta, että muutamia seuroja purkautui puuttuvien taloudellisten mahdollisuuksien seurauksena. Koulutustoimintaa ylläpidettiin totunnaisella tavalla niin Kisakeskuksessa kuin seura- ja piiriportaassa. Urheilupoliittisesti toimintavuosi oli mielenkiinto::nen lähinnä valtion urheiluhallinnon uudistuspyrkimysten kannalta katsoen. Suunnitelmat eivät ottaneet tulta muun muassa TUL:n kannanottojen vuoksi, jotka perustellusti oli annettu TUL:n itsenäisyyden varjelemiseksi. TUL:n johto kiittää jäsenistöä aktuvisesta toimintavuodesta ja toilvoo menestystä alironeelle toimintakaudelle. OLAVI SAARINEN

4 Liittoneuvosto Liittotoimikunta Liittotoimikunnan apuelimet Hallintoelimet Liittoneuvostoon ovat 11. ja 12. päivinä helmikuuta 1967 pidetyn XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Einar Friman, varapuheenjohtajat Veikko Kulmala ja Martti Järnber, jäsenet Viljo Kanerva, Olavi Jokela, Armas Torpström, Ilmari Kortelainen, Kauko Korppi, Sulo Torvinen, Ivar Wacklin, Heikki Taipale, Heikki Viinikainen, Riku Laitinen, Pentti Immonen, Elis Salin, Kelpo Gröndahl, Viljo Kuivala, Ilmari Itkonen, Aarne Muhonen, Vilho Metso, Taisto Alen, Outi Nurmi, Vilho Hakola, Voitto Jermilä, Erkki Piililä, Yrjö Nyström, Tapani Jokihaara, Risto Lindfors, V1lho Nummila ja Pauli Forss. Liittoneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhden kerran Kokouksessa oli mukana 28 liittoneuvoston jäsentä. HelmikulLIJ päivinä 1967 lrolooonitujneen XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat Iiittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (15), varapuheenjohtajana Erkki Puustinen (9), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (14), varsinaisina jäseninä Oiva Hurme (8), Tauno Kaivola (13), Viljo Renfors (13), Keijo Sulonen (6), Pentti Honkasalo (4), Unto Siivonen (10), Paavo Aitio (6). Ahti Mikkola (10), Ossi Sjöman (12), Sakari Selin (12), Elma Rouhamo (9), Martti Salonen (13), Maija Järvinen (10) ja Usko Oijala (9). Liittotoimikunta on pitänyt 15 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 166 asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: a) Työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (13), sekä työvaliokunnan jäseninä Erkki Puustinen (8), Lennart Kivi (8), Unto Siivonen (11), Sakari Selin (10), Tauno Kaivola (6) ja Martti Salonen (9). Työvaliokunta on pitänyt 14 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 129 asiaa. Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Matt: Suhonen. b) Urheilu- ja koulutusvaliokunta UKV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Ki Vii. (9), sekä jäsenet; Unto Siivonen (7), Lars Savonen (7), Ekik Manninen (7), DiIva Hurme (5), Martti Salonen (4), Ke jo K. V.irianen (3) ja Erl<kJi Aalto (-). Kokouksia on pidetty 9, joista pöytäkirjoihin on merkitty 74 asiaa. c) J ärjestö- ja valistusasiainvaliokunta (JVV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Erkki Puustinen (7), varapuheenjohtaj-ana Vilho Hakola (7), sekä jäseninä Elma Rouhamo (5), Tauno Salma (4), Onni Haakana (2), Pentti Honkasalo (1) ja Leo Kaspio (-). Valiokunta on pitänyt 7. kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 67 asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. d) Kansainvälisten asioiden valiokunta (KAV), johon ovat kuuluneet puheenjoht.ajana Lennart Kivi (4), Leo Huttunen (4), Henry Lindbergh (2) ja Helvi Raatiklainen (2). Kokouksia on pidetty 4, joissa on käsitelty 27 asiaa. Sihteerinä on toiminut Pentti Kujamäki. e) Ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi, jäseninä Oiva Hurme, Tauno Kaivola, Viljo Renfors ja Pauli Forss. Ansiomerkkitoimikunta on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä toimi Valentin Kervinen. f) Talousvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Unto Siivonen (3), jäseninä Lennart Kivi (3), Leo Huttunen (3), Viljo Renfors (1). Kokouksia on pidetty 3, joissa on käsitelty 9 asiaa. Sihteerinä on toiminut Pentti Savolainen. g) Tiedotustoimikunta perustettijin vuonna 1969, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Salin, jäseninä varapuheenjohtaja Voitto Raatikainen, Oiva Hurme, Tapio Leväaho, Henry Lindbergh, Antti Vahte risto, Tuure Vuori ja Keijo Siitari. Valiokunnan sih- 4 5

5 teerinä ja liiton tiedotuspäällikkönä toimi Kalevi Pakarinen. Tiedotusvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa ja käsitteli 76 asiaa. Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Matti Mäkelä Varapuheenjohtaja: Olavi Jokela Toiminnanohjaaja: Antero Karjalainen Piiritoimi.kunnan jäseninä: Yrjö Hakala, Onni Kossila, Olavi Salminen, Eino Tamminen, Eila Manninen, Sirkka Kostioainen, Matti Oksanen ja Hugo Muurinen. TUL:n Kainuun piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Miklw Viitanen Toiminnanohjaaja: Eino Kilpeläinen P iiritoimikunnan jäseninä: Antero Hujanen, Juhani Oikarinen, Leevi Kortelainen, Ilmari Kortelainen, Unto Kettunen, Veitkko Vainikainen ja Toimi Leskinen. TUL:n Karjalan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Unto Timonen Varapuheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Toiminnanohjaaja: Jouko Karttunen Piiritoimikunnan jäseninä: Torsti Karjalainen, Antti Hirvonen, Eino Kettunen, Sulo Torvinen, Viljo Oinonen, P ertti Kuivalainen, Teuvo Väyrynen ja Lempi PenttiJnen. TUL:n Keski-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Toivo Laukkala Toiminnanohjaaja: Leo Chrons Piiritoimikunnan jäseninä: Kirsti Apilainen, Pertti Hagman, Kauko Tumanto, Olavi Suhonen, Heikki Viinikainen, Pertti Puttonen, Vihtori Melasalmi ja Kalevi Partanen. TUL:n KymenlaalGon piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Riku Laitinen Varapuheenjohtaja: Reino StoIt Toiminnanohjaaja: Matti Ahola Piiritoimikunnan jäseninä: Eino Ääpälä, Eino Pellinen, Helile HalJCXnen, Aarre Kaipiainen, Mat1;i HilLturrmrJ., Antti Rantanen, Jorma TuLttu ja Esko HalkkiaJrainen. TUL:n Lapin piiri, jäsenmäärä Puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Veikko Mäkirunsas Toiminnanohjaaja: Kauko Ojala Piiritoimikunnan jäsenhnä: Villehard Kinnunen, Kerttu Kumpumäki, Eeva Rastas, Erkki Kärki., Terho Torvikoski, Paavo Ikäläinen, Reijo Niva ja Reino Pikkarainen. TUL:n Länsi-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Aarno Grönroos Varapuheenjohtaja: Onni Salmi Toiminnanohjaaja: Aatos OIkkonen Piiritoomikunnan jäseninä: Sirkka Ranta, Jali Westergord, Eero Viljanen, Onni Särkelä, Matti Kuusio, Esko Kaunisvirta, Henry Friberg ja Tauno Ranne. TUL:n Oulun piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Kaarlo Ervasti Toiminnanohjaaja: Osmo Hekkala Piirirtoimikunnan jäseninä: Erkki Heikkinen, Urho Räihä, Martti Paaso, Leo Seppänen, Aatos OIkkonen, Matti Kaarlenkoski, Vilho Karvonen ja Jaket Jauhia~nen. TUL:n Pohjanmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Veikko Kulmala Varapuheenjohtaja: Juhani Mäenpää Toiminnanohjaaja: Holger Öhman Piiritoimilkunnan jäseninä: Aila Haapala, Aarre Hiltunen, Timo Rantala, Aarre Bäckman, Jorma Toija, Tapio Häkkinen ja Martti Lumivuori. 6 7

6 TUL:n Saimaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Ilmari Itkonen Toiminnanohjaaja: Reino Vuorikoski P iiritoim ikunnan jäseninä: Aksel Kardell, Kalle Parkkinen, Arvi Rokkanen, R eino P iistari, Matti J ääskeläinen, T oim i Redwen, R aim o K arttunen ja Leo T olvan en. TUL:n Savon piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Unto Kinnunen Toiminnanohjaaja: Kauko Koivula P iiritoim ikunnan jäsen inä: Raija Vokkolainen, Eila Reijonen, Ossi Mikkonen, Eino Huovinen, Esko P a ukkonen, Urpo K u kkonen, Taisto Alen ja Veikko Tuovinen. TUL:n Suur-Helsingin piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Elli Kahila Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanohjaaja: Väinö Pilvi Piiritoimikunnan jäseninä: Erik Ahlroos, Vilho Vaara, Leo Nybäck, Veli Pelkonen, Tapio Paananen, Atte Antikainen, Veikko Liimatta ja Kaarlo Alho. TUL:n Tampereen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanohjaaja: Veikko Jalava P iiritoimikunnan jäseninä: Jorma Valkamo, Mikko Lahtinen, Olavi Ahlqvist, Eila Hautanen, Kalevi Ruusunen, Eero Ostman, Erkki Aalto ja Veijo Lundan. TUL:n Uudenmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Risto Lindfors Varapuheenjohtaja: Olli Uotila Toiminnanohjaaja: Gunnar Laakso Piiritoim ikunnan jäseninä: Toivo Hieta, Rainer Raita, Eino Ekström, Niilo K,anervo, Yrjö Uuskivi, Armas Virtanen, Valter Ståhlberg ja Aleksanteri Jokela. TUL:n Varsinais-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Aarne Heinonen Toiminnanohjaaja: Atte Eskola Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Honkasalo, Niålo Kelosto, Heimo Ristikankare, Aulis Lehtonen, Esko Ortekari, Risto Blom, Arv i Peltonen ja T oivo Wiklund. e Henkilökunta Keskustoimisto Liiton keskustoim1stossa ovat kertomusvuoden aikana työskennelleet seuraavat henkilöt: Sihteerit Leo Huttunen ja Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö Tapio Pöyhönen, järjestösihteeri Matti Suhonen, päätoimittaja Kalevi Pakarinen, naissihteeri Anilta Mauno, nuorisosihteeri Arnold Kariniemi, kirjanpitäjä Pentti Savolainen, toimistosihteeri Va lentin Kervinen, jaostosihteerit Osmo Heino, Urho Niemenkari, Aarno Pihl, Antero Tapola, Keijo Siitari ja Tuure Vuori ja kouluiusohjaaja EiJa Uitto. Kertomusvuoden päättyessä oli liiton palkallisten työntekijäin lukumäärä 52, joista 12 on K hsakeskuksessa. Ulkomaiset edustukset Ajalla l. 7. vierailivat puheenjohtaja Olavi Saarinen, varapuheenjohtajat Lennart Kivi ja Erkki Puustinen sekä sihteeri Pentti Kujamäki Moskovassa, jossa neuvoteltiin urheilijavaihdosta. Vastaavanmlilnen neuvottelu pldet1jiiin 'I1aIl.lirlnassa ja neuvotteluihin osallistuivat puheenjohtaja Olavi Saarinen, sihteerit Lo Huttunen ja Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö TapLo Pöyhönen ja opistonjohtaja Lars Savonen. 8 9

7 Sammon malja CSIT:n kongressissa Hollannissa edustivat liittoa liittoneuvoston puheenjohtaja Einar Friman ja kansainvälisen valiokunnan jäsen Helvi Raatikainen. Kiertopalkinnot TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kiiilpailta,vaan Sammon maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on 1aJhjoittaJnut vajlmutu5yhtiö Sampo kilpailtavaksi TUL:n nuorten mestaruuskilpailulajeissa, kilpaillaan kymmenen vuotta. Kilpailu aloirt:ettiin vuonna 1964 ja Piikkiön Kehitys sai palkinnon haltuunsa kolmena ensimmäisenä vuotena. -67 m aljan voitti Jyväskylän Saukot, -68 Helsingin Jyry ja viime vuonna Nokian Pyry. Saukkojen voitto oli nyt äärimmäisen tiukka ja eroa seuraavaan tuli vain yksi piste. Seitsemän vuoden yhteispisteissä on Piikkiön Kehityksellä edelleen yli sadan pisteen etumatka. Vuoden pisteet: 1) Jyväskylän Saukot 61 pistettä, 2) Forssan Alku 60, 3) Lohjan Louhi 60, 4) Hyvinkään Ponteva 49, 5) Piikkiön Kehitys 45, 6) Owlun Lohet 44, 7) Nokian Pyry 39, 8) Tampereen Työväen Uimarit 37, 9) Helsingin Jyry 33 ja 10) Turun Weikot 30 pistettä. Seitsemän vuoden yhte.ijstilanne: 1) Piikkiön Kehitys 591 pistettä, 2) Helsingin Jyry 362, 3) Tampereen Työväen Uimarit 293, 4) Jyväskylän Saukot 292, 5) Nokian Pyry 281, 6) Kemin Into 250, 7) Lohjan Louhi 248, 8) Turun Weikot 244, 9) Turun Pyrkivä 233, ja 10) Lahden Kaleva 218 pistettä. Järjestö- ja valistustoiminta e Yleistä Hienoista kehitystä eteenpäin koettiin toimintavuonna TUL:n järjestö- Seurojen jäsentilastot osoittivat jäsenmäärän pysyneen suun to~minnassa. nilleen edellisen vuoden lukemissa, ollen se kertomusvuoden päättyessä Uusia seuroja hyväksyttiin liittoon kahdeksan (8), neljä (4) purkautui, joten jäsenseurojen lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä Seuratoimitsijakoulutusta toteutettiin kolmessa portaassa, nimittäin seuro.vssa, piireissä ja Kisakeskuksessa. Koulutustoiminta ei määrällisesti, kenties ei myöskään laadullisesti, täyttänyt tarpeen asettamia vaatimuksia. Tälläkin kerralla rajoituksia aiheutti määrärahojen niukkuus. Kurssitoiminta SeuratoimiilSijain peruslmrsseja järjestettiin 88 seurassa, osanoutajamäärän noustessa 937 :ksi. Kurssit toteutettiin lähinnä iltakursseina, pari-kolme iltaa kestävinä. Piireissä järjestettiin 15 kurssia, joiden osanottajamäärä oli 437. Kisakeskuksessa pidettiin toukokuulla kahden viikon seuratoimitsijakurssi, johon hyväksyttiin 20 oppila:sta. OsalWlttajat vallji~ peruslrouj.utusta [13,aneista hakijoista. Ohjaaja ja luennoitsijatehtävistä ovat vastanneet lähinnä piirien toiminnanohjaajat ja järjestösihteeri. Muu kokous- ja neuvontatyö Toimintavuoden aikana piirien toiiminnanohjaajat ovat osallistuneet yli puoleentoistatuhanteen seura- ja piiriportaan kokous- neuvonta ja juhlatilaijsuuteen, joiden kuulijamäärät ovat laskettavissa kymmenissä tuhansissa, Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana. Terttu Honkasalo (4,), varapuheenjohtajana Outi Nurmi (5) ja jäseninä Vieno Aaltonen (2), Maija-Liisa Halonen (-), Eila Hautanen (4), Rauni Koskinen (2), Sirkka Moberg (-), Terttu Nenonen (5), Rita Nieminen (2), Inkeri Niini (2), Helvi Oittinen (4) ja Elli Slirkkä (-). Liittotoimikunnan edustajana, Elma Rouhamo (-). Naistoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli 63 asiaa. Naistoimikunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet pl1.heenjohtajana Terttu Honkasalo (-) ja jäseninä Outi Nurmi (1), Vieno Aaltonen (1), Inkeri Niini (1) ja Helvi Oittinen (1). Työvaliokunta kokoontu~ kertomusvuoden aikana yhden kerran ja käsitteli 4 asiaa. Voimisteluvaliokuntaan ovat kuulunee~ puheenjohtajana Piri Salo (2) ja jäseninä Rauni Koskinen (1), Terttu Nenonen (2) ja Tuula Segercrantz (1). i I 10 11

8 Naistoimikunnan vuoden toimintaan sisältyi kaksi uutta ja kokeiluluontoista asiaa. Vuosi alkoi Helsingin kongressilla, jossa käsiteltiin yhteiskunnallisia asioita ja vuosi päättyi tanssien sommittelu- ja j:jukkuekilpailuun. Leikillinen kuva kongressilaisista. Voimisteluvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 2 kertaa ja käsitteli 16 asiaa. Naistoimikunnan ja sen valiokuntien sihteerinä on toiminut Anita Mauno. Koulutusvoimat Koulutusohjaajana on toimi.nut Eila Lappalainen, joka on vuoden aikana ohjannut liiton, piirien ja seurojen tilaisuuksia 89, joissa osanottajia yhteensä Matkapäiviä Kurssitoiminta KansaiJnvälinen liikuntakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 34. Ohjaajina Raija Riikkala, Helvi Oittinen, Rauni Koskinen, Riitta Flinkman ja Eila Lappalainen. - Tyttöohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 24. Ohjaajina Piri Salo ja Eila Lappalainen. Lomalaisten kuntokurssi KisakeskukiSessa Osanottajia 13. Ohjaajana Riitta Flinkman. Vaimistelujoh taj a.kurss.i Kisakeskuksessa Osanottajia 21. Ohjaajina Piri Salo ja Eila Lappalainen. IlciJnuorten liikuntakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 25. Ohj.aajalI1a Helvi OLtltinen. Tyttövoimistelijoiden leiri Kisakeskuksessa Osanottajia 91. Ohjaajina Eila Lappalainen, Eevi Kaasinen, Riitta Flinkman ja Maija-Liisa Pitkä. Ohjelmakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 19. OhjaajJ.na Pirjo Tuominen, Naimi Virtanen, Terttu Alhonen ja Eevi Kaasinen. Neuvottelutilaisuudet Kongressi Helsingissä Osanottajia 58 seurasta yhtee~sä 156. Alustajina Ritva Arvelo, Olli AIho, Anita Mauno ja Sirkka Räikkönen. - Kisakeskus-päivät Osanottajia 260. Ohjaajina ja luennoitsijoina Eevi Kaasinen, Eeva Sihvonen, Olavi Saarinen, Anita Mauno, Elli Särkkä, Eila Lappalainen ja Orvo Holmen. Kilpailutoiminta Joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti TUL:n Keski Suomen plirin naisjaosto Jyväskylässä Joukkueita 44. Tulokset: Mestaruussarj.a: 1) Helsingin Jyry 1 9,75 pi.s.t. 2) Turuu, Kisa-Toverit 9,55 3) Turun Pyr~ kivä 9,45. Karsi ntasarja: 1) Turun Jyry 9,1 pist. 2) Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat 8,9 3) Turun Kisa-Toverit 8,7. Ikinuorten sarja: 1) Helsingin Kotkat 9,35 pisto 2) Turun Pyrldvä 9,00 3) Jyväskylän TNV 8,9 pisto V. tyttöjen sarja: 1) Turun Pyrkivä 8,90 pisto 2) Helsingin Kotkat 8,80 3) Jyväskylän TNV 8,65. Alle 13 v. tyttöjen sarja: 1) Turun Jyry 8,85 pisto 2) Turun Pyrkivä 8,50 3) HelsiJngin Kotkat 8,45. - Tanssien sommittelu- ja joukkuekilpailun järjesti naistoimikunta Helsingissä Tulokset: Sommittelijoitten sarja; naisten tanssit: 1) Terttu Nenonen 2) Marita Hehlberg 3) EiJ1a Hautanen, 4) Marita Suojanen. SommitteUjoitten sarja, tyttöjen tanssit: 1) Marita Helleberg 2) Eevi Kaasinen, 3) Marita Suojanen. Joukkueitten sarja: 1) HelSingin Jyry 1 2) Turun Jyry 3) Rantaperkiön Isku

9 Valiokunta on perustettu Valiokuntaan ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet puheenjohtajana Pentti Lamminen (6), varapuheenjohtaja Atte Antikainen (8), Sointu Viianen (8), Eila Esko (6), Ritva BIomroos (2), Sirkka Tuiru. (-), Heikki Halonen (1), Viljo Kallioinen (4), Aarre KaiPiainen (2), Juhani Mattila (1). Liittotoimikunnan edustajana valiokunnassa on ollut Ossian Sjöman (-). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Arnold Kariniemi. Kokouksia on pidetty kahdeksan ja käsitelty 62 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Pentti Lamminen (1), Atte Antikainen (1), Sointu Viia nen (1), Heikki Halonen (1). T yövaliokunta on kokoontunut yhden kerran ja käsitelly t 9 asiaa. Nuorisourheilun yhteistoimintavaliokuntaan ovat TUL:n edustajina kuuluneet Atte Antikainen ja Arnold Kariniemi, varaedustajana Sointu Viianen. Nuorisovaliokunta Ulkomaanmatkat - li-jäsen inen naisvoim istelujoukk ue vieraili Neuvostoliitossa Odessan ja Kisihnovin kaupungeissa Matkan johtajana Anita Mauno ja teknisenä johtajana Tuula Segercrantz. Turun Kisa-Toverien 10-jäseninen naisvoimistelujoukkue vieraili Hollannissa Tiedotustoiminta - Osviitta ilmestyi v uoden aikana 8 numeroa. J akelu tapahtui vo1- m isteluohjaajille ilm aisjakeluna. Painosmäärä kpl. Kurssi- ja neuvonta työ Yhteistoiminnassa K isakeskuksen ja urheilu jaostojen kanssa järjestettiin nuorisourheilijakurssit K isakeskuksen leirialueella välisenä ailmna. Kursseja oli yhdeksän ja osanotta jia 950. Leiripäällikkönä toimivat opettajat Risto Virtanen ja opiskelija Seppo Rosenqvist. Tyttö-poikaohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 19 ja k urssinjohtajana toimi Arnold Kariniem i. Luennoitsijoina toimivat voimistelun- opettaja Lars Savonen, liikunnanohjaaja Birgi.tta Salo, järjestösihteeri Matti Suhonen ja askajrtel.uohjaaja Tuija Sulander. Alkeisohjaajakursseja järjestettiin Imatralla , Savonlinnassa , P ieksämäellä , Varkaudessa , J oensuussa , Kajaanissa , Oulussa Osanottajia yhteensä 132. Luennoitsijoina toimivat: voimistelunopettaja Lars Savon en, opettaja Risto Virtanen, liilcunnanohjaaja Birgitta Salo, aska.rlteluohjaaja Tuija Sulander, opettaja Teuvo Makkonen, toiminnanohjaaja Eino Kilpeläinen, nuorisooh jaaja Erkki Kela, toiminnanohjaaja Reino Vuorikoski ja n uorisosihteeri Arnold Karinie mi. - Neuvottelutilaåsuuksia pidettiin 14 paikkakunnalla ja osanottajia tilaisuuksissa yhteensä 264. Luennoitsijoina toimivat Sointu Viianen, Atte Antikainen ja Arnold K a riniemi. Leiritoiminta Yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa pidettiin riemuleirit-70. K ilpailut on suoritettu, ohjelmassa palkintojen j ak o. - Kuusamo Leir iläisiä 232 ja ohjaajia 16 Oulun, Lapin ja Kainuun piireis tä. Leiripäällilckönä Eino Kilpeläinen. Puusaari Leiriläisiä 83 ja ohjaajia 19 P ohjanmaan piiristä. Leiripäällikkönä Gruunari Saarinen. - Kangaslampi Leiriläisiä 74 ohjaajlia 12 Hämeen, Uudenmaan ja K ymenlaakson piireistä. Leir ipäällikkönä Viljo Kallioinen. Kangaslampi Leiriläisiä 82 ja ohjaajia 7 Suur-Helsingin piil1i.stä. Leiripäällikkönä Arnold Kariniemi ja Reijo Päivärinta. - Sauvo Leiriläisiä

10 ja ohjaajia 9 Varsinais-Suomen piiristä. Leiripäällikkönä Atte Eskola. - Kierrinniemi Leiriläisiä 20 ja ohjaajia 2 Savon piiristä. Leiripäällikkönä Arnold Karin:iemi. Riemuleireille-70 osallistui leiriläisiä 61 3 ja ohjaajia 65 yhteensä 678. Kansainvälinen toiminta - Pohjoismaiselle nuorisourheilijaleirille Ruotsissa osallistuivat Pirjo Sollo Nokian Pyry, Eija Laine Leppävaaran Sisu ja Kari Ahapainen Jyväskylän Työväen Painiseura. - Pohjoismaiselle nuorisojohtajakurssille Tanskassa osallistuivat Tarja Vainionpää Pietarsaaren Into ja Kari Suominen Turun Jyry. Pohjoismaiseen nuorisourheiluko- Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunta on ansiomerkkitoimikunnan, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä myöntänyt liiton toiminnassa erittäin ansioituneille liiton jäsenille TUL:n ansiomerkin. Merkki on myönnetty seuraaville: Hynynen Toivo Evert Kettuvaaran Kisa. J änesaro Sakari Edvard Karihaaran Visa, Kanerva Olavi Finlayson & Co V- ja U-seura, Karhunen Veikko Varkauden Tarmo, Kaski Valdemar Turun Veikot, Kortelainen Kalle Ilmari Kajaanin Kuohu, Liukkonen Aili Mirjam Jyväskylän Tv. TUL:n ansiomerkit mitean kokoukseen Serismajalla Muoniossa osallistuivat Atte Antikainen ja Arnold Kariniemi. Suomalais - Neuvostoliittolaiselle nuorisoleirille Odessassa osallistuivat Tampereen Sisun ta!l1ss1- ja tainhuryhmä 8 henikilöä. Ryhmänjohtajana Tarmo Halonen. T. Mustosen laatanpaljastus Kesäkuun 13 päivänä paljastettiin Kisakeskuksen leirialueella edesmenneen nuorisosihteeri Toivo Armas Mustosen m uistolaatta. Laatan paljastuspuheen piti puheenjohtaja Olavi Saarinen ja laatan otti vastaan opistonjohtaja Lars Savonen. Muistolaatan on suunnitellut ja muotoillut taiteilija Oiva Hurme ja valmistanut taidevalaja Olavi Sainio. Naisvoimistelijat, Lundelin Sulo Kalervo Helsingin Kullervo, Pietilä Väinö Pateniemen Vesa, Piipponen Esko Olavi Helsmgin Ponnistus, Piispanen Paavo Markus Ykspihlajan Reima, Roiha Arvo Olavi Käpylän Kunto, Salonen Martti Helsingin Kotkat, Santala Oskari Valkeakosken Koskenpojat, Seppänen Rauha J yväskylän Tv. Naisvoimistelijat, Siiriäinen Theotor Helsingin Kotkat, Tamminen Eino Kerkkoon Eskot, Tumanto Kauko Oskar Jyväskylän Toverit, Venho Eino Turun Tv. Voimailijat. Valistusjaostoon on kuulunut puheenjohtajana Leo Piitulainen, jäseninä Sakari Selin (varapuheenjohtaja), Leila Artokari, Sulo Hentula, Teuvo Laine, Leo Kaspio ja Rita Nieminen. Jaoston sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. Yhteistoiminnassa Työväen Muistitietotoimikunnan kanssa jatkettiin kertomusvuoden alussa työläisurheilun muistitiedon keruukilpailua. Työläisurheilun aatteellista kasvatustyötä on tehty kaikilla TUL:n kursseilla sekä lehdistölle lähetetyillä artikkeleilla. Valistusjaosto TUL:n Päivä-Tilaisuudet Perinteellistä TUL:n Päivää vietettiin liliton, seurojen ja piirien tilaisuuksin eri puolilla maata. TUL:n Päivän pääjuhla oli Turussa arvokkaalla ohjelmalla TUL:n Varsinais Suomen Piirin vastatessa isännyydestä. Helsingissä järjestettiin TUL:n syntymäpäiivänä arvovaltaiselle kutsuvierasjoukolle lähetystöjen, hallitusvallan, urheilujärjestöjen ja julkisen sanan edustajia vastaanottotilaisuus ravintola Sillankorvassa. Julkaisu- ja tiedotustoiminta TUL-lehteä ilmestyi vuoden aikana ~5 numeroa painosmäärän ollessa Iteskimäärin kpl. Lehti jaettiin ilmaiseksi kaikille TUL-perheil- 1e seurojen antamien jäsenluetteloiden perusteella. Lehden päätoimittajana toimi Kalevi Pakarinen. Lehti ladottiin ja painettiin Kirjapaino Kursiivi Oy:ssä. Marraskuun alussa ilmestyi TUL:n Joulu. Lehden painos oli kpl ja se myytiin viime vuonna loppuun. Lehden toimiuamisesta vastasi Kalevi Pakarinen. Lehti painettiin aikakauslehden muodossa Kustannus Oy Yhteistyössä. Tiedotustoiminta välitti kertomusvuonna TUL:n eri alojen toimintatapahtumia, liiton aateperiaatteita, urheilijoiden ja seurojen esittelyä maamme sanomalehdistön, radion ja television välityksellä. Tosin radion j.a television kohdalla on todettava, ettei TUL lukuisista neuvotteluista huolimatta ole saanut liiton toimintaa vastaavaa ohjelmatilaa. Lehdistöjakelu käsitti n. 2 kertaa viikossa lähetettyjä, n. 2-4 liuskaa sisältäviä tiedotusmonisteita 50 valtakunnalliselle sanomalehdelle, radiolle ja televisiolle. 5 kertaa käsitti lehdistöjakelu 280 lehteä. Myös valokuvia liiton tärkeimmistä toimintatapahtumista välitettiin lehdistölle. Työväenlehdistö on julkaissut ko. uutisia kiitettävällä tavalla, mutta myös porvai1illehdistö ja aikakauslehdistö on antanut TUL:n toimintatapahtumiilie runsasti palstatilaa, TUL:n tärkeimmistä toimintatapahtumista on lisäksi kertomusvuoden aikana järjestetty 8 tiedotustilaisuutta. Tulospalvelu on toiminut eräänä tiedotustoiminnan osana sunnuntaisin TUL-lehden trumituksessa välittäen tietotoimistoille, lehdistölle, radiolle ja televisiolle TUL:n kilpailuselostuksia. Radion urheilu-uutislssa on lisäksi sunnuntaisin oma aikansa TUL:n toimintatapahtumista. Sekä tulospalvelua että sunnuntain radio-ohjelmaa ovat hoitaneet Tuure Vuori ja Keijo Siitari

11 Urheilu- ja koulutustoiminta Diihtojaosto Yleistä Urheiluosaston toimintapiiriin kuului kertomusvuoden aikana 22 jaostoa ja lisäksi pujottelutoimintaa hoidettiin hiihtojaoston ja uvk:n toimesta. Jaostojen kokouksia pidettiin 86 (1969 : 79/823), joissa käsiteltiin 862 asiaa ja alavaliokuntien kokouksia 50 ja 328 asiaa (1969 : 36/222). Edelliseen vuoteen nähden, vaikka olikin kyseessä jaostojen viimeinen toimintakausi ennen liittokokousta, olivat kokous- ja asiamäärät huomattavasti korkeammat. Kilpailutoiminta Avointa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa toteutettiin 1966 solmittujen liittymissopimuksien puitteissa. Lisäksi järjestivät piirit ja seurat suljettuja jäsenten välisiä ja kansainvälisiä kilpailuja. Yhteistoiminnassa todettiin edelleenkin puutteita, joista vain osa on saatu neuvotteluteitse korjatuksi. Verrattuna vuoden 1969 avointen järjestettyjen kilpailujen määriin, voidaan todeta hienoinen nousu ( ), joskaan ei vielä saavutettu vuoden 1968 tasoa. Kansainvälisiä kilpailuja järjestettiin jaostojen toimesta 51, joihin osallistui urheilijaa (1969: 53/4.533). Liiton urheilijat voittivat 103 SM-mitalia (39, 29, 35), joka on 18 enemmän kuin edellisenä vuotena. Nuorten SM-mitaleja tuli 75, joka on 9 enemmän. Maaotteluedustuksia oli kertomusvuoden aikana 176, joka on 55 enemmän kuin edellisenä vuotena (121). Arvokilpailuissa oli edustuksia seuraavasti : MM 7, EM 4, PM 21. Koulutustoiminta Keskitetyn valmentajakoulutuksen puitteissa järjestettiin 84-tuntiset valmentajakurssit Tampereen, Hämeen, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Oulun piireissä, joille osallistui toistasataa kurssilaista. Lisäksi luotiin sekä suunnitelmallinen että taloudellinen pohja kokonaisvaltaiselle koulutukselle, joka kattaa myös naisten, nuorten ja järjestön vastaavan valmentajakoulutuksen. J aostojohtoisessa koulutustoiminnassa tapahtui nousua vain tuomarikoulutuksessa 105 tilaisuutta, kurssilaista (1969: 103/1.280) sekä valmennusleirien määrässä 121 (1969 : 110). Muiden koulutustilaisuuksien kohdalla tapahtui joko laskua tai sitten pysyivät ennallaan. Suurin merkitys tälle suuntaukselle on varojen yhä suurempi sijoitus keskitettyyn ja pitkäaikaisempaan koulutukseen. Jaosto on perustettu Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Arvo Roiha (3) sekä Pentti Kosunen (3) Leo Saario (3) Felix Matilainen (2) Väinö Pilvi (2) Toivo Hieta (1) Pentti Hagman (-). Liitotoimikunnan edustajana Olavi Saarinen (-). Suluissa kokouksessa käynti. Jaostosihteerinä Osmo Heino. J aosto on pitänyt 3 kokousta ja käsitellyt 45 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, joka on pitänyt 1 kokouksen ja käsitellyt 12 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Arvo Roiha, P entti Kosunen, Väinö Pilvi, Toivo Hieta ja Osmo Heino. Koulutusvoimat Tilapäisinä ja O.t.O. valmentajina ovat toimineet liiton ja piirien leirillä ja kursseilla seuraavat: Väinö P ilvi, Armas Neuvonen, Raimo Ilomäki, Onni Huotari, Pertti Kiiskinen, Vihtori Melasalmi, Terho Kärkkäinen, Leevi Perälä, Veijo Leinonen, Erkki Laine, Pertti Roininen, Kauko Liedes, Leo Saario, Antti Vaittinen, Unto Laamanen, Heikki Mustonen, Toivo Koivisto, Pentti Kivinen, Toivo Hieta, Reijo Myyryläinen ja Felix Matilainen. SM-kilpailut TUL :n hiihtäjien parhaat sijoitukset Suomen mestaruuskilpailuissa olivat: Yli 35-v. 15 km 7) Alpo Hintsanen KarV, 10} Jaakko Sivonen KajK, Tytöt v. 3 x 3 km 9} Saloisten Salama. 40-v. 15 km 2} Antti Pyhälä TY, 5} P entti Suutari HyvH. 45-v. 15 km 7} Aarno Harinen NosN. 55-v. 15 km 4} Matti Lampi TY, 5} Armas Neuvonen KäPK ja 8} Toivo Ranta HirvH. Liiton mestarit TUL:n mestaruuskilpailut järjesti TUL :n Jyväskylän seurojen yhtymä Laajavuorella Miesten 3 x 10 km viesti hiihto : Karhu lan Veikot (Terho Kärkkäinen Aarne P uustinen - Alpo Hintsan en 1.39,39. - Naisten 3 x 5 km viestihiihto: Kajaanin Kuohu (P irkko Heikkinen - Irja Vähäsaari - Helvi Luukkonen) 1.12,40. - Yl. 15 km : Raimo Ilomäki VeSo 49,05, - Yl. 50 km: Raimo Ilomäki veso 2.53,39. - Yli 35-v. 15 km Alpo Hintsanen KarV 49,46. - Yli 45-v. 10 km Reino Lempiäinen HyvH 35,27. - Naisten 5 km Eila Leskinen RiiPy 22,10. - Tytöt v. 5 km Merja Kivi TikI 23,27. - Naisten 10 km Eila Leskinen RiiPy 38,34. Nuorten hiihtomestaruuskilpailu t järjesti Aholahden Veto- Savonlinnan TU SavonliinnaJn Aholahdess.a Pojat v. 3 x 5 km viestinhiihto : Tikkakosken Into (Kauko Kivi - Heikki Veistämö - Ta pio Kivi 48,14. - Tytöt v. 3 x 3 km viestinhiihto: Pa ppisten Toive (Helvi Nurmi - Arja Rinne - Tuula Kankaanpää 32,44. - Tytöt v. 3 km Mervi Saarenpää 18 19

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

toid1intakertod1u.s rryöväen URHEILULIITTO ry.

toid1intakertod1u.s rryöväen URHEILULIITTO ry. toid1intakertod1u.s rryöväen URHEILULIITTO ry. ' 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAI{ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1968 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Tuloksellinen toiminta vuosi Hämeenlinna 1968 - Kirjapaino

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TOIMINTA KERTOMUS. Työväen Urheiluliitto

TOIMINTA KERTOMUS. Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto TOIMINTA KERTOMUS 1971 TUL:n paras urheilija 1971 Reima Virtanen valittiin myös maamme parhaaksi nyrkkeilijäksi 1971. Kuvassamme TUL:n puheenjohtajan rouva, kirjailija Anu Kaipainen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '.

... yöviien ~rhei.u.ii''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '. ... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '. TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1969 TYOV ÄEN URHEILULIITTO r.y. Juhlavuoden kynnyksellä Helsinki 1969

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

TOIMINTA 19 KERTOMUS 65

TOIMINTA 19 KERTOMUS 65 TOIMINTA 19 KERTOMUS 65 I u TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1966 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TUL-työn perusedellytysten turvaamisen jatkaminen ja edustusurheilun eteenpäinmeno

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY.

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus vuodelta 1964 HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. Voi'l'okas vuosi Helsinki 1965 Kirjapaino Kursdivi Oy Vuosi 1964 muodostui monessakin mielessä

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset

Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset Miesten mestaruussarja 1. Kuopion Kyykkäseura Esko Rautiainen, Joni Rautiainen, Erkki Nissinen, Pentti Peiponen 2. Tammer-Kyykkä Pekka Tähtinen,

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 1. Jyrki Vesterinen Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Ismo Kortesmaa Peräseinäjoen Toive 3. Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 33. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 7.2.2015 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Lehtikuva vuoden 1983 Kotka-turnauksen ottelusta ESI Lappeenranta

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot