... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '."

Transkriptio

1 ... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '.

2 TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1969 TYOV ÄEN URHEILULIITTO r.y.

3 Juhlavuoden kynnyksellä Helsinki 1969 Kirjapaino Kursiivi Oy Liittomme toimintavuoteen voimme yleisesti ottaen olla tyytyväisiä. Toimintaa vietiin eteenpäin joillakin aloilla jopa vakuuttavalla vireydellä. Totunnaisten toimintojen ohella eri toimintaportaiden työskentelyä sävytti TUL:n 50-juhlavuoden valmistelut. Kilpailutoiminta oli vilkasta. Yhteistoiminnan ansiosta avoin kilpailutoiminta muutamilla aloilla lisääntyi. Liittomme urheilijat menestyivät suhteellisen hyvin niin kansallisissa kuin kansainvälisissä urheilutapahtumissa. Menestykseen ja myönteiseen tulostasoon lienee osuutensa valmentajakoulutuksella, jota viime vuosina on tehokkaalla tavalla toteutettu. Myönteinen suunta oli vallitsevana myös järjestöllisessä kehityksessä. J äsenmäärä kasvoi ja seuratoimitsijoita koulutettiin, joskin määrärahojen niukkuudesta johtuen koulutus ei tälläkään kerralla vastannut edes vähimmäistarvetta. Urheilupolitiikan alueella ei tapahtunut maininnan arvoista. Yhteistoimintaa on ylläpidetty erikoisliittojen kanssa voimassa olevien liittymissopimusten puitteissa. Lukuunottamatta muutamia irralli ia kitkatekijöitä sopimusten soveltamisessa, voimme katsoa yhteistoiminnan sujuneen suotuisissa merkeissä. Liiton taloudellinen kehitys on nähtävä sikäli suotuisana, että oman toimipaikan hankkimisesta aiheutuneet taloudelliset vaikeudet on pahimmillaan sivuutettu. Selviö kuitenkin on. että liiton talous on lainatåakasta johtuen usean vuoden koetuksella. Kun lisäksi TUL:n osuus veikkausvoitt:>varoista on kohtuuttoman pieni, asettaen siten rajoitukset toiminnan luontaiselle kehitykselle. Valtiovallan toimenpiteet veikkausvoittovarojen jakosuhteen muuttamiseksi urheilun tappioksi, aiheutti urheilujärjestöjen DJ nnekkaan, joskin tuloksettoman vastustuksen. OLA VI SAARINEN

4 Liittoneuvosto Liittotoimikunta Hallintoelimet Liittoneuvostoon ovat 11. ja 12. päivinä helmikuuta pidetyn XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Einar Friman, varapuheenjohtajat Veikko Kulmala ja Martti Järnberg, jäsenet Viljo Kanerva, Olavi Jokela, Armas Torpström, Ilmari Kortelainen, Kauko Korppi, Sulo Torvinen, Ivar Wacklin, Heikki Taipale, Heikki Viinikainen, Riku Laitinen, Pentti Immonen, Elis Salin, Kelpo Gröndahl, Viljo Kuivala, Ilmari Itkonen, Aarne Muhonen, Vilho Metso, Taisto Alen, Outi Nurmi, Vilho Hakola, Voitto Jermilä, Erkki Piililä, Yrjö Nyström, Tapani Jokihaara, Risto Lindfors, Vilho Nummila ja P auli Forss. Liittoneuvosto kokoontui kertomusvuonna yhden kerran, 5. 5., jolloin pidettiin varsinainen liittoneuvoston kokous Helsingin Työväenyhdistyksen talon A-salissa. Kokouksessa oli mukana 28 liittoneuvoston jäsentä. Helmikuun 11. ja 12. päivinä kokoontuneen XVI varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (11), varapuheenjohtajana Erkki Puustinen (9), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (9), varsinaisina jäseninä Unto Siivonen (10), Pentti Honkasalo (9), Oiva Hurme (10), Tauno Kaivola (6), Viljo Renfors (11), Mikko Laine (7), Paavo Aitio (6), Elma Rouhamo (8), Ahti Mikkola (6), Sakari Selin (8), Ossi Sjöman (5), Keijo Sulonen (9), Maija Järvinen (7), Martti Salonen (11) ja Usko Oijala (7). Liittotoimikunta on pitänyt 11 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 149 asiaa. Sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimet Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: a) Työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Olavi Saarinen (15), sekä työvaliokunnan jäseninä Erkki Puustinen (10), Lennart Kivi (12), Unto Siivonen (13), Pentti Honkasalo (10), Sakari Selin (13) ja Martti Salonen 5.5. alkaen (6). Työvaliokunta on pitänyt 15 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 158 asiaa. Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Matti Suhonen. b) Urheilu- ja koulutusvaliokunta (UKV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Pentti Kujamäki saakka ja Lennart Kivi (7) 5.6. alkaen sekä jäseninä Unto Siivonen (7), Erkki Manninen (8), Keijo K. Viianen (7), Martti Salonen (7), Lars Savonen (7) ja Erkki Aalto (2). Kokouksia on pidetty 9, joissa on käsitelty 95 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut jaostopäällikkö Tapio Pöyhönen. c) Järjestö- ja valistusasiainvaliokunta (JVV), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Erkki Puustinen (6), varapuheenjohtajana Vilho Hakola (7), Pentti Honkasaio (5), Onni Haakana (4), Keijo Sulonen (6), Elma Rouhamo (3), Tauno Salama (4) ja Leo Kaspio (2). Valiokunta on pitänyt 7 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 60 asiaa. Sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Matti Suhonen. d) Kansainvälisten asioiden valiokunta (KA V), johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (3), Leo Huttunen (3), Henry Lindbergh (2) ja Helvi Raatikainen (2). Kokouksia on pidetty 3, joissa on käsitelty 37 asiaa. Sihteerinä on toiminut Pentti Kujamäki. e) Ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi, jäseninä Oiva ~urme, Tauno Kaivola, Viljo Renfors ja Pauli Forss. Ansiomerkkitoimikunta on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä on toiminut päätoimittaja Kalevi Pakarinen. f) Talousvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Unto Siivonen (6), jäseninä Lennart Kivi (3), Leo Huttunen (6), Viljo Renfors (1). Kokouksia on pidetty 6, joissa on käsitelty 29 asiaa. Sihteerinä on toiminut taloudenhoitaja Pentti Savolainen. 4 5

5 TUL:n Hämeen piiri, jäsenmäärä TUL:n Kainuun piiri, jäsenmäärä TUL:n Karjalan piiri, jäsenmäärä TUL:n Keski-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirijärjestöt Piirin puheenjohtaja : Matti Mäkelä Varapuheenjohtaja: Olavi Jokela 'l'oiminnanohjaaja : Antero Karjalainen Piiritoimikunnan jäseninä: Yrjö Hakala, Onni Kossila, Olavi Salminen, Eino Tamminen, Yrjö Lähde, Eila Manninen, Keijo Kivistö ja Huugo Muurinen. Piirin puheenjohtaja : Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Sulo Mustonen Toiminnanohjaaja: Eino Kilpeläinen Piiritoimikunnan jäseninä: Mikko Viita nen, Antero Hujanen, Niilo Karppinen, Väinö Okkonen, Esko Kosonen, Juhani Oikarinen, Pekka Heikkinen ja Viljo Pietarinen. Piirin puheenjohtaja : Unto Timonen Varapuheenjohtaja : Kullervo Mikkonen Toiminnanohjaaja: Jouko Karttunen Piiritoimikunnan jäseninä: Eila Miinalainen, Kalevi Immonen, Antti Hirvonen, Eino Kettunen, Sulo Torvinen, Viljo Oinonen, Aimo Roivas ja Ma rkku Mahonen. Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja : Toivo Laukkala Toiminnanohjaaja: Leo Chrons Piiritoimikunnan jäseninä: Kirsti Apilainen, Pertti Hagman, Kauko Tumanto, Olavi Suhonen, Heikki Viinikainen, Kauko Jaatinen, Vihtori Melasalmi ja Toivo Santala. TUL:n Kymenlaakson piiri, jäsenmäärä TUL:n Lapin puri, jäsenmäärä 'ful:n Länsi-Suomen piiri, jäsenmäärä TUL:n Oulun puri, jäsenmäärä TUL:n Pohjanmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Riku Laitinen Varapuheenjohtaja: Reino Stolt Toiminnanohjaaja : Matti Ahola Piiritoimikunnan jäseninä: Eino Ääpälä, Eino Pellinen, Helle Halonen, Aarre Kaipiainen, Matti Hiltunen, Antti Rantanen, Kalevi Häkkinen ja Tauno Vahva. Piirin puheenjohtaja: Elis Salin Varapuheenjohtaja: Reino Pikkarainen Toiminnanohjaaja: Kauko Ojala Piiritoimikunnan jäseninä: Tauno Juutinen, Villehard Kinnunen, Vilho Järvelä, Kaarlo Siira, Olli Artjeff, Martti Rä isänen, Veikko Mäkirunsas ja P aavo Matinlassi. Piirin puheenjohtaja : Aarno Grönroos Varapuheenjohtaja: Onni Salmi Toiminnanohjaaja: Aatos OIkkonen Piiritoimikunnan jäseninä : Sirkka Ranta, Heikki Reinikkala, Jali Westergård, Eero Viljanen, Reijo Jokisuo, Kalevi Laakso, Matti Kuusio ja Tauno Ranne. Piirin puheenjohtaja : Vil,jo Kuivala Varapuheenjohtaja: Jukka Jaako Toiminnanohjaaja: Vilho Koskela Piiritoimikunnan jäseninä: Erkki Heikkinen, Veikko Valtanen, Yrjö Dahl, Seppo Ahmala, Urho Räihä, Yrjö Viitanen, Seppo K omulainen ja Martti P aaso. Piirin puheenjohtaja : Veikko Kulmala Varapuheenjohtaja: Matti Välimaa 6 7

6 TUL:n Saimaan puri, jäsenmäärä TUL:n Savon puri jäsenmäärä TUL:n Suur-Helsingin piiri, jäsenmäärä TUL:n Tampereen piiri, jäsenmäärä Toiminnanohjaaja: Holger Öhman Piiritoimikunnan jäseninä: Voitto Tuulari, Juhani Mäkinen, Arja Ritola, Runar Saarinen, Tapio Häkkinen, Martti Lumivuori, Juhani Mäenpää, J armo K oski ja Soile Lindberg. Piirin puheenjohtaja: Ilmari Itkonen Varapuheenjohtaja: Antti Vaittinen. Toiminnanohjaaja: Reino Vuorikoski Piiritoimikunnan jäseninä: Aksel Kardell, Helmi Huittinen, Arvi Rokkanen, Eino Pitkänen, Reino Piistari, Kauko Nykänen, Viljo Naatti ja Matti Jääskeläinen. Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Unto Kinnunen Toiminnanohjaaja: Kauko Koivula Piiritoimikunnan jäseninä: Anneli Tahvanainen, Ossi Mikkonen, Eino Huovinen, Taisto Alen, Olavi Kokkonen, Veikko Tuovinen, Veikko Karhunen ja Väinö Tiainen. Piirin puheenjohtaja : Kaarlo Alho Varapuheenjohtaja: Sulo Lundelin Toiminnanohjaaja: Touko Nurmi Piiritoimikunnan jäseninä: Leila Artokari, Elli Kahila, Erik Ahlroos, Veikko Kankkunen, Onni Haakana, Vilho Vaara, P ekka Hurme ja P aavo Viitanen. Piirin puheenjohtaja: Erkl,i Puustinen Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanohjaaja: Veikko Jalava Piiri toimikunnan jäseninä: Eila Hautanen, Kalevi Ruusunen, Eero Ostman, Martti Virtanen, Reino Ilonen, Erkki Aalto, Eero Rajala ja Veijo Lundan. TUL:n Uudenmaan piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Risto Lindfors Varapuheenjohtaja: Lauri Kuokkanen Toiminnanohjaaja: Gunnar Laakso Piiritoimikunnan jäseninä: Niilo Kanervo, Yrjö Uuskivi, Eero Oksanen, Olli Uotila, Armas Virtanen, Valter Ståhlberg, Viljo Luukkola ja Aleksanteri Jokela. TUL:n Varsinais-Suomen piiri, jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Aarne Heinonen Toiminnanohjaaja: Ensio Laine saakka ja Atte Eskola alkaen. Piiritoimikunnan jäseninä: P entti Honkasalo, Niilo Kelosto, Heimo Ristikankare, Reino Tuomi, Aulis Lehtonen, Unto Tuominen, Eero Ortekari ja Atte Eskola. Henkilökunta K eskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuoden aikana työskennelleet seuraavat henkilöt: Sihteerit Leo Huttunen ja P entti Kujamäki, jaostopäällikkö Tapio P öyhönen, taloudenhoitaja P entti Savolainen, järjestösihteeri Matti Suhonen, päätoimittaja Kalevi Pakarinen, naissihteeri Ani ta Mauno, nuorisosihteeri Arnold Kariniemi, jaostosihteerit Osmo Heino, Valentin K ervinen, Urho Niemenkari, Aarno Pihl, Keijo Siitari, Tuure Vuori ja Antero Tapola alkaen, koulutusohjaaja Eila Lappalainen, koulutusohjaaja Mauri Hokkanen alkaen, tiedotussihteeri 8 9

7 Antti Vahteristo alkaen ja toimistosihteeri Meri L ahtinen. K ertomusvuoden päättyessä oli liiton paikallisten työntekijäin lukumäärä 44. Ulkomaiset edustukset Puolassa sikäläisen urheilujärjestön vieraina neuvottelemassa urheilijavaihdosta olivat puheenjoh taja Olavi Saarinen ja liittoneuvoston puheenjohtaja Einar Friman. Eestissä vierailivat puheenjohtaja Olavi Saarinen, varapuheenjohtaja Lennart Kivi, sihteerit Leo Huttunen ja P entti Kujamäki sekä jaostotopäällikkö T a pio P öyhönen. Pariisissa FSGT:n 60-v uotisjuhlallisuuksien y hteydessä järjestettyyn kansainväliseen kongressiin osallistuivat liittotoimikunna n jäsenet Unto Siivone n, Oiva Hurme ja Kisakeskuksen johtaja Lars Savonen. Mexico Cityssä pidetyyn Urheilu- ja kasvatus (Sport and Education) kongressiin, joka pidettiin olympiakisojen aikana, osallistui varapuheenjohtaja Lennart Kivi. Julkaisutoiminta TUL-lehteä ilmestyi v uoden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa vuoden lopulla Lehti jaettiin ilmaiseksi kaikille TUL-perheille seurojen antamien jä enosoitteiden perusteella. Lehden päätoimittajana toimi Kalevi P akarinen. Lehti ladottiin ja painettiin Kirjapaino Kursiivi Oy:ssä. Vuoden lopulla ilmestyi TUL :n J oulu. Lehden painos oli kpl. Lehden toimittamisesta vastasi Kalevi Pakarinen. Le hti painettiin Kilama Oy:ssä. Valajapatsas Sammon malja Kiertopalkinnot TUL:n seurojen kesken on viiden vuoden ajan kilpailtu Suomen Metallityöväen Liiton lahjoittamasta kiertopalkinnosta Valajapatsaasta ja kilpailu päättyi vuoden vaihteessa. Palkinnosta on kilpailtu kaikkien urheilumuotojen TUL :n mestaruuskilpailuissa miesten ja naisten sarjoissa. Kiertopalkintoon ovat saaneet kiinnityksiä Turun Weikot 1964, Kuhat 1965, Turun Weikot 1966, H elsingin J yry ja. Kiertopalkinnon sääntöjen mukaan voittaja on se seura, joka v iiden vuoden aikana kerää suurimman pistemäärän. Helsingin J yry on tässä selvästi paras. Vuoden pisteet: 1) Helsingin J yry 216, 2) Tampereen Sisu 148, 3) J yväskylän Saukot 107, 4) Turun Weikot 101, 5) Helsingin Työväen Luistelijat 100, 6) Tampereen Työväen Uimarit 93, 7) Tampereen Vihur i 90, 8) Kuhat 89, 9) Tampereen Yritys 88, 10) Suola h den Urho 87, 11) Kemin Into 77, 12) Vihdin Moottorimiehet 76, 13) Hirvensalon Heitto 74, 14) Hyvinkään Ponteva 72, 15) Piikkiön Kehitys 67, 16) Kankaantaan Kisa ja Turun P yrkivä 64, 18) Vaasan Toverit 63, 19) Äänekosken Huima 61, 20) Rauman Työväen Urheilijat 56 pistettä. Valajapatsas-kilpailun lopulliset tulokset (viiden vuoden yh teispisteet): 1) H elsingin J yry 1150, 2) Turun Weikot 825, 3) Kuhat 821, 4) Turun Uimarit 535, 5) Tampereen Työväen Uimarit 473, 6) Tampereen Yritys 400, 7) Kemin Into 368, 8) Piikkiön K ehitys 362, 9) Tampereen Sisu 348, 10) Vihdin Moottorimieret 347, 11) Helsingin Työväen Luistelijat 335, 12) Vaasan Toverit, Hämeenlinnan Kisa ja JYViiskylän Lohi 312, 15) K oiton Ri ento 304, 16) Suolahden Urho 300 pistettä. TUL:n seurojen kesken kilpaillaan kaikkien urheilulajien nuorten liiton mestaruuskilpailuissa Va kuutusyhtiö Sammon lahjoittamasta kiertopalkinnosta, Sam

8 mon maljasta, johon Piikkiön Kehitys on saanut kolme kiinnitystä vuosina , Jyväskylän Saukot yhden, ja nyt siihen sai ensimmäisen kiinnityksen Helsingin Jyry. Kilpailu oli tällä kertaa erittäin tasainen ja J yryn voitto vain kuusi pistettä. Viiden vuoden yhteispisteissä johtaa kuitenkin edelleen varsin vakuuttavasti P iikkiön Kehitys. P alkinnosta kilpaillaan kymmenen vuotta. Parhaat seurat : 1) Helsingin J yry 64, 2) Jyväskylän Saukot 58, 3) Tampereen Työväen Uimarit 54, 4) Tampereen Vihuri 49, 5) Nokian Pyry ja Helsingin Työväen Luistelijat 48, 7) Kemin Into 41, 8) Oulun Lohet 36, 9) Piikkiön Kehitys 35, 10) Hirvensalon Heitto 30, 11) Vaasan Toverit ja Airisto-Melojat 29, 13) Tampereen Sisu 28, 14) Lahden Kaleva 27, 15) Lohjan Louhi 23 pistettä. Viiden vuoden yhteispisteissä on tilanne: 1) Piikkiön Kehitys 437, 2) Helsingin Jyry 293, 3) Tampereen Työväen Ui marit 225, 4) Jyväskylän Saukot 200, 5) Kemin Into 193, 6) Turun Weikot 189, 7) Lahden Kaleva 176, 8) Turun Pyrkivä 170, 9) Turengin Sarastus 167, 10) Kuhat 146 pistettä. Järjestötoiminta Yleistä TUL:n järjestötoiminnan kannalta vuosi oli sikäli merkityksellinen, että syyskaudella järjestetyn jäsenhankintakilpailun ansiosta liittoomme saatiin yli kymmenentuhatta (10 397) uutta jäsentä. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt kokonaisjäsenmäärän nousua vastaavalla luvulla, koska jäsenmaksuvelvollisuuksista luopuminen on aiheuttanut toisaalta jäsenkatoa. Kokonaisjäsenmäärämme sentään nousi hieman yli kolmensadankolmenkymmenentuhannen (330079). Jäsenseurojen määrä hieman pieneni. Uusia seuroja hyväksyttiin neljä. Kun vastaavasti viisi purkautui ja yksi erosi kilpailevaan järjestöön liittymisen vuoksi, seurojen kokonaisjäsenmäärä väheni kahdella, ollen niitä toimintavuoden päättyessä SeuratOimitsijakoulutusta toteutettiin kolmessa portaassa: seuroissa, piireissä ja Kisakeskuksessa. Koulutustoiminta ei tälläkään kerralla täyttänyt edes vähimmäisvaatimuksia, mikä lähinnä oli seurausta määrärahojen niukkuudesta ja siitä seuranneesta kouluttajavoimien vähäisyydestä. Jäsenhankintakilpailu Toimintavuoden loppupuoliskolla toteutettiin "Rinta rinnan - Voittoon" - tunnuksen merkeissä valtakunnallinen jäsenhankintakilpailu, jonka rynnäkkökuukausi ajoittui marraskuuhun. Seurat jaettiin kuntamuotonsa mukaan kolmeen sarjaan: kaupunkiseurat, kauppalaseurat ja maalaiskuntaseurat. Liitto vahvisti piireille tavoitteet, jotka edellyttivät uuden jäsenen hankkimista. Asetetut tavoitteet tulivat ylitetyiksi, sillä tuloslaskenta osoitti uusia jäseniä saaduksi l{l379. Joskin osallistuvien seurojen määrän olisi odottanut suuremmaksi, voidaan jäsenhankinnan lopputulosta pitää hyvänä, odotuksien mukaisena. Kurssitoiminta Seuratoimitsijakoulutusta järjestettiin, kuten mainittu, seuroissa, piireissä ja Kisakeskuksessa. Seuroissa pidettiin 43 peruskurssia, joiden yhteinen osanottajamäärä 507, piireissä 14 niin sanottua viikonloppukurssia, osanottajamäärän ollessa 284. Kisakeskuksessa voitiin toteuttaa ainoastaan 1. viikon pituinen kurssi 26 :lle osanottajalle. Muu kokous- ja neuvontatyö Toimintavuoden aikana piirien toiminnanoh jaajat ovat osallistuneet lähes puoleentoistatuhanteen seura- ja piiriportaan kokous- ja neuvontatilaisuuteen. Kuulijoitten lukumäärä on laskettavissa kymmenissä tuhansissa. 50. juhlavuoden valmistelut Liiton juhlavuoden valmistelut aloitettiin vuoden puolella ja niitä jatkettiin kertomusvuoden aikana, jolloin täydennettiin jäl'jestelysuunnitelmia ja suoritettiin useita ennakoi via toimintatapahtumia, seltä suoritettiin tiedotustoimintaa. Juhlavalmistelujen vastaavana järjestelytoimikuntan toimi Liittotoimikunt? ja sen työvaliokunta. Apuna tehtävissä olivat näytösjaosto, kilpa ilujaosto, talousjaosto, huoltojaosto ja. tiedotusjaosto. Näille jaostoille ja. liittotoimikunnalle valmisteli asioita. liiton keskustoimiston toimitsijaill toimistovaliokunta, joka kertomusvuoden aikana. piti 29 kokousta. Näytösjaosto J aostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana. Ossi Sjöman (4) jäseninä Sinikka. Harjula (4), Eevi Kaasin en (2), Martti Mansikka (4), Onni Mäki (4), Kalevi Ruusunen (4) ja Piri Salo (4). J aoston sihteerinä on toiminut Anita Mauno - jaosto kokoontui kertomusvuoden aikana 4 ker taa ja käsitteli 27 asiaa

9 Koulutusvoimat Liiton koulutusohjaajina ovat toimineet Eila Lappalainen ( ) ja Mauri Hokkanen ( ). Eila Lappalainen on ohjann ut naisten ja tyttöjen voimisteluohjelmia 34 tilaisuudessa ja osanottajia näissä tilaisuuksissa on ollut 911. Mauri Hokkanen on ohjannut miesten ja poikien voimisteluohjelmia 44 tilaisuudessa, joissa osanottajia 405. Tämän lisäksi ovat eri piirien voimisteluohjaaajt käyneet omien piiriensä sew'oissa ohjaamassa yhteisvoimisteluohjelmia. Näitä tilaisuuksia on ollut 58 ja niissä on käynyt voimistelijaa. Kurssitoiminta Piiriohjaajien kouluttamiseksi Jarjestettiin Kisakeskuksessa opetustilaisuus, jossa osanottajia 37. Ohjaajina olivat ohjelmien laatijat: Sinikka Harjula (naiset), Kirsti Karlsson (ikinuoret), Naimi Virtanen (isot tytöt), Piri Salo (pienet tytöt), Elli Särkkä (valionaiset), Eevi Kaasinen (valiotytöt). Tampereella järjestettiin opetus tilaisuus, jossa osanottajia oli 16, ohjaajana Kalevi Ruusunen (miehet, pojat ja veteraanit). Tampereella järjestettiin toinen vastaava tilaisuus. Osanottajia 18, ohjaajina Kalevi Ruusunen ja Mauri Hokkanen. Juhlamarssia on suunnitellut toimikunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Matti Suhonen, (4) jäseninä Anita Mauno (4), Arnold Kariniemi (4), Ahti Nieminen (4) ja Erkki Manninen (4), viimeksimainittu on toiminut toimikunnan sihteerinä. Toimikunta on pitänyt 4 kokousta ja se on valm istanut juhlamarssisuunnitelman, joka on alustavasti vahvistettu. Talousjaosto Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen, jäseninä Lennart Kivi, Vilho Hakola, Pentti Honkasaio, Viljo Renfors. Kertomusvuoden aikana jaosto kokoontui 7 k ertaa. ja käsitteli 54. asiaa. Jaoston sihteerinä on toiminut P entti Savolainen. Kertomusvuoden aikana on talousjaosto hoitanut yleissuunnitelmaan liittyneet tehtävänsä aikataulun mukaisesti. Asioista mainittakoon: 50. juhlavuoden talousarvion valmistaminen, yhteisvoimisteluasujen ja välineiden hankinta, jäsenlahjakeräyksen toimeenpano, juhlamerkkikeräyksen ja arpajaisten valmistelu, T UL :n piirijärjestöjen ja urheiluseurojen taloudellinen neuvonta ja valistustoiminta tiedottein, tai kirjoituksin T UL-Iehdessä. Huoltojaosto J aostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Tauno I(aivola jäseninä Mauri Reutsalo, Keijo Sulonen ja Ahti Mikkola. Kertomusvuoden aikana jaosto kokoontui 1 kerra n ja k äsitteli 8 asiaa. J aoston sihteerinä on toiminut Valentin Ker vinen. K ertomusvuoden aikan a. jaosto on hoitanut yleissuunnitelmaan liittyneet tehtävänsä aikataulun mukaisesti. Asioista mainittakoon: VJI Liittojuhlan majoitussuunnitelman valmistaminen, majoitukseen anottu 30 Helsingin kaupungin kansakoulua ja 11 valtion oppikoulua. Yhteismajoituksessa käytetään Kymen Van u Oy:n valmistamaa Eterlon telttapatjaa (190 x 75 x 3 cm). Osanottajien kuljetussuunnitelman valmistaminen (mm. rautateillä on erikoiskuljetuksiin saatu 50 % alenn us). Osanottajien lääkintähuoltosuunnitelman valmistaminen. Kilpailujaosto Jaoston on muodostanut Ltk:n asettam a. Urheilu- ja koulutusvaliokunta, joka tavanomaisten kolmustensa asioina on l,äsitellyt juhlavuoden kilpail uasioita 5 :ssä kokouksessa. Jaoston sihteerinä on toiminut Tapio Pöyhönen. Kertom usvuoden aikana on kilpailujaosto hoitanut yleissuunnitelmaan liittyvät asiat aikataulun mukaises ti. Asioista mainittakoon: Talviurheilujuhlan ja VII Liittojuhlan kilpailuohjelman valmistaminen talousarvioineen. Kilpailupaikkojen varausluettelon valmistaminen. Urheiluvälinetarpeen tarkistaminen. Kilpailupaikkojen kol"istelu- ja liputusesitykset. Erikoinen 50. juhlavuoden mestaru usmitali. 50. juhlavuoden mestaruuskilpailuohjelma ja kilpailujen yleiset juhlapuitteet. Lisäksi suunniteltiin ja hyväksyttiin juhlakilpailuohjelmaan kansainvälinen huipputapahtum a nyrkkeilyssä ja voimistelussa. Tiedotusjaosto J aostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sak ari Selin (8), varapuh eenjohtajana Eero Santala (6), jä seninä Tapio Leväaho (5), Aarne Da hl (5), Oiva Hurme (7), Sakari Montonen (4.) ja Voitto Raatikainen (5). Jaoston sihteerinä on toiminut K alevi P akarinen. Jaosto kokoontui kertomusvuoden aikana 9 k ertaa ja käsitteli 74. asiaa. J aoston käytössä on lähtien toiminut tiedotussihteerinä Antti Vahteristo. Kertomusvuoden aikana jaosto järjesti: 2 yleistä tiedotustilaisuutta radion ja lehdistön edustajille, valmistutti VII Liittojuhlan yleisjulisteen, jota painettiin B 3 kokoa 6000 kpl ja 6 x 9 cm :n kokoisena liimapintaisena kpl. Näistä julisteista suoritettiin seuroille 1. jakelu kertomusvuoden aikana. Julisteen on suunnitellut taiteilija Lasse Hietala. - julkaisutoimintaan on lehdistölle toimitettu n. 180 monisteliuskaa 50 juhlavuoteen liittyvää tiedotusaiheistoa. Valokuvia levitettiin lehdistölle 220 kpl eri aiheista. Lehdistöjakelu käsitti 280 sanoma- ja aikakauslehteä. yleistä tiedoitustoimintaa varten valmistettiin ns. juhlakirjekuoret, 14 15

10 kirjelomakkeet, postileima ja muuta vastaavaa aiheistoa juhlavuoden filmin valmistussuunnitelma ja valmistussopimus, juhlavuoden esittelylehtinen, jota painettiin suomenkielisenä kpl, sekä ruotsin, venäjän, saksan ja englanninkielellä kpl kutakin. - suunnitellut juhlaliputuksen VII Liittojuhlaan ja syntymäpäiväjuhlallisuuksiin. - laatinut suunnitelman ja sopinut juhlavuoden kuva teoksen painattamisesta 4-väripainoksena. Nuorisovaliokunta Valiokunta on perustettu Valiokunnan kokoonpano: puheenjohtaja P entti Lamminen (2), Atte Antikainen (3), Sointu Viianen (1), Aarre Kaipiainen (3), Heikki Halonen (3), Viljo Kallioinen (4), Juhani Mattila (1), Eila Esko (2), Sirkka Auvinen (2). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Arnold Ka riniemi. Liittotoinlikunnan edustaja valiokunnas a on ollut Ossi Sjöman (1). Valiokunta on pitänyt neljä kokousta ja käsitellyt 34 asiaa. Valiokunnan apuna on ollut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Pentti Lamminen (2), Atte Antikainen (6), Eila Esko (4), Heikki Halonen (5), Sirkka Auvinen (1), Juhani Mattila (2), Sointu Viianen (2). Työvaliokunta on kokoontunut kuusi kertaa ja käsitellyt 42 a iaa. Kurssi- ja neuvonta työ Yhteistoiminnassa K ansanurheilun Keskusliiton kanssa on pidetty ulkoilutoiminnan ohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 27. Pidetty nuorisonohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 17. Kurssinjohtajana nuorisosihteeri Arnold Kariniemi. Luennoitsijoina Matti Suhonen, Sulo Hentula, Juhani Hietanen, Risto Virtanen, Viljo Ripatti, Piri Salo ja Viljo Kallioinen. Neuvottelutilaisuuksia nuortenohjaajille pidettiin 12 paikkakunnalla. Luennoitsijoina toimivat valiokunnan jäsenet ja nuorisosihteeri Arnold Kariniemi. Osanottajia tilaisuuksissa yhteensä 272. Leiri- ja retkeily toiminta Yhteistoiminnassa Kisakeskuksen ja urheilujaostojen kanssa järjestettiin nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksen leirialueella. Kursseille osallistui yhteensä 663 eri urheilualan nuorta. Leiripäällikköinä toimivat Kalevi Ruusunen ja Risto Virtanen. Riemuleirit -68 Uutena leirimuotona järjesti nuorisovaliokunta yhdessä piirien nuorisojaostojen kanssa Riemuleirit -68. Riemul eiriläiset nuotiolla Kangaslammen lei7 mä. Nuotiomestarina kuvassamme " Soode" Viianen. Neljässä leirikohteessa 7-13-vuotiaat liittomme nappulat viettivät leiriviikkonsa. Leiripaikkoina olivat: Kangaslammen leirialue , osanottajia yhteensä 128, Hämeen ja Kymenlaakson piireistä, Kisakeskuksen leirialueella osanottajia yhteensä 463, Varsinais-Suomen, Länsi-Suomen, Uudenmaan ja Suur Helsingin piireistä, Virpiniemessä , osanottajia yhteensä 301, Oulun Kainuun ja Lapin piireistä. Tampereen ja Saimaan piireistä ei osanottajia ollut ensinkään leireillä Kaikkiaan Riemuleirit -68 kattivat leiriläistä. Leiripäällikköinä toimivat Viljo Kallioinen ja Teuvo Makkone~. Nuorisovaliokunnan jäsenet olivat leireillä ohjaaja- ja huoltotehtävissä. Toimintakilpailu Nuorisovaliokunta järjesti piireille ja jäsenseuroille nuorten 16 17

11 kehityskilvan, jonka nimenä ou "Kunto Kohentuu Koitos". Kilpailussa huomioitiin kaikki alle 18-vuotiaiden kilpailut, tulokset, leirit, retket, ja kurssit. Piirit jaettiin jäsenmääriensä mukan kolmeen ryhmään ja vastaavasti seurat kolmeen ryhmään. Parhaat tulokset, ryhmä 1: 1) Varsinais-Suomi 278 pistettä, 2) Häme 178, 3) Kymenlaakso 113. Ryhmä 2: 1) Oulu 501, 2) Länsi Suomi 381. Ryhmä 3: 1) Lappi 183. Parhaat seurojen kilpailussa, ryhmä 1: Oulunsuun Heitto 506 pistetlijat tä, ryhmä 2: Kalvolan Isku 1 137, ryhmä 3: Littoisten Työväen Urhei- Kansainvälinen toiminta Nuorisourheilun pohjoismaisen komitean kokoukseen Oslossa osallistui nuorisosihteeri Arnold Kariniemi. Pohjoismaiselle nuorisourheilijaleirille Tanskassa, Gentoftenissa osallistuivat TUL:n edustajina m atkanjohtajana Matti Malm Helsinki, Helena Ström Hamina, RaH Eriksson Taalintehdas ja Kari Ko krnen Nokia. Pohjoismaiselle nuorisojohtajakurssille Ruotsissa Halmstadissa 21 Jao to on perustettu Valistusjaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Leo Piitulainen sekä jäseninä Sakari Selin (varapuheenjohtaja), osallistuivat Kirsti And Orivesi ja Erkki Aulankoski Helsinki. Nuorisourheilun yhteistoimintavaliokuntaan ovat TUL:n edustajina kuuluneet Atte Antikainen ja nuorisosihteeri Arnold Kariniemi, varaedustajana Sointu Viianen. Kulttuuritoiminta TUL:n nuoret ovat osallistuneet valtakunnallisiin musiikki- ja liikuntakilpailaihin Tampereella Sijoituksista mainittakoon: Yksinlaulusarja v. 4) Ilkka Kelppe. Naisten joukkuevoimistelu 2) Porin Työväen Naisvoimistelijat. Miesten joukkuevoimistelu 2) Finlaysonin voimistelu- ja urheiluseura. Valmistautuminen juhlavuoden tapahtumiin: Liittotoimikunta asetti nuorisovaliokunnan valmistelemaan 1969 juhlavuoden nuorisotapahtumia liiton 50-vuotisen toiminnan osalta. Nuorisovaliokunta on tehnyt suunnitelmat, jotka toteutettuna ovat Kulttuuripäivät Turussa huhtikuun 6-7 päivinä, nuorisokisat kesäkuun 5-6 päivinä ja kansainvälinen nuorisourheilij aleiri Kisakesku ksessa heinäkuun 6-12 päivinä Valistusjaosto Leila Artokari, Sulo Hentula, Teuvo Laine, Leo Kaspio ja Kita Nieminen, jaoston sihteerinä K alevi Pakarinen. Muistitiedon keruukilpailu Yhteistoiminnassa Työväen Muistitietotoimikunnan kanssa järjesti TUL:n valistusjaosto työläisurheilun muistitiedon keruukilpailun, jonka piti päättyä , mutta kilpailuaikaa jatkettiin kahdella kuukaudella. Kilpailua varten painatettiin keruuopas työläisurheilun historiaa käsittelevine kysymyksineen. Opasta jaettiin kpl. Aatteellinen kasvatustyö Työläisurheilun aatteellista kasvatustyötä on tehty kaikilla TUL:n järjestämillä kursseilla, lehdistölle viikottain lähetetyillä artikkeleilla, jotka näin TUL :n 50 juhlavuoden aattona ovat sisältäneet lähinnä liittomme historiaa, periaateohjelmaa ja juhlavuoden valmisteluita koskevia asioita. Myös TUL-Iehti keskittyi vuoden aikana lukuisilla artikkeleillaan ko. kohteisiin. TUL:n Päivää vietettiin kautta maan piirien järjestämillä juhlatilaisuuksilla. Varsinainen piäjuhla oli Lahdessa TUL :n Hämeen piirin toimiessa isäntänä. Arvokas juhlavastaanotto lähetystöjen, hallitusvallan, järjestöjen ja julkisen sanan edustajille pidettiin Sillankorvassa Helsingissä. TUL:n ansiomerkit TUL:n ansiomerkkitoimikunnan esityksestä myönsi TUL:n liittotoimikunta 50 juhlavuoden kunniaksi 2 liiton korkeinta ansiomerkkiä helmimerkkiä varapuheenjohtajille Lennart Kivelle ja Erkki Puustisel- TYÖlÄISURHEILUN muistitiedot TALTEEN! le sekä 42 kultaista ansiomerkkiä liiton ansioituneille jäsenille: Naistoimikunta: Liisa Ruohonen, pyöräily jaosto : Kaino Silander, liittotoimikunta: Tauno Kaivola, 'Mikko Laine, liittoneuvosto: Martti Järnberg, Kauko Korppi, Pauli Forss, toimitsijat: Kauko Koivula, Reino Vuorikoski, Vilho Koskela, Pentti Kujamäki, Tuure Vuori, Hämeen piiri: Gunnar Peltovako, Frans Vihavainen, Kainuu: Onni Huotari, Karjala : Eino Sorjonen, Keski-Suomi: Lahja Nykänen, Kymenlaakso: Norbert Tommola, Irma Turkia, Lappi : Mauri Mehtonen, Esko Mäkikangas, Länsi-Suomi: Niilo VIrta, Erkki Salo, Oulu: Viljo Kuivala, Väinö Korhonen, Pohjanmaa: Elmer Flinkman, Eetu Ojanperä, Saimaa: Maila Eklund, Savo: Veikko Uosikkinen, Hannes Vilpponen, Suur-Helsinki: Tauno Numminen, Sven Hartzell, Tampere : Kunto Ruokolainen, Risto Valkeajärvi, Reino Ilonen, 18 19

12 ström, Terttu Alhonen, Vieno Ja lonen. Uusimaa: Arvo Niitynpää, Kalle Vilen, Varsinais-Suomi: Väinö Lind- Naistoimiknnta Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Terttu Honkasalo (3), varapuheenjohtajana Outi Nurmi (5) ja jäseninä Vieno Aaltonen (5), Maija-Liisa Halonen (4), Eila Hautanen (5), Rauni Koskinen (3), Sirkka Moberg (-), Terttu Nenonen (5), Rita Nieminen (2), Inkeri Niini (1), Helvi Oittinen (1) ja Elli Särkkä (3). Liittotoimikunnan edustajana Elma Rouhamo (-). Naistoimikunta kokoontui kertom usvuoden aikana 5 kertaa ja käsitteli 55 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Terttu Honkasalo (6) ja jäseninä Vieno Aaltonen (6), Inkeri Niini (2), Outi Nurmi (5) ja Helvi Oittinen (3). Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsi tteli 28 asiaa. Voimisteluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Birgit Salo (3) ja jäseninä Tuula Haapalehto (3), Rauni Koskinen (2) ja Terttu Nenonen (3). Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa ja käsitteli 16 asiaa. Naistoimikunnan ja sen vallokuntien sihteerinä on toiminut Anita Mauno. Koulutusvoimat Koulutusohjaajana on lukien toiminut Eila Lappalainen. Hän on toiminut ohjaajana liiton, piirien ja seurojen järjestämässä 78 eri tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä osanottajaa. Matkapäiviä 129. Kurssi- ja valmennustoiminta Tyttöohjaajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 30. Ohjaajina Ritva Särkkä ja Eila Lappalainen. - Valioiden liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia 24. Ohjaajina Rauni Koskinen ja Eila Lappalainen. - Ikinuorten liikuntakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 28. Ohjaajana Kirsti Karlsson. - Voimistelujohtajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 17. Ohjaajina Piri Salo ja Eila Lappalainen. - Tyttövoimistelijoiden leiri Kisakeskuksessa Osanottajia 77. Ohjaajina Tuula Haapalehto, Eevi Kaasinen ja Eila Lappalainen. - Ohjelmakurssi Helsingissä Osanottajia Kisakeskus-päivät Osanottajia n Ohjaajina ja luennoitsijoina Lars Savon en, Elli Särkkä, Eevi Kaasinen, Lee- Naisvoimistelijat olivat vuoden aikana esillä todella voimakkaasti. PR-kiertue oli päätapahtuma, mutta paljon oli myös muita esiintymisiä. - Kuvassamme liittojoukkue näyttämässä taitojaan Kisakeskuksen 10-vuotissyntymäpäivillä na Ortola, Olavi Saarinen, Outi Nurmi, Vieno Aaltonen ja Anita Mauno. Neuvottelutilaisuudet Marraskuun aikana piireissä )ar)estetyille liittojuhlapäiville osallistuttiin seuraavasti: K ym enlaakso n. 100, Varsinais Suomi 30, Häme n. 100, Tampere n. 100, Saimaa 22, La ppi 25, Suur-Helsinki n. 150, Oulu 60, Savo 24, Karjala 25, Länsi-Suomi 25, Pohjanmaa 25. Osanottajia yhteensä 685. Joukkuevoimistelu Naisten, tyttöjen ja ikinuorteri joukkuevoimistelukilpailut järjesti Turun P yrkivä Turussa. Joukkueita 42. Tulokset: Mestaruussarja : 1) Helsingin J yry ja Turun P yrkivä 9,75, 2) Porin Työväen Naisvoimistelijat 9,55, 3) Turun Kisa-Toverit 9,

13 Karsintasarja: 1) Helsingin Jyry 8,9 2) Oulun Tarmo 8,8, 3) Turun J yry 8,35. Ikinuorten sarja: 1) Helsingin Kotkat 9,35, 2) Turun Pyrkivä 9,20, 3) Inkeroisten Vihuri 8, v. tyttöjen sarja: 1) Turun Pyrkivä I 8,9, 2) Turun J yry 8,8, 3) Kotkan Kiri 8,6. Alle 13-v. tyttöjen sarja: 1) Turun Pyrkivä 8,65, 2) Turun Kisa-Toverit 8,3 3) Turun Jyry ja Helsingin Kotkat 8,05. PR-kiertue Naisvoimistelujoukkue suoritti 50- juhlavuoden esiintuomiseksi kiertueen Suomessa antaen 10 kokoillan liikuntanäytöstä ja 9 esiintymisvierailua. Joukkueeseen kuuluivat: matkan johtaja Anita Mauno, tekninen johtaja Elli Särkkä, säestäjä Maija Hapuoja, voimistelijat: Anita Aalto ja Heli Nieminen PTNV, Eila Lappalainen VTNV, Hanna-Liisa Mahrberg HKo, Terttu Nenonen, Irmeli Ojanen ja Onerva Rintala HJy, Leena Starck JTNV, Raija Wermanen TUPy ja Annele Östberg TuK-T. Liittoketju Liittoketjuun osallistui 101 seuraa jakautuen 42 kultaseuraan, 35 hopeaseuraan ja 24 pronssiseuraan. Urheileva nainen Vuoden aikana ilmestyi kaksi numeroa Urheilevaa Naista. Kummankin numeron painosmäärä kpl. Ur he ilu- ja k oulutustoiminta Yleistä Urheilu osaston toimintapiiriin kuului 23 jaostoa retkeily- ja kansanurheilujaostojen siirryttyä jvv:n alaisuuteen. Jaostojen kokouksia pidettiin 99, joissa käsiteltiin 9,74 asiaa. Luvut ovat lä hes täsmälleen samat kuin edellisenä vuotena. Urheilu- ja koulutusvaliokunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi (8), sekä jäsenet Unto Siivonen (8), Keijo K. Viianen (8), Erik Manninen (9), Lars Savonen (8), Oiva Hurme (8), Martti Salonen (7), Erkki Aalto (2) ja sihteerinä Tapio Pöyhönen, kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 104 asiaa. Kilpailutoiminta 1966 solmitun liittymissopimuksen puitteissa, minkä mukaisesti TUL:n seurat ovat erikoisliittojen kilpailujäseninä toteutettiin avointa kansallista kilpailutoimintaa. Liiton seurojen järjestämät kilpailutilaisuudet lisääntyivät Viides Valmentajakoulu kokoontuneena päätösthaisuudessa. Tumma-asuiset ulkolaiset valmentajat Ivan Arsenin (paini), Andrei BasHjevski (yleisurhei. lu) ja Anatoli Kulakov (voimistelu). palloilumuotojen osalta, mutta useimpien jaostojen kohdalta tapahtui pientä vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna, joskin kokonaisluvut pysyivät lähes muuttumattomina. Kansainvälisiä kilpailuja järjestettiin 107 (108), joihin osallistui 5336 (5679) urheilijaa. Kansallisia kilpailutilaisuuksia järjestettiin liiton seurojen toimesta 2310 (2309) ja joihin osallistui 679'29 (65 025) urheilijaa eli lähes urheilijaa enemmän kuin. Liiton urheilijat voittivat 124 SM-mitalia (44, 32, 48), joka on 15 enemmän kuin edellisenä vuotena. Nuorten SM-mitaleja saavutettiin 72. Maaotteluedustuksia kirjattiin 104. TUL:n urheilijoista matkustivat olympialaisiin Reino Heino, Hannu Rantakari, Lasse Laine, Eero Tapio, Erik Nikkinen, Mauri Saarivainio, Kaija-Liisa Keskivitikka ja Olavi Hjellman

14 Koulutustoiminta Keskitettyä valmentajakoulutusta, joka aloitettiin 1965, toteutettiin Kisakeskuksessa, jossa pidettiin V Valmentajakoulu (28 oppilasta) sekä seuravalmentajien peruskurssit 5, 6 ja 7 (67 oppilasta). Koulutustilaisuuksien kokonaisluvut pysyivät lähes entisinä, joskin useimpien jaostojen osalta kirjattiin pientä laskua. Nimenomaan koulutustilaisuudet ovat ne kohteet, joissa varojen niukkuus tuntuu selvimmin. ON.n:,"~ ~ Hiihtojaosto Jaosto on perustettu J aostoon ovat kuuluneet puheenjohta jana Arvo Roiha (4), sekä P entti Kosunen (4), Leo Saario (4), Vä inö Pilvi (4), F elix Ma tilainen (4), Toivo Hieta (3), ja Pentti Hagman (2). Liittotoimikunnan edustajana, Olavi Saarinen, ja jaostosihteerinä saakka Osmo Heino ja sen jälkeen Tuure Vuori. J aosto on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt 14 asiaa. Koulutusvoimat Liitolla ei ole vakinaista hiihtovalmentajaa. Oto. piirivalmentajina ovat toimineet: Väinö Pilvi, Raimo Ilomäki, Onni Huotari, Pertti Kiiskinen, Voitto Nieminen, Terho Kärkkäinen, Veijo Leinonen, Erkki Laine, Kauko Liedes, Antti Hietikko, Antti Vaittinen, Unto Laamanen, Kyösti Jantunen, Toivo Hieta ja Felix Matilainen. SM-kilpailut Suomen mestaruuskilpailuissa sijoittui parhaiten Marjatta Kajosmaa, joka oli toinen naisten 5 ja 10 kilometrillä. Paula Tuovinen oli SMkilpailuissa tyttöjen sarjan 5 kilo- metrillä neljäs, ja voitti saman m atkan nuorten SM- kilpailuissa. Liiton mestarit Liiton mestaruuskilpailut järjesti Rajamäen Kehitys Kiljavalla Miesten 3 x 10 km viestin hiihto : Kajaanin Kuohu (Kauko Okkonen, Eero Kovalainen, Jaakko Sivonen) 1.39,22 - Naisten 3 x 5 km viestinhiihto, Kajaanin Kuohu (Irja Vähäsaari, Sisko Heikkinen, Pirkko Heikkinen) 1.02,22 - Yleinen 15 km: Lasse Lehto Salon Vilpas 46,38 - yleinen 50 km: Raimo Ilomäki Vesikansan Sopu 2.48,56 - Ikämiesten 15 km Antti Pyhälä Tampereen Yritys 48,28 - yli-ikämiesten 10 km: Viljo Luukkanen Savonlinnan Työväen Urheilijat 35,24 - naisten 5 km: Pirkko Heikkinen Kajaanin Kuohu 18,44 - naisten 10 km : Pirkko Heikkinen Kajaanin Kuohu 38, v. tytöt 5 km: P aula Tuovinen Varkauden Tarmo 18,28. Nuorten mestaruuskilpailut Jarjesti Kemin seurayhtymä Poikien 3 x 5 km viestinhiihto Iin Yritys 59,27 - Tyttöjen 3 x 3 km Marjatta Kajosmaa saavutti Grenoblen talvikis?issa ~aksi.viidettä sijaa naisten hiihtolajeissa ja valittiin TUL:n parhaaksl urhedljaksl vuonna

15 viestin hiihto Jämsänkosken Jyry 42,36 - Pojat v. 15 km: Lauri Juntunen Iin Yritys 53,07 - Pojat v. 10 km : Kauko Kivi Tikkakosken Into 32,34 - Pojat v. 5 km: Veijo VuoHi Rovaniemen Lappi - Tyttöjen v. 5 km: Sirkka Kinnula Ylivieskan Veto 23,02 - Tytöt v. 3 km: Aija Korhonen Savonlinnan Työväen Urheilijat 13,59. Kansainvälinen toiminta TUL:n mestaruushiihtoihin Kiljavalla osallistui seitsemän henkinen puolalainen hiihtojoukkue, johon kuuluivat Helena Nedza, Rysard Furtak, Henrik Marek, Jan Lasscrak, Frantisek Zawadori, johtajinaan Aleksander Dagowski ja Leo Summ. Ykspihlajan Reiman ja Himangan Roiman kansainvälisiin hiihtoihin osallistui venäläinen hiihtojoukkue. TUL:n nuorten hiihtojoukkue osallistui kansainvälisiin kilpailuihin Zakopanessa Puolassa. Joukkueeseen kuuluivat Pirjo Kanerva, Marja Leena Lahtinen, Eero Hämäläinen, Kauko Kivi, Matti Pajunen, Esa Liedes, johtajinaan Matti Ahola ja Kyösti Jantunen. Kiertopalkinnot TUL:n seurojen kesken kilpaillaan kaikissa hiihtolajien mestaruuskilpailuissa Helsingin Pelti- ja vaskiseppien ammattiosaston lahjoittamasta hopeisesta ns. "Pellin maljasta". Kilpailun voitti nyt Kemin Into 52 pisteellä. Seuraavina Nokian Pyry 41 ja Kajaanin Kuohu 38 pisteellä. Kiertopalkintoon on aikaisemmin Inkeroisten Vihurilla neljä, Tahmelan Vesalla kaksi ja Kajaanin Kuohulla yksi kiinnitys. Vahvialan Kerhomaljasta kilpaillaan hiihtomestaruuskilpailujen 50 kilometrillä seurojen kesken kolmimiehisin joukkuein. Kilpailun voitti tällä kerralla Jyväskylän Toverit. Edustukset Kansanhiihtojen järjestelytoimikunnan varapuheenjohtajana Osmo Heino. Joukkue- ja kuntovoimistelujaosto Jaosto on perustettu liittokokouksessa. Jaostoon ovat kertomusvuona kuuluneet puheenjohtajana Onni Mäki (4) jäseninä Kalevi Ruusunen (4), Vilho Launis (3), Matti Pohja (3), Pasi Tuominen (-). Jaoston sihteerinä on toiminut Valentin Kervinen ja lähtien Antero Tapola. Jaosto on kokoontunut 4 kertaa, joista on kertynyt 28 asiaa pöytäkirjaan. Koulutusvoimat Koulutustoiminnasta ja ohjelmien laadinnasta ovat huolehtineet jaoston jäsenet itse alkaen on liitto palkannut Liittojuhlakoulutusohjaajan Mauri Hokkasen, joka on valvonut seuroissa ja piireissä liittojuhlavoimistelun edistymistä. Kilpailutoiminta Riviliikemestaruuskilpailut pidettiin Jaosto on perustettu Koulutustilaisuuksia vuoden aikana oli 1 nuorten seurajoukkueiden suurleiri Kisakeskuksessa , jolle osallistui v. jalkapallopoikaa 10 seurasta. Jaoston kokoonpano: Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Henry Lindbergh (4) Reidar Nurmi (4) Antti Rantanen (4) Veikko Nieminen (3) Pentti Lamminen (1) ja. Ltk:n edustajana Viljo Renfors (1). Jaoston sihteerinä on toiminut Osmo Heino. Kokouksia 4 ja niissä käsitelty 42 asiaa. Jaoston apu elimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Henry Lindbergh, Voitto Nieminen ja Osmo Heino. TUL:n VII Liittojuhlan nuorisokisojen jalkapallosarjojen järjestelyä varten on valittu erityinen ja.lkapallotoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtajana Henry Lindbergh, sihteerinä Matti Kivistö ja jäseninä Tapio Pylkkönen, Reidar Nurmi, Antti Rantanen, Veikko Nieminen, Aatto Tolin, Esko Stenberg ja Eero JalkapaIlojaosto Äänekoskella Huiman toimiessa isäntänä A-sarja: Finlaysonin V- ja U seura (Kari Vahe, Simo Nordlund, Martti Vänskä, Risto Kaario) 9,3. B-sarja: Finlaysonin V-ja U seura II ja Äänekosken Huima II jakoivat mestaruuden samalla pistemäärällä, 8,8. Autio. Kokouksia 1 ja niissä käsitelty 13 asiaa. Koulutusvoimat Tilapäisinä valmentajina jaoston leirillä ovat toimineet Antti Rantanen, Reidar Nurmi ja Risto Virtanen. Liiton mestarit Kertomusvuoden aikana ei TUL:n mestaruutta jalka- eikä jääpallossa ratkaistu. Suomen mestaruuskilpailut Suomen mestaruussarjassa sijoittui Helsingin P onnistus 11 tilalle 13 pisteellä ja putosi useista hyvistä peleistä huolimatta sarjasta. Vastaavasti nousi Suomen mestaruussarjaan Itälohkon voittajå Kuopion Elo, joka oli lohkovoittajien välisessä karsintasarjassa paras. Suomensarjan Etelälohkossa sijoittui Valkeakosken Kosken-Pojat 3 :nnelle tilalle, ja HanAIK putosi lohkosta. Suomensarjan itälohkossa voitti 26 27

16 lohkon Kuopion Elo ja K ajaanin Haka putosi lohkosta. Suomensarjan Länsilohkossa sijoittui Turun P yrkivä 4 :nnelle tilalle, Pihlavan TU 7 :nnelle tilalle ja Tampereen Kisatoverit 9 :nnelle tilalle pudoten lohkosta. Suomensarjan P ohjoislohkossa sijoittui Kemin Into 3 :nnelle tilalle, Karihaaran Tenho 6 :nnelle tilalle ja Oulun Tarmo 8:nnelle tilalle, mutta hävisi uusintaottelussa Seinäjoen Sisulle 2-1 ja putosi lohkosta. Maakuntasarjassa voitti lohkonsa T urun Weikot ja nousi Suom ensarjaan. Kansainvälinen toiminta TUL :n Varsinais-Suomen piiri ja Valkeakosken Kosken-Pojat vierailivat kilpailumatkalla Eestissä otellen eestiläisiä seurajoukkueita vastaan. Edustukset Jääkiekkojaosto Suomen P alloliiton hallituksessa Jussi Mehto H elsingin Kullervo. Jaosto on perustettu Jaostoon Liiton mestarit ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana Aarre Salokangas (4), Pertti Ylönen (4), Pentti Nurmi (4), Raimo Nyberg (4), Martti Lehtoranta (3) ja Veli Pelkonen (0). Jaoston sihteerinä saakka Tuure Vuori ja siitä lähtien Aarno Pihl. Ltk:n edustajana Erkki Puustinen. Jaosto on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt 41 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut valmennusvaliokunta, johon ovat kuuluneet Martti Lehtoranta, Raimo Nyberg ja Pentti Nurmi. Koulutusvoimat Tilapäisinä kouluttajina liiton ja piirien kursseilla ovat toimineet Martti Lehtoranta, Raimo Nyberg, Nikolai Karpov, Evgenij Majorov ja Reino Laine. 28 TUL:n mestaruudet miehissä ja A junioreissa ratkaistiin normaalin tavan mukaan cup-systeemillä. Miesten sarjaan osallistui kaikkiaan 2Q joukkuetta. Loppuotteluun selviytyivät Forssan Alku ja Vehma isten Ur heilijat. Forssassa pelatun ottelun voitti VEHU m aalein 7-1. Mestarijoukkueen kokoonpano: Martti Oksanen, Pekka Siren, Nikolai K arpov, Erkki Vartinen, Yrjö Haavisto, Jukka Hytönen, Erkki Kukkaisniemi, Erkki Mäkinen, Juhani Vartinen, Raimo Halttunen, Markku Moisio, J armo Ojanen, Juhani Lahti, Sakari Mäkinen, Tapio Määttänen, Markku J äderholm, Juha-P ekka Järvenpää, Jarmo Virtanen, Rauno Heinänen, Taisto Väli mäki, Markku Suhonen, Veikko Marjanen. A-juniorien cupiin osallistui 8 joukkuetta ja loppuotteluun selvisivät Turun Kisa-Veikot ja Turun Veikot. Ottelun voitti Kisa-Veikot 5-2. Mestarijoukkueen kokoonpano: Seppo Ostermaa, Seppo Soini, Harri Sulonen, P ekka Koskinen, Mikko Tä htisalmi, Jukka Siren, Timo Kallio, Matti Rautee Antti P erho, Simo Sirhiä, Mikko Piehkala, Reima Rantala, Mauno Tuom i, Lassi Laine, Seppo Hietanen, Leo Ahvonen. Poikien kiekkopäivät P oikien kiekkopäivät järjestettiin kolmella paikkakunnalla siten, että B-juniorien ottelut pelattiin Turussa, C-juniorien J yväskylässä ja D juniorien Forssassa. Loppuottelut, B-juniorien sarjassa Turun Weikot-Ikurin Vire 4-1, C juniorien sarjassa Kuljun Jyry-Jyväskylän Pallo-Kerho 8-3 ja D junioreissa Littoisten TU-Kuljun Jyry 8-1. Jaosto on perustettu vuonna Koripallojaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (3), Erkki Aalto (3), Aulis Eränen (4), Timo Haukilahti (4), Kalevi Sylander (3), Seppo Pöyhönen (1). Jaoston sihteerinä on toiminut Aarno Pihl. Jaosto on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt 311 asiaa. Jaoston apu elimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Seppo Pöyhönen (1), Kalevi Sylander (1), Timo Haukilahti (-). Koripallojaosto Yhteiset sarjat TUL:n joukkueet jakautuvat yhteisissä sarjoissa seuraavasti: SM-sarja: 1 joukkue (Vehmaisten Urheilijat) Suomen-sarja: 3 joukkuetta, Karihaaran Tenho, Musan Salama ja Turun Kisa-Veikot. Mäntän Valo ja R aholan Pyrkivä luopuivat sarjapaikastaan. Maakuntasarja : 8 joukk uetta ja perussarjassa 20 joukkuetta. Kansainvälinen toiminta K ansainvälistä kilpailu toimintaa ei ollut, m utta Vehmaisten Urheilijoiden pelaaja-valmentajana toimivat vuoden aikana tunnetut neuvostoliittolaiset jääkiekkoilijat Nikolai Karpov ja Evgenij Majorov. Edustukset Suomen J ääkiekkoliiton kilpailuvaliokuntaan on kuulunu t Raimo Nyberg, varalla Tuure Vuori. Työvaliokunta on kokoontunut 1 kertaa ja käsitellyt 7 asiaa. Koulutusvoimat Tilapäisinä kouluttajina liiton kursseilla ovat toimineet Raimo Lammi, Aarno Pihl, Timo Ilonen, Valeri Hiltunen, Kalevi Sylander, Aulis Eränen, Matti Salo, Teuvo Kinnunen, Mirja Kanerva, Lauri Vekkilä, Kari Virtanen, Timo Haukilahti, Seppo Pöyhönen, Raimo Hakola. 29

17 Liiton mestarit TUL:n miesten mestaruus ratkaistiin ensin cupin muodossa ja sitten kahdeksan joukkuetta karsi loppusarjan neljästä paikasta turnajaisten muodossa. Loppusarja pelattiin Nokialla ja sarjataulukko muodostui seuraavaksi: Karkkilan Urho Kank. Kisa Helsingin Visa Äänek. Huima Mestarijoukkueen kokoonpano: Aarno Pihl, Lauri Vekkilä, Veikko Vekkilä, Klaus Mahlamäki, Jouni Haanpää, Mikko Pilvi, Seppo Caselius, Harri Lindfors, Timo Ilonen, Rainer Heiskanen, Erpo Erola ja huoltajana Henry Takala. Naisten mestaruus ratkaistiin kaksinkertaisena sarjana ja järjestys oli seuraava: Helsingin Jyry Helsingin Visa Espoon Isku Dynamo Mestarijjoukkueen kokoonpano: Nina Kirjuntsheff, Tatjana Tunninen, Mirja Kanerva, Maija-Liisa ja Riitta Halttunen, Hilja ja Liisa Kalinainen, Marja Suikkanen, Mervi Virtanen, Sinikka Lehtonen ja huoltajana Teuvo Kinnunen. Nuorten mestaruus ratkaistiin yksinkertaisena sarjana ja jä rjestys muodostui seuraavaksi: Karkkilan Urho Forssan Alku Helsingin Visa Kiri Roihuv. Roiske Helsingin Jyry Teeren Pojat Espoon Isku Mestarijoukkueen kokoonpano: Jouni Haanpää, Klaus Mahlamäki, Harri Lindfors, Rainer Heiskanen, Markku Heiskanen, Juhani Sjöholm, Timo Vendelin, Heimo Heinonen, Jukka Fager, Seppo Kanta-Oksa, Seppo Hakonen ja Hannu Enström. Joukkueen huoltajana toimii Henry Takala. Yhteiset sarjat Karkkilan Työväen Urheilijat (Karkkilan Urheilijat) ja Kankaantaan Kisa nousivat SM-sarjaan ja joukkueemme esiintyvät sarjoissa seuraavasti: SM-sarja: 2 joukkuetta, Suomensarja : 4 joukkuetta, maakuntasarja : 9 joukkuetta, ja perussarjassa 18 juokkuetta. Nuorten SM-sarja: Karkkilan Työväen Urheilijat voitti Suomen mestaruuden voittamalla loppuottelussa HKT:n Mestarijoukkueen kokoonpano: J oun i Haanpää, Klaus Mahlamäki, Harri Lindfors, Markku Heiskanen, Rainer Heiskanen, Jukka Fager, Timo Vendelin, Heimo Heinonen ja Juhani Sjöholm. Huoltajana Lauri Vekkilä. Äänekosken Huima sijoittui B junioreissa toiseksi hävittyään loppuottelussa HKT:lle pistein Kansainvälinen kilpailutoiminta TUL:n liittojoukkue, joka oli muodostettu Karkkilan Urheilijoista ja Kankaantaan Kisasta osallistui harjoitusleirille Viljandissa Joukkue pelasi matkan aikana seuraavat ottelut: TUL-Eesti I TUL--Eesti II TUL--Puolan nuoret Joukkueessa pelasivat Erkki Aalto, Aarno Pihl, Lauri Vekkilä, Mikko Pilvi, Reino Aalto, Matti Haapala, Harri Lindfors, Pekka Malmberg, Veikko Mäkinen, Veikko Vekkilä, Pertti Hietaniemi, Seppo Caselius. Karkkilan Urheilijat vieraili Eestissä ja pelasi seuraavat ottelu: Tarto EPA-KarkU Tarto EPA II- KarkU Tarton maatalous akatemian joukkue vieraili Karkkilassa ja pelasi seuraavat ottelut: KarkU-Tarton EPA KarkU-Tarton ElPA Maaottelut TUL :n edustajia on vuoden aikana esiintynyt maaotteluissa seuraavasti: Suomi-USA miehet, Timo Ilonen, Mikko Pilvi, Klaus Mahlamäki Suomi-USA Suomi-USA Nuorten EM-karsinnat pidettiin Bryggessa Belgiassa , mukana Jouni Haanpää ja Matti Heino. Suomi tuli toiseksi Israelin jälkeen. Suomi-Länsi -Saksa maaottelussa Helsingissä olivat mukana Timo Ilonen ja Juhani Keto. Suomi voitti ottelun Tallinnassa pidetyissä turnajaisissa olivat mukana Timo Ilonen ja Klaus Mahlamäki. Ottelut: Suomi-Gruusia..... Suomi-Eesti I Suomi-Latvia.... Suomi-Puola Suomi-Eesti II Suomi-Tshekkoslovakia-ottelut Karlovy Varyssa, mukana Klaus Mahlamäki Suomi-T-slovakia Suomi-T-slovakia Sofian olympiakarsinnoissa mukana Klaus Mahlamäki. Suomi-DDR Suomi-Länsi -Saksa Suomi-Jugoslavia Suomi-Bulgaria Suomi-Kreikka Suomi-Itävalta Suomi-Hollanti.... Suomi-Israel Suomi-Ruotsi ottelut, mukana Klaus Mahlamäki ja Mikko Pilvi. Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi Suomi-Eesti-ottelut mukana Klaus Mahlamäki ja Mikko Pilvi Suomi-Eesti Suomi-Eesti Suomi-Eesti Nuorten maajoukkue kilpaili Eestissä ja pelasi seuraavat ottelut: Suomi-Eesti Suomi-Eesti '48-37 Mukana Klaus Mahlamäki, Jouni Haanpää ja Matti Heino. Tyttöjen maajoukkue oli mukana samalla matkalla ja pelasi yhden ottelun häviten Eestille Mukana Kristiina Mahlamäki ja Birgitta Kervinen

18 Nuorten EM-kisat Vigossa Espanjassa , mukana Jouni Haanpää ja Klaus Mahlamäki. Suomi sijoittui kahdeksanneksi. J aosto on perustettu J aostoon ovat kuuluneet puheenjohta jan a Ma r tti K antonen (5) sekä jäseninä Reijo Mikkonen (5), Matti Salonen (5), Maire Teinilä (3), Reijo Siren (2), Unto Angermaa (2), Ahti Mölsä (3). Ltk:n edustajana Usko Oijala ja sihteerinä Aarno Pihl. J aosto on kokoontunut vuoden aikan a 5 ker taa ja käsitellyt 4.4. asiaa. J aoston a puelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Martti Kantonen (3), Maire Teinilä (2), Juhani Rantanen (2), Matti Salonen (1), Kaija Konttinen (-). Työvaliokunta on pitä nyt 3 kokousta ja käsitellyt niissä 24. asiaa. Koulutusvoimat Tilapäisinä ohjaajina liiton ja piirien kursseilla ovat toimineet: Reijo Mikkonen, Ahti Mölsä, Juhani Rantanen, Matti Salo, Martti Kantonen, Pertti ja Maire Teinilä, Bernhard Löhmus (Eesti) Aleksei Ustinoff. Liiton m estarit TUL:n miesten mestaruus ratkaistiin aluksi turnajaisina, joihin osallistuivat Aikalisä-sarjan voittaja ja kaikki Suomi-sarjan joukkueet jonka voittaja kelpuutettiin yksinkertaiseen loppusarjaan, jossa pelasivat 32 Lentopallojaosto Edustukset Suomen Koripalloliiton kilpailuvaliokuntaa n on kuulunut Kalevi Sylander ja erotuomarivaliokuntaan Aulis Eränen. lisäksi kaikki SM-sarjan joukkueet. Loppusarjan järjestys muodostui seuraavaksi: Luolaj. Kajastus Pirkkalan Viri Koiton Riento Haagan Terä Rantap. Isku Mestarijoukkueen kokoonpano oli seuraava: Heikki Heino, Reino Heino, Jukka Palomäki, Markku Palomäki, Jouko Siira, Toivo Laakso, Erkki Mattila, Kauko Jokivalo, Kalevi Roisko, Mikko Mäkinen ja huoltajana Olavi Ruusunen. Aikalisä-sarja Sarjaan osallistui kaikkiaan 81 joukkuetta ja voittajaksi selviytyi Lah den Kaleva. Yhteiset sarjat Miesten SM-sarjassa tuli Luolajan Kajastus toiseksi ja Pirkkalan Viri kolmanneksi, Rantaperkiön Isku viidenneksi ja Koiton Riento seitsemänneksi. Naisten mestaruussarjassa tuli Koiton Riento kolmanneksi ja Tampereen Weikot neljänneksi. TUL:n joukkueet esiintyvät yhteisissä sarjoissa seuraavasti : SMsarja 4 joukkuetta, Suomi-sarja 9 joukkuetta, maakuntasarja 16 joukkuetta, perussarja 44 joukkuetta, ikämiesten SM-sarja 5 joukkuetta. Naisten SM-sarja 2 joukkuetta ja naisten Suomi-sarja 2 joukkuetta. Kansainvälinen toiminta TUL:n liittojoukkue vieraili Eestissä seuraavalla kokoonpanolla. Johtajana Matti Hautanen, huoltajana Eero Loven, tuomarina Ahti Mölsä ja pelaajina Erkki Mattila, Kalevi Roisko, J ouko Siira, Seppo Kaivanto, Pentti Kinnari, Kalevi Varjolahti, Jukka Sarkola, Keijo Repo, Väinö Uljas, Hannu Rantala, Mauri Niemi, Erkki Makkonen. Joukkue otteli matkan aikana seuraavat ottelut: TUL--Tallinnan pedagoginen oppilaitos TUL--Tallinnan Kalev TUL--Pärnun Kalev TUL-Viljandin Kalev TUL--Tallinnan Kalev Koiton Riento vieraili Ruotsissa ja pelasi seuraavat ottelut: Koiton Riento-Källhäll BK Koit. Riento-Gustafsberg SK. 2-0 Koit. Riento-Nyneshamn SS 3~0 Koit. Riento-Torshällä SS 3-0 Koit. Riento-Torshällä SS 3-0 Koit. Riento-Tukholma SS 2-0 Koit. Riento- Bergslaget 2-0 Koit. Riento-Gustafsberg SK 2-0 Koit. Riento-Torshällä SS 3--0 Koiton Riennon naisjoukkueella oli vierailijana Banska Bystrica mmmen seurajoukkue Tshekkoslovakiasta. Joukkueet suorittivat kaksi ottelua, joista toinen päättyi 3--0 ja toinen 3-1 vieraiden voittoon. Pirkkalan Viri vieraili Novgorodissa ja pelasi siellä Novgorodin kaupunkijoukkuetta vastaan voittaen 3-1. Rantaperkiön Isku vieraili Tallinnassa pelaten seuraavat ottelut: Rantap. Isku-Kommunaar Rantap. Isku-Kommunaar Kommunaar vieraili Tampereella ja voitti keskeisen ottelun 3-0. Luolajan Kajastus vieraili Tallinnassa Pertti Teinilä toimi Ruotsissa RSKL:n valmentajana ajalla Reijo Mikkonen ja Olli Laine olivat opintomatkalla Eestissä ajalla Maaottelut TUL:n edustajia oli. maaotteluissa seuraavasti: Länsi-Euroopan turnauksessa Augsburgissa ja Milnchenissä , mukana Olavi Leinonen, Jukka Palomäki, Heikki Heino, Heikki Jokela. Ottelut: Suomi-Itävalta Suomi-Englanti Suomi-Länsi-8aksa 2-3 Suomi-Italia Suomi-Turkki Suomi-Belgia Suomi-Hollanti Naisten PM-kisoissa Turussa sijoittui Suomi toiseksi ja joukkueessa oli mukana Maire Teinilä, Mirja Willberg ja Irmeli Leinonen. Miesten PM-kisat pidettiin Oslossa ja mestaruuden voittaneessa Suomen joukkueessa pelasivat Olavi Leinonen, Heikki Heino ja Jukka Palomäki. Suomi-Eesti ottelut (miehet) : Suomi-Eesti Suomi-Eesti Suomi-Eesti

19 Mukana Olavi Leinonen, Jokela ja Jukka Palomäki. Heikki Suomi-Eesti (naiset): Suomi-Eesti Suomi-Eesti Suomi-Eesti Mukana Maire Teinilä, Willberg ja Irmeli Leinonen. Suomi-Eesti (miehet): Suomi-Eesti Suomi-Eesti Suomi-Eesti Mirja Mukana Olavi Leinonen, Väinö Uljas, Jukka Palomäki, Heikki Heino. Suomi-Japani ottelut Suomi-Japani 5.8. Suomi-Japani 8.8. Suomi-Japani J aosto on perus tettu J aostoon ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohta ja na Leo Huttunen l. l.- 3l. 7. (3), sekä l. 8. lä htien Sulo Punkkinen (5), jäseninä Juha ni J ä r vinen (4), Paul Westerholm (4), P entti Kiiskinen (2), Eino Leino (2). L tk:n edustajana Oiva Hurme. J aoston sihteerinä ovat toimineet Juhani J ä rvinen l. l ja lähtien Antero T apola. J aosto on kokoontunut 5 k ertaa, joissa on käsitelty 51 asiaa. J aoston apuna on toiminut valm en nu valiokunta, johon ovat k uuluneet Juhani J är vinen, R eino Evä- Luistelujaosto Mukana Olavi Leinonen, Väinö Uljas, Heikki Heino ja Jukka Palomäki. Suomi-Eesti nuoret kaksi ottelua, jotka Eesti voitti kummatkin 3-0. Mukana Markku Palomäki ja Hannu Rantala. Keikyässä pidettiin turnajaiset ja Suomi otteli siellä seuraavat ottelut: Suomi-Eesti Suomi-Länsi-Saksa 1-3 Suomi-Tanska Suomi-Ruotsi Mukana Markku Palomäki ja Hannu Rantala. Edustukset Suomen Lentopalloliiton kilpailuvaliokuntaan on kuulunut Reijo Siren ja erotuomarivaliokuntaan Martti Kantonen. vaara, La rs Savon en, Pentti Kiiskinen, Matti Kovanen, R a imo Leh to, sekä sihteerinä Antero T apola. Koulutusvoimat Päätoimista valmentajaa liitolla ei ole ollut, vaan valmennus- ja koulutustyön ovat hoitaneet oman työnsä ohella Juhani Järvinen, Reino Evävaara, Lars Savonen, Raimo Lehto, Matti Kovanen, Pentti Kiiskinen, Pentti Hautala ja Timo Lehtinen. Liiton mestarit Yleisen sarjan mestaruuskilpailut järjesti Jyväskylän Veikot. M i e h et: 500 m: Olavi Hjellman TaJ 43,1, 1500 m: Olavi Hjel1man TaJ 2.19,7, 5000 m: Olavi Hjellman TaJ 8.17,6, m: Ra uli Helen HTL 17.11,3. Pisteet: Olavi Hjellman TaJ 191,047. Nai s e t, Rauman Työväen Urheilijat: 500 m : Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 49,3, 1000 m: Kaija-Liisa Ke kivi tikka HTL 1.39,8, m : Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 2.34,4, m Kaija-Liisa Keskivi tikka HTL 5.23,3. Pisteet Kaija Liisa Keskivitikka HTL 204,350. Nuo r e t, Rauman Työväen Urheilijat: 500 m: Heikki Mattila HTL 45,6, m : Heikki Mattila HTL 2.23,2, 3000 m : Heikki Mattila HTL 5.08,1, 5000 m: Heikki Mattila HTL 8.47,3. Pisteet Heikki Mattila HTL 197,413. T Y t ö t, Pälkäneen Pyry: 500 m: Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 51,0, 1000 m : Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 1.47,7, 1500 m: Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 2.45,4. Pisteet Si1'kka-Liisa Järvinen KaVo 189,050. P 0 ja t, Pälkäneen P yry: 500 m: Heikki Holmberg HTL 45,0, m: Heikki Holmberg HTL 2.27,5, 3000 m: Eet"O Hämeenaho, OuTa 5.02,0. Pisteet: Heikki Holmberg HTL 144,882. SM-kilpailut M i e h et: 500 m : 4) Olavi Hjellman TaJ 42,1; 7) Ossi Saarela ToiVa 42,9 ; 9) Pentti Kiiskinen OuTa 43,2 ; 13) Heikki Mattila HTL 43, m: 3) Olavi Hjellman TaJ 2.13,4; 9) Pentti Kiiskinen OuTa ja Rauli He- Kaija Liisa Keskivitikka, HTL, järjesti Grenablen talvikisoissa miellyttävän yllätyksen ja oli lähellä mitalitizaa. len HTL 2.17,8 ; 11) Heikki Mattila HTL 2.18, m : 3) Rauli Helen HTL 8.11,4 ; 5) Olavi Hjellman TaJ 8.15,9 ; 11) Heikki Mattila 8.47, m: 3) Rauli Helen HTL 16.44,1 ; 4) Olavi Hjellman T'aJ 17.07,0. Pisteet: 3) Olavi Hjellman TaJ 187,598; 5) Rauli Helen HTL 192,548 ; 12) Pentti Kiiskinen OuTa 197,282. Nai s et: 500 m: 3) Kaija-Liisa K eskivitikka HTL 49,4 ; 1000 m : 1) Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 1.43,5; 1500 m : 2) Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 2.34,6 ; 3000 m: 3) Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 5.45,6. Pisteet : 2) Kaija-Liisa Keskivitikka HTL 210,

20 Nuo r et: 500 m: 2) Heikki Mattila HTL 44,8; 5) Martti Suutarinen H TL 46,6; 6) Risto Mallinen HTL 47, m: 1) Heikki Mattila HT L 2.22,4; 4) Martti Suutarinen HTL 5.21,0; 5) Risto Mallinen HTL 3000 m: 1) Heikki Mattila HTL 5.08,2; 3) Martti Suutarinen HTL 5.21,0; 5) Risto Mallinen HTL 5.34, m : 1) Heikki Mattila HTL 8.46,2; 4) Martti Suutarinen HTL 9.13,1; 5) Risto Mallinen HTL 9.33,5. Pisteet: 1) Heikki Mattila HTL 196,180, 4) Martti Suutarinen HTL 205,510. P 0 ja t: 500 m: 2) Pekka Hietanen KaVo 45,4; m: 5) Eero Hämeenaho OuTa 2.27,5; m: 5) Eero Hämeenaho OuTa 5.11,5. Pisteet: 5) Eero Hämeenaho OuTa 147,484. Miehet T y t ö t: 500 m: 2) Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 51,5; 1000 m: 3) Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 1.47,5; 1500 m: 4) Sirkka-Liisa J ärvinen KaVo 2.50,8. P isteet 3) Sirkka-Liisa Järvinen KaVo 162,517. Liiton ennätykset Kaija-Liisa Keskivitikka ei kunnioittanut Iiris Sihvosen 11 vuotta kestäneitä ennätyksiä enempää, kuin Riitta Norosen viimevuotisia tuloksiakaan naisten tilastoissa. K eskivitikka otti kaikki ennätykset nimiinsä. Miesten puolella ennätystaulukko muuttui kahden matkan kohdalla. Näistä vastasi loistavaan k untoon päässyt Olavi Hjellman. Nuoret sensijaan eivät päässeet piirtämään nimeään ennätystaulukkoon. 500 m 42,1 Olavi Hjellman TaJ Tampere 1000 m 1.28,5 Juhani Järvinen H TL Rovaniemi m 2.12,5 Olavi Hjellman TaJ Rovaniemi 3000 m 4.41,4 Rauli Helen HTL Tampere 5000 m 7.55,4 Rauli Helen HTL Oulu m 16.31,5 Rauli Helen HTL P ieksämäki Pisteet 187,415 Rauli Helen H TL Pieksämäki Naiset 500 m 48,5 Kaija-Liisa Keskivitikka HTL Helsinki 1000 m 1.40,4 Kaija-Liisa Keskivitikka HTL Pieksämäki 1500 m 2.31,4 Kaija-Liisa Keskivitikka HTL Tampere 3000 m 5.26,2 Kaija-Liisa Keskivitikka HTL Helsinki Pisteet 202,434 Kaija-Liisa Keskivitikka HTL Helsinki Nuo r e t (alle 20-v.) 500 m 43,1 Toivo Salonen P älpy Helsinki m 2.14,8 Olavi Hjellman TaJ Pieksämäki m 4.46,9 Rauli Helen HTL Kajaani m 8.11,5 Olavi Hjellman TaJ Kajaani 1965 Pisteet 186,800 Olavi Hjellman TaJ Kajaani Edustustehtävät Grenoblen talviolympialaisissa Kaija-Liisa Keskivitikka: 500 m 48,1 ; m 1.34,8 (9); m 2.25,6 (6); m 5.03,9 (4). Olavi Hjellman:!JOO m 43,1 ja m 2.10,1. Göteborgin MM-kilpailuissa Rauli Helen. Helsingissä naisten MM-kilpailuissa K aija-liisa Keskivitikka. Östersundissa Ruotsi-3uomi maaottelussa Rauli Helen, Olavi Hjellman, Heikki Mattila. P ieksämäellä Suomi-Ruotsi-Norja naisten m aaottelussa Kaija-Liisa Keskivitikka. Oslossa Pohjola-Neuvostoliitto naisten maaottelussa Kaija-Liisa Keskivitikka. Vedevågissa nuorten 4-maaottelussa Heikki Mattila. J aosto on perustettu Jaostoon ovat, kuuluneet kertomusvuotena puheepjohta ja na Olavi Nikku (3), jäseninä Unto Koskinen (3) ja Jorma. Hellman. Liittotoimikuntaa. on jaostossa. edustanut Mikko Laine (1) ja. sihteerinä on toiminut saakka. Urho Niemenkari ja siitä alkaen Keijo Siita ri. Jaosto on vuoden aikana. kokoontunui kolme (3) kertaa ja. käsitellyt 28 asiaa. Koulutustoiminta Koulutuksesta ovat oman toimensa ohella vastanneet Jorma Hellman, Melontajaosto Kansainvälinen toiminta DDR:stä oli TUL:n vieraana 8-henkinen pikaluistelujoukkue Joukkue kilpaili Helsingissä H TL:n 40-vuotisjuhlakilpailuissa. T UL:n pikaluistelujoukkue vieraili Neuvostoliitossa Joukkueeseen kuuluivat johtajana Sulo Punkkinen, valmentajana ja huoltajana Juhani Järvinen, sekä luistelijat Kaija-Liisa Keskivitikka, Olavi Hjellman, Rauli Helen, Pentti Kiiskinen ja Heikki Mattila. Joukkue osallistui Arkangelissa järjestettyihin Spartakin mestaruusldlpailuihin. Miesten kilpailuissa Olavi Hjellman voitti kaikki matkat ja näin myös yhteispisteet, tuloksilla: 500 m 42,9; 3000 m 4,48,8; 1500 m 2.17,0; m 8.09,3 ja pisteet 185,629. Tarmo Pelli, Tor Wikström ja Keijo Ahvonen. Päätoimista kouluttajaa ei ole ollut. Liiton mestaruuskilpailut Liiton melontamestaruuskilpailut järjesti Turussa Airisto-Melojat. Mestarit: C m : Tor Wikström Helsingin Jyry. C m: Tor Wikström-Rolf Wikström Helsingin Jyry. K m: Keijo Ahvonen Tampereen Vihuri. K m: Keijo Ahvonen. K m : Keijo Ahvonen. 4 x 500 m : Tampereen Vihuri (Keijo Ahvonen-3eppo 37

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 Uudet rakennusmestrit jo työmaalla SISÄLTÖ 3 11 Kutsu kevätkokoukseen...3 Kutsu maaliskuun mestari-iltaan...3 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kovaväkiset Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan Saat maan parasta pankkipalvelua juuri sellaisena kuin itse

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011 Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle Keväällä futsalin 4 divisioonaan noussut Valo jatkoi syksyllä hyviä otteita futsalin Suomen cupissa pudottamalla 2.divisioonassa pelaavat LeKin ja KaVon. Joukkue

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6.

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6. Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013 Arvoisa vuosikokousosanottaja Heinolan vuosikokous Vierumäen luonnonläheisessä ja -kauniissa ympäristössä on viiden heinolalaisen

Lisätiedot

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos 3 / 07 Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos Päätoimittajalta Krister Koivula 3 / 07 Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry 2015 Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on vuonna 2001 perustettu turkulainen, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii auttamaan Turun sekä sen lähialueiden

Lisätiedot

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana MEIDO-KAN 50 VUOTTA, KARATEJAOSTON HISTORIASTA Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana Ensimmäiset karateleirit järjestettiin Suomessa vuonna 1967. Niille osallistuneet

Lisätiedot