Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä kaupungin ruokapalveluissa Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Teknisen lautakunnan vuoden 2015 investointikohteiden hankekortit ja työohjelmat Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen Jäähallien kulurakenteen selvittäminen Huoltoleasing-kaluston käyttöönotto Keskusvarikon käyttöselvitys Teknisen lautakunnan toimintasääntö Vastaukset kuntalaisaloitteisiin Saatavien poistaminen Ilmoitusasiat 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 4 Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Haanpää Leena jäsen Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Rantanen Timo jäsen :t Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Lindström Jan KH:n edustaja :t (osa) Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö :t Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Haanpää ja Keijo Maksimainen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 22. joulukuuta 2014 Leena Haanpää Keijo Maksimainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitos on pyytänyt vuodelle 2015 erilliset rakentamistöiden puitesopimustarjoukset kahdeksalta eri toimialalta; rakennustyöt, putkityöt, ilmanvaihtotyöt, sähkötyöt, vesikatetyöt, peltisepäntyöt, lattiapinnoitustyöt ja jäähdytyslaitetyöt. Puitesopimuskilpailutukseen on otettu mukaan toimialat, joissa on seuraavalla sopimuskaudella odotettavissa useita pieniä hankintoja. Isommat rakentamiseen liittyvät urakat kilpailutetaan erikseen kohteittain. Jokaisessa toimialaryhmässä ennakoidun yhteenlasketun hankintakokonaisuuden on laskettu jäävän kansallisen kynnysarvon, euroa, alapuolelle. Kilpailutuksen sopimuskaudeksi on asetettu Kilpailuun osallistuvat toimittajat ovat tunnettuja lähiseudun toimijoita, joiden tiedetään pystyvän toteuttamaan laadukkaasti kilpailutuksen kohteena olevat rakentamistyöt. Varsinainen toimittajan valinta ratkaistaan hinnan perusteella. Tarjoushintojen pisteytys määritellään tarjouspyynnön mukaisesti tuntihintojen, tavarakateprosenttien ja matkakorvausten perusteella. Oheismateriaalina on malliesimerkki tarjouspyynnöstä. Oheismateriaali: Rakentamistöiden mallitarjouspyyntö Rakentamistöiden kahdeksalta toimialalta lähetettiin yhteensä 40 tarjouspyyntöä. Tarjoajille puitesopimustarjousten jättöaika päättyi Puitesopimustarjoukset avattiin jättöajan päättymisen jälkeen tilalaitoksessa. Kul le kin ra ken tamistöiden toimialalle valitaan kolme vertailupis teiltään edulli sinta toi mit tajaa, ellei kelpoisuusehdon täyttäviä tarjouksia ole vähem män. Liit teenä olevissa avauspöytäkirjoissa sekä tarjousten vertai luissa on tar kem min yksi löity eri toimialoihin tarjouksensa jättäneet ura koitsijat sekä heidän tarjous tensa pisteytys. LIITE B1 - B9, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi rakentamis töiden puitesopimuskumppanit seuraaville toimialoille liitteenä olevien tar jousten vertailujen perusteella: Pienrakennustöiden puitesopimus 2015

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Rakennus-Kylänpää Oy 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy TILAPALVELUJAOSTO: Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus Ilmatuote Oy 2. TRP Group Oy Piensähkötöiden puitesopimus SähköRex Oy 2. Sähköpoint Oy 3. Turun Sähkötukku Oy / Humaliston Sähkö Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Parkettiasennus Juha Mattsson Oy 2. Kloba Oy 3. Teppman Oy Vesikatetöiden puitesopimus Kattava Oy 2. Varsinaisbitumi Oy Pienpeltitöiden puitesopimus Asomet Oy Jäähdytyslaitetöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. Enertest Ky Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 114 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitteli asiaa kokouksessa. Rakentamistöiden tarjousten avauspöytäkirja

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta LIITE A1, TEKLA ja tarjousten vertailut LIITTEET B1-B8, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy rakentamistöiden puitesopimuskump panit seuraaville toimijoille liitteenä olevien tarjousten vertai lujen perustella: Pienrakennustöiden puitesopimus Rakennus-Kylänpää Oy 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus Ilmatuote Oy 2. TRP Group Oy Piensähkötöiden puitesopimus SähköRex Oy 2. Sähköpoint Oy 3. Turun Sähkötukku Oy / Humaliston Sähkö Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Parkettiasennus Juha Mattsson Oy 2. Kloba Oy 3. Teppman Oy Vesikatetöiden puitesopimus Kattava Oy 2. Varsinaisbitumi Oy Pienpeltitöiden puitesopimus Asomet Oy Jäähdytyslaitetöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. Enertest Ky

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että Timo Rantanen poistui esteellisenä kokoukses ta tä män asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä kaupungin ruokapalveluissa 700/ /2014 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Heini Jalkanen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan seitsemän valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Suomalaista lähiruokaa lautasille oman kunnan ruokapalve luissa Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoka on erityisesti paikallista ruokaa, jossa sekä tuotannossa että kulutuksessa käytetään oman alueen raaka-aineita ja jalostusta. Lähiruoka avaa kunnalle mahdollisuuksia; paikalliset ostot auttavat tarjoamaan tuoretta ja maistuvaa ruokaa ja tukevat samalla seudun elinvoimaisuutta. Kun euro pyörii paikallisesti, niin hyvinvointi kertautuu. Naantali on merkittävä elintarvikkeiden hankkija, valmistaja ja tarjoaja. Kuntamme ruokapalvelut tuottavat joka päivä aterioita päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten hoitoon. Haluamme, että lähiseutumme ruoan tuottajien ja valmistajien tuotteet pääsevät kuntalaisten lautasille. Kilpailuttamisessa ei ole sallittua korostaa lähialueen taloutta ja työllisyyttä tai kuljetusmatkoja, mutta hankintojen kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteina voivat olla laatu, toimitusaika, tuoreus, pakkauksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset. Lähituotteiden saaminen mukaan tarjouskilpailuun edellyttää hankintakäytäntöjen kehittämistä. Hankintakäytäntöjen uusiminen mahdollistaa myös tuotannon eettisyyden ottamisen mukaan hankintakriteereihin, esim. eläinten hyvinvoinnin. Me allekirjoittaneet esitämme, että kuntamme ruoan ja raaka-aineiden hankinnoissa käytetään mahdollisimman paljon

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus suomalaisia elintarvikkeita ja oman alueen lähiruokaa. Esitämme lisäksi, että Naantalissa selvitetään, mikä on suomalaisen ruoan ja paikallisen ruoan osuus nykyisistä hankinnoista, ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on lähiruoan käytön lisäämiselle kunnan ruokapalveluissa." KAUPUNGINVALTUUSTO: KAUPUNGINJOHTAJA: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen ympäristövirastolle valmisteltavak si ja mahdollisia toimenpiteitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ruokapalvelunjohtaja Irma Taka-Prami : Vastuullinen ateriapalvelu kehittyy Naantalin kaupungin mukana tuottaen ateriapalveluja eri asiakasryhmille. Uudistuskykyä kasvatetaan osaavan henkilökunnan ja luotettavan asiakaspalvelutarjonnan avulla. Naantalin ateriapalvelun toiminta-ajatuksena on, että laadukkailla, joustavilla ja avoimilla ravitsemispalveluilla saadaan asiakkaille terveyttä ja elämänlaatua. Lisäksi tavoitteena on ollut kestävien elintarvikkeiden eli luonnonmukaisen, kasvispohjaisen ja sesonginmukaisen ruoan käytön lisääminen asetettujen tavoitteiden ja suositusten pohjalta. Vastuulliset hankinnat VNP 4/2009 periaatepäätös kannustaa julkisia toimijoita kestäviin hankintoihin. Periaatepäätöstä on päivitetty vuonna 2013 ja on luonteeltaan suositus kunnille. Julkisten hankintojen on otettava huomioon, energia- ja ympäristönäkökulma hankinnoissaan, kuten ruokapalveluiden, energiaa käyttävien laitteiden sekä palveluiden hankinnassa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo ja ohjaa Suomen elintarvikkeiden turvallisuutta. Myös sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on ehdottanut, että ravitsemuslaatu otetaan huomioon ehdottomana valintakriteerinä julkisten ruokapalvelujen hankinnassa. Lisäksi julkista ruokahuoltoa ohjaavat suomalaiset ravitsemussuositukset VRN, jotka ovat ilmestyneet tammikuussa Naantalin kaupunki ja sen ateriapalvelussa on mietittävä omat tavoitteet, sitoutuminen ja onnistumisen edellytykset lähiruoan ja luonnonmukaisten elintarvikkeiden käytölle. Ateriapalvelun tavoitteena on, että keittiön tarjotusta ruoasta 10 % on luomua vuoteen 2020.( Valtioneuvoston periaatepäätös 20 %). Naantalin kaupungin ateriapalvelujen hankinnat on kilpailutettu Turun seu tuhankintakilpailutuksen yhteydessä. Elintarvikehankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintoihin vaikuttaa myös mm. elintarvikkeiden laatutekijät, toimitusvarmuus ja - aika, ympäristövaikutukset sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Lähes kaikista elintarvikkeista tehdään hankintasopimukset. ulkisen sektorin toimijan on tunnettava vastuuta huoltovarmuuden turvaajana. Vastuullisuus tarkoittaa myös tuoteturvallisuutta, raaka-aineiden alkuperän ja laadun sekä eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Hankintalaki ei ole este vastuullisten ja ilmastoystävällisten elintarvikehankintojen toteuttamiselle. Elintarvikkeiden laatuvaatimukset tarjottavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla puhtaudeltaan korkeatasoisia ja alkuperältään jäljitettäviä, siten kun yleisessä jäljitettävyysvaatimuksessa (178/2002) on määritelty elintarviketoimijoiden osalta. Tarjottavat tuotteet eivät saa olla tai sisältää muuntogeenisiä aineksia (GMO). Sisältyy seutuhankinta / elintarvikkeiden laatuvaatimukset. Luomu on EU-asetuksen mukaan tekninen laatuominaisuus ja hankintalainsäädännön mukaan mahdollista määritellä kriteeriksi. Myös merkkejä kuten Reilun kaupan, ympäristömerkin täyttämiä kriteerejä voidaan käyttää laatuvaatimuksina. Ateriapalvelulla on mahdollisuus myös hankkia pienhankintoina ja kokeiluun kausi-, erityis-, tai räätälöityjä tuotteita MMM työryhmän lähiruokaselvitys esittää, että kun ruokajärjestelmän kehittämiselle on luotu yhteinen eri hallinnonalojen omia strategioi-

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta ta tukeva visio, voidaan myös lähiruokasektoria kehittää hallitusohjelman tuomien yhteistyön mahdollisuuksia hyödyntäen alueella. (www.mmm.fi). Suomalaisen ruoan osuus Naantalin ateriapalveluiden nykyisen hankintaso pimuksen mukaisissa hankinnoissa. Tällä hetkellä Naantalin kaupunki Ateriapalvelussa on Suomalaisia elintarvikkeita käytössä 68 %, luomua 1 % ja ulkomaisia elintarvikkeita 31 %. Tuoteryhmät: Palaliha, siipikarjatuotteet, leivänpäälliset ja valmisruo ka. Suomalaiset liha tuotteet tulevat suomalaisilta maatiloista 100 %. Yrityksen kädenjälki ohjelmassa huomioidaan liiketoiminta-alueella taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöön liittyvät näkökohdat ja lisäksi tuoteturvallisuus. Suomalainen Ulkomainen kg kg Leipomotuotteet Tuotteet leivotaan 100 % kotimaiseen viljaan ja sisältää Hyvää Suomesta merkin. Konditoria ja kahvileivissä ei ole Hyvää suomesta merkkiä, koska kotimaisten hillojen valmistajien hillojen raaka-aineena mm. mango, appelsiini ym. tulee ulkomailta. Suomalainen Luomua Maitotaloustuotteet kg leipomo 402 kg leipomo kg tukku Maitotaloustuotteet Suomalainen maito raaka-aine on puhdasta geenimuuntelemattomia rehuja käyttäen tuotettua. Tuote tukee maakuntien ja maidontuottajien toimeentuloa suomessa. Suomalainen Suomalainen Suomalainen Ulkomainen Suomalainen kg maito, piimä, viilit, jugurtit, kermat, kasvirahkat, rahkat kg mehu kg voi, Oivariini kg rasvaseos, tukku kg juustot

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Ulkomainen kg juustot Kala Toimintaa Länsi-Suomen alueella, tuoreus varmistetaan tukkutoiminnan avulla. Suomalainen Ulkomainen kg kg Ruokapakasteet Suomalaisista raaka-aineista Suomessa valmistetut tuotteet tunnistaa Hyvää Suomesta - joutsenlipun -merkistä. Suomalainen Ulkomainen kg kg tukku Vihannekset ja hedelmät Alueellinen osaaminen ja suomalaisten tuotteiden tuoreus. Suomalainen Ulkomainen Viljatuotteet Suomalainen Luomu Ulkomainen Säilykkeet Mehut kg kg tukku kg hiutale, suurimo, jauho, ruokaherne kg hiutale kg riisi, pasta kg tukku kg täysmehu, mehutiiviste, tukku Kuumat juomat Suomalainen / Ulkomainen Luomu kg, kahvi, tee, suodatinpussit 590 kg kahvi, tee, kaakao Keitot ja kastikkeet Ulkomainen kg Lähiruuan käytön lisäämismahdollisuudet Naantalin kaupunki toimii jo tällä hetkellä lähiruuan käytön lisääminen edistämiseksi. Ateriapalvelujen vastuualueen yhtenä vuoden 2015 tavoitteena on lähiruoan lisääminen ruokatuotannossa. Vuoden 2015 tavoitteeksi on

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 115 asetettu lisäksi paikallisen kalan tarjoaminen ateriapalvelujen asiakkaille kes kimäärin kerran kuukaudessa. Jälkimmäinen tavoite liittyy siihen, että Naantali toimii pilottikuntana lähikalan käytön lisäämishankkeessa. Varsinaisesti lähiruuan käytön lisäämiselle ei ole suuria rajoitteita, koska seutuhankintakilpailutuksen valikoimasta keskeinen osa täyttää lähiruokamääritelmän. Paikallisen ruuan käyttöäkin on mahdollista vielä lisätä jossakin määrin ilman, että hankintasäännökset sitä rajoittaisivat. Paikallisen ruuan käytön lisäämistä rajoittaa kuitenkin tehokkaasti ateriapalveluiden tiukentuvat resurssit. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee esittelyosassa olevan Heini Jalkasen valtuusto aloitteeseen liittyvän selostuksen tiedokseen. Tilapalvelujaosto esittää aloit teen edelleen teknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginval tuuston käsiteltäviksi. TILAPALVELUJAOSTO: TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta merkitsee tilapalvelujaoston esittelyosassa ole van Hei ni Jal ka sen val tuus to aloit tee seen liit tyvän selostuksen tiedokseen ja lähettää aloit teen edelleen kau pungin hal li tuksen ja kau pun gin val tuuston käsiteltäviksi. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Tekninen lautakunta 116 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Oheismateriaalina teknisen lautakunnan talousarvio ja va kans si luettelo Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmat. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on ni met ty käyt tö suun ni tel mas sa. LIITE A2, TEKLA Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman. Ti la pal velu jaosto on hy väksy nyt käyttö suunni telmat kokouk ses saan ja lähettä nyt ne tiedoksi tekni selle lautakun nalle. Tila pal velujaoston käyttöta louden käyttösuunni telmat ovat liitteenä. LIITE B9, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukai sesti vuo den 2015 ta lous arvion käyttösuunnitelman, nimeää esityk sen mukaisesti tulos yksiköiden vastuuhenkilöt ja mer kitsee tie doksi vakanssiluettelon, henkilöstösuunnitelman ja tilapalvelujaoston käyttösuunnitel mat. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 investointikohteiden hankekortit ja työohjelmat Tekninen lautakunta 117 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt taloussuunni telman vuosille ja talousarvion vuodelle Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointien käyttösuunnitelmana vahvistetaan vuoden 2015 investointihankkeiden hankekortit ja käyttösuunnitelmayhteenveto hankkeista. Investointimäärärahan hankekortti on lyhyt kirjallinen selvitys siitä, miten hankemääräraha tai vuosikohdemääräraha on suunniteltu käytettäväksi ja miten määrärahan suuruus ja ajoitus on johdettu. Hankekorttia voidaan täydentää piirustuksin, kartoin, kustannusarvioin, tuottolaskelmin, kaavoitussopimuksin ja muihin asiakirjoin. Hankekortti on varustettava toimielimen hyväksymismerkinnällä, myös muutosten osalta. Hankekortit tallennetaan kaupungin sähköiseen asiahallintajärjestelmään siten, että ne ovat järjestelmän käyttöön oikeutettujen vapaasti selattavissa. Hankekortit ovat voimassa kunnes ne voidaan todeta päättyneiksi. Hankkeen sisällön muuttuessa, on ratkaistava, onko alkuperäinen suunnitelma voimassa vai perustetaanko uusi hanke, jolloin edellinen suunnitelma raukeaa ja sen kesken oleva osuus siirretään uuteen hankkeeseen. Taloussuunnitelman investointiosaan hyväksyttyjen hankkeiden hankekortit on tallennettava rahatoimen osoittamaan sähköiseen kansioon mennessä. Liitteinä on vuonna 2015 toteutettavien yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolai toksen in ves toin ti hank kei den han ke kortit, käyttösuunnitelmayhteenvedot hank keista ja in ves tointien työohjelmat. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmayhteenvedossa. LIITE A3-A5, TEKLA

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman. Tilapalvelujaosto on hyväksy nyt investointien käyttösuunnitelmat kokouksessaan ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tilalaitoksen ja ateriapalvelui den investointien käyttösuunnitelmien yhteenveto ja työohjelma on liit teenä. LIITE B10-B11, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteiden mukaisesti yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 ta lous ar vion in vestointien hankekortit, työohjelmat ja käyt tö suun ni telmayh teen vedot sekä nimeää hankeryhmien ja hank keiden vastuuhenkilöt. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi tilapalvelujaoston inves toin tien käyttösuunnitelmayhteenvedon ja työohjelman. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn ai kana. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 236/ /2014 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt lausuntoa Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta mennessä. Lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä ja suunnitelmaluonnos oheistetaan. LIITE B6, TEKLA Varsinais-Suomen liitto, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö ja Varsinais-Suomen ELY - keskus käynnistivät yhteistyössä Turun kaupun kiseudun kuntien Auran, Kaarinan, Liedon, Paraisten, Maskun, Mynä mäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, Sauvon, Tarvas joen ja Turun kanssa Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmä suunnitelman laatimisen helmikuussa Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu yhteisessä prosessissa Varsinais-Suomen liikennestrategian kanssa. Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennestrategiassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä että ulkoisia yhteyksiä niin kotimaahan kuin ulkomaille ja siitä pyydetään kunnilta erilliset lausunnot. Nyt lausuttavana olevan suunnittelutyön tavoitteena on ollut tunnistaa vuonna 2012 kuntien hyväksymässä rakennemallityössä kuvatun maankäyttöratkaisun liikenteelliset vaikutukset ja konkretisoida tarvittavat kehit tämistoimenpiteet nykyisten liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. Suunnitelman tavoi tevuosi on vuosi Suunnittelutyössä on tunnistettu ja esitetty ne keinot, joilla tuetaan jatkossa tehokkaimmin Turun kaupunkiseudun rakennemallissa ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä hyväksyttyjen kulkutapaosuustavoitteiden saavuttamista. Ydinkaupunkiseudun kunnat ovat Turku, Kaarina, Raisio, Naantali ja Lieto. Suunnitelmassa on priorisoitu toimia, jotka lisäävät jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja hillitsevät autoilun tarvetta. Työssä on tarkasteltu liikennejärjestelmän palvelutasoa kokonaisuutena, joka muodostuu toimintojen saavutettavuudesta, liikennejärjestel-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta män tarjonta- ja laatutekijöistä sekä matka- ja kuljetus- ketjujen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. Suunnitelma-asiakirjat valmistuvat aikataulun mukaisesti elokuussa Naantalia liikennejärjestelmäsuunnitemaa miettivässä työryhmässä on edustanut tekninen johtaja. Erityisesti Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Miltä suunnitelman painopisteet vaikuttavat kuntanne / organisaation ne näkökulmasta? Palvelevatko suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kuntanne asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita? Ovatko painotukset oikeansuuntaiset suhteessa Turun kaupunkiseudun rakennemallissa asetettuihin liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteisiin? 2. Miten kuntanne tai organisaationne on valmis edistämään liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistoimia? 3. Onko suunnitelmassa esitetty jatkuvan liikennejärjestelmätyön organisointitapa kannaltanne toimiva ja pystyykö kuntanne sitoutumaan jatkuvan liikennejärjestelmätyön mukaiseen toimintaan? 4. Minkä liikennejärjestelmän kehittämisen teemoista näette tärkeimpänä rakennemallialueen näkökulmasta? 5. Koska suunnitelman toimenpideohjelmat ovat monin osin hyvin ta voitteelliset, pyydämme teitä lausunnossanne miettimään miten esitet tyjä liikennejärjestelmän kehittämisen teemoja ja toimenpiteitä tulisi edelleen priorisoida. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki lausuu asiassa seuraavaa: Päätieverkon osalta Naantalin kannalta erityisen tärkeään asemaan nousee E 18 väylä, joka on osa Euroopasta Pietariin johtavaa TEN ydinverkkokäytävää, koska merkittävä osa Suomen ja Ruotsin välisestä rekkaliikenteestä järjestetään tällä hetkellä Naantalin sataman kautta. Ennätysvuonna 2008 Naantalin lauttaliikenne välitti lähes rekkaa vuodessa. Tällä hetkellä Naantalin satamaan saapuu ja sieltä lähtee kolme rekkalauttaa vuorokaudessa Ruotsiin ja yksi Ahvenanmaalle. Noin puolet tästä rekkaliikenteestä suuntautuu Helsingin suuntaan, neljäsosa suuntautuu Rauman ja Porin suuntaan ja loput ja-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta kaantuu Tampereen suuntaan ja kaupunkiseudulle. Naantalin satamaan toteutettava monipolttolaitos tulee myös jatkossa osaltaan lisäämään satamaan suuntautuvaa rekkaliikennettä. Koska tavaravirrat keskittyvät logistisesti edullisiin kuljetus-käytäviin on Naantalille elintärkeää, että Turun sataman ohella Naantalin satamaan johtava väylä on sujuva nyt ja tulevaisuudessa niin Naantalin alueella, kuin Turun kehätiellä kohti Helsinkiä ja myös Porin ja Tampereen suuntiin. Koska laivaliikenne kulkee aikataulun mukaan, ovat tavaraliikenteen nopeus- ja täsmällisyysvaatimukset satamien osalta jo nyt korkealla tasolla. Naantali pitää erityisen tärkeänä, että Naantalin satamaan johtavan päätieverkon matka-aika luotettavuus, sujuvuus ja turvallisuus säilyvät maankäytön laajentuessa rakennemallityön tavoitteiden mukaisesti ja alueen liikennetarpeen muuttuessa. Lisäksi on tärkeää, että on tiedostettu E 18 väyläosuuksien tulevaisuuden tarpeita ja jo tällä hetkellä olemassa olevilla liikennemäärillä syntyneitä toimivuusongelmakohtia. Näiden ongelmakohtien parantaminen tulisi pitää mahdollisimman korkealla myös toimenpideohjelmissa. Joukkoliikenteen osalta Naantali sijoittuu kaupunkiseudun reuna-alueelle, jolloin erityisen tärkeäksi muodostuu seudullisen joukkoliikenteen heilurilinja Naantalista Turun kautta Kaarinaan ja Lietoon. Naantali on nähnyt tarpeelliseksi säilyttää jatkossakin tiivis vuoroväli ja sitä kautta joukkoliikenteen korkea palvelutaso. Naantali voi suunnitelman mukaisin keinoin parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta alueellaan, mutta naantalilaisten matka-aikaan esim. Turkuun matkustettaessa, vaikuttaa enemmän muualla kaupunkiseudulla tehdyt panostukset, kuten Raision keskustan ja Satakunnan-tien liikenteen järjestäminen. Nyt suunnitelmassa käsitellyt tavoitteet tukevat joukkoliikenteen sujuvuuden lisäämistä ja matka-aikojen kilpailukykyisenä pitämistä suhteessa henkilöautolla tehtäviin matkoihin. Naantali on osaltaan toteuttamassa kestävien kulkutapojen osuuden kasvattamista kaavoittamalla parhaillaan ydinkeskus-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus taan Naantalin mittakaavassa runsaasti asumista ja liikepaikkoja ja uudistamalla joukkoliikenneterminaalin keskustan ydinalueella. Kävelyn ja pyöräilyn osalta erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuteen, mutta myös pyöräilyreittien sujuvuuteen ja reittien epäjatkuvuuskohtien poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan. Naantalin kaupungin ja kaupunkiseudun kannalta Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma on huolellisesti laadittu ja vastaa käyttäjäryhmien kannalta monipuolisesti sille asetettuihin tavoitteisiin. Ydinkaupunkiseutu on laaja ja kestävät kulkutavat ovat erityisen kehittämisen kohteena, mutta myös henkilöautoliikenteen ja huoltoliikenteen logistis ten kulkuyhteyksien toiminnallisuuteen tulee kiinnittää huo miota. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Lausuntopyyntö ja suunnitelmaluonnos ovat esityslistan liitteinä (KH ). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Naantalin kaupunki lausuu asiassa seuraavaa: Päätieverkon osalta Naantalin kannalta erityisen tärkeään asemaan nousee E 18 väylä, joka on osa Euroopasta Pietariin johtavaa TEN ydinverkkokäytävää, koska merkittävä osa Suomen ja Ruotsin välisestä rekkaliikenteestä järjestetään tällä hetkellä Naantalin sataman kautta. Ennätysvuonna 2008 Naantalin lauttaliikenne välitti lähes rekkaa vuodessa. Tällä hetkellä Naantalin satamaan saapuu ja sieltä lähtee kolme rekkalauttaa vuorokaudessa Ruotsiin ja yksi Ahvenanmaalle. Noin puolet tästä rekkaliikenteestä suuntautuu Helsingin suuntaan, neljäsosa suuntautuu Rauman ja Porin suuntaan ja loput jakaantuu Tampereen suuntaan ja kaupunkiseudulle. Naantalin satamaan toteutettava monipolttolaitos tulee myös jatkossa osaltaan lisäämään satamaan suuntautuvaa rekkaliikennettä.

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot