POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A JOENSUU p. (013) p. (013) Tekijä Riku Rantala Nimike Nousutuen suunnitteluprosessi Toimeksiantaja Respecta Oy Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena on ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten käyttämän apuvälineen, nousutuen, suunnitteluprosessi. Projektin toimeksiantaja on Suomen suurin apuvälinealan toimija Respecta Oy. Prosessin lähtökohtana olivat yrityksen aikaisemmasta tuotteesta keräämät reklamaatiot. Suunnittelu alkoi asiakastutkimuksella ja eteni toimintasuunnitelman kautta ideointiin ja prototyypin valmistukseen. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan tuotesuunnittelun teoriaa, muotoilijan osuutta tuotekehityksessä ja analysoidaan projektin tuloksia. Suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, uutuusarvo ja tuotettavuus. Tässä projektissa lopputulokseksi syntyi tuoteperhe, joka sisältää nousutuen ja kolme erilaista kiinnitysratkaisua. Tuotekehitys on tehty tiiviissä yhteistyössä Respectan myyntiosaston kanssa. Tavoitteena on saada nousutuki markkinoille vuoden 2009 loppuun mennessä. Kieli suomi Asiasanat Teollinen muotoilu, apuväline, tuotekehitys, prototyyppi Sivuja 41 Liitteet 7 Liitesivumäärä 8

3 THESIS May 2009 Degree Programme in Design Sirkkalantie 12A FIN JOENSUU FINLAND Tel Author Riku Rantala Title Product Development Process of a Support Handle Commissioned by Respecta Oy Abstract This thesis describes the product development process of a support handle, an assistive device for handicapped and senior citizens. The project was commissioned by Finland s biggest operator in the field of assistive devices, Respecta Oy. The initiator of the process were the complaints, collected by the company, about the previous model of the support handle. The design process started by a customer feedback survey and continued through a project strategy plan into the creation and building of a prototype. Furthermore, the theory of the product development, and the role of a designer were examined, and the project s achievements analysed. The key values of the design were customer-orientation, security, novelty value and manufacturability. The result of this project is a product family which includes a support handle with three different fixing solutions. The product development was made in close contact with the sales department of Respecta. The aim is to get the support handle to the market before the end of the year Language Finnish Pages 41 Appendices 7 Pages of Appendices 8 Keywords Industrial design, assistive device, product development, prototype

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO. 5 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Alkutilanne Viitekehys Toimintasuunnitelma TUOTEKEHITYSPROSESSI Ideointi Luonnostelu ja tekniset piirrokset Kehitysdialogi yrityksen kanssa PROTOTYYPIN VALMISTUS Yleistä prototyypistä Yläosan valmistus Kiinnitysosien valmistus Pintakäsittely Kiinnitysosienpintakäsittely Yläosan pintakäsittely 33 5 ANALYSOINTI Prosessin analysointi Asiakaslähtöinen suunnittelu 38 6 POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Jauhemaalaus Finterium-hinnasto Alexit softcoatingin testituloksia ResUp-nousutuen asiakaspalautteen kooste RAL-värikartta Käsitteet ja lyhenteet Luonnosteluvaiheen kuvia

5 5 1 JOHDANTO Olin Respecta Oy:llä kesätöissä tuotesuunnittelijana neljä kuukautta vuonna Kesätöideni loppuvaiheessa sain tehtävänannoksi suunnitella uuden tuotteen Respectan mallistossa olevan ResUp-nousutuen tilalle. Kyseessä ei siis ollut niin sanottu faceliftaus eli ulkonäön parantaminen, vaan tuotteen täydellinen uudistus aina teknisistä ratkaisuista pintakäsittelyyn. Kesätöiden loppuessa tuotekehitysprosessi oli vasta varhaisessa vaiheessa, joten päätimme esimieheni kanssa, että teen nousutuen uudistuksesta opinnäytetyön. Nousutuki on apuväline, joka nimensä mukaisesti tukee käyttäjää tämän noustessa ylös vuoteen laidalta tai istuutuessa alas. Tuotteen tavoitteena on lisätä ikäihmisen tai liikuntarajoitteisen turvallisuutta ja vähentää avun tarvetta. Nousutuki sisältää usein muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi toimii sängynlaitana estäen vuoteesta putoamisen. Apuvälinesuunnittelu on jatkuvasti kasvava ala, sillä suuret ikäluokat ovat pian siirtymässä eläkkeelle ja apuvälineiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Myös ihmisten vaurastuminen vaikuttaa siihen, että useat kuluttajat eivät tyydy apuvälinelainaamosta saatavaan käytettyyn ja ennalta määrättyyn tuotteeseen, vaan haluavat kotiinsa yksilöllisiä ja laadukkaita tuotteita. Respecta Oy on Suomen suurin ja monipuolisin apuvälinealan toimija. Respectalla on apuvälinealan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä Suomessa. Respectan osakkeenomistajia ovat Proteesisäätiö 57 %, Terveysrahasto 24 % ja Suomen Punainen Risti 19 %. (Respecta 2008.)

6 6 Projektin tavoitteena on saada mahdollisimman tuotantovalmiiksi suunniteltu tuote, joka tulee korvaamaan mallistossa olevan ResUp-nousutuen vuoden 2009 lopulla. Opinnäytetyössäni olevista mittakuvista on poistettu kaikki tarkat mitat. Tuotekehitysprojekti on yhä kesken, eikä ole tarkoituksenmukaista julkaista mittakuvia täydellisinä. Tutkimuksen tavoite on saada selville entisen nousutuen epäkohtia ja hyviä puolia sekä kehittää niitä entistä parempaan suuntaan. Uutta nousutukea suunniteltaessa tärkeitä huomioitavia asioita ovat toiminnot ja yksityiskohdat, jotka tekevät nousutuesta mahdollisimman monitoimisen ja useille käyttäjille sopivan. Säädöt ja lukitukset on mietittävä monelta kannalta ja kehitettävä mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja nopeiksi. Lisäksi tuotteeseen tulee saada uutuusarvoa toiminnoilla tai muotoilulla. Opinnäytetyöni keskittyy nousutuen tuotekehitykseen, suunnittelun ja prototyypin valmistukseen. Näiden lisäksi käsittelen myös tuotesuunnittelun teoriaa ja asiakastutkimusta, jota suoritin kesätöideni aikana. 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Alkutilanne Respecta Oy oli reklamaatioiden perusteella tiedostanut tarvitsevansa mallistoonsa uuden nousutuen kuvassa 1 näkyvän ResUpin tilalle. Organisaatio oli kerännyt aktiivisesti tietoa ResUpin hyvistä ja huonoista puolista (liite 4). Tuotteen heikkouksia parantamalla oli helppo lähteä suunnittelemaan korvaavan tuotteen ominaisuuksia. Myös entisen nousutuen keräämästä positiivista palautteesta oli hyötyä suunnitellessani toimintoja, joita asiakkaat arvostivat entisessä tuotteessa.

7 7 Kuva 1. ResUp-nousutuen mainoskuva (Respecta 2008). Tein Respectalla työskennellessäni kesän aikana muutamia asiakastutkimuksia, esimerkiksi Lieksassa sijaitsevassa palvelutalo Karpalossa ja haastattelemalla Joensuun toimipisteellä käyviä asiakkaita. Karpalossa keräsin muun tutkimuksen ohessa tietoa asiakkaiden kokemuksista erilaisten nousutukien käytöstä ja parannusehdotuksia. Sain useilta vuosia nousutukia käyttäneiltä asiakkaalta hyviä huomioita ja ideoita tuotekehitykseen. Näitä asioita ei välttämättä tiedosta ilman pitkäaikaista käyttökokemusta. Nousutuen tuotekehityksen alkaessa olin jo kesän aikana saanut hieman kokemusta apuvälinesuunnittelusta ja mikä tärkeintä, olin omaksunut ajattelutavan, jolla on hyvä kartoittaa tuotteissa ilmeneviä hankalia toimintoja. Jokaista liikettä tehdessä täytyy miettiä, että joillakin käyttäjillä on heikko puristusvoima, toisilla rajoittuneet liikeradat ja kaikki eivät välttämättä näe tuotetta tarkasti tai ollenkaan. Kun tuotteen asennuksen ja testikäytön suorittaa jokaisen liikkeen kohdalla noita kolmea tekijää pohtien, saa selvitettyä hankalia toimintoja.

8 8 Respectan päätoimipisteellä käydessäni tutustuin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yksikköön Toimiva koti. Toimivassa kodissa esitellään apuvälineitä ja helpon liikkumisen innovaatioita (kuva 2). Sain hyvän kuvan, millaisia apuvälineitä markkinoilla on ja millaisia tulevaisuuden tuotteet tulevat olemaan. Kuva 2. Muiden valmistajien nousutukia esillä toimivassa kodissa. Suunnittelun lähtökohdat olivat siis kohtalaisen hyvät aloittaessani opinnäytetyötäni. Yritys oli alusta asti hyvin prosessissa mukana ja kertoi selkeästi, millaisen tuotteen tarvitsee. Sain myös tutkittavaksi ja testattavaksi vanhan nousutuen, ResUpin. Huomasin nopeasti reklamaation pitävän monelta osin paikkansa. Nousutuki oli minullekin melko raskas käyttää, vaikka olen nuori ja terve. Lisäksi

9 9 useaan asentoon lukittuva mekanismi oli kömpelö ja aiheutti paljon ylimääräistä työtä nousutuen loksahdellessa vääriin asentoihin. Myös pintamateriaali tuntui epämiellyttävältä ja keräsi nopeasti pölyä pintaansa. 2.2 Viitekehys Esittelen opinnäytetyöni visuaalisessa viitekehyksessä asiakkaan, muotoilijan, toimeksiantajan ja tuotteen vuorovaikutukset toisiinsa (kuva 3). Kaikki tapahtuu tuotteen ympärillä, sillä viitekehyksessä tuote on yhdistävä tekijä asiakkaan, yrityksen ja muotoilijan välillä. Kuva 3. Opinnäytetyöni visuaalinen viitekehys: tuotteen, muotoilijan, toimeksiantajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus.

10 10 Muotoilijan ja asiakkaan välinen kontakti tapahtuu suurimmaksi osaksi asiakastutkimuksen kautta. Tutkimuksella muotoilija selvittää asiakkaan tarpeen ja kartoittaa ongelmaa. Asiakkaan mielipide on tärkeä apu suunnittelutyössä, koska usein käyttäjä tietää halutut ominaisuudet ja kykenee osoittamaan tuotteen epäkohdat. Asiakkaan ja toimeksiantajan välinen kontakti on enimmäkseen asiakaspalautetta, jota tulee toimeksiantajalle automaattisesti esittelytilanteissa, tuotekokeilujen yhteydessä ja reklamaation muodossa. Toisinaan asiakaspalautetta kerätään aktiivisesti esimerkiksi messuilla tai kampanjoilla. Useimmiten asiakkaan omasta aloitteesta antama palaute on reklamaatiota tai muuten negatiivista. Tuotteen toimivuutta pidetään itsestäänselvyytenä ja positiivisia ominaisuuksia ei muisteta helposti, vaikka tuotekehityksen kannalta on tärkeää tietää myös hyvät ominaisuudet, joita kehittää eteenpäin. Toimeksiantajan ja muotoilijan välinen kontakti on kaksisuuntaista yhteistyötä. Sisällään se pitää muun muassa palautetta, luonnosten ja ideoiden karsintaa, osaamisen jakamista ja tukea. Hyvä yhteistyö on edellytys projektin onnistumiselle, sillä jos tieto ei kulje, tuotteen kehitys kärsii tai jopa pysähtyy. Kaikkein paras muoto kanssakäymiselle olisi tapaaminen säännöllisin ajoin, mutta kun välimatkat ovat pitkät, joudutaan tyytymään puheluihin ja sähköpostilla käytävään keskusteluun. Korvenmaan (1998, 103) mukaan tehokas muotoilun käyttö kannattaa ajoittaa jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa: Muotoiluosaamisen tarjoamat mahdollisuudet strategiselle suuntautumiselle voidaan ottaa näin huomioon ja tarpeellista muotoiluosaamista kehittää suhteessa muiden voimavarojen kasvuun.

11 11 Muotoilijan suhde tuotteeseen on tuotekehitysprosessi. Hän suunnittelee konseptin alkutekijöistä valmiiksi tuotteeksi useiden työvaiheiden kautta. Muotoilija käyttää asiakkailta ja yritykseltä kerättyä tietoa avuksi suunnitellakseen ja toteuttaakseen mahdollisimman hyvän tuotteen tai palvelun. Lopullinen tuotos on kuitenkin muotoilijan näkemys, sillä esimerkiksi asiakastutkimus on vain työkalu, jonka avulla kartoitetaan ongelmia ja positiivisia ominaisuuksia. Asiakas on kuluttaja, eli hän ostaa tai saa käyttöönsä tuotteen. Hän tutkii erilaisia markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja hankkii tarvettaan vastaavan. Jos se on huono, asiakas oletettavasti hankkii jatkossa kilpailijan tuotteita, ja levittää negatiivista sanaa huonoksi kokemastaan valmistajasta. Jos taas asiakas on tyytyväinen, hän luultavasti luottaa valmistajaan jatkossakin. Toimeksiantaja vastaa tuotteen markkinoinnista ja usein myös valmistuksesta tai teettämisestä. Kyseisen yrityksen intressejä ovat esimerkiksi viedä tuotekehitystä eteenpäin, saavuttaa asiakkaiden luottamus, maksimoida myynti ja minimoida kustannukset. 2.3 Toimintasuunnitelma Hyvän toimintasuunnitelman saadakseni tutustuin aluksi alan kirjallisuuteen ja joidenkin oppilaitosten etäopetusmateriaaleihin internetissä. Tuotekehityksestä ja -suunnittelusta on kirjoitettu melko paljon teoriaa ja tutkimuksia käsittelevää kirjallisuutta. Perehdyin Ilkka Kettusen kirjoittamaan Muodon palapeli teokseen sekä tuotantotalouden perusopintojen etäopetuspakettiin Kuopion avoimen yliopiston internetsivuilla. Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulun etäopetusmateriaalissa kerrotaan tuotesuunnittelun lähtökohdista, että tuote voidaan suunnitella ja rakentaa vain, jos sen toimintaperiaatteista, potentiaalisista käyttäjistä, valmistusmääristä ja hinnasta on olemassa jonkinlainen käsitys. Tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa tapahtuvan tuoteohjelman suunnitteluprosessin aikana muodostuu tuoteidea, joka pohjautuu toisaalta yrityksen strategiaan ja toisaalta asiakkaan

12 12 tarpeeseen. Tuoteidea pitää sisällään paitsi liiketoimintaa varten tarvittavat lähtökohdat, myös tuotteen toimintaan liittyvän periaatteen, joka toimii varsinaisen tuotesuunnitteluprosessi liikkeellepanijana. (Kuopion yliopisto & Savoniaammattikorkeakoulu 2009.) Tässä projektissa tuotteen toimintaperiaate on selvä, sillä käytössä on sama periaate kuin entisellä tuotteella, ResUpilla. Apuvälinemarkkinoilla tuotteen potentiaaliset hankkijat ovat yleensä kunnalliset ja yksityiset laitokset, ikäihmiset ja joko pysyvästi tai väliaikaisesti liikuntarajoitteiset henkilöt. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat siis selvillä. Valmistusmäärät vaihtelevat suuresti tulevien tilausten mukaan, mutta kyse on tuhansista kappaleista vuodessa. Harkinnan alla on myös tuotteen vienti ulkomaille. Hintahaitari on suurin piirtein tiedossa, tarkka hinta määritellään syntyvien tuotanto- markkinointi- varastointi- yms. kulujen mukaan ja tilauksen koon perusteella. Kettusen (2001, 59) mukaan lähtökohtien ollessa selvillä ja kun tuotteesta on saatu likimääräinen kuvaus, kartoitetaan kohderyhmien ja erilaisten käyttäjien tarpeet. Konseptimuotoilun tueksi haetaan tietoa myös patenteista, kirjallisuudesta, asiantuntijoilta ja kilpailijoiden tuotteista. Tavoitteena on saavuttaa pätevä ratkaisuehdotus ongelmaan, jotta koko tuotekehitysryhmä sitoutuu kehitettävään konseptiin. Konseptimuotoilun tarkoituksena on tuottaa uuden muotoilun periaateratkaisut. Näiden ratkaisujen tulee tyydyttää käyttäjän tarpeet ja erilaistaa tuote kilpailijoiden tuotteista. Tämän vaiheen aikana voidaan tehdä vielä suuriakin muutoksia tuotteeseen.

13 13 3 TUOTEKEHITYSPROSESSI 3.1 Ideointi Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusi tai entistä parempi tuote. Tuotekehitys on prosessi, johon kuuluu tuoteidean etsiminen, kehitysnäkymien, markkinoiden ym. tuotekehityshankkeen käynnistämiseen tarvittavien tietojen selvittäminen. Osa-alueita ovat myös varsinaisen tuotteen luonnostelu, yksityiskohtainen suunnittelu, optimointi, työpiirustusten tekeminen, käyttöohjeiden laatiminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen. (Jokinen 1989, 9.) Aloitin nousutuen kehittämisen kartoittamalla suunnittelua hallitsevat tekijät. Ensimmäisenä tuli selvittää toimivaan tuotteeseen tarvittavat osat. Markkinoilla olevia tuotteita tutkiessani kävi ilmi, että nousutuki koostuu käytännössä aina kahdesta erillisestä osasta. Kyseiset kappaleet ovat yläosa, josta pidetään kiinni ja otetaan tukea, sekä jalusta tai kiinnityskappale. Tuotantotehokkuutta ajatellen valitsin lähtökohdaksi yhden yläosan, jolla on useita eri kiinnitysvaihtoehtoja. Nousutuen yläosa on siis moduuli, joka käy kiinni erilaisiin jalustoihin. Seuraavana ideoinnin kohteena olivat toiminnot ja ominaisuudet, jotka tuovat tuotteelle uutuusarvoa ja kysyntää markkinoilla. Myös materiaalivalinnat ja karkeat materiaalivahvuudet oli päätettävä tässä vaiheessa prosessia, sillä nousutuen on kestettävä 150-kiloisen ihmisen paino, oltava kevyt ja pestävissä kovilla kemikaaleilla. Nämä seikat rajoittavat useita materiaaleja pois suunnittelusta. Paras mahdollinen materiaali olisi ruostumaton teräs, joka on huomattavasti tavallista terästä kalliimpaa. Sen käyttö nostaisi nousutuen hinnan liian korkeaksi varsinkin kunnallisille hoitokodeille, joilla on määrätty budjetti tietyn nousutukierän hankintaan. Ruostumattoman teräksen tuoma korkea hinta karsisi myös suuren osan yksityisistä kuluttajista. Tavallinen teräs maalattuna toimii hyvin tarkoituksessa ja on hinnaltaan sopivaa.

14 14 Nousutuen yläosaa ideoidessa oleellisia tekijöitä olivat ergonomia, käytettävyys, luotettavuus, säädöt ja turvallisuus. Lueteltu järjestys ei ole tärkeysjärjestys, vaan aakkosellinen. Rungon tulee olla niin tukeva, että käyttäjä voi nojata siihen pelkäämättä tuen pettävän. Korkeudensäätö on melko välttämätön toiminto, sillä sänkyjen mittasuhteet ja patjojen paksuudet vaihtelevat nykyään suuresti. Korkeudensäätö mahdollistaa myös entistä ergonomisemman käytettävyyden erikokoisille asiakkaille. Lähtökohtana oli myös, että sama yläosa toimii kääntyvänä tai yhteen asentoon lukittavana, sillä eri asiakasryhmät tarvitsevat kääntyvää tai kiinteää tukea. Monella kilpailijalla kiinteä ja kääntyvä nousutuki ovat kaksi eri tuotetta, mutta halusin saada molemmat toiminnot suunnittelemaani versioon. Kiinnityskappaleita suunnitellessa tuli huomioida nykyisin käytössä olevat sänkymallit. Nykyään yhä useammat sängyt ovat rakenteeltaan runkopatjamaisia. Näissä tapauksissa patjan lisäksi erillistä tukirakennetta ei ole. Monissa nousutuissa tätä ei ole juurikaan huomioitu, sillä kyseinen rakenne on hankala kiinnityksen kannalta. Sängynrungon osat, joihin kiinnityskappaleen saa liitettyä, ovat usein sängyn alla tai alareunassa. Jotkin runkopatjat, varsinkin jenkkisängyt, ovat maavaraltaan todella matalia, joten runkoon on hankalaa päästä käsiksi matalan reunan alta. Toinen merkittävä sänkymalli on putkirunkoinen sairaalavuode. Varsinkin laitoksissa ja hoitokodeissa putkirunkoinen sänky on yleisin käytössä oleva vuode. Näissä laitoksissa käytetään paljon nousutukia, joten oli selvää, että nousutuelle tulee olla kiinnitysratkaisu putkirunkoisiin vuoteisiin. Laitosvuoteeseen nousutukea kiinnittäessä pätevät aivan eri kriteerit kuin kotikäytössä: laitosvuoteita liikutetaan paljon pyörillä, vuoteissa on usein laidat, jotka tulee saada laskettua alaasentoon nousutukea irrottamatta, ja puhdistusaineet ovat vahvempia kuin kotikäytössä. Kolmas yleinen sänkymalli on perinteinen puulaitainen vuode, jossa patja on puurungon päällä tai varassa. Etenkin runkopatjoja ja puulaitaisia sänkyjä on 80 cm, 90 cm, 120 cm 160 cm ja 200 cm leveinä. Lisäksi on otettava huomioon laitojen leveys, joka voi vaihdella suuresti.

15 Luonnostelu ja tekniset piirrokset Luonnos tarkoittaa karkeaa kuvausta tuotteen tekniikasta, toimintaperiaatteista ja/tai muodosta. Se esitetään yleensä kaksiulotteisena piirroksena tai kolmiulotteisena mallina ja lisäksi usein mukana on tekstimuotoinen selventävä kuvaus. Luonnosten tekeminen on varsin helppoa ja nopeaa. Se on edullista verrattuna muiden tuotekehitysprosessin vaiheiden aiheuttamiin kustannuksiin. Luonnosteluvaiheessa suunnitelma hahmotellaan sellaiselle tasolle, että ajatusmallin perusteella voidaan muodostaa suunniteltavasta kohteesta alustava malli. Luonnostelu on ensimmäinen vaihe kohti suunnitelman toteuttamista fysikaaliseksi tuotteeksi. Luonnosta käytetään idean arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa. Myös suunnittelun ja muiden yrityksen osastojen välinen kommunikointi paranee, kun käytettävissä on sanallisen esityksen lisäksi kuvallinen esitys ideasta. (Kuopion yliopisto & Savonia-ammattikorkeakoulu 2009.) Aloitin luonnostelun jo varhaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia. Liitteessä 7 on muutamia eri työvaiheiden luonnoksia. Kaikki ideat on hyvä saada muistiin, ja monessa tapauksessa kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Myös ideoiden poimiminen jatkokehitykseen on helpompaa nipusta piirroksia kuin pitkästä muistiinpanolistasta. Kun tuote toimintoineen oli ideoitu ja luonnosteltu, piirsin käsin karkeat tekniset mittakuvat. Tämä suunnitteluprosessin vaihe tunnetaan nimellä konseptimuotoilu. Kettusen (2001, 71) mukaan konseptimuotoilu on luovin vaihe, koska siinä haetaan monien vaihtoehtojen kautta kehityskelpoisempia ideoita, joita voi kehittää eteenpäin. Hänen mukaansa parhaimpaan lopputulokseen yleensä päästään, kun ideoita ja luonnoksia on hyvin runsaasti. Ideointivaiheen tulee olla laaja, jotta siinä syntyy tarpeeksi materiaalia konsepteihin. Niiden joukossa on usein yksi tai muutama erityisen hyvä idea. Luovassa ideointivaiheessa turhaa kritiikkiä on vältettävä. Arviointi kannattaa vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ideoita aletaan koota ja tiettyjä yhdistäviä ajatuksia on ilmennyt. Isot ja monimutkaiset ongelmat kannattaa jakaa osa-alueisiin, koska ne tuntuvat silloin helpommin hallittavilta. Muotoilijan on parasta vaihtaa menetelmiä, koska joskus jopa piirroksen koon muutta-

16 16 minen saattaa tuottaa tuloksia. Muotokielen ideoita voi hakea kokonaan erityyppisistä tuotteista. (Kettunen 2001.) Luonnostelun jälkeen piirsin käsin tarkkoja kuvia, joihin keskitin ideoita. Käsin piirtämällä yksityiskohdat alkoivat hahmottua kokonaisuuksiksi ja tuotteen osista alkoi muodostua jo selkeä käsitys. Kun olin piirtänyt useita versioita osista ja miettinyt karkeaa mitoitusta, alkoi suunnittelu olla siinä vaiheessa, että otin työvälineeksi tietokoneen. Seuraavana työvaiheena oli 3D-mallintaminen Rhinoceros-3D-ohjelmalla. Mallintamalla sain nopeasti tehtyä käsin piirretyistä ideoista mittatarkkoja kuvia, joissa yksityiskohtia ja mittasuhteita oli hyvä kehittää eteenpäin. 3D-malleilla oli erittäin helppoa käydä vuoropuhelua Respectan myyntiosaston kanssa. Käytin luonnoksia renderöidessäni (liite 6) Penguin1.0-ohjelmistoa, joka tekee kuvasta erittäin selkeän ja yksiselitteisen (kuva 6). 3D-kuvat eivät jätä samanlaista tulkinnanvaraa kuin käsintehdyt piirrokset, joten katsoja voi keskittyä suoraan kuvassa esitettävään yksityiskohtaan kiinnittämättä huomiota muotoilijan piirtotyyliin tai käytettyihin välineisiin. Lisäksi 3D-kuvan saa mittatarkkana mistä tahansa perspektiivistä. Saman piirtäminen käsin veisi moninkertaisesti aikaa. Ennen lopullisen mallin löytämistä tein useita 3D-versioita nousutuen eri osista, ja useimmissa tapauksissa lähetin renderöityjä kuvia Respectalle arvioitavaksi sähköpostilla. Myyntiosaston henkilökunta kertoi yleensä mielipiteitä lähettämistäni kuvista ja auttoi jatkokehittelyssä. Muutamassa tapauksessa usean mallin välillä järjestettiin äänestys ja sitä kautta valita jatkokehitettävä versio tai muoto. Rhinoceros-3D ei ole varsinaisesti tekniseen piirtämiseen tarkoitettu ohjelma, mutta tarvittaessa sillä saa tehtyä tarkkoja mittapiirroksia, jotka tulivat monessa vaiheessa suureksi avuksi tuotetta mitoittaessani. Tietokoneen näytöltä on hankalaa hahmottaa esineen todellista kokoa, ja tulostamalla 1:1-kokoisia mittakuvia sain suunniteltua esimerkiksi nousutuen yläosan mitoituksen ergonomiseksi (liite 6).

17 17 Esimerkiksi ennen nousutuen yläosan lopullisen mallin valitsemista siitä oli vielä kuvassa 4 näkyvät kaksi eri versiota: ellipsi ja suunnikas. Niistä molemmista oli kaksi erikokoista variaatiota: kaaren korkeus 225 mm ja 250 mm. Lopullinen valinta suoritettiin äänestämällä. Koska molemmat muodot ja mitoitukset olivat toimivia ja jakoivat mielipiteitä kuvien perusteella tehdyssä äänestyksessä, valinta oli hankalaa. Tein siis molempien eri muotojen matalammasta, 225 mm:n korkuisesta, versiosta mittatarkan testikappaleen (kuva 5). Materiaalina käytin muovista sähköasennusputkea. Lähetin molemmat vaihtoehdot Helsinkiin Respectan päättäjille lopullista valintaa varten. Kuva 4. Yläosan viimeiset versiot ennen äänestystä.

18 18 Kuva 5. Muovinen testikappale 225 mm korkea suunnikas yläosasta. Malleja vertaamalla Respectan myyntiosaston henkilöt valitsivat lopulliseksi versioksi kuvassa 6 näkyvän 225 mm korkean ellipsin. Sitä kannattaneet luettelivat eduiksi rauhallisen muodon, loivat mutkat, tasapainoisen vaikutelman ja turvallisuuden. Yläosan muoto on tarkkaan harkittu. Ellipsin sisällä oleva putki estää ihmisiä työntämästä päätä nousutuen kaaren läpi. Yläputki, joka kulkee yhtenäisenä katkeamattomana linjana, antaa mahdollisuuden liu uttaa kättä koko nousutuen mitan irrottamatta otetta. Kolmessa tasossa menevät putket mahdollistavat kolmivaiheisen kiipeämisen käsillä ylös noustessa.

19 19 Kuva 6. Lopulliseksi malliksi valittu yläosa. Kiinnityskappeleita suunnitellessani helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat avainasemassa. Esimerkiksi putkirunkoiseen vuoteeseen tulevaa kiinnitystä (kuva 7) suunnitellessani otin mitoitukset leveyteen ja korkeuteen ResUpin vastaavasta kiinnityksestä, sillä se oli mitoitettu sairaalavuoteeseen sopivaksi ilman, että kiinnitys haittaa vuoteen laskettavien laitojen liikerataa. Kehitin kiinnitysosasta mahdollisimman pienen ja edullisen valmistaa. Näin saavutetaan kilpailuetu kuntien kilpailuttaessa apuvälinevalmistajia, kun ne hankkivat hoitokoteihin nousutukia. Edullisesta hinnasta ja yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta kiinnityksessä on korkeudensäätö, mahdollisuus lukita tuki yhteen asentoon 90 asteen porrastuksella ja kiinnitys useisiin erilevyisiin runkoihin.

20 20 Kuva 7. Kiinnitys putkirunkoiseen vuoteeseen Sängynaluskiinnitystä (kuva 8) suunnitellessani lähtökohtana oli portaaton leveydensäätö. Sängyt sijoittuvat leveytensä puolesta yleensä välille cm, mutta myös kapeampia ja leveämpiä vuoteita on markkinoilla. Toinen merkittävä lähtökohta oli, että kiinnitys tapahtuu ilman ruuveja. Moni nykyinen nousutuki joudutaan ruuvaamaan puulaitaisen sängyn kylkeen kiinni. Kun nousutukea ei enää tarvita, sänkyyn jäävät ikävät jäljet muistoksi. Suunnittelemani osa kiinnittyy vuoteeseen puristuksen ja kitkan voimalla. Nousutuki saavuttaa kilpailuedun sillä ominaisuudella, että sen kiinnitys ei turmele puulaitaa.

21 21 Kuva 8. Sängynaluskiinnitys Kolmas kiinnitysratkaisu on jalustakiinnitys (kuva 9). Kiinnitys perustuu tuen lattiaa vasten olevaan jalkaan, joka ohjaa rasituksen alas sängyn laidan sijaan. Tämä on erityisen hyvä ominaisuus, jos sänky on valmistettu esimerkiksi lastulevystä tai on muuten rungoltaan kevytrakenteinen. Yhteensopivuus sänkyihin on hyvä, sillä kiinnitys käy kaikkiin vuoteisiin, joiden laidan alareuna on maasta mm:n korkeudella. Kiinnitysosa, jolla jalusta liitetään sänkyyn, liikkuu putken ulkopuolella portaattomasti ja se kiristetään sopivalle korkeudelle. Kyseinen osa on saksalaisen Ganter Griffin valmistama komponentti: Flanged connector clamp (kuva 10). Se saadaan tilattua maahantuojalta SPINEA Oy:ltä (Ganter Griff 2008; Spinea Oy 2008). Valmiita osia käyttämällä säästetään kuluissa, sillä jos vastaavia osia alkaa teettää valutuotteena, muottikustannus on todella suuri. Isoja eriä kyseistä osaa hankittaessa päästään varsin edulliseen kappalehintaan.

22 Kuva 9. Jalustakiinnitys 22

23 23 Kuva 10. Flanged connector clamp (Spinea Oy 2008). 3.3 Kehitysdialogi yrityksen kanssa Kävin kehityskeskustelua enimmäkseen sähköpostilla useiden myyntipuolen henkilöiden kanssa. Respectalla on toimipisteitä 13 eri paikkakunnalla, joten olisi ollut liian hidasta ja kallista tavata henkilökohtaisesti kaikkia suunnitteluun liittyviä avainhenkilöitä. Sähköpostilla sain toimitettua välittömästi uudet kuvat ihmisille, ja vastaus tuli useimmiten nopeasti. Kaikkiaan oli positiivinen yllätys, miten aktiivisesti ihmiset antoivat palautetta ja osallistuivat suunnitteluun. Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulun etäopetusmateriaalissa (2009) todetaan, että asiakkaat ja yhtiön johto haluavat aina tuotteet entistä halvemmalla, laadukkaampina ja nopeammin. Kehitystoiminta aiheuttaa vain pienen osan tuotteen kokonaiskustannuksista, mutta sen vaikutus lopullisiin kustannuksiin on merkittävä. Myös tuotteen laatu on keskeinen tekijä nykyaikaisessa teollisuudessa. Laatua ei saada tuotteeseen ilman suunnittelua.

24 24 Kaikki konkreettiset tuotteet ovat jonkinlaisen kehitysprosessin tuloksia. Kuitenkin uusille tuotteille on jatkuva tarve. Koska tuotteet monimutkaistuvat, yhden henkilön kehityspanos ei useinkaan riitä, vaan tarvitaan monesta henkilöstä koostuvaa kehitystiimiä. On arvioitu, että 85 % uusissa tuotteissa esiintyvistä ongelmista johtuu huonosta kehitystoiminnasta. Tuotteiden kehitys on varsin hidasta; yksinkertaisenkin tuotteen kehityksessä kuluu helposti jopa vuosi. Monimutkaisia tuotteita kehitetään helposti useita vuosia. Tuotekehitykseen käytetyt rahat ovat suhteessa kehitystiimin kokoon ja kehitykseen käytettyyn aikaan. Suunnittelukulujen lisäksi yhtiö joutuu useimmiten investoimaan myös uuteen tuotantotekniikkaan. (Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulu 2009.) Tässä projektissa tuotteen muotoilu piti sisällään myös mekaniikkasuunnittelua. Respectalla ei ollut käytettävissä insinööriä, jonka kanssa olisin voinut käydä läpi teknisiä yksityiskohtia. Sain jonkin verran konsultointia mekaanisiin ratkaisuihin S K Engineering Oy -insinööritoimistosta. Siellä teimme myös tietokoneella alustavat rasitustestit nousutuen 3D-mallille. Testitulos näytti hyvältä, mutta prototyypille on tehtävä vielä mekaaniset rasitustestit. Joissain vaiheissa tuotekehitysprosessia monialaisesta suunnittelutiimistä olisi ollut apua, sillä insinööri olisi tiennyt entuudestaan joitakin ratkaisuja, joiden selvittämiseen minulla meni runsaasti aikaa. Vaikka suurin osa yhteydenpidosta Respectalle tapahtui puhelimella ja sähköpostilla, kävin toki esittelemässä projektin etenemistä muutaman kerran Helsingissä, kerran Kuopiossa ja säännöllisesti Joensuun toimipisteellä. Prototyyppien lähettäminen Helsinkiin tapahtui kätevästi yrityksen sisäisellä postitusjärjestelmällä, jossa logistiikasta vastaa Matkahuolto.

25 25 4 PROTOTYYPIN VALMISTUS 4.1 Yleistä prototyypistä Prototyyppi tarkoittaa toimivaa mallia, jonka avulla esimerkiksi muotoiluratkaisuja voidaan testata oikeissa olosuhteissa ja saada palautetta tuotteen parantamiseksi (Muotoilualan keskeinen termistö 2009). Sanaa käytetään yleisimmin tuotekehitystoiminnan yhteydessä. Kun tarkoitetaan esinettä, esimerkiksi ensimmäistä painokappaletta, jolla ei ole testattavia toiminnallisuuksia, silloin suomen kielen vastine on mallikappale. Teollisuuden tuotekehitystoiminnassa, esimerkiksi opinnäytetyössäni, prototyyppi tarkoittaa ensimmäistä toimivaa testiversiota. Prototyyppejä voidaan valmistaa useissa eri vaiheissa tuotekehityksen edetessä. Tuotteen testausta ja mahdollista jatkokehittelyä varten tarvittiin toimiva prototyyppi. Halusin saada prototyypistä mahdollisimman realistisen ja toimivan, joten tein niin mittatarkkaa jälkeä, kuin koulun mallipajalla onnistuu. Tein itse mahdollisimman monia työvaiheita, sillä osien tilaaminen alihankkijoilta on kallista enkä halunnut kasvattaa projektin budjettia turhaan. En myöskään halunnut menettää tilaisuutta harjoitella ja oppia uusia valmistustapoja. Tarkasti tehdystä prototyypistä saa varsin todenmukaisen kuvan tuotteen lopullisesta, teollisesti valmistetusta versiosta. Joitakin eroja tulee väistämättä, sillä esimerkiksi putken taivutus onnistuu tehtaalla CNC-ohjatulla putkentaivutusrobotilla siistimmin ja tarkemmin, kuin mitä käsin on mahdollista tehdä. Myös teolliset hitsaussaumat ovat tarkempia ja lujempia kuin käsin tekemäni. Kun tuote siirtyy paperilta ja tietokoneen näytöltä konkreettiseksi käsin kosketeltavaksi esineeksi, saattaa ilmetä sellaisia vikoja, joita piirustuksissa ei ole huomannut, joten usein prototyypin valmistuksen jälkeen malliin joudutaan tekemään muutoksia. Mittasuhteetkin hahmottuvat paremmin oikeasta esineestä kuin piirroksesta tai 3D-mallinnuksesta.

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi TEOLLISEN MUOTOILUN PÄÄMÄÄRIÄ Tuotteiden käyttöarvon kohottaminen - käytettävyys - turvallisuus - huollettavuus - ergonomia - viihtyvyys - käyttömukavuus - ymmärrettävyys Esteettisen laadun kohottaminen

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn sivu -1- TwinColumn II videoneuvotteluun sivu -2- TwinC lisätarvikkeet sivu -3- Kiinnikkeet sivu -4- TwinColumn Double 2-puolinen

Lisätiedot

SEISMO FACTORY SEISMO FACTORY www.seismo.fi Hiidenkatu 9, 20360 Turku puh. (02) 275 4040 fax. (02) 236 0061

SEISMO FACTORY SEISMO FACTORY www.seismo.fi Hiidenkatu 9, 20360 Turku puh. (02) 275 4040 fax. (02) 236 0061 SEISMO FACTORY Seismo? Seismo Factory tarjoaa tuotteita ja palveluita, joilla parannetaan asiakkaan näkyvyyttä ja myyntiä. Seismon päätuoteryhmät: kuvavuota-, esite- sekä erilaiset tuotetelineet, tuloste-

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Tämä ehdotus ei ole pelkästään ympäristöön sijoitettu taideteos, vaan taideteos, jossa on kyse liikkeestä - katsojan liikkumisesta.

Tämä ehdotus ei ole pelkästään ympäristöön sijoitettu taideteos, vaan taideteos, jossa on kyse liikkeestä - katsojan liikkumisesta. Quisnam vertitur? Liikenneympyrälle on tunnusomaista, että katsoja liikkuu - jolloin hän saa aikaan kineettisen hetken. Siksi liikenneympyrään sijoitetun taideteoksen tulee hyödyntää tätä ilmiötä - kohde,

Lisätiedot

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Designerin rooli tuotteistamisessa Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Muotoilutyön taustaa Muotoilun laatu on kilpailukyvyn avain Se joka osaa parhaiten muotoilun, hallitsee koko tuotantoketjua. Siksi

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

CARITA ISTUINKALUSTEET

CARITA ISTUINKALUSTEET CARITA ISTUINKALUSTEET 2 Carita-istuinkalusteet Carita-istuinkalusteet 3 CARITA-istuinkalusteet On tärkeää huolehtia mahdollisimman hyvin niistä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Siksi olemme antaneet

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

C A R I T A - T U O L I

C A R I T A - T U O L I CARITA - TUOLI 2 Carita-tuoli Carita-tuoli 3 CARITA-TUOLI On tärkeää huolehtia mahdollisimman hyvin niistä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Siksi olemme antaneet Carita-kalustesarjallemme kaikki

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Nykyajan kylpyhuone. Geberit Monolith saniteettimoduulit. Uutuus. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA. puh. 09 867 8450 fax.

Nykyajan kylpyhuone. Geberit Monolith saniteettimoduulit. Uutuus. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA. puh. 09 867 8450 fax. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA puh. 09 867 8450 fax. 09 867 84577 www.geberit.fi Nykyajan kylpyhuone. Geberit Monolith saniteettimoduulit by Geberit Oy Uutuus Ajatonta muotoilua kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneen

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND suomalaisen putkiasentajan perustyökalu jo useammassa sukupolvessa. Kotimainen Quick bend

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti

Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti Kim Berghäll, Kalle Bjerstedt Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti Grundfos Environment Finland Metropolia Ammattikorkeakoulu Tuotantotekniikka Loppuraportti 11.04.2011 Sisällys 1 Projektin johdanto

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

OTA YHTEYTTÄ R Ä Ä TÄLÖIDÄÄN YHDESSÄ TEILLE S O P I V A T RATKAISUT!

OTA YHTEYTTÄ R Ä Ä TÄLÖIDÄÄN YHDESSÄ TEILLE S O P I V A T RATKAISUT! S O L U T I O N S TOIMITUSJOHTAJA Hannu Hellman +358 (0) 40 484 6000 hannu.hellman@hellmans production.fi TEKNOLOGIAJOHTAJA Iivo Leinonen +358 (0) 40 484 5000 Iivo.leinonen@hellmans production.fi email:

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

REFERENSSIT 2008-2010

REFERENSSIT 2008-2010 REFERENSSIT 2008-2010 KUVITTAMINEN Piirretty Wacom Cintiq piirtonäytöllä ja Alias SketchBook Pro ohjelmistolla. 2007-2010 KUVITTAMINEN Piirretty Wacom Cintiq piirtonäytöllä ja Alias SketchBook Pro ohjelmistolla.

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat -lokasuojia YOUR SAFETY ON THE ROAD 1 2 3 B L R S H V 1 Yksikköpyörälokasuoja 500 1700 550 1100 540 75 792-DK1635 1 Paripyörälokasuoja 550 1700 550 1100 540 75 792-DK1640 1 Paripyörälokasuoja 600 1700

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Menestystarina Greiner sai alkunsa Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut

Menestystarina Greiner sai alkunsa Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut Menestystarina Greiner sai alkunsa 1922. Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut huomattavasti, mutta se on silti edelleen Greiner perheen

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

3s-ge venttiilien koneistus

3s-ge venttiilien koneistus 3s-ge venttiilien koneistus Tässä olisi tarkoitus selventää hieman perusteita niille, ketkä eivät ole ikinä tehneet kannen venttiilien koneistusta. Venttiilien pintojen hiontaanhan on myös paljon helpompi

Lisätiedot

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN PURMO Rettig Lämpö Oy PL 16, Tupakankatu 68601 Pietarsaari, Suomi info@purmo.fi, www.purmo.fi Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n

Lisätiedot

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] Paras tapa istua ergonomisesti oikein on pitää keho liikkeessä. Kuulostaako hankalalta? Sitä se ei ole, FreeFloat-keinulla varustettu Plus[6] rohkaisee liikkumaan,

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Tyylikästä tilan hallintaa

Tyylikästä tilan hallintaa Tyylikästä tilan hallintaa Säilytysjärjestelmät mittojesi mukaan www.iskukeittiot.fi Modernit tarpeet ja halu uudistaa suomalaista sisustusta. Isku Keittiöissä. Miksi komeron pitäisi näyttää komerolta?

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

Määränpäänä yhteensopivuus

Määränpäänä yhteensopivuus 1 Määränpäänä yhteensopivuus Toimintamme ytimenä on ainutlaatuinen valikoima valaisin-, liikennevaloja opastepylväitä sekä niihin täydellisesti soveltuvia korkealaatuisia betonijalustoja. Tarjontamme kattaa

Lisätiedot

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi YRITYS JA PALVELUT Toni Järvitalo www.3dformtech.fi 3D FORMTECH 3D Formtech on 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja tarjoava yritys. Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylässä, Mattilanniemessä.

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

LOISTE. Suunnittelijan sanoin;

LOISTE. Suunnittelijan sanoin; LKALUSTE LOISTE Suunnittelijan sanoin; Uutta Loiste-kalustemallistoa suunniteltaessa lähtökohtanani oli luoda mallisto, joka taipuu niin pieneen kuin suurempaankin kylpyhuoneeseen. Mallisto koostuu erikokoisista

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Ihmisille, joilla on luonnetta. Ja niille, jotka nauttivat hyvistä asioista. Haluatko vahvan, raikkaan tunteen uuteen kylpyhuoneeseesi. Geberit Monolith saniteettimoduuleilla

Lisätiedot

RollerMouse Red. Käyttöohje

RollerMouse Red. Käyttöohje RollerMouse Red Käyttöohje Kiitos, että saamme auttaa sinua työskentelemään mukavammin ja tehokkaammin. Contour Design on pyrkinyt parhaan hiiren kehittämiseen vuodesta 1995 lähtien. Nyt voin todeta,

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin.

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Tasalattiasuihkujen suosio kasvaa. Yhä enemmän ja enemmän ihmiset haluavat saada avointa tilaa kylpyhuoneeseensa. Vähemmän esteitä - enemmän hyötyjä Tasalattiaiset

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

arkkitehtipalvelu Arkkitehtipalvelumme kautta saat lisää tietoa ja apua profiilien valinnassa, rakenneratkaisuissa ja laskelmissa, puh. 09-8678 2899.

arkkitehtipalvelu Arkkitehtipalvelumme kautta saat lisää tietoa ja apua profiilien valinnassa, rakenneratkaisuissa ja laskelmissa, puh. 09-8678 2899. Sapa Rakennusjärjestelmät arkkitehtipalvelu FIN-2000/04.05 Division System Condesign Ljungby AB 2004 Arkkitehtipalvelumme kautta saat lisää tietoa ja apua profiilien valinnassa, rakenneratkaisuissa ja

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KJR C2005 Tuotesuunnittelu, Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute

KJR C2005 Tuotesuunnittelu, Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute KJR C2005 Tuotesuunnittelu, 2016 4. Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute Yleistä RYHMÄ Yleiset asiat (max 0.5 p.) PISTEET Johdanto (max 0.5 p.) PISTEET Ratkaisujen etsiminen

Lisätiedot

vepe.fi Vepe Rakennusaidat

vepe.fi Vepe Rakennusaidat vepe.fi Vepe Rakennusaidat VALITSE TURVALLISUUS Sisällysluettelo Tuoteryhmät Sisällysluettelo, Laatu ja palvelut Tuoteryhmät Perusaitaelementit Portit Umpiaitaelementit Kulkuesteaidat Lisäosat ja tarvikkeet

Lisätiedot

CARITA-PÖYDÄT. Carita-pöydät 3

CARITA-PÖYDÄT. Carita-pöydät 3 CARITA-PÖYDÄT 2 Carita-pöydät Carita-pöydät 3 CARITA-PÖYDÄT On tärkeää huolehtia mahdollisimman hyvin niistä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Siksi olemme antaneet Carita-kalustesarjallemme kaikki

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Delta Laserline (DL) -jaeradiaattori Tätä ohjetta koskevat Delta-radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lämmittimiksi. Lämmitysverkoston rakenne tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin.

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris. Hansgrohe Kuinka korkea on tarpeeksi korkea sinulle Löydä uusi Metris-tuotevalikoima. ComfortZone l/min 5,0 Vesi on olennainen osa jokapäiväistä olemassaoloamme.

Lisätiedot