KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Konsernirakenneselvityksen käynnistäminen Kerrostalotontin myyminen Rakennusliike M.Kurtti Oy:lle (Hahtisaarenkatu 8) 272 Öljyntorjuntavaraston rakentaminen Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmisteluaikataulu Vahinkorahastolle maksettava korko / v Tapaturmarahastolle vahvistettava korko / v Pohjoisen ja etelän yhteistyöohjelma Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 278 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta Erno Nevalainen / eroilmoitus Kemin kaupungin luottamustoimista Tiia Järvinen / ero Nuorisoasiainneuvottelukunnasta Valtuutettu Tuire Kourulan ja 27 muun valtuutetun aloite hoitoisuusluokituksen käyttöönotosta Sauvosaaren sairaalassa 282 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 32 muun valtuutetun aloite joukkoliikenteen kehittämisestä 283 Keskustan valtuustoryhmän jatkoaloite Vähä-Ruonaojan ympäristön ja kulkureitin kunnostamisesta virkistys- ja ulkoilukäyttöön 284 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita Kirjanpitopäällikön palkan vahvistaminen Irtisanoutuminen sivistystoimen johtajan virasta / Martti Höynälänmaa

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-16:42 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-16:42 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-16:42 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-16:42 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-16:42 jäsen Juntunen Jouko 14:00-16:42 jäsen Kettunen Matti 14:00-16:42 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-16:42 jäsen Tauriainen Harri 14:04-16:42 jäsen Nissinen Tero 14:00-16:42 KJ Vilén Jukka 14:00-16:42 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-16:42 KLM Päkkilä Matti 14:00-16:42 valtuuston pj. Kourula Tuire 14:00-16:42 valtuuston 2. vpj. Laitinen Marja-Leena 14:00-16:42 varajäsen Holopainen Raimo 14:00-16:42 varajäsen Mikkola Allan 14:00-14:55 kehittämisjohtaja Alajärvi Arto 14:00-14:20 sosiaalityön johtaja 278 Onkalo Tapani 14:00-14:40 tekninen johtaja 271 Niiranen Liisa 14:00-15:45 sos.terv. johtaja 277 POISSA Ikäläinen Jukka jäsen Leskio Marko jäsen Kumpumäki Veikko valtuuston 1. vpj. Kurtti Mikko valtuuston 3. vpj. ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Raimo Holopainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Teija Jestilä Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 268 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 269 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Ikäläinen ja Teija Jestilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Holopainen ja Teija Jestilä.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Konsernirakenneselvityksen käynnistäminen 362/ /2014 Kaupunginhallitus 270 Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen Julkisen talouden lähivuosien näkymät haastavat nopeasti ja kovasti myös Kemin kaupunkikonsernia, niin emokaupunkia kuin tytäryhteisöjäkin. Vaatimukset taloudellisuuden, tuottavuuden sekä tehokkaan omistajapolitiikan suhteen kasvavat. Kaupungin konserniyhtiöihin liittyviä tuloutustavoitteita, rahoituksen järjestämistä ja verotuksellisia näkökohtia on myös syytä arvioida. Nämä tekijät voivat vaatia muutoksia konsernirakenteissa tai tavoissa toimia. Useissa suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa on viime aikoina arvioitu konsernirakenteita eri näkökulmista. Lapissa arviointityötä on tehty ainakin Rovaniemellä ja Keminmaalla. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle Kemin konsernirakenneselvityksen käynnistämistä. Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kemin kaupunkikonsernin rakennetta ja sen kehittämistarpeita koskevan selvityksen. Työ vastuutetaan kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja toteutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Selvitystyön tulee valmistua mennessä ja työn ohjausryhmänä toimii konserni- ja suunnittelujaosto, joka raportoi kaupungnhallitukselle työn edistymisestä. Kaupunginhallitukselle esitellään työsuunnitelma ja työn keskeiset tavoitteet mennessä. Ohjausryhmä päättää mahdollisesti tarvittavan ulkopuolisen asiantuntijuuden hankinnasta talousarvion määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kerrostalotontin myyminen Rakennusliike M.Kurtti Oy:lle (Hahtisaarenkatu 8) 349/ /2014 Kaupunginhallitus 271 Valmistelu: Kaupungingeodeetti T. Onkalo : Ruutinpuiston alueen asemakaavan muutos on saanu KHO:n päätöksellä lainvoiman. Alueen yleis- ja asemakaavojen muutosprosessi kesti yli seitsemän vuotta ja kaavoista tehtyjä valituksia käsiteltiin yhteensä neljä kertaa Rovaniemen hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kemin kaupunki ja Rakennusliike M. Kurtti Oy allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen, jolla osapuolet sopivat mm. asemakaavan muutoksen käynnistämisestä, tonttien varaamisesta ja myymisestä markkinahintaan sekä eräistä asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä asioista. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt sopimuksen Sopimus on liitteenä: LIITE nro 1 Sopimuksen kohdan 4.7 "Rakentamisjärjestys ja aikataulu" mukaisesti rakennusliike on ilmoittanut rakentavansa alueelle ensimmäisenä tontille kerroksisen asuinkerrostalon osoitteessa Hahtisaarenkatu 8. Maankäyttö- ja mittaustoimi käynnisti sopimuksen kohdan 4.5 "Tonttien myynti ja hinnoittelu" mukaisesti tontin markkina-arvon määrittelyn. Tulosalue tilasi elokuun lopulla asiantuntija-arvion Newsec Oy:ltä, joka on aikaisemmin laatinut vastaavanlaisen arvion mm. veturitallin alueen liiketonteista Karjalahdella. Newsecin laatima arviokirja saatiin Arviokirjan kohdassa 8 (sivu 14/21) on esitetty yhteenveto arviointiprosessista, joka sisältää johtopäätökset sekä kaava-alueen kaikkien viiden rakennustontin markkina-arvot. Yhteenveto on liitteenä: LIITE nro 2 Nyt kaupan kohteena olevan tontin markkina-arvoksi on arvioitu Arvion tarkkuudeksi on laatijan taholta ilmoitettu %. Tulosalueen asiantuntemuksen ja toimitusjohtaja Mikko Kurtin kanssa käydyn neuvottelun perusteella (Kurtti, Nissinen ja Onkalo) on kauppahinnaksi neuvoteltu , joka ylittää ulkopuolisen arvioijan määrittämän markkina-arvon 2,9 %:lla. Lisäksi on sovittu että mikäli asuntojen markkinatilanteesta johtuen rakennushanketta ei pystytä käynnistämään nopealla aikataululla, em. kauppahinta on kiinteä saakka. Hintaan ei tehdä inflaatio- eikä muita tarkistuksia mikäli kauppakirja allekirjoitetaan ennen em. ajankohtaa.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tulosalue on laatinut tontin myymisestä kauppakirjan, josta käyvät kauppahinnan lisäksi ilmi muut kaupan ehdot sekä karttaote kaupan kohteesta. Koska kauppahinta ylittää :a, päätösvalta kauppakirjan hyväksymisestä on kaupunginvaltuustolla. LIITE nro 3 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan Kemin kaupunki / Rakennusliike M.Kurtti Oy. Mikäli asuntojen markkinatilanteesta johtuen rakennushankkeen aloittaminen ja siitä johtuen kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy, kauppakirjan mukaista tontin kauppahintaa ei tarkisteta inflaatiosta tai muista syistä johtuen mikäli kauppakirja allekirjoitetaan mennessä. Tekninen johtaja Tapani Onkalo esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Yhteistoimintasopimus Ruutinpuiston alueesta Liite 2 Yhteenveto, arviokirja Liite 3 Kauppakirja

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Öljyntorjuntavaraston rakentaminen 197/ /2014, 287/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Tarja Heikonen, Kemin Teollisuuskylä Oy Kemin Teollisuuskylä Oy on rakennuttanut Lapin pelastuslaitokselle vuokrattavaksi uuden paloaseman. Kemin paloasema hankkeeseen on sovittu sisältyvän sekä uuden paloaseman rakentaminen että vanhan paloaseman purku ja uuden, korvaavan öljyntorjuntavarastohallin rakentaminen Ajokseen. Suunnitellun öljyntorjuntavarastohallin pinta-ala on 805 m2. Öt-varaston kustannusarvio on n euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannusarvio jää alle alkuperäisen arvion (5,1 miljoonaa euroa). Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Kemin Teollisuuskylä Oy ei tule saamaan ympäristöministeriön alaiselta öljysuojarahastolta avustusta varaston rakentamiseen yhtiömuotonsa vuoksi. Kemin kaupunki on hakenut varastoon ennakkopäätöshakemuksella avustusta ja kaupungille on myönnetty avustus toteutuneista rakennuskustannuksista. Kemin Teollisuuskylä Oy on luovuttanut valmiit suunnitelmat hankkeesta Kemin kaupungin Tilapalvelulle. Tilapalvelulla on valmius ja tahto rakentaa ÖT-varasto Ajokseen. Teollisuuskylä Oy siirtää Kemin Satama Oy:ltä Ajoksesta vuokratun tontin Kemin kaupungille hankkeen tultua hyväksytyksi. Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipaikassa ei ole tällä hetkellä laisinkaan öljyntorjuntakaluston varastotiloja. Vanha öljyntorjuntavarasto on jouduttu purkamaan uuden paloasemarakennuksen tieltä. Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipaikan vastuulla on merellä tapahtuva öljyntorjunta. Pelastusjohtajan mukaan uuden öljyntorjuntavaraston rakentaminen on välttämätön toimenpide, jotta öljyntorjuntakalusto saadaan varastoitua asianmukaisesti sekä pidettyä toimintakuntoisena. Kemin kaupunki ei voi luovuttaa varaston hallinta- tai omistusoikeutta toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana eli 30 vuoden aikana. Kemin Teollisuuskylä Oy on valmis tekemään osakepääoman alennuksen, jonka mukaisesti osakepääomaa palautettaisiin omistajalle eli Kemin kaupungille. Osakepääoman alennus olisi yhtä suuri kuin tarjouksen mukaisen rakennuskustannuksen arvo vähennettynä avustuksella. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki rakentaa paloasemahankkeeseen liittyvän öljyntorjuntavaraston. Hankkeen nettokustannusosuus (n euroa) kaupungille rahoitetaan Kemin Teollisuuskylä Oy:n osakepääoman

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus alentamisella/palautuksella. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Kemin Teollisuuskylä Oy:n TJ Tarja Heikonen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 272 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki rakentaa paloasemahankkeeseen liittyvän öljyntorjuntavaraston. Hankkeen nettokustannusosuus kaupungille rahoitetaan Kemin Teollisuuskylä Oy:n osakepääoman alentamisella/palautuksella. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 4 Öljysuojarahaston hallituksen ennakkopäätös / Öljysuojarahaston varoista maksettava korvaus

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmisteluaikataulu 363/ /2014 Kaupunginhallitus 273 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : - esitys kaupunkikonsernin tilinpäätösaikatauluksi / v. 2014: Aika, johon mennessä tehtävä suoritettu ke ti pe Tehtävät Viimeinen vuoden 2014 laskutuspäivä. Vuoden 2014 laskut, muistiotositteet, välilliset palkkakustannukset, siirtovelat ja -saamiset kirjattu. Emon käyttöomaisuuden poisto- ja aktivointikirjaukset. Konsernin emon ja tytäryhtiöiden väliset saatavat ja velat täsmätty. Kemin kaupungin myöntämien takausten saldoilmoitukset Kaupungin toimialojen ja konserniyhtiöiden riskienhallinnan vuosiraportit vuoden 2014 osalta pe Kaupungin toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - strategiat palvelualueittain - toteumat tilauksittain. Tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat emon osalta. Kaupunkikonserniin kuuluvien - tytäryhtiöiden - säätiöiden - kuntayhtymien - liikelaitoskuntayhtymien ja - osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot liitettäväksi emon tilinpäätökseen. ma Kaupunginhallituksessa ennakkotieto tilinpäätöksen tuloksesta. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus to ma Konsernitilinpäätös liitetietoineen valmis. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2014 käsittely ja allekirjoitus kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kehittämis- ja talousosaston esityksen tilinpäätöksen 2014 aikatauluksi ja se tiedotetaan: - palvelualueille - kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille - tarkastuslautakunnalle ja - vastuunalaiselle tilintarkastajalle. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Vahinkorahastolle maksettava korko / v / /2014 Kaupunginhallitus 274 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Rahaston tarkoitus: "Rahaston tarkoituksena on riskikustannuksiin varautuminen niiden riskien osalta, joita ei ole sopimuksin siirretty vakuutusyhtiölle. Rahaston varoja voidaan käyttää julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ottamiseen." --- VHP/ ; 5 /Laki- ja sopimusosasto: sopimusjohtaja: - Kemin kaupungin vahinkorahaston 1 :n mukaan rahaston varoista maksetaan julkisyhteisön vastuuvakuutusmaksut. --- Kemin kaupungin vahinkorahaston säännöt on hyväksytty ; muutokset KV / 249, KV / 51 ja KV / 88. Vahinkorahston peruspääoma on ,76. Vahinkorahaston pääoma tilanteessa oli ,53. Sääntöjen mukaisesti: - "Rahaston pääomalle lasketaan kaupunginhallituksen erikseen päättämä korko." Vahinkorahastolle ei ole maksettu korkoa. Kaupunginhallitus päättää kehittämis- ja talousosaston esityksestä olla maksamatta korkoa vahinkorahastolle v Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tapaturmarahastolle vahvistettava korko / v / /2014 Kaupunginhallitus 275 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Rahaston tarkoitus: "Rahaston tarkoituksena on tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten ja mak su jen maksaminen joko suoraan tai vakuutusyhtiön välityksellä kaupungin pal ve luk ses sa tai työssä sattuneissa tapaturmissa vahingoittuneille tai heidän omai sil leen sekä vakuutusyhtiön kanssa tehtyjen sopimusten edellyttämien muiden maksujen suorittaminen siltä osin, kuin se ylittää hallintokunnilta perittävän mak sun". Kemin kaupungin tapaturmarahaston säännöt on vahvistettu kau pun gin val tuustos sa Tapaturmarahaston peruspääoma on Tapaturmarahaston pääoma tilanteessa oli ,42. Sääntöjen 6 :n mukaisesti: -"Varoille hyvitetään vuosittain kaupunginhallituksen vahvistama korko". Kaupunginhallitus päättää kehittämis- ja talousosaston esityksestä olla maksamatta korkoa tapaturmarahastolle v Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Pohjoisen ja etelän yhteistyöohjelma 15/ /2011 Kaupunginhallitus 276 Valmistelu: Kansliajohtaja Jukka Vilén Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma on Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaista kuntatason kehitysyhteistyötä, jonka avulla pohjoisen ja etelän kuntien virkahenkilöt / työntekijät ja luottamushenkilöt voivat yhdessä edistää kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä. Yhteistyöohjelmassa kuntien yhteistyöhankkeet ovat kolmivuotisia. Yhteistyöohjelmaa rahoittaa Ulkoasiainministeriö ja sen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Suomen Kuntaliitto. Kemi on vuodesta 2008 tehnyt yhteistyötä Tangan kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut käynnissä olevalla kolmivuotiskaudella edistää kestävää kehitystä, kansalaisten osallistumista paikallishallintoon, hyvää hallintoa, paikallista jätehuollon kehitystä ja matkailuelinkeinon kehitystä Tangassa. Samalla kaupunkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden asiantuntemus ja osaaminen kansainvälisissä hankkeissa on kehittynyt. Ohjelmalla on tuettu kansainvälistymistä ja siinä tarvittavien taitojen hallintaa ja kehittymistä kaupunginvaltuuston hyväksymän Kemin kansainvälistymisohjelman mukaisesti. Työvierailut ovat oleellinen osa yhteistyötä ja ne ovat keino varmistaa yhdessä laadittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen. Kemiläiset tekevät työvierailun Tangaan loppusyksystä, alustava matka-aika on Työvierailun ohjelma sisältää luentoja, keskusteluja, työpajoja ja kohdevierailuja. Painopistealueet tällä työvierailulla ovat matkailu ja jätehuolto sekä näihin integroituna hyvä hallinto, painopisteenä korruption vastainen kamppailu ja sidosryhmien osallisuuden lisääminen. Työvierailuihin osallistuminen edellyttää englannin kielen lisäksi sitoutumista kv- yhteistyöhön ja sen kehittämiseen sekä kohtullisen hyvää fyysistä kuntoa. Työvierailulle on suunniteltu osallistuvan 6-7 henkilöä. Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajikseen 1-2 henkilöä työvierailulle Tangaan. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen työvierailulle Tangaan Matti Päkkilän ja Marja-Leena Laitisen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 311/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut lausuntopyyntö sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta: "Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle an net ta vaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi sii hen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä edus kun ta puoluei den puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter veyden huol lon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä mises tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa mää ri tel lään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy In ternet-osoit tees ta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoil ta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat an taa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyse lyl lä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esi tys luon nok sesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi ky selyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta pe reh dyt tä mis ma te riaa le ja. Materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivälissä ja toi mi tetaan lausunnonantajille erikseen. Valmistumisen jälkeen vai ku tus ar vioin ti ma te riaa lit löytyvät myös yllä mainitusta Internet-osoitteesta. Selvitys esityksen mu kaisen lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä sel vitys työ voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muo dostet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyy de tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityis vas tuu alu een pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo pe rus tel luk si kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdis tet tu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suh tau du taan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta val tuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Päätösasiakirjan voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, Val tio neu vos to. Kirjeeseen tulee merkitä viite STM090:00/2013. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille soi tet tui hin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön mui hin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kun ta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kan taa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan va lit semas sa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hal li tuk sen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lau sun to kier roksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Lau sun to pyyn töön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat jul ki sia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saa puneet lausunnot. Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta: Kysely ei välttämättä aukea kaikilla selaimilla." Järjestämislakiluonnos paperiversiona on jaettu lautakunnan jäsenille edellisessä kokouksessa ja löytyy myös In ter net-osoit tees ta: Lausuntoa on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä ja seu dul lises sa palvelutiimissä. Lausuntoluonnos on liitteenä. LIITE nro (1) Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta lisäsi kohtaan 18: Menettelyn perustuslaillisuus tulee selvittää ja muutti kohdan 21: 14 :ssä tuottamisvastuun edellytykset on väljästi, ne tulisi määritellä selkeämmin.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Muilta osin hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus 277 LIITE nro 5 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi oheisen lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntökysely

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta 302/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa toimeentulotukilain mukaisten mää rä ai ko jen valvontaan liittyvää tiedonkeruuta. Ensimmäinen määräaikojen val ta kun nal li nen tietojenkeräys toteutettiin keväällä Määräaikojen to teu tumi nen selvitettiin ajalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on lähettänyt Kemin kau pun gil le valvontaan liittyen kirjeen. Kemin kaupungin osalta käsittelyssä oli määräaikojen ylityksiä. Valvira korostaa, et tä toimeentulotukilaissa säädetty määräaika on ehdoton. Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada päätös toimeentulotukihakemukseensa laissa säädetyssä määrä ajas sa. Toimeentulotuen viimesijaisuus ja sen perusoikeutta turvaava luonne edel lyt tä vät kunnan huolehtivan siitä, että toimeentulotukea koskevien asioiden kä sit te lyyn kohdennetaan riittävästi voimavaroja, jotta toimeentulotukilaissa asetet tu ja määräaikoja voidaan noudattaa. Valvira kehottaa toimeentulotuesta vastaavaa toimielintä huolehtimaan siitä, että jat kos sa toimeentulotuen käsittelyajat kunnassa ovat lain mukaiset. Liitteenä Val vi ran kirje. LIITE nro (8) (12) 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Valviran kirjeen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus TJ Onkalo: Kaupunginhallitus merkitsee Valviran kirjeen tiedoksi.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle sosiaalityönjohtajan selvitystä varten seuraavaan KH kokoukseen. Kaupunginhallitus 278 Arto Alajärvi esittelee asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus merkitsee Valviran kirjeen tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta/ Valviran kirje

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Erno Nevalainen / eroilmoitus Kemin kaupungin luottamustoimista 478/ /2012 Kaupunginhallitus Päätös KH : Erno Nevalainen on lähettänyt Kemin kaupungille 16. kesäkuuta päivätyn kirjeen, jossa ilmoittaa eroavansa paikkakunnalta muuton vuoksi Kemin kaupungin luottamustoimista lähtien. Erno Nevalaisen kuntapoliittiset tehtävät ovat kaupunginvaltuuston varajäsen, kulttuurilautakunnan jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsen, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsen sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsen. Erno Nevalainen on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kaupunginhallitus päättää myöntää Erno Nevalaiselle eron Nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsenyydestä ja Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsenyydestä ja valitsee tilalle uudet jäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Erno Nevalaiselle eron kaupunginvaltuuston varajäsenen tehtävästä, kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee tilalle uuden jäsenen kulttuurilautakuntaan ja varajäsenet sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon. Sari Moisanen palasi kokouksen puheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle Nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsenyyden sekä Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsenyyden ja uusien jäsenten valinnan osalta ja hyväksyi päätösesityksen valtuustolle.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 279 Kaupunginhallitus päättää myöntää Erno Nevalaiselle eron - Nuorisoasiainneuvottelukunnasta - Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön hallintoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden jäsenen Meri-Lapin työhönvalmennussäätiöön.. Kaupunginhallitus myönsi Erno Nevalaiselle eron Nuorisoasiainneuvottelukunnasta ja Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön hallintoneuvostosta. Kaupunginhallitus valitsi Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön hallintoneuvostoon Matti Kettusen.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tiia Järvinen / ero Nuorisoasiainneuvottelukunnasta 478/ /2012 Kaupunginhallitus 280 Asia poistettiin esityslistalta.

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuutettu Tuire Kourulan ja 27 muun valtuutetun aloite hoitoisuusluokituksen käyttöönotosta Sauvosaaren sairaalassa 321/ /2014 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Tuire Kourula esitti seuraavan aloitteen: OIKEA MÄÄRÄ HOITAJIA OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Kemin kaupungin Sauvosaaren sairaalan osastot 1 ja 2 ovat muuttuneet "akuuttiosastoiksi" Osastoille tulee LPKS:sta siirtopotilaina yhä vaativampaa hoitoa ja enemmän hoitoaikaa tarvitsevia perusterveydenhuollon potilaita. Siirtoviivepotilaat ovat käytännössä nyt poissa LPKS:n osastoilta, ja siellä ei juuri ole enää siirtoviivepäiviä. Kuntaliitolla on käytössä RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on käytössä koko Erva-alueella, esim. Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja myös Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Suomessa se on käytössä 250:ssä kunnassa. RAFAELA:n avulla hoitohenkilöstön voimavarat voidaan määritellä ja kohdentaa potilaiden hoidon tarpeen mukaan, tunnistaa hoidon tarpeen sisältö, sekä analysoida toimintaa, resurssien laatua, tuottavuutta ja kustannuksia. RAFAELA on hyvä apuneuvo myös esimiesten työkaluna. Tiedon avulla on mahdollista vertailla yksiköitä, erikoisaloja ja organisaatioita valtakunnallisesti ja löytää sitä kautta parhaat mahdolliset tavat toimia. Hoitaja ei hoida sairautta eikä diagnoosia vaan ihmistä, joka sairastaa. Hoitohenkilökunnan määrä tulee siksi arvioida ja suunnitella ottaen huomioon hoitotyön yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus sekä yksilöllinen hoidon tarve. Hoitotyö on ammatti, joka ansaitsee tulla näkyväksi ja johdetuksi hoitotyön mittarin tuottamalla tiedolla. Esitämme, että RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmää selvitetään käyttöönotettavaksi Kemin kaupungissa. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus 281 Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot