KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Konsernirakenneselvityksen käynnistäminen Kerrostalotontin myyminen Rakennusliike M.Kurtti Oy:lle (Hahtisaarenkatu 8) 272 Öljyntorjuntavaraston rakentaminen Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmisteluaikataulu Vahinkorahastolle maksettava korko / v Tapaturmarahastolle vahvistettava korko / v Pohjoisen ja etelän yhteistyöohjelma Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 278 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta Erno Nevalainen / eroilmoitus Kemin kaupungin luottamustoimista Tiia Järvinen / ero Nuorisoasiainneuvottelukunnasta Valtuutettu Tuire Kourulan ja 27 muun valtuutetun aloite hoitoisuusluokituksen käyttöönotosta Sauvosaaren sairaalassa 282 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 32 muun valtuutetun aloite joukkoliikenteen kehittämisestä 283 Keskustan valtuustoryhmän jatkoaloite Vähä-Ruonaojan ympäristön ja kulkureitin kunnostamisesta virkistys- ja ulkoilukäyttöön 284 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita Kirjanpitopäällikön palkan vahvistaminen Irtisanoutuminen sivistystoimen johtajan virasta / Martti Höynälänmaa

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-16:42 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-16:42 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-16:42 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-16:42 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-16:42 jäsen Juntunen Jouko 14:00-16:42 jäsen Kettunen Matti 14:00-16:42 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-16:42 jäsen Tauriainen Harri 14:04-16:42 jäsen Nissinen Tero 14:00-16:42 KJ Vilén Jukka 14:00-16:42 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-16:42 KLM Päkkilä Matti 14:00-16:42 valtuuston pj. Kourula Tuire 14:00-16:42 valtuuston 2. vpj. Laitinen Marja-Leena 14:00-16:42 varajäsen Holopainen Raimo 14:00-16:42 varajäsen Mikkola Allan 14:00-14:55 kehittämisjohtaja Alajärvi Arto 14:00-14:20 sosiaalityön johtaja 278 Onkalo Tapani 14:00-14:40 tekninen johtaja 271 Niiranen Liisa 14:00-15:45 sos.terv. johtaja 277 POISSA Ikäläinen Jukka jäsen Leskio Marko jäsen Kumpumäki Veikko valtuuston 1. vpj. Kurtti Mikko valtuuston 3. vpj. ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Raimo Holopainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Teija Jestilä Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 268 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 269 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Ikäläinen ja Teija Jestilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Holopainen ja Teija Jestilä.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Konsernirakenneselvityksen käynnistäminen 362/ /2014 Kaupunginhallitus 270 Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen Julkisen talouden lähivuosien näkymät haastavat nopeasti ja kovasti myös Kemin kaupunkikonsernia, niin emokaupunkia kuin tytäryhteisöjäkin. Vaatimukset taloudellisuuden, tuottavuuden sekä tehokkaan omistajapolitiikan suhteen kasvavat. Kaupungin konserniyhtiöihin liittyviä tuloutustavoitteita, rahoituksen järjestämistä ja verotuksellisia näkökohtia on myös syytä arvioida. Nämä tekijät voivat vaatia muutoksia konsernirakenteissa tai tavoissa toimia. Useissa suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa on viime aikoina arvioitu konsernirakenteita eri näkökulmista. Lapissa arviointityötä on tehty ainakin Rovaniemellä ja Keminmaalla. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle Kemin konsernirakenneselvityksen käynnistämistä. Kaupunginhallitus päättää käynnistää Kemin kaupunkikonsernin rakennetta ja sen kehittämistarpeita koskevan selvityksen. Työ vastuutetaan kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja toteutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Selvitystyön tulee valmistua mennessä ja työn ohjausryhmänä toimii konserni- ja suunnittelujaosto, joka raportoi kaupungnhallitukselle työn edistymisestä. Kaupunginhallitukselle esitellään työsuunnitelma ja työn keskeiset tavoitteet mennessä. Ohjausryhmä päättää mahdollisesti tarvittavan ulkopuolisen asiantuntijuuden hankinnasta talousarvion määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kerrostalotontin myyminen Rakennusliike M.Kurtti Oy:lle (Hahtisaarenkatu 8) 349/ /2014 Kaupunginhallitus 271 Valmistelu: Kaupungingeodeetti T. Onkalo : Ruutinpuiston alueen asemakaavan muutos on saanu KHO:n päätöksellä lainvoiman. Alueen yleis- ja asemakaavojen muutosprosessi kesti yli seitsemän vuotta ja kaavoista tehtyjä valituksia käsiteltiin yhteensä neljä kertaa Rovaniemen hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kemin kaupunki ja Rakennusliike M. Kurtti Oy allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen, jolla osapuolet sopivat mm. asemakaavan muutoksen käynnistämisestä, tonttien varaamisesta ja myymisestä markkinahintaan sekä eräistä asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä asioista. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt sopimuksen Sopimus on liitteenä: LIITE nro 1 Sopimuksen kohdan 4.7 "Rakentamisjärjestys ja aikataulu" mukaisesti rakennusliike on ilmoittanut rakentavansa alueelle ensimmäisenä tontille kerroksisen asuinkerrostalon osoitteessa Hahtisaarenkatu 8. Maankäyttö- ja mittaustoimi käynnisti sopimuksen kohdan 4.5 "Tonttien myynti ja hinnoittelu" mukaisesti tontin markkina-arvon määrittelyn. Tulosalue tilasi elokuun lopulla asiantuntija-arvion Newsec Oy:ltä, joka on aikaisemmin laatinut vastaavanlaisen arvion mm. veturitallin alueen liiketonteista Karjalahdella. Newsecin laatima arviokirja saatiin Arviokirjan kohdassa 8 (sivu 14/21) on esitetty yhteenveto arviointiprosessista, joka sisältää johtopäätökset sekä kaava-alueen kaikkien viiden rakennustontin markkina-arvot. Yhteenveto on liitteenä: LIITE nro 2 Nyt kaupan kohteena olevan tontin markkina-arvoksi on arvioitu Arvion tarkkuudeksi on laatijan taholta ilmoitettu %. Tulosalueen asiantuntemuksen ja toimitusjohtaja Mikko Kurtin kanssa käydyn neuvottelun perusteella (Kurtti, Nissinen ja Onkalo) on kauppahinnaksi neuvoteltu , joka ylittää ulkopuolisen arvioijan määrittämän markkina-arvon 2,9 %:lla. Lisäksi on sovittu että mikäli asuntojen markkinatilanteesta johtuen rakennushanketta ei pystytä käynnistämään nopealla aikataululla, em. kauppahinta on kiinteä saakka. Hintaan ei tehdä inflaatio- eikä muita tarkistuksia mikäli kauppakirja allekirjoitetaan ennen em. ajankohtaa.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tulosalue on laatinut tontin myymisestä kauppakirjan, josta käyvät kauppahinnan lisäksi ilmi muut kaupan ehdot sekä karttaote kaupan kohteesta. Koska kauppahinta ylittää :a, päätösvalta kauppakirjan hyväksymisestä on kaupunginvaltuustolla. LIITE nro 3 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan Kemin kaupunki / Rakennusliike M.Kurtti Oy. Mikäli asuntojen markkinatilanteesta johtuen rakennushankkeen aloittaminen ja siitä johtuen kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy, kauppakirjan mukaista tontin kauppahintaa ei tarkisteta inflaatiosta tai muista syistä johtuen mikäli kauppakirja allekirjoitetaan mennessä. Tekninen johtaja Tapani Onkalo esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Yhteistoimintasopimus Ruutinpuiston alueesta Liite 2 Yhteenveto, arviokirja Liite 3 Kauppakirja

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Öljyntorjuntavaraston rakentaminen 197/ /2014, 287/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Tarja Heikonen, Kemin Teollisuuskylä Oy Kemin Teollisuuskylä Oy on rakennuttanut Lapin pelastuslaitokselle vuokrattavaksi uuden paloaseman. Kemin paloasema hankkeeseen on sovittu sisältyvän sekä uuden paloaseman rakentaminen että vanhan paloaseman purku ja uuden, korvaavan öljyntorjuntavarastohallin rakentaminen Ajokseen. Suunnitellun öljyntorjuntavarastohallin pinta-ala on 805 m2. Öt-varaston kustannusarvio on n euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannusarvio jää alle alkuperäisen arvion (5,1 miljoonaa euroa). Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Kemin Teollisuuskylä Oy ei tule saamaan ympäristöministeriön alaiselta öljysuojarahastolta avustusta varaston rakentamiseen yhtiömuotonsa vuoksi. Kemin kaupunki on hakenut varastoon ennakkopäätöshakemuksella avustusta ja kaupungille on myönnetty avustus toteutuneista rakennuskustannuksista. Kemin Teollisuuskylä Oy on luovuttanut valmiit suunnitelmat hankkeesta Kemin kaupungin Tilapalvelulle. Tilapalvelulla on valmius ja tahto rakentaa ÖT-varasto Ajokseen. Teollisuuskylä Oy siirtää Kemin Satama Oy:ltä Ajoksesta vuokratun tontin Kemin kaupungille hankkeen tultua hyväksytyksi. Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipaikassa ei ole tällä hetkellä laisinkaan öljyntorjuntakaluston varastotiloja. Vanha öljyntorjuntavarasto on jouduttu purkamaan uuden paloasemarakennuksen tieltä. Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipaikan vastuulla on merellä tapahtuva öljyntorjunta. Pelastusjohtajan mukaan uuden öljyntorjuntavaraston rakentaminen on välttämätön toimenpide, jotta öljyntorjuntakalusto saadaan varastoitua asianmukaisesti sekä pidettyä toimintakuntoisena. Kemin kaupunki ei voi luovuttaa varaston hallinta- tai omistusoikeutta toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana eli 30 vuoden aikana. Kemin Teollisuuskylä Oy on valmis tekemään osakepääoman alennuksen, jonka mukaisesti osakepääomaa palautettaisiin omistajalle eli Kemin kaupungille. Osakepääoman alennus olisi yhtä suuri kuin tarjouksen mukaisen rakennuskustannuksen arvo vähennettynä avustuksella. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kemin kaupunki rakentaa paloasemahankkeeseen liittyvän öljyntorjuntavaraston. Hankkeen nettokustannusosuus (n euroa) kaupungille rahoitetaan Kemin Teollisuuskylä Oy:n osakepääoman

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus alentamisella/palautuksella. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Kemin Teollisuuskylä Oy:n TJ Tarja Heikonen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 272 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kemin kaupunki rakentaa paloasemahankkeeseen liittyvän öljyntorjuntavaraston. Hankkeen nettokustannusosuus kaupungille rahoitetaan Kemin Teollisuuskylä Oy:n osakepääoman alentamisella/palautuksella. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 4 Öljysuojarahaston hallituksen ennakkopäätös / Öljysuojarahaston varoista maksettava korvaus

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmisteluaikataulu 363/ /2014 Kaupunginhallitus 273 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : - esitys kaupunkikonsernin tilinpäätösaikatauluksi / v. 2014: Aika, johon mennessä tehtävä suoritettu ke ti pe Tehtävät Viimeinen vuoden 2014 laskutuspäivä. Vuoden 2014 laskut, muistiotositteet, välilliset palkkakustannukset, siirtovelat ja -saamiset kirjattu. Emon käyttöomaisuuden poisto- ja aktivointikirjaukset. Konsernin emon ja tytäryhtiöiden väliset saatavat ja velat täsmätty. Kemin kaupungin myöntämien takausten saldoilmoitukset Kaupungin toimialojen ja konserniyhtiöiden riskienhallinnan vuosiraportit vuoden 2014 osalta pe Kaupungin toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - strategiat palvelualueittain - toteumat tilauksittain. Tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat emon osalta. Kaupunkikonserniin kuuluvien - tytäryhtiöiden - säätiöiden - kuntayhtymien - liikelaitoskuntayhtymien ja - osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot liitettäväksi emon tilinpäätökseen. ma Kaupunginhallituksessa ennakkotieto tilinpäätöksen tuloksesta. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus to ma Konsernitilinpäätös liitetietoineen valmis. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2014 käsittely ja allekirjoitus kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kehittämis- ja talousosaston esityksen tilinpäätöksen 2014 aikatauluksi ja se tiedotetaan: - palvelualueille - kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille - tarkastuslautakunnalle ja - vastuunalaiselle tilintarkastajalle. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Vahinkorahastolle maksettava korko / v / /2014 Kaupunginhallitus 274 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Rahaston tarkoitus: "Rahaston tarkoituksena on riskikustannuksiin varautuminen niiden riskien osalta, joita ei ole sopimuksin siirretty vakuutusyhtiölle. Rahaston varoja voidaan käyttää julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ottamiseen." --- VHP/ ; 5 /Laki- ja sopimusosasto: sopimusjohtaja: - Kemin kaupungin vahinkorahaston 1 :n mukaan rahaston varoista maksetaan julkisyhteisön vastuuvakuutusmaksut. --- Kemin kaupungin vahinkorahaston säännöt on hyväksytty ; muutokset KV / 249, KV / 51 ja KV / 88. Vahinkorahston peruspääoma on ,76. Vahinkorahaston pääoma tilanteessa oli ,53. Sääntöjen mukaisesti: - "Rahaston pääomalle lasketaan kaupunginhallituksen erikseen päättämä korko." Vahinkorahastolle ei ole maksettu korkoa. Kaupunginhallitus päättää kehittämis- ja talousosaston esityksestä olla maksamatta korkoa vahinkorahastolle v Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tapaturmarahastolle vahvistettava korko / v / /2014 Kaupunginhallitus 275 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehjoht. A. Mikkola : Rahaston tarkoitus: "Rahaston tarkoituksena on tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten ja mak su jen maksaminen joko suoraan tai vakuutusyhtiön välityksellä kaupungin pal ve luk ses sa tai työssä sattuneissa tapaturmissa vahingoittuneille tai heidän omai sil leen sekä vakuutusyhtiön kanssa tehtyjen sopimusten edellyttämien muiden maksujen suorittaminen siltä osin, kuin se ylittää hallintokunnilta perittävän mak sun". Kemin kaupungin tapaturmarahaston säännöt on vahvistettu kau pun gin val tuustos sa Tapaturmarahaston peruspääoma on Tapaturmarahaston pääoma tilanteessa oli ,42. Sääntöjen 6 :n mukaisesti: -"Varoille hyvitetään vuosittain kaupunginhallituksen vahvistama korko". Kaupunginhallitus päättää kehittämis- ja talousosaston esityksestä olla maksamatta korkoa tapaturmarahastolle v Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Pohjoisen ja etelän yhteistyöohjelma 15/ /2011 Kaupunginhallitus 276 Valmistelu: Kansliajohtaja Jukka Vilén Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma on Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaista kuntatason kehitysyhteistyötä, jonka avulla pohjoisen ja etelän kuntien virkahenkilöt / työntekijät ja luottamushenkilöt voivat yhdessä edistää kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä. Yhteistyöohjelmassa kuntien yhteistyöhankkeet ovat kolmivuotisia. Yhteistyöohjelmaa rahoittaa Ulkoasiainministeriö ja sen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Suomen Kuntaliitto. Kemi on vuodesta 2008 tehnyt yhteistyötä Tangan kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut käynnissä olevalla kolmivuotiskaudella edistää kestävää kehitystä, kansalaisten osallistumista paikallishallintoon, hyvää hallintoa, paikallista jätehuollon kehitystä ja matkailuelinkeinon kehitystä Tangassa. Samalla kaupunkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden asiantuntemus ja osaaminen kansainvälisissä hankkeissa on kehittynyt. Ohjelmalla on tuettu kansainvälistymistä ja siinä tarvittavien taitojen hallintaa ja kehittymistä kaupunginvaltuuston hyväksymän Kemin kansainvälistymisohjelman mukaisesti. Työvierailut ovat oleellinen osa yhteistyötä ja ne ovat keino varmistaa yhdessä laadittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen. Kemiläiset tekevät työvierailun Tangaan loppusyksystä, alustava matka-aika on Työvierailun ohjelma sisältää luentoja, keskusteluja, työpajoja ja kohdevierailuja. Painopistealueet tällä työvierailulla ovat matkailu ja jätehuolto sekä näihin integroituna hyvä hallinto, painopisteenä korruption vastainen kamppailu ja sidosryhmien osallisuuden lisääminen. Työvierailuihin osallistuminen edellyttää englannin kielen lisäksi sitoutumista kv- yhteistyöhön ja sen kehittämiseen sekä kohtullisen hyvää fyysistä kuntoa. Työvierailulle on suunniteltu osallistuvan 6-7 henkilöä. Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajikseen 1-2 henkilöä työvierailulle Tangaan. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen työvierailulle Tangaan Matti Päkkilän ja Marja-Leena Laitisen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 311/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut lausuntopyyntö sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta: "Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle an net ta vaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi sii hen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä edus kun ta puoluei den puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter veyden huol lon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä mises tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa mää ri tel lään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy In ternet-osoit tees ta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoil ta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat an taa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyse lyl lä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esi tys luon nok sesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi ky selyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta pe reh dyt tä mis ma te riaa le ja. Materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivälissä ja toi mi tetaan lausunnonantajille erikseen. Valmistumisen jälkeen vai ku tus ar vioin ti ma te riaa lit löytyvät myös yllä mainitusta Internet-osoitteesta. Selvitys esityksen mu kaisen lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä sel vitys työ voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muo dostet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyy de tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityis vas tuu alu een pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo pe rus tel luk si kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdis tet tu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suh tau du taan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta val tuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Päätösasiakirjan voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, Val tio neu vos to. Kirjeeseen tulee merkitä viite STM090:00/2013. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille soi tet tui hin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön mui hin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kun ta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kan taa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan va lit semas sa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hal li tuk sen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lau sun to kier roksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Lau sun to pyyn töön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat jul ki sia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saa puneet lausunnot. Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta: Kysely ei välttämättä aukea kaikilla selaimilla." Järjestämislakiluonnos paperiversiona on jaettu lautakunnan jäsenille edellisessä kokouksessa ja löytyy myös In ter net-osoit tees ta: Lausuntoa on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä ja seu dul lises sa palvelutiimissä. Lausuntoluonnos on liitteenä. LIITE nro (1) Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta lisäsi kohtaan 18: Menettelyn perustuslaillisuus tulee selvittää ja muutti kohdan 21: 14 :ssä tuottamisvastuun edellytykset on väljästi, ne tulisi määritellä selkeämmin.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Muilta osin hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus 277 LIITE nro 5 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi oheisen lausuntoluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntökysely

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta 302/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa toimeentulotukilain mukaisten mää rä ai ko jen valvontaan liittyvää tiedonkeruuta. Ensimmäinen määräaikojen val ta kun nal li nen tietojenkeräys toteutettiin keväällä Määräaikojen to teu tumi nen selvitettiin ajalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on lähettänyt Kemin kau pun gil le valvontaan liittyen kirjeen. Kemin kaupungin osalta käsittelyssä oli määräaikojen ylityksiä. Valvira korostaa, et tä toimeentulotukilaissa säädetty määräaika on ehdoton. Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada päätös toimeentulotukihakemukseensa laissa säädetyssä määrä ajas sa. Toimeentulotuen viimesijaisuus ja sen perusoikeutta turvaava luonne edel lyt tä vät kunnan huolehtivan siitä, että toimeentulotukea koskevien asioiden kä sit te lyyn kohdennetaan riittävästi voimavaroja, jotta toimeentulotukilaissa asetet tu ja määräaikoja voidaan noudattaa. Valvira kehottaa toimeentulotuesta vastaavaa toimielintä huolehtimaan siitä, että jat kos sa toimeentulotuen käsittelyajat kunnassa ovat lain mukaiset. Liitteenä Val vi ran kirje. LIITE nro (8) (12) 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Valviran kirjeen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus TJ Onkalo: Kaupunginhallitus merkitsee Valviran kirjeen tiedoksi.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle sosiaalityönjohtajan selvitystä varten seuraavaan KH kokoukseen. Kaupunginhallitus 278 Arto Alajärvi esittelee asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus merkitsee Valviran kirjeen tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta/ Valviran kirje

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Erno Nevalainen / eroilmoitus Kemin kaupungin luottamustoimista 478/ /2012 Kaupunginhallitus Päätös KH : Erno Nevalainen on lähettänyt Kemin kaupungille 16. kesäkuuta päivätyn kirjeen, jossa ilmoittaa eroavansa paikkakunnalta muuton vuoksi Kemin kaupungin luottamustoimista lähtien. Erno Nevalaisen kuntapoliittiset tehtävät ovat kaupunginvaltuuston varajäsen, kulttuurilautakunnan jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsen, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsen sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsen. Erno Nevalainen on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kaupunginhallitus päättää myöntää Erno Nevalaiselle eron Nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsenyydestä ja Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsenyydestä ja valitsee tilalle uudet jäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Erno Nevalaiselle eron kaupunginvaltuuston varajäsenen tehtävästä, kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee tilalle uuden jäsenen kulttuurilautakuntaan ja varajäsenet sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon. Sari Moisanen palasi kokouksen puheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle Nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsenyyden sekä Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön jäsenyyden ja uusien jäsenten valinnan osalta ja hyväksyi päätösesityksen valtuustolle.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 279 Kaupunginhallitus päättää myöntää Erno Nevalaiselle eron - Nuorisoasiainneuvottelukunnasta - Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön hallintoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden jäsenen Meri-Lapin työhönvalmennussäätiöön.. Kaupunginhallitus myönsi Erno Nevalaiselle eron Nuorisoasiainneuvottelukunnasta ja Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön hallintoneuvostosta. Kaupunginhallitus valitsi Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön hallintoneuvostoon Matti Kettusen.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginhallitus Tiia Järvinen / ero Nuorisoasiainneuvottelukunnasta 478/ /2012 Kaupunginhallitus 280 Asia poistettiin esityslistalta.

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuutettu Tuire Kourulan ja 27 muun valtuutetun aloite hoitoisuusluokituksen käyttöönotosta Sauvosaaren sairaalassa 321/ /2014 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Tuire Kourula esitti seuraavan aloitteen: OIKEA MÄÄRÄ HOITAJIA OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Kemin kaupungin Sauvosaaren sairaalan osastot 1 ja 2 ovat muuttuneet "akuuttiosastoiksi" Osastoille tulee LPKS:sta siirtopotilaina yhä vaativampaa hoitoa ja enemmän hoitoaikaa tarvitsevia perusterveydenhuollon potilaita. Siirtoviivepotilaat ovat käytännössä nyt poissa LPKS:n osastoilta, ja siellä ei juuri ole enää siirtoviivepäiviä. Kuntaliitolla on käytössä RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on käytössä koko Erva-alueella, esim. Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja myös Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Suomessa se on käytössä 250:ssä kunnassa. RAFAELA:n avulla hoitohenkilöstön voimavarat voidaan määritellä ja kohdentaa potilaiden hoidon tarpeen mukaan, tunnistaa hoidon tarpeen sisältö, sekä analysoida toimintaa, resurssien laatua, tuottavuutta ja kustannuksia. RAFAELA on hyvä apuneuvo myös esimiesten työkaluna. Tiedon avulla on mahdollista vertailla yksiköitä, erikoisaloja ja organisaatioita valtakunnallisesti ja löytää sitä kautta parhaat mahdolliset tavat toimia. Hoitaja ei hoida sairautta eikä diagnoosia vaan ihmistä, joka sairastaa. Hoitohenkilökunnan määrä tulee siksi arvioida ja suunnitella ottaen huomioon hoitotyön yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus sekä yksilöllinen hoidon tarve. Hoitotyö on ammatti, joka ansaitsee tulla näkyväksi ja johdetuksi hoitotyön mittarin tuottamalla tiedolla. Esitämme, että RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmää selvitetään käyttöönotettavaksi Kemin kaupungissa. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus 281 Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (10 ) Tarkastuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 14:30-16:55 PAIKKA Kaupungintalon 3.krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 1 (11 ) Tarkastuslautakunta 22.11.2017 AIKA 22.11.2017 klo 13:30-14:18 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 Puheenjohtajan valitseminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2.

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2. LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 15:00-16:20 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI/Luokka 207, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, luokka 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 05.04.2016 AIKA 05.04.2016 klo 15:00-15:36 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, luokka 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot