ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS Oriveden lukio. Opiskelijan opas SIVU 1 SIVU 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2"

Transkriptio

1 Oriveden lukio Opiskelijan opas SIVU 1 SIVU 2

2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA OPISKELIJAKUNTA... 8 LUKUVUOSI L U K U V U O D E N J A K S O T... 8 LUKION KURSSITARJOTIN JA OPISKELIJAN LUKUJÄRJESTYS... 9 ORIVEDEN LUKION TUNTIJAKO KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKOJEN KIERTOTUNTIKAAVIOT OPPIKIRJAT LUKION SUORITUSOHJEET ORIVEDEN LUKIOSSA VERKKO-OPINNOT YHTEISTYÖ MUIDEN TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KANSSA OPPIMISEN ARVIOINTI YLIOPPILASTUTKINNOSTA KOULUSTA EROAMINEN OPINTOTUKI OPISKELUVÄLINEET TABLETTITIETOKONE OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖÖN KIRJASTO ASIAA OPETTAJILLE? OPINTO-OHJAUS KOULUKURAATTORI TERVEYDENHUOLTO VAKUUTUS KOULUATERIAT KOULUMATKATUKI MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN OHJEITA OPISKELIJALLE ORIVEDEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OPISKELIJAN KOKEMUKSIA LUKIO-OPISKELUSTA Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: Kotiosoite: Puhelin: SIVU 3 SIVU 4

3 OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA Tämä opas on laadittu Sinulle, opiskelija. Tutustu siihen huolellisesti! Lueta se myös huoltajillasi! Oriveden lukion toiminta-ajatus Oriveden lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja nuorten kypsymistä aikuisuuteen. Oriveden lukio on osa Oriveden seudun paikallisyhteisöä. Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutustasi. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, esimerkiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulun opintoihin. Lukio tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja myönteistä kasvua aikuisuuteen. On tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi, keskustelet, väittelet ja vaikutat. Lukiossa kannustamme Sinua itsesi jatkuvaan kehittämiseen. KOULUN KANSLIA OPPITUNNIT Rehtori Simo Sinervo puh Vararehtori, rehtoria avustava opettaja, Jukka Yli-Hukkala, puh. opettajainhuoneeseen Koulusihteeri Erja Soini puh Opinto-ohjaaja Merja Krekelä puh Koulun yhteystiedot: Opintie 1, Orivesi kotisivu: puh , fax Kansliassa voit asioida klo Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Koeviikolla oppitunnin pituus voi vaihdella. Oppitunnit alkavat pääsääntöisesti klo 8.00, 9.30, 11.00, ja Sinusta itsestäsi riippuu, saavutatko tavoitteesi. SIVU 5 SIVU 6

4 KOULUN JOHTOKUNTA Oriveden yhteiskoululla ja Oriveden lukiolla on yhteinen johtokunta, jossa on luottamushenkilöiden lisäksi edustettuina opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta. Oriveden kaupunginhallituksella ja lasten ja nuorten lautakunnalla on edustajansa johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan toimivaltaan kuuluu lukion kasvatuksen ja opetuksen kehittäminen. Johtokunta päättää opetussuunnitelman ja lukuvuosittaisen työsuunnitelman hyväksymisestä. Johtokunta päättää opiskelijaksi oton perusteena olevasta keskiarvorajasta. Keskiarvoraja on 7.2 lukuvuonna ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA Aho Kaisa, fysiikka ja matematiikka, p Hannus Minna, englannin kieli. Jaakamo Pirjo, saksan ja venäjän kieli. Krekelä Merja, opinto-ohjaus, p Laine Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, p Leinonen Terhi, liikunta ja terveystieto, p Liuska Heikki, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, yrittäjyyskasvatus, p Luukkonen Iiris, uskonto ja psykologia, p Mestari Merja, ruotsin kieli, p Pirttinen Sanna, englannin ja ranskan kieli, p Raitala Harri, liikunta ja terveystieto, p Rautio Matti, musiikki, p Sippola Minna, äidinkieli ja kirjallisuus p Sirén Leena, biologia ja maantiede, p Yli-Hukkala Arja, matematiikka ja kemia, p Yli-Hukkala Jukka, matematiikka, p opettajan sähköpostiosoite: OPISKELIJAKUNTA Lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Oriveden lukion opiskelijakunta on aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä. Tutortoiminta ohjaa uudet opiskelijat hyödyntämään tehokkaasti koulun mahdollisuuksia. Opiskelijakunta järjestää oppikirjojen yhteishankintaa. LUKUVUOSI Syyslukukausi tiistai Kevätlukukausi tiistai Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Vapunpäivä (perjantai) Helatorstai Lukion 3. vuosikurssi lopettaa L U K U V U O D E N J A K S O T Lukuvuosi jakautuu viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Tänä vuonna jaksot ovat: 1. jakso työpäivää 2. jakso työpäivää 3. jakso työpäivää 4. jakso työpäivää 5. jakso työpäivää Koulutyön aloituspäivä Joulujuhla Penkkarit ja vanhojen päivä ja Kevätjuhla SIVU 7 SIVU 8

5 LUKION KURSSITARJOTIN JA OPISKELIJAN LU- KUJÄRJESTYS Kurssitarjotin ja opintoryhmät Kurssitarjottimelle tulevien opetusryhmien tarpeen selvittämiseksi opiskelijat ilmoittavat lukuvuoden lopulla opiskelusuunnitelmansa seuraavaksi vuodeksi. Lukuvuoden alussa opiskelija saa kurssitarjottimen koko lukuvuodeksi. Kurssitarjotin käyttää seuraavia oppiainelyhenteitä: Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI A1-kieli englanti ENA B1-kieli ruotsi RUB B2-kieli saksa SAB2 B2-kieli ranska RAB2 B3-kieli saksa SAB3 B3-kieli ranska RAB3 B3-kieli venäjä VEB3 Biologia BI Elämänkatsomustieto ET Fysiikka FY Historia HI Kemia KE Kuvataide KU Liikunta pojat LP Liikunta tytöt LT Maantiede GE Matematiikka pitkä MAA Matematiikka lyhyt MAB Musiikki MU Opinto-ohjaus OPO Psykologia PS Terveystieto TE Uskonto ev.lut. UE Elämänkatsomustieto ET Yhteiskuntaoppi YH Elinkeinoelämä ja yrittäjyys YR Kiinan kieli KIINA alk Kiinan kulttuuri, historia ja maantiede KIINA khm OPI = Opi oppimaan -kurssi Ao = aineenopiskelija (ammattilukio-opinnot) its = itsenäinen suoritus ve = verkkokurssi Op = Oriveden Opiston kurssi ORIVEDEN LUKION TUNTIJAKO Kaikilla vuosikursseilla (1-3) noudatetaan Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaista tuntijakoa. Oppiaineet on jaettu kursseihin. Yksi kurssi kestää n. 22 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Koeviikolla oppitunnin pituus voi vaihdella. Tuntijakoon kuuluu kaikille pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen tuntijakoon merkittyjä, pääasiassa yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulu tarjoaa valittaviksi tai koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jokaisen opiskelijan tulee lukion aikana suorittaa vähintään 10 syventävää kurssia. Ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat laajan oppimäärän kokeissa myös syventäviin kursseihin. Soveltavat kurssit voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Opiston kirjoittajalukion kurssien lyhenteet muodossa aineen ensimmäinen kirjan ja kurssinumero esim. englannin kieli kurssi 1= E1 SIVU 9 SIVU 10

6 Oriveden lukiossa noudatettava tuntijako pakolliset kurssit valtakunn. syventävät kurssit koulukoht. syventävät kurssit koulukoht. soveltavat kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet Englanti A1-kieli 6 2 1,5 Ruotsi B1-kieli 5 2 1,5 Ranska B2-kieli 8 Saksa B2-kieli 8 Venäjä B2-kieli 8 Ranska B3-kieli 8 1 Saksa B3-kieli 8 1 Venäjä B3-kieli 8 1 Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieteet Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Katsomusaineet Uskonto/ET 3 2 (ue) 2 (ue) Filosofia 1 3 Psykologia Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Taideaineet Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Elinkeinoelämä ja yrittäjyys 1 Kiinan kieli ja kulttuuri, 2 kansainvälisyys Tuntijakoa koskeva huomautus Yhteisiin oppiaineisiin kuuluvan uskonnon opetuksesta ovat uskonnonvapauslain perusteella halutessaan vapautettuja sellaiset opiskelijat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Vapautuksesta tulee jättää huoltajan ilmoitus rehtorille. Mikäli tällaisia opiskelijoita on lukiossa vähintään kolme, heille opetetaan uskonnon sijasta elämänkatsomustietoa, joka silloin on heille pakollista. Jos lukiossa on vähintään kolme tiettyyn muuhun uskontokuntaan kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa opiskelijaa, heille voidaan järjestää heidän uskontokuntansa mukaista opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät; tällöin uskontokunnalla tulee olla opetushallituksen vahvistama, lukion 5 kurssin mittainen opetussuunnitelma. Jos tällaisia opiskelijoita on vähemmän kuin kolme, heidän ei kuitenkaan tarvitse osallistua koulun yleiseen uskonnonopetukseen eikä elämänkatsomustiedon opetukseen. Siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei osallistu uskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, hänen vähimmäiskurssimääränsä tulee olla tuntijaon mukainen 75 kurssia koko lukion aikana. SIVU 11 SIVU 12

7 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKOJEN KIERTOTUNTIKAAVIOT jakson koekausi (alkaa torstaina): Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R U O K A I L U Klo RO Klo Klo Klo KE TO PE Klo MA TI KE TO PE MA RO/3 8/7 1/2 R u o k a i l u R u o k a i l u Ruokailu (4/6) Koulukokous Opett.- kokous 9 2. jakson koekausi (alkaa perjantaina): TO PE Klo MA TI KE TO PE MA TI Yhteistoiminta-ajat Pirkanmaan Ammattiopiston kanssa koodit 6, 7 ja /7 RO/4 2/3 R u o k a i l u R u o k a i l u R u o k a i l u Te tapäivä Opett.- 9 kokous 9 3. jakson koekausi (alkaa keskiviikkona): TI KE TO PE Klo MA TI KE TO PE SIVU 13 SIVU /4 RO/2 1/3 R u o k a i l u R u o k a i l u iltapäivä Opett.- kokous Teema

8 4. jakson koekausi (alkaa maanantaina): PE Klo MA TI KE TO PE MA TI KE SIVU RO/1 3/4 7/2 Ruokailu R u o k a i l u R u o k a i l u Jakson 5 koodi Opett.- 9 kokous 9 5. jakson koekausi (alkaa maanantaina): PE Klo MA TI KE TO PE MA TI KE /1 RO/4 8/6 Ruokailu R u o k a i l u R u o k a i l u OPPIKIRJAT (5/2) Te tapäivä Opett.- kokous Uskonto 1.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 1, Lukion uskonto 1, Otava 2.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 2, Lukion uskonto 2, Otava 3.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 3, Lukion uskonto 3, Otava 4.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 4, Lukion uskonto, Otava 5. kurssi Airaksinen ym: PORTTI 5, Lukion uskonto 5, Otava 6. kurssi Riekkinen-ym: Uskonnon matkakirja, Raamattu - nyt, Kirjapaja Elämänkatsomustieto 1. kurssi Hjelm ym: Dialogi hyvästä elämästä, Sanoma Pro 2. kurssi Tomperi ym: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, Sanoma Pro 3. kurssi Tomperi ym: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä, Sanoma Pro Psykologia SIVU 16 1.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot, Sanoma Pro 2.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 2. Kehityspsykologia, Sanoma Pro 3.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto, Sanoma Pro 4. kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu, Sanoma Pro 5. kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys, Sanoma Pro 6. kurssi Järvinen-ym. PS Sosiaalipsykologia, Otava 7. kurssi Vilkko-ym. Lukion psykologian kertauskirja, WSOY SanomaPro 8. kurssi Ei oppikirjaa Filosofia 1.kurssi Hakala-ym: Filo 1, Sanoma Pro Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kurssilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja on mahdollista käyttää. Myös sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. Äidinkieli ja kirjallisuus 1.kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 1, Otava 2.kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 2, Otava 3. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 3, Otava 4. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 4, Otava 5. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 5, Otava 6. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 6, Otava 7. kurssi ei oppikirjaa 8. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Kaseva-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 8, Otava

9 SIVU kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Äidinkielessä myös digikirjat käyvät Maantiede 1. kurssi Brander-ym: Manner 1. Sininen planeetta Otava 2. kurssi Brander-ym: Manner, Yhteinen maailma, Otava v aloittavat, 1. vsk 2. kurssi Fabritius-ym: Lukion maantiede 2. Yhteinen maailma Otava, ennen v aloittaneet tai näistä vanhempi painos yhteisniteenä kurssi Kakko-ym: Lukion maantiede, 1-2 kurssit yhteisniteenä, Otava 3.kurssi Fabritius ym: Lukion maantiede 3, Riskien maailma, Otava 4.kurssi Fabritius, ym: Lukion maantiede 4. Aluetutkimus, Otava 5.kurssi ei oppikirjaa 6.kurssi Fabritius-ym: Abi Maantiede, Otava Uusimmat painokset! Biologia 1. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 1. Eliömaailma, Otava 2. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 2, Solu ja perinnöllisyys 3. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 3, Ympäristöekologia 4. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 4, Ihmisen Biologia 5. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 5, Bioteknologia BI 5 6. kurssi ei oppikirjaa 7. kurssi Hiekka-ym: Abi Biologia, Otava Historia Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. Otavan digikirjoja voi ostaa Otavan opiskelijan maailman kautta: https://opiskelija.otava.fi/ 1.kurssi Kohi-ym: Forum, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Otava 2.kurssi Kohi-ym: Forum, Eurooppalainen ihminen, Otava 3.kurssi Kohi-ym: Forum, Kansainväliset suhteet, Otava 4.kurssi Kohi-ym: Forum, Suomen historian käännekohtia, Otava 5. kurssi Höyssä-ym: Linkki 5, Suomen varhaisvaiheet, Sanoma Pro 6. kurssi Kohi-ym: Forum, Kulttuurien kohtaaminen, Otava Yhteiskuntaoppi Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. 1.kurssi Arola-ym: Kansalainen ja yhteiskunta, Edita Digikirjan voi ostaa osoitteesta 2.kurssi Hänninen-ym: Forum, Taloustieto, Otava 3. kurssi Haapaniemi-ym: Linkki 3, Lakitieto, Sanoma Pro 4. kurssi Liuskari-ym: Forum, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava Fysiikka 1.kurssi Lehto-ym:Fysiikka luonnontieteenä, Tammi 2.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 2: Lämpö 3.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 3: Aallot 4.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 4,Liikkeen lait Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. 5.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio 6.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 6, Sähkö 7.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 7,Sähkömagnetismi 8.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 8, Aine ja säteily 9.kurssi Ei oppikirjaa 10.kurssi Ei kurssia lukuvuonna 11.kurssi Lehto-ym: Fysiikan kertauskirja Kemia 1.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 1 Huom! uudistunut painos, ISBN , Ke 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava 2.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 2, Ke 2, Kemian mikromaailma, Otava 3.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 3, Ke3, Reaktiot ja energia, Otava 4.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 4, Ke 4, Metallit ja materiaalit, Otava 5.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 5, Ke 5, Reaktiot ja tasapaino, Otava 6.kurssi Työkurssi, ei kirjaa 7.kurssi Ei oppikirjaa. Matematiikka, pitkä 1.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 1,Funktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho.ym: Pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro 5.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 5, Vektorit, Sanoma Pro 6.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro 7.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 7, Derivaatta, Sanoma Pro 8.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro 9.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Sanoma Pro 10. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta, Sanoma Pro 11.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja logiikka, Sanoma Pro 12.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, Sanoma Pro SIVU 18

10 SIVU kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro 14. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 14, Kertaus, Sanoma Pro 15.kurssi Forsell-ym: Sigma 7, Talousmatematiikka, SanomaPro 16.kurssi Hautajärvi-ym: Variaabeli 8, Tilastot ja todennäköisyys II (vanha ops), Otava 17.kurssi Merikoski-ym: Matematiikan taito 15, Lineaarialgebra, Sanoma Pro 18. kurssi Ei oppikirjaa (käytetään monistetta) Matematiikka, lyhyt 1.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 1, lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 2.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 2, geometria, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 3.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 3, matemaattisia malleja 1, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 4.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 4, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro 5.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro 6.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 6, Matemaattisia malleja II, Sanoma Pro 7.kurssi Forsell-ym: Sigma 7, Talousmatematiikka, SanomaPro 8. kurssi Hassinen-ym: Sigma 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro 9. kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 9, kertaus, Otava Matematiikka, Fysiikka, Kemia 1-3.lk MAOL taulukot, uusin versio, Otava (musta kansi) Englanti, A1-kieli 1.kurssi Karapalo-ym. Open Road 1, Otava Kurssille 1 käy joko perinteinen oppikirja tai e-versio 2.kurssi Karapalo-ym. Open Road 2, Otava 3.kurssi Karapalo-ym. Open Road 3, Otava 4.kurssi Karapalo-ym. Open Road 4, Otava 5.kurssi Karapalo-ym. Open Road 5, Otava 6.kurssi Karapalo-ym. Open Road 6, Otava 7.kurssi Karapalo-ym: Open Road 7, Otava 8. kurssi Karapalo-ym. Open Road 8, Otava 10. kurssi Silk-ym: Abi englanti, Otava Englannin kielen kursseilla 1-8 myös digikirjat käyvät Ruotsi, B1-kieli 1.kurssI Blom-ym: Galleri, Kurs 1, Otava 2.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 2, Otava 3.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 3, Otava 4.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 4, Otava 5.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 5, Otava 6.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 6, Otava Ranska, B2- kieli SIVU 20 7.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 7, Otava 1-7. kurssit Blom-ym: Grammatik Galleri, Otava 8. kurssi Blom-ym: Grammatik Galleri, Otava Ruotsin kielen kursseilla myös digikirjat käyvät 1 kurssit Bärlund-ym: Voilá! 2, Otava (oranssikantinen painos) 2. kurssi Bärlund-ym: Voilá! 2+ Voilá! 3, Otava 3. kurssi Bärlund-ym: Voilá! 3, Otava 4. kurssi Hankala-ym: Voilá! 4, Otava 5. kurssi Hankala-ym: Voilá! 5, Otava 6. kurssi Kivivirta-ym: Voilá! 6, Otava 6. kurssi Hankala-ym: Voilá! 5, Otava 7. kurssi Kivivirta-ym: Voilá! 6, Otava 8. kurssi Kivivirta-ym: Abi-ranska, Otava 9. kurssi yo-vihkoja, kertausmateriaalia (itsenäinen kurssi) Ranskan B3- kieli 1-2 kurssit Granath-ym: Escalier, Sanoma Pro Kurssit 3-9 on yhdistetty B2-kielen kanssa Saksa, B2- kieli 1-3 kurssit Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 1-3, Texte, Otava 1.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 1, Übungen 1, Otava 2.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 2, Übungen 2, Otava 3.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 3, Übungen 3, Otava 4-6 kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4-6, Texte, Otava 4.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4, Übungen 4, Otava 5.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 5, Übungen 5, Otava 6.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 6, Übungen 6, Otava kurssit Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 7-8 Texte, Otava 7.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 7, Übungen 7, Otava 8. kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 8, Übungen 8, Otava Saksa, B3- kieli kurssit Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 1-2, Texte, Otava 1. kurssi Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 1, Übungen 1, Otava 2. kurssi Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 2, Übungen 2, Otava B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla Kurssilla käytetään SAB2.1-kurssin kirjaa Panorama Deutsch 1-3 Texte ja Panorama Deutsch Übungen kurssi Ei oppikirjaa

11 Venäjä, B2- kieli kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3. kurssi Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3. kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava Venäjä, B3- kieli SIVU kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3.-5 kursseja ei ole lv kurssi Jegorenkov-ym: Mozno 2. Teksti- ja harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 8. kurssi Jegorenkov-ym: Mozno 2. Teksti- ja harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava Musiikki 1.kurssi Juutilainen-ym: Lukion MUSA 1, Sanoma Pro Vain 1.kurssilla kirja on pakollinen. Kuvataide Töyssy-ym: Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, Sanoma Pro (vähintään 2 kurssia käyvien tulee ostaa kirja, yhden kurssin käyvillä vapaaehtoinen) Terveystieto 1. kurssi: Fogelholm-ym: Lukion terveystieto. TERVE! 1, Terveyden perusteet, Sanoma Pro 2. kurssi: Fogelholm-ym: Lukion terveystieto. TERVE! 2, Nuoret, terveys ja arkielämä 3. kurssi: Kannas-ym: Lukion terveystieto. VIRTAA, Terveys ja tutkimus. Atena Opinto-ohjaus ei oppikirjaa LUKION SUORITUSOHJEET ORIVEDEN LUKIOSSA Opiskeluaika Opiskeluaika lukiossa on enintään 4 vuotta, jollei rehtori perustellusta syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Kokonaiskurssimäärän kertyminen Kaikki opiskelijan lukiossa suorittamat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ja muualla suoritetut rehtorin hyväksymät kurssit luetaan mukaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista kokonaiskurssimäärään hyväksytään vain hyväksytysti suoritetut kurssit Lukion oppiaineet Lukion oppiaineita ovat asetuksessa määritellyt yhteiset oppiaineet, tuntijaossa mainitut vieraat kielet sekä koulun opetussuunnitelmassa erikseen mainitut soveltavina kursseina määritellyt valinnaisaineet. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää hänen koko oppimääränsä, oppiaineet ja niiden oppimäärien laajuuden. Opiskelijan opinto-ohjelma Opiskelijan opinto-ohjelma sisältää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä mahdollisia soveltavia kursseja, yhteensä vähintään 75 kurssia. Opiskelija laatii vuotuisen opiskeluohjelmansa ja esittää sen opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjelman tarkistaminen Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa opinto-ohjelmaansa. Opinto-ohjelma voi lukion aikana tarkentua opiskelijan tehdessä kurssivalintoja omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja antavat ohjeita vuotuisen opiskeluohjelman suunnittelusta ja seurannasta. SIVU 22

12 Matematiikan opinto-ohjelman tarkistaminen Matematiikassa opiskelija voi valita pitkän tai lyhyen oppimäärän. Oppimäärät poikkeavat toisistaan tavoitteiltaan ja sisällöltään. Opiskelija on suorittanut pitkän matematiikan oppimäärän, jos hän on suorittanut kaikki pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Opiskelija voi vaihtaa pitkän matematiikan opintonsa lyhyen matematiikan opintoihin missä opiskelunsa vaiheessa tahansa. Tarkoituksenmukaisena vaihtoa pidetään viimeistään 4. kurssin jälkeen. Vaihtaessaan pitkältä matematiikalta lyhyelle pitkällä suoritetut kurssit siirtyvät lyhyen matematiikan kursseiksi alla olevan periaatteen mukaisesti. Nämä suoritukset arvosanoineen opiskelija voi lukea hyväkseen oppimäärää vaihtaessaan. Hänellä on lisäksi oikeus yrittää kyseisten kurssiarvosanojen korottamista osallistumalla kerran lyhyen matematiikan vastaavan kurssin kokeeseen. Muut mahdolliset pitkän matematiikan suoritetut kurssit opiskelija voi suoritusmerkinnällä liittää opinto-ohjelmaansa lyhyen matematiikan soveltaviksi kursseiksi. MAA1 Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyestä pitkään oppimäärään, menetellään edellä MAA3 matematiikka Lyhyt matematiikka olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin kuitenkin edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen. MAA6 Funktiot ja yhtälöt MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kurssien MAA7 Geometria Todennäköisyys MAB2 Geometria vastaavuus Derivaatta ja tilastot MAB5 Tilastot ja todennäköisyys on seuraava: MAB4 Matemaattinen analyysi Pitkä MAA8 Muut MAA15 kurssit Juuri- Talousmatematiikka ja logaritmifunktiot Soveltaviksi MAB7 MAB3 Talousmatematiikka Matemaattisia kursseiksi malleja I Kurssin suorittaminen loppuun Opiskelijan tulee suorittaa aloittamansa kurssit loppuun. Tehtävien palautus Kurssiin liittyvät kirjalliset työt on palautettava kyseessä olevan jakson loppuun mennessä. Etenemiseste Opiskelijan tulee pyrkiä suorittamaan hyväksytysti kaikki pakolliset sekä opinto-ohjelmaansa valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelijalle tulee oppiaineen opiskelussa etenemiseste, mikäli hän saa hylättyjä arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti: Oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten Hylättyjen kurssien syventävien kurssien lukumäärä, josta kokonaismäärä seuraa etenemiseste 1-2 kurssia kurssia kurssia 3 9 kurssia tai enemmän 4 Kun opiskelijalla on etenemiseste, hänen on suoritettava ainakin yksi hylätyistä kursseista hyväksytysti voidakseen jatkaa aineen opiskelua. Hylätyn kurssiarvosanan uusiminen Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä kurssiarvosanaa uusimalla yhden kerran kurssikokeen tai käymällä kurssin uudelleen niin pian kuin mahdollista. Erityisestä syystä opiskelija voi myöhemmin yrittää korottaa hylättyä arvosanaa myös muulla, opettajan kanssa sovitulla tavalla. SIVU 23 SIVU 24

13 Uusintakuulustelut Ainoastaan niitä opiskelijoita varten, joille ei em. tavalla tarjoudu uutta koetilaisuutta lukuvuoden aikana, järjestetään viisi uusintakuulustelutilaisuutta. Uusintakoepäivät ovat , , , ja Uusintakuulusteluun osallistumisestaan opiskelija sopii aina ennakolta kurssin opettajan kanssa. Opiskelijan on ilmoittauduttava tai jo tehty ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään kaksi päivää ennen uusintakuulustelua. Määräaikaan mennessä peruuttamaton ilmoittautuminen luetaan opiskelijalle osallistumiskerraksi kuulusteluun. Uusintakokeesta tai -kuulustelusta saatu arvosana merkitään kurssiarvosanaksi. Opiskelija ei voi osallistua uusintakuulusteluun, jos hän on ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin varsinaisesta kokeesta. Opiskelijan kuulustelu voidaan erityisistä syistä järjestää toisinkin. Poissaolo kurssikokeesta Opiskelija ohjataan jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai sellaisen puuttuessa uusintakuulusteluun, jos hän sairauden tai muun pakottavan syyn takia on joutunut olemaan poissa kurssikokeesta. Siinäkin tapauksessa hänen tulee ilmoittautua kirjallisesti ao. aineen opettajalle kaksi päivää ennen koetta tai kuulustelua. Hyväksytyn kurssiarvosanan uusiminen Opiskelija voi koettaa korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhden kerran opiskelemalla kurssin uudelleen opetukseen osallistuen tai itsenäisesti suorittaen. Arvosana määräytyy paremman kurssisuorituksen mukaan. Uusija sitoutuu käymään kurssin loppuun parantamaan tietojaan ja taitojaan asettamaan tavoitteekseen arvosanansa parantamisen Kurssin uusimisesta opiskelijan tulee aina ennakolta neuvotella opettajan kanssa ja jättää siitä hänelle kirjallinen ilmoitus. Opettajan harkinnasta riippuu, kuinka varhaista oppiaineen kurssia opiskelija hyväksytään uusimaan. Itsenäinen opiskelu Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti opetukseen osallistumatta sopimalla asiasta opettajan kanssa. Osaamisensa opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin. Eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa saattaa olla itsenäistä opiskelua koskevia rajoituksia. Niistä päättää aineen opettaja. Voidakseen suorittaa kurssin itsenäisesti opiskelijan on täytynyt osoittaa pystyvänsä itsenäiseen työskentelyyn. Mikäli opiskelija on saanut kurssista arvosanan 4, hän ei voi suorittaa kyseistä kurssia itsenäisesti. Erityisestä syystä kirjallisesta hakemuksesta rehtori voi kuitenkin myöntää luvan poiketa viimeksi mainitusta. Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti korkeintaan kahta kurssia itsenäisesti. Jos kesken jääneitä itsenäisesti suoritettavia kursseja on kaksi, itsenäistä kurssin suoritusta ei voi enää aloittaa. Opiskelija ja opettaja laativat työsuunnitelman, johon merkitään itsenäisen suorituksen edistyminen. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. SIVU 25 SIVU 26

14 Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen Opiskelija voi rehtorin tai aineen opettajan annettua luvan opiskella samalle koodille sijoitettuja kahden oppiaineen kursseja samanaikaisesti, jos hän noudattaa kahden lukuvuoden opiskeluohjelmaa tai jos hänellä on jokin muu perusteltu syy. Jokainen tapaus käsitellään erikseen. Tällöin sovitaan muun muassa siitä, mille tunneille opiskelija osallistuu, mitä apua hän toivoo saavansa ja mitä asioita opettajat edellyttävät kurssin suorittamiseksi. Kurssikokeisiin opiskelija osallistuu opintoryhmien mukana. Itsenäinen ryhmäopiskelu Koulun vuosittaisessa työsuunnitelmassa voidaan erikseen päättää, että oppiaineiden kursseja tai niiden osia tulee opiskella itsenäisesti ryhmänä ilman opettajan antamaa opetusta. Opiskeluohjelman laajuus Opiskelijan työjärjestykseen tulee jokaisella jaksolla kuulua kursseja vähintään 5 oppiaineessa, ellei opinto-ohjaaja perustellusta syystä anna lupaa pienemmän kurssimäärän suorittamiseen. Neljän lukuvuoden opiskeluohjelma ja sen seuranta Jos opiskelija haluaa opiskella lukiossa yli kolme lukuvuotta, hänen tulee neuvotella asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja laatia toteuttamiskelpoinen kirjallinen opiskelusuunnitelma. Neljän vuoden opiskeluohjelmaa noudattavan opiskelijan tulee jättää ryhmänohjaajalleen kirjallinen selvitys opiskeluohjelmastaan. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti yli kolme lukuvuotta opiskelevan opiskelijan suunnitelman toteutumista. Opintojen keskeyttäminen Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä. Kuunteluopiskelija Halutessaan opiskelija voi seurata kurssin opetusta taitojensa kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi, mikäli opetusryhmässä on tilaa. Kuunteluopiskelijan tulee osallistua kurssin opetukseen säännöllisesti ja aktiivisesti. Kurssikokeeseen hän ei kuitenkaan osallistu eikä saa kurssista arvosanaa. Varsinkin yli kolmen lukuvuoden opiskeluohjelmaa noudattavalle kuunteluopiskeleminen on hyödyllistä. VERKKO-OPINNOT Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan maakunnallisella verkkokurssitarjottimella on toisen asteen opiskelijoille tarkoitettuja lukion ja ammatillisen koulutuksen kursseja, joita voit valita omiin opintoihisi oppilaitoksestasi ja opiskelupaikastasi riippumatta. Voit suorittaa tutkintosi osaksi myös ammatillisen koulutuksen opintoja. Osa verkkokursseista sisältää myös lähitapaamisia, jotka järjestetään kurssista vastuussa olevan oppilaitoksen tiloissa tai videoneuvottelujärjestelmän avulla. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kotisivuilta löydät lukuvuoden kurssitarjonnan. Sinne on kirjattu kurssien täsmälliset kuvaukset, toteutusajankohdat sekä ilmoittautumisajat. Lue ilmoittautumisohjeet verkkokurssitarjottimen kotisivuilta ennen kuin ilmoittaudut kurssille. Samalla kannattaa myös tutustua verkkoopiskelijan oppaaseen, niin tiedät mitä verkko-opiskelu vaatii. Kursseja voi vielä tulla lisää lukuvuoden aikana, joten sinun kannattaa seurata sen kurssitarjontaa pitkin kouluvuotta. Miten voit suorittaa Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kursseja ja mitä se maksaa? Verkkokurssitarjottimen kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkanmaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Verkkokurssitarjottimen kurssit ovat sinulle ko. oppilaitoksen opiskelijalle ilmaisia, kunhan oma oppilaitoksesi on hyväksynyt/vahvistanut ilmoittautumisesi jälkeen osallistumisesi kurssille. Oppilaitokselle kurssin suorittamisesi maksaa 100 euroa/kurssi. Oma oppilaitoksesi viime kädessä hyväksyy osallistumisesi verkkokurssitarjottimen kursseille ja sen, sopiiko kurssi osaksi tutkintoasi. SIVU 27 SIVU 28

15 Oppilaitokseksesi osalta kurssisi vahvistaa opinto-ohjaaja Merja Krekelä. Kurssimaksun maksaa oma oppilaitoksesi ja laskutus tehdään aloitetuista kursseista. Keskeytetty kurssi maksaa oppilaitoksellesi saman kuin suoritettu kurssi. Älä siis ilmoittaudu turhaan ja mieti tarkkaan, onko sinulla aikaa ja energiaa suorittaa kurssi. Jos kuitenkin joudut perumaan osallistumisesi kurssille, niin voit tehdä sen maksutta ennen kurssin ilmoittautumisajan päättymistä. Kurssien keskeyttämisestä voi seurata, että et voi enää jatkossa opiskella verkkokurssitarjottimen kursseja. Yhteinen sääntö on, että verkkokurssin voi suorittaa loppuun seuraavan jakson loppuun mennessä. Miten saat verkkokurssista suoritusmerkinnän? Kurssin opettaja kirjaa suoritusmerkintäsi verkkokurssitarjottimen arviointijärjestelmään kurssin päättyessä. Sinun tehtäväsi on käydä oman oppilaitoksesi kansliassa hyväksyttämässä merkintä omaan opintorekisteriisi. Koulusihteeri löytää arvosanan verkkokurssitarjottimen järjestelmästä ja siirtää suoritukseksesi oman oppilaitoksesi oppilashallintojärjestelmään. Kaikkien verkkokurssitarjottimen kurssien koodit eivät ole samoja kuin omassa oppilaitoksessasi, joten pidä huolta, että saat hyväksi luettua oikean kurssisuorituksen. Lisätietoja saat omalta opinto-ohjaajaltasi. YHTEISTYÖ MUIDEN TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KANSSA Oriveden Opiston kirjoittajalukio Oriveden Opiston kirjoittajalukion kanssa Oriveden lukiolla on yhteinen kurssitarjotin. Oppilaitosten opettajat voivat opettaa molemmissa kouluissa. Opiskelijoilla on oikeus osallistua toisen oppilaitoksen opetusohjelmiin. Osa kursseista järjestetään Oriveden Opistolla. Lisätietoja on saatavilla internetsivuilla osoitteessa Kirjoittajalukion (apulais)rehtori on Hanna Hohtari. Kirjoittajalukion opettajia: Hjerppe Ilkka, elämänkatsomustieto Lindfors Helena, ruotsi, englanti Ojanen Eero, filosofia Saarinen Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus Kysy kirjoittajalukion tutoreilta, kun haluat tietää, millaista on opiskella Opistolla. Sähköpostiosoite on SIVU 29 SIVU 30

16 Ammattitutkinto ja ylioppilastutkinto Ammattilukio-opinnot Orivedellä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Oriveden oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus ylioppilastutkinnon suorittamiseen Oriveden lukiossa. Yhdistelmätutkinnon suorittajat opiskelevat Oriveden lukiolla 2-3 kurssia jaksossa. Opiskelijat opiskelevat ylioppilastutkintoon pakollisina kuuluvia aineita äidinkieltä ja kolmea ainetta seuraavista: ruotsia, vierasta kieltä, matematiikkaa tai reaaliaineita 3. lukuvuoden helmikuuhun asti ja suorittavat kolmannen vuoden keväällä ylioppilastutkinnon. OPPIMISEN ARVIOINTI Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta. Numeroarvostelun asteikko on Numeroarvosanat tarkoittavat: 4 hylätty 5 välttävä 6 kohtalainen 7 tyydyttävä 8 hyvä 9 kiitettävä 10 erinomainen Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Kurssiarvosana annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun muun näytön perusteella. Kokeet ovat laajoja eli summatiivisia kokeita. Kurssi voidaan arvostella myös ilman kokeita. Jatkuva näyttö eli tuntiaktiivisuus, kotitehtävät, tutkielmat ja muut vastaavat voi yleensä vaikuttaa yhden numeron verran summatiivisten kokeiden perusteella muodostettuun arvosanaan. Kurssista saamansa arvosanan opiskelija ja hänen huoltajansa saavat tiedoksi jakson päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvointi, suoritusmerkintä (S=hyväksytysti suoritettu), hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset tai niihin rinnastettavat vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. SIVU 31 SIVU 32

17 Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1-5 lukioasteikko asteikko (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1 2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1 3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2 4 (hyvä) 8 (hyvä) 2 5 kiitettävä 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Kurssin arvostelematta jättäminen Kurssiarvosanaa ei lainkaan anneta opiskelijalle, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta tai muulla tavoin tahallisesti lyö laimin opiskelunsa. Ennen arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Kurssi jää arvostelematta myös, jos opiskelijaa ei tavoiteta varoituksen antamiseksi. Oppiaineen arviointi ja oppimäärän arvostelu Oppiaineen oppimäärän arvosana muodostuu opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja joissa voi olla hylättyjä pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa kurssiarvosanoja enintään määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Oppimäärään mahdollisesti sisältyvä hylätty kurssisuoritus voidaan myöhemmin suorittaa hyväksytysti osallistumalla kurssikokeeseen tai oppimäärän suullisen loppukuulustelun yhteydessä tai sen voidaan opiskelun jatkuessa katsoa tulleen suoritetuksi muun näytön perusteella ilman eri koetta. Kurssi katsotaan keskeytetyksi, jos opiskelija aloittaa kurssin opiskelun (yhdenkin tunnin) ja lopettaa sen jälkeen. Arvosanaksi annetaan K. Suorittamatta jääneet T-merkinnät (=täydennettävä suoritusta) muutetaan arvosanaksi K (=keskeytetty), jos suoritusta ei täydennetä jakson loppuun mennessä, jollei opettajan kanssa ole muuta sovittu. Arvosanamerkinnät P (=poissaolot selvitettävä) on selvitettävä jakson loppuun mennessä tai arvosana muutetaan merkinnäksi K (=keskeytetty). Oppiaineen arvosanan antaa oppiainetta opiskelijalle viimeksi opettanut opettaja kurssiarvosanojen pohjalta opiskelijan suoritettua aineessa opiskeluohjelmansa mukaisen oppimäärän. Tarvittaessa opettaja neuvottelee arvosanasta aineen muiden opettajien kanssa. Oppiaineen erilaisten oppimäärien arvostelussa noudatetaan samaa periaatetta, ellei aineen opetussuunnitelmassa ole siihen poikkeusta. SIVU 33 SIVU 34

18 Oppiaineen erillinen kuulustelu Suulliset ja kirjalliset loppukuulustelut eli tentit Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua oppiaineiden suulliseen tai kirjalliseen kuulusteluun. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelman mukaan. Päättötodistusarvosanaa korotetaan kuulustelun perusteella mikäli opiskelija osoittaa siinä suurempaa kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelun mukaan määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää. Erilliset kuulustelut alkavat Oriveden lukiossa lukuloman alkaessa. Kirjoitusten jälkeen ne jatkuvat toukokuun 10. päivään saakka. Syksyn erilliset kuulustelut järjestetään ennen yo-tutkintoa syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana tai tutkinnon jälkeen opettajien kanssa sovittavina aikoina. Oppiaineen arvostelu päättötodistukseen Lukioasetuksen mukaisilla numeroarvosanoilla arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. YLIOPPILASTUTKINNOSTA Osallistumisoikeus ylioppilaskirjoituksiin Opiskelija voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin opiskeltuaan ennen kirjallisten kokeiden alkua oppiaineen pakolliset kurssit. Ylioppilastutkintotodistus Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet pakolliset kokeet ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset (4) kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei vielä ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta. Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Jonkin oppiaineen opiskelusta vapauttaminen ei alenna päättötodistuksen saamisen edellyttämää kokonaiskurssimäärää. Tutkinnon aineet Ylioppilastutkintoasetuksen perusteella jokaisen ylioppilaskokelaan tulee Oriveden lukiossa suorittaa pakollisena äidinkielen koe ja kolme pakollista koetta seuraavista aineista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka tai yksi reaaliaineen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa vaativampi koe. Tutkintoon saa kuulua vain yhden tasoinen koe samassa oppiaineessa. Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi kuitenkin samassa oppiaineessa suorittaa vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet, jolloin toinen koe katsotaan hylätyn kokeen uusimiseksi. SIVU 35 SIVU 36

19 Ylioppilastutkinnon suoritusaika Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta on jäänyt siihen ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jota kokelas ei ole jättänyt arvosteltavaksi. Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava. Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää. Ylioppilastutkinnon arvosanat Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). OPINTOTUKI Opintotukea antaa lukiolaiselle valtio. Lukiolainen voi lapsilisäiän ohitettuaan saada opintorahaa ja tietyissä tapauksissa myös opintolainaa, jonka valtio takaa. Valtion opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Hakemuksen on oltava perillä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistossa syyskuussa, jos opiskelija aikoo saada opintotukea syyskuusta alkaen. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemisesta saa koulun kansliasta; sinne myös jätetään hakemus liitteineen. Tukea voi myös hakea verkossa Kelan sivuilla tai täyttää siellä lomakkeen ja tulostaa sen ja viedä Kelan toimistoon tai tuoda koulun kansliaan. Epäsäännöllisestä opiskelusta voidaan tehdä ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin. OPISKELUVÄLINEET Opiskeluvälineet koepapereita lukuun ottamatta opiskelija hankkii ja kustantaa itse. KOULUSTA EROAMINEN Jos opiskelija paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn vuoksi joutuu eroamaan Oriveden lukiosta, hänen tulee ennakkoon keskustella asiasta ryhmänohjaajansa tai opinto-ohjaajan tai molempien kanssa sekä aina ehdottomasti rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee lisäksi jättää kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Rehtori voi todeta opiskelijan eronneeksi koulusta, jos opiskelija ei ole suorittanut lukion oppimäärää säädetyssä neljän vuoden määräajassa eikä hänelle ole myönnetty suoritusaikaan pidennystä. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. SIVU 37 TABLETTITIETOKONE OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖÖN Oriveden lukio antaa kaikille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille tietokoneen opiskelukäyttöön. KIRJASTO Oriveden koulukirjasto toimii lukion tiloissa ja on aina avoinna ja lukiolaisten käytössä. Kirjaston kokoelmassa on lehtiä, lainattavia tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta. Kirja lainataan täyttämällä teoksen takana olevaan korttiin etunimi ja ryhmän tunnus ja antamalla se äidinkielenopettajalle. Sanakirjoja ja hiljaisen salin puolella olevia kirjoja ei lainata. SIVU 38 Koulukirjastossa voi syventyä hyppytuntien aikana koulutehtäviin. Oppilaskunnan taukotila on seurustelua varten.

20 TERVEYDENHUOLTO ASIAA OPETTAJILLE? Opettajat ovat parhaiten tavattavissasi ennen oppitunnin alkua tai heti tunnin päätyttyä. Välituntia he käyttävät valmistautuakseen seuraavaan oppituntiin. Kiireellisessä asiassa voit kuitenkin myös välitunnilla tavoittaa heidät opettajainhuoneesta. Opettajien lounasaika on klo Vältä tällöin asiointia opettajainhuoneessa. Opettajien yhteistyökokous Opettajakunta kokoontuu maanantaisin klo yhteistyökokoukseen, jossa käsitellään kulloinkin koulun toiminnan kannalta tärkeitä asioita. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja on luokkatuntien lisäksi tavoitettavissa työhuoneessaan yhteiskoulun 0-kerroksessa. Lukion opinto-ohjaaja on Merja Krekelä puh KOULUKURAATTORI Kaupungin koulujen yhteinen koulukuraattori on Katariina Ronkonen. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kuraattori on tavattavissa yhteiskoulun 1. kerroksessa. Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa pulmatilanteissa. Opiskelua voi haitata esimerkiksi ristiriidat kaverisuhteissa tai perheessä, seurusteluasiat, pahan olon tunne tai kiusaaminen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse tai hänen huoltajansa. Kuraattorilla on salassapitovelvollisuus. Kuraattorin kanssa selvitetään yhdessä opiskelijan tilannetta ja mietitään, kuinka häntä voidaan auttaa ja tukea. Koulun terveydenhoitajan Tuija Koiviston tavoitat puhelinnumerosta Terveydenhoitajan työhuone on lukiorakennuksessa. Tarkemmat tiedot terveydenhoitajan vastaanottoajoista saat terveydenhoitajan työtilan ovesta ja koulun ilmoitustauluilta. Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta perustuu ajanvarauksiin, mutta päivittäisellä avovastaanotolla voit tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajaa tapaamaan ilman ajanvarausta. Koulupäivän aikana tapahtuvat akuutit sairastumiset ja tapaturmat hoidetaan ilman ajanvarausta. Koululääkäri on tavattavissa koululla erikseen sovitusti. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Opiskelun alkuvaiheessa terveydenhoitaja tapaa 1. vuosikurssin opiskelijat omissa opetusryhmissään. Ryhmätilanteessa terveydenhoitaja tutustuu uusiin opiskelijoihin ja esittelee opiskeluterveydenhuollon palveluita. Ensimmäisen tai toisen vuosikurssin aikana sinulle järjestetään laajaalainen terveystarkastus: tapaat sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laaja-alaisessa terveystarkastuksessa perehdymme yhdessä tarkemmin terveydentilaasi ja hyvinvointiisi. Tässä yhteydessä voit saada esim. ajokortteja tai jatko-opiskelua varten maksuttoman nuorison terveystodistuksen, jos et ole sitä aiemmin saanut. Kutsuntavelvollisten nuorten ennakkoterveystarkastus tapahtuu koulussa laaja-alaisen terveystarkastuksen yhteydessä. Terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä opettajien, kuraattorin sekä muun kouluhenkilökunnan kanssa. VAKUUTUS Oriveden kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa koulupäivinä ja muulloinkin kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Suosittelemme kattavamman vakuutusturvan hankkimista. SIVU 39 SIVU 40

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO Opiskelijan opas lv. 2011-2012

ORIVEDEN LUKIO Opiskelijan opas lv. 2011-2012 ORIVEDEN LUKIO Opiskelijan opas lv. 2011-2012 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA...3 NÄIN KOULU TOIMII...4 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2011 2012...5 LUKUVUOSI 2011 2012...6 L U K U V U O

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Schildtin lukio, Jyväskylä Kaikista oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version, mikäli sellainen on saatavilla. Lisätietoa sähköisistä oppimateriaaleista kustantajien

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT lv

OPPIKIRJAT lv OPPIKIRJAT lv. 2016-2017 Rauman Lyseon lukio 26.5.2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI1-6 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (uusin painos 2016) Haapala ym. Otava 1,2,3 Jokaiseen kurssiin kuuluu oma

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Suomalaisen yo-opetuksen oppikirjat lv. 15-16 (lue näin K1 = kurssi 1 jne.) ÄIDINKIELI 1. -3 lk:t Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja 1.vsk Kouki-Karhumäki

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops.

Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops. HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKION KIRJALISTA LV. 2016-2017 Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops. Mikäli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI07 Happonen ym.: BIOS 1, ISBN 978-951-0-34307-4, Sanoma Pro tai ebios 1 (48 kuukauden lisenssi), ISBN 978-952-63-18462,

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

tai sama kirja sähköisenä o/sarma/

tai sama kirja sähköisenä  o/sarma/ OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus 9789511234364 Otava o/sarma/ 9789511269885

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot