ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS Oriveden lukio. Opiskelijan opas SIVU 1 SIVU 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2"

Transkriptio

1 Oriveden lukio Opiskelijan opas SIVU 1 SIVU 2

2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA OPISKELIJAKUNTA... 8 LUKUVUOSI L U K U V U O D E N J A K S O T... 8 LUKION KURSSITARJOTIN JA OPISKELIJAN LUKUJÄRJESTYS... 9 ORIVEDEN LUKION TUNTIJAKO KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKOJEN KIERTOTUNTIKAAVIOT OPPIKIRJAT LUKION SUORITUSOHJEET ORIVEDEN LUKIOSSA VERKKO-OPINNOT YHTEISTYÖ MUIDEN TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KANSSA OPPIMISEN ARVIOINTI YLIOPPILASTUTKINNOSTA KOULUSTA EROAMINEN OPINTOTUKI OPISKELUVÄLINEET TABLETTITIETOKONE OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖÖN KIRJASTO ASIAA OPETTAJILLE? OPINTO-OHJAUS KOULUKURAATTORI TERVEYDENHUOLTO VAKUUTUS KOULUATERIAT KOULUMATKATUKI MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN OHJEITA OPISKELIJALLE ORIVEDEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OPISKELIJAN KOKEMUKSIA LUKIO-OPISKELUSTA Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: Kotiosoite: Puhelin: SIVU 3 SIVU 4

3 OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA Tämä opas on laadittu Sinulle, opiskelija. Tutustu siihen huolellisesti! Lueta se myös huoltajillasi! Oriveden lukion toiminta-ajatus Oriveden lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja nuorten kypsymistä aikuisuuteen. Oriveden lukio on osa Oriveden seudun paikallisyhteisöä. Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutustasi. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, esimerkiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulun opintoihin. Lukio tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja myönteistä kasvua aikuisuuteen. On tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi, keskustelet, väittelet ja vaikutat. Lukiossa kannustamme Sinua itsesi jatkuvaan kehittämiseen. KOULUN KANSLIA OPPITUNNIT Rehtori Simo Sinervo puh Vararehtori, rehtoria avustava opettaja, Jukka Yli-Hukkala, puh. opettajainhuoneeseen Koulusihteeri Erja Soini puh Opinto-ohjaaja Merja Krekelä puh Koulun yhteystiedot: Opintie 1, Orivesi kotisivu: puh , fax Kansliassa voit asioida klo Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Koeviikolla oppitunnin pituus voi vaihdella. Oppitunnit alkavat pääsääntöisesti klo 8.00, 9.30, 11.00, ja Sinusta itsestäsi riippuu, saavutatko tavoitteesi. SIVU 5 SIVU 6

4 KOULUN JOHTOKUNTA Oriveden yhteiskoululla ja Oriveden lukiolla on yhteinen johtokunta, jossa on luottamushenkilöiden lisäksi edustettuina opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta. Oriveden kaupunginhallituksella ja lasten ja nuorten lautakunnalla on edustajansa johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan toimivaltaan kuuluu lukion kasvatuksen ja opetuksen kehittäminen. Johtokunta päättää opetussuunnitelman ja lukuvuosittaisen työsuunnitelman hyväksymisestä. Johtokunta päättää opiskelijaksi oton perusteena olevasta keskiarvorajasta. Keskiarvoraja on 7.2 lukuvuonna ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA Aho Kaisa, fysiikka ja matematiikka, p Hannus Minna, englannin kieli. Jaakamo Pirjo, saksan ja venäjän kieli. Krekelä Merja, opinto-ohjaus, p Laine Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, p Leinonen Terhi, liikunta ja terveystieto, p Liuska Heikki, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, yrittäjyyskasvatus, p Luukkonen Iiris, uskonto ja psykologia, p Mestari Merja, ruotsin kieli, p Pirttinen Sanna, englannin ja ranskan kieli, p Raitala Harri, liikunta ja terveystieto, p Rautio Matti, musiikki, p Sippola Minna, äidinkieli ja kirjallisuus p Sirén Leena, biologia ja maantiede, p Yli-Hukkala Arja, matematiikka ja kemia, p Yli-Hukkala Jukka, matematiikka, p opettajan sähköpostiosoite: OPISKELIJAKUNTA Lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Oriveden lukion opiskelijakunta on aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä. Tutortoiminta ohjaa uudet opiskelijat hyödyntämään tehokkaasti koulun mahdollisuuksia. Opiskelijakunta järjestää oppikirjojen yhteishankintaa. LUKUVUOSI Syyslukukausi tiistai Kevätlukukausi tiistai Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Vapunpäivä (perjantai) Helatorstai Lukion 3. vuosikurssi lopettaa L U K U V U O D E N J A K S O T Lukuvuosi jakautuu viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Tänä vuonna jaksot ovat: 1. jakso työpäivää 2. jakso työpäivää 3. jakso työpäivää 4. jakso työpäivää 5. jakso työpäivää Koulutyön aloituspäivä Joulujuhla Penkkarit ja vanhojen päivä ja Kevätjuhla SIVU 7 SIVU 8

5 LUKION KURSSITARJOTIN JA OPISKELIJAN LU- KUJÄRJESTYS Kurssitarjotin ja opintoryhmät Kurssitarjottimelle tulevien opetusryhmien tarpeen selvittämiseksi opiskelijat ilmoittavat lukuvuoden lopulla opiskelusuunnitelmansa seuraavaksi vuodeksi. Lukuvuoden alussa opiskelija saa kurssitarjottimen koko lukuvuodeksi. Kurssitarjotin käyttää seuraavia oppiainelyhenteitä: Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI A1-kieli englanti ENA B1-kieli ruotsi RUB B2-kieli saksa SAB2 B2-kieli ranska RAB2 B3-kieli saksa SAB3 B3-kieli ranska RAB3 B3-kieli venäjä VEB3 Biologia BI Elämänkatsomustieto ET Fysiikka FY Historia HI Kemia KE Kuvataide KU Liikunta pojat LP Liikunta tytöt LT Maantiede GE Matematiikka pitkä MAA Matematiikka lyhyt MAB Musiikki MU Opinto-ohjaus OPO Psykologia PS Terveystieto TE Uskonto ev.lut. UE Elämänkatsomustieto ET Yhteiskuntaoppi YH Elinkeinoelämä ja yrittäjyys YR Kiinan kieli KIINA alk Kiinan kulttuuri, historia ja maantiede KIINA khm OPI = Opi oppimaan -kurssi Ao = aineenopiskelija (ammattilukio-opinnot) its = itsenäinen suoritus ve = verkkokurssi Op = Oriveden Opiston kurssi ORIVEDEN LUKION TUNTIJAKO Kaikilla vuosikursseilla (1-3) noudatetaan Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaista tuntijakoa. Oppiaineet on jaettu kursseihin. Yksi kurssi kestää n. 22 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Koeviikolla oppitunnin pituus voi vaihdella. Tuntijakoon kuuluu kaikille pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen tuntijakoon merkittyjä, pääasiassa yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulu tarjoaa valittaviksi tai koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jokaisen opiskelijan tulee lukion aikana suorittaa vähintään 10 syventävää kurssia. Ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat laajan oppimäärän kokeissa myös syventäviin kursseihin. Soveltavat kurssit voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Opiston kirjoittajalukion kurssien lyhenteet muodossa aineen ensimmäinen kirjan ja kurssinumero esim. englannin kieli kurssi 1= E1 SIVU 9 SIVU 10

6 Oriveden lukiossa noudatettava tuntijako pakolliset kurssit valtakunn. syventävät kurssit koulukoht. syventävät kurssit koulukoht. soveltavat kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet Englanti A1-kieli 6 2 1,5 Ruotsi B1-kieli 5 2 1,5 Ranska B2-kieli 8 Saksa B2-kieli 8 Venäjä B2-kieli 8 Ranska B3-kieli 8 1 Saksa B3-kieli 8 1 Venäjä B3-kieli 8 1 Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieteet Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Katsomusaineet Uskonto/ET 3 2 (ue) 2 (ue) Filosofia 1 3 Psykologia Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Taideaineet Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Elinkeinoelämä ja yrittäjyys 1 Kiinan kieli ja kulttuuri, 2 kansainvälisyys Tuntijakoa koskeva huomautus Yhteisiin oppiaineisiin kuuluvan uskonnon opetuksesta ovat uskonnonvapauslain perusteella halutessaan vapautettuja sellaiset opiskelijat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Vapautuksesta tulee jättää huoltajan ilmoitus rehtorille. Mikäli tällaisia opiskelijoita on lukiossa vähintään kolme, heille opetetaan uskonnon sijasta elämänkatsomustietoa, joka silloin on heille pakollista. Jos lukiossa on vähintään kolme tiettyyn muuhun uskontokuntaan kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa opiskelijaa, heille voidaan järjestää heidän uskontokuntansa mukaista opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät; tällöin uskontokunnalla tulee olla opetushallituksen vahvistama, lukion 5 kurssin mittainen opetussuunnitelma. Jos tällaisia opiskelijoita on vähemmän kuin kolme, heidän ei kuitenkaan tarvitse osallistua koulun yleiseen uskonnonopetukseen eikä elämänkatsomustiedon opetukseen. Siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei osallistu uskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, hänen vähimmäiskurssimääränsä tulee olla tuntijaon mukainen 75 kurssia koko lukion aikana. SIVU 11 SIVU 12

7 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKOJEN KIERTOTUNTIKAAVIOT jakson koekausi (alkaa torstaina): Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai R U O K A I L U Klo RO Klo Klo Klo KE TO PE Klo MA TI KE TO PE MA RO/3 8/7 1/2 R u o k a i l u R u o k a i l u Ruokailu (4/6) Koulukokous Opett.- kokous 9 2. jakson koekausi (alkaa perjantaina): TO PE Klo MA TI KE TO PE MA TI Yhteistoiminta-ajat Pirkanmaan Ammattiopiston kanssa koodit 6, 7 ja /7 RO/4 2/3 R u o k a i l u R u o k a i l u R u o k a i l u Te tapäivä Opett.- 9 kokous 9 3. jakson koekausi (alkaa keskiviikkona): TI KE TO PE Klo MA TI KE TO PE SIVU 13 SIVU /4 RO/2 1/3 R u o k a i l u R u o k a i l u iltapäivä Opett.- kokous Teema

8 4. jakson koekausi (alkaa maanantaina): PE Klo MA TI KE TO PE MA TI KE SIVU RO/1 3/4 7/2 Ruokailu R u o k a i l u R u o k a i l u Jakson 5 koodi Opett.- 9 kokous 9 5. jakson koekausi (alkaa maanantaina): PE Klo MA TI KE TO PE MA TI KE /1 RO/4 8/6 Ruokailu R u o k a i l u R u o k a i l u OPPIKIRJAT (5/2) Te tapäivä Opett.- kokous Uskonto 1.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 1, Lukion uskonto 1, Otava 2.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 2, Lukion uskonto 2, Otava 3.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 3, Lukion uskonto 3, Otava 4.kurssi Airaksinen ym: PORTTI 4, Lukion uskonto, Otava 5. kurssi Airaksinen ym: PORTTI 5, Lukion uskonto 5, Otava 6. kurssi Riekkinen-ym: Uskonnon matkakirja, Raamattu - nyt, Kirjapaja Elämänkatsomustieto 1. kurssi Hjelm ym: Dialogi hyvästä elämästä, Sanoma Pro 2. kurssi Tomperi ym: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, Sanoma Pro 3. kurssi Tomperi ym: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä, Sanoma Pro Psykologia SIVU 16 1.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot, Sanoma Pro 2.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 2. Kehityspsykologia, Sanoma Pro 3.kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto, Sanoma Pro 4. kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu, Sanoma Pro 5. kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys, Sanoma Pro 6. kurssi Järvinen-ym. PS Sosiaalipsykologia, Otava 7. kurssi Vilkko-ym. Lukion psykologian kertauskirja, WSOY SanomaPro 8. kurssi Ei oppikirjaa Filosofia 1.kurssi Hakala-ym: Filo 1, Sanoma Pro Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kurssilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja on mahdollista käyttää. Myös sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. Äidinkieli ja kirjallisuus 1.kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 1, Otava 2.kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 2, Otava 3. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 3, Otava 4. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 4, Otava 5. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 5, Otava 6. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Hellström-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 6, Otava 7. kurssi ei oppikirjaa 8. kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Kaseva-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 8, Otava

9 SIVU kurssi Haapala-ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava Äidinkielessä myös digikirjat käyvät Maantiede 1. kurssi Brander-ym: Manner 1. Sininen planeetta Otava 2. kurssi Brander-ym: Manner, Yhteinen maailma, Otava v aloittavat, 1. vsk 2. kurssi Fabritius-ym: Lukion maantiede 2. Yhteinen maailma Otava, ennen v aloittaneet tai näistä vanhempi painos yhteisniteenä kurssi Kakko-ym: Lukion maantiede, 1-2 kurssit yhteisniteenä, Otava 3.kurssi Fabritius ym: Lukion maantiede 3, Riskien maailma, Otava 4.kurssi Fabritius, ym: Lukion maantiede 4. Aluetutkimus, Otava 5.kurssi ei oppikirjaa 6.kurssi Fabritius-ym: Abi Maantiede, Otava Uusimmat painokset! Biologia 1. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 1. Eliömaailma, Otava 2. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 2, Solu ja perinnöllisyys 3. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 3, Ympäristöekologia 4. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 4, Ihmisen Biologia 5. kurssi Nowak-ym: Lukion biologia 5, Bioteknologia BI 5 6. kurssi ei oppikirjaa 7. kurssi Hiekka-ym: Abi Biologia, Otava Historia Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. Otavan digikirjoja voi ostaa Otavan opiskelijan maailman kautta: https://opiskelija.otava.fi/ 1.kurssi Kohi-ym: Forum, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Otava 2.kurssi Kohi-ym: Forum, Eurooppalainen ihminen, Otava 3.kurssi Kohi-ym: Forum, Kansainväliset suhteet, Otava 4.kurssi Kohi-ym: Forum, Suomen historian käännekohtia, Otava 5. kurssi Höyssä-ym: Linkki 5, Suomen varhaisvaiheet, Sanoma Pro 6. kurssi Kohi-ym: Forum, Kulttuurien kohtaaminen, Otava Yhteiskuntaoppi Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista. Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää. 1.kurssi Arola-ym: Kansalainen ja yhteiskunta, Edita Digikirjan voi ostaa osoitteesta 2.kurssi Hänninen-ym: Forum, Taloustieto, Otava 3. kurssi Haapaniemi-ym: Linkki 3, Lakitieto, Sanoma Pro 4. kurssi Liuskari-ym: Forum, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava Fysiikka 1.kurssi Lehto-ym:Fysiikka luonnontieteenä, Tammi 2.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 2: Lämpö 3.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 3: Aallot 4.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 4,Liikkeen lait Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. 5.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio 6.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 6, Sähkö 7.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 7,Sähkömagnetismi 8.kurssi Lehto-ym: Fysiikka 8, Aine ja säteily 9.kurssi Ei oppikirjaa 10.kurssi Ei kurssia lukuvuonna 11.kurssi Lehto-ym: Fysiikan kertauskirja Kemia 1.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 1 Huom! uudistunut painos, ISBN , Ke 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava 2.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 2, Ke 2, Kemian mikromaailma, Otava 3.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 3, Ke3, Reaktiot ja energia, Otava 4.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 4, Ke 4, Metallit ja materiaalit, Otava 5.kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 5, Ke 5, Reaktiot ja tasapaino, Otava 6.kurssi Työkurssi, ei kirjaa 7.kurssi Ei oppikirjaa. Matematiikka, pitkä 1.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 1,Funktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho.ym: Pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro ISBN kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro 5.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 5, Vektorit, Sanoma Pro 6.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro 7.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 7, Derivaatta, Sanoma Pro 8.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro 9.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Sanoma Pro 10. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta, Sanoma Pro 11.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja logiikka, Sanoma Pro 12.kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, Sanoma Pro SIVU 18

10 SIVU kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro 14. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 14, Kertaus, Sanoma Pro 15.kurssi Forsell-ym: Sigma 7, Talousmatematiikka, SanomaPro 16.kurssi Hautajärvi-ym: Variaabeli 8, Tilastot ja todennäköisyys II (vanha ops), Otava 17.kurssi Merikoski-ym: Matematiikan taito 15, Lineaarialgebra, Sanoma Pro 18. kurssi Ei oppikirjaa (käytetään monistetta) Matematiikka, lyhyt 1.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 1, lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 2.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 2, geometria, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 3.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 3, matemaattisia malleja 1, Sanoma Pro - UUSI PAINOS 4.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 4, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro 5.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro 6.kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 6, Matemaattisia malleja II, Sanoma Pro 7.kurssi Forsell-ym: Sigma 7, Talousmatematiikka, SanomaPro 8. kurssi Hassinen-ym: Sigma 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro 9. kurssi Aalto-ym: Lyhyt matikka 9, kertaus, Otava Matematiikka, Fysiikka, Kemia 1-3.lk MAOL taulukot, uusin versio, Otava (musta kansi) Englanti, A1-kieli 1.kurssi Karapalo-ym. Open Road 1, Otava Kurssille 1 käy joko perinteinen oppikirja tai e-versio 2.kurssi Karapalo-ym. Open Road 2, Otava 3.kurssi Karapalo-ym. Open Road 3, Otava 4.kurssi Karapalo-ym. Open Road 4, Otava 5.kurssi Karapalo-ym. Open Road 5, Otava 6.kurssi Karapalo-ym. Open Road 6, Otava 7.kurssi Karapalo-ym: Open Road 7, Otava 8. kurssi Karapalo-ym. Open Road 8, Otava 10. kurssi Silk-ym: Abi englanti, Otava Englannin kielen kursseilla 1-8 myös digikirjat käyvät Ruotsi, B1-kieli 1.kurssI Blom-ym: Galleri, Kurs 1, Otava 2.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 2, Otava 3.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 3, Otava 4.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 4, Otava 5.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 5, Otava 6.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 6, Otava Ranska, B2- kieli SIVU 20 7.kurssi Blom-ym: Galleri, Kurs 7, Otava 1-7. kurssit Blom-ym: Grammatik Galleri, Otava 8. kurssi Blom-ym: Grammatik Galleri, Otava Ruotsin kielen kursseilla myös digikirjat käyvät 1 kurssit Bärlund-ym: Voilá! 2, Otava (oranssikantinen painos) 2. kurssi Bärlund-ym: Voilá! 2+ Voilá! 3, Otava 3. kurssi Bärlund-ym: Voilá! 3, Otava 4. kurssi Hankala-ym: Voilá! 4, Otava 5. kurssi Hankala-ym: Voilá! 5, Otava 6. kurssi Kivivirta-ym: Voilá! 6, Otava 6. kurssi Hankala-ym: Voilá! 5, Otava 7. kurssi Kivivirta-ym: Voilá! 6, Otava 8. kurssi Kivivirta-ym: Abi-ranska, Otava 9. kurssi yo-vihkoja, kertausmateriaalia (itsenäinen kurssi) Ranskan B3- kieli 1-2 kurssit Granath-ym: Escalier, Sanoma Pro Kurssit 3-9 on yhdistetty B2-kielen kanssa Saksa, B2- kieli 1-3 kurssit Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 1-3, Texte, Otava 1.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 1, Übungen 1, Otava 2.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 2, Übungen 2, Otava 3.kurssi Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 3, Übungen 3, Otava 4-6 kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4-6, Texte, Otava 4.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4, Übungen 4, Otava 5.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 5, Übungen 5, Otava 6.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 6, Übungen 6, Otava kurssit Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 7-8 Texte, Otava 7.kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 7, Übungen 7, Otava 8. kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 8, Übungen 8, Otava Saksa, B3- kieli kurssit Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 1-2, Texte, Otava 1. kurssi Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 1, Übungen 1, Otava 2. kurssi Aro-Busse-ym: Panorama Deutsch Start 2, Übungen 2, Otava B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla Kurssilla käytetään SAB2.1-kurssin kirjaa Panorama Deutsch 1-3 Texte ja Panorama Deutsch Übungen kurssi Ei oppikirjaa

11 Venäjä, B2- kieli kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3. kurssi Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3. kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava Venäjä, B3- kieli SIVU kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 1. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym Mo no 1. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no 2. Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava kurssit Jegorenkov-ym: Mo no2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 3.-5 kursseja ei ole lv kurssi Jegorenkov-ym: Mozno 2. Teksti- ja harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava 8. kurssi Jegorenkov-ym: Mozno 2. Teksti- ja harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava Musiikki 1.kurssi Juutilainen-ym: Lukion MUSA 1, Sanoma Pro Vain 1.kurssilla kirja on pakollinen. Kuvataide Töyssy-ym: Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, Sanoma Pro (vähintään 2 kurssia käyvien tulee ostaa kirja, yhden kurssin käyvillä vapaaehtoinen) Terveystieto 1. kurssi: Fogelholm-ym: Lukion terveystieto. TERVE! 1, Terveyden perusteet, Sanoma Pro 2. kurssi: Fogelholm-ym: Lukion terveystieto. TERVE! 2, Nuoret, terveys ja arkielämä 3. kurssi: Kannas-ym: Lukion terveystieto. VIRTAA, Terveys ja tutkimus. Atena Opinto-ohjaus ei oppikirjaa LUKION SUORITUSOHJEET ORIVEDEN LUKIOSSA Opiskeluaika Opiskeluaika lukiossa on enintään 4 vuotta, jollei rehtori perustellusta syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Kokonaiskurssimäärän kertyminen Kaikki opiskelijan lukiossa suorittamat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ja muualla suoritetut rehtorin hyväksymät kurssit luetaan mukaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista kokonaiskurssimäärään hyväksytään vain hyväksytysti suoritetut kurssit Lukion oppiaineet Lukion oppiaineita ovat asetuksessa määritellyt yhteiset oppiaineet, tuntijaossa mainitut vieraat kielet sekä koulun opetussuunnitelmassa erikseen mainitut soveltavina kursseina määritellyt valinnaisaineet. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää hänen koko oppimääränsä, oppiaineet ja niiden oppimäärien laajuuden. Opiskelijan opinto-ohjelma Opiskelijan opinto-ohjelma sisältää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä mahdollisia soveltavia kursseja, yhteensä vähintään 75 kurssia. Opiskelija laatii vuotuisen opiskeluohjelmansa ja esittää sen opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjelman tarkistaminen Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa opinto-ohjelmaansa. Opinto-ohjelma voi lukion aikana tarkentua opiskelijan tehdessä kurssivalintoja omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja antavat ohjeita vuotuisen opiskeluohjelman suunnittelusta ja seurannasta. SIVU 22

12 Matematiikan opinto-ohjelman tarkistaminen Matematiikassa opiskelija voi valita pitkän tai lyhyen oppimäärän. Oppimäärät poikkeavat toisistaan tavoitteiltaan ja sisällöltään. Opiskelija on suorittanut pitkän matematiikan oppimäärän, jos hän on suorittanut kaikki pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Opiskelija voi vaihtaa pitkän matematiikan opintonsa lyhyen matematiikan opintoihin missä opiskelunsa vaiheessa tahansa. Tarkoituksenmukaisena vaihtoa pidetään viimeistään 4. kurssin jälkeen. Vaihtaessaan pitkältä matematiikalta lyhyelle pitkällä suoritetut kurssit siirtyvät lyhyen matematiikan kursseiksi alla olevan periaatteen mukaisesti. Nämä suoritukset arvosanoineen opiskelija voi lukea hyväkseen oppimäärää vaihtaessaan. Hänellä on lisäksi oikeus yrittää kyseisten kurssiarvosanojen korottamista osallistumalla kerran lyhyen matematiikan vastaavan kurssin kokeeseen. Muut mahdolliset pitkän matematiikan suoritetut kurssit opiskelija voi suoritusmerkinnällä liittää opinto-ohjelmaansa lyhyen matematiikan soveltaviksi kursseiksi. MAA1 Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyestä pitkään oppimäärään, menetellään edellä MAA3 matematiikka Lyhyt matematiikka olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin kuitenkin edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen. MAA6 Funktiot ja yhtälöt MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kurssien MAA7 Geometria Todennäköisyys MAB2 Geometria vastaavuus Derivaatta ja tilastot MAB5 Tilastot ja todennäköisyys on seuraava: MAB4 Matemaattinen analyysi Pitkä MAA8 Muut MAA15 kurssit Juuri- Talousmatematiikka ja logaritmifunktiot Soveltaviksi MAB7 MAB3 Talousmatematiikka Matemaattisia kursseiksi malleja I Kurssin suorittaminen loppuun Opiskelijan tulee suorittaa aloittamansa kurssit loppuun. Tehtävien palautus Kurssiin liittyvät kirjalliset työt on palautettava kyseessä olevan jakson loppuun mennessä. Etenemiseste Opiskelijan tulee pyrkiä suorittamaan hyväksytysti kaikki pakolliset sekä opinto-ohjelmaansa valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelijalle tulee oppiaineen opiskelussa etenemiseste, mikäli hän saa hylättyjä arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti: Oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten Hylättyjen kurssien syventävien kurssien lukumäärä, josta kokonaismäärä seuraa etenemiseste 1-2 kurssia kurssia kurssia 3 9 kurssia tai enemmän 4 Kun opiskelijalla on etenemiseste, hänen on suoritettava ainakin yksi hylätyistä kursseista hyväksytysti voidakseen jatkaa aineen opiskelua. Hylätyn kurssiarvosanan uusiminen Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä kurssiarvosanaa uusimalla yhden kerran kurssikokeen tai käymällä kurssin uudelleen niin pian kuin mahdollista. Erityisestä syystä opiskelija voi myöhemmin yrittää korottaa hylättyä arvosanaa myös muulla, opettajan kanssa sovitulla tavalla. SIVU 23 SIVU 24

13 Uusintakuulustelut Ainoastaan niitä opiskelijoita varten, joille ei em. tavalla tarjoudu uutta koetilaisuutta lukuvuoden aikana, järjestetään viisi uusintakuulustelutilaisuutta. Uusintakoepäivät ovat , , , ja Uusintakuulusteluun osallistumisestaan opiskelija sopii aina ennakolta kurssin opettajan kanssa. Opiskelijan on ilmoittauduttava tai jo tehty ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään kaksi päivää ennen uusintakuulustelua. Määräaikaan mennessä peruuttamaton ilmoittautuminen luetaan opiskelijalle osallistumiskerraksi kuulusteluun. Uusintakokeesta tai -kuulustelusta saatu arvosana merkitään kurssiarvosanaksi. Opiskelija ei voi osallistua uusintakuulusteluun, jos hän on ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin varsinaisesta kokeesta. Opiskelijan kuulustelu voidaan erityisistä syistä järjestää toisinkin. Poissaolo kurssikokeesta Opiskelija ohjataan jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai sellaisen puuttuessa uusintakuulusteluun, jos hän sairauden tai muun pakottavan syyn takia on joutunut olemaan poissa kurssikokeesta. Siinäkin tapauksessa hänen tulee ilmoittautua kirjallisesti ao. aineen opettajalle kaksi päivää ennen koetta tai kuulustelua. Hyväksytyn kurssiarvosanan uusiminen Opiskelija voi koettaa korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhden kerran opiskelemalla kurssin uudelleen opetukseen osallistuen tai itsenäisesti suorittaen. Arvosana määräytyy paremman kurssisuorituksen mukaan. Uusija sitoutuu käymään kurssin loppuun parantamaan tietojaan ja taitojaan asettamaan tavoitteekseen arvosanansa parantamisen Kurssin uusimisesta opiskelijan tulee aina ennakolta neuvotella opettajan kanssa ja jättää siitä hänelle kirjallinen ilmoitus. Opettajan harkinnasta riippuu, kuinka varhaista oppiaineen kurssia opiskelija hyväksytään uusimaan. Itsenäinen opiskelu Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti opetukseen osallistumatta sopimalla asiasta opettajan kanssa. Osaamisensa opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin. Eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa saattaa olla itsenäistä opiskelua koskevia rajoituksia. Niistä päättää aineen opettaja. Voidakseen suorittaa kurssin itsenäisesti opiskelijan on täytynyt osoittaa pystyvänsä itsenäiseen työskentelyyn. Mikäli opiskelija on saanut kurssista arvosanan 4, hän ei voi suorittaa kyseistä kurssia itsenäisesti. Erityisestä syystä kirjallisesta hakemuksesta rehtori voi kuitenkin myöntää luvan poiketa viimeksi mainitusta. Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti korkeintaan kahta kurssia itsenäisesti. Jos kesken jääneitä itsenäisesti suoritettavia kursseja on kaksi, itsenäistä kurssin suoritusta ei voi enää aloittaa. Opiskelija ja opettaja laativat työsuunnitelman, johon merkitään itsenäisen suorituksen edistyminen. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. SIVU 25 SIVU 26

14 Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen Opiskelija voi rehtorin tai aineen opettajan annettua luvan opiskella samalle koodille sijoitettuja kahden oppiaineen kursseja samanaikaisesti, jos hän noudattaa kahden lukuvuoden opiskeluohjelmaa tai jos hänellä on jokin muu perusteltu syy. Jokainen tapaus käsitellään erikseen. Tällöin sovitaan muun muassa siitä, mille tunneille opiskelija osallistuu, mitä apua hän toivoo saavansa ja mitä asioita opettajat edellyttävät kurssin suorittamiseksi. Kurssikokeisiin opiskelija osallistuu opintoryhmien mukana. Itsenäinen ryhmäopiskelu Koulun vuosittaisessa työsuunnitelmassa voidaan erikseen päättää, että oppiaineiden kursseja tai niiden osia tulee opiskella itsenäisesti ryhmänä ilman opettajan antamaa opetusta. Opiskeluohjelman laajuus Opiskelijan työjärjestykseen tulee jokaisella jaksolla kuulua kursseja vähintään 5 oppiaineessa, ellei opinto-ohjaaja perustellusta syystä anna lupaa pienemmän kurssimäärän suorittamiseen. Neljän lukuvuoden opiskeluohjelma ja sen seuranta Jos opiskelija haluaa opiskella lukiossa yli kolme lukuvuotta, hänen tulee neuvotella asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja laatia toteuttamiskelpoinen kirjallinen opiskelusuunnitelma. Neljän vuoden opiskeluohjelmaa noudattavan opiskelijan tulee jättää ryhmänohjaajalleen kirjallinen selvitys opiskeluohjelmastaan. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti yli kolme lukuvuotta opiskelevan opiskelijan suunnitelman toteutumista. Opintojen keskeyttäminen Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä. Kuunteluopiskelija Halutessaan opiskelija voi seurata kurssin opetusta taitojensa kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi, mikäli opetusryhmässä on tilaa. Kuunteluopiskelijan tulee osallistua kurssin opetukseen säännöllisesti ja aktiivisesti. Kurssikokeeseen hän ei kuitenkaan osallistu eikä saa kurssista arvosanaa. Varsinkin yli kolmen lukuvuoden opiskeluohjelmaa noudattavalle kuunteluopiskeleminen on hyödyllistä. VERKKO-OPINNOT Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan maakunnallisella verkkokurssitarjottimella on toisen asteen opiskelijoille tarkoitettuja lukion ja ammatillisen koulutuksen kursseja, joita voit valita omiin opintoihisi oppilaitoksestasi ja opiskelupaikastasi riippumatta. Voit suorittaa tutkintosi osaksi myös ammatillisen koulutuksen opintoja. Osa verkkokursseista sisältää myös lähitapaamisia, jotka järjestetään kurssista vastuussa olevan oppilaitoksen tiloissa tai videoneuvottelujärjestelmän avulla. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kotisivuilta löydät lukuvuoden kurssitarjonnan. Sinne on kirjattu kurssien täsmälliset kuvaukset, toteutusajankohdat sekä ilmoittautumisajat. Lue ilmoittautumisohjeet verkkokurssitarjottimen kotisivuilta ennen kuin ilmoittaudut kurssille. Samalla kannattaa myös tutustua verkkoopiskelijan oppaaseen, niin tiedät mitä verkko-opiskelu vaatii. Kursseja voi vielä tulla lisää lukuvuoden aikana, joten sinun kannattaa seurata sen kurssitarjontaa pitkin kouluvuotta. Miten voit suorittaa Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kursseja ja mitä se maksaa? Verkkokurssitarjottimen kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkanmaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Verkkokurssitarjottimen kurssit ovat sinulle ko. oppilaitoksen opiskelijalle ilmaisia, kunhan oma oppilaitoksesi on hyväksynyt/vahvistanut ilmoittautumisesi jälkeen osallistumisesi kurssille. Oppilaitokselle kurssin suorittamisesi maksaa 100 euroa/kurssi. Oma oppilaitoksesi viime kädessä hyväksyy osallistumisesi verkkokurssitarjottimen kursseille ja sen, sopiiko kurssi osaksi tutkintoasi. SIVU 27 SIVU 28

15 Oppilaitokseksesi osalta kurssisi vahvistaa opinto-ohjaaja Merja Krekelä. Kurssimaksun maksaa oma oppilaitoksesi ja laskutus tehdään aloitetuista kursseista. Keskeytetty kurssi maksaa oppilaitoksellesi saman kuin suoritettu kurssi. Älä siis ilmoittaudu turhaan ja mieti tarkkaan, onko sinulla aikaa ja energiaa suorittaa kurssi. Jos kuitenkin joudut perumaan osallistumisesi kurssille, niin voit tehdä sen maksutta ennen kurssin ilmoittautumisajan päättymistä. Kurssien keskeyttämisestä voi seurata, että et voi enää jatkossa opiskella verkkokurssitarjottimen kursseja. Yhteinen sääntö on, että verkkokurssin voi suorittaa loppuun seuraavan jakson loppuun mennessä. Miten saat verkkokurssista suoritusmerkinnän? Kurssin opettaja kirjaa suoritusmerkintäsi verkkokurssitarjottimen arviointijärjestelmään kurssin päättyessä. Sinun tehtäväsi on käydä oman oppilaitoksesi kansliassa hyväksyttämässä merkintä omaan opintorekisteriisi. Koulusihteeri löytää arvosanan verkkokurssitarjottimen järjestelmästä ja siirtää suoritukseksesi oman oppilaitoksesi oppilashallintojärjestelmään. Kaikkien verkkokurssitarjottimen kurssien koodit eivät ole samoja kuin omassa oppilaitoksessasi, joten pidä huolta, että saat hyväksi luettua oikean kurssisuorituksen. Lisätietoja saat omalta opinto-ohjaajaltasi. YHTEISTYÖ MUIDEN TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KANSSA Oriveden Opiston kirjoittajalukio Oriveden Opiston kirjoittajalukion kanssa Oriveden lukiolla on yhteinen kurssitarjotin. Oppilaitosten opettajat voivat opettaa molemmissa kouluissa. Opiskelijoilla on oikeus osallistua toisen oppilaitoksen opetusohjelmiin. Osa kursseista järjestetään Oriveden Opistolla. Lisätietoja on saatavilla internetsivuilla osoitteessa Kirjoittajalukion (apulais)rehtori on Hanna Hohtari. Kirjoittajalukion opettajia: Hjerppe Ilkka, elämänkatsomustieto Lindfors Helena, ruotsi, englanti Ojanen Eero, filosofia Saarinen Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus Kysy kirjoittajalukion tutoreilta, kun haluat tietää, millaista on opiskella Opistolla. Sähköpostiosoite on SIVU 29 SIVU 30

16 Ammattitutkinto ja ylioppilastutkinto Ammattilukio-opinnot Orivedellä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Oriveden oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus ylioppilastutkinnon suorittamiseen Oriveden lukiossa. Yhdistelmätutkinnon suorittajat opiskelevat Oriveden lukiolla 2-3 kurssia jaksossa. Opiskelijat opiskelevat ylioppilastutkintoon pakollisina kuuluvia aineita äidinkieltä ja kolmea ainetta seuraavista: ruotsia, vierasta kieltä, matematiikkaa tai reaaliaineita 3. lukuvuoden helmikuuhun asti ja suorittavat kolmannen vuoden keväällä ylioppilastutkinnon. OPPIMISEN ARVIOINTI Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta. Numeroarvostelun asteikko on Numeroarvosanat tarkoittavat: 4 hylätty 5 välttävä 6 kohtalainen 7 tyydyttävä 8 hyvä 9 kiitettävä 10 erinomainen Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Kurssiarvosana annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun muun näytön perusteella. Kokeet ovat laajoja eli summatiivisia kokeita. Kurssi voidaan arvostella myös ilman kokeita. Jatkuva näyttö eli tuntiaktiivisuus, kotitehtävät, tutkielmat ja muut vastaavat voi yleensä vaikuttaa yhden numeron verran summatiivisten kokeiden perusteella muodostettuun arvosanaan. Kurssista saamansa arvosanan opiskelija ja hänen huoltajansa saavat tiedoksi jakson päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvointi, suoritusmerkintä (S=hyväksytysti suoritettu), hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset tai niihin rinnastettavat vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. SIVU 31 SIVU 32

17 Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1-5 lukioasteikko asteikko (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1 2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1 3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2 4 (hyvä) 8 (hyvä) 2 5 kiitettävä 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Kurssin arvostelematta jättäminen Kurssiarvosanaa ei lainkaan anneta opiskelijalle, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta tai muulla tavoin tahallisesti lyö laimin opiskelunsa. Ennen arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Kurssi jää arvostelematta myös, jos opiskelijaa ei tavoiteta varoituksen antamiseksi. Oppiaineen arviointi ja oppimäärän arvostelu Oppiaineen oppimäärän arvosana muodostuu opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja joissa voi olla hylättyjä pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa kurssiarvosanoja enintään määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Oppimäärään mahdollisesti sisältyvä hylätty kurssisuoritus voidaan myöhemmin suorittaa hyväksytysti osallistumalla kurssikokeeseen tai oppimäärän suullisen loppukuulustelun yhteydessä tai sen voidaan opiskelun jatkuessa katsoa tulleen suoritetuksi muun näytön perusteella ilman eri koetta. Kurssi katsotaan keskeytetyksi, jos opiskelija aloittaa kurssin opiskelun (yhdenkin tunnin) ja lopettaa sen jälkeen. Arvosanaksi annetaan K. Suorittamatta jääneet T-merkinnät (=täydennettävä suoritusta) muutetaan arvosanaksi K (=keskeytetty), jos suoritusta ei täydennetä jakson loppuun mennessä, jollei opettajan kanssa ole muuta sovittu. Arvosanamerkinnät P (=poissaolot selvitettävä) on selvitettävä jakson loppuun mennessä tai arvosana muutetaan merkinnäksi K (=keskeytetty). Oppiaineen arvosanan antaa oppiainetta opiskelijalle viimeksi opettanut opettaja kurssiarvosanojen pohjalta opiskelijan suoritettua aineessa opiskeluohjelmansa mukaisen oppimäärän. Tarvittaessa opettaja neuvottelee arvosanasta aineen muiden opettajien kanssa. Oppiaineen erilaisten oppimäärien arvostelussa noudatetaan samaa periaatetta, ellei aineen opetussuunnitelmassa ole siihen poikkeusta. SIVU 33 SIVU 34

18 Oppiaineen erillinen kuulustelu Suulliset ja kirjalliset loppukuulustelut eli tentit Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua oppiaineiden suulliseen tai kirjalliseen kuulusteluun. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelman mukaan. Päättötodistusarvosanaa korotetaan kuulustelun perusteella mikäli opiskelija osoittaa siinä suurempaa kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelun mukaan määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää. Erilliset kuulustelut alkavat Oriveden lukiossa lukuloman alkaessa. Kirjoitusten jälkeen ne jatkuvat toukokuun 10. päivään saakka. Syksyn erilliset kuulustelut järjestetään ennen yo-tutkintoa syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana tai tutkinnon jälkeen opettajien kanssa sovittavina aikoina. Oppiaineen arvostelu päättötodistukseen Lukioasetuksen mukaisilla numeroarvosanoilla arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. YLIOPPILASTUTKINNOSTA Osallistumisoikeus ylioppilaskirjoituksiin Opiskelija voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin opiskeltuaan ennen kirjallisten kokeiden alkua oppiaineen pakolliset kurssit. Ylioppilastutkintotodistus Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet pakolliset kokeet ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset (4) kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei vielä ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta. Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Jonkin oppiaineen opiskelusta vapauttaminen ei alenna päättötodistuksen saamisen edellyttämää kokonaiskurssimäärää. Tutkinnon aineet Ylioppilastutkintoasetuksen perusteella jokaisen ylioppilaskokelaan tulee Oriveden lukiossa suorittaa pakollisena äidinkielen koe ja kolme pakollista koetta seuraavista aineista: ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka tai yksi reaaliaineen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa vaativampi koe. Tutkintoon saa kuulua vain yhden tasoinen koe samassa oppiaineessa. Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi kuitenkin samassa oppiaineessa suorittaa vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet, jolloin toinen koe katsotaan hylätyn kokeen uusimiseksi. SIVU 35 SIVU 36

19 Ylioppilastutkinnon suoritusaika Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta on jäänyt siihen ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jota kokelas ei ole jättänyt arvosteltavaksi. Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava. Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää. Ylioppilastutkinnon arvosanat Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). OPINTOTUKI Opintotukea antaa lukiolaiselle valtio. Lukiolainen voi lapsilisäiän ohitettuaan saada opintorahaa ja tietyissä tapauksissa myös opintolainaa, jonka valtio takaa. Valtion opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Hakemuksen on oltava perillä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistossa syyskuussa, jos opiskelija aikoo saada opintotukea syyskuusta alkaen. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemisesta saa koulun kansliasta; sinne myös jätetään hakemus liitteineen. Tukea voi myös hakea verkossa Kelan sivuilla tai täyttää siellä lomakkeen ja tulostaa sen ja viedä Kelan toimistoon tai tuoda koulun kansliaan. Epäsäännöllisestä opiskelusta voidaan tehdä ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin. OPISKELUVÄLINEET Opiskeluvälineet koepapereita lukuun ottamatta opiskelija hankkii ja kustantaa itse. KOULUSTA EROAMINEN Jos opiskelija paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn vuoksi joutuu eroamaan Oriveden lukiosta, hänen tulee ennakkoon keskustella asiasta ryhmänohjaajansa tai opinto-ohjaajan tai molempien kanssa sekä aina ehdottomasti rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee lisäksi jättää kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Rehtori voi todeta opiskelijan eronneeksi koulusta, jos opiskelija ei ole suorittanut lukion oppimäärää säädetyssä neljän vuoden määräajassa eikä hänelle ole myönnetty suoritusaikaan pidennystä. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. SIVU 37 TABLETTITIETOKONE OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖÖN Oriveden lukio antaa kaikille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille tietokoneen opiskelukäyttöön. KIRJASTO Oriveden koulukirjasto toimii lukion tiloissa ja on aina avoinna ja lukiolaisten käytössä. Kirjaston kokoelmassa on lehtiä, lainattavia tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta. Kirja lainataan täyttämällä teoksen takana olevaan korttiin etunimi ja ryhmän tunnus ja antamalla se äidinkielenopettajalle. Sanakirjoja ja hiljaisen salin puolella olevia kirjoja ei lainata. SIVU 38 Koulukirjastossa voi syventyä hyppytuntien aikana koulutehtäviin. Oppilaskunnan taukotila on seurustelua varten.

20 TERVEYDENHUOLTO ASIAA OPETTAJILLE? Opettajat ovat parhaiten tavattavissasi ennen oppitunnin alkua tai heti tunnin päätyttyä. Välituntia he käyttävät valmistautuakseen seuraavaan oppituntiin. Kiireellisessä asiassa voit kuitenkin myös välitunnilla tavoittaa heidät opettajainhuoneesta. Opettajien lounasaika on klo Vältä tällöin asiointia opettajainhuoneessa. Opettajien yhteistyökokous Opettajakunta kokoontuu maanantaisin klo yhteistyökokoukseen, jossa käsitellään kulloinkin koulun toiminnan kannalta tärkeitä asioita. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja on luokkatuntien lisäksi tavoitettavissa työhuoneessaan yhteiskoulun 0-kerroksessa. Lukion opinto-ohjaaja on Merja Krekelä puh KOULUKURAATTORI Kaupungin koulujen yhteinen koulukuraattori on Katariina Ronkonen. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kuraattori on tavattavissa yhteiskoulun 1. kerroksessa. Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa pulmatilanteissa. Opiskelua voi haitata esimerkiksi ristiriidat kaverisuhteissa tai perheessä, seurusteluasiat, pahan olon tunne tai kiusaaminen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse tai hänen huoltajansa. Kuraattorilla on salassapitovelvollisuus. Kuraattorin kanssa selvitetään yhdessä opiskelijan tilannetta ja mietitään, kuinka häntä voidaan auttaa ja tukea. Koulun terveydenhoitajan Tuija Koiviston tavoitat puhelinnumerosta Terveydenhoitajan työhuone on lukiorakennuksessa. Tarkemmat tiedot terveydenhoitajan vastaanottoajoista saat terveydenhoitajan työtilan ovesta ja koulun ilmoitustauluilta. Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta perustuu ajanvarauksiin, mutta päivittäisellä avovastaanotolla voit tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajaa tapaamaan ilman ajanvarausta. Koulupäivän aikana tapahtuvat akuutit sairastumiset ja tapaturmat hoidetaan ilman ajanvarausta. Koululääkäri on tavattavissa koululla erikseen sovitusti. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Opiskelun alkuvaiheessa terveydenhoitaja tapaa 1. vuosikurssin opiskelijat omissa opetusryhmissään. Ryhmätilanteessa terveydenhoitaja tutustuu uusiin opiskelijoihin ja esittelee opiskeluterveydenhuollon palveluita. Ensimmäisen tai toisen vuosikurssin aikana sinulle järjestetään laajaalainen terveystarkastus: tapaat sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laaja-alaisessa terveystarkastuksessa perehdymme yhdessä tarkemmin terveydentilaasi ja hyvinvointiisi. Tässä yhteydessä voit saada esim. ajokortteja tai jatko-opiskelua varten maksuttoman nuorison terveystodistuksen, jos et ole sitä aiemmin saanut. Kutsuntavelvollisten nuorten ennakkoterveystarkastus tapahtuu koulussa laaja-alaisen terveystarkastuksen yhteydessä. Terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä opettajien, kuraattorin sekä muun kouluhenkilökunnan kanssa. VAKUUTUS Oriveden kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa koulupäivinä ja muulloinkin kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Suosittelemme kattavamman vakuutusturvan hankkimista. SIVU 39 SIVU 40

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 SUOMUSSALMEN LUKIO Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA Käsissäsi on uusi painos Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion opinto-oppaasta. Se on varma merkki siitä, että loma on jäänyt taakse ja on aika aloittaa

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

T A P I O L A N L U K I O

T A P I O L A N L U K I O T A P I O L A N L U K I O O P I N T O - O P A S 2015-2016 TAPIOLAN LUKIO YHTEYSTIEDOT Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot