Kunnanvaltuusto nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 Lisämäärärahaesitys vuoden 2011 talousarvion investointiosaan (Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentaminen) Slussenin alueen asemakaavan hyväksyminen Palonummi 2 asemakaavahanke ja Palonummi 1 asemakaavan muutoshanke Länsi-n osayleiskaavan muutos (Myransin kylä) Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menetys Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 7/2011 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Holm Karl, jäsen Kaisla Sirpa, varajäsen Keränen Pekka, jäsen Keskitapio Antti, varajäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Lehtinen Leea, varajäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen, poissa 66 Savinainen Tuula, jäsen Svanfeldt Stefan, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Varpio Arto, jäsen Vierinen Kari, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Lindström Catharina, tekninen johtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kirsi Pesonen pöytäkirjantarkastaja Kristian von Essen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KV 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Kirsi Pesonen ja Kristian von Essen. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Pesonen ja Kristian von Essen. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KV 63 KH TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. on ja lisäksi päättänyt todeta talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä osan loppuun suoritetuiksi ja osan toimenpiteistä poistettavaksi tai toteutusajankohdan siirrettäväksi. Talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta raportoidaan laajemmin 30.4., ja tilanteiden mukaan. Käsittely: KV 63 Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. Kunnanhallitus 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. yksimielisesti 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. päätti, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 KH:362 /2011 KV 64 TEKNLTK Liitteet 2a, 2b, 2c, 2d Oheismateriaalia LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLE 2011 Yleistä käyttösuunnitelmavalmistelusta hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunkin lautakunnan on hyväksyttävä mennessä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen velvoitteet. n antama nettositova määräraha (euroa) lautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) Tulosalueiden käyttösuunnitelmavalmistelu Teknisen lautakunnan alainen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen; palvelukeskuksen tulosalueeseen ja kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalueeseen. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii teknisen toimiston tulosyksikkö. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 Tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat esitetään tiliryhmätasoisena eritellen sekä ulkoiset, että sisäiset tulot ja menot. Teknisen toimiston tulosyksikkö Teknisen toimiston tulosyksikkö käsittää kustannuspaikat 540 Hallinto 570 Palo- ja pelastustoimi 575 Väestönsuojelu Palvelukeskuksen tulosalue Palvelukeskuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 290 Siivousyksikkö 370 Ruokapalvelutoiminta/hallinto 371 Ruokapalvelutoiminta/keskuskeittiö 372 Ruokapalvelutoiminta/terveyskeskus 373 Ruokapalvelutoiminta/koulut 374 Ruokapalvelutoiminta/päiväkodit 375 Ruokapalvelutoiminta/muut asiakkaat 530 Rakennukset 535 Kiinteistötoiminta 545 Liikenneväylät 550 Julkiset alueet 560 Vesilaitos 565 Viemärilaitos Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue käsittää kustannuspaikat 511 Yleiskaavoitus 512 Rakennuskaavoitus 513 Mittaus Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje. - Liitteinä 2a, 2b, 2c,ja 2d kustannuspaikkojen 540, 570, 575, 290, , 530, 535, 545, 550, 560, 565, käyttösuunnitelmaehdotukset. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 - hyväksyä liitteessä olevien kustannuspaikkojen 540, 570, 575, 290, , 530, 535, 545, 550, 560, 565, käyttösuunnitelmaehdotukset. Käsittely: Käsittelyn aikana pöydälle jaettiin täydennysmateriaalia. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä esityslistan liitteenä olleiden kustannuspaikkojen 540 (ulkoiset ja sisäiset), 570 (ulkoiset ja sisäiset), 575 (ulkoiset ja sisäiset), 290 (ulkoiset ja sisäiset), 370 (ulkoiset ja sisäiset), (ulkoiset ja sisäiset, 530 (sisäiset), 535 (ulkoiset ja sisäiset), 545 (sisäiset), 550 (sisäiset), 560 (sisäiset), 565 (ulkoiset ja sisäiset), 511 (ulkoiset ja sisäiset), 512 (sisäiset) ja 513 (ulkoiset ja sisäiset) käyttösuunnitelmaehdotukset sekä - hyväksyä pöydälle jaettujen kustannuspaikkojen 371 (ulkoiset ja sisäiset), 530 (ulkoiset), 545 (ulkoiset), 550 (ulkoiset), 560 (ulkoiset), 512 (ulkoiset) sekä kokonaan uudet kustannuspaikkojen 710 (ulkoiset ja sisäiset) ja 720 (ulkoiset ja sisäiset) käyttösuunnitelmaehdotukset. Muutetun ehdotuksen mukaan. TEKNLTK hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 n antama nettositova määräraha (euroa) lautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt käyttösuunnitelman, jolla se on kohdentanut kunnanvaltuuston myöntämät määrärahat kustannuspaikoille. Ko. kokouksessa tekninen lautakunta on varannut kustannuspaikalle 530 Rakennukset (ulkoiset) euron menomäärärahan. Tekninen toimisto on edelleen kohdentanut yo. määrärahan seuraavasti nyt käsiteltävänä olevien ylitysten osalta: Rakennukset ja rakenteiden kunnossap euroa Koneiden ja laitteiden kunnossapito euroa Lämmitys euroa. Teknisessä toimistossa laaditun arvion mukaan ko. kohteille varatut määrärahat ovat ylittymässä vuoden loppuun mennessä noin eurolla. Arvio perustuu tilanteeseen Ylitykset johtuvat siitä, että alkuvuoden aikana on jouduttu tekemään mittavia korjaustoimenpiteitä, joita ei ole pystytty ennakoimaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Toimenpiteet johtuvat runsaslumisesta talvesta ja toisaalta kiinteistöjen sisäilmaongelmista. Ylimääräisiä kustannuksia on tullut siitä, että ulkopuolisia asiantuntijapalveluita on jouduttu käyttämään asioiden selvittämiseksi. Ylimääräisinä toimenpiteinä on jouduttu huoltamaan Aleksin Kiven koulun ilmanvaihtokoneet, joiden tehoja on samalla parannettu. Myös ilmanvaihtokanavat on jouduttu puhdistamaan. Myös Päivärinteen kivikoulussa on jouduttu ylimääräisiin toimenpiteisiin sisäilmaongelmien vuoksi. Ulkopuolinen konsultti teki kattavan tutkimuksen ja korjaustoimenpiteet tehtiin heidän toimintaohjeidensa mukaisesti. Lumesta johtunut Päivärinteen puukoulun seinärakenteiden kosteusongelma johti kuivatus- ja korjaustoimenpiteisiin, joita ei oltu voitu ennakoida. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 Myös Jukolan päiväkodin ilmanvaihtokanavat jouduttiin puhdistamaan. Tässä vaiheessa vuotta (toukokuu 2011) koko vuoden määräraha rakennuksien ja rakennelmien kunnossapitoon on jo ylitetty noin eurolla ja koneiden ja laitteiden kunnossapidon määräraha on ylitetty eurolla. Samoin lämmityksen varattu määräraha on miltei jo käytetty. Edellä mainittujen ennakoimattomien korjausten lisäksi on tälle vuodelle suunniteltu korjaustoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ja joilla voidaan ehkäistä tulevia vaurioita kiinteistöissä. Osa näistä toimenpiteistä on jäänyt huomioimatta teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä syksyllä 2010, ja osa rahoista on jouduttu kevään 2011 aikana käyttämään ennakoimattomiin kohteisiin. Pelkästään välttämättömien, kesän 2011 aikana eteen tulevien kustannuksiksi arvioidaan noin euroa. Ohjeellinen listaus tulevista korjaustoimenpiteistä (toteutus ratkaistaan erikseen teknisessä toimistossa) Toimenpide Arvio kustannuksista (euroa) Päivärinteen puukoulun katon maalaus ja paikkaus Päivärinteen puukoulun WC-tilohin käynti sisäkautta Aleksis Kiven Koulun katto- ja vesikourukorjaus Aleksis Kiven koulun kosteusvaurioiden paikkaus (lopullinen kustannus tiedossa vasta kun rakenteet avattu) Hammashuollon rakennuksen kattoikkunoiden poistaminen Terveyskeskuksen sisääntulokatoksen ja hissikuilun katon korjaus Jukolan päiväkodin ilmanvaihtokanavien puhdistus (työ menossa) Svenska skolanin keittiön ilmanvaihdon puhdistus Svenska skolanin varaston muuttaminen kylmähuoneeksi Villa Aleksin yhden päädyn muuttaminen päiväkotitoimintaan Botåkerin kosteusvaurion ja katon korjaus Villa Charlotan sisäilman parantaminen Yhteensä Tulevan syksyn korjaustarpeita on lisäksi tässä vaiheessa vaikea ennustaa, koska yllättäviä korjaustarpeita syntyy aina. Edellä mainitun huomioiden on tämän hetkisen tilanteen mukaan arvioitu lisämäärärahantarve euroa. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan euron lisämäärärahan. Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan euron lisämäärärahan. = KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan tehtäväalueelle euron lisämäärärahan vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. KV 64 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 KH:364 /2011 KV 65 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2011 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN (SUNNANVIKIN ASEMAKAAVAN VAIHEEN 1 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN) TEKNLTK Oheismateriaali Sunnanvikin alue sai lainvoimaisen asemakaavan Alue sijaitsee etelästä katsottuna maantien 115 vasemmalla puolella. Alueella on monta rakentamatonta tonttia. Osa tonteista on kuitenkin jo rakennettu ja talon omistajille on myönnetty lupaa tilapäisratkaisuihin koskien vesi- ja viemärijärjestelmää. Maanomistajien kanssa laadittujen maankäyttösopimusten mukaan on kunnan tehtävänä huolehtia kunnallistekniikan ja teiden rakentamisesta kohtuullisen ajan sisällä. Tontin omistajilla on puolestaan velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja jätevesihuollon verkostoihin elleivät kunta ja maanomistajat vesihuoltolain puitteissa erikseen toisin sovi. Kunta omistaa alueella 4 omakotitalotonttia ja yhden yritystontin. Alueen hyvän sijainnin johdosta tonteista on ollut kysyntää. Kunnalle on tullut kyselyjä mm. siitä, milloin alueen tiet, vesi- ja viemärilinjat tullaan rakentamaan. Huomioitavaa on myös sekin, että asemakaava on saanut lainvoiman jo useita vuosia sitten. Asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja yleisten alueiden suunnittelu on käynnistetty. FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatimat suunnitelmat valmistuvat kesäkuussa. Vuoden 2011 talousarviossa on varattu euron investointimääräraha Sunnanvikin asemakaavan vaiheen I kunnallistekniikan (vesi- ja viemärilinjat) toteuttamista varten. Talousarviossa on varattu lisäksi euron investointimääräraha alueen kaavateiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tekninen lautakunta siirsi kunnallistekniikan toteuttamiseen varatun euron määrärahan kokouksessaan Palonummen alueen laajennuksesta aiheutuviin kunnallistekniikan menoihin, koska Palonnummen työt piti käynnistää kesäkuussa, eikä talousarviossa oltu varauduttu töihin kuin eurolla. Lautakunta teki päätöksen kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion selitysosan nojalla, jonka mukaan investointimäärärahat ovat sitovia toimielimittäin ja investointiryhmittäin. Koska kunnanvaltuuston määrittämä talousarvion sitovuustaso on toi- Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 mielin- ja investointiryhmätaso, pystyi tekninen lautakunta kohdentamaan investointimäärärahoja investointiryhmän sisällä esitetyllä tavalla. Jotta kunnallistekniikan ja teiden rakentaminen Sunnanvikin asemakaavan vaiheessa 1 voitaisiin aloittaa syksyllä, on teknisen lautakunnan anottava kunnanhallitukselta euron lisämäärärahaa talousarvion investointiosaan kunnallistekniikan toteuttamista varten. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Sunnanvikin asemakaavan vaiheen I asemakaavakartta. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. = KH Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. Ehdotus hyväksyttiin. KV 65 Käsittely: Raivio ehdotti, että lisämäärärahaa ei myönnetä ja että hankkeen toteutus lopetetaan. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Parviainen Svanfeldtin kannattamana ehdotti, että lisämäärärahaa ei myönnetä, mutta vuoden 2012 talousarvioon otetaan tarvittaessa määrärahat hankkeelle. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Parviaisen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Parviaisen ehdotus voitti äänin 21 (Svanfeldt, Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Holm, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Raivio, Rehnberg, Savinainen, Tuomi, Varpio, Lehtinen, Vierinen) 4 (Keskitapio, Keränen, Laakkonen, Kaisla Sirpa). päätti, että lisämäärärahaa ei myönnetä, mutta vuoden 2012 talousarvioon otetaan tarvittaessa määrärahat hankkeelle. Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 TEKNLTK:452 /2011 KV 66 SLUSSENIN ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KH Liite 5 Viisi maanomistajaa on asiamiehensä Fredrik Lindbergin kautta hakenut Störsvikintien itäpuolisen alueen (nk. Sulun alue) asemakaavoitusta. Asemakaavoittaminen voitaisiin aloittaa nyt, kun alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Osayleiskaavaan alue on varattu pääasiassa A-alueeksi, mutta myös osittain AT-alueeksi. Alueella on lisäksi pienehkö pienvenesatama. Kaava-alue ilmenee liitteenä olevasta karttaluonnoksesta. Voimassa olevan maanomistajien ja kunnan välisen esisopimuksen mukaan maanomistajat vastaavat kaavoituskustannuksista. Alueita varten laaditaan maanomistajien kanssa lopulliset maankäyttösopimukset ennen kuin asemakaavat menevät valtuustoon. Näissä sopimuksissa säädellään osapuolten väliset vastuut ja kustannusten jako. Alue, johon maanomistajat nyt haluavat saada asemakaavan, kuuluu alueisiin, joiden kaavoittaminen voidaan aloittaa ensimmäisessä kaavoitusvaiheessa yleiskaavoituksen aikataulun mukaisesti. Teknltk Liite 8 Kunnanhallitus hyväksyy maanomistajien aloitteen ja antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi aloittaa alueen asemakaavan laatiminen. Ehdotus hyväksyttiin. = Hankkeesta on kuulutettu julkisesti kunnan kuulutuslehdissä ennakkoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Maanmittauslaitos on hyväksynyt pohjakartan. (MK) Teknltk Liite 4 Pannaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkiseen käsittelyyn. Muistutukset ja lausunnot pyydetään mennessä. Ehdotuksen mukaan. = Valmisteluaineisto on osoitteessa Muistutukset ja lausunnot lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen. Tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset on huomioitu luonnosvaiheen käsittelyssä. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 Kaavoittaja on laatinut ehdotuksen vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin. Asemakaavoitettavaa aluetta on laajennettu liitteenä olevan hakemuksen pohjalta. (MK) Hyväksytään tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon lisätään liitteeksi kaavoittajan vastineet.. Sitä tullaan työn aikaan tarpeen mukaan tarkistamaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään asemakaavaluonnoksen mukana osallisille. Varapuheenjohtaja Rehnberg ei jääviyden takia ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotuksen mukaan. = Teknltk Kaavoittaja tulee kokoukseen selvittämään suunnittelutilannetta. Tarkoitus Liite 1 on käydä yleiskeskustelu suunnittelutavoitteista alustavan luonnoksen pohjalta. Yleiskaavoituksen yhteydessä laadittiin Nautra-selonteko Pikkalan joen osalta. Se tullaan tarkistamaan suhteessa tulevaan asemakaavaan. Kv / 70 on käsitellyt Störsvikin alueen hyötyanalyysin ja sen tarkistamisperiaatteet. (MK) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään lisäämällä liitteiksi - esisopimukset - hyötyanalyysi ja sen tarkistamisperiaatteet (kv:n päätös / 70) ja lisäksi maininta siitä, että maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa tullaan tekemään. Tästä tiedotetaan osallisia seuraavan julkisen käsittelyn yhteydessä. 2. Kevyen liikenteen väylän suunnittelu on käynnissä, väylä merkitään asemakaavaan sen mukaisesti. Väylä tulisi kuitenkin olla mahdollisuuksien mukaan samalla puolella Störsvikin tietä. Muilta osin asia jätetään pöydälle, koska suunnitelmat ovat vielä kesken. Teknltk Liite 3 Ehdotuksen mukaan. Varapuheenjohtaja Gustav Rehnberg jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. = Kaavaluonnos on täydennetty ja Natura selonteko päivitetty. Störsvikintien länsipuolen Timalabergetin alueen asemakaavoitusta on selvitetty, maanomistajia on kuultu. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 (MK) Slussenin alueen asemakaavaluonnos ja korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan julkiseen käsittelyyn. Störsvikintien länsipuoleista Timala-Störsvikin tien länsipuoleista Timalabergetin aluetta ei oteta asemakaavoitettavaksi tässä vaiheessa viitaten maanomistajien kantaan asiassa. Teknltk Liite 1 Ehdotuksen mukaan. Varapuheenjohtaja Rehnberg jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. = Kaavoittaja on laatinut vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei tullut palautetta. Asiakirjat on laadittu kaavaehdotuksen muotoon. Liitteenä on anomus asemakaavan laatimiseksi Störsvikintien vastapäiselle alueelle ( ). Tekninen lautakunta on / 4 käsitellyt alueen asemakaavoitusasian ja päättänyt, ettei sitä tässä vaiheessa oteta mukaan. Yhtä tonttia varten ei asemakaavaa ole tarkoituksenmukaista laatia. Kunnaninsinöörin ehdotus: (MK) 1. Hyväksytään kaavoittajan vastineet ja lähetetään kaavaluonnos kunnanhallitukselle kaavaehdotuksena käsiteltäväksi ja pantavaksi OAS:n mukaisesti julkiseen käsittelyyn. 2. Pyydetään tienimitoimikunta tekemään ehdotus katujen nimiksi. 3. Esitetään kh:lle vastaukseksi anomukseen asemakaava-alueen laajentamiseksi ( ) ettei aluetta tässä vaiheessa asemakaavoiteta. Käsittely: Jäsen Ekström jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 3 Käsittely: Kunnanhallitus päättää: 1. Laittaa Störsvikintien itäpuolisen alueen (nk. Sulun alue) kaavaehdotus osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti julkiseen käsittelyyn. 2. Vastata päivättyyn anomukseen asemakaava-alueen laajentamiseksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että aluetta ei tässä vaiheessa asemakaavoiteta. Rehnberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Ehdotus hyväksyttiin. TEKNLTK Liitteet 1-2 Oheismat. Slussenin alueen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Asemakaavaehdotuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausuntonsa tai muistutuksensa ehdotuksesta antoivat: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - n kunnan ympäristölautakunta - n kunnan sivistyslautakunta - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Störsvikin Asukasyhdistys ry - Störsvikin Asukasyhdistys ry (valitus) - Fortum Oyj - Thure Lindeberg - Lasse Hantula Lisäksi Uudenmaan Liitto ilmoitti, ettei tule antamaan lausuntoa asemakaavaehdotuksesta. Kooste annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista on liitteenä. Kaavaehdotusta on korjattu vastineista ilmi käyvällä tavalla. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 33 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä antaa lausunnot niistä saaduista muistutuksista. Saman johtosäännön 9 31 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä kunnanhallitukselle ehdotukset asemakaavoiksi ja niiden muutoksiksi silloin, kun asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto sekä antaa lausunto niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä on ehdotus Slussenin alueen asemakaavaksi. - Liitteenä on kooste annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 - Oheismateriaalina on kuulutus kaavaehdotuksesta. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - antaa liitteenä olevan kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteenä nro 9 olevat vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja toimittaa vastineet muistutusten ja lausuntojen antajille tiedoksi; - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. Lautakunta päätti - antaa liitteenä olevan kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteenä nro 9 olevat vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja toimittaa vastineet muistutusten ja lausuntojen antajille tiedoksi; - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. = KH Liite 2 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. KV 66 Liite 1 Käsittely: Rehnberg ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Raivio Kokkosen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pöydällepanoa äänestävät jaa ja ne, jotka asian käsittelyn jatkamista äänestävät ei. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 17 (Svanfeldt, Calin, Dahlqvist, Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Forsblom, Keskitapio, Keränen, Laakkonen, Nordström, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Kaisla Sirpa, Savinainen, Tuomi, Varpio, Lehtinen, Vierinen) 6 (Holm, Kokkonen, Laaksonen, Paasikivi, Pesonen, Raivio) yhden (von Essen) äänestäessä tyhjää. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Raivio jätti eriävän mielipiteen. Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 KH:97 /2009 KV 67 PALONUMMI 2 ASEMAKAAVAHANKE JA PALONUMMI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSHANKE Teknltk Liite 4 (MK) Teknltk Liite 8 (MK) Tämän vuoden kh:n hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 7.5 ha kunnan ostamalle alueelle on suunniteltu erillispientalotontteja. Alue on pohjaolosuhteiltaan rakentamiselle soveliasta. Samalla viereistä korttelia 165 on esitetty muutettavaksi siten, että rivitaloja on mahdollista siihen rakentaa tonttitarjonnan monipuolistamiseksi. Asiakirjat täydellisenä kunnan kotisivuilla, ne saa myös Ann-Britt Latvalalta puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos pannaan julkiseen käsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittaja on laatinut vastineet saatuun palautteeseen. Asiakirjoja on täydennetty radan meluselvityksellä. Hyväksytään kaavoittajan vastineet palautteeseen ja lähetetään asemakaavaluonnos kh:lle ehdotuskäsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 4 Kunnanhallitus päättää panna kaavaluonnoksen ehdotuksena julkiseen käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 TEKNLTK Liitteet 9-10 Oheismateriaalia Palonummi 2 niminen asemakaavaehdotus ja Palonummi 1 niminen asemakaavan muutosehdotus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausuntonsa ehdotuksista antoivat: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - n kunnan ympäristölautakunta Muistutuksia kaavaehdotuksista ei annettu. Kooste annetuista lausunnoista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista on liitteenä. Kaavaehdotuksia on korjattu vastineista ilmi käyvällä tavalla. Arkkitehtitoimisto Karttaako Oy on laatinut ehdotuksen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 33 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä antaa lausunnot niistä saaduista muistutuksista. Saman johtosäännön 9 31 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä kunnanhallitukselle ehdotukset asemakaavoiksi ja niiden muutoksiksi silloin, kun asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto sekä antaa lausunto niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä on ehdotus Palonummi 2 -nimiseksi asemakaavaksi ja ehdotus Palonummi 1 niminen asemakaavan muutokseksi. - Liitteenä on kooste annetuista lausunnoista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista. - Oheismateriaalina on kuulutus kaavaehdotuksista. - Oheismateriaalina on alueen tärinäselvitys. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta Kunnanhallitus

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot