Kunnanvaltuusto nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 Lisämäärärahaesitys vuoden 2011 talousarvion investointiosaan (Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentaminen) Slussenin alueen asemakaavan hyväksyminen Palonummi 2 asemakaavahanke ja Palonummi 1 asemakaavan muutoshanke Länsi-n osayleiskaavan muutos (Myransin kylä) Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menetys Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 7/2011 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Holm Karl, jäsen Kaisla Sirpa, varajäsen Keränen Pekka, jäsen Keskitapio Antti, varajäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Lehtinen Leea, varajäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen, poissa 66 Savinainen Tuula, jäsen Svanfeldt Stefan, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Varpio Arto, jäsen Vierinen Kari, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Lindström Catharina, tekninen johtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kirsi Pesonen pöytäkirjantarkastaja Kristian von Essen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KV 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Kirsi Pesonen ja Kristian von Essen. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Pesonen ja Kristian von Essen. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KV 63 KH TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. on ja lisäksi päättänyt todeta talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä osan loppuun suoritetuiksi ja osan toimenpiteistä poistettavaksi tai toteutusajankohdan siirrettäväksi. Talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta raportoidaan laajemmin 30.4., ja tilanteiden mukaan. Käsittely: KV 63 Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. Kunnanhallitus 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. yksimielisesti 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. päätti, että tasapainotusohjelman seurantaa ei raportoida kunnanvaltuustolle lokakuun 2011 kokouksessa. Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 KH:362 /2011 KV 64 TEKNLTK Liitteet 2a, 2b, 2c, 2d Oheismateriaalia LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLE 2011 Yleistä käyttösuunnitelmavalmistelusta hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunkin lautakunnan on hyväksyttävä mennessä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen velvoitteet. n antama nettositova määräraha (euroa) lautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) Tulosalueiden käyttösuunnitelmavalmistelu Teknisen lautakunnan alainen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen; palvelukeskuksen tulosalueeseen ja kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalueeseen. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii teknisen toimiston tulosyksikkö. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 Tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat esitetään tiliryhmätasoisena eritellen sekä ulkoiset, että sisäiset tulot ja menot. Teknisen toimiston tulosyksikkö Teknisen toimiston tulosyksikkö käsittää kustannuspaikat 540 Hallinto 570 Palo- ja pelastustoimi 575 Väestönsuojelu Palvelukeskuksen tulosalue Palvelukeskuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 290 Siivousyksikkö 370 Ruokapalvelutoiminta/hallinto 371 Ruokapalvelutoiminta/keskuskeittiö 372 Ruokapalvelutoiminta/terveyskeskus 373 Ruokapalvelutoiminta/koulut 374 Ruokapalvelutoiminta/päiväkodit 375 Ruokapalvelutoiminta/muut asiakkaat 530 Rakennukset 535 Kiinteistötoiminta 545 Liikenneväylät 550 Julkiset alueet 560 Vesilaitos 565 Viemärilaitos Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue käsittää kustannuspaikat 511 Yleiskaavoitus 512 Rakennuskaavoitus 513 Mittaus Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje. - Liitteinä 2a, 2b, 2c,ja 2d kustannuspaikkojen 540, 570, 575, 290, , 530, 535, 545, 550, 560, 565, käyttösuunnitelmaehdotukset. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 - hyväksyä liitteessä olevien kustannuspaikkojen 540, 570, 575, 290, , 530, 535, 545, 550, 560, 565, käyttösuunnitelmaehdotukset. Käsittely: Käsittelyn aikana pöydälle jaettiin täydennysmateriaalia. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä esityslistan liitteenä olleiden kustannuspaikkojen 540 (ulkoiset ja sisäiset), 570 (ulkoiset ja sisäiset), 575 (ulkoiset ja sisäiset), 290 (ulkoiset ja sisäiset), 370 (ulkoiset ja sisäiset), (ulkoiset ja sisäiset, 530 (sisäiset), 535 (ulkoiset ja sisäiset), 545 (sisäiset), 550 (sisäiset), 560 (sisäiset), 565 (ulkoiset ja sisäiset), 511 (ulkoiset ja sisäiset), 512 (sisäiset) ja 513 (ulkoiset ja sisäiset) käyttösuunnitelmaehdotukset sekä - hyväksyä pöydälle jaettujen kustannuspaikkojen 371 (ulkoiset ja sisäiset), 530 (ulkoiset), 545 (ulkoiset), 550 (ulkoiset), 560 (ulkoiset), 512 (ulkoiset) sekä kokonaan uudet kustannuspaikkojen 710 (ulkoiset ja sisäiset) ja 720 (ulkoiset ja sisäiset) käyttösuunnitelmaehdotukset. Muutetun ehdotuksen mukaan. TEKNLTK hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 n antama nettositova määräraha (euroa) lautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt käyttösuunnitelman, jolla se on kohdentanut kunnanvaltuuston myöntämät määrärahat kustannuspaikoille. Ko. kokouksessa tekninen lautakunta on varannut kustannuspaikalle 530 Rakennukset (ulkoiset) euron menomäärärahan. Tekninen toimisto on edelleen kohdentanut yo. määrärahan seuraavasti nyt käsiteltävänä olevien ylitysten osalta: Rakennukset ja rakenteiden kunnossap euroa Koneiden ja laitteiden kunnossapito euroa Lämmitys euroa. Teknisessä toimistossa laaditun arvion mukaan ko. kohteille varatut määrärahat ovat ylittymässä vuoden loppuun mennessä noin eurolla. Arvio perustuu tilanteeseen Ylitykset johtuvat siitä, että alkuvuoden aikana on jouduttu tekemään mittavia korjaustoimenpiteitä, joita ei ole pystytty ennakoimaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Toimenpiteet johtuvat runsaslumisesta talvesta ja toisaalta kiinteistöjen sisäilmaongelmista. Ylimääräisiä kustannuksia on tullut siitä, että ulkopuolisia asiantuntijapalveluita on jouduttu käyttämään asioiden selvittämiseksi. Ylimääräisinä toimenpiteinä on jouduttu huoltamaan Aleksin Kiven koulun ilmanvaihtokoneet, joiden tehoja on samalla parannettu. Myös ilmanvaihtokanavat on jouduttu puhdistamaan. Myös Päivärinteen kivikoulussa on jouduttu ylimääräisiin toimenpiteisiin sisäilmaongelmien vuoksi. Ulkopuolinen konsultti teki kattavan tutkimuksen ja korjaustoimenpiteet tehtiin heidän toimintaohjeidensa mukaisesti. Lumesta johtunut Päivärinteen puukoulun seinärakenteiden kosteusongelma johti kuivatus- ja korjaustoimenpiteisiin, joita ei oltu voitu ennakoida. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 Myös Jukolan päiväkodin ilmanvaihtokanavat jouduttiin puhdistamaan. Tässä vaiheessa vuotta (toukokuu 2011) koko vuoden määräraha rakennuksien ja rakennelmien kunnossapitoon on jo ylitetty noin eurolla ja koneiden ja laitteiden kunnossapidon määräraha on ylitetty eurolla. Samoin lämmityksen varattu määräraha on miltei jo käytetty. Edellä mainittujen ennakoimattomien korjausten lisäksi on tälle vuodelle suunniteltu korjaustoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ja joilla voidaan ehkäistä tulevia vaurioita kiinteistöissä. Osa näistä toimenpiteistä on jäänyt huomioimatta teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä syksyllä 2010, ja osa rahoista on jouduttu kevään 2011 aikana käyttämään ennakoimattomiin kohteisiin. Pelkästään välttämättömien, kesän 2011 aikana eteen tulevien kustannuksiksi arvioidaan noin euroa. Ohjeellinen listaus tulevista korjaustoimenpiteistä (toteutus ratkaistaan erikseen teknisessä toimistossa) Toimenpide Arvio kustannuksista (euroa) Päivärinteen puukoulun katon maalaus ja paikkaus Päivärinteen puukoulun WC-tilohin käynti sisäkautta Aleksis Kiven Koulun katto- ja vesikourukorjaus Aleksis Kiven koulun kosteusvaurioiden paikkaus (lopullinen kustannus tiedossa vasta kun rakenteet avattu) Hammashuollon rakennuksen kattoikkunoiden poistaminen Terveyskeskuksen sisääntulokatoksen ja hissikuilun katon korjaus Jukolan päiväkodin ilmanvaihtokanavien puhdistus (työ menossa) Svenska skolanin keittiön ilmanvaihdon puhdistus Svenska skolanin varaston muuttaminen kylmähuoneeksi Villa Aleksin yhden päädyn muuttaminen päiväkotitoimintaan Botåkerin kosteusvaurion ja katon korjaus Villa Charlotan sisäilman parantaminen Yhteensä Tulevan syksyn korjaustarpeita on lisäksi tässä vaiheessa vaikea ennustaa, koska yllättäviä korjaustarpeita syntyy aina. Edellä mainitun huomioiden on tämän hetkisen tilanteen mukaan arvioitu lisämäärärahantarve euroa. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan euron lisämäärärahan. Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan euron lisämäärärahan. = KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan tehtäväalueelle euron lisämäärärahan vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. KV 64 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 KH:364 /2011 KV 65 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2011 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN (SUNNANVIKIN ASEMAKAAVAN VAIHEEN 1 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN) TEKNLTK Oheismateriaali Sunnanvikin alue sai lainvoimaisen asemakaavan Alue sijaitsee etelästä katsottuna maantien 115 vasemmalla puolella. Alueella on monta rakentamatonta tonttia. Osa tonteista on kuitenkin jo rakennettu ja talon omistajille on myönnetty lupaa tilapäisratkaisuihin koskien vesi- ja viemärijärjestelmää. Maanomistajien kanssa laadittujen maankäyttösopimusten mukaan on kunnan tehtävänä huolehtia kunnallistekniikan ja teiden rakentamisesta kohtuullisen ajan sisällä. Tontin omistajilla on puolestaan velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja jätevesihuollon verkostoihin elleivät kunta ja maanomistajat vesihuoltolain puitteissa erikseen toisin sovi. Kunta omistaa alueella 4 omakotitalotonttia ja yhden yritystontin. Alueen hyvän sijainnin johdosta tonteista on ollut kysyntää. Kunnalle on tullut kyselyjä mm. siitä, milloin alueen tiet, vesi- ja viemärilinjat tullaan rakentamaan. Huomioitavaa on myös sekin, että asemakaava on saanut lainvoiman jo useita vuosia sitten. Asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja yleisten alueiden suunnittelu on käynnistetty. FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatimat suunnitelmat valmistuvat kesäkuussa. Vuoden 2011 talousarviossa on varattu euron investointimääräraha Sunnanvikin asemakaavan vaiheen I kunnallistekniikan (vesi- ja viemärilinjat) toteuttamista varten. Talousarviossa on varattu lisäksi euron investointimääräraha alueen kaavateiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tekninen lautakunta siirsi kunnallistekniikan toteuttamiseen varatun euron määrärahan kokouksessaan Palonummen alueen laajennuksesta aiheutuviin kunnallistekniikan menoihin, koska Palonnummen työt piti käynnistää kesäkuussa, eikä talousarviossa oltu varauduttu töihin kuin eurolla. Lautakunta teki päätöksen kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion selitysosan nojalla, jonka mukaan investointimäärärahat ovat sitovia toimielimittäin ja investointiryhmittäin. Koska kunnanvaltuuston määrittämä talousarvion sitovuustaso on toi- Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 mielin- ja investointiryhmätaso, pystyi tekninen lautakunta kohdentamaan investointimäärärahoja investointiryhmän sisällä esitetyllä tavalla. Jotta kunnallistekniikan ja teiden rakentaminen Sunnanvikin asemakaavan vaiheessa 1 voitaisiin aloittaa syksyllä, on teknisen lautakunnan anottava kunnanhallitukselta euron lisämäärärahaa talousarvion investointiosaan kunnallistekniikan toteuttamista varten. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Sunnanvikin asemakaavan vaiheen I asemakaavakartta. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. = KH Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2011 talousarvion investointiosaan euron lisämäärärahan Sunnanvikin asemakaavan vaiheen 1 kunnallistekniikan rakentamiseen. Ehdotus hyväksyttiin. KV 65 Käsittely: Raivio ehdotti, että lisämäärärahaa ei myönnetä ja että hankkeen toteutus lopetetaan. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Parviainen Svanfeldtin kannattamana ehdotti, että lisämäärärahaa ei myönnetä, mutta vuoden 2012 talousarvioon otetaan tarvittaessa määrärahat hankkeelle. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Parviaisen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Parviaisen ehdotus voitti äänin 21 (Svanfeldt, Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Holm, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Raivio, Rehnberg, Savinainen, Tuomi, Varpio, Lehtinen, Vierinen) 4 (Keskitapio, Keränen, Laakkonen, Kaisla Sirpa). päätti, että lisämäärärahaa ei myönnetä, mutta vuoden 2012 talousarvioon otetaan tarvittaessa määrärahat hankkeelle. Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 TEKNLTK:452 /2011 KV 66 SLUSSENIN ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN KH Liite 5 Viisi maanomistajaa on asiamiehensä Fredrik Lindbergin kautta hakenut Störsvikintien itäpuolisen alueen (nk. Sulun alue) asemakaavoitusta. Asemakaavoittaminen voitaisiin aloittaa nyt, kun alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Osayleiskaavaan alue on varattu pääasiassa A-alueeksi, mutta myös osittain AT-alueeksi. Alueella on lisäksi pienehkö pienvenesatama. Kaava-alue ilmenee liitteenä olevasta karttaluonnoksesta. Voimassa olevan maanomistajien ja kunnan välisen esisopimuksen mukaan maanomistajat vastaavat kaavoituskustannuksista. Alueita varten laaditaan maanomistajien kanssa lopulliset maankäyttösopimukset ennen kuin asemakaavat menevät valtuustoon. Näissä sopimuksissa säädellään osapuolten väliset vastuut ja kustannusten jako. Alue, johon maanomistajat nyt haluavat saada asemakaavan, kuuluu alueisiin, joiden kaavoittaminen voidaan aloittaa ensimmäisessä kaavoitusvaiheessa yleiskaavoituksen aikataulun mukaisesti. Teknltk Liite 8 Kunnanhallitus hyväksyy maanomistajien aloitteen ja antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi aloittaa alueen asemakaavan laatiminen. Ehdotus hyväksyttiin. = Hankkeesta on kuulutettu julkisesti kunnan kuulutuslehdissä ennakkoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Maanmittauslaitos on hyväksynyt pohjakartan. (MK) Teknltk Liite 4 Pannaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkiseen käsittelyyn. Muistutukset ja lausunnot pyydetään mennessä. Ehdotuksen mukaan. = Valmisteluaineisto on osoitteessa Muistutukset ja lausunnot lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen. Tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset on huomioitu luonnosvaiheen käsittelyssä. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 Kaavoittaja on laatinut ehdotuksen vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin. Asemakaavoitettavaa aluetta on laajennettu liitteenä olevan hakemuksen pohjalta. (MK) Hyväksytään tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon lisätään liitteeksi kaavoittajan vastineet.. Sitä tullaan työn aikaan tarpeen mukaan tarkistamaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään asemakaavaluonnoksen mukana osallisille. Varapuheenjohtaja Rehnberg ei jääviyden takia ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotuksen mukaan. = Teknltk Kaavoittaja tulee kokoukseen selvittämään suunnittelutilannetta. Tarkoitus Liite 1 on käydä yleiskeskustelu suunnittelutavoitteista alustavan luonnoksen pohjalta. Yleiskaavoituksen yhteydessä laadittiin Nautra-selonteko Pikkalan joen osalta. Se tullaan tarkistamaan suhteessa tulevaan asemakaavaan. Kv / 70 on käsitellyt Störsvikin alueen hyötyanalyysin ja sen tarkistamisperiaatteet. (MK) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään lisäämällä liitteiksi - esisopimukset - hyötyanalyysi ja sen tarkistamisperiaatteet (kv:n päätös / 70) ja lisäksi maininta siitä, että maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa tullaan tekemään. Tästä tiedotetaan osallisia seuraavan julkisen käsittelyn yhteydessä. 2. Kevyen liikenteen väylän suunnittelu on käynnissä, väylä merkitään asemakaavaan sen mukaisesti. Väylä tulisi kuitenkin olla mahdollisuuksien mukaan samalla puolella Störsvikin tietä. Muilta osin asia jätetään pöydälle, koska suunnitelmat ovat vielä kesken. Teknltk Liite 3 Ehdotuksen mukaan. Varapuheenjohtaja Gustav Rehnberg jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. = Kaavaluonnos on täydennetty ja Natura selonteko päivitetty. Störsvikintien länsipuolen Timalabergetin alueen asemakaavoitusta on selvitetty, maanomistajia on kuultu. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 (MK) Slussenin alueen asemakaavaluonnos ja korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan julkiseen käsittelyyn. Störsvikintien länsipuoleista Timala-Störsvikin tien länsipuoleista Timalabergetin aluetta ei oteta asemakaavoitettavaksi tässä vaiheessa viitaten maanomistajien kantaan asiassa. Teknltk Liite 1 Ehdotuksen mukaan. Varapuheenjohtaja Rehnberg jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. = Kaavoittaja on laatinut vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei tullut palautetta. Asiakirjat on laadittu kaavaehdotuksen muotoon. Liitteenä on anomus asemakaavan laatimiseksi Störsvikintien vastapäiselle alueelle ( ). Tekninen lautakunta on / 4 käsitellyt alueen asemakaavoitusasian ja päättänyt, ettei sitä tässä vaiheessa oteta mukaan. Yhtä tonttia varten ei asemakaavaa ole tarkoituksenmukaista laatia. Kunnaninsinöörin ehdotus: (MK) 1. Hyväksytään kaavoittajan vastineet ja lähetetään kaavaluonnos kunnanhallitukselle kaavaehdotuksena käsiteltäväksi ja pantavaksi OAS:n mukaisesti julkiseen käsittelyyn. 2. Pyydetään tienimitoimikunta tekemään ehdotus katujen nimiksi. 3. Esitetään kh:lle vastaukseksi anomukseen asemakaava-alueen laajentamiseksi ( ) ettei aluetta tässä vaiheessa asemakaavoiteta. Käsittely: Jäsen Ekström jääväsi itsensä eikä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 3 Käsittely: Kunnanhallitus päättää: 1. Laittaa Störsvikintien itäpuolisen alueen (nk. Sulun alue) kaavaehdotus osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti julkiseen käsittelyyn. 2. Vastata päivättyyn anomukseen asemakaava-alueen laajentamiseksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että aluetta ei tässä vaiheessa asemakaavoiteta. Rehnberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Ehdotus hyväksyttiin. TEKNLTK Liitteet 1-2 Oheismat. Slussenin alueen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Asemakaavaehdotuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausuntonsa tai muistutuksensa ehdotuksesta antoivat: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - n kunnan ympäristölautakunta - n kunnan sivistyslautakunta - Inkoon-n Ympäristöyhdistys ry - Störsvikin Asukasyhdistys ry - Störsvikin Asukasyhdistys ry (valitus) - Fortum Oyj - Thure Lindeberg - Lasse Hantula Lisäksi Uudenmaan Liitto ilmoitti, ettei tule antamaan lausuntoa asemakaavaehdotuksesta. Kooste annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista on liitteenä. Kaavaehdotusta on korjattu vastineista ilmi käyvällä tavalla. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 33 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä antaa lausunnot niistä saaduista muistutuksista. Saman johtosäännön 9 31 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä kunnanhallitukselle ehdotukset asemakaavoiksi ja niiden muutoksiksi silloin, kun asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto sekä antaa lausunto niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä on ehdotus Slussenin alueen asemakaavaksi. - Liitteenä on kooste annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 - Oheismateriaalina on kuulutus kaavaehdotuksesta. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - antaa liitteenä olevan kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteenä nro 9 olevat vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja toimittaa vastineet muistutusten ja lausuntojen antajille tiedoksi; - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. Lautakunta päätti - antaa liitteenä olevan kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteenä nro 9 olevat vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja toimittaa vastineet muistutusten ja lausuntojen antajille tiedoksi; - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. = KH Liite 2 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Slussenin alueen asemakaavaehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. KV 66 Liite 1 Käsittely: Rehnberg ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Raivio Kokkosen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pöydällepanoa äänestävät jaa ja ne, jotka asian käsittelyn jatkamista äänestävät ei. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 17 (Svanfeldt, Calin, Dahlqvist, Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Forsblom, Keskitapio, Keränen, Laakkonen, Nordström, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Kaisla Sirpa, Savinainen, Tuomi, Varpio, Lehtinen, Vierinen) 6 (Holm, Kokkonen, Laaksonen, Paasikivi, Pesonen, Raivio) yhden (von Essen) äänestäessä tyhjää. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Raivio jätti eriävän mielipiteen. Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 KH:97 /2009 KV 67 PALONUMMI 2 ASEMAKAAVAHANKE JA PALONUMMI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSHANKE Teknltk Liite 4 (MK) Teknltk Liite 8 (MK) Tämän vuoden kh:n hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 7.5 ha kunnan ostamalle alueelle on suunniteltu erillispientalotontteja. Alue on pohjaolosuhteiltaan rakentamiselle soveliasta. Samalla viereistä korttelia 165 on esitetty muutettavaksi siten, että rivitaloja on mahdollista siihen rakentaa tonttitarjonnan monipuolistamiseksi. Asiakirjat täydellisenä kunnan kotisivuilla, ne saa myös Ann-Britt Latvalalta puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos pannaan julkiseen käsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittaja on laatinut vastineet saatuun palautteeseen. Asiakirjoja on täydennetty radan meluselvityksellä. Hyväksytään kaavoittajan vastineet palautteeseen ja lähetetään asemakaavaluonnos kh:lle ehdotuskäsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 4 Kunnanhallitus päättää panna kaavaluonnoksen ehdotuksena julkiseen käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 TEKNLTK Liitteet 9-10 Oheismateriaalia Palonummi 2 niminen asemakaavaehdotus ja Palonummi 1 niminen asemakaavan muutosehdotus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausuntonsa ehdotuksista antoivat: - Uudenmaan ELY-keskus - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - n kunnan ympäristölautakunta Muistutuksia kaavaehdotuksista ei annettu. Kooste annetuista lausunnoista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista on liitteenä. Kaavaehdotuksia on korjattu vastineista ilmi käyvällä tavalla. Arkkitehtitoimisto Karttaako Oy on laatinut ehdotuksen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 33 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä antaa lausunnot niistä saaduista muistutuksista. Saman johtosäännön 9 31 kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä kunnanhallitukselle ehdotukset asemakaavoiksi ja niiden muutoksiksi silloin, kun asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto sekä antaa lausunto niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä on ehdotus Palonummi 2 -nimiseksi asemakaavaksi ja ehdotus Palonummi 1 niminen asemakaavan muutokseksi. - Liitteenä on kooste annetuista lausunnoista sekä ehdotus niihin annettavista vastineista. - Oheismateriaalina on kuulutus kaavaehdotuksista. - Oheismateriaalina on alueen tärinäselvitys. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta Kunnanhallitus

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 34 KV 35 KV 36 KV 37 KV 38 KV 39 Kokouksen järjestäytyminen Ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 21.5.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 KV 21 KV 22 KV 23 KV 24 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tonttien myynnin jatkaminen alennettuun hintaan n työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 23 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 24 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 25 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 26 Långvikin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA /

TEKNINEN LAUTAKUNTA / SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 27.05.2009/04.06.2009 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 04.06.2009 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot