Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin"

Transkriptio

1 Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Anatomia ohjaajat, (opetussihteerit) Anatomian ja solubiologian syventävät opinnot voi aloittaa 1. lukuvuotena. Lääketieteen laitos/ Biolääketieteen yksikkö/ anatomia Oppiaineen vastuuhenkilöt: Professori Markku Tammi (anatomia ja kehitysbiologia), Professori Raija Tammi (solubiologia) Sähköposti suoraan ohjaajalle. Ohjaajina voivat toimia kaikki yksikön tohtoriopettajat. Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Anatomian syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuustutkielman tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Syventäviin opintoihin voi sisällyttää metodisia opintojaksoja, biotieteiden seminaarisarjan ja anatomian laitoksen tutkijapalaverit. Anestesiologia ja tehohoito Farmakologia ja kliininen farmakologia Professori Hannu Raunio, professori Tapani Keränen tai muut oppiaineiden opettajat LT1 Sopimuksen mukaan Farmasian laitos, farmakologian oppiaine ja kliinisen farmakologian oppiaine Hannu Raunio, Tapani Keränen Tutkimusryhmien johtajat Erikseen sovittava aihe Syventävät opinnot tehdään farmakologian ja kliinisen farmakologian tutkimusryhmissä Fysiatria Fysiologia ohjaajat, (opetussihteerit) Fysiologian syventävät opinnot voi aloittaa 1. lukuvuotena Lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö, fysiologia

2 Professori Timo Lakka Ohjaajina voivat toimia kaikki yksikön opettajat ja tutkijat Sähköposti suoraan ohjaajalle Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa Syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuustutkielman tai osallistumalla tutkimusprojektiin Geriatria opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumiskaavake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö kliininen opettaja Eija Lönnroos : opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P , Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Iho- ja sukupuolitaudit Opetushoitaja Hannele Virnes, Ilmoittautumiskaavake: lukuvuoden aikana, projekteihin voi osallistua aikaisemminkin sopimusluontoisesti. Lääketieteen laitos, Kliininen lääketiede, iho- ja sukupuolitautien oppiaine Professori Ilkka Harvima Professori Ilkka Harvima, Syventävien opintojen aiheet liittyvät läheisesti ihotautien keskeisiin ongelmiin. osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen tai pitempiaikaiseen seurantaprojektiin opinto-oppaan syventävien opintojen ohjeiden mukaisesti. Kansanterveystiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Jussi Kauhanen yliopistotutkija Tellervo Korhonen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs. Keuhkosairaudet Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajaan ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajille. Ilmoittautumislomake: Professori Hannu Tukiainen, alk ma professori Heikki Koskela, kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, keuhkosairaudet Ma professori Heikki Koskela, kliininen opettaja Anne Laatikainen, ja keuhkosairauksien klinikan dosentit ja erikoislääkärit. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaavat opetushoitajat, Raija Lehto, puh / tai Kirsti Savolainen, puh / KYS, medisiininen keskus / sisätaudit, huone 303, rak. 3, 3. krs. Syventävien opintojen aiheet liittyvät keuhkosairauksien, tuberkuloosin sekä allergologian keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden

3 seurantaprojektiin. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännöntoteutus ja kirjallinen työ. Kirurgia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Kliininen kemia Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajalle kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja biokemiallisen projektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, kliininen kemia Kari Pulkki, prof. ohjaajana voi olla aiheesta riippuen professori, dosentti, erikoislääkäri tai sairaalakemisti. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaa puhelin , KYS rak 1 A, 2 krs, ISLAB Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden seurantaprojektiin. Suurin osa projekteista on yhteisprojekteja jonkin kliinisen oppiaineen kanssa. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ. Mikäli syventävät opinnot ovat osa tutkimusprojektia, siitä tehdään kotimainen tai englannin kielinen julkaisu vertaisarviointia käyttävään lehteen. Kliininen mikrobiologia

4 Kliininen neurofysiologia Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat Kliinisen lääketieteen yksikkö, Kliininen neurofysiologia Professori Esa Mervaala Opettajat ja yhteystiedot: Esa Mervaala, Ari Pääkkönen, Juha Töyräs, Mervi Könönen, Pekka Tiihonen, Sara Määttä, Petro Julkunen Käytännön asiat: Opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Aihepiiri voidaan valita esim. seuraavista: - Epilepsian ja muiden kohtausoireiden diagnostiikka - Epilepsiakirurgian invasiivinen diagnostiikka - Aivojen MRI-navigoitu magneettistimulaatio (NBS) - Aivojen kognitiiviset herätepotentiaalit (ERP) - Kvantitatiivinen EEG / Brain mapping - Unitutkimukset Kliinisen neurofysiologian syventävät opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden ja kliinisen menetelmäkehittelyn yhteydessä. Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tutkimukseen. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista: - perehtyminen aiheen taustaan ja kirjallisuuteen - perehtyminen käytettäviin tutkimusmenetelmiin - tutkimukseen ja tulosten analysoimiseen osallistuminen - kirjallisen esityksen laatiminen tehdystä tutkimuksesta Opetuskieli: suomi ja englanti Kliininen ravitsemustiede Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat --- LT1 syksyn jälkeen kliininen ravitsemustiede, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemuksen yksikkö Professori Jussi Pihlajamäki Professorit, Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat opetushoitaja, ja suoraan tutkimusryhmien vetäjille Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkimusprojektiin. Opinto-oppaan ohjeiden mukaan Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Lastenpsykiatria

5 Lastentaudit, Opiskelija ottaa yhteyttä suoraan oppiaineen opettajiin. Ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Opinnot voidaan aloittaa neljännen lukuvuoden kevään aikana tai sopimuksen mukaan aikaisemmin. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 12. Lääketieteen laitos, kl. lääketieteen yksikkö/ lastentaudit Professori Raimo Voutilainen Opettajat: Professori Raimo Voutilainen, ma.professori, Jarmo Jääskeläinen ja kl.opettaja Liisa Kröger, kl.opettaja Tarja Heiskanen-Kosma ja klinikan dosentit Professori Raimo Voutilainen, puh , opetushoitaja Annikki Vihervuori, puh , , Syventävien opintojen aiheet liittyvät lastentautien ja lastenneurologian keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ. Liikuntalääketiede Liikuntalääketieteen syventävät opinnot voi aloittaa 1-2. lukuvuotena Lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö/liikuntalääketiede Yliopistonlehtori Mika Venojärvi Canthia, 3 krs., huone 3038 Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuuskatsauksen tai systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkemmin rajatusta aihealueesta. Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian syventävät opinnot voi aloittaa lukuvuotena Lääketieteen laitos/ Biolääketieteen yksikkö/ lääketieteellinen biokemia Professori Jorma Palvimo Snellmania 3. krs, huone 3191 Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat tutkimukseen. 1) osallistuminen tutkimusprojektiin, 20op 2) osallistuminen tutkimusprojektiin ja englanninkielinen julkaisu 30op Opetuskieli: Suomi tai englanti Naistentaudit ja synnytysoppi Naistentautien ja synnytysopin syventävät opinnot voidaan aloittaa pääsääntöisesti 4. vuosikurssin kevätlukukaudella. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 9 Lääketieteen laitos, Kliininen lääketiede, naistentaudit ja synnytykset Professori Seppo Heinonen Opettajat: Professori Seppo Heinonen, professori Juha Räsänen, kliininen opettaja Marita Räsänen, kliininen opettaja Kaisa Raatikainen ja kliininen opettaja Henna Kärkkäinen Professori Seppo Heinonen, puh , , Naistentautien ja synnytysopin keskeiset kliiniset ongelmat Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla: tieteelliseen tutkimukseen tai seurantaprojektiin tai tekemällä laaja kirjallisuustutkielma Yleistä: Ilmoittautumiskaavake, joka on täytetty yhdessä ohjaajan kanssa, palautetaan opetushoitajalle

6 Neurokirurgia Tutkimusryhmien johtajat ja opettajat LT1 alkaen Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurokirurgia Professori Juha E Jääskeläinen Opettajat ja yhteystiedot: Käytännön asiat: Opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Syventävät opinnot voi suorittaa osallistumalla Neurokirurgian tutkimusprojekteihin. Tärkeimmät tutkimusaiheet: Aivovaltimoaneurysmat (www.uef.fi/ns) * NPH-tauti (www.uef.fi/nph) * Spinaalisen degeneraation kirurgia * Neurotehohoito * Epilepsiakirurgia * Keskushermoston stereotaktinen sädehoito * Funktionaalinen aivokuvannus ja leikkausmonitorointi (IOM) * Opetuskieli: suomi ja englanti Neurologia Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat LT1 jälkeen Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurologia Professori Pekka Jäkälä Opettajat: Hilkka Soininen, Pekka Jäkälä, Anne Remes, Anne Koivisto, Päivi Hartikainen, Mikko Hiltunen, Reetta Kälviäinen, Antero Salminen Käytännön asiat: opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Aihepiirit ovat: - kliininen muistitutkimus - Alzheimerin taudin epidemiologia, molekyyligenetiikka, biomarkkerit, kuvantaminen ja lääkevaikutusten tutkiminen - Alzheimerin taudin ja hermoston vanhenemisen solu- ja molekyylibiologia - Otsa-ohimolohko rappeumien epidemiologia, molekyyligenetiikka, biomarkkerit ja kuvantaminen - kliininen epilepsiatutkimus - kliininen ja kokeellinen aivoverenkiertohäiriöiden tutkimus - muut kliiniseen neurologiaan liittyvät aiheet Syventävät opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin Canthiassa sijaitsevissa neurologian laboratorioissa tai Mediteknian Kliinisen tutkimuskeskuksen aivotutkimusyksikössä. Syventävät opinnot voidaan tehdä myös käynnissä olevien kliinisten tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat työryhmän jäseninä tutkimuksiin. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista: - perehtyminen tutkimuksen taustaan ja kirjallisuuteen - perehtyminen tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin - tutkimukseen osallistuminen ja tulosten analysointi - kirjallisen esityksen laatiminen tehdystä tutkimuksesta Opetuskieli: suomi ja englanti

7 Oikeuslääketiede Mahdollisuus syventävien opintojen suorittamiseen oikeuslääketieteessä Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä rajallinen johtuen syventävien opintojen ohjaajana toimivan Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopistojen yhteisen oikeuslääketieteen professorin Pekka Karhusen sijoituspaikasta Tampereella sekä alueellisen Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääketieteen yksikön työvoimatilanteesta. Mahdollisuuksista voi kuitenkin tiedustella: prof. Pekka Karhunen, puh Prof. Pekka J. Karhunen, puh , Ilmoittautumislomakkeet palautetaan opetushoitajalle. Vaaditaan vähintään Yleisen patologian opintojakson suoritus. Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede Prof. Pekka J. Karhunen Opettajat: Syventävien opintojen ohjaajina toimivat prof. Pekka J. Karhunen ja muut tehtävään valitut henkilöt. Opetushoitaja Tiina Tirkkonen, puh , Itä-Suomen yliopisto, Kliininen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, PL 1627, Kuopio Tutkimusaiheet liittyvät kuolemansyyn selvitykseen, alkoholiin, äkkikuolemiin sekä muihin oikeuslääketieteen kannalta kiinnostaviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Opetus- ja suoritustavat: osallistuminen tutkimusprojektiin annetun aiheen mukaisesti. Tutkimusaiheista ja tutkimuksen laajuudesta sovitaan erikseen opiskelijoiden ja ohjaajien kesken. Yleistä: Laajempi suoritustapa (30 op) vaatii sitoutumista laaja-alaiseen tutkimusprojektiin, tutkimushavaintojen esittämistä vähintään oikeuslääketieteen yksikön kokouksessa sekä tutkimusraportin lähettämistä julkaistavaksi kansainvälisessä, refereejärjestelmää käyttävässä tieteellisessä aikakausilehdessä Oikeuspsykiatria Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön. Yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa täytetty ilmoittautumislomake ja tutkielman ohjaussopimus palautetaan opetushoitajalle. Opinnot voidaan aloittaa oikeuspsykiatrian yksikössä pääsääntöisesti 5. vuosikurssin aikana. Lääketieteen laitos, Oikeuspsykiatrian yksikkö Professori Jari Tiihonen, Ohjaajina toimivat oppiaineen professori, dosentit sekä muut tehtävään valitut henkilöt. Opetushoitaja Helena Kurru, puh Käytännön asioissa: sihteeri Aija Räsänen, puh Aiheet valitaan oikeuspsykiatrian oppiaineen ajankohtaisista tutkimusprojekteista. Työmuotoina ovat 1) osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen tai potilasryhmän pitempiaikaiseen seurantaprojektiin tai laaja kirjallisuuskatsaus (20 op) tai 2) itsenäinen tieteellinen tutkimustyö, joka johtaa kansainväliseen julkaisuun (30 op). Myös muunlainen perusteltu syventävien opintojen suoritustapa voi erikseen sovittaessa tulla kyseeseen. Patologia opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön / opetushoitajaan. Yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa täytetty ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Professori Veli-Matti Kosma Opinnot voi aloittaa lääketieteen 1-5 vuosikurssilla. Yleisen patologian opintojakso olisi hyvä olla suoritettuna ennen syventävien opintojen aloittamista. Opettajat: Ohjaajina toimivat oppiaineen professorit, kliininen opettaja sekä muut tehtävään valitut henkilöt. Kysymykseen tulevat patologian oppiaineen tutkimusprojektit, jotka

8 hyödyntävät histopatologian ja modernin molekyylibiologian menetelmiä. Osallistuminen oppiaineen tieteelliseen tutkimusprojektiin tai potilasryhmän pitempiaikaiseen seurantaprojektiin. Tutkimusprojektit suoritetaan oppiaineen syövän tutkimusprojekteissa. Tutkimusaiheista sovitaan erikseen ohjaajien ja opiskelijoiden kesken. Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede Opetushoitaja Tiina Tirkkonen, puh , Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, PL 1627, Kuopio Psykiatria Opetushoitaja Helena Kurru, omia toiveita on hyvä esittää sähköpostissa Professori Heimo Viinamäki - voi aloittaa 1. lukuvuonna Lääketieteen laitos, psykiatrian oppiaine Ohjaajina toimivat oppiaineen professorit, kliiniset opettajat sekä muut tehtävään valitut henkilöt Opetushoitaja Helena Kurru, , Itä- Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö, psykiatria, PL 1627, Kuopio Syventävien opintojen aiheet liittyvät psykiatrian ja nuorisopsykiatrian keskeisiin teoreettisiin ja kliinisiin aiheisiin Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti alkuhaastattelun ja ohjaajapalaverin jälkeen (ohjaaja valitaan opetuskokouksessa). Vaihtoehtoina kirjallisuuskatsaus tai osallistuminen tutkimusprojektiin Radiologia Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajiin ja ilmoittaa halukkuutensa syventävien opintojen tekijäksi radiologian erikoisalalla. Opettaja ehdottaa sopivaa aihetta ja ohjaajaa. Opiskelija tapaa ohjaajansa, sopii työn yksityiskohdista, tekee lyhyen kirjallisen tutkimussuunnitelman ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajalle. Kirjallinen työ; LT3:n radiologian propedeuttiset opinnot. Tutkimusprojektiin liittyvä työ mahdollista aloittaa jo aiemmin. Kliinisen lääketieteen yksikö, radiologia Professori Ritva Vanninen Professori Ritva Vanninen, kliinisen radiologian hallinto, KYS, 1 krs, puh , opetushoitaja Anne-Mari Kulhomäki, p , e- mail professori Hannu Manninen, tai kliininen opettaja Jarkko Marttila, Aihepiirit liittyvät kliiniseen radiologiaan ja sovitaan yksityiskohtaisesti työn ohjaajien kanssa. Esimerkkejä: toimenpideradiologia, neuroradiologia, lastenradiologia, thorax-radiologia, gastro-ja uroradiologia, muskuloskeletaaliradiologia sekä kardiovaskulaarikuvantaminen. Radiologian syventävät opinnot voi suorittaa joko tekemällä kirjallisen työn (20 op) tai opiskelija suorittaa lisäksi käytännön tutkimusosion, jossa tehdään laitoksen erityisalaan liittyvää tutkimustyötä. Mikäli käytännön tutkimusosio on riittävän laaja, ja/tai sen tuloksia julkaistaan kansainvälisessä, korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa on laajuus 30 op. Syventävien opintojen tekijä perehtyy aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kerää ja analysoi sovitun aineiston, ja tekee kirjallisen työn mukaan lukien omat tutkimusosion pohdinta. Lisäksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua radiologian meetingeihin ja työn valmistuttua pitää lyhyt esitys tuloksistaan radiologian meetingissä. Silmätaudit

9 Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opetushoitajaan. Yhdessä ohjaajan kanssa täytetty ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Silmätautien syventävät opinnot voidaan aloittaa pääsääntöisesti kliinisen projektin osalta neljännellä vuosikurssilla tai tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 5-6. Lääketieteen laitos, kliininen lääketiede, silmätaudit professori Kai Kaarniranta professori Kai Kaarniranta, opetushoitaja Leija Koponen, Syventävien opintojen aiheet liittyvät silmätautien keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin tai laatimalla kirjallisuustutkielma. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ Sisätaudit Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajiin ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajille. Ilmoittautumislomake: Professori Markku Laakso, kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, sisätaudit Ohjaajat ja aiheet: Sisätautien erikoisalojen (endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, munuaissairaudet ja reumasairaudet ) dosentit, erikoislääkärit, kliiniset opettajat ja muut tehtävään valitut henkilöt. Moodlessa sisätautien kurssilla on syventävien opintojen opinnäyte aiheita. Avaimen Moodleen sisätautien kurssille saat opetushoitajilta. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaavat opetushoitajat, Raija Lehto, puh / tai Kirsti Savolainen, puh / KYS, medisiininen keskus / sisätaudit, huone 303, rak. 3, 3. krs. Syventävien opintojen aiheet liittyvät sisätautien keskeisiin ongelmiin ja tarkemman aiheen antaa ohjaaja. Sisätautien syventävät opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden seurantaprojektiin. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännöntoteutus ja kirjallinen työ. Syöpätaudit Toksikologia (Farmasian laitos)

10 Työlääketiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittutumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Kimmo Räsänen kliininen opettaja Jarmo Heikkinen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Yleislääketiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Olli-Pekka Ryynänen Marja Aira, Päivi Meriranta, Nina Tusa, Jorma Savolainen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Ympäristöterveydenhuolto opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Juha Pekkanen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs.

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 21.10.2015 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuja yhteensä 13 kpl Impact Factor yht. 22.903 IF-julk.

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI Työryhmän vastattavaksi on toimeksiannossa on annettu seuraavat kysymykset: millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Sisäänotto lääketieteenkoulutusyksiköissä nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 120 > +30 = 150 (155) Kuopio

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuja yhteensä 4 kpl Impact Factor yht. 8.460 IF-julk. yht.

Lisätiedot

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JUHO RUSKOAHO VTM, tutkija HANNU HALILA LKT, dosentti, koulutusjohtaja JUKKA VÄNSKÄ VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala)

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) 1 v Hatanpään sairaala, anestesia Jokilaakson

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Selitteet opintojaksojen alla oleville kohdille: Opetus = Opintojaksoon sisältyvä ruotsinkielinen

Lisätiedot

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 16.3.2015 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos,

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattipätevyys 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? 1. 1. 2 Mikä on seuraavaan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala

Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojaksotarjonta Kevät 2015 Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja aikatauluista on Sole-Opsissa Tikkurila,terveysala Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Laajuus Opettajat Viikot Opetus- Huom Pakollisuus

Lisätiedot

Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat. Ensihoidon koulutusohjelma (240 op, josta harjoittelu 90 op) TE11S. PERUSOPINNOT (37 op)

Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat. Ensihoidon koulutusohjelma (240 op, josta harjoittelu 90 op) TE11S. PERUSOPINNOT (37 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat Ensihoidon koulutusohjelma (240 op, josta harjoittelu 90 op) TE11S PERUSOPINNOT (37 op) TYOR1 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 3 op

Lisätiedot

AKUUTTILÄÄKETIEDE ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO

AKUUTTILÄÄKETIEDE ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Päivystyspoliklinikka Päivystysklinikka Pohjois-Karjalan keskussairaala,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari Amanuenssin kirja palautetaan harjoittelun päätyttyä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan: PL 20, (Tukholmankatu

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien jäsenet EETTISET TOIMIKUNNAT ETISKA KOMMITTÉERNA. Hallitus 28.9.2010, LIITE 10

Eettisten toimikuntien jäsenet EETTISET TOIMIKUNNAT ETISKA KOMMITTÉERNA. Hallitus 28.9.2010, LIITE 10 Hallitus 28.9.2010, LIITE 10 Eettisten toimikuntien jäsenet EETTISET TOIMIKUNNAT ETISKA KOMMITTÉERNA 01. Medisiininen eettinen toimikunta Etiska kommittén för invärtesmedicin Ethics Committee, Department

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011):

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): ORGANISAATION MADALTAMINEN: HUS:n organisaatiotasoja tulee vähentää. Tällöin johtajilla ja esimiehillä olisi välittömiä alaisia nykyistä enemmän, mutta organisaatiotasoja

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia Avajaiset 09:00 Päivien avaus; Ilkka Mononen, Europaeaa Labquality Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2009 Laadunedistämispalkinnot 09:20 Avausluento Sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiset näkymät; ylijohtaja

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op, josta harjoittelu 90 op + 60 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op, josta harjoittelu 90 op + 60 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op, josta harjoittelu 90 op + 60 op) PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (37 op) TYOR1 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 3

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Opetusministeriö nimesi heinäkuussa 2003

Opetusministeriö nimesi heinäkuussa 2003 Tutkimus ja opetus KATI HAKKARAINEN JA JOUKO SUONPÄÄ Lääketieteen opetuksen integraatio Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa Suomen lääketieteelliset tiedekunnat ovat viime vuosina kehittäneet aktiivisesti

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210 WN Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.214 1 (3) Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 21 531 Helsinki Viite: Selvitys- ja selityspyyntö 6588/6../214 SELVITYS

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta, puheenjohtaja Kuntoutuspäivät,

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot