Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin"

Transkriptio

1 Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Anatomia ohjaajat, (opetussihteerit) Anatomian ja solubiologian syventävät opinnot voi aloittaa 1. lukuvuotena. Lääketieteen laitos/ Biolääketieteen yksikkö/ anatomia Oppiaineen vastuuhenkilöt: Professori Markku Tammi (anatomia ja kehitysbiologia), Professori Raija Tammi (solubiologia) Sähköposti suoraan ohjaajalle. Ohjaajina voivat toimia kaikki yksikön tohtoriopettajat. Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Anatomian syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuustutkielman tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Syventäviin opintoihin voi sisällyttää metodisia opintojaksoja, biotieteiden seminaarisarjan ja anatomian laitoksen tutkijapalaverit. Anestesiologia ja tehohoito Farmakologia ja kliininen farmakologia Professori Hannu Raunio, professori Tapani Keränen tai muut oppiaineiden opettajat LT1 Sopimuksen mukaan Farmasian laitos, farmakologian oppiaine ja kliinisen farmakologian oppiaine Hannu Raunio, Tapani Keränen Tutkimusryhmien johtajat Erikseen sovittava aihe Syventävät opinnot tehdään farmakologian ja kliinisen farmakologian tutkimusryhmissä Fysiatria Fysiologia ohjaajat, (opetussihteerit) Fysiologian syventävät opinnot voi aloittaa 1. lukuvuotena Lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö, fysiologia

2 Professori Timo Lakka Ohjaajina voivat toimia kaikki yksikön opettajat ja tutkijat Sähköposti suoraan ohjaajalle Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa Syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuustutkielman tai osallistumalla tutkimusprojektiin Geriatria opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumiskaavake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö kliininen opettaja Eija Lönnroos : opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P , Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Iho- ja sukupuolitaudit Opetushoitaja Hannele Virnes, Ilmoittautumiskaavake: lukuvuoden aikana, projekteihin voi osallistua aikaisemminkin sopimusluontoisesti. Lääketieteen laitos, Kliininen lääketiede, iho- ja sukupuolitautien oppiaine Professori Ilkka Harvima Professori Ilkka Harvima, Syventävien opintojen aiheet liittyvät läheisesti ihotautien keskeisiin ongelmiin. osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen tai pitempiaikaiseen seurantaprojektiin opinto-oppaan syventävien opintojen ohjeiden mukaisesti. Kansanterveystiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Jussi Kauhanen yliopistotutkija Tellervo Korhonen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs. Keuhkosairaudet Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajaan ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajille. Ilmoittautumislomake: Professori Hannu Tukiainen, alk ma professori Heikki Koskela, kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, keuhkosairaudet Ma professori Heikki Koskela, kliininen opettaja Anne Laatikainen, ja keuhkosairauksien klinikan dosentit ja erikoislääkärit. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaavat opetushoitajat, Raija Lehto, puh / tai Kirsti Savolainen, puh / KYS, medisiininen keskus / sisätaudit, huone 303, rak. 3, 3. krs. Syventävien opintojen aiheet liittyvät keuhkosairauksien, tuberkuloosin sekä allergologian keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden

3 seurantaprojektiin. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännöntoteutus ja kirjallinen työ. Kirurgia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Kliininen kemia Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajalle kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja biokemiallisen projektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, kliininen kemia Kari Pulkki, prof. ohjaajana voi olla aiheesta riippuen professori, dosentti, erikoislääkäri tai sairaalakemisti. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaa puhelin , KYS rak 1 A, 2 krs, ISLAB Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden seurantaprojektiin. Suurin osa projekteista on yhteisprojekteja jonkin kliinisen oppiaineen kanssa. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ. Mikäli syventävät opinnot ovat osa tutkimusprojektia, siitä tehdään kotimainen tai englannin kielinen julkaisu vertaisarviointia käyttävään lehteen. Kliininen mikrobiologia

4 Kliininen neurofysiologia Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat Kliinisen lääketieteen yksikkö, Kliininen neurofysiologia Professori Esa Mervaala Opettajat ja yhteystiedot: Esa Mervaala, Ari Pääkkönen, Juha Töyräs, Mervi Könönen, Pekka Tiihonen, Sara Määttä, Petro Julkunen Käytännön asiat: Opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Aihepiiri voidaan valita esim. seuraavista: - Epilepsian ja muiden kohtausoireiden diagnostiikka - Epilepsiakirurgian invasiivinen diagnostiikka - Aivojen MRI-navigoitu magneettistimulaatio (NBS) - Aivojen kognitiiviset herätepotentiaalit (ERP) - Kvantitatiivinen EEG / Brain mapping - Unitutkimukset Kliinisen neurofysiologian syventävät opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden ja kliinisen menetelmäkehittelyn yhteydessä. Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tutkimukseen. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista: - perehtyminen aiheen taustaan ja kirjallisuuteen - perehtyminen käytettäviin tutkimusmenetelmiin - tutkimukseen ja tulosten analysoimiseen osallistuminen - kirjallisen esityksen laatiminen tehdystä tutkimuksesta Opetuskieli: suomi ja englanti Kliininen ravitsemustiede Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat --- LT1 syksyn jälkeen kliininen ravitsemustiede, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemuksen yksikkö Professori Jussi Pihlajamäki Professorit, Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat opetushoitaja, ja suoraan tutkimusryhmien vetäjille Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkimusprojektiin. Opinto-oppaan ohjeiden mukaan Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Lastenpsykiatria

5 Lastentaudit, Opiskelija ottaa yhteyttä suoraan oppiaineen opettajiin. Ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Opinnot voidaan aloittaa neljännen lukuvuoden kevään aikana tai sopimuksen mukaan aikaisemmin. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 12. Lääketieteen laitos, kl. lääketieteen yksikkö/ lastentaudit Professori Raimo Voutilainen Opettajat: Professori Raimo Voutilainen, ma.professori, Jarmo Jääskeläinen ja kl.opettaja Liisa Kröger, kl.opettaja Tarja Heiskanen-Kosma ja klinikan dosentit Professori Raimo Voutilainen, puh , opetushoitaja Annikki Vihervuori, puh , , Syventävien opintojen aiheet liittyvät lastentautien ja lastenneurologian keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ. Liikuntalääketiede Liikuntalääketieteen syventävät opinnot voi aloittaa 1-2. lukuvuotena Lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö/liikuntalääketiede Yliopistonlehtori Mika Venojärvi Canthia, 3 krs., huone 3038 Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Syventävät opinnot voi suorittaa tekemällä laajan kirjallisuuskatsauksen tai systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkemmin rajatusta aihealueesta. Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian syventävät opinnot voi aloittaa lukuvuotena Lääketieteen laitos/ Biolääketieteen yksikkö/ lääketieteellinen biokemia Professori Jorma Palvimo Snellmania 3. krs, huone 3191 Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa. Opinnot pyritään toteuttamaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat tutkimukseen. 1) osallistuminen tutkimusprojektiin, 20op 2) osallistuminen tutkimusprojektiin ja englanninkielinen julkaisu 30op Opetuskieli: Suomi tai englanti Naistentaudit ja synnytysoppi Naistentautien ja synnytysopin syventävät opinnot voidaan aloittaa pääsääntöisesti 4. vuosikurssin kevätlukukaudella. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 9 Lääketieteen laitos, Kliininen lääketiede, naistentaudit ja synnytykset Professori Seppo Heinonen Opettajat: Professori Seppo Heinonen, professori Juha Räsänen, kliininen opettaja Marita Räsänen, kliininen opettaja Kaisa Raatikainen ja kliininen opettaja Henna Kärkkäinen Professori Seppo Heinonen, puh , , Naistentautien ja synnytysopin keskeiset kliiniset ongelmat Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla: tieteelliseen tutkimukseen tai seurantaprojektiin tai tekemällä laaja kirjallisuustutkielma Yleistä: Ilmoittautumiskaavake, joka on täytetty yhdessä ohjaajan kanssa, palautetaan opetushoitajalle

6 Neurokirurgia Tutkimusryhmien johtajat ja opettajat LT1 alkaen Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurokirurgia Professori Juha E Jääskeläinen Opettajat ja yhteystiedot: Käytännön asiat: Opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Syventävät opinnot voi suorittaa osallistumalla Neurokirurgian tutkimusprojekteihin. Tärkeimmät tutkimusaiheet: Aivovaltimoaneurysmat ( * NPH-tauti ( * Spinaalisen degeneraation kirurgia * Neurotehohoito * Epilepsiakirurgia * Keskushermoston stereotaktinen sädehoito * Funktionaalinen aivokuvannus ja leikkausmonitorointi (IOM) * Opetuskieli: suomi ja englanti Neurologia Opettajat ja tutkimusryhmien johtajat LT1 jälkeen Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurologia Professori Pekka Jäkälä Opettajat: Hilkka Soininen, Pekka Jäkälä, Anne Remes, Anne Koivisto, Päivi Hartikainen, Mikko Hiltunen, Reetta Kälviäinen, Antero Salminen Käytännön asiat: opetushoitaja Sirpa Leinonen, puh Aihepiirit ovat: - kliininen muistitutkimus - Alzheimerin taudin epidemiologia, molekyyligenetiikka, biomarkkerit, kuvantaminen ja lääkevaikutusten tutkiminen - Alzheimerin taudin ja hermoston vanhenemisen solu- ja molekyylibiologia - Otsa-ohimolohko rappeumien epidemiologia, molekyyligenetiikka, biomarkkerit ja kuvantaminen - kliininen epilepsiatutkimus - kliininen ja kokeellinen aivoverenkiertohäiriöiden tutkimus - muut kliiniseen neurologiaan liittyvät aiheet Syventävät opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin Canthiassa sijaitsevissa neurologian laboratorioissa tai Mediteknian Kliinisen tutkimuskeskuksen aivotutkimusyksikössä. Syventävät opinnot voidaan tehdä myös käynnissä olevien kliinisten tutkimushankkeiden yhteydessä, jolloin opiskelijat osallistuvat työryhmän jäseninä tutkimuksiin. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista: - perehtyminen tutkimuksen taustaan ja kirjallisuuteen - perehtyminen tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin - tutkimukseen osallistuminen ja tulosten analysointi - kirjallisen esityksen laatiminen tehdystä tutkimuksesta Opetuskieli: suomi ja englanti

7 Oikeuslääketiede Mahdollisuus syventävien opintojen suorittamiseen oikeuslääketieteessä Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä rajallinen johtuen syventävien opintojen ohjaajana toimivan Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopistojen yhteisen oikeuslääketieteen professorin Pekka Karhusen sijoituspaikasta Tampereella sekä alueellisen Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääketieteen yksikön työvoimatilanteesta. Mahdollisuuksista voi kuitenkin tiedustella: prof. Pekka Karhunen, puh Prof. Pekka J. Karhunen, puh , Ilmoittautumislomakkeet palautetaan opetushoitajalle. Vaaditaan vähintään Yleisen patologian opintojakson suoritus. Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede Prof. Pekka J. Karhunen Opettajat: Syventävien opintojen ohjaajina toimivat prof. Pekka J. Karhunen ja muut tehtävään valitut henkilöt. Opetushoitaja Tiina Tirkkonen, puh , Itä-Suomen yliopisto, Kliininen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, PL 1627, Kuopio Tutkimusaiheet liittyvät kuolemansyyn selvitykseen, alkoholiin, äkkikuolemiin sekä muihin oikeuslääketieteen kannalta kiinnostaviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Opetus- ja suoritustavat: osallistuminen tutkimusprojektiin annetun aiheen mukaisesti. Tutkimusaiheista ja tutkimuksen laajuudesta sovitaan erikseen opiskelijoiden ja ohjaajien kesken. Yleistä: Laajempi suoritustapa (30 op) vaatii sitoutumista laaja-alaiseen tutkimusprojektiin, tutkimushavaintojen esittämistä vähintään oikeuslääketieteen yksikön kokouksessa sekä tutkimusraportin lähettämistä julkaistavaksi kansainvälisessä, refereejärjestelmää käyttävässä tieteellisessä aikakausilehdessä Oikeuspsykiatria Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön. Yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa täytetty ilmoittautumislomake ja tutkielman ohjaussopimus palautetaan opetushoitajalle. Opinnot voidaan aloittaa oikeuspsykiatrian yksikössä pääsääntöisesti 5. vuosikurssin aikana. Lääketieteen laitos, Oikeuspsykiatrian yksikkö Professori Jari Tiihonen, Ohjaajina toimivat oppiaineen professori, dosentit sekä muut tehtävään valitut henkilöt. Opetushoitaja Helena Kurru, puh Käytännön asioissa: sihteeri Aija Räsänen, puh Aiheet valitaan oikeuspsykiatrian oppiaineen ajankohtaisista tutkimusprojekteista. Työmuotoina ovat 1) osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen tai potilasryhmän pitempiaikaiseen seurantaprojektiin tai laaja kirjallisuuskatsaus (20 op) tai 2) itsenäinen tieteellinen tutkimustyö, joka johtaa kansainväliseen julkaisuun (30 op). Myös muunlainen perusteltu syventävien opintojen suoritustapa voi erikseen sovittaessa tulla kyseeseen. Patologia opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön / opetushoitajaan. Yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa täytetty ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Professori Veli-Matti Kosma Opinnot voi aloittaa lääketieteen 1-5 vuosikurssilla. Yleisen patologian opintojakso olisi hyvä olla suoritettuna ennen syventävien opintojen aloittamista. Opettajat: Ohjaajina toimivat oppiaineen professorit, kliininen opettaja sekä muut tehtävään valitut henkilöt. Kysymykseen tulevat patologian oppiaineen tutkimusprojektit, jotka

8 hyödyntävät histopatologian ja modernin molekyylibiologian menetelmiä. Osallistuminen oppiaineen tieteelliseen tutkimusprojektiin tai potilasryhmän pitempiaikaiseen seurantaprojektiin. Tutkimusprojektit suoritetaan oppiaineen syövän tutkimusprojekteissa. Tutkimusaiheista sovitaan erikseen ohjaajien ja opiskelijoiden kesken. Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede Opetushoitaja Tiina Tirkkonen, puh , Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, PL 1627, Kuopio Psykiatria Opetushoitaja Helena Kurru, omia toiveita on hyvä esittää sähköpostissa Professori Heimo Viinamäki - voi aloittaa 1. lukuvuonna Lääketieteen laitos, psykiatrian oppiaine Ohjaajina toimivat oppiaineen professorit, kliiniset opettajat sekä muut tehtävään valitut henkilöt Opetushoitaja Helena Kurru, , Itä- Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö, psykiatria, PL 1627, Kuopio Syventävien opintojen aiheet liittyvät psykiatrian ja nuorisopsykiatrian keskeisiin teoreettisiin ja kliinisiin aiheisiin Syventävien opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti alkuhaastattelun ja ohjaajapalaverin jälkeen (ohjaaja valitaan opetuskokouksessa). Vaihtoehtoina kirjallisuuskatsaus tai osallistuminen tutkimusprojektiin Radiologia Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajiin ja ilmoittaa halukkuutensa syventävien opintojen tekijäksi radiologian erikoisalalla. Opettaja ehdottaa sopivaa aihetta ja ohjaajaa. Opiskelija tapaa ohjaajansa, sopii työn yksityiskohdista, tekee lyhyen kirjallisen tutkimussuunnitelman ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajalle. Kirjallinen työ; LT3:n radiologian propedeuttiset opinnot. Tutkimusprojektiin liittyvä työ mahdollista aloittaa jo aiemmin. Kliinisen lääketieteen yksikö, radiologia Professori Ritva Vanninen Professori Ritva Vanninen, kliinisen radiologian hallinto, KYS, 1 krs, puh , opetushoitaja Anne-Mari Kulhomäki, p , e- mail professori Hannu Manninen, tai kliininen opettaja Jarkko Marttila, Aihepiirit liittyvät kliiniseen radiologiaan ja sovitaan yksityiskohtaisesti työn ohjaajien kanssa. Esimerkkejä: toimenpideradiologia, neuroradiologia, lastenradiologia, thorax-radiologia, gastro-ja uroradiologia, muskuloskeletaaliradiologia sekä kardiovaskulaarikuvantaminen. Radiologian syventävät opinnot voi suorittaa joko tekemällä kirjallisen työn (20 op) tai opiskelija suorittaa lisäksi käytännön tutkimusosion, jossa tehdään laitoksen erityisalaan liittyvää tutkimustyötä. Mikäli käytännön tutkimusosio on riittävän laaja, ja/tai sen tuloksia julkaistaan kansainvälisessä, korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa on laajuus 30 op. Syventävien opintojen tekijä perehtyy aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kerää ja analysoi sovitun aineiston, ja tekee kirjallisen työn mukaan lukien omat tutkimusosion pohdinta. Lisäksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua radiologian meetingeihin ja työn valmistuttua pitää lyhyt esitys tuloksistaan radiologian meetingissä. Silmätaudit

9 Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opetushoitajaan. Yhdessä ohjaajan kanssa täytetty ilmoittautumislomake palautetaan opetushoitajalle. Silmätautien syventävät opinnot voidaan aloittaa pääsääntöisesti kliinisen projektin osalta neljännellä vuosikurssilla tai tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin. Opiskelijoita voidaan ottaa vuosittain 5-6. Lääketieteen laitos, kliininen lääketiede, silmätaudit professori Kai Kaarniranta professori Kai Kaarniranta, opetushoitaja Leija Koponen, Syventävien opintojen aiheet liittyvät silmätautien keskeisiin ongelmiin. Opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin tai laatimalla kirjallisuustutkielma. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännön toteutus ja kirjallinen työ Sisätaudit Opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön tai opettajiin ja toimittaa yhdessä ohjaajan kanssa täytetyn ilmoittautumislomakkeen opetushoitajille. Ilmoittautumislomake: Professori Markku Laakso, kliinisen projektin osalta propedeuttisen kurssin suorittamisen jälkeen LT3 ja tutkimusprojektin osalta jo aikaisemmin LT1 Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, sisätaudit Ohjaajat ja aiheet: Sisätautien erikoisalojen (endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, munuaissairaudet ja reumasairaudet ) dosentit, erikoislääkärit, kliiniset opettajat ja muut tehtävään valitut henkilöt. Moodlessa sisätautien kurssilla on syventävien opintojen opinnäyte aiheita. Avaimen Moodleen sisätautien kurssille saat opetushoitajilta. Käytäntöön liittyvissä asioissa ohjaavat opetushoitajat, Raija Lehto, puh / tai Kirsti Savolainen, puh / KYS, medisiininen keskus / sisätaudit, huone 303, rak. 3, 3. krs. Syventävien opintojen aiheet liittyvät sisätautien keskeisiin ongelmiin ja tarkemman aiheen antaa ohjaaja. Sisätautien syventävät opinnot voidaan suorittaa osallistumalla tutkimusprojektiin, tekemällä laaja kirjallisuustutkielma tai osallistumalla kliiniseen projektiin tai potilaiden seurantaprojektiin. Suoritustapa sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan ja ohjaajan / ohjaajien kanssa. Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista perustiedon hankkiminen, metodiset opintojaksot, työn käytännöntoteutus ja kirjallinen työ. Syöpätaudit Toksikologia (Farmasian laitos)

10 Työlääketiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittutumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Kimmo Räsänen kliininen opettaja Jarmo Heikkinen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Yleislääketiede opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Olli-Pekka Ryynänen Marja Aira, Päivi Meriranta, Nina Tusa, Jorma Savolainen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs Ympäristöterveydenhuolto opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, Ilmoittautumislomake: Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö professori Juha Pekkanen opetushoitaja Birgit Lylander-Sonninen, P Kansanterveystieteen yksikkö, Canthia, 3 krs.

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT 1.4.2011 A B D E F G H alkoholisairaudet allmänmedicin ammatti-ihotaudit andrologia anestesiologia anestesiologia ja tehohoito anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 21.10.2015 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 22.6.2016 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila Koulutusuudistusten infotilaisuus, ke 12.12.2018 Mikä? Konsortiotyönä kehitetty sähköisen

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Lääketieteen koulutusohjelman opintojaksojen vastaavuustaulukko

Lääketieteen koulutusohjelman opintojaksojen vastaavuustaulukko Lääketieteen koulutusohjelman opintojaksojen vastaavuustaulukko Muutoshistoria LL-jory 3.6.2019, päätös TDKN 11.6.2019 LL-jory 8.4.2019, päätös TDKN 14.5.2019 LL-joryn käsittely 7.5.2018, päätös TDKN 15.5.2018

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN 2007-2013 SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä ilmoittautumisaika on pidempi. Valan vannominen

Lisätiedot

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta virallisten vaatimusten mukaan sekä tiedekunnan varmennus.

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta virallisten vaatimusten mukaan sekä tiedekunnan varmennus. Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta virallisten vaatimusten mukaan sekä tiedekunnan varmennus. Lääketieteen kandidaatti ( (koko nimi) ) ( syntymäaika

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Liite 2. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma

Liite 2. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma 1 Liite 2. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma Yleistä Lääketieteen opetussuunnitelma on uudistettu 19.8.2004 annetun ja 1.8.2005 voimaan tulleen asetuksen (Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Lääketieteen kandidaatti nimi ( ) sotu on saanut opinto-oikeuden lääketieteeseen Kuopion yliopistossa vuonna, on aloittanut opintonsa vuonna ja on tällä hetkellä

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN 2005-2010 SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti VIIKKOA ENNEN valmistumistilaisuutta. Poikkeuksena publiikki ja joulukuun viimeinen valmistuminen,

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuja yhteensä 13 kpl Impact Factor yht. 22.903 IF-julk.

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN

ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN Arvio v. 2016 koulutustarveselvityksen ja v. 2019 lääkäritarveraportin perusteella Johanna Rellman

Lisätiedot

Update on the residency training

Update on the residency training Update on the residency training Liisa Lehtonen, Professor in Pediatrics Chairperson for the Committee of Residency Training programs University of Turku Information seminar for the leaders of the residency

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Sisäänotto lääketieteenkoulutusyksiköissä nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 120 > +30 = 150 (155) Kuopio

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI Työryhmän vastattavaksi on toimeksiannossa on annettu seuraavat kysymykset: millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN 2008-2014 SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä ilmoittautumisaika on pidempi. Valan vannominen

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta sekä tiedekunnan varmennus.

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta sekä tiedekunnan varmennus. Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta sekä tiedekunnan varmennus. Lääketieteen kandidaatti (koko nimi) ( ) ( syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus) on saanut

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot