Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu"

Transkriptio

1 487 Kunnanhallitus Kokous Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0192/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0193/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0194/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Aluehallintoviraston päätös LSAVI/2691/ yksityishenkilön kanteluasia Aluehallintoviraston päätös LSAVI/2225/ yksityishenkilön kanteluasia Yksityishenkilön oikaisuvaatimus Matkahuollon palvelut Vehmaalla Maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vehmaan kotiseutuyhdistys ry Yksityishenkilön oikaisuvaatimus Valintaraadin valinta lähiliikuntapaikka Lausunto hallituksen esityksestä kuntalain 142 :n ja 144 :n muuttamisesta Peruspalvelujohtajan virkavaalin lainvoimaisuus Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Puheenjohtaja Anna Kaskinen

2 489 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja Nro 12 Kokousaika klo Kokouspaikka -Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Vehmaan koulu, Vinkkilä Anna Kaskinen, pj. Mika Haukka Rami Mäkelä Pirkko Tammelin Tino Laine Ulla-Maija Kotiranta Janne Ahala Simo Virtanen, valt. pj. Mika Munkki, valt I vpj. Petri Soranko, valt II vpj. Reijo Lehtonen, valt III vpj. Petteri Kainu, valt IV vpj. Ari Koskinen, kunnanjohtaja, esittelijä Heli Antikainen-Pauna, vs. hallinto- ja taloussuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Poissa Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja julkaistu kunnan verkkosivuilla ohessa mainittuna päivänä Anna Kaskinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Tino Laine Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Heli Antikainen-Pauna Pirkko Tammelin Kunnanvirasto Heli Antikainen-Pauna

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall / 220 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Kuntalain 103 :n mukaan: Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall /221 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Tarkastusvuorossa ovat Ulla-Maija Kotiranta ja Janne Ahala.

5 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall / 222 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Kunnan hallintosäännön 132 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

6 Kunnanhallitus Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0192/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Khall / 223 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 19/0192/1, yksityishenkilön kunnallisvalitukseen koskien Vehmaan valtuuston päätöstä , 8 ; Vehmaan kunnan hallintosääntö. Valittaja on vaatinut em. valtuuston päätöstä kumottavaksi ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Valittajan mielestä valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen ja hylännyt täytääntöpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle hallinto-oikeuden päätös 19/0192/1. Vehmaan kunnanhallitus merkitsee Turun hallinto-oikeuden päätöksen 19/0192/1 tietoonsa saatetuksi, tyytyy päätökseen ja ilmoittaa päätöksestä kuntalain mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0193/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Khall / 224 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 19/0193/1, yksityishenkilön kunnallisvalitukseen koskien Vehmaan valtuuston päätöstä , 19 ; hallintojohtajan virkanimikkeen muutos hallinto- ja taloussuunnittelijaksi. Valittaja on vaatinut valtuuston em. päätöstä kumottavaksi sekä sitä edeltävää kunnanhallituksen päätöstä Lisäksi valittaja on vaatinut valtuuston täytäntöönpanon kieltämistä. Valittajan mielestä valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Hallinto-oikeus ei tutki vaatimuksia. Hallinto-oikeus poistaa valtuuston päätökseen , 19, liitetyn virheellisen muutoksenhakuosoituksen. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle hallinto-oikeuden päätös 19/0193/1. Vehmaan kunnanhallitus merkitsee Turun hallinto-oikeuden päätöksen 19/0193/1 tietoonsa saatetuksi, tyytyy päätökseen ja ilmoittaa päätöksestä kuntalain mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Turun hallinto-oikeuden päätös 19/0194/1 yksityishenkilön kunnallisvalitus Khall / 225 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 19/0194/1, yksityishenkilön kunnallisvalitukseen koskien Vehmaan valtuuston päätöstä , 20 ; voimaan tuleva tarkennettu ja korjattu hallintosääntö. Valittaja on vaatinut valtuuston em. päätöstä kumottavaksi sekä sitä edeltävät kunnanhallituksen päätökset ja Lisäksi valittaja on vaatinut valtuuston täytäntöönpanon kieltämistä. Valittajan mielestä valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin valtuusto on päättänyt, että kunnanjohtaja vastaa hallinto- ja taloussuunnittelijalle määrätyistä tehtävistä siihen asti, kunnes virka on täytetty. Hallintooikeus hylkää valituksen muilta osin. Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle hallinto-oikeuden päätös 19/0194/1. Vehmaan kunnanhallitus merkitsee Turun hallinto-oikeuden päätöksen 19/0193/1 tietoonsa saatetuksi, tyytyy päätökseen ja ilmoittaa päätöksestä kuntalain mukaisesti.

9 Kunnanhallitus Aluehallintoviraston päätös LSAVI/2691/ yksityishenkilön kanteluasia Khall / 226 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä , LSAVI/2691/2018 koskien yksityishenkilön tekemää kantelua kunnanjohtajan kirjoituksesta liittyy lisäksi piirteitä, jotka ovat vieraita aidon oikeusturvan vuoksi tehdyille toimenpiteille. Lisäksi kantelija on kertonut kunnanjohtajan kohdentaneen muita kirjoituksia kantelijan persoonaan vaientamisen tarkoituksessa. Kantelu ei anna aihetta annetun päätöksen mukaan aluehallintoviraston enempiin toimenpiteisiin. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle aluehallintoviraston päätös LSAVI/2691/2018. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi aluehallintoviraston päätöksen LSAVI/2691/2018.

10 Kunnanhallitus Aluehallintoviraston päätös LSAVI/2225/ yksityishenkilön kanteluasia Khall / 227 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä , LSAVI/2225/2018 koskien yksityishenkilön tekemää kantelua Vehmaan kunnan toiminnasta suhteessa Vehmaan palvelukeskussäätiöön sekä kunnan yhtiöiden lainhuutojen laiminlyöntejä sekä perusteetonta tonttivuokran laskutusta. Kantelu ei anna aihetta annetun päätöksen mukaan aluehallintoviraston enempiin toimenpiteisiin. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle aluehallintoviraston päätös LSAVI/2225/2018. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi aluehallintoviraston päätöksen LSAVI/2225/2018.

11 Kunnanhallitus Yksityishenkilön oikaisuvaatimus Khall / 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Yksityishenkilöltä on saapunut oikaisuvaatimus , oikaisuvaatimuksen täydennys ja toinen täydennys Yksityishenkilö ilmoittaa oikaisuvaatimuksessaan tyytymättömyytensä kunnanhallituksen käsittelemään asiaan; KHO 2674/3/16 ja vaatii kunnanhallituksen , 147, selostusosan kumottavaksi, päätösosan jäädessä voimaan. Selostusosan kumoaminen? Yksityishenkilö myös kyseenalaistaa esittelijän kunnanjohtaja Ari Koskisen, kunnanhallituksen jäsenen Rami Mäkelän ja valtuuston III varapuheenjohtajan Reijo Lehtosen Turun hallinto-oikeuden heiltä pyytämät esteellisyyslausunnot ja niiden käsittelytavat. Oikaisuvaatimus ja sen täydennys ovat materiaalin laajuuden vuoksi nähtävillä kokouksessa ja kunnanvirastossa sen aukioloaikana. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan em. henkilöiden lausunnot väitetyistä esteellisyyksistä ja em. henkilöt ovat ne sinne toimittaneet hallinto-oikeuden määräämässä määräajassa, jotta hallinto-oikeus voi yhdenvertaisen ja tasapuolisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi tutkia mahdolliset väitetyt esteellisyydet ja antaa niihin ratkaisunsa. Kunnanhallitus jättää edellä selostetun perusteella yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen ja sen täydennyksen tutkittavaksi ottamatta, koska asia koskee vain valmistelua tai

12 Kunnanhallitus täytäntöönpanoa ja siitä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Matkahuollon palvelut Vehmaalla Khall / 137 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Matkahuollon palvelut ovat päättymässä nykyisen yrittäjän toimesta Matkahuolto on lähestynyt paikallisia yrittäjiä sekä sähköpostitse a palvelun jatkamiseksi. Matkahuollon mukaan kukaan paikallisista yrittäjistä ei ole toistaiseksi ilmoittautunut halukkaaksi jatkamaan palvelua. Matkahuolto on toimittanut an klo sähköpostitse asiaan liittyvää lisäselvitystä, viesti välitetään edelleen kunnanhallituksen jäsenille tutustumista varten. Ehdotus tehdään kokouksessa. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa julkisella kuulutuksella (kunnan virallinen ilmoitustaulu, yleinen julkinen tietoverkko; kunnan kotisivut ja Vakka-Suomen Sanomat) Matkahuollon palveluiden hoitamisen Vehmaalla. Kunta maksaa korvausta tehtävän hoitamisesta Matkahuollolta saatavan korvauksen lisäksi maksimissaan 400 /kk. Matkahuolto edellyttää mm. nettiyhteyttä, aukioloajan lähtökohtana on n. klo 9 17, noin 10 m2:n varastointitilaa sekä tilaa linja-autoliikenteelle (etusijalla Vinkkilässä sijaitsevat yritykset, jotta turvataan linja-autoliikenne Vinkkilän keskustaan). Kunta esittää saatujen edellytykset täyttävien tarjousten ja tarjouksiin sisältyvien avustusmäärärahapyyntöjen pohjalta, mikä yritys tehtävään valittaisiin. Matkahuolto tekee lopullisen palveluntuottajavalinnan.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Tino Laine ilmoitti esteellisyytensä (palvelussuhdejäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Khall / 229 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , T:mi Merililian on tehnyt Matkahuollon kanssa sopimuksen Matkahuollon palvelujen järjestämisestä Vehmaalla. Muita kiinnostuneita Matkahuollon palvelujen järjestäjiksi julkisesta hausta/kuulutuksesta huolimatta ei ole ilmoittautunut. Ohessa sähköisenä liitteenä kunnanhallitukselle T:mi Merililianin saapunut kunnanhallituksen päätökseen , 137, perustuva kirjelmä Matkahuollon palveluiden korvaamisesta. Kunnanhallituksen päätökseen , 137, perustuen kunnanhallitus suorittaa T:mi Merililianille kuukausittaista korvausta 400 /kk, alkaen T:mi Merililianin ja Matkahuollon sopimuksen voimassaoloajan koskien Matkahuollon palvelujen hoitamista Vehmaalla.

15 Kunnanhallitus Maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vehmaan kotiseutuyhdistys ry Khall / 230 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Vehmaan kotiseutuyhdistys ry:ltä on saapunut ohessa sähköisenä liitteenä olevan jatkoanomus maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamiselle sekä vuonna 1969 solmittu nyt päättymässä oleva vuokrasopimus. Nyt päättyvä vuokrasopimus on tehty 50 vuodeksi ja kotiseutuyhdistys anoo uudelleen sen jatkamista 50 vuodeksi. Anomus koskee nk. kotiseutumuseon Lahdingon aluetta. jatkaa Vehmaan kotiseutuyhdistykselle entisin ehdoin solmittua maa-alueen vuokrasopimusta (Kotikallio- tila rn:o 2/49 ja osa Huolilan- tilasta rn:o 2/39): 1. vuokrasopimus alkaa ja päättyy , 2. yhdistys on oikeutettu vuokra-alueella ja sillä sijaitsevissa rakennuksissa ylläpitämään kotiseutumuseota, joka voi kotiseutuyhdistyksen määräämillä ehdoilla olla avoinna yleisölle, 3. yhdistyksellä on oikeus pystyttää vuokra-alueelle kotiseutuyhdistyksen tarvitsemia rakennuksia, ja rakennelmia kuntaa kuulematta, kuitenkin rakennus- ym. lakien asetusten ja muiden säädösten määräyksiä noudattaen, sekä suorittaa rakennusten edellyttämiä raivaustöitä, 4. alueen vuokraus tapahtuu korvauksetta, 5. vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista 1. kohdassa mainittuna aikana. Jos yhdistys tai kotiseutuyhdistys lakkaa olemasta, vuokra-aika päättyy ennen 1. kohdassa mainittua aikaa 6 (kuuden) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

16 Kunnanhallitus

17 Kunnanhallitus Yksityishenkilön oikaisuvaatimus Khall / 231 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Yksityishenkilöltä on saapunut oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen päätöksiä , 164 ja , 176 sekä , 219. Yksityishenkilö vaatii em. päätöksiä kumottaviksi virheellisessä järjestyksessä syntyneinä, kunnanhallituksen toimivallan ylittävinä sekä muutonkin lainvastaisina. Oikaisuvaatimus on materiaalin laajuuden johdosta nähtävillä kokouksessa ja kunnanvirastossa sen aukioloaikana. Kunnanhallitus jättää tutkittavaksi ottamatta yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien hallituksen päätöstä , 164, koska oikaisuvaatimus on merkitty kuntaan saapuneeksi Kuntalain 138 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ko. pöytäkirja tarkastettu ja asetettu yleisesti nähtäväksi kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja edelleen julkaistu julkisessa tietoverkossa Kunnanhallitus jättää tutkittavaksi ottamatta yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien hallituksen päätöstä , 176, koska oikaisuvaatimus on merkitty kuntaan saapuneeksi Kuntalain 138 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ko. pöytäkirja tarkastettu ja asetettu yleisesti nähtäväksi kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja edelleen julkaistu julkisessa tietoverkossa Kunnanhallitus hylkää yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä , 219, koska kyseessä on

18 Kunnanhallitus kuntalain 136 :n mukainen asian valmistelu tai täytäntöönpano, johon ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Ko. asia koskee lausunnon antamista Turun hallinto-oikeudelle lausumissa dnro 00300/19/2299, 00750/19/2299 ja 00478/19/2299.

19 Kunnanhallitus Valintaraadin valinta lähiliikuntapaikka Khall / 232 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Vehmaan koulun välittömään läheisyyteen on suunnitteilla kuntalaisten jo koululaisten käyttöön rakennettava lähiliikuntapaikka. Hankkeen kilpailutukseen liittyvä ilmoitus on julkaistu Hilmarekisterissä lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisesti. Tarjoukset tulee jättää Hilma- ilmoituksen mukaisesti klo mennessä. Hankkeeseen on saatu myös AVI:n tukirahoitus. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kunnanhallituksessa valintaraadin laatiman tarjousten yhteenvedon ja ehdotuksen perusteella. Lähiliikuntapaikan valintaraatiin valitaan Jyrki Susi; puheenjohtaja, Tino Laine; varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Kaskinen, kunnanjohtaja Ari Koskinen, vs. hallinto- ja taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna; sihteeri, tekninen johtaja Antti Heinonen, vapaa-aikasihteeri Suvi Valtonen, liikunnan opettaja Susanna Junttila, nuorten edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella; Väinö Vähä-Kouvola ja Noora Vilkanen.

20 Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä kuntalain 142 :n ja 144 :n muuttamisesta Khall / 233 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 :n muuttamisesta. Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä. Kesällä 2019 nimitettävä uusi hallitus päättää esityksen antamisesta. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet. Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säätämisen myötä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien johdosta valituslupamenettelyä. Valituslupasääntely on tarpeen ottaa kuntalakiin muutoksenhakujärjestelmän selkeyden takia. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan viranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatkovalitusoikeuden osalta otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn sekä kuntalain 39 :ään. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi siten kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen.

21 Kunnanhallitus Vehmaan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa luonnoksesta hallituksen esityksestä kuntalain 142 :n ja 144 :n muuttamisesta: - Vehmaan kunnanhallitus kannattaa kuntalain 142 :n ja 144 :n muuttamisesta siten, että muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistetaan siten, että muutoksenhaku hallintooikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa, - Edelleen Vehmaan kunnanhallitus ehdottaa myös kuntalain uudistamista siten, että kuntalaisen valitusoikeus säilytetään, mutta valitusoikeus rajataan ainoastaan asianosaisperusteiseksi eikä kuten nykyisellään, että pelkkä kunnan jäsenyys antaa valitusoikeuden. Tätä uudistamista tukee myös hallituksen esitys luonnokseksi kuntalain 142 : ja 144 :n muuttamisesta sekä Antti Rinteen hallitusohjelmassa mainittu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden nk. maalittamisen hillitseminen.

22 Kunnanhallitus Peruspalvelujohtajan virkavaalin lainvoimaisuus Khall / 234 Valmistelija: kunnanjohtaja Ari Koskinen, p , Valtuusto on kokouksessaan , 16, valinnut Vehmaan kunnan peruspalvelujohtajaksi Maria Silverin. Ko. virkavaali on lainvoimainen. Maria Silver on aloittanut virantoimituksen ilmoituksensa mukaisesti Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Vehmaan kunnan peruspalvelujohtajan virkavaalin lainvoimaisuuden (valtuusto , 16 ).

23 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall / 235 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Kuntalain 92 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

24 Kunnanhallitus Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 51 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1) Sosiaali- ja terveyslautakunta ) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta.

25 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall / 236 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Kuntalain 92 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

26 Kunnanhallitus Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 51 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: talousasiat (vauvaraha 4 kpl), henkilöstöasiat (vuosilomat 4 kpl). Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta.

27 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall / 237 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Vakka-Suomen kuntien kesäpäivät , - Ystävyyskunnan (Vöru) uuden pormestarin kirje , - Finska, Suomen Kiviteollisuus Oy:n irtisanoma vuokrasopimus toimitiloista.

28 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall / 238 Valmistelija: vs. hallinto ja taloussuunnittelija Heli Antikainen- Pauna, p , 1) Ympäristöministeriö, vesiensuojelun tehostamisohjelman maatalousteeman kipsihankkeen ohjausryhmän asettaminen 2) Mela, turkistuottajien lomituspalvelujen valtionkorvaus vuodelta 2018, ennakkoilmoitus valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin sekä tiedustelu kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen 3) Valvira, botuliinitoksiinihoitojen antaminen on terveydenhuoltoa riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen hoitoa annetaan, ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutoksesta (Valmius Hyvinvointiin Group oy -> OmaValmius Oy), ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta (Hippo Terapiaklinikka Oy, Kotihammas Oy), päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta (Sivupersoona Oy, Suomen Syöpäyhdistys ja Debora Oy), päätös lupiin yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Heero Oy ja Itäkallo Oy), ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen (Coronaria Radiologiapalvelu Oy) 4) Turun hallinto-oikeuden päätös nopeusrajoituksen määräämistä koskevaan valitukseen 5) ELY-keskus, perinnemaisemien valtakunnallinen inventointi 6) Lounais-Suomen sairaanhoitopiirin ky, valtuuston pöytäkirja

29 Kunnanhallitus ) Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, pöytäkirja , pelastuspäällikön päätöspöytäkirja , 2, pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ) Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl 9) Kunnanjohtaja Ari Koskinen, vastauskirje yksityishenkilölle ja siihen liittyvä materiaali Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen.

30 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 134 ). Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Kuntalaki 138 ). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävillä olosta yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki140 ). Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (Kuntalaki 135 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 137 ). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 137 ). Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Pykälät: Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää (Kuntalaki 138 ). Hallintovalitus, Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 ).

31 Kunnanhallitus Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä Tietosuoja-asioissa yhteys tietosuojavaltuutetun toimistoon: Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki Postiosoite: PL 800, Helsinki Puhelinvaihde: Faksi: Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi Pykälät: Tuomioistuinmaksulaki ( /1455) tulee voimaan Laki määrittelee hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen alkaen vireille tulevien asioiden osalta seuraavasti: Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa ( 2) Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä ( 9). Maksu peritään kuitenkin lopputuloksesta riippumatta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa muutoksenhakuasiassa ( 9). Maksua ei peritä mm. eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä lastensuojelua koskevissa asioissa, kansainvälistä suojelua koskevissa ulkomaalaisasioissa, oikeusapua koskevissa asioissa eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta ( 5). Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ( 6). Maksu on valituskirjelmäkohtainen. Samalla kirjelmällä valittaneilta peritään vain yksi maksu ( 6). Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai 31.7.2017, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 222 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 436 223 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 696 Nro 19 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 696 Nro 19 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 696 Nro 19 Kokoustiedot Aika: Maanantai 29.10.2018, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 350 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 698 351 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Vinkkilän koulu

Keskiviikkona klo Vinkkilän koulu Koululautakunta Kokous Nro 8 Kokoustiedot Aika: Paikka: Keskiviikkona 8.8.2019 klo 17.30 Vinkkilän koulu Vehmaan koulu Asialista: 69 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 71 70 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu

Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu 487 Kunnanhallitus Kokous Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2019, klo 16.30 18.15 Paikka: Vehmaan koulu, Vinkkilä Sivu 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 490 221 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 8.1.2018, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen...

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 43 Nro 8

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 43 Nro 8 Koululautakunta Kokous 43 Nro 8 Kokoustiedot Aika: TIISTAINA 31.10.2017 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 45 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström Kunnanhallitus Kokous 673 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.10.2017, TA:n valmistelijoiden, kh:n, lautakuntien Paikka: puheenjohtajien ja laajennetun johtoryhmän kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 52 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.5.2019 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 8.1.2018, klo 17.00 18.17 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.4.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 3

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 3 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 3 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 2.11.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA klo Vinkkilän koululla

KESKIVIIKKONA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous Nro 5 Kokoustiedot Aika: Paikka: KESKIVIIKKONA 23.5.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 42

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 30 Nro 6

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 30 Nro 6 Koululautakunta Kokous 30 Nro 6 Aika: TORSTAINA 31.8.2017 klo 17.30 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 32 33 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 3. Keskiviikkona klo Vinkkilän koulu

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 3. Keskiviikkona klo Vinkkilän koulu Koululautakunta Kokous 1 Nro 3 Kokoustiedot Aika: Paikka: Keskiviikkona 13.3.2019 klo 17.30 Vinkkilän koulu Vinkkilän koulu Asialista: 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 15 27

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 29.04.2019 Kokoustiedot Aika Maanantaina 29.04.2018 klo 19.17 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne)

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä:

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 25.04.2019 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 25.04.2019 klo 12.30 Vastaukset: torstai 25.4.2019 klo 22.00

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Salon kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1

Salon kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 Salon kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 Liikelaitos Salon Veden johtokunta 18.10.2018 Aika 18.10.2018 klo 16:15-17:17 Paikka Liikelaitoksen neuvotteluhuone, Satamakatu 9, Salo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00 SALON SEUDUN KOULUTUS- PÖYTÄKIRJA Hallitus 12/2017 Kokoustiedot Aika Maanantai 28.8.2017 klo 15:04 Keskiviikko 30.8.2017 klo 22:00 Paikka Sähköpostikokous Käsiteltävät asiat: 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 15 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS PORLAMMI LIITE 1 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 15 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS PORLAMMI LIITE 1 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 14.6.2012 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 10.4.2018 klo 18.30 19.22 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström Kunnanhallitus Kokous 673 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.10.2017, TA:n valmistelijoiden, kh:n, lautakuntien Paikka: puheenjohtajien ja laajennetun johtoryhmän kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: torstai 15.3.2018 klo 15.00 Paikka: Lahdinko, Vehmaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Viranomainen PÖYTÄKIRJA 3/2019 6 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 9.5.2019 klo 14.00 18.07 KOKOUSPAIKKA Vanha Pappila, os. Toukkalantie 5 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 11.3.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 18.9.2018 klo 18.30 19.48 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.10.2017 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 02/2016 ESITYSLISTA ASIALISTA. Kokousaika: torstaina kello 17. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 02/2016 ESITYSLISTA ASIALISTA. Kokousaika: torstaina kello 17. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 15 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 02/2016 ESITYSLISTA ASIALISTA Kokousaika: torstaina 10.3.2016 kello 17 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 ntarkastajien

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Tarkastuslautakunta 42 5 Kokousaika Keskiviikko 8.5.2019 klo 16.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Jussi Tiensuu, puheenjohtaja olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 568 Nro19 Kokoustiedot Aika: Maanantai 24.10.2016, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 275 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 570 276 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2. Asialista: Sivu

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2. Asialista: Sivu Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: ma 3.6.2019 klo 14.00 Paikka: Lahdinko, Vehmaa Asialista: Sivu 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 50 Nro 9. KESKIVIIKKONA klo 18.00, Lautakunnan ja opettajien kahvitilaisuus kello 17

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 50 Nro 9. KESKIVIIKKONA klo 18.00, Lautakunnan ja opettajien kahvitilaisuus kello 17 Koululautakunta Kokous 50 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Paikka: KESKIVIIKKONA 29.11.2017 klo 18.00, Lautakunnan ja opettajien kahvitilaisuus kello 17 Vinkkilän koulu Asialista: 50 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 24 Nro 5

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 24 Nro 5 Koululautakunta Kokous 24 Nro 5 Kokoustiedot Aika: TIISTAINA 1.8.2017 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 26 26 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot