K LOSS TEK NINEN K U VAUS KOULU K LOSS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K LOSS TEK NINEN K U VAUS KOULU K LOSS"

Transkriptio

1 K LOSS TEK NINEN K U VAUS KOULU K LOSS

2 4 MITAT JA OM A PA INO Moduulit ovat kooltaan joko (P x L x K) x 3600 x 3650 mm tai x 3990 x 3600 mm ilmastointilaitetta, räystäitä ja ulkopuolisia varusteita mukaan laskematta. Päätyseinäelementillä varustettujen moduuleiden leveys on 3730 mm. Luokkahuoneen sisäkorkeus on 2700 mm. Omapaino on noin 8 tonnia. Moduulit nostetaan paikoilleen ajoneuvonosturin avulla. Nostoissa noudatetaan Temporentin vakio-ohjeistusta. 5 VÄ RIT YS Ulkoseinien väri NCS 1030-Y10R keltainen. Ikkunat ja vuorilaudat NCS 0502-Y. Kiintokalusteet ja sisätilojen maalipinnat 0502-Y murrettu valkoinen. Lattiapinnoite linoleumia, tyyppi Tarkett Veneto tai vastaava, keskiharmaa. Y LEISKUVAUS 1 K ÄY T TÖTA RKOITUS Moduulit on tarkoitettu koulun teoriaopetukseen käytettäviksi luokkahuoneiksi. 2 L A AT U Moduulien ja lisävarusteiden valmistus tapahtuu sisätiloissa valvotuissa olosuhteissa. Valmistuksessa, pystytyksessä ja kunnossapidossa noudatetaan Temporentin laatujärjestelmää. Temporent laatii tarkastussuunnitelmaehdotuksen. 3 Y MPÄ RISTÖ Resurssien hallinta: Moduulijärjestelmä on suunniteltu energiaa säästäväksi kokonaisuudeksi, jonka lämpöeristys ja tiiviys ovat hyvät. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmönvaihtimet ottavat talteen poistoilmassa olevan lämmön. Toteutus noudattaa energiankulutuksesta annettuja määräyksiä (BBR 19, Ruotsi). Materiaalivalinnoissa etusijalla ovat uusiutuvat raaka-aineet. Teollinen valmistustapa vähentää materiaalihävikin minimiin. Ympäristövaikutukset: Korkean esivalmistusasteen ja siirrettävyyden ansiosta jäännöstuotteiden määrä on hyvin pieni koko rakennuksen käyttöiän ajan. Materiaalien ja osajärjestelmien valinnoissa ensisijaisena kriteerinä käytetään kierrätettävyyttä, jolla pyritään vähentämään tuotteen haitalliset ympäristövaikutukset minimiin. Jäännöstuotteet lajitellaan sekä valmistuksen että pystytysten yhteydessä. Työympäristö: Rakennuksessa on ilmastointijärjestelmä, joka pitää ilman laadun hyvänä ja vähentää hiilidioksidipitoisuuksia. Rakenteiden pinnat ovat kovia ja helposti puhdistettavia. Valaistusjärjestelmä on suunniteltu tuottamaan hyvät valaistusolosuhteet. Värivalinnoissa on pyritty viimeisteltyyn vaikutelmaan. Arkkitehtonisesti tilat ovat valoisia ja ilmavia, ja sisään pääsee paljon luonnonvaloa. Ikkunoista näkee hyvin ulos. 6 VA RUS TEE T Eteisessä on 30 koulukoukkua. Luokkahuoneissa on valkotaulu, tauluvalaisin, ilmoitustaulu, kaksi hyllyä sekä kaapillinen pesuallaspöytä ja yksivipuinen hana. Moduulijärjestelmään on saatavana paljon erilaisia lisävarusteita, kuten ovikatos, suojamarkiisit, koodilukko, tele-/dataverkko, palohälytysjärjestelmä, murtohälytysjärjestelmä, pistorasiapylväitä jne. 7 SUUNNIT TELU Temporent laatii tarvittavat asiakirjat omaa työtään varten sekä tuoteasiakirjat rakennuslupahakemusta varten. Temporent toimittaa rakennuksen ja sen järjestelmien käyttöön ja hoitamiseen tarvittavat ohjeet. 8 K ÄY T TÖ JA K UNNOSSAPITO Temporent vastaa rakennuksen ja sen järjestelmien huolto- ja kunnossapitotöistä vuokrasuhteen aikana asianomaisen vuokrasopimuksen mukaisesti. TEK NISE T OMIN A ISUUDE T 9 Y HTE Y DE T Moduulirakennus toteutetaan tavallisesti yksikerroksisena kokonaisuutena, jossa jokaiseen luokkahuoneeseen on oma sisäänkäynti. Lisävarusteena rakennukseen voidaan hankkia ulkopuolisia portaita ja luiskia. Eteisen ja ryhmätilan välillä on rakennuksen kaikissa osissa lukittava sisäovi, 10 M (sylinterilukot eivät sisälly). 10 A K US TIIK K A Luokkahuoneyksiköiden väliset seinät on rakennettu kahdeksi puoliseinäksi, joissa on tiivis ilmarako. Tämä vaimentaa ääntä noin 50 dba. Luokkahuoneen sisäkatto on rei itettyä kipsipaneelia. Asennusäänitaso on luokkahuoneissa alle 30 dba. 11 PA LONTOR JUNTA Moduulit muodostavat rakennuksen, jonka palotekninen luokitus Ruotsissa on Br 2. Ulkokatossa on kipinöiltä suojaava liuskemurskepinta.

3 12 MUR TOSUOJAUS Huoneissa on läsnäolotunnistukseen perustuva hälytysjärjestelmä, lisäksi moduuleihin voidaan hankkia kortti-/koodilukot ja ovihälytys. 13 HEIK KOV IR TA Eteisen alakaton päällä on erillinen linja heikkovirtasovelluksille. AV-paneelissa on tyhjät laitepaikat keskusantennille. Jokaisessa RWC:ssä on optinen ja akustinen hälytys. 14 VA H VAV IR TA Järjestelmä on tyypiltään upotettu ja vastaa vahvavirtamääräyksiä Elsäk FS 2008:1-4 (Ruotsi). Järjestelmässä käytetään viisijohtimista kaapelointia, ja järjestelmäjännite on 230/400 V, 50 Hz. Pääjohdon FKKJ 4x16/16 mm2 syöttö tapahtuu eteisen alakaton päällä olevan kytkentäriman kautta. Vahvavirran erillinen jatkosyöttölinja on sijoitettu eteisen alakattoon. Asennusteho on 15,8 kw luokkahuonetta kohden. Rakennukseen voidaan asentaa lisävarusteena pääkeskus ja tarvittava määrä jakokeskuksia. Jokaisen luokkahuoneyksikön ryhmät on varmistettu automaattisulakkeilla. Pistorasiat ovat maadoitettuja ja kosketukselta suojattuja. Pistorasiaryhmät on suojattu vikavirtasuojakytkimillä. 15 VA L A ISTUS Mitoitettu valovirta on 1000 luksia kirjoitustaululle ja 500 luksia normaalikorkuiselle työtasolle. Kattoon on asennettu loistelamppuvalaisimet, 2 x 28 W, tyyppi Thorn Sigma XS. Jokaisen sisäänkäynnin yhteyteen on asennettu ulkovalo. Ulkovalaistusta säädetään sisäänkäynnin yhteyteen asennetulla katkaisijalla. 18 S A NITEE T TIJÄ R JE S TELM Ä Kylmävesijohto PEM ø32 liitetään siivoustilan, RWC:n tai WC:n vesipisteeseen. Kylmävesijohtoon asennetaan lämmityskaapeli. 35 litran sähkövaraaja on sijoitettu siivoustilaan tai WC:hen/RWC:hen. Viemäriputket, PVC ø 110, vedetään ja liitetään paikalleen palkiston alapuolella. K A NTAVAT R A K ENTEE T 19 PERUS T US Alusmaan valmistelusta ja mitoituksesta vastaa tilaaja. Perustuksena käytetään irrallista puuperustusta Temporentin järjestelmän mukaan. Kuorma jakautuu painoanturoille neljän kannatinpalkin avulla. Perustus- ja asennustöissä noudatetaan Temporentin vakio-ohjeistusta. 2 0 RUNKO Pystypalkistot koostuvat kolmesta kantavasta puurankaseinästä moduulin pitkittäissuunnassa. Kattopalkiston kuormitus jaetaan kolmelle kantavalle seinälle pitkittäisten Kerto-palkkien avulla. Kuormitus ohjataan maahan puisten kannatinpalkkien ja painoanturoiden välityksellä. Mitoitettu lumikuorma S0 on 5,0 kn/m 2. Mitoitettu lattiakuorma on 200 kg/m 2, jaettuna. 16 L Ä MMIT YS Lämmitykseen käytetään suoralämmitteisiä sähköpattereita ja tuloilman lämmitystä sähkövastuksella. Pattereissa on termostaatti, ja pattereiden pintalämpötila on enintään 90 C. Lämmitysjärjestelmä on mitoitettu +20 C sisä- ja -20 C ulkolämpötilalle sekä varustettu ajastettavalla yöajan lämmönalennustoiminnolla. 17 ILM A N VA IHTO Jokaisen luokkahuoneyksikön FTX-ilmastointilaite on sijoitettu tilaan eteisen alakaton päällä. Sekä tulo- että poistoilman virtausnopeus on 250 l/s. Lämmön talteenotto tehdään lämmönvaihtimella, jonka hyötysuhde on noin 83 %. Tuloilma lämmitetään 6 kw:n sähkövastuksella. Tulo- ja poistoilmansuodattimet kuuluvat luokkaan F 5. Ilmanvirtausta säädetään ajastimella. Tuloilma ohjataan ulos poistoventtiilin kautta. Ryhmätyötilaan tuloilma johdetaan ilmanvaihtokanavasta seinäventtiilin kautta. Poistoilma johdetaan luokkahuoneesta ja ryhmätyötilasta poistoilmaventtiilin kautta eteiseen, josta se imeytyy ulos WC:n ja eteisen kautta.

4 R A K ENNUK SEN OSAT 21 L AT TIAPA LKISTO 2,5 linoleumi (märkätiloissa 1,5 PVC) 22 pontattu lattialastulevy 45 x 220 lattiapalkki C mineraalivilla 6,3 rossipohjalevy 2 2 K AT TOPA LKISTO Kattopahvi Icopal Mono 501 PR tai Mataki Unotech 8 K-board Masonitelta 28x70 rima C x 450 Kerto-palkki C Tuuletettu ilmarako 270 Isover Ultimate Kosteussulku 28 x 70 rima 13 valkoiseksi maalattu rei itetty kipsilevy 2 3 ULKOSEIN Ä PITK Ä SI V U Ikkunarivin ylä- ja alapuoli 22 vaakasuora viistepontattu puupaneeli 35 naulausrima ikkunarivissä 8 valkoinen kivilevy 22 naulausrima 17 mineraalivilla 45 x 145 pystyranka C mineraalivilla Kosteussulku 12,5 lastulevy 2 4 ULKOSEIN Ä PÄ ÄT Y Julkisivuelementti: 22 viistepontattu vaakasuora puupaneeli 34 naulausrima 4 ulkolevy 35 x 70 kulmaranka 45 x 45 ranka C mineraalivilla 30 mineraalivilla julkisivulevy 35 x 70 ranka 70 mineraalivilla 12 lastulevy 13 kipsilevy 25 VÄ LISEIN Ä LUOK K A HUONE 2 x 13 kipsi 35 x 70 ranka 70 mineraalivilla Tiivis ilmarako 35 x 70 ranka 70 mineraalivilla 12 lastulevy 13 kipsilevy 26 K A NTAVAT SISÄ SEIN ÄT 13 kipsi 45 x 120 ranka C mineraalivilla 15 protect F 27 IK K UN A Koko 9 x 14 M luokkahuoneissa Koko 9 x 12 M ryhmätyötilassa 3-kerroksinen lämpöikkuna, kiinteä tai sivusaranoitu avattava, U P = 1,2 2 8 VÄ LIOV E T Muut paitsi WC-ovet: Koko 10 x 21 M, 30 dba Sileät massiiviovet, pinta korkeapainelaminaattia Karmit valkoiseksi maalattua puuta Siivous- ja WC-tilojen ovet: 7 x 21 M massiiviovet, sileät ovilevyt, pinta korkeapainelaminaattia Puukarmit 2 9 ULKO-OV E T Koko 10 x 21 M, ovipumppu, UP = 0,91 Ovilevyssä on kuminen potkusuojus Sivuikkuna 3 x 12 M 3 0 SOK K ELI Sokkelin vuorilautana painekyllästetty rima 17 x 120

5 MODUULIT Y Y PPI K LOSS S I 1 S I 2 S I 3 S I 4 S G 1 S G 2 F 1 F 2

6 F O T O : M I K A E L FJ E L L S T R Ö M & M A L T E D A N I E L S S O N Stockholm Umeå Lund Göteborg Oslo Köpenhamn Telefon: E-post: KLOSS TB FI 14:01

KUBIK TEK NINEN KU VAUS

KUBIK TEK NINEN KU VAUS K U BIK T E K N I N E N K U VA U S 5 VÄRITYS Ulkoseinien väri NCS 3030-Y30R hiekka. Ikkunat ja ulko-ovet vuorilautoineen NCS 0502-Y valkoinen. Sisäpinnat NCS 0500 valkoinen. Lattiapinnoite linoleumia,

Lisätiedot

ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT!

ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT! ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT! SAAMMEKO TEHDÄ SINUUNKIN VAIKUTUKSEN? Tilapäisratkaisumme tekevät vaikutuksen useimpiin, jotka käyvät niissä ensimmäistä kertaa. He eivät osaa

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

As.Oy Kirkkonummen Vapaaherran Majakka

As.Oy Kirkkonummen Vapaaherran Majakka As.Oy Kirkkonummen Vaaherran Majakka Sundsbergin upeimmalle tontille meren rannan rauhaan rakennetaan 27 valoisaa pientaloasuntoa. Korkeatasoinen merellinen pientaloalue Sundsbergin rannan ensimmäinen

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa 2 Sisällysluettelo Ensto Hybriditalo... 4 Talotekniikkaratkaisut... 6 Ilmanvaihto... 8 Lämmitys...10

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

Soininen. Energiatehokas passiivirivitaloalue ensimmäisenä Suomessa NAANTALI

Soininen. Energiatehokas passiivirivitaloalue ensimmäisenä Suomessa NAANTALI Soininen NAANTALI Energiatehokas passiivirivitaloalue ensimmäisenä Suomessa Soinisen monipuolinen asuntovalikoima tarjoaa kodin erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Luonto ja ulkoilumahdollisuudet

Lisätiedot

ILMANVAIHDON PERUSKORJAUSOPAS Asuntojen, liiketilojen, kokoontumis- yms. tilojen ilmanvaihtoratkaisuja Paremman sisäilman puolesta PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi Sisällys Nyt on aika panostaa peruskorjaukseen...3

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 10 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalouden tuotantorakennusten

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA

ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA ESPOO SAUNALAHTI ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA Elämänlaadun rakentaja Asuntoja, joissa viihdytään Sisällysluettelo Asemapiirros sivu 3 Asuntopohjat sivu 6 JM-Valinta sivu 18 Asunnon pintamateriaalit

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot