KUBIK TEK NINEN KU VAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUBIK TEK NINEN KU VAUS"

Transkriptio

1 K U BIK T E K N I N E N K U VA U S

2 5 VÄRITYS Ulkoseinien väri NCS 3030-Y30R hiekka. Ikkunat ja ulko-ovet vuorilautoineen NCS 0502-Y valkoinen. Sisäpinnat NCS 0500 valkoinen. Lattiapinnoite linoleumia, tyyppi Tarkett Veneto tai vastaava, keskiharmaa. Jalkalistat. ovenkarmit, lasiseinät ja vuorilaudat kirkaslakattua punapyökkiä. YLEISKUVAUS 1 KÄYTTÖTARKOITUS Moduulijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti toimistoina, mutta sitä voidaan käyttää myös kouluissa, lastentarhoissa, yksinkertaisina laboratorioina jne. Rakennukset voidaan toimittaa yksi-, kaksi- tai kolmikerroksisina. Standardisoidut moduulit ilmenevät alla olevista piirustuksista. Järjestelmä mahdollistaa monikerroksiset avoimet pohjaratkaisut moduulin levyisen vapaan jännevälin ansiosta. 2 LAATU Rakenne täyttää Ruotsin BBR 94:n vaatimukset. Moduulien ja lisävarusteiden valmistus tapahtuu sisätiloissa valvotuissa olosuhteissa. Valmistuksessa, pystytyksessä ja kunnossapidossa noudatetaan Temporentin laatujärjestelmää. Temporent laatii tarkastussuunnitelmaehdotuksen. 3 YMPÄRISTÖ Resurssien säästäminen: Moduulijärjestelmä on suunniteltu energiaa säästäväksi kokonaisuudeksi, jonka lämpöeristys ja tiiviys ovat hyvät. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmönvaihtimet ottavat talteen poistoilmassa olevan lämmön ja vesikalusteet ovat vähän vettä kuluttavia. Materiaalivalinnoissa etusijalla ovat uusiutuvat raaka-aineet. Teollinen valmistustapa vähentää materiaalihävikin minimiin. Ympäristövaikutukset: Korkean esivalmistusasteen ja siirrettävyyden ansiosta jäännöstuotteiden määrä on hyvin pieni koko rakennuksen käyttöiän ajan. Materiaalien ja osajärjestelmien valinnoissa ensisijaisena kriteerinä käytetään kierrätettävyyttä, jolla pyritään vähentämään tuotteen haitalliset ympäristövaikutukset minimiin. Jäännöstuotteet lajitellaan sekä valmistuksen että pystytysten yhteydessä. Työympäristö: Ilmastointijärjestelmä varmistaa hyvän ilmanlaadun ja alhaisen CO 2 -pitoisuuden. Pinnat ovat kovia ja helposti puhdistettavia. Valaistusjärjestelmä luo hyvän valoympäristön sekä päätetyöskentelyyn että muuhun toimintaan. Värivalinnoissa on pyritty viimeisteltyyn vaikutelmaan. Arkkitehtonisesti tilat ovat valoisia ja ilmavia, ja sisään pääsee paljon luonnonvaloa. Ikkunoista näkee hyvin ulos. 4 MITAT JA OMAPAINO Moduulien mitat ovat 9620 x 2920 x 3400 mm (pxlxk) ilman ulkopuolisia varusteita. Päätyseinäelementillä ja pakkauksella varustettujen moduulien leveys on 3100 mm. Sisäpuolinen huonekorkeus on 2,70 m huoneissa ja 2,30 m käytävissä. Omapaino vaihtelee 6,5 ja 8 tonnin välillä. Moduulit nostetaan paikoilleen ajoneuvonosturilla. Nostoissa noudatetaan Temporentin vakioohjeistusta. 6 VARUSTEET Moduulijärjestelmään on saatavana paljon erilaisia lisävarusteita. Esimerkkeinä suojakatos, räystäät, ulkovalaistus, hissit, kaihtimet, koodilukot, tele-/dataverkko, jännitesuojattu datavirransyöttö, palohälytys, murtohälytin jne. 7 SUUNNITTELU Temporent laatii tarvittavat asiakirjat omaa työtään varten sekä tuoteasiakirjat rakennuslupahakemusta varten. Temporent toimittaa rakennuksen ja sen järjestelmien käyttöön ja hoitamiseen tarvittavat ohjeet. 8 KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO Temporent vastaa rakennuksen ja sen järjestelmien huolto- ja kunnossapitotöistä vuokrasuhteen aikana asianomaisen vuokrasopimuksen mukaisesti. Toimenpiteitä koordinoi huoltokeskuksemme. TEKNISET OMINAISUUDET 9 YHTEYDET Rakennukset toimitetaan yleensä yksi- tai kaksikerroksisena. Kolmas kerros on saatavana valinnaisena. Ulko-ovien koko on 11x23M ja sisäovien 9x21M. Karmeissa on vakiona kynnys. Käytävien leveys on mm. Kerrostasot on yhdistetty erillisillä porras- tai hissimoduuleilla. Hissitason koko on 1480 x 1000 mm (pxl). 10 AKUSTIIKKA Moduulien väliset seinät on rakennettu kahdeksi puoliseinäksi, joissa on mineraalivillaeristys ja tiivis ilmarako. Tämä vaimentaa ääntä noin 44 dba. Käytäväseinien äänieristys on n. 25 dba. Kerrostasojen väliset askeläänet vaimennetaan kahdella erillisellä, limittäin asennetulla palkistolla. Asennusäänitaso on alle 35 dba. Sisäpinnat ovat kovia ja edellyttävät ääntä absorboivan sisustuksen. Valinnaisena on saatavana kattoon asennetut akustiikkalevyt. 11 PALONTORJUNTA Moduulijärjestelmä kuuluu palotekniseen luokkaan Br 2 Ruotsissa, mutta voi erikoisvarusteltuna täyttää luokan Br 1 vaatimukset. Sisäpuolen seinä- ja kattopinnoissa on luokan 1 syttymissuojattu verhous ja pintakerros. Palohälytin on saatavana valinnaisvarustuksena. 12 MURTOSUOJAUS Valinnaisena on saatavana liiketunnistimilla, kortti-/koodilukoilla ja ovihälyttimillä varustettu hälytysjärjestelmä.

3 13 TELE- JA DATA-ASENNUKSET PDS-verkko kat 5E tele- ja dataliikenteelle sekä suojattu datavirransyöttö on saatavana valinnaisvarustuksena. 14 HEIKKOVIRTA Moduulijärjestelmässä on valmiudet data- ja teleliikenteelle. Valinnaisena on saatavana suuri määrä erilaisia toimintoja, jotka voidaan räätälöidä yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kanavat täydentäville heikkovirta-asennuksille on asennettu käytäväkattojen yläpuolelle erilleen vahvavirtajohdoista. 15 VAHVAVIRTA Järjestelmä täyttää Ruotsin vahvavirtamääräysten Elsäk- FS 1994 vaatimukset. Rakennuksen virransyöttö kytketään pääjohdolla, joka kytketään IV-huoneessa olevaan jakokeskukseen, jossa on myös paikka sähkömittarille. Jakelu tapahtuu käytävien ryhmäkeskusten kautta. Vaihtoehtoisesti syöttöjohto kytketään suoraan automaattikeskukseen (tarvittava johdon pituus vaihtelee). Vikavirtasuojilla varustetuista automaattikeskuksista sähkö syötetään suoraan kohteisiin 2 sähkökiskon kautta, tyyppi KB. Sähkökiskolta sähkö syötetään pintajohtokanavissa oleviin automaattivarokkeilla suojattuihin pistorasioihin ja ulkoseinän pistorasiapaneeleihin. Pistorasiaryhmä sisältää 4 datalaitepistorasiaa ja 3 yleispistorasiaa. Sähkölaitteet kytketään yleensä pistotulpilla. Jännitteentasaus on saatavana valinnaisvarustuksena. 16 VALAISTUS Huoneissa on HF-kuristimilla varustetut kattovalaisimet, jotka tuottavat epäsuoran valaistuksen 2 ylöspäin suunnatulla ja yhdellä alaspäin suunnatulla loisteputkella. Sytytys tapahtuu vetokytkimillä. Valaisimet on ripustettu ketjuilla, jotka mahdollistavat korkeus- ja sivusuuntaisen säädön yksilöllisten toiveiden mukaan. 19 ILMANVAIHTO Kussakin moduulissa on ilmankäsittelykone. Ilmavirtaa säädetään taajuusohjatuilla puhaltimilla ja se voi olla enintään 500 l/s. Lämmön talteenotto tapahtuu pyörivillä lämmönsiirtimillä. Tuloilma virtaa käytäväkatoissa olevissa kanavissa ja syötetään huoneisiin käytäväseiniin asennettujen tuloilmalaitteiden kautta. Tuloilmalaitteista on kaksi vakioversiota. Poistoilma siirretään siirtoilmalaitteiden kautta käytäviin ja imetään WC-tiloissa ja käytävissä olevien poistoilmalaitteiden kautta ilmankäsittelykoneeseen. Ulkoilmaventtiilit sijaitsevat korkealla ulkoseinällä. Ilmavirta on valittavissa l/s moduulipuoliskoa kohti. Viikkokytkentäkello mahdollistaa säädön käyttöolosuhteiden mukaan. 20 SANITEETTIJÄRJESTELMÄ Kylmävesiputki PEM ø32 liitetään alakautta IV-huoneessa olevaan kytkentäpisteeseen (1,5 m lattiapalkiston yläpuolella). Vesijohto on varustettava lämmityskaapelilla. IV-huoneessa on 55 litran lämminvesivaraaja. ø110 viemäriputket kulkevat lattiapalkistossa ja kytketään yhteiseen kytkentäpisteeseen IVhuoneen lattiassa. Viemäri tuuletetaan IV-huoneessa olevalla alipaineventtiilillä. KANTAVAT RAKENTEET 21 PERUSTUS Alusmaan valmistelusta ja mitoituksesta vastaa tilaaja. Yksi- ja kaksikerroksisten rakennusten perustuksina käytetään painelaattoja, anturoita ja palkkeja. Kolmikerroksisten rakennusten perustustapa valitaan asennuspaikan edellytysten mukaan. Perustus- ja asennustöissä noudatetaan Temporentin vakioohjeistusta. 22 RUNKO Runko koostuu teräsrungosta, jonka pilarit on piilotettu julkisivuseiniin sekä palkit lattiaan. Sekundäärinen runkojärjestelmä koostuu puupalkeista ja lattialastulevyistä. Stabiliteetti varmistetaan rungon nivelpisteiden momenttijäykistyksellä. Mitoitettu tasainen lattiakuorma on 175 kg/m LÄMMITYS Lämmitys perustuu suoratoimiviin sähköpattereihin, joiden korkein pintalämpötila on 90 C, sekä tuloilman esilämmitykseen. Aikaohjattu lämpötilan alennus on saatavana valinnaisvarusteena. 18 JÄÄHDYTYS Jokaisessa asennusmoduulissa on standardoitu ilmastointijärjestelmä. Kokonaisjäähdytysteho IV-konetta kohti on n kw ja sitä voidaan ohjata kolmessa tasossa. Kutakin huonetta voidaan jäähdyttää enintään n. 400 W jäähdytysteholla ilmavirroista riippuen. Ohjauksessa otetaan huomioon ilmavirta ja lämpötila. Myös muita jäähdytysjärjestelmiä on saatavana valinnaisvarusteena.

4 RAKENNUKSEN OSAT 23 LATTIAPALKISTO 2,0 harmaa linoleumi (märkätiloissa 1,5 PVC) 22 pontattu lattialastulevy 45 x 170 lattiapalkki C ,5 vanerilevy 24 KATTOPALKISTO Kattopahvi Mataki Unotech tai Icopal Mono 501 PR 12 vaneri x 45 kiilat C 600 Tuuletettu ilmarako 120 mineraalivilla ja tuulensuoja 220 x 45 kattopalkit C mineraalivilla 13 valkoiseksi maalattu kipsilevy 25 ULKOSEINÄ, PÄÄTY 25 peiterima 12 julkisivupaneeli, puristettu MDF 28 tuuletettu ilmarako 120 x 45 ranka Tuulensuoja 120 mineraalivilla 45 x 45 ranka 45 mineraalivilla Kosteussulku 26 ULKOSEINÄ, SIVU 25 peiterima 12 julkisivupaneeli, puristettu MDF 28 tuuletettu ilmarako ja valkoiseksi maalattu lasikuituverkko 27 MODUULIEN VÄLISET SISÄSEINÄT 14 tuulettamaton ilmarako 28 KÄYTÄVÄSEINÄT 70 peltiranka 9 x 21 M sisäovi yläikkunalla 9 x 23 M lasiseinä 29 SISÄOVET JA LASISEINÄT Huoneiden ja käytävien väliset ovet 9x21M, karmit kirkaslakattua punapyökkiä, valkoiseksi maalattu ovilehti ja lukkorunko ASSA 8765 tai vastaava (lukkosylinteri ei sisälly). Huoneiden ja käytävien väliset lasiseinät 9 x 23 M, karmit kirkaslakattua punapyökkiä, lasi 6 mm floatlasi. 30 LISTAT Jalkalistat ja vuorilistat ovat kirkaslakattua punapyökkiä. Muut listat ovat valkoiseksi maalattua mäntyä tai kalvopäällystettyä lastulevyä. 31 IKKUNAT Valkoiseksi maalatut puuikkunat 13x16M, kaksi sivusaranoitua ikkunaa ja 3. välissä läpikulkevat pienat. Ikkunatyyppi lasinen eristyslasi, Up = 1,7. 32 ULKO-OVET Ulospäin aukeavat valkoiseksi maalatut alumiiniovet, koko 11 x 23 M, 3-lasinen ikkuna. Päätyovina käytetään tietyissä tapauksissa ulospäin avautuvia puuovia 10x21M, joissa on pyöreä ikkuna ja 3M sivulasi. 33 SOKKELI Tuuletettu sokkeliverhous harmaasta sementtikuitulevystä tai painekyllästetystä paneelista 17 x LIITOS Kerrostasojen välinen liitos julkisivussa peitetään julkisivupaneelien värisellä pellillä. 35 RÄYSTÄÄT Julkisivun ja katon välinen liitos verhoillaan, katso edellinen kohta. Yläpuolella musta pelti. Puuetuosa on maalattu harmaaksi.

5 MODUULIT Y Y PIT KUBIK K1 K2 K3 K4 K4-EH K5 K6 TI1-E TI1-F TI2 I1 I2U I3 T2/T3 L2/L3 I VUODESTA 2007 LÄHTIEN UUSI WC-OSA ASENNUSMODUULEISSA (I1, I2 JA I3)

6 K U V A : P E R K R I S T I A N S E N & M I K A E L FJ E L L S T R Ö M Temporent on yksi Skandinavian suurimmista tilapäisten koulu- ja toimistotilojen vuokraajista. Ympäristösertifioitu ISO mukaan ja laatusertifioitu ISO 9001 mukaan. Tukholma Uumaja Lund Göteborg Oslo Kööpenhamina Sähköposti: Pidätämme oikeudet muutoksiin. KUBIK TB07:03

ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT!

ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT! ONKO TEILLÄ AHDASTA? PIAN TEILLÄ VOI OLLA UPEAT UUDET TILAT! SAAMMEKO TEHDÄ SINUUNKIN VAIKUTUKSEN? Tilapäisratkaisumme tekevät vaikutuksen useimpiin, jotka käyvät niissä ensimmäistä kertaa. He eivät osaa

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13

BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 SUUNNITTELEMME BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 EDELLÄKÄVIJÄN KOTI ENERGIATEHOKKAAT RIVITALOT NÄRPIÖN KESKUSTASSA BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 NYKYAIKAISTA ASUMISTA ALHAISIN ENERGIAKUSTANNUKSIN SanCon

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN Helppokäyttöistä ilmanvaihdon huipputekniikkaa 09MV 0 MV MV A+ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Älykkäällä

Lisätiedot

Tuloilmakone VEKA. Tekniset tiedot 2009

Tuloilmakone VEKA. Tekniset tiedot 2009 Tuloilmakone VEKA 2009 Sisällys Laitteen kuvaus...3, pikavalinta...4 Osat...5, koko 20...6, koko 30...8, mitoitus...10 Sähkö- ja säätölaitteet...11 Varusteet...16 Tuotetunnukset...18 Fläkt Woods 8513 FI

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Ilmastointilaite RDAB

Ilmastointilaite RDAB Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely...

Lisätiedot