Nämä ehdot tulevat voimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007"

Transkriptio

1 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot tulevat voimaan EHTOJEN SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan niihin maksuihin, joissa maksaja antaa pankille kirjallisen tai elektronisen maksutoimeksiannon ehdoitta ja rajoituksitta siirtää maksunsaajan tilille tietyn ulkomaanmaksuna välitettävän rahamäärän tai toimittaa kyseisen rahamäärän maksunsaajan saataville taikka asettaa ulkomaan maksuna käytettävä shekki. Näitä ehtoja sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin. 2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY BIC-koodi (Bank Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina. ETA-maksu (poislukien EU-maksu) on Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä suoritettava tilisiirto tai maksuosoitus, joka on suuruudeltaan enintään euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen. ETA-maksuja ovat myös Suomen ja Euroopan Talousalueeseen kuuluvien ei-eu-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä suoritettavat enintään euron tai sitä vastaavan määrän suuruiset tilisiirrot tai maksuosoitukset. ETA-maksu suoritetaan ETA-valtioiden valuutassa. Ehtojen ETA-maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan enintään euroa vastaavan määrän suuruisia. EU-maksu on euromääräinen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ETA-valtioiden välillä suoritettava enintään euron tilisiirto, jossa on saajan IBAN-tilinumero, saajan pankin BICkoodi ja jonka pankki käsittelee automaattisesti. Lisäksi edellytetään, että saaja ja maksaja vastaavat omista kuluistaan. Ks. kohta 3.1. EU-maksuihin sovelletaan 19. joulukuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2560/2001 rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista. Hyvityskorko on korkolain 4 :n 1 momentissa säädetyn koron määräinen korko, jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee Suomessa, tai jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, siinä valtiossa sovellettava vastaava korko.

2 2(12) Hyväksymispäivä on päivä, jona maksajan pankki on saanut maksun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, kaikki pankin asettamat katetta ja toteuttamista koskevat ehdot ovat täyttyneet ja pankki on veloittanut maksun maksajan tililtä tai vastaanottanut maksuun tarvittavat varat. IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on kansainvälinen tilinumerostandardi, joka yksilöi saajan pankin maan, rahalaitoksen ja tilinumeron. Maksaja on tilisiirroissa maksutoimeksiannon antaja eli se, joka antaa pankilleen määräyksen suorittaa tilisiirto saajalle; shekeissä se, joka antaa määräyksen shekin asettamiseksi saajan hyväksi ja maksuosoituksissa se, joka antaa määräyksen toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksajan pankki on pankki, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksujärjestelmä on varojensiirtojärjestelmä, jossa on viralliset ja vakioidut järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelylle, selvitykselle ja/tai katteensiirrolle, esimerkiksi SWIFT. Maksumääräys on maksajan toimeksiantoon perustuva maksajan pankin välittäjäpankille tai saajan pankille antama peruuttamaton määräys maksaa saajan tilille tai saataville määräyksen osoittama rahamäärä. Maksuosoitus on maksajan pankilleen antama toimeksianto toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksutoimeksianto on maksajan pankilleen antama ehdoton määräys suorittaa tilisiirto tai maksuosoitus taikka asettaa shekki. Muu maksu on tilisiirto tai maksuosoitus, joka maksetaan Suomen ja muun kuin ETA-valtion välillä tai joka on suuruudeltaan yli euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen tai jota ei suoriteta ETA-valtioiden valuutoissa tai euroissa. Ehtojen muita maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan yli euroa vastaavan määrän suuruisia. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, joka on pankkipäivä sekä maksajan pankissa, välittäjäpankissa että saajan pankissa. Suomessa pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Pankkipäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Saaja on tilisiirroissa tilisiirron lopullinen vastaanottaja, jonka tilille rahamäärä siirretään; shekeissä se, jonka hyväksi shekki asetetaan ja maksuosoituksissa se, jonka saataville rahamäärä siirretään. Saajan pankki on pankki tai muu laitos, joka vastaanottaa maksun saajan lukuun ja siirtää varat saajan tilille tai pitää varat saajan saatavilla. Shekki on Suomessa toimivan pankin asettama ulkomaan maksuna käytettävä Suomen shekkilain mukainen shekki.

3 3(12) SWIFT-shekki on välittäjäpankin tai saajan pankin asettama asettajapankin valtion lainsäädännön mukaisesti asetettu shekki. SWIFT-shekkeihin sovelletaan näiden ehtojen shekkejä koskevia kohtia. Tilisiirto on maksajan toimeksiannosta pankin tekemä rahansiirto saajan tilille samaan tai toiseen pankkiin. Tilisiirto voidaan maksaa tililtä tai pankin tarjotessa käteismaksupalvelua myös käteisellä. Ulkomaan rahan määräinen kotimaan tilisiirto on maksu, jossa sekä maksajan että saajan pankki on Suomessa ja maksu toteutetaan muussa rahayksikössä kuin euroina. Ulkomainen arvopäivä on päivä, jolloin maksajan pankin oikeus määrätä lähetettävästä määrästä päättyy ja välittäjäpankin tai saajan pankin oikeus alkaa. Ulkomainen arvopäivä ei ole se päivä, jolloin maksu on saajan käytössä. Arvopäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan pankin ja saajan pankin lisäksi osallistuu varojen siirtoon. 3 MAKSUN VÄLITTÄMISEKSI TARVITTAVAT TIEDOT Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksutehtävän suorittamista varten tarvittavat tiedot ja hyväksymällä sen allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai jollakin muulla maksajan pankin ja maksajan erikseen sopimalla tavalla. Asiakkaan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiin taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten julkaisemiin talouspakotteita tai muita vastaavia koskeviin tiedotteisiin ja määräyksiin. Pankilla on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä vastaanottamasta maksutoimeksiantoa ilmoittamalla siitä maksajalle. 3.1 EU-maksu Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja sen tilin numero, jolta maksu veloitetaan saajan nimi ja osoite saajan pankin BIC-koodi

4 4(12) saajan tilinumero IBAN-muodossa että saaja ja maksaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista maksun euromäärä maksunaihe Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 3.2 ETA- ja muut maksut Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja veloitettavan tilin numero, jos maksu suoritetaan tililtä saajan nimi ja osoite saajan pankkiyhteys (BIC-koodi suositeltavin) saajan tilinumero (IBAN-muoto suositeltavin) maksun valuuttalaji maksun määrä maksun toimitustapa tieto siitä kuka vastaa maksun kuluista maksunaihe Jos maksaja ei ole ilmoittanut maksun toimitustapaa, maksajan pankilla on oikeus valita toimitustapa tai toimia 4 kohdassa mainitulla tavalla. Maksajan pankilla on oikeus jättää maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 4 MAKSUN VÄLITTÄMINEN 4.1 EU-maksu Maksajan pankki lähettää EU-maksun maksajalta saamillaan tiedoilla (kohta 3.1) välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata EU-maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että EU-maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, mikäli maksutoimeksianto ei täytä EUmaksun edellytyksiä (kohta 3.1).

5 5(12) Mahdolliset EU-maksun tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly EU-maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.2 ETA- ja muut maksut Maksajan pankki lähettää maksun maksajalta saamillaan tiedoilla välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoituksesta aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia. Maksajan pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon käsittely tarpeellisten lisäohjeiden tai tietojen saamiseksi. Mahdolliset tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.3 Maksajaa koskevien tietojen välittäminen Pankki voi välittää saajan pankille kohdassa 3 luetellut maksajaa koskevat tiedot sekä maksutapahtuman yksilöivän tunnisteen. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tililtämaksussa maksajan tietoina välitetään tilinomistajan tiedot. Saajan pankin maksunsaajalle välittämät tiedot riippuvat saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännöstä sekä saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja EU-jäsenmaiden tai EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisille. 5 MAKSUN VÄLITTÄMISEEN TARVITTAVAT VARAT Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankilla on maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen käytettävissään maksun välittämiseksi. Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksun välittämiseen tarvittavat varat. Jos maksun veloituspäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä veloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä, jollei toisin ole sovittu.

6 6(12) 6 MAKSUN VÄLITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Pankki ei ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa, jos maksutoimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä, tai jos tilisopimus on päättynyt tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt. Maksaja vastaa tällöin maksun välittämättä jäämisestä aiheutuvista vahingoista. Euromääräisiä maksuja EU-jäsenmaihin tai ETA-valtioihin ei välitetä ilman maksun saajan IBANtilinumeroa ja maksun saajan pankin BIC-koodia. Pankki voi ilmoittaa maksajalle maksun välittämättä jättämisestä ja sillä on oikeus periä ilmoituksesta palveluhinnaston mukaiset maksut. 7 MAKSUTOIMEKSIANNON PERUUTTAMATTOMUUS Maksaja ei voi peruuttaa tai muuttaa pankilleen antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon käsittelyn, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin. Sitä ennen tapahtuneesta peruutuksesta maksaja on velvollinen korvaamaan pankille aiheutuneet kulut. 8 MAKSUN TOTEUTTAMISAIKA Saajan pankin tilille siirrettyjen varojen maksamisen aika saajalle riippuu saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Saajan pankki siirtää varat saajalle saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännön sekä saajan pankin ja saajan välisen sopimuksen mukaisesti. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki käsittelevät maksua vain sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä maksua käsittelevän pankin sijaintivaltiossa. 8.1 EU-maksut Maksajan pankki hyvittää EU-maksun varat saajan pankin tilille tai lähettää EU-maksun edelleen välitettäväksi viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. 8.2 ETA-maksut Jos maksaja ja maksajan pankki eivät ole sopineet muusta määräajasta, hyväksytyn tilisiirron tai maksuosoituksen varat maksetaan saajan pankin tilille viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana viidentenä pankkipäivänä.

7 7(12) 8.3 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki lähettää maksun edelleen välitettäväksi tai asettaa shekin viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa hyväksymispäivästä. 8.4 Pikamääräys Pikamääräyksillä on maksajan pankissa ensisijainen käsittely muihin lähteviin ulkomaanmaksuihin verrattuna. Maksajan pankki ei kuitenkaan vastaa siitä, että pikamääräys välittyy saajan pankille näissä ehdoissa mainittua nopeammassa ajassa. 9 PANKIN VASTUU Tämän kohdan mukaista pankin vastuuta on rajoitettu ehtojen kohdissa 10 ja EU- ja ETA-maksut Maksun viivästyminen Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdassa mainitussa määräajassa, maksajalla on oikeus saada maksajan pankilta korvauksena hyvityskorkoa maksun määrälle määräajan päättymisestä siihen päivään, jona maksun varat on maksettu saajan pankin tilille Maksun jääminen toteuttamatta Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdan mukaisessa ajassa, eikä 14 pankkipäivän kuluessa siitä, kun maksaja on vaatinut varojen palauttamista, maksajan pankin on maksajan vaatimuksesta palautettava maksajalle toteuttamatta jätetyn maksun määrä, ei kuitenkaan enempää kuin euroa tai sitä vastaava määrä, sekä pankin maksajalta perimät kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki on velvollinen palauttamaan myös euroa tai sitä vastaavan määrän ylittävät varat, jos ne on palautettu maksajan pankille. Maksajan pankin on maksettava maksajalle toteuttamatta jääneestä maksusta hyvityskorkoa koko maksun määrälle kohdassa mainitun määräajan päättymisestä siihen päivään, jona palautettava määrä on palautettu maksajalle tai asetettu maksajan saataville. 9.2 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.3-kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin valitseman välittäjäpankin saataville taikka shekki asetetaan maksajan pankin saaman toimeksiannon mukaisesti.

8 8(12) 10 PANKIN VASTUUN RAJOITUKSET 10.1 EU- tai ETA-maksut Maksajan pankki ei vastaa EU- tai ETA-maksun toteuttamisesta eikä maksajalla ole oikeutta saada kohdassa mainittua varojen palautusta tai hyvityskorkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia ohjeita tai maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjäpankki on jättänyt maksun toteuttamatta. Tällöinkin pankki pyrkii palauttamaan toteuttamatta jääneen maksun määrän. Maksajan pankilla ja muilla maksuun osallistuneilla pankeilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta maksun määrästä varojen takaisinsaannista aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Maksajan pankki ei vastaa saajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään saajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun toteuttamisesta, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Muut maksut ja shekit Maksajan pankki ei vastaa maksun välittämisestä sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankki ei vastaa välittäjäpankin eikä saajan pankin toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun välittämisestä, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Vahingonkorvauksen määrä Tämä kohta koskee kaikkia maksuja, ja shekkejä. Maksajalla ei ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos pankki osoittaa, että maksu on viivästynyt maksajasta tai saajasta johtuvasta syystä. Maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin laiminlyönnistä maksua lähetettäessä. Maksajan pankki korvaa maksajalle tällöin ainoastaan aiheutuneen korko- ja kurssitappion ja vahingon selvittämisestä maksajalle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, mikäli ne ylittävät maksajan mahdollisesti saaman hyvityskoron määrän, sekä palauttaa perimänsä kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Myös välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus vedota näiden ehtojen mukaisiin vastuun rajoituksiin.

9 9(12) 11 PALVELUMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET Maksajan pankki perii maksutoimeksiannosta ja siihen liittyvistä tiedusteluista, korjauksista ja muista tehtävistä kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa mainitut kulut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin konttoreissa. Maksajan pankki ilmoittaa maksun alkuperäisen määrän sekä palvelumaksut, muut palkkiot ja kulut maksajalle tiliotteella tai muuten kirjallisesti tai sähköisesti EU-maksu EU-maksu toteutetaan siten, että maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista. Maksajan pankki vähentää maksettavasta määrästä tai veloittaa erikseen maksajan tililtä voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset kulut ja palkkiot. Mikäli maksajan antamat tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, saajan pankki voi EU-maksun välittämiseksi saajalle tehdä tiedusteluja ja selvityksiä, joista aiheutuneet kustannukset voidaan esittää maksajan pankin maksettaviksi. Nämä kustannukset maksajan pankki on oikeutettu perimään maksajalta myös jälkikäteen. Mikäli saajan pankki ei pysty välittämään annetuilla tiedoilla EU-maksua saajalle, se voi palauttaa maksun. Kun palautunut EU-maksu hyvitetään maksajan tilille, siihen sovelletaan saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja. Saajan pankilla, maksajan pankilla ja muilla EU-maksuun osallistuneilla pankeilla on oikeus vähentää palautettavasta EU-maksun määrästä varojen palautuksesta aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Jos veloitustilin valuutta on muu kuin euro, pankilla on oikeus periä tiliveloituksesta valuutanvaihtopalkkio ETA-maksut Maksajan pankki toteuttaa ETA-maksun täysimääräisenä eli maksaja vastaa maksajan pankin, välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista, ellei maksaja erikseen toisin määrää. Mikäli maksun toimeenpanosta aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen Muut maksut ja shekit Välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista vastaa saaja eli maksua ei toteuteta täysimääräisenä, ellei maksaja toisin määrää. Jos välittäjäpankki tai saajan pankki veloittavat maksajan pankilta palkkioita tai kuluja, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

10 10(12) 12 KURSSIKÄYTÄNTÖ Kurssi on käsittelyhetkellä voimassa oleva valuutanvaihtokurssi, jollei muuta ole sovittu. Maksajan pankki pitää konttorissa tai sähköisesti asiakkaan saatavilla maksuissa käytettävät valuuttakurssit sekä tiedot kurssikäytännöstään ja valuutanvaihtomaksuistaan. Maksajan pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Palautunut Euroopan rahaliiton EMUn ulkopuolisen maan valuutassa oleva maksu hyvitetään maksajan tilille palautushetken ostokurssiin, ellei muuta ole sovittu. Palautuksessa maksajan pankki ei kuitenkaan ole velvollinen käyttämään toimeksiannon hyväksymishetken kurssia parempaa kurssia. 13 MAKSUJENVÄLITYKSEN PÄÄTTYMINEN Maksujenvälityksen perustuessa tilisopimukseen tai muuhun palvelusopimukseen pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun sopimuksen voimassaolo päättyy. Tällöin maksajalla on velvollisuus peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden käsittelyä pankki ei ole aloittanut ja joiden ilmoitettu veloituspäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Maksujenvälityksen perustuessa yksittäiseen maksutoimeksiantoon, pankki voi irtisanoa toimeksiannon, jollei muuta ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen hyväksymispäivää. Maksajalla oikeus peruuttaa toimeksianto kohdan 7 mukaisesti. Jos maksaja rikkoo olennaisesti näitä ehtoja, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys. Tällöin pankki ilmoittaa siitä maksajalle kirjallisesti. 14 PALVELUHINNASTON JA EHTOJEN MUUTTAMINEN Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja lähtevien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja. Pankki ilmoittaa maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti lähtevien ulkomaanmaksujen yleisten ehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää maksajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan. Palveluhinnastoa koskevista muutoksista pankki ilmoittaa julkaisemalla muutoksen palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa, kun kuukausi on kulunut sen julkaisemisesta palveluhinnastossa tai kun maksajan katsotaan saaneen siitä tiedon. Muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on toimitettu pankkiin ennen muutoksen voimaantuloa tai siitä tiedottamista. Edellä mainittua ilmoitusmenettelyä ei noudateta toimihenkilöpalveluna pankin toimipaikassa, itsepalveluautomaateilla tehtyihin maksutoimeksiantoihin eikä asiakkaan pankilleen sähköisesti

11 11(12) antamiin maksutoimeksiantoihin. Niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja ja pankin palveluhinnastoa. 15 PANKIN ILMOITUKSET Pankin lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen maksajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä, kun kirje on lähetetty asiakkaan maistraattiin tai pankkiin viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Sähköisesti tehdyn ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun pankki on saattanut ilmoituksen asiakkaan saataville. 16 YLIVOIMAINEN ESTE Pankki ei vastaa vahingosta, jos sen velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää. 17 ASIAKASNEUVONTA JA OIKAISUKEINOT 17.1 Asiakasneuvonta Maksun välittämiseen tai lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti oman pankkinsa asiakasneuvontaan Oikaisukeinot Oma pankki Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa pankilleen mahdollisesta maksuun liittyvästä pankin virheestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta vaatimuksestaan. Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto Jos yleisiin ehtoihin liittyvässä kysymyksessä tai maksun välittämiseen liittyvässä kiistassa ei löydy ratkaisua asiakkaan ja pankin välisissä neuvotteluissa, kuluttaja- tai pienyritys-asiakas voi kääntyä Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston puoleen. Toimiston osoite on: Malminkatu 34, 6. kerros; HELSINKI ja puhelin (09) arkisin klo Kuluttajariitalautakunta

12 12(12) Kuluttaja voi saattaa kirjallisesti maksuihin liittyvät asiat myös kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Osoite: PL 306; HELSINKI. Puhelin Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta suosituksen. 18 OIKEUSPAIKKA 18.1 Maksaja on kuluttaja Maksaja voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei maksajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa Maksaja on muu kuin kuluttaja Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään maksajan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Sovellettava laki Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tilisiirtoihin riippumatta

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Sivu 1 (5) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä yleiset ehdot perustuvat Finanssialan Keskusliitossa (FK) laadittuihin malliehtoihin. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (5) EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) valuuttamaksujen yleiset ehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) valuuttamaksujen yleiset ehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu,

Lisätiedot

1 (5) [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

1 (5) [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT [Pankki] Y-tunnus [Y-tunnus] [Konttori] LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1.2.2018 1 (5) Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1.

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT = = = = = = = = EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Aktia Pankki Oyj Y-tunnus 2181702-8 LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (5) Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN Nämä yleiset maksujenvälityksen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (6) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu,

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3 Maksut Yrityksen Classic 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä uusissa sopimuksissa 1.2.2014 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

Maksu ulkomaille valuuttamaksut

Maksu ulkomaille valuuttamaksut Maksu ulkomaille valuuttamaksut Lue ohjeet läpi ennen kuin teet maksun. Maksut ulkomaille - toiminnolla voi tehdä: tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien eri valuuttaisten tilien välillä valuuttamääräisiä

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä alkaen. 1 (12) 1 Ehtojen soveltamisala. 2 Käsitteiden määrittely

Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä alkaen. 1 (12) 1 Ehtojen soveltamisala. 2 Käsitteiden määrittely Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 1 (12) Käytössä 13.1.2018 alkaen. 331316f 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot 1 (5) E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot Ehdot hyväksytty 18.8.2006, päivitetty. Yleistä E-laskun vastaanotto on palvelu, jossa Lähettäjä toimittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen Käyttötilin ehdot Erityisehdot Koron määräytyminen Talletuskorko on kiinteä 0,250 %. Jos kalenterikuukauden alin saldo on vähintään 5 000,00 euroa, talletuskorko on kuitenkin Op-Prime-korko vähennettynä

Lisätiedot

Tili- ja maksupalveluehdot

Tili- ja maksupalveluehdot Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

T i l i - j a m a k s upa l ve l uehdot

T i l i - j a m a k s upa l ve l uehdot T i l i - j a m a k s upa l ve l uehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot...3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot...

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

Asiakassopimuksen yleiset ehdot

Asiakassopimuksen yleiset ehdot Asiakassopimuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 11 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 18 E-laskun

Lisätiedot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Yritystilien yleiset ehdot Näiden yritystilien yleisten ehtojen voimaantulopäivä on 1.4.2015. Niitä sovelletaan :ssä tai Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorissa oleviin yritystileihin. Näitä ehtoja sovelletaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT

YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT Näitä yritystilien yleisiä ehtoja sovelletaan muiden kuin yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. I TILIN YLEISET EHDOT Määritelmiä

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

SEPA-suoraveloituksen 1 (4) yleiset ehdot - Yksityishenkilöt

SEPA-suoraveloituksen 1 (4) yleiset ehdot - Yksityishenkilöt SEPA-suoraveloituksen 1 (4) 1. Yleistä SEPA-suoraveloitus on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tarjoama suoraveloituspalvelu, jota voidaan käyttää euromääräisiin suoraveloituksiin euromaksualueella.

Lisätiedot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilin määritelmä EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili. Talletuskoron määräytyminen Tilin talletuskorko on vaihtuva. Talletuskorko on sidottu Nordea

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Oma Säästöpankki. Tiliehdot

Oma Säästöpankki. Tiliehdot Oma Säästöpankki Tiliehdot Perustietoa talletussuojasta...4 Käyttötilin ja prime-tilin yleiset ehdot...5 Määritelmät...5 1. Tilisopimus...5 1.1. Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen...5 1.2. Pankille

Lisätiedot

EU-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat

EU-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat EU-maksun esittely 1 Palvelun kautta voit lähettää EU-maksutoimeksiantoja ulkomaille. EU-maksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien ulkomaanmaksujen

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012 Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaan valuuttatili Erityiset ja yleiset ehdot 1(7) Erityiset ehdot

Henkilöasiakkaan valuuttatili Erityiset ja yleiset ehdot 1(7) Erityiset ehdot Erityiset ja yleiset ehdot 1(7) Erityiset ehdot Tilin määritelmä Henkilöasiakkaan valuuttatili on maksuliiketili, joka on tarkoitettu ulkomaan maksujen hoitoon. Tilillä olevat varat ovat käytettävissä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on Näitä ehtoja sovelletaan Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja)

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS Osapuolet, 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) Y-tunnus: 2554156-7 ja 2) Turun kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (6) Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksuliikepalveluiden yleisien ehtojen Yhteisestä osasta ja Tilin ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on Määritelmät

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on Määritelmät TILIN YLEISET EHDOT Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Torikahvilapaikan vuokraaminen Lätty Helsingille Fredrikin torilta HEL 2017-000616 T 10 01 01 04 Sopimus nro 13438 Päätös päätti vuokrata Fredrikin torilta Lätty Helsingille

Lisätiedot

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen... Kansiomaksaminen Voit maksaa Business Onlinessa kahdella tavalla: perinteisesti tai kansiomaksaminen avulla. On suositeltavaa, että käytät pääsääntöisesti vain jompaa kumpaa tapaa, jotta maksuja ei jää

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa

Tilin yleiset ehdot. Voimassa Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/2015 1 (5) 147 Tonttien lyhytaikainen vuokraaminen tonttien esirakentamista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontit 41304/1, 4-6) HEL 2015-006086 T 10 01 01 02 A1141-704 (41304/1),

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT Ehdot käytössä 13.01.2018 alkaen 1(6) Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen

Lisätiedot

1 (1) 20.5.2010. Maksujärjestelmät

1 (1) 20.5.2010. Maksujärjestelmät FINVOICE-VÄLITYSPALVELUN KUVAUS JA EHDOT päiv. 1 (1) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Käsitteet... 1 3 Finvoice ja e-lasku tavaramerkin käyttö... 3 4 Finvoice-välityspalvelu - lähetys... 3 5 Lähettämisen

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (8) Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja Tilin erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA 2 (8) ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

A s i a k a s so p im ukse n y l e i s e t e hdot

A s i a k a s so p im ukse n y l e i s e t e hdot A s i a k a s so p im ukse n y l e i s e t e hdot Sisällysluettelo Ti lin y le ise t e hdot...3 Euroma ksua luee lla vä lite ttävie n e uro maksuje n y le iset ehdot... 11 L ä hte vie n ja sa a puvie n

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA YKSITYISHENKILÖ 1. Määritelmät 2. Luoton noston edellytykset 3. Korko Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

TalletusPlus 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

TalletusPlus 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot TalletusPlus 1 (5) Erityiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Koron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan lukematta käyttäen jakajana

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot