SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015"

Transkriptio

1 SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 Kuva: AA grapevine "Sehän on noin 12 askeleen päässä täältä. Voisimmekohan tehdä sen! " Yksi onnettomimpia ihmisiä maailmassa on krooninen alkoholisti, joka todella haluaa nauttia elämästään kuten ennen, mutta ei voi kuvitella elämäänsä ilman alkoholia. Hän ajattelee pakonomaisesti, että jonain päivänä hän kykenee hallitsemaan juomistaan ja elämään normaalia elämää. AA:n jäseninä me uskomme, että alkoholismi on tappava sairaus. Useiden alkoholismista kärivien miesten ja naisten on vaikea uskoa tätä. Anonyymit alkoholistit, Kuka minäkö s. 3

2 AA - Alcoholics Anonymous on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole sidoksissa mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen, tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkokoholisteja saavuttamaan raittius. Copyright AA Grapevine SELVÄ -lehden tarkoitus SELVÄ -lehti on AA:n jäsenille tarkoitettu lehti. Se voi sisältää kirjoituksia, artikkeleita, mielipiteitä, kokemuksia sekä tiedotuksia AA:laisista tapahtumista Suomessa. Sen on tarkoitus olla ajankohtainen ja hyödyllinen tiedotuskanava AA -toveriseuran jäsenille. Siinä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne edusta mitään muuta AA:laista näkemystä. Kirjoitukset ovat hyvän AA:laisen hengen ja perinteiden mukaisia, eikä niiden ole tarkoitus loukata ketään. Lehti pyrkii olemaan vastuullinen ja avuksi alkoholisteille sekä jakamaan kokemusta, voimaa ja toivoa. Se yrittää välittää AA:laista sanomaa alkoholisteille ja toteuttaa AA -periaatteita kaikissa toimissa! Vuonna 2015 ilmestyy SELVÄ yhteensä kahdeksan kertaa; tammi-, helmi-, huhti-, touko-, heinä,-, elo-, loka- ja marraskuussa. Aineistopäivä on aina edeltävän kuun 25. päivä. Ilmoittelussa olisi hyvä huomioida kuukaudet, jolloin selvä ei ilmesty. HUOM! Ilmoittelu seuraaviin osoitteisiin: SELVÄ -lehteen (paperi- ja nettiversio). Palvelukeskus Kolmioon Palkkatilankatu 1 C, Helsinki org AA:n jäsenille tapahtumakalenteriin (www.aasuomi.fi) 2

3 SELVÄHÄN SE Tänä vuonna AA täyttää 80 vuotta. Se on siis historiallisesti katsoen vielä melko uusi juttu. Toiminnassa on yhä mukana ihmisiä, jotka ovat syntyneet tähän maailmaan, jo ennen yhteisömme alkupäiviä. Vaikka AA:n ohjelma onkin monien usein nuorempien jäsenten mielestä vanhanaikainen. Mistähän tällainen käsitys syntyy aina uudelleen ja uudelleen halutaan tehdä AA:sta nykyaikaisempi ja paremmin vallitseviin oloihin sopiva. Kikat ovat kuitenkin aina suurinpiirtein samat. Taklataan kirjallisuudessamme oleviin yksittäisiin sanoihin ja halutaan muuttaa totuttuja tekstejä oman mielen mukaisiksi. AA-ohjelman askelten, perinteiden ja käsitteiden sisältämän viestin olisi varmasti hyvä vastata mahdollisimman tarkoin alkuperäistä tekstiä. Muutoksen halu, ei useinkaan kohdistu vain AA-ohjelman käännöksiin. Koska myös yksittäisten AA-laisten kirjoitukset tuntuvat olevan korjausten kohteena. Tästä on hyvä- nä esimerkkinä mm. Rautakeuhko joka löytyy Bill W:n kirjoittamasta esseekokoelmasta 12&12. Vaatimuksia sanan muuttamiseksi olen vuosien varrella saanut kuullut aika usein. Perusteluna on tavallisesti se, etteivät nykyaikaiset uudet 3 tulokkaat ole koskaan kuulleetkaan mistään rautakeuhkosta eivätkä tämän vuoksi voi ymmärtää näin vanhanaikaista kieltä. Tämä jos mikä on uusien AA-laisten älykkyyden aliarvioimista. Mistähän tämänkaltaiset muutostarpeet kumpuavat? Mahtaakohan olla niin, että on syntynyt väärinkäsitys ohjelman sisällöstä. Ei AA:n askelissa, perinteissä eikä käsitteissäkään ole mitään rautakeuhkoa. Toisin sanoen ihmiset ovat alkaneet pitämään Bill W:n esseekokoelmaa AA:n ohjelmana. Sitä se ei suinkaan ole. 12&12 kirja on Bill W:n hengen tuote eikä sen sanoja voi mennä mielivaltaisesti muuttamaan. Myös tällainen hengentuote on käännettävä suomenkielelle mahdollisimman tarkoin. Alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa nyt vain puhutaan rautakeuhkosta. Silloin se myös kuuluu oleellisena osana Bill W:n tekstiin. AA-kirjallisuuden uusien käännösten yms. korjausten tekemiseen on haettava lupa julkaisuoikeuden omistajalta, joka hyväksytyn kirjallisuutemme osalta on A.A. W.S, Inc New Yorkissa. Mikään ei tietenkään estä ketä tahansa kirjoittamasta omaa essee kokoelmaansa AA:n ohjelman pohjalta. Näinhän on jo tehtykin useita kertoja. Kolumbus mm. kirjoitti aikanaan askelten pohjalta ainakin kaksi teosta. On muitakin suomalaisia AAohjelman pohjalta tehtyjä essee kokoelmia, joita ei vain ole laajemmin julkaistu. Sekatoimittaja

4 HENKILÖKOHTAINEN TOIPUMINEN Ensimmäinen perinne: Yhteisen [common] menestyksemme tulisi olla etusijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä [unity]. Kun vuosia sitten istuin ensimmäisessä AA-kokouksessa, koin todeksi Ison kirjan tekstin: Minä olen yksi heistä. Seinätaulusta luin tienviitan: Yhteisen menestyksemme tulisi olla etusijalla; Olin löytänyt toveripiirin ja sille suunnan. Aikanaan opin, että AA:n ympyrä on koko maailma. Sen sisällä olevan kolmion kanta on toipuminen, 12 askelta. Vasen kylki on yhtenäisyys, 12 perinnettä ja oikea kylki on palvelu, 12 käsitettä. Yhtenäisyys ei merkitse yhdessä olemista tai tekemistä, vaan perinteitä kokonaisuutena. Ensimmäinen perinne on jo yksinään kova väite, jonka perusteluksi esitetään henkilökohtainen toipuminen. Koin ajan, kun Suomen AA kasvoi voimakkaasti. Sitä vauhtia viettäisi 1300 jäsentä tänä vuonna 1-vuotisjuhlaa. Määrä kääntyi 615:stä äkkiä laskuun, kiihtyi 17 vuotta niin, että vuoden 1997 jälkeen ei enää tilastoja julkaistu (Lähteet: Tiedotuksia lehti ja juhlakirja AA Suomessa 50 vuotta, sivu 78). Kun Iso kirja painettiin, maailmassa oli noin sata AA-jäsentä. Vuoden kuluessa määrä suureni kahteen sataan, kun pari sanomalehteä julkaisi artikkelin AA:sta. Jack Alexander kirjoitti 1941 Saturday Evening Postiin, ja 4 jäsenmäärä nelinkertaistui 2000:sta 8000:een. Mistä yhdessä vuodessa saatiin 6000 uudelle jäsenelle kummit ja miten sittemmin uudet ryhmät yhtenäisiksi? Oli saatu terävä työkalu käteen, sille piti vain kirjoittaa käyttöohje. Perinteet eivät kiellä ja katso taaksepäin vaan eteenpäin ja innostavat. Grapevine-lehti julkaisi 12 kohtaa tulevaisuutemme varmistamiseksi (perinteiden pitkät muodot) ja tiivisti ne lyhyiksi 1947 Kun yhtenäisyys vahvistettiin Clevelandissa ensimmäisessä kansainvälisessä juhla-kokouksessa 1950, AA:ssa oli jo ryhmää. Nyt maailmassa on ryhmää ja runsaat kaksi miljoonaa jäsentä. Perinteitä noudattamalla AA pysyy kaikkialla samana, koska Genral Sevice Board, Inc. (vanhimman valtuustorakenteen palveluneuvosto) suojelee (englannin kielisiä) 12 perinnettä ja 12 askelta asiattomilta muutoksilta. Vanhimman valtuustorakenteen maiden väkilukuun suhteutettuna Suomen AA:- ssa olisi nyt monta kymmentä tuhatta jäsentä ja ryhmiäkin pari tuhatta. Silloin alun vauhti yksi yksivuotias yhtä ryhmää kohti yhdessä vuodessa ylittäisi hyvin 1300 määrän. Mistä ero johtuu? Ensimmäinen perinne esittää syyksi epäyhtenäisyyttä, jota Suomessa lietsottiin jo 1960-luvulla muutta-

5 malla perinteitä omintakeisiksi, vaikka niin ei yhteisen päätöksen mukaan saanut tehdä. Hengellinen vääristetään kauttaaltaan henkiseksi, eikä kirjamme kustantaja korjaa vaan pikemminkin lisää perinteisiin epämääräisiä ilmaisuja. 5 AA:n tulokkaista 90 prosenttia äänestää jaloillaan, ja jos yhdessä toimimisen nimissä heitä seuraisin, tuolini jäisi tyhjäksi. Kaksitoista perinnettä innostavat kokemuksena, mitä seuraa, kun yhtenäisyyttä noudatetaan. Kimmo VIIMEINEN SUURI RATKAISUMME Ensi vuonna, kesäkuun 10. päivänä 1955, vietämme AA:n 20-vuotissyntymäpäivää. Mutta ei tässä kaikki. Sillä vuonna 1955, tämä seura tekee viimeisen suuren päätöksensä koskien sen lopullista muotoa ja sisältöä. Mikä sitten on oleva tämä vakava päätös? Tämän vuoden huhtikuussa AA:n palveluvaltuusto kokoontui New Yorkissa neljättä, ja samalla viimeistä kertaa, sovitun kokeilukauden puitteissa. Kuten useimmat meistä tietävät, tämä meidän valtuustokokouksemme on se instrumentti, jonka avulla maailmanlaajuinen AA tulee pian kykeneväksi ottamaan täyden ohjeistus- ja valvontavastuun yleispalvelustaan ja päätehtävistään; kaikista niistä elintärkeistä palvelutoiminnoista, jotka ovat tähän saakka keskittyneet säätiömme, palvelutoimistomme ja julkaisu-toiminnastamme vastaavien elimien, kustannusyhtiön ja Grapevinen, hoidettaviksi. Nelivuotisen kokeilun aikana, jossa AA:ta on saanut ohjata... sen oma ryhmäomatunto, kaikkien USA:n ja Kanadan osavaltioiden ja alueiden valitut edustajat ovat kokoontuneet yhteen säätiömme luottamusmiesten ja toimihenkilöiden kanssa tänne New Yorkiin päättämään, voiko AA kokonaisuutena tosiaan toimia itsenäisesti, voiko se nyt turvallisesti ottaa Kolmannen Perinnön palvelut omiin käsiinsä tulevina aikoina tästä eteenpäin. Me, jotka olemme jännittyneinä seuranneet aloittelevan valtuustomme ottavan ensimmäisiä askeliaan ja olemme nähneet sen saavan vähitellen muotoa, sisältöä ja voimaa, olemme tänään äärimmäisen luottavaisella mielellä. Uskomme, että valtuustomme, kun se kiinteästi liitetään samanlaisten valtuustojen toimintaan jokaisessa kaukaisessa maassa, voi ehdottomasti taata AA:n elossapysymisen, yhtenäisyyden ja toiminnan kaikkialla maailmassa. Me olemme syvästi vakuuttuneita, että tämä uusi valonsäde voi ylittää kaikki myrskyt ja vaarat, joita vuodet voivat tuoda

6 tullessaan. Ensimmäistä kertaa olemme varmoja, että AA on vakaa ja turvattu. Siksi tämä vuoden 1955 suuri tapahtuma tulee olemaan päätöksemme tehdä tästä vastasyntyneestä palveluvaltuustosta pysyvä osa AA:n elämää. Tämä peruuttamaton askel merkitsee AA:n palvelurakenteen Toipuminen, Yhtenäisyys ja Palvelu - täyttä loppuunsaattamista. Se tulee olemaan päivä, jolloin julistamme Jumalan ja maailman silmissä ottavamme täyden vastuun ja tulevamme täysi-ikäisiksi.... Silloin kolmas ja viimeinen Perintömme Palvelun Perintö on siirtynyt vanhojen jäsenten sellaisten kuin tri Bob ja minä käsistä teille, jotka olette tämän päivän ja huomisen AA. Tässä on oleva vuoden 1955 suunnaton merkitys: olemassaolomme 20-vuotispäivä ja AA:n viimeisen suuren ratkaisun hetki. Olkoon tämä Jumalan tahto meille kaikille Amen. Bill W. kesäkuu 1954 Copyright 1988 by The AA Grapevine, Inc. The language of the heart Bill W. s Grapevine writings. LAIVA KIRJAN LOPUSTA Pikkuoppaassamme sanotaan virheittemme pujahtavan elämäämme, jos annamme niille puolikin tilaisuutta. Se on juttu, jota pitää harjoitella hyvän sään aikana. Se on liiankin totta! Ilmeisesti emme koskaan pääse täysin vapautumaan aikaisemmista asenteistamme, ja ne tulevat elämämme oven raosta, jos emme osaa pitää pitää sitä tiukasti suljettuna. Siis eilinen on mennyttä ja nyt eletään tätä päivää tulevaisuutta varten. Tietysti meillä on mahdollisuus elää kuten ennenkin, mutta tulos on sitten sama kuin ennenkin. Vain Jumalan armosta voimme katkaista kehässä kulkemisen, mutta oma osuus siinäkin on tehtävä. Haluan elää normaalin ihmisen tapaan, vaikka henki menisi! Jos en tätä opi niin henki menee kuitenkin! Kolumbus 80 v. sivut

7 Elämä on sellaista, että siihen voi tulla yllättäviä muutoksia. Joskus yllätykset ovat miellyttäviä, joskus eivät. Harvat ihmiset odottavat muutoksia - elämäänsä lukuunottamatta lottovoittoja. Todellisuudessa niitäkään rahoja ei kertyisi elleivät niin monet sijoittaisi rahojaan arpapeleihin. No, se olkoon jokaisen oma asia, ja kyllä sekin on totta, että monet AA-jäsenetkin ovat paikanneet taskujaan erilaisilla onnenpotkuilla. AA:n toiminta perustuu johonkin muuhun. Tietysti me osallistumme myös kaikenmaailman markkinatouhuihin, mutta sisimmässämme olemme asennoituneet johonkin vakavampaan - varmempaan. Olisiko AA:n jäseneksi ryhtyminen varmempaa rikastumista kuin arvan osto, veikkaus tai lottoaminen. Olemme kokeneet matkan varrella yllätyksiä ja menestystä, mutta myös epätoivoa. Vain harvat ihmiset joutuvat elämään niin erilaista elämää kuin ovat suun-nitelleet ja mihin heillä olisi alunperin ollut edellytkset. Kohtalolla on sormensa pelissä meillä jokaisella. Elämä ei kulje haluamallamme tavalla, tai sitten se viskelee meitä ylös ja alas - aivan kuten se tahtoo. Me olemme vain pelinappuloita elämän suuressa murhenäytelmässä. Mutta syntyään me olemme kaikki Isän lapsia. Yhteiskunta on ELÄMÄN MUUTOS 7 jakaantunut hyvä ja huono-osaisiin, mutta elämän loppuselvityksessä eivät ehkä käy samat arvot kuin täällä maan päällä. Kuitenkin me olemme täällä vain käymässä ja valmistautumassa ikuisuutta - tai elämme ikuisuutta lapsiemme kautta. mene ja tiedä, mitä kaikkea on elämämme tuolla puolen. Tosin meidän ei tarvitse sitä tietääkään, mutta omatuntomme iloitsee jos olemme eläneet niin, ettei tarvitse jälkeenpäin katua. Olemme kaikki saaneet matkaeväiksi jonkinlaiset edellytykset selviytyä täällä. Niitä eväitä ovat valmistaneet menneet sukupolvet ja Suomessa erityisen vaikeissa olosuhteissa. Perimämme valmistaa pohjan, jolta ponnistaa, mutta loppu on sitten ainakin osittain omissa käsissämme. Aloittaessani raittiutta minä, jouduin ymmälleni. En tiennyt missä asioissa olin ollut oikeassa, missä väärässä. Kummini kehoitti laittamaan itsetutkistelussa myönteiset tekijät yhteen sarakkeeseen ja kielteiset toiseen. Mutta kun yritin niin tehdä, meni sormi suuhun. En tiennyt mikä elämässäni oli oikein, mikä väärin. En kai olisi elänyt niin mielettömästi, jos olisin paremmin ymmärtänyt itseäni. Suoritin AA:n Neljättä Askelta sen jälkeen kun olin saanut varmuuden, että en sekoa entistä enempää selvitellessäni omaa sielunelämääni Ennen antautumista

8 en siihen kyennyt. Entä, mitä löysin? Esimerkiksi alkoholismini koostui monista tekijöistä. Ne olosuhteet, joissa elin, johtivat kokeiluihin ja edelleen alkoholismiin, mutta toisaalta taas alkoholismini vaikutti erittäin paljon siihen, että elämäni puitteet pysyivät heikkoina. AA:ssa sanottiin pahimpia luonteenpiirteitä olevan itsesäälin ja katkeruuden. Minulla ne olivat aivan liian voimakkaita tekijöitä, mutta kukapa ei olisi siinä tilanteessa säälinyt itseään ja ollut katkera elämälle, joka oli jakanut lahjojaan niin epätasaisesti. Jatkoin luetteloa todeten, että samat luonteenpiirteet, jotka tukivat alkoholismiani, myös johtuivat juopottelustani, kuten laiskuus, vastuuttomuus, itsepäisyys, saamattomuus, huolimattomuus, jne. Vain kaiken kestävä terveys teki mahdolliseksi sellaisen elämänmenon - siis nimenomaan fyysinen terveys. Jos olisin ollut henkisesti terve, en varmaankaan olisi elänyt sillä tavalla. Minulla oli erittäin paljon tovereita. Olin joutunut keskelle ihmispaljoutta jo kansakoulu ja kesäsiirtola aikoina, mutta talvisota lisäsi tuttavapiiriäni tuhannella miehellä koska olin kirjurina taloustoimistossa, jossa laadin päivärahalistat ja sitten otin kuittaukset ja maksoin jokaiselle henkilökohtaisesti. Sotien jälkeen menin töihin Helsingin telakalle. Tottuneena istumaan kirjoituskoneen ääressä. jouduin jälleen varastomiehenä ja tilapäisesti esimiehenäkin hoitamaan tehtäviäni tuhannen miehen keskellä. Kun pääsin AA:han, oletin tuntevani suurinpiirtein jokaisen helsinkiläisen juopon, mutta tapasinkin vain miehiä, jotka olivat perheellisiä viikonloppu juoppoja. No, tilanne muuttui kun alkoholismin tuntemus lisääntyi ja monet hyvässä asemassa olevat miehet - ja naiset - hyväksyivät alkoholisminsa ja etsivät ratkaisua Aa-toiminnasta. Jälleen jouduin konekirjoiitustaitoisena pitämään yhteyttä eri puolilla maatamme asuvien ja AA:sta apua etsivien kanssa. En tietystikään tunne läheskään kaikkia yli suomalaista AA-jäsentä, mutta moni heistäkin on läheinen ystäväni. Nyt yli 80-vuotiaana on mielenkiintoista katsoa omaa taivallustaan alkoholismista pitkäaikaisen raittiuden tuomaan uuteen elämään. En ole katunut sitä, että elämäni on valunut omia aikojaan menneisyyteen. Minulla olisi varmaankin ollut paremmat mahdollisuudet elämässä, jos en olisi Perinyt niitä olosuhteita, joissa lapsuuteni elin, tai sota-aikojen päämäärättömyyttä, mutta kyllä minä aika ajoin yritin muuttaa elämäntapaani pystymättä siihen. Alkoholismi on sairaus ja se iskee joskus sattumanvaraisesti erilaisiin ihmisiin, mutta omalla kohdallani en kyllä voi syyttää 8

9 siitä ketään muuta kuin itseäni. Luulin itsestäni enemmän kuin olisi ollut aihetta. Luulin voivani ratkaista kaikki omaa elämääni koskevat ongelmat siitäkin huolimatta, että epäonnistuin jatkuvasti yrityksissäni. Lopulta toisella puolella maapalloa asuva toverini sai minut... Perinteiden vastaanotto oli aluksi mielenkiintoista ja huvittavaakin. Vastavaikutus oli lievästi sanottuna sekava. Vain suurissa vaikeuksissa olevat ryhmät ottivat ne vakavasti. Joissakin piireissä niihin suhtauduttiin vihamielisesti, varsinkin niissä ryhmissä, joilla oli pitkät luettelot suojelevia sääntöjä ja ohjeita. Oli paljon välinpitämättömyyttäkin. Monet intellektuellit jäsenemme pauhasivat, että perinteissä ei ollut mitään muuta kuin yhteenveto minun omista AA:han kohdistuvista toiveista ja peloista. Tästä syystä aloin matkustella ja puhua paljon uusista Perinteistämme. Ihmiset olivat aluksi kohteliaasti kiinnostuneita, joskin on myönnettävä, että jotkut vaipuivat uneen sanatulvani aikana. Mutta jonkin ajan kuluttua vakuuttuneeksi elämänmuutoksen välttämättömyydestä. Hän sanoi, että vain Jumalan armosta voimme vapautua armottomasta pakkomielteestämme - ja minä uskoin. Palvelu - toipumisen perusta AA-Suomessa 50 v./kolumbus KUINKA PERINTEET ALKOIVAT VAIKUTTAA sain kirjeitä, jotka sisälsivät tämänkaltaisia ajatuksia: Bill, toivomme sinun tulevan puhumaan meille. Kerro meille, mihin kaikkiin paikkoihin kätkit pullojasi ja varsinkin siitä suuresta, äkillisesti välähtäneestä sielullisesta kokemuksestasi. Mutta, taivaan tähden, älä puhu enää noista kirotuista Perinteistä. Mutta aika muutti nopeasti tuon kaiken. Vain 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1950, Clevelandin juhlakokouksessa monet tuhannet AA:n jäsenet julistivat, että AA:n Perinteet, jotka silloin oli laadittu lyhyempään muotoon, muodostivat sen perustan, jolle toveriseuramme parhaiten voi toimia ja pysyä yhtenäisenä jatkuvasti. Bill W/ A.A. Palvelukäsikirja, Suomen AA kustannus ry s

10 Hellitä ja anna Jumalan ohjata Monet ongelmat voidaan ratkaista AA:n avulla Olen siirtänyt alkoholiongelmani Jumalan, Korkeamman Voiman (KV) huomaan. Tästä huolimatta minulla on ongelmia monissa muissa asioissa. Miten voin siirtää koko elämäni KV:n huomaan? Mitä tarkoitetaan tahtomme ja elämämme luovuttamisella KV:lle ja miten sen teemme? Pitäisikö hakea Häneltä apua vain juomaongelmaan? Vai onko apua tarjolla kaikkiin muihinkin elämän ongelmiin? Olemmeko sekä itsekkäitä että naiiveja, jos odotamme saavamme Häneltä ohjausta ja apua sosiaalisiin-, talous- ja terveysongelmiimme? Monet AA:n jäsenet vastaavat näihin kysymyksiin hyvää tarkoittavalla mutta paljastavalla tavalla: "Jos rukoilet perunoita, niin tartu kuokkaan." Selvästikin tämä sanonta viittaa siihen, että KV:n toimet ihmisten asioissa - jos KV:tä lainkaan on olemassa - ovat vähäisiä, eivätkä korvaa ihmisen omaa yrittämistä. Kuitenkaan ylläolevat ohjeet eivät vastaa vakavissaan olevan, huolestuneen alkoholistin tarpeisiin, koska tämä on täysin turhautunut ja masentunut ongelmiinsa, mitkä ovat yhtä hämääviä ja vaikeita kuin alkoholiongelma. Alkoholista vapautumisesta ei voi nauttia täysin rinnoin, kun muut ongelmat hyökkäävät päällekuin Viron sudet. Voimmeko selättää muut ongelmamme ja odottaa hyvää lopputulosta? 10 Me voimme voittaa ongelmamme ja tämä on Kolmannen Askeleen todellinen viesti. Se ei välittömästi koske vain ensimmäistä ryyppyä tai alkoholiongelmaa, vaan se kehottaa siirtämään tahtomme ja elämämme KV:n huomaan. Päämäärämme tulisi olla jumalatietoisuuden etsimistä ja kehittämistä itsessämme ja sallimista sen hallita elämäämme. Monien AA:n jäsenten kokemuksen mukaan jumalatietoisuus on löydettävissä ja se toimii. Rukous muuttaa asioita aina parempaan suuntaan. Täytyy ymmärtää, että ottamalla Kolmas Askel - hellitä ja anna Jumalan ohjata- ei vapauta omista henkilökohtaisista vastuista ja velvollisuuksista. Eikä se poista kuokan tarvetta perunoita haluttaessa. Mutta tämä on tapa - ehkäpä ainoa tapa - millä voimme kohdata oman osuutemme oikeassa hengessä ja suorittaa tehtävämme paremmin. Surullistahan on se, että ilman KV:tä raivokaskaan kuokkiminen ei juuri tuota perunoita. Koskaan ei pitäisi väheksyä hengellistä lähestymistapaa elämän ongelmiin. Päinvastoin vaaditaan maksimiälykkyys ja -sitkeys jumalallisen ohjauksen etsimisessä, koska kaikki todisteet kertovat meille, että elämä on suurelta osin vain fyysistä, älyllistä ja tunneperäistä. Mielemme täytyy jatkuvasti erottaa ne epäilyt ja pelot, jotka häiritsevät ju-

11 malatietoisuutta.tämä merkitsee hengellisen elämän asettamista kaiken muun edelle milloin vain se on mahdollista. Lyhytaikaiset ilot korvataan hengellisellä hyvinvoinnilla. Ne, jotka etsivät hengellistä lähestymistä elämäänsä, löytävät ongelmiinsa ratkaisut sekä saavuttavat luonteenlujuuden ja mielentyyneyden, mitä kadehtivat ne, jotka suhtautuvat ivallisesti koko jumalakysymykseen. Koska KV ei tavallisesti ilmaise itseään kellojen soitolla tai salamoinnilla, voin suunnistaa omilla asioihin liittyvillä tunteilla. Jos minulla on tunne KV:n läsnäolosta olipa se kuinka heikko ja katoava, niin todennäköisesti lähestyn asioitani oikeasta kulmasta. Minun on hyvä muistaa, että KV:n voima on aina valmis tulemaan elämääni, kun itse olen siihen valmis. Etsin jotakin, joka on kaikkialla ympärilläni, mutta jota en voi tajuta epäilyni, pelkojeni ja uskoni puutteen vuoksi. Tehtäväni on siis saada itseni pois hyvän tieltä. AA: n jäsen, joka tietää tämän kaiken, mutta ei voi edetä, voi harkita neljää eri tapaa lähestyä KV:tä. Ne ovat rukous, mietiskely, rakkaus ja palvelu. Saattaa olla niin, että KV haluaa minun etsivän Häntä suostumalla auttamaan jotakuta tai polvistumaan rukoukseen. Jos rukouksiini ei vastata, se saattaa johtua siitä, ettenhuolehdi heistä, jotka apuani tarvitsevat. Jos uskoni näyttää kuolleelta, voin saada sen henkiin 11 auttamalla muita erityisesti siten, että se edellyttää minulta henkilökohtaista ponnistelua ja uhrausta. Kaikki nämä neljä toimenpidettä ovat tärkeitä. AA:ssa usein korostetaan palvelun merkitystä sekä toimintaa yleensä. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä ilman vapaaehtoista palvelua AA kuolisi. AA:n sanoma ei leviä itsestään, jonkun on vietävä sitä eteenpäin. Mielenkiintoista on, että AA sai alkunsa palvelusta: eräs alkoholisti päätti vierailla Bill W: n luona kertomassa yksinkertaisesta ohjelmasta, minkä avulla hän itse oli pysynyt raittiina. Tästä tuli malli kaikkeen AA-toimintaan - ilman sitä AA ei olisi voinut syntyä. Jonkinlainen palvelutoiminta voi olla ainoa välitön keino AA:n jäsenelle, jota on kohdannut täydellinen tappio tai turhautuminen muissa elämän ongelmissa. Se voi tuntua pakenemiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Tuskin on käytännöllisempää menetelmää kuin pistää oma hengellinen kuntonsa järjestykseen ennenkuin yrittää selvittää muita ongelmiaan. Sillä, jos ei kykene lähestymään ongelmiaan oikeassa mielentilassa, niin on mahdollista ettei oikeaa ratkaisua löydy, vaan aiheutuu lisää ongelmia. KV on mukana palveluissa, Kun yritän auttaa muita, niin sutomaattisesti palvelen KV:tä. Jos en voi lähestyä palvelutoimintaa spontaanisti ja rakkaudella, niin minun tulisi tehdä seuraa-

12 vaksi paras asia: minun tulisi palvella siksi, koska se auttaa minua ongelmissani. Kuka tahansa AA:n jäsen alkaa muuttaa elämäänsä etsimällä parempia tapoja palvella muita. On luonnollisesti paljon erilaisia tapoja palvella esimerkiksi työskentelemällä tulokkaiden kanssa ja osallistumalla AA- kokouksiin. Mutta on myös muita palvelumuotoja, johon sisältyy kaikki kohtaamamme ihmiset jokapäiväisessä elämässämme. Voin auttaa muita ajattelemalla hyvää heistä. Muuttunut asenteeni heitä kohtaan auttaa heitä parempaan elämään. Voin luopua juoruilusta, mustasukkaisuudesta, arvostelusta ja kaikesta epäsovusta perheemme ja ystävien kesken. Jos voin tehdä jollekin hyvää, niin sopiva aika on juuri nyt. Jos yllä olevat keinot tuntuvat vaikeilta, niin kannattaa selvittää syyt siihen, sillä se voi olla esteenä KV:n läsnäolon tuntemiseen. Koskaan ei korosteta liikaa sitä, että lopuksi ajatukseni ja tekoni muita kohtaan värittää omaa hengellistä maailmaani. Tulen siksi mitä ajattelen ja teen. Ystävällisyys, anteeksianto, avarakatseisuus, huomaavaisuus vahvistavat selvästi niitä ominaisuuksia, jotka kohottavat tietoisuudeni kohti KV:n rakkautta. Pyytäessäni KV:tä ohjaamaan ja suuntamaan elämääni, pyydän rakkauden opastamaan minua. Saan AA:sta vain sen, mitä sinne itse annan. Jos haluan edistyä, on hyvä muistaa, että omat pelkoni ja ennakkoluuloni ovat todellisia esteitä. Onneksi kuka tahansa voi muuttaa käyttäytymistään huolimatta siitä kuinka vajavaista rakkaus muita kohtaan aikaisemmassa elämämässämme on ollut. Jotkut ajattelevat, että alkoholismin juuret ovat rakkauden puutteessa ja että kuitenkin alkoholisti on syntymälahjana saanut suuren rakastamisen kyvyn. Olipa totuus mikä tahansa, on selvää, että monet AA:n jäsenet todella haluavat auttaa kärsivää alkoholistia, vaikka eivät pidä toimintaansa minkäänlaisena hengellisenä toimenpiteenä. AA:n alkuperää ja sen kasvua itsessään voidaan kuvata vain yhtenä KV:n suuren potentiaalisen rakkauden ilmenemismuotona. On myös mahdollista, että jos suuri AA:n jäsenten joukko voisi todella tunnistaa potentiaalisen rakkauden olemassaolon, niin se voisi herättää AA:n toveriseurassamme vielä suurenpaa palveluhenkeä. Sillä mehän elämme vähärakkautisessa maailmassa, mikä on täynnä pelokkaita ihmisiä, jotka eivät tiedä, mistä saisi voimaa ja jotka eivät tiedä, että usko ja rakkaus KV:tä kohtaan on ainoa täydellinen vastaus pelkojen voittamiseksi. Todella rakastava henkilö ei voi valehdella, pettää, varastaa, kieltäytyä avusta tai tehdä jotain muuta. Ainoa todella tarpeellinen käsky on: rakasta Jumalaa ja lä- 12

13 himmäistäsi niinkuin itseäsi. Kasvuni AA:ssa tarvitsee ravinnokseen rukousta ja mietiskelyä. Tällaiseen toimintaan suhtaudutaan usein kevyesti AA:ssa, vaikka vain silmäily AA:n Isoon kirjaan saa lukijan vakuuttuneeksi, että AA:n alkuaikojen jäsenet luottivat vakaasti rukoukseen ja mietiskelyyn ja raportoivat merkkittävistä tuloksista. Rukoilu muutti heidän ajattelutapansa ja tuotti merkittäviä tuloksia heidän elämäänsä. Ilmeisesti rukouksen menestys, samoin kuin rakkaus ja palvelu, perustuu sopusointuun ja vilpittömyyteen. Joka tapauksessa rukouksen ja mietiskelyn tarkoitus on mukautua KV:n tahtoon ja pyytää Häntä johtamaan ja inspiroimaan meitä. Tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Sekä Kolmas että Yhdestoista Askel sisältävät tämän ajatuksen ja jälkimmäistä tulisi minun soveltaa päivittäin. Tietoisen yhteyden harjoittamista KV: hen Yhdennentoista Askeleen mukaisesti on erittäin merkityksellistä, sillä se lupaa, että rukous ja mietiskely tuo onnellisen lopputuloksen lisääntyneenä tietoisuutena KV:n läsnäolosta. Kukaan järkevä ihminen ei yritä jatkaa keskustelua toisen kanssa, ellei tämä ole kuuloetäisyydellä. Samalla tavalla keskustelu KV:n kanssa on tehotonta, ellei usko siihen, että on puheyhteydessä KV:n kanssa. Niinpä on hyödyllistä aloittaa keskustelu ensin poistamalla mielestä maalliset asiat. Muuten on vaarana, että omat itsekkäät halut maamioituvat muka saaduiksi ohjeiksi. On selvää, etten voi antaa ohjeita KV:lle siitä mihin suuntaa hänen ohjauksensa tulisi tapahtua. KV tietää tarpeeni ennenkuin niitä pyydän. Minulta puuttuu kyky nähdä nurkan ympäri, koska minulla ei ole huomisen periskooppia. Se, mitä tänään vaadin, voi seuraavalla viikolla osoittautua vikatikiksi. Se, mitä toivon itselleni, voikin paremmin sopia jollekin muulle. En myöskään voi toivoa mitää sellaista itselleni, mistä olisi vahinkoa jollekin muulle. Se, että pyrin hengellisyyteen, ei merkitse sitä, että KV suosisi minua muiden kustannuksella. Yksilönä minun tulisi entistä voimakkaammin hyväksyä muiden vähemmän onnellisten hyvinvointi. Jos todella annan KV:n ohjata elämääni, niin todennäköisenä tuloksena on peloista ja huolista vapautuminen. Ilmeisesti olen toiveikas siitä, ettei ratkaisu toisi minulle enempää tilapäistä tuskaa tai tappioita. Jos näin käy, niin KV ei niitä ole aiheuttanut, vaan oma eristäytymiseni Hänestä. Todellakin KV:n tahto minun suhteen on, että saan elää täysipainoista onnellista elämää kaikilla tasoilla: fyysisesti, tunne-elämässä sekä älyllisesti ja hengellisesti. Hän tietää minun taloudelliset ja sosiaaliset tarpeeni. Mutta 13

14 liian usein minun todellinen tarpeeni olisi luopua tietyistä asioista, jotta saisin tietoisen yhteyden KV:hen. Voin mielessäni asettaa ensi sijalle nämä omat asiani etsiessäni turvallisuutta ja voimaa, vaikka avunantajan tulisi olla KV. Siksi on joskus hyvä, että asiat karkaa-vat käsistä ja pakottavat hakemaan apua. Tämähän tapahtui... silloinkin, kun juomisestani tuli katastrofi. Minun suuri tarpeeni - lähestyimpä KV:tä miten tahansa - on tietää, että KV rakastaa myös minua ja että hänen avullaan kaikki on mahdollista. Jos etsin Häntä, havaitsen, että hän suhtautuu minuun kuin tuhlaajapoikaan. Kuka voikaan pyytää tätä enempää. M.D.B / AAGrapevine/Pena K AA:N PERINNE Niille, jotka ovat tulleet Nimetömien Alkoholistien piiriin, AA on merkinnyt eroa kurjuuden ja raittiuden välillä, ja usein eroa elämän ja kuoleman välillä. AA voi tietenkin merkitä tätä kaikkea lukemattomille alkoholisteille, joita se ei ole vielä tavoittanut. Sen tähden ei millään ihmisten yhteenliittymällä ole ollut niin suurta tarvetta pysyä tehokkaana ja yhtenäisenä. Me alkoholistit käsitämme, että meidän on tehtävä työtä yhdessä ja pysyttävä yhdessä, tai muuten suurin osa meistä kuolee yksin. Nimettömien Alkoholistien Kaksitoista Perinnettä ovat meidän AA:laisten käsityksen mukaan paras vastaus kysymyksiin Kuinka AA voi parhaiten toimia? Kuinka AA parhaiten pysyy eheänä ja säilyy? Nimettömät Alkoholistit No niin Herra A. Kertokaapa minulle nyt rehellisesti asiat mitkä ensiksi tulevat mieleenne 14

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009 AA- alkoholistien oma-apuryhmä Juha Kemppinen 2009 AA:n 12 askelta: 1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

Lisätiedot

Kuka, minäkö. ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit

Kuka, minäkö. ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit ? Kuka, minäkö ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit Kuka, minäkö? Eivät kaikki alkoholin käyttäjät ole alkoholisteja. Monet voivat juoda normaalisti ja elää normaalia elämää. AA:lla ei ole mitään

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 osa 7 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askeleen 6. askel kuuluu:

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 osa 8 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askeleen 7. askel kuuluu:

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä.

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä. MERKKIEN SELITYKSET: Koko tunnin pääajatus Kinkkinen pähkinä purtavaksi Viisastelijat kertovat joka tunti paljastuvan opetuslapsen huippuominaisuuden Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot päästäksesi jatkamaan

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko?

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Juuri tänään Kohtaa sairaus nimeltä alkoholismi Riippuvuussairauden käsite Sairauden eteneminen ihmisen käytöksenä Tunnistamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot