SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015"

Transkriptio

1 SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 Kuva: AA grapevine "Sehän on noin 12 askeleen päässä täältä. Voisimmekohan tehdä sen! " Yksi onnettomimpia ihmisiä maailmassa on krooninen alkoholisti, joka todella haluaa nauttia elämästään kuten ennen, mutta ei voi kuvitella elämäänsä ilman alkoholia. Hän ajattelee pakonomaisesti, että jonain päivänä hän kykenee hallitsemaan juomistaan ja elämään normaalia elämää. AA:n jäseninä me uskomme, että alkoholismi on tappava sairaus. Useiden alkoholismista kärivien miesten ja naisten on vaikea uskoa tätä. Anonyymit alkoholistit, Kuka minäkö s. 3

2 AA - Alcoholics Anonymous on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole sidoksissa mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen, tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkokoholisteja saavuttamaan raittius. Copyright AA Grapevine SELVÄ -lehden tarkoitus SELVÄ -lehti on AA:n jäsenille tarkoitettu lehti. Se voi sisältää kirjoituksia, artikkeleita, mielipiteitä, kokemuksia sekä tiedotuksia AA:laisista tapahtumista Suomessa. Sen on tarkoitus olla ajankohtainen ja hyödyllinen tiedotuskanava AA -toveriseuran jäsenille. Siinä julkaistut kirjoitukset ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne edusta mitään muuta AA:laista näkemystä. Kirjoitukset ovat hyvän AA:laisen hengen ja perinteiden mukaisia, eikä niiden ole tarkoitus loukata ketään. Lehti pyrkii olemaan vastuullinen ja avuksi alkoholisteille sekä jakamaan kokemusta, voimaa ja toivoa. Se yrittää välittää AA:laista sanomaa alkoholisteille ja toteuttaa AA -periaatteita kaikissa toimissa! Vuonna 2015 ilmestyy SELVÄ yhteensä kahdeksan kertaa; tammi-, helmi-, huhti-, touko-, heinä,-, elo-, loka- ja marraskuussa. Aineistopäivä on aina edeltävän kuun 25. päivä. Ilmoittelussa olisi hyvä huomioida kuukaudet, jolloin selvä ei ilmesty. HUOM! Ilmoittelu seuraaviin osoitteisiin: SELVÄ -lehteen (paperi- ja nettiversio). Palvelukeskus Kolmioon Palkkatilankatu 1 C, Helsinki org AA:n jäsenille tapahtumakalenteriin (www.aasuomi.fi) 2

3 SELVÄHÄN SE Tänä vuonna AA täyttää 80 vuotta. Se on siis historiallisesti katsoen vielä melko uusi juttu. Toiminnassa on yhä mukana ihmisiä, jotka ovat syntyneet tähän maailmaan, jo ennen yhteisömme alkupäiviä. Vaikka AA:n ohjelma onkin monien usein nuorempien jäsenten mielestä vanhanaikainen. Mistähän tällainen käsitys syntyy aina uudelleen ja uudelleen halutaan tehdä AA:sta nykyaikaisempi ja paremmin vallitseviin oloihin sopiva. Kikat ovat kuitenkin aina suurinpiirtein samat. Taklataan kirjallisuudessamme oleviin yksittäisiin sanoihin ja halutaan muuttaa totuttuja tekstejä oman mielen mukaisiksi. AA-ohjelman askelten, perinteiden ja käsitteiden sisältämän viestin olisi varmasti hyvä vastata mahdollisimman tarkoin alkuperäistä tekstiä. Muutoksen halu, ei useinkaan kohdistu vain AA-ohjelman käännöksiin. Koska myös yksittäisten AA-laisten kirjoitukset tuntuvat olevan korjausten kohteena. Tästä on hyvä- nä esimerkkinä mm. Rautakeuhko joka löytyy Bill W:n kirjoittamasta esseekokoelmasta 12&12. Vaatimuksia sanan muuttamiseksi olen vuosien varrella saanut kuullut aika usein. Perusteluna on tavallisesti se, etteivät nykyaikaiset uudet 3 tulokkaat ole koskaan kuulleetkaan mistään rautakeuhkosta eivätkä tämän vuoksi voi ymmärtää näin vanhanaikaista kieltä. Tämä jos mikä on uusien AA-laisten älykkyyden aliarvioimista. Mistähän tämänkaltaiset muutostarpeet kumpuavat? Mahtaakohan olla niin, että on syntynyt väärinkäsitys ohjelman sisällöstä. Ei AA:n askelissa, perinteissä eikä käsitteissäkään ole mitään rautakeuhkoa. Toisin sanoen ihmiset ovat alkaneet pitämään Bill W:n esseekokoelmaa AA:n ohjelmana. Sitä se ei suinkaan ole. 12&12 kirja on Bill W:n hengen tuote eikä sen sanoja voi mennä mielivaltaisesti muuttamaan. Myös tällainen hengentuote on käännettävä suomenkielelle mahdollisimman tarkoin. Alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa nyt vain puhutaan rautakeuhkosta. Silloin se myös kuuluu oleellisena osana Bill W:n tekstiin. AA-kirjallisuuden uusien käännösten yms. korjausten tekemiseen on haettava lupa julkaisuoikeuden omistajalta, joka hyväksytyn kirjallisuutemme osalta on A.A. W.S, Inc New Yorkissa. Mikään ei tietenkään estä ketä tahansa kirjoittamasta omaa essee kokoelmaansa AA:n ohjelman pohjalta. Näinhän on jo tehtykin useita kertoja. Kolumbus mm. kirjoitti aikanaan askelten pohjalta ainakin kaksi teosta. On muitakin suomalaisia AAohjelman pohjalta tehtyjä essee kokoelmia, joita ei vain ole laajemmin julkaistu. Sekatoimittaja

4 HENKILÖKOHTAINEN TOIPUMINEN Ensimmäinen perinne: Yhteisen [common] menestyksemme tulisi olla etusijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä [unity]. Kun vuosia sitten istuin ensimmäisessä AA-kokouksessa, koin todeksi Ison kirjan tekstin: Minä olen yksi heistä. Seinätaulusta luin tienviitan: Yhteisen menestyksemme tulisi olla etusijalla; Olin löytänyt toveripiirin ja sille suunnan. Aikanaan opin, että AA:n ympyrä on koko maailma. Sen sisällä olevan kolmion kanta on toipuminen, 12 askelta. Vasen kylki on yhtenäisyys, 12 perinnettä ja oikea kylki on palvelu, 12 käsitettä. Yhtenäisyys ei merkitse yhdessä olemista tai tekemistä, vaan perinteitä kokonaisuutena. Ensimmäinen perinne on jo yksinään kova väite, jonka perusteluksi esitetään henkilökohtainen toipuminen. Koin ajan, kun Suomen AA kasvoi voimakkaasti. Sitä vauhtia viettäisi 1300 jäsentä tänä vuonna 1-vuotisjuhlaa. Määrä kääntyi 615:stä äkkiä laskuun, kiihtyi 17 vuotta niin, että vuoden 1997 jälkeen ei enää tilastoja julkaistu (Lähteet: Tiedotuksia lehti ja juhlakirja AA Suomessa 50 vuotta, sivu 78). Kun Iso kirja painettiin, maailmassa oli noin sata AA-jäsentä. Vuoden kuluessa määrä suureni kahteen sataan, kun pari sanomalehteä julkaisi artikkelin AA:sta. Jack Alexander kirjoitti 1941 Saturday Evening Postiin, ja 4 jäsenmäärä nelinkertaistui 2000:sta 8000:een. Mistä yhdessä vuodessa saatiin 6000 uudelle jäsenelle kummit ja miten sittemmin uudet ryhmät yhtenäisiksi? Oli saatu terävä työkalu käteen, sille piti vain kirjoittaa käyttöohje. Perinteet eivät kiellä ja katso taaksepäin vaan eteenpäin ja innostavat. Grapevine-lehti julkaisi 12 kohtaa tulevaisuutemme varmistamiseksi (perinteiden pitkät muodot) ja tiivisti ne lyhyiksi 1947 Kun yhtenäisyys vahvistettiin Clevelandissa ensimmäisessä kansainvälisessä juhla-kokouksessa 1950, AA:ssa oli jo ryhmää. Nyt maailmassa on ryhmää ja runsaat kaksi miljoonaa jäsentä. Perinteitä noudattamalla AA pysyy kaikkialla samana, koska Genral Sevice Board, Inc. (vanhimman valtuustorakenteen palveluneuvosto) suojelee (englannin kielisiä) 12 perinnettä ja 12 askelta asiattomilta muutoksilta. Vanhimman valtuustorakenteen maiden väkilukuun suhteutettuna Suomen AA:- ssa olisi nyt monta kymmentä tuhatta jäsentä ja ryhmiäkin pari tuhatta. Silloin alun vauhti yksi yksivuotias yhtä ryhmää kohti yhdessä vuodessa ylittäisi hyvin 1300 määrän. Mistä ero johtuu? Ensimmäinen perinne esittää syyksi epäyhtenäisyyttä, jota Suomessa lietsottiin jo 1960-luvulla muutta-

5 malla perinteitä omintakeisiksi, vaikka niin ei yhteisen päätöksen mukaan saanut tehdä. Hengellinen vääristetään kauttaaltaan henkiseksi, eikä kirjamme kustantaja korjaa vaan pikemminkin lisää perinteisiin epämääräisiä ilmaisuja. 5 AA:n tulokkaista 90 prosenttia äänestää jaloillaan, ja jos yhdessä toimimisen nimissä heitä seuraisin, tuolini jäisi tyhjäksi. Kaksitoista perinnettä innostavat kokemuksena, mitä seuraa, kun yhtenäisyyttä noudatetaan. Kimmo VIIMEINEN SUURI RATKAISUMME Ensi vuonna, kesäkuun 10. päivänä 1955, vietämme AA:n 20-vuotissyntymäpäivää. Mutta ei tässä kaikki. Sillä vuonna 1955, tämä seura tekee viimeisen suuren päätöksensä koskien sen lopullista muotoa ja sisältöä. Mikä sitten on oleva tämä vakava päätös? Tämän vuoden huhtikuussa AA:n palveluvaltuusto kokoontui New Yorkissa neljättä, ja samalla viimeistä kertaa, sovitun kokeilukauden puitteissa. Kuten useimmat meistä tietävät, tämä meidän valtuustokokouksemme on se instrumentti, jonka avulla maailmanlaajuinen AA tulee pian kykeneväksi ottamaan täyden ohjeistus- ja valvontavastuun yleispalvelustaan ja päätehtävistään; kaikista niistä elintärkeistä palvelutoiminnoista, jotka ovat tähän saakka keskittyneet säätiömme, palvelutoimistomme ja julkaisu-toiminnastamme vastaavien elimien, kustannusyhtiön ja Grapevinen, hoidettaviksi. Nelivuotisen kokeilun aikana, jossa AA:ta on saanut ohjata... sen oma ryhmäomatunto, kaikkien USA:n ja Kanadan osavaltioiden ja alueiden valitut edustajat ovat kokoontuneet yhteen säätiömme luottamusmiesten ja toimihenkilöiden kanssa tänne New Yorkiin päättämään, voiko AA kokonaisuutena tosiaan toimia itsenäisesti, voiko se nyt turvallisesti ottaa Kolmannen Perinnön palvelut omiin käsiinsä tulevina aikoina tästä eteenpäin. Me, jotka olemme jännittyneinä seuranneet aloittelevan valtuustomme ottavan ensimmäisiä askeliaan ja olemme nähneet sen saavan vähitellen muotoa, sisältöä ja voimaa, olemme tänään äärimmäisen luottavaisella mielellä. Uskomme, että valtuustomme, kun se kiinteästi liitetään samanlaisten valtuustojen toimintaan jokaisessa kaukaisessa maassa, voi ehdottomasti taata AA:n elossapysymisen, yhtenäisyyden ja toiminnan kaikkialla maailmassa. Me olemme syvästi vakuuttuneita, että tämä uusi valonsäde voi ylittää kaikki myrskyt ja vaarat, joita vuodet voivat tuoda

6 tullessaan. Ensimmäistä kertaa olemme varmoja, että AA on vakaa ja turvattu. Siksi tämä vuoden 1955 suuri tapahtuma tulee olemaan päätöksemme tehdä tästä vastasyntyneestä palveluvaltuustosta pysyvä osa AA:n elämää. Tämä peruuttamaton askel merkitsee AA:n palvelurakenteen Toipuminen, Yhtenäisyys ja Palvelu - täyttä loppuunsaattamista. Se tulee olemaan päivä, jolloin julistamme Jumalan ja maailman silmissä ottavamme täyden vastuun ja tulevamme täysi-ikäisiksi.... Silloin kolmas ja viimeinen Perintömme Palvelun Perintö on siirtynyt vanhojen jäsenten sellaisten kuin tri Bob ja minä käsistä teille, jotka olette tämän päivän ja huomisen AA. Tässä on oleva vuoden 1955 suunnaton merkitys: olemassaolomme 20-vuotispäivä ja AA:n viimeisen suuren ratkaisun hetki. Olkoon tämä Jumalan tahto meille kaikille Amen. Bill W. kesäkuu 1954 Copyright 1988 by The AA Grapevine, Inc. The language of the heart Bill W. s Grapevine writings. LAIVA KIRJAN LOPUSTA Pikkuoppaassamme sanotaan virheittemme pujahtavan elämäämme, jos annamme niille puolikin tilaisuutta. Se on juttu, jota pitää harjoitella hyvän sään aikana. Se on liiankin totta! Ilmeisesti emme koskaan pääse täysin vapautumaan aikaisemmista asenteistamme, ja ne tulevat elämämme oven raosta, jos emme osaa pitää pitää sitä tiukasti suljettuna. Siis eilinen on mennyttä ja nyt eletään tätä päivää tulevaisuutta varten. Tietysti meillä on mahdollisuus elää kuten ennenkin, mutta tulos on sitten sama kuin ennenkin. Vain Jumalan armosta voimme katkaista kehässä kulkemisen, mutta oma osuus siinäkin on tehtävä. Haluan elää normaalin ihmisen tapaan, vaikka henki menisi! Jos en tätä opi niin henki menee kuitenkin! Kolumbus 80 v. sivut

7 Elämä on sellaista, että siihen voi tulla yllättäviä muutoksia. Joskus yllätykset ovat miellyttäviä, joskus eivät. Harvat ihmiset odottavat muutoksia - elämäänsä lukuunottamatta lottovoittoja. Todellisuudessa niitäkään rahoja ei kertyisi elleivät niin monet sijoittaisi rahojaan arpapeleihin. No, se olkoon jokaisen oma asia, ja kyllä sekin on totta, että monet AA-jäsenetkin ovat paikanneet taskujaan erilaisilla onnenpotkuilla. AA:n toiminta perustuu johonkin muuhun. Tietysti me osallistumme myös kaikenmaailman markkinatouhuihin, mutta sisimmässämme olemme asennoituneet johonkin vakavampaan - varmempaan. Olisiko AA:n jäseneksi ryhtyminen varmempaa rikastumista kuin arvan osto, veikkaus tai lottoaminen. Olemme kokeneet matkan varrella yllätyksiä ja menestystä, mutta myös epätoivoa. Vain harvat ihmiset joutuvat elämään niin erilaista elämää kuin ovat suun-nitelleet ja mihin heillä olisi alunperin ollut edellytkset. Kohtalolla on sormensa pelissä meillä jokaisella. Elämä ei kulje haluamallamme tavalla, tai sitten se viskelee meitä ylös ja alas - aivan kuten se tahtoo. Me olemme vain pelinappuloita elämän suuressa murhenäytelmässä. Mutta syntyään me olemme kaikki Isän lapsia. Yhteiskunta on ELÄMÄN MUUTOS 7 jakaantunut hyvä ja huono-osaisiin, mutta elämän loppuselvityksessä eivät ehkä käy samat arvot kuin täällä maan päällä. Kuitenkin me olemme täällä vain käymässä ja valmistautumassa ikuisuutta - tai elämme ikuisuutta lapsiemme kautta. mene ja tiedä, mitä kaikkea on elämämme tuolla puolen. Tosin meidän ei tarvitse sitä tietääkään, mutta omatuntomme iloitsee jos olemme eläneet niin, ettei tarvitse jälkeenpäin katua. Olemme kaikki saaneet matkaeväiksi jonkinlaiset edellytykset selviytyä täällä. Niitä eväitä ovat valmistaneet menneet sukupolvet ja Suomessa erityisen vaikeissa olosuhteissa. Perimämme valmistaa pohjan, jolta ponnistaa, mutta loppu on sitten ainakin osittain omissa käsissämme. Aloittaessani raittiutta minä, jouduin ymmälleni. En tiennyt missä asioissa olin ollut oikeassa, missä väärässä. Kummini kehoitti laittamaan itsetutkistelussa myönteiset tekijät yhteen sarakkeeseen ja kielteiset toiseen. Mutta kun yritin niin tehdä, meni sormi suuhun. En tiennyt mikä elämässäni oli oikein, mikä väärin. En kai olisi elänyt niin mielettömästi, jos olisin paremmin ymmärtänyt itseäni. Suoritin AA:n Neljättä Askelta sen jälkeen kun olin saanut varmuuden, että en sekoa entistä enempää selvitellessäni omaa sielunelämääni Ennen antautumista

8 en siihen kyennyt. Entä, mitä löysin? Esimerkiksi alkoholismini koostui monista tekijöistä. Ne olosuhteet, joissa elin, johtivat kokeiluihin ja edelleen alkoholismiin, mutta toisaalta taas alkoholismini vaikutti erittäin paljon siihen, että elämäni puitteet pysyivät heikkoina. AA:ssa sanottiin pahimpia luonteenpiirteitä olevan itsesäälin ja katkeruuden. Minulla ne olivat aivan liian voimakkaita tekijöitä, mutta kukapa ei olisi siinä tilanteessa säälinyt itseään ja ollut katkera elämälle, joka oli jakanut lahjojaan niin epätasaisesti. Jatkoin luetteloa todeten, että samat luonteenpiirteet, jotka tukivat alkoholismiani, myös johtuivat juopottelustani, kuten laiskuus, vastuuttomuus, itsepäisyys, saamattomuus, huolimattomuus, jne. Vain kaiken kestävä terveys teki mahdolliseksi sellaisen elämänmenon - siis nimenomaan fyysinen terveys. Jos olisin ollut henkisesti terve, en varmaankaan olisi elänyt sillä tavalla. Minulla oli erittäin paljon tovereita. Olin joutunut keskelle ihmispaljoutta jo kansakoulu ja kesäsiirtola aikoina, mutta talvisota lisäsi tuttavapiiriäni tuhannella miehellä koska olin kirjurina taloustoimistossa, jossa laadin päivärahalistat ja sitten otin kuittaukset ja maksoin jokaiselle henkilökohtaisesti. Sotien jälkeen menin töihin Helsingin telakalle. Tottuneena istumaan kirjoituskoneen ääressä. jouduin jälleen varastomiehenä ja tilapäisesti esimiehenäkin hoitamaan tehtäviäni tuhannen miehen keskellä. Kun pääsin AA:han, oletin tuntevani suurinpiirtein jokaisen helsinkiläisen juopon, mutta tapasinkin vain miehiä, jotka olivat perheellisiä viikonloppu juoppoja. No, tilanne muuttui kun alkoholismin tuntemus lisääntyi ja monet hyvässä asemassa olevat miehet - ja naiset - hyväksyivät alkoholisminsa ja etsivät ratkaisua Aa-toiminnasta. Jälleen jouduin konekirjoiitustaitoisena pitämään yhteyttä eri puolilla maatamme asuvien ja AA:sta apua etsivien kanssa. En tietystikään tunne läheskään kaikkia yli suomalaista AA-jäsentä, mutta moni heistäkin on läheinen ystäväni. Nyt yli 80-vuotiaana on mielenkiintoista katsoa omaa taivallustaan alkoholismista pitkäaikaisen raittiuden tuomaan uuteen elämään. En ole katunut sitä, että elämäni on valunut omia aikojaan menneisyyteen. Minulla olisi varmaankin ollut paremmat mahdollisuudet elämässä, jos en olisi Perinyt niitä olosuhteita, joissa lapsuuteni elin, tai sota-aikojen päämäärättömyyttä, mutta kyllä minä aika ajoin yritin muuttaa elämäntapaani pystymättä siihen. Alkoholismi on sairaus ja se iskee joskus sattumanvaraisesti erilaisiin ihmisiin, mutta omalla kohdallani en kyllä voi syyttää 8

9 siitä ketään muuta kuin itseäni. Luulin itsestäni enemmän kuin olisi ollut aihetta. Luulin voivani ratkaista kaikki omaa elämääni koskevat ongelmat siitäkin huolimatta, että epäonnistuin jatkuvasti yrityksissäni. Lopulta toisella puolella maapalloa asuva toverini sai minut... Perinteiden vastaanotto oli aluksi mielenkiintoista ja huvittavaakin. Vastavaikutus oli lievästi sanottuna sekava. Vain suurissa vaikeuksissa olevat ryhmät ottivat ne vakavasti. Joissakin piireissä niihin suhtauduttiin vihamielisesti, varsinkin niissä ryhmissä, joilla oli pitkät luettelot suojelevia sääntöjä ja ohjeita. Oli paljon välinpitämättömyyttäkin. Monet intellektuellit jäsenemme pauhasivat, että perinteissä ei ollut mitään muuta kuin yhteenveto minun omista AA:han kohdistuvista toiveista ja peloista. Tästä syystä aloin matkustella ja puhua paljon uusista Perinteistämme. Ihmiset olivat aluksi kohteliaasti kiinnostuneita, joskin on myönnettävä, että jotkut vaipuivat uneen sanatulvani aikana. Mutta jonkin ajan kuluttua vakuuttuneeksi elämänmuutoksen välttämättömyydestä. Hän sanoi, että vain Jumalan armosta voimme vapautua armottomasta pakkomielteestämme - ja minä uskoin. Palvelu - toipumisen perusta AA-Suomessa 50 v./kolumbus KUINKA PERINTEET ALKOIVAT VAIKUTTAA sain kirjeitä, jotka sisälsivät tämänkaltaisia ajatuksia: Bill, toivomme sinun tulevan puhumaan meille. Kerro meille, mihin kaikkiin paikkoihin kätkit pullojasi ja varsinkin siitä suuresta, äkillisesti välähtäneestä sielullisesta kokemuksestasi. Mutta, taivaan tähden, älä puhu enää noista kirotuista Perinteistä. Mutta aika muutti nopeasti tuon kaiken. Vain 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1950, Clevelandin juhlakokouksessa monet tuhannet AA:n jäsenet julistivat, että AA:n Perinteet, jotka silloin oli laadittu lyhyempään muotoon, muodostivat sen perustan, jolle toveriseuramme parhaiten voi toimia ja pysyä yhtenäisenä jatkuvasti. Bill W/ A.A. Palvelukäsikirja, Suomen AA kustannus ry s

10 Hellitä ja anna Jumalan ohjata Monet ongelmat voidaan ratkaista AA:n avulla Olen siirtänyt alkoholiongelmani Jumalan, Korkeamman Voiman (KV) huomaan. Tästä huolimatta minulla on ongelmia monissa muissa asioissa. Miten voin siirtää koko elämäni KV:n huomaan? Mitä tarkoitetaan tahtomme ja elämämme luovuttamisella KV:lle ja miten sen teemme? Pitäisikö hakea Häneltä apua vain juomaongelmaan? Vai onko apua tarjolla kaikkiin muihinkin elämän ongelmiin? Olemmeko sekä itsekkäitä että naiiveja, jos odotamme saavamme Häneltä ohjausta ja apua sosiaalisiin-, talous- ja terveysongelmiimme? Monet AA:n jäsenet vastaavat näihin kysymyksiin hyvää tarkoittavalla mutta paljastavalla tavalla: "Jos rukoilet perunoita, niin tartu kuokkaan." Selvästikin tämä sanonta viittaa siihen, että KV:n toimet ihmisten asioissa - jos KV:tä lainkaan on olemassa - ovat vähäisiä, eivätkä korvaa ihmisen omaa yrittämistä. Kuitenkaan ylläolevat ohjeet eivät vastaa vakavissaan olevan, huolestuneen alkoholistin tarpeisiin, koska tämä on täysin turhautunut ja masentunut ongelmiinsa, mitkä ovat yhtä hämääviä ja vaikeita kuin alkoholiongelma. Alkoholista vapautumisesta ei voi nauttia täysin rinnoin, kun muut ongelmat hyökkäävät päällekuin Viron sudet. Voimmeko selättää muut ongelmamme ja odottaa hyvää lopputulosta? 10 Me voimme voittaa ongelmamme ja tämä on Kolmannen Askeleen todellinen viesti. Se ei välittömästi koske vain ensimmäistä ryyppyä tai alkoholiongelmaa, vaan se kehottaa siirtämään tahtomme ja elämämme KV:n huomaan. Päämäärämme tulisi olla jumalatietoisuuden etsimistä ja kehittämistä itsessämme ja sallimista sen hallita elämäämme. Monien AA:n jäsenten kokemuksen mukaan jumalatietoisuus on löydettävissä ja se toimii. Rukous muuttaa asioita aina parempaan suuntaan. Täytyy ymmärtää, että ottamalla Kolmas Askel - hellitä ja anna Jumalan ohjata- ei vapauta omista henkilökohtaisista vastuista ja velvollisuuksista. Eikä se poista kuokan tarvetta perunoita haluttaessa. Mutta tämä on tapa - ehkäpä ainoa tapa - millä voimme kohdata oman osuutemme oikeassa hengessä ja suorittaa tehtävämme paremmin. Surullistahan on se, että ilman KV:tä raivokaskaan kuokkiminen ei juuri tuota perunoita. Koskaan ei pitäisi väheksyä hengellistä lähestymistapaa elämän ongelmiin. Päinvastoin vaaditaan maksimiälykkyys ja -sitkeys jumalallisen ohjauksen etsimisessä, koska kaikki todisteet kertovat meille, että elämä on suurelta osin vain fyysistä, älyllistä ja tunneperäistä. Mielemme täytyy jatkuvasti erottaa ne epäilyt ja pelot, jotka häiritsevät ju-

11 malatietoisuutta.tämä merkitsee hengellisen elämän asettamista kaiken muun edelle milloin vain se on mahdollista. Lyhytaikaiset ilot korvataan hengellisellä hyvinvoinnilla. Ne, jotka etsivät hengellistä lähestymistä elämäänsä, löytävät ongelmiinsa ratkaisut sekä saavuttavat luonteenlujuuden ja mielentyyneyden, mitä kadehtivat ne, jotka suhtautuvat ivallisesti koko jumalakysymykseen. Koska KV ei tavallisesti ilmaise itseään kellojen soitolla tai salamoinnilla, voin suunnistaa omilla asioihin liittyvillä tunteilla. Jos minulla on tunne KV:n läsnäolosta olipa se kuinka heikko ja katoava, niin todennäköisesti lähestyn asioitani oikeasta kulmasta. Minun on hyvä muistaa, että KV:n voima on aina valmis tulemaan elämääni, kun itse olen siihen valmis. Etsin jotakin, joka on kaikkialla ympärilläni, mutta jota en voi tajuta epäilyni, pelkojeni ja uskoni puutteen vuoksi. Tehtäväni on siis saada itseni pois hyvän tieltä. AA: n jäsen, joka tietää tämän kaiken, mutta ei voi edetä, voi harkita neljää eri tapaa lähestyä KV:tä. Ne ovat rukous, mietiskely, rakkaus ja palvelu. Saattaa olla niin, että KV haluaa minun etsivän Häntä suostumalla auttamaan jotakuta tai polvistumaan rukoukseen. Jos rukouksiini ei vastata, se saattaa johtua siitä, ettenhuolehdi heistä, jotka apuani tarvitsevat. Jos uskoni näyttää kuolleelta, voin saada sen henkiin 11 auttamalla muita erityisesti siten, että se edellyttää minulta henkilökohtaista ponnistelua ja uhrausta. Kaikki nämä neljä toimenpidettä ovat tärkeitä. AA:ssa usein korostetaan palvelun merkitystä sekä toimintaa yleensä. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä ilman vapaaehtoista palvelua AA kuolisi. AA:n sanoma ei leviä itsestään, jonkun on vietävä sitä eteenpäin. Mielenkiintoista on, että AA sai alkunsa palvelusta: eräs alkoholisti päätti vierailla Bill W: n luona kertomassa yksinkertaisesta ohjelmasta, minkä avulla hän itse oli pysynyt raittiina. Tästä tuli malli kaikkeen AA-toimintaan - ilman sitä AA ei olisi voinut syntyä. Jonkinlainen palvelutoiminta voi olla ainoa välitön keino AA:n jäsenelle, jota on kohdannut täydellinen tappio tai turhautuminen muissa elämän ongelmissa. Se voi tuntua pakenemiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Tuskin on käytännöllisempää menetelmää kuin pistää oma hengellinen kuntonsa järjestykseen ennenkuin yrittää selvittää muita ongelmiaan. Sillä, jos ei kykene lähestymään ongelmiaan oikeassa mielentilassa, niin on mahdollista ettei oikeaa ratkaisua löydy, vaan aiheutuu lisää ongelmia. KV on mukana palveluissa, Kun yritän auttaa muita, niin sutomaattisesti palvelen KV:tä. Jos en voi lähestyä palvelutoimintaa spontaanisti ja rakkaudella, niin minun tulisi tehdä seuraa-

12 vaksi paras asia: minun tulisi palvella siksi, koska se auttaa minua ongelmissani. Kuka tahansa AA:n jäsen alkaa muuttaa elämäänsä etsimällä parempia tapoja palvella muita. On luonnollisesti paljon erilaisia tapoja palvella esimerkiksi työskentelemällä tulokkaiden kanssa ja osallistumalla AA- kokouksiin. Mutta on myös muita palvelumuotoja, johon sisältyy kaikki kohtaamamme ihmiset jokapäiväisessä elämässämme. Voin auttaa muita ajattelemalla hyvää heistä. Muuttunut asenteeni heitä kohtaan auttaa heitä parempaan elämään. Voin luopua juoruilusta, mustasukkaisuudesta, arvostelusta ja kaikesta epäsovusta perheemme ja ystävien kesken. Jos voin tehdä jollekin hyvää, niin sopiva aika on juuri nyt. Jos yllä olevat keinot tuntuvat vaikeilta, niin kannattaa selvittää syyt siihen, sillä se voi olla esteenä KV:n läsnäolon tuntemiseen. Koskaan ei korosteta liikaa sitä, että lopuksi ajatukseni ja tekoni muita kohtaan värittää omaa hengellistä maailmaani. Tulen siksi mitä ajattelen ja teen. Ystävällisyys, anteeksianto, avarakatseisuus, huomaavaisuus vahvistavat selvästi niitä ominaisuuksia, jotka kohottavat tietoisuudeni kohti KV:n rakkautta. Pyytäessäni KV:tä ohjaamaan ja suuntamaan elämääni, pyydän rakkauden opastamaan minua. Saan AA:sta vain sen, mitä sinne itse annan. Jos haluan edistyä, on hyvä muistaa, että omat pelkoni ja ennakkoluuloni ovat todellisia esteitä. Onneksi kuka tahansa voi muuttaa käyttäytymistään huolimatta siitä kuinka vajavaista rakkaus muita kohtaan aikaisemmassa elämämässämme on ollut. Jotkut ajattelevat, että alkoholismin juuret ovat rakkauden puutteessa ja että kuitenkin alkoholisti on syntymälahjana saanut suuren rakastamisen kyvyn. Olipa totuus mikä tahansa, on selvää, että monet AA:n jäsenet todella haluavat auttaa kärsivää alkoholistia, vaikka eivät pidä toimintaansa minkäänlaisena hengellisenä toimenpiteenä. AA:n alkuperää ja sen kasvua itsessään voidaan kuvata vain yhtenä KV:n suuren potentiaalisen rakkauden ilmenemismuotona. On myös mahdollista, että jos suuri AA:n jäsenten joukko voisi todella tunnistaa potentiaalisen rakkauden olemassaolon, niin se voisi herättää AA:n toveriseurassamme vielä suurenpaa palveluhenkeä. Sillä mehän elämme vähärakkautisessa maailmassa, mikä on täynnä pelokkaita ihmisiä, jotka eivät tiedä, mistä saisi voimaa ja jotka eivät tiedä, että usko ja rakkaus KV:tä kohtaan on ainoa täydellinen vastaus pelkojen voittamiseksi. Todella rakastava henkilö ei voi valehdella, pettää, varastaa, kieltäytyä avusta tai tehdä jotain muuta. Ainoa todella tarpeellinen käsky on: rakasta Jumalaa ja lä- 12

13 himmäistäsi niinkuin itseäsi. Kasvuni AA:ssa tarvitsee ravinnokseen rukousta ja mietiskelyä. Tällaiseen toimintaan suhtaudutaan usein kevyesti AA:ssa, vaikka vain silmäily AA:n Isoon kirjaan saa lukijan vakuuttuneeksi, että AA:n alkuaikojen jäsenet luottivat vakaasti rukoukseen ja mietiskelyyn ja raportoivat merkkittävistä tuloksista. Rukoilu muutti heidän ajattelutapansa ja tuotti merkittäviä tuloksia heidän elämäänsä. Ilmeisesti rukouksen menestys, samoin kuin rakkaus ja palvelu, perustuu sopusointuun ja vilpittömyyteen. Joka tapauksessa rukouksen ja mietiskelyn tarkoitus on mukautua KV:n tahtoon ja pyytää Häntä johtamaan ja inspiroimaan meitä. Tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Sekä Kolmas että Yhdestoista Askel sisältävät tämän ajatuksen ja jälkimmäistä tulisi minun soveltaa päivittäin. Tietoisen yhteyden harjoittamista KV: hen Yhdennentoista Askeleen mukaisesti on erittäin merkityksellistä, sillä se lupaa, että rukous ja mietiskely tuo onnellisen lopputuloksen lisääntyneenä tietoisuutena KV:n läsnäolosta. Kukaan järkevä ihminen ei yritä jatkaa keskustelua toisen kanssa, ellei tämä ole kuuloetäisyydellä. Samalla tavalla keskustelu KV:n kanssa on tehotonta, ellei usko siihen, että on puheyhteydessä KV:n kanssa. Niinpä on hyödyllistä aloittaa keskustelu ensin poistamalla mielestä maalliset asiat. Muuten on vaarana, että omat itsekkäät halut maamioituvat muka saaduiksi ohjeiksi. On selvää, etten voi antaa ohjeita KV:lle siitä mihin suuntaa hänen ohjauksensa tulisi tapahtua. KV tietää tarpeeni ennenkuin niitä pyydän. Minulta puuttuu kyky nähdä nurkan ympäri, koska minulla ei ole huomisen periskooppia. Se, mitä tänään vaadin, voi seuraavalla viikolla osoittautua vikatikiksi. Se, mitä toivon itselleni, voikin paremmin sopia jollekin muulle. En myöskään voi toivoa mitää sellaista itselleni, mistä olisi vahinkoa jollekin muulle. Se, että pyrin hengellisyyteen, ei merkitse sitä, että KV suosisi minua muiden kustannuksella. Yksilönä minun tulisi entistä voimakkaammin hyväksyä muiden vähemmän onnellisten hyvinvointi. Jos todella annan KV:n ohjata elämääni, niin todennäköisenä tuloksena on peloista ja huolista vapautuminen. Ilmeisesti olen toiveikas siitä, ettei ratkaisu toisi minulle enempää tilapäistä tuskaa tai tappioita. Jos näin käy, niin KV ei niitä ole aiheuttanut, vaan oma eristäytymiseni Hänestä. Todellakin KV:n tahto minun suhteen on, että saan elää täysipainoista onnellista elämää kaikilla tasoilla: fyysisesti, tunne-elämässä sekä älyllisesti ja hengellisesti. Hän tietää minun taloudelliset ja sosiaaliset tarpeeni. Mutta 13

14 liian usein minun todellinen tarpeeni olisi luopua tietyistä asioista, jotta saisin tietoisen yhteyden KV:hen. Voin mielessäni asettaa ensi sijalle nämä omat asiani etsiessäni turvallisuutta ja voimaa, vaikka avunantajan tulisi olla KV. Siksi on joskus hyvä, että asiat karkaa-vat käsistä ja pakottavat hakemaan apua. Tämähän tapahtui... silloinkin, kun juomisestani tuli katastrofi. Minun suuri tarpeeni - lähestyimpä KV:tä miten tahansa - on tietää, että KV rakastaa myös minua ja että hänen avullaan kaikki on mahdollista. Jos etsin Häntä, havaitsen, että hän suhtautuu minuun kuin tuhlaajapoikaan. Kuka voikaan pyytää tätä enempää. M.D.B / AAGrapevine/Pena K AA:N PERINNE Niille, jotka ovat tulleet Nimetömien Alkoholistien piiriin, AA on merkinnyt eroa kurjuuden ja raittiuden välillä, ja usein eroa elämän ja kuoleman välillä. AA voi tietenkin merkitä tätä kaikkea lukemattomille alkoholisteille, joita se ei ole vielä tavoittanut. Sen tähden ei millään ihmisten yhteenliittymällä ole ollut niin suurta tarvetta pysyä tehokkaana ja yhtenäisenä. Me alkoholistit käsitämme, että meidän on tehtävä työtä yhdessä ja pysyttävä yhdessä, tai muuten suurin osa meistä kuolee yksin. Nimettömien Alkoholistien Kaksitoista Perinnettä ovat meidän AA:laisten käsityksen mukaan paras vastaus kysymyksiin Kuinka AA voi parhaiten toimia? Kuinka AA parhaiten pysyy eheänä ja säilyy? Nimettömät Alkoholistit No niin Herra A. Kertokaapa minulle nyt rehellisesti asiat mitkä ensiksi tulevat mieleenne 14

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Aloita oppitunti tavalliseen tapaan lausumalla ensin itse rukous ja anna sitten muutaman lapsen lausua ulkoa oppimansa rukous. Muista, että kullekin lapselle

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 14.2.2016 klo 13.00 16.30 Paikka: Viitaniementie 2, 40720 Jyväskylä Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti vuoden 2016 ensimmäisen keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot