W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ"

Transkriptio

1 W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ

2 IN KERIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМЛ K!RJOITTANUT ARNOLD ARU SUOMENTANUT KERTTU MUSTONEN PORVOO. HELSINKI WERNER SODERSTROM OSAKEYHТIO

3 т u о т о (oven takana): Miklko, avaa ovi! т и о т о (рубгеiihkб, tanakka, noin 40-vuotias tukeva mies, sukkelaliikkeinen. Pukeutunut lampaannahka;seen turkkiin, piiiissii suomalainen karvareuhka, jaloissa pitkiivartiset pieksut, kaulassa punaisenkirjava huivi, samanviirineт;z vуб ja lapaset. Astuu huoneeseen Simon ja TsekisUn seurassa, sylkee ';а kiroilee vihai -"епа): Perkele, perkele, pirunmoine.n perkele - nyt пе taas myohastyivat. ОН rrnail1jio tilaisu,us ja sita olisi pitanyt.kayttaa hyvaksi. (Тиоmо asettaa lakkinsa ja takkinsa naulakkoon.) Sen mina vain sanon, etta noiden passin:paiden kanssa оп ma:hdotonta тнаап hommata. Hetkisen sitten он пнп рпkkоsеп ipi,meaa, etta piipunvarsi olisi voinut,menil1a si1maan. Olisi voinut vaikka puolen kylaa vieda ун 'rajan. Yksikaan rajavartija ej olisi vшsiпуt hiipia esiin pensaikosta. Mutta пата ry6- kaieet ma,kasivat sen ajan. Nyt оп taas jo kuu noi.1ssut. Koko j'oki Ja kolko seutu оп kua.n kam.meneila nahtava,na. Olisinpa viho viimeinen tyhmyri, jos пу! tuilisin teita opastamaan y1i гаjап. т s е k i s t i (sotilastakki yllii, karvareuhka vedetty silmille, jalassa puolisaappaat, оп pitkii, laiha, hermostunut ja рууша hermostuneena): Eilk6 todeilakaan ole mitaan ma1hdollisuutta, Papusakki? (М i k k о tulee iiidin {ио, pysiihtyy miehiii tarkastelemaan) т и о т о (lуб nyrkillii рбуtiiiiп): Ei, sanon mina, heittakaa sellainen pu ~he! (/stuutuu Mikon tuolille.) S i т о (fantastiset, jopa villit piirteet; оп pukeutunut harmaaseen puolitakkiin, kasvot s(jtilaslakin pei- 10

4 tossa, jalassa pitkiivartiset jalkineet. Vaatetus ilmeisesti poikkeava гииmип mitoista... Kuiskaten, salaperiiisesti): Ehkapa sittenkin. Meita ajjetaan takaa. Jol- 1етте ennen sydanyota paase pii~kilanka-aidan tuolle puole:lle, pidatetaan meidat ja varma kиo1eтa оп e(les"': samme - luoti paahan. т u о т о (паигаа ilkeiisti hampaitten lomitse): Jo.S пнп,kovin halua tte, niin olkaa 'ЬуУа! (Osoittaa kiidel /ааn ikkunasta ulos): Рiiюkilапkа-аitа rajj alla nakyy sejvasti. Juoskaa. Kenties rpaasette raian poikki elavina, malhdollisesti ei luoti tavoita tешi, elhkapa vain haavoittaa. Mutta varmaa оп, ettette voi astua kymmentakaan aslkelta ra'jal1e pain ennen kuin rщjаvаrtijаt nakevat teidat - ja si1loin оlене Ьеillе Ihyvin selvana maaнtau.juna. Ne pojat ampuvat 'pirun hyvin. Eilka minulla oie v~hintakaan :halua ryomiaheidan kiviiarinpiippunsa eteen. Mutta te saatte теппа, jos nalhkaanne пнп kovin kutиtаа. т s е k i s t i (taputte/ee lepytellen Papusiikkiii olalle): No, eiko todeiiakaan 01е rpailkkaа, jossa vaara oiisi vcзihаisеmрi? IT u о т о (sivulle mu/koille.n): Tassa kuutamossa, ei todeiiakaan! S i т о (tarmokkaasti): No,.hyva оп, (astuu Тиотоп /ио, kuiskaa:) пнпра tieda, etta 01етте Ikarkulaisia, urkkiijoita ja kapi'na11isia. 01етте viemassa tarkeita tietoja. Jos aultat mei dat ennen yosydanta rajan poikki, niin korvaamme sinulie rulhtinaallisesti. Ja kohtapuoleen, ikun olemme mokoman rajjan pois pyyhkaisseet, tule<mme erikoisesti sinua muistamaan palveluksistasi. 11

5 т u о т о: Vaaditte mahdottomia. (Nousee ja kiive [ее kiidet taskussa huoneessa,edestakaisin. Hiljaisuus.) S i т о (uhkaavasti): Mutta jolje't nyt vie meita suorinta tieta rajan poikki, niin meidat pidatetaan ja ammutaan ja sinua syytetaan siita, etta olet mei.ta suojeljut ja o,pasta,nut. Ja siiioin saat olja varma еипkаutisesta раkkоtубstа. Ме puolestamme koetamme lisaksi vaikuttaa, ettet siita pelastuisi. Tai 'jos paasemme уli omin neuvoin, niin parin viikon lюluttuа, kun palaamme armei~an 'mukana, ei jaa sinusta eika.perlheestasi muuta jaljelje kuin nokiset luut savuaviin raunioi<hin. К а t i (peliistyneenii): Тиото! Аппа Iheidan теппа. Siita tulee vieja onnettomuutta. Olenlhan sinulje sanonut, Ша риооаа taljaisten hamaraperaisten asioitten parissa. т u о т о (lujasti, hampaittensa lomitse): Akat pitakббt suunsa. Nyt haastavat miehet. Ja minun sanani оп se, etta ~os vieraat aikovat menetelja mаiпиsеmаljаап tavalja, оп.minun' kanl1aitani jankevinta теппа suoraa pa~ha rajavartioon ja antaa teidat rajjaviran<c)maisten huos<taan. (Tarttuu revolveriin ja ШЫаа rajaloikkarei Ыn.) Kadet yl6s! Jos liikajhdattekaan, аттип! т s е k i s t i (Kohottaa Simon kanssa kiitensii. Koettaa kiiiintiiii asian leikiksi): P<1ipusakki! Mita tuossa,pilailet! 300 kruu.nua аппаmте sinul1e nyt heti, 10s vain annat mеше hiukan ruokaa ja piilattelet meita siihen asti, kunnes rajan yli paaseminen оп majhdol1ista. Ja sel1ainen mahdol1isuus voi ilmestya vaikka vieja tana убпа, silja Jannessa pilveilee. т u о т о (leikittelee revolverilla): No, hyva оп! Se оп aivan toista pu1hetta. Sita saattaa punnita... Kati, 12

6 ~ohda пио miehet kel1ariin ja аппа niille ruo.kaa. )Шi unoodaottaa raihaa. К а t i: Kuule, ukko, tu.a оп vaarallista. Апла heidal1 теппа. т u о ' т о: Toimi su.kkelaan! Kuulen jonkun tulevan. (1kkunaan koputetaan.) К а t [: Herrajestas! (Vie vieraat verhon taaksc.) (KOputlls toistuu kovempana.),т u о т о (Мilюllе): Sina, poika, lue. АШ tб1jistеlе siil1a tyhman паkбisеl1а. М i k k о (juoksee poydiin iiiireen ja alkaa lukea entiseen [араап.) Тиоmо (avaa ilmareiiin ja IlUutara: ulos): KUlka siешi. kolistej.ee? L е а n d е r (Ulkoa): Mina, Reijo, Leander ]uhaninpoilka. т u о т о (ihmettelee): Ilhanko itse Leander. Odotapa, tulen heti ауаатаап. (Мепее avaamaan ovea:) L е а n d е r (solakkaruumiinen, tarmokaspiirteinen, korkeaotsainen, taaksepiiin kammatut 11aaleat hiukset оыmоша harvenneet. АiiпtШi r-iiiinteen jotenkin sorahtaen, pehmeliimmin kuin muut, tulee Тиоmоп mukana ulkoa. Iloisen kodikkaasti): Нууаа iltaa! Kati (tulee esiin verhon takaa): Нууаа Шаа! (lloisesti.) Kas, Leander,han se оп! Т и о т о: Бitра sinua ole niijkynyt pitkaan aikaan. L е а n d е г : Епра todel1akaan ole Ipariin vuoteen liikuskellut паша main. (MuistaQ iikkiii jotakin.) Nytlpa tulen па tarkastelen, опlю tama toclellakin Kullan,kyla. 13

7 Nayttaa 01еуап. Joki оп tassa ja talotkin ovat tutщjа. Mutta tienvie.resta luen, ettei tama olekaan KullankyJa. т и о т о (Leppoisasti): Mista sellaista luit? Ha~a Ьаа! Опра somaa. Et епаа tunne kotikyjaasi. L е а л d е r (MikoLLe): PoiJka, Ikuulepas, sano minulle, mika taman kyjan nimi оп? М i k k о: Mertvi,tsa. L е а л d е г: Niinpa ei Шmа sittenkaan,ole Kullan,ky,Ja. SUOikaa anteeksi, olen erehtynyt. Tien vieressa oli khpi ja kuunvalossa luin siita, etta kyian nimi оп Mertvitsa. Mutta toisaa:lta nain, etta kyia sittenkin оп KullankyJa. Kuunvalo оп harhaarujohtava ja niinpa otin шukаапi tuon laudan, lukeakseni lampun valossa uudelleen. (Ottaa kаiлаlоstаал рii.ivtiлрааhtаmаn Lаudалрatktin ja astuu ltihelle [аmрриа, tutkii.) Niin, IkylIa tassa оп selvasti, etta kylan пiшi оп Mertvitsa. Niirupa olen surkeasti erehtynyt. Ja mina kun Ju,ulin varmasti oievani Papusakin talossa. Poika, mika оп пiшеsi? М i k k о: M~hail Timoveits. L е а n d е г: Huomaan,pa olevani paastani sekaisjn. Olen tuntevinani Kullankylan ja nyt kay sеlvше, etti:i kyia onkin Mertvitsa. Luulen tulleeni val1han tuttavalli Ра:рusЗikiп taloon ~a etta Papusakki itse ystavailisesti оп шiпuа vastaanottamassa, mutta nyt kuulen, etta tassa asuvat j'otkut ventovieraat Tjmoveitsit. Suokaa anteeksi, etta olen vaivannut ventovieraita ihтisia tassa ventovieraassa kyiassa niin mубi1aisеl1а IhetkelJa. (Ол poistuvinaan.) Hyvaa убtа! V.oisitteko elhka пеиу,оа, шistа tie vie KullankyIaan. Ja еlааkбhаl1 tuo vanlha tuttavani РарusЗikki vieia ja kuinka hal1. voi? 14

8 т и о т о (astuu ol'el/e Leanderin eteen. Оп риошtain vihainen, mutta koettaa huonon рпап kuitenkin kiisittшi pilana): Perthanan рiiаiща! Oletko juovuksissa vai oletko tullut sellaiseksi irv~hampaaksi, etten minaki:ian епаа ymmarra pilojasi. L е а n d е r (kiiiintyy takaisin poydiin lио ja istuutuu. Hetken vallitsee hiljaisuus. Alkaa puhua alakuloisena, alistuneena): Еп, olen aivan selva. Mutta taalla 01lаап juovuksissa. juovuksissa оп liiап vablin sanottu. Viinan \juopumuksesta herati:ian jonkin tunnin /kuluttua, mutta tаk~шiistа ~аrjеtбпta tilannetta оп kestanyt vuosisatoja ja kestaa, kunnes siilhen menehdytai:in, jollei vajiin tule jokinherattamaan teita tasta kuolonunesta. Тата ei ole епаа pilaa, tama оп katkerampaa kuin kuolema. Kuolema оп kohtalon sattuma. Mutta te itse kuristatte itsenne... Kuristatte omin kasin... т и о т о (helpottuneena): Joutavaa lorua! (/stuutuu.) Eivat asiat niih rhullusti ole. (Коеиаа Шkkеiп ja iiiinensiivyin esittiiii аsшп naurettavaa puolfa.) Eihan rзljа kyljakaan ole laheskaan mukiinmeneva, kaikessa оп kuin olisi kammitsa jaloissa. Mutta етmеьап те siile mшiап voi. Тио kyjakin l(j.htkaistiin pituussuuntaan. Toinen риоli ~ai rajan taakse, toinen puolisko оп tassa. joen tашi puolella оп nyt Eestin tasavalta, tuojla puolen Sovjettimaa. Katsot 10еп yli. Kaikki tuolla ovat уапhoja tuttuja, оп yhdessa eletty ja oltu. Nytkin naet heidat, mutta ei ole luvallista edes hattua kohottaa. jos huudat, kuultaisiin huutosi, eika sellainen edes ole sa) Jittua. Niin etta lшllusti ovat asiat, тина emm~han те о)е sii,hel1 syyliisia. Еmте mahda asiajle mitaan. ЕJaа taytyy. Ei ole ihmisen henki mikaan turkki, jonka riisut 15

9 ушisi, kuil tulee kuшnа, ja Ikun tulee vilu, vedat taas yllesi. Тио sama henki kеstаkобп kaiken, niin kuumat k~in.kylmat. Ja ешi taytyy. Nokkeluutta vain.kysytaan. Silloin оп kaikki Ihyvin. Реlatа ei saa itse sarviраiшi.kаап. L е а n d е г (katselee ро jan edessa aukiolevaa lukukirjaa, гурistшi otsaansa): Ja ум vain uskollisesti ореtatte ryssaa lарsillеппе. (Ottaa kirjan ja selailee sitii.) т u о m.о: Antaa poikien oppia, se helrpottaa elamal1- ImalhdоШsuuksiа. Mil1a еl1 paassyt kouluun aikanani. РanШп var1hain 't(,)i,hin, vietiin metsaan ja merejle. Муб 'hemmin olen ejamassa sita.monesti katunut. Taytyi laivаиа kayda Pietarissa kauppoja te.kemassa. Ailka vaikeaa oli, kun kielta 'ei,osannut. Toiset, jotka taisivat уепщаа, tekivat hyvia kautppoj'a. (Salaperiiisena.) Ja nytkin... L е а n d е г (Mikolle): МНа tasta luet? М i k k о (osoittaa): ТаШ tаsш: "Buurja mglooju пееьо krooet... " L е а n d е r: МНа se mer.kitsee? М i k k о: Еп tieda. L е а n d е г (itsekseen): "Buurja mglooju пееьо krooet... " Niin, u!gko Pusdhlkin, tablomattasikin ennustit oilkein. "Myrskyn usvaan peittyy taivas..." (Heit [аа kirjan nurkkaan.) ТаШ kielta еmmе tarvitse. Меillа оп ота kieli ja omat kirjat, joita luemme ~a joita уmтапаmmе. (Ottaa taskustaan pari kirjaa ja antaa роjalie.) т u о т о (harmistuneena): Al1taa pojan opetella kiеlщ tiiiillii sitii,tarvitaan. L е а n d е г (nousee): Ei епаа. Tastii paiviista 16

10 atkaen ei tarvita епаа. Nyt ;puhukoot,meidan kiешimmе пе, Jotka haluavat pu,hua kanssamme. т u о т о (temmaten sугjшin Leanderin): Tiedatk6 mita? Olet Ikaikin puolin kunnon poika. Tule meidan joukkoomme. L е а n d е г: Sita varten mina tulinkin Шппе. (Kuiskaten.) TyoskennelJakseni teidan,parissanne. Tassa tarvitаапtубtа ja tубkаsiа. Haluan iskea kanssanne. т u о т о (antaa kiiden): Еп erehtynyt sinusta. Sina olet rahkea. Ja mika paaasia, sinul1a 'оп юуа. Ме tarvitsemme rolhketta j'a no.kkelia miehia. Ra!jan poikki ohjaaminen ei olekaan niin vaaratonta kuin luullaan. Mi110in тепее ihevonen, milloin urkikija tai karkulainen. Ja korvaus оп aina ty6n mukainen. L е а n d е r (vеtшi kiitensa Тиоmоn kourasta, peliistyneena): МИа sina oijkeastaan arjattelet. Ei, siilhen еп suostu. т u о т о: Mutta mita sitten? L е а n d е г: Mina ajattelen vglipaan ja itsenaisen Inkerin luomista. КаНа 'Sen paajle. т u о т о: Тата ka'uppa ei vieja ole selva. Еп sita kasita... Ja тшi saan sitten vaivoistani? L е а n d е г: Sinak6? Ha~ha-fuaa! Sinusta teemme Inkerin presidentin, tai jos iparemmin miellyttiia, Inkerin kuninkaan. т u о т о: Haluanpa viela 'harkita asiaa. L е а n d е г: Harkitsepa tankoin, naa;puri. (Koputetaan kovasti ikkunaan.) т u о т о (avaa ilmareiiin ja huutaa ulos): Kuka siешi оп? R а j а v а r t i j а 2 - Aru :!nkerin kuningaв. 17 (ulkoa): Taalla rajavarti~a.

11 r и о т о: I1taa veilkkonen! Mita kuuluu? R а j а v а r t i j а (ulkoa): Etteko ole dшоmаппееt lahешi kahta outoa miesta? Heita haetaan, IuulIaan nirmittain iheida'n ottaneen osaa TaIlinnassa 10ulukuun 1. rpaivana tзlрahtu.пееsееп kaipinayritykseen. Vain ihmeen avuiia Ihe paasivat pakoon vainoojiaan. Оп iimoitettu heidan.saapuneen talhan ky.iaan tana iltana. т и о т о: En mina vain oie ihuomannu,t mitaan. Кепt.iеs ovat ~o rубlmiпееt piikkilanka-aidan toise.fie puoleile. SeIIaisilIa ihiirilia оп aina omat kolons.a. R а j а v а r ti j а (ulkoa): Ei, щjап poikki Ье eivat oie voinee.t paasta. Не ovat saзipuпееt kylaan aikaisintain ш~~jаппеstuпti sitten ja koko sen ajan оп oiiut kirkas Ikuutamo. Vartid at оiisivа,thеtiп.зihпееt heidat. Varmaan he ovat piiioutuneet 10nnekin ja odottavat kuun Iaskua. Jos ~otakin Ihuomaatte, niin iimoittakaa heti r<lljavartiostoon. т и о т о: Tietysti. Heti, kun vain.ьиотаап jotakin epailyttavaa, heti guoiksen,ra1avar.ti:ostoon. (Sulkee Пmаreiiin) К а t i: Voi ihmi~arkolj 'a, joita aijeiiaan kuin susia. т и о т о (vihaisena): АIa akka tassa i1шolkаiiе. (Leanderille) Muualla шааilmаssа оп io aikoja. sitten ohut.raulha. I,hmiset eiavat 1а ovat ао u.noihtaneet sodan, mutta taaiia оп edeiieen sota - salaine n... PiikkiIangaIIa ~a luodeilla... Mina olen jo tottunut, mutta akka, se оп seiiainen heikkdhermoinen, jos vain jotakin pientakin оп, niin heti ihuokaa ~a valittaa. L е а n d е г: Muuten ihuomaan taaiia elettavan,koko tyydyttavasti. Uusia asumuksiakin rakennetaan. т и о т о: Тубlаsta оп, johan sen sanoin. Tiedat 18

12 itsekin,,etta parhaat Ipellot ja niityt jaivat rajjan taajkse, эаmоiп,kaikiki suuret kalastusvedet ja metsat. Tassa оп vain tuo тетептаппап hiekkaseianne tia suo. Elamiseen se оп Шап vii!han, mutta ei kuollakaan tahtoisi. Ме olemme sitkeahenkista va:kea. Теетте rajhaa piik!kilankarajastakin, 'kun оп tpakko. L е а n d ег: Sa'lakauppaa? Yksi vailkeus taas Iisaksi, vaikeus, jota vastaan оп kaytava taisteluun. т u о т о: лlа paattele liian aikaisin. Katsele ensin ущраrillеsi. м i k k о (juoksee Каип lио ja niiyttiiii kirjaa): лiti, аш, katso, mika mainio kinja. ja miten kaunis kertoтus. Luen sinuiie, tata ymmartaa ilman muuta. (Каи ja Mikko lukevat.) (/kkunaan koputetaan.) т u о Пl о: Siina naet, miten rau!hatonta оп olomme. Е 1 i n а (ulkoa): Mina taaiia, Elina. Ауаа kiireesti, Patpusa.kki. Pelkaan, etta minua ajetaan takaa. т u о т о: joku tytt6. (Liihtee, avaa oven.) Е 1 i па (20-vuotias neito, pukeutunut keltaiseen Iшmeeseen, harmaaseen huiviin, pieksukenkiin, astuu реliistyneenii huoneeseen Kannel-Matin, 70-vuotiaan Iшгmaapartaisen llkon kanssa): Piilottakaa meidat, suojelkaa тeita! пе ajavat meita takaa ja vievat tajkaisin. К а t i: Ketka, minne, ihyva jumala! L е а n d е г : Se'han оп Elina! Е 1 i n а (tuntee): Leander! т u о т о : ja vanlha Kannel-Matti. Е 1 i n а (juoksee Leanderin lио, tarttuu Мп е п kateensii ja peloissaan kuiskaa): Leander, suojele m i пuа! Ala luovuta тiпl1а heille! 19

13 к а n n е 1- М а t t i (istuutuu viisyneenii penkille): Oi, miten olen uupunut. L е а n d е r (ohjaa Elinan tuolille): Тууппу, tytt6- seni, suojelen sinua. Miten somaksi neidoj<:si olet kasvanut! Lapsina leikimme yhdessa. т u о т о: Kuinka paasit ra1an poikki, mielet6n? L е а n d е г: Кепо tosli,aankin! Nyt ei sinun еп.аа tarvitse pejata. Е L i n а (tyyntyy): Куllара pelkasin!... (Pelkoaan hiiveten ja anteeksi pyydellen.) KUl1iPa tietaisitte, miten meita sielja sorretaan. Kotietsinta toisensa jaikeen... aнtuinen salainen silmaijapito.., Vilja otetaan iшеiltа. Olemme naiissamme. Шаt vajpisemme pelosta... юпа 6isin vangitaan... Useita оп ammuttu. Mutta епеmтап оп Siperiaan lajhetett)'\ja tai Solovkin kidutustqihin toimitettuja. L е а n d е г: Kerran пеше kostetaan. Не kayvat lqppu.aan kcmti. Odottakoot! Е 1 i n а: Тапа у6па taaskin aseistetut tsekistit piirittivat kyjamme., Isa U 1hаtШп апljpuа. H)'\ppasimme ikюunasta ulos ja pakenimme. т u о т о: Tassa,kuutamossa! Шvkаrcmkеаtа! UskaltaCiipa ra,jan poikki! Е 1 i n а: Ehdimme rajan poi1kki епneп kuun nousua. Mutta meita ajettiin takaa. Pelkasimme rajan tailakin,puolen. Piilouduilmme suoтattaiden vaiiin. Siella makasimme, kunnes ymparilja hщепi ja pelko asettui. L е а n d е r (iskee nyrkillii p6ytiiiin, taistelunhalиisena): Mita пuо,punaiset py6velit saavatkaan aikaan Inkerissa? (Tyynemmin.) Кепо edelleel1, Elina. Е L i n а: Oi, paljon раьаа оп sielja tehty. Sуdаmееп 20

14 Ikoskee, kun sita ajattelee. Sinne tuodaan vепашsiа, joijie ~aetaan kartanoiden.maat, jotka kuuluvat теше. InkeriIaiset karkoitetaan isiensataloista ja maat, lehmat ja hevoset jaetaan kobektiiviin Jiittyneiden venajaisten kesken. L е а n d е r: Entas,minun kotitaloni? МИеп оп sielнi asianlaita? Aitini, viешk6 \han elaa? Е l i па: К уilа than viеш еша. L е а n d е r: Епtэ. sisar? Kuinka мпеп оп kaynyt? Е l i n О: Юiп,jai sinne paetessani. НеПtа riistettiin kaikki,karja Ikolhoosille. L е а n d е r: ЕНа uskalsi,\rat! (Nousee. Hiljaisuus. Leander kavelee edestakaisin. Jtsekseen.) Ja minun оп еlешivа pakolaisena vieraissa. Оп kuujtava, kuinka kotiani ry6stetaan, kuinka tehdaan vaaryytta aidilleni ja sisarelleni, enka тнаап malhda. (Muihin kiшntуеn ШinеkkiШmmin.) ТеШе tehdaan vaaryytta. ТеШе ja koko Iпkеrillе tehdaan verista vaaryytta. Ette edes taysin,kasita, kuinka suurta vaaryytta Iteille teihdaan. Mu.tta mina kasitan. (Osoittaa rintaansa.) Mina tahdon Itart Ша miekkaan rpuolustaakseni teita! Kaikilla,kansoil1a, olkoqtpa тпеп rpienia talhansa, tulee ова oikeus еша Himan auringon ава. Е l i n а (nousee): Miten kauniisti sina '1щhut, Leander! Minunkin mieleni оп ЬеН rohkeampi ~a Himpimampi IkuunneIlessani sanqjasi. L е а n d е r: Olen kaynyt Eestissa Ija Suomessa. Suuret ja voimakikaat Iheimolaisemme ovat шiпuа apettaneet,j'a kasvattaneet. Оliп.kansanopistossa tuoila la'hden toisella puoleila. Lahdentakainen veli opetti minulje, kuka olen, ореш, etta olen inkerilainen, olen suuren, 21

15 mutta toistaiseksi nu<kkuvan kal1san tpoika. Minulle ореtettiin, ешi Inkerin kansa оп kyllil1 suuri elaakseen, IkуШп suu,ri toimiakseen Ija vaatiajkseel1 oikeuksiaan. Jos se vail1 tabloisi, kykel1isi se jo nyt nousemaal1. Se 'Оп kuin ~attijainen, Vipunen, josta Kalevalassa pu1hutaan - se nukkuu 'raskaasti ja nurmi за,pensaat ovat kasvaneet sen rinnan рааllе. jopa silmatkin ovat hiekan реиоssа. Mutta kui1 se kerran heraa, пнп,vapisee таа Laatokasta Peipsiin saakka. Ja Laatokan tajkana ja vieja kauempana, Volgan таша, siешijkil1 оп nousemassa toisia heill11otiamme. Ylhta suuria ja suurещрiа, jotka nyt nukkuvat samaa raskasta -unta. Kerran поиsee Suur-Suomi, 1а se aika 'оп Jalhestymassa. К а n n е 1 - М а t t i (оп innostuneena kuunnellut, nousee): Missa оп kanteleeni, Elina? Е 1 i n а (ei huomaa МаШа): Еп ole siita vieja miuian ku'ullut. L е а n d е г: Harvat vasta ovatkinkuulleet. Nyt taihdon sita julistaa kaikille. Taihdon Ihuu,taa 'kaiki11e: "Heraa, In.keri!" Ja koska sina nyt Ikuulit siita, niin tulee,sinun auttaa minua, jotta kaikki sen kuulisivat ja ymmartaisivat. К а n n е 1 - М а t t i: Elina, tyt.tareni, tuo kanteleeni, ta,hdon soittaa. Е 1 i па (Lеi:mdегШе): Mie'lellani. Ме пюlеmmаt j'ulistaimme эi:tа ja heratamme koko Inkerin! S i т о (astuu esiin verhon takaa, tубntiiеn sугjшin tsekistin, joka tahtoo hiintii pidiittiiii): Tuohan оп julkista provokatiota! Еп jaksa tuohaista епаа vaieten Ikuunnella tassa kirotussa piilopaikassa. Е 1 i n а (siiikiihtyneenii): Sina! 22

16 Kanne/-Matti (vihaisena): Sina, sinakelvoton! S i т о: МiпЗiра kушi! Saan kuulla sinuha, оmаиа sisareltani, tuollaista vilha,miehsta provqkatiota. Kuinka sinla u,skallat! En todella'kaan ~~ma:rra! L е а n d е r (astuu viiliin): Еп mina.kaan ymmarra.pulhettasi, Simo, enka siщ kuinka paasit tajnne, enemраа lkuiщ sшi, ettet iioitse meidi:ijn -,vапl1щjеп,ietkkitoverien - jаиееппakеmisеstаmmе. Et e,des tervehdi miпшij! I I " ~ i S i т о: Sinuako tervemisin! Hyi! Sen jaikeen mшi kuulin sinun ШаПа rupattelevan. Нареап sinua. K<lIpitalistiset ve'renimi'jaif ovat.muоkа'п,пееt sinut a,seekseen. Ovat sinut opettaneet vihaamaan tубiaisia soikei.n sпmiп. Niiden 'talutusnuora.ssa sina nyt kнhоиаt kiansolja vi,haaтаап toisiaan. L е а n d е г: Mina vaaqin In.kerille ja inkerilaisible itsenailsyytta 1а oikeutta еша. S i т о: Mina Ьареап siпuа ja saalin sinua. Тио kaikki kuuluiu niin ty1peralta nyt, kun huudamme koko maail.malle': "Kaikikien maitten tубiaisеt, ~tykaa!" Onlko mitaan vapau1tta Ija ИsепаisууШi siina, etta Ikansojen teil1e vеdешап уьа uu'sia рiikkilапkа-амoijа? Se оп sita k<llpitajistien ja рааkikiihеrюjеп va!pautta 1а itseпаisууtщ - vapautta ryostaa tyдlaisia. Meidan thlee havittaa kaikki pirkkilan!ka-ai,dat, шilhiп ikina niita onkaan py,stytetty, jotta koko maai.lman tубlа,isеt voisivat ojentaa katta toisilleen. - Se оп oikeaa vapautta, ainoaa oikeaa it.senaisyytta. L е а n d е г: Тио ojisi 'suuren kansan vapautta voida terrorisoida pienia ja Jahettaa niita Siperiaan :tai Salovkiin kidutustыhin.

17 S i т о: No, ihuomaan, ешi оп tutiha jutella kanssasi. (ТsеkistШе.) Меппаап! jokainen Ihetki оп kallis ja saattaa maksaa elamamme! L е а n d е r (astuu heidan tielleen): Minnekaan ене Jahde. (Tuomolle.) Vartioi iheita, kunnes haen rajavartijat! (Т u о т о asettuu brovningeineen ovelle, Leander liihiee.) S i т о (Tuomolle): Mita sina siшi hубdуt, jos meidat kavallat! Olet.typera, jos sen teet. Eika sinua voi syyttaa mistaan, vaikka paastatkin meidat ipakenemaan. (Т u о т о ерiirбi.) S i т о: Tas.sa оп тшаа. (Pistiiii Tuomolle paperin kouraan, kiiruhtaa tsekistin kanssa paperia tutkivan Тиоmоn ohitse ulos.) Т u о т о (astuu lаmриn lио, tutkii rahaa): Тата оп vanhentunut rajha. Ei ole enaa kaylpa. (Hiimmennyksissii, raivoissaan.) Не ovat minua pettaneet. (оп aikeissa juosta periissii, ktшntуу kuitenkin ovelfa ja hубkkшlее huoneessa edesiakaisin tietiimiittii, mitii tekisi. Ниоmаа ikkunasta pakolaiset.) A!haa, ne juoksevat rajalje. ]а оп aivan valoisaa! ]L1malavita, heidat huoтattiin, kun juoksivat asunnostani ulos. (Katille.) Rukoile, akka, etta edes,kamтenensuuruinen pilvi peittaisi kuun. КуНа sinulja muutenkin aina оп Нетта edessa ja Кristus perassa joka sanassasi. Voi pyha luoj а! Nehan eivat maksaneet minulle markkaakaan! (Katille.) Ei, ala rukoile heidan puolestaan. (fuokseе ulos.) Ottakaa kiinni! Tsekistit! Kapinoitsijat! К а n n е I-М а t t (: Ovatko Ikaikki noin ilkeita ja ре- 24

18 tошsiа. Minne оп blivinnyt vanlhan Inkerin re1hellisyys ja uskollisuus? (Kuuluu laukauksia.) К а t i: (rukoilee): Armahda Непа, ihmisiii, ole heidan sielui1leen аrmошпеп. (Katsoo ikklln11sta.) Y'hii he juoksevat, vaikka heita оп jo am.muttukin... Е 1 i па (katselee ikkunasta): Oi, nyt toinen kaatui. К а t [: Mutta nousi taas. Nyt Ihe ryo.mivat piikkilangan alitse. Е l i n а (helpottuneena): Не piiasivat Japi. (Тиоmо tulee ulkoa Leanderin kanssa.) т u о т о (tyyntyneenii): Rajavarti1at eivat epai11eet ollenkaan mj,nua kclipinaliisten au,ttamisesta. JOIpa kiittivat 'minua, ешi a utoin ~,ешi yliloikikareiden Ihatyyttamisessii. L е а n d е г: Miksi pihistit Iheidiit pakenemaan? т и о т о: Не pettiva.t minua. Antoi,vat vaaraa r3lhaa. К а n II е [- М а t t ё: ЮivШi ipetturit, Leander! Olet taitava, etka oie rohkeutt<l'kaan уаiiiа! L е а n d е г: LUipaan sen! 01е rauihassa, taatto! Vapautan Jnkerin Iheista! К а n n е l - М а t t i: NiJin, sina vapautat. Sina olet kuningas. Jnkerin kuningas sina olet. Sina teet Inkerin mahtavaksi. L е а n d е г: Minak6? К а n n е l - М а t t i: Niin, sша. L е а n d е г: Toipuu/ko Jnkeri? Vain raunioita оп siita 1aanyt... к а n n е [- М а t t [: Usko! Jnkeri nousee ku,ultuaan kuninkaansa kutsun... Mu tta nyt оп шiпuп J:.iJhdеШ:ivа. 25

19 Е 1 i n а (uuden ajatuksen vallassa): Odota, taatto. Tulen kanssasi. L е а n d е г: Minne aiotte теппа? Е 1 i n а: Нареап, etta раkепiл kotoani. К а n n е [- М а t t i: Se оп totta, tушirепi. Mi,nakin Ыиреап sita. Кип olemme kodittomia, оп ikaan.kuin тена ei olisikaan. Mutta kotimme, lnlkeri, pysyy niin kauan kuin mааijmаююп pysyy. L е а n d е г: Ja mita aiotte nyt tehda? Е 1 i n а: Ме ~Jahdemme Ikotiin takaisin. SiеШi saatamme оllа hy6dyksi. SieJla, tunnen, 'оп oikea paikikani. т u о т о: Ette te juuri nyt elavina rajjan.poikki paase. L е а n d е г: Olet илhооlliпеп tуttб, Elina. Мепе,,toimi! Minakin tulen sinne llнп pian kuin.malhdошstа. Toivon pian tapaavamme. OJkaa varovaisia rajjalla. Е 1 i па (ojentaa kiilensii Leanderille): Nakemiin! Еп 01е j'uuri аriшрiа, mutta in1limi11isejja rojlikeudellakin оп raljansa. Ja si1loin mепеtешiaп ihar:kitsemattomasti, kuten tanaankin paetessani. L е а n,i е г: Tarkoitatko siшi, etta vastaisuudessa Ikoeta1: olla решiaтаttа ikuolemaakin. Е 1 i n а: Vaikkapa niinkin. Mutta jos veljeni 011 kdtona, saan ainakin eiamastani olla varma. L е а n d е г: Niinpa тепе /ja oje щрипа тише. Minakin tulen. (Elina ja Мат liihtеvш Leanderin saattamina.) К а n n е 1- М а t t i (liihtiеssшiп): Sina, Leander, vapautat Inkerin. L е а n d е r (оп ukon ргоfееtашstеп sanojen lumoissa): Мrnаkб? Oi, unelma оп Юап suuri... Inkeri... 26

20 Suuri ja таыауа! SilIe kannattaisi elaa, sille unelтапе. (Piiiittiiviisti). Mina ta!hdon, talhdon, yritan ja teen m1ta voin. (Leander Mikolle.) Sinusta, poika, saan a-pulaisen. Ei ole nimesi M~hail, уаап Mikko, eiika ole kot;kylamme Mertvitsa уаап KulJankyJa. Бmmе ole ryssia emmeka opette'le venajaa. Olemme inkeriiaisia ~a 'иеmmе ~a pu!humme vain aidinkieltamme. Talhdotko opiskelja.j'a kotllussakin lukea vain,tata kiешi? М i k k о (innostuneena): TaJhdon, ta;hdon! L е а n d е г: Нууа оп, poikaseni! Меillа оп oikeus vaatia sita rja! saada se toteutumaan. Se оп pyfhin velvoljisut1temme. Koko In/keriIle оп saatava aidinkielinen koulu. М i k k о (ottaa Leanderin antaman kirjan ja lukee lausuen): "}os loistoon meidat saatettais, vaikk' kt1lta!piivilhin! Miss' itkien ei ht10attais уаап ois tahan,kбуhaап kotilhin lnkeriin Ьа1иmmе kuitenkin! Е s i)' i Р Р и. 27

21 II КИУ AELMA. Yksinkertainen, mutta siisti ja aistikas huone. Vasemmalta johtaa ovi pihalle, oikealta kеittioбn. Edessii kaksi tilavaa ikkunaa, molemmat auki. Ikkunan edessii рбуtii, jota решаа vihreii kartonki. Ikkunain viilissii kirjahylly. Poydiillii kirjoja,.sanomalehtiii ja aikakauskirjoja sekii kirjoitusneuvot. Seiniilld puhelin ja раг! Kalevala...,aiheisten taulujen jiiljennostii. Рбуdiin kohdalla seiniillii suuri Inkerin lippu. - Avatuista ikkunoista tulvii sisiille keviiistii auringonpaistetta. М i k k о (tulee ulkoa): Leander ei var.maa:rukaan oje kotona. Оп jo Hi!htenyt. (Katselee tarkastellen уmрагшееn. Ниоmаа рбуdiillii jotakin, josta iloisesti ylliittyy.) Mutta tamahan varmaan оп uusi sanomalehtemme. (Меnее рбуdiin lио, ottaa monistbtun vihkosen ja lukee.) "SanasetplPa" - se se оп. Maihtoilko Leander ottaa sii,hen runoni. (Selailee lеыеа.) Ai, siina se onkin. (Lukee ilorisen kiihtyneenii.) Н е 1" а а, 1 n 'k е r i! Тата оп nyt meidan inkeriiaisten оmа sanomalehtemme. Kuinka siina onkaan paljon kil1joituksia, kaikki пнп,kotoisia ja tuttuija. L е а n d е г (tulee keittionovesta pojan Zausuessa tiiтап huomaamatta. Kuuntelee hiljaa ja astuu nyt Mikon 28

22 luo): No, Inkerin leivonen, kuinka sinua miellyttaa sanomalehtemme? М i k k о: Se:han оп mainio! L е а n d е г: Samaa voin sanoa runostasi. - (Lyo olalle.) Тiеdаtkб, mшi sinun suihteesi 'olen aja,tellut. Tahdotko opislkella, mita? М i k k о: Oi, niin mielellani! Tahtoisin osata kaikkea уыа 'hyvin kuin sina 'j'a tahtoisin olla yhta vii>saskin. L е а n d е г: Siпuп оп tultava viisaammaksi kuin mina olen. Sinullahan оп nyt aikaa ja majhdoilisuuksia. Кепап teet sitten 'kaiken rparemmin kuin mina. КуШ! sinullekin viela tубtа riittaa. Syksyl1a I ahe Шп. sinut Suomeen kouluun. Suostutko? М i k k о: Tietysti. Se olisi mainiota. Mutta,pelkaan, etta isa ei suosiu. Нап tajhtoo, etta minusta tulisi.kauwias. L е а n d е г: Puhun siita itse isasi kanssa. Ota nyt vastailmestynyt "Sanaseppamme" 'ja vie hanelie ja sano, etta tu1koon tanne neuvottelemaan viljelysmaista. MuilIekin оп lahetetty sana ja kohta ovat kaikki taalla. м i k k о: Isa ei taida olla juui1i: nyt Ikotona. Нап meni muitten mukana 'joen ranna'lie katselemaan, kuinka rajan takana :jarjestetaan va;ppukulku,etta. Mina juoksen sinne. (Liihtee.) L е а n d е г: Mutta ~oudu rpian! Minun taytyy viela selvittaa rajantakaisille laheteilleni heidan tehtavansa. (Avaa keitfion oven.) Pekko, tule nyt tanne! Ре k k о (tu/ee keittiostii): Viela muutamia tietoja rajan takaa. - Rantakunnassa toimitettiin toissa унkolla taaskin joukikovangitsemisia. Vangittuljen ko!hta- 29

23 losta ei ole saatu тitaan tietoja... Vii:тe sul1nuntaina, kun kansaa keraantyi Kusomkinon kirkkoon jujmalan.palvelukseel1, tu11lke,ut,ui kirkkoon doukko koттuniste1a, jobka kереша piesten hclijoittivat rukoilemaal1 kokoontuneet. - Tassa оп sinuile kil1je Elinalta. L еа n d е r (ottaa kirjeen. /stuutuu.): Ja тiten оп kal1sallisel1!hегаtуstубп? Ре k k О: Se оп vaikeaa. Taloudelliset edut ovat kaikkiaila ensi sijassa. Koetin kylja valmistaa та а,регаа, etta vaadittaisiin suoтenkieli opetusaineeksi :kouluissa. МиНа vieja оп liian varllaista pu'hua tuloksista. L е а n d е г: Jatka edel1eenkin tajhanastista tубtаsi: koeta luoda tууtутаttбтууtta kaikkeen sii,hen, тita punainen Ihal1itus Ipakkokeinoin istuttaa, тaanjakoon, koilektiivitalouteen, yleensa sen kaikkiin taloudel1isilla aloilla tekeтiin yrit)'1ksiin; kehita kansal1isuustunnetta. НегаШ innostusta отаап kieleen ja innostuta kaytta 'Шаап sita seka kotona etta koulussa. Ре k k О: Pelkaa,n, etta тinua vakoillaan... L е а n d е г: Ole vieja varovaiseт.pi. Naamioi itsesi. Тубskепtеlе vieja innokkaaттil1. Mutta аш vaadi уаpauttaтista. Sita етте voi luvata. Тубtа оп paljon eika viela ole te.hty oikeastaan тнаап. Ре k k О: Mi!I1oin тinul1 taytyy те11па takaisin? L е а n d е г: Vie1a Шпа убпа. Lepaa nyt paivaila. Ja kllп тиреаа hamartamaan аппап sinulle parisataa Ikappaletta uutta inkerijaista sanoтalehtea " Sanase.ppaa". Levita пша kaikkiaile koko Inlkeriin. (Nousee.) Mutta пу! sinun taytyy теппа piiloon. Таппе tu1ee iliтisia ja оп pareт,pi, etteivat he пае sinua. Tuoltapa пiшi nakyykin jo tulevan tiella. зо

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ SUOMENTANUT LEENA VALLISAARI GUMMERUS 3 Ympäristövastuu on osa Gummerus Kustannus Oy:n jokapäiväistä toimintaa. www.gummerus.fi/ymparisto Saksankielinen alkuteos Tannöd

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta?

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta? NOPEANNOKKELA NOSTATUS Kerro kiero kysymys, vedä villi vastaus Kysymyksissä on K-kirjain ja vastauksissa V-kirjain. Ne voi tulostaa myös eri sävyisille papereille. Leikkaa suikaleiksi. Yksi osallistuja

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to Kymmenet käskyt Miehille- «( to Kustantaja: K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kymmenen aroiokägkyä naineille miehille. Ensiinäinen käsky. Sinun tulee aina puheessasi osottaa että rakastat vaimoasi. Sinun pitää

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän 5 Suuttumus sai toimimaan hätiköidysti. Ei kovin hyvä juttu, Stacia ajatteli työntäessään auki yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän muistutti itselleen,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

TIMO LOUHIKARI: RONDO

TIMO LOUHIKARI: RONDO TIMO LOUHIKARI: AVAINKOHTAUS 1. INT. IN TALO, ETEINEN PÄIVÄ Ovikello soi, Rondo menee avaamaan oven, TV:n ääni pauhaa taustalla. Oven takana seisoo Artsi apureidensa kanssa. Katohan, huhu piti paikkansa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

20 3. - 77. - 65 68. KÄYDÄ

20 3. - 77. - 65 68. KÄYDÄ 2 20 3 4 5 77 6 7 65 68 8 Cambridge Idioms Dictionary / [ d E Walter] Cambridge : CUP, 2006 505 p 9 Oxford Dictionary of Idioms / [ d J Siefring] Oxford : OUP, 2005 340 p 10 Oxford Idioms Dictionary for

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Maaria Lappalainen SATUTETTU

Maaria Lappalainen SATUTETTU Maaria Lappalainen SATUTETTU Satutettu Maaria Lappalainen Kuvat: Maaria Lappalainen Ulkoasu: Lassi Kahilakoski Kustantaja: Mediapinta, 2011 ISBN 978-952-235-404-4 Luovutus Piikit selässä, terävät kuin

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot