W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ"

Transkriptio

1 W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ

2 IN KERIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМЛ K!RJOITTANUT ARNOLD ARU SUOMENTANUT KERTTU MUSTONEN PORVOO. HELSINKI WERNER SODERSTROM OSAKEYHТIO

3 т u о т о (oven takana): Miklko, avaa ovi! т и о т о (рубгеiihkб, tanakka, noin 40-vuotias tukeva mies, sukkelaliikkeinen. Pukeutunut lampaannahka;seen turkkiin, piiiissii suomalainen karvareuhka, jaloissa pitkiivartiset pieksut, kaulassa punaisenkirjava huivi, samanviirineт;z vуб ja lapaset. Astuu huoneeseen Simon ja TsekisUn seurassa, sylkee ';а kiroilee vihai -"епа): Perkele, perkele, pirunmoine.n perkele - nyt пе taas myohastyivat. ОН rrnail1jio tilaisu,us ja sita olisi pitanyt.kayttaa hyvaksi. (Тиоmо asettaa lakkinsa ja takkinsa naulakkoon.) Sen mina vain sanon, etta noiden passin:paiden kanssa оп ma:hdotonta тнаап hommata. Hetkisen sitten он пнп рпkkоsеп ipi,meaa, etta piipunvarsi olisi voinut,menil1a si1maan. Olisi voinut vaikka puolen kylaa vieda ун 'rajan. Yksikaan rajavartija ej olisi vшsiпуt hiipia esiin pensaikosta. Mutta пата ry6- kaieet ma,kasivat sen ajan. Nyt оп taas jo kuu noi.1ssut. Koko j'oki Ja kolko seutu оп kua.n kam.meneila nahtava,na. Olisinpa viho viimeinen tyhmyri, jos пу! tuilisin teita opastamaan y1i гаjап. т s е k i s t i (sotilastakki yllii, karvareuhka vedetty silmille, jalassa puolisaappaat, оп pitkii, laiha, hermostunut ja рууша hermostuneena): Eilk6 todeilakaan ole mitaan ma1hdollisuutta, Papusakki? (М i k k о tulee iiidin {ио, pysiihtyy miehiii tarkastelemaan) т и о т о (lуб nyrkillii рбуtiiiiп): Ei, sanon mina, heittakaa sellainen pu ~he! (/stuutuu Mikon tuolille.) S i т о (fantastiset, jopa villit piirteet; оп pukeutunut harmaaseen puolitakkiin, kasvot s(jtilaslakin pei- 10

4 tossa, jalassa pitkiivartiset jalkineet. Vaatetus ilmeisesti poikkeava гииmип mitoista... Kuiskaten, salaperiiisesti): Ehkapa sittenkin. Meita ajjetaan takaa. Jol- 1етте ennen sydanyota paase pii~kilanka-aidan tuolle puole:lle, pidatetaan meidat ja varma kиo1eтa оп e(les"': samme - luoti paahan. т u о т о (паигаа ilkeiisti hampaitten lomitse): Jo.S пнп,kovin halua tte, niin olkaa 'ЬуУа! (Osoittaa kiidel /ааn ikkunasta ulos): Рiiюkilапkа-аitа rajj alla nakyy sejvasti. Juoskaa. Kenties rpaasette raian poikki elavina, malhdollisesti ei luoti tavoita tешi, elhkapa vain haavoittaa. Mutta varmaa оп, ettette voi astua kymmentakaan aslkelta ra'jal1e pain ennen kuin rщjаvаrtijаt nakevat teidat - ja si1loin оlене Ьеillе Ihyvin selvana maaнtau.juna. Ne pojat ampuvat 'pirun hyvin. Eilka minulla oie v~hintakaan :halua ryomiaheidan kiviiarinpiippunsa eteen. Mutta te saatte теппа, jos nalhkaanne пнп kovin kutиtаа. т s е k i s t i (taputte/ee lepytellen Papusiikkiii olalle): No, eiko todeiiakaan 01е rpailkkaа, jossa vaara oiisi vcзihаisеmрi? IT u о т о (sivulle mu/koille.n): Tassa kuutamossa, ei todeiiakaan! S i т о (tarmokkaasti): No,.hyva оп, (astuu Тиотоп /ио, kuiskaa:) пнпра tieda, etta 01етте Ikarkulaisia, urkkiijoita ja kapi'na11isia. 01етте viemassa tarkeita tietoja. Jos aultat mei dat ennen yosydanta rajan poikki, niin korvaamme sinulie rulhtinaallisesti. Ja kohtapuoleen, ikun olemme mokoman rajjan pois pyyhkaisseet, tule<mme erikoisesti sinua muistamaan palveluksistasi. 11

5 т u о т о: Vaaditte mahdottomia. (Nousee ja kiive [ее kiidet taskussa huoneessa,edestakaisin. Hiljaisuus.) S i т о (uhkaavasti): Mutta jolje't nyt vie meita suorinta tieta rajan poikki, niin meidat pidatetaan ja ammutaan ja sinua syytetaan siita, etta olet mei.ta suojeljut ja o,pasta,nut. Ja siiioin saat olja varma еипkаutisesta раkkоtубstа. Ме puolestamme koetamme lisaksi vaikuttaa, ettet siita pelastuisi. Tai 'jos paasemme уli omin neuvoin, niin parin viikon lюluttuа, kun palaamme armei~an 'mukana, ei jaa sinusta eika.perlheestasi muuta jaljelje kuin nokiset luut savuaviin raunioi<hin. К а t i (peliistyneenii): Тиото! Аппа Iheidan теппа. Siita tulee vieja onnettomuutta. Olenlhan sinulje sanonut, Ша риооаа taljaisten hamaraperaisten asioitten parissa. т u о т о (lujasti, hampaittensa lomitse): Akat pitakббt suunsa. Nyt haastavat miehet. Ja minun sanani оп se, etta ~os vieraat aikovat menetelja mаiпиsеmаljаап tavalja, оп.minun' kanl1aitani jankevinta теппа suoraa pa~ha rajavartioon ja antaa teidat rajjaviran<c)maisten huos<taan. (Tarttuu revolveriin ja ШЫаа rajaloikkarei Ыn.) Kadet yl6s! Jos liikajhdattekaan, аттип! т s е k i s t i (Kohottaa Simon kanssa kiitensii. Koettaa kiiiintiiii asian leikiksi): P<1ipusakki! Mita tuossa,pilailet! 300 kruu.nua аппаmте sinul1e nyt heti, 10s vain annat mеше hiukan ruokaa ja piilattelet meita siihen asti, kunnes rajan yli paaseminen оп majhdol1ista. Ja sel1ainen mahdol1isuus voi ilmestya vaikka vieja tana убпа, silja Jannessa pilveilee. т u о т о (leikittelee revolverilla): No, hyva оп! Se оп aivan toista pu1hetta. Sita saattaa punnita... Kati, 12

6 ~ohda пио miehet kel1ariin ja аппа niille ruo.kaa. )Шi unoodaottaa raihaa. К а t i: Kuule, ukko, tu.a оп vaarallista. Апла heidal1 теппа. т u о ' т о: Toimi su.kkelaan! Kuulen jonkun tulevan. (1kkunaan koputetaan.) К а t [: Herrajestas! (Vie vieraat verhon taaksc.) (KOputlls toistuu kovempana.),т u о т о (Мilюllе): Sina, poika, lue. АШ tб1jistеlе siil1a tyhman паkбisеl1а. М i k k о (juoksee poydiin iiiireen ja alkaa lukea entiseen [араап.) Тиоmо (avaa ilmareiiin ja IlUutara: ulos): KUlka siешi. kolistej.ee? L е а n d е r (Ulkoa): Mina, Reijo, Leander ]uhaninpoilka. т u о т о (ihmettelee): Ilhanko itse Leander. Odotapa, tulen heti ауаатаап. (Мепее avaamaan ovea:) L е а n d е r (solakkaruumiinen, tarmokaspiirteinen, korkeaotsainen, taaksepiiin kammatut 11aaleat hiukset оыmоша harvenneet. АiiпtШi r-iiiinteen jotenkin sorahtaen, pehmeliimmin kuin muut, tulee Тиоmоп mukana ulkoa. Iloisen kodikkaasti): Нууаа iltaa! Kati (tulee esiin verhon takaa): Нууаа Шаа! (lloisesti.) Kas, Leander,han se оп! Т и о т о: Бitра sinua ole niijkynyt pitkaan aikaan. L е а n d е г : Епра todel1akaan ole Ipariin vuoteen liikuskellut паша main. (MuistaQ iikkiii jotakin.) Nytlpa tulen па tarkastelen, опlю tama toclellakin Kullan,kyla. 13

7 Nayttaa 01еуап. Joki оп tassa ja talotkin ovat tutщjа. Mutta tienvie.resta luen, ettei tama olekaan KullankyJa. т и о т о (Leppoisasti): Mista sellaista luit? Ha~a Ьаа! Опра somaa. Et епаа tunne kotikyjaasi. L е а л d е r (MikoLLe): PoiJka, Ikuulepas, sano minulle, mika taman kyjan nimi оп? М i k k о: Mertvi,tsa. L е а л d е г: Niinpa ei Шmа sittenkaan,ole Kullan,ky,Ja. SUOikaa anteeksi, olen erehtynyt. Tien vieressa oli khpi ja kuunvalossa luin siita, etta kyian nimi оп Mertvitsa. Mutta toisaa:lta nain, etta kyia sittenkin оп KullankyJa. Kuunvalo оп harhaarujohtava ja niinpa otin шukаапi tuon laudan, lukeakseni lampun valossa uudelleen. (Ottaa kаiлаlоstаал рii.ivtiлрааhtаmаn Lаudалрatktin ja astuu ltihelle [аmрриа, tutkii.) Niin, IkylIa tassa оп selvasti, etta kylan пiшi оп Mertvitsa. Niirupa olen surkeasti erehtynyt. Ja mina kun Ju,ulin varmasti oievani Papusakin talossa. Poika, mika оп пiшеsi? М i k k о: M~hail Timoveits. L е а n d е г: Huomaan,pa olevani paastani sekaisjn. Olen tuntevinani Kullankylan ja nyt kay sеlvше, etti:i kyia onkin Mertvitsa. Luulen tulleeni val1han tuttavalli Ра:рusЗikiп taloon ~a etta Papusakki itse ystavailisesti оп шiпuа vastaanottamassa, mutta nyt kuulen, etta tassa asuvat j'otkut ventovieraat Tjmoveitsit. Suokaa anteeksi, etta olen vaivannut ventovieraita ihтisia tassa ventovieraassa kyiassa niin mубi1aisеl1а IhetkelJa. (Ол poistuvinaan.) Hyvaa убtа! V.oisitteko elhka пеиу,оа, шistа tie vie KullankyIaan. Ja еlааkбhаl1 tuo vanlha tuttavani РарusЗikki vieia ja kuinka hal1. voi? 14

8 т и о т о (astuu ol'el/e Leanderin eteen. Оп риошtain vihainen, mutta koettaa huonon рпап kuitenkin kiisittшi pilana): Perthanan рiiаiща! Oletko juovuksissa vai oletko tullut sellaiseksi irv~hampaaksi, etten minaki:ian епаа ymmarra pilojasi. L е а n d е r (kiiiintyy takaisin poydiin lио ja istuutuu. Hetken vallitsee hiljaisuus. Alkaa puhua alakuloisena, alistuneena): Еп, olen aivan selva. Mutta taalla 01lаап juovuksissa. juovuksissa оп liiап vablin sanottu. Viinan \juopumuksesta herati:ian jonkin tunnin /kuluttua, mutta tаk~шiistа ~аrjеtбпta tilannetta оп kestanyt vuosisatoja ja kestaa, kunnes siilhen menehdytai:in, jollei vajiin tule jokinherattamaan teita tasta kuolonunesta. Тата ei ole епаа pilaa, tama оп katkerampaa kuin kuolema. Kuolema оп kohtalon sattuma. Mutta te itse kuristatte itsenne... Kuristatte omin kasin... т и о т о (helpottuneena): Joutavaa lorua! (/stuutuu.) Eivat asiat niih rhullusti ole. (Коеиаа Шkkеiп ja iiiinensiivyin esittiiii аsшп naurettavaa puolfa.) Eihan rзljа kyljakaan ole laheskaan mukiinmeneva, kaikessa оп kuin olisi kammitsa jaloissa. Mutta етmеьап те siile mшiап voi. Тио kyjakin l(j.htkaistiin pituussuuntaan. Toinen риоli ~ai rajan taakse, toinen puolisko оп tassa. joen tашi puolella оп nyt Eestin tasavalta, tuojla puolen Sovjettimaa. Katsot 10еп yli. Kaikki tuolla ovat уапhoja tuttuja, оп yhdessa eletty ja oltu. Nytkin naet heidat, mutta ei ole luvallista edes hattua kohottaa. jos huudat, kuultaisiin huutosi, eika sellainen edes ole sa) Jittua. Niin etta lшllusti ovat asiat, тина emm~han те о)е sii,hel1 syyliisia. Еmте mahda asiajle mitaan. ЕJaа taytyy. Ei ole ihmisen henki mikaan turkki, jonka riisut 15

9 ушisi, kuil tulee kuшnа, ja Ikun tulee vilu, vedat taas yllesi. Тио sama henki kеstаkобп kaiken, niin kuumat k~in.kylmat. Ja ешi taytyy. Nokkeluutta vain.kysytaan. Silloin оп kaikki Ihyvin. Реlatа ei saa itse sarviраiшi.kаап. L е а n d е г (katselee ро jan edessa aukiolevaa lukukirjaa, гурistшi otsaansa): Ja ум vain uskollisesti ореtatte ryssaa lарsillеппе. (Ottaa kirjan ja selailee sitii.) т u о m.о: Antaa poikien oppia, se helrpottaa elamal1- ImalhdоШsuuksiа. Mil1a еl1 paassyt kouluun aikanani. РanШп var1hain 't(,)i,hin, vietiin metsaan ja merejle. Муб 'hemmin olen ejamassa sita.monesti katunut. Taytyi laivаиа kayda Pietarissa kauppoja te.kemassa. Ailka vaikeaa oli, kun kielta 'ei,osannut. Toiset, jotka taisivat уепщаа, tekivat hyvia kautppoj'a. (Salaperiiisena.) Ja nytkin... L е а n d е г (Mikolle): МНа tasta luet? М i k k о (osoittaa): ТаШ tаsш: "Buurja mglooju пееьо krooet... " L е а n d е r: МНа se mer.kitsee? М i k k о: Еп tieda. L е а n d е г (itsekseen): "Buurja mglooju пееьо krooet... " Niin, u!gko Pusdhlkin, tablomattasikin ennustit oilkein. "Myrskyn usvaan peittyy taivas..." (Heit [аа kirjan nurkkaan.) ТаШ kielta еmmе tarvitse. Меillа оп ота kieli ja omat kirjat, joita luemme ~a joita уmтапаmmе. (Ottaa taskustaan pari kirjaa ja antaa роjalie.) т u о т о (harmistuneena): Al1taa pojan opetella kiеlщ tiiiillii sitii,tarvitaan. L е а n d е г (nousee): Ei епаа. Tastii paiviista 16

10 atkaen ei tarvita епаа. Nyt ;puhukoot,meidan kiешimmе пе, Jotka haluavat pu,hua kanssamme. т u о т о (temmaten sугjшin Leanderin): Tiedatk6 mita? Olet Ikaikin puolin kunnon poika. Tule meidan joukkoomme. L е а n d е г: Sita varten mina tulinkin Шппе. (Kuiskaten.) TyoskennelJakseni teidan,parissanne. Tassa tarvitаапtубtа ja tубkаsiа. Haluan iskea kanssanne. т u о т о (antaa kiiden): Еп erehtynyt sinusta. Sina olet rahkea. Ja mika paaasia, sinul1a 'оп юуа. Ме tarvitsemme rolhketta j'a no.kkelia miehia. Ra!jan poikki ohjaaminen ei olekaan niin vaaratonta kuin luullaan. Mi110in тепее ihevonen, milloin urkikija tai karkulainen. Ja korvaus оп aina ty6n mukainen. L е а n d е r (vеtшi kiitensa Тиоmоn kourasta, peliistyneena): МИа sina oijkeastaan arjattelet. Ei, siilhen еп suostu. т u о т о: Mutta mita sitten? L е а n d е г: Mina ajattelen vglipaan ja itsenaisen Inkerin luomista. КаНа 'Sen paajle. т u о т о: Тата ka'uppa ei vieja ole selva. Еп sita kasita... Ja тшi saan sitten vaivoistani? L е а n d е г: Sinak6? Ha~ha-fuaa! Sinusta teemme Inkerin presidentin, tai jos iparemmin miellyttiia, Inkerin kuninkaan. т u о т о: Haluanpa viela 'harkita asiaa. L е а n d е г: Harkitsepa tankoin, naa;puri. (Koputetaan kovasti ikkunaan.) т u о т о (avaa ilmareiiin ja huutaa ulos): Kuka siешi оп? R а j а v а r t i j а 2 - Aru :!nkerin kuningaв. 17 (ulkoa): Taalla rajavarti~a.

11 r и о т о: I1taa veilkkonen! Mita kuuluu? R а j а v а r t i j а (ulkoa): Etteko ole dшоmаппееt lahешi kahta outoa miesta? Heita haetaan, IuulIaan nirmittain iheida'n ottaneen osaa TaIlinnassa 10ulukuun 1. rpaivana tзlрahtu.пееsееп kaipinayritykseen. Vain ihmeen avuiia Ihe paasivat pakoon vainoojiaan. Оп iimoitettu heidan.saapuneen talhan ky.iaan tana iltana. т и о т о: En mina vain oie ihuomannu,t mitaan. Кепt.iеs ovat ~o rубlmiпееt piikkilanka-aidan toise.fie puoleile. SeIIaisilIa ihiirilia оп aina omat kolons.a. R а j а v а r ti j а (ulkoa): Ei, щjап poikki Ье eivat oie voinee.t paasta. Не ovat saзipuпееt kylaan aikaisintain ш~~jаппеstuпti sitten ja koko sen ajan оп oiiut kirkas Ikuutamo. Vartid at оiisivа,thеtiп.зihпееt heidat. Varmaan he ovat piiioutuneet 10nnekin ja odottavat kuun Iaskua. Jos ~otakin Ihuomaatte, niin iimoittakaa heti r<lljavartiostoon. т и о т о: Tietysti. Heti, kun vain.ьиотаап jotakin epailyttavaa, heti guoiksen,ra1avar.ti:ostoon. (Sulkee Пmаreiiin) К а t i: Voi ihmi~arkolj 'a, joita aijeiiaan kuin susia. т и о т о (vihaisena): АIa akka tassa i1шolkаiiе. (Leanderille) Muualla шааilmаssа оп io aikoja. sitten ohut.raulha. I,hmiset eiavat 1а ovat ао u.noihtaneet sodan, mutta taaiia оп edeiieen sota - salaine n... PiikkiIangaIIa ~a luodeilla... Mina olen jo tottunut, mutta akka, se оп seiiainen heikkdhermoinen, jos vain jotakin pientakin оп, niin heti ihuokaa ~a valittaa. L е а n d е г: Muuten ihuomaan taaiia elettavan,koko tyydyttavasti. Uusia asumuksiakin rakennetaan. т и о т о: Тубlаsta оп, johan sen sanoin. Tiedat 18

12 itsekin,,etta parhaat Ipellot ja niityt jaivat rajjan taajkse, эаmоiп,kaikiki suuret kalastusvedet ja metsat. Tassa оп vain tuo тетептаппап hiekkaseianne tia suo. Elamiseen se оп Шап vii!han, mutta ei kuollakaan tahtoisi. Ме olemme sitkeahenkista va:kea. Теетте rajhaa piik!kilankarajastakin, 'kun оп tpakko. L е а n d ег: Sa'lakauppaa? Yksi vailkeus taas Iisaksi, vaikeus, jota vastaan оп kaytava taisteluun. т u о т о: лlа paattele liian aikaisin. Katsele ensin ущраrillеsi. м i k k о (juoksee Каип lио ja niiyttiiii kirjaa): лiti, аш, katso, mika mainio kinja. ja miten kaunis kertoтus. Luen sinuiie, tata ymmartaa ilman muuta. (Каи ja Mikko lukevat.) (/kkunaan koputetaan.) т u о Пl о: Siina naet, miten rau!hatonta оп olomme. Е 1 i n а (ulkoa): Mina taaiia, Elina. Ауаа kiireesti, Patpusa.kki. Pelkaan, etta minua ajetaan takaa. т u о т о: joku tytt6. (Liihtee, avaa oven.) Е 1 i па (20-vuotias neito, pukeutunut keltaiseen Iшmeeseen, harmaaseen huiviin, pieksukenkiin, astuu реliistyneenii huoneeseen Kannel-Matin, 70-vuotiaan Iшгmaapartaisen llkon kanssa): Piilottakaa meidat, suojelkaa тeita! пе ajavat meita takaa ja vievat tajkaisin. К а t i: Ketka, minne, ihyva jumala! L е а n d е г : Se'han оп Elina! Е 1 i n а (tuntee): Leander! т u о т о : ja vanlha Kannel-Matti. Е 1 i n а (juoksee Leanderin lио, tarttuu Мп е п kateensii ja peloissaan kuiskaa): Leander, suojele m i пuа! Ala luovuta тiпl1а heille! 19

13 к а n n е 1- М а t t i (istuutuu viisyneenii penkille): Oi, miten olen uupunut. L е а n d е r (ohjaa Elinan tuolille): Тууппу, tytt6- seni, suojelen sinua. Miten somaksi neidoj<:si olet kasvanut! Lapsina leikimme yhdessa. т u о т о: Kuinka paasit ra1an poikki, mielet6n? L е а n d е г: Кепо tosli,aankin! Nyt ei sinun еп.аа tarvitse pejata. Е L i n а (tyyntyy): Куllара pelkasin!... (Pelkoaan hiiveten ja anteeksi pyydellen.) KUl1iPa tietaisitte, miten meita sielja sorretaan. Kotietsinta toisensa jaikeen... aнtuinen salainen silmaijapito.., Vilja otetaan iшеiltа. Olemme naiissamme. Шаt vajpisemme pelosta... юпа 6isin vangitaan... Useita оп ammuttu. Mutta епеmтап оп Siperiaan lajhetett)'\ja tai Solovkin kidutustqihin toimitettuja. L е а n d е г: Kerran пеше kostetaan. Не kayvat lqppu.aan kcmti. Odottakoot! Е 1 i n а: Тапа у6па taaskin aseistetut tsekistit piirittivat kyjamme., Isa U 1hаtШп апljpuа. H)'\ppasimme ikюunasta ulos ja pakenimme. т u о т о: Tassa,kuutamossa! Шvkаrcmkеаtа! UskaltaCiipa ra,jan poikki! Е 1 i n а: Ehdimme rajan poi1kki епneп kuun nousua. Mutta meita ajettiin takaa. Pelkasimme rajan tailakin,puolen. Piilouduilmme suoтattaiden vaiiin. Siella makasimme, kunnes ymparilja hщепi ja pelko asettui. L е а n d е r (iskee nyrkillii p6ytiiiin, taistelunhalиisena): Mita пuо,punaiset py6velit saavatkaan aikaan Inkerissa? (Tyynemmin.) Кепо edelleel1, Elina. Е L i n а: Oi, paljon раьаа оп sielja tehty. Sуdаmееп 20

14 Ikoskee, kun sita ajattelee. Sinne tuodaan vепашsiа, joijie ~aetaan kartanoiden.maat, jotka kuuluvat теше. InkeriIaiset karkoitetaan isiensataloista ja maat, lehmat ja hevoset jaetaan kobektiiviin Jiittyneiden venajaisten kesken. L е а n d е r: Entas,minun kotitaloni? МИеп оп sielнi asianlaita? Aitini, viешk6 \han elaa? Е l i па: К уilа than viеш еша. L е а n d е r: Епtэ. sisar? Kuinka мпеп оп kaynyt? Е l i n О: Юiп,jai sinne paetessani. НеПtа riistettiin kaikki,karja Ikolhoosille. L е а n d е r: ЕНа uskalsi,\rat! (Nousee. Hiljaisuus. Leander kavelee edestakaisin. Jtsekseen.) Ja minun оп еlешivа pakolaisena vieraissa. Оп kuujtava, kuinka kotiani ry6stetaan, kuinka tehdaan vaaryytta aidilleni ja sisarelleni, enka тнаап malhda. (Muihin kiшntуеn ШinеkkiШmmin.) ТеШе tehdaan vaaryytta. ТеШе ja koko Iпkеrillе tehdaan verista vaaryytta. Ette edes taysin,kasita, kuinka suurta vaaryytta Iteille teihdaan. Mu.tta mina kasitan. (Osoittaa rintaansa.) Mina tahdon Itart Ша miekkaan rpuolustaakseni teita! Kaikilla,kansoil1a, olkoqtpa тпеп rpienia talhansa, tulee ова oikeus еша Himan auringon ава. Е l i n а (nousee): Miten kauniisti sina '1щhut, Leander! Minunkin mieleni оп ЬеН rohkeampi ~a Himpimampi IkuunneIlessani sanqjasi. L е а n d е r: Olen kaynyt Eestissa Ija Suomessa. Suuret ja voimakikaat Iheimolaisemme ovat шiпuа apettaneet,j'a kasvattaneet. Оliп.kansanopistossa tuoila la'hden toisella puoleila. Lahdentakainen veli opetti minulje, kuka olen, ореш, etta olen inkerilainen, olen suuren, 21

15 mutta toistaiseksi nu<kkuvan kal1san tpoika. Minulle ореtettiin, ешi Inkerin kansa оп kyllil1 suuri elaakseen, IkуШп suu,ri toimiakseen Ija vaatiajkseel1 oikeuksiaan. Jos se vail1 tabloisi, kykel1isi se jo nyt nousemaal1. Se 'Оп kuin ~attijainen, Vipunen, josta Kalevalassa pu1hutaan - se nukkuu 'raskaasti ja nurmi за,pensaat ovat kasvaneet sen rinnan рааllе. jopa silmatkin ovat hiekan реиоssа. Mutta kui1 se kerran heraa, пнп,vapisee таа Laatokasta Peipsiin saakka. Ja Laatokan tajkana ja vieja kauempana, Volgan таша, siешijkil1 оп nousemassa toisia heill11otiamme. Ylhta suuria ja suurещрiа, jotka nyt nukkuvat samaa raskasta -unta. Kerran поиsee Suur-Suomi, 1а se aika 'оп Jalhestymassa. К а n n е 1 - М а t t i (оп innostuneena kuunnellut, nousee): Missa оп kanteleeni, Elina? Е 1 i n а (ei huomaa МаШа): Еп ole siita vieja miuian ku'ullut. L е а n d е г: Harvat vasta ovatkinkuulleet. Nyt taihdon sita julistaa kaikille. Taihdon Ihuu,taa 'kaiki11e: "Heraa, In.keri!" Ja koska sina nyt Ikuulit siita, niin tulee,sinun auttaa minua, jotta kaikki sen kuulisivat ja ymmartaisivat. К а n n е 1 - М а t t i: Elina, tyt.tareni, tuo kanteleeni, ta,hdon soittaa. Е 1 i па (Lеi:mdегШе): Mie'lellani. Ме пюlеmmаt j'ulistaimme эi:tа ja heratamme koko Inkerin! S i т о (astuu esiin verhon takaa, tубntiiеn sугjшin tsekistin, joka tahtoo hiintii pidiittiiii): Tuohan оп julkista provokatiota! Еп jaksa tuohaista епаа vaieten Ikuunnella tassa kirotussa piilopaikassa. Е 1 i n а (siiikiihtyneenii): Sina! 22

16 Kanne/-Matti (vihaisena): Sina, sinakelvoton! S i т о: МiпЗiра kушi! Saan kuulla sinuha, оmаиа sisareltani, tuollaista vilha,miehsta provqkatiota. Kuinka sinla u,skallat! En todella'kaan ~~ma:rra! L е а n d е r (astuu viiliin): Еп mina.kaan ymmarra.pulhettasi, Simo, enka siщ kuinka paasit tajnne, enemраа lkuiщ sшi, ettet iioitse meidi:ijn -,vапl1щjеп,ietkkitoverien - jаиееппakеmisеstаmmе. Et e,des tervehdi miпшij! I I " ~ i S i т о: Sinuako tervemisin! Hyi! Sen jaikeen mшi kuulin sinun ШаПа rupattelevan. Нареап sinua. K<lIpitalistiset ve'renimi'jaif ovat.muоkа'п,пееt sinut a,seekseen. Ovat sinut opettaneet vihaamaan tубiaisia soikei.n sпmiп. Niiden 'talutusnuora.ssa sina nyt kнhоиаt kiansolja vi,haaтаап toisiaan. L е а n d е г: Mina vaaqin In.kerille ja inkerilaisible itsenailsyytta 1а oikeutta еша. S i т о: Mina Ьареап siпuа ja saalin sinua. Тио kaikki kuuluiu niin ty1peralta nyt, kun huudamme koko maail.malle': "Kaikikien maitten tубiaisеt, ~tykaa!" Onlko mitaan vapau1tta Ija ИsепаisууШi siina, etta Ikansojen teil1e vеdешап уьа uu'sia рiikkilапkа-амoijа? Se оп sita k<llpitajistien ja рааkikiihеrюjеп va!pautta 1а itseпаisууtщ - vapautta ryostaa tyдlaisia. Meidan thlee havittaa kaikki pirkkilan!ka-ai,dat, шilhiп ikina niita onkaan py,stytetty, jotta koko maai.lman tубlа,isеt voisivat ojentaa katta toisilleen. - Se оп oikeaa vapautta, ainoaa oikeaa it.senaisyytta. L е а n d е г: Тио ojisi 'suuren kansan vapautta voida terrorisoida pienia ja Jahettaa niita Siperiaan :tai Salovkiin kidutustыhin.

17 S i т о: No, ihuomaan, ешi оп tutiha jutella kanssasi. (ТsеkistШе.) Меппаап! jokainen Ihetki оп kallis ja saattaa maksaa elamamme! L е а n d е r (astuu heidan tielleen): Minnekaan ене Jahde. (Tuomolle.) Vartioi iheita, kunnes haen rajavartijat! (Т u о т о asettuu brovningeineen ovelle, Leander liihiee.) S i т о (Tuomolle): Mita sina siшi hубdуt, jos meidat kavallat! Olet.typera, jos sen teet. Eika sinua voi syyttaa mistaan, vaikka paastatkin meidat ipakenemaan. (Т u о т о ерiirбi.) S i т о: Tas.sa оп тшаа. (Pistiiii Tuomolle paperin kouraan, kiiruhtaa tsekistin kanssa paperia tutkivan Тиоmоn ohitse ulos.) Т u о т о (astuu lаmриn lио, tutkii rahaa): Тата оп vanhentunut rajha. Ei ole enaa kaylpa. (Hiimmennyksissii, raivoissaan.) Не ovat minua pettaneet. (оп aikeissa juosta periissii, ktшntуу kuitenkin ovelfa ja hубkkшlее huoneessa edesiakaisin tietiimiittii, mitii tekisi. Ниоmаа ikkunasta pakolaiset.) A!haa, ne juoksevat rajalje. ]а оп aivan valoisaa! ]L1malavita, heidat huoтattiin, kun juoksivat asunnostani ulos. (Katille.) Rukoile, akka, etta edes,kamтenensuuruinen pilvi peittaisi kuun. КуНа sinulja muutenkin aina оп Нетта edessa ja Кristus perassa joka sanassasi. Voi pyha luoj а! Nehan eivat maksaneet minulle markkaakaan! (Katille.) Ei, ala rukoile heidan puolestaan. (fuokseе ulos.) Ottakaa kiinni! Tsekistit! Kapinoitsijat! К а n n е I-М а t t (: Ovatko Ikaikki noin ilkeita ja ре- 24

18 tошsiа. Minne оп blivinnyt vanlhan Inkerin re1hellisyys ja uskollisuus? (Kuuluu laukauksia.) К а t i: (rukoilee): Armahda Непа, ihmisiii, ole heidan sielui1leen аrmошпеп. (Katsoo ikklln11sta.) Y'hii he juoksevat, vaikka heita оп jo am.muttukin... Е 1 i па (katselee ikkunasta): Oi, nyt toinen kaatui. К а t [: Mutta nousi taas. Nyt Ihe ryo.mivat piikkilangan alitse. Е l i n а (helpottuneena): Не piiasivat Japi. (Тиоmо tulee ulkoa Leanderin kanssa.) т u о т о (tyyntyneenii): Rajavarti1at eivat epai11eet ollenkaan mj,nua kclipinaliisten au,ttamisesta. JOIpa kiittivat 'minua, ешi a utoin ~,ешi yliloikikareiden Ihatyyttamisessii. L е а n d е г: Miksi pihistit Iheidiit pakenemaan? т и о т о: Не pettiva.t minua. Antoi,vat vaaraa r3lhaa. К а n II е [- М а t t ё: ЮivШi ipetturit, Leander! Olet taitava, etka oie rohkeutt<l'kaan уаiiiа! L е а n d е г: LUipaan sen! 01е rauihassa, taatto! Vapautan Jnkerin Iheista! К а n n е l - М а t t i: NiJin, sina vapautat. Sina olet kuningas. Jnkerin kuningas sina olet. Sina teet Inkerin mahtavaksi. L е а n d е г: Minak6? К а n n е l - М а t t i: Niin, sша. L е а n d е г: Toipuu/ko Jnkeri? Vain raunioita оп siita 1aanyt... к а n n е [- М а t t [: Usko! Jnkeri nousee ku,ultuaan kuninkaansa kutsun... Mu tta nyt оп шiпuп J:.iJhdеШ:ivа. 25

19 Е 1 i n а (uuden ajatuksen vallassa): Odota, taatto. Tulen kanssasi. L е а n d е г: Minne aiotte теппа? Е 1 i n а: Нареап, etta раkепiл kotoani. К а n n е [- М а t t i: Se оп totta, tушirепi. Mi,nakin Ыиреап sita. Кип olemme kodittomia, оп ikaan.kuin тена ei olisikaan. Mutta kotimme, lnlkeri, pysyy niin kauan kuin mааijmаююп pysyy. L е а n d е г: Ja mita aiotte nyt tehda? Е 1 i n а: Ме ~Jahdemme Ikotiin takaisin. SiеШi saatamme оllа hy6dyksi. SieJla, tunnen, 'оп oikea paikikani. т u о т о: Ette te juuri nyt elavina rajjan.poikki paase. L е а n d е г: Olet илhооlliпеп tуttб, Elina. Мепе,,toimi! Minakin tulen sinne llнп pian kuin.malhdошstа. Toivon pian tapaavamme. OJkaa varovaisia rajjalla. Е 1 i па (ojentaa kiilensii Leanderille): Nakemiin! Еп 01е j'uuri аriшрiа, mutta in1limi11isejja rojlikeudellakin оп raljansa. Ja si1loin mепеtешiaп ihar:kitsemattomasti, kuten tanaankin paetessani. L е а n,i е г: Tarkoitatko siшi, etta vastaisuudessa Ikoeta1: olla решiaтаttа ikuolemaakin. Е 1 i n а: Vaikkapa niinkin. Mutta jos veljeni 011 kdtona, saan ainakin eiamastani olla varma. L е а n d е г: Niinpa тепе /ja oje щрипа тише. Minakin tulen. (Elina ja Мат liihtеvш Leanderin saattamina.) К а n n е 1- М а t t i (liihtiеssшiп): Sina, Leander, vapautat Inkerin. L е а n d е r (оп ukon ргоfееtашstеп sanojen lumoissa): Мrnаkб? Oi, unelma оп Юап suuri... Inkeri... 26

20 Suuri ja таыауа! SilIe kannattaisi elaa, sille unelтапе. (Piiiittiiviisti). Mina ta!hdon, talhdon, yritan ja teen m1ta voin. (Leander Mikolle.) Sinusta, poika, saan a-pulaisen. Ei ole nimesi M~hail, уаап Mikko, eiika ole kot;kylamme Mertvitsa уаап KulJankyJa. Бmmе ole ryssia emmeka opette'le venajaa. Olemme inkeriiaisia ~a 'иеmmе ~a pu!humme vain aidinkieltamme. Talhdotko opiskelja.j'a kotllussakin lukea vain,tata kiешi? М i k k о (innostuneena): TaJhdon, ta;hdon! L е а n d е г: Нууа оп, poikaseni! Меillа оп oikeus vaatia sita rja! saada se toteutumaan. Se оп pyfhin velvoljisut1temme. Koko In/keriIle оп saatava aidinkielinen koulu. М i k k о (ottaa Leanderin antaman kirjan ja lukee lausuen): "}os loistoon meidat saatettais, vaikk' kt1lta!piivilhin! Miss' itkien ei ht10attais уаап ois tahan,kбуhaап kotilhin lnkeriin Ьа1иmmе kuitenkin! Е s i)' i Р Р и. 27

21 II КИУ AELMA. Yksinkertainen, mutta siisti ja aistikas huone. Vasemmalta johtaa ovi pihalle, oikealta kеittioбn. Edessii kaksi tilavaa ikkunaa, molemmat auki. Ikkunan edessii рбуtii, jota решаа vihreii kartonki. Ikkunain viilissii kirjahylly. Poydiillii kirjoja,.sanomalehtiii ja aikakauskirjoja sekii kirjoitusneuvot. Seiniilld puhelin ja раг! Kalevala...,aiheisten taulujen jiiljennostii. Рбуdiin kohdalla seiniillii suuri Inkerin lippu. - Avatuista ikkunoista tulvii sisiille keviiistii auringonpaistetta. М i k k о (tulee ulkoa): Leander ei var.maa:rukaan oje kotona. Оп jo Hi!htenyt. (Katselee tarkastellen уmрагшееn. Ниоmаа рбуdiillii jotakin, josta iloisesti ylliittyy.) Mutta tamahan varmaan оп uusi sanomalehtemme. (Меnее рбуdiin lио, ottaa monistbtun vihkosen ja lukee.) "SanasetplPa" - se se оп. Maihtoilko Leander ottaa sii,hen runoni. (Selailee lеыеа.) Ai, siina se onkin. (Lukee ilorisen kiihtyneenii.) Н е 1" а а, 1 n 'k е r i! Тата оп nyt meidan inkeriiaisten оmа sanomalehtemme. Kuinka siina onkaan paljon kil1joituksia, kaikki пнп,kotoisia ja tuttuija. L е а n d е г (tulee keittionovesta pojan Zausuessa tiiтап huomaamatta. Kuuntelee hiljaa ja astuu nyt Mikon 28

22 luo): No, Inkerin leivonen, kuinka sinua miellyttaa sanomalehtemme? М i k k о: Se:han оп mainio! L е а n d е г: Samaa voin sanoa runostasi. - (Lyo olalle.) Тiеdаtkб, mшi sinun suihteesi 'olen aja,tellut. Tahdotko opislkella, mita? М i k k о: Oi, niin mielellani! Tahtoisin osata kaikkea уыа 'hyvin kuin sina 'j'a tahtoisin olla yhta vii>saskin. L е а n d е г: Siпuп оп tultava viisaammaksi kuin mina olen. Sinullahan оп nyt aikaa ja majhdoilisuuksia. Кепап teet sitten 'kaiken rparemmin kuin mina. КуШ! sinullekin viela tубtа riittaa. Syksyl1a I ahe Шп. sinut Suomeen kouluun. Suostutko? М i k k о: Tietysti. Se olisi mainiota. Mutta,pelkaan, etta isa ei suosiu. Нап tajhtoo, etta minusta tulisi.kauwias. L е а n d е г: Puhun siita itse isasi kanssa. Ota nyt vastailmestynyt "Sanaseppamme" 'ja vie hanelie ja sano, etta tu1koon tanne neuvottelemaan viljelysmaista. MuilIekin оп lahetetty sana ja kohta ovat kaikki taalla. м i k k о: Isa ei taida olla juui1i: nyt Ikotona. Нап meni muitten mukana 'joen ranna'lie katselemaan, kuinka rajan takana :jarjestetaan va;ppukulku,etta. Mina juoksen sinne. (Liihtee.) L е а n d е г: Mutta ~oudu rpian! Minun taytyy viela selvittaa rajantakaisille laheteilleni heidan tehtavansa. (Avaa keitfion oven.) Pekko, tule nyt tanne! Ре k k о (tu/ee keittiostii): Viela muutamia tietoja rajan takaa. - Rantakunnassa toimitettiin toissa унkolla taaskin joukikovangitsemisia. Vangittuljen ko!hta- 29

23 losta ei ole saatu тitaan tietoja... Vii:тe sul1nuntaina, kun kansaa keraantyi Kusomkinon kirkkoon jujmalan.palvelukseel1, tu11lke,ut,ui kirkkoon doukko koттuniste1a, jobka kереша piesten hclijoittivat rukoilemaal1 kokoontuneet. - Tassa оп sinuile kil1je Elinalta. L еа n d е r (ottaa kirjeen. /stuutuu.): Ja тiten оп kal1sallisel1!hегаtуstубп? Ре k k О: Se оп vaikeaa. Taloudelliset edut ovat kaikkiaila ensi sijassa. Koetin kylja valmistaa та а,регаа, etta vaadittaisiin suoтenkieli opetusaineeksi :kouluissa. МиНа vieja оп liian varllaista pu'hua tuloksista. L е а n d е г: Jatka edel1eenkin tajhanastista tубtаsi: koeta luoda tууtутаttбтууtta kaikkeen sii,hen, тita punainen Ihal1itus Ipakkokeinoin istuttaa, тaanjakoon, koilektiivitalouteen, yleensa sen kaikkiin taloudel1isilla aloilla tekeтiin yrit)'1ksiin; kehita kansal1isuustunnetta. НегаШ innostusta отаап kieleen ja innostuta kaytta 'Шаап sita seka kotona etta koulussa. Ре k k О: Pelkaa,n, etta тinua vakoillaan... L е а n d е г: Ole vieja varovaiseт.pi. Naamioi itsesi. Тубskепtеlе vieja innokkaaттil1. Mutta аш vaadi уаpauttaтista. Sita етте voi luvata. Тубtа оп paljon eika viela ole te.hty oikeastaan тнаап. Ре k k О: Mi!I1oin тinul1 taytyy те11па takaisin? L е а n d е г: Vie1a Шпа убпа. Lepaa nyt paivaila. Ja kllп тиреаа hamartamaan аппап sinulle parisataa Ikappaletta uutta inkerijaista sanoтalehtea " Sanase.ppaa". Levita пша kaikkiaile koko Inlkeriin. (Nousee.) Mutta пу! sinun taytyy теппа piiloon. Таппе tu1ee iliтisia ja оп pareт,pi, etteivat he пае sinua. Tuoltapa пiшi nakyykin jo tulevan tiella. зо

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ SUOMENTANUT LEENA VALLISAARI GUMMERUS 3 Ympäristövastuu on osa Gummerus Kustannus Oy:n jokapäiväistä toimintaa. www.gummerus.fi/ymparisto Saksankielinen alkuteos Tannöd

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Menninkäisen majatalo

Menninkäisen majatalo Ari Ruokola Menninkäisen majatalo runoja Menninkäisen majatalo Ari Ruokola Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-224-8 Menninkäisen majatalohon, ovi auki aina on. Pääsee sinne

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA!

VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! VIITTOMAKIELI TOMAKIELI P PEL ELAST ASTAA AA! 1 Ulkona on kaunis ilma. Noah herää. Häntä eivät herätä auringonsäteet vaan herätyskello, joka vilkuttaa valoa ja tärisee. Noah on kuuro ja siksi hänen herätyskellonsa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 Kaija Rantakari hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 astun tarinan yli, aloitan lopusta: sydämeni ei ole kello putoan hyvin hitaasti ansaan unohdan puhua sinulle,

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 27/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 27.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 27/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 27.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HYVÄ PAIMEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus kertoi tämän vertauksen parannettuaan sokean (=viime sunnuntain

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Suosikkipojasta orjaksi

Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to Kymmenet käskyt Miehille- «( to Kustantaja: K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kymmenen aroiokägkyä naineille miehille. Ensiinäinen käsky. Sinun tulee aina puheessasi osottaa että rakastat vaimoasi. Sinun pitää

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän 5 Suuttumus sai toimimaan hätiköidysti. Ei kovin hyvä juttu, Stacia ajatteli työntäessään auki yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän muistutti itselleen,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt:

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: 1 LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot