Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, TUUSULA Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Kotiranta Pirjo Palenius Timo Ahonen Juhani Pokki Hilkka Määttä Merja-Liisa Alatalo John Rahkio Marjatta Salovaara Risto Järvinen Anja Slunga-Poutsalo Riikka Aaltonen Tero Henkilökohtainen varajäsen Lavanti Antti Pajala Päivi Nikunen Laura Vilkki Virpi Orasmaa Sirkku Lyly Sakari Kinnari Sirpa Tolvanen Veijo Känkänen Kari Virtanen Sami Heikkilä Jussi Kerijoki Harri Juusti Mirja Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet Pta-liitteet Pöytäkirjantarkastajien valinta (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Järvinen ja Riikka Slunga-Poutsalo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Seppo Åstedt Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Tuusula Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Anja Järvinen Paikka ja pvm Mäntsälä Riikka Slunga-Poutsalo Allekirjoitus Infopalvelusihteeri Anne Suokas

2 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle 39 Yhtymähallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus / asiakkaan vuokran määräytyminen 40 Talousjohtajan viran täyttäminen 41 Likviditeetti 42 Toimitilakysymykset toimintojen siirtojen yhteydessä 43 Toimintamalli vastuiden hoitamisesta kuntien siirtäessä tehtäviä Eteva kuntayhtymältä sekä Ronnin laitoksen lopetuksen kustannusten vastuut 44 Asumispalvelujen palvelujohtajan irtisanoutuminen 45 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 1 Yleiskirje 6/2012: Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa. Huhtikuussa ilmestynyt KT:n julkaisu, jossa kuvataan Henkilöstövoimavarojen hallinta tulevaisuuden kunnissa ohjelmassa mukana olleiden kahdeksan kunnan kehittämishankkeen pohjalta henkilöstövoimavarojen hallintaa kuntakonsernissa. 2 Yleiskirje 8/2012: Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluhallinto toteuttaa vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 nimisen valvontahankkeen kunnissa ja kuntayhtymissä. Hankkeella pyritään parantamaan työsuojelun valvontatoiminnan vaikuttavuutta. Aluehallintovirastot määrittävät tarkemmat valvontakohteet alueellisten tarpeiden mukaan. Varsinaiset valvontatoimet kohdistuvat kunnan kaikille toimialoille. KT on pyytänyt saattamaan yleiskirjeen ja sen liitteenä olevan muistion tiedoksi työsuojeluyhteistoimintahenkilöstölle käsiteltäväksi työsuojelun yhteistoimintamenettelyssä. Kuntaliiton yleiskirjeet 3 Yleiskirje 10/80/2012: Perintäyhtiön käytöstä kunnallisten maksujen ulosottoperinnässä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen ( ) perintäyhtiön käytöstä kunnallisten maksujen ulosottoperinnässä. Päätöksessä on pidetty tärkeänä, että suoraan ulosottokelpoisten saatavien osalta maksukohtaiset perintäratkaisut tekee velkoja eli julkisyhteisö virkatehtävänään. Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet 4 Pöytäkirjanote Keravan kaupunginhallituksen kokouksesta : Eronpyyntö luottamustehtävistä. Luottamustehtävistään eroa pyytäneen Olli Kallungin tilalle Keravan kaupungin varaedustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen valittiin Hanna Toiviainen. 5 Pöytäkirjanote Karkkilan kaupunginhallituksen kokouksesta : Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous / Karkkilan kaupungin edustajan valitseminen. Karkkilan kaupungin edustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen valittiin kaupunginjohtaja Juha Majanlahti. 6 Pöytäkirjanote Raaseporin kaupunginhallituksen kokouksesta : Edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Raaseporin kaupungin edustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Emilia Paarma Junttila.

4 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 64 Muut kirjeet 7 Kevan virkakirje 1/2012 pvm : Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

5 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymähallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus / asiakkaan vuokran määräytyminen Päätös Toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti yhtymähallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan asian esittelyteksti on salassa pidettävää aineistoa (Laki 621/1999, 24 1 mom. 25) kohta).

6 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Talousjohtajan viran täyttäminen Kuntayhtymässä on ollut haettavana mennessä talousjohtajan virka. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi talousjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävä kokemus taloushallinnossa ja johtamistehtävissä Määräaikaan mennessä virkaa haki 28 henkilöä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa. Yhteenveto kelpoisuusehdot täyttävien 24 hakijan tehtävän hoitoon vaikuttavista tutkinnoista ja työkokemuksista on Pta-liite 21 pta-liitteenä 21. Perustuslain 125 :n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 :n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Valinnassa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8. Hakijoista haastateltiin yksitoista (11): Arifulla Akif, Hautamaa Riitta, Kilpeläinen Kaarina, Kuoppa Marko, Lehtimäki Jari, Mikkola, Lotta, Nummela Hannu, Sabah Samaletdin, Tassberg Marjut, Varis Keijo ja Åhman Peter. Personnel Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin kolme (3) haastateltua: Kaarina Kilpeläinen, Marko Kuoppa ja Sabah Samaletdin. Henkilöarvioinnin jälkeen toimitusjohtaja haastatteli talousjohtajan kera vielä uudestaan kolme hakijaa. Hakijoiden pätevyys ja ansioituneisuus vastuualuejohtajan viran hoitamiseen arvioitiin koulutuksen, työkokemuksen, ryhmä- ja yksilöhaastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 valita talousjohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Kaarina Kilpeläinen, 2 valinnan ehdollisuudesta, kunnes valittu on antanut tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot, 3 koeajan pituudeksi hakuilmoituksessa mainitun 4 kuukautta, 4 valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Likviditeetti Etevan hallintosäännön mukaan yhtymäkokous päättää hyväksyessään taloussuunnitelman ja talousarvion, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista, joiden mukaisesti yhtymähallitus päättää rahoituksen hoitamisesta ja lainanotosta. Eteva konsernilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sopimus ottolainaustilistä, jota käytetään konsernitilinä. Tiliin on liitetty 4,0 miljoonan euron luottolimiitti. Voimakkaasti vaihtelevan likviditeetin hoitamiseksi limiittiä on tarvetta korottaa 6 miljoonaan euroon. Limiitti voidaan ottaa käyttöön myös pienempänä. (Valmistelija: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 valtuuttaa talousjohtajan korottamaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konsernitilinä käytetyn ottolainaustilin luottolimiittiä 6 miljoonaan euroon. Limiitti voidaan ottaa käyttöön myös pienempänä. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

8 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Toimitilakysymykset toimintojen siirtojen yhteydessä Kuntien ja muiden tilaajien päättäessä siirtää Etevan palvelutoimintaa omaksi toiminnakseen, muille kuntayhtymille tai yksityisille palvelujen tuottajille ajankohtaistuu myös asuntojen ja muiden toimitilojen omistuksen tai hallinnan siirto uudelle toimijalle. Etevan omistamat Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (kiinteistöt) ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy omistavat ja/tai hallinnoivat Etevan palveluissaan käyttämiä tiloja. Suurin osa tiloista on omistettuja, osa kolmannelta osapuolelta vuokrattuja. Yhtiöiden omistamien tilojen hankinnan rahoitusmallit ovat vaihtelevia. Osa on rahoitettu Asuntorahaston avustusten ja korkotuen avulla. Näiden kiinteistöjen luovutuksen ja käytön ehdot ovat tarkoin säädellyt hankintavuodesta vähintään 20 vuotta eteenpäin. Etevan kannalta olennaista on, ettei siirtyvään toimintaan liittyvistä toimitiloista tai asunnoista aiheudu mahdollisen toiminnan siirron jälkeen Etevalle kustannuksia tai muita riskejä, joista toimintaa siirtävä kunta ei vastaisi. Palvelutoiminnan siirtojen yhteydessä ehdotetaan asuntojen ja toimitilojen osalta noudatettavaksi seuraavia periaatteita: - Etevan/sen tytäryhtiöiden kolmannelta osapuolelta vuokraamat tilat vastuineen siirretään toiminnan siirtyessä välittömästi toimintaa siirtävän kunnan tai sen osoittaman vastuulle - Etevan tytäryhtiöiden omistamat tilat voidaan myydä toimintaa vastaanottavalle kunnalle tai sen osoittamalle käyvästä hinnasta ellei Asuntorahaston määäräyksistä muuta johdu - Etevan tytäryhtiöiden omistamat tilat voidaan sanotuissa tilanteissa myös vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella käypään hintaan toimintaa vastaanottavalle kunnalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että kunta sitoutuu lunastamaan kiinteistön ellei sitä tarvita Etevan toimintaan vuokrakauden päättyessä (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä perusteluissa mainitut periaatteet noudatettaviksi toimintojen siirtojen yhteydessä tapahtuvissa toimitilaluovutuksissa. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

9 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Toimintamalli vastuiden hoitamisesta kuntien siirtäessä tehtäviä Eteva kuntayhtymältä sekä Ronnin laitoksen lopetuksen kustannusten vastuut Yhtymähallitus : Kuntayhtymä on kuntien välinen sopimus perussopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminnassa. Eteva on 49 kunnan sopimus mm. vammaispalvelujen hoitamiseksi (perussopimus 2 ). Lisäksi Eteva on laissa säädetty erityishuoltopiiri. Sopimus perustuu kuntien yhdenvertaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Kunta ei voi siirtää osakseen aiheutuvia vastuita toiselle kunnalle, vaan kukin kunta huolehtii niistä vastuista, jotka toiminnasta ja omistajuudesta/jäsenyydestä kuntayhtymässä seuraavat. Kunnilla ovat myös oikeutensa päätöksenteossa ja varoihin. Eteva kuntayhtymä muodostettiin liittämällä Pääjärven kuntayhtymä Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymään. Toiminta alkoi Valmisteluvaiheessa ei ollut riittävästi ennakoitavissa kuntien toiminnan nopeat muutokset. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tehtävien siirtäminen kuntayhtymältä kunnan omaksi toiminnaksi, yksityistäminen tai siirto toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Lisäksi kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitusmallin pitkäaikaisvaikutukset ovat konkretisoituneet vasta viime vuosina. Niin ikään Lammin Ronnin laitoksen lopetuksen aikataulu oli ehdollistettu korvausinvestointien (asumisyksiköiden) rahoitusmahdollisuuksilla. Korvausinvestoinnit on voitu toteuttaa. Eteva rakennettiin perustalle, että kunnat tilaavat kuntalaisilleen heidän tarvitsemiaan palveluja ja Eteva tuottaa palvelut ennakolta vahvistetuin ja sitovin hinnoin. Kunta muuttaa voi tilaustaan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksista neuvotellaan vuosittain. Etevan toiminnan rahoitus perustuu kuitenkin tosiasiallisesti tuotetun ja toteutuneen palvelun laskutukseen, ei tilaukseen. Etevan toimintaedellytykset ovat pääsääntöisesti olemassa, jos kuntien tilaus on kokonaisuutena vakaa ja ennustettava sekä Etevan oma toiminta on mm. kustannustehokasta ja tuottavaa. Eräät kunnat ovat nopealla aikataululla siirtämässä merkittävän osan Etevan tuottamista palveluista omaksi toiminnakseen. Samoin yksityistämisiä on vireillä. Tällaisia muutoksia kunnat voivat luonnollisesti tehdä linjaustensa mukaisesti. Etevan tuottamia palveluja ei ole velvoitetta tilata. Etevan tuottamien palvelujen keskimääräinen osuus kuntien tilaamista vastaavista palveluista on noin 40 %:n luokkaa. Tehtävien siirrot tulee kuitenkin toteuttaa sekä muiden omistajajäsenkuntien että Etevan toimintaedellytysten näkökulmasta siten, että siirtyvään toimintaan kuuluvat vastuut siirtyvät toiminnan mukana ja että ao. kunnat vastaavat edelleen myös omista pitkäaikaista vastuistaan Etevassa. Tässä keskeisimpiä ovat henkilöstöön ja eläkemaksuihin liittyvät vastuut. Ronnin laitoksen lopettamiskustannukset ovat vastuisiin liittyvä erityiskysymys. Nopeat muutokset edellyttävät myös sen huomioon ottamista, että Eteva ei voi ponnistuksista huolimatta sopeuttaa keskitettyjä palvelujaan sekä

10 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 70 tukitoimintojaan juurikaan muuta kunnallista toimintaa nopeammin. Muutoksiin voi liittyä myös tiloja ja muita toimintavarustuksia, joista aiheutuvia kustannuksia ei välttämättä voida lopettaa siirtohetkellä. Tehtävien siirtoja varten tarvitaan kuntayhtymään yhteiset periaatteet, joilla varmistetaan kaikkien omistajajäsenkuntien yhdenvertaisuus. Kunnallinen eläkejärjestelmä rahoitetaan palkka- ja eläkemenoperusteisin sekä ns. Varhe-maksuin. Eteva on velvoitettu maksamaan eläkemenoperusteisia maksuja kaikista niistä työntekijöistä, jotka ovat työskennelleet edeltävien kuntayhtymien palveluksessa kuntayhtymien toiminnan käynnistymisen (Pääjärvi 1968 ja UEP 1972) ja vuoden 2005 välisenä aikana - lyhyenkin jakson - ja ovat siirtyneet eläkkeelle, aina henkilön kuolemaan saakka. Mainituilla vuosikymmenillä työskennelleistä enenevä osa on siirtymässä vanhuuseläkkeelle. Varhe-maksut tulevat henkilöistä, jotka siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle. Etevalla on niistä suurena työnantajana täysimääräinen korvausvastuu. Varhe-maksun vastuu loppuu kokonaan vasta viiden vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä, vaikka henkilö olisi jäänyt työkyvyttömäksi toisen työnantajan palveluksesta. Vuodesta 2009 vuoteen 2012 Etevan eläkemenoperusteiset maksut ovat nousseet noin 5-6 % vuodessa ja Varhemaksut noin 40 % vuodessa. Ennakkomaksu vuodelle 2012 on 2,6 M. Etevan palvelujen hinnat ovat nousseet samoina vuosina keskimäärin 1 %:n verran. Eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ja Varhe-maksuista muodostuu omistajakuntien yhteinen pitkäaikainen vastuu, kustannus, jota ei voi kohdentaa vain niihin kuntiin, jotka kunakin vuonna palveluja käyttävät. Eläkevastuulla on myös merkitystä arvioitaessa yksityistämisratkaisuja. Ronnin laitoksen lopettamisesta on aiheutunut ja aiheutumassa seuraavia kustannuksia: lopetusvaiheen toiminnasta aiheutuneet tappiot 1,2 M poisto ( alaskirjaus ) 2 M ja mahdollinen purkukustannus noin 1M, joita kiinteistön mahdollinen uusiokäyttö voi alentaa laitokseen kohdistuva laina (0,4 M ) laitoksen henkilöstön eläkevastuut ja tukitoimintojen kustannukset Laitoksen lopettaminen on johdonmukainen jatkumo laitoksen aiemmalle käytölle, osa elinkaarikustannusta, jolloin lopettamiseen liittyvät vastuut ovat kohdennettavissa laitoksen palveluja käyttäneisiin jäsenkuntiin. Kohdentamisessa on käytetty lopettamista edeltävien 10 vuoden palvelujen käyttötietoja, jolloin satunnaismuutokset eivät kohdenna vastuita epäoikeudenmukaisesti. Toimintojen siirtotilanteissa realisoituvat vastuut olisivat käsiteltävissä arvostuskysymyksinä, jos toiminnan siirrot toteutettaisiin aitoina liiketoiminnan siirtoina. Kunnan ja kuntayhtymän kyseessä ollen se ei kuitenkaan ole käytetty toimintatapa. Tästä syystä on valmisteltu sopimusehdotus yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi, jonka avulla varmistetaan toimintojen muuttuessa Etevan omistajajäsenkuntien yhdenvertaisuus suhteessa vastuihin ja varoihin Etevassa luodaan edellytyksiä Etevan palvelutoiminnan jatkuvuudelle ja hintojen vertailtavuudelle suhteessa muihin palvelujen tuottajiin.

11 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 71 Pta-liite 18 Pta-liitteen 18 mukainen sopimusehdotus on tarkoitus saatekeskustella kevään 2012 yhtymäkokouksessa kokouksessa siten, että sopimus esitetään hyväksyttäväksi syksyn 2012 yhtymäkokouksessa. Etevan toimintaedellytykset muodostuvat edelleenkin ja ensisijassa sen perusteella, että Etevan palvelutoiminta hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyistä ja että Eteva pystyy vastaamaan kuntien tilauksiin ja vammaisten henkilöiden tarpeisiin joustavasti ja toimintavarmalla tavalla. Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1. ehdottaa, että yhtymäkokous keskustelee pta-liitteen 18 tarkoittamasta sopimusehdotuksesta ja antaa saatteet sen mahdolliseksi edelleen kehittämiseksi syksyn yhtymäkokouksen hyväksymiskäsittelyä varten. 2. ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy tehtävien siirtojen valmisteluperiaatteiksi seuraavaa: a. tehtäviä siirrättäessä kuntayhtymältä kunnalle, kunnan kanssa sopimussuhteessa olevalle toiselle kunnalle, muulle kuntayhtymälle ja/tai yksityiselle palvelujen tuottajalle ei Eteva kuntayhtymän vastuulle saa jättää sellaisia vastuita (henkilöstö- ja eläkevastuut, tilat, hallintoja tukitoimintojen kustannukset ja muut vastaavat), joista voi aiheutua kustannuksia toiselle Etevan jäsenkunnalle. Siirrettävään tehtävään kuuluvien vastuiden tulee siirtyä siirtyvän tehtävän mukana joko tehtävän vastaanottavalle taholle tai siirrosta vastaavalle kunnalle. b. pta-liitteenä 18 olevan sopimusehdotuksen menettelyt sisällytetään toiminnan siirtoa koskeviin sopimuksiin jos syksyn 2012 yhtymäkokous sen päättää hyväksyä. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti sopimukseen kokouksessa esitetyin teknisin korjauksin Yhtymähallitus : Pta-liite 22 Kuntaliitto on antanut sopimusluonnoksesta lausunnon, joka on pta-liitteenä 22. Lausunto on toimitettu kunnille ja jaetaan yhtymäkokouksessa edustajille. Kuntaliiton lausunnon mukaan sopimus ei ole kuntalain vastainen eikä perussopimuksen vastainen. Mutta riitauttaa voi, onko yhtymäkokouksella valtuutus hyväksyä sopimus ellei yhtymäkokousedustajia erikseen ole valtuutettu hyväksymään sopimusta, koska sopimus pitäisi sopia jokaisen kunnan kanssa. Yksinkertaisempaa voisi olla, että syksyn yhtymäkokouksen sijaan sopimus lähetetään jokaiseen kuntaan hyväksyttäväksi (ei välttämättä perussopimusmuutoksena vaan erillisenä sopimuksena).

12 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 72 Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat kiertäneet neuvottelemassa hallituksen esityksestä ensivaiheessa suurimpien jäsenkuntien johdon kanssa. Asian valmistelulle on eduksi, että kunnista kootaan vielä työryhmä käymään läpi sopimus ja siinä määritellyt asiat sekä arvioimaan miten sopimuksissa ehdotetut asiat on syytä sopia. Samalla on vielä arvioitava mm. sopimukseen liittyvät laskentaperusteet. Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tietoonsa saatetuksi Kuntaliiton antaman lausunnon, pta-liite 22, 2 kutsua työryhmän Etevan kolmentoista (13) suurimman omistajakunnan (osuus peruspääomasta) nimeämistä edustajista, joka yhtymäkokouksen antamien saatteiden pohjalta valmistelee sopimusluonnoksessa (yhtymäkokouksen pta-liite 6) sanotuista kysymyksistä parannetut ja tarkennetut ehdotukset, esimerkiksi laskentaperusteista, syksyn yhtymäkokoukselle. Mikäli tarpeelliseksi osoittautuu, työryhmä valmistelee myös ehdotukset perussopimuksen muuttamiseksi. Kolmetoista suurinta omistajakuntaa ovat: Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Orimattila, Lahti, Vihti, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi ja Hämeenlinna. 3 ilmoittaa tämän päivän yhtymäkokoukselle viimeksi sanotun päätöksen. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti siten muutettuna, että työryhmän puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi yhtymähallituksen puheenjohtaja.

13 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Asumispalvelujen palvelujohtajan irtisanoutuminen Palvelujohtaja Kristina Nousiainen on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen työpäivä on Virka julistetaan haettavaksi kesän aikana. Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 myöntää eron palvelujohtaja Kristina Nousiaiselle virastaan, 2 julistaa palvelujohtajan viran haettavaksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

14 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Muut asiat Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.

15 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 38-45) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 38, 44, 45 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet 40, 41, 42, 43 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Einontie 1, MÄNTSÄLÄ, puh , faksi , 40, 41, 42, 43 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

16 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 38-45) Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus 39 Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 ja markkinaoikeudessa 223. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot