Anna Murashev, Länsi-Porin lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anna Murashev, Länsi-Porin lukio"

Transkriptio

1 Anna Murashev, Länsi-Porin lukio

2 2 1/2010 1/ Puheenjohtajan katsaus Tätä kirjoittaessani Suomessa on talvi parhaimmillaan ja lunta on ennätyksellisesti ihan vaivaksi asti. Eikä pelkästään meillä vaan ympäri Eurooppaa. Junat myöhästelevät, lentoliikennettä ja merenkulkua vaivaavat lakot, matkalaukut kulkevat omia aikataulujaan ja muutenkin ihmisillä on vaikeuksia sopeutua poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Maailma tuntuu muuttuneen. Muutokset näkyvät myös talouselämässä ja yritystoiminnassa. Valtiontalous on velkaantumassa ennätysvauhtia ja paheneva työttömyyskin kolkuttelee ovella. Suomen talouden veturi, vientiteollisuus, kärsii tilausten puutteesta, kun samaan aikaan myös metsäteollisuus on saneeraamassa tuotantoaan Suomessa, herää kysymys onko Suomen työpaikkarakenteessa täysremontin aika? Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja sanoessaan, että tuotantopainotteisesta taloudesta ollaan siirtymässä osaamiskeskeiseen palvelutalouteen. Entistä useampi suomalainen työllistyy palvelualoille, joista kauppa, terveys- ja hyvinvointipalvelut kasvavat nopeimmin. Aika on muuttumassa entistä suotuisammaksi myös ns. kolmannelle sektorille työllistäjänä. Suomeenkin ollaan vauhdilla luomassa ns. yhteiskunnallisten yritysten verkostoa. Yhteiskunnalliset yritykset omistautuvat yhteiskunnallisten tai yhteisöllisten tavoitteiden toteuttamiseen ja investoivat voittonsa näiden tavoitteiden hyväksi. Yhteiskunnallinen yritystoiminta yhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot vahvaan yhteiskunnalliseen tehtävään. Se voi olla esim. taantuvien alueiden tukeminen, paikallisyhteisöjen kehittäminen, ympäristösuojelu tai muu yhteiskunnan kannalta tärkeä kehittämisalue. Myös sosiaalisia yrityksiä voidaan pitää osana yhteiskunnallista yritystoimintaa. Satakunnassa on parhaillaan käynnissä SySata-hanke, jonka tavoitteena on luoda pohjaa uusille sosiaalisille yrityksille. Vapaaehtoistoiminnan lippulaivana on Porin seudulla loppusuoralla oleva Kumppanuushanke, joka sijoittuu omaan toimintakeskukseensa. Myös maakunnan puitteissa ollaan vahvasti kehittämässä yhteisöjen toimintaa Satakuntaliiton johdolla tehtävän järjestöstrategian muodossa. Omalla yhteisöllämme Satakunnan Salpa ry:llä on vahva rooli kaikissa näissä kehittämishankkeissa nyt ja tulevaisuudessa. Porissa Paavo Kajander puheenjohtaja Satakunnan Salpa ry JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti vuosikerta Porin kolmannen sektorin tiedotuslehti Painosmäärä kpl Missä on tahtoa, siinä on tie. -Jaana Tuomela. Kas, voiko sen paremmin sanoa? Tiesitkö, että meillä täällä Länsi-Suomessa tehdään eniten vapaaehtoistyötä verrattaessa koko maahan? Näkyykö se missään muualla kuin hiljaisissa huoneissa, monien, monien yhdistysten työssä ympäri Satakuntaa. Tosin ne tilat eivät ole hiljaisia vaan niissä raikuu usein nauru, joskus murhe, yleensä kuitenkin vahva tekemisen meininki. Helmikuussa alkanut Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan -hankkeen yhtenä tarkoituksena on luoda entistä avoimempaa yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välille. Näin myös järjestöjen erityisasiantuntemus otetaan maakunnallisessa päätöksenteossa huomioon. Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Karhun kämmen lyö on tehty vuonna Teksti on luettavissa -sivuilta. Siellä on muitakin kiintoisia suunnitelmia. Suunnitelmassa on käsitelty myös asukkaiden hyvinvointia. Maakuntasuunnitelmaa tehtäessä on käytetty lähinnä hallintoa olevia henkilöitä, jotain poikkeusta lukuun ottamatta. Tietoja hankittaessa tehtiin SWOT analyysi. Kohdassa: HENKISET VOIMAVARAT Vahvuutena: mm. -sisukas pitkäjänteinen satakuntalainen, -tiivistyvä seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö. Heikkoutena nähtiin: mm. -satakuntalaisten heikko itsetunto ja kehittymispessimismi, -toimijoiden yhteistyökyky ja yhteistahdon puute. Mahdollisuutena: mm. -satakuntalaisen ihmisen luonteen sitominen sosiaaliseksi pääomaksi, -ylpeys satakuntalaisista vahvuuksista ja saavutuksista. Julkaisija: Satakunnan Salpa ry, Satakunnan yhteisöt ry ja DIAK Länsi, Pori Toteutus: Kirsi Nurmi-Rantanen, tekn. päätoimittaja, Jukka Korkee, toimitussihteeri, Porin järjestöyhteistyöryhmä HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSET Heikkoutena: mm. -osallistuvan kansalaistoiminnan passiivisuus. Uhkana: mm. -syrjäytymisen syveneminen, -ei hyödynnetä osallistumisjärjestelmiä. Mahdollisuudet: mm. -kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Nyt meneillään olevassa hankkeessa on tarkoitus saada yhdistyksiltä ruohonjuuritason tavallisilta ihmisilta tietoa asioiden eteenpäin vietäväksi? Sinä, minä, me, satakuntalainen, me teemme omat suunnitelmat ja meidän suunnitelmista tulee suunnitelma yhteenvetona. Nyt voimme vastata tuohon mahdollisuuteen kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Myönnän, että siihen tarvitaan myös virkamiehiltä suurta apua! Myös suuremmassa mittakaavassa on vapaaehtoistoimintaa ja sen tärkeyttä valtakunnallisesti mietitty. Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti on hyväksytty Lissabonissa maaliskuussa Siinä sanotaan mm. Vapaaehtoistyö on toimintaa, jossa: omasta tahdota, valinnasta ja motivaatiosta toimitaan voittoa tavoittelematta (palkatta) toimitaan järjestäytyneesti (kansalaisjärjestöissä, vapaaehtoiskeskuksissa, jossain määrin järjestäytyneissä järjestöissä) tavoite on yleishyödyllinen, hyödyttää jotakuta muuta kuin itseään vapaehtoista (joskin myönnetään, Sivuntaitto: Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat Anu Kaplas, Krista Leppänen ja Monna Ratsula Etusivun kuva: Anna Murashev, Länsi-Porin lukio että toiminnasta on merkittävää hyötyä myös vapaaehtoiselle itselleen) Mikä merkitys vapaaehtoistyöllä on? mm. Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo bruttokansantuotteessa on merkittävä. Se tulee saada selkeästi esiin kansallisessa tilastoissa. Luova yhteistyö liike-elämän, viranomaisten ja vapaaehtoiskeskusten välillä palvelee yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli etsittäessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vapaaehtoiset auttavat lisäämään palvelujen määrää ja parantamaan niiden laatua sekä kehittävät luovasti uusia palveluja. Näin vapaaehtoistoiminta voi antaa oman panoksensa uusien työllisyysmahdollisuuksien luomiselle. Vielä lopuksi Silja Frangen kirjasta lainaus: Miksi toisia pitää auttaa? kysyi keiju Siniliina. Keijukaiskuningatar vastasi: Ihmiset ovat usein niin yksinäisiä ja eksyksissä. He ovat kadottaneet sydämestään oman palansa ja jäljellä on vain tyhjä kolo. Silloin he ovat kadottaneet myös elämänsä suunnitelman ja salaisuuden. Silloin voi auttaa olemalla läsnä oikealla hetkellä. Sillä tärkeintä, tällä elämäksi kutsutulla matkalla, on se miten autamme toisia! Ilman yhteistoimintaa ei ole elämää! Tapaamisiin Anneli Nokkonen Anneli Nokkonen Satakunnan yhteisöt ry puh Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki Vapaaehtoistyön voima käyttöön Vapaaehtoistyössä on voimaa. Sitä eivät julkisissa viroissa ja luottamustehtävissä toimivat henkilöt aina huomaa, sillä suomalainen järjestelmä perustuu vahvaan koulutukseen ja ammattimaisuuteen. Asiassa on erittäin hyvät puolensa, mutta liiallinen rajoittuminen ammattilaisuuteen rajaa pois ne mahdollisuudet, joita vapaaehtoisten innostus ja arki-elämän tuntemus tarjoavat. Nämä mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää myös Porissa. Ei pelkästään ottamalla kolmas sektori mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa, vaan tarjoamalla järjestöille paremmat toimintaedellytykset. Tällä tarkoitan Kumppanuustaloa. Nykyisin monet järjestöt joutuvat toimimaan ahtaissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa, joita ei välttämättä edes saa käyttöönsä silloin, kun niitä tarvitsisi. Kumppanuustalo tarjoaisi pysyvät tilat, jotka voitaisiin räätälöidä juuri oikeaan tarpeeseen. Nyt tarvitaan Porin kaupungilta todellista kumppanuutta järjestöjen suuntaan, jotta tilaongelmat saataisiin kerralla poistettua. Vastineeksi järjestöt pystyvät tarjoamaan sellaisia palveluja kaupunkilaisille, joiden ansi- osta hyvinvointi kasvaa ja ihmiset pystyvät asumaan kotona pidempään. Olen tekemisissä lukuisten eri järjestöjen kanssa ja huomannut, että Porissa on tarvetta muihinkin yhdistyksille ja yksittäisille toimijoille tarkoitettuihin tiloihin. Esimerkiksi maahanmuuttajien / uusporilaisten ja kantasuomalaisten Kansainvälinen kohtaamispaikka tarvitsee lähiaikoina uudet tilat, koska nykyiset tilat Presidentinkadulla puretaan. Taiteilija- ja kulttuurijärjestöt tarvitsisivat yhteiset toiminta- ja työskentelytilat. Porin kaupungilla on käyttämättömänä olevia kiinteistöjä hyvin vähän keskustassa taikka sen läheisyydessä. Pitäisikö nyt ryhtyä laatimaan suunnitelmia uuden rakennuksen rakentamiseksi kaikkien kolmen toimijatahon eli järjestöjen, taiteilijoiden ja maahanmuuttajien tarpeisiin? He ovat sitoutuneet omalta osaltaan vastaamaan rakennuksen vuokrakuluista. Kyllä niillä lyhentäisi mukavasti pankkilainaa ja makselisi korkoja. Aki Nummelin Porin kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Taittajat Krista, Anu ja Monna tyytyväisinä työn jälkeen. JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄ Järjestöyhteistyöryhmä on perustettu keväällä 2008 Kumppanuutta Poriin- hankkeen toimesta palvelemaan Porin seudun järjestökenttää. Järjestöyhteistyöryhmä koostuu yhdistysten hyväksi toimivista tahoista. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä, jotta vältytään kolmanteen sektoriin liittyvien tapahtumien ja koulutusten päällekkäisyyksiltä. JÄRJESTÖYHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET: Porin Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta Porin Vanhusneuvosto Porin Vammaisneuvosto Porin Terve Kunta -verkosto Satakunnan yhteisöt ry Satakunnan yhteisöt ry/ Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan -hanke Satakunnan Salpa ry DIAK Nuorten kansalaisaktiivisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnan muodossa -projekti Satakunnan Salpa ry/ Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan -hanke Lisäksi tehdään yhdessä tehokkaampaa tiedotusta, on sovittu sujuvasta tiedon välityksestä yhdistysten yhteystietoja päivittävien tahojen Satakunnan Salpa ry:n, Satakunnan Sairaanhoitopiiri SalpaNet -sivuston ja Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunnan välillä. Ilmoitattehan yhdistysten yhteystietojen muuttumisesta jollekin näistä tahoista. TAPAHTUMAKALENTERI vuosille 2010 ja 2011: - laadittu järjestöfoorumin 2009 toiveista Yhdistystoiminnan sudenkuopat luento to klo 17 MTC:n tiloissa Pohjoisranta 11 F jär. Satakunnan Salpa ry/kumppanuutta Satakuntaan -hanke Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan -hankkeen Porin alueelliset työryhmät ti 4.5 ja ti klo 18, DIAK Martintalo, Metsämiehenkatu 2 Pori Suomi Areenalla to 22.7 Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunnan järjestämä keskustelutilaisuus Millä eväillä vanhuksia hoidetaan? Vapaaehtois- ja järjestöväen hyvinvointipäivä to 19.8 Kurssikeskus Koivuniemi Pastuskerissa järj. Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta Järjestöfoorumi 2010 ti DIAK Martintalo, Pori järj. Järjestöyhteistyöryhmä Tunnetko meidät? Järjestöjen esittäytymistapahtuma la 4.9., Eetunaukiolla, järj. DIAK opiskelijat Tapahtumien järjestämisestä luentotilaisuus syksyllä, järj. Satakunnan Salpa ry/kumppanuutta Satakuntaan -hanke Vapaaehtoistyötä tekeville hengellisten toivelaulujen ilta to 28.10, Seurakuntakeskus itäpuisto 14, katutaso. järj. Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta Kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 avataan juhlan merkeissä su järj. Järjestöyhteistyöryhmä Vapaaehtoistyön messut la klo 10-15, Porin seurakuntakeskus, Itäpuisto 14, järj. Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta ja Satakunnan Salpa ry/kumppanuutta Satakuntaan -hanke Hallitustyöskentelyyn liittyvää koulutusta 2011 alkuvuodesta järjestää Satakunnan Salpa ry/ Kumppanuutta Satakuntaan- hanke. Varaathan jo kalenteristasi ajat, lisätietoa saa myöhemmin näistä ja muista tapahtumista mm: Satakunnansalpa.net/Kumppanuushankken sivuilta, ilmoitamme myös yhdistyksille sähköpostitse ja lehti-ilmoituksin.

3 4 1/2010 1/ Haloo, onko siellä ketään? Jo 115 vuotta nuorisoseuratoimintaa Luvialla Satakunnan Autismi-, ADHDja Dysfasiayhdistys SAMDY ry Kriisipuhelin, hyvää iltaa, päivystäjä puhelimessa....voinko puhua, onko sinulla aikaa kuunnella? Porin Mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää joka ilta klo Se kuuluu Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen puhelinverkkoon, jonka numero on Puheluja tulee Poriin vuodessa noin 2500 ja soittajat ovat yhtä usein miehiä kuin naisiakin, kaiken ikäisiä, kaikista olosuhteista ja elämäntilanteista. Useimmiten soiton syynä on yksinäisyys. Myös ihmissuhdevaikeudet ja päihteiden käyttö sekä toimeentuloon liittyvät ongelmat saavat ihmiset soittamaan kriisipuhelimeen. Kriisipuhelinpäivystäjät ovat tehtävään valittuja ja koulutettuja vapaaehtoistyön ammattilaisia. He ovat käyneet Porin Mielenterveysseuran järjestämän kurssin ja saavat työnohjausta ja lisäkoulutusta jatkuvasti. Heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Porissa on noin neljäkymmentä vapaaehtoista kriisipuhelinpäivystäjää. Heitä tarvittaisiin paljon enemmän.uusia kursseja järjestetään aina tarvittaessa. Ehkäpä myös sinä voisit tulla koulutettavaksi! Kriisipuhelinpäivystys on Porin Mielenterveysseuran tärkein toimintamuoto. Se on myös todella tärkeätä työtä. On paljon ihmisiä, jotka eivät koko päivänä ole puhuneet kenenkään kanssa eikä heillä ole ketään, jolta saisi tukea. Heille ihan tavallisistakin asioista puhuminen on kriisiapua. Jopa hyvänyön toivotus on monelle iso asia. Vaikeassakin kriisissä olevat ihmiset saavat avun kriisipuhelimessa. Usein jo pelkkä keskustelu auttaa näkemään asian uudessa valossa ja selkiyttää tilannetta. Monet soittajat voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin, ammattiavun piiriin. Porin Mielenterveysseura on toiminut jo 35 vuotta. Voit liittyä seuran jäseneksi ja sillä tavalla tukea toimintaamme. Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. Puheenjohtaja Päivi Saarinen Porin Mielenterveysseuran puhelin (02) Valtakunnallinen kriisipuhelin Kaikissa elämämme vaiheissa on aineksia iloon, niistä on vain otettava vaarin. Espanjalainen sananlasku Puheenjohtaja Rauno Vuolle p Varapuheenjohtaja Petri Niemi p Sihteeri Ritva Jokinen p Luvian Nuorisoseura ry. perustettiin Uuden Langin talossa Hanninkylässä. Jo viiden sukupolven ajan olemme harjoittaneet luvialaista puoluepoliittisesti sitoutumatonta nuoriso- ja kulttuuritoimintaa. Alkuaikoina toiminnan pääpaino oli kansan sivistämisessä, lukemaan ja laskemaan oppimisessa. Pienenä anekdoottina todettakoon, että seuran kustannuksella päätettiin ostaa joukko Kyläläisten kirjasia jaettavaksi vähä-varaisimpiin koteihin, määräksi arvioitiin 200 kpl. Samalla päätettiin myöntää seuran varoista korkeintaan 25 markkaa käytettäväksi apurahoina sanomalehti Satakunnan köyhimmille tilaajille. Satakunnan toimitukselta päätettiin pyytää tietoa, millä hinnalla toimitus puolestaan myöntää lehtiä tähän tarkoitukseen. Valittiin henkilöt asiaa perille viemään. Toimintamme on aina lähtenyt jäsenistömme toiveista ja tarpeista. Suosituimmat harrastusmuodot liittyvät teatteriin ja musiikkiin. Tavoitteemme ovat korkealla. Haluamme luoda nuorillemme valmiuksia henkisesti rikkaaseen elämään ja olla samalla moni-puolisesti kehittämässä asuinaluettamme. Moni toiminnassamme mukana oleva nuori on löytänyt kauttamme myös ammatin. Toimintamme painottuu Juhlatalo Tasalaan, josta omistamme 74,5%. Haitarpartio harjoittelee Tasalassa joka viikon maanantaina klo Pekka Homerin johdolla ja nuorten bändiharjoitukset Harri Heinilän johdolla joka viikon torstaina samoin klo Marian päivänä maaliskuussa tarjoamme nuorisoseurapäivän kirkkokahvit, osallistumme Luvian karjalaisten kesäjuhlille, järjestämme keväisen polkupyöräretken ja joulukuussa vietämme vuotuista puurojuhlaa. Valtakunnallinen nuorisoseurajärjestöjen teatteritoimikunta valitsi meidät vuoden 2009 Teatterivaikuttajaksi. Tästä todistuksena Tasalan kahviossa seisoo pronssinen Esko-patsas. Perusteluna on Luvian Nuorisoseuran pitkäjänteinen, ansioitunut ja riskejä kaihtamaton työ mittavien musikaalien toteuttamisessa. Teatteritoimikunta korostaa perusteluissaan erityisesti Luvian Nuorisoseuran t e k e m ä ä kasvatus- ja nuorisotyötä teatteritoiminnan puitteissa. Haasteelliset ja mittavat produktiot ovat myös kannustaneet harrastajia jatkamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Vuonna 2001 siirryimme Kyllikki Staffin johdolla klassikkomusikaalien lähteille. Tammikuun 22. päivänä 2010 ensi-illassa ollut musikaali, Evita oli meidän kymmenes musikaali. Evita nähtiin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa harrastajateatterinäyttämöllä, yhteensä 15 näytöstä. Tasalan Talviteatterin tiimi aloitti harjoitukset syyskuun alussa. Mukana oli nuoria, nuoria aikuisia ja varttuneempaa väkeä, yhteensä lähes sata. Vapaaehtoistyön määrä nousee noin tuntiin. Luvian Nuorisoseura ry:n hallitus 2010 Rauno Vuolle pj., Petri Niemi varapj., Ritva Jokinen sihteeri, Reetta Apajasalo rahastonhoitaja, Sirkku Vuori, Heikki Hermonen, Susan Vaarne-Perämäki, Pekka Homeri, Katri Kalli, Tuula-Marja Sainio, Reija Katajisto, Harri Heinilä. Otamme todella mielellämme toimintaamme mukaan uusia aktiivi- ja kannatusjäseniä. Emme aseta kynnyksiä. Tule sellaisena kuin olet. Kaikille varmasti löytyy töitä vapaa-ehtoistyön merkeissä. Tule mukaan koettelemaan omia rajojasi. Tarjoamme Sinulle mahdollisuutta lentää ilmaisun siivin. Meitä ei kannata pelätä vaikka puheenjohtaja onkin aivan uskomattoman ruma. Rauno Vuolle puheenjohtaja SAMDY ry:ssä on n.300 jäsentä, joista ammattijäseniä n.50. Aluekerhot ovat Kankaanpäässä ja Kokemäellä, jossa on lisäksi toimiva Erityislasten sählykerho. Porissa alkavat Nuortenkerho ja vanhempien vertaistukitapaamiset, ADD-aikuisten vt-ryhmät alkavat kevään aikana. SAMDY ry perustettiin 3-kantayhdistyksenä 95, koska isompi ja useampaa ryhmää edustava yhdistys on vakuuttavampi yhteisiä etuja ajettaessa. Olimme ensimmäisiä; jälkiämme on seurannut 15 vuoden aikana lähes 10 yhdistystä. Tästä aasinsilta Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan hankkeeseen. SAM- DY ry on uutterasti mukana, innokkaina odotamme Kumppanuustaloa ja sen myötä samaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistystasolla kuin olemme jo kokeneet yhdistämällä voimamme perheinä. Kun vanhemmat ovat jaksamisen äärirajoilla, lähellä oleva omaishoitajayhdistys voisi tuoda uusia ulottuvuuksia elämään. Aikuisten ADD- ja AS -diagnoosit ovat yleistymässä: SAMDY ry jakaa vertaistukea ja spesifiä tietoa näistä erityispiirteistä, mutta usein ko. henkilö on jo sairastunut masennukseen tai toipumassa siitä, joten mielenterveyttä tukeva yhdistys lähellä antaisi hänelle enemmän mahdollisuuksia. Vuosi 2010 on SAMDY ry:n 15-vuotisjuhlavuosi. Kesällä retkeillään perinteisesti johonkin lasten suosikkikohteeseen. Reposaaren Junnilassa on iloinen perheleiri yhteistyössä Porin srk:n diakoniatyön kanssa, teemana Salainen Aarre MeiDän löydettävissä. Kaikista tapahtumista voit lukea Maisan pajan tekemiltä pirtsakoilta kotisivuilta Autismiliiton Porissa järjestämillä talvipäivillä oli molempina päivinä 330 osallistujaa. Iso rooli päivien onnistumisessa oli Alue-AUNE Birgit Vuori-Metsämäellä. Lue lisää yhdistyksen kotisivuilta. Onnistunut patikkaretki innoittaa uusintaan! Kuva: Pentti Ojala VANHANAJAN ILTAMAT Yyterin kylpylässä la Liput 25e, sis. päivällisen noutopöydästä ja ohjelman. Lue lisää Varattu FTB Karhut United ry:lle Valtakatu 7 C 36, PORI puh GSM pj. Tuija Koski (iltaisin)

4 6 1/2010 1/ POSKEL ry T yökyvyttömyyseläkkeelle jääminen herättää monenlaisia tunteita. Toisille se on suuri helpotus, kun on pitkään joutunut taistelemaan sairauksien kanssa, ja moneen kertaan hakemukset on palautettu kielteisinä. Kun taas joutuu jäämään eläkkeelle kovin nuorena, ja työhaluja vielä olisi, niin sopeutuminen on varmaan vaikeampaa. Porin Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset ry. POSKEL on perustettu v.2000.jäseneksi voi liittyä työkyvyttömyystai varhaiseläkkeellä oleva henkilö. Yhdistyksen tarkoituksena on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana toimia jäsentensä yhdyssiteenä, sekä tukea heidän itsetuntoaan ja omatoimisuuttaan. Yhdistys ottaa myös kannatusjäseniä. Poskel on myös valtakunnallisen Työkyvyttömyysja Varhaiseläkeläisten liitto TYVEL:n jäsen, joka järjestää sopeutumisvalmennuskursseja alle kolme vuotta työkyvyttömyys- tai varhaiseläkkeellä olleille. Yhdistyksen jäsenmäärä v.2009 lopussa oli 179. Jäsentapaamisia järjestetään joka toinen viikko, ja näihin tapaamisiin pyritään saamaan luentoja ajankohtaisista aiheista. Tapaamiset järjestetään Kuurojen toimitilassa Länsipuisto 26. Yhdistyksellä on myös pieni toimisto, jossa järjestetään kerhoja erilaisista kädentaidoista aivojumppaan. Toimiston osoite on Annankatu 18. Paljon myös matkaillaan, käymme kylpylöissä, teattereissa ja vierailuilla. Vuonna 2002 yhdistys vuokrasi kaupungilta Lanajuovan varresta, Kvistiluodontie 73 tontin, josta on uutterien talkoolaisten voimin, kehittynyt viihtyisä kesänviettopaikka jäsenille. Toivotamme kaikki asian omakseen tuntevat tervetulleiksi poskelilaisten iloiseen joukkoon. Poskelin laulun kertosäkeessä lauletaan: Kun yhdes ollaan, niin tutuiks tullaan, ja kaveria me moikataan. On vaivat meillä, kai jokaisella, vaan hymyellen ne kannetaan. puh Porin seudun isovanhemmat ry Yhdistys on perustettu 2004 nostamaan isovanhemmuus tärkeään yhteiskunnalliseen asemaan. Koko olemassaolonsa aikana yhdistys on ollut näkyvästi esillä niin tiedotusvälineissä kuin aktiivisen toiminnan järjestäjänä lapsille ja aikuisillekin. Toiminnassa on korostettu isovanhemmuuden asemaa sekä lasten oikeuksia ja tarpeita. Toimintaa on järjestetty kaikille lapsille. Vuoden 2009 lopussa jäseniä oli 450. Uudet toimitilat sijaitsevat Tierantien päässä Koivulassa sekä Konttorinkatu 1:ssä Reposaaressa. Varat toimintaan Perinteinen talkoohenki on voimissaan. Erilaisissa tapahtumissa on oltu apuna mm. turvaamassa eri koulujen edustoilla lasten ensimmäisenä koulupäivänä. Jäsenmaksu on 8 / vuosi sekä lukuisissa tapahtumissa järjestetyt arpajaiset sekä inventaario, paketointi ja tienvarsien puhdistus ovat kartuttaneet kassaa. Annamme hyvän kiertää Yhdistyksen varat eivät kauaa vanhene. Pientä viihde-elektroniikka, pelejä ja vaatteita on lahjoitettu Satks:an lastenosastolle. Ensi- ja turvakoti on vastaanottanut mm. vaatteita ja harrastusvälineitä. Lapset ovat myös saaneet pyöräilykypäriä, turvaliivejä ja heijastimia. Yhdistyksen toiminta PSI ry valitsee vuosittain Vuoden mummun ja papan. Lisäksi kummitoiminta on vahvasti esillä. Vuoden 2010 kummikohteeksi valittiin Reposaaren päiväkoti. Vuoden kummikouluksi valittiin Ruosniemen koulu. Lapsiparkki toimintaa on Koivulassa ja Ulvilassa. Vaikka lasten asiat ovat muiden yläpuolella, niin aktiivista toimintaa on suunnattu myös aikuisille eri tapahtumien ja retkien merkeissä. Sähly, sauvakävely, keilailu, ompelukerho ja tietysti uintiretket ja vesijumpat. Lapsille suunnattu toiminta onkin ollut monimuotoista. Jokaiselle on löytynyt miele- TIIRAN TIUKAT Kymmenen kysymystä satakuntalaisen ja valtakunnallisen kirjallisuuden laitumilta. Kysyjä kas edustaa vapaaehtoisjärjestöistä Manuscript- 63:a, kirjoittajien yhdistystä. 1. Minkä alan miehiä ovat Manuscript-63:n neljä perustajajäsentä? 2. Sanalle Reading on keksitty Satakunnassa suomenkielinen nimi. Mikä? kästä tekemistä. Askartelukerho, ratsastus ja erilaiset liikuntakerhot kuten luistelu ja keilailu ovat pitäneet satoja porilaisia lapsia liikunnan parissa aktiivisesti. Samoilla linjoilla jatketaan tulevaisuudessa. Yhteisiä retkiä on tehty eläinpuistoon, varuskuntaan, lentoasemalle jne. Mielenkiintoisista kohteista ei ole ollut pulaa. Pääasiallisesti toimintamme on osallistujilleen maksutonta. Näin voimme tarjota toimintaa kaikissa elämäntilanteissa oleville lapsille ja isovanhemmille. Liity mukaan Otamme uusia jäseniä toimintaan mukaan. Jokaiselle löytyy tekemistä. Teemme arvokasta työtä ja toivomme, että kaikki antaisivat tukensa mahdollisuuksiensa mukaan! Jukka Korkee 3. Kuka porilainen on ollut Finlandiapalkinto-ehdokkaana? 4. Mainitse kaksi huomattavaa satakuntalaista historiallisten romaanien kirjoittajaa? 5. Kenen kirjoittamaa opasta Aiotko kirjailijaksi? lukemalla Kalle Päätalo harjoitteli nuorena? 6. Mikä on kolumni? 7. Milloin sanojen mutta ja Vaan edessä ei käytetä pilkkua? 8. Minkä alan palkinto on Antero Warelius-palkinto? 9. Kuka laatii Satakunnan Kansa-lehden ristisanatehtävät? 10. Missä kirjoitusoppaassa lukee: kirjoita paperille lause. Katsele sitä hetki. Jos se vaikuttaa sinusta hyvältä, pyyhi se pois! Vastaukset löytyvät s. 22 Ulvilan lapsiparkki on avattu vuoden alussa. Kuvassa Tädit leikkimässä lapsen lanssa. Porin seudun isovanhemmat ry Puh tai PL 36, Pori Satakunnan Syöpäyhdistys aina syöpäpotilaan ja hänen läheisensä asialla Taiteilija Riki Sorsa kävi Satakunnassa kurkku- ja suusyöpäpotilaiden tilaisuudessa kertomassa omasta sairaudestaan maaliskuussa Anteeksi jäi sanomatta Lapsena jo tiesin sen, että elin Sinua rakastaen. Jumalan edessä lupasimme, että ikuisesti, kuolemaan asti, toisiamme rakastamme. Kun vuodet vaihtui, ajatukset muuttui. Loukkasimme toisiamme, unohdimme yhden sanan. Anteeksi. Olit uskoton, kerskuit, tahallasi haavoitit, anteeksi et pyytänyt. Olit ainoani, rakkaimpani. Kaiken olisin anteeksi antanut. Kunpa olisit pyytänyt. Varpu Haapasaaren Elämän ruskaa -kirjasta Satakunnan Syöpäyhdistys on syöpäpotilaiden etujärjestö, jonka kaikki toiminta tähtää syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukemiseen ammatillista, taloudellista ja vertaistukea antaen. Ammatillista tukea syöpäpotilaat saavat Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajilta vastaanotoilla ja kotikäynneillä maakunnan eri alueilla. Taloudellista tukea syöpäpotilaat saavat jäsenavustusten muodossa. Potilaat saavat myös halutessaan koulutettujen vertaistukihenkilöiden apua ja tukea sairautensa kaikissa vaiheissa. Syöpäyhdistys tarjoaa vertaistukea myös erilaisissa potilasryhmissä, joissa vierailee asiantuntijaluennoitsijoita ja tukihenkilöitä. Kaiken tämän Satakunnan kilpirauhasyhdistys ry perustettiin Porissa. yhdistys toimii Suomen kilpirauhasliitto ry:n alaisena. Yhdistyksemme jäsenmäärä oli jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää kilpirauhaspotilaiden hoitoa, kuntoutusta ja tutkimusta sekä parantaa heidän sosiaaliturvaansa. Toiminnassa pyritään ottamaan huomioon myös kilpirauhaspotilaiden läheiset. Kilpirauhanen on noin 25 gr painava rauhanen, joka sijaitsee kaulalla kurkunpään alapuolella. Se tuottaa kilpirauhashormonia, joka vaikuttaa koko elimistön toimintaan. Kilpirauhasen tauteja ovat vajaatoiminta, liikatoiminta ja syöpä. Kilpirauhasen syövällä tarkoitetaan pahanlaatuista kasvainta, joka on lähtöisin kilpirauhasesta. Kyhmyistä ainoastaan n.5% on syöpää. Paikallisyhdistys: -tuo ajankohtaista tietoa kilpirauhas-sairauksista lähemmäs tavallista ihmistä potilas saa 17 euron jäsenmaksulla, joka sekin sisältää Syöpälehteä kuusi numeroa vuodessa. Mikään sijoitus ei anna niin paljon kuin syöpäyhdistyksen jäsenyys! Ongelmana on vain se, että kaikki syöpäpotilaat eivät koskaan löydä omaan syöpäyhdistykseensä. Syöpäyhdistyksen toiminta on asiakaslähtöistä, eli potilaan on itse otettava yhteyttä yhdistykseen. Sen jälkeen kaikki palvelut tulevat tarvittaessa asiakkaan luo maksutta. Jos nyt jäit miettimään, miten sinä voisit olla tukemassa Syöpäyhdistyksen toimintaa, liity jäseneksi tai lahjoita yhdistyksen toimintaan rahaa tai työpanoksesi. Yhdistyksellä on 8100 jäsentä, mutta yhdistyksen vahvuus on sen -järjestää neuvonta-, kuntoutus- ja muita vastaavia palveluja -järjestää vertaistuki- ja virkistystoimintaa sekä luentotilaisuuksia potilaille ja heidän läheisilleen -on yhteistyössä muiden potilasyhdistysten kanssa Jäseneksi voit liittyä tilaisuuksissamme, postitse, soittamalla, suoraan liittoon tai lähettämällä sähköpostia johtokuntamme jäsenille. Jäsenmaksu tänä vuonna on 15e. Lisätietoja myös internet w.w.w.salpanet.fi/yhdistykset jäsenistössä. Jo 35-vuoden ajan Satakunnan Syöpäyhdistys on ollut maakunnan omien syöpäpotilaiden edunvalvoja jakamalla tietoa, tukea ja toivoa maakunnassa. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa voit myös löytää paikkasi tehdä hyvää syöpäpotilaiden hyväksi. Satakunnan Syöpäyhdistyksellä on oma kirpputorikauppa Fiinitori, joka ottaa vastaan lahjoituksena annettuja hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita. Kirpputorilla on myös mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä. Harjavallan terveyskeskuksessa on Syöpäyhdistyksen Kahvila Kupponen. Kirpputorin ja kahvilan toiminnan tuotto menee satakuntalaisten syöpäpotilaiden hyväksi. Satakunnan Syöpäyhdistys Yrjönkatu2,2.kerros Pori Puh. (02) Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry Suomen Kilpirauhasliitto ry on perustettu 1996 ja on kattojärjestö paikallisyhdistyksille. Lisätietoja puh. (09) ma,ti,pe klo ja ke,to klo Sähköposti: Kotisivut w.w.w.kilpirauhasliitto.fi Valtakunnallinen tukipuhelin päivystää torstaisin klo puh Jäsenenä saat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen Potilaslehden sekä jäsenkirjeet, joissa tiedotetaan toiminnasta. Yhdistyksemme tapaamiset ovat kerran kk:ssa Vapaaehtoistoimintakeskus Liisassa Eteläpuisto 10 Pori. Tervetuloa! Lisätietoja: Eila Tanttu puheenjohtaja puh sähköposti Anja Holmi sihteeri puh sähköposti

5 8 1/2010 1/ Tervetuloa mukaan Lounais- Suomen syömishäiriöperheet ry:n toimintaan! Olemme olemassa sinua varten, joka sairastat syömishäiriötä tai jota toistuvasti askarruttaa ruokaan, syömiseen ja kehonkuvaan liittyvät asiat. Myös syömishäiriötä sairastavien läheiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Vertaistuesta voimaa Vertaistuella on suuri merkitys minkä tahansa vaikean elämäntilanteen kohdatessa. Vertaistuki ei ole hoitoa vaan nimenomaan saman kokemuksen, ajatusten ja tunteiden jakamista. ryhmä syömishäiriötä sairastaville toimii taas Porissa Avoimessa ryhmässä on mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista henkilöille, joilla itsellään on kokemusta syömishäiriöstä. Ryhmä on maksuton, sitä ohjaavat syömishäiriöstä toipuneet vapaaehtoiset. Ryhmä kokoontuu 18.3., ja klo Porin Lääkäritalon tiloissa, os. Itsenäisyydenkatu 33, 5. krs., Pori. Keskusteluilta syömishäiriötä sairastavien läheisille Läheisten vertaistukeen perustuva keskusteluilta on tarkoitettu syömishäiriöön sairastuneista läheisistään huolta kantaville henkilöille. Keskusteluillassa on mukana koollekutsujana yhdistyksen projektipäällikkö sekä Porin lääkäritalon syömishäiriöklinikan asiantuntija. Läheisten keskusteluilta pi- Lisää tietoa ja tukea: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry puh INNOSTU LEPPÄRÄSTÄ! Työväenopiston kesänviettopaikalla pitkät perinteet! Työväenopistoaatteen nousuaikaa Porissa olivat toisen maailmansodan jälkeiset vuodet. Kaupungin ja monien vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen tuella saatiin opiskelijoille Herrainpäivien alueelta tontti käyttöön. Alueelle ryhdyttiin rakentamaan omia tiloja. Junalla tultiin Levon pysäkille ja siitä sitten metsiä pitkin käveltiin alueellemme. Rakennuksia pystytettiin, talkoita pidettiin, ruokaa piti tehdä porukalle ja sitten tietysti juhlittiin. Hanuri soi ja laulu raikui. Kerran piti saada lisätilaa yöpyjille ja jotkut keksivät purkaa saunan katon tiiliä pois sen verran että päästiin ullakolle yöpymään. Tästä alun moninaisuudesta on jo yli 60 vuotta. Mutta henki ja käytännön asiat oli pantu liikkeelle. Perinteet ja monet uudet tuulet puhaltavat tänään Leppärässä! Työväenopiston opiskelijayhdistyksen toiminta jatkuu edelleen. Paljon on asioita tapahtunut ja vettä virrannut Kokemäenjoessa. Nimemmekin saimme uudistettua nykyiseen muotoonsa vuoden 2009 aikana. Leppärän alueella on nyt useita rakennuksia moneen käyttöön. Rakennuksille on annettu nimet alueella kasvavien puiden mukaan. Kuusirakennus toimii valvojien ja useasti myös hallituksen kokoontumispaikkana, Pihlaja on kaksikerroksinen majoitustila, Honka-huvila on iso kokoustila ja illanviettopaikka, Tyrni-sauna nielee sisäänsä vaikka 15 saunojaa lauteilleen, oma ranta ja laituri kruunaa saunan löylyt. Lisäksi on grillikota Terho, puuvaja, rosvopaistiuuni jne. kaikki tämä noin 20 km:n päässä Porin keskustasta, Yyterin santojen välittämössä läheisyydessä luontopolun katveessa ja osin luonnonsuojelualueellakin. Tilat ovat vuokrattavissa. TERVETULOA TUTUSTU- MAAN VIREÄÄN PORUK- KAAMME! AVOIMET OVET ALUEEL- LA LAUANTAINA 8.5. KLO alkaen! detään klo Porin Lääkäritalon tiloissa os. Itsenäisyydenkatu 33, 5. krs, Pori. Vapaaehtoisia vertaisia kaivataan lisää mukaan toimintaan Oletko sinä syömishäiriöistä toipunut, syömishäiriöitä sairastavan läheinen tai itse syömisellä oireillut mutta jo toipumassa oleva henkilö? Haluaisitko sinä jakaa oman kokemustietosi sairauden parissa kamppailevien ja/tai heidän läheistensä tukemiseksi? Tartu tilaisuuteen! Lounais- Suomen syömishäiriöperheet ry hakee toimintaansa vapaaehtoisia aktiiveja ohjaamaan ryhmätoimintaa tai muuten vaan toimimaan syömishäiriösairauteen liittyvien asioiden parissa. Tarjolla pikkupurtavaa ja juotavaa. Rauno Lehtonen Porin Työväenopiston Opiskelijat ry Kesätie 25 Puheenjohtaja Irmeli Vuori Tilavaraukset Ruokajonossa ei tarvitse hävetä! Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry on jo vuodesta 2001 asti ollut hetkellisten ja myös pitkäaikaisempienkin kriisiaikojen apuna jakaen ruokaa kaikille säätyyn ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Joskus voi kelle tahansa tulla tilanne, jossa joutuu kääntymään muitten avun puoleen. Kristillinen kokoustoiminta on ehkä yhdistyksen johtohenkilöiden puolelta se vielä tärkeämpi työ kuin vatsan täyttäminen. Yhdistyksen johdossa ovat olleet alusta saakka Irene Häyry, Markus Nyholm, Kirsti Salminen sekä Paavo Häyry. Porin kaupunki on myös avustanut yhdistyksen työtä merkittävissä määrin. Toimipaikassa vastaavana jakelupällikkönä toimii osaavasti Mari-Anne Virtanen. Toiminnan tukipiste sijaitsee tällä hetkellä Länsi-Porissa Karjarannatie 14 uudehkossa hallitilassa, jossa on jakohuone, hengelliten kokousien pitopaikka, konttori sekä varastotilaa. Ruoanjaot ilmaan minkäänlaisia tilaisuuksia tapahtuvat maanantai- ja keskiviikkoaamuisin klo 10-11:30. Kokoukset toimipaikassa ovat pääsääntöisesti torstai-iltaisin klo 19 sekä sunnuntaina klo 15. Näittenkin tilaisuuksien jälkeen saa mukaansa ruokapussin kahvi- ja voileipätarjoilun lisäksi. Ilmainen vaatejako tapahtuu myös toimipaikan jakohuoneessa lauantaisin klo Tästä kirpparista löytyy varmasti päälle pantavaa, Kirsi Aalto on jo alusta lähtien ollut vaateavun vastaava. Lisäksi Elämän Leipä toimii lähiöissä järjestäen hengellisiä kokouksia, joitten jälkeen ovat myös ruokapussit jaossa. Näitä lähiötilaisuuksia järjestetään tiistaisin Porkassa ja Sampolassa, keskiviikkoisin Väinölässä sekä torstaisin Impolassa. Yhdistyksellä on katuevankeliointiin tarkoitettu tila katutasossa Porin keskustassa ravintolaelämän keskellä. Tämä Steissi-teetupa on auki perjantaisin ja lauantaisin klo 21:30-24:00. Elämän Leivässä toimii myös Raamattuun tutustuttava Alkupiiri maanantaisin klo 18 sekä naistenpiiri torstaisin klo Tule mukaan tilaisuuksiin ja pääset tutuksi Elämän Leivän vakituisten ystävien kanssa. Porin Interseura on hyvä kaveri Suomi-Venäjä-Seuran Porin osastolta. Me tarjoamme edullista retkiohjelmaa, joskus maksu on, minimaalinen taikka tilaisuus on, jäsenillemme tulkoon lähes maksuton. Meidän periaatteemme on tarjota mukavaa yhdistyselämää ja kivoja muistorikkaita tapahtumia. Porin Interseurassa, heti sen perustamisesta lähtien on pidetty tärkeänä vapaaehtoistyötä. Ideoimme paljon yhdessä. Sen minkä me teemme, toteutamme täysin - pyyteettömästi. Arvostamme vapaaeh- Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry on Porin seudulla toimiva mielenterveyskuntoutujien oma yhdistys, jonka jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 400, on toiminut Porissa jo 39 vuotta. Se on Porin ja lähikuntien mielenterveyskuntoutujia tukeva aktivoiva ja yhteen kokoava yhdistys. Tarkoitus on myös jakaa tietoa jäsenille ja auttaa löytämään oikeata, sellaista hyödyllistä tietoa, joka voi vaikuttaa myönteisesti mm. sairauden hoitoon, yhteiskunnalliseen, sekä sosiaaliseen sopeutumiseen ja joidenkin kohdalla mahdolliseen uudelleen kouluttautumiseen ja työelämään sijoittumiseen. Tiedottaminen mielenterveysasioista, joista yleensä ongelmina puhutaan, on eräs tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Pyrkimyksenä on jakaa oikeaa tietoa, koska vielä nykyäänkin Porin Interseura on satakuntalaisia ja muiden kulttuurien edustajia yhdistävä aktiivinen järjestö. Olemme vireä monikansallinen ryhmä, joka ei pelkää mitään ennenkokematonta. Avullamme Satakuntaan saapuneet maahanmuuttajat ja vaihto-oppilaat, ovat löytäneet uuden mahdollisuuden. Haluamme yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja olemme monen kanssa hyvät kaverit entuudestaan ja meillä on yhteistyökumppaneita. Perinteeksi alueella muodostunut kansainvälinen joulujuhla on saanut alkunsa meiltä. Nykyään se kuuluu Suomi-Venäjä-Seuran ja Porin English Club n ja Suomi-Puola yhdistyksen vuosittaiseen vakioohjelmistoon. Syksyn Kansanvälineen viikonloppuleiri Merikarvialla, oli menestys. Erityisesti lapsiperheet nauttivat tunnelmasta. Maaliskuun lopussa 2010 toteutettu suvaitsevaisuuskasvatusta ja rasismin ehkäisyä sisältäneen Wilson Kirwan satu ja kansainvälisyyspäivä Porissa, oli oiva esimerkki monien erilaisten tahojen yhteistyöstä. Saimme hyvää tukea Otsolasta, Porin työväenopistolta, Itätullin kaupunkiosayhdistykseltä, Satakunnan Työltä ja toistyötä, ja se on yhdistyksemme kulmakivi. Yhdessä tekeminen ja omien resurssien hyödyntäminen sekä yhdessäolo ovat parasta Interseurassa. Tekemällä yhdessä, koemme Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry, Valtak 9, Pori Puheenjohtaja Ismo Vähä-Savo Toiminnanjohtaja Pia Vahekoski näistä asioista on paljon vääriä, liian yleistäviä ja negatiivisia mielikuvia. Yhdistyksen toiminnan perusajatus on vapaaestoisuus. Yhteisön parhaana maidollisena vahvuutena, voimavarana ja ihmisiä yhdistävänä tekijänä on muiden samanlaisia elämänkokemuksia omaavien ihmisten keskinäinen vertaistuki. Hyvän Mielen Talolla vallitsee välitön, rento ja luontevasti keskusteluja synnyttävä ilmapiiri. Yhdistyksen liikunta tai keskusteluryhmiä kokoontuu viikoittain useita,.niiden kautta saadaan tuettua jäsenistön päivittäistä ja viikoittaista elämänrytmiä ja heidän henkistä jaksamistaan. Hyvän Mielen Talo on tietyllä tapaa kodinomainen paikka, - toinen olohuone, jonne voi tulla tapaamaan muita jäseniä, lukemaan lehtiä, ruokailemaan tai käyttämään tietokonetta. Päivittäisen toimintansa lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen vuoden mittaan useita erilaisia virkistysmatkoja. Tällainen toiminta on merkityksellistä ja tärkeää jäsenistön henkisen hyvinvoinnin, jaksamisen ja vireyden ylläpitämisen kannalta Yhdistyksen monipuolinen toiminta antaa vaihtoehdon sille, että käperryttäisiin omiin oloihinsa, monet aivan yksin kotiin, vailla mitään sosiaalisia kontakteja. Yhdistyksen toiminnan eräs tärkeä merkitys onkin siis myös ehkäistä ihmisten syrjäytymistä, joka muuten saattaa olla monien kohdalla eräänä seurauksena, kun tulee ongelmia mielenterveyden alueella. Reijo Hieta-Koivisto yhdistyksen hallituksen jäsen. onnistumisen riemua. Kun teemme yhdessä, olemme kaikki tasa-arvoisia, kukaan ei ole toistaan parempi. Tällä tavoin Pori ja Satakunta tulevat tutuiksi mukavalla tavalla. Silloin ne puhuttelevat meitä jokaista, antaen runsaasti enemmän kuin voimme aavistaa. Tule mukaan hyvään seuraan Porin Interseuraan! Alban Bergin Wozzeck Poriin! Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto loi yhdessä Kulturfonden i Björneborgin kanssa projektin, jossa Alban Bergin 1920-luvulla säveltämä ooppera tuodaan yleisölle esitettäväksi opiskelija- ja koululaisprojektin kautta. Teos tehdään Promenadisalissa konserttiversiona, johon Porin Yliopistokeskuksen taiteen opiskelijat tekevät videoinstallaation. Lisäksi mukana on kuvataiteen opiskelijoita porilaisista ja raumalaisista kouluista. Näistä Länsi-Porin lukion ja PSYL:n yläasteen kuvaamataiteenluokka saavat töitään esille Promenadikeskuksen aulaan esitysviikon ajaksi. Mukana ovat edelläolevien lisäksi Pori Sinfonietta, Porin Ooppera ry ja Palmgren-konservatorio. Esittäjinä ovat Pori Sinfonietta kapellimestarinaan Jukka Iisakkila, Porin Oopperakuoro ja Cygnaeuksen musiikkiluokan oppilaita. Rooleissa esiintyvät: Wozzeck Gabriel Suovanen, baritoni Marie Mia Huhta, sopraano Hauptmann/sotilas Joonas Eloranta, tenori Anders/Idiot Pekka Kuivalainen, tenori Margret Elenor Wiman, mezzosopraano Doktor/1.kisälli Kristjan Möisnik, basso Drum major/2. Kisälli Ilkka Hämäläinen, tenori Esityspäivät ovat: ti klo 13 koululaisnäytös, to klo 19 ja pe klo 19. Esityksen kesto on noin 1 tunti 40 minuuttia. Alban Berg arr. eberhard kloke WOZZECK Tiistai Promenadisali klo 13 ( Ennakkonäytös opiskelijoille ) Torstai Promenadisali klo Perjantai Promenadisali klo 19 Pori Sinfonietta Porin Ooppera ry yliopistokeskus/taik Svenska kulturfonden i björneborg Palmgren-konservatorio Suomen kulttuurirahasto / satakunnan rahasto

6 10 1/2010 1/ Satakunnan Puutarhaseura Ry PihaElämään 2009-messuvieraat ihastelivat kukkien loistoa ja nauttivat auringosta. Puutarhaseura perustettiin Juhannuslehdon ravintolassa puutarhuri Kaarlo Vanamon johdolla syyskuun 21. päivänä Seuran toiminnan ydinajatus sisältyy perustamishetkenä lausuttuihin sanoihin: Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää puutarhanhoidon harjoittajat ja ystävät Satakunnassa edistämään puutarhaviljelystä maakunnassamme, edistää yleisten paikkojen kuten hautausmaiden ym. siistimistä ja hoitoa sekä puutarhatuotteiden käyttöä taloudessa. Aforismi Jäsenilloissa tavataan samanhenkisiä ihmisiä Juuri perustetun Puutarhaseuran toimintaperiaatteena olivat jäsenten tiedonsaannin turvaaminen, jäsenten etujen ajaminen ja yhteishengen luominen. Vuosia on kulunut, mutta yhä edelleen Satakunnan Puutarhaseuran tehtävänä on saattaa puutarha-alasta ja kaikenlaisesta viherpeukaloinnista kiinnostuneet ihmiset yhteen. Jäsenilloissa opitaan uutta, keskustellaan ja jaetaan kokemuksia. Kun talven selkä tänä vuonna taittuu, päästään oppimaan varttamisen saloja ja syyspuolella tutustutaan kuunliljojen monipuoliseen maailmaan. Retkiltä uusia kokemuksia Puutarhaseura järjestää jäsenilleen vuosittain 1-2 retkeä mielenkiintoisiin puutarhakohteisiin tai -tapahtumiin. Tänä kesänä tutustutaan Vanhaan Raumaan sekä Rauman puistoihin ja retkipäivä päätetään kesäteatteriesitykseen. Syksyllä tutustutaan upouusiin Biolan Oy:n toimitiloihin Eurassa ja tämän lisäksi suunnataan johonkin ulkomaan kohteeseen tutustumaan heidän puutarhakulttuuriinsa. Valtakunnallinen puutarhapäivä Tämän vuoden valtakunnallista puutarhapäivää vietetään toukokuuta. Teemana Tunsin läheisyyden, jonka luulin kadonneen. Tunsin kosketuksen, josta ihoon tuoksu jäi. Tunsin oudon lämmön, joka kaiken kylmyyteni vei. Tunsin kuinka öiset pelot häipyi pimeään. En enää tiedä kuinka voisin tehdä toisin, kun huone pyörii ja sydän hurjaa lyö. En osaa paeta, en mennä, vaikka voisin. Jos tanssiin tahdot, tanssi vaikka koko yön. on kokeileva hyötytarha, jonka puitteissa puutarhaseuran jäsenyrityksissä opastetaan ja annetaan vinkkejä kotimaisten kasvien viljelyssä. Jos peukalosi vihertää, liity jäseneksi! Seuraan kuuluu 190 jäsentä, joista puolet alalla toimivia ja puolet kasveista kiinnostuneita alan harrastajia. Jäseneksi voi liittyä kotisivuillamme tai ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin. Tervetuloa mukaan toimintaan! Yhteystietoja: puheenjohtaja Pirjetta Sipiläinen-Salo p sihteeri Katri Sundvall p dnainternet.net Porin seudun MS-yhdistys Porin seudun MS-yhdistys on perustettu 30 vuotta sitten. Syntymäpäivää vietetään marraskuussa pikkujoulun yhteydessä. Toiminta on kehittynyt aluksi kokoontumisista jäsenten kotona nykyiseen paikkaan Nasevaan Yrjönkadulle Satakunnan Epilepsiayhdistys Ry:n kanssa. Naseva on mahdollistanut hyvät kokoontumistilat sekä yhteistyön muiden eri järjestöjen, palvelujen tuottajien ja oppilaitosten kanssa. Yhdistyksessämme on noin 240 potilas- ja 140 kannatusjäsentä. Suuri osa potilasjäsenistämme sairastaa neurologista sairautta kuten MS tai muuta harvinaista neurologista sairautta. Alle 35-vuotiaitten, nuorten ryhmä sekä Harnes-potilaiden ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tärkeimpiä tehtäviämme on neurologisia sairauksia sairastavien potilaiden oikeuksien valvominen sekä tiedon ja vertaistuen jakaminen potilasjäsenille ja heidän omaisilleen. Toimistostamme saa oppaita ja ohjevihkosia eri ongelmien ratkaisemiseksi sekä keskusteluapua arjen toimiin ja arjessa jaksamiseen. Järjestämme myös kerho- ja te toja joissa on luennoitsijoita eri terveydenhuoltoalojen ammattiryhmistä. Myös matto- ja allasjumppa jäsenillemme kuuluvat toimintaamme. Haaste laskea kynnystä vastasairastuneen astua toimistoomme on suuri ja vaativa tehtävä. Nykyiset toimitilat ovat luoneet mahdollisuuden erilaisiin käsityöharrastuksiin, kuten poppanoiden ja mattojen kutomiseen. Myymme tuotteitamme kuten villalapasia ja sukkia. Useana vuonna meillä on ollut myyntipöytä myös Prisman aulassa. Tuotto käytetään toimintamme pyörittämiseen. Lisäksi vuokraamme tilojamme mm. kokoustiloiksi. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita, myös omais- ja kannatusjäsenet. Lisää tietoja toiminnastamme saatte: Monitoimiasema Naseva Yrjönkatu 7, Pori Puh kotisivu s-posti Avoinna ma klo ke klo Alaston Revin paitani auki Lupaa kysymättä, mistään piittaamatta paljastan kalpean rintani, hymyt ja haavat, kahvaa myöten isketyt veitset Tulkaa tänne, te viluisina vaeltavat tuskat! Niin kauan kuin sydäntä särkee, se ei säry. -T.Tabermann- Suomen Punainen Risti YSTÄVÄTOIMINTA Tiesitkö, että yli puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyttä jossain elämänvaiheessa? Ystävät ja sosiaaliset kontaktit eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä ja yksin voi jäädä kuka vain. Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voit toimia ystävänä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaavalle. Sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin antaa aikaasi. Ystävien tarve on suuri, sillä noin 60 henkilöä odottaa itselleen ystävää Porin alueella. Sinä voit tulla mukaan ystävätoimintaan käymällä vapaaehtoiskurssin. Poikkea SPR:n ystävävälitykseen Vapaaehtoistoimintakeskus Liisaan keskustelemaan asiasta ystävävälittäjien kanssa. SPR:n sosiaalipalvelutoiminta tarjoaa monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä Porin osastossa toimivat seuraavat ryhmät: Kultaisen iän kerho, omaishoitajat, SPR-kaverit, pakolaisten tukihenkilöt ja maahanmuuttajien tukihenkilöt. ENSIAPURYHMÄ TOIMINTA Ensiapuryhmässä opit auttamaan itseäsi ja muita. Voit tulla mukaan, vaikka et vielä osaisi antaa ensiapua. Pelkkä kiinnostus riittää ja mikä parasta harjoittelu ensiapuryhmässä on maksutonta. Ryhmän toiminta koostuu ryhmäilloista, harjoituksista, vierailuista, koulutuksista ja päivystyksistä. Ryhmäilloissa kehitetään ja ylläpidetään ensiaputaitoja harjoitusten avulla ja kuullaan mielenkiintoisia ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja sekä vieraillaan ensiaputoimintaan liittyvissä kohteissa. SPR Porin osaston ensiapuryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitiloissaan Aittaluodossa. Osa ensiapuryhmäläisistä osallistuu myös hälytystehtäviin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Viranomaiset hälyttävät hälytysryhmien vapaaehtoisia auttamaan niin onnettomuuksissa, etsinnöissä, evakuoinneissa kuin vaativissa erityistilanteissakin. BIGPEPA PELASTUS- PALVELULEIRI LAPSILLE JA NUORILLE Bigpepa on Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin järjestämä pelastuspalveluleiri. Punaisen Ristin pelastuspalveluleirillä lapset ja nuoret oppivat tärkeitä kansalaistaito. Bigpepa koostuu viidestä alaleiristä, joihin leiriläiset jakautuvat ikänsä perusteel- la. Nuorimmat leiriläiset ovat 7-vuotiaita ja vanhimmat yli 16-vuotiaita. Vanhimpien leiri on kansainvälinen leiri. Leiriläisiä on ollut vuosien varrella mm. Serbiasta, Virosta, Saksasta, Maltalta ja Egyptistä. Majoittuminen leirillä tapahtuu teltoissa. Leiriohjelmaan sisältyy mm. ensiapua, suunnistusta, pelastuskoiria, maastoetsintää, alkusammutusta, savusukellusta, askartelua, pelejä, tikkupullaa ja paljon muuta. Yhdessä tekeminen on mukavaa ja koska lettujen paistaminen yhdessä nuotiolla on vieläkin mukavampaa, olemmekin päättäneet, että Bigpepalla kenenkään ei tarvitse olla yksin! Leiri järjestetään Meri-Porissa. Leiriläisillä ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta, joten kaikki ovat tervetulleita. Ilmoittautumislomakkeet ja lisää tietoa leiristä löydät leirin internetsivuilta tai saat SPR Satakunnan piiristä. Yhteystiedot Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri Sepänpellontie 2 A, Pori p punainenristi.fi, satakunta Suomen Punainen Risti, Porin osasto Puheenjohtaja Virpi Lindström Varapuheenjohtaja Ritva Säde Fountain House - Porin Klubitalo Sarastus kuntoutusta ja työhönvalmennusta psyykkisesti sairastuneille Porin Klubitalo Sarastus on psyykkisesti sairastuneiden ja henkilökunnan muodostama yhteisö, jossa keskeistä on kuntoutumisen edistäminen työpainotteisen päivän avulla. Klubitalolle voi tulla kuntoutumaan henkilö, jolla on tai on ollut mielenterveyshäiriö. Klubitalolle ei tarvita lähetettä. Klubitalossa työskennellään ravintolayksikössä, hallintoyksikössä tai työ- ja opintoyksikössä. Monien nuorten kohdalla sairastuminen on keskeyttänyt ammatilliseen tutkintoon johtavat opinnot. Klubitalo pyrkii edistämään heidän palaamistaan opiskelu- ja työelämään monin eri tavoin. Klubitalossa kuntoutus on kokonaisvaltaista ja sillä pyritään ehkäisemään toimettomuutta, työttömyyttä, yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja köyhyyttä, koska niillä on lopulta toimintakykyä lamaannuttava vaikutus. Klubitalo tarjoaa luontevan paikan vuorovaikutussuhteiden ja työelämään liittyvien taitojen opetteluun ja ylläpitoon. Työkyvystä tai työkyvyttömyydestä puhuttaessa korostuvat konkreettisten kädentaitojen ohella mm. stressinsietokyky, elämänhallintataidot, itsetuntemus, motivaatio ja usko omiin voimiin. Klubitalossa on kuntoutumismahdollisuus myös neuropsykiatrisille asiakkaille, joille ei ole useinkaan tarjolla riittävää tukea. Porin Klubitalo Sarastukselle on myönnetty ESR- hankerahoitus tuetun työn ja -koulutuksen kehittämiseksi satakuntalaisille mielenterveyskuntoutujille v loppuun. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kelan, TE -toimistojen, työnantajien, oppilaitosten ja muiden projektien kanssa. Hankkeessa työhönvalmentaja tukee, ohjaa ja valmentaa asiakasta voimavaralähtöisesti tavalliseen koulu- tai työyhteisöön. Työhönvalmentaja etsii asiakkaalle tai yhdessä hänen kanssaan hänen taitojaan vastaavat työtehtävät ja työ- tai koulutuspaikan. Porin Klubitalo Sarastus hankkeesta vastaa projektipäällikkö Birgitta Kause p Vapaudenkatu Pori

7 12 1/2010 1/ Psoriasis oireilee ihossa ja nivelissä Satakunnan psoriasisyhdistys on yksi Psoriasisliiton 50 jäsenjärjestöstä, joka levittäytyy Poriin ja sen ympäristökuntiin. Virkeän 35-vuotiaan yhdistyksen jäsenmäärä on lähes 400. Psoriasisliitto tarjoaa jäsenille tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea. Psoriasisliiton keskeisiä palveluja ovat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuspalvelut sekä ilmastokuntoutus. Kulttuuria ja terveyden edistämistä Satakunnan psoriasisyhdistyksen toimintaan ovat perinteisesti kuuluneet kuukausittaiset tapaamiset jäsenistön toiveiden mukaan. Jäsenilloissa on kuultu mm. terveydenhuollon asiantuntijoiden luentoja eri aihealueista. Liikumme luonnossa; saatamme käydä tarkkailemassa lintuja, keräämässä sieniä oppaan johdolla tai tutustumme lähialueen merkittäviin nähtävyyksiin. Tutustumme eri liikunta- ja harrastuslajeihin, tutuksi ovat tulleet esim. jooga, keilailu ja avantouinti. Viimeisen vuoden aikana suosituksi jäsenistön ja heidän perheidensä keskuudessa ovat olleet uintivuorot. Suositut teatterimatkat lähelle tai kauas ovat vakiinnuttaneet asemansa viime vuosien aikana. Teemme myös retkiä erilaisiin kulttuurikohteisiin, näistä mainittakoon retki Villa Maireaan, Noormarkkuun. Yhdessä koetut hetket ja tapaamiset ovat mitä parhain vertaistuen muoto! Tulehduksellinen sairaus Psoriasis on pitkäaikaissairaus, jota arvioiden mukaan sairastaa Suomen väestöstä 2-3 % eli noin Psoriasikseen sairastutaan yleensä alle 30-vuotiaana, usein murrosiässä. Psoriasis on tulehduksellinen sairaus, mikä aiheuttaa oireita iholla ja nivelissä. Joillakin on oireita sekä iholla että nivelissä, mutta oireet voivat olla vain iholla tai vain nivelissä. Noin 10 %:lla psoriaatikoista on diagnosoitu nivelpsoriasis, mikä aiheuttaa kipua, jäykkyyttä ja turvotusta nivelissä. Laaja hoitovalikoima Psoriasista ei voida parantaa, mutta oireenmukaisella hoidolla oireita voidaan lievittää tai jopa poistaa. Iho-oireiden hoito kohdistuu kiihtyneen solunjakautumisen hillitsemiseen ja tulehduksen lievittämiseen. Psoriasiksen hoitovalikoima on laaja, paikallishoitoina perus- ja lääkevoiteet, valohoito, systeemiset hoidot ja biologiset Missä on tahtoa, siinä on tie Maakunnan kolmannen sektorin toimijoiden tarpeeseen vastaava Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan - hanke ( ) luo satakuntalaisille hyvinvointityötä tekeville järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille tulevaisuuden toimintalinjoja. Kolmas sektori toteuttaa Satakunnassakin hyvinvointityötä edistäessään toiminnallaan väestön henkistä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuten myös elämyksellistä, osallistavaa ja osallistuvaa elämistä ylläpitävällä järjestötoiminnallaan. Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan - hanke toteutetaan koko maakunnassa, kuitenkin seudullisesti Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Keskeistä tulevaisuuden toimintalinjojen kehittämisessä on kuulla, osallistaa ja aktivoida kolmannen sektorin toimijoita. Järjestökentän käytännön kokemuksista ammennetaan strategialinjauksia niin järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön kuin myös kolmannen sektorin ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Rehellistä pohdintaa käydään lisäksi satakuntalaisen järjestötoiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kehittämistyöhön kootaan alueellisia, monipuolisista järjestöja kuntaedustajista koostuvia työryhmiä. Avoimella, aktiivisella ja rakentavalla yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla saadaan maakunnallisesti merkittävä hanke toteutettua. Alueelliselle ja seudulliselle eri toimijoiden, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, yhteistyölle järjestöstrategia luo entistä ravinteikkaamman maaperän. Satakuntaliitto avustaa Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan - hanketta ja hallinnoinnista vastaa Satakunnan yhteisöt ry. Yhdistys on perustettu Kumppanuutta Poriin - hankkeen tuloksena. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä kahdeksan. Yhdistys luo edellytyksiä satakuntalaisten yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyölle ja yhteistoiminnalle. Tulevaisuudessa Satakunnan yhteisöt ry:n hallinnoima Kumppanuus-talo palvelee erinomaisesti kyseistä tarkoitusta. Hyvinvointityötä tehdään järjestöissä, yhdistyksissä ja yhteisöissä antaumuksella ja innolla suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyövoimin. Tuosta tekemisen meiningistä minäkin haluan ammentaa eväitä hanketyöhöni. Toivottavasti siis saan toimia yhteistyössä runsaslukuisen ja keskustelevan järjestöaktiivien joukon kumppanina! Yhteistyörikasta toimintavuotta toivotellen, Jaana lääkkeet. Monesti psoriaatikolla on käytössään eri hoitomuotojen yhdistelmä, jolla on todettu olevan paras vaste. Lääketieteelliset ohjeet antaa aina lääkäri. Tervetuloa mukaan toimintaan Vaikka psoriasis, tutummin psoriaatikkojen kesken psori, vaikuttaa arkeen monella tavalla, sen kanssa voi elää täyttä elämää! Jos sairastat Projektityöntekijä Jaana Tuomela ja Satakunnan Yhteisöt ry:n puheenjohtaja Anneli Nokkonen. Jaana Tuomela projektityöntekijä Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan - hanke Satakunnan yhteisöt ry suomi24.fi psoriasista, etkä ole vielä Satakunnan psoriasisyhdistyksen jäsen, niin tule mukaan - tutustumaan toimintaan ja saamaan uusia vinkkejä psoriasiksen hoitoon! Alaston koostuu, nimensä mukaisesti, runoista joilla yritetään tunkeutua olemassaolon luihin ja ytimiin: Miksi elää? Kuinka elää? Rohkeus on ainoa asento, jossa on hyvä sekä elää että kuolla. Rakkaus on ainoa maa, jota kukaan ei voi valloittaa eikä hallita. Ihmisellä täytyy olla uskallusta nähdä mutta voimaa silti uskoa. Alaston on matka sinne missä elämän pelottava hauraus ja käsittämätön sitkeys kulkevat käsi kädessä armelias hymy huulillaan. Se paikka on jossakin meissä jokaisessa. Sinne pääsee vain jos osaa ja rohkenee murtaa silmien takaiset muurit. Niin alaston kuin uskallat olla, niin onnellinen olet. Kuinka onnellinen sinä uskallat olla? Manuscriptin toiminta jälleen nousussa Satakuntalaisella kirjoittajayhdistys Manuscript -63:lla on takanaan pitkät perinteet. Nimensä mukaisesti yhdistys perustettiin vuonna 1963, kun silloiset kulttuuri-ihmiset Porissa kokivat, että täkäläinen ilmapiiri oli esteettisesti ja yhteiskunnallisesti jämähtänyt taantumuksellisiin uomiin. Perustajajäseniä oli varsinaisesti neljä, mutta ryhmän liepeillä toimi runsaamminkin myöhemmin maineeseen kohonneita kulttuurivaikuttajia. Tällaisia olivat esimerkiksi kulttuuritoimittajana ja elokuvaesseistinä pitkän päivätyön tehnyt Risto Hannula, näytelmäkirjailija Arto Seppälä ja niin ikään monipuolisesta tuotannosta muistettavat Erkki Wessman ja Anni Lahtinen. Satakuntalainen kulttuuri Mannerheimin Lastensuojeluliitto(MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL:n toiminnan lähtökohtana on lapsen ja lapsuuden arvostus. MLL:n tavoitteena on, että jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen lapsuus ja että lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. MLL:n tarkoituksena on lisätä vanhemmuuden ja perheiden tukea sekä kasvatustyön arvostusta yhteiskunnassa. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jossa voi tehdä myös vapaaehtoistyötä. MLL toimii vahvana asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. Sen arvoihin kuuluvat inhimillisyys, yh- oli 1960-luvun alussa nukahtanut totunnaisiin kaavoihinsa. Toimintaa oli monella alueella paljonkin, mutta haastava yhteiskunnallinen ja esteettinen keskustelu loisti poissaolollaan. Manuscript -63 julkaisi asiantilan ärsyttämänä ensimmäisenä teoksenaan kirjoituskokoelman nimeltä Tuli mies tupestaan, joka toi julki vallitsevan tilanteen ja pohti keinoja sen korjaamiseksi. Toimeliaisuus lisääntyikin ja myöhemmin manuscriptiläiset olivat omalta osaltaan vaikuttamassa Pori Jazzin syntyyn. Julkaisutoiminta oli vilkasta ja runsasta keskustelua käytiin. Myös kirjailijaliiton puheenjohtajana pitkään toiminut Kari Levola on manuja. Manuscriptin hiljaiselo katkesi rytinällä viime vuonna, kun uusi johtokunta aloitti työnsä. Sen jälkeen on nähty runsaasti yleisötilaisuuksia Keväinen tervehdys Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:stä teisvastuu, yhdenmukaisuus ja ilo lapsesta. Julkisen sektorin palvelurakenteeseen tulee lähivuosina suuria muutoksia. Korjaava työ vähenee ja ehkäisevään työhön tullaan panostamaan yhä enemmän. Myös moniammatillinen työ tulee kehittymään. Järjestöllä on suuria haasteita lähivuosina mutta uskomme vahvasti, että työtämme tarvitaan. MLL:n Satakunnan piirissä toimii 32 paikallisyhdistystä ja niissä jäseniä n Piirin palkkalistoilla on 15 henkilöä ja alueellamme 20 perhekahvilaa. MLL on hyvin vahvasti verkostoitunut Satakunnassa niin julkisen sektorin kuin muiden järjestöjen kanssa. Piiri täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Sillä on pitkät perinteet mm. lastenhoitotoiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maahanmuuttajatoiminta on selkeästi lisääntynyt ja lähiöissä aloitettu Porkkanapesä-toiminta vakiintunut. Perhetyö, tukioppilastoiminta ja Satakunnan tukihenkilötoiminnan kehittäminen ovat näkyvä osa työtämme. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme Porin Kirjurinluodossa lasten ja lapsiperheiden monitaiteellisen ulkoilmatapahtuman Musaa ja sirkushuveja Toivotan kaikki lapset ja lapsiperheet lämpimästi tervetulleiksi tapahtumaan. Tarja Kuoppa, toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Satakunnan piiri ry Antinkatu Pori Keskus: (02) ja julkaisutoimintaakin. Viime vuonna ilmestyi antologia Länsi on suunta. Siihen tarjottiin enemmän julkaisukelpoisia tekstejä kuin mukaan mahtui. Niinpä tänä vuonna julkaisemista jatketaan nettiantologian muodossa. Viime vuonna aloitettiin myös kirjakahvilatoiminta, jonka kaltaista Porissa on ollut viimeksi -80-luvulla. Kirjaston kahvila Hjalmarissa kokoonnutaan yleensä joka kuukauden toisena torstaina ja satakuntalaiset tekijät ovat käyneet kertomassa työstään ja tuotannostaan. Viime vuoden puhujia olivat mm. yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Hannes Tiira, näytelmäkirjailija Tapio Kankaanpää ja Taina Teerialho. Kirjakahvila on saanut varsin innokkaan vastaanoton ja sen toiminta on vakiintunut. Kävijämäärää halutaan kuitenkin edelleen kasvattaa ja siksi Manuscript on päättänyt tehostaa tiedotustoimintaansa ja kutsua muita kirjoittajayhdistyksiä vierailemaan. Seuraavissa kolmessa kahvilassa esiintyvät esikoiskirjailija Hanna Isoaho 11.3., Esko Helenius 8.4. ja Juhani Syrjä Isoaho kertoo tuoreesta romaanistaan, Helenius kirjoittamastaan Vedonlyönnin käsikirjasta ja Syrjä koko tuotannostaan. Myös readingtapahtumat kuuluvat nykyään manujen repertuaariin. Kirsi Nurmi suomensi vieraskielisen termin lukijaisiksi. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, tarkoituksena on saada aikaan elävää vuorovaikutusta kirjailijan ja yleisön välille. Tekijä lukee tekstiään ja kertoo sen taustasta. Seuraavat lukijaiset järjestetään Ulvilan kirjastossa ja Porin kaupunginkirjaston kahvilassa. Manuscript jatkaa edelleen myös tekstinpalautepalveluaan. Yhdistys aikoo myös järjestää ja luetteloida arvokkaan arkistonsa, joka sisältää materiaalia aina yhdistyksen perustamisvuodesta lähtien. Arkisto sijoitetaan siten, että se on tutkijoiden käytettävissä. Yhdistys aikoo myös laajentaa toimintaansa entistä enemmän Satakunnan ulko- Runo meille jokaiselle puolelle. Yhteistyötahoina toimivat tällöin muut kirjoittajayhdistykset ja kulttuuriyhteisöt, oppilaitokset, kirjakaupat ja kirjastot. Vuoden 2009 lopussa Manuscriptissä oli 83 jäsentä. Nämä vuodet, jolloin mielisit virkavapaalle elämästä, toipumislomalle, kivun tavoittamattomiin ja ilon. Tämä ikä, jotta nuoremmat, jopa naiset tuhahdellen vähättelevät kuin eivät itse siihen joutuisikaan, tähän mielialojen napakiikkuun, jolloin kiehahdat arvaamatta kuin maito, loiskahdat yli laitojesi tai ryömit hitaasti korresta kiinni pitäen, ettet suistuisi masennukseen. Ja tämänkin, ikänsä itseään seulonut, joka kuvitteli tuntevansa joka sopukan vaan kuinkas kävi: Jokin ammoin kapseloitunut panos, jonka ei sallittu ajallaan räjähtää lähti liikkeelle, osui mielen myrskykeskukseen ja taas on kuvakulma muuttunut, maisema erinäköinen. Näinä vuosina uskallus on langan varassa ja turvana hämähäkin verkko. Se on kuin suuren saranan kääntäminen, ruosteisen, kirskahtavan, miltei paikoiltaan nyrjähtävän, tämä ihmisen viimeinen puberteetti, käynti vanhuuden porstuaan. Se on sitä että soittajan on tultava soittimensa veroiseksi, hitaan osan käännyttävä finaaliksi.

8 14 1/2010 1/ SATAKUNNAN VANHUSTUKI RY/ IKÄIHMISTEN NEUVOLA SYKE Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan -hanke Ikäihmisten neuvontapiste on toiminut Porissa Satakunnan Vanhustuki ry:n ylläpitämänä ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana jo viisi vuotta. Neuvolan tavoitteena on ollut ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja terveyden edistäminen. Asiakasmäärät osoittavat tällaisen ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeellisuuden. Ikäihmisten oma neuvola on matalan kynnyksen palvelupiste, johon on helppo ottaa yhteyttä missä asiassa tahansa. Vastaanotolla käy nuorempia ikäihmisiä ja kotikäynnit suuntautuvat pääasiassa iäkkäiden yksin asuvien vanhusten luo. Ryhmätoiminta on ollut myös tärkeä sosiaalisen kans- sakäymisen muoto ja yksinäisyyden lievittäjä. Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus tähän Kunnossa kotona -projektiin päättyy tämän vuoden lopussa, mutta olisi hyvin tärkeää saada tämä palvelumuoto pysyväksi toiminnaksi. Elämä muistuttaa kirjaa. Ajattelematon selailee sitä pintapuolisesti, mutta viisas lukee harkiten, sillä hän tietää, että sen voi lukea vain kerran. Jean Paul Monet Satakunnan kunnat ovat aloittamassa ja kehittämässä tämäntyyppistä palvelumuotoa. Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisiä koskeva palveluiden laatusuositus kehottaakin kuntia neuvontapisteiden perustamiseen. Ikäihmisten neuvola SYKE Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA, Eteläpuisto 10 Avoinna ma pe klo Sairaanhoitaja Outi Penttinen, puh Terveydenhoitaja Jaana Julku, puh Toiminnanjohtaja Irma Roininen puh sp. sp. Näkövamman kohdatessa tulee helposti mieleen, että nyt minä jään kaiken ulkopuolelle. En voi enää tehdä mitään itsenäisesti. Miten luen ja mitä liikuntaa voin harrastaa ja miten yleensäkään saan asiani hoidettua? Satakunnan Näkövammaiset ry on vahvasti tiedonhaluisen ja liikkuvan ja liikuntaa suunnittelevan jäsenensä asialla nyt ja aina. Monimuotoiset tapahtumamme antavat niin psyykkistä kuin fyysistäkin tukea jaksamiseen. Muistakaa, että vierivä kivi ei edelleenkään sammaloidu! SATAKUNNAN OMAIS- HOITAJAT JA LÄHEISET RY Yhdistys on perustettu v tukemaan omaishoitajia ja heidän hoidettaviaan sekä ajamaan heidän etujaan. Tärkein toimintamuotomme on ollut Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimineet tukiprojektit. Ryhdynkö omaishoitajaksi? Jaksanko vielä toimia omaishoitajana? Näissä kysymyksissä auttaa yhdistyksemme uusi maaliskuussa alkanut LÄHEL- LÄ TUKI -seutukunnallinen omaishoitoprojekti. Tahtoisitko tavata muita omaishoitajia? Vertaistuki- ym. ryhmätoiminta antaa tähän mahdollisuuden. Miten pääsen toimittamaan asioita, kun läheistäni ei voi jättää yksin? Satakunnan Näkövammaiset ry Teuvo Savolainen ja Mirja Majalahti opiskelivat ahkerasti peruskurssilla. Satakunnan Näkövammaiset ry Otavankatu 4C 49 (6. krs) Pori Puh (02) It-ohjaaja Jukka Korkee Puh dnainternet.net Kari Viljanen Puh Tuo omaisesi hoitoomme siksi aikaa, kun olet kaupungilla asioilla. Päivätoimintana toimiva ns. parkki on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Varaa hoitoaika projektityöntekijä Jenni Jaloselta, puh Toimipaikkamme sijaitsee Porissa, Itsenäisyydenkatu 39 B (Kelan talo) Projektin toiminta-alueena on sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöalue: Pori, Ulvila, Luvia, Pomarkku ja Merikarvia. Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry, sähköposti: Osoite : Itsenäisyydenkatu 39 B, Pori Projektityöntekijä Jenni Jalonen, puh Toiminnanjohtaja Irma Roininen, puh , sähköposti: Tietokone tutuksi Vapaa tiedonsaanti on kansalaisen perusoikeuksia. Televisio ja radio tuottavat sisältöä käyttöömme. Tänä päivänä internet ja tietokonemaailma tarjoavat monin eri palveluin tietotulvaa käyttöömme. Nyt onkin kysymys omaehtoisesta tiedonhankinnasta kaiken tietotulvan keskellä. Näkövammaiselle tietokone on tärkeä. Internet, sähköposti ja eritoten sähköiset lehdet ovat vain muutamaan näppäimistökomennon takana. Satakunnan Näkövammaiset ry antaa opetusta jäsenilleen tietokoneen käyttöön. RAY:n avustusrahoituksella yhteistyössä Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kanssa toteutetaan peruskursseja toimintakeskuksessa Otavankadulla. Peruskurssi sisältää viisi eri aihealuetta. Iltakurssina hinta on 25 kurssilta ja päiväkurssilla 50. Päiväkurssilla hintaan sisältyy lounas ja kahvit kahdesti, Iltakurssilla kahvit. Lisätietoja toimistolta tai alueellisilta it -ohjaajalta. Liikumme yhdessä Yhdistyksen liikuntatoimikunta järjestää perinteeksi muodostuneita liikuntapäiviä, kuten Kirjurinluodossa keväisen kävelytapahtuman toukokuussa (la). Makkarat ja mehut nuotiopaikalla nautitaan. Lokakuun alussa (la) vietetään ulkoilupäivää Yyterissä. Ohjelmassa on mm. sauvakävelyä ja mölkyn peluuta ja lounaskin päivän lomassa syödään. Päivän päätteeksi kylpylän käyttömahdollisuus. Syksyllä on tulossa myös yleisurheilukilpailut Kankaanpäässä. Säännöllisiä viikoittaista liikuntaa on mahdollisuus harrastaa sokkopingiksen ja keilailun parissa. Kaikkiin tapahtumiin toivotaan lisää osallistujia. Liikuntatapahtumista tarkemmin jäsentiedotteissa, myös toimisto ja Kari Viljanen tietävät lisää tapahtumista. Jukka Korkee Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan - hanke on kolmevuotinen ( ) yhdistysten yhteishanke, jota rahoittaa RAY. Hallinnoivan yhdistyksen Satakunnan Salpa ry:n kautta myös Porin kaupunki tukee hanketta. Hanke on jatkoa Kumppanuutta Poriin -hankkeelle, jossa kartoitettiin kumppanuustalosta kiinnostuneet tahot, joita on edelleen yhteensä 60. Talon tulevaksi hallinnoijaksi on perustettu yhdistysten yhdistys Satakunnan yhteisöt ry. Tämän Kumppanuutta Satakuntaan hankkeen tavoitteena on saada Poriin Kumppanuustalo. Saman katon alle on tarkoitus saada yhdistyksiä, joiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen monin eri keinoin. Kohti ratkaisua Tällä hetkellä kaupunki esittää, että kumppanuustalotoiminnan aloittamista entisen nuorisoaseman ja poliisilaitoksen tiloissa tulisi selvittää perusteellisesti. KH pitää periaatepäätöksellä luvattua nykyisen Porin Taidekoulun Satakunnan Salpa ry Salpa palaa juurilleen. Toiminta käynnistyi 1992 Salpa-projektilla, joka pyrki edistämään koulutettujen, työttömäksi jääneiden jäsenjärjestöjensä jäsenten työnhakua. Vastaavalle toiminnalle on jälleen kysyntää, joten on uuden Salpa-projektin aika. Toimintamme nyt Salpa-projektin päätavoitteena on edesauttaa korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden ja nuorten työnhakijoiden sekä työttömäksi jääneiden toimihenkilöiden työllistymistä. Projektin tavoitteena on yksityiselle sektorille sijoittuvien koulutettujen ammattilaisten työnhakuvalmiuksien edistäminen, löytää heille uusia mahdollisuuksia osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tukea työttömien jaksamista työnhakuprosessin aikana. Toiminnan tavoitteena on löytää uusia työpaikkoja yrityksistä. tiloja toimipaikkanamme jatkossa. Yhdistysten hyväksi on tehty työtä sekä hankkeen toimesta että yhteistyöllä; verkostoitumalla, tuomalla esiin kolmatta sektoria, kehittämällä alueellista yhteistyötä ja tukemalla yhdistysten toimintaa koulutuksin ja tapahtumin. Tiedotuksen saavutuksena mainittakoon tämä Järjestösanomat -lehti, joka ilmestyy nyt toista kertaa. Tila-asiassa lähestyimme maaliskuussa eri valtuustoryhmiä ja yksittäisiä päättäjiä. Vapaaehtoistyö ja järjestöt Porissa - Kumppanuustalo kaupungin tukena? - keskustelutilaisuuteen 7.4 pyydettiin joka puolueen edustaja. Lisäksi mukana on STKL: n Länsi- Suomen kehittämispäällikkö Tuula Peltoniemi Seinäjoelta. Odotamme KH: lta päätöstä huhtikuun loppuun mennessä tulevasta Kumppanuustalon paikasta ja aloitusajankohdasta. Toivomme paneelikeskustelun omalta osaltaan vievän tarpeellista tietoa päätöksen teon tueksi. Käytännön toimet Toimintaan osallistuville tarjotaan perustietoa työnhakemisesta. Heille järjestetään asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Projektissa kartoitetaan potentiaaliset uusia työpaikkoja tarjoavat yritykset. Tämä on samalla kutsu Porin seudun elinkeinoelämälle, tulkaa mukaan talkoisiin kanssamme. Työnhaun hyde park Koulutustilaisuuksien aiheet vaihtelevat urasuunnittelusta ja työnhaun asiakirjoista fyysiseen hyvinvointiin ja muutoksen aiheuttaman stressin hallintaan. Keskustelutilaisuuksissa vertaistuki ja verkostoituminen aktivoivat osaltaan työnhakua ja auttavat oman tilanteen ja eri työllistymisvaihtoehtojen kartoittamisessa. Asiantuntevien alustajien jälkeen avautuu hyde park, jossa saa osallistuja käyttää vapaasti sanan säilää. Kolmas sektori Kolmas sektori vahvistaa sosiaalista pääomaa, aktivoimalla ihmisiä osallistumaan. Tämän kautta lisääntyy luottamus, yhteisöllisyys ja taloudellinen hyöty näkyy mm. julkista palvelutarvetta vähentävänä vaikutuksena. STKL: n järjestöbarometrin tuloksena järjestöt kokevat suurina haasteina mm. verkostoitumisen muiden järjestöjen ja kuntien kanssa. Lisäksi toiminnan painopistealueina tulee kasvamaan runsaasti mm. ehkäisevän työ- ja vapaaehtoistoiminta. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä tarvitaan ja sitä tulee kehittää tulevaisuuden haasteita vastaamaan. Kaupungin rooli mahdollistajana kolmannen sektorin toiminnan kautta ihmisten arjen hyvinvointiin toteutuisi erityisen hyvin Kumppanuustalotoiminnan Porissakin. käynnistyttyä Merja Majalahti, Marja-Liisa Tamminen ja Jukka Korkee Toimintailtapäivät alkavat Kukin työnhakuryhmä kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo Tiiviin ohjelman tarkoitus on antaa piristysruiske työnhakuun. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Osallistumalla osoitetaan oma aktiivisuus ja halu työhön. Työnantajat arvostavat aktiivisuutta yli kaiken. Kokoonnumme Salpan tai Satakunnan Insinöörit ry:n tiloissa. Tutustu tarkemmin aikatauluihin ja sisältöön Toimisto Omat toimitilamme sijaitsevat Porin Puuvillassa. Olemme avoinna ma-pe klo Satakuntalainen järjestöväki kysyy: Koska Kumppanuustalo on karhun syleilyssä? hankevastaava Merja Majalahti , satakunnansalpa.net hankeassistentti Jukka Korkee , satakunnansalpa.net Salpa-projektin tulevaa ohjelmaa klo 12-15: Ke Työhaastattelu toimitusjohtaja evp Sakari Vase Ke Työllistymisen eri muodot Yrittäjä Seppo Kaatranen Akavan aluetoimisto Isolinnank. 24 5krs, Pori Yhteystiedot Satakunnan Salpa ry Pohjoisranta Pori Puh

9 16 1/2010 1/ Kiikoisten Purpurit Kiikoisten Purpurit jatkaa pitkää perinteikästä koko perheelle suunnattua tapahtumaperinnettään, sillä tapahtumaa vietetään jo 41. kerran Kiikoisissa. Purpuritapahtumassa kohtaavat pelimannit, tanssijat, käsityöläiset ja yleisö toisensa idyllisessä ja viihtyisässä ympäristössä. Ohjelma tulee koostumaan monipuolisena ja viikon jokaisena päivänä on jotain tarjolla. Meille on tärkeää, että jokaiselle Purpureilla käyvälle löytyy jotain juuri heille sopivaa ohjelmistostamme. Vuosittain esiintyjiä paikalla on ollut yli kolmesataa, jotka takaavat monipuolisen ohjelmatarjonnan, kaukaisimmat esiintyjät ovat saapuneet ulkomailta tuomaan omaa kulttuuriaan yleisömme iloksi. Viime vuonna oli jälleen mukana eläinpiha ja voi niitä iloisia lasten ilmeitä, kun saivat silittää kiliä tai saivat seurata vasikan juottamista. Jotain mainittuna menneestä tapahtumasta. Lapsille on tarjolla Kiikoisten seurantalolla musiikkipainotteisia pajatoimintoja ja muskari, sekä esiintymiset lauantaina. Kirkkokonsertti on perjantaina, Purpuria vietetään lauantaina iltapäivästä alkaen aamun hämyyn asti Kiikoslaisine ehtoineen, Porin seudun keliakiayhdistys on perustettu Sen toimialueena ovat Pori ja sen ympäristökunnat. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia keliakia- ja ihokeliakia- (dermatitis herpetiformis) diagnosoitujen ja heidän omaistensa, hoitohenkilöstön ja liikelaitosten välisenä yhdyssiteenä. Joka kuukauden toisena tiistaina (paitsi kesä-elokuu) vietetään jäseniltaa. Jäsenilloissa vierailee asiantuntijoita eri aloilta. Samalla tavataan muita keliaakikkoja sekä annetaan jäsenille ajankohtaista tietoa keliakiaan liittyvistä asioista. Jäseniä opastetaan käytännön leivontatyössä, reseptien soveltamisessa sekä annetaan vinkkejä keliakiatuotteiden ostamiseen. Lisäksi iltojen aikana on mahdol- pääjuhlineen ja suviyön tansseineen. Tapahtuma näkyy ja kuuluu myös päivällä kauppojen pihoissa ja palvelukoti Ilolassa. Viikon päättää Juhlajumalapalvelus sunnuntaina Kiikoisten kirkossa. Edessä on jälleen huikea talkootyön määrä, jossa yhteisenä tavoitteena on tuottaa elämyksiä kaikille Purpureilla käyville. Talkoolaisten lisäksi toiminnassa on mukana yhteistyökumppaneita, mm. Satakunnan Taidetoimikunta. Tapahtumasta ja yhdistyksemme toiminnasta löydät lisätietoa -sivuiltamme. Kiikoisten Nuorisoseura ry Porin seudun keliakiayhdistys ry lisuus tutustua ja maistella tuoreita keliakiatuotteita. Porin seudun keliakiayhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla Keliakialiiton jäsenmaksun 25 euroa (vuonna 2010). Jäsenetuihin kuuluu viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Keliakialehti, ravitsemusneuvojan palvelut, lääkärin ja ravitsemusterapeutin puhelinneuvonta, sopeutumisvalmennuskurssit sekä tuetut lomat ja virkistysmatkat. Porin seudun keliakiayhdistyksessä toimii koulutettuja vertaistukihenkilöitä, jotka tarjoavat vertaistukea kaikille sitä tarvitseville. Lisäksi yhdistyksessä toimii jauhopiiri, josta voi tilata Semperin hienoja ja karkeita gluteenittomia jauhoja. Yhdistys järjestää jäsenilleen retkiä, matkoja ja muuta virkistystoimintaa. Yhdistyksen jäsenkortilla saa Matti Valtteri Lehtinen trööttää pukinsarvellaan, kuvan on ottanut Tauno Santaoja ja kuva on palkittu parhaana Kiikoisten 40. Purpurit juhlavuoden valokuvauskilpailussa. alennusta tietyistä paikallisista liikkeistä. Yhdistyksemme pj. Irma Anttila on opiskellut kokemuskouluttajaksi valtakunnallisessa Kokemuskoulutuspilottihankkeessa. Anttilalla on pitkäaikaista omakohtaista kokemusta keliakiasta ja keliaakikkona selviytymisestä. Hän voi tarvittaessa pitää omaan kokemustietoonsa pohjaavia alustuksia tai osallistua muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. Kokemuskoulutustoiminta luo mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin ammattilaisiin ja syventää heidän ammatillista osaamistaan. Tervetuloa mukaan pirteään toimintaan. Tulee uskaltaa olla läsnä tasavertaisesti, ihmisenä ihmiselle. Niin, että sinä ja minä olemme ilman pelkoa ihmettelemässä asioita, jotka ovat totta. Helena Anhava Porin seudun keliakiayhdistys Pj. Irma Anttila Kalevalaisilla naisilla vilkasta toimintaa Kalevalaisten naisten Liitto on määritellyt tämän vuoden teemaksi Herkällä korvalla. Pyrkimys on muistaa suvaitsevaisuuden merkitys keskinäisessä kanssakäymisessä, lisätä toisen ihmisen ymmärtämistä ja erilaisuuden hyväksymistä. Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry on kuulovammaisten lasten perheistä koostuva vanhempainyhdistys, ja siihen voi liittyä onpa lapsen kuulovamma ja Porin Seudun Kalevalaiset Naiset ry:n jäsenillat ovat kerran kuukaudessa. Silloin keräännymme yhteen luentojen, yhdessäolon tai matkojen merkeissä. Yhdistyksen kirjallisuuspiirin jäsenet kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan lukemastaan. Kaikille avoimia tapahtumia on tänäkin vuonna useita. Kevään avoimet tilaisuudet: Kirjasto-työväenopiston kanssa järjestetään yhdessä kello Kalevala-juhla Porin Työväenopistotalon auditoriossa. Akseli Gallen-Kallela museon johtaja Tuija Wahlroos esitelmöi ja yhdistyksen lausujaryhmä Katras esiintyy. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Porin kulttuurilautakunnan kanssa järjestetään yhdessä kello teatteritilaisuus Porin Mieslaulutalolla. Porin Perinneteatteri ja Porin pelimannit esittävät näytelmän Arjen ja juhlan meininkiä. Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut Vuokko Kivisaari Tampereelta. Esityksen on säveltänyt ja sovittanut Risto Kupari. Ohjelman lisäksi tarjolla on kahvia ja tilaisuuden lopussa tanssia. Lipun hinta on 10 euroa. Yhdistys on perustettu vaalimaan suomalaista kansanperinnettä. Ponnistamme menneisyyden arvoista, mutta toimimme nykykulttuurin hyväksi, tiedon ja taidon lisäämiseksi. Uudet jäsenet ovat tervetulleita ja lapsia toivomme mukaan Helka-nuoriin leikin ja laulun pariin. Onerva Lääperi kommunikaatiotapa minkälainen tahansa. Yhdistys toimii koko Satakunnan alueella; pyrimme järjestämään tapahtumia ympäri maakuntaa. Yhdistyksemme Porin Seudun Kalevalaiset Naiset ry Puheenjohtaja Marja-Liisa Tähtinen Sitomantie 11, Pori puh , Yhdistyksen kotisivut: Porin Seudun Kalevalaiset Naiset ry järjestää vuosittain syksyisen kekriaterian seurakuntakeskuksen tiloissa. Viime lokakuussa ateriavieraille oli järjestetty myös silmän ruokaa. Kuva on yhdistyksen keräämästä pula-ajan keittokirjojen, vanhojen astioiden ja keittiövälineiden näyttelystä. Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry. kattojärjestönä toimii Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL). Toimintamme tavoitteena on mm. kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen sekä opetus- ja kuntoutustoiminnan edistäminen. Pyrimme myös lisäämään vertaisperheiden välistä kanssakäymistä järjestämällä usei- Taina Lehtimäki p Minna Teeri p Linkkejä: ta tapahtumia/retkiä vuoden aikana. Tervetuloa mukaan toimintaamme ota rohkeasti yhteyttä!

10 18 1/2010 1/ Kuurosokeille tukea ja vertaistoimintaa Suomen Kuurosokeat ry on ensi vuonna 40 vuotta täyttävä kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma järjestö. Pieni osa yhdistyksen palvelujen piirissä olevista asiakkaista on täysin kuurosokeita. Suurin osa näkee tai kuulee jonkin verran tai sekä näkee että kuulee huonosti. Kuulonäkövammaisen voi olla hankalaa ellei mahdotonta olla mukana pelkästään näkövammaisille, huonokuuroisille tai kuuroille suunnatussa toiminnassa. Joko näkö tai kuulo ei välttämättä riitä kaiken tiedon vastaanottamiseen. Porissa oma aluetoimisto Suomen Kuurosokeat ry:n yksi palvelumuoto on aluesihteeripalvelut. Aluetoimistoja on 10 eri puolilla Suomea. Palveluohjaus ja oikeuksien valvonta ovat aluesihteereiden tärkeimpiä työmuotoja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan asiakkaita palveleva aluetoimisto sijaitsee Porissa. Työ on pääasiassa asiakastyötä. Teen paljon myös kotikäyntejä. Kuurosokeus edellyttää henkilökohtaisia tapaamisia ja palveluita kommunikaation erityisyyden ja syrjäytymisen vaikutusten takia, kertoo Porin aluesihteeri Laila Haanpää. Viriketoiminta ja kerho toimivat aktiivisesti Porissa vertaistoimintaa kuurosokeille järjestää Porin viriketoiminta kaksi kertaa kuukaudessa ja Satakunnan kuurosokeiden kerho kerran kuukaudessa. Kumpikin kokoontuu Satakunnan Näkövammaisten toimiston tiloissa. Alueellista kerhotoimintaa on yhdistyksessä järjestetty jo yli 20 vuoden ajan. Kerhotoiminnassa painottuvat omaehtoisuus ja vapaaehtoisuus. Kerhossa käy luennoimassa eri alojen asiantuntijoita. Kesällä ja syksyllä teemme retken jonka aikana tutustumme johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Vuoden kohokohtia ovat teatterikäynti ja joulujuhla, luettelee kerhonvetäjä Saini Lepistö. Viriketoiminta on uudempi toimintamuoto. Sen päätavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla ohjatusti säännöllistä, virikkeellistä toimintaa. Osallistujia kiinnostavia toimintoja ovat luennot ja kädentaidon kurssit, tutustumiset eri kohteisiin sekä keskustelut ajankohtaisista asioista, kertoo virikeohjaaja Maija-Liisa Lahti. Tuija Wetterstrand, tiedottaja, Suomen Kuurosokeat ry Liisasta löydät sä ystävän Palvelutalossa asuvan äitinsä toi vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan ovesta sisään tytär, joka oli huolestunut äitinsä yksinäisyydestä. Molemmat kyselivät, mikä paikka Liisa on ja mitä siellä tehdään? Onko siellä yksinäiselle seuraa ja ajankulua? Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa on kaupungin perusturvan toimipiste, joka on toiminut jo 12 vuotta. Sen perustivat Porin kaupunki ja Porin seurakuntayhtymä vuonna 1997, myöhemmin mukaan liittyi SPR:n Porin osaston ystäväpalvelu. Toimintaa toteutetaan siis seurakunnan ja SPR: n kanssa yhteistyössä. Vapaaehtoistoiminnassa runsas joukko ihmisiä Liisan tiloissa Eteläpuisto 10:ssä on kaikelle kansalle arkipäivisin avoin kahvila. Liisa on avoin kaikille, sinulle ja minulle, ikään ja asemaan katsomatta. Liisassa toimii avunvälitys, josta saattoapua lääkärissäkäynnille tai muualle järjestyy kertaluonteisesti sekä soittorinki, josta soitetaan aamusoitot yksin asuville. Vapaaehtoiset käyvät lukemassa tai esiintymässä erilaisissa ryhmissä mm. palvelu- ja vanhainkodeissa Liisan tiloissa toimii myös SPR n ystävänvälitys, jon- Satakunnan kuurosokeiden kerho vietti perustamisensa 20-vuotisjuhlaa Juhlan tuoksinassa Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnanjohtaja Kai Leinonen kaappasi kainaloonsa Satakunnan kerhonvetäjän Saini Lepistön (vasemmalla) ja silloisen hallituksen puheenjohtajan Tuula Hartikaisen (oikealla). Suomen Kuurosokeat ry, Porin aluetoimisto. Aluesihteeri Laila Haanpää, Isolinnankatu 28, Pori, puh Virikeohjaaja Maija-Liisa Lahti, puh Kerhonvetäjä Saini Lepistö, puh Yhteystiedot Osoite: Eteläpuisto 10, Pori puh Sähköposti: Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja puh. (02) tai Liisan kotisivut: ka kautta yksinäiseksi itsensä tuntevalle löytyy oma ystävä. Koko Liisan toiminnassa on mukana yli 250 koulutuksen saanutta vapaaehtoista, sillä Liisassa järjestetään yhteistyössä kaupungin seurakunnan ja SPR:n kanssa vapaaehtoistyön peruskursseja neljä kertaa vuodessa. Liisan viikko-ohjelmasta voi poimia itseään kiinnostavan tilaisuuden, sillä joka arkipäivä Liisassa tapahtuu. Aivoja virkistetään ristikoita ratkoen, sanapelejä tehden tai tietovisaan osallistuen. Englannin keskustelukerhossa verestetään kielitaitoa, käsityöja neulekerhossa käden taitoja. Musiikin tai laulun ystäville sekä kirjojen harrastajille ja näyttelijöille on omat piirinsä. Joka tiistai Liisassa tuoksuu vastapaistettu munkki tai vohveli ja torstaisin voi käydä syömässä edullisen keittolounaan. Säännöllisen viikko-ohjelman lisäksi Liisassa kokoontuvat iltaisin monet yhdistykset omiin tapahtumiinsa, tilojen vuokra on edullinen. Jukka Korkee Hyötykasviyhdistys ry Satakunnan alaosasto Puutarhamessuilla jäsenten valmistamien tuotteiden äärellä Aino ja toiminnanjohtaja Anu Ranta. Hyötykasviyhdistyksen jäseniä yhdistää rakkaus luontoon ja halu hyödyntää luonnon antimia kestävän kehityksen periaatteella. Tarkoituksena on lisätä luonnonvaraisten ja viljeltyjen hyötykasvien tuntemusta, tutkimusta ja käyttöä sekä edistää niiden ekologista suojelua. Hyötykasviyhdistys ry perustettiin Helsingissä vuonna Viikkari monen mielestä parasta Porissa Mikään tässä maailmassa ei kuitenkaan ole pysyvää. Moitteettomassa maineessa ollut asuinalue menettää jostakin syystä kiinnostavuutensa. Vastaavasti huonomaineinen köyhemmän väestöosan kaupunginosa muuttuu ajan myötä halutuksi asuinalueeksi. Näin on käynyt esimerkiksi Porin viidennelle kaupunginosalle, Viikkarille, joka myös Itätullina tunnetaan. Viikkarille on ominaista vanhat puutalot ja niiden idylliset piha-alueet, mutta mahtuu tänne muunkinlaista asumista. Kaava- ja suojelumääräyksillä Tällä hetkellä jäseniä on n ympäri Suomea, joista n. 250 Satakunnan alueella. Yhdistyksellä on Helsingissä Alku&Juuri -puutarhapuoti ja hoidossaan Annalan puutarha. Yhdistys julkaisee Pähkylälehteä. Alaosastoja on viisi eri puolilla Suomea. Satakunnan alaosasto on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Vuosien varrella on pidet- Ihmisten puheissa kaikki kaupunginosat eivät ole samanarvoisia. Karkean kahtiajaon mukaan kaupungeissa on viihtyisiä ja vähemmän viihtyisiä alueita. Joku alue saattaa saada jopa hieman pelottavan maineen. Nyt on muotia mollata 1970-luvulla rakennettuja asumalähiöitä. ty puutarha-aiheisia kursseja, luentoja, retkiä, näyttelyitä ja myyjäisiä. Luentoja on pidetty mm. kateviljelystä, taimikasvatuksesta, perhoskedoista. Kursseja on ollut mm. luonnonkasveista ja yrttisalvoista. Retkiä on tehty useisiin puutarhakohteisiin ja osallistuttu messuille ja erilaisiin tapahtumiin. Viime vuoden syksyllä yhdistyksellä oli osasto Piha- Kuva: Kari Kuisti on kuitenkin varmistettu, että kaupunginosan ilme säilyy nykyisenkaltaisena myös tulevaisuudessa. Viikkarissa olevaa vähäistä palvelutarjontaa täydentää kaupungin ydinkeskustan läheisyys, kaikki välttämätön on lyhyen kävelymatkan päässä. Kaupallisten palvelujen verkosto ympäröi kaupunginosan myös pohjois-, itä- ja eteläsuunnassa. Porin väestö ikääntyy ja niin näyttää käyvän Viikkarissakin. Ikäihmiset ovat kuitenkin vanhalle puutalokaupunginosalle vain eduksi, sillä ilman pitkän elämän eläneitä veteraaneja alueen ilme ei olisi uskottava. Toisaalta, lapsetkin näyttävät viihtyvän Viikkarissa. Lumien sulettua Sibeliuspuiston leikkipaikoilla alkaa taas olla tungosta. Helmikuussa 1988 perustettu Itätullin kaupunginosasyhdistys ry toimii alueen asukkaiden äänitorvena vähän Elämään puutarhamessuilla. Vuotuisiksi perinteiksi ovat jo muodostuneet luento vuoden vihanneksesta, keväinen kasvien vaihtotori ja Vanhan Ajan joulumyyjäiset. Tänä vuonna Satakunnan hyötyläiset ovat jo valmistaneet savesta pupuja puutarhaan ja osallistuneet kasvisruokakurssille. Keväällä ohjelmassa on vierailu Biolanin tehtaille 4.5. ja osallistuminen Viikkarin Kyläjuhlaan taimien vaihdon merkeissä. Kesällä yhdistyksen jäsenet keskittyvät omien puutarhojen, pihojen ja parvekekasvien hoitoon, mutta toimintaa on myös kesällä mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan. Syksyn suunnitelmissa on kursse- joka suuntaan. Sen toiminta, näkemykset ja kannanotot eivät ole jääneet vaille huomiota. Yhdistyksemme oma äänitorvi on kerran vuodessa ilmestyvä Viikkari-lehti, jonka seuraava numero ilmestyy vuoden jälkipuoliskolla. Viikkarilainen, liity yhdistykseemme! Tarkemmat tie- ja, vuosikokous ja myyjäiset. Hyötykasviyhdistyksen toiminta halutaan pitää rentona ja virkistävänä yhdessäolona, jossa samalla opitaan uutta ja koetaan oivalluksia yhdessä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka kokee puutarhanhoidon ja luonnonantimet omakseen, puutarhaviljelijä tai ikkunalaudalla taimiaan rakkaudella vaaliva. Aino Puukka Puheenjohtaja Aino Puukka p Sihteeri Pirjo Aalto p dot saat puheenjohtajaltamme Jorma Alaselta joko puhelimitse ( ) tai sähköpostitse Kari Kuisti

11 20 1/2010 1/ NUORET HYVÄNTEOSSA Porissa on alkanut syksyllä 2009 kolmivuotinen projekti nuorten kansalaisaktiivisuuden lisäämiseksi vapaaehtoistoiminnan muodossa. Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Satakunnan ELY- keskus. Projektia hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu. Projektin avulla on tarkoitus saada aikaan pysyvää, uutta toimintakulttuuria nuorten vapaaehtoistoiminnassa. Projektin toimiessa nuorten tietoisuus vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista lisääntyy, näin lisäten myös nuorten osallistumisen ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Projektin aikana nuorille järjestetään vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja suunnitellaan yhdessä omaa toimintaa. Koulutusmallia kehitellään projektin aikana yhteistyössä siihen osallistuvien nuorten kanssa. Ensimmäiset koulutukset ovatkin lähteneet jo käyntiin ja osallistumistodistuksen saaneita on reilusti toistakymmentä. Viimeisin koulutus päättyi juuri Sampolan nuorisotilalla, jossa oman toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Vapaaehtoistoiminnan koulutukseen osallistuneet Sampolan kertoivat tunnelmiaan koulutuksen jälkeen sekä tulevaisuuden suunnitelmistaan vapaaehtoistoiminnan tiimoilta; Koulutuksessa oli hauskaa. On juteltu vapaaehtoistoiminnasta, pelattu kansalaisaktiivisuuspeliä ja näytelty, kertoo yksi nuorista kun toinen jatkaa kuvailemalla koulutuksen ilmapiiriä: Meillä oli hyvä ryhmähenki ja tämä tila[sampolan nuorisotila] on hyvä! Kun nuorilta kysytään, miksi he haluavat osallistua vapaaehtoistoimintaan, on vastaus yksimielinen: Toisen auttamisesta tulee hyvä mieli! Sampolan nuorisotilan vapaaehtoistoiminnan koulutukseen osallistuneet nuoret jakavat yhteisen vision siitä, minkälaista vapaaehtoistoimintaa he haluavat yhdessä lähteä toteuttamaan: Me halutaan järjestää täällä Sampolan nuorisotilalla lapsille mukavaa tekemistä. Nuoret ovat suunnitelleet järjestävänsä ala-asteikäisille lapsille toimintailtapäivän: Joku meistä askartelee lasten kanssa ja joku tekee kasvomaalauksia. Lisäksi vois olla ongintaa ja jotain pelejä. Tulevaisuudessa nuoret ovat ajatelleet voivansa vaikkapa hoitaa kodittomia eläimiä, käydä vanhusten kanssa kävelyllä tai järjestää lapsille jonkin ulkoliikuntatapahtuman. Tämän kaltaisessa projektissa yhteistyö on voimaa. Sampolan nuorisotilan nuorisonohjaaja Sirpa Tuominen otti projektin avosylin vastaan ja omalta osaltaan aktivoi nuoria osallistumaan alkavaan koulutukseen. Tiivistä yhteistyötä on tehty lisäksi Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin, Ratsastuskoulu Zilpan, Elämystallin ja Länsi-Porin seurakunnan kanssa. Diak Porin opiskelijat on ohjattu toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa SPR Satakunnan piirin toiminnan puitteissa osana opintojaan. Projektin seuraava vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään yhteistyössä Länsi-Porin seurakunnan kanssa. Koulutusta järjestetään myös Ratsastuskoulu Zilpalla. Zilpan koulutus toteutetaan viikonloppukurssina ja koulutuksen suorittaneet jäävät Zilpalle hevosharrastuksen pariin. Hevosten kanssa puuhastelevat myös Elämystallin nuoret, jotka ovat päässeet jo tositoimiin koulutuksen suoritettuaan. Elämystallin vapaaehtoiset nuoret ovat järjestäneet hyvällä menestyksellä talliretkiä Kansalaistaitoja Nuorille - hankkeen kerholaisille. Talliretkellään Elämystallille kerholaiset pääsivät tutustumaan hevosen hoitoon ja kokeilemaan ratsastusta sekä ponikärryajelua turvallisissa puitteissa. Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat nuoret kansalaiset, välillisinä kohderyhminä ovat kaiken ikäiset kansalaiset, yksityinen, kolmas ja julkinen sektori sekä muu vapaaehtoistoiminnan mahdollistama kenttä. Projekti toimii Porin ympäristössä. Projektissa luodaan edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle sekä haastetaan paikallisia tahoja mukaan luomaan edellytyksiä nuorten vapaaehtoistoiminnalle. Projektissa kannustetaan, innostetaan ja tuetaan nuoria, tarjotaan vapaa-ajan vietossa vaihtoehdoksi vapaaehtoistoimintaa sekä palkitaan nuoria osallistujia yhdessäolon keinoin. Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry M ielenterveyskuntoutujien omaisten tukitoiminnalla on pitkät perinteet Satakunnassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi- Suomen yhdistys ry(perustettu toukokuussa 2009) jatkaa uutena yhdistyksenä tätä työtä, joka on alkanut jo vuonna Yhdistyksen toiminta-ajatus on tukea mielenterveyden ongelmista ja psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä. Yhdistyksen tehtävänä on jakaa tietoa omaistyöstä mahdollisimman kattavasti. Satakunnan alueella, jotta kaikilla mielenterveyskuntoutujien omaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus saada apua ja tukea omaan jaksamiseensa. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat omaisten vertaistukiryhmät, virkistystoiminta sekä neuvonta ja keskustelutuki. Tavoitteena on ohjata tukitarpeessa olevaa omaista/ omaisia mielenterveystyön muiden terveydenhuollon tahojen kanssa selviytymään kriittisimmistä vaiheista selvemmille vesille. Vertaistukiryhmät ovat kaikille mielenterveysongelmista kärsivien omaisten ja läheisten avoimia ryhmiä, eikä niissä käyminen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ryhmiä on toiminnassa Porissa, Kankaanpäässä, Raumalla ja Harjavallassa. Pääsääntöisesti kokoontuminen on kerran kuukaudessa. Tarpeen mukaan tukiryhmiä perustetaan muillekin paikkakunnille. Yhdistys on valtakunnallisen Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenyhdistys, joka toteuttaa alueellisesti keskusliiton mielenterveystyön tukilinjauksia ja ohjausta vapaehtoisuuden pohjalta. Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toimintaalueena koko Satakunta. Lisätietoa saat: Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry. Hallituskatu 10, Pori Sähköposti: Puh: KULTTUURITOIMINTA OSANA HYVINVOINTIA Kuva nuorten tekemästä elokuvasta Hatkat. Terve mieli terveessä ruumiissa, tiesivät jo antiikin viisaat. Hyvinvointi edellyttää aineellista puolen lisäksi tervettä itsetuntoa ja virkeätä mieltä. Tuottamalla kulttuuria itse, ihminen saa onnistumisen kokemuksia ja tarkoitustakin elämälleen. Sosiaalipalveluiden tehtävä on korjata yhteiskunnan ongelmista seuraavia jälkiä. Kulttuuripalvelut toisaalta voivat ennaltaehkäistä näitä ongelmia. Sosiokulttuurisella toiminnalla voi säästää merkittävästi. Yhteiskunnassa tulisi enemmän kiinnittää huomiota luovien alojen mukaanottoon hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. OM:ssä on vastikään valmistunut toimintaohjelma vuosille kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle, jossa yhtenä osana on taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä ohjelma viimeinkin tuottanee teko- ja juhlapuheiden sijaan. Elokuva persoonallisuuden rakentajana Ryhmässä tapahtuva elokuvailmaisullinen työskentely avaa monesti lukossa tai tukossa olevan mielen. Elokuva on monipuolinen väline, jossa työskennellään monilla eri ilmaisun keinoilla ja lisäksi sosiaalisesti - elokuvan tekeminen on ryhmätyötä. Ammattimaisesti ohjatussa elokuvailmaisussa itsevarmuus kasvaa ja oma persoonallisuus saa selvemmät piirteet, näkemys maailmasta avartuu. Nämä kokemukset antavat eväitä oman elämän rakentamiseen. Tunnemyrsky nuortenkodeissa Nuoret elävät mediakurimuksessa, jossa tarjotaan malliksi eri medioissa ulkokohtaisia roolimalleja. Mieli on vahvan muokkauksen kohteena markkinavoimien hyväksikäytölle. Median viestit voivat vääristää epävarmalla pohjalla olevaan nuoren minäkuvaa sekä tuottaa keinotekoisia arvoja. SEKK toteuttaa lastenja nuortenkotien kanssa Suomen kulttuurirahaston tuella Tunnemyrsky-projektia, jossa sijoitetut nuoret saavat toteuttaa elokuvia elämästään ammattitaiteilijan valmennuksessa. Tuloksina on useita omista lähtökohdista tehtyjä elokuvia, mutta myös merkkejä nuorten omasta eheytymisestä. Jos yksikin syrjäytymiskehityksessä oleva nuori saadaan vaihtamaan kurssia, vältytään monilta inhimillisiltä kärsimyksiltä lisäksi se merkitsee arvaamattoman suuria kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Tällä hetkellä toimintaa on Ravanikodissa ja Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa. Kun juna joutuu sivuraiteelle, ovat monet pohtimassa syitä ja sen saamista takaisin pääraiteelle. Tutkintalautakunta kokoontuu. Kun ihminen joutuu sivuraiteelle, käy päinvastoin. Kaikki katoavat. (lyhennelmä, koko artikkeli: Yki Räikkälä, toiminnanjohtaja SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry Katariinankatu 18, Pori , Meidän mielestämme NALLEN PAIKKA Anteeksi mitä? on kotona Jos oma kotisi on sinulle kullan kallis, se on syytä vakuuttaa. Kun kotivakuutuksesi on kunnossa, sen antama turva seuraa sinua rakkaan pehmonallen lailla kaikkialle ajattelitpa asiaa tai et. Hoida siis omat ja koko perheesi vakuutukst kerralla kuntoon meillä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Eteläpuisto 9, PORI, puh. (02) vakuutusedustajat: Helena Luotonen, puh Juha-Pekka Furuholm, puh Matti Vannekari, puh Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Hymyile, olet Turvassa. Palvelunumero x188_Satak_Salpa_Nallenpaikka_0310.indd :14:14

12 22 1/2010 1/ SYsata Sosiaalisia yrityksiä satakuntaan -hanke Mitä tekee SYsatahanke? SYsata-hankkeen perustavoitteena on sosiaalisen yrittäjyyden lisääminen Satakunnassa. Hankkeen toiminta tukee yritysideoiden kehittämistä toimiviksi ja kannattaviksi sosiaalisiksi yrityksiksi mm. yhteistyön, verkostoitumisen, koulutuksen, tutustumiskäyntien ja seminaarien avulla. Toimimme mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisissa verkostoissa sosiaalisten yritysten lainsäädännön ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Mikä on sosiaalinen yritys? Sosiaalinen yritys on aivan tavallinen yritys, joka toimii samoilla markkinoilla, toimialoilla ja samoja yritystoiminnan lainalaisuuksia noudattaen kuin muutkin yritykset. Sosiaaliset yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta työllistämällä ja tukemalla osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä maksamalla kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vä- hintään 30 prosenttia on osatyökykyisiä tai osatyökykyisiä sekä pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on oltava osatyökykyinen. Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu voimaan tulleeseen lakiin sosiaalista yrityksistä (1351/2003). Lain tarkoituksena on tarjota vammaisille, vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille mahdollisuuksia työn tekemiseen. Sosiaalisen yrityksen statuksen ja oikeuden sosiaalisille yrityksille kohdennettuihin tukitoimiin yritys saa, mikäli se hyväksytään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Sosiaalisen yrityksen nimeä ja statuksen tuomaa Goodwill-arvoa saa käyttää ainoastaan sosiaalisten yritysten rekisteriin merkitty yritys. Lisätietoja sosiaalisesta yrityksestä saat esim. nettisivulta Kuka hanketta rahoittaa ja hallinnoi? SYsata Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Satakunnan ELY-keskuksen osarahoittama projekti, jota hallinnoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on aloittanut koulutustoimintansa Osakeyhtiön omistavat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Laitilan kaupunki ja Porin Aikuiskoulutussäätiö. Oppilaitoksina siihen siirtyivät Porin ammattiopisto, Rauman ammattiopisto, Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus ja Porin Aikuiskoulutuskeskus. Konsultointia ja ohjausta hankkeessa tarjoaa yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden asiantuntijayritys Syfo Oy (www.syfo.fi). Kiinnostuitko? Hankkeeseen voi vielä tulla mukaan sosiaalisesta yrityksestä kiinnostuneet ja sosiaalista yritystoimintaa harkitsevat yhdistykset. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Elina Patana p tai Jonna Malmivuori p Karhuseutu ry tukee oman elinympäristön kehittämistä maaseudulla Maaseutualueiden asukkailla on mahdollisuus itse kehittää omaa elinympäristöään. Yhteisöt, kuten erilaiset kylä- ja harrastusyhdistykset, tarjoavat oivan mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa oman asuinalueensa toimintaan ja viihtyvyyteen. Karhuseutu ry on yksi Suomen 55 maaseudun kehittämisyhdistyksestä eli toimintaryhmästä, jonka tärkein tehtävä on ihmisten, yhteisöjen ja yritysten innostaminen oman toimintansa ja elinympäristönsä kehittämiseen. Karhuseutu ry myöntää Leader-tukea erilaisille yhteisö- tai mikroyrityshankkeille Porin maaseutualueilla sekä Harjavallassa, Kokemäellä, Luvialla, Nakkilassa ja Ulvilassa. Karhuseudun myöntämän LEADER-tuen avulla on viimeisen kahden vuoden aikana käynnistynyt Karhuseudun alueella 52 hanketta. Yhteensä tukea on myönnetty näille hankkeille lähes 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli kolme miljoonaa euroa, kertoo Karhuseutu ry:n hankeaktivaattori Salme Ahtiainen. Tuen avulla saatu paljon aikaiseksi Myönnettyjen tukien avulla esimerkiksi Viasvedellä remontoidaan VPK:n taloa sekä läheistä kaukaloa, Porin 4H-yhdistys järjestää nuorille uutta kerhotoimintaa hajaasutusalueilla, Ahlaisissa on tehty Putajan rantaan Kyläsauna nuorisoseuran voimin ja Noormarkussa kunnostetaan VPK:n toimesta kurssikeskusta. Myös mikroyritykset voivat saada tukea toimintaansa. Tuen ansiosta on tehty investointeja toimitiloihin ja konei- siin, kehitetty yrityksille uusia tuotteita sekä palkattu ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Kehitä sinäkin! Karhuseudun henkilöstö aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa, jotta kynnys Leader-hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen olisi mahdollisimman matala. Hankkeita voi toteuttaa myös kansainvälisesti, sillä Karhuseutu on osa koko EU:n laajuista yli toimintaryhmän verkostoa. Älä siis jää ideasi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä meihin, niin kehitetään sitä yhdessä! Yhteystiedot Käyntiosoite: Itsenäisyydenkatu 35 A 16, Pori Puhelin: Sähköposti: Internet: Tiiran Tiukat Vastaukset: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 1. Toimittajia 2. Lukijaiset (myös lukiaiset) 3. Juha Seppälä 4. Leila Tuure ja Pirjo Tuominen 5. Mika Waltarin 6. Terävä, ajankohtaista aihetta ruotiva mielipidekirjoitus 7. Kun se ei aloita lausetta. Esim: Tyttö oli kaunis mutta köyhä. Tai: En mene kauppaan vaan apteekkiin. 8. Tietokirjallisuuden 9. Pekka Joutsi 10. Mika Waltarin Aiotko kirjailijaksi? Viasveden Leader-hankkeessa rakennettiin viime syksynä jääkiekkokaukalo ja tänä keväänä kunnostetaan koko kylän yhteisessä käytössä oleva VPK-talo.

13 24 1/2010 TULEVAISUUDEN HAASTEENA YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN Sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan kehittämisverkostohankkeen 3-vuotinen työ päättyi Hanke toimi Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin ja Pieksämäen toimipaikoissa. Porissa hanke keskittyi tukemaan satakuntalaista kansalaistoimintaa: Alueen sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaa tuotiin laajasti esille, tarjottiin mm. mahdollisuuksia koulutuksiin sekä verkostoitiin järjestöjä yhteistyöhön keskenään. Hanke vaikutti myös siihen, että sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tekisivät enemmän yhteistyötä. Erilaisia järjestöihin kohdistuvia tapahtumia ja opiskelijoiden kehittämistehtäviä juurrutettiin opintoihin Diakissa. Pieksämäellä kehitettiin järjestötoiminnan vaikutusten arviointia yhteistyössä kuopiolaisten esimerkkijärjestöjen kanssa. Tavoitteena oli kehittää arviointia paikallisen hyvinvoinnin ja talouden näkökulmasta siten, että paremmin ymmärrettäisiin miksi järjestöjä tarvitaan ja miksi niitä kannattaa avustaa. Kehittämistyön tulokset koottiin kirjaksi: Järjestöjen Päätösseminaarin paneelikeskustelussa kuultiin näkökulmia järjestöjen ja kuntien yhteistyöstä Porista, Raisiosta ja Kuopiosta. vaikutukset. Arvioinnin kehittämistä kolmessa kuopiolaisessa järjestössä julkistettiin hankkeen päätösseminaarissa Päätösseminaarissa kuultiin hankkeen kokemuksia sekä käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu järjestöjen ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Todettiin, että kaikki voimavarat kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on otettava käyttöön. Tämä edellyttäisi paitsi kuntien ja järjestöjen välisen, myös järjestöjen keskinäisen yhteistyön lisäämistä. Kunnissa tulisi tunnistaa osaamisvajeet ja hyödyntää järjestöjen erityisosaamista. Eri kunnissa on hyvin erilaisia järjestöstrategioita. Porissa luodaan parhaillaan uutta perusturvaa, joten nyt jos koska olisi otollinen aika kehittää sektorirajat ylittäviä yhteistyön muotoja. Kuitenkin on muistettava, että järjestöillä on itseisarvo sinällään. On vaarana menettää jotakin, jos järjestö alkaa toimia liiaksi palvelujärjestelmän tuottajana. Myös järjestöjen keskinäinen yhteistyö selkiyttäisi 3. sektorin pirstaleisuutta, tekisi siitä vahvemman ja mahdollisesti helpottaisi myös avustusten saantia. Lämpimät kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille! On ollut ilo tutustua laajaan sosiaali- ja terveysalan järjestökenttään ja ahkeriin ihmisiin panoksenne on todella tärkeä! Materiaalipankista hankkeen nettisivuilta (www. kansalaistoiminta.diak.fi) löydätte mm. apua toimintanne vaikutusten arviointiin. Voimia arkeenne ja antoisia yhteistyön kehittämisen aikoja! Henna-Riikka Seppälä

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3 JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti 2014 Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo sivu 2-3 SATAKUNNAN Artista Film Hannu Sinnemäki 040-764 0111 Mikko Ranta 040-555

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Satakunnan piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013 4/2013 Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Pikkujoulut lauantaina 30.11.2013

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2014 LAPSEMME Rennosti Terhokerhossa Pois turhat kemikaalit Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä Isä yksinhuoltajana Kun lapsi on yksin Disney Toimituskulut

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan.

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan. Jäsenkirje 2/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Huippumukavaa alkavaa kesää teille, rakkaat jäsenet! Kirjeen sisältö Puheenjohtajan tervehdys

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4

Tule ja katso. Uskontodialogi. Raision seurakuntalehti. 1/2013 Helmikuu 23. vsk. on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Tule ja katso Raision seurakuntalehti 1/2013 Helmikuu 23. vsk Uskontodialogi on tärkeää yhteiskunnan kehitykselle, s. 4 Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, s. 3 Yhteisvastuukeräyksellä yksinäisyyttä

Lisätiedot

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 1 2011 NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.2014 Suomi tarvitsee yrittäjiä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Keskiaukeama Irja Ketola USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

* Laskiaisriemua yhdessä

* Laskiaisriemua yhdessä Tässä lehdessä mm. * Lääkäri viihtyy Suomen Napolissa * Ulkoilma-ihminen Matti Mielonen * Laskiaisriemua yhdessä * Tapahtumia Pikku Huopalahdessa 2 Pikku Huopalahden Päätoimittaja Eelis Juntunen 040-751

Lisätiedot

Jäsenlehti nro 9 talvi 2013

Jäsenlehti nro 9 talvi 2013 Jäsenlehti nro 9 talvi 2013 pidämme puolta pidämme huolta! Jäsenlehti nro 9 talvi 2013 sisällys 3 Puheenjohtajan palsta 5 MoPOn syysstartti 7 Oikeus omaan aikaan 9 Kumppanuustalo Artteli ry - todellinen

Lisätiedot

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2014 Mielenterveyden keskusliiton uusi puheenjohtaja Kari Tolvanen: Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle 3 Tarkkailulähete

Lisätiedot

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskus 30.9.2009 Lue lisää Pauline Ngarasta ja muista Afrileideistä sivulta Päihde - omaiset tukevat toisiaan Sivu Arkkipiispa: Maksu kyky ei mittaa ihmisen kelvollisuutta

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Sata satujen ompelijaa. Kommunikaation polulla

Sata satujen ompelijaa. Kommunikaation polulla 1 2015 Sata satujen ompelijaa Kommunikaation polulla 6 22 15 14 4 Pieniä, tärkeitä uutisia 5 Pääkirjoitus Kuormittavaa, kohottavaa. 6 Sata satujen ompelijaa Näkövammaisen lapsen kuvakirja syntyy käsityönä.

Lisätiedot