Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 175"

Transkriptio

1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Aika klo 10:00-14:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen 179 hyväksyminen ja allekirjoittaminen 84 Etsivä Nuorisotyön raportti vuodelta Vapaa-aikatoimen raportti vuodelta Rehtori Matti Korkalaisen tehtäväkohtaisen palkan 187 tarkistaminen lukien 87 Tulosalueen III/sivistys-ja vapaa-aikatoimi/sivistysosaston 188 määräaikainen päällikkö ajalle /Arkistonhoitaja Elmo Nuutinen 88 Yhdistetyn ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimen 190 perustaminen alkaen/ei perusteta 89 Suomen Kuntaliiton suositus : Valtiosääntöoikeuden 193 lahjoitusprofessuurihanke 90 Valtuutettujen aloitteet/keskustan valtuustoryhmän aloite selvitys pienentää kansalaisopiston osallistujamäärää 91 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 200 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO 94 Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja 201 muut esille tulevat asiat 95 Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat Rautavaara-Savotta: Kunnanviraston pitäminen suljettuna 203 kesällä vuonna Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle

2 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Aika klo 10:00-14:10 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahonen Matti puheenjohtaja Korhonen Mikko 1. vpj. Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Mustonen Mika jäsen poistui klo aikana Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen Muu läsnäolo Matikainen Matti Oinonen Veijo Pursiainen Rauni Murto Unto kv:n pj. kv:n 1.vpj. kv:n 2. vpj. kunnanjohtaja Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen, sekä varalle Rauha Partanen ja Jorma Korhonen. Allekirjoitukset Matti Ahonen puheenjohtaja Unto Murto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Marita Riekkinen Mikko Korhonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti klo nähtävillä Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kj:n ehdotus: Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 5/ laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Rauha Partanen ja Kirsi Kokkonen. Varalla Marita Riekkinen ja Mika Mustonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Marita Riekkinen ja Mika Mustonen. Valitaan ko. henkilöt. Valittiin yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: - varsinaiset: Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen - varalle: Rauha Partanen ja Jorma Korhonen.

5 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätävarten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 114 :n mukaan/konsernitilinpäätös: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Kuntalain 115 :n mukaan/toimintakertomus: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tulos- laskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehi-

6 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ tyksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Rautavaaran kunnan tilikauden tulos osoittaa :n alijäämää. Vuoden 2015 talousarvion vuosikatteen ja tuloksen osalta tilanne on seuraava: Vuosikate: Vuoden tulos: Alkuperäinen talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Vuosikate ja tulos ovat merkittävästi parempia kuin muutettu talousarvio. Vuosikatetta ja vuoden tulosta paransivat erityisesti seuraavat: toimintatuottojen kertymä ylittyi toimintamenot alittuivat verotulojen kertymä ylittyi (kunnan tulovero% 21,0) valtionosuudet pienenivät /-3,4%. Vuoden 2015 talousarvioon tehtiin teknisen toimen tulosalueelle :n määrärahamuutos Kelalta ostettujen apteekki tilojen kunnostamista varten. Koska vuoden 2015 tulos on alijäämäinen kumulatiivinen ylijäämä taseessa pienenee :oon. Kunnanvaltuusto myönsi Rautavaaran tietoverkkoosuuskunnalle :n ja :n tavalliset lainat sekä :n pääomalainan. päätti kokouksessa nro 4/ :ssä 65 kirjata luottotappioksi vuoden 2015 kirjanpitoon Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle myönnetyn :n pääomalainan. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tilikauden tulos on alijäämäinen esitetään alijäämä siirrettäväksi taseen oman pääoman (opo) tilikauden yli- ja/alijäämätilille. Kunnan talouden keskeisin ongelma on se, että useat menoerät jatkavat kasvuaan kunnan

7 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ säästötoimenpiteistä huolimatta. Tältä osin tilanne on hankalin erikoissairaanhoidon sekä eräiden sosiaalihuollon palveluiden osalta. Esimerkkinä voidaan todeta erikoissairaanhoidon, vanhuspalveluiden ja lastensuojelun kustannukset, joiden kasvua on mahdotonta ennakoida. Valtion toimenpiteistä puhumattakaan: menossa oleva SoTe-uudistus ja tulossa oleva valtionosuusuudistuksen tarkistus. Kunnan kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuu desta. Vuonna 2015 syntyi 7 lasta ja vuonna lasta. Käyttötalouden menojen hallinnassa jatketaan kunnan toimintatapojen uudelleen arviointia sekä tehdään päätöksiä rakenteellisista uudistuksista, joilla toiminnan sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan lisätä (uudet KVTES ja TES-sopimukset). RAUTAVAARA-SAVOTAssa tämän kunnanvaltuuston vuosina selkeä tavoite on kunnan talouden hallittu hoitaminen eli Tulos-laskelman vuosikatteen tulee olla sellaisella tasolla, että se riittää kattamaan vähintään lainojen lyhennykset ja suunnitelmakauden mukaiset (Sumu) poistot sekä järkevät uusinvestoinnit. Vuosi 2015 jää Suomen kunnissa muistiin suurena uudistusten valmisteluvuotena. Valmistelussa ovat olleet kuntalaki, toisen asteen ja lukion koulutus sekä sen rahoitus, valtionosuuden uudistus ja SoTe-uudistus. SoTe-uudistuksen vaikeuskerrointa lisättiin edelleen sot- kemalla se maakuntahallinto-uudistukseen. Yhteistä näille on ollut laajat lausuntokierrokset ja sen jälkeen lakitekstien siirtyminen. Mennyt vuosi oli epävarmuuden sävyttämä niin taloudellisesti kuin kunnallisten palveluiden rahoituksen suhteen. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, Rahoituslaskelma ja Taseen tunnusluvut vv : TULOSLASKELMA (1000 TP 2015 TP 2014 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate

8 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TP 2015 TP 2014 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintaku 18,5 17,9 lut, % Vuosikate/poistot, % ,9 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä vuoden lopussa RAHOITUSLASKELMAN TP 2015 TP 2014 TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, 25,1 62,9 % Lainanhoitokate 0,9 1,1 Kassan riittävyys, pv TASEEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Omavaraisuusaste, % 51,0 57,0 Suhteellinen 74,9 59,8 velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (1000 ) Kertynyt ylijäämä/asukas ( ) Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta - Rautavaaran kunnan tilinpäätös vuodelta 2015

9 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kj:n ehdotus: päättää: 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Rautavaaran kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi (KuntaL 113); 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi kuntalain 113 mukaisesti; 3. oikeuttaa kunnanjohtajan ja kirjanpitäjän tekemään tilinpäätökseen 2015 mahdolliset tekniset tarkistukset ennen valtuustokäsittelyä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisohjeen mukaisesti. 4. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman (opo) tilikauden yli-ja/alijäämätilille. 5. esittää valtuustolle, että kunnan talouden hallittua hoitamista jatketaan suunnitelmallisesti RAUTAVAARA-SAVOTAn: Kuntastrategia 2030-agendan mukaisesti. Valtuuston vahva strateginen lähestymistapa on taitoa viedä asetetut taloustavoitteet maaliin. Se on kykyä katsoa tulevaisuuteen. Muutosten toimeenpanossa nyt vuonna 2015 olleiden SoTe-uudistuksen tultua hylätyksi ja tekeillä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (SoTe), valtionosuusjärjestelmän uudistamisen, valtion ja kuntien tehtävien arvioinnin ja valtionhallinnon kokonaisuudistuksen aikana (maakuntahallinto) Rautavaaran kunnan kaikilta hallintokunnilta edellytetään uudistumista palvelutuotantorakenteiden ja eri toimintaprosessien sekä erityisesti ict- johtamisjärjestelmien osalta (kunnan luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät). Tavoitteena kunnan kehittäjillä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut säilyvät kunnassa jälkeenkin. 6. esittää parhaimmat kiitokset vuodesta 2015 Rautavaaran kunnan kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille sekä luottamushenkilöille ja kuntamme yhteistyökumppaneille. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavilla korjauksilla: - sivu 7: valtionosuudet pienenivät /-3,4% - sivu 41: Vuosikatetta ja vuoden tulokseen vaikuttivat ja tilikauden yli-/alijäämätilille.

10 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ sivu 44: Talouden vakauttamistyöryhmä asetettiin ja se kokoontui viisi (5) kertaa: selvitettiin vaihtoehtoisia tuotantotapoja, palvelujen järjestämisen muotoja ja kustannusten alentamista eri toimialoilla. - sivu 44: Rautavaara-hankkeen kautta siirtyä sähköiseen asiakirjahallintoon kaikissa kunnan palveluissa ei toteutunut. - sivu 47: elinkeinotoimen tilastot vuonna 2015 lisättävä aloittaneet, lopettaneet yritykset ja yrityskanta. - sivu 68: lisäys Ympäristökatselmus tehtiin toukokuussa sivu 113: selvitys hankesalkun toteuttamisesta 2015 lisätään puuttuvat hankkeet: * Vaikuttavat lähipalvelut-hanke * Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin-hanke * Nuoret Duuniin * Yritys oppii ja menestyy * Kansa-koulu-hanke * Alueellinen tiedonohjaus-projekti (TOS) * Kunta kantaa-hanke 2015

11 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Etsivä Nuorisotyön raportti vuodelta 2015 Sivla Erityisnuorisotyöntekijä on valmistellut raportin Etsivän Nuorisotyön toiminnasta vuodelta Erityisnuorisotyöntekijä esittelee raportin sivistyslautakunnan kokouksessa. Numeroton liite: Etsivä Nuorisotyö Raportti etsivästä nuorisotyöstä vuodelta 2015 sivistyslautakunnalle. Tkj:n päätösehdotus: Khall Sivistyslautakunta merkitsee Etsivän Nuorisotyön raportin vuodelta 2015 tiedoksi. Merkittiin tietoon saatetuksi. Etsivä työ on toiminut Rautavaaran kunnassa keskeytyksettä alkaen. Nuorten ohjaus, motivointi ja neuvonta ovat edelleen pääasiallinen toimintamuoto. Raportti etsivästä nuorisotyöstä vuodelta 2015 on valmistunut Kunta haki päivätyllä hakemuksella valtionavustusta etsivän nuorisotyön tukemiseen euroa. Kunnan rahoitus euroa. Rahoitus yhteensä: euroa. Itä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on myöntänyt euron valtionavustuksen käytettäväksi etsivän nuorisotyöntekijän (1,0htv) palkkauskuluihin. Avustuksen käyttöaika Esityslistan liite numerotta: - Etsivän Nuorisotyön 2015-raportti /Tekijä Marita Vartiainen Kj:n ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi Etsivä Nuorisotyön 2015 raportin ja Itä-Suomen Aluehallintoviraston/Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen myöntöpäätöksen euron valtionavustuksesta käytettäväksi etsivän nuorisotyöntekijän (1,0htv) palkkauskuluihin ajalla Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

12 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen raportti vuodelta 2015 Sivla Vapaa-aikaohjaaja on valmistellut raportin vapaa-aikatoimen toiminnasta vuodelta Vapaa-aikaohjaaja esittelee raportin sivistyslautakunnan kokouksessa. Numeroton liite: Rautavaaran kunta Vapaa-aikatoimi Toimintakertomus Tkj:n päätösehdotus: Khall Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikatoimen raportin vuodelta Merkittiin tietoon saatetuksi. Kunnanvaltuuston :ssä 27 hyväksymässä Kuntastrategia asiakirjassa on asetettu tavoitteet vapaa-aikatoimelle: väestökadon pysäyttäminen kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen keinoin. Rautavaaran kunnan vapaa-aikatoimen Eloa, Iloa ja Älyä raportti/toimintakertomus vuodelta 2015 on valmistunut Esityslistan liite numerotta: - Eloa, Iloa ja Älyä/Vapaa-aikatoimen raportti vuodelta 2015/Vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvinen Kj:n ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnan vapaa-aikatoimen Eloa, Iloa ja Älyä raportin vuodelta Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rehtori Matti Korkalaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen lukien Khall vahvisti kokouksessa :ssä 37 rehtori Matti Korkalaiselle sivistysosaston tehtävien hoitamisesta: - tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 150 /kk alkaen. Rehtorin tehtäväjärjestelyt ajalla : - rehtori Matti Korkalainen pyysi osa-aikaista työjärjestelyä ajalle siten, että kuukausittainen työaika käsittäisi 60% normaalityöajasta - lisäksi hän pyysi eroa sivistysosaston osastopäällikkyydestä. päätti kokouksessa :ssä 279: - myöntää eron rehtori Matti Korkalaiselle tulosalueen III/sivistysosaston päällikkyydestä alkaen - nimetä talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyesin tulosalueen III/ sivistysosaston päälliköksi ajalle entisin palkkaeduin. Rehtorin lähiesimiehenä tulee toimimaan sivistystoimen osastopäällikkö. Talous- ja kehittämisjohtajan henkilöstöpäätös : - vahvistan rehtori Matti Korkalaiselle sovitun 60%:n työpanoksen ajalle Sivistysosaston osastopäällikkyys poistuu vastaavalle ajalle rehtorin tehtäväkuvauksesta, mikä aiheuttaa palkkkaukseen vähennystä /kk. Rehtori tehtäväkuvausta muutettiin vastaamaan koulukeskuksen/alakoulu, yläkoulu, Rautaharjun koulun ja lukion perus- ja erityistehtäviä (90% ja 10% työajasta). Kunnanjohtaja hyväksyi rehtori Matti Korkalaisen uuden tehtäväkuvauksen (kunnan hallintosääntö 20). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää tarkistaa rehtori Matti Korkalaisen tehtäväkohtaista palkkaa siten, että siitä vähennetään 150 /kk lukien. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

14 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Tulosalueen III/sivistys-ja vapaa-aikatoimi/sivistysosaston määräaikainen päällikkö ajalle /Arkistonhoitaja Elmo Nuutinen Khall Rautavaaran kunnan tulosalue III/sivistys- ja vapaa-aikatoimi sivistysosaston päällikön tehtäväalueet: * henkilö vastaa sivistysosaston johtamisesta ja kehittämisestä. * toimii esimiehenä ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. * Sivistysosaston vastuualueina: sivistystoimen hallinto, perusopetus, toisen asteen koulutus, muu opetustoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi, liikunta- ja nuorisotoimi, ateria- ja siivouspalvelut, päivähoito/varhaiskasvatus ja vapaa sivistystyö/kuopion kansalaisopisto. Sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on neuvoteltu joulukuusta 2015 alkaen: kunnan henkilöstö ja naapurikunnat. Sivistysosaston päällikön tehtävien määräaikaiseen hoitoon alkaen on saatu arkistonhoitaja Elmo Nuutisen kirjallinen suostumus, päivätty : "Annan suostumukseni Rautavaaran kunnan sivistysosaston paällikön tehtavien hoitoon seuraavilla ehdoilla: Sivistysosaston paallikön tehtävät suoritetaan pääasiassa tavallisen toimistotyöajan jälkeen,mutta tehtävien luonteen ja aikataulun niin vaatiessa, suoritetaan tehtäviä myös päätoimisen tyosuhteen ohessa toimistotyöaikana. Sivistysosaston päällikön tehtävien suorittamisesta maksetaan 500 /kk korvaus niin, ettei se vaadi päätoimisesta työstä Iaaditun tyosopimuksen muuttamista". Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet -1: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio tulosalueittain I-IV - 2: Sivistysosaston päällikön tehtäväkuvaus Kj:n ehdotus: päättää: 1. nimetä arkistonhoitaja Elmo Nuutisen tulosalue III/sivistysosaston määräaikaiseksi osastopäälliköksi ajalle korottaa arkistonhoitaja Elmo Nuutisen tehtäväkohtaista palkkaa 500 /kk alkaen. Esittelijän perustelut: - soveltuva koulutus eli FM - erittäin hyvä Dynasty- osaaminen - kunta-alan hallintotehtävien ymmärrys - jämäkkä ote toiminnan organisointiin ja kehitysideat

15 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio tulosalueittain I-IV Liite 2 Sivistysosaston päällikön tehtäväkuvaus

16 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yhdistetyn ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimen perustaminen alkaen/ei perusteta Sivla Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt jatkaa Simo Paason työsuhdetta ruokakuljetuksissa saakka. Koska uuden keittiön rakennushanke viivästyi ennakoimattomasti, on sivistystoimen osastopäällikkö viranhaltijapäätöksellä jatkanut Paason työsuhdetta vielä saakka. Koska ruokapalvelussa ja siivouspalvelussa molemmissa on tarvetta palkata yksi osa-aikainen työntekijä, ruokapalvelupäällikkö ja siivouspalvelupäällikkö ehdottavat, että tehtävään palkattaisiin yksi henkilö siten, että hän toimisi 50%:sti ruokapalvelussa ruoka-auton kuljettajana/jakelutehtävissä ja 50% siivouspalvelun tehtävissä iltapäivisin. Koska tarve on akuutti, on tarkoituksenmukaista kokeilla järjestelyä aluksi määräaikaisena saakka. Ruokapalvelussa on käynnistymässä henkilöstömitoitus. Siivouspalvelun mitoitus on tehty ja kehittämissuunnitelma valmistuu mennessä. Talousarvion 2016 laadintaprosessin yhteydessä on syytä saatujen kokemusten pohjalta päättää siitä, haetaanko kunnanhallitukselta henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa täyttölupaa yhdistetyn työntekijän toimen täyttämiselle alkaen. Tkj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tietoonsa. Hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti. Sivla on kokouksessaan merkinnyt tietoonsa saatetuksi siivouspalvelupäällikkö Pia Lievosen päivämäärällä laatiman siivouspalveluiden kehittämissuunnitelman. Sivistyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ruokapalvelupäällikkö Marja Nuutisen laatiman Rautavaaran kunnan ruokahuoltosuunnitelman Talousarvion 2016 laadintaprosessin yhteydessä kunnan henkilöstö-

17 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta suunnitelmaan otettiin mukaan yhdistetty ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimi. Työntekijän työajasta 60 % kohdistuisi ruokapalveluun ja 40 % siivoukseen. Yhdistetyn ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimen tehtväkuvaus on oheisessa liitteessä. Tkj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta, että se esittäisi valtuustolle yhdistetyn ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimen perustamista toistaiseksi voimassaolevana alkaen. Khall Hyväksyttiin yksimielisesti. päätti kokouksessa nro 1/ :ssä 7 antaa vuoden 2016 täytäntöönpano-ohjeet. Kohta 5. Henkilöstömenot: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Määräaikaiseen ja tilapäisten virkojen/toimien täyttämiseen ei täyttölupaa tarvita. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 3 - Tehtäväkuvaus yhdistetty työntekijä: ravitsemustyöntekijä 60% ja siivooja 40%. Kj:n ehdotus: Kunannhallitus päättää. 1. merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan :ssä 18 tekemän päätöksen. 2. yhdistetyn ravitsemistyöntekijän ja siivoojan toimen perustaminen toistaiseksi käsitellään vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaprosesissa.

18 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Tehtäväkuvaus ravitsemustyöntekijä-siivooja

19 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Suomen Kuntaliiton suositus : Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurihanke Khall Kunta-alan toimijoiden piirissä on virinnyt hanke valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurin perustamiseksi Itä-Suomen yliopistoon. Professuurin tehtävänä on kunnan ja kuntaa suurempien alueiden asukkaiden itsehallintoon liittyvä valtiosääntöoikeuden alan tutkimus ja opetus. Hankkeen taustayhteisöksi on lupautunut Kuntien takauskeskus. Hankkeen tavoitteena on euron rahoitus, joka jakautuisi kuntayhteisöjen, yliopiston sijaintikunnan ja muiden kuntien kesken. Suomen Kuntaliiton hallitus on käsitellyt hanketta ja päättänyt osallistua siihen euron summalla. Kuntien takauskeskus esittää Kuntaliiton suosituksen pohjalta, että kunnat osallistuisivat yhteishankkeeseen summalla, joka on 10 senttiä / per asukas. Rautavaaran kunnan osalta tämä tarkoittaisi 175 euron lahjoitusta. Esityslistan liitteet numerotta: Suomen Kuntaliiton suosituskirje ja lahjoistusprofessuurihankkeen saatekirje ja muistio Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää osallistua yhteishankkeeseen summalla, joka on 10 senttiä/per asukas. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

20 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Valtuutettujen aloitteet/keskustan valtuustoryhmän aloite selvitys pienentää kansalaisopiston osallistujamäärää Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite /Selvityksen laadinta kansalaisopiston osallistujamäärän pienentämiseen Keskustan valtuustoryhmä: Marita Riekkinen, Matti Ahonen, Jorma Korhonen, Eero Kukkonen, Petteri Soininen ja Rauni Pursiainen jättivät valtuustoaloitteen: " Kansalaisopistolla on merkittävä rooli kuntalaisten harrastustoiminnassa Rautavaaralla. Se monipuolistaa merkittävästi kunnan mahdollisuuksia tarjota asukkaille uusia ja erilaisia aktiviteettejä mm. tieto- ja taitoaineissa. Eri ryhmien minimi osallistujamäärä on nyt seitsemän (7) henkilöä ja tämä on perunut nyt syksyllä useamman kurssin alkamisen. Esitämme, että kunnassa selvitetään mahdollisuus pienentää minimi osallistujamäärä viiteen (5) henkilöön, jolloin saataisiin nykyistä monipuolisempi kurssitarjonta". Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää keskustan valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Lisäksi päätettiin yksimielisesti kirjata pöytäkirjaan valtuutettu Veijo Oinosen esitykset, jotka pohjautuvat valtuuston Strategia- ja talousseminaarissa torstaina käytyyn keskusteluun: - vuoden 2016 aikana valmistellaan vuoden 2017 talousarvio netto-

21 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Khall periaatteella - hallintokuntien vuoden 2016 budjettiesitykset toimitetaan kaikille valtuutetuille. Keskustan valtuustoryhmän tekemä aloite kuuluu Kuopion kansalaisopiston toimialaan. Esityslistan liite numerotta: - Kekustan valtuustoryhmän aloite Lisätietoja antaa kj Unto Murto puh ja Kj:n ehdotus: päättää lähettää keskustan valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen Kuopion kansalaisopiston rehtorin valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi asiasta pyydetään sivistyslautakunnan lausunto. Sivla on kokouksessaan päättänyt pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa Keskustan valtuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen pienentää kansalaisopiston osallistujamäärää. Kansalaisopiston toiminta Rautavaaralla kuuluu vapaa-aikaohjaajan tehtäväalueeseen. Tkj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvinen laatii sivistyslautakunnan lausunnon Keskustan valtuustoaloitteesta pienentää kansalaisopiston osallistujamäärää sivistyslautakunnan kokoukseen nro 2/2016.

22 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kirsi Karvinen tekee esityksen sivistyslautakunnan lausunnoksi sivistyslautakunnan kokouksessa Sivla Vapaa-aikaohjaaja esittelee laatimansa lausunnon sivistyslautakunnan kokouksessa. Käytyjen keskustelujen jälkeen vapaa-aikaohjaaja tiivisti sisällöllisesti sivistyslautakunnan yksimielisen lausunnon kunnanhallitukselle. Tkj:n päätösehdotus: Sivistyslautakunta käsittelee vapaa-aikaohjaajan laatiman lausunnon ja esittää sen pohjalta lausunnon kunnanhallitukselle. Numeroton liite: Rautavaaran sivistyslautakunta Lausunto Kuopion Kansalaisopisto, minimioppilasmäärät Rautavaaralla toteutuville kursseille. Khall Hyväksyttiin. Sopimuskunnat voivat itse päättää kurssien vähimmäisosallistujamääristä. Aikaisemmin kurssit ovat toteutunet viidellä (5) ilmoittautuneella. Syksystä 2015 alkaen Rautavaarallakin on ollut oltava seitsemän (7) ilmoittautunutta viikkoa ennen kurssin alkamista, jotta kurssi on toteutunut. Kaikkien alueen kuntien sivistyslautakunnat päättivät yhdenmukaistaa käytännöt keväällä Kuopion kansalaisopiston aluerehtori Sari Summanen voi tehdä poikkeuspäätöksen kurssin toteutumisesta vähemmällä osallistujamäärällä, mikäli kurssi on erityisen merkittävä, kuten esim. syksyllä 2015 tapahtui: kaksi atk-kurssia yhdistettiin ja toiminta aloitettiin vaikka osallistujia oli vain viisi (5). Kunnan toive atk-kurssien tuottamisesta kuntalaisten tueksi. Liitteenä numerotta: - sivistyslautakunnan antama lausunto Kuopion Kansalaisopiston minimioppilasmäärät Rautavaaralla toteutuvilla kursseilla ja Kuopion kansalaisopisto/rehtori Sari Summasen ja yhteyshenkilö/vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvisen lausunto

23 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä lausunnot tietoonsa saatetuksi. 2. todeta, että Keskustan valtuustoryhmän aloite on loppuunkäsitelty. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

24 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: Sivistyslautakunnan pöytäkirja 2/ Elinkeinolautakunan pöytäkirja 3/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunnan pöytäkirja 4/ II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: Henkilöstöpäätös : Kunnaninsinööri Jorma Bergin sivutyölupahakemuksen hyväksyminen ajalle: perusturvajohtaja Helvi Mustonen: Henkilöstöpäätökset: 102: Henkilökohtaisen avustajan määräaikainen, osa-aikainen tehtävä 103: Sijaisuus kotihoitoon 104: Lähihoitajan sijaisuus kotihoitoon - Ruokapalvelupäällikkö Marja Nuutinen: Henkilöstöpäätös 8: Sijaisen palkkaaminen ruokapalveluun Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi. 2. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

25 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. Kutsu Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston kokoukseen 2. Kysterin johtokunnan kokouksen esityslista Kysterin johtokunnan kokouksen pöytäkirja Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjan ote 38: Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri 5. Pohjois-Savon aluepelastuslautaukunnan pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja Kannanottopyyntö Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uusimiseen mennessä 8. Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Kuntaliiton yleiskirje 4/2016: Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivaltaa koskeviin säännöksiin 13. Ohje kunnanhallitukselle ilmoitettujen ottokelpoisten päätösten lukemiseen luottamushenkilöiden Sähköinen kokous -ohjelmasta 14. Lausuntopyyntö mennessä: Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta 15. Soisalon työterveysliikelaitoksen asiakastiedote 16. Kirje Via Kalevala -kävelystä kävelyreitin varsikunnille 17. Kallan lentäjät ry:n kutsu ilmailijoiden yhteiseen lentokauden avajaistilaisuuteen Rissalaan Rautavaaran kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kehittämiskeskustelun asialista 19. FCG:n koulutusmainos: Sopimusjohtaminen uuden kuntalain mukaan 20. Xeroxin ja OfficePro:n asiakastiedote 21. Aluehallintoviraston ohjauskirje: Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden nuorten ja työikäisten ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Itä-Suomessa Tilastokeskuksen tarjous kuntakohtaisesta tilastopalvelusta 23. Neljä (4) kappaletta kiinteistönluovutusilmoituksia Kj:n ehdotus: Merkitään tietoon saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO Khall Kuntayhtymissä, kunnan tytäryhtiöissä ja sopimuspohjaisissa yhteistyössä on kunnanvaltuuston valitsemia luottamushenkilöitä. Rautavaaran kuntakonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36 %) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %). Valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille (KuntaL 23) (kunnanvaltuusto nro 4/ ): - konserniyhteisöjen on tuettava RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2030-asiakirjan ja kunnan talousarvion toteuttamista - kunta jatkaa edelleenkin toimintaansa tytäryhtiöissä ja tulostavoitteena kummallakin tytäryhtiöllä on omakustannusperiaate: yhtiöiden tulee tuotoillaan kattaa menonsa; mahdollisista poikkeamista tulee erikseen sopia kunnan kanssa, taksa vastaamaan yleistä kustan- nuskehitystä - yhtiöiden tulee toteuttaa välttämättömät peruskorjaukset ja vuosikorjaukset ja turvata siten omistamiensa kiinteistöjen kunto sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta - yhtiöiden tulee raportoida kunnalle hyväksyttyjen konserniohjeiden mukaisesti - yhtiöiden tulee laatia tilinpäätöksensä siten, että kuntakonsernin tilinpäätökseen voidaan ottaa tytäryhtiöiden tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase - yhtiöillä tulee olla riittävät ohjeistukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) tilannekatsaus ja toimeksiantosopimuksen tilanne Rautavaaran ja Valtimon kunnat sekä Inspira Oy. Selvityksen tilanne Kj:n ehdotus: Kuntayhtymien ja muissa yhteistyöorganisaation hallinnoissa toimivat kunnanhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

27 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa koskevista asioista, jotka ovat tulleet vireille tai joista on tehty ratkaisuja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Asiat liittyvät RAUTAVAARA-SAVOTTAAN eli kunnan uuteen KUNTASTRATEGIA-2030 ASIAKIRJAAN sekä USO3-verkosto-hankkeeseen sekä tekeillä olevaan uuteen kunnal- lishallinnon perustuslakiin (neljän lain kokonaisuus) sekä kunnille annettuihin erityislakeihin ja asetuksiin. Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Asiat, joista kokouksessa esitetään annetaan selvitys tai tilannekatsaus: 1. Kunnanhallituksen kokous nro 6/ma klo alkaen Kunnanhallituksen seuraavaa kokousta esitetään pidettäväksi: - maanantaina kokous nro 6/ma klo alkaen. Huom! Eikä lautakuntien kokouksia ko. päiväksi. 2. Ajankohtaista alueidenkäytössä-seminaari Seminaari pidetään keskiviikkona klo alkaen Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa, Sepänkatu 1, Kuopio. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja katso lisäinfoa: ja Kj:n ehdotus: päättää merkitä tiedoksi asioista käytävän keskustelun ja niistä esille tulevat kannanotot sekä päätetään jatkotoimista ja toteuttamisvastuusta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

28 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat Khall Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat erittäin tärkeät asiat/kuntastrategia 2030-asiakirjan mukaisesti: 1. Soisalon Työterveysliikelaitos info ja keskustelutilaisuus ti klo 14:00 Kuopio, Sokos hotelli Puijonsarven kokoustiloihin. Tarkoituksena on keskustella Soisalon Työterveysliikelaitoksen yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvistä etenemisvaihtoehdoista. Soisalon Työterveysliikelaitoksen yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyviä etenemisvaihtoehtoja on käsitelty Liikelaitoksen johtokunnassa ja Kunnan sijoitussalkku Kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan on perustuttava voimassa olevaan Kuntastrategiaan ja palveltava sen tavoitteiden toteutumista. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: merkitsee kokouksessa annettavat tilannekatsaukset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

29 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaara-Savotta: Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä vuonna 2016 Khall Kunnassa on usean vuoden ajan ollut käytäntö, että lomien keskittämisen vuoksi kunnanvirasto pidetään suljettuna neljän (4) viikon ajan heinäkuussa. Vuosilomat on keskitetty ko. ajalle ja sen molemmin puolin. Lomakauden ulkopuolella pidettäväksi jäävistä lomapäivistä suositellaan puolet pidettäväksi syyskaudella ja puolet kevätkaudella. Suorat numerot mahdollistavat asioiden hoidon puhelimella vaihteen ollessa suljettuna. Lisäksi on käytössä nopeat laajakaistayhteydet/sähköpostit Rautavaara-päivien aikana kunnan kaikki palvelut toimivat tietysti normaalisti. Päivien teema 2016: "Pihkassa kotiseutuun": Paluumuutto, Digitalisaatio ja Vapaa-aika. Pihkassa Kotiseutuun julkaisu nro 6 ilmestyy päätoimittajana kunnanjohtaja. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää, että: 1. tulevana kesänä heinäkuussa 2016 kunnanvirasto pidetään suljettuna neljä (4) viikkoa ajalla ja perjantaina lomia keskistetään mahdollisimman paljon viraston sulkuaikaan sekä sen edeltävään ja jälkeiseen aikaan. Lomakauden ulkopuolelle jäävistä lomista suositellaan pidettäväksi puolet vuoden 2016 loppuun mennessä ja puolet mennessä. 3. viraston sulkemisesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla ja Pihkassa Kotiseutu -julkaisussa nro 6/ Toimitetaan yhteistyössä paikallislehti Pitäjäläisen kanssa. 4. sosiaalitoimen osalta kiireellisissä tapauksissa päivystää mobile puh vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen tekninen päivystys: mobile puh Perustelut: - tämä järjestely helpottaa kunnanviraston henkilökunnan kesälomien järjestelyä ja mahdollistaa vapaiden pitämisen kyseisenä aikana niin, että töiden järjestely ei aiheuta ongelmia.

30 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle Khall Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:in vuosilomaluvun 5 :n 3 mom. 1 kohdan mukaan. Lomaoikeutta lomanmääräytymisvuodelta on kunnanjohtajalla yhteensä 38 pv. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää vuosiloman pidettäväksi seuraavasti: (yhteensä 25 päivää) - myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää, josta sovitaan erikseen. KVTES:n vuosilomaluvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että yli 65 % vuosilomasta on annettava lomavuoden lomakautena ( välinen aika). päätti kokouksessa nro 5/ :ssä, että Rautavaaran kunnanvirasto ja vaihde pidetään suljettuna ajalla Henkilöstön vuosilomat keskitetään ko. ajankohtiin. Kunnanviraston tulosalueet/osastot toteuttavat kunnan toimintojen sulkemisen siten, että arkielämän välttämättömät palvelut pystytään hoitamaan sulkuaikana. Rautavaara-päivien ajan kunnan kaikki palvelut toimivat tietysti normaalisti. Päivien teema 2016: Pihkassa kotiseutuun: Paluumuutto, Digitalisaatio ja Vapaa-aika. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Pj:n ehdotus: päättää: 1. todeta Unto Murron esteelliseksi/osallisuusjäävi (hallintolaki 28) 2. asia käsitellään tämän kokouksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 73 :n mukaisesti. 3. vahvistaa Unto Murron vuosiloman ajankohdaksi Myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää. 4. merkitään, että tämän pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjaa pitää tämän kokouksen puheenjohtaja. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

32 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin ja pv MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: 82-85, 88, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 81, 86-87, 89, HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Rautavaaran kunnanhallitus, PL Rautavaara Pykälät: 81, 86-87, 89, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät Muutoksenhakuohje liitteenä VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jonka on teh- ja aika nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asiaosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio, käyntiosoite: Puistokatu 29, Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 83 11.04.2016 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 11.04.2016 83 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 83 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 22 29.06.2016 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 11.04.2016 83 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1 18.05.2016 Aika 18.05.2016 klo 15:00-19:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 67 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 12:00-13:55 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 35 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 46 23.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Khall 10.04.2017 91 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27. Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27. Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 12:00-13:45 PAIKKA Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 71 13.06.2016 Aika 13.06.2016 klo 18:30-20:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 73 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone EVIJÄRVEN KUNTA Aika 29.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 17.40 21.27 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/2016 82 04.07.2016 Aika 04.07.2016 klo 12:00-12:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 84 59 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 26.01.2017 Aika 26.01.2017 klo 09:00-10:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot