KURSSIESITE KALLION LUKIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO"

Transkriptio

1 KURSSIESITE KALLION LUKIO

2 SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin on auki Valitse kaikki ne kurssit, jotka aiot, pystyt ja jaksat suorittaa lukuvuonna Esivalintatarjottimella ovat kaikki Kallion lukion tarjoamat kurssit, myös lähes kaikki kampus- ja kaupunkitarjottimella tarjottavat kurssit. Kun varsinainen kurssitarjotin aukeaa huhtikuussa, on käytettävissäsi Kallion oma tarjotin (jossa suurin osa kursseista), kampustarjotin (jossa neljän koulun yhteisesti tarjoamat kurssit) ja kaupunkitarjotin (jossa kurssit ovat kaikkien kaupungin lukiolaisten valittavissa). Kaupunkitarjottimella tarjotaan kursseja, joita valitaan vähemmän, esim. A-espanjaa, A-kiinaa, A-venäjää ym. Kaupunkitarjottimella on myös muutamia ilmiöitä. Jos valitset ilmiön, esim. Kallion opettajien tarjoaman Music Cafén, sitoudut suorittamaan neljä kurssia (ENA3, KU2, MU5, YH5). Ilmiökursseista tulee ennen varsinaisen kurssitarjottimen aukeamista esitevihkonen. Niiden valitsemista ohjataan myös varsinaisen kurssitarjottimen palkkien yläteksteissä. Kahden kurssin ilmiöitä on myös omalla tarjottimellamme. Lue tarkkaan tätä opasta, se ohjaa sinua valitsemaan myös varsinaiselta huhtikuussa avautuvalta kurssitarjottimelta. Oppiaineet ovat esivalintatarjottimessa omilla riveillään. Voit valita siis useita kursseja samalta riviltä. Valitse viisaasti. Älä valitse liikaa. Älä varaa kursseja, koska silloin on mahdollista, että joku kurssi joudutaan peruuttamaan kesken lukuvuotta liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Älä valitse myöskään liian vähän. Jokaisen tekemä järkevä suunnitelma on nyt tarpeellinen kurssitarjottimen muotoutumisen kannalta. Kurssitarjotin valmistuu huhtikuussa ja se laaditaan niiden valintamäärien perusteella, jotka tehdään esivalinnassa. Uusi kurssitarjotin avautuu opiskelijoille varsinaisia valintoja varten Wilmassa keskiviikkona Kurssitarjottimen valmistuttua voit vielä korjata valintojasi jossain määrin, esivalinta on kuitenkin tärkeä kurssien toteutumista ajatellen. Kurssivalinnoissa sinua ohjaavat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja rehtori. Kurssien sisällöistä saat tarkennusta aineen opettajilta. Jos on jotain epäselvää, kysy ja neuvottele. Pohdi tämänvuotisia valintojasi, yo-kirjoitusaikatauluasi ym. tehdessäsi valintoja ensi lukuvuodelle. Menestystä seuraavan lukuvuoden suunnitteluun! Helena Helenius-Lamminparras rehtori 2

3 ÄIDINKIELI Pakolliset kurssit I1 Kieli, teksti ja vuorovaikutus te tapoja ja taitoja: keskustelutaitoa, tiedonn tarkastelemalla ksi opetel kulmasta. Kurssilla kerrataan kielen. I2 s kuvasta kirjoittamista. kulman valintaa sek I3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa n ja tulkitsekirjallisesti. Kaunokirjallisuudesta opetel- en. laan kirjoittamaan kirjallisuudentutkimu I4 Tekstit ja vaikuttaminen kirjoittajana ja tarkasteln yhteiskunnallisen keskuste opetellaan kirjoittamaan ja keskustelemaan vaikut. I5 Teksti, tyyli ja konteksti asiassa eurooppalaisen kirjallisuuden eri aikakausia edustavien tekstien ihmis- -. I6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti kirjallisuuden kuvaamana. 3

4 t kurssit otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmat n. Kerrataan esiintymisen, neuvot- ja menettelytapoja. Harjoitellaan esiinty- I7 pu telu mis- ja minen ja suomalaista puhekulttuuria. I8 minen Kurssilla vahvistetaan t kulman rajaamiseen ja ulkoasun ja kielen viimeiste kielenhuollon asioita. tarkastellaan ajankohtaisia k n teemoja. I9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri n teemoja. I9 kurssikokonaisuus tlukukausi, 1. jakso syyslukukausi) aikana suoritettavalla erityisesti ylioppi- - kulman rajaamiseen ja ulkoasun ja kielen viimeistelyyn. paino on tekstitaitoharjoitte- I8:n 5. jaksosta, sitoudut samal- lussa. Kurssit voi valita ai I9:n 1. jaksosta syyslukukaudella. SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) S21-S26 Tarjotaan kampuskursseina. Opetetaan Kielilukiossa. PERUSKOULUN ALALUOKILLA ALKANUT RUOTSI (A-RUOTSI) A-ruotsin oppimäärä on kurssit 1-6 (pakolliset kurssit), 1-7 tai 1-8 (pakolliset ja syventävä tai syventävät kurssit). Ylioppilastutkinnon A-tason koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä. 4

5 Pakolliset kurssit RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja vapaa-aikaan erityisesti Suomessa ja Ruotsissa asuvien nuorten näkökulmasta. Lisäksi kerrataan peruskoulun keskeistä kieliainesta. RUA2 Ihmiset ympärillämme Kurssilla käsitellään perhe-elämää ennen ja nyt, harrastuksia, uskontoa, elämänkatsomusta sekä ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Kurssilla esitellään Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan kulttuuria ja historiaa sekä tarkastellaan Suomea monikulttuurisena ja kaksikielisenä maana. RUA4 Elinympäristömme Kurssin keskeisiä aiheita ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. RUA5 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit liittyvät työelämään, elinkeinoihin ja kriittiseen kuluttamiseen. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tutustumme pohjoismaalaiseen kulttuuriin kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen ja elokuvan avulla. Kurssilla laaditaan laajempi oma esitys tai kirjoitelma. A-ruotsin oppimäärän syventävät kurssit eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aihealueita ovat pohjoismaalaisuus ja pohjoismaiset traditiot, tiede ja etiikka. Lisäksi kerrataan tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Kurssilla kerrataan ja syvennetään monipuolisesti myös koko oppimäärää. PERUSKOULUN 7. LUOKALLA ALKANUT RUOTSI ( B1-RUOTSI) 5

6 B-ruotsin oppimäärä on kurssit 1-5 (pakolliset), 1-6 tai 1-7 kurssia (pakolliset kurssit ja syventävä tai syventävät kurssit). Ylioppilastutkinnon B-tason koe perustuu seitsemään kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä. Pakolliset kurssit RUB1 Koulu ja vapaa-aika Aihepiireinä tällä kurssilla ovat opiskelu, vapaa-aika ja nuorten harrastukset. Kurssilla painotetaan suullista viestintää. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan nuorten elämän ja elämäntyylien tarkastelua. Muita teemoja ovat ulkonäkö, vaatteiden ostaminen ja pohjoismaisten nuorten asumisolot. Puheviestinnässä jatketaan arkipäiväisten tilanteiden harjoittelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin pohjoismaihin ja Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin aiheina ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssin aikana käsitellään, miten kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä ruotsiksi. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat opinnot ja työelämä, luonto, muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan esimerkiksi tiivistelmän laatimista. B-ruotsin syventävät kurssit eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 6

7 Kurssin aikana kerrataan aiemmissa kursseissa opittua kieliainesta ylioppilastutkintoa varten. Aihepiireissä tarkastellaan niin pohjoismaisia kuin maailmanlaajuisiakin ilmiöitä sekä erilaisia vaikuttamisen keinoja. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativamman kieliaineksen avulla. Soveltava kurssi RUB8 Opintoja täydentävä kurssi Kurssin sisältö saattaa vaihdella lukuvuosittain muun muassa valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. Kurssi voi olla esim. abikurssi. Kurssi voidaan myös räätälöidä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suoritettu (S) / hylätty (H). PERUSKOULUN ALALUOKILLA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) Pakolliset kurssit A-ENGLANTI ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita. Käsiteltävät aiheet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla käsitellään vapaa-aikaa ja harrastuksia ja niiden yhteydessä käytettäviä palveluja. Kurssilla tehdään suullisia harjoituksia ja kirjoitustehtäviä. ENA3 Opiskelu ja työ Kurssin aiheita ovat opiskelu ja työelämä, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää esim. laatimalla paikanhakukirje ja ansioluettelo. Kurssilla harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. ENA3 kurssin voi myös suorittaa osallistumalla Music Café-kurssikokonaisuuteen. Jos olet kiinnostunut musiikin tekemisestä, kahvilayrittämisestä (englanniksi ja suomeksi) ja sisustussuunnittelusta, tule mukaan perustamaan oma kahvila pienryhmän kanssa. Hanke on yksi Stadin ekampuksen ilmiökokonaisuuksista, ja mukaan kahvilaproggikseen otetaan opiskelijoita kaupungin eri lukioista. Music caféprojektissa suoritetaan neljä eri oppiaineen kurssia yhtaikaa: englannin, musiikin, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen kurssit. Kurssi valitaan kaupunkitarjottimelta. Opettajat tulevat Kallion lukiosta. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana 7

8 ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä ja opitaan mm. kirjoittamaan tiivistelmä. ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria monelta eri kannalta. Opiskelijat tekevät mm. esitelmän joko suullisesti tai kirjallisesti ryhmän koosta riippuen. Kurssi ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla käsitellään vaativia tekstejä ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi. Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. eivät sovellu itsenäisesti opiskeltaviksi. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla käsitellään luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehitykseen liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat kurssien 1-7 aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyen vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe ja siitä annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa. Soveltava kurssi ENA9 Suuntana päättökoe Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssilla kerrataan peruskielioppiasiat, epäsäännölliset verbit ja vankennetaan sanastoa tekemällä mm. suullisia harjoituksia ja pieniä kirjoitustehtäviä. Kurssilla ei ole oppikirjaa ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. 8 A-RANSKA RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika

9 Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan, arkielämän viestintään ja harrastuksiin. Opiskellaan ja vahvistetaan erilaisten viestinnällisten tehtävien avulla puhe-, kuuntelu- ja kirjoittamisstrategioiden hallintaa. RAA3 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat ranskankielisten maiden historiaan ja yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA4 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RAA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Perehdytään johonkin taiteen osa-alueeseen ja tehdään siitä joko kirjallinen tai suullinen esitys. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Pohditaan eri tieteenalojen tekstien kuvastamaa maailmankuvaa. Tekstit liittyvät tieteisiin, viestintään ja talouselämään. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aiheina ovat luonto ja kestävä kehitys. Käsitellään niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suullisella kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi ei sovellu itsenäisen suorittamiseen. A-SAKSA Pakolliset kurssit SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja 9

10 ihmissuhteisiin. Pääpaino on suullisella työskentelyllä, keskustelulla ja oman mielipiteen ilmaisulla. Kieli on arkielämän puhekieltä. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla käsitellään vapaa-aikaan, harrastuksiin ja arkielämän viestintään liittyviä tekstejä. Jatketaan perussanaston ja rakenteiden kertaamista ja vahvistamista. Suullinen työskentely on etualalla, mutta myös kirjallinen arkielämän viestintä tulee mukaan. SAA3 Opiskelu ja työ Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun ja työhön saksankielisissä maissa ja Suomessa. Kartutetaan perussanastoa ja rakenteita. Myös muodollisten tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja tuottamista harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin aiheet liittyvät yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tekstit ovat jo melko vaativia. Päähuomio kiinnittyy tekstin syvälliseen ymmärtämiseen ja siitä keskustelemiseen ja kirjoittamiseen. Kerrataan rakenteita ja opitaan uusia. Laajennetaan sanavarastoa ja tuotetaan erilaisia tekstejä. SAA5 Kulttuuri Kurssilla tutustutaan laaja-alaisesti kohdemaiden kulttuuriin. Tehdään mm. joko suullisesti esitettävä tai kirjallinen tuotos. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka Käsitellään jo melko vaativia tekstejä eri tieteenaloilta ja pohditaan niiden kuvastamaa maailmankuvaa. Tekstit liittyvät liikenteeseen, tieteen saavutuksiin, teknisiin innovaatioihin ja saksankielisten maiden kehitykseen. Laajennetaan näiden alojen sanavarastoa ja sanontojen hallintaa. Harjoitellaan erilaisia lukemisstrategioita ja kirjoittamista. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aiheina ovat luonto sekä kestävä kehitys. Käsitellään niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat aiempien kurssien aihepiirit sekä ajankohtaiset tapahtumat. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe ja siitä annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Soveltava kurssi SAA10 DSD

11 Lukion tavanomaisten kurssien lisäksi opiskelija voi valmentautua arvostettuun kansainväliseen Deutsches Sprachdiplom- tutkintoon yhteistyössä saksalaisen opettajan kanssa. Pääpaino on suullisilla harjoituksilla ja kurssi valmentaa myös hyvin ylioppilastutkintoon. Kurssille voivat osallistua A-saksan toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa S- merkinnän. Kurssi valitaan kaupunkitarjottimelta. Opettaja Kallion lukiosta. Kaupunkitarjottimella: VEA1-6 Kielilukiossa VEA7-8 Ressun lukiossa Kaupunkitarjottimella: EAA1-3 Alppilan lukiossa EAA7-8 Verkkokurssina A-VENÄJÄ A-ESPANJA Kaupunkitarjottimella: KIA 1-3 Kielilukiossa A-KIINA PERUSKOULUN 8. LUOKALLA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ B2-RANSKA RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman kotipaikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB23 Ennen ja nyt 11

12 Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. RAB25 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat kohdekulttuurin eri taiteen ja historian alat. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita ja tehdään esim. suullinen tai kirjallinen esitelmä. RAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat kurssin aihepiireihin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB27 Tiede ja tekniikka Ohjataan opiskelijoita käyttämään teknologiaa hyväksi etsimällä lisätietoa kurssin aiheista. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja tutustutaan lyhyen ranskan ylioppilaskirjoitustehtäviin. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen luontoon, yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä omien kirjallisten tuotosten tekemistä. Jatketaan tutustumista lyhyen ranskan ylioppilaskirjoitustehtäviin. 12 B2-SAKSA SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja pu-

13 humista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB23 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi asuminen, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB25 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat opiskeluun, eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä tutustutaan lyhyen saksan ylioppilaskokeisiin. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan niin kuullun kuin tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja. LUKIOSSA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ B3-SAKSA SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 13

14 Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Lisäksi harjoitellaan kertomaan omasta itsestään ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tavoitteena on myös tutustua saksankielisten maiden kulttuuriin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Huom! B-saksa opetetaan siten, että saksan lukiossa aloittavat opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan SAB3 kurssit 1-2 (ensimmäisessä ja toisessa jaksossa), jonka jälkeen SAB3 ja SAB2 yhdistyvät. Opiskelija valitsee kolmannessa jaksossa saksaa SAB2 kurssin 1, neljännessä jaksossa SAB2 kurssin 2 ja viidennessä jaksossa SAB2 kurssin 3. Toisena opiskeluvuotenaan B-saksan opiskelija jatkaa saksaa SAB2-kurssilla 4. SAB3 siis sulautuu 3.kurssista lähtien SAB2:een, jonka jälkeen opiskelija opiskelee vain B2-saksaa. B3-RANSKA RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Tutustutaan Ranskaan ja saadaan tietoa myös muista maista, joissa puhutaan ranskaa. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan erityisesti oikean ääntämisen ja intonaation oppimista. Opetellaan tavallisimpien verbien preesenstaivutukset. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti ilman aiempia opintoja, koska kurssi sisältää runsaasti suullisia harjoituksia. RAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa kuten matkalla, ravintolassa ja nähtävyyksiin tutustuttaessa. Opetellaan lisää verbien preesens- sekä menneen ajan muotoja. Perehdytään matkailu- ja kahvilasanastoon. Huom! B-ranska opetetaan siten, että ranskan lukiossa aloittavat opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan RAB3 kurssit 1-2 (ensimmäisessä ja toisessa jaksossa), jonka jälkeen RAB3 ja RAB2 yhdistyvät. Opiskelija valitsee kolmannessa jaksossa ranskaa RAB2 kurssin 1, neljännessä jaksossa RAB2 kurssin 2 ja viidennessä jaksossa RAB2 kurssin 3. Toisena opiskeluvuotenaan B-ranskan opiskelija jatkaa ranskaa RAB2-kurssilla 4. RAB3 siis sulautuu 3. kurssista lähtien RAB2:een, jonka jälkeen opiskelija opiskelee vain B2-ranskaa. B3-VENÄJÄ 14

15 VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssin painopiste on ääntämisen ja kirjaimiston oppimisessa. Kurssilla opitaan esittäytymään, tervehtimään, esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan niihin. Opiskellaan lukemaan ja kirjoittamaan kirjaimet. VEB32 Näin asiat hoituvat Kurssin painopiste on puhumisen harjoittamisessa. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Opiskellaan peruskielioppirakenteita. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Jatketaan perusrakenteiden opiskelua. VEB34 Meillä ja muualla Kurssilla tutustutaan venäläiseen elämänmenoon. Vahvistetaan tapakulttuurin osaamista ja jatketaan perusrakenteiden opiskelua tekemällä runsaasti suullisia harjoituksia. VEB35 Ennen ja nyt Kurssin aiheina ovat erilaiset asumismuodot sekä terveys ja hyvinvointi. Opiskellaan perusrakenteita tekemällä runsaasti kuullun ymmärtämisen ja suullisen ilmaisun harjoituksia. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Jatketaan perusrakenteiden opiskelua. VEB37 Nuoret meillä ja muualla Pyritään ajankohtaisten aineistojen ja keskustelujen pohjalta tutustumaan nuorten asemaan eri maissa, haaveisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa tulevaisuuteen. Aloitetaan lyhyen venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. VEB38 Kulttuuri Kurssilla tutustutaan eri maiden kulttuurisaavutuksiin, perinteisiin sekä niiden vaikutukseen nuorten elämässä nykyaikaisessa tieteen, tekniikan ja tiedotusvälineiden maailmassa. Jatketaan lyhyen venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 15

16 B3-ESPANJA EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. EAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. EAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten EAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAB38 16

17 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös media-tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Soveltava kurssi EAB311/GE6 Vámonos! España mueve! Kallion ja kuvataidelukion yhteinen Espanjan kielen ja maantieteen kurssi, jolla tutustutaan Espanjan eri alueiden erityispiirteisiin Baskimaasta, Kataloniaan ja Andalucíaan. Tärkeänä teemana on kuinka Espanja liikuttaa eli Espanja matkailijoiden, siirtolaisten ja laittomien muuttajien kohdemaana. Kurssi toteutetaan kansainvälisenä hankkeena Málagassa sijaitsevan espanjalaisen Huerta Alta lukion kanssa. Työskentely alkaa 1. jaksossa, lokakuussa 2. jaksossa on 5-6 päivän pituinen vierailumatka Espanjaan (koululta hieman tukea lentoihin, majoitus perheissä, muuten omakustanteinen) ja huhtikuussa 2016 espanjalaiset tulevat vastavierailulle, jolloin kurssilaiset majoittavat espanjalaiset. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. Kurssin ryhmäkoko on rajoitettu 20 opiskelijaan (10 opiskelijaa kustakin koulusta). Opettajat: Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano ja Sari Laurila. B3-ITALIA IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla harjoitellaan ääntämistä, itsensä esittelyä ja toisiin tutustumista. Opitaan asioimaan kahviloissa ja kaupoissa sekä kysymään neuvoa. Kurssilla painotetaan puheviestintää. IAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla opetellaan kertomaan omasta perheestä ja suvusta. Lisäksi harjoitellaan matkustamiseen liittyvää sanastoa ja erilaisten varausten tekoa. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta kurssiin sisältyy myös muutama pitempi kirjallinen tehtävä. IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla harjoitellaan ravintoloissa ja erikoisliikkeissä asiointia sekä opetellaan kertomaan omasta vapaa-ajasta ja tekemisistä myös menneessä aikamuodossa. Kurssilla painottuu edelleen puheviestintä, mutta oppimista vahvistetaan myös pienten kirjoitelmien avulla. IAB34 Meillä ja muualla Kurssilla tutustutaan Italian nähtävyyksiin ja opitaan kertomaan italialaisille Suomesta. Lisäksi harjoitellaan lomanviettoon liittyvää sanastoa. Kurssilla painottuu edelleen puheviestintä, mutta oppimista vahvistetaan myös pienten kirjoitelmien avulla. IAB35 Ennen ja nyt 17

18 Kurssilla vahvistetaan jo opittujen aikamuotojen hallintaa. Erityishuomiota kiinnitetään aikamuotojen hallintaan kirjallisessa ilmaisussa. IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun, omien toiveiden, pelkojen ja suunnitelmien ilmaisemiseen. Kurssilla painottuvat sekä puhe - että kirjallinen viestintä. IAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä on italialainen kulttuuri. Painotusta voidaan täsmentää opiskelijoiden toiveiden mukaan musiikkiin, kuvataiteeseen, teatteriin tai kirjallisuuteen. Puheentuottamisen ja kirjallisen viestinnän lisäksi painotetaan yhä enenevässä määrin myös nopeatempoisen puheen ymmärtämistä. IAB38 Yhteinen maapallomme Kurssilla tutustutaan ympäristöteemoihin (luonnonympäristö ja sosiaalinen ympäristö) niin että lähtökohtana on sekä Italian maantiede että yhteiskunta. Kurssilla painotetaan tekstin tuottamisen ohella myös tekstinymmärtämistä. Kaupunkitarjottimella: JPB3 1-3 B3 JAPANI B3-KIINA Kaupunkitarjottimella: KIB31-KIB33 Pakolliset kurssit PITKÄ MATEMATIIKKA MAA1 Funktiot ja yhtälöt Vahvistetaan yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja, syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä. Käytetään neliöjuuri- ja potenssilaskusääntöjä, ratkaistaan potenssiyhtälöitä sekä syvennetään funktiokäsitettä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. MAA2 Polynomifunktiot Käsitellään polynomifunktioita ja ratkaistaan toisen asteen polynomiyhtälöitä sekä tutkitaan ratkaisujen mahdollisia lukumääriä. Ratkaistaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua. Ratkaistaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. MAA3 Geometria 18

19 Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Harjaannutaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita sekä ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. MAA4 Analyyttinen geometria Opiskellaan, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Omaksutaan pistejoukon yhtälön käsite ja opitaan tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan tyyppiä f(x) = a tai f(x) = g(x) olevia itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Vahvistetaan yhtälöryhmän ratkaisemisen taitoja. MAA5 Vektorit Tutustutaan vektoreiden peruskäsitteisiin. Tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä käytetään vektoreita geometrian ja analyyttisen geometrian ongelmien ratkaisuissa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Opiskelijat ohjataan tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin. Lasketaan eri tunnuslukuja ja tulkitaan eri tilastoja sekä niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Tutustutaan klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteeseen, näihin liittyviin laskusääntöihin ja todennäköisyyslaskennan sovellutuksiin. Lisäksi käsitellään sekä diskreettejä että jatkuvia jakaumia. MAA7 Derivaatta Kurssilla käsitellään raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja tutkitaan niiden keskeisiä ominaisuuksia. Derivaatan käsitteelle annetaan paljon huomiota. Käsitteen esittelyssä korostetaan, että derivaatta ilmaisee tutkittavan suureen muutoksen voimakkuutta eli muuttumisnopeutta. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöihin. Laajennetaan tarkasteltavien funktioiden joukkoa juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioilla sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia, derivoituvuutta ja käyttöä. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä, tarkastellaan trigonometrisia funktioita sekä tutustutaan näiden symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksiin samoin kuin derivoituvuuteen. Lisäksi opitaan lukujonon käsite ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon sekä näistä muodostettujen summien avulla. MAA10 Integraalilaskenta Tutustutaan integraalifunktion käsitteeseen ja määritellään alkeisfunktioiden integraalifunktioita. Lasketaan pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla sekä perehdytään muihin integraalilaskennan sovelluksiin. 19

20 MAA11 Lukuteoria ja logiikka Tutustutaan logiikkaan formalisoimalla väitelauseita ja tutkimalla niiden totuusarvoja totuustaulukoissa sekä harjoitellaan todistamista eri todistusperiaattein. Lukuteoriassa tutustutaan sen peruskäsitteisiin ja tutkitaan alkulukuja sekä kokonaislukujen jaollisuutta ja yhteisiä tekijöitä. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet sekä likiarvolaskujen tarkkuuteen liittyviä sääntöjä. Ratkaistaan yhtälöitä iteroimalla ja numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuuksia sekä tekijöitä. Opitaan käyttämään algoritmista ajattelua sekä käytetään nykyaikaisia matemaattisia välineitä. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisia perusteita. Tutkitaan funktioiden jatkuvuutta ja derivoituvuutta sekä täydennetään integraalilaskennan taitoja tarkastellen epäoleellisia integraaleja sekä soveltaen integraalilaskentaa todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Laajennetaan lukujonojen tutkimista niiden raja-arvoihin sekä sarjoihin. MAA14 Kertauskurssi Syvennetään ja yhdistellään aiemmin opittuja tietoja taitoja. Valmistaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeisiä kohtia. MAA15 Talousmatematiikka (kurssi järjestetään yhdessä lyhyen matematiikan kurssin kanssa (MAB7)) Kurssilla perehdytään erilaisiin taloudellisiin käsitteisiin sekä muun muassa rahoitus-, rahaliikenne-, laina-, kustannus- ja verotuslaskelmiin. Laskelmia tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Pakolliset kurssit LYHYT MATEMATIIKKA MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kurssilla syvennetään peruskoulusta saatuja valmiuksia käyttää matematiikkaa arkielämän ongelmanratkaisussa. Opetellaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoillaan ongelmia yhtälöiksi ja ratkaistaan niitä sekä laskennallisesti että graafisesti. MAB2 Geometria Opetellaan liittämään visuaalinen näkemys osaksi matematiikan opiskelua. Hahmotetaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirretään tasokuvioita ja kolmiulotteisia kappaleita. Määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Syvennetään peruskoulussa opittuja geometrian taitoja yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen sekä koordinaatiston käytössä. Haluatko olla mukana visualisoimassa Kallion lukion joulujuhlaa? Lavastusideaa aletaan kehitellä jo MAB2.1 -kurssilla. Täällä ideoidaan ja mallinnetaan sellaisia geometrisia kuvioita ja kappaleita, joita voisi 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot