KURSSIESITE KALLION LUKIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO"

Transkriptio

1 KURSSIESITE KALLION LUKIO

2 SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin on auki Valitse kaikki ne kurssit, jotka aiot, pystyt ja jaksat suorittaa lukuvuonna Esivalintatarjottimella ovat kaikki Kallion lukion tarjoamat kurssit, myös lähes kaikki kampus- ja kaupunkitarjottimella tarjottavat kurssit. Kun varsinainen kurssitarjotin aukeaa huhtikuussa, on käytettävissäsi Kallion oma tarjotin (jossa suurin osa kursseista), kampustarjotin (jossa neljän koulun yhteisesti tarjoamat kurssit) ja kaupunkitarjotin (jossa kurssit ovat kaikkien kaupungin lukiolaisten valittavissa). Kaupunkitarjottimella tarjotaan kursseja, joita valitaan vähemmän, esim. A-espanjaa, A-kiinaa, A-venäjää ym. Kaupunkitarjottimella on myös muutamia ilmiöitä. Jos valitset ilmiön, esim. Kallion opettajien tarjoaman Music Cafén, sitoudut suorittamaan neljä kurssia (ENA3, KU2, MU5, YH5). Ilmiökursseista tulee ennen varsinaisen kurssitarjottimen aukeamista esitevihkonen. Niiden valitsemista ohjataan myös varsinaisen kurssitarjottimen palkkien yläteksteissä. Kahden kurssin ilmiöitä on myös omalla tarjottimellamme. Lue tarkkaan tätä opasta, se ohjaa sinua valitsemaan myös varsinaiselta huhtikuussa avautuvalta kurssitarjottimelta. Oppiaineet ovat esivalintatarjottimessa omilla riveillään. Voit valita siis useita kursseja samalta riviltä. Valitse viisaasti. Älä valitse liikaa. Älä varaa kursseja, koska silloin on mahdollista, että joku kurssi joudutaan peruuttamaan kesken lukuvuotta liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Älä valitse myöskään liian vähän. Jokaisen tekemä järkevä suunnitelma on nyt tarpeellinen kurssitarjottimen muotoutumisen kannalta. Kurssitarjotin valmistuu huhtikuussa ja se laaditaan niiden valintamäärien perusteella, jotka tehdään esivalinnassa. Uusi kurssitarjotin avautuu opiskelijoille varsinaisia valintoja varten Wilmassa keskiviikkona Kurssitarjottimen valmistuttua voit vielä korjata valintojasi jossain määrin, esivalinta on kuitenkin tärkeä kurssien toteutumista ajatellen. Kurssivalinnoissa sinua ohjaavat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja rehtori. Kurssien sisällöistä saat tarkennusta aineen opettajilta. Jos on jotain epäselvää, kysy ja neuvottele. Pohdi tämänvuotisia valintojasi, yo-kirjoitusaikatauluasi ym. tehdessäsi valintoja ensi lukuvuodelle. Menestystä seuraavan lukuvuoden suunnitteluun! Helena Helenius-Lamminparras rehtori 2

3 ÄIDINKIELI Pakolliset kurssit I1 Kieli, teksti ja vuorovaikutus te tapoja ja taitoja: keskustelutaitoa, tiedonn tarkastelemalla ksi opetel kulmasta. Kurssilla kerrataan kielen. I2 s kuvasta kirjoittamista. kulman valintaa sek I3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa n ja tulkitsekirjallisesti. Kaunokirjallisuudesta opetel- en. laan kirjoittamaan kirjallisuudentutkimu I4 Tekstit ja vaikuttaminen kirjoittajana ja tarkasteln yhteiskunnallisen keskuste opetellaan kirjoittamaan ja keskustelemaan vaikut. I5 Teksti, tyyli ja konteksti asiassa eurooppalaisen kirjallisuuden eri aikakausia edustavien tekstien ihmis- -. I6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti kirjallisuuden kuvaamana. 3

4 t kurssit otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmat n. Kerrataan esiintymisen, neuvot- ja menettelytapoja. Harjoitellaan esiinty- I7 pu telu mis- ja minen ja suomalaista puhekulttuuria. I8 minen Kurssilla vahvistetaan t kulman rajaamiseen ja ulkoasun ja kielen viimeiste kielenhuollon asioita. tarkastellaan ajankohtaisia k n teemoja. I9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri n teemoja. I9 kurssikokonaisuus tlukukausi, 1. jakso syyslukukausi) aikana suoritettavalla erityisesti ylioppi- - kulman rajaamiseen ja ulkoasun ja kielen viimeistelyyn. paino on tekstitaitoharjoitte- I8:n 5. jaksosta, sitoudut samal- lussa. Kurssit voi valita ai I9:n 1. jaksosta syyslukukaudella. SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) S21-S26 Tarjotaan kampuskursseina. Opetetaan Kielilukiossa. PERUSKOULUN ALALUOKILLA ALKANUT RUOTSI (A-RUOTSI) A-ruotsin oppimäärä on kurssit 1-6 (pakolliset kurssit), 1-7 tai 1-8 (pakolliset ja syventävä tai syventävät kurssit). Ylioppilastutkinnon A-tason koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä. 4

5 Pakolliset kurssit RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja vapaa-aikaan erityisesti Suomessa ja Ruotsissa asuvien nuorten näkökulmasta. Lisäksi kerrataan peruskoulun keskeistä kieliainesta. RUA2 Ihmiset ympärillämme Kurssilla käsitellään perhe-elämää ennen ja nyt, harrastuksia, uskontoa, elämänkatsomusta sekä ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Kurssilla esitellään Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan kulttuuria ja historiaa sekä tarkastellaan Suomea monikulttuurisena ja kaksikielisenä maana. RUA4 Elinympäristömme Kurssin keskeisiä aiheita ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. RUA5 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit liittyvät työelämään, elinkeinoihin ja kriittiseen kuluttamiseen. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tutustumme pohjoismaalaiseen kulttuuriin kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen ja elokuvan avulla. Kurssilla laaditaan laajempi oma esitys tai kirjoitelma. A-ruotsin oppimäärän syventävät kurssit eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aihealueita ovat pohjoismaalaisuus ja pohjoismaiset traditiot, tiede ja etiikka. Lisäksi kerrataan tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Kurssilla kerrataan ja syvennetään monipuolisesti myös koko oppimäärää. PERUSKOULUN 7. LUOKALLA ALKANUT RUOTSI ( B1-RUOTSI) 5

6 B-ruotsin oppimäärä on kurssit 1-5 (pakolliset), 1-6 tai 1-7 kurssia (pakolliset kurssit ja syventävä tai syventävät kurssit). Ylioppilastutkinnon B-tason koe perustuu seitsemään kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä. Pakolliset kurssit RUB1 Koulu ja vapaa-aika Aihepiireinä tällä kurssilla ovat opiskelu, vapaa-aika ja nuorten harrastukset. Kurssilla painotetaan suullista viestintää. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan nuorten elämän ja elämäntyylien tarkastelua. Muita teemoja ovat ulkonäkö, vaatteiden ostaminen ja pohjoismaisten nuorten asumisolot. Puheviestinnässä jatketaan arkipäiväisten tilanteiden harjoittelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin pohjoismaihin ja Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin aiheina ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssin aikana käsitellään, miten kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä ruotsiksi. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat opinnot ja työelämä, luonto, muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan esimerkiksi tiivistelmän laatimista. B-ruotsin syventävät kurssit eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 6

7 Kurssin aikana kerrataan aiemmissa kursseissa opittua kieliainesta ylioppilastutkintoa varten. Aihepiireissä tarkastellaan niin pohjoismaisia kuin maailmanlaajuisiakin ilmiöitä sekä erilaisia vaikuttamisen keinoja. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativamman kieliaineksen avulla. Soveltava kurssi RUB8 Opintoja täydentävä kurssi Kurssin sisältö saattaa vaihdella lukuvuosittain muun muassa valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. Kurssi voi olla esim. abikurssi. Kurssi voidaan myös räätälöidä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suoritettu (S) / hylätty (H). PERUSKOULUN ALALUOKILLA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) Pakolliset kurssit A-ENGLANTI ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita. Käsiteltävät aiheet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla käsitellään vapaa-aikaa ja harrastuksia ja niiden yhteydessä käytettäviä palveluja. Kurssilla tehdään suullisia harjoituksia ja kirjoitustehtäviä. ENA3 Opiskelu ja työ Kurssin aiheita ovat opiskelu ja työelämä, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää esim. laatimalla paikanhakukirje ja ansioluettelo. Kurssilla harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. ENA3 kurssin voi myös suorittaa osallistumalla Music Café-kurssikokonaisuuteen. Jos olet kiinnostunut musiikin tekemisestä, kahvilayrittämisestä (englanniksi ja suomeksi) ja sisustussuunnittelusta, tule mukaan perustamaan oma kahvila pienryhmän kanssa. Hanke on yksi Stadin ekampuksen ilmiökokonaisuuksista, ja mukaan kahvilaproggikseen otetaan opiskelijoita kaupungin eri lukioista. Music caféprojektissa suoritetaan neljä eri oppiaineen kurssia yhtaikaa: englannin, musiikin, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen kurssit. Kurssi valitaan kaupunkitarjottimelta. Opettajat tulevat Kallion lukiosta. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana 7

8 ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä ja opitaan mm. kirjoittamaan tiivistelmä. ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria monelta eri kannalta. Opiskelijat tekevät mm. esitelmän joko suullisesti tai kirjallisesti ryhmän koosta riippuen. Kurssi ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla käsitellään vaativia tekstejä ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi. Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. eivät sovellu itsenäisesti opiskeltaviksi. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla käsitellään luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehitykseen liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat kurssien 1-7 aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyen vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe ja siitä annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa. Soveltava kurssi ENA9 Suuntana päättökoe Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssilla kerrataan peruskielioppiasiat, epäsäännölliset verbit ja vankennetaan sanastoa tekemällä mm. suullisia harjoituksia ja pieniä kirjoitustehtäviä. Kurssilla ei ole oppikirjaa ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. 8 A-RANSKA RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika

9 Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan, arkielämän viestintään ja harrastuksiin. Opiskellaan ja vahvistetaan erilaisten viestinnällisten tehtävien avulla puhe-, kuuntelu- ja kirjoittamisstrategioiden hallintaa. RAA3 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat ranskankielisten maiden historiaan ja yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA4 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RAA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Perehdytään johonkin taiteen osa-alueeseen ja tehdään siitä joko kirjallinen tai suullinen esitys. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Pohditaan eri tieteenalojen tekstien kuvastamaa maailmankuvaa. Tekstit liittyvät tieteisiin, viestintään ja talouselämään. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aiheina ovat luonto ja kestävä kehitys. Käsitellään niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suullisella kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi ei sovellu itsenäisen suorittamiseen. A-SAKSA Pakolliset kurssit SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja 9

10 ihmissuhteisiin. Pääpaino on suullisella työskentelyllä, keskustelulla ja oman mielipiteen ilmaisulla. Kieli on arkielämän puhekieltä. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla käsitellään vapaa-aikaan, harrastuksiin ja arkielämän viestintään liittyviä tekstejä. Jatketaan perussanaston ja rakenteiden kertaamista ja vahvistamista. Suullinen työskentely on etualalla, mutta myös kirjallinen arkielämän viestintä tulee mukaan. SAA3 Opiskelu ja työ Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun ja työhön saksankielisissä maissa ja Suomessa. Kartutetaan perussanastoa ja rakenteita. Myös muodollisten tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja tuottamista harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin aiheet liittyvät yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tekstit ovat jo melko vaativia. Päähuomio kiinnittyy tekstin syvälliseen ymmärtämiseen ja siitä keskustelemiseen ja kirjoittamiseen. Kerrataan rakenteita ja opitaan uusia. Laajennetaan sanavarastoa ja tuotetaan erilaisia tekstejä. SAA5 Kulttuuri Kurssilla tutustutaan laaja-alaisesti kohdemaiden kulttuuriin. Tehdään mm. joko suullisesti esitettävä tai kirjallinen tuotos. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka Käsitellään jo melko vaativia tekstejä eri tieteenaloilta ja pohditaan niiden kuvastamaa maailmankuvaa. Tekstit liittyvät liikenteeseen, tieteen saavutuksiin, teknisiin innovaatioihin ja saksankielisten maiden kehitykseen. Laajennetaan näiden alojen sanavarastoa ja sanontojen hallintaa. Harjoitellaan erilaisia lukemisstrategioita ja kirjoittamista. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aiheina ovat luonto sekä kestävä kehitys. Käsitellään niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja monipuolisesti ja syvällisesti. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat aiempien kurssien aihepiirit sekä ajankohtaiset tapahtumat. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe ja siitä annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Soveltava kurssi SAA10 DSD

11 Lukion tavanomaisten kurssien lisäksi opiskelija voi valmentautua arvostettuun kansainväliseen Deutsches Sprachdiplom- tutkintoon yhteistyössä saksalaisen opettajan kanssa. Pääpaino on suullisilla harjoituksilla ja kurssi valmentaa myös hyvin ylioppilastutkintoon. Kurssille voivat osallistua A-saksan toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa S- merkinnän. Kurssi valitaan kaupunkitarjottimelta. Opettaja Kallion lukiosta. Kaupunkitarjottimella: VEA1-6 Kielilukiossa VEA7-8 Ressun lukiossa Kaupunkitarjottimella: EAA1-3 Alppilan lukiossa EAA7-8 Verkkokurssina A-VENÄJÄ A-ESPANJA Kaupunkitarjottimella: KIA 1-3 Kielilukiossa A-KIINA PERUSKOULUN 8. LUOKALLA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ B2-RANSKA RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman kotipaikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB23 Ennen ja nyt 11

12 Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. RAB25 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat kohdekulttuurin eri taiteen ja historian alat. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita ja tehdään esim. suullinen tai kirjallinen esitelmä. RAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat kurssin aihepiireihin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB27 Tiede ja tekniikka Ohjataan opiskelijoita käyttämään teknologiaa hyväksi etsimällä lisätietoa kurssin aiheista. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja tutustutaan lyhyen ranskan ylioppilaskirjoitustehtäviin. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen luontoon, yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä omien kirjallisten tuotosten tekemistä. Jatketaan tutustumista lyhyen ranskan ylioppilaskirjoitustehtäviin. 12 B2-SAKSA SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja pu-

13 humista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB23 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi asuminen, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB25 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat opiskeluun, eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä tutustutaan lyhyen saksan ylioppilaskokeisiin. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan niin kuullun kuin tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla harjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja. LUKIOSSA ALKANUT OPPIMÄÄRÄ B3-SAKSA SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 13

14 Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Lisäksi harjoitellaan kertomaan omasta itsestään ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tavoitteena on myös tutustua saksankielisten maiden kulttuuriin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Huom! B-saksa opetetaan siten, että saksan lukiossa aloittavat opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan SAB3 kurssit 1-2 (ensimmäisessä ja toisessa jaksossa), jonka jälkeen SAB3 ja SAB2 yhdistyvät. Opiskelija valitsee kolmannessa jaksossa saksaa SAB2 kurssin 1, neljännessä jaksossa SAB2 kurssin 2 ja viidennessä jaksossa SAB2 kurssin 3. Toisena opiskeluvuotenaan B-saksan opiskelija jatkaa saksaa SAB2-kurssilla 4. SAB3 siis sulautuu 3.kurssista lähtien SAB2:een, jonka jälkeen opiskelija opiskelee vain B2-saksaa. B3-RANSKA RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Tutustutaan Ranskaan ja saadaan tietoa myös muista maista, joissa puhutaan ranskaa. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan erityisesti oikean ääntämisen ja intonaation oppimista. Opetellaan tavallisimpien verbien preesenstaivutukset. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti ilman aiempia opintoja, koska kurssi sisältää runsaasti suullisia harjoituksia. RAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa kuten matkalla, ravintolassa ja nähtävyyksiin tutustuttaessa. Opetellaan lisää verbien preesens- sekä menneen ajan muotoja. Perehdytään matkailu- ja kahvilasanastoon. Huom! B-ranska opetetaan siten, että ranskan lukiossa aloittavat opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan RAB3 kurssit 1-2 (ensimmäisessä ja toisessa jaksossa), jonka jälkeen RAB3 ja RAB2 yhdistyvät. Opiskelija valitsee kolmannessa jaksossa ranskaa RAB2 kurssin 1, neljännessä jaksossa RAB2 kurssin 2 ja viidennessä jaksossa RAB2 kurssin 3. Toisena opiskeluvuotenaan B-ranskan opiskelija jatkaa ranskaa RAB2-kurssilla 4. RAB3 siis sulautuu 3. kurssista lähtien RAB2:een, jonka jälkeen opiskelija opiskelee vain B2-ranskaa. B3-VENÄJÄ 14

15 VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssin painopiste on ääntämisen ja kirjaimiston oppimisessa. Kurssilla opitaan esittäytymään, tervehtimään, esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan niihin. Opiskellaan lukemaan ja kirjoittamaan kirjaimet. VEB32 Näin asiat hoituvat Kurssin painopiste on puhumisen harjoittamisessa. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Opiskellaan peruskielioppirakenteita. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Jatketaan perusrakenteiden opiskelua. VEB34 Meillä ja muualla Kurssilla tutustutaan venäläiseen elämänmenoon. Vahvistetaan tapakulttuurin osaamista ja jatketaan perusrakenteiden opiskelua tekemällä runsaasti suullisia harjoituksia. VEB35 Ennen ja nyt Kurssin aiheina ovat erilaiset asumismuodot sekä terveys ja hyvinvointi. Opiskellaan perusrakenteita tekemällä runsaasti kuullun ymmärtämisen ja suullisen ilmaisun harjoituksia. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Jatketaan perusrakenteiden opiskelua. VEB37 Nuoret meillä ja muualla Pyritään ajankohtaisten aineistojen ja keskustelujen pohjalta tutustumaan nuorten asemaan eri maissa, haaveisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa tulevaisuuteen. Aloitetaan lyhyen venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. VEB38 Kulttuuri Kurssilla tutustutaan eri maiden kulttuurisaavutuksiin, perinteisiin sekä niiden vaikutukseen nuorten elämässä nykyaikaisessa tieteen, tekniikan ja tiedotusvälineiden maailmassa. Jatketaan lyhyen venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 15

16 B3-ESPANJA EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. EAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. EAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten EAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAB38 16

17 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös media-tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Soveltava kurssi EAB311/GE6 Vámonos! España mueve! Kallion ja kuvataidelukion yhteinen Espanjan kielen ja maantieteen kurssi, jolla tutustutaan Espanjan eri alueiden erityispiirteisiin Baskimaasta, Kataloniaan ja Andalucíaan. Tärkeänä teemana on kuinka Espanja liikuttaa eli Espanja matkailijoiden, siirtolaisten ja laittomien muuttajien kohdemaana. Kurssi toteutetaan kansainvälisenä hankkeena Málagassa sijaitsevan espanjalaisen Huerta Alta lukion kanssa. Työskentely alkaa 1. jaksossa, lokakuussa 2. jaksossa on 5-6 päivän pituinen vierailumatka Espanjaan (koululta hieman tukea lentoihin, majoitus perheissä, muuten omakustanteinen) ja huhtikuussa 2016 espanjalaiset tulevat vastavierailulle, jolloin kurssilaiset majoittavat espanjalaiset. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. Kurssin ryhmäkoko on rajoitettu 20 opiskelijaan (10 opiskelijaa kustakin koulusta). Opettajat: Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano ja Sari Laurila. B3-ITALIA IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla harjoitellaan ääntämistä, itsensä esittelyä ja toisiin tutustumista. Opitaan asioimaan kahviloissa ja kaupoissa sekä kysymään neuvoa. Kurssilla painotetaan puheviestintää. IAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla opetellaan kertomaan omasta perheestä ja suvusta. Lisäksi harjoitellaan matkustamiseen liittyvää sanastoa ja erilaisten varausten tekoa. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta kurssiin sisältyy myös muutama pitempi kirjallinen tehtävä. IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla harjoitellaan ravintoloissa ja erikoisliikkeissä asiointia sekä opetellaan kertomaan omasta vapaa-ajasta ja tekemisistä myös menneessä aikamuodossa. Kurssilla painottuu edelleen puheviestintä, mutta oppimista vahvistetaan myös pienten kirjoitelmien avulla. IAB34 Meillä ja muualla Kurssilla tutustutaan Italian nähtävyyksiin ja opitaan kertomaan italialaisille Suomesta. Lisäksi harjoitellaan lomanviettoon liittyvää sanastoa. Kurssilla painottuu edelleen puheviestintä, mutta oppimista vahvistetaan myös pienten kirjoitelmien avulla. IAB35 Ennen ja nyt 17

18 Kurssilla vahvistetaan jo opittujen aikamuotojen hallintaa. Erityishuomiota kiinnitetään aikamuotojen hallintaan kirjallisessa ilmaisussa. IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun, omien toiveiden, pelkojen ja suunnitelmien ilmaisemiseen. Kurssilla painottuvat sekä puhe - että kirjallinen viestintä. IAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä on italialainen kulttuuri. Painotusta voidaan täsmentää opiskelijoiden toiveiden mukaan musiikkiin, kuvataiteeseen, teatteriin tai kirjallisuuteen. Puheentuottamisen ja kirjallisen viestinnän lisäksi painotetaan yhä enenevässä määrin myös nopeatempoisen puheen ymmärtämistä. IAB38 Yhteinen maapallomme Kurssilla tutustutaan ympäristöteemoihin (luonnonympäristö ja sosiaalinen ympäristö) niin että lähtökohtana on sekä Italian maantiede että yhteiskunta. Kurssilla painotetaan tekstin tuottamisen ohella myös tekstinymmärtämistä. Kaupunkitarjottimella: JPB3 1-3 B3 JAPANI B3-KIINA Kaupunkitarjottimella: KIB31-KIB33 Pakolliset kurssit PITKÄ MATEMATIIKKA MAA1 Funktiot ja yhtälöt Vahvistetaan yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja, syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä. Käytetään neliöjuuri- ja potenssilaskusääntöjä, ratkaistaan potenssiyhtälöitä sekä syvennetään funktiokäsitettä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. MAA2 Polynomifunktiot Käsitellään polynomifunktioita ja ratkaistaan toisen asteen polynomiyhtälöitä sekä tutkitaan ratkaisujen mahdollisia lukumääriä. Ratkaistaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua. Ratkaistaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. MAA3 Geometria 18

19 Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Harjaannutaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita sekä ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. MAA4 Analyyttinen geometria Opiskellaan, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Omaksutaan pistejoukon yhtälön käsite ja opitaan tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan tyyppiä f(x) = a tai f(x) = g(x) olevia itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Vahvistetaan yhtälöryhmän ratkaisemisen taitoja. MAA5 Vektorit Tutustutaan vektoreiden peruskäsitteisiin. Tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä käytetään vektoreita geometrian ja analyyttisen geometrian ongelmien ratkaisuissa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Opiskelijat ohjataan tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin. Lasketaan eri tunnuslukuja ja tulkitaan eri tilastoja sekä niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Tutustutaan klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteeseen, näihin liittyviin laskusääntöihin ja todennäköisyyslaskennan sovellutuksiin. Lisäksi käsitellään sekä diskreettejä että jatkuvia jakaumia. MAA7 Derivaatta Kurssilla käsitellään raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja tutkitaan niiden keskeisiä ominaisuuksia. Derivaatan käsitteelle annetaan paljon huomiota. Käsitteen esittelyssä korostetaan, että derivaatta ilmaisee tutkittavan suureen muutoksen voimakkuutta eli muuttumisnopeutta. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöihin. Laajennetaan tarkasteltavien funktioiden joukkoa juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioilla sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia, derivoituvuutta ja käyttöä. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä, tarkastellaan trigonometrisia funktioita sekä tutustutaan näiden symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksiin samoin kuin derivoituvuuteen. Lisäksi opitaan lukujonon käsite ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon sekä näistä muodostettujen summien avulla. MAA10 Integraalilaskenta Tutustutaan integraalifunktion käsitteeseen ja määritellään alkeisfunktioiden integraalifunktioita. Lasketaan pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla sekä perehdytään muihin integraalilaskennan sovelluksiin. 19

20 MAA11 Lukuteoria ja logiikka Tutustutaan logiikkaan formalisoimalla väitelauseita ja tutkimalla niiden totuusarvoja totuustaulukoissa sekä harjoitellaan todistamista eri todistusperiaattein. Lukuteoriassa tutustutaan sen peruskäsitteisiin ja tutkitaan alkulukuja sekä kokonaislukujen jaollisuutta ja yhteisiä tekijöitä. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet sekä likiarvolaskujen tarkkuuteen liittyviä sääntöjä. Ratkaistaan yhtälöitä iteroimalla ja numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuuksia sekä tekijöitä. Opitaan käyttämään algoritmista ajattelua sekä käytetään nykyaikaisia matemaattisia välineitä. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisia perusteita. Tutkitaan funktioiden jatkuvuutta ja derivoituvuutta sekä täydennetään integraalilaskennan taitoja tarkastellen epäoleellisia integraaleja sekä soveltaen integraalilaskentaa todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Laajennetaan lukujonojen tutkimista niiden raja-arvoihin sekä sarjoihin. MAA14 Kertauskurssi Syvennetään ja yhdistellään aiemmin opittuja tietoja taitoja. Valmistaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeisiä kohtia. MAA15 Talousmatematiikka (kurssi järjestetään yhdessä lyhyen matematiikan kurssin kanssa (MAB7)) Kurssilla perehdytään erilaisiin taloudellisiin käsitteisiin sekä muun muassa rahoitus-, rahaliikenne-, laina-, kustannus- ja verotuslaskelmiin. Laskelmia tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Pakolliset kurssit LYHYT MATEMATIIKKA MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kurssilla syvennetään peruskoulusta saatuja valmiuksia käyttää matematiikkaa arkielämän ongelmanratkaisussa. Opetellaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoillaan ongelmia yhtälöiksi ja ratkaistaan niitä sekä laskennallisesti että graafisesti. MAB2 Geometria Opetellaan liittämään visuaalinen näkemys osaksi matematiikan opiskelua. Hahmotetaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirretään tasokuvioita ja kolmiulotteisia kappaleita. Määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Syvennetään peruskoulussa opittuja geometrian taitoja yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen sekä koordinaatiston käytössä. Haluatko olla mukana visualisoimassa Kallion lukion joulujuhlaa? Lavastusideaa aletaan kehitellä jo MAB2.1 -kurssilla. Täällä ideoidaan ja mallinnetaan sellaisia geometrisia kuvioita ja kappaleita, joita voisi 20

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot