Hyvät käytännöt neuvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät käytännöt neuvonnassa"

Transkriptio

1 Luento Ympäristöhankepäivä, Seinäjoki Hyvät käytännöt neuvonnassa Taimi Mahosenaho ProAgriaOulu / Maa-ja kotitalousnaiset / YmpäristöAgro

2 Maaseudun ympäristöneuvonta - Kaikkia tasoja tarvitaan Tiedottaminen tavoittaa nopeimmin suuren väkimäärän ja luo tarvetta neuvonnalle Koulutus mahdollistaa syvemmän tietouden Pienryhmäneuvonta Pienryhmäneuvonta esim. pellonpiennarpäivät konkretisoi ja luo hyviä keskustelutilanteita Tilakohtainen neuvonta huomio tilatason erityiskysymykset ja vie käytännön toimintaan Suunnittelu ja konsultointi Suunnittelu ja konsultointi ovat jo ensimmäinen vaihe toteuttamiseen

3 YMPÄRISTÖAGRO YMPÄRISTÖAGRO II Kuva: Anna-Leena Vierimaa YmpäristöAgro hanke tiedottaa maatalouden ympäristöasioista, eläinten hyvinvoinnista ja niihin liittyvistä tukimahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan alueella Uutena: Luomu, lähiruoka ja maatalousmaankäytön uudet näkökulmat

4 YmpäristöAgroI ja II-hankkeen tapahtumat YmpäristöAgroI ja II-hankkeissa ollut tähän mennessä Tilaisuuksia 284 kpl Osallistujia kpl 214 tiedotetta Nettisivusto -> uudet sivut avataan pian YmpäristöAgrohankkeiden tilaisuudet 2008-joulukuu 2012: 197(YA I) + 87 (YA II) = 284 tilaisuutta n (YA I) (YA II)= osallistujaa n = 2314tiedotetta

5 Katsaus YmpäristöAgro II-hankkeen tapahtumiin YmpäristöAgroII-hankkeessa vuoden 2012 tilaisuuksia 87 kpl 24 kpl maisema, lumo, vesiensuojelu 21 kpl tuki-info, yhteistyö MTK Pohjois- Suomi 9 kpl lannoitus, maan hoito 14 kpl luomu 5 kpl eläinten hyvinvointi 11 kpl lähiruoka 1 kpl tilusjärjestelyt 2 kpl muita tilaisuuksia infotilaisuudet ja asiat esillä mm. mediassa ja nettisivuilla

6 Viljelymaan hoito ja lannoitus ympäristötuen mukaisesti luonnonhoitopellot Hyviin satoihin ympäristöä kuunnellen Riukuaita kruunaa perinnemaiseman Messutapahtumat MAISEMA-LUMO-PB Pienten puolesta Vasikoiden hyvinvointi Lehmien viestit eläinten hyvinvointi ketjuinformaatio Megajoulet ja nuorkarjahavainnot Valkuaiskasvi infot Suojakaista tietoiskut Uutta lähiruoasta E S I ME R K K E J Ä YmpäristöAgro I N F O I S T A Tukihaku infot Perustaisinko suojavyöhykkeen? KOSTEIKOT JA EI TUOT. INVESTOINNIT Lammasmaiseman hoitajana Tilukset lähemmäksi ja tilaa vesijärjestelyille + kosteikoille LIITY LUOMUUN ILMASTO ja maaseudun elinvoimainfot AITOJA MAKUJA

7 YmpäristöAgrossakäytetyt tiedonvälityskanavat hankealueella n maatilaa Lehti-ilmoitus (paik/ valtak /ammatti) Kunnat Tonkkaposti Yhdistystiedotteet Netti Tv / radio Infotilaisuudet Messutapahtumat Pellonpiennarinfot Kyläinfot Seminaarit Työnäytösinfot Lehdistötapahtumat

8 Käytännön haasteita neuvonnassa Usein tarvetta saada tieto nopeasti kaikille viljelijöille edellyttää laajaa organisaatiota Välimatkat Tietotulva tietoa laitettava monen lähteen kautta Osalle oltava edelleenkin posti kirje osalle käy sähköinen Kohderyhmän koollekutsuminen vielä erilainen kuin toimistotyötä tekeville -> älypuhelimet ja viljelijöiden muuttavat tilannetta Saavutettavuus sähköisesti ei kata kuin tietyn osan väestä Osoitetietosuoja viranomaiset eivät voi luovuttaa osoitetietoja - Olisi hyötyä esim. tietyn sopimustyypin osalta

9 Esimerkkejä ratkaisuista silloin kun tavanomaiset keinot eivät ehdi nopeissa aikatauluissa tai hintakysymys Sähköinen tilakohtainen neuvonta silloin kun välimatkat pitkiä ja nopea aikataulu jos viljelijällä on jo tietotaitoa riittävästi Sähköiset luennot nauhoitetut puheet yhdistettynä powerpoint esityksiin jne. Ympäristöneuvoja kouluttaa tilaneuvojia tiedon välittäjiksi välittäjiksi-kiireellisetlähes kaikkia tiloja koskevat muutostilanteet saadaan viesti tiloille muun neuvonnan yhteydessä NÄMÄ KEINOT VAIN TIETYISSÄ TILANTEISSA

10 Pr ProAgria Oulun toimialue - 9 toimipistettä n neuvojaa aktiivimaatilaa (Suomessa nyt 11 keskusta n. 700 hlö) km etäisyyksiä

11 Sähköinen ympäristöneuvonta - esimerkki Tuen hakija ja neuvoja puhelimessa tai yhteys webexillä Samalla: Tilan ilmakuva ja kartta esillä netin kautta YmpäristöAgro nettisivut molemmilla auki Käydään yhdessä sieltä läpi lomakkeita, ohjeita ja hintoja sekä mallisuunnitelmia

12 YMPÄRISTÖAGRO NETTISIVUILTA LÖYTYVÄT MM: Hakulomakkeet 2012 Suunnitelmalomakkeet 2012 Erityistukien mallisuunnitelmat Oppaat erityistukien hakijalle Ympäristötuen asetus ja yksikkökustannushinnat Hoitopäiväkirja Ei-tuotannolliset investoinnit - Kosteikot ja perinnebiotoopit Linkkejä erityisympäristötuista Pohjois-Pohjanmaalle laaditut yleissuunnitelmat Muuta maatilan luonnonhoidosta Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus - perusympäristötuen ehto

13

14

15 T U T U S T U UUS I T TU UN S I V U S T O ON

16 Esimerkki lumo-kartoituksen viemisestä tiloille nopea aikataulu tuhansia tiloja 1. Ympäristöneuvojat kouluttavat ensin tuotantoneuvojia joita on enemmän 2. Järjestetään kymmeniä infotilaisuuksia 3. Tuotantoneuvoja esittelevät niissä asian 4. Tuotantoneuvojat jalkautuvat tuhansille tiloille tukihaun neuvontaa tilakohtaisesti 5. Tiloilla käydään asiaa läpi tilakohtaisesti 6. Lumotiedottamista täsmä erityisinfoissa 7. Täsmäneuvontaatietyille tiloille

17 ProAgriaOulun uusi suunta ympäristöosaaminen korostuu

18 ProAgrian valtakunnallisten palvelujen pääryhmät -ympäristö näissä sisällä ProAgria Maito ProAgria Kasvi ProAgria Liha ProAgria Yritys ProAgria Tekniikka Maa-ja kotitalousnaisilla maiseman-ja luonnonhoito vahvana

19 ProAgriaEtelä-Suomen palveluryhmät uusi ryhmä Hyvä Ympäristö Nurmi ja märehtijät Vilja ja erikoiskasvit Yritykset ja julkinen sektori Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset -maiseman- ja luonnonhoito Tekniikka Tilipalvelut Hyvä ympäristö

20 Uusi ohjelmakausi lähestyy L U O N NO S -nyt keskustelussa Suunnitteilla neuvontatoimenpide Maaseudun kehittämisohjelmasta tultaisiin rahoittamaan tilaneuvonnan toteuttamista. Tuki neuvovalle taholle. Neuvonta on vapaaehtoinen toimenpide. Tilaneuvonnan on suunniteltu sisältävän useita eri aihepiirejä mm. ympäristöneuvontaa. Ympäristöneuvonta jakautuu yleiseen tilan ympäristöasioiden tilannetta selvittävään osioon, neuvottavan valitsemaan syventävään osioon ja mahdollisesti seurantaosioon. Alaryhmä esittää, että monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaa neuvontaa tulisi sisältyä jo ensimmäiseen neuvontaosioon ja lisäksi tämän aiheen tulisi olla valittavissa neuvonnan syventäväksi osioksi. Neuvontatoimenpiteellä ei rahoiteta sopimusalueiden hoitosuunnitelmia, mutta syventävä osio mahdollistaisi neuvonnan saamisen sopimuskauden aikana sopimusalueen hoidon toteuttamisesta. Neuvonnassa keskeistä on neuvojien saatavuus ja osaaminen. Neuvojien valinta tapahtuu tarjouskilpailulla. Tukeen oikeutettujen neuvojien osaaminen tulee varmistaa. Lisäksi tulee varmistaa tarjouskilpailumenettelystä riittävän suuri eri alojen neuvojien saatavuus. Myös neuvonnan laadun ylläpitämiseen tulee laatia edellytykset.

21 Esimerkki erityistukikohteeseen liittyvistä tekijöistä neuvojan rooli usein myös koordinaattori - Kaavio Härkää Sarvista loppuraportista Hankkeen toimintakentän keskiössä oli arvokkaiden luontokohteiden laidunnushoidon suunnittelu ja järjestäminen sekä hoidon rahoitukseen liittyvä neuvontatyö.

22 Koulutus ja neuvonta Lähde P-P esitys: , Tiina Malm MMM Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältynyt koulutus toiminut ohjelmakaudella hyvin, jatketaan samalla tavalla Ohjelmakaudella maaseudun kehittämisohjelma ei sisältänyt varsinaista neuvontatoimenpidettä - suorissa tuissa tilaneuvonta sisälsi täydentävät ehdot - ympäristöasioiden tarvitsema neuvonta toteutettu kansallisella tai yksityisellä rahoituksella (TEHO, TEHO Plus, Järki) ja ohjelman hankkeina (Ympäristö-Agro, Raha) Tulevaan ohjelmaan valmistellaan tilaneuvontaa -> - ympäristö, eläinten hyvinvointi, kasvinsuojelu, energiasuunnittelu

23 Esimerkkejä ympäristöhankkeista ProAgriaOulu YmpäristöAgro I ja II Yhteistyö HevosAgro Jätevesineuvontahankkeet (2011,2012 ) Uutta -> VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään tilaan Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

24 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä- Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen kehittämishanke. Hallinnoija ProAgria Oulu ry./ Oulun Kalatalouskeskus/MKN Hankkeen osatoteuttajina Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry ProAgriaKeski-Pohjanmaa ry. (tuensiirtosopimukset.)

25 YmpäristöAgro I ja II > jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 Sisältö Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 ProAgrian tilipalvelut helppoutta talouden hallintaan 3 Luomuperuskurssi 4 MAMA toimii 5 RAE hanke tiedottaa 6 Energiaratkaisuihin opastusta tiedotushankkeen avulla

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot