Muutoksen vuosi ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%)."

Transkriptio

1

2 Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin jo ensi vuosi on taas kisavuosi, on Lillehamrnarin talviolympialaiset. Menestyksemme olympiatasolla jatkui edelleen hyvänä. Saimme kaikkiaan 12 mitalia (joista SVUL:oon tuli 10) kaikkiaan 17 suomalaisen huippu-urheilijan (joista 15 SVUL:n liittojen jäseniä) tuomina. Toni Niemisestä tuli hetkessä ilmiö, jonka häikäisevät suoritukset tekivät vaikutuksen kaikkiin suomalaisiin sekä nuoriin että varttuneisiin. Niemisen ja hänen kaltaistensa vaikutusta ja merkitystä Nuori Suomi -ikäisten ja liikuntaan tai kansalaisten mielialaan laman puserruksessa ei viime vuosina liene tutkittu, mutta väitän sen olevan erittäin merkittävän. SVUL teki kuluneena vuonna taloutensa kokonaisjärjestelyn. Sen tuloksena kaikki sen velat ja vasbjut ool1aiaan ja omaisuus myydään. Ratkaisu oli raskas mutta ainoa mahdollinen. Jouduimme kokemaan talouden kovat tosiasiat samoin kuin niin moni muukin suomalainen yritys ja yhteisö. Haluan vielä kerran korostaa, että SVUL:n mukaanmeno niihin liiketoimintoihin ja sijoituksiin, joiden velkarasitteista emme enää pystyneet suoriutumaan, johtui yksinomaan siitä, että pyrimme hankkimaan ulkopuolisia varoja yhteisen tourunnan kustannuksiin. Näin valtionavustus voitiin jakaa liitoille ja piireille mahdollisimman suurena. Tarve johtui ennen kaikkia siitä, että SVULjärjestö on saanut jatkuvasti valtion tukea menoihinsa vain noin 35 prosenttia. Sen sijaan talousratkaisumme suurimmaksi arvostelijaksi on osoittautunut järjestö, jota valtio tukee prosenttisesti. Noilla valtionosuuksilla ei meidänkään olisi tarvinnut yrittää mitään. SVUL aloitti tammikuussa 1990 urheilun suuren rakennemuutoksen ehdottamalla TUL:n johdolle neuvotteluja päällekkäistoiminnan lopettamisesta ja toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä. Aloite ei tuolloin tuottanut tulosta muutamaa muodollista yhteydenottoa lukuunottamatta. Mutta ajatus jäi itämään ja johti viimein vuonna 1992 historialliseen tapahtumaketjuun valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajan Harri Holkerin johdatuksella. Taitavasti toteutettu prosessi tulee kuluvana vuonna tuottamaan suomalaisen urheilu- ja liikuntaväen kauan odottaman tuloksen. Urheilurakenteemme saatetaan eurokuntoon. Päällekkäistoiminnat puretaan ja valtion elintärkeät urheilun tukirahat ohjataan varsinaisen urheilun tukemiseen lajiliittojen kautta. Kehittämisestä käyty keskustelu on valitettavasti pyörinyt lähes täysin organisoitumisen, henkilökysymysten ja talouden ympärillä. Tärkeintä kuitenkin on varsinaisen toiminnan kehittäminen. Kuinka vastaamme tule- vien vuosien haasteisiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Sadoilla tuhansilla lapsiperheillä on oikeus odottaa urheiluseuroiltamme uusia palveluja. Miljoonat penkkiurheilijat odottavathuippu-urheilultamme menestystä ja hyvää viihdettä. Jokamiehen ja -naisen liikuntaharrastukseen tulee jatkuvasti tuottaa uutta tarjontaa ja sisältöä. Kuluvan vuoden aikana on käytävä käsiksi ennakkoluulottomasti vanhojen asenteiden ja rakenteiden kahlitsematta ennen kaikkea urheilumme sisällön kehittämiseen ja uudistamiseen. jukka Uunila puheenjohtaja TULOSOHJAUS OIKAISEE MÄÄRÄRAHOJEN VINOUTUMIA Vuoden 1992 aikana käynnistettiin työ tulosohjauksen toteuttamisessa myös valtakunnallisessa määrärahanjaossa. Siihen antoi lujan pohjan mm. vuoden 1991 lopulla Suomen Gallupilla ( kansalaisen otannalla) tehty jättitutkimus. Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). SVUL _liilli 62. %.0 78% CIF 13% ".ii16% Muu % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% o Kaikki seurat. (N =1S88) Keskusjärjest. kuuluvat seurat. (N.1270) Prosennilukujen summa ylittää 100%. koska liikuntaa voi harrastaa useamman tahon järjestämänä. Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat alle 15 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muu 21% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% El Kaikki seurat. (N= 1159) Keskusjärjest. kuuluvat seurat. (N.1008) Prosenttilukujen summa ylittää 100%, koska liikuntaa voi harrastaa useamman tahon järjestämänä. SVUL:N AVAINTIEDOT Jäsenliittoja Jäsenpiirejä Urheiluseuroja Henkilöjäseniä Palkattu henkilöstö - hallinto - koulutusivalmennus - toimisto Keskushallinto Jäsenpiirit Jäsenliitot SVUL:n vuodelle 1992 budjetoitu valtionapu Jäsenjärjestöille jaetut avustukset Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry. Radiokatu Helsinki puh. (90) 1581 telekopio (90) telex svul sf SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus... 2 Nuorisotoiminta... 4 Huippu-urheilu... 7 Harrasteliikunta... 8 Kehittämistoiminta Kenttätoiminnan kehittäminen Kansainvälinen toiminta Liikuntapoliittinen toiminta Tiedotus Kuntayhteistyö Järjestötoiminta Jäsenjärjestöt Jäsenpiirit SVUL:n liittohallitus ja liittovaltuusto SVUL:n toimihenkilöt SVUL:n keskusjohdon yksiköiden johtoryhmät SVUL:n edustukset eri yhteisöissä Talous Tilastoja

3 Nuorisotoiminta NuorlsourheUun tulosyksikön vuoden 1992 avaintulokset olivat seuraavat: Seuratoiminnan kehittäminen liittojen työtä tukemalla Pikkulasten liikunnan ja urheilun kehittäminen Nuori Suomi tuotemerkin ja ideologian tunnettuisuuden lisääminen Edunvalvonta Markkinointiviestintää ja mielikuvaa, Nuori Suomitunnuksesta tavaramerkki Lapsilähtöisen toimintaideologiamme ja sen tuotemerkin (Nuori Suomilogo) tunnettuisuuden nostamiseksi januorisourheilun arvostuksen lisäämiseksi pan ostettiin markkinointiin sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tuloksina mainittakoon noin 60 %:nensuomalaisten lapsiperheitten tietoisuusaste NS-Iogosta ja -ohjelmasta sekä lajiliittojen tiedottajien yhteistyön kehittäminen. Sinettiseurat, vuoden uutuus Lajiliittojen kanssa rakennettiin seurojen nuorisotoiminnan laatukriteerit. Kriteerit täyttävä seura saa tunnustukseksi Nuori Suomi Sinetin; laadun takeen. Lajiliitot, alueet sekä Nuori Suomi-yksikkö tarjoavat ko. seuroille erityispalvelu ja. Sinettiseuratoiminnalla tuodaan esille laadukasta nuorisotoimintaa, annetaan seuroille markkinointivälineitä sekä kannustetaan yhä uusia seuroja toimintansa "laadun nostamiseen. Visiona on synnyttää maahan laatuseurojen "jakeluverkosto", mitä voidaan myös keskitetysti markkinoida perheille ja nuorille. Vuoden lopussa oli 72 sinettiseuraa 23 lajissa. Strategiatyötä monella tasolla Vuoden aikana käynnistettiin monella eri tasolla strategian suunnitte!utyö. Nuorisourheilu osallistui seuraaviin ryhmiin: - LIKUSTRA = koko liikuntakulttuurin kehittäminen - NUOSTRA = nuorisostrategian synnyttäminen eri nuorisojärjestöjen ja tahojen kanssa - Koululiikunnan kehittämisen tukiverkko = Ks. kohta OPM ja OPH Yhteistyöllä lisää resursseja kehittämistyöhön Pohjolan Nuori Suomi- palkinto Urheiluseurojemrne lapsille ja nuorille tarjoama urheilu on laadullisesti kehittynyt monipuoliseksi, sisältörikkaaksi ja mikä tärkeintä - lasten lähdöistä rakentuvaksi. Tämän todistivat ne 225 aktiivista nuorisotyötä tekevän urheiluseuran hakemusta, jotka osallistuivat Pohjolan Nuori Suomi-palkintokilpailuun. Vakuutusyhtiö Pohjolan yhteistyösopimus mahdollisti jälleen markan palkintorahojen jaon. Voittaneet seurat: mk mk mk mk Tampereen Tappara Tapanilan Erä Vaasan Urheiluautoilijat Kaikki seuraavat seurat: Espoon Telinetaiturit, Helsingin Kisa-Veikot, Hyvinkään Rasti, Kushin-Kan, Lahden Hiihtoseura, Puolangan Ryhti, Tapiolan Honka, Turun Naisvoimistelijat, Turun Palloseura, Vieskan Voima. Kilpailu jatkuu myös vuonna Avaintulosten tueksi panostettiin markkinointiviestintään, rahoituksen varmistamiseen, konsultointiin ja tietohuoltoon. Kaiken toiminnan päätavoitteena oli tukea lajiliittoja niiden omissa tavoitteissa. Nuorisourheilun arvopohjainen perusideologia kiteytyi markkinointiviestinnälliseen sloganiin: "NuorI Suomi = Jokaisen nuoren urheiluseura " sekä "Meille riittää, että voitat itsesi!" Alle koululkäisten liikunta TOSINUORI SUOMI Edellisenä vuonna käynnistynyt alle kouluikäisten liikunnan kehittämisohjelma eteni hankkeen kentälle viemisen vaiheeseen. Toimintakokeilut päiväkodeissa (6+4 kpl), leikkipuistossa ja perhepäivähoidon parissa saatiin päätökseen kevään aikana. Kokeilun antamien kokemusten pohjalta käynnistettiin syksyllä päivähoitohenkilöstön valtakunnallinen täydennyskoulutus. Koulutus käynnistettiin valtakunnallisessa seminaarissa, jossa oli 220 osallistujaa. Koulutuspaketteja oli kolme: l)virikkeitä alle kouluikästen liikuntakasvatukseen, 2) Alle koulu ikäisten liikunnan perusteet sekä 3) Temppuillen taitavaksi. Kursseja toteutettiin yhteensä 35. Koulutuksen käytännön toteutuksesta vastasivat 20 Tosi Nuori Suomi -kouluttajaa. Lasten urheilu Lasten urheilun perussisällöt - Nuori Suomi oppaat ja passit - ovat useimmilla lajeilla valmiina (yhteensä 43 opasta ja 60 passia). Lajien lasten urheilun koulutuksen tueksi tuotettiin yleisiä koulutussisäitöjä ja järjestettiin kouluttajakoulutusta. Kouluttajakoulutuksen tehostamiseksi resurssoitiin yhdessä Helsinki-Uusimaan koulutusyksikön kanssa lasten urheiluun päätoiminen kouluttaja. Uusina koulutustuotteina toteutettiin ensimmäinen lasten urheilun A -seminaari aiheesta "oppiminen ja ohjaaminen" sekä seuratasolle suunnattu Lasten Urheilun Tutkinto - Seura-LUT. Seura-LUT on neljän viikonlopun mittainen prosessikoulutus. Lasten urheiluun liittyvän koulutuksen kehittämiseksi tehtiin yhteistyötä Varalan urheiluopiston, Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen sekä Kisakallion urheiluopiston kanssa. VaImentajakoulutukseen lisää laatua Vuonna 1992 jatkettiin valmentajakoulutuksen uudistusprosessia painottaen erityisesti materiaalien uusimista, kouluttajakoulutuksen kehittämistä sekä lajikohtaista kehittämis- ja konsultointitoimintaa. lasten ja nuorte n ohjaajille suunnattujen erillisten koulutuskokonaisuuksien tarjontaa toteutettiin yli 20 lajiliitossa. Valtakunnallinen, tutkintotasoinenkoulutus toteutettiin sekä lasten ohjaajille että nuorten valmentajille. Tuhansien lasten lentisrlemua Power Cup:ssa Kouvolassa kesäkuussa

4 Huippu-urheilu Youngline - yhteistyö Veikkaus Oy:n, TUL:n ja Nuori Suomi-ohjelman Youngline-yhteistyÖ jatkui. Siinä tarjotaan ohjaajille lisävirikkeitä ja -välineitä toteuttaa kasvatuksellisuutta urheiluseurojen ohjaustyössä. Nuori Suomi Akatemia/ KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyön mahdouistamana on jo kolmen vuoden ajan rakennettu nuorille johtaja-ainesta omaaville urheiluseuralaisille uusia tapoja itsensä kehittämiseen. Nyt näkemys halutuista tuloksista on terävöitynyt Nuori Suomi Akatemiaksi; nuorten itsensäkehittämisen keskukseksi. KTM-yhteistyÖtä tehdään erityisesti Akatemian "Yrittäjyyden ja johtajuuden oppimisjärjestelmän" osalla. Sosiaali- ja terveysminisre..d.q STM:n yhteistyön avulla on pystytty panostamaan alle koulu ikäisten liikunnan kehittämiseen sekä terveysvalistuksen roolin vahvistumiseen seuravalmentajakoulutuksessa. OpetusministeriÖ ja Opetushallitus Vuoden 1992 aikana tehtiin merkittävä yhteistyösopimus myös OPM:n ja OPH:n kanssa koululiikunnan kehittämisestä. Kahden seuraavan vuoden ajan tullaan päätoimisen projektijohtajan vetämänä ja huippu- ja nuorisourheiluyksiköiden johdolla yhdessä koko koulumaailman kanssa synnyttämään uutta strategiaa esim. visiolla: "Koulusta liikkumisen keskus". Yli 70 Nuorisourheilun laatuseuraa sai toiminnastaan tunnustukseksi Nuori Suomi -sinetin. Nuorisourhellun vauhditusdläärärahat Biljardiliitto Hiihtoliitto Jääkiekkoliitto Lentopalloliitto Pesäpalloliitto SNLL / Voimisteluliitto Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit mk mk mk mk mk mk mk YksikÖn toiminta painottui nuoren urheilijan uran kehittämiseen (urheilulukiot, ammatilliset oppilaitokset, kauppaopistot ja peruskoulun yläasteiden urheiluluokao, valmentajakoulutuksen uudistamiseen sekä huippu-urheilun kehittämistyöhön lajiliittojen kanssa. Yksikkö vastasi myös valmentajamäärärahan jaosta, ulkomaanmatkamäärärahan jaosta, huippu-urheilutulosten kokoamisesta ja vauhditusmäärärahan jaosta. Vuonna 1992 aloitettiin huippu-urheiluyksikössä suunnittelu, jonka lopullisena tavoitteena on uuden yhteisön syntyminen ja huippu-urheilun toimialan vahva rooli tulevassa yhteisössä. Valmentajakoulutuksen voimakas uudistustyö jatkui vuonna Aikuis- Hulppu-ur11ellussa on tänä pålvanå vahvasti mukana myös huippuviihteen elementit. urheilun, nuorten ja lasten urheilun koulutuksen eriyttäminen jatkui sekä kurssisisältöjen uudistuksella että kouluttajakoulutuksella. A-seminaareja järjestettiin 19 kpl. Suomen Urheiluopistolla toteutettiin 11. kansallinen valmentajatutkinto. YksikkÖ osallistui myös kahteen valmentaminen Suomessa- kv. seminaarisarjan järjestelytyöhön. Huippu-urhell~ vauhditusmäärärahat: Hiihtoliitto Jääkiekkoliitto Koripalloliitto Pesäpalloliitto Nyrkkeilyliitto Urheiluliitto Goliliitto mk mk mk mk mk mk mk Huippu-urheiluyksikön yhteistyölrumppaneina olivat: - lajiliitot; - olympiakomitea; - Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskus; - opetushallitus; - urheilulukiot ja ammatilliset oppilaitokset; - urheiluopistot; - Antidoping-toimikunta - Liite ry; - Nuori Suomi; - Kansallis-Osake Pankki; - Coca-Cola Finland; - Likes tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto; - yläasteen urheiluluokat; - valmentajat; edunvalvonta, määräraha-asiat, konsultointi, kehittämistyö valmennusvaliokunta ja valmennuksen johtoryhmä johtokunta urheilukoulujärjestelmä kehittämistyö, tiedotus, valinta valmentajakoulutus antidoping-työ ja tiedotus hallitus nuorten urheiluohjelma, valm~ntaja- ja ohjaajakoulutus Kansallisstipendit Nuoren urheilijan ura tutkimustoiminta, urheilijan koulutustutkimus kehittämistyö A-valmetajien tietohuolto

5 Kllntonainen on loistava esimerkki harrasteurheilun tuotekehlttelystä. Hankekohtaisesti kuvattuna vuoden 1992 merkittävimmät tulokset svullilaisessa kuntoliikunnassa ovat uusia avauksia ja hankkeita, joita ei aikaisemmin ole tehty. Tulokset ovat jaoteltavissa kolmeen luokkaan: (1) lajiliittojen kuntollikuntatuloksiin, (2) "kuntollikuntatoimialan" tuloksiin, joista Kuntourheiluliitto yhdessä lajiliittojen kanssa tai yksinään vastasi, sekä (3) kuntoliikuntaa palveleviin tukituloksiin, joissa keskityttiin markkinointija viestintä palvelujen tuotantoon. Merkittävimpiä hankekohtaisia tuloksia vuonna 1992 olivat: 1) Lajikohtaisen harrasteliikunnan kannalta tärkeimmät viestinnän ja markkinoinnin välineet kehitettiin Yritys-, Seuraja Kuntaliikuntajulkaisuista, jotka tukivat erityisesti lajiliitoissa tehtyä kuntoliikunnan tuotekehittelyä. Nämä markkinointipalvelut olivat laadukkaita ja lajillittojen haluamia. 2) Harrasteliikunnan tuotemerkki "Aurinko" otettiin käyttöön tärkeimpien hankkeiden yhteydessä. Merkki näkyi hiihdon ja uinnin markkinointiohjelmissa, TV -tietoiskuissa, lajiliittotuotteista mm. KiintoNainen -tuotteessa sekä edellämainituissa kuntoliikuntajulkaisuissa. 3) Suomalaisen urheilun uuden yhteisön kehittämissä tuettiin aktiivisesti ideaa lajiliitoista oman Harrasteliikunta ~3... I )<.-~ ~ ~ Toiminnan tärkeimpiä päälinjausten mukaisia tuloksia harrasteliikunnan kehittämisessä vuonna 1992 olivat: 1) Harrasteliikunnan kehittämisessä lajiliittojen keskeistä asemaa vahvistettiin. Liitot, SVUL:n keskushallinto ja Suomen Kuntourheiluliitto SVUL:n lajillittojen kuntoliikunnan palveluyksikkönä osallistuivat merkittävällä tavalla uuden yhteisön kuntoliikuntatoimialan kehittämiseen. 2) Lajikohtainen harrasteliikunnan tuotekehittelyja markkinointityö keskitettiin niihin liittoihin ja lajeihin, joissa kunto liikunnan kehittäminen on selkeä strateginen valinta ja joiua on myös omia kehittämisresursseja ja mahdollisuus omarahoitusosuuden vahvistamiseen. 3) Yritysliikuntatoiminnasta kehitettiin merkittä vin lajiliittopalvelujen markkinointikanava. lajinsa kuntoliikuntajärjestöinä. Tämän tuloksena perinteisten kuntojärjestöjen lisäksi kuntoliikunnan toimialalie hyväksyttiin luontevasti kaikki kuntoliikuntatoimintaa toteuttavat järjestöt. 4) Kuntoliikunnan tuotekehittely osoittau tui erittäin pitkäjänteiseksi ja osaamista vaativaksi työksi. Yksi tärkeä tuotekehitystulos oli starttituoteidea, jonka kokeiluvaiheeseen sitoutuivat Suomen Tennisliitto ja Squashliitto. 5) Lajikoh taisessa markkinoinnissa tehtiin läpimurto toteuttamalla onnistuneet markkinointiohjelmat yhteistyössä Ilta Sanomien kanssa hiihdossa, uinnissa ja kuntosaliharjoittelussa Harrasteliikunnan vauhditusmäärärahat: Autourheilijoiden liitto Pesäpalloliitto SNLL Sulkapalloliitto Suunnistusliitto Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen piirit mk mk mk mk mk mk Keh ittämis toiminta Ympäröivän yhteiskunnan pyörteet vauhdittivat liikunnan ja urheilun kehittämistä muutoksen vuonna Vuosi 1992 sisälsi merkittäviä sisäisiä muutossignaaleja. SVUL:n hallituksen asettama strategian seurantaryhmä toi keskusteluun johtamisen (niin pää- kuin luottamustoimisenkin) roolin uudessa järjestökulttuurissa. Lajit tiivistivät yhteistyötä liikunnan yhteisten kysymysten hyväksi. Siitä esimerkkinä oli liittojen toiminnanjohtajien voimakas yhteistyö. Ukustra-prosessln osanottajat Monipolvinen liikunnan kenttä alkoi jäsentyä uusiksi kokonaisuuksiksi. Liikuntakulttuurin tulosalueet täsmentyivät kansalaisaktiivisuudeksi, liikuntaaktiivisuudeksi sekä kansainvälisyydeksi. Liikuntajärjestöjen toimialanäkemys laajeni harrasteliikun: nasta, huippu-urheilusta ja nuorisourheilusta myös erityisryhmien liikuntaan sekä osittain koululais- ja opiskelijaliikuntaan. Toimintaympäristön muutos havahdutti järjestöjohtajat tarkastelemaan niin muuttuvia suhdanteita kuin yhteiskunnan verotuskäytännön muutoksia. Nämä teemaseminaarit alkoivat saada vakiintuneen sijansa järjestöjohdon tukena. Likustra muutoksen välineenä Vuonna 1991 käynnistetty, liikuntakulttuurin eri tahojen yhteinen strategia- Pertti Alaja Suomen Palloliitto Kerstin Ekman Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Tapani Frantsi Suomen Urheiluopisto Jari Haapanen Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Timo Haukilahti Opetusministeriö Tapani Ilkka Suomen Olympiakomitea Maija Innanen Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Seppo Innanen Suomen Lentopalloliilto Hannu Itkonen Suomen Työvlien Urheiluliitto Juhani Juoksukangas Suomen Työväen Urheiluliitto Irma Kosonen. Suomen Työväen Urheiluliitto Juha Liedes Suomen Am. Jalkapallon Liitto Pekka Litrnanen Suomen Koripalloliitto Raija Mattila Opetusministeriö Rolf Mikkola Suomen Uimaliitto Lasse Niemelä Liikunta Suomi-projekti Mauri Oksanen Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Pekka Ollikainen Suomen Työvlien Urheiluliitto Seppo Paavola Opetusministeriö Tapio Partanen Suomen Valtakunnan Urheiluliitto työ, Likustra, toimi keskeisenä kehittämisen foorumina. Siinä ryöstettiin liikunnan ja urh<:;ilun uuden yhteisön toimintafilosofiaa, perusarvoja ja tehtäviä. Työskentely alkoikin jo yhtäältä siirtyä organisoitumiseen ja toisaalta syventyä sisältö kysymyksiin. Likustrassa siirryttiin vuoden lopulla toimialapainotteiseen vaiheeseen, jossa kunto- ja harrasteliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan, huippu-urheilun sekä muiden toimialojen yhteisstrategioita työstetään. Kehittämisen peruspalvelut uusiutuivat Markku Pullinen Merja Puro Raimo Railo Esko Ranto Kosti Rasinperä Reijo Ruokonen Jorma Savola Kari Sjöholm Harri Syväsalmi Juha Tikkanen Mirja ViItala Henrik Wirtzenius Eero Voutilainen Pauli Vuolle Ilkka Vuori Pekka Vähätaio Kyösti Värri Peruspalvelut siirtyivät vuonna 1992 uuteen vaiheeseen. Lajiliittojen tarve tiivistää yhteistyötään seurojen kanssa antoi sysäyksen lajien seurakonsultoinnin syventämiseen. Tätä varten valmennettiin lajien ja alueiden seurakehittäjien prosessikonsultointitaitoja sekä uudistettiin seuratoiminnan tukimateriaali. Liikunnan suhdanneherkkyyden parantamiseksi suoritettiin myös eräitä tutkimushankkeita. LajiIiitot tutkivat lajikuvaansa. Sen lisäksi toteutettiin liikunnan toinen suhdannebarometri sekä käynnistettiin liikunnan asennebarometrin luominen. ]ohtoinstituutin toteuttama Liikuntahallinnon tutkinto sekä lyhyemmät perusprosessit jatkuivat entisellä, joskin kohdennetummalla tavalla. Suomen Pesäpalloliitto Suomen Naisten liikuntakasvatusliitto Suomen Työväen Urheiluliitto Suomen Työväen Urheiluliitto Suomen Olympiakomitea Suomen Työväen Urheiluliitto Suomen Kuntourheiluliitto Suomen Kaupunkil iitto Opetusministeriö Suomen Ampujainliitto Opetusministeriö Finlands Svenska Centralidrottsföbund EV-kehitysyhtiöt Jyväskylän yliopisto UKK-instituutti Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Suomen Valtakunnan Urheiluliitto

6 Keh ittämis toiminta Liikuntayhteisön syntyprosessit SVUL:n sisäinen prosessi SVUL:n yhteistyöprosessi Virallinen prosessi SVUL-strategiaprosessi vuosina : o toimi alojen syntyminen o yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri o strategisten tulosten kytkeminen resurssien suuntaamiseen Liittojen puheenjohtajien yhdentymlsryhmä => Liittojen toiminnanjohtajaryhmä 9/90=> TUL-yhteistyön valmistelu KenttätoIminnan kehitt. prosessi o lajien aluetoiminnan vahvistaminen o liittojen ja piirien yhteistyön lisääminen o TUL-yhteistyön valmistelu Liittojen toiminnanjohtajaryhmä =>: liittojen valmisteluryhmä yhteisöntyöstöön Llkustra : o liikuntakulttuurin tulosalueiden työstäminen o liikuntakulttuurin tulosten työstäminen oliikuntayhteisön toimintafl1osofian, perusarvojen ja syntymisen vaiheistuksen työstäminen Yhteisön strategiatyö 1993: o toimialastrategiat toimialojen yhteisstrategiat aluestrategiat Opetusministeriön tulosohjaustyöryhmä Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Harri Holkerin ehdotus kaikkia liikuntajärjestöjä palvelevan yhteisön perustamisesta o Pyöreän pöydän kokous : prosessin jatkon aikataulutus. o Lajiliittojen, kuntoliikuntajärjestöjen, erityisryhmien liikuntajärjestöjen, koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöjen sekä aluetoiminnan työryhmät o Kokonaisesitys uuden yhteisön perustamisesta toimitusjohtaja Carl-Olaf Homerun työryhmän pohjalta Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kannanotot Homerun työryhmän esitykseen mennessä. Liikuntayhteisön perustamisen aiesopimuksen ja sääntöraarnien esittely o Aiesopimuksen allekirjoittaminen LAJIEN PÄÄTOIMISET ALUEPÄÄLLIKÖT Yleisurheilu (9) Pesäpallo (9) Erkki Helander Tapio Rajala Topi Simonen Jouko Kärpänen Lippo Juvala Juha Flinck Jorma Kemppainen Jan Vorselman Jarmo Hirvonen Pohjois-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Etelä-Suomi Lounais-Suomi Satakunta Keski-Suomi Helsinki Suur-Savo/Etelä Karjala Satu Mikola Varsinais-Suomi Karita Maniskainen Varsinais-Suomi Virpi Tompuri Suur-Savo Aulis Y1i-Kortesniemi Etelä-Pohjanma Kimmo Hirsilä Pohjois-Suomi Jouni Vatanen Keski-Suomi Heikki Laasonen PohjoiS-Karjala Jukka Kuusisto Häme Tiina Salmi Satakunta Koripallo (6) Lentopallo (S) Jääkiekko (4) Hllhto(2) Keijo Pitkänen Ulla Karlsson Vesa Wallden Jukka Pyrrö Ma'1i Mälkki Petri Siitonen Leena Jänne Pekka Lahtinen Ari Paloniemi Erkki Kauppinen Antti Heikkinen Timo Bäckman Heikki Suutala Jouko LukkariJa Teuvo Tasala Helsinki Lounais-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Itä-Suomi Lounais-Suomi Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki Länsirannikko Pohjois-Suomi Häme Kenttätoiminnan kehittäminen Kenttätoiminnan kehittäminen jatkui vuoden 1991 asiakaskyselyjen pohjalta. Tavoitteena on lajien maakunnallisen/alueellisen palvelun vahvistaminen piirien sekä piirien ja lajiliittojen välisellä yhteistyöllä. Kehittämisen lähtökohtana oli liittojen tarpeiden mukainen viiden alueen yhteistoiminta Pohjois-Suomi tiennäyttäjänä Pisimmälle yhteistyössä etenivät pohjoiset piirit; Kainuu, Lappi, Länsi-Pohja ja Pohjois-Pohjanmaa. Vuoden ai usta piirit toimivat piiripareina LappVLänsi-Pohja sekä Kainuu/ Pohjois-Pohjanmaa. Kehitystyön edetessä piirit näkivät nopeasti tarpeen yhdistää piiriparit. Jo syyskuussa piirit kutsuivat lajiliitot perustamaan yhteistä, alueorganisaatiota - Pohjois-Suomen Urheilu ry:tä. lopullisesti se perustettiin marraskuussa. Sille siirtyi vuoden 1993 alusta piirien yleishallinto, koulutus ja muu palvelutoiminta.yhteistyön tuloksena ohjataan mk Pohjois-Suomen urheilun lajikohtaiseen tukemiseen vuonna Itä-Suomessa on vuoden 1992 aikana koulutus osin toteutettu yhdessä useamman piirin kanssa. Ne palkkasivat selvitysmiehen (Heino Lipsanen) tekemään esityksen Itä-Suomen urheilun hallinnon ja palveluiden kehittämiseksi. Esitys valmistui Siinä esitettiin Itä-Suomeen yhtä hallinnollista ja kahta toiminnallista aluetta. Lounais-Suomessa Satakunnan ja Varsinais-Suomen piireillä jatkui tiivis yhteistyö koulutuksessa. Ne aloittivat myös Hämeen piirin kanssa lajitoiminnan kehitysprojektin eräissä "keskisuurissa" lajeissa. Kehitystyön edetessä Hämeen piiri jäi työskentelystä pois. Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirit perustivat joulukuussa liittojen kanssa Lounais-Suomen Urheilu ry:n. Sen toiminta käynnistynee kevään 1993 aikana. Länsi-Suomen (Pohjan maat ja Keski-Suomi) alueella piirit etsivät yhteistyömahdollisuuksia keskenään sekä muiden keskusjärjestöjen piirien ja Kuortaneen urheiluopiston kanssa. Lisäksi piirit aloittivat yhteisen kunto- ja harrasteliikunnan toimialan alueellisen kehittämiskokeilun. Helsingin ja Uudenmaan piirit tiivistivät yhteistyötä tavoitteena minimoida yleiskulut. Koulutuksessa piirien vuonna 1991 alkanut yhteistyö jatkui tiiviinä.joulukuussa piirit perustivat lajiliittojen kanssa Etelä-Suomen Urheilu ry:n. Lokakuussa neuvottelupäivillä piirijohto totesi, että alueiden kehittämistä tulee jatkaa ensisijaisesti talousmaakuntapohjalta. Hämeen piiri irtaantui Lounais-Suomesta ja Lahden piiri Etelä-Suomesta perustaen yhdessä lajiliittojen kanssa joulukuussa uuden alueen, Hämeen Urheilu ry:n. Itä-Suomessa (Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) todettiin hallinnollisen alueen olevan liian laajan ja alue on jakaantunut kahteen osaan. Näin kehittämistyötä jatketaan seitsemän alueen pohjalta. Rakennemuutoskeskustelussa piirit ovat olleet mukana aktiivisesti. Jo ennen nk. Homenin työryhmän esitystä piirit tekivät aloitteita yhteistyön tiivistämisestä SPL:n ja TUL:n piirien kanssa. Valtakunnan tasolla on etsitty tapoja, joilla piirejä kannustetaan perustamaan 5-7 alueellista yhteistoimintaorganisaatiota. Vuoden 1993 alussa käynnistyi yhteinen prosessi, jossa keskusjärjestöjen piirien lisäksi ovat mukana lajiliitot sekä urheiluopistot. Suunnistus (1) Reijo Jylhä Mika Kojonkoski Juha Haajanen Lajien päätoimisten "aluepäälliköiden" määrä alueilla Kainuu/Pohjois Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Suomi 40, , o _ Aluepäälliköt

7 Kansainvälinen toiminta Liikuntapoliittinen toiminta SVUL:n kansainvälisen toiminnan strategia sekä OPM:n johdolla luotu suomalaisen liikuntakulttuurin kansainvälistymisstrategia suuntasivat toimintaa. Lajiliittojen kansallisena keskusjärjestönä SVUL keskittyi liikuntapoliittisten kysymysten edistämiseen myös kansainvälisesti. SVUL edusti Suomeamonenkeskisissä yhteyksissä, joista Pohjoismaat ja Baltian maat sekä eurooppalaiset rakenteet ovat etusijalla. Kahdenvälinen yhteistyö on kääntynyt selvään laskuun. Itä-Euroopan urheilujärjestelmien epävakaisuus on vaikuttanut kehitykseen. Yhteistyö opetus- ja ulkoasiainministeriön kanssa on jatkunut kiitettävästi. Pohjoismaat Pohjoismaat ovat tärkeä kansainvälinen yhteistyöelin. Monet liikunnan alan kontaktit, säännölliset toimialakokoukset sekä järjestöjen ja ministeriöiden kokoukset luovat taustan yhteiselle esiintymiselle. Baltian maat Pohjoismaiden keskusjärjestöt jatkoivat yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa osin Pohjoismaisen Ministerineuvoston rahoituksen turvin. Viro on Suomelle erityisasemassa kielensä ja urheilun rakenteiden samankaltaisuuden takia. Pohjoismaisissa ja euroopalaisessa strategioissa on Suomelle annettu vastuu yhteistyöstä Viron kanssa. Sen muodot toimivat malleina muillekin niiden rakentaessa kahdenvälisiä suhteita Itä- ja Keski Euroopan maihin. Monenkeskinen yhteistyö Suomi on osallistunut Eurooppalaisen Urheilukonferenssin (EUK) kehittämiseen. Sen tavoitteena on toimia Euroopan maiden urheilupo Iitiikan foorumina ("Forum ofthe National Leading Sports Bodies"). Yhteyksiä haetaan myös eurooppalaisiin lajiliittoihin ja AENOC:iin (Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden liitto). Suomella on edustus EUK:n hallituksessa sekä kahdessa työryhmässä. Hallitusten välisen Euroopan Neuvoston urheilukomitean (CDDS) jäsenmaiden määrä kasvaa jatkuvasti ja CDDS:n rooli korostuu. Urheilujärjestöillä on edelleen tärkeä rooli yhteistyökumppanina ja esitysten toteuttajina. SVUL osallistui urheilukomitean työn lisäksi Rhodoksella pidettyyn urheiluministerikokoukseen. Yhteydet Euroopan Yhteisön komissioon ja urheilusta vastaaviin virkamiehiin ovat kehittyneet myönteisesti. EYjäsenanomusten ja ET A-50- pimusten myötä EFTA-maat ovat saaneet kutsun tarkkailijoina osallistua EY:n Urheilufoorumin työhön, mikä helpottaa informaation kulkua. Suomen urheilun Euroklubi järjesti kaksi tilaisuutta, jossa käsiteltiin Euroopan yhdentymiseen liittyviä urheilukysymyksiä Kehitysyhteistyöprojekti Tansaniassa Kehitysyhteistyö Tansaniassa on jatkunut. Painopiste on koulutuksen ja koulutusedellytysten kehittämisessä. Sport for Ali Centerin korjaustyöt valmistuivat ja keskus on otettu käyttöön. Tansanian eteläosassa on nyt olosuhteisiin nähden hyvä kurssi- ja majoituskeskus, joka toimii omakustannusperiaatteella. Taisto Kuoppalan hyvin käynnistämä projekti jatkuu Tapani Frantsin johdolla. Hänen tehtävänään on projektin siirtäminen tansanialaisten vastuulle. Pääosa rahoituksesta tulee edelleen FINNIDA:sta. SVUL:n liikuntapoliittinen toiminta on mm. urheilun e dunvalvontaa. SVUL e dustaa yhä useammin urheilun näkökulmaa yhteiskunnallisessa päätö k senteossa. Monet asiat toistuvat vuosittain kuten valtio n menoarvioon liittyvät kysymykset, lainmuutosesi tykset, yleishyödyllisten yhteisöjen verotus, kansalaistoiminnan edellytykset, jne. Valtion tulo- ja menoarvioon liittyvä vaikuttamine n jatkuu ympäri vuoden. Paineet liikunnan osuuden vähentämiseen ovat suuret. Rahoituskysymysten pohdinnassa eri kansalaisjärjestöt ovat lähentyneet toisiaan ja virittäneet yhteistyötä muissakin asioissa. Tie teen, taiteen, nuorison ja liikunnan järjestö t olivat harvinaisen yksimielisiä esittäessään oikeutetut vaatimuksensa kansanedustajille järjestetyssä tilaisuudessa. Uuden toimintakulttuurin myötä ovat toiminnalliset yhteishankkeet saaneet alkunsa. Yle ishyödyllisten yhteisöjen verotuskysymykset nousevat aika ajoin esille. Arvonlisävero tuo liikun- takulttuurille suuria taloudellisia lisä rasitteita. Toimintavuoden aikana keskeistä oli veron vaikutusten selvittäminen eri urheilumuodoissa. On pyritty myös vaikuttamaan ve rolain lopulliseen sisältöön. Urheilun oikeusturvalautakunta Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilun ylin valituselin. Puheenjohtajana toimii Erkki-Juhani Taipale ja varapuheenjohtajana Aarto Hirvonen. Lautakunnan sihteeri on Korkeimman oikeuden esittelijä Risto Jalanko. lautakunta koostuu 20 jäsenestä, jotka erilaisin kokoonpanoin tekivät päätöksen toimintavuoden aikana neljästä tapauksesta. Vireillä oli lisäksi kaksi tapausta. Tiedotus Euroopan maiden urheilun keskusjärjestöjen (ENGSO) kokous pidettiin Helsingissä. Tiedotusyksikön tehtävänä on tarjota lajeille niiden tiedotusta tukevia palveluja. Peruspalvelujen ohella tehtiin nuorisoyksikön kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena oli kehittää lajien yhteistyötä erityisesti nuorisourheilun viestinnässä. Peruspalvelut keskittyivät viikottaiseen yhteistyöhön lehdistötilaisuuksien järjestämisessä ja tiedotusmateriaalin toimittamisessa. Yhteistyöhön osallistui n. 30 lajia ja se kohdistui viikottain 160 tiedotusvälineeseen. Yksikkö vas- tasi myös SVUL:n perusjulkaisujen (toimintakertomus, toimintasuunnitelma, sisäinenpuhelinluettelo, Soita SVUL, Urheilukalenteri) toteutuksesta. Uutena tuotteena käynnistettiin urheilun "Uutisseuranta". Liittojen yhteistyön kehittämistä jatkettiin. Lajien tiedotuksesta vastaavat kokoontuivat säännöllisesti sekä opintopiirien että tiedottaja-foorumien merkeissä. Tapaamisten asiasisällöt liittyivät peruspalvelu jen kehittämiseen, urheilun rakenneuudistuk- sen seuraamiseen ja nuorisourheilun tiedotukseen. Liittojen kanssa laajennettiin myös Yle-yhteistyötä. Sen ensimmäisinä konkreettisina tuloksina käynnistettiin lasten ja nuorten urheilun TV-ohjelmat (Sporttinen, Pikku Kakkosen IUkuntaosuudet, ULP). Myös mainossäännöstön uusiminen aloitettiin loppuvuodesta. Keskeisten tiedotusvälineiden kanssa perustettiin työryhmä valmistelemaan yhteistä koulutusohjelmaa tiedottajille ja toimittajille. Lajien tueksi perustettiin SVUL-taloon graafinen palvelu piste ja arvioitiin seuraavien vastaavien palvelupisteiden aikataulua. Myös tiedotusyksikköön kohdistui vuoden kuluessa talouden saneeraustoimenpiteitä. Niistä huolimatta lajien tarvitsemat peruspalvelut pystyttiin järjestämään työnjaon kautta. Tiedottajien välistä yhteistyötä ohjasi ryhmä, jossa liittojen edustajina olivat: Reijo Suikki (Jääkiekko), Hanna leikkonen (Kuntourheilu), Riitta Närhj (Tennis)

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO, TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hallinto 4 3. Yhteiskuntavastuu 6 4. Reilun pelin eettiset painotukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN JOHTOKUNTA 1976 Puheenjohtaja Ellonen, Esa, varatoimitusjohtaja, Espoo. S. 12. 7. 1934 Kemissä. Johtokunnan pj. 1975-. 21 maaottelua ja 9 SM :ta. Jalkapalloa mestaruussarjassa. Varapuheenjohtaja Puustinen,

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry... 3 3. Toiminnan avainluvut... 4 4. Liikunnallinen elämäntapa... 5 4.1. Lasten ja nuorten liikunta...

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2004

TOIMINTA- KERTOMUS 2004 TOIMINTA- KERTOMUS 2004 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot