SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991"

Transkriptio

1 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!<'&.-...l MW liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat alle 5 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) U., -,uulllt.-ll :.~. ~...,; U

2 Parempiin tuloksiin muutosten kautta Laaj~liikuntatutkimus: SVUL ylivoimainen markkinajohtaja SISÄLTÖ " Muutosten kautta tuloksiin Suomalainen jäljestäytynyt urheiluliike on kokenut yli satavuotisen historiansa aikana monia muutoksia. Urheiluseurojen synty, keskusjäljestön perustaminen, useampien keskusjäljestöjen muodostaminen ja lajiliittorakenteen kehittyminen ovat muovanneet järjestelmämme vuosikymmeniksi nykytilanteeseen. Uskon, että meillä on mahdollisuus olla vaikuttamassa moniin vuosikymmeniin merkittävimpään kehitysvaiheeseen, jonka tuloksena liikuntatoimen rakenteet järkeistetään mielekkääseen ja ennenkaikkea urheilua palvelevaan malliin. Viime vuoden aikana saavutettiin SVULssa strategian eri osa-alueilla hyvin asetetut tavoitteet. Nuorisourheilussa SVUL:N AVAINTIEDOT jäsenliittoja jäsenpiirejä Urheiluseuroja Henkilöjäseniä Palkattu henkilöstö - hallinto - koulutus/valmennus - toimisto Keskushallinto j äsenpiirit jäsenliitot SVUL:n vuodelle 99 budjetoitu valtionapu j äsenjärjestöille jaetut avustukset Budjetti 99 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Radiokatu Helsinki puh. (90) 58 telekopio (90) telex 797 svul sf / Nuori Suomi -ohjelma jatkaa vahvaa etenemistään lajien voimakkaalla otteella niiden omissa seuroissa. Harrasteliikunnassa on lajiliittojen ja Kuntourheiluliiton yhteistyö synnyttänyt uusia toimintamuotoja ja tuonut tervetullutta lisää seurojen palvelutarjontaan. Huippu-urheilussa olemme pystyneet säilyttämään asemamme kiristyvässä kilpailussa. Hiihtolajien ja yleisurheilun MM-menestyksen rinnalle nousivat muun muassa moottoriurheilun hyvät saavutukset. Keväällä suoritetun jäsenjäljestöjen määrärahajaon perusteina olivat saavutetut tulokset huippu- ja nuorisourheilussa sekä harrasteliikunnassa. Tarkat ja perusteelliset selvitykset osoittivat eri alueiden laajapohjaisuuden. Pitkän prosessin tuloksena lajien kehitys ja tuloksellisuus voitiin selkeästi kuvata. Työ on hyvänä pohjana näillä näkymin ensi vuonna suoritettavaa vastaavaa arviointia varten. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys on vauhdittamassa urheilun muutospaineita. SVUl on omassa toiminnassaan pyrkinyt uudistuksiin eri tasoilla. Keskusjohdon tulosyksiköityrninen näkyi jo selvästi viime vuoden toiminnassa. Tulosyksiköiden johtoryhmissä liittojen edustajat varmistivat omien tavoitteidensa toteutumisen. Kenttätoiminnan kehittämisryhmä esitteli tuloksiaan joulukuun liittovaltuuston kokouksessa. Piirit ovat lisänneet yhteistyötään ja Pohjois Suomen mallin mukaisia kehityshankkeita käynnistyy eri puolella' Suomea. Jo nyt on pystytty lajeissa suuntaamaan lisää resursseja - jopa useita työntekijöitä - palvelemaan seura toimintaa. Vuoden aikana on liittohallituksessa käyty keskustelua myös luottamusjohdon roolista ja vaikutusmahdollisuuksista sekä -tavoista. Nykyiseen malliin kaivataan uudistuksia ja tehokkaampia toimintatapoja. Kuluvan vuoden aikana asiassa päästäneen konkreettisiin kehittämisesityksiin. Viime vuoden liikuntapoliittisia keskusteluja väritti vahvasti urheilun rakennemuutos. SVUL n jo syksystä 989 ajama hanke vakavien neuvottelujen käymisestä uuden urheilun yhteisen jäljestörakenteen luomiseksi Suomeen sai julkisuudessa huomattavaa tukea. Valitettavasti TUl on osoittautunut haluttomaksi käymään tuloksiin tähtääviä neuvotteluja asiasta. SVUl on johdonmukaisesti esittänyt tulevaisuuden rakennemalliksi kaikkien urheilun lajiliittojen ja muiden valtakunnallisten liikuntajä:ljestöjen yhteistä organisaatiota. Siihen voisivat kuulua myös aatteelliset urheilun keskusjärjestöt. l iitot päättäisivät yhdessä millaisia palveluja varren ne tarvitsisivat keskitetyn palveluorganisaation, joka varmasti olisi neljän keskusjäljestön yhteistä rakennetta kevyempi. Päällekkäisyyksien poistolla voitaisiin suunnata merkittävästi lisää resursseja lajija seuratoimintaan. l oppuvuodesta valmistuneet laajat liikuntaharrastuksen mielipidemittaukset sekä huippu-urheilun tulosselvitykset osoittivat SVULn seurojen ja liittojen markkinaosuuden suomalaisessa liikuntaelämässä. Osuutemme on kaikilla liikunnan osa-alueilla tulosten kannalta ratkaisevan suuri. Johtava rooli suomalaisen urheilutoiminnan toteuttamisessa edellyttää meiltä myös määrätietoista työtä liikunnan - ennen kaikkea eri lajien urheiluseurojen toimintaedellytysten kehittämisessä. Jukka Uunila SVULn puheenjohtaja Vain 0 prosenttia suomalaisista ei harrasta mitään liikuntaan, kuntoiluun tai urheiluun vivahtavaa. Suomalaisten liikunnanharrastaminen selvitettiin yksityiskohtia myöten opetusministeriön, Palloliiton, CIF:n ja SVULn teettämässä tutkimuksessa. Suomen Gallup haastatteli tutkimuksessa vuotiasta suomalaista. Samassa yhteydessä selvitettiin myös vastaajien perheiden alle 5-vuotiaiden lasten harrastuksia. Näytteen ainutlaatuinen laajuus antoi mahdollisuuden selvittää yleisen kuntoilu-, liikunta- ja urheiluharrastuksen lisäksi lajikohtaisia tietoja. Suomalaiset harrastavat eniten perusliikuntamuotoja: kävelylenkkeilyä, pyöräilyä, juoksulenkkeilyä, uintia ja hiihtoa. Suuriin määriin yltävät voimistelu, lentopallo, Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) 80% tennis ja sulkapallo. Lapsilla on omat suosikkinsa, ykkösenä jalkapallo, seuraavina yleisurheilu ja hiihto. Tehty selvitys osoitti urheiluseuratoiminnan merkittävän roolin liikuntaharrastuksessa. Organisoidusta urheilusta urheiluseuroilla, ja erityisesti SVULn seuroilla, on selvästi suurin markkinaosuus, mikä korostuu vie~ä kilpa- ja nuorisourheilussa. Liikunnanharrastajilta kysyttiin tutkimuksessa, mihin keskusjärjestöön kuuluvassa seurassa he urheilevat. Laaja otos antoi luotettavan c.. ja osin yllättävänkin - kuvan valtakunnallisten keskusjärjestöjen ja niiden ulkopuolisten järjestöjen osuuksista kunto-, kilpa- ja nuorisourheilussa vuotiaista seuroissa liikuntaa harrastavista SVULn seuroissa urheilee 6 prosenttia, TULn 3, Palloliiton 8, CIF:n yksi ja muiden 0 prosenttia. Ryhmään muut kuuluivat keskusjärj estöjen ulkopuoliset lajiliitot sekä epäviralliset yhteenliittymät. Neljän keskusjärj estön keskeinen jakauma oli: SVUl 78, TUl 6, SPl 0 ja CIF prosenttia. Alle 5-vuotiaiden keskuudessa SVULn osuus on vieläkin hallitsevampi. Seuroissa liikkuvista lapsista svullilaiseen toimintaan osallistui 68, tullilaiseen ja Palloliiton seuratoimintaan prosent - tia. CIF:n osuus oli vain yksi ja muiden 3 prosenttia. Keskusj ärj estöj en keskinäisessä verrailussa SVUl on selvä markkinajohtaja 78 prosentilla, seuraavina SPl 4 prosentilla TULn yltäessä vain 3 prosenttiin. Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat alle 5-vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) 80% 70% -- 70% 60% -- 60% 50% 40% % % 30% % 0% -- 0% 0% 0% 0% 0% SVUL TUL SPL CIF MUU SVUL TUL SPL CIF MUU Kaikki seurat. (N= II 59) D Keskusjärjest. kuuluvat seurat (N= 008) Prosenttilukujen summa ylittää 00 %, koska liikuntaa voi harrastaa useamman tahon järjestämänä. Kuntoilu-, liikunta- ja urheilulajien harrastaminen Suomessa 99, Suomen Gallup Oy SVUL ylivoimainen markkinajohtaja... SVUL:nhallinto... SVUL:njäsenjärjestöt... 6 Järjestötoiminta Huippu-urheilun tukipalvelut... 8 Nuorisotoiminta Harrasteliikunta Kansainvälinen toiminta... 6 Kehittämistoiminta Liikuntapoliittinen toiminta... 8 Kuntayhteistyö Kenttätoiminnan kehittäminen. 0 SVUL:nkunniajäsenet Viestintä Talous Rahoituslaskelma... Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Svul-talon toiminta ja talous... 6 SVUL:n toimihenkilöt SVUL:n edustukset eri yhteisöissä... 7 Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa... 8 Jäsenliittojen määrän kasvu... 9 Seurojen jäsenistön ikä- ja sukupuolijakaumat SVUL:njäsenliittojen seura-ja jäsenmäärät, määrärahat Seurojen lukumäärän ja jäsenmäärän kehitys Piirien jäsenmäärät... 3 Piirien määrärahat Seurojen jakauma jäsenmäärän mukaan... 3

3 SVUL:n hallinto 99 loo'j~ Irtnlimurr~ ~ Kuntourheiluliitto (Panu Haapala, Pentti Hintsala Jäsenpiirit Varsinainen Henk.koht. Lisäjäsenet Varsinainen Henk.koht. Ih:n jäsen 9) (47 paikkaa) jäsen varajäsen (5) jäsen varajäsen Pertti Tuomala Antti Ristimäki Erkki Isoniemi Seija Mahlamäki-Kultanen Etelä-Karjala Uorma Räisänen, Unto Bryggare Björn Federley Magnus Ståhlberg PUHEENJOHTAJA JÄSENET Keijo K. Kulha Kalevi Salokangas Untamo Kuikka Ih:n vpj. 9) Tellervo Haapaniemi- Jukka Uunila Heino Avikainen Niilo Lehto Marjo Raivio Anneli Kangas Olavi Sintonen Tuulikki Siebenberg Koskinen Eila Mikola Aila Flöjt Tarja Palonen Käsipalloliitto Reijo Maunula Matti Vartia Etelä-Pohjanmaa Ilmari Ylä-Autio Lasse Vuorenmaa Hilkka Hakola Anna-Maija Kivimäki VARAPUHEENJOHTAJAT Panu Haapala Timo Santalainen Kävelyurheiluliitto Väinö Kangaspunta Pentti T arkkanen Leila Koskenranta Ulla Koistinen Leena Jääskeläinen Aune Sastamala Arnevi Lassila Tapani Ilkka Seija Toivonen Lentopalloliitto (Timo Santalainen, Kalevi Niskanen Seppo Virta Pertti Peltokangas Mauri Miettinen Hannu Sironen Osmo Niemelä Klaus Ketola Ih:n jäsen 9) Erkki Asiala Yrjö Perälä (Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen Keijo Ketonen Seppo Sammelvuo Kari-Pekka Tiitinen Terttu Karhumaa Mauri Volama Ih:n vpj. 9-93) Laura Jaakkola Jorma Räisänen Matti Kivinen Luisteluliitto Jussi Pajunen Erkki Ojala Helsinki Olavi Lehtisalo Lasse Nordblad Jaakko Numminen Aila Flöjt Metsästäjäliitto Heikki Korhonen Olavi Skog Reimo Uljas Kalevi Palosaari (Paavo Pekkanen, Miekkailuliitto Nils-Robert Sjöblom Tapio Lehikoinen Maija Rasimus Marja-Leena Komulainen Ih:n vpj. 9) Antero Oksanen Moottoriliitto Martti Huhtamäki Veli Penttinen Pauli Vyyryläinen Erkki Jääskeläinen Pentti Pihlakoski Tor Jungman ~. ~ liril rm. '-.- Wmmn:n. tm-'ll~~l J Moottoriveneliitto Viljo Härkönen Hannu Hillo Tuula Savijärvi Hilkka Murtoniemi Anssi Rauramo Antti Lehtinen Naisten Häme Erkki Frick Kalle Mäkelä Heikki Rusko Tapio Videman Liikuntakasvatusliitto Pirjo-Liisa Vilenius Jaana Linna-Laiho Kalevi T alikka Jussi Alppi Kari Sjöholm Matti Holopainen Puheenjohtaja Pertti T uomala Ulla Mikkola Päivi Koskela Mauno Koivula Erkki Pajumäki Lauri Tarasti Joel Juppi Nykyaikaisen Eero Ollila Aila Tamminen Tuomo Tuominen Kauko Palvaiin Varapuheenjohtajat Seppo Siirilä 5-ottelun liitto Arto Norovirta Kari Kaaja Kainuu Matti Virtanen Uolevi Eskelinen Pirkko Väänänen Hannu Ansas Pirjo-Liisa Vi lenius Nyrkkeilyliitto Taisto Leijamaa Leo Jokela Keski-Pohjanmaa Arto Hietalahti Mikko Siirilä Painiliitto Jorma Hopeakoski Kalevi Jokirinne Erkki Koivisto Raimo Rintakumpu Painonnostoliitto Pekka Kare Mauri Rauvanto Keski-Suomi Vilho Hirvi Alpo Kokkonen Pesäpalloliitto Raimo Rajala Paavo Salonen Pertti Peltola Veikko Weijo Aimo Suorsa Aarre Huovila Kymenlaakso Reino Mikkelä Antero Rossi Purjehtijaliitto Rafael Wolontis Antti Wahlström Matti Tapani Erja Komujärvi Jäsenliitot Varsinainen Henk.koht. Pyöräi Iyliitto Pertti Kokkonen Simo Klimscheffskij Lahti (Heino Avikainen, Heimo Latva (67 paikkaa) jäsen varajäsen Pöytätennisliitto Hannu Paanajärvi T euvo Komulainen Ih:n jäsen 9-9) Ratagolfliitto Kai Wihlman Harry Grönlund Pentti Larjanne Jorma Honkala Aikidoliitto Kai Perttula Jukka Riikonen Ratsastajainliitto Heikki Niemelä Pekka Siltala Lappi Raimo Räme Taisto Tuomikoski Amerikkalaisen RingettEiliitto Antti Simola Kaisa Julkunen Kaarlo Kantola Väinö Prykäri Jalkapallon liitto Risto Luostarinen Juha Lindström Soutuliitto Kirsti Soini Reino Eerikäinen Länsi-Pohja Seppo Pelttari Timo Leinonen Ampujainliitto Seppo Ahonen Heikki Koivisto Squashliitto Martin Simberg Christer Paltschik Pohjois-Karjala Kalevi Eronen Kalevi Honkanen Ampumahiihtoliitto Jorma Helen Heikki Hovi Sulkapalloliitto Klaus Grönbärj Tuomo Tennilä Seppo Haapalainen Mikko Kauppinen Autourheilijoiden Suunnistusliitto Seppo Siirilä Veli-Markku Korteniemi Pohjois-Pohjanmaa Eero Vainio Kyösti Salmirinne liitto Jukka Marttila Kari Ollikainen Kalevi Tarvainen Alpo Kotamäki Paavo Poutiainen Päivi Karppinen Baseball- ja Softball Tae kwon do liitto Arto Pakkala Kimmo Tirkkonen Timo Mämmi Tero Haipus liitto Antti Harjama Mika Suominen Taitoluisteluliitto Satu Procope Urho Rouvali Pohjois-Savo Leena Hakanen Leena Nousiainen Biljardiliitto Risto Arvola Rauno Pulli Tanssiurheiluliitto Mika Nylund Veli-Matti Salo Lauri Reinikainen Pentti Niskanen Golfliitto Erkki K. M. Leppävuori Dennis Seligson Tennisliitto Raimo Taivalkoski Lars Pawli Satakunta Tapani Liski Matti Lähteenmäki Hiihtoliitto Lennart Johansson Heimo Seppälä Uimaliitto (Matti Kivinen, Kurt Mikkola Sirkka Salonen Heini Levan Paavo M. Petäjä Eino Petäjäniemi Ih:n jäsen 9-9) Risto Tuominen Esko Isotalo Timo Pekkala Jouko Törmänen Urheiluliitto Pentti Karvonen Hannu Nurmi Suur-Savo Aatto Valkokivi Pirkko Rönkkö Pauli Saapunki Pertti Pirskanen Tuula Laaksalo Riitta Salin Kari Kanerva Heikki Heiskanen Hockeyliitto Markku Voutilainen Martti Heiskanen Seppo Martiskainen Lasse Viren Uusimaa Pentti Kurunmäki Seppo Soini Jousiampujainliitto Reino Lahtinen Antti Koskimäki Aulis Ojala Juhani Mettovaara Heikki Kaarilahti Kalervo Viitanen Judoliitto Raimo Heino Ari Grönholm Mauno Töllikkö Kalevi Maunula Osmo Suosilta Leena Lehtonen Jääkiekkoliitto Olli Lahtinen Kalervo Kummola Urheilusukeltajain Varsinais-Suomi (Keijo Ketonen, Riitta Asanti Pentti Katainen Pekka Puujalka liitto Helena Jaatinen Rauno Vihriälä Ih:n jäsen 9-9) Kanoottiliitto Risto Fagerholm Timo Haapaniemi Vesihiihtoliitto Olavi Rantanen Jorma Perolahti Heimo Polvi Mikko Kirkkola Karateliitto Jarmo Peltola Jukka-Pekka Väyrynen Voimisteluliitto Otso Vilhunen Paula Lehmuskallio Timo Lehmuskoski Mirva Salonen Koripalloliitto Pyry-Matti Vasama Anna-Maija Wuorenjuuri SVUL:n Nuoret Raimo Salo Juha Eronen Jarkko Raninen Harri Ekebom 3

4 Yleisjohto Oksanen Mauri, pääsihteeri SVUL-yhtymän toiminnan johtaminen ja kehittäminen yhteiskuntasuhteet valtion urheiluneuvoston asiat opetusministeriön urheiluasiat urheilun järjestösuhteet T husberg Ritva, sihteeri pääsihteerin avustaminen liittohallituksen kokousten valmistelu ja jälki hoito Keskushallinto 4335 urheiluseuraa ( 500 metsästysseuraa), I henkilöjäsentä Ekman Kerstin, yhteysjohtaja urheilun edunvalvonta (julkinen hallinto, liikuntalaki, muu lainsäädäntö) yhdistyslainsäädäntö valtakunnalliset liikuntajärjestöt kansainväliset asiat Lindahl Marga, osastosihteeri yhteyshenkilö esikunnan ja tiedotuksen toimiala-asioissa huomionosoitukset sihteeriharjoittelija yksikön yhteys- ja sihteerin tehtävät Tansania-projektin yhteyssihteerin tehtävät Innanen Maija, projektipäällikkö kuntayhteistyön kehittämishankkeet Haapanen jari, projektipäällikkö kenttätoiminnan kehittäminen - liittojen ja piirien yhteistyö - piirien välinen yhteistyö järvelä Aaro määräraha-asiat verotuskysymykset - virkavapaalla saakka Tarvainen Kirsi, sihteeri kuntayhteistyön, aluetoiminnan kehittämisen, määräraha- ja verotus kysymysten vaatimat sihteeritehtävät Kehittämispalvelut Värri Kyösti, kehittämispäällikkö strategiaprosessi konsultointiprosessit johtamis- ja kehittämiskoulutus sihteeri harjoittelija yksikön yhteys- ja sihteeritehtävät Tiedotus ja viestintä Aalto Ari j., tiedotuspäällikkö tiedotustoiminta - tiedotuspalvelut, tiedotusvälineiden tekninen kehitys, lähetysoikeudet tiedotuskonsultointi pr-toiminta, ansiomerkit, huomionosoitukset Palo Lassi, tiedottaja tiedotustoiminta - tiedotus palvelut julkaisutoiminta Holopainen Teuvo, talousjohtaja liiketoimintayksiköt sijoitustoiminta Kahakorpi Heikki, talouspäällikkö taloudenhoito, rahoitus- ja verotusasiat talouden hallinnon tukipalvelut Töölön Urheilusäätiön isännöinti Kaartinen Marita, osastosihteeri yhteyshenkilö yksikön toimialaasioissa Suomalainen Seppo, tietohallintopäällikkö tietohallinnon palvelut ja kehittäminen Huippu-urheilu Pekkala jukka, valmennuspäällikkö nuorten urheilijoiden opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen huippu-urheilun strategia valmentajakoulutus tutkimustoiminta Niemi-Nikkola Kari, koulutussuunnittelija Nuori Suomi -ohjelma - toteutus 3-8 -vuotiaille - valmentajan koulutus - nuorten materiaali - kilpailujärjestelmät Stenvall Christine, yksikön sihteeri Nuorisourheilu Vähätaio Pekka, nuorisopäällikkö nuorisourheilun strategia Nuori Suomi -ohjelma - rahoitus - markkinointi - tiedotus Karvinen jukka, koulutussuunnittelija Nuori Suomi -ohjelma/lasten (alle 3v.) urheilu - tuotekehittely - materiaali - koulutus Kalin Eija, koulutussihteeri Nuori Suomi -ohjelma - klubi - nuoret johtajat - kouluttajakoulutus Kareinen Pirjo, yhteyssihteeri Nuori Suomi -ohjelma - yhteistyökumppanit - materiaalit - sisäinen tiedotus Stenvall Christine, yksikön sihteeri YLEISJOHTO Strategian seurantaryhmä Tarja Palonen, pj Heino Avikainen Panu Haapala Tapani Ilkka Klaus Ketola Keijo K. Kulha Timo Santalainen Kyösti Värri Toiminnanjohtajien johtoryhmä Juha Liedes, pj Tapio Arponen Pekka Litmanen Juha Tikkanen Kyösti Värri Liittojen puheenjohtajaryhmä Tapani Ilkka Ilkka Kanerva Matti Kivinen Eino Petäjäniemi Kari-Pekka Tiitinen Oiva Virtanen Jukka Uunila Paavo Pekkanen Mauri Oksanen Liittojen toiminnanjohtajaryhmä Seppo Innanen Esa Klinga Pekka Litmanen Rolf Mikkola Jouko Purontakanen Arto Savolainen Mauri Oksanen TULOSYKSIKÖT Huippu-urheilu Strateginen johtoryhmä Juha Tikkanen, pj Jorma Hyytiä Seppo Innanen Seppo Liitsola Jouko Purontakanen Jorma Vertainen Kalevi Tuominen Heikki Kantola Jukka Pekkala Nuorisourheilu johtoryhmä Heikki Vilske, pj Rolf Mikkola Lasse Niemelä Markku Pullinen Pekka Vähätaio Harrasteliikunta johtoryhmä Tor Jungman, pj Eero Kiuttu Pekka Litmanen Markku Pullinen Merja Puro Barbro Rönnberg Juha Tikkanen Heikki Niininen Jorma Savola Talous Talouden ja hallinnon palvelujen ryhmä (palveluryhmä) Eero Kiuttu, pj Antti Eskelinen Eeva Hyytiäinen Brita Ikävalko Jukka Malila Liisa T ahvanainen Jukka-Pekka Vuorinen Heikki Kahakorpi Tietohallinnon ryhmä Jukka-Pekka Vuorinen, pj Jari Haapanen Jukka Karvinen Heikki Kahakorpi Juha Liedes Arto Ojaniemi Merja Puro Seppo Suomalainen Viestinnän johtoryhmä Timo Hakala, pj Elina Heinola Antti Pihlakoski Barbro Rönnberg Juhani Salakka Ari J. Aalto YLE-sopimuksen seurantaryhmä Kaija Borup Seppo Innanen Esa Klinga Eero Kiuttu Pekka Litmanen Jouko Purontakanen Jukka-Pekka Vuorinen Ari J. Aalto Kehittämispalvelut johtoryhmä Merja Puro, pj Erja Hakkarainen Juha Liedes Jukka Malila Tapio Partanen Kimmo Tolonen Markku Väli mäki Kyösti Värri Kansainväliset asiat johtoryhmä Timo Santalainen, pj Kosti Rasinperä Mauri Oksanen Euro-klubin johtoryhmä Rolf Mikkola, pj Hannu Mäntylä Antti Pihlakoski Yhteistyöryhmät EUK-ryhmä (Euroopan urheilukonferenssi) Mauri Oksanen, pj Raija Mattila Raimo Railo Henrik Wirzenius Baltia-ryhmä Markku Pullinen, pj Brita Ikävalko Raija Mattila Raimo Railo KEHY-ryhmä (Tansania-projekti) Risto Nieminen, pj Pekka Hätinen Jorma Ketola Esko Lahtinen Seppo Lösönen Stig Jahnsson Marga Lindahl Satu Ronkainen PROJEKTIT Kenttätoiminnan kehittäminen johtoryhmä Erkki Frick, pj Heino Avikainen Pertti Haapaharju Seppo Innanen Esa Klinga Satu Mikola Seija Toivonen Mauri Oksanen Jari Haapanen Kuntayhteistyö johtoryhmä Kari Sjöholm, pj Olavi Arminen Lasse Niemelä Matti Nieminen Tapio Partanen Merja Puro Jorma Savola Maija Innanen Kansalaistoimintaryhmä Vilho Hirvi, pj Olavi Borg Tuija Brax Aaro Järvelä Ensio Miettinen Mauri Oksanen Matti Rasila Martti Siisiäinen Jorma Savola Eero Voutilainen Kyösti Värri Maija Innanen MUUT Ansiomerkkijaosto Olavi Lehtisalo, pj Orvo Anttila Antti Arponen Pellervo Hyytiäinen Pirjo-Liisa Vilenius Ari J. Aalto Marga Lindahl Henkilöstöjaosto Mauri Moren, pj Hilkka Hakola Ilmari Ylä-Autio Matti Nummela Jouko Vähä-Ruona Vuokko Örså Heikki Kahakorpi Sääntöryhmä Juhani Salmenkylä, pj Lasse Niemelä Mauri Oksanen Antti Pihlakoski Leo Vilkka Jukka-Pekka Vuorinen Veroryhmä Antti Eskelinen, pj Kaija Borup Heikki Kahakorpi Eero Kiuttu Sauli Mäkelä Jukka-Pekka Vuorinen 4 5

5 Jäsenjärjestöt 99 Liitot AIKIDOLIITTO pj. Kai Perttula liittosihteeri Sari Kaunismäki AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO pj. Risto Luostarinen toiminnanjohtaja Juha Liedes AMPUJAINLlITTO pj. Seppo Ahonen toimitusjohtaja Juha Tikkanen AMPUMAHIIHTOLIITTO pj. Jorma Helen toiminnanjohtaja Sakari Vehviläinen -9 AUTOURHEILIJOIDEN LIITTO pj. Erkki Vuopala toimitusjohtaja Jukka Malila BASEBALL- JA SOFTBALL LIITTO pj. Jaakko Soratie BILJARDILlITTO pj. Markku Koponen GOLFLIITTO pj. Erkki Leppävuori toiminnanjohtaja Jorma Huhtanen HIIHTOLIITTO pj. Eino Petäjäniemi toimitusjohtaja Esa Klinga HOCKEYLlITTO pj. Tapio Hiilosmaa JOUSIAMPUJAINLlITTO pj. Antti Koskimäki toiminnanjohtaja Kati Tähkäpää JUDOLIITTO pj. Raimo Heino toimistopäällikkö Terttu Grönholm JÄÄKIEKKOLIITTO pj. Kai Hietarinta toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen KANOOTTILlITTO pj. Timo Haapaniemi toimistonhoitaja Anna-Liisa Lintula KARATELlITTO pj. Jarmo Peltola järjestöpäällikkö Outi Repo KORIPALLOLIITTO pj. Matti Kulla toiminnanjohtaja Pekka Litmanen KUNTOURHEILU LIITTO pj. Panu Haapala pääsihteeri Heikki Niininen KÄSIPALLOLIITTO pj. Matti Vartia toiminnanjohtaja Tapio Arponen KÄVELYURHEILULlITTO pj. Väinö Kangaspunta LENTOPALLOLIITTO pj. Timo Santalainen toimitusjohtaja Seppo Innanen LIITOKIEKKOLIITTO pj. Eero Alperi LUISTELULIITTO pj. Jussi Pajunen toiminnanjohtaja Sauli Pollari METSÄSTÄJÄLlITTO pj. Heikki Korhonen toiminnanjohtaja Juha K. Kairikko MIEKKAILULlITTO pj. Nils-Robert Sjöblom toiminnanjohtaja Kurt Lindeman MOOTTORILIITTO pj. Martti Huhtamäki toiminnanjohtaja Eino Louhio MOOTTORIVENELIITTO pj. Viljo Härkönen toiminnanjohtaja Hannu Mäntylä NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO pj. Arnevi Lassila toiminnanjohtaja Merja Puro NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO pj. Heikki Rajala toiminnanjohtaja Jaakko Virkajärvi NYRKKEILYLIITTO pj. Leo Jokela toiminnanjohtaja Matti Korkala -9 PAINILlITTO pj. Jorma Hopeakoski toiminnanjohtaja Arto Savolainen PAINONNOSTOLIITTO pj. Pekka Kare toiminnanjohtaja Juhani Salakka PESÄPALLOLIITTO pj. Jyrki Kiviharju toiminnanjohtaja Markku Pullinen PETANQUELlITTO pj. Robert Simon-Bellamy PURJEHTIJALIITTO pj. Rafael Wolontis pääsihteeri Raimo Räikkönen SVUL:n liittovaltuusto piti viime vuonna kevätkokouksensa 0. kesäkuuta. Sääntöjen mukaisesti kokouksessa käsiteltiin SVULn toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 990, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Vuoden 989liittokokouksen päätöksen mukaisesti jäsenjärjestöjen määrärahat vuodelle 99 jaettiin strategiaperusteisesti. Valtuustolle tehtyä esitystä edelsi monivaiheinen, laaja valmisteluprosessi, jossa selvitettiin liittojen tulokset nuorisourheilun, harrasteliikunnan ja huippu-urheilun alueilla. Urheilujärjestöjen kehittämistyöhön liittyen SVULn strategian seuranta ryhmän puheenjohtaja Tarja Palonen kuvasi esityksessään liittovaltuustolle ympäristön muutoksia sekä niiden vaikutuksia urheilujohtamiseen. Hän käsitteli myös luottamusjohdon roolin kehittymistä uudessa johtamiskulttuurissa. Palonen painotti johtamisen ammattimaistumista ja liittojen mukaanottoa keskusjärjestön toimialojen johtamiseen. Hän esitti urheilun toimialojen tarvitsevan 90-luvulla "luottamusjohtoa, joka antautuu resurssiksi ja saa siten motivoivia vaikuttamisen PYÖRÄILYLlITTO pj. Pertti Kokkonen koulutus- ja valmennuspäällikkö Jorma Veistola PÖYTÄTENNISLIITTO pj. Hannu Paanajärvi toiminnanjohtaja Erik Bifeldt RATAGOLFLIITTO pj. Kaj Wihlman RATSASTAJAIN LIITTO pj. Christopher Wegelius toiminnanjohtaja Kaija Borup RINGETTELlITTO pj. Antti Simola toiminnanjohtaja Merja Hedman SOUTULIITTO pj. Leif Degerth paikkoja ja onnistumisen mahdollisuuksia sääntömääräisen paikallaolon sijasta." Tavoitteet kitetytyivät kysymyksiin siirrytäänkö sääntömääräisestä päätöksenteko-oikeudesta ja edustuksellisesta "demokratiasta" kehittävän ja rakentavan vaikuttamisen suuntaan ja millaisilla rakenteilla"? Valtuusto hyväksyi Suomen Liitokiekkoliiton SVULn ehdokasjäseneksi. Täten SVULn jäsenliittojen määrä nousi 54:ään. Jäsenliittojen edustajista koottu sääntöryhmä oli todennut vuodelta 978 peräisin olleiden edustussääntöjen käyneen kehityksen myötä tarpeettomiksi. Liittovaltuusto päätti yksimielisesti kumota edustussäännöt alkaen. Liittovaltuuston kokousta edelsi SVULn ylimääräinen liittokokous. Kokouksen puheenjohtaja Paavo Pekkasen johdolla käsiteltiin lähinnä muodollisia muutoksia. Ylimääräisessä liittokokouksessa liitoilla ja piireillä on mahdollisuus tehdä muutoksia valtuustoedustukseensa kesken varsinaisen nelivuotiskauden. Tämän kokouksen päätöksillä 8 SVULn jäsenjärjestöä vaihtoi valtuustoedustajiaan. Toisena asiana esityslistalla oli sääntömuutosesitys, joka toiminnanjohtaja Veikko Sinisalo -9 SQUASH LIITTO pj. Timo Kivi-Koskinen vt. toiminnanjohtaja Kyösti lampinen SULKAPALLOLIITTO pj. Klaus Grönbärj koulutus- ja valmennuspäällikkö Mika Heinonen SUUNNISTUSLIITTO pj. Seppo Siirilä toimitusjohtaja Lasse Niemelä -9 Heikki Kyyrönen 9- TAE KWON DO LIITTO pj. Jarmo J. Soila toiminnanjohtaja Arja Hytönen -9 hyväksyttiin yksimielisesti. SVULn toimintasääntöihin tehdyt tarkistukset perustuivat yhdistyslain muutoksiin ja SVULn liittymiseen urheilun oikeusturvalautakuntaan. Liittovaltuuston syyskokous pidettiin 9. joulukuuta. Sääntömääräisten kokousasioiden ohella valtuuston jäsenille raponoitiin suomalaisten liikunnasta ja urheilusta tehdystä laajasta mielipidetutkimuksesta, viime vuosien kilpa- ja huippu-urheilumenestystä käsitelleestä selvitystyöstä sekä valtuuston jäsenille tehdystä valtuuston roolia ja urheilun päätöksentekoa selvittäneestä kyselystä. Liittovaltuusto hyväksyi vuoden 99 toiminta- ja taloussuunnitelman ja kuuli sen yhteydessä raportin kenttätoiminnan kehittämisprojektin vaiheesta. Laajana periaatekysymyksenä valtuusto hyväksyi uudet urheilun perussäännöt. Liittohallitus oli keväällä 99 päättänyt uudistaa vuonna 973 hyväksytyt koko järjestöä koskevat kurinpitosäännöt vastaamaan 990-luvun vaatimuksia. Urheilun perussäännöillä pyritään määrittämään SVULjärjestön eettiset toimintaperiaatteet ja tarjoamaan apua liittojen ja piirien kehittäessä omia säädöksiään. Niillä pyri- TAITOLUISTELULIITTO pj. Satu Procope toiminnanjohtaja Pirkko Pietikäinen TANSSIURHEILULIITTO pj. Topi Piela toiminnanjohtaja Birgitta Rosti -9 TENNISLIITTO pj. Raimo Taivalkoski toiminnanjohtaja Eero Kiuttu UIMALIITTO pj. Matti Kivinen toimitusjohtaja Rolf Mikkola URHEILULIITTO pj. Ilkka Kanerva tään myös ennakoimaan tulevien vuosien kansainvälistä kehitystä ja määrittämään rikkomustapauksissa noudatettavat periaatteet. Suoritetuissa henkilövaaleissa liittovaltuusto valitsi SVULn uusiksi varapuheenjohtajiksi kaudeksi Klaus Ketolan ja Heino Avikaisen sekä hallituksen jäseniksi vuosiksi Aila Flöjtin, Panu Haapalan, Tapani Ilkan, Ilkka Kanervan, Pekka Kareen ja Keijo K. Kulhan sekä vuodeksi 99 Timo Santalaisen ja Ilmari Ylä-Aution. SVULn liittohallitus piti vuoden 99 aikana kuusi kokousta. Pääteemoina olivat urheilun kehittämistyö, erityisesti vireillä oleva rakennemuutos koko laajuudessaan, toiminta SVULn strategisilla päätoimialoilla, mm. vauhditusrahahakemusten käsittely, talouskysymykset ja valtuuston asioiden valmistelu. SVULn liittohallitus jakoi vuonna 99 liitoille vauhditusmäärärahoja markaa ja piireille markaa. Budjetissa varatuista vauhditusmäärärahoista jäljelle jääneet osuudet jaettiin vuoden lopulla liitoille ja piireille niiden perusmäärärahojen suhteessa. pääsihteeri Jouko Purontakanen URHEILUSUKELTAJAINLlITTO pj. Helena Jaatinen toiminnanjohtaja Brita Ikävalko VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO pj. Juhani Heikkinen VESIHIIHTOLIITTO pj. Olavi Rantanen VOIMISTELU LIITTO pj. Otso Vilhunen toiminnanjohtaja Ritva Wright SVULN NUORET pj. Matti Huttunen Piirit ETELÄ-KARJALAN PIIRI pj. Jorma Räisänen piirijohtaja Reijo Rinkinen ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI pj. Ilmari Ylä-Autio piirijohtaja Pertti Haapaharju HELSINGIN PIIRI pj. Leo Jokela piirijohtaja Leo Vilkka HÄMEEN PIIRI pj. Erkki Frick piirijohtaja Pekka Syrjänen KAINUUN PIIRI pj. Matti Virtanen piirijohtaja Erkki Hulkkonen 9-, vt. piirijohtaja Jukka Pyrrö -9 KESKI-POHJANMAAN PIIRI pj. Arto Hietalahti piirijohtaja Eero Korkeaniemi KESKI- PIIRI pj. Pertti Peltola piirijohtaja Tapio Partanen KYMENLAAKSON PIIRI pj. Reino Mikkelä piirisihteeri Pentti Antikainen LAHDEN PIIRI pj. Heino Avikainen piirijohtaja Arto Pasanen LÄNSI-POHJA POHJOIS-POHJANMAA-----4"..,.- KESKI - POHJANMAA-~'--... ETELÄ-POHJANMAA KE SKI -SUOMI--{----::::;d"- SATAKUNTA ----'r...('-' HÄME---~--~~ VARSINAI S-SUOM I LAPIN PIIRI pj. Raimo Räme piirijohtaja Jarmo Suomäki LÄNSI-POHJAN PIIRI pj. Seppo Pelttari piirijohtaja Erkki Ala-Kuijala POHJOIS-KARJALAN PIIRI pj. Kalevi Eronen piirijohtaja Sulo Repo POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI pj. Timo Mämmi piirijohtaja Matti Anttila POHJOIS-SAVON PIIRI pj. Lauri Reinikainen piiri johtaja Matti Kartila SATAKUNNAN PIIRI pj. Tapani Liski piirijohtaja Tapio Saarni SUUR-SAVON PIIRI pj. Aatto Valkokivi piirijohtaja Pertti Lehikoinen UUDENMAAN PIIRI pj. Pentti Kurunmäki piirijohtaja Risto Sylvelin VARSINAIS- PIIRI pj. Keijo Ketonen piirijohtaja Juha Pitkälä -9 Kai Rumpunen 9- _-I LAPPI _-~---- KAINUU _~ -'\,.--- POHJOIS-SAVO POHJOIS-KARJALA --~-I---- SUUR-SAVO -.e4,----~i LAHTI _~-_ ETELÄ-KARJALA ".~--,,, KYMENLAAKSO _4-+-,..=' UUSIMAA,,;,JL HELSINKI 6 7

6 Huippu-urheilun tukipalvelut Nuoren Urheilijan Ura Nuorten urheilijoiden valmennuksen ja opiskelun yhdistäminen keskiasteen oppilaitoksissa kehittyi nopeasti. Valtioneuvosto teki marraskuussa periaatteellisen urheilulukioita koskevan vakinaistamispäätöksen. Ammatillisella puolella ja urheilulukioissa opiskelee kaikkiaan noin 300 urheilijaa. Kansallis-Osake Pankki ja Coca-Cola Finland ovat tukeneet nuoren urheilijan uran kehittämistä 67 kappaleella markan suuruisia Kansallisstipendejä. Yläasteiden urheiluluokkien kehittäminen jatkui toista vuotta. Mukana toiminnassa on yhdeksän kuntaa. Lisäksi noin 0 muuta kuntaa on suunnitellut aloittavansa urheiluluokkatoiminnan syksyllä 99. Yläasteiden urheiluluokkatoiminta mahdollistaa päivittäisen urheilemisen kouluaikana. Innostuneet ja lahjakkaat nuoret voivat urheiluluokilla kehittyä urheilullis- ten edellytystensä mukaisesti. Huippu-urheiluyksikkö teki laajan selvityksen lajien kansainvälisestä menestyksestä , eri lajien katsojaluvuista sekä keskusjärjestöjen kansallisesta ja kansamvälisestä kilpailumenestyksestä. Huippu-urheiluyksikkö on toiminut yhteistyössä muun muassa laj iliittoj en, olympiakomitean valmennusvaliokunnan, Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen sekä opetushallituksen urheilulukioiden seurantaryhmän, raportointiryhmän ja suunnitteluryhmän kanssa. Yhteistyötahoja ovat olleet myös anti-dopingtoirnikunta, piirien koulutusvastaavat ja valmennuskeskukset sekä urheiluopistot, joiden kanssa on toteutettu A-seminaarit. Valmentajakoulutuksen uudistamisessa on yhteistyökumppanina ollut Nuori Suomi -ohjelma Yhteenveto kansainvälisestä kokonaismenescyksestä olympialaisissa 980-luvulla sekä MM- ja EM-kisoissa vuonna 99 % SVUL TUL CIF MUUT o Yhteenveto kansallisesta kokonaismenescyksestä Ooukkuelajit, yksilölajit sekä miehet että naiset) aikuisten sarjoissa vuosina 989, -90 ja -9 % Jari Isometsä Huippu-urheilun vauhditusrahat Suomen Hiihtoliitto Välineiden ja voitelun tutkimusprojektin jatkorahoitus markkaa Suomen Tennisliitto Nuoren urheilijan uran kehittämisen jatkorahoitus markkaa Suomen Squashliitto Nuoren urheilijan uran kehittämisen jatkorahoitus markkaa Suomen Urheiluliitto Keihäsprojektin jatkorahoitus markkaa Suomen Lentopalloliitto Nuorten valmennuskeskuksen jatkorahoitus markkaa Ammattimaisen huippuurheilun kehittäminen miesten maajoukkueessa markkaa Lahden piiri Hanke valmennuksen tehostamiseksi yhdessä hiihdon, suunnistuksen, yleisurheilun sekä Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa markkaa Uintiurheilu on nopeasti noussut kansainväliselle huipulle. Antti Kasvio Sami Elopuro Heli Prepula, Päivi Vihma ja Aija Ollila - Vaasan Vasama 9

7 Nuorisotoiminta A-seminaarien osanottajat yleisosat erikoisosat Kurssien yleisosat kestävyys taito palloilu määrät 0 5 voima-nopeus 3 kamppailut mailapelit 9 45 II Kansalliseen valmentajatutkintoon osallistuivat: Esko Grundström Risto-Pekka Eklund Riitta Harju-Villamo Hannu Jokinen Vesa Kontturi Jarmo Korpela Petri Kotro Veli-Pekka Larsen Matti Lehtinen Pekka Myllylä Veikko Sinisalo Jussi Voutilainen Timo Väre Nina Östman Aarne Ratinen triathlon koripallo telinevoimistelu yleisurheilu/kestävyysjuoksu triathlon hiihto purjehdus ratsastus jalkapallo purjehdus soutu ringette lentopallo taitoluistelu ammunta Kimmo Kinnunen Nuori Suomi -ohjelma eteni voimakkaasti jo neljättä vuottaan. Urheilua uudistettiin ja toiminnan laatua parannettiin pikkulapsista nuoriin materiaalien, koulutuksen ja markkinointiviestinnän tukemana. Vuoden 99 lopussa suoritettu Gallup-tutkimus osoitti noin 45 prosentin suomalaisista lapsiperheistä tunnistavan Nuori Suomi -ohjelman. Nuori Suomi -toimintaa pidettiin myös normaalia seura toimintaa laadukkaampana. Alle kouluikäisten toiminta käynnistyi Alle kouluikäisten lasten liikuntatoiminnan kehittäminen Jo lähes klubilaista on saanut Nuori Suomi -koulutuksen käynnistettiin yhteistyössä laj iliittoj en, sosiaali- ja terveyshallituksen, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Lastentarhanopettajaliiton kanssa. Avaustapahtumana järjestettiin valtakunnallinen symposium. Päiväkotien liikuntakokeilut käynnistyivät neljällä paikkakunnalla. Kokeilujen käynnistämistä tuki Liikunta Suomi. Lapsi ja urheilu vuoden urheilu kirjaksi Useat lajit täydensivät lajisisältöjään lasten urheilussa. Vuoden loppuun mennessä oli ohjaajan oppaita laadittu 4 ja lapsille tarkoitettuj a passeja 5 kappaletta. Nuori Suomi -ohjelma tuotti yhteistyössä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Pelmuillen -leikkikirjan. Nuori Suomi -ideologian ja lasten urheilun käsikirjaksi tuotettu Lapsi ja urheilu -kirja palkittiin vuoden urheilukirjana. Nuorten valmentajakoulutus käynnistyi Lajiliitot jatkoivat nuorten urheilun sisältöjen kehittämistä. Suunnistus, jääkiekko, lentopallo, urheilusukellus, amerikkalainen jalkapallo ja ringette tuottivat Nuori Suomi - ohjelman mukaista mateliaalia nuorten valmentajille ja/tai 3-8 -vuotiaille urheilijoille. MM-vauhtia - Juha Kankkunen ja Juha Piironen Sari Essayah 0

8 Klubilaisia piireittäin yhteensä Liitot ja piirit kohdistivat kokeiluluontoisesti koulutusta nuorten valmentajille. Yhteistyötä kansalaisja työväenopistojen kanssa C-B-A-koulutuksen uudistaminen jatkui sisällön kehittämisellä, kouluttajien koulutuksella sekä uusien toimintatapojen käyttöönotolla. Uuden moduulirakenteisen koulutuksen perussisältöjä tuotettiin lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille. Koulutusmenetelmien ja -sisältöjen uusiminen johti myös kouluttajien täydennyskoulutuksen aloittamiseen. Perusjärjestelmän uusimisen ohella laj iliitot aloittivat lajikohtaiset koulutusuudistukset. Uudistusta koordinoitiin ja johdettiin aktiivisella lajiryhmätyöstöllä. Kansalais- ja työväenopistojen liiton ja paikallisten opistojen kanssa kokeiltiin paikallistason ohjaajien kouluttamista. Urheiluohjaajan opintopiiri toteutettiin 90 tunnin laajuisena viidellä paikkakunnalla. Vuoden lopulla oli Nuori Suomi -ohjaajakoulutuksen saaneita ohjaajia Vuonna 99 koulutukseen osallistui 459 ohjaajaa. Nuori Suomi -koulutus jakautui lasten urheilun perusteisiin (alle 3-vuotiaiden ohjaajat) sekä nuorten urheilun perusteisiin (3-8 -vuotiaiden ohj aajat). T ele vahvasti mukana Nuori Suomi -ohjelman pääyhteistyökumppanina jatkoi Tele kolmivuotisella sopimuksella. Yhteistyön ansiosta ohjelma ja nuorisourheilun uudistaminen on voinut jatkua erinomaisin tuloksin ja päät yöhön keskittyen. Ohjelman muut yhteistyökumppanit ovat Neste, Veikkaus, Pohjola, Valio, kauppaja teollisuusministeriö, lääkintöhallitus, Teollisuuden Tiedotustoimisto, Silja, VR, Aurinkomatkat, YK-lehti ja Alko. Pohjolan Nuori Suomi -palkinto Nuori Suomi -ohjelman ja Pohjolan yhteistyösopimus mahdollisti markan palkinnon jakamisen ansioituneille nuorisourheiluseuroille. Palkinnon avulla innostettiin seuroja uusiin toiminta tapoihin, tuotekehitykseen ja Nuori Suomi -ideologian edistämiseen markan pääpalkinnon voitti Loimaan j ankko. Tapion Sulka ja Turku Pesis saivat markan palkinnon, minkä lisäksi kymmenen seuraa palkittiin markan summalla. Kilpailu jatkuu ainakin kaksi seuraavaa vuotta. Veikkauksen, TUL:n ja Nuori Suomi -ohjelman yhteistyösopimus mahdollisti 0-7 -vuotiaiden urheilun kasvatuksellisuutta ja lisävirikkeellisyyttä korostavan projektin aloittamisen. Projekti käsitti ensimmäisenä vuotena jääkiekon ja yleisurheilun MM-kisaveikkauksen, Youngline-tähtikisan sekä nuorten suosikkiurheilijan valtnnan. Nuorten johtajien koulutusta ja toimintaa tarjosi eri muodoissaan seitsemän laj i liittoa ja kolme piiriä. Lisäksi 9 nuorta suoritti New Way -tutkinnon Nuorisourheilulle vauhditusmääräraha Vauhditusrahaa jaettiin Amerikkalaisen j alkapallon liitolle, Pesäpalloliitolle, Lentopalloliitolle, Naisten Liikuntakasvatusliitolle, Voimisteluliitolle, Pyöräilyliitolle, j ääkiekkoliitolle, Suunnistusliitolle, Uimaliitolle, Hiihtoliitolle sekä Suur-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Lahden piireille. Nuorisourheilun operatiiviseen johtoryhmään ovat kuuluneet lajin nuorisovastaavina Eero Lehti (pj), Leena Aarto, Arto Kari, juha Kuosa, Björn Nylund, Pertti Pohjola ja Marja Räikkälä. Etelä-Karjala 85 Etelä-Pohjanm aa 30 Helsinki 5 Häme 3 Kainuu 86 Keski-Pohjanmaa 37 Keski-Suomi 9 Kymenlaakso 5 Lahti 94 Lappi 6 Länsi-Pohja 69 Pohjois-Karjala 48 Pohjois-Pohjanmaa 76 Pohjois-Savo 7 Satakunta 69 Suur-Savo 3 Uusimaa 84 Varsinais-Suomi 35 Muut Yhteensä Nuori Suomi -koulutettuja klubilaisia lajeittain Laji Aikido Amerikkalainen jalkapallo Ammunta Ampumahiihto Autourheilu Golf Hiihto jousiammunta judo jääkiekko Kanootti Karate Koripallo Käsipallo Lentopallo Luistelu Miekkailu Moottori Moottorivene Nyrkkeily Paini Painon nosto Pesäpallo Purjehdus Pyöräily Pöytätennis Ratsastus Ringette SNLL Soutu Squash Sulkapallo Suunnistus Tae kwon do Taitoluistelu Tanssi Tennis Uinti Urheilusukellus Voimiste lu Yleisurheilu II II yhteensä Loimoon Jonkko sai nuorisotoimintansa ansioista Pohjolan Nuori Suomi -palkinnon Yhteensä l3

9 Harrasteliikunta Harrasteliikunnan markkinointi ja viestintä kehittyivät merkittävästi vuonna 99. Harrasteliikunta sai uuden Kuntoileva aurinko -tuotemerkin.yiisi lajiliittoa otti auringon harrasteliikuntansa tunnukseksi ja Kuntoileva aurinko sai yhtenäiset käyttöperiaatteet. Harrasteliikunnan viestintävälineille kehitettiin toimituksellinen linja ja graafinen ulkoasu. Seurojen ja kuntien harrasteliikunnan tärkeimmiksi välineiksi syntyivät Seuraliikunta ja Kuntaliikunta -lehdet. Työyhteisöjen liikunta toimesta vastaavien tarpeisiin perustettiin Yritysliikunta-lehti. Lajien harrasteliikunnan tuotekehitys eteni. Muun muassa Koripalloliitolla, Uimaliitolla, Naisten Liikuntakasvatusliitolla ja Autourheilijoiden liitolla asiakkaiden tarpeisiin kehitetyt harrasteliikunnan palvelutuotteet monipuolistavat seurojen liikuntapalvelua. Vauhditusmääräraha nopeutti kehitystä SVULn vauhditusmääräraha edisti harrasteliikunnan tulosten saavuttamista. Liitot käynnistivät sen avulla harrasteliikuntansa kehittämisen. Lajien harrastetoiminnan ehdottomia edellytyksiä ovat hyvät harrasteliikuntatuotteet, kyky rahoittaa toiminta maksavien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien avulla sekä päätoimisen vastuuhenkilön olemassaolo. Piiri- ja aluetason harrasteliikuntaa edistettiin projektiluontoisesti yhdessä pohjoisten piirien kanssa. Yhteistyössä painotettiin maakuntien omaa kehitystyötä, lajiliittojen harrastetoirninnan tukemista ja taloudellisesti tervettä toimintaa. 5

10 Kansainvälinen toiminta Urheilun kansainväliseen toimintaan vaikuttivat ennen muuta entisten sosialististen maiden yhteiskuntajärjestelmän muutokset, jotka heijastuivat myös urheilun rakenteisiin. Uutta ideologista taustaa ja yhteiskunnallista perustaa ei ole näiden maiden liikuntakulttuurissa löydetty huippu-urheilun tilalle. Urheilun rahoitus on epävakaalla pohjalla ja monet henkilövaihdokset vaikeuttavat kanssakäymistä muiden maiden kanssa. Bilateraalisten sopimusten tarve on näin myös vähentynyt. Kansainvälisen toiminnan sisältöön vaikutti toimintavuoden aikana hyväksytty SVULn kansainvälisen toiminnan strategia sekä opetusministeriön johdolla aikaansaatu koko suomalaisen liikuntakulttuurin kansainvälistymisstrategia. Yhteisten pohdintojen seurauksena järjestettiin seminaareja ja koulutusta ajankohtaisista Suomen ulkopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Syksyllä Brysseliin järjestetty opintomatka johti Urheilun Euroklubin perustamiseen. Kahdenvölinen yhteistyö Itä-Euroopassa tapahtuneista muutoksista huolimatta yhteistyö perustuu edelleen kahdenvälisiin sopimuksiin, joskin niiden merkitys koko ajan vähenee. Yhteistyösopimuksia oli edelleen Viron, Latvian, Liettuan, Tsekkoslovakian ja Unkarin kanssa. Erityisesti yhteistyö Viron kanssa kehittyy myönteiseen, molempien maiden urheilun tarpeita huomioivaan suuntaan. SVUL teki ensimmäisenä länsimaisena urheilujärjestönä yhteistyösopimuksen Venäjän urheilukomitean kanssa. Saksa on urheilumaana kiinnostava. Toimintavuoden aikana solmittiin ensimmäiset viralliset kontaktit DSB:iin, jonka kanssa keskusteltiin yhteistyön tavoitteista ja muodoista. Ruotsi ja Norja ovat tärkeimmät pohjoismaiset yhteistyökumppanit. äiden maiden kanssa on yhteispohjoismaisen toiminnan lisäksi tiiviitä kahdenvälisiä kontakteja. Monenkeskinen yhteistyö Suomessa järjestettiin Pohjoismaiden Felleskomitean kokous, johon osallistuivat myös Grönlannin ja Färsaarten urheiluliiuojen edustajat. Kokouksessa vahvistettiin seuraavan vuoden toimintalinjat sekä yhteisesti rahoitettavat projektit. Pohjoismaiden antidoping-yhteistyö on edelleen tärkeä lähtökohta yleiseurooppalaiselle yhteistyölle. Suomi osallistuu entistä tiiviimmin Eurooppalaisen Urheilukonferenssin työhön. EUKn tavoitteena on toimia johtavana urheilupoliittisena foorumina, johon osallistuvat kaikki tärkeät tahot, tulevaisuudessa entistä enemmän myös eurooppalaiset lajiliitot. Edustus EUKn hallituksessa ja kahdessa työryhmässä takaavat Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen. Hallitusten välisen Euroopan Neuvoston urheilukomitean (CDDS) merkitys kasvaa entisestään uusien jäsenmaiden myötä. Uusimmat jäsenet ovat Bulgaria ja Romania. Järjestöjen edustajat osallistuvat tarkkailijoina kokouksiin. Yhteistyöprojekti Tansaniassa keskittyy koulutukseen ja koulutusedellytysten kehittämiseen Urheiluyhteistyö Viron kanssa on käynnistynyt nopeasti Kehitysyhteistyö Yhteistyöprojektia Tansaniassa päätettiin jatkaa vuoden 993 loppuun. Painopiste on yhä selkeämmin koulutuksen ja koulutusedellytysten kehittämisessä. Sport for AlI Centerin korjaustyöt käynnistyivät vuoden lopussa. Rakennus tarjoaa valmistuttuaan mahdollisuuden kurssitoirninnan johdonmukaiselle kehittämiselle. Väline- ja varainkeräystä jatkettiin kotimaassa. Hankkeen päärahoitus tulee kehitysyhteistyövaroista ' 6 7

11 Kehittämistoiminta Kuntayhteistyö SVUL-strategian käytännön toteutus ja toteutuksen tukeminen syvenivät vuonna 99. Yhteistyöhakuinen strategia laajeni koko liikuntakulttuuria koskevaksi yhteistyöksi. SVUL:n keskusjohdon asiakasohjautuvuus kehittyi pääasiassa lajien ja liittojen ohjautuvuuden ja omistajuuden avulla. SVULn keskusjohdon resurssistrategia yhdistettiin toimintastrategiaan suuntaamalla jäsenliittojen perusmääräraha selkeästi strategian perusteella. Lisäksi lajien oman toiminnan seurannassa edistyttiin merkittävästi. Liikuntapoliittinen toiminta SVUL-keskuksen henkilöstön uudelleenorganisointi toteutettiin strategian mukaisesti. Henkilöstön rakenteellista asiakasriippuvuutta lisättiin laajentamalla päätoimisista liittojohtajista koostuvien yksiköiden toimintaa. SVULn luottamusjohtamisen rakenteen uudelleenarviointi käynnistettiin vuoden aikana. SVUL-strategia laajeni vuonna 99 laajemmaksi yhteistyöprosessiksi Likustraksi. Liikuntajäljestöjen, opetusministeriön ja kuntasektorin ammattijohto työsti liikuntakulttuurilta haluttuja tuloksia pohjustaen erityisesti valtion siirtymistä tulosohjaukseen. Likustrassa laajaa yhteistyötä Likustrassa syntyi yhteistyöhön perustuva toimintamalli. Eri tahot voivat sen ansiosta jatkossa entistä paremmin hyödyntää toistensa asiantuntemusta. Prosessi paljasti tarpeen jatkaa yhteistyötä liikunnan keskeisten kysymysten parissa. Opetusministeriö, Palloliitto, CIF ja SVUL toteuttivat Suomen Gallup Oy:n kanssa laajan liikuntaharrastustutkimuksen. Tutkimus selvitti liikuntaharrastuksen markkinoita ja muodosti perustan niiden jatkoseurannalle. Sel- vitys toimii apuna lajien kehitystyössä. Urheilujohdon ja urheilun kehittäjien tietohuollon turvaamiseksi aloitettiin liikunnan suhdanneaineiston ja muiden tietopalvelumuotojen luominen. ]ohtoinstituutti ja konsulttiverkosto toteuttivat suurimman osan kehittämisen peruspalveluista, kuten Liikuntahallinnon tutkinnon ja perus- sekä räätälöidyt kehitysprosessit. Vuoden 99 lopussa käynnistettiin laaja kehittäjien ja konsulttien työvälineiden uusiminen sekä tähän liittyvä laji- ja aluekonsulttien valmennus. K untayhteistyö-kehittämishanke käynnistyi vuonna 989 SVULn strategiaprosessin ja vapaakuntakokeilun innoittamana. Hanke on edennyt vauhdikkaasti vuosien aikana. Kuntien ja urheiluseurojen yhteisiä mahdollisuuksia etsittiin useissa tapaamisissao Yhteistyöhankkeita ja kokeiluja käynnistettiin muun muassa Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Suur-Savossa ja Kainuussa sekä Heinolassa ja ' useissa muissa kunnissa. Hankkeiden vastuuhenkilöt ovat SVULn piirien palkkalistoilla tai kuntien liikuntaviranhaltijoita. Kokeiluissa haettiin uusia tapoja tuottaa paikallisia hikuntapalveluja. Kokeilut konkretiaksi 99 Laman vauhdittamana kokeilut konkretisoituivat vuonna 99. Hankkeisiin saatiin mukaan uusia maakunnallisia yhteistyökumppaneita ja päätoimisia työntekijöitä. Liikuntakomiteasta liikkeelle lähtenyt paikallistason kokeiluprojekti Liikunta Suomi käynnistyi vuoden 99 alussa. Liikunta Suomi tukee paikallisia yhteistyökokeiluja myös rahallisesti. Lähes kaikki SVULn kuntayhteistyöhankkeen aikana käynnistyneet kunta-urheiluseura -yhteistyökokeilut ovat hyväksyttyjä Liikunta Suomi -hankkeita. Hankkeiden vastuuhenkilöt ovat maakunnissa. Kokeilukuntien liikuntasihteerit johtavat oman kuntansa kehittämistyötä. Vuoden 99 aikana käynnistyi laaja yhteistyö Liikunta Suomen sekä Suomen Kaupunkiliiton kanssa. Liikunta Suomen kanssa jäljestettiin yhteisiä Liikunta Suomi -konsulttitapaamisia ja pohdittiin hankkeiden etenemistä ja konsultoimista. Kaupunkiliitto ja Kunnallisliitto olivat aktiivisesti mukana työssä. Yhteistyössä Kaupunkiliiton kanssa valmistettiin kolme videota, minkä lisäksi tuotettiin muita julkaisuja ja materiaaleja. Yhteistyö tiivistyy 99 Kuntayhteistyö-hanke on vauhdittanut kuntien ja urheiluseurojen yhteistoimintaa vuosina Vuonna 99 kuntayhteistyön kehittämistä jatketaan entistä tiiviimmin yhdessä Liikunta Suomi -projektin, Suomen Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton, maakuntien vastuuhenkilöiden sekä paikallistason osanottajien kesken. Paikallistason liikunnan kehittäminen merkitsee jatkossa lähinnä yhteisiä sopimuksia, järkevää työnjakoa sekä muutamaa yhteistä tulevaisuuden kannalta tärkeää kärkiprojektia. Liikuntapoliittinen toiminta koostuu edunvalvontaan liittyvistä palvelutehtävistä. Monet asiat toistuvat vuodesta toiseen yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon jaksotuksen mukaisesti. Tällaisia ovat valtion tulo- ja menoarvioon liittyvät kysymykset, lainmuutosesitykset, yleishyödyllisten yhteisöjen vero kohtelun muutokset, kansalaistoiminnan edellytykset ja muut vastaavat tehtävät. Huomattava osa kysymyksistä ei koske yksinomaan urheilua ja liikuntakulttuuria, vaan kulttuuritoimintaa laajassa merkityksessä. Toimiva vuorovaikutus onkin toiminnan onnistumisen edellytys. T oimintaverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen vaikuttavat liikunnalle myönteisen tuloksen aikaansaamiseen. Liittojen luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemusta käytetään entistä enemmän hyväksi yhteisten ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Rakennemuutoskeskustelu ja kaavailut urheilun yhteisten palveluorganisaatioiden luomiseksi sekä siirtyminen tulosohjattuun määrärahojen jakoon ovat osaltaan työstäneet keskusjäljestön toimihenkilöitä. Vuoden alussa perustettiin urheilun oikeusturvalautakunta, joka toimii urheilun ylimpänä valituselimenä. Sen perustamiseen vaikutti mm. Suomen liittyminen Euroopan Neuvostoon ja siinä yhteydessä allekiljoitettuun kansalaisten oikeuksia takaa vaan asiakiljaan. Oikeusturvalautakunta on puolueeton, mutta urheilun sisäinen elin. Oikeusturvalautakunnan perustaminen johti myös toiminta- ja muiden sääntöjen tarkistukseen. SVULn oma säännöstö muutettiin kaikilta osin juhlavuoden aikana. 8 9

12 Kenttätoiminnan kehittäminen SVUL:n kenttätoiminnan kehittäminen muokkaa alueellista toimintatapaa parhaalla mahdollisella tavalla seuroja ja lajeja palvelevaksi. Asiakkaiden tarpeet tutkittiin seurakyselyllä, johon osallistui 43 seuraa ympäri maan, sekä piirijaostokyselyllä, johon vastasi 5 jaoston puheenjohtajaa. Tämän lisäksi lajiliitot laativat aluetoimintastrategiansa. Selvitykset kertoivat seurojen odottavan tukea ensisijaisesti lajiliitolta tai lajien alueellisilta yksiköiltä. Seurat ja jaostojen puheenjohtajat kaipaavat kentälle tuekseen lajikohtaisia päätoimisia työntekijöitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiin piirien ja liittojen sekä piirien keskinäistä yhteistyötä. Toimintatapana oli saattaa tahot yhdessä suunnittelemaan, miten ne voisivat vastata alueillaan oleviin odotuksiin. Liittojen ja piirien johto päätti tapaamisessaan tuesta lajien alueellisille toimintatavoille ja ratkaisumalleille ja sopi yhteisistä toimista päätoimisten lajipäälliköiden palkkaamiseksi maakuntiin. Pohjois-Suomessa edettiin jo pitkälle Pisimmälle yhteistyöhankkeissa etenivät Kainuun, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan piirit. Ne laativat Pohjois-Suomen urheilun strategian ja vapauttivat yhteistyöllä voimavaroja päätoimisten lajipäälliköiden palkkaamiseen yhdessä liittojen kanssa. Vuoden 99 alusta lähtien piirit toimivat pääsääntöi- sesti piiriparityöskentelyä soveltaen. Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteistyö käynnistyi hyvin. Piireillä on yhteinen näkemys urheilupalvelujen tuottamisesta piirien alueella. Yhteinen koulutusyksikkö aloitti toimintansa kesäkuun alussa. Koulutusyhteistyötä on lisäksi ollut Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Suur-Savon ja Etelä-Karjalan piireillä sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen piireillä. Lajien ja piirien yhteistapaamisia pidettiin myös Lounaisella alueella (Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi), Itä Suomessa (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Suur-Savo) sekä Läntisellä alueella (Etelä Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi). Kenttätoimintaa vahvistettiin vuoden aikana 0 uudella päätoimisella lajin aluepäälliköllä. Heidän palkkauksesta vastaavat pääasiassa liitot ja piirit yhdessä. SVUL:n kunniajäsenet KUNNIAPUHEENJOHTAJAT Ivar Wilskman (94-93) Jukka Rangell (954-98) Erkki Kivelä ( ) Viestintä Myönnetyt SVUl:n ansiomerkit SVULn viestintä on suuntautunut jäsenjärjestöjen viestintäpalvelujen kehittämiseen ja urheilun edunvalvontaan liittyvään tiedottamiseen. Vauhdikkaan kehityksen aikana myös yhteydenpito tiedotusvälineiden kanssa on ollut hyvin tiivistä. Viestinnän kehittämisessä on tavoitteena SVUL-järjestön ja erityisesti liittojen tuloksenteon tukeminen. Liittojen päätoimisten tiedottajien ryhmä on toiminut aktiivisesti kehitystyön testaajana. Viestintäpalvelujen osalta on vuoden aikana selvitetty liittojen tarpeita ja näkemyksiä koko SVULn ja liiton oman viestinnän kannalta. Vuoden lopulla valmistuneen raportin pohjalta työtä jatketaan konkreettisin toimenpitein. Julkaisutoiminta on jatkunut aikaisemmilla linjoilla pyrkien kuitenkin entistä taloudellisempiin ratkaisuihin. Tiedottamiskoulutuksen ja käytännön tiedottamisen avuksi suunnitellun seuratiedottajan KUNNIAJÄSEN ET Orvo Anttila, Bore Bergman, Harri Eljanko, Lempi Hartikka, Paavo Honkajuuri, Impi Jokinen, Irja Kleemola, Elna Kopponen, Hannu Koskivuori, Ukko Könn i, Olavi Lehtisalo, Matti Lähdesmäki, Aino Manninen, Liisa Mattila Ku nniajäsenmerkki 8 SVUL-kunn iaki lpi SVUL-kilpi Kultainen ansiomerkki I I Hopeinen ansiomerkki Tunnustusmerkki Kultainen plaketti I I Hopeinen plaketti T unnustusplaketti Kultavii ri II 9 Hopeaviiri Tunnustusviiri oppaan käsikirjoitus saatiin valmiiksi ja teos ilmestyy vuoden 99 keväällä. Suomalaisen urheilun järjestörakenne ja sen muutostarpeet ovat olleet vuoden aikana julkisen keskustelun aiheena. Opetusministeriö, SVUL, CIF ja SPL teettivät Suomen Gallup Oy:llä erittäin laajan mielipidetutkimuksen, joka selvitti suomalaisten kuntoilu-, liikunta- ja urheilulajien harrastamista. Samassa yhteydessä valmistui myös viime vuosien suomalaista huippu-urheilumenestystä käsitellyt selvitys. SVULn kannalta myönteisten tulosten julkaiseminen vilkastutti entisestään urheilujärjestöjen tuloksista ja niiden määrittämisestä käytyä keskustelua. SVULn ja YLE:n yhteistyössä on heijastunut vuonna 993 tapahtuva television kanavauudistus. Eri yksiköiden kesken on kaavailtu toimintamalleja monipuolisen urheilu-ja liikuntaohjelmiston tuottamiseksi tulevina vuosina. Oukari, Reino Mikkelä, Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen, Pentti Pihlakoski, Kosti Rasinperä, Lauri Reinikainen, Jorma Räisänen, Hel ka Ristolainen, Esko Sarvikas, Heikki Savolainen, LeoTurunen, Jukka Uunila, Mirjam Viippola ja Matti Virtanen Talous 99 Keskusjärje tön päättyneen tilivuoden talou arvio oli laadittu var inaisen toiminnan osalta ku tannussäästöjen ja hallinnon palveluiden elinkustannusten nousua vastaavien taksakorotusten pohjalta. Tavoitteena oli edellisvuotta huomattavasti pienempi varsinaisen toiminnan kulujäärnä markkaa. Tilinpäätöksen varsinaisen toiminnan kulujäärnäksi muodostui markkaa, mikä ylittää budjettitavoitteen markalla. Kulujäämän osalta on kuitenkin huomioitava, että valtionavustuksiin on kirjattu mark- Rahoituslaskelma VUOSITUOTOT Rahoituslulos ennen varauksia VA IHTO-OMAISUUS Varaston muutos KÄ YTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET ME OT j eriksen kiinteistö Koneet ja kalusto ATK-ohjelmat ja muut pitkävaik. menot Osakkeet ja osuudet MUUT PITKÄAIKAISET SIJ OITUKSET Keskeneräiset rakennukset Osakkeet ja osuudet SALDO VlERAS PÄÄOMA Lyhytaikaisen lisäys Pitkäaikaisen lisäys VARAUKSET Varausten muutos OMA PÄÄOMA Verojen kirjaus SALDO RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS kaa suoraan varsinaiseen toimintaan liittyviä avustuksia. Lisäksi Nuori Suomi -ohjelmaan kirjattiin markan tulon iino seuraavalle vuodelle. ämä huomioiden todellinen kulujäämän toteuma on markkaa (00, %). Liike-ja sijoitustoiminnan osalta SVUL:n toiminnot ovat muun talouselämän tavoin vallitsevan talouslaman puristuksessa. Selvimmin tämä näkyy kiinteistö ijoitusten kohdalla sekä tiukentuneissa rahoitu järje telyi sä ja -ehdoissao SVUL:n liikeyksiköiden keskeisten omaisuusjärjeste- RAHOITUSOMAISUUS VUO DEN ALUSSA RAHOITUSOMAISUUS VUODEN LOPUSSA RAHOITUSOMAISUUDE MUUTOS Iyjen johdosta koko rahoitustoiminnan tulokseksi korkokulut huomioiden muodostui markkaa. SVUL:n valtiolta saamajärjestömääräraha vuonna 99 oli markkaa (+7, %). Tästä jaettiin jäsenjärjestöille toimintamäärärahana markkaa, jolloin keskusjärjestön käyttöön jäi markkaa (,88 % - v.90 4 %). Keskinäisinä avustuksina jaettiin markkaa. Tämän lisäksi valtiolta tuli markan määräraha jaettavaksi olympiavalmentajien palkkaukseen sekä keskusjärjestön käyttöön erillismäärärahoja markkaa kehjttämistoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja kuntayhteistyöhön Varsinaisen toiminnan, liike- ja sijoitustoiminnan sekä valtionavun osalta toiminnalliseksi tulokseksi (=rahoitustulos) muodostui markkaa, josta poistojen ja toiminta varauksen jälkeen jäi tilivuoden yijäämäksi markkaa. Ke ku järje tön palveluksessa oli tilivuoden päättyes ä 57 henkilöä, joista nuoriso- ja hui ppu-urheiluyksiköissä 7, kehittärnis- ja projektitehtävissä 4,5, tiedotuksen, liikuntapolitiikan ja kansainväli ten asioiden yksiköissä 4,5, talous- ja yleishallintotehtävissä 4 ja jäsenjärjestöille talouden ja hallinnon palveluita tuottavissa yksiköissä 37. Palkkasumma tilivuodelta oli markkaa ( + 3 %)

13 Tuloslaskelma VARSI AINE TOIMINTA YLEISTOIMI TA I ,8 KESKINÄISET AVUSTUKSET Avustukset erikoisliitoille ,00 HUIPPU-URHEILUN TUKIPALVELUT * ,70-80, , , , ,64 *** MUIDEN YHTEISÖJEN AVUSTUKSET , , KU TA YHTEISTYÖ * KEHITT ÄMISPAL VELUT * 46534, , , , , , , , , ,0 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ SIJOITUKSET SIJOITUSTOIMlNT A YHTEENSÄ *** , ,08-7 IlO 849, ,0 I , , , , , ,6 UORTE URHEILUOHJELMA * VOIMA VARAJ ÄRJESTELYT * ** LIIKUNTAPOLIITTI EN TOIMI TA TIEDOTUSTOIMINTA * JULKAISUTOIMINTA * KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ** YLEISHALLINTO PALVELUYKSIKÖT * * , , , , , , , ,9 6397, , , ,0-4007, , , , , , , , , ,0-7 35, , , , , , , , , , , , , , , ,69 VARAINHANKINTA VARAINHANKINTA YHTEENSÄ *** KORKOKULUT OMATOIMINE KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Toimintamäärärahat Olympiavalmentajamääräraha Muut valtionavustukset yhteensä Toimintamääräraha liitoille Toimintamääräraha piireille Valmentajamääräraha liitoille Olympiavalmentajamääräraha Koulutusohjaaja-avustus piireille Palautetut avustukset yhteensä YLEIS AVUSTUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TOrMINN ALLINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ POISTOT *** S VUL -90 -PROJEKTI , , 63094, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - II 46 69, ,00 - I , , , , ,08-0,60 OMAN VARSINAISEN TOIMINNAN KULUjÄÄMÄ , ,89 TILIKAUDEN TULOS Varausten lisäys YI ijäämä/al ijäämä , , , ,68 3

14 Tase Vastuut: VASTAAVAA RAHOITUSOMAISUUS Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksu t Siirtosaamiset Muut rahoitusvarat RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ VAIHTO-OMAISUUS Tavaravarastot VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET ME OT Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ , , ,7 54, , ,9 79 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset omista sitoumuksista muiden sitoumuksista Annetut pamit omista sitoumuksista Takaukset muiden sitoumuksista Alkaneet eläkevastuut Leasingvastuut Helsingissä 7. maaliskuuta 99 Juhka Uunila Heino A vihainen Klaus Ketola Kalevi Salokangas Keijo Ketonen Keijo K Kulha Maljo Raivio nmari Ylä-Autio , , , ,00 Osmo Niemelä Amevi Lassila AHa Flöjt Pekka KaTe Matti Kivinen Niilo Lehto Tarja Palonen Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kiijanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kenomus. MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEE SÄ , , , ,50 Helsingissä 3. huhtikuuta 99 Kari Miettinen, KHT Anneli Lindroos, KHT VASTAAVAA YHTEE SÄ , , VASTATTAVAA VERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Ennakkomaksu t Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET OMA PÄÄOMA Rakennusrahasto Edellisten tilikausien alijäämä Verot 989 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Tilintarkastuskertomus Olemme tarkastaneet Suomen ValtakuJIDan Urheiluliitto SVUL ry.:n tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallijidon tilivuodelta 99 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Olemme tarkastaneet myö yhdistyksen kirjanpitoon yhdistetyt SVUL:n Squashhallien, Retkeilyhotelli Jeriksen ja Suomen Urheilulehden kirjanpidot erillisine tilinpäätöksineen. Tilikauden jatkuvan tarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Salmi, Virkkunen & Helenius Oy. Tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää ,33 markkaa, on laadittu voimassaolevien säännösten mukaisesti. Yhdistyksen taloudellista asemaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sekä saarnisten että kiinteistöosakeomistuksen arvostukseen taseessa. Saadut valtionavustukset on tuloutettu päätösten mukaisesti. Määrärahat liitoille ja piireille on maksettu päätösten mukaisesti. OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEE SÄ , , , , Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja että liittohallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisilie myönnetään vastuuvapaus. Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 99. Kari Miettinen, KHT Anneli Lindroos, KHT 4 5

15 SVUL-talon toiminta ja talous 99 SVUL:n edustukset eri yhteisöissä 99 SVUL-talossa on toimisto-ja kokoustilat jäsenliittojen ja keskusjärjestön käyttöön sekä niihin liittyen tilat talouden ja hallinnon oheispalvelujen tuottamiseen. Ko. oheispalveluita ovat taloushallimo, tietohallinto, käännös- ja myyntipalvelut, monistus ja paino, posti ja puhelinkeskus sekä vahtimestaritoiminnot. Lisäksi talosta on noin kahden kerroksen verran järjestön ulkopuolisten vuokralaisten käytössä. Talon toimivuutta on ylläpidetty norrnaaleilla vuosikorjaus- ja huolto toimilla. Vuoden aikana on kiinnitetty huomiota talon hoitokustannuksiin. Toimivuoden tulos eli hoitokate oli markkaa. SVUL:n toimihenkilöt 99 Aalto Ari Anttila Riitta Ahonen Kaija Blomqvist Leena Ek Anu Ekman Kerstin Haapanen jari Hankimo Pekka Harjuoja Mika Helasjoki Harri Holopainen T euvo Honkaharju Marko Honkala Irma Honkanen Aino Huhta Reino Innanen Maija jäntti Sari järvelä Aaro Kaartinen Marita Kahakorpi Heikki Kalin Eija Kangas Kea Kareinen Pirjo Karvinen jukka Klemi Toini Koivurinta Hannu Koljonen Kirsti Kormu Ismo Kukkonen Irja Lindahl Marga Lindberg Roger Lukula jussi Luoto Aune Martin Karin Tiedotuspäällikkö Kassanhoitaja Myyntipalvelun hoitaja Pääkirjanpitäjä Puhelinvaihteen hoitaja Yhteysjohtaja Projektipäällikkö Päävahtimestari Atk-kouluttaja Kokousvahtimestari Talousjohtaja Postittaja Kirjanpitäjä Kirjanpitäjä Huoltomestari Projektipäällikkö Puhelinvaihteen hoitaja Osastonjohtaja Osastosihteeri Talouspäällikkö Koulutussihteeri Sihteeri harjoittelija Yhteyssihteeri Koulutussuunnittelija Kirjanpitäj;i Postittaja Kirjanpitäjä Myyntipalvelun esimies Kirjanpitäjä Osastosihteeri Offsetpainaja Offsetpainaja Kirjanpitäjä Kielenkääntäjä äitiyslomalla Virkavapaalla Moilanen Kristiina Niemi-Nikkola Kari Nio Helena Nygård Marko Oksanen Mauri Paavilainen Linnea Pajuranta Aira Palo Lassi Peitsaho Tarja Pekkala jukka Piippo Maritta Pulli Elina Maarit Raita Sirpa Ruokolainen Marja Ryti Maija Räsänen Niina Saarnio Eija Salmi Anna Sneitz Heide Stenvall Christine Suomalainen Seppo Suontakanen Mika Tarvainen Kirsi Thusberg Ritva Toropainen Raija Vikki Aulis Virta Lotta Vähä-Ruona jouko Vähätaio Pekka Värri Kyösti Wall ström Markus Örså Vuokko Österlund Raili Laskuttaja Koulutussuunnittelija Pääkassanhoitaja Nuorisourh. toimistotyö Pääsihteeri Painoapulainen Kirjanpitäjä Tiedottaja ATK-tukihenkilö Valmennuspäällikkö Myyntipalvelun hoitaja Projektisihteeri Puhelinvaihteen hoitaja Offsetpainaja Kirjanpitäjä Postituksen hoitaja Kirjanpitäjä Kielenkääntäjä Postittaja Toimistosihteeri Tietohallintopäällikkö Postitusapulainen Sihteeri Sihteeri Palkkakirjanpitäjä Ajomestari Sihteeriharjoittelija Painon esimies Nuorisopäällikkö Kehityspäällikkö Postittaja Kassanhoitaja Tekstinkäsittelijä JÄÄKENTI ÄSÄÄ TIÖ - edustajiston jäsen jukka Uunila - hallituksen jäsen jane Erkko, Frank Moberg KANSALAISJÄRJESTÖJEN RAITIIUSTOIMIKUNNAN KESKUSLIITIO - edustaja Pekka Vähätaio ANTIDOPING-TOIMI KUNTA - jäsen jukka Pekkala - varajäsen Osmo Niemelä KISAKALLIOSÄÄ TIÖ - valtuuskunnan jäsen Hilkka Hakola, Antti Heinonen, jorma Huhtanen, Brita Ikävalko, Kirsti Ingervo, Anna Maija Kivimäki, Sinikka Koskinen, Doris Laine, Arnevi Lassila, Pirkko Luostarinen, Kyllikki Maaninen, Heikki Niininen, Pirkko Näkki, Anssi Rauramo, Leila Rautalahti, Eine Rauttola, Helka Ristolainen, Aune Sastamala, Eila Stenbäck, Lilian Vaarna, Otso Vilhunen - johtokunnan jäsen Pirjo Björk, Anna-Liisa Kainulainen, Juha Sipilä, Osmo Niemelä, Tellervo Penttilä ALFRED KORDELININ YLEISEN EDISTYS-JA SIVISTYSRAHASTON URHEILUN TUKI RAHASTO - hoitokunnan jäsen Osmo Niemelä, Mauri Oksanen LIIKUNNAN JA KANSAN TERVEYDEN EDISTÄMISKESKUS - valtuuskunnan jäsen Paavo Pekkanen LIIKUNTALÄÄKETIETEEN JA TESTAUSTOIMINNAN EDIST ÄMISYHDISTYS - hallituksen jäsen, varajäsen jukka Pekkala OTANIEMEN URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunnan jäsen Olavi Lehtisalo, varajäsen Eero Vettenranta, Leena Jääskeläinen, varajäsen Tellervo Haapaniemi Koskinen, Aulis Potinkara, varajäsen Antti Lanamäki, Seppo Martiskainen, varajäsen Eero Uotila, Heikki Kahakorpi, varajäsen Esko Eklund - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, varajäsen Olavi Lehtisalo, Pauli Vyyryläinen, varajäsen jouko Purontakanen POHJOIS- URHEILUN KALOTIIKESKUS SVUL:lla ei ole varsinaista edustajaa, mutta oikeus olla läsnä kokouksissa ilman äänioikeutta, yhteyshenkilö Aaro Järvelä GRETA JA VIKTOR SMEDSIN RAHASTOSÄÄ TIÖ - hallituksen puheenjohtaja Osmo Niemelä, varajäsen Mauri Oksanen - hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Palonen, varajäsen Teuvo Holopainen STADION-SÄÄTiÖ - edustajiston jäsen Nils Hagman, Tapani Ilkka, Pentti Karvonen, Mauri Oksanen, jukka Uunila - hallituksen jäsen Jouko Purontakanen NYRKKEILYSÄÄTIÖ - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen OLYMPIAYHDISTYS - valtuuskunnan jäsen Jukka Uunila, puheenjohtaja, Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen, Mauri Oksanen, Aila Flöjt, Anna-Maija Kivimäki, Juha Mieto, Pertti Karppinen - hallituksen jäsen Mauri Oksanen, juha Mieto RETKEILYMAJAJÄRJESTÖ - edustajiston jäsen Seija Toivonen, varajäsen Heikki Kahakorpi - hallituksen jäsen Ari J. Aalto UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLlITIO - hallituksen jäsen Ilkka Lantto, varajäsen Aaro järvelä URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ - hallintoneuvoston puheenjohtaja Osmo Niemelä, varajäsen Kalevi Suortti - hallituksen puheenjohtaja Keijo K. Kulha - hallituksen jäsen Erkki Helenius (k ) - Suomen urheilun keskusarkiston johtokunnan jäsen Erkki Helenius ja Martti Noponen - Urheilun yleisarkiston toimikunnan puheenjohtaja Erkki Helenius, jäsen Martti Noponen URHEILUOPISTO - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Pekkanen - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen Sampsa Ahokas, Heino Avikainen, Paul Blomqvist, Hilkka Hakola, Yrjö Kokko, Olavi Kyllönen, Timo Santalainen, Harri Syväsalmi - hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila - hallituksen jäsen Teemu Hiltunen, Mauri Oksanen, Raimo Taivalkoski, Kalevi Tuominen - opiston johtokunta = hallitus ja opiston rehtori Tapani Ilkka TÖÖLÖN URHEILUTALOSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus - hallituksen puheenjohtaja Osmo Niemelä - hallituksen jäsen Esko Eklund, Erkki Helenius, Kai Hagelberg, Lauri Kärävä, Mikko Leppänen, Kimmo Varjovaara - hallituksen varalla Nils Hagman, Panu Haapala, Jaakko Holopainen - hallituksen sihteeri Heikki Kahakorpi URHEILU LÄÄKETIETEEN SÄÄTiÖ - hallituksen puheenjohtaja Antti Ahlström, varajäsen Heikki Rusko - hallituksen jäsen jukka Viitasalo, varajäsen Aaro Järvelä URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTiÖN HELSINGIN URHEILULÄÄKÄRIASEMA - johtokunnan jäsen Osmo Niemelä - johtokunnan varajäsen Jukka Pekkala VALTION URHEILUNEUVOSTO (elokuu 99-) - jäsen Mauri Oksanen VALTION LIIKUNTANEUVOSTO ( ) - jäsen Mauri Oksanen VALTION LIIKUNTATIETEELLINEN NEUVOSTO (-elokuu 99) - jäsen Jorma Savola VARALAN SÄÄTiÖ - hallituksen jäsen Orvo Anttila, Erkki Frick VUOKA TIN SÄÄTiÖ - edustajiston jäsen Jorma Helen varajäsen Heikki Hovi, Aila Flöjt, varajäsen Erkki Hulkkonen, Pentti Pihlakoski, varajäsen Lauri Reinikainen, Pekka Räihä, varajäsen Osmo Rantala - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, Matti Virtanen URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus - hallituksen puheenjohtaja Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Klaus Ketola, Paul Blomqvist, Mikko Leppänen, Jorma Varis, Kimmo Varjovaara, Teuvo Holopainen, Panu Haapala URHEILUSÄÄTIÖN ALAISTEN LIIKETOIMINTA YKSIKÖiDEN HALLITUKSET SVULN HUIPPUPAIKAT OY, APUTOIMINIMI KASURILA OY - Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Klaus Ketola, Paavo Pekkanen, Ilkka Suutarinen VUOKA TINRINTEET OY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Matti Jylhänlehto ISOSYÖTEOY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Kalle Hirvisalo KIVESV AARAN HIIHTOKESKUS OY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Kalle Hirvisalo TAHKONRINTEETOY Teuvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Pekka Kuusela POLLOGOY Mikko Leppänen pj, Teuvo Holopainen, jorma Varis, Pekka Vasala BINGO HALLIEN OY Teuvo Holopainen pj, Jyrki Santala, Eero Korkeaniemi, Eero Timonen, Pekka Vasala URHEILUMEDIA OY Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Pekka Vasala FINNAV COMPANIES LTD Teuvo Holopainen pj, Pekka Vasala TELE-SPORT OY T euvo Holopainen pj, Pertti Karvinen, Harri Johannesdahl, Risto Nieminen, Seppo Suomalainen KIINTEISTÖ OY JERISjÄRVI Paavo Pekkanen pj., T euvo Holopainen, Mikko Leppänen, Osmo Niemelä, Pentti jänkälä jerisjärven HUOLTO OY Osmo Niemelä pj, Teuvo Holopainen, jaakko Rantakokko, Matti Myllykangas, Jouko Pihlanen LIPPUPALVELU OY T euvo Holopainen pj. Jouko Purontakanen, Jukka-Pekka Vuorinen, Timo Hakala, Juhani Salmenkylä KIINTEISTÖ OY ESPOONPORTII Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Klaus Ketola 6 7

16 Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa Suomen Moottoriliitto Federation Intemationale Motorcyclisten FIM urheilukomitea CCP juhani Halme urheilukomitea CTE Timo Katajamäki tekninen komitea Suomen Aikidoliitto naisten hiihtokomitea Leena CT Alexander Sorento European Aikido Federation jääskeläinen urheilu komitea CCR Alexander hallitus Kai Perttula freestylehiihtokomitea Erkki Sorento juridinen komissio Kai Perttula Katajamäki yhdistetyn komitea Esa Klinga Suomen Moottoriveneliitto Suomen Amerikkalaisen mäkihypyn sääntökomitea Kalevi Union Intemationale Motonautique Jalkapallon liitto Männys UIM European Football League mäkituomari ja TA-komitea Kalevi tekninen komitea Peter lindholm hallitus Risto Luostarinen Männys offshore 3-komitea Enzio Raninen erotuomarijaoston pj. Risto alppilajien kongressi Pertti offshore-komitea Enzio Raninen Luostarinen Pirskanen urheilukomitea jorma Salomaa hallitus juha-pekka Sarlio mäkihypyn valmennus ja välineet nuorisojaoston pj. Pauli Anttila komitea Matti Pulli Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun lääketieteellinen jaosto jarmo mäki komitea Matti Pulli liitto Karpakka alppilajien kalenterikomitea Unto Union Intemationale de Pentathlon European American Football Silvennoinen Modeme et Biathlon UIPMB Officials Association lääketieteellinen komitea Tapio verificateur E. J. Toivanen varapuheenjohtaja juha-mikko Videman Hämäläinen mäkihyppykomitean Suomen Nyrkkeilyliitto asiantuntijajäsen Pentti Värälä European Amateur Boxing Suomen Ampujainliitto Association EABA Nordic Shooting Region Suomen Jousiampujain liitto sääntökomitea Tauno Salminen puheenjohtaja Matti Haapalinna Intemational Armbrust Union IAU toimeenpanokomitea Tauno pääsihteeri juha Tikkanen tekninen komitea Raimo Leivo Salminen International Shooting Union UIT pistoolijaosto Markku Nöyränen Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Painiliitto European Shooting Federation ESC Internationallce Hockey Federation Internationale de Lutte lehdistöjaosto Matti Erkkilä Federation IHF amateur FILA haulikkojaosto Risto Peltonen naisten jääkiekkokomitea Urpo lääkärikomitea Kauko Huikuri kiväärijaosto Matti Seppänen Helkovaara rahaneuvosto Kai Hietarinta Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampumahiihtoliitto talouskomitea Kai Hietarinta European Weightlifting Federation Union Intemationale de dopingkomitea juha Kataja EWF Pentathlon Modeme et Biathlon valmentajakomitea Rauno Korpi varapuheenjohtaja Mikko Kuntola UIPMB urheilukomitea Kalervo Kummola Nordiska Tyngdlyftnings Förbundet hallitus jorma Helen juniorikomitea jukka-pekka hallitus Pekka Kare tekninen komitea Heikki Hovi Vuorinen Suomen Purjehtijaliitto Suomen Autourheilijoiden liitto Suomen Koripalloli~tto International Yacht Racing Union Federation Intemationale du Sport Intemational Basketball Federation IYRU Automobile FISA sääntökomitea Pyry-Matti Vasama pj Peter Tallberg rallivaliokunta Simo R Lampinen Euroopan sääntökomitea Oiva Y outh Sailing Committee Gustav kalenterivaliokunta jarmo Virtanen Dahlberg Mahonen Racing Rules Committee Frederik teknillinen valiokunta jaakko Suomen Kuntourheiluliitto Ehrström Markkula International Council of Sports Measurement Committee Bengt offroad-valiokunta Matti Päivärinta Science and Physical Education Gustafsson Federation Intemationale ICSSPE Centreboard Boat Committee de l'automobile FIA pääsihteeri Sport and Leisure Bettina Lemström hallitus Kari Sohlberg Committee jorma Savola Class Policy and Organization European Federation of Radio- T rim and Fitness Sport Association Committee Rafael Wolontis operated Model Automobiles TAFISA International Europe Class pienoisautoilu vlk. pj. Ilkka Mannio Suomen edustaja jorma Savola Association puheenjohtaja Gustav Dahlberg Suomen Golfliitto Suomen Käsipalloliitto International 470 Class Association World Golf Association Intemational Handball Federation pääsihteeri Georg Tallberg hallitus Erkki Leppävuori lehtori Heikki Tuominen International Handicap Sailing European Golf Association tilintarkastaja Henrik Vaenerberg Committee hallitus Erkki Leppävuori hallitus Raimo Aromaa statusvaliokunta Erkki Leppävuori Suomen Lentopalloliitto General Association of tekninen valiokunta Silja johansson Federation Intemationale de Intemational Sports Federation Volleyball hallitus Peter Tallberg Suomen Hiihtoliitto pelisääntövaliokunta Kainu Offshore Racing Council ORC Intemational Ski Federation Mikkola Intemational Measurement hallitus Paavo Autio talousvaliokunta Rune Nylander Committee Pekka Lopmeri hiihdon maailmancupkomitea Confederation Europeenne de Level Rating Committee Eivind Paavo M. Petäjä Volleyball Still kilpailukelpoisuuskomitea Paavo Promotion Comission Timo Special Regulations Committee M. Petäjä Santalainen Antti Wahlström maastohiihtokomitea Paavo M. Skandinaviska Seglarförbundet Petäjä Suomen Liitokiekkoliitto hallitus Rafael Wolontis kuntohiihtokomitea Väinö World Flying Disc Federation Eskelinen hallitus Seppo Nieminen Suomen Pöytätennisliitto nopeuslaskukomitea Kalevi ultimate-valiokunta j uha jalovaara Intemational Table Tennis Häkkinen kiekkogolf-valiokunta Mikko Federation ITTF Laakso välinekomitea Asko Kilpi sääntövaliokunta Matti Kolppanen European Table Tennis Union ETTU lehdistökomitea Esko Heikkinen Suomen Ringetteliitto Intemational Ringette Federation IRF hallituksen pj. Antti Simola Suomen Soutuliitto Federation Intemationale des Societes d'aviron FISA Chairman of the Pleasure Rowing Committee Bo Gammals Suomen Squashliitto Intemational Squash Rackets Federation ISRF naiskomitea Sari Ahlblad Suomen Sulkapalloliitto Intemational Badmington Federation IBF hallitus Tuomo Tennilä Suomen Suunnistusliitto Intemational Orienteering Federation OF hallituksen vpj. Kalevi Tarvainen karttakomitea jorma Ake hiihtosuunnistusvaliokunta Veli- Markku Korteniemi maailmancup-työryhmä Lasse Niemelä tekninen komitea Tuomo Peltola hiihtosuunnistusvaliokunta Matti Salmenkylä Nordiskt Orienteringsråd sihteeri Heikki Tilander Suomen Tanssiurheiluliitto Pohjoismaiden Tanssiurheiluliitto hallitus Topi Piela Suomen Tennisliitto European Tennis Association veteraanik,omitea Erik Berner naiskomitea Laila Malinen Suomen Uimaliitto Federation Intemationale de Natation Amateur FINA Masters Committee Birger Kivelä ligue Europeenne de Natation LEN Masters Committee Birger Kivelä Syncronised Swimming Commjttee Ulla Lucenius Nordiska Simförbundet hallitus Kurt Mikkola Suomen Urheiluliitto Intemational Amateur Athletic Federation IAAF hallitus Carl-Olaf Homen tekninen valiokunta Tapani Ilkka kävelykomitea Väinö Kangaspunta lääketieteellinen valiokunta Pekka Peltokallio sovittelulautakunta Lauri Tarasti European Athletic Association hallituksen pj. Carl-Olaf Homen Suomen Urheilusukeltajain liitto Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques CMAS College of Instructions Comission jouko Laitinen Suomen Vesihiihtoliitto International Water Ski Federation kilpailukomitea Sirpa Mikkonen Jäsenliittojen määrän kasvu VUOSI JÄSENLlITTOjA SEUROJA JÄSENIÄ II Suomen Metsästäjäliiton jäsenmäärä Liittymisvuosi Seurojen jäsenistön sukupuolijakauma Naiset 40,5 % Jäsenliitto Urheilu-, Voimistelu-, Hiihto-, Paini-, Pyöräily-, Pesäpallo-, Poikaur heiluliitto Painonnosto-, Nyrkkeilyliitto jääkiekkoliitto Uimaliitto Suunnistusliitto Koripallo-, Luistelu-, Miekkaluliitto Naisten liikuntakasvatusliitto Käsipalloliitto Taitoluistelu-, Kuntourheilu-, Lentopalloliitto Ratsastajain-, Soutu-, T ennis-, Ampujain-, Golf-, Kanootti-, Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Pöytätennis-, judo-, Sulkapallo-, Moottor iliitto Purjehtijaliitto Moottorivene-, Vesihiihtoliitto Rugby- ja Salamapalloliitto (eronnut 990), Ampumahiihtoliitto Kävelyurheiluliitto Maahockeyliitto (erotettu 983) Squash-, Urheilukalastajain liitto Autourheilijoiden liitto Metsästäjäliitto Tanssiur heiluliitto Karateliitto jousiampujain liitto Baseball- ja Softball-, Tae Kwon Do -liitto Hockeyliitto Aikido-, Amerikkalaisen jalkapallon, Ratagolf Ringetteliitto Biljardiliitto Petanqueliitto, Valjakkourheilijoiden liitto liitokiekkoliitto Miehet 59,5 % Seurojen jäsenistön ikäjakauma Alle 5v 4,6 % Yli 5v 57,4 % 8 9

17 SVUL:n jäsenliitttojen seura- ja jäsen määrät, määrärahat Jäsenliitto Seuroja Jäseniä Perusmäärä- Vauhditusraha 99 määräraha SVUL:n seurojen henkilöjäsenmäärän kehitys Piirien jäsenmäärät 99 Piiri MIEHET alle 5-v. Yli 5-v. NAISET alle S-v yli S-v Yhteensä Seuroja Piirien määrärahat 99 Piiri Perusmääräraha 99 Vauhditusmääräraha Aikidoliitto Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto 3 Ampujainliitto 97 Ampumahiihtoliitto 03 Autourheilijoiden liitto 8 Baseball- ja Softball-liitto 4 Biljardiliitto 6 Golfliitto 53 Hiihtoliitto 780 Hockeyliitto 5 Jousiampujainliitto 69 Judoliitto 96 Jääkiekkoliitto 463 Kanoottiliitto 69 Karateliitto 8 Koripalloliitto 78 Kuntourheiluliitto 956 Käsipalloliitto 46 Kävelyurheiluliitto 46 Lentopalloliitto 736 Liitokiekkoliitto (* Luisteluliitto 4 Metsästäjäliitto 7 Miekkailuliitto 5 Moottoriliitto 64 Moottoriveneliitto 06 Naisten Liikuntakasvatusl. 367 Nykyaikaisen 5-ottelun liitto 3 Nyrkkeilyliitto 60 Painiliitto 85 Painonnostoliitto 33 Pesäpalloliitto 33 Petanqueliitto 5 Purjehtijaliitto 5 Pyöräilyliitto 66 Pöytätennisliitto 80 Ratagolfliitto 5 Ratsastajainliitto Ringetteliitto 43 Soutuliitto 5 Squashliitto 89 Sulkapallol iitto 4 Suunnistusliitto 49 Tae kwon do -liitto 39 Taitoluisteluliitto 5 Tanssiurheiluliitto 69 Tennisliitto 346 Uimaliitto 6 Urheiluliitto 696 Urheilusukeltajain liitto 8 Valjakkourheilijoiden liitto Vesihiihtoliitto 7 Voimisteluliitto l"- I"- M '" SVUL:n seuralukumäärän kehitys <Xl M I"- M ;; - ~ - "- <Xl "- <Xl -.D IJ) 0 "- 0 -.D - '" 0 -,--- M, D '" -.D ;; '" - <Xl - 0 '" <Xl IJ).--- I"- <Xl <Xl M '" M.--- IJ).--- M - M "- """ IJ) """ '" """ '" """.--- """ <Xl 0 """ Etelä-Karjala 508 Etelä-Pohjanmaa 096 Helsinki 5586 Häme 738 Kainuu 4030 Keski-Pohjanmaa 7840 Keski-Suomi 9475 Kymenlaakso 6 86 Lahti 9097 Lappi 5357 Länsi-Pohja 4 68 Pohjois-Karjala 6 34 Pohjois-Pohjanmaa 4 Pohjois-Savo 9 77 Satakunta Suur-Savo Uusimaa 3 30 Varsinais-Suomi Seurojen jakauma jäsenmäärän mukaan ,4 % II ,5 % Etelä-Karjala 5053 Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa 550 Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi 8070 Pohjoiset piirit (Kainuu, Lappi, Länsi-Pohja ja Pohjois-Pohjanmaa) -0 8,0 % , % yli 000 jäsentä 4, % SNLL ja Voimisteluliitto Mailapeliliitot (tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis) *) Liitokiekkoliitto hyväksyttiin jäseneksi kesällä

18 SILJALLA ON NYT ITÄMEREN UUSIN JA UPEIN LAIvASTO! [Dyt konnottoo lähteä risteilylle Siljollo. Itämeren loistoristeilijät Silja Serenade ja Silja Symphony tarjoavat ainutlaatuiset puitteet risteilylle Helsingistä Tukholmaan. Promenade kävelykatu sykkii mahdollisuuksia; katukahviloita, ravintoloita, kauppoja ja pubeja. Vesi paratiisi Sunflower Oasis. Kansainvälinen tanssi- ja showravintola Atlantis Palace. Lastenmaailma Siljaland. Loistristeilijöillä matkustat nauttien. o urun uudet loivot Silja Festival ja Silja Karneval ovat Itämeren uusimmat ja rennoimmat menomestat. Armotonta menoa Dancing Palacessa. Turun saariston parhaat näköalat Panorama Barissa. Buffet Verandassa Itämeren monipuolisin voileipäpöytä ja Tax Free Market on Itämeren suurin taxfreemyymälä. Casino Bar on pelihimoisen paratiisi. Yhtä juhlaa Turusta Tukholmaan. CI elsi n gistä T rovem ii n deen pääset nopeimmin ja mukavimmin Finnjetillä. Ainoa meritie suoraan keskelle Eurooppaa.

19 JUOKSE, HIIHDÄ, PALLOlLE, LIIKU, URHEILE!. Vauhtia, voimaa, liikettä... tsemppiä elämään tuo urheilu. Nuoriso kisaa. Pohjola tukee ja vakuuttaa.., - POlijOIA-YHTIÖT POHJOLA. SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINFN IIMARJNEN

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J 110109 M 30 KM Nro Aika Sija J Brandt Robert HTL SM 306 51,43 1 Kotijärvi Antero KuLs SM 300 53,01 2 Isoviita Vesa PoPy SM 301 53,52 3 Suihkonen Jani HTL SM 309 54,31 4 Nurminen Jouni J 741 56,52 5 Siippu

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry. 1.4.-17 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Autio Mikko 91 95 186 2 Parkkamäki Jukka 89 90 179 3 Luomala Arto 94 84 178 4 Passi Mika 89 87 176 5 Kivelä

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg 1 Kirsi Koro VirtUrh 10,03 14.9.2013 Virrat 2 Anneli Oksanen LoimVoi 8,38 22.9.2013 Kauhajoki 3 Sirpa Tarvainen KauWi 7,36 14.9.2013 Virrat

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot