SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991"

Transkriptio

1 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!<'&.-...l MW liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat alle 5 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) U., -,uulllt.-ll :.~. ~...,; U

2 Parempiin tuloksiin muutosten kautta Laaj~liikuntatutkimus: SVUL ylivoimainen markkinajohtaja SISÄLTÖ " Muutosten kautta tuloksiin Suomalainen jäljestäytynyt urheiluliike on kokenut yli satavuotisen historiansa aikana monia muutoksia. Urheiluseurojen synty, keskusjäljestön perustaminen, useampien keskusjäljestöjen muodostaminen ja lajiliittorakenteen kehittyminen ovat muovanneet järjestelmämme vuosikymmeniksi nykytilanteeseen. Uskon, että meillä on mahdollisuus olla vaikuttamassa moniin vuosikymmeniin merkittävimpään kehitysvaiheeseen, jonka tuloksena liikuntatoimen rakenteet järkeistetään mielekkääseen ja ennenkaikkea urheilua palvelevaan malliin. Viime vuoden aikana saavutettiin SVULssa strategian eri osa-alueilla hyvin asetetut tavoitteet. Nuorisourheilussa SVUL:N AVAINTIEDOT jäsenliittoja jäsenpiirejä Urheiluseuroja Henkilöjäseniä Palkattu henkilöstö - hallinto - koulutus/valmennus - toimisto Keskushallinto j äsenpiirit jäsenliitot SVUL:n vuodelle 99 budjetoitu valtionapu j äsenjärjestöille jaetut avustukset Budjetti 99 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Radiokatu Helsinki puh. (90) 58 telekopio (90) telex 797 svul sf / Nuori Suomi -ohjelma jatkaa vahvaa etenemistään lajien voimakkaalla otteella niiden omissa seuroissa. Harrasteliikunnassa on lajiliittojen ja Kuntourheiluliiton yhteistyö synnyttänyt uusia toimintamuotoja ja tuonut tervetullutta lisää seurojen palvelutarjontaan. Huippu-urheilussa olemme pystyneet säilyttämään asemamme kiristyvässä kilpailussa. Hiihtolajien ja yleisurheilun MM-menestyksen rinnalle nousivat muun muassa moottoriurheilun hyvät saavutukset. Keväällä suoritetun jäsenjäljestöjen määrärahajaon perusteina olivat saavutetut tulokset huippu- ja nuorisourheilussa sekä harrasteliikunnassa. Tarkat ja perusteelliset selvitykset osoittivat eri alueiden laajapohjaisuuden. Pitkän prosessin tuloksena lajien kehitys ja tuloksellisuus voitiin selkeästi kuvata. Työ on hyvänä pohjana näillä näkymin ensi vuonna suoritettavaa vastaavaa arviointia varten. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys on vauhdittamassa urheilun muutospaineita. SVUl on omassa toiminnassaan pyrkinyt uudistuksiin eri tasoilla. Keskusjohdon tulosyksiköityrninen näkyi jo selvästi viime vuoden toiminnassa. Tulosyksiköiden johtoryhmissä liittojen edustajat varmistivat omien tavoitteidensa toteutumisen. Kenttätoiminnan kehittämisryhmä esitteli tuloksiaan joulukuun liittovaltuuston kokouksessa. Piirit ovat lisänneet yhteistyötään ja Pohjois Suomen mallin mukaisia kehityshankkeita käynnistyy eri puolella' Suomea. Jo nyt on pystytty lajeissa suuntaamaan lisää resursseja - jopa useita työntekijöitä - palvelemaan seura toimintaa. Vuoden aikana on liittohallituksessa käyty keskustelua myös luottamusjohdon roolista ja vaikutusmahdollisuuksista sekä -tavoista. Nykyiseen malliin kaivataan uudistuksia ja tehokkaampia toimintatapoja. Kuluvan vuoden aikana asiassa päästäneen konkreettisiin kehittämisesityksiin. Viime vuoden liikuntapoliittisia keskusteluja väritti vahvasti urheilun rakennemuutos. SVUL n jo syksystä 989 ajama hanke vakavien neuvottelujen käymisestä uuden urheilun yhteisen jäljestörakenteen luomiseksi Suomeen sai julkisuudessa huomattavaa tukea. Valitettavasti TUl on osoittautunut haluttomaksi käymään tuloksiin tähtääviä neuvotteluja asiasta. SVUl on johdonmukaisesti esittänyt tulevaisuuden rakennemalliksi kaikkien urheilun lajiliittojen ja muiden valtakunnallisten liikuntajä:ljestöjen yhteistä organisaatiota. Siihen voisivat kuulua myös aatteelliset urheilun keskusjärjestöt. l iitot päättäisivät yhdessä millaisia palveluja varren ne tarvitsisivat keskitetyn palveluorganisaation, joka varmasti olisi neljän keskusjäljestön yhteistä rakennetta kevyempi. Päällekkäisyyksien poistolla voitaisiin suunnata merkittävästi lisää resursseja lajija seuratoimintaan. l oppuvuodesta valmistuneet laajat liikuntaharrastuksen mielipidemittaukset sekä huippu-urheilun tulosselvitykset osoittivat SVULn seurojen ja liittojen markkinaosuuden suomalaisessa liikuntaelämässä. Osuutemme on kaikilla liikunnan osa-alueilla tulosten kannalta ratkaisevan suuri. Johtava rooli suomalaisen urheilutoiminnan toteuttamisessa edellyttää meiltä myös määrätietoista työtä liikunnan - ennen kaikkea eri lajien urheiluseurojen toimintaedellytysten kehittämisessä. Jukka Uunila SVULn puheenjohtaja Vain 0 prosenttia suomalaisista ei harrasta mitään liikuntaan, kuntoiluun tai urheiluun vivahtavaa. Suomalaisten liikunnanharrastaminen selvitettiin yksityiskohtia myöten opetusministeriön, Palloliiton, CIF:n ja SVULn teettämässä tutkimuksessa. Suomen Gallup haastatteli tutkimuksessa vuotiasta suomalaista. Samassa yhteydessä selvitettiin myös vastaajien perheiden alle 5-vuotiaiden lasten harrastuksia. Näytteen ainutlaatuinen laajuus antoi mahdollisuuden selvittää yleisen kuntoilu-, liikunta- ja urheiluharrastuksen lisäksi lajikohtaisia tietoja. Suomalaiset harrastavat eniten perusliikuntamuotoja: kävelylenkkeilyä, pyöräilyä, juoksulenkkeilyä, uintia ja hiihtoa. Suuriin määriin yltävät voimistelu, lentopallo, Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) 80% tennis ja sulkapallo. Lapsilla on omat suosikkinsa, ykkösenä jalkapallo, seuraavina yleisurheilu ja hiihto. Tehty selvitys osoitti urheiluseuratoiminnan merkittävän roolin liikuntaharrastuksessa. Organisoidusta urheilusta urheiluseuroilla, ja erityisesti SVULn seuroilla, on selvästi suurin markkinaosuus, mikä korostuu vie~ä kilpa- ja nuorisourheilussa. Liikunnanharrastajilta kysyttiin tutkimuksessa, mihin keskusjärjestöön kuuluvassa seurassa he urheilevat. Laaja otos antoi luotettavan c.. ja osin yllättävänkin - kuvan valtakunnallisten keskusjärjestöjen ja niiden ulkopuolisten järjestöjen osuuksista kunto-, kilpa- ja nuorisourheilussa vuotiaista seuroissa liikuntaa harrastavista SVULn seuroissa urheilee 6 prosenttia, TULn 3, Palloliiton 8, CIF:n yksi ja muiden 0 prosenttia. Ryhmään muut kuuluivat keskusjärj estöjen ulkopuoliset lajiliitot sekä epäviralliset yhteenliittymät. Neljän keskusjärj estön keskeinen jakauma oli: SVUl 78, TUl 6, SPl 0 ja CIF prosenttia. Alle 5-vuotiaiden keskuudessa SVULn osuus on vieläkin hallitsevampi. Seuroissa liikkuvista lapsista svullilaiseen toimintaan osallistui 68, tullilaiseen ja Palloliiton seuratoimintaan prosent - tia. CIF:n osuus oli vain yksi ja muiden 3 prosenttia. Keskusj ärj estöj en keskinäisessä verrailussa SVUl on selvä markkinajohtaja 78 prosentilla, seuraavina SPl 4 prosentilla TULn yltäessä vain 3 prosenttiin. Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat alle 5-vuotiaat keskusjärjestöittäin (%) 80% 70% -- 70% 60% -- 60% 50% 40% % % 30% % 0% -- 0% 0% 0% 0% 0% SVUL TUL SPL CIF MUU SVUL TUL SPL CIF MUU Kaikki seurat. (N= II 59) D Keskusjärjest. kuuluvat seurat (N= 008) Prosenttilukujen summa ylittää 00 %, koska liikuntaa voi harrastaa useamman tahon järjestämänä. Kuntoilu-, liikunta- ja urheilulajien harrastaminen Suomessa 99, Suomen Gallup Oy SVUL ylivoimainen markkinajohtaja... SVUL:nhallinto... SVUL:njäsenjärjestöt... 6 Järjestötoiminta Huippu-urheilun tukipalvelut... 8 Nuorisotoiminta Harrasteliikunta Kansainvälinen toiminta... 6 Kehittämistoiminta Liikuntapoliittinen toiminta... 8 Kuntayhteistyö Kenttätoiminnan kehittäminen. 0 SVUL:nkunniajäsenet Viestintä Talous Rahoituslaskelma... Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Svul-talon toiminta ja talous... 6 SVUL:n toimihenkilöt SVUL:n edustukset eri yhteisöissä... 7 Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa... 8 Jäsenliittojen määrän kasvu... 9 Seurojen jäsenistön ikä- ja sukupuolijakaumat SVUL:njäsenliittojen seura-ja jäsenmäärät, määrärahat Seurojen lukumäärän ja jäsenmäärän kehitys Piirien jäsenmäärät... 3 Piirien määrärahat Seurojen jakauma jäsenmäärän mukaan... 3

3 SVUL:n hallinto 99 loo'j~ Irtnlimurr~ ~ Kuntourheiluliitto (Panu Haapala, Pentti Hintsala Jäsenpiirit Varsinainen Henk.koht. Lisäjäsenet Varsinainen Henk.koht. Ih:n jäsen 9) (47 paikkaa) jäsen varajäsen (5) jäsen varajäsen Pertti Tuomala Antti Ristimäki Erkki Isoniemi Seija Mahlamäki-Kultanen Etelä-Karjala Uorma Räisänen, Unto Bryggare Björn Federley Magnus Ståhlberg PUHEENJOHTAJA JÄSENET Keijo K. Kulha Kalevi Salokangas Untamo Kuikka Ih:n vpj. 9) Tellervo Haapaniemi- Jukka Uunila Heino Avikainen Niilo Lehto Marjo Raivio Anneli Kangas Olavi Sintonen Tuulikki Siebenberg Koskinen Eila Mikola Aila Flöjt Tarja Palonen Käsipalloliitto Reijo Maunula Matti Vartia Etelä-Pohjanmaa Ilmari Ylä-Autio Lasse Vuorenmaa Hilkka Hakola Anna-Maija Kivimäki VARAPUHEENJOHTAJAT Panu Haapala Timo Santalainen Kävelyurheiluliitto Väinö Kangaspunta Pentti T arkkanen Leila Koskenranta Ulla Koistinen Leena Jääskeläinen Aune Sastamala Arnevi Lassila Tapani Ilkka Seija Toivonen Lentopalloliitto (Timo Santalainen, Kalevi Niskanen Seppo Virta Pertti Peltokangas Mauri Miettinen Hannu Sironen Osmo Niemelä Klaus Ketola Ih:n jäsen 9) Erkki Asiala Yrjö Perälä (Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen Keijo Ketonen Seppo Sammelvuo Kari-Pekka Tiitinen Terttu Karhumaa Mauri Volama Ih:n vpj. 9-93) Laura Jaakkola Jorma Räisänen Matti Kivinen Luisteluliitto Jussi Pajunen Erkki Ojala Helsinki Olavi Lehtisalo Lasse Nordblad Jaakko Numminen Aila Flöjt Metsästäjäliitto Heikki Korhonen Olavi Skog Reimo Uljas Kalevi Palosaari (Paavo Pekkanen, Miekkailuliitto Nils-Robert Sjöblom Tapio Lehikoinen Maija Rasimus Marja-Leena Komulainen Ih:n vpj. 9) Antero Oksanen Moottoriliitto Martti Huhtamäki Veli Penttinen Pauli Vyyryläinen Erkki Jääskeläinen Pentti Pihlakoski Tor Jungman ~. ~ liril rm. '-.- Wmmn:n. tm-'ll~~l J Moottoriveneliitto Viljo Härkönen Hannu Hillo Tuula Savijärvi Hilkka Murtoniemi Anssi Rauramo Antti Lehtinen Naisten Häme Erkki Frick Kalle Mäkelä Heikki Rusko Tapio Videman Liikuntakasvatusliitto Pirjo-Liisa Vilenius Jaana Linna-Laiho Kalevi T alikka Jussi Alppi Kari Sjöholm Matti Holopainen Puheenjohtaja Pertti T uomala Ulla Mikkola Päivi Koskela Mauno Koivula Erkki Pajumäki Lauri Tarasti Joel Juppi Nykyaikaisen Eero Ollila Aila Tamminen Tuomo Tuominen Kauko Palvaiin Varapuheenjohtajat Seppo Siirilä 5-ottelun liitto Arto Norovirta Kari Kaaja Kainuu Matti Virtanen Uolevi Eskelinen Pirkko Väänänen Hannu Ansas Pirjo-Liisa Vi lenius Nyrkkeilyliitto Taisto Leijamaa Leo Jokela Keski-Pohjanmaa Arto Hietalahti Mikko Siirilä Painiliitto Jorma Hopeakoski Kalevi Jokirinne Erkki Koivisto Raimo Rintakumpu Painonnostoliitto Pekka Kare Mauri Rauvanto Keski-Suomi Vilho Hirvi Alpo Kokkonen Pesäpalloliitto Raimo Rajala Paavo Salonen Pertti Peltola Veikko Weijo Aimo Suorsa Aarre Huovila Kymenlaakso Reino Mikkelä Antero Rossi Purjehtijaliitto Rafael Wolontis Antti Wahlström Matti Tapani Erja Komujärvi Jäsenliitot Varsinainen Henk.koht. Pyöräi Iyliitto Pertti Kokkonen Simo Klimscheffskij Lahti (Heino Avikainen, Heimo Latva (67 paikkaa) jäsen varajäsen Pöytätennisliitto Hannu Paanajärvi T euvo Komulainen Ih:n jäsen 9-9) Ratagolfliitto Kai Wihlman Harry Grönlund Pentti Larjanne Jorma Honkala Aikidoliitto Kai Perttula Jukka Riikonen Ratsastajainliitto Heikki Niemelä Pekka Siltala Lappi Raimo Räme Taisto Tuomikoski Amerikkalaisen RingettEiliitto Antti Simola Kaisa Julkunen Kaarlo Kantola Väinö Prykäri Jalkapallon liitto Risto Luostarinen Juha Lindström Soutuliitto Kirsti Soini Reino Eerikäinen Länsi-Pohja Seppo Pelttari Timo Leinonen Ampujainliitto Seppo Ahonen Heikki Koivisto Squashliitto Martin Simberg Christer Paltschik Pohjois-Karjala Kalevi Eronen Kalevi Honkanen Ampumahiihtoliitto Jorma Helen Heikki Hovi Sulkapalloliitto Klaus Grönbärj Tuomo Tennilä Seppo Haapalainen Mikko Kauppinen Autourheilijoiden Suunnistusliitto Seppo Siirilä Veli-Markku Korteniemi Pohjois-Pohjanmaa Eero Vainio Kyösti Salmirinne liitto Jukka Marttila Kari Ollikainen Kalevi Tarvainen Alpo Kotamäki Paavo Poutiainen Päivi Karppinen Baseball- ja Softball Tae kwon do liitto Arto Pakkala Kimmo Tirkkonen Timo Mämmi Tero Haipus liitto Antti Harjama Mika Suominen Taitoluisteluliitto Satu Procope Urho Rouvali Pohjois-Savo Leena Hakanen Leena Nousiainen Biljardiliitto Risto Arvola Rauno Pulli Tanssiurheiluliitto Mika Nylund Veli-Matti Salo Lauri Reinikainen Pentti Niskanen Golfliitto Erkki K. M. Leppävuori Dennis Seligson Tennisliitto Raimo Taivalkoski Lars Pawli Satakunta Tapani Liski Matti Lähteenmäki Hiihtoliitto Lennart Johansson Heimo Seppälä Uimaliitto (Matti Kivinen, Kurt Mikkola Sirkka Salonen Heini Levan Paavo M. Petäjä Eino Petäjäniemi Ih:n jäsen 9-9) Risto Tuominen Esko Isotalo Timo Pekkala Jouko Törmänen Urheiluliitto Pentti Karvonen Hannu Nurmi Suur-Savo Aatto Valkokivi Pirkko Rönkkö Pauli Saapunki Pertti Pirskanen Tuula Laaksalo Riitta Salin Kari Kanerva Heikki Heiskanen Hockeyliitto Markku Voutilainen Martti Heiskanen Seppo Martiskainen Lasse Viren Uusimaa Pentti Kurunmäki Seppo Soini Jousiampujainliitto Reino Lahtinen Antti Koskimäki Aulis Ojala Juhani Mettovaara Heikki Kaarilahti Kalervo Viitanen Judoliitto Raimo Heino Ari Grönholm Mauno Töllikkö Kalevi Maunula Osmo Suosilta Leena Lehtonen Jääkiekkoliitto Olli Lahtinen Kalervo Kummola Urheilusukeltajain Varsinais-Suomi (Keijo Ketonen, Riitta Asanti Pentti Katainen Pekka Puujalka liitto Helena Jaatinen Rauno Vihriälä Ih:n jäsen 9-9) Kanoottiliitto Risto Fagerholm Timo Haapaniemi Vesihiihtoliitto Olavi Rantanen Jorma Perolahti Heimo Polvi Mikko Kirkkola Karateliitto Jarmo Peltola Jukka-Pekka Väyrynen Voimisteluliitto Otso Vilhunen Paula Lehmuskallio Timo Lehmuskoski Mirva Salonen Koripalloliitto Pyry-Matti Vasama Anna-Maija Wuorenjuuri SVUL:n Nuoret Raimo Salo Juha Eronen Jarkko Raninen Harri Ekebom 3

4 Yleisjohto Oksanen Mauri, pääsihteeri SVUL-yhtymän toiminnan johtaminen ja kehittäminen yhteiskuntasuhteet valtion urheiluneuvoston asiat opetusministeriön urheiluasiat urheilun järjestösuhteet T husberg Ritva, sihteeri pääsihteerin avustaminen liittohallituksen kokousten valmistelu ja jälki hoito Keskushallinto 4335 urheiluseuraa ( 500 metsästysseuraa), I henkilöjäsentä Ekman Kerstin, yhteysjohtaja urheilun edunvalvonta (julkinen hallinto, liikuntalaki, muu lainsäädäntö) yhdistyslainsäädäntö valtakunnalliset liikuntajärjestöt kansainväliset asiat Lindahl Marga, osastosihteeri yhteyshenkilö esikunnan ja tiedotuksen toimiala-asioissa huomionosoitukset sihteeriharjoittelija yksikön yhteys- ja sihteerin tehtävät Tansania-projektin yhteyssihteerin tehtävät Innanen Maija, projektipäällikkö kuntayhteistyön kehittämishankkeet Haapanen jari, projektipäällikkö kenttätoiminnan kehittäminen - liittojen ja piirien yhteistyö - piirien välinen yhteistyö järvelä Aaro määräraha-asiat verotuskysymykset - virkavapaalla saakka Tarvainen Kirsi, sihteeri kuntayhteistyön, aluetoiminnan kehittämisen, määräraha- ja verotus kysymysten vaatimat sihteeritehtävät Kehittämispalvelut Värri Kyösti, kehittämispäällikkö strategiaprosessi konsultointiprosessit johtamis- ja kehittämiskoulutus sihteeri harjoittelija yksikön yhteys- ja sihteeritehtävät Tiedotus ja viestintä Aalto Ari j., tiedotuspäällikkö tiedotustoiminta - tiedotuspalvelut, tiedotusvälineiden tekninen kehitys, lähetysoikeudet tiedotuskonsultointi pr-toiminta, ansiomerkit, huomionosoitukset Palo Lassi, tiedottaja tiedotustoiminta - tiedotus palvelut julkaisutoiminta Holopainen Teuvo, talousjohtaja liiketoimintayksiköt sijoitustoiminta Kahakorpi Heikki, talouspäällikkö taloudenhoito, rahoitus- ja verotusasiat talouden hallinnon tukipalvelut Töölön Urheilusäätiön isännöinti Kaartinen Marita, osastosihteeri yhteyshenkilö yksikön toimialaasioissa Suomalainen Seppo, tietohallintopäällikkö tietohallinnon palvelut ja kehittäminen Huippu-urheilu Pekkala jukka, valmennuspäällikkö nuorten urheilijoiden opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen huippu-urheilun strategia valmentajakoulutus tutkimustoiminta Niemi-Nikkola Kari, koulutussuunnittelija Nuori Suomi -ohjelma - toteutus 3-8 -vuotiaille - valmentajan koulutus - nuorten materiaali - kilpailujärjestelmät Stenvall Christine, yksikön sihteeri Nuorisourheilu Vähätaio Pekka, nuorisopäällikkö nuorisourheilun strategia Nuori Suomi -ohjelma - rahoitus - markkinointi - tiedotus Karvinen jukka, koulutussuunnittelija Nuori Suomi -ohjelma/lasten (alle 3v.) urheilu - tuotekehittely - materiaali - koulutus Kalin Eija, koulutussihteeri Nuori Suomi -ohjelma - klubi - nuoret johtajat - kouluttajakoulutus Kareinen Pirjo, yhteyssihteeri Nuori Suomi -ohjelma - yhteistyökumppanit - materiaalit - sisäinen tiedotus Stenvall Christine, yksikön sihteeri YLEISJOHTO Strategian seurantaryhmä Tarja Palonen, pj Heino Avikainen Panu Haapala Tapani Ilkka Klaus Ketola Keijo K. Kulha Timo Santalainen Kyösti Värri Toiminnanjohtajien johtoryhmä Juha Liedes, pj Tapio Arponen Pekka Litmanen Juha Tikkanen Kyösti Värri Liittojen puheenjohtajaryhmä Tapani Ilkka Ilkka Kanerva Matti Kivinen Eino Petäjäniemi Kari-Pekka Tiitinen Oiva Virtanen Jukka Uunila Paavo Pekkanen Mauri Oksanen Liittojen toiminnanjohtajaryhmä Seppo Innanen Esa Klinga Pekka Litmanen Rolf Mikkola Jouko Purontakanen Arto Savolainen Mauri Oksanen TULOSYKSIKÖT Huippu-urheilu Strateginen johtoryhmä Juha Tikkanen, pj Jorma Hyytiä Seppo Innanen Seppo Liitsola Jouko Purontakanen Jorma Vertainen Kalevi Tuominen Heikki Kantola Jukka Pekkala Nuorisourheilu johtoryhmä Heikki Vilske, pj Rolf Mikkola Lasse Niemelä Markku Pullinen Pekka Vähätaio Harrasteliikunta johtoryhmä Tor Jungman, pj Eero Kiuttu Pekka Litmanen Markku Pullinen Merja Puro Barbro Rönnberg Juha Tikkanen Heikki Niininen Jorma Savola Talous Talouden ja hallinnon palvelujen ryhmä (palveluryhmä) Eero Kiuttu, pj Antti Eskelinen Eeva Hyytiäinen Brita Ikävalko Jukka Malila Liisa T ahvanainen Jukka-Pekka Vuorinen Heikki Kahakorpi Tietohallinnon ryhmä Jukka-Pekka Vuorinen, pj Jari Haapanen Jukka Karvinen Heikki Kahakorpi Juha Liedes Arto Ojaniemi Merja Puro Seppo Suomalainen Viestinnän johtoryhmä Timo Hakala, pj Elina Heinola Antti Pihlakoski Barbro Rönnberg Juhani Salakka Ari J. Aalto YLE-sopimuksen seurantaryhmä Kaija Borup Seppo Innanen Esa Klinga Eero Kiuttu Pekka Litmanen Jouko Purontakanen Jukka-Pekka Vuorinen Ari J. Aalto Kehittämispalvelut johtoryhmä Merja Puro, pj Erja Hakkarainen Juha Liedes Jukka Malila Tapio Partanen Kimmo Tolonen Markku Väli mäki Kyösti Värri Kansainväliset asiat johtoryhmä Timo Santalainen, pj Kosti Rasinperä Mauri Oksanen Euro-klubin johtoryhmä Rolf Mikkola, pj Hannu Mäntylä Antti Pihlakoski Yhteistyöryhmät EUK-ryhmä (Euroopan urheilukonferenssi) Mauri Oksanen, pj Raija Mattila Raimo Railo Henrik Wirzenius Baltia-ryhmä Markku Pullinen, pj Brita Ikävalko Raija Mattila Raimo Railo KEHY-ryhmä (Tansania-projekti) Risto Nieminen, pj Pekka Hätinen Jorma Ketola Esko Lahtinen Seppo Lösönen Stig Jahnsson Marga Lindahl Satu Ronkainen PROJEKTIT Kenttätoiminnan kehittäminen johtoryhmä Erkki Frick, pj Heino Avikainen Pertti Haapaharju Seppo Innanen Esa Klinga Satu Mikola Seija Toivonen Mauri Oksanen Jari Haapanen Kuntayhteistyö johtoryhmä Kari Sjöholm, pj Olavi Arminen Lasse Niemelä Matti Nieminen Tapio Partanen Merja Puro Jorma Savola Maija Innanen Kansalaistoimintaryhmä Vilho Hirvi, pj Olavi Borg Tuija Brax Aaro Järvelä Ensio Miettinen Mauri Oksanen Matti Rasila Martti Siisiäinen Jorma Savola Eero Voutilainen Kyösti Värri Maija Innanen MUUT Ansiomerkkijaosto Olavi Lehtisalo, pj Orvo Anttila Antti Arponen Pellervo Hyytiäinen Pirjo-Liisa Vilenius Ari J. Aalto Marga Lindahl Henkilöstöjaosto Mauri Moren, pj Hilkka Hakola Ilmari Ylä-Autio Matti Nummela Jouko Vähä-Ruona Vuokko Örså Heikki Kahakorpi Sääntöryhmä Juhani Salmenkylä, pj Lasse Niemelä Mauri Oksanen Antti Pihlakoski Leo Vilkka Jukka-Pekka Vuorinen Veroryhmä Antti Eskelinen, pj Kaija Borup Heikki Kahakorpi Eero Kiuttu Sauli Mäkelä Jukka-Pekka Vuorinen 4 5

5 Jäsenjärjestöt 99 Liitot AIKIDOLIITTO pj. Kai Perttula liittosihteeri Sari Kaunismäki AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO pj. Risto Luostarinen toiminnanjohtaja Juha Liedes AMPUJAINLlITTO pj. Seppo Ahonen toimitusjohtaja Juha Tikkanen AMPUMAHIIHTOLIITTO pj. Jorma Helen toiminnanjohtaja Sakari Vehviläinen -9 AUTOURHEILIJOIDEN LIITTO pj. Erkki Vuopala toimitusjohtaja Jukka Malila BASEBALL- JA SOFTBALL LIITTO pj. Jaakko Soratie BILJARDILlITTO pj. Markku Koponen GOLFLIITTO pj. Erkki Leppävuori toiminnanjohtaja Jorma Huhtanen HIIHTOLIITTO pj. Eino Petäjäniemi toimitusjohtaja Esa Klinga HOCKEYLlITTO pj. Tapio Hiilosmaa JOUSIAMPUJAINLlITTO pj. Antti Koskimäki toiminnanjohtaja Kati Tähkäpää JUDOLIITTO pj. Raimo Heino toimistopäällikkö Terttu Grönholm JÄÄKIEKKOLIITTO pj. Kai Hietarinta toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen KANOOTTILlITTO pj. Timo Haapaniemi toimistonhoitaja Anna-Liisa Lintula KARATELlITTO pj. Jarmo Peltola järjestöpäällikkö Outi Repo KORIPALLOLIITTO pj. Matti Kulla toiminnanjohtaja Pekka Litmanen KUNTOURHEILU LIITTO pj. Panu Haapala pääsihteeri Heikki Niininen KÄSIPALLOLIITTO pj. Matti Vartia toiminnanjohtaja Tapio Arponen KÄVELYURHEILULlITTO pj. Väinö Kangaspunta LENTOPALLOLIITTO pj. Timo Santalainen toimitusjohtaja Seppo Innanen LIITOKIEKKOLIITTO pj. Eero Alperi LUISTELULIITTO pj. Jussi Pajunen toiminnanjohtaja Sauli Pollari METSÄSTÄJÄLlITTO pj. Heikki Korhonen toiminnanjohtaja Juha K. Kairikko MIEKKAILULlITTO pj. Nils-Robert Sjöblom toiminnanjohtaja Kurt Lindeman MOOTTORILIITTO pj. Martti Huhtamäki toiminnanjohtaja Eino Louhio MOOTTORIVENELIITTO pj. Viljo Härkönen toiminnanjohtaja Hannu Mäntylä NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO pj. Arnevi Lassila toiminnanjohtaja Merja Puro NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO pj. Heikki Rajala toiminnanjohtaja Jaakko Virkajärvi NYRKKEILYLIITTO pj. Leo Jokela toiminnanjohtaja Matti Korkala -9 PAINILlITTO pj. Jorma Hopeakoski toiminnanjohtaja Arto Savolainen PAINONNOSTOLIITTO pj. Pekka Kare toiminnanjohtaja Juhani Salakka PESÄPALLOLIITTO pj. Jyrki Kiviharju toiminnanjohtaja Markku Pullinen PETANQUELlITTO pj. Robert Simon-Bellamy PURJEHTIJALIITTO pj. Rafael Wolontis pääsihteeri Raimo Räikkönen SVUL:n liittovaltuusto piti viime vuonna kevätkokouksensa 0. kesäkuuta. Sääntöjen mukaisesti kokouksessa käsiteltiin SVULn toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 990, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Vuoden 989liittokokouksen päätöksen mukaisesti jäsenjärjestöjen määrärahat vuodelle 99 jaettiin strategiaperusteisesti. Valtuustolle tehtyä esitystä edelsi monivaiheinen, laaja valmisteluprosessi, jossa selvitettiin liittojen tulokset nuorisourheilun, harrasteliikunnan ja huippu-urheilun alueilla. Urheilujärjestöjen kehittämistyöhön liittyen SVULn strategian seuranta ryhmän puheenjohtaja Tarja Palonen kuvasi esityksessään liittovaltuustolle ympäristön muutoksia sekä niiden vaikutuksia urheilujohtamiseen. Hän käsitteli myös luottamusjohdon roolin kehittymistä uudessa johtamiskulttuurissa. Palonen painotti johtamisen ammattimaistumista ja liittojen mukaanottoa keskusjärjestön toimialojen johtamiseen. Hän esitti urheilun toimialojen tarvitsevan 90-luvulla "luottamusjohtoa, joka antautuu resurssiksi ja saa siten motivoivia vaikuttamisen PYÖRÄILYLlITTO pj. Pertti Kokkonen koulutus- ja valmennuspäällikkö Jorma Veistola PÖYTÄTENNISLIITTO pj. Hannu Paanajärvi toiminnanjohtaja Erik Bifeldt RATAGOLFLIITTO pj. Kaj Wihlman RATSASTAJAIN LIITTO pj. Christopher Wegelius toiminnanjohtaja Kaija Borup RINGETTELlITTO pj. Antti Simola toiminnanjohtaja Merja Hedman SOUTULIITTO pj. Leif Degerth paikkoja ja onnistumisen mahdollisuuksia sääntömääräisen paikallaolon sijasta." Tavoitteet kitetytyivät kysymyksiin siirrytäänkö sääntömääräisestä päätöksenteko-oikeudesta ja edustuksellisesta "demokratiasta" kehittävän ja rakentavan vaikuttamisen suuntaan ja millaisilla rakenteilla"? Valtuusto hyväksyi Suomen Liitokiekkoliiton SVULn ehdokasjäseneksi. Täten SVULn jäsenliittojen määrä nousi 54:ään. Jäsenliittojen edustajista koottu sääntöryhmä oli todennut vuodelta 978 peräisin olleiden edustussääntöjen käyneen kehityksen myötä tarpeettomiksi. Liittovaltuusto päätti yksimielisesti kumota edustussäännöt alkaen. Liittovaltuuston kokousta edelsi SVULn ylimääräinen liittokokous. Kokouksen puheenjohtaja Paavo Pekkasen johdolla käsiteltiin lähinnä muodollisia muutoksia. Ylimääräisessä liittokokouksessa liitoilla ja piireillä on mahdollisuus tehdä muutoksia valtuustoedustukseensa kesken varsinaisen nelivuotiskauden. Tämän kokouksen päätöksillä 8 SVULn jäsenjärjestöä vaihtoi valtuustoedustajiaan. Toisena asiana esityslistalla oli sääntömuutosesitys, joka toiminnanjohtaja Veikko Sinisalo -9 SQUASH LIITTO pj. Timo Kivi-Koskinen vt. toiminnanjohtaja Kyösti lampinen SULKAPALLOLIITTO pj. Klaus Grönbärj koulutus- ja valmennuspäällikkö Mika Heinonen SUUNNISTUSLIITTO pj. Seppo Siirilä toimitusjohtaja Lasse Niemelä -9 Heikki Kyyrönen 9- TAE KWON DO LIITTO pj. Jarmo J. Soila toiminnanjohtaja Arja Hytönen -9 hyväksyttiin yksimielisesti. SVULn toimintasääntöihin tehdyt tarkistukset perustuivat yhdistyslain muutoksiin ja SVULn liittymiseen urheilun oikeusturvalautakuntaan. Liittovaltuuston syyskokous pidettiin 9. joulukuuta. Sääntömääräisten kokousasioiden ohella valtuuston jäsenille raponoitiin suomalaisten liikunnasta ja urheilusta tehdystä laajasta mielipidetutkimuksesta, viime vuosien kilpa- ja huippu-urheilumenestystä käsitelleestä selvitystyöstä sekä valtuuston jäsenille tehdystä valtuuston roolia ja urheilun päätöksentekoa selvittäneestä kyselystä. Liittovaltuusto hyväksyi vuoden 99 toiminta- ja taloussuunnitelman ja kuuli sen yhteydessä raportin kenttätoiminnan kehittämisprojektin vaiheesta. Laajana periaatekysymyksenä valtuusto hyväksyi uudet urheilun perussäännöt. Liittohallitus oli keväällä 99 päättänyt uudistaa vuonna 973 hyväksytyt koko järjestöä koskevat kurinpitosäännöt vastaamaan 990-luvun vaatimuksia. Urheilun perussäännöillä pyritään määrittämään SVULjärjestön eettiset toimintaperiaatteet ja tarjoamaan apua liittojen ja piirien kehittäessä omia säädöksiään. Niillä pyri- TAITOLUISTELULIITTO pj. Satu Procope toiminnanjohtaja Pirkko Pietikäinen TANSSIURHEILULIITTO pj. Topi Piela toiminnanjohtaja Birgitta Rosti -9 TENNISLIITTO pj. Raimo Taivalkoski toiminnanjohtaja Eero Kiuttu UIMALIITTO pj. Matti Kivinen toimitusjohtaja Rolf Mikkola URHEILULIITTO pj. Ilkka Kanerva tään myös ennakoimaan tulevien vuosien kansainvälistä kehitystä ja määrittämään rikkomustapauksissa noudatettavat periaatteet. Suoritetuissa henkilövaaleissa liittovaltuusto valitsi SVULn uusiksi varapuheenjohtajiksi kaudeksi Klaus Ketolan ja Heino Avikaisen sekä hallituksen jäseniksi vuosiksi Aila Flöjtin, Panu Haapalan, Tapani Ilkan, Ilkka Kanervan, Pekka Kareen ja Keijo K. Kulhan sekä vuodeksi 99 Timo Santalaisen ja Ilmari Ylä-Aution. SVULn liittohallitus piti vuoden 99 aikana kuusi kokousta. Pääteemoina olivat urheilun kehittämistyö, erityisesti vireillä oleva rakennemuutos koko laajuudessaan, toiminta SVULn strategisilla päätoimialoilla, mm. vauhditusrahahakemusten käsittely, talouskysymykset ja valtuuston asioiden valmistelu. SVULn liittohallitus jakoi vuonna 99 liitoille vauhditusmäärärahoja markaa ja piireille markaa. Budjetissa varatuista vauhditusmäärärahoista jäljelle jääneet osuudet jaettiin vuoden lopulla liitoille ja piireille niiden perusmäärärahojen suhteessa. pääsihteeri Jouko Purontakanen URHEILUSUKELTAJAINLlITTO pj. Helena Jaatinen toiminnanjohtaja Brita Ikävalko VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO pj. Juhani Heikkinen VESIHIIHTOLIITTO pj. Olavi Rantanen VOIMISTELU LIITTO pj. Otso Vilhunen toiminnanjohtaja Ritva Wright SVULN NUORET pj. Matti Huttunen Piirit ETELÄ-KARJALAN PIIRI pj. Jorma Räisänen piirijohtaja Reijo Rinkinen ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI pj. Ilmari Ylä-Autio piirijohtaja Pertti Haapaharju HELSINGIN PIIRI pj. Leo Jokela piirijohtaja Leo Vilkka HÄMEEN PIIRI pj. Erkki Frick piirijohtaja Pekka Syrjänen KAINUUN PIIRI pj. Matti Virtanen piirijohtaja Erkki Hulkkonen 9-, vt. piirijohtaja Jukka Pyrrö -9 KESKI-POHJANMAAN PIIRI pj. Arto Hietalahti piirijohtaja Eero Korkeaniemi KESKI- PIIRI pj. Pertti Peltola piirijohtaja Tapio Partanen KYMENLAAKSON PIIRI pj. Reino Mikkelä piirisihteeri Pentti Antikainen LAHDEN PIIRI pj. Heino Avikainen piirijohtaja Arto Pasanen LÄNSI-POHJA POHJOIS-POHJANMAA-----4"..,.- KESKI - POHJANMAA-~'--... ETELÄ-POHJANMAA KE SKI -SUOMI--{----::::;d"- SATAKUNTA ----'r...('-' HÄME---~--~~ VARSINAI S-SUOM I LAPIN PIIRI pj. Raimo Räme piirijohtaja Jarmo Suomäki LÄNSI-POHJAN PIIRI pj. Seppo Pelttari piirijohtaja Erkki Ala-Kuijala POHJOIS-KARJALAN PIIRI pj. Kalevi Eronen piirijohtaja Sulo Repo POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI pj. Timo Mämmi piirijohtaja Matti Anttila POHJOIS-SAVON PIIRI pj. Lauri Reinikainen piiri johtaja Matti Kartila SATAKUNNAN PIIRI pj. Tapani Liski piirijohtaja Tapio Saarni SUUR-SAVON PIIRI pj. Aatto Valkokivi piirijohtaja Pertti Lehikoinen UUDENMAAN PIIRI pj. Pentti Kurunmäki piirijohtaja Risto Sylvelin VARSINAIS- PIIRI pj. Keijo Ketonen piirijohtaja Juha Pitkälä -9 Kai Rumpunen 9- _-I LAPPI _-~---- KAINUU _~ -'\,.--- POHJOIS-SAVO POHJOIS-KARJALA --~-I---- SUUR-SAVO -.e4,----~i LAHTI _~-_ ETELÄ-KARJALA ".~--,,, KYMENLAAKSO _4-+-,..=' UUSIMAA,,;,JL HELSINKI 6 7

6 Huippu-urheilun tukipalvelut Nuoren Urheilijan Ura Nuorten urheilijoiden valmennuksen ja opiskelun yhdistäminen keskiasteen oppilaitoksissa kehittyi nopeasti. Valtioneuvosto teki marraskuussa periaatteellisen urheilulukioita koskevan vakinaistamispäätöksen. Ammatillisella puolella ja urheilulukioissa opiskelee kaikkiaan noin 300 urheilijaa. Kansallis-Osake Pankki ja Coca-Cola Finland ovat tukeneet nuoren urheilijan uran kehittämistä 67 kappaleella markan suuruisia Kansallisstipendejä. Yläasteiden urheiluluokkien kehittäminen jatkui toista vuotta. Mukana toiminnassa on yhdeksän kuntaa. Lisäksi noin 0 muuta kuntaa on suunnitellut aloittavansa urheiluluokkatoiminnan syksyllä 99. Yläasteiden urheiluluokkatoiminta mahdollistaa päivittäisen urheilemisen kouluaikana. Innostuneet ja lahjakkaat nuoret voivat urheiluluokilla kehittyä urheilullis- ten edellytystensä mukaisesti. Huippu-urheiluyksikkö teki laajan selvityksen lajien kansainvälisestä menestyksestä , eri lajien katsojaluvuista sekä keskusjärjestöjen kansallisesta ja kansamvälisestä kilpailumenestyksestä. Huippu-urheiluyksikkö on toiminut yhteistyössä muun muassa laj iliittoj en, olympiakomitean valmennusvaliokunnan, Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen sekä opetushallituksen urheilulukioiden seurantaryhmän, raportointiryhmän ja suunnitteluryhmän kanssa. Yhteistyötahoja ovat olleet myös anti-dopingtoirnikunta, piirien koulutusvastaavat ja valmennuskeskukset sekä urheiluopistot, joiden kanssa on toteutettu A-seminaarit. Valmentajakoulutuksen uudistamisessa on yhteistyökumppanina ollut Nuori Suomi -ohjelma Yhteenveto kansainvälisestä kokonaismenescyksestä olympialaisissa 980-luvulla sekä MM- ja EM-kisoissa vuonna 99 % SVUL TUL CIF MUUT o Yhteenveto kansallisesta kokonaismenescyksestä Ooukkuelajit, yksilölajit sekä miehet että naiset) aikuisten sarjoissa vuosina 989, -90 ja -9 % Jari Isometsä Huippu-urheilun vauhditusrahat Suomen Hiihtoliitto Välineiden ja voitelun tutkimusprojektin jatkorahoitus markkaa Suomen Tennisliitto Nuoren urheilijan uran kehittämisen jatkorahoitus markkaa Suomen Squashliitto Nuoren urheilijan uran kehittämisen jatkorahoitus markkaa Suomen Urheiluliitto Keihäsprojektin jatkorahoitus markkaa Suomen Lentopalloliitto Nuorten valmennuskeskuksen jatkorahoitus markkaa Ammattimaisen huippuurheilun kehittäminen miesten maajoukkueessa markkaa Lahden piiri Hanke valmennuksen tehostamiseksi yhdessä hiihdon, suunnistuksen, yleisurheilun sekä Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa markkaa Uintiurheilu on nopeasti noussut kansainväliselle huipulle. Antti Kasvio Sami Elopuro Heli Prepula, Päivi Vihma ja Aija Ollila - Vaasan Vasama 9

7 Nuorisotoiminta A-seminaarien osanottajat yleisosat erikoisosat Kurssien yleisosat kestävyys taito palloilu määrät 0 5 voima-nopeus 3 kamppailut mailapelit 9 45 II Kansalliseen valmentajatutkintoon osallistuivat: Esko Grundström Risto-Pekka Eklund Riitta Harju-Villamo Hannu Jokinen Vesa Kontturi Jarmo Korpela Petri Kotro Veli-Pekka Larsen Matti Lehtinen Pekka Myllylä Veikko Sinisalo Jussi Voutilainen Timo Väre Nina Östman Aarne Ratinen triathlon koripallo telinevoimistelu yleisurheilu/kestävyysjuoksu triathlon hiihto purjehdus ratsastus jalkapallo purjehdus soutu ringette lentopallo taitoluistelu ammunta Kimmo Kinnunen Nuori Suomi -ohjelma eteni voimakkaasti jo neljättä vuottaan. Urheilua uudistettiin ja toiminnan laatua parannettiin pikkulapsista nuoriin materiaalien, koulutuksen ja markkinointiviestinnän tukemana. Vuoden 99 lopussa suoritettu Gallup-tutkimus osoitti noin 45 prosentin suomalaisista lapsiperheistä tunnistavan Nuori Suomi -ohjelman. Nuori Suomi -toimintaa pidettiin myös normaalia seura toimintaa laadukkaampana. Alle kouluikäisten toiminta käynnistyi Alle kouluikäisten lasten liikuntatoiminnan kehittäminen Jo lähes klubilaista on saanut Nuori Suomi -koulutuksen käynnistettiin yhteistyössä laj iliittoj en, sosiaali- ja terveyshallituksen, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Lastentarhanopettajaliiton kanssa. Avaustapahtumana järjestettiin valtakunnallinen symposium. Päiväkotien liikuntakokeilut käynnistyivät neljällä paikkakunnalla. Kokeilujen käynnistämistä tuki Liikunta Suomi. Lapsi ja urheilu vuoden urheilu kirjaksi Useat lajit täydensivät lajisisältöjään lasten urheilussa. Vuoden loppuun mennessä oli ohjaajan oppaita laadittu 4 ja lapsille tarkoitettuj a passeja 5 kappaletta. Nuori Suomi -ohjelma tuotti yhteistyössä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Pelmuillen -leikkikirjan. Nuori Suomi -ideologian ja lasten urheilun käsikirjaksi tuotettu Lapsi ja urheilu -kirja palkittiin vuoden urheilukirjana. Nuorten valmentajakoulutus käynnistyi Lajiliitot jatkoivat nuorten urheilun sisältöjen kehittämistä. Suunnistus, jääkiekko, lentopallo, urheilusukellus, amerikkalainen jalkapallo ja ringette tuottivat Nuori Suomi - ohjelman mukaista mateliaalia nuorten valmentajille ja/tai 3-8 -vuotiaille urheilijoille. MM-vauhtia - Juha Kankkunen ja Juha Piironen Sari Essayah 0

8 Klubilaisia piireittäin yhteensä Liitot ja piirit kohdistivat kokeiluluontoisesti koulutusta nuorten valmentajille. Yhteistyötä kansalaisja työväenopistojen kanssa C-B-A-koulutuksen uudistaminen jatkui sisällön kehittämisellä, kouluttajien koulutuksella sekä uusien toimintatapojen käyttöönotolla. Uuden moduulirakenteisen koulutuksen perussisältöjä tuotettiin lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille. Koulutusmenetelmien ja -sisältöjen uusiminen johti myös kouluttajien täydennyskoulutuksen aloittamiseen. Perusjärjestelmän uusimisen ohella laj iliitot aloittivat lajikohtaiset koulutusuudistukset. Uudistusta koordinoitiin ja johdettiin aktiivisella lajiryhmätyöstöllä. Kansalais- ja työväenopistojen liiton ja paikallisten opistojen kanssa kokeiltiin paikallistason ohjaajien kouluttamista. Urheiluohjaajan opintopiiri toteutettiin 90 tunnin laajuisena viidellä paikkakunnalla. Vuoden lopulla oli Nuori Suomi -ohjaajakoulutuksen saaneita ohjaajia Vuonna 99 koulutukseen osallistui 459 ohjaajaa. Nuori Suomi -koulutus jakautui lasten urheilun perusteisiin (alle 3-vuotiaiden ohjaajat) sekä nuorten urheilun perusteisiin (3-8 -vuotiaiden ohj aajat). T ele vahvasti mukana Nuori Suomi -ohjelman pääyhteistyökumppanina jatkoi Tele kolmivuotisella sopimuksella. Yhteistyön ansiosta ohjelma ja nuorisourheilun uudistaminen on voinut jatkua erinomaisin tuloksin ja päät yöhön keskittyen. Ohjelman muut yhteistyökumppanit ovat Neste, Veikkaus, Pohjola, Valio, kauppaja teollisuusministeriö, lääkintöhallitus, Teollisuuden Tiedotustoimisto, Silja, VR, Aurinkomatkat, YK-lehti ja Alko. Pohjolan Nuori Suomi -palkinto Nuori Suomi -ohjelman ja Pohjolan yhteistyösopimus mahdollisti markan palkinnon jakamisen ansioituneille nuorisourheiluseuroille. Palkinnon avulla innostettiin seuroja uusiin toiminta tapoihin, tuotekehitykseen ja Nuori Suomi -ideologian edistämiseen markan pääpalkinnon voitti Loimaan j ankko. Tapion Sulka ja Turku Pesis saivat markan palkinnon, minkä lisäksi kymmenen seuraa palkittiin markan summalla. Kilpailu jatkuu ainakin kaksi seuraavaa vuotta. Veikkauksen, TUL:n ja Nuori Suomi -ohjelman yhteistyösopimus mahdollisti 0-7 -vuotiaiden urheilun kasvatuksellisuutta ja lisävirikkeellisyyttä korostavan projektin aloittamisen. Projekti käsitti ensimmäisenä vuotena jääkiekon ja yleisurheilun MM-kisaveikkauksen, Youngline-tähtikisan sekä nuorten suosikkiurheilijan valtnnan. Nuorten johtajien koulutusta ja toimintaa tarjosi eri muodoissaan seitsemän laj i liittoa ja kolme piiriä. Lisäksi 9 nuorta suoritti New Way -tutkinnon Nuorisourheilulle vauhditusmääräraha Vauhditusrahaa jaettiin Amerikkalaisen j alkapallon liitolle, Pesäpalloliitolle, Lentopalloliitolle, Naisten Liikuntakasvatusliitolle, Voimisteluliitolle, Pyöräilyliitolle, j ääkiekkoliitolle, Suunnistusliitolle, Uimaliitolle, Hiihtoliitolle sekä Suur-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Lahden piireille. Nuorisourheilun operatiiviseen johtoryhmään ovat kuuluneet lajin nuorisovastaavina Eero Lehti (pj), Leena Aarto, Arto Kari, juha Kuosa, Björn Nylund, Pertti Pohjola ja Marja Räikkälä. Etelä-Karjala 85 Etelä-Pohjanm aa 30 Helsinki 5 Häme 3 Kainuu 86 Keski-Pohjanmaa 37 Keski-Suomi 9 Kymenlaakso 5 Lahti 94 Lappi 6 Länsi-Pohja 69 Pohjois-Karjala 48 Pohjois-Pohjanmaa 76 Pohjois-Savo 7 Satakunta 69 Suur-Savo 3 Uusimaa 84 Varsinais-Suomi 35 Muut Yhteensä Nuori Suomi -koulutettuja klubilaisia lajeittain Laji Aikido Amerikkalainen jalkapallo Ammunta Ampumahiihto Autourheilu Golf Hiihto jousiammunta judo jääkiekko Kanootti Karate Koripallo Käsipallo Lentopallo Luistelu Miekkailu Moottori Moottorivene Nyrkkeily Paini Painon nosto Pesäpallo Purjehdus Pyöräily Pöytätennis Ratsastus Ringette SNLL Soutu Squash Sulkapallo Suunnistus Tae kwon do Taitoluistelu Tanssi Tennis Uinti Urheilusukellus Voimiste lu Yleisurheilu II II yhteensä Loimoon Jonkko sai nuorisotoimintansa ansioista Pohjolan Nuori Suomi -palkinnon Yhteensä l3

9 Harrasteliikunta Harrasteliikunnan markkinointi ja viestintä kehittyivät merkittävästi vuonna 99. Harrasteliikunta sai uuden Kuntoileva aurinko -tuotemerkin.yiisi lajiliittoa otti auringon harrasteliikuntansa tunnukseksi ja Kuntoileva aurinko sai yhtenäiset käyttöperiaatteet. Harrasteliikunnan viestintävälineille kehitettiin toimituksellinen linja ja graafinen ulkoasu. Seurojen ja kuntien harrasteliikunnan tärkeimmiksi välineiksi syntyivät Seuraliikunta ja Kuntaliikunta -lehdet. Työyhteisöjen liikunta toimesta vastaavien tarpeisiin perustettiin Yritysliikunta-lehti. Lajien harrasteliikunnan tuotekehitys eteni. Muun muassa Koripalloliitolla, Uimaliitolla, Naisten Liikuntakasvatusliitolla ja Autourheilijoiden liitolla asiakkaiden tarpeisiin kehitetyt harrasteliikunnan palvelutuotteet monipuolistavat seurojen liikuntapalvelua. Vauhditusmääräraha nopeutti kehitystä SVULn vauhditusmääräraha edisti harrasteliikunnan tulosten saavuttamista. Liitot käynnistivät sen avulla harrasteliikuntansa kehittämisen. Lajien harrastetoiminnan ehdottomia edellytyksiä ovat hyvät harrasteliikuntatuotteet, kyky rahoittaa toiminta maksavien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien avulla sekä päätoimisen vastuuhenkilön olemassaolo. Piiri- ja aluetason harrasteliikuntaa edistettiin projektiluontoisesti yhdessä pohjoisten piirien kanssa. Yhteistyössä painotettiin maakuntien omaa kehitystyötä, lajiliittojen harrastetoirninnan tukemista ja taloudellisesti tervettä toimintaa. 5

10 Kansainvälinen toiminta Urheilun kansainväliseen toimintaan vaikuttivat ennen muuta entisten sosialististen maiden yhteiskuntajärjestelmän muutokset, jotka heijastuivat myös urheilun rakenteisiin. Uutta ideologista taustaa ja yhteiskunnallista perustaa ei ole näiden maiden liikuntakulttuurissa löydetty huippu-urheilun tilalle. Urheilun rahoitus on epävakaalla pohjalla ja monet henkilövaihdokset vaikeuttavat kanssakäymistä muiden maiden kanssa. Bilateraalisten sopimusten tarve on näin myös vähentynyt. Kansainvälisen toiminnan sisältöön vaikutti toimintavuoden aikana hyväksytty SVULn kansainvälisen toiminnan strategia sekä opetusministeriön johdolla aikaansaatu koko suomalaisen liikuntakulttuurin kansainvälistymisstrategia. Yhteisten pohdintojen seurauksena järjestettiin seminaareja ja koulutusta ajankohtaisista Suomen ulkopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Syksyllä Brysseliin järjestetty opintomatka johti Urheilun Euroklubin perustamiseen. Kahdenvölinen yhteistyö Itä-Euroopassa tapahtuneista muutoksista huolimatta yhteistyö perustuu edelleen kahdenvälisiin sopimuksiin, joskin niiden merkitys koko ajan vähenee. Yhteistyösopimuksia oli edelleen Viron, Latvian, Liettuan, Tsekkoslovakian ja Unkarin kanssa. Erityisesti yhteistyö Viron kanssa kehittyy myönteiseen, molempien maiden urheilun tarpeita huomioivaan suuntaan. SVUL teki ensimmäisenä länsimaisena urheilujärjestönä yhteistyösopimuksen Venäjän urheilukomitean kanssa. Saksa on urheilumaana kiinnostava. Toimintavuoden aikana solmittiin ensimmäiset viralliset kontaktit DSB:iin, jonka kanssa keskusteltiin yhteistyön tavoitteista ja muodoista. Ruotsi ja Norja ovat tärkeimmät pohjoismaiset yhteistyökumppanit. äiden maiden kanssa on yhteispohjoismaisen toiminnan lisäksi tiiviitä kahdenvälisiä kontakteja. Monenkeskinen yhteistyö Suomessa järjestettiin Pohjoismaiden Felleskomitean kokous, johon osallistuivat myös Grönlannin ja Färsaarten urheiluliiuojen edustajat. Kokouksessa vahvistettiin seuraavan vuoden toimintalinjat sekä yhteisesti rahoitettavat projektit. Pohjoismaiden antidoping-yhteistyö on edelleen tärkeä lähtökohta yleiseurooppalaiselle yhteistyölle. Suomi osallistuu entistä tiiviimmin Eurooppalaisen Urheilukonferenssin työhön. EUKn tavoitteena on toimia johtavana urheilupoliittisena foorumina, johon osallistuvat kaikki tärkeät tahot, tulevaisuudessa entistä enemmän myös eurooppalaiset lajiliitot. Edustus EUKn hallituksessa ja kahdessa työryhmässä takaavat Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen. Hallitusten välisen Euroopan Neuvoston urheilukomitean (CDDS) merkitys kasvaa entisestään uusien jäsenmaiden myötä. Uusimmat jäsenet ovat Bulgaria ja Romania. Järjestöjen edustajat osallistuvat tarkkailijoina kokouksiin. Yhteistyöprojekti Tansaniassa keskittyy koulutukseen ja koulutusedellytysten kehittämiseen Urheiluyhteistyö Viron kanssa on käynnistynyt nopeasti Kehitysyhteistyö Yhteistyöprojektia Tansaniassa päätettiin jatkaa vuoden 993 loppuun. Painopiste on yhä selkeämmin koulutuksen ja koulutusedellytysten kehittämisessä. Sport for AlI Centerin korjaustyöt käynnistyivät vuoden lopussa. Rakennus tarjoaa valmistuttuaan mahdollisuuden kurssitoirninnan johdonmukaiselle kehittämiselle. Väline- ja varainkeräystä jatkettiin kotimaassa. Hankkeen päärahoitus tulee kehitysyhteistyövaroista ' 6 7

11 Kehittämistoiminta Kuntayhteistyö SVUL-strategian käytännön toteutus ja toteutuksen tukeminen syvenivät vuonna 99. Yhteistyöhakuinen strategia laajeni koko liikuntakulttuuria koskevaksi yhteistyöksi. SVUL:n keskusjohdon asiakasohjautuvuus kehittyi pääasiassa lajien ja liittojen ohjautuvuuden ja omistajuuden avulla. SVULn keskusjohdon resurssistrategia yhdistettiin toimintastrategiaan suuntaamalla jäsenliittojen perusmääräraha selkeästi strategian perusteella. Lisäksi lajien oman toiminnan seurannassa edistyttiin merkittävästi. Liikuntapoliittinen toiminta SVUL-keskuksen henkilöstön uudelleenorganisointi toteutettiin strategian mukaisesti. Henkilöstön rakenteellista asiakasriippuvuutta lisättiin laajentamalla päätoimisista liittojohtajista koostuvien yksiköiden toimintaa. SVULn luottamusjohtamisen rakenteen uudelleenarviointi käynnistettiin vuoden aikana. SVUL-strategia laajeni vuonna 99 laajemmaksi yhteistyöprosessiksi Likustraksi. Liikuntajäljestöjen, opetusministeriön ja kuntasektorin ammattijohto työsti liikuntakulttuurilta haluttuja tuloksia pohjustaen erityisesti valtion siirtymistä tulosohjaukseen. Likustrassa laajaa yhteistyötä Likustrassa syntyi yhteistyöhön perustuva toimintamalli. Eri tahot voivat sen ansiosta jatkossa entistä paremmin hyödyntää toistensa asiantuntemusta. Prosessi paljasti tarpeen jatkaa yhteistyötä liikunnan keskeisten kysymysten parissa. Opetusministeriö, Palloliitto, CIF ja SVUL toteuttivat Suomen Gallup Oy:n kanssa laajan liikuntaharrastustutkimuksen. Tutkimus selvitti liikuntaharrastuksen markkinoita ja muodosti perustan niiden jatkoseurannalle. Sel- vitys toimii apuna lajien kehitystyössä. Urheilujohdon ja urheilun kehittäjien tietohuollon turvaamiseksi aloitettiin liikunnan suhdanneaineiston ja muiden tietopalvelumuotojen luominen. ]ohtoinstituutti ja konsulttiverkosto toteuttivat suurimman osan kehittämisen peruspalveluista, kuten Liikuntahallinnon tutkinnon ja perus- sekä räätälöidyt kehitysprosessit. Vuoden 99 lopussa käynnistettiin laaja kehittäjien ja konsulttien työvälineiden uusiminen sekä tähän liittyvä laji- ja aluekonsulttien valmennus. K untayhteistyö-kehittämishanke käynnistyi vuonna 989 SVULn strategiaprosessin ja vapaakuntakokeilun innoittamana. Hanke on edennyt vauhdikkaasti vuosien aikana. Kuntien ja urheiluseurojen yhteisiä mahdollisuuksia etsittiin useissa tapaamisissao Yhteistyöhankkeita ja kokeiluja käynnistettiin muun muassa Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Suur-Savossa ja Kainuussa sekä Heinolassa ja ' useissa muissa kunnissa. Hankkeiden vastuuhenkilöt ovat SVULn piirien palkkalistoilla tai kuntien liikuntaviranhaltijoita. Kokeiluissa haettiin uusia tapoja tuottaa paikallisia hikuntapalveluja. Kokeilut konkretiaksi 99 Laman vauhdittamana kokeilut konkretisoituivat vuonna 99. Hankkeisiin saatiin mukaan uusia maakunnallisia yhteistyökumppaneita ja päätoimisia työntekijöitä. Liikuntakomiteasta liikkeelle lähtenyt paikallistason kokeiluprojekti Liikunta Suomi käynnistyi vuoden 99 alussa. Liikunta Suomi tukee paikallisia yhteistyökokeiluja myös rahallisesti. Lähes kaikki SVULn kuntayhteistyöhankkeen aikana käynnistyneet kunta-urheiluseura -yhteistyökokeilut ovat hyväksyttyjä Liikunta Suomi -hankkeita. Hankkeiden vastuuhenkilöt ovat maakunnissa. Kokeilukuntien liikuntasihteerit johtavat oman kuntansa kehittämistyötä. Vuoden 99 aikana käynnistyi laaja yhteistyö Liikunta Suomen sekä Suomen Kaupunkiliiton kanssa. Liikunta Suomen kanssa jäljestettiin yhteisiä Liikunta Suomi -konsulttitapaamisia ja pohdittiin hankkeiden etenemistä ja konsultoimista. Kaupunkiliitto ja Kunnallisliitto olivat aktiivisesti mukana työssä. Yhteistyössä Kaupunkiliiton kanssa valmistettiin kolme videota, minkä lisäksi tuotettiin muita julkaisuja ja materiaaleja. Yhteistyö tiivistyy 99 Kuntayhteistyö-hanke on vauhdittanut kuntien ja urheiluseurojen yhteistoimintaa vuosina Vuonna 99 kuntayhteistyön kehittämistä jatketaan entistä tiiviimmin yhdessä Liikunta Suomi -projektin, Suomen Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton, maakuntien vastuuhenkilöiden sekä paikallistason osanottajien kesken. Paikallistason liikunnan kehittäminen merkitsee jatkossa lähinnä yhteisiä sopimuksia, järkevää työnjakoa sekä muutamaa yhteistä tulevaisuuden kannalta tärkeää kärkiprojektia. Liikuntapoliittinen toiminta koostuu edunvalvontaan liittyvistä palvelutehtävistä. Monet asiat toistuvat vuodesta toiseen yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon jaksotuksen mukaisesti. Tällaisia ovat valtion tulo- ja menoarvioon liittyvät kysymykset, lainmuutosesitykset, yleishyödyllisten yhteisöjen vero kohtelun muutokset, kansalaistoiminnan edellytykset ja muut vastaavat tehtävät. Huomattava osa kysymyksistä ei koske yksinomaan urheilua ja liikuntakulttuuria, vaan kulttuuritoimintaa laajassa merkityksessä. Toimiva vuorovaikutus onkin toiminnan onnistumisen edellytys. T oimintaverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen vaikuttavat liikunnalle myönteisen tuloksen aikaansaamiseen. Liittojen luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemusta käytetään entistä enemmän hyväksi yhteisten ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Rakennemuutoskeskustelu ja kaavailut urheilun yhteisten palveluorganisaatioiden luomiseksi sekä siirtyminen tulosohjattuun määrärahojen jakoon ovat osaltaan työstäneet keskusjäljestön toimihenkilöitä. Vuoden alussa perustettiin urheilun oikeusturvalautakunta, joka toimii urheilun ylimpänä valituselimenä. Sen perustamiseen vaikutti mm. Suomen liittyminen Euroopan Neuvostoon ja siinä yhteydessä allekiljoitettuun kansalaisten oikeuksia takaa vaan asiakiljaan. Oikeusturvalautakunta on puolueeton, mutta urheilun sisäinen elin. Oikeusturvalautakunnan perustaminen johti myös toiminta- ja muiden sääntöjen tarkistukseen. SVULn oma säännöstö muutettiin kaikilta osin juhlavuoden aikana. 8 9

12 Kenttätoiminnan kehittäminen SVUL:n kenttätoiminnan kehittäminen muokkaa alueellista toimintatapaa parhaalla mahdollisella tavalla seuroja ja lajeja palvelevaksi. Asiakkaiden tarpeet tutkittiin seurakyselyllä, johon osallistui 43 seuraa ympäri maan, sekä piirijaostokyselyllä, johon vastasi 5 jaoston puheenjohtajaa. Tämän lisäksi lajiliitot laativat aluetoimintastrategiansa. Selvitykset kertoivat seurojen odottavan tukea ensisijaisesti lajiliitolta tai lajien alueellisilta yksiköiltä. Seurat ja jaostojen puheenjohtajat kaipaavat kentälle tuekseen lajikohtaisia päätoimisia työntekijöitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiin piirien ja liittojen sekä piirien keskinäistä yhteistyötä. Toimintatapana oli saattaa tahot yhdessä suunnittelemaan, miten ne voisivat vastata alueillaan oleviin odotuksiin. Liittojen ja piirien johto päätti tapaamisessaan tuesta lajien alueellisille toimintatavoille ja ratkaisumalleille ja sopi yhteisistä toimista päätoimisten lajipäälliköiden palkkaamiseksi maakuntiin. Pohjois-Suomessa edettiin jo pitkälle Pisimmälle yhteistyöhankkeissa etenivät Kainuun, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan piirit. Ne laativat Pohjois-Suomen urheilun strategian ja vapauttivat yhteistyöllä voimavaroja päätoimisten lajipäälliköiden palkkaamiseen yhdessä liittojen kanssa. Vuoden 99 alusta lähtien piirit toimivat pääsääntöi- sesti piiriparityöskentelyä soveltaen. Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteistyö käynnistyi hyvin. Piireillä on yhteinen näkemys urheilupalvelujen tuottamisesta piirien alueella. Yhteinen koulutusyksikkö aloitti toimintansa kesäkuun alussa. Koulutusyhteistyötä on lisäksi ollut Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Suur-Savon ja Etelä-Karjalan piireillä sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen piireillä. Lajien ja piirien yhteistapaamisia pidettiin myös Lounaisella alueella (Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi), Itä Suomessa (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Suur-Savo) sekä Läntisellä alueella (Etelä Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi). Kenttätoimintaa vahvistettiin vuoden aikana 0 uudella päätoimisella lajin aluepäälliköllä. Heidän palkkauksesta vastaavat pääasiassa liitot ja piirit yhdessä. SVUL:n kunniajäsenet KUNNIAPUHEENJOHTAJAT Ivar Wilskman (94-93) Jukka Rangell (954-98) Erkki Kivelä ( ) Viestintä Myönnetyt SVUl:n ansiomerkit SVULn viestintä on suuntautunut jäsenjärjestöjen viestintäpalvelujen kehittämiseen ja urheilun edunvalvontaan liittyvään tiedottamiseen. Vauhdikkaan kehityksen aikana myös yhteydenpito tiedotusvälineiden kanssa on ollut hyvin tiivistä. Viestinnän kehittämisessä on tavoitteena SVUL-järjestön ja erityisesti liittojen tuloksenteon tukeminen. Liittojen päätoimisten tiedottajien ryhmä on toiminut aktiivisesti kehitystyön testaajana. Viestintäpalvelujen osalta on vuoden aikana selvitetty liittojen tarpeita ja näkemyksiä koko SVULn ja liiton oman viestinnän kannalta. Vuoden lopulla valmistuneen raportin pohjalta työtä jatketaan konkreettisin toimenpitein. Julkaisutoiminta on jatkunut aikaisemmilla linjoilla pyrkien kuitenkin entistä taloudellisempiin ratkaisuihin. Tiedottamiskoulutuksen ja käytännön tiedottamisen avuksi suunnitellun seuratiedottajan KUNNIAJÄSEN ET Orvo Anttila, Bore Bergman, Harri Eljanko, Lempi Hartikka, Paavo Honkajuuri, Impi Jokinen, Irja Kleemola, Elna Kopponen, Hannu Koskivuori, Ukko Könn i, Olavi Lehtisalo, Matti Lähdesmäki, Aino Manninen, Liisa Mattila Ku nniajäsenmerkki 8 SVUL-kunn iaki lpi SVUL-kilpi Kultainen ansiomerkki I I Hopeinen ansiomerkki Tunnustusmerkki Kultainen plaketti I I Hopeinen plaketti T unnustusplaketti Kultavii ri II 9 Hopeaviiri Tunnustusviiri oppaan käsikirjoitus saatiin valmiiksi ja teos ilmestyy vuoden 99 keväällä. Suomalaisen urheilun järjestörakenne ja sen muutostarpeet ovat olleet vuoden aikana julkisen keskustelun aiheena. Opetusministeriö, SVUL, CIF ja SPL teettivät Suomen Gallup Oy:llä erittäin laajan mielipidetutkimuksen, joka selvitti suomalaisten kuntoilu-, liikunta- ja urheilulajien harrastamista. Samassa yhteydessä valmistui myös viime vuosien suomalaista huippu-urheilumenestystä käsitellyt selvitys. SVULn kannalta myönteisten tulosten julkaiseminen vilkastutti entisestään urheilujärjestöjen tuloksista ja niiden määrittämisestä käytyä keskustelua. SVULn ja YLE:n yhteistyössä on heijastunut vuonna 993 tapahtuva television kanavauudistus. Eri yksiköiden kesken on kaavailtu toimintamalleja monipuolisen urheilu-ja liikuntaohjelmiston tuottamiseksi tulevina vuosina. Oukari, Reino Mikkelä, Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen, Pentti Pihlakoski, Kosti Rasinperä, Lauri Reinikainen, Jorma Räisänen, Hel ka Ristolainen, Esko Sarvikas, Heikki Savolainen, LeoTurunen, Jukka Uunila, Mirjam Viippola ja Matti Virtanen Talous 99 Keskusjärje tön päättyneen tilivuoden talou arvio oli laadittu var inaisen toiminnan osalta ku tannussäästöjen ja hallinnon palveluiden elinkustannusten nousua vastaavien taksakorotusten pohjalta. Tavoitteena oli edellisvuotta huomattavasti pienempi varsinaisen toiminnan kulujäärnä markkaa. Tilinpäätöksen varsinaisen toiminnan kulujäärnäksi muodostui markkaa, mikä ylittää budjettitavoitteen markalla. Kulujäämän osalta on kuitenkin huomioitava, että valtionavustuksiin on kirjattu mark- Rahoituslaskelma VUOSITUOTOT Rahoituslulos ennen varauksia VA IHTO-OMAISUUS Varaston muutos KÄ YTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET ME OT j eriksen kiinteistö Koneet ja kalusto ATK-ohjelmat ja muut pitkävaik. menot Osakkeet ja osuudet MUUT PITKÄAIKAISET SIJ OITUKSET Keskeneräiset rakennukset Osakkeet ja osuudet SALDO VlERAS PÄÄOMA Lyhytaikaisen lisäys Pitkäaikaisen lisäys VARAUKSET Varausten muutos OMA PÄÄOMA Verojen kirjaus SALDO RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS kaa suoraan varsinaiseen toimintaan liittyviä avustuksia. Lisäksi Nuori Suomi -ohjelmaan kirjattiin markan tulon iino seuraavalle vuodelle. ämä huomioiden todellinen kulujäämän toteuma on markkaa (00, %). Liike-ja sijoitustoiminnan osalta SVUL:n toiminnot ovat muun talouselämän tavoin vallitsevan talouslaman puristuksessa. Selvimmin tämä näkyy kiinteistö ijoitusten kohdalla sekä tiukentuneissa rahoitu järje telyi sä ja -ehdoissao SVUL:n liikeyksiköiden keskeisten omaisuusjärjeste- RAHOITUSOMAISUUS VUO DEN ALUSSA RAHOITUSOMAISUUS VUODEN LOPUSSA RAHOITUSOMAISUUDE MUUTOS Iyjen johdosta koko rahoitustoiminnan tulokseksi korkokulut huomioiden muodostui markkaa. SVUL:n valtiolta saamajärjestömääräraha vuonna 99 oli markkaa (+7, %). Tästä jaettiin jäsenjärjestöille toimintamäärärahana markkaa, jolloin keskusjärjestön käyttöön jäi markkaa (,88 % - v.90 4 %). Keskinäisinä avustuksina jaettiin markkaa. Tämän lisäksi valtiolta tuli markan määräraha jaettavaksi olympiavalmentajien palkkaukseen sekä keskusjärjestön käyttöön erillismäärärahoja markkaa kehjttämistoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja kuntayhteistyöhön Varsinaisen toiminnan, liike- ja sijoitustoiminnan sekä valtionavun osalta toiminnalliseksi tulokseksi (=rahoitustulos) muodostui markkaa, josta poistojen ja toiminta varauksen jälkeen jäi tilivuoden yijäämäksi markkaa. Ke ku järje tön palveluksessa oli tilivuoden päättyes ä 57 henkilöä, joista nuoriso- ja hui ppu-urheiluyksiköissä 7, kehittärnis- ja projektitehtävissä 4,5, tiedotuksen, liikuntapolitiikan ja kansainväli ten asioiden yksiköissä 4,5, talous- ja yleishallintotehtävissä 4 ja jäsenjärjestöille talouden ja hallinnon palveluita tuottavissa yksiköissä 37. Palkkasumma tilivuodelta oli markkaa ( + 3 %)

13 Tuloslaskelma VARSI AINE TOIMINTA YLEISTOIMI TA I ,8 KESKINÄISET AVUSTUKSET Avustukset erikoisliitoille ,00 HUIPPU-URHEILUN TUKIPALVELUT * ,70-80, , , , ,64 *** MUIDEN YHTEISÖJEN AVUSTUKSET , , KU TA YHTEISTYÖ * KEHITT ÄMISPAL VELUT * 46534, , , , , , , , , ,0 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ SIJOITUKSET SIJOITUSTOIMlNT A YHTEENSÄ *** , ,08-7 IlO 849, ,0 I , , , , , ,6 UORTE URHEILUOHJELMA * VOIMA VARAJ ÄRJESTELYT * ** LIIKUNTAPOLIITTI EN TOIMI TA TIEDOTUSTOIMINTA * JULKAISUTOIMINTA * KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ** YLEISHALLINTO PALVELUYKSIKÖT * * , , , , , , , ,9 6397, , , ,0-4007, , , , , , , , , ,0-7 35, , , , , , , , , , , , , , , ,69 VARAINHANKINTA VARAINHANKINTA YHTEENSÄ *** KORKOKULUT OMATOIMINE KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Toimintamäärärahat Olympiavalmentajamääräraha Muut valtionavustukset yhteensä Toimintamääräraha liitoille Toimintamääräraha piireille Valmentajamääräraha liitoille Olympiavalmentajamääräraha Koulutusohjaaja-avustus piireille Palautetut avustukset yhteensä YLEIS AVUSTUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TOrMINN ALLINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ POISTOT *** S VUL -90 -PROJEKTI , , 63094, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - II 46 69, ,00 - I , , , , ,08-0,60 OMAN VARSINAISEN TOIMINNAN KULUjÄÄMÄ , ,89 TILIKAUDEN TULOS Varausten lisäys YI ijäämä/al ijäämä , , , ,68 3

14 Tase Vastuut: VASTAAVAA RAHOITUSOMAISUUS Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksu t Siirtosaamiset Muut rahoitusvarat RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ VAIHTO-OMAISUUS Tavaravarastot VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET ME OT Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ , , ,7 54, , ,9 79 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset omista sitoumuksista muiden sitoumuksista Annetut pamit omista sitoumuksista Takaukset muiden sitoumuksista Alkaneet eläkevastuut Leasingvastuut Helsingissä 7. maaliskuuta 99 Juhka Uunila Heino A vihainen Klaus Ketola Kalevi Salokangas Keijo Ketonen Keijo K Kulha Maljo Raivio nmari Ylä-Autio , , , ,00 Osmo Niemelä Amevi Lassila AHa Flöjt Pekka KaTe Matti Kivinen Niilo Lehto Tarja Palonen Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kiijanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kenomus. MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEE SÄ , , , ,50 Helsingissä 3. huhtikuuta 99 Kari Miettinen, KHT Anneli Lindroos, KHT VASTAAVAA YHTEE SÄ , , VASTATTAVAA VERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Ennakkomaksu t Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET OMA PÄÄOMA Rakennusrahasto Edellisten tilikausien alijäämä Verot 989 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Tilintarkastuskertomus Olemme tarkastaneet Suomen ValtakuJIDan Urheiluliitto SVUL ry.:n tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallijidon tilivuodelta 99 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Olemme tarkastaneet myö yhdistyksen kirjanpitoon yhdistetyt SVUL:n Squashhallien, Retkeilyhotelli Jeriksen ja Suomen Urheilulehden kirjanpidot erillisine tilinpäätöksineen. Tilikauden jatkuvan tarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Salmi, Virkkunen & Helenius Oy. Tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää ,33 markkaa, on laadittu voimassaolevien säännösten mukaisesti. Yhdistyksen taloudellista asemaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sekä saarnisten että kiinteistöosakeomistuksen arvostukseen taseessa. Saadut valtionavustukset on tuloutettu päätösten mukaisesti. Määrärahat liitoille ja piireille on maksettu päätösten mukaisesti. OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEE SÄ , , , , Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja että liittohallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisilie myönnetään vastuuvapaus. Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 99. Kari Miettinen, KHT Anneli Lindroos, KHT 4 5

15 SVUL-talon toiminta ja talous 99 SVUL:n edustukset eri yhteisöissä 99 SVUL-talossa on toimisto-ja kokoustilat jäsenliittojen ja keskusjärjestön käyttöön sekä niihin liittyen tilat talouden ja hallinnon oheispalvelujen tuottamiseen. Ko. oheispalveluita ovat taloushallimo, tietohallinto, käännös- ja myyntipalvelut, monistus ja paino, posti ja puhelinkeskus sekä vahtimestaritoiminnot. Lisäksi talosta on noin kahden kerroksen verran järjestön ulkopuolisten vuokralaisten käytössä. Talon toimivuutta on ylläpidetty norrnaaleilla vuosikorjaus- ja huolto toimilla. Vuoden aikana on kiinnitetty huomiota talon hoitokustannuksiin. Toimivuoden tulos eli hoitokate oli markkaa. SVUL:n toimihenkilöt 99 Aalto Ari Anttila Riitta Ahonen Kaija Blomqvist Leena Ek Anu Ekman Kerstin Haapanen jari Hankimo Pekka Harjuoja Mika Helasjoki Harri Holopainen T euvo Honkaharju Marko Honkala Irma Honkanen Aino Huhta Reino Innanen Maija jäntti Sari järvelä Aaro Kaartinen Marita Kahakorpi Heikki Kalin Eija Kangas Kea Kareinen Pirjo Karvinen jukka Klemi Toini Koivurinta Hannu Koljonen Kirsti Kormu Ismo Kukkonen Irja Lindahl Marga Lindberg Roger Lukula jussi Luoto Aune Martin Karin Tiedotuspäällikkö Kassanhoitaja Myyntipalvelun hoitaja Pääkirjanpitäjä Puhelinvaihteen hoitaja Yhteysjohtaja Projektipäällikkö Päävahtimestari Atk-kouluttaja Kokousvahtimestari Talousjohtaja Postittaja Kirjanpitäjä Kirjanpitäjä Huoltomestari Projektipäällikkö Puhelinvaihteen hoitaja Osastonjohtaja Osastosihteeri Talouspäällikkö Koulutussihteeri Sihteeri harjoittelija Yhteyssihteeri Koulutussuunnittelija Kirjanpitäj;i Postittaja Kirjanpitäjä Myyntipalvelun esimies Kirjanpitäjä Osastosihteeri Offsetpainaja Offsetpainaja Kirjanpitäjä Kielenkääntäjä äitiyslomalla Virkavapaalla Moilanen Kristiina Niemi-Nikkola Kari Nio Helena Nygård Marko Oksanen Mauri Paavilainen Linnea Pajuranta Aira Palo Lassi Peitsaho Tarja Pekkala jukka Piippo Maritta Pulli Elina Maarit Raita Sirpa Ruokolainen Marja Ryti Maija Räsänen Niina Saarnio Eija Salmi Anna Sneitz Heide Stenvall Christine Suomalainen Seppo Suontakanen Mika Tarvainen Kirsi Thusberg Ritva Toropainen Raija Vikki Aulis Virta Lotta Vähä-Ruona jouko Vähätaio Pekka Värri Kyösti Wall ström Markus Örså Vuokko Österlund Raili Laskuttaja Koulutussuunnittelija Pääkassanhoitaja Nuorisourh. toimistotyö Pääsihteeri Painoapulainen Kirjanpitäjä Tiedottaja ATK-tukihenkilö Valmennuspäällikkö Myyntipalvelun hoitaja Projektisihteeri Puhelinvaihteen hoitaja Offsetpainaja Kirjanpitäjä Postituksen hoitaja Kirjanpitäjä Kielenkääntäjä Postittaja Toimistosihteeri Tietohallintopäällikkö Postitusapulainen Sihteeri Sihteeri Palkkakirjanpitäjä Ajomestari Sihteeriharjoittelija Painon esimies Nuorisopäällikkö Kehityspäällikkö Postittaja Kassanhoitaja Tekstinkäsittelijä JÄÄKENTI ÄSÄÄ TIÖ - edustajiston jäsen jukka Uunila - hallituksen jäsen jane Erkko, Frank Moberg KANSALAISJÄRJESTÖJEN RAITIIUSTOIMIKUNNAN KESKUSLIITIO - edustaja Pekka Vähätaio ANTIDOPING-TOIMI KUNTA - jäsen jukka Pekkala - varajäsen Osmo Niemelä KISAKALLIOSÄÄ TIÖ - valtuuskunnan jäsen Hilkka Hakola, Antti Heinonen, jorma Huhtanen, Brita Ikävalko, Kirsti Ingervo, Anna Maija Kivimäki, Sinikka Koskinen, Doris Laine, Arnevi Lassila, Pirkko Luostarinen, Kyllikki Maaninen, Heikki Niininen, Pirkko Näkki, Anssi Rauramo, Leila Rautalahti, Eine Rauttola, Helka Ristolainen, Aune Sastamala, Eila Stenbäck, Lilian Vaarna, Otso Vilhunen - johtokunnan jäsen Pirjo Björk, Anna-Liisa Kainulainen, Juha Sipilä, Osmo Niemelä, Tellervo Penttilä ALFRED KORDELININ YLEISEN EDISTYS-JA SIVISTYSRAHASTON URHEILUN TUKI RAHASTO - hoitokunnan jäsen Osmo Niemelä, Mauri Oksanen LIIKUNNAN JA KANSAN TERVEYDEN EDISTÄMISKESKUS - valtuuskunnan jäsen Paavo Pekkanen LIIKUNTALÄÄKETIETEEN JA TESTAUSTOIMINNAN EDIST ÄMISYHDISTYS - hallituksen jäsen, varajäsen jukka Pekkala OTANIEMEN URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunnan jäsen Olavi Lehtisalo, varajäsen Eero Vettenranta, Leena Jääskeläinen, varajäsen Tellervo Haapaniemi Koskinen, Aulis Potinkara, varajäsen Antti Lanamäki, Seppo Martiskainen, varajäsen Eero Uotila, Heikki Kahakorpi, varajäsen Esko Eklund - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, varajäsen Olavi Lehtisalo, Pauli Vyyryläinen, varajäsen jouko Purontakanen POHJOIS- URHEILUN KALOTIIKESKUS SVUL:lla ei ole varsinaista edustajaa, mutta oikeus olla läsnä kokouksissa ilman äänioikeutta, yhteyshenkilö Aaro Järvelä GRETA JA VIKTOR SMEDSIN RAHASTOSÄÄ TIÖ - hallituksen puheenjohtaja Osmo Niemelä, varajäsen Mauri Oksanen - hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Palonen, varajäsen Teuvo Holopainen STADION-SÄÄTiÖ - edustajiston jäsen Nils Hagman, Tapani Ilkka, Pentti Karvonen, Mauri Oksanen, jukka Uunila - hallituksen jäsen Jouko Purontakanen NYRKKEILYSÄÄTIÖ - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen OLYMPIAYHDISTYS - valtuuskunnan jäsen Jukka Uunila, puheenjohtaja, Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen, Mauri Oksanen, Aila Flöjt, Anna-Maija Kivimäki, Juha Mieto, Pertti Karppinen - hallituksen jäsen Mauri Oksanen, juha Mieto RETKEILYMAJAJÄRJESTÖ - edustajiston jäsen Seija Toivonen, varajäsen Heikki Kahakorpi - hallituksen jäsen Ari J. Aalto UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLlITIO - hallituksen jäsen Ilkka Lantto, varajäsen Aaro järvelä URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ - hallintoneuvoston puheenjohtaja Osmo Niemelä, varajäsen Kalevi Suortti - hallituksen puheenjohtaja Keijo K. Kulha - hallituksen jäsen Erkki Helenius (k ) - Suomen urheilun keskusarkiston johtokunnan jäsen Erkki Helenius ja Martti Noponen - Urheilun yleisarkiston toimikunnan puheenjohtaja Erkki Helenius, jäsen Martti Noponen URHEILUOPISTO - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Pekkanen - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen Sampsa Ahokas, Heino Avikainen, Paul Blomqvist, Hilkka Hakola, Yrjö Kokko, Olavi Kyllönen, Timo Santalainen, Harri Syväsalmi - hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila - hallituksen jäsen Teemu Hiltunen, Mauri Oksanen, Raimo Taivalkoski, Kalevi Tuominen - opiston johtokunta = hallitus ja opiston rehtori Tapani Ilkka TÖÖLÖN URHEILUTALOSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus - hallituksen puheenjohtaja Osmo Niemelä - hallituksen jäsen Esko Eklund, Erkki Helenius, Kai Hagelberg, Lauri Kärävä, Mikko Leppänen, Kimmo Varjovaara - hallituksen varalla Nils Hagman, Panu Haapala, Jaakko Holopainen - hallituksen sihteeri Heikki Kahakorpi URHEILU LÄÄKETIETEEN SÄÄTiÖ - hallituksen puheenjohtaja Antti Ahlström, varajäsen Heikki Rusko - hallituksen jäsen jukka Viitasalo, varajäsen Aaro Järvelä URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTiÖN HELSINGIN URHEILULÄÄKÄRIASEMA - johtokunnan jäsen Osmo Niemelä - johtokunnan varajäsen Jukka Pekkala VALTION URHEILUNEUVOSTO (elokuu 99-) - jäsen Mauri Oksanen VALTION LIIKUNTANEUVOSTO ( ) - jäsen Mauri Oksanen VALTION LIIKUNTATIETEELLINEN NEUVOSTO (-elokuu 99) - jäsen Jorma Savola VARALAN SÄÄTiÖ - hallituksen jäsen Orvo Anttila, Erkki Frick VUOKA TIN SÄÄTiÖ - edustajiston jäsen Jorma Helen varajäsen Heikki Hovi, Aila Flöjt, varajäsen Erkki Hulkkonen, Pentti Pihlakoski, varajäsen Lauri Reinikainen, Pekka Räihä, varajäsen Osmo Rantala - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, Matti Virtanen URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus - hallituksen puheenjohtaja Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Klaus Ketola, Paul Blomqvist, Mikko Leppänen, Jorma Varis, Kimmo Varjovaara, Teuvo Holopainen, Panu Haapala URHEILUSÄÄTIÖN ALAISTEN LIIKETOIMINTA YKSIKÖiDEN HALLITUKSET SVULN HUIPPUPAIKAT OY, APUTOIMINIMI KASURILA OY - Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Klaus Ketola, Paavo Pekkanen, Ilkka Suutarinen VUOKA TINRINTEET OY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Matti Jylhänlehto ISOSYÖTEOY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Kalle Hirvisalo KIVESV AARAN HIIHTOKESKUS OY - T euvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Kalle Hirvisalo TAHKONRINTEETOY Teuvo Holopainen pj, Ilkka Suutarinen, Pekka Kuusela POLLOGOY Mikko Leppänen pj, Teuvo Holopainen, jorma Varis, Pekka Vasala BINGO HALLIEN OY Teuvo Holopainen pj, Jyrki Santala, Eero Korkeaniemi, Eero Timonen, Pekka Vasala URHEILUMEDIA OY Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Pekka Vasala FINNAV COMPANIES LTD Teuvo Holopainen pj, Pekka Vasala TELE-SPORT OY T euvo Holopainen pj, Pertti Karvinen, Harri Johannesdahl, Risto Nieminen, Seppo Suomalainen KIINTEISTÖ OY JERISjÄRVI Paavo Pekkanen pj., T euvo Holopainen, Mikko Leppänen, Osmo Niemelä, Pentti jänkälä jerisjärven HUOLTO OY Osmo Niemelä pj, Teuvo Holopainen, jaakko Rantakokko, Matti Myllykangas, Jouko Pihlanen LIPPUPALVELU OY T euvo Holopainen pj. Jouko Purontakanen, Jukka-Pekka Vuorinen, Timo Hakala, Juhani Salmenkylä KIINTEISTÖ OY ESPOONPORTII Paavo Pekkanen pj, T euvo Holopainen, Klaus Ketola 6 7

16 Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa Suomen Moottoriliitto Federation Intemationale Motorcyclisten FIM urheilukomitea CCP juhani Halme urheilukomitea CTE Timo Katajamäki tekninen komitea Suomen Aikidoliitto naisten hiihtokomitea Leena CT Alexander Sorento European Aikido Federation jääskeläinen urheilu komitea CCR Alexander hallitus Kai Perttula freestylehiihtokomitea Erkki Sorento juridinen komissio Kai Perttula Katajamäki yhdistetyn komitea Esa Klinga Suomen Moottoriveneliitto Suomen Amerikkalaisen mäkihypyn sääntökomitea Kalevi Union Intemationale Motonautique Jalkapallon liitto Männys UIM European Football League mäkituomari ja TA-komitea Kalevi tekninen komitea Peter lindholm hallitus Risto Luostarinen Männys offshore 3-komitea Enzio Raninen erotuomarijaoston pj. Risto alppilajien kongressi Pertti offshore-komitea Enzio Raninen Luostarinen Pirskanen urheilukomitea jorma Salomaa hallitus juha-pekka Sarlio mäkihypyn valmennus ja välineet nuorisojaoston pj. Pauli Anttila komitea Matti Pulli Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun lääketieteellinen jaosto jarmo mäki komitea Matti Pulli liitto Karpakka alppilajien kalenterikomitea Unto Union Intemationale de Pentathlon European American Football Silvennoinen Modeme et Biathlon UIPMB Officials Association lääketieteellinen komitea Tapio verificateur E. J. Toivanen varapuheenjohtaja juha-mikko Videman Hämäläinen mäkihyppykomitean Suomen Nyrkkeilyliitto asiantuntijajäsen Pentti Värälä European Amateur Boxing Suomen Ampujainliitto Association EABA Nordic Shooting Region Suomen Jousiampujain liitto sääntökomitea Tauno Salminen puheenjohtaja Matti Haapalinna Intemational Armbrust Union IAU toimeenpanokomitea Tauno pääsihteeri juha Tikkanen tekninen komitea Raimo Leivo Salminen International Shooting Union UIT pistoolijaosto Markku Nöyränen Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Painiliitto European Shooting Federation ESC Internationallce Hockey Federation Internationale de Lutte lehdistöjaosto Matti Erkkilä Federation IHF amateur FILA haulikkojaosto Risto Peltonen naisten jääkiekkokomitea Urpo lääkärikomitea Kauko Huikuri kiväärijaosto Matti Seppänen Helkovaara rahaneuvosto Kai Hietarinta Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampumahiihtoliitto talouskomitea Kai Hietarinta European Weightlifting Federation Union Intemationale de dopingkomitea juha Kataja EWF Pentathlon Modeme et Biathlon valmentajakomitea Rauno Korpi varapuheenjohtaja Mikko Kuntola UIPMB urheilukomitea Kalervo Kummola Nordiska Tyngdlyftnings Förbundet hallitus jorma Helen juniorikomitea jukka-pekka hallitus Pekka Kare tekninen komitea Heikki Hovi Vuorinen Suomen Purjehtijaliitto Suomen Autourheilijoiden liitto Suomen Koripalloli~tto International Yacht Racing Union Federation Intemationale du Sport Intemational Basketball Federation IYRU Automobile FISA sääntökomitea Pyry-Matti Vasama pj Peter Tallberg rallivaliokunta Simo R Lampinen Euroopan sääntökomitea Oiva Y outh Sailing Committee Gustav kalenterivaliokunta jarmo Virtanen Dahlberg Mahonen Racing Rules Committee Frederik teknillinen valiokunta jaakko Suomen Kuntourheiluliitto Ehrström Markkula International Council of Sports Measurement Committee Bengt offroad-valiokunta Matti Päivärinta Science and Physical Education Gustafsson Federation Intemationale ICSSPE Centreboard Boat Committee de l'automobile FIA pääsihteeri Sport and Leisure Bettina Lemström hallitus Kari Sohlberg Committee jorma Savola Class Policy and Organization European Federation of Radio- T rim and Fitness Sport Association Committee Rafael Wolontis operated Model Automobiles TAFISA International Europe Class pienoisautoilu vlk. pj. Ilkka Mannio Suomen edustaja jorma Savola Association puheenjohtaja Gustav Dahlberg Suomen Golfliitto Suomen Käsipalloliitto International 470 Class Association World Golf Association Intemational Handball Federation pääsihteeri Georg Tallberg hallitus Erkki Leppävuori lehtori Heikki Tuominen International Handicap Sailing European Golf Association tilintarkastaja Henrik Vaenerberg Committee hallitus Erkki Leppävuori hallitus Raimo Aromaa statusvaliokunta Erkki Leppävuori Suomen Lentopalloliitto General Association of tekninen valiokunta Silja johansson Federation Intemationale de Intemational Sports Federation Volleyball hallitus Peter Tallberg Suomen Hiihtoliitto pelisääntövaliokunta Kainu Offshore Racing Council ORC Intemational Ski Federation Mikkola Intemational Measurement hallitus Paavo Autio talousvaliokunta Rune Nylander Committee Pekka Lopmeri hiihdon maailmancupkomitea Confederation Europeenne de Level Rating Committee Eivind Paavo M. Petäjä Volleyball Still kilpailukelpoisuuskomitea Paavo Promotion Comission Timo Special Regulations Committee M. Petäjä Santalainen Antti Wahlström maastohiihtokomitea Paavo M. Skandinaviska Seglarförbundet Petäjä Suomen Liitokiekkoliitto hallitus Rafael Wolontis kuntohiihtokomitea Väinö World Flying Disc Federation Eskelinen hallitus Seppo Nieminen Suomen Pöytätennisliitto nopeuslaskukomitea Kalevi ultimate-valiokunta j uha jalovaara Intemational Table Tennis Häkkinen kiekkogolf-valiokunta Mikko Federation ITTF Laakso välinekomitea Asko Kilpi sääntövaliokunta Matti Kolppanen European Table Tennis Union ETTU lehdistökomitea Esko Heikkinen Suomen Ringetteliitto Intemational Ringette Federation IRF hallituksen pj. Antti Simola Suomen Soutuliitto Federation Intemationale des Societes d'aviron FISA Chairman of the Pleasure Rowing Committee Bo Gammals Suomen Squashliitto Intemational Squash Rackets Federation ISRF naiskomitea Sari Ahlblad Suomen Sulkapalloliitto Intemational Badmington Federation IBF hallitus Tuomo Tennilä Suomen Suunnistusliitto Intemational Orienteering Federation OF hallituksen vpj. Kalevi Tarvainen karttakomitea jorma Ake hiihtosuunnistusvaliokunta Veli- Markku Korteniemi maailmancup-työryhmä Lasse Niemelä tekninen komitea Tuomo Peltola hiihtosuunnistusvaliokunta Matti Salmenkylä Nordiskt Orienteringsråd sihteeri Heikki Tilander Suomen Tanssiurheiluliitto Pohjoismaiden Tanssiurheiluliitto hallitus Topi Piela Suomen Tennisliitto European Tennis Association veteraanik,omitea Erik Berner naiskomitea Laila Malinen Suomen Uimaliitto Federation Intemationale de Natation Amateur FINA Masters Committee Birger Kivelä ligue Europeenne de Natation LEN Masters Committee Birger Kivelä Syncronised Swimming Commjttee Ulla Lucenius Nordiska Simförbundet hallitus Kurt Mikkola Suomen Urheiluliitto Intemational Amateur Athletic Federation IAAF hallitus Carl-Olaf Homen tekninen valiokunta Tapani Ilkka kävelykomitea Väinö Kangaspunta lääketieteellinen valiokunta Pekka Peltokallio sovittelulautakunta Lauri Tarasti European Athletic Association hallituksen pj. Carl-Olaf Homen Suomen Urheilusukeltajain liitto Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques CMAS College of Instructions Comission jouko Laitinen Suomen Vesihiihtoliitto International Water Ski Federation kilpailukomitea Sirpa Mikkonen Jäsenliittojen määrän kasvu VUOSI JÄSENLlITTOjA SEUROJA JÄSENIÄ II Suomen Metsästäjäliiton jäsenmäärä Liittymisvuosi Seurojen jäsenistön sukupuolijakauma Naiset 40,5 % Jäsenliitto Urheilu-, Voimistelu-, Hiihto-, Paini-, Pyöräily-, Pesäpallo-, Poikaur heiluliitto Painonnosto-, Nyrkkeilyliitto jääkiekkoliitto Uimaliitto Suunnistusliitto Koripallo-, Luistelu-, Miekkaluliitto Naisten liikuntakasvatusliitto Käsipalloliitto Taitoluistelu-, Kuntourheilu-, Lentopalloliitto Ratsastajain-, Soutu-, T ennis-, Ampujain-, Golf-, Kanootti-, Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Pöytätennis-, judo-, Sulkapallo-, Moottor iliitto Purjehtijaliitto Moottorivene-, Vesihiihtoliitto Rugby- ja Salamapalloliitto (eronnut 990), Ampumahiihtoliitto Kävelyurheiluliitto Maahockeyliitto (erotettu 983) Squash-, Urheilukalastajain liitto Autourheilijoiden liitto Metsästäjäliitto Tanssiur heiluliitto Karateliitto jousiampujain liitto Baseball- ja Softball-, Tae Kwon Do -liitto Hockeyliitto Aikido-, Amerikkalaisen jalkapallon, Ratagolf Ringetteliitto Biljardiliitto Petanqueliitto, Valjakkourheilijoiden liitto liitokiekkoliitto Miehet 59,5 % Seurojen jäsenistön ikäjakauma Alle 5v 4,6 % Yli 5v 57,4 % 8 9

17 SVUL:n jäsenliitttojen seura- ja jäsen määrät, määrärahat Jäsenliitto Seuroja Jäseniä Perusmäärä- Vauhditusraha 99 määräraha SVUL:n seurojen henkilöjäsenmäärän kehitys Piirien jäsenmäärät 99 Piiri MIEHET alle 5-v. Yli 5-v. NAISET alle S-v yli S-v Yhteensä Seuroja Piirien määrärahat 99 Piiri Perusmääräraha 99 Vauhditusmääräraha Aikidoliitto Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto 3 Ampujainliitto 97 Ampumahiihtoliitto 03 Autourheilijoiden liitto 8 Baseball- ja Softball-liitto 4 Biljardiliitto 6 Golfliitto 53 Hiihtoliitto 780 Hockeyliitto 5 Jousiampujainliitto 69 Judoliitto 96 Jääkiekkoliitto 463 Kanoottiliitto 69 Karateliitto 8 Koripalloliitto 78 Kuntourheiluliitto 956 Käsipalloliitto 46 Kävelyurheiluliitto 46 Lentopalloliitto 736 Liitokiekkoliitto (* Luisteluliitto 4 Metsästäjäliitto 7 Miekkailuliitto 5 Moottoriliitto 64 Moottoriveneliitto 06 Naisten Liikuntakasvatusl. 367 Nykyaikaisen 5-ottelun liitto 3 Nyrkkeilyliitto 60 Painiliitto 85 Painonnostoliitto 33 Pesäpalloliitto 33 Petanqueliitto 5 Purjehtijaliitto 5 Pyöräilyliitto 66 Pöytätennisliitto 80 Ratagolfliitto 5 Ratsastajainliitto Ringetteliitto 43 Soutuliitto 5 Squashliitto 89 Sulkapallol iitto 4 Suunnistusliitto 49 Tae kwon do -liitto 39 Taitoluisteluliitto 5 Tanssiurheiluliitto 69 Tennisliitto 346 Uimaliitto 6 Urheiluliitto 696 Urheilusukeltajain liitto 8 Valjakkourheilijoiden liitto Vesihiihtoliitto 7 Voimisteluliitto l"- I"- M '" SVUL:n seuralukumäärän kehitys <Xl M I"- M ;; - ~ - "- <Xl "- <Xl -.D IJ) 0 "- 0 -.D - '" 0 -,--- M, D '" -.D ;; '" - <Xl - 0 '" <Xl IJ).--- I"- <Xl <Xl M '" M.--- IJ).--- M - M "- """ IJ) """ '" """ '" """.--- """ <Xl 0 """ Etelä-Karjala 508 Etelä-Pohjanmaa 096 Helsinki 5586 Häme 738 Kainuu 4030 Keski-Pohjanmaa 7840 Keski-Suomi 9475 Kymenlaakso 6 86 Lahti 9097 Lappi 5357 Länsi-Pohja 4 68 Pohjois-Karjala 6 34 Pohjois-Pohjanmaa 4 Pohjois-Savo 9 77 Satakunta Suur-Savo Uusimaa 3 30 Varsinais-Suomi Seurojen jakauma jäsenmäärän mukaan ,4 % II ,5 % Etelä-Karjala 5053 Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa 550 Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi 8070 Pohjoiset piirit (Kainuu, Lappi, Länsi-Pohja ja Pohjois-Pohjanmaa) -0 8,0 % , % yli 000 jäsentä 4, % SNLL ja Voimisteluliitto Mailapeliliitot (tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis) *) Liitokiekkoliitto hyväksyttiin jäseneksi kesällä

18 SILJALLA ON NYT ITÄMEREN UUSIN JA UPEIN LAIvASTO! [Dyt konnottoo lähteä risteilylle Siljollo. Itämeren loistoristeilijät Silja Serenade ja Silja Symphony tarjoavat ainutlaatuiset puitteet risteilylle Helsingistä Tukholmaan. Promenade kävelykatu sykkii mahdollisuuksia; katukahviloita, ravintoloita, kauppoja ja pubeja. Vesi paratiisi Sunflower Oasis. Kansainvälinen tanssi- ja showravintola Atlantis Palace. Lastenmaailma Siljaland. Loistristeilijöillä matkustat nauttien. o urun uudet loivot Silja Festival ja Silja Karneval ovat Itämeren uusimmat ja rennoimmat menomestat. Armotonta menoa Dancing Palacessa. Turun saariston parhaat näköalat Panorama Barissa. Buffet Verandassa Itämeren monipuolisin voileipäpöytä ja Tax Free Market on Itämeren suurin taxfreemyymälä. Casino Bar on pelihimoisen paratiisi. Yhtä juhlaa Turusta Tukholmaan. CI elsi n gistä T rovem ii n deen pääset nopeimmin ja mukavimmin Finnjetillä. Ainoa meritie suoraan keskelle Eurooppaa.

19 JUOKSE, HIIHDÄ, PALLOlLE, LIIKU, URHEILE!. Vauhtia, voimaa, liikettä... tsemppiä elämään tuo urheilu. Nuoriso kisaa. Pohjola tukee ja vakuuttaa.., - POlijOIA-YHTIÖT POHJOLA. SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINFN IIMARJNEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO, TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hallinto 4 3. Yhteiskuntavastuu 6 4. Reilun pelin eettiset painotukset

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN JOHTOKUNTA 1976 Puheenjohtaja Ellonen, Esa, varatoimitusjohtaja, Espoo. S. 12. 7. 1934 Kemissä. Johtokunnan pj. 1975-. 21 maaottelua ja 9 SM :ta. Jalkapalloa mestaruussarjassa. Varapuheenjohtaja Puustinen,

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry... 3 3. Toiminnan avainluvut... 4 4. Liikunnallinen elämäntapa... 5 4.1. Lasten ja nuorten liikunta...

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot